ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100682 - UT-L 20030123 RIV CZ eng C
Aubrecht, V.
Prediction of radiative heat transfer in argon arc plasmas using the method of partial characteristics.
In: Proceedings of the symposium on physics of switching arc /15./. - Brno, VUT 2003. - S. 13-16.
[Symposium on Physics of Switching Arc /15./. Brno (CZ), 03.09.22-03.09.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0813
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100715 - UT-L 20030156 RIV CZ cze C
Balda, M. - Svoboda, J.
Aplikace energetického kritéria pro výpočet životnosti konstrukcí namáhaných víceosým náhodným neproporcionálním zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 23-28.
[Computational mechanics 2003.. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100645 - UT-L 20030086 RIV CZ eng C
Balda, M. - Svoboda, J. - Fróhlich, V.
Using hypotheses for calculating fatigue lives of parts exposed to combined random loads.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - 1.Praha, Institut of Theoretical and Applied Mechanics 2003. - S. 16-17.
[Natinal conference with international participation : Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100725 - UT-L 20030166 RIV CZ eng C
Bayer, Z.
Description of state behavior along the critical isotherm and along the saturation curve using simple equations of state ů part I.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J. ů Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ÚM FS VUT Brno 2003. - S. 1-6.
[National Conference with International Participation: Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100726 - UT-L 20030167 RIV CZ cze C
Bayer, Z.
Popis stavového chování na kritické izotermě a na mezní křivce pomocí jednoduchých rovnic stavu. Část II.
In: Mezinárodní konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky /22./ . - (Ed. Unger, J.). - Liberec, TU v Libereci 2003. - S. 243-248.
[Mezinárodní konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky /22./. Doubice-České Švýcarsko (CZ), 03.06.04-03.06.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099029 - UT-L 20030025 RIV SIGLE FR eng C
Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K. - Sládek, I.
Numerical solution of atmospheric boundary layer flows with 2D and 3D applications.
In: Summer school geophysical turbulence. - La Londe Les Maures, Université de Toulon et du Var 2003. - S. 1-10.
[Summer school. La LondeLes Maures (FR), 03.04.14-03.04.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105850 - UT-L 20030192 RIV CZ eng J
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z.
Air pollution modelling on the street canyon.
Inženýrská mechanika, 10 [5] 375-386 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100662 - UT-L 20030103 RIV IT eng C
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z. - Leitl, B. - Schatzmann, M.
Street scale problem.
In: International Workshop on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena : proceedings. - (Ed. Manfrida, G.; Contini, D.). - Florencie, Firenze University Press 2003. - S. 229-234.
[International Workshop on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena. Prato (IT), 03.09.03-03.09.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112934 - UT-L 20040013 RIV GB eng J
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z. - Prior, V. - Soriano, C. - Strizik, M.
On the wind velocity profiles over urban area.
International Journal of Environment and Pollution, 20,1 [20] 196-206 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:1.245(91) 1.068(92) 1.291(93) 0.973(94) 1.328(95)0.968(96) 0.979(97) 0.834(98) 0.796(99) 0.643(00)0.797(01) 0,765(02) 0.616(03) ]

099026 - UT-L 20030022 RIV GB eng C
Bezpalcová, K. - Leitl, B. - Jaňour, Z.
Wind tunnel modelling of flow and dispersion in the street canyon .
In: International conference on Urban air quality, measurement, modelling and managment /4./ - (Ed. Sokhi, R. S.; Brechler, J.). - Velká Británie, University of Hertfordshire 2003. - S. 481-484.
[International Conference on Urban Air Quality, Measurement, Modelling and Managment /4./. Praha (CZ), 03.03.25-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105880 - UT-L 20030222 RIV CZ cze C
Blaháček, M. - Landa, M. - Zídek, J.
Pokročilé metody zpracování signálů při vyšetřování vlastností kompozitních materiálů.
In: Defektoskopie 2003 : sborník příspěvků. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2003. - S. 19-26.
[Defektoskopie 2003. Ostrava (CZ), 03.11.19-03.11.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105; GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100709 - UT-L 20030150 RIV CZ eng C
Blaháček, M. - Převorovský, Z.
Elastic wave in thin wall structures and advanced signal processing.
In: NDT in progress : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Praha, Brno University of Technology 2003. - S. 33-40.
[NDT in progress. Průhonice (CZ), 03.10.06-03.10.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105; GA AV ČR(CZ) IBS2076356
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100710 - UT-L 20030151 RIV CZ eng C
Blaháček, M. - Zídek, J. - Landa, M. - Urbánek, P. - Bajgar, V.
Laser-generated ultrasound in solids.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics 2003. - S. 1-8.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105; GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105883 - UT-L 20030225 RIV CZ eng C
Brož, Z. - Maršík, F. - Převorovská, S.
Mathematical modeling of cardiovascular system.
In: Lectures of workshop 2002 : biomechanical modeling and simulation. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 1-7.
[Lectures of workshop 2002 : biomechanical modeling and simulation. Praha (CZ), 03.11.19 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099024 - UT-L 20030020 RIV CZ eng C
Březina, T. - Ehrenberger, Z. - Houška, P. - Singule, V.
Extended architecture for autonomous robots (architecture for robotic autonomy functionality).
In: Mechanortonics, robotisc and biomechanics 2003. - (Ed. Březina, T.; Ehrenberger, Z.; Houška, P.; Singule, V.). - G.Brno, VUT 2003. - S. 1-2.
[Mechanortonics, robotisc and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105855 - UT-L 20030197 RIV SK eng C
Březina, T. - Houška, P. - Singule, V.
Q-learning appliccation on four-legget robot walking control.
In: International symposium on mechatronics /6./ : proceedings. - Trenčanské Teplic, University of Trenčín 2003. - S. 66-69.
[Mechatronika 2003. Trenčianske Teplice (SK), 03.06.18-03.06.20 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105859 - UT-L 20030201 RIV CZ eng C
Březina, T. - Houška, P. - Singule, V.
Using Q-learning for four-legged robot walking control.
In: Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003 : proceedings. - Brno, UMT FSI VUT v Brně 2003. - S. 103-104.
[Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105856 - UT-L 20030198 RIV CZ eng C
Březina, T. - Houška, P. - Singule, V. - Sedlák, P.
Walking gait of four-legged robot obtained throug Q learning.
In: Engeneering Mechanics 2003. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of S 2003. - S. 36-37.
[Engeneering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105846 - UT-L 20030188 RIV CZ eng C
Březina, T. - Krejsa, J.
Determination of Q-function optimum grid applied on active magnetic bearing control task.
In: Proceedings of mechatronics, robotics and biomechanics 2003. - Brno, VUT 2003. - S. 55-56.
[Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105852 - UT-L 20030194 RIV SK eng C
Březina, T. - Krejsa, J.
The iInfluence of reinforcement function definition on properties of Q-learning based controller for active magnetic bearing.
In: International Symposium on Mechatronics /6./ : proceedings. - Trenčianske Teplice, University of Trenčín 2003. - S. 62-65.
[Mechatronika 2003. Trenčianske Teplice (SK), 03.06.18-03.06.20 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105853 - UT-L 20030195 RIV CZ eng C
Březina, T. - Krejsa, J.
The control of active magnetic bearing using two-phase Q-learning.
In: Engineering mechanics 2003. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, CAS 2003. - S. 38-39.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105848 - UT-L 20030190 RIV CZ eng C
Březina, T. - Krejsa, J. - Kratochvíl, C.
Active magnetic bearing control through Q-learing.
In: Dynamics of machines 2003 proceedings. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 15-22.
[Dynamics of Machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105901 - UT-L 20030243 RIV CZ cze C
Burda, P. - Beneš, V. - Novotný, J. - Šístek, J.
O zdolávání singularity v proudu nestlačitelné tekutiny v oblasti s nekonvexními rohy.
In: Matematika na vysokých školách : sborník semináře. - Praha, ČVUT 2003. - S. 27-30.
[Matematika na vysokých školách. Herbertov (CZ), 03.09.01-03.09.03 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105899 - UT-L 20030241 RIV CZ eng C
Burda, P. - Novotný, J. - Jelínek, M.
Refinement of FEM mesh adjusted to singularity and application to 2D flow problem.
In: Mathematical and computer modelling in science and engineering : proceedings of conference in honour of the birthday of K. Rektorys / 80./. - (Ed. Kočandrlová, M.; Kellar, V.). - Praha, ČVUT 2003. - S. 68-74.
[Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha (CZ), 03.01.27-03.01.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105900 - UT-L 20030242 RIV CZ eng C
Burda, P. - Novotný, J. - Jelínek, M.
On the algorithm of finite element mesh refinement for problems with corner singularities.
In: Seminar on numerical analysis : proceedings of conference in honour of the birthday of I. Marek /70./. - (Ed. Blaheta, R.). - Praha, TU Ostrava 2003. - S. 15-16.
[Seminar on Numerical Analysis. Proceedings of conference in honour of the 70-th birthday of I. Marek. Praha (CZ), 03.01.17-03.01.18 (WRD) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105897 - UT-L 20030239 RIV CZ eng C
Burda, P. - Novotný, J. - Jelínek, M. - Sousedík, B.
Adaptive mesh refinement versus refinement adjusted to singularity in 2D flow problem.
In: Programy a algoritmy numerické matematiky 11. - Praha, MÚ AV ČR 2003. - S. 33-40.
[Programs and algorithms of Numerical Mathematics /11./. Dolní Maxov (CZ), 02.06.09-02.06.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105893 - UT-L 20030235 RIV DE eng J
Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B.
Applications of aposteriori error estimates for Navier-Stokes equations to fluid flow in a channel with corners.
PAMM(Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics), 2 [1] 314-315 (2003).
[GAMM 2002 Conference. Augsburg (DE), 02.03.25-02.03.28 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105896 - UT-L 20030238 RIV DE eng C
Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B.
Adaptive mesh refinement based on a posteriori error estimates for the Stokes flow in a 2D problem.
In: Numerical mathematics and advanced applications : proceedings of the ENUMATH 2001. - (Ed. Brezzi, F.; Buffa, A.; Corsaro, S.; Murli, A.). - Berlin, Springer 2003. - S. 681-690.
[ENUMATH 2001:European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications /4./. Ischia (IT), 01.07.23-01.07.28 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105898 - UT-L 20030240 RIV CZ eng C
Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B. - Jelínek, M.
Finite element solution of 2D flow problem in a channel with singularities.
In: Workshop 2003 : proceedings. - Praha, ČVUT 2003. - S. 42-43.
[Workshop 2003. Praha (CZ), 03.02.10-03.02.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100674 - UT-L 20030115 RIV CZ cze K
Čapla, L. - Buryan, P. - Pátek, J. - Klomfar, J. - Rottner, M.
Ověření přesnosti výpočetních vztahů pro stanovení tepelné vodivosti plynů.
In: Sborník příspěvků konference absolventů kurzů celoživotního vzdělávání - plynárenství u příležitosti 50. let FTOP VŠCHT Praha /3./. - Praha, VŠCHT 2003. - S. 50-56.
[Konference absolventů kurzů celoživotního vzdělávání, plynárenství /3./. Znojmo (CZ), 03.04.24-03.04.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0434
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100675 - UT-L 20030116 RIV CZ cze K
Čapla, L. - Buryan, P. - Pátek, J. - Klomfar, J.
Stanovení transportních vlastností zemních plynů.
In: Konference 50. let Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší : sborník příspěvků. - Praha, VŠCHT 2003. - S. 18-29.
[Konference 50. let Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. Praha (CZ), 03.09.03-03.09.05 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0434
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099054 - UT-L 20030050 RIV CZ eng C
Červ, J.
Some conditions for existence of R-waves in an orthotropic elastic half-plane.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sc 2003. - S. 1-8.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105886 - UT-L 20030228 RIV CZ cze C
Červ, J.
R-vlny v ortotropní elastické polorovině.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 65-72.
[Konference s mezinárodní účastí /19./ : Výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113129 - UT-L 20040208 RIV CZ eng C
Červ, J. - Zemčík, R. - Laš, V.
Orthotropic strip under impact loading.
In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003. - (Ed. Skočilasová, L.). - Ústí nad Labem, Univerzita J.R. Purkyně v Ústí nad Labem 2003. - S. 13-20.
[Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003 I. mezinárodní konference. Ústí nad Labem (CZ), 03.11.12-03.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100648 - UT-L 20030089 RIV NL eng J
da Silva, K. D. - Beltz, G. E. - Machová, A.
Tension-shear coupling in slip and decohesion of iron crystals.
Scripta Materialia, 49 [49] 1163-1167 (2003).
Grant: US NSF(US) CMS0000142; GA MŠk(CZ) ME 504; GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.000(96) 0.645(97) 0.955(99) 0.923(00)1.130(01) 1,168(02) 1.633(03) ]

