ASEP


Případné připomínky zasílejte na e-mail asep@lib.cas.cz (p. Řezníčková)
nebo oznamujte telefonicky: 2 214 03 410,případně na dolezelova@iach.cz
, 532 290 227.
11.04.2005 byly aktualizovány údaje za roky 1993-2004.


 

ARÚB - Archeologický ústav, Brno - Institute of Archaeology, Brno

ARÚ - Archeologický ústav, Praha - Institute of Archaeology, Prague

A - Archiv - Archives of AS CR

ASÚ - Astronomický ústav - Astronomical Institute

BFÚ - Biofyzikální ústav - Institute of Biophysics

BÚ - Botanický ústav - Institute of Botany

ENTÚ - Entomologický ústav - Institute of Entomology

ÚEF - Etnologický ústav - Institute of Ethnology

FKÚ - Farmakologický ústav

FLÚ - Filozofický ústav - Institute of Philosophy

FZÚ - Fyzikální ústav - Institute of Physics

FGÚ - Fyziologický ústav - Institute of Physiology

GFÚ - Geofyzikální ústav - Geophysical Institute

GLÚ - Geologický ústav - Institute of Geology

HIÚ - Historický ústav - Institute of History

HBÚ - Hydrobiologický ústav - Institute of Hydrobiology

KNAV - Knihovna AV ČR, Praha - Library of AS CR

MSÚ - Masarykův ústav - Masaryk Institute

MÚ - Matematický ústav - Mathematical Institute

MBÚ - Mikrobiologický ústav - Institute of Microbiology

NHÚ - Národohospodářský ústav - Economics Institute

OÚ - Orientální ústav - Oriental Institute

PAÚ - Parazitologický ústav - Institute of Parasitology

PSÚ - Psychologický ústav - Institute of Psychology

SLÚ - Slovanský ústav - Institute of Slavonic Studies

SOÚ - Sociologický ústav - Institute of Sociology

ÚIACH - Ústav analytické chemie - Institute of Analytical Chemistry

ÚACH - Ústav anorganické chemie - Institute of Inorganic Chemistry

ÚBO - Ústav biologie obratlovců - Institute of Vertebrate Biology

ÚDU - Ústav dějin umění - Institute of Art History

ÚEK - Ústav ekologie krajiny - Institute of Landscape Ecology

ÚEB - Ústav experimentální botaniky - Institute of Experimental Botany

UEM - Ústav experimentální medicíny - Institute of Experimental Medicine

ÚFCH - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského - J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

ÚFA - Ústav fyziky atmosféry - Institute of Atmospheric Physics

ÚFM - Ústav fyziky materiálu - Institute of Physics of Materials

ÚFP - Ústav fyziky plazmatu - Institute of Plasma Physics

ÚGN - Ústav geoniky - Institute of Geonics

ÚCHP - Ústav chemických procesů - Institute of Chemical Process Fundamentals

ÚIVT - Ústav informatiky - Institute of Computer Science

ÚJF - Ústav jaderné fyziky - Nuclear Physics Institute

ÚMCH - Ústav makromolekulární chemie - Institute of Macromolecular Chemistry

SLCHPL - detašované pracoviště Ústavu makromolekulární chemie - Institute of Macromolecular Chemistry

ÚMBR - Ústav molekulární biologie rostlin - Institute of Plant Molecular Biology

ÚMG - Ústav molekulární genetiky - Institute of Molecular Genetics

ÚOCHB - Ústav organické chemie a biochemie - Institute of Organic Chemistry and Biochemistry

ÚCL - Ústav pro českou literaturu - Institute of Czech Literature

ÚE - Ústav pro elektrotechniku - Institute of Electrical Engineering

ÚHV - Ústav pro hudební vědu - Institute of Musicology

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku - Institute of Hydrodynamics

ÚJC - Ústav pro jazyk český - The Czech Language Institute

ÚKS - Ústav pro klasická studia - Institute for Classical Studies

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny - Institute for Contemporary History

ÚPT - Ústav přístrojové techniky - Institute of Scientific Instruments

ÚPB - Ústav půdní biologie - Institute of Soil Biology

ÚRE - Ústav radiotechniky a elektroniky - Institute of Radio Engineering and Electronics

ÚSP - Ústav státu a práva - Institute of State and Law

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin - Institute of Rock Structure and Mechanics

ÚTAM - Ústav teoretické a aplikované mechaniky - Institute of Theoretical and Applied Mechanics

ÚTIA - Ústav teorie informace a automatizace - Institute of Information Theory and Automation

ÚT - Ústav termomechaniky - Institute of Thermomechanics

ÚZFG - Ústav živočišné fyziologie a genetiky - Institute of Animal Physiology and Genetics

 
 
Domovská stránka ASEP