ASEP

ÚPB - Ústav půdní biologie

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

018796 - UPB-H 950004 FR ENG J
AALDERSON,G., - RITCHIE,D.A., - CAPELLANO,C., - COOL,R.H., - IVANOVA,N.M., - HUDDLESTON,A.S., - FLAXNAN,C.S., - Krištůfek, V. - LOUNES,A.,
PHYSIOLOGY AND GENETICS OF ANTIBIOTIC PRODUCTION AND RESISTANCE.
RESEARCH IN MICROBIOLOGY, 144 [144] 665-672 (1993).
Grant: GA204/93/0254
[Impact factor:1.840(92) 1.698(93) 1.720(94) 1.857(95)1.953(96) 1.612(97) 1.259(98) 1.091(99) 1.631(00)1.568(01) 2,139(02) 2.257(03) ]

018804 - UPB-H 950042 SK ENG J
Chalupský, J.
DIVERSITY OF THE ENCHYTRAEIDAE (OLIGOCHAETA) - A FIELD STUDY.
EKOĹOGIA, 12 [12] 273-276 (1993).

018797 - UPB-H 950012 US ENG C
DOLEJŠ, P. - KALOUSKOVÁ, N.
CONCEPT OF THE COLLISION EFFICIENCY FACTOR IN COAGULATION OF DISSOLVED NATURAL ORGANIC MATTER.
In: NATURAL ORGANIC MATTER - DENVER, AWWARF 1993. - S. 161-168.

018798 - UPB-H 950018 SK ENG J
Frouz, J.
DIVERSITY AND COMMUNITY STRUCTURE OF TERRESTRIAL CHIRONOMIDS (DIPTERA,CHIRONOMIDAE) IN AGROECOSYSTEM AND EARLY STAGES OF SECONDARY SUCCESSION.
EKOĹOGIA, 12 [12] 285-290 (1993).

019763 - UPB-H 950219 CZ eng J
Frouz, J.
Diptera - Chironomidae. Faunistic records 8.
Klapalekiana, 26, 168-168 (1993).

018799 - UPB-H 950029 SK ENG J
Háněl, L.
DIVERSITY OF SOIL NEMATODES (NEMATODA) IN VARIOUS TYPES OF ECOSYSTEMS.
EKOLOGIA, 12 [12] 259-272 (1993).
Grant: GA206/93/0276

018800 - UPB-H 950030 CS CZE J
Háněl, L.
PŮDNÍ HLÍSTICE (NEMATODA) VE SMRKOVÝCH LESÍCH KRUŠNÝCH HOR POŠKOZENÝCH IMISEMI.
LESNICTVÍ, 39 [39] 365-369 (1993).

018801 - UPB-H 950031 CZ ENG J
Háněl, L.
SOIL NEMATODES IN A MEADOW-SPRUCE FOREST ECOTONE.
ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMOSLOVACAE, 56 [56] 265-278 ( 1993).

018802 - UPB-H 950032 CZ CZE J
Háněl, L.
NOVÉ NÁLEZY PŮDNÍCH HLÍSTIC Z RODŮ TYLENCHUS A CEPHELENCHUS (TYLENCHIDAE,NEMATODA) Z BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA.
SBORNÍK JIHOČESKÉHO MUZEA, 33 [33] 55-63 (1993).

018803 - UPB-H 950034 FR ENG J
Háněl, L. - Šimek, M.
SOIL NEMATODES AND NITROGENASE ACTIVITY (SYMBIOTIC N2-FIXATION) IN RED CLOVER.
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY, 29 [29/3-4] 109-116 (1993).
Grant: IAA666101
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 0.087(94) 0.152(95)0.426(96) 0.370(97) 0.512(98) 0.409(99) ]

018805 - UPB-H 950053 CZ CZE J
Krištůfek, V. - HAUSVATER,E.,
STRUPOVITOST BRAMBOR A STREPTOMYCES SCABIES.
ÚRODA, - [7-8] 271-272 (1993).