099038 - UT-L 20030034 RIV CZ cze/eng C
Damašek, A. - Burda, P.
Finite element modelling of viscous incompressible fluid flow in glottis.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099035 - UT-L 20030031 RIV CZ eng C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T.
Finite element model of male vocal tract considering clefting and interaction between hard palate and acoustic spaces.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 1-6.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105876 - UT-L 20030218 RIV IT eng C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T. - Vokřál, J.
Velofaryngeal insufficiency studied using finite element models of male vocal tract with experimental verification.
In: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : proceedings. - (Ed. Manfredi, C.). - Firenze, Firenze University Press 2003. - S. 229-232.
[Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : International Workshop /3./ : Proceedings. Firenze (IT), 03.12.10-03.12.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100672 - UT-L 20030113 RIV CZ cze C
Dedouch, K. - Švec, J. G. - Horáček, J. - Kršek, P. - Havlík, R. - Vokřál, J.
Akustická analýza mužského vokálního traktu pro české samohlásky.
In: Sborník : Česko-slovenský foniatrický kongres /1./ a celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové /14./. - Brno, Audio-Fon centr s.r.o. 2003. - S. 60-63.
[Česko-slovenský foniatrický kongres /1./ a celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové /14./. Brno (CZ), 03.09.11-03.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099058 - UT-L 20030054 RIV US eng J
Delale, C. F. - Hrubý, J. - Maršík, F.
Homogeneous bubble nucleation in liquids: the classical theory revised.
Journal of Chemical Physics, 118 [2] 792-806 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003; GA ČR(CZ) GA101/00/1282
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:3.568(91) 3.433(92) 3.615(93) 3.635(94) 3.610(95) 3.516(96) 3.247(97) 3.147(98) 3.289(99) 3.301(00) 3.147(01) 2,998(02) 2.950(03) ]

105908 - UT-L 20030250 RIV CZ cze G
Dobiáš, I.
Dynamika strojů 2003 : proceedings. (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 242 s.
[National colloquium with international participation : dynamics of machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105905 - UT-L 20030247 RIV CZ cze U
Dobiáš, J.
Dynamika strojů 2003. 2 s.
[ Praha, 03.02.11-03.02.12 (K-EUR 63/4)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099046 - UT-L 20030042 RIV CZ eng C
Dobiáš, J. - Pták, S. - Gabriel, D. - Dostál, Z. - Vondrák, V. - Horák, D.
FETI decomposition method applied to solution of contact problem with large displacements.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Apllied Mechanics 2003. - S. 1-7.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0538; GA ČR(CZ) GA101/02/0072; GA AV ČR (CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099053 - UT-L 20030049 RIV PL eng C
Dobiáš, J. - Pták, S. - Gabriel, D. - Dostál, Z. - Horák, D. - Vondrák, V.
Application of FETI method to solution of contact problem wiht large displacements.
In: CMM-2003 - Computer methods in mechanics. - (Ed. Zienkiewicz, O.C.). - Gliwice, University of Technology Gliwice 2003. - S. 1-5.
[International conference on computer methods in mechanics CMM-2003 /15./. Gliwice (PL), 03.06.03-03.06.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0538; GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099075 - UT-L 20030071 GB eng A
Dostál, Z. - Horák, D. - Vodrák, V. - Dobiáš, J. - Pták, S. - Gabriel, D.
Large duality based solution of contact problem with large displacement.
In: Mafelap 2003. - Londyn, Brunel Institute of Computational mathematics 2003. - S. 42-43.
[Conference on the mathematics of finite and applications. Londyn ( GB), 03.06.21-03.06.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099079 - UT-L 20030075 RIV CZ eng C
Dostál, Z. - Horák, D. - Vondrák, V. - Dobiáš, J. - Pták, S. - Gabriel, D.
FETI based solution of contact problems with large displacements.
In: Imman 03. - Ostrava, TU Ostrava 2003. - S. 1-2.
[National conference with international participation : Imman 03. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 03.06.30-03.07.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099080 - UT-L 20030076 RIV CN eng C
Dvořák, R.
Secondary flow effects in relatively narrow channels.
In: Aerothermodynamics of internal flows VI, Vol.1. - (Ed. Shen, Y.; Naixing, Ch.; Xin, L.). - Beijing, Institute of Engineering Thermophysics 2003. - S. 39-44.
[ISAIF /6./ : International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows /6./. Shanghai ( CN), 03.04.07-03.04.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100693 - UT-L 20030134 RIV CN eng J
Dvořák, R.
Secondary flow effects in relatively narrow channels.
Journal of Thermal Science, Vol.1 [3] 209-213,238 (2003).
[6th ISAIF. Shanghai (CN), 03.04.07-03.04.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100701 - UT-L 20030142 RIV CZ cze J
Dvořák, R.
Sekundárníproudění v relativně úzkých kanálech a lopatkových mřížích o velmi malé štíhlosti.
Inženýrská mechanika, 10 [5] 325-334 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100702 - UT-L 20030143 RIV CZ cze C
Dvořák, R.
Několik poznámek k prouděnív rotorových turbínových lopatkových mřížích o velmi malé štíhlosti.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 :proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 13-16.
[Fluid dynamics 2003. Institute of Thermomechanics (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099082 - UT-L 20030078 RIV CZ cze C
Dvořák, V. - Šafařík, P.
Struktura proudění ve směšovací komoře experimentálního modelu su.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 15-18.
[Topical problems of fluid mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100694 - UT-L 20030135 RIV CZ eng C
Dvořák, V. - Šafařík, P.
The influence of back pressure on the flow structure in the mixing chamber of an ejector.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 17-20.
[Colloquium fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099023 - UT-L 20030019 RIV CZ eng G
Ehrenberger, Z. - Houfek, L. - Kratochvíl, C.
Mechatronics, robotisc and biomechanics 2003. (Ed. Ehrenberger, Z.; Houfek, L.; Kratochvíl, C.). - 209KBBrno, VUT 2003. -
[Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099022 - UT-L 20030018 RIV CZ eng C
Ehrenberger, Z. - Kratochvíl, C. - Janíček, P.
Mechatronic support of present robotics and biomechanics.
In: Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. - (Ed. Ehrenberger, Z.; Houfek, L.; Kratochvíl, C.). - Brno, VUT 2003. - S. 1-2.
[Mechanotronic, Robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100685 - UT-L 20030126 RIV AU eng C
Fuis, V.
Stress and reliability analyses of ceramic femoral head of hip joint endoprosthesis, with view to local shape deviations of cone contact areas.
In: Medical Physics and Biomedical Engineering. - (Ed. Allen, B. J.; Lovell, N.). - Sydney, IFMBE 2003. - S. 1-4.
[World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Sydney (AU), 03.08.24-03.08.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100686 - UT-L 20030127 RIV CZ eng K
Fuis, V.
Modelling of the oblique loading on the ceramic head of hip joint endoprosthesis.
In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. - (Ed. Ehrenberger, Z.; Houfek, L.; Kratochvíl, C.). - Hrotovice, Institute of Mechanics of Solids, FME, BUT 2003. - S. 1-7.
[Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974; GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100687 - UT-L 20030128 RIV PL eng C
Fuis, V.
Stress and reliability analyses of the hip joint endoprosthesis ceramic head with measured manufacturing inaccuracies.
In: Zeszyty naukowe katerdry mechaniki stosowanej. - (Ed. Gzik, B.; Jureczko, P.; Manka, I.). - Jaworzynka, Politechnika Slaska, Katedra Mechaniky Stosowanej, Gliwice 2003. - S. 51-56.
[Applied Mechanics 2003. Jaworzynka (PL), 03.03.24-03.03.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100735 - UT-L 20030176 RIV SK eng C
Fuis, V.
Analysis of the real shape deflections of the hip joint endoprosthesis stem and head cone areas on the stress in the ceramic head.
In: Mechanical Engineering 2003. - (Ed. Peciar, M.; Čerňanský, A.; Juriga, M.). - Bratislava, STU Bratislava 2003. - S. 1-6.
[Mechanical Engineering 2003. Bratislava (SK), 03.11.05-03.11.06 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100737 - UT-L 20030178 RIV SK eng C
Fuis, V.
Analysis of the oblique loading of the hip joint endoprosthesis head with the shape deflections of the contact cones.
In: Mechanical Engineering 2003. - (Ed. Peciar, M.- Čerňanský, A.- Juriga, M.). - Bratislava, STU Bratislava 2003. - S. 1-6.
[Mechanical Engineering 2003. Bratislava (SK), 03.11.05-03.11.06 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974; GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100688 - UT-L 20030129 RIV CZ eng C
Fuis, V. - Hlavoň, P.
Influence of the Measured Contact Cone Shape Deflections of the Hip Joint Endoprosthesis on the Stress and Reliability Values.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-8.
[National conference with international participation : Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100689 - UT-L 20030130 RIV CZ eng C
Fuis, V. - Hlavoň, P.
Comparison of the computational and experimental modelling results of the hip joint endoprosthesis behaviour under pressing on the stem.
In: Experimental stress analysis 2003. - (Ed. Vlk, M.; Houfek, L.; Šlechtová, M.). - Milovy, Brno University of Technology, FME, Institute of Mechanics o 2003. - S. 1-9.
[Experimental Stress Analysis 2003. Milovy (CZ), 03.06.03-03.06.05 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105854 - UT-L 20030196 RIV CZ eng J
Fuis, V. - Janíček, P.
Behaviour of the hip joint endoprosthesis ceramic head with manufacturing inaccuracies under ISO 7206-5 loading.
Engineering Mechanics, 10 [5] 399-411 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100673 - UT-L 20030114 RIV CH eng J
Gorman, D. G. - Lee, C. K. - Reese, J. M. - Horáček, J.
Free vibration analysis of a basic structural/gas/liquid interacting system.
Materials Science Forum, 2003 [440-1] 381-388 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100664 - UT-L 20030105 RIV SK eng C
Grepl, R.
Kinematic and dynamic modelling of quadruped walking robot.
In: International Symposium on Mechatronics /6./ : proceedings. - Bratislava, Alexander Dubcek University of Trencin, Slovak University of 2003. - S. 74-78.
[International Symposium on Mechatronics. Trencianske Teplice (SK), 03.06.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100666 - UT-L 20030107 RIV CZ eng K
Grepl, R. - Kratochvíl, C.
Robotic leg inverse dynamic modelling and design optimization in Simmechanics.
In: Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. - Brno, Ústav mechaniky těles, FSI VUT v Brně 2003. - S. 107-108.
[Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100665 - UT-L 20030106 RIV CZ eng K
Grepl, R. - Ondrůšek, Č.
Inverse kinematic modelling in simmechanics and application for robotics mechanisms.
In: Engineering mechanics 2003. - Praha, ÚT AV ČR 2003. - S. 98-99.
[National conference with international participation : Engineering mechanics. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105865 - UT-L 20030207 RIV CZ cze C
Grepl, R. - Vlach, R. - Kratochvíl, C.
Návrh tepelného modelu stejnosměrného motoru pro řízené momentové přetěžování.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU v Plzni 2003. - S. 89-95.
[Výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105866 - UT-L 20030208 RIV CZ eng K
Grepl, R. - Wierciak, J. - Vlach, R.
Computational modelling of thermal behavior of DC motor.
In: EPVE 2003. - Brno, VUT v Brně 2003. - S. 155-161.
[EPVE 2003. Brno (CZ), 03.11.11-03.11.12 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100720 - UT-L 20030161 RIV TR eng C
Hervig, H. - Goeppert, T. - Guertler, T. - Mocikat, H. - Pražák, J.
Heat transfer under non-steady jets : effects of unsteady jet impingment.
In: International symposium on transient convective heat and mass transferin single and two-phase flows. - Cesm, Tur Akademie 2003. - S. 31-39.
[International Symposium on Transient Convective Heat and Mass Transfer. Cesme (TR), 03.08.17-03.08.22 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100663 - UT-L 20030104 RIV FR eng C
Hirsch, E. - Plešek, J. - Gabriel, D.
How the liner material metallurgical affects the shaped charge jet break-up time.
In: Dymat 2003 Porto. - (Ed. Cirne, J.). - Saint-Louis, EDP Sciences 2003. - S. 723-727.
[International conference on mechanical and physical behaviour of materials under dynamic loading /7./. Porto (PT), 03.09.08-03.09.12 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105881 - UT-L 20030223 RIV SK cze C
Hlavoň, P.
Experimentální měření řízeného stržení šroubu v kostní tkáni.
In: International scientific conference mechanical engineering 2003 /7./ : proceedings. - (Ed. Peciar, M.; Čerňanský, A.; Juriga, M.). - Bratislava, STU 2003. - S. 77-77.
[International Scientific Conference Mechanical Engineering 2003 /7./. Bratislava (SK), 03.11.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105882 - UT-L 20030224 RIV SK cze C
Hlavoň, P.
Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu.
In: International scientific conference mechanical engineering 2003 /7./ : proceedings. - (Ed. Peciar, M.; Čerňanský, A.; Juriga, M.). - Bratislava, STU 2003. - S. 76-76.
[International Scientific Conference Mechanical Engineering 2003 /7./. Bratislava (SK), 03.11.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100734 - UT-L 20030175 RIV SK cze C
Hlavoň, P. - Florián, Z. - Fuis, V.
Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu.
In: Mechanical Engineering 2003. - (Ed. Peciar, M.; Čerňanský, A.; Juriga, M.). - Bratislava, STU Bratislava 2003. - S. 1-4.
[Mechanical Engineering 2003. Bratislava (SK), 03.11.05-03.11.06 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100733 - UT-L 20030174 RIV SK cze C
Hlavoň, P. - Florián, Z. - Návrat, T.
Experimentální měření řízeného stržení šroubu v kostní tkáni.
In: Mechanical Engineering 2003. - (Ed. Peciar, M.; Čerňanský, A.; Juriga, M.). - Bratislava, STU Bratislava 2003. - S. 1-5.
[Mechanical Engineering 2003. Bratislava (SK), 03.11.05-03.11.06 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100644 - UT-L 20030085 RIV CZ cze/eng K
Hofer, T. - Šafařík, P. - Hyhlík, T. - Luxa, M.
Proudění ve vstupní části aerodynamického tunelu.
In: Fluid mechanics and thermodynamics : proceedings of students : work in the year 2002/2003 . - (Ed. Adamec, J.; Ježek, J.; Nožička, J.; Šafařík, P.). - Praha, Jiří Nožička - Gradient 2003. - S. 13-22.
[Studentská tvůrčí činnost. Praha (CZ), 03.05.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099017 - UT-L 20030012 RIV CZ eng C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of some 2D incompressible flow using dynamical effects.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 29-34.
[Topical problems of fluid mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099048 - UT-L 20030044 IT eng A
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of flow through a cascade and over a profile with dynamical and aeroelastic effects.
In: Book of abstracts GAMM 2003. - Padua, Univ. of Padua 2003. - S. 123.
[GAMM 2003. Padua (IT), 03.03.24-03.03.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100721 - UT-L 20030162 RIV CZ eng C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Steady and unsteady flow over a profile in a channel.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceeddings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 31-34.
[Fluid Dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA201/02/0684; GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105843 - UT-L 20030185 RIV CZ eng C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of steady and unsteady flow over given profile in a channel.
In: Interakce a zpětné vazby 2003 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 43-50.
[National seminar with international participation Interaction and feedbacks 2003 /10./. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116704 - UT-L 20040223 RIV DE eng J
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of flow through a cascade and over a profile with dynamical and aeroelastic effects.
Proceeding in Applied Mathematics and Mechanics, 3 [1] 282-283 ( 2003).
[Annual Scientific Conference /74./. Univ. of Padua (IT), 03.03.24-03.03.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100724 - UT-L 20030165 RIV CZ cze C
Hora, P.
Výpočet dispersních křivek v ortotropní desce.
In: Výpočtová mechanika 2003 : proceedings. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 115-122.
[Computational mechanics 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100707 - UT-L 20030148 RIV CZ cze C
Hora, P. - Šiňor, M.
Preprocesor pro systém LISA.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 43-50.
[National colloquium with international participation : Dynamics of machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099013 - UT-L 20030008 RIV CZ cze C
Horáček, J.
Nelinerární formulace kmitání profilu pro aero-hydroelastické výpočty.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 51-56.
[Národní konference s mezinárodní účastí : Dynamika strojů. Praha ( CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100655 - UT-L 20030096 RIV CZ eng C
Horáček, J.
Model of vocal fold oscillation in viscous fluid flow.
In: Proceedings : International Conference on Vibration Problems /6./. - (Ed. Konopa, V.). - Liberec, Technická univerzita 2003. - S. 1-6.
[International Conference on Vibration Problems /6./. Liberec (CZ), 03.09.08-03.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100731 - UT-L 20030172 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Gorman, D. G. - Griffond-Boitier, F.
Frequency modal analysis of liquid/gas interaction in cylindrical container covered by thin circular plate.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 123-1306.
[Computational mechanics 2003 /19./. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113103 - UT-L 20040182 RIV CZ eng V
Horáček, J. - Griffond-Boitier, F.
Vibration analysis of a thin circular plate influenced by liquid/gas interaction in an elastic cylindrical cavity. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 43 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099036 - UT-L 20030032 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Pešek, L. - Trnka, J. - Veselý, J. - Veselý, E. - Vohradník, M. - Vokřál, J.
Fundamental dynamic characteristics of human skull.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-21.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019; GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099034 - UT-L 20030030 RIV CZ cze/eng C
Horáček, J. - Šidlof, P.
Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds based on aeroelastic theory.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105875 - UT-L 20030217 RIV IT eng C
Horáček, J. - Šidlof, P. - Švec, J. G.
Numerical modelling of leakage-flow-induced vibrations of human vocal folds with Hertz impact forces.
In: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : proceedings. - (Ed. Manfredi, C.). - Firenze, Firenze University Press 2003. - S. 143-146.
[Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : International Workshop /3./ : Proceedings. Firenze (IT), 03.12.10-03.12.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105840 - UT-L 20030182 RIV CZ cze C
Horáček, J. - Švec, J. - Veselý, J.
Bifurkační jevy při kmitání lidských hlasivek - experimenty in vitro.
In: Interakce a zpětné vazby 2003 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 51-60.
[National seminar with international participation Interaction and feedbacks 2003 /10./. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099008 - UT-L 20030003 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K analýze vlivu tuhosti podpor na amplitudofrekvenční charakteristiku ozubených kol.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 61-68.
[Národní konference s mezinárodní účastí : Dynamika strojů. Praha ( CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100683 - UT-L 20030124 RIV BG ger C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Über einige dynamische Eigenschaften von nichtlinearen parametererregten Getriebesystemen.
In: Vortragssammelbuch der Internationalen Tagung für Antriebstechnik 03. - Varna, Bulharsko, Balkan Association of Power Transmissions 2003. - S. 20-25.
[Internationale Tagung Antriebstechnik 03. Varna (BG), 03.09.11-03.09.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100684 - UT-L 20030125 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K některým dynamickým jevům v silně nelineárních parametrických soustavách s děleným tokem výkonu.
In: Spolehlivost 2003. - Brno, Vojenská akademie 2003. - S. 83-88.
[Spolehlivost 2003. VA Brno (CZ), 03.09.30-03.10.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099078 - UT-L 20030074 RIV CZ cze J
Höschl, C.
Princip superpozice v mechanice poddajných těles.
Bulletin, 1 [1] 11-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100697 - UT-L 20030138 RIV CZ cze J
Höschl, C.
Síly a energie v mechanice soustav.
Bulletin, 2 [2] 5-13 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105838 - UT-L 20030180 RIV CZ cze C
Höschl, C.
Historie variačního počtu.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. - (Ed. Petruška, J.; Houfek, L.). - Brno, Ústav mechaniky těles, FSI VUT v Brně 2003. - S. 1-10.
[Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno, ÚMT FSI VUT (CZ), 03.11.20 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105844 - UT-L 20030186 RIV SK eng J
Höschl, C. - Okrouhlík, M.
Solution of systems of nonlinear equations.
Strojnícky časopis, 54 [4] 197-227 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099011 - UT-L 20030006 RIV CZ cze J
Höschl, C. - Plešek, J.
Jsou Newonovy zákony základem mechaniky pevných těles?
Euromach Society, 1 [23] 5-8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099030 - UT-L 20030026 CZ eng K
Hošek, J. - Studenovský, K. - Hrubý, J.
Formation of atmospheric aerosol from gaseous products of fossil fuel combustion: Nucleation of acid - water droplets .
In: CTU reports proceedings of workshop 2003. - (Ed. Říha, B.). - 1. vyd. Praha, CTU Publishing house 2003. - S. 200 KB.
[Workshop 2003. Praha (CZ), 03.02.10-03.02.12 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100670 - UT-L 20030111 RIV CZ cze J
Hošek, J. - Studenovský, K. - Hrubý, J.
Konstrukce optické aparatury pro měření kondenzace v rázové trubici.
Jemná mechanika a optika, 48 [8-9] 249-253 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA ČR(CZ) GA101/03/Z031
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105849 - UT-L 20030191 RIV CS cze C
Houbová, E. - Jaňour, Z.
Profily rychlosti větru mad městskou zástavbou,.
In: Colloquim fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, ÚT AV ČR 2003. - S. 35-38.
[Colloquim fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105860 - UT-L 20030202 RIV CZ eng C
Houška, P. - Březina, T. - Singule, V.
Control and synchronization drive unit of leg of walking robot.
In: Mechtronics, robotics and biomechanics 2003 : proceedings. - Brno, UMT FSI VUT v Brně 2003. - S. 111-112.
[Mechtronics, robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105857 - UT-L 20030199 RIV CZ eng C
Houška, P. - Ehrenberger, Z. - Březina, T. - Singule, V.
The use of leg landing information for walking robot control.
In: Engineering mechanics 2003. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, CAS 2003. - S. 118-119.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105909 - UT-L 20030251 RIV CZ eng K
Hrubý, J.
A new thermodynamic model of supercooled water for atmosferic aerosol computations.
In: Česká aerosolová společnost : sborník konference. - (Ed. Smolík, J.). - Praha, Česká aerosolová společnost 2003. - S. 29-32.
[Česká aerosolová společnost.. Praha (CZ), 03.11.27 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203; GA ČR(CZ) GA101/03/Z031
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099007 - UT-L 20030002 RIV LU eng M
Jaňour, Z. - Beneš, M.
A numerical solution of the Planetary-Boundary-Layer Equations.
In: Workshop on urban boundary layer parametrisation. - (Ed. Rotach, M.W.; Fisher, B.; Piringer, M.). - Luxembourg, European Communities 2003. - S. 63-72.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100641 - UT-L 20030082 CZ cze V
Jonáš, P. - Mazur, O.
Kalibrace průtokoměru. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 11 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100642 - UT-L 20030083 CZ cze V
Jonáš, P. - Mazur, O.
Kalibrace průtokoměru typu Venturiho trubice. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 11 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099076 - UT-L 20030072 RIV CZ cze J
Jonáš, P. - Mazur, O. - Hanus, D.
Korekce vlivu oscilací a zvuku na údaje termoanemometru při měření v provozních podmínkách.
Letecký zpravodaj, 10 [1] 23-26 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B051
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100692 - UT-L 20030133 RIV PL eng J
Jonáš, P. - Mazur, O. - Řehák, V. - Uruba, V.
The improvement of the hot-wire anemometer measurement procedure in the LP stage of a full scale steam turbine.
Transactions of the Institute of fluid-Flow Machinery, 43 [113] 191-200 (2003).
[International conference on Turbines of Large Output. Gda±sk (PL), 03.09.22-03.09.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA ČR(CZ) GA101/01/0449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099060 - UT-L 20030056 RIV CZ cze/eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Citlivost sondy se dvěma žhavenými čidly ke koncentraci příměsi helia do vzdušného proudu.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 39-44.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099062 - UT-L 20030058 IT eng A
Jonáš, P. - Mazur, O. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Contribution to the simultaneous measurements of the velocity and the gas-mixture concentration.
In: Book of abstracts GAMM 2003. - Padua, HSH s.r.l. Padua 2003. - S. 150.
[Annual Scientific Conference GAMM 2003. Abano Terme-Padua (IT), 03.03.24-03.03.28 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099069 - UT-L 20030065 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Conditional analysis of the wall friction histograms in transitional boundary layers.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 148-149.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka, ČR (CZ), 03.05.12-03.05.15 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1057; GA ČR(CZ) GA101/03/0018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099071 - UT-L 20030067 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Simultaneous measurement of velocity and molar concentration in a gas-mixture turbulent flow using a dual heated sensors probe; part II: Probe calibration in the helium/air mixture.
In: Symposium on anemometry /18./. - (Ed. Chára, Z.; Klaboch, L.). - Praha, Ústav pro Hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 100-107.
[Symposium on Anemometry /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105858 - UT-L 20030200 RIV CZ eng G
Jonáš, P. - Uruba, V.
Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings . (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 195 s.
[Colloquium fluid dynamics. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105906 - UT-L 20030248 RIV CZ eng U
Jonáš, P. - Uruba, V.
Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. 3 s.
[ Praha, 03.10.22-03.10.24 (K-EUR 65/4)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA ČR(CZ) GA101/01/0449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100706 - UT-L 20030147 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Wysocky, M. - Elsner, W. - Mazur, O. - Uruba, V.
Application of hot-film technique in analysis of transitional boundary layers.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 51-54.
[Fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018; GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100643 - UT-L 20030084 RIV CZ cze/eng C
Kladrubský, M. - Benetka, J. - Šafařík, P. - Hyhlík, T. - Kozel, K.
Výsledky experimentů na vzorové mříži SE 1050 pro obor transonických rychlostí.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 55-58.
[Colloquium fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105867 - UT-L 20030209 RIV SIGLE CZ cze V
Klomfar, J. - Pátek, J.
Termodynamické vlastnosti pracovních medií pro absorpční oběhy. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 54 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099033 - UT-L 20030029 RIV CZ cze V
Kocanda, L.
Vyšetřování silně nelineárních kmitavých systémů. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 130 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099042 - UT-L 20030038 RIV CZ eng J
Kocanda, L.
Multi-impact basic motions in Kelvin-Voigt impact oscillator with one degree of freedom.
Engineering Mechanics, 10/20 [2] 115-124 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099045 - UT-L 20030041 RIV CZ eng C
Kolman, R. - Plešek, J. - Landa, M.
Determination of elastic moduli by the resonant ultrasound spectroscopy method.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics 2003. - S. 1-9.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099010 - UT-L 20030005 RIV NL eng J
Kozánek, J. - Piranda, J.
Smoothing identification of systems with small non-linearities.
Meccanica, 38 [1] 71-84 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.220(99) 0.230(00) 0.422(01) 0,145(02) 0.237(03) ]

105871 - UT-L 20030213 RIV FR fre C
Kozánek, J. - Půst, L. - Veselý, J.
Experimental and numerical analysis of the rotor supported on magnetic bearings.
In: Colloque d'analyse vibratoire expérimentale Blois. - (Ed. Gontier C., Fabri J.,). - Blois, Francie, Association Francaise de Mécanique 2003. - S. 34-35.
[National colloquium with international participation : Colloque d'Analyse Vibratoire Expérimentale Blois.. Blois, Francie (FR), 03.11.13-03.11.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105869 - UT-L 20030211 RIV CZ eng C
Kozánek, J. - Taupin, V.
Identification of antiresonances with the help of reciprocal technique.
In: Interaction and feedbacks '2003. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 77-80.
[Národní seminář s mezinárodní účastí: Interaction and Feedbacks 2003.. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100669 - UT-L 20030110 RIV HU eng C
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Numerical solution of turbulent backward facing step and impinging jet flows.
In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow CMFF'03. - (Ed. Lajos, T.; Vad, J.). - Budapest, Dept. of fluid Mechanics of Budapest University of Technolog 2003. - S. 694-701.
[Conference on Modelling Fluid Flow CMFF'03. Budapest (HU), 03.09.03-03.09.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099049 - UT-L 20030045 RIV SIGLE CZ eng C
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Numerical simulation of a turbulent round jet in cross-flow.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 51-56.
[Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105873 - UT-L 20030215 RIV CZ eng B
Kratochvíl, C. - Krejsa, J.
Modeling of drive systems. (Ed. Kratochvíl, C.; Krejsa, J.). - Brno, Brno University of Technology 2003. - 155 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100667 - UT-L 20030108 RIV US eng J
Landa, M. - Kroupa, F. - Neufuss, K. - Urbánek, P.
Effect of uniaxial pressure on ultrasound velocities and elastic moduli in plasma sprayed ceramics.
Journal of Thermal spray, 12 [2] 226-233 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106; GA ČR(CZ) GA106/01/0094
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910; CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.800(97) 0.707(99) 0.816(00) 0.862(01) 0,591(02) 0.726(03) ]

100712 - UT-L 20030153 ES eng A
Landa, M. - Novak, V. - Seiner, H. - Šittner, P.
Ultrasonic characterization of Cu-Al-Ni single crystals lattice stability in the vinicity of the phase transition.
In: Ultrasonic international 2003. - (Ed. Sachse, W.; Wells, P.). - Španelsko, Technical Co- Chairs 2003. - S. 1-1.
[Ulrasonics International 2003. Granada (ES), 03.06.30-03.07.03 (WRD) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100661 - UT-L 20030102 RIV IT eng C
Leitl, B. - Bezpalcová, K. - Jaňour, Z. - Schatzmann, M.
Conventional boundary layer modelling in two different wind tunnels- possibilities and limitation.
In: International workshop of flow and dispersion phenomena : proceedings. - (Ed. Manfrida, G.; Contini, D.). - Florencie, Firenze University Press 2003. - S. 1-7.
[Physmod 2003. Florencie (IT), 03.09.03-03.09.05 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100699 - UT-L 20030140 RIV HU eng C
Machová, A. - Beltz, G. E.
Ductile-brittle behavior of (001)[110] nano-cracks in bcc iron.
In: International conference on the strength of materials / 13./ : book of abstracts : fundamental aspects of the deformation and fracture of materials. Budapest, Hungary. . - Budapest, ICSMA13 2003. - S. 126-126.
[International Conference on the Strength of Materials /13./. Budapest (HU), 03.08.25-03.08.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201; NSF(US) CMS -0000142
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099059 - UT-L 20030055 RIV PL eng J
Maršík, F. - Delale, C. F. - Sedlář, M.
Condensation and cavitation in water and water mixtures.
Archives of Thermodynamics, 24 [1] 3-16 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003; GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100650 - UT-L 20030091 RIV NL eng C
Maršík, F. - Krejčí, L. - Vít, T. - Trávníček, Z.
Transitional Processes Induced by Temperature Gradients: Heated Free Jet and Heated Coanda Flow.
In: Heat transfer in unsteady and transitional flows. - (Ed. Lange, H.C. -Steenhoven A.A.). - Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven 2003. - S. 147-152.
[Heat transfer in unsteady and transitional flows. Eindhoven (NL), 03.03.21-03.03.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0389; GA ČR(CZ) GA202/02/0113; GA AV ČR (CZ) IAA1057001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105877 - UT-L 20030219 AT eng A
Maršík, F. - Převorovská, S. - Štembera, V.
Numerical model of human cardiovascular system-Korotkoff's sound simulation.
In: Workshop on cardiovascular, respiratory and metabolic control modeling. - (Ed. Kappel, F.; Batzel, J.; Fink, M.; Schneditz, D.). - Graz, Rakousko, Departments of Mathematics and Physiology University of Graz 2003. - S. 24.
[Workshop on Cardiovascular, Respiratory and Metabolic Control Modeling. Graz (AT), 03.06.11-03.06.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105845 - UT-L 20030187 RIV CZ eng J
Maršík, F. - Zima, P.
Bubble creation in water and water mixtures - consequences of the extended theory of nucleation.
Engineering Mechanics, 10 [5] 335-344 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099085 - UT-L 20030081 RIV JM eng C
Maršík, F. - Zima, P. - Sedlář, M.
Estimation of boiling and cavitation rates based on thermodynamic fluctuations.
In: International Conference on Boiling Heat Transfer /5./. - Montego Bay, University of Florida, Gainesville, Florida 2003. - S. 1-7.
[International Conference on Boiling Heat Transfer /5./. Montego Bay (JM), 03.05.04-03.05.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA AV ČR (CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105864 - UT-L 20030206 RIV CZ cze C
Matas, R. - Vlček, V.
Ověřování numerického řešení 2D proudění v pokusných ventilech s pevnou a pohyblivou kuželkou.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, ÚT AV ČR 2003. - S. 81-82.
[Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099061 - UT-L 20030057 RIV CZ cze/eng C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Výpočet fyzikálních vlastností směsí některých plynů.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 67-72.
[Topical problems of fluid mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099074 - UT-L 20030070 RIV DE eng J
Mazur, O. - Jonáš, P. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Measurement of velocity and concentration in a stream of a helium-air mixture by hot-wire/film anemometry.
PAMM - Proc. Appl. Math. Mech, 2 [DOI] 336-337 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099072 - UT-L 20030068 RIV CZ cze C
Mazur, O. - Uruba, V. - Jonáš, P.
Simultaneous measurement of velocity and molar concentration in a gas-mixture turbulent flow using a dual heated sensors probe; part I: principle of measuring method.
In: Symposium on anemometry /18./. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Ústav pro Hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 92-99.
[Symposium on Anemometry /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099066 - UT-L 20030062 RIV CZ eng C
Mazur, O. - Uruba, V. - Šarboch, J. - Řehák, V. - Jonáš, P.
Application of thermoanemometry for investigation of the large water droplets in the vicinity of the LP stage of a full scale steam turbine.
In: European conference on turbomachiner /5./ - (Ed. Šťastný, M.; Sieverding, C. H.; Bois, G.). - Praha, Local Conference Organising Committee 2003. - S. 869-878.
[European Conference on Turbomachinery - Fluid dynamics and thermodynamics /5./. Praha (CZ), 03.03.17-03.03.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105861 - UT-L 20030203 RIV CZ eng C
Míček, P. - Věchet, S. - Březina, T.
The using some approximating methods by inverse modelling.
In: Engineering mechanics 2003. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, CAS 2003. - S. 204-205.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100704 - UT-L 20030145 RIV CZ eng C
Mory±-Kucharczyk, E. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Preliminery investigation of the features of a probe with a hot wires pair at measurement in an air/CO2 mixture stream.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 89-92.
[Colloquium FLUID DYNAMICS 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

101955 - UE-C 20033008 RIV CZ eng J
Něnička, V. - Hlína, J. - Šonský, J. - Krejčí, L.
Application of the Correlation Analysis to Identification of Coherent Structures in Free Plasma Flow.
Acta Technica CSAV, 48 [2] 175-201 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1057202; GA AV ČR(CZ) IAA1057001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:AV0Z2057903

109741 - FZU-D 20040249 RIV FR eng J
Novák, V. - Landa, M. - Šittner, P.
Acoustic recognition of stress induced martensitic transformations in Cu-based shape memory alloys.
Journal de Physique. IV, 112, 593-596 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1048107; GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.060(92) 0.138(93) 0.115(94) 0.248(95) 0.186(96) 0.247(97) 0.252(98) 0.381(99) 0.299(00) 0.401(01) 0,291(02) 0.319(03) ]

105890 - UT-L 20030232 RIV CZ cze J
Okrouhlík, M.
High performance computing, supercomputing, náročné počítání.
Inženýrská mechanika, 10 [5] 429-438 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100714 - UT-L 20030155 RIV GB eng J
Okrouhlík, M. - Pták, S.
Pollution-free energy production by a proper misuse of finite element ahalysis.
Engineering Computational, 20 [5/6] 601-610 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100718 - UT-L 20030159 GR eng A
Okrouhlík, M. - Pták, S.
Torsional and bending waves in an axially impacted rod with a spiral groove.
In: Euromech solid mechanics /5./ : book of abstract. . - (Ed. Aifantis, E. C.). - Thessaloniki, Aristotle university of Thessaloniki 2003. - S. 145-145.
[Euromech solid mechanics /5./. Thessaloniki (GR), 03.08.17-03.08.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105868 - UT-L 20030210 RIV CZ eng J
Okrouhlík, M. - Pták, S.
Numerical modelling of axially impacted rod with a spiral groove.
Engineering mechanics, 10 [5] 359-374 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100678 - UT-L 20030119 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Quantitative modelling of effect of transverse - axial tubular system on electrical activity of cardiac cells: Development of model II.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-9.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105887 - UT-L 20030229 RIV SK eng J
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
A quantitative model of the cardiac ventricular cell incorporating the transverse-axial tubular system.
General Physiology and Biophysics, 22 [3] 355-368 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.593(91) 0.573(92) 0.567(93) 0.633(94) 0.420(95) 0.349(96) 0.259(97) 0.714(98) 0.400(99) 0.417(00) 0.932(01) 0,719(02) 0.794(03) ]

100659 - UT-L 20030100 RIV NL eng J
Pátek, J. - Klomfar, J. - Čapla, L. - Buryan, P.
Thermal conductivity of notrogen-methane mixtures at temperatures between 300 and 425 K and at pressures up to 16 MPa.
International Journal of Thermophysics, 24 [4] 923-935 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0434
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.901(92) 1.049(93) 0.935(94) 0.838(95) 0.974(96) 0.808(97) 0.927(98) 0.736(99) 0.569(00) 0.773(01) 0,659(02) 0.743(03) ]

100723 - UT-L 20030164 RIV CZ cze C
Pelikán, V. - Hora, P. - Machová, A.
Paralelní programování v úlohách molekulární dynamiky.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 351-358.
[Computational mechanics 2003.. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099015 - UT-L 20030010 RIV CZ eng C
Pešek, L. - Půst, L.
Thermo-mechanical interaction in nonlinear vibrating systems.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 147-154.
[Národní konference s mezinárodní účastí : Dynamika strojů. Praha ( CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099028 - UT-L 20030024 RIV ZA eng C
Pešek, L. - Půst, L.
Vibro-acoustic problem of tram wheel with inner dissipation layer.
In: Second International Workshop on Damping Technologies:Materials and Devices for the Next Decade. - Stellenbosch, University Steellenbosch 2003. - S. 1-8.
[International Workshop on Damping Technologies:Materials and Devices for the Next Decade /2./. Stellenbosch (ZA), 03.03.24-03.03.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100676 - UT-L 20030117 RIV NL eng C
Pešek, L. - Půst, L. - Vaněk, F.
Contribution to identification of themo-mechanic interaction at vibrating rubber-like materials.
In: IFAC Symposium on System Identification /13./ : preprints. - (Ed. Van den Hof, P. M. J.; Walhlberg, B.; Weiland, S.). - Rotterdam, Omnipress 2003. - S. 479-484.
[IFAC Symposium on System Identification /13./. Rotterdam (NL), 03.08.27-03.08.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100657 - UT-L 20030098 RIV CZ eng C
Pešek, L. - Veselý, J. - Podruh, J.
Identification of tram wheel with vibro-dissipation layer.
In: International conference on vibration problems /6./ : proceedings. - (Ed. Konopa, V.). - Liberec, Technická univerzita 2003. - S. 1-6.
[International Conference on Vibration Problems /6./. Liberec (CZ), 03.09.08-03.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100691 - UT-L 20030132 RIV CZ eng C
Pešek, L. - Veselý, J. - Podruh, J.
Tram wheel modelling for dynamic analysis.
In: Sborník přednášek : ANSYS & STAR-CD Users' Meeting /11./. - Brno, SVS FEN s.r.o. 2003. - S. 1-7.
[ANSYS & STAR-CD Users' Meeting /11./. Znojmo (CZ), 03.09.25-03.09.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099037 - UT-L 20030033 RIV CZ cze/eng C
Peterka, F.
Most important results of the investigation of the impact oscillator dynamics obtained during finished projects GA CR and COST.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126; GA ČR(CZ) GA101/97/0670; GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099057 - UT-L 20030053 RIV NL eng J
Peterka, F.
Behaviour of impact oscillator with soft and preloaded stop.
Chaos Solitons & Fractals, 2003 [18] 79-88 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007; GA MŠk(CZ) OC P4.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100677 - UT-L 20030118 CZ cze K
Peterka, F.
Výzkum a vývoj dynamického protiběžného bucharu.
In: Sborník anotací příspěvků konference : Moderní metody ve strojírenském vývoji. - Janov nad Nisou, Lenam, s.r.o. 2003. - S. 1-2.
[Moderní metody ve strojírenském vývoji. Janov nad Nisou (CZ), 03.05.28-03.05.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100679 - UT-L 20030120 RIV DE eng C
Peterka, F.
New type of forming machine.
In: International symposium /4./ : Investigations of non-linear dynamic effects in roduction Systems. - Chemnitz, Chemnitz University of Technology 2003. - S. 1-16.
[International Symposium : Investigations of Non-Linear Dynamic Effects in Production Systems. Chemnitz (DE), 03.04.08-03.04.09 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100680 - UT-L 20030121 RIV DE eng C
Peterka, F.
Dynamics of mechanical systems with soft impacts.
In: Chaotic dynamics and control of systems and processes in mechanic : UTAM symposium : booklet of abstracts. - (Ed. Conte, G.). - Roma, University Roma 2003. - S. 117-118.
[Booklet of Abstracts : UTAM symposium : Chaotic Dynamics and Control of Systems. Chemnitz (DE), 03.06.08-03.06.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100681 - UT-L 20030122 RIV YU eng J
Peterka, F.
More detil view on the dynamics of the impact damper.
Facta universita, 3 [14] 907-920 (2003).
[International Symposium of nonlinear mechanics /6./. Niš (DE), 03.08.24-03.08.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100730 - UT-L 20030171 RIV CZ eng C
Peterka, F.
Motion of the dynamic impact damper.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 359-366.
[Computational mechanics 2003 /19./. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099014 - UT-L 20030009 RIV CZ eng C
Peterka, F. - Čipera, S.
Ambiguousness and basins of attraction of the oscillator with soft impacts.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 155-162.
[Národní konference s mezinárodní účastí Dynamika strojů 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100649 - UT-L 20030090 GR eng A
Plešek, J.
Geometric framework for incremental constitutive equtions.
In: Euromech : solid mechanics conference ESMC-5: book of abstracts. - (Ed. Aifantis, E. C.). - Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki 2003. - S. 8.
[Euromech : Solid mechanics conference ESMC-5. Thessaloniki (GR), 03.08.17-03.08.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099043 - UT-L 20030039 RIV CZ eng C
Plešek, J. - Hirsch, E.
Visco-plastic model with time retardation for high-velocity impact loading of ofe copper specimens.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AV ČR 2003. - S. 1-9.
[National conference with international participation : Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099081 - UT-L 20030077 RIV CZ cze J
Plešek, J. - Höschl, C.
Konzistentní vysvětlení zdánlivého paradoxu v teorii termoelasticity.
Strojnický časopis, 54 [2] 111-118 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112987 - UT-L 20040066 RIV CZ cze C
Plešek, J. - Kolman, R. - Landa, M.
Modifikace Levenbergovy-Marquardtovy metody RUS pro použití v MKP.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. - (Ed. Petruška, J.; Houfek, L.). - Brno, Ústav mechaniky těles, FSI VUT v Brně 2003. - S. 103-111.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CZ), 03.11.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099044 - UT-L 20030040 RIV CZ eng C
Poživilová, A.
Numerical solution of problems of finite hyperelasticity.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Apllied Mechanics 2003. - S. 1-10.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105879 - UT-L 20030221 RIV CZ cze V
Převorovská, S.
Numerická simulace účinků léčiv na kardiovaskulární a respirační systém člověka. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 24 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105878 - UT-L 20030220 RIV CZ cze B
Převorovská, S. - Maršík, F.
Hemodynamické a fyziologické odezvy kardiovaskulárního a respiračního systému člověka při aplikaci léčiv. (Ed. Převorovská, S.; Maršík, F.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 83 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100716 - UT-L 20030157 RIV CZ cze/eng C
Přibáň, M. - Žemlička, F. - Hora, P. - Vlach, J.
Moderní efektivní přístup k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí - začlenění a role metody akustické emise (AE) v rámci přístupu RBI.
In: CHISA 2003 : sborník. - (Ed. Čížek, J.). - Praha, Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství. 2003. - S. 11-12.
[CHISA 2003 : konference chemického a procesního inženýrství /50./. Srní, Šumava (CZ), 03.10.20-03.10.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099051 - UT-L 20030047 RIV CZ eng/cze G
Příhoda, J. - Kozel, K.
Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - 128 s.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105904 - UT-L 20030246 RIV CZ eng U
Příhoda, J. - Kozel, K.
Topical problem of fluid mechanics 2003. 1 s.
[ Praha, 03.02.19 (K-EUR 26/6)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099050 - UT-L 20030046 RIV CZ cze/eng C
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Modelování odtržení proudu v zakřiveném kanálu čtvercového průřezu.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 83-86.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099052 - UT-L 20030048 RIV CZ cze/eng C
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Prediction of turbulent flow in a curved channel using various turbulence models.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-2.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100717 - UT-L 20030158 GR eng A
Pták, S. - Trnka, J. - Okrouhlík, M. - Veselý, E. - Dvořáková, P.
Comparison of numerically modelled and measured responses of a hollow cylinder under impact loads.
In: Euromech solid mechanics conference /5./ : book of abstracts. - (Ed. Aifantis, E. C.). - Thassaloniki, Aristotle University of Thesaloniki 2003. - S. 144-144.
[Euromech solid mechanics conference /5./. Thessaloniki (GR), 03.08.17-03.08.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099027 - UT-L 20030023 RIV CZ eng J
Půst, L.
Dynamical properties of passive magnetic bearing.
Inženýrská mechanika, 10 [1] 3-18 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100658 - UT-L 20030099 RIV CZ eng C
Půst, L.
Impact damper with Hertz's dynamic contact.
In: International conference on vibration problems /6./ : proceedings. - (Ed. Konopa, V.). - Liberec, Technická univerzita 2003. - S. 1-6.
[International Conference on Vibration Problems /6./. Liberec (CZ), 03.09.08-03.09.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100722 - UT-L 20030163 RIV CZ eng J
Půst, L.
Improvement of dynamic absorber by means of weak stops.
Acta Technica, 48 [48] 273-299 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105874 - UT-L 20030216 RIV PL eng C
Půst, L.
Space oscillations of rotor supported on magnetic bearings with impacts in retainer bearings.
In: Conference on dynamical systems theory and applications /7./. - (Ed. Awrejcewicz, J.; Owczarek, A.; Mrozowski, J.). - Lodz,Poland, Department of Automatics and Biomechanics, Lodz 2003. - S. 69-84.
[Národní seminář s mezinárodní účastí: : conference on dynamical systems theory and applications /7./. Lodz,Poland (PL), 03.12.08-03.12.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100732 - UT-L 20030173 RIV CZ eng C
Půst, L. - Kocanda, L. - Peterka, F.
Experimental and numerical investigation of vibroimpact system with Hertz's contact.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 375-382.
[Computational mechanics 2003 /19./. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099041 - UT-L 20030037 RIV CZ eng C
Půst, L. - Kozánek, J. - Veselý, J.
Rotor supported on magnetic bearings - numerical and experimental analysis.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471; GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105872 - UT-L 20030214 RIV CZ eng J
Půst, L. - Kozánek, J. - Veselý, J.
Rotor supported on magnetic bearings : numerical and experimental analysis.Rotor uložený v magnetických ložiskách : numerická a experimentální analýza.
Engineering MECHANICS, 10 [5] 345-358 (2003).
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099016 - UT-L 20030011 RIV NL eng J
Půst, L. - Peterka, F.
Impact Oscillator with Hertz's Model of Contact.
Meccanica, 2003 [38] 99-114 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

106671 - UMCH-V 20033275 RIV FR eng C
Raab, M. - Převorovský, Z. - Sova, M.
Controlling and monitoring structural changes in semicrystalline polymers.
In: Proceedings. - Clermont-Ferrand, Groupe Francais d études et d applications des Polymeres 2003. - S. 1-2.
[Cycle de vie des polymeres.. Clermont-Ferrand (FR), 03.11.25-03.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/1249; GA ČR(CZ) GA205/03/0071
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:AV0Z4050913

100711 - UT-L 20030152 RIV CZ eng C
Sedlář, M. - Maršík, F. - Šafařík, P. - Zima, P.
Numerical investigation of flow phenomena in radial-flow pump at low NPSH value.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 117-120.
[Fluid Dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100700 - UT-L 20030141 RIV CZ cze C
Sládek, A. - Hyhlík, T. - Příhoda, J.
Optimalizace zakřiveného difuzoru s vnitřní válcovou stěnou.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 125-128.
[Fluid Dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099012 - UT-L 20030007 RIV LU eng M
Soriano, C. - Batchvarova, E. - Berkowicz, R. - Brechler, J. - Jaňour, Z. - Kastner-Kline, P. - Middleton, D. - Prior, V. - Rotach, M. - Sacré, C. - Baldasano, J.
Comparison of urban and rural wind speeds.
In: Workshop on urban boundary layer parametrisations. - (Ed. Rotach, M.; Fisher, B.; Piringer, M.). - Luxembourg, European Communities 2003. - S. 41-50.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105895 - UT-L 20030237 RIV CZ cze C
Sousedík, B. - Novotný, J.
Paralelizace metody BICG-STAB pro řešení nesymetrických soustav lineárních rovnic vzniklých diskretizací metodou konečných prvků.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 421-428.
[Konference s mezinárodní účastí /19./ : Výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100713 - UT-L 20030154 RIV CZ cze C
Svoboda, J. - Balda, M. - Frohlich, V.
Životnost a hypotézy při kombinovaném náhodném zatěžování.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 191-198.
[Dynamics of machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100719 - UT-L 20030160 RIV CZ cze/eng C
Svoboda, J. - Balda, M. - Frohlich, V.
Šíření trhlin u konstrukčních dílů namáhaných náhodným víceosým neproporcionálním zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2003 :sborník. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 429-436.
[Computational mechanics 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043; GA AV ČR(CZ) IPP2046110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099067 - UT-L 20030063 RIV CZ eng C
Šarboch, J. - Favre-Marinet, M.
Unsteady turbulent flow with adverse pressure gradient.
In: European conference on turbomachinery /5./ : proceedings. - (Ed. Šťastný, M.; Sieverding, C. H.; Bois, G.). - Praha, Local Conference Organising Committee 2003. - S. 859-868.
[European Conference on Turbomachinery - Fluid dynamics and thermodynamics /5./. Praha (CZ), 03.03.17-03.03.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105894 - UT-L 20030236 RIV CZ cze C
Šístek, J. - Burda, P. - Novotný, J.
Řešení úlohy nestacionárního proudění pomocí MKP na síti přizpůsobené singularitě.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 437-444.
[Konference s mezinárodní účastí /19./ : Výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105841 - UT-L 20030183 RIV CZ cze C
Švancara, P. - Horáček, J. - Pešek, L.
Numerická simulace vyslovování české samohlásky /a/ založená na konečněprvkovém modelu vokálního traktu.
In: Interakce a zpětné vazby 2003 /10./ : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 179-186.
[National seminar with international participation Interaction and feedbacks 2003 /10./. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105889 - UT-L 20030231 RIV CZ cze C
Švancara, P.
Stanovení faktorů ztrát vazeb u modelů SEA pomocí duální modální formulace a modální analýzy metodou konečných prvků.
In: Interakce a zpětné vazby 2003. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 171-178.
[Interakce a zpětné vazby 2003. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

108269 - UH-J 20033097 RIV SK eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J. - Lichner, Ľ.
Rainfall-runoff relationship in a small forested catchment.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : hydrológia na prahu 21. storočia : Vízie a realita. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2003. - S. 88-101.
[Hydrológia na prahu 21. storočia : vízie a realita : konferencia s medzinárodnou účasťou. Smolenický zámok (SK), 03.05.05-03.05.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/7065/20; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:AV0Z2060917

100690 - UT-L 20030131 RIV CZ eng C
Tondl, A. - Ecker, H.
Self-Excited vibration quenching by means of parametric excitation: the effect of an additional external excitation.
In: International conference on vibration problems /6./ : proceedings. - (Ed. Konopa, V.). - Liberec, Technická univerzita 2003. - S. 1-2.
[International Conference on Vibration Problems /6./. Liberec (CZ), 03.09.08-03.09.12 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099018 - UT-L 20030013 RIV CZ eng C
Tondl, A. - Kocanda, L.
Self-excited oscilator with soft stops.
In: Dynamika strojů. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 213-216.
[Dynamics of Machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099025 - UT-L 20030021 RIV CZ eng J
Tondl, A. - Kocanda, L.
Self-excited two-mass system with soft impact.
Acta Technica, 48 [48] 99-112 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099040 - UT-L 20030036 RIV CZ eng C
Tondl, A. - Kocanda, L.
Self excited two-mass system with soft impacts.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-6.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100698 - UT-L 20030139 RIV JP eng J
Trávníček, Z. - Maršík, F.
Visualization and mass transfer with a bistable two-slot impinging jet.
Journal of Visualization, 6 [4] 337-441 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100696 - UT-L 20030137 RIV PL eng C
Trávníček, Z. - Peszynski, K.
An adaptation of nozzle geometry to balance jet switching versus hysteresis effects.
In: Developments in machinery design and control. - (Ed. Peszynski, K.). - Bydgoszcz, ATR Bydgoszcz 2003. - S. 57-58.
[D. Bydgoszcz (PL), 03.09.20-03.09.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100738 - UT-L 20030179 PL eng A
Trávníček, Z. - Peszynski, K.
An adaptation of nozzle geometry to balance jet switching versus hysteresis effects.
In: Developments in machinery design and control. - (Ed. Peszynski, K.). - Bydgoszcz, ATR Bydgoszcz 2003. - S. 57-58.
[D. Bydgoszcz (PL), 03.09.20-03.09.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100651 - UT-L 20030092 RIV GB eng J
Trávníček, Z. - Peszynsky, K. - Hošek, J. - Wawrzyniak, S.
Aerodynamic and mass transfer characteristicsof an annular bistable impinging jet with a fluidic flip-flop control.
International Journal of Heat and Mass Transfer, 46 [7] 1265-1278 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:1.006(91) 0.565(92) 0.688(93) 0.894(94) 0.603(95) 0.670(96) 0.690(97) 0.695(98) 0.719(99) 0.654(00) 1.240(01) 1,268(02) 1.293(03) ]

100652 - UT-L 20030093 RIV GB eng J
Trávníček, Z. - Tesař, V.
Annular synthetic jet used for impinging flow mass-transfer.
International Journal of Heat and Mass Transfer, 46 [17] 3291-3297 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/0059; GA ČR(CZ) GA101/99/0060; GA AV ČR (CZ) IAA1057001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:1.006(91) 0.565(92) 0.688(93) 0.894(94) 0.603(95) 0.670(96) 0.690(97) 0.695(98) 0.719(99) 0.654(00) 1.240(01) 1,268(02) 1.293(03) ]

105902 - UT-L 20030244 RIV CZ cze C
Trnka, J.
Laboratoř experimentální analýzy napětí (LEAN) V ÚT AV ČR - její současný stav, možnosti i perspektivy.
In: Dynamika strojů. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 267-272.
[Colloquium dynamics of machines. Praha (CZ), 99.02.09-99.02.10 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105903 - UT-L 20030245 RIV CZ cze C
Trnka, J.
Holointerferometrický výzkum resonančních tvarů kmitání lebky.
In: Dynamika strojů 1999. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 263-266.
[Colloquium dynamics of machines 1999. Ptraha (CZ), 99.02.09-99.02.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105892 - UT-L 20030234 RIV CZ cze C
Trnka, J. - Formánek, P. - Veverková, M.
Diagnostika změn držení těla optickými topografickými metodami.
In: Inženýrská mechanika 1998. - (Ed. Náprstek, J.; Fisher, C.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 173-178.
[National conference with international participation : engineering mechanics. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105891 - UT-L 20030233 RIV CZ cze C
Trnka, J. - Václavík, P. - Richterová, Ž.
Metodika vyhodnocování dvouexpozičních holointerferogramů rázové vlny šířící se ve válcové skořepině.
In: Dynamika strojů. - (Ed. Dobiáš, i.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 219-226.
[Colloquium dynamics of machines. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099065 - UT-L 20030061 RIV CZ cze/eng C
Uruba, V.
Lokální detekce turbulentních signál; pomocí okamžitého spektra.
In: Topical problems of fluid mechanics 2003 : seminar : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 113-116.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR) ]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA ČR(CZ) GA101/01/0449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100703 - UT-L 20030144 RIV CZ eng C
Uruba, V.
Synthetic jets.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 163-166.
[Fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099077 - UT-L 20030073 RIV CZ cze J
Uruba, V. - Hanus, D.
Metoda měření prostorového proudění v zakřiveném potrubí pětiotvorovou sondou.
Letecký zpravodaj, 10 [1] 15-19 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B051
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099063 - UT-L 20030059 IT eng A
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Jet in shear cross-flow.
In: Book of abstracts GAMM 2003. - Padua, HSH s.r.l. Padua 2003. - S. 153.
[Annual Scientific Conference GAMM 2003. Abano Terme-Padua (IT), 03.03.24-03.03.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449; GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099070 - UT-L 20030066 RIV CZ eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Preliminary rersults on experimental investigation of a jet - shear flow interaction.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 356-357.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka, ČR (CZ), 03.05.12-03.05.15 ( EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA ČR(CZ) GA101/01/0449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099073 - UT-L 20030069 RIV CZ cze/eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Simultaneous measurement of velocity and molar concentration in a gas-mixture turbulent flow using a dual heated sensors probe; part III: method of measurement and evaluation of results.
In: Symposium on anemometry /18./. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Ústav pro Hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 108-115.
[Symposium on Anemometry /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100654 - UT-L 20030095 FR eng A
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Hanus, D.
Flow-measurements in an elbow pipe of circular cross-section.
In: Euromech fluid mechanics conference /5./ : book of abstracts. - Toulouse, Francie, Institut de mechanique des fluids de Toulouse 2003. - S. 303.
[The 5th Euromech Fluid Mechanics Conference. Toulouse (FR), 03.08.24-03.08.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099064 - UT-L 20030060 RIV CZ eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Řehák, V.
On the spectral analysis of the wet steam flow in the vicinity of the LP stage of a full-scale steam turbine.
In: European conference on turbomachinery /5./ : proceedings. - (Ed. Šťastný, M.; Sieverding, C. H.; Bois, G.). - Praha, Local Conference Organising Committee 2003. - S. 709-718.
[European Conference on Turbomachinery - Fluid dynamics and thermodynamics /5./. Praha (CZ), 03.03.17-03.03.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449; GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099068 - UT-L 20030064 RIV IT eng M
Uruba, V. - Mazur, O. - Jonáš, P.
Jet in crossflow: a few remarks on the crossflow structure influence.
In: Manipulation and control of jets in crossflow. - (Ed. Karagozian, A. R.; Cortelezzi, L.; Soldati, A.). - Wien, Springer 2003. - S. 77-86.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113131 - UT-L 20040210 RIV CZ eng C
Valeš, F. - Volek, J. - Červ, J.
Stress-state of a thin orthotropic elastic plate under transverse impuls load (Kirchhoff´s and Rayleigh´s models).
In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003. - (Ed. Skočilasová, L.). - Ústí nad Labem, Univerzita J.R. Purkyně v Ústí nad Labem 2003. - S. 53-60.
[Dynamics of compact and deformable solid.. Ústí nad Labem (CZ), 03.11.12-03.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105870 - UT-L 20030212 RIV CZ cze C
Vaněk, F. - Cibulka, J. - Kozánek, J.
Zpětnovazební řízení síly elektromagnetu.
In: Interaction and feedbacks '2003. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 187-190.
[Národní seminář s mezinárodní účastí: Interaction and Feedbacks'2003.. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099039 - UT-L 20030035 RIV CZ cze/eng C
Vaněk, F. - Pešek, L. - Cibulka, J.
Strain gauge measurements of deformations on rubber patterns.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099009 - UT-L 20030004 RIV CZ cze/eng C
Vaník, J. - Šafr, M. - Šimek, J. - Kozánek, J. - Veselý, J.
Provozní zkoušky rotoru na aerodynamických ložiskách.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 217-224.
[Národní kolokvium s mezinárodní účastí: Dynamika strojů 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105847 - UT-L 20030189 RIV CZ eng C
Věchet, S. - Krejsa, J. - Březina, T.
Using Modified Q-learning with LWR for Inverted Pendulum Control.
In: Proceedings of mechatronics, robotics and biomechanics 2003. - Brno, VUT 2003. - S. 91-92.
[Mechatronics, robotics and biomechanics 2003. Hrotovice (CZ), 03.03.24-03.03.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105862 - UT-L 20030204 RIV CZ eng C
Věchet, S. - Míček, P. - Březina, T.
Using modified Q-learning with LWR for inverted pendulum control.
In: Engineering Mechanics 2003. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, CAS 2003. - S. 368-369.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105851 - UT-L 20030193 RIV SK eng C
Věchet, S. - Míček, P. - Krejsa, J.
Using Q-learning with LWR in continuous space.
In: International symposium on mechatronics /6./ : proceedings. - Trenčianske Teplice, University of Trenčín 2003. - S. 58-61.
[Mechatronika 2003. Trenčianske Teplice (SK), 03.06.18-03.06.20 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100708 - UT-L 20030149 RIV CZ eng C
Veselý, E. - Trnka, J.
Transient loading of thinůwalled structures by electromagnetic impulse generator.
In: Dynamika strojů. - (Ed. Dobiáš, I.). - Prague, ÚT 2003. - S. 225-228.
[National colloquium with international participation : Dynamics of machines. Prague (CZ), 03.02.11-03.02.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105863 - UT-L 20030205 RIV CZ cze C
Vlček, V. - Luxa, M.
Experimentální zařízení pro aeroelastické vyšetřování modelů s jedním a se dvěma stupni volnosti.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, ÚT AV ČR 2003. - S. 171-174.
[Fluid Dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100671 - UT-L 20030112 RIV CZ cze C
Vokřál, J. - Horáček, J. - Černý, L. - Veselý, J.
Vibrace lebečního skeletu při hlasovém projevu.
In: Sborník : Česko-slovenský foniatrický kongres /1./ a celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové /14./. - Brno, Audio-Fon centr s.r.o. 2003. - S. 87-88.
[Česko-slovenský foniatrický kongres /1./ a celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové /14./. Brno (CZ), 03.09.11-03.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105842 - UT-L 20030184 RIV CZ cze C
Vokřál, J. - Horáček, J. - Černý, L. - Veselý, J.
Souvislost percepce vlastního hlasu a vibrací lebečního skeletu.
In: Interakce a zpětné vazby 2003 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 195-200.
[Interaction and feedbacks 2003 /10./. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105885 - UT-L 20030227 RIV CZ cze C
Volek, J. - Červ, J. - Valeš, F.
Vlny v tenké ortotropní elastické desce (model Kirchhoffův a Rayleighův) generované příčným pulsním zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 509-516.
[Konference s mezinárodní účastí /19./ : Výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100705 - UT-L 20030146 RIV CZ eng C
Wysocky, M. - Elsner, W. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
A note on the effect of the thermal conduction from a wall-hot-film sensor into the wall.
In: Colloquium fluid dynamics 2003 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 179-182.
[Fluid dynamics 2003. Praha (CZ), 03.10.22-03.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018; GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100660 - UT-L 20030101 RIV IT eng C
Zelinger, Z. - Střižík, M. - Jaňour, Z. - Berger, P. - Černý, A. - Engst, P.
Comparison of model and in-situ measurements of distribution of atmospheric pollutants.
In: International workshop on physical modelling of flow and dispersion phenomena : proceedings. - (Ed. Manfrida, G.; Contini, D.). - Florencie, Firenze University Press 2003. - S. 1-7.
[Physmod 2003. Florencie (IT), 03.09.03-03.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

107002 - UFCH-W 20030127 RIV SIGLE IT eng C
Zelinger, Z. - Střižík, M. - Jaňour, Z. - Berger, P. - Černý, A. - Engst, P.
Comparison of Model and in-situ Measurements of Distribution of Atmospheric Pollutants.
In: Proceedings of Physical Modelling 2003. - Prato, Firenze University Press 2003. - S. 84-89.
[International Workshop on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena. Prato (IT), 03.09.03-03.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.50; GA MŠk(CZ) OC 715.30
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:AV0Z4040901

099055 - UT-L 20030051 RIV CZ eng C
Zemčík, R. - Červ, J. - Laš, V.
Stress wave propagation in orthotropic strips with geometrical inhomogeneities.
In: Dynamika strojů 2003. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 237-248.
[Národní konference s mezinárodní účastí Dynamika strojů 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105884 - UT-L 20030226 RIV CZ eng C
Zemčík, R. - Červ, J. - Laš, V.
Numerical and experimental investigation of stress wave propagation in orthotropic strip.
In: Výpočtová mechanika 2003. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 557-562.
[Konference s mezinárodní účastí : výpočtová mechanika 2003. Nečtiny (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099031 - UT-L 20030027 CZ eng D
Zima, P.
Cavitation rates and bubble dynamics in gas-contaminated water. Praha, UT AV ČR 2003. -
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA ČR(CZ) GA101/99/0625; GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099083 - UT-L 20030079 RIV CZ eng C
Zima, P. - Maršík, F.
Bubble nucleation, preliminary cavitation experiments in water and mass transport modeling in the Rayleigh-Plesset equation.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 408-409.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA AV ČR (CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100653 - UT-L 20030094 FR eng A
Zima, P. - Maršík, F.
Modeling of mass transport in the Rayleigh-Plesset equation.
In: Book of Abstracts, Euromech Fluid Mechanics Conference /5./. - Toulouse, Institut de Mecanique des Fluides de Toulouse 2003. - S. 88.
[Euromech Fluid Mechanics Conference /5./. Toulouse (FR), 03.08.24-03.08.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099084 - UT-L 20030080 RIV CN eng J
Zima, P. - Maršík, F. - Sedlář, M.
Cavitation rates in water with dissolved gas and other impurities.
Journal of Thermal Science, 12 [2] 151-156 (2003).
[Aerothermodynamics of Internal Flows /6./. Shanghai (CN), 03.04.07-03.04.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA AV ČR (CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105839 - UT-L 20030181 RIV CZ cze C
Zolotarev, I.
Deset let semináře interakce a zpětné vazby.
In: Interakce a zpětné vazby 2003 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2003. - S. 209-226.
[National seminar with international participation :interaction and feedbacks 2003 /10./. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

105907 - UT-L 20030249 RIV CZ eng U
Zolotarev, I.
Interaction and feedbacks. 2 s.
[ Praha, 03.11.25-03.11.26 (K-EUR 32/3)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100695 - UT-L 20030136 RIV AU eng J
Žitný, K. - Kozánek, J. - Koliha, J. J.
Spectral theorem for normal matrices.
Australian Mathematical Society GAZETTE, 30 [2] 78-80 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11