018806 - UPB-H 950057 DE ENG J
Krištůfek, V. - Pižl, V.
ACTINOMYCETECOMMUNITIES IN EARTHWORM GUTS AND SURROUNDING SOIL.
PEDOBIOLOGIA, 37 [37] 379-384 (1993).
Grant: GA204/93/0254
[Impact factor: 0.556(95)0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00)0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

018807 - UPB-H 950061 DE ENG J
LUKEŠOVÁ,ALENA,,
REVISION OF THE GENUS FOLLICULARIA MILL. (CHLOROPHYCEAE).
ARCHIV FUR PROTISTEKUNDE, 143 [143] 87-100 (1993).

018808 - UPB-H 950062 DE ENG J
LUKEŠOVÁ,ALENA,,
SOIL ALGAE IN FOUR SECONDARY SUCCESIONAL STAGE ON ABANDONED FIELDS.
ARCHIV FUR HYDROBIOLOGIE, 100 [71] 81-102 (1993).

018809 - UPB-H 950077 CZ ENG J
Matějka, K.
HIERARCHICAL SEMI-CLUSTER ANALYSIS (HSCA) A NEW METHOD OF GRADIENT ANALYSIS.
EKOLOGIA, 12 [12/2] 131-152 (1993).

018810 - UPB-H 950079 CZ CZE C
NOVÁK,FRANTIŠEK,,
ANALÝZA PRŮBĚHU NITRIFIKACE.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 121-130.

018811 - UPB-H 950080 CZ CZE C
NOVÁK,FRANTIŠEK,,
STANOVENÍ OBSAHU N V PŮDNÍ MIKROBIÁLNÍ BIOMASE ANAEROBNÍ INKUBAČNÍ METODOU.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 37-40.

019764 - UPB-H 950225 CZ eng J
Nováková, A. - Chalupský, J.
Microscopic fungi isolated from Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae).
Česká mykologie, 46, 251-255 (1993).

018812 - UPB-H 950097 US ENG C
Pižl, V.
IS THE BIOINSECTICIDE BOVEROL (BEAUVERIA BASSIANA) SAFE FOR EARTHWORMS?
In: SOIL BIOTA,NUTRIENT CYCLING AND FARMING SYSTEMSS. - BOCA RATON, LEWIS PUBLISHERS 1993. - S. 81-90.

018813 - UPB-H 950098 US ENG C
Pižl, V.
THE EFFECT OF ORCHARD PRACTICE ON EARTHWORMS WITH SPECIAL REFERENCE TO SOIL COMPACTION AND HERBICIDE USE.
In: SOIL BIOTA,NUTRIENT CYCLING AND FARMING SYSTEMS. - BOCA RATON, LEWIS PUBLISHERSS 1993. - S. 71-80.

018814 - UPB-H 950102 NL NL J
PRACH,K., - FANTA,J., - Lukešová, A. - Liška, J.
DE ONTWIKKELING VAN DE VEGETATIE OP STUIFZAND VAN DE VELUWE.
GORTERIA, 19 [19] 73-79 (1993).

018815 - UPB-H 950116 US ENG JX
Rusek, J.
AIR-POLLUTION-MEDIATED CHANGES IN ALPINE ECOSYSTEMS AND ECOTONES.
ECOLOGICAL APPLICATIONS, 3 [3/3] 409-416 (1993).
Grant: GA206/93/0276
[Impact factor:1.868(92) 2.537(93) 1.556(94) 2.231(95)2.378(96) 2.180(97) 2.482(98) 2.784(99) 3.488(00)3.335(01) 3,025(02) 2.852(03) ]

018816 - UPB-H 950117 CZ ENG C
Rusek, J.
BIODIVERSITY AND ITS CHANGES CAUSED BY HUMAN ACTIVITY - A WORKSHOP OF CZECHO-SLOVAK NATIONAL COMMITTEE OF SCOPE.
In: EKOLOGIA - BRATISLAVA, - 1993. - S. 245.

018817 - UPB-H 950118 CZ CZE J
Rusek, J.
BIOLOGICKÁ DIVERSITA.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 27 [27] 175-177 (1993).

018818 - UPB-H 950135 CZ CZE J
Starý, J.
PANCÍŘNÍCI (ACARI,ORIBATIDA) SPR VELKÁ KOTLINA, HRUBÝ JESENÍK, ČESKÁ REPUBLIKA.
ČASOPIS SLEZSKÉHO MUZEA, 42 [42] 61-70 (1993).
Grant: GA206/93/0276

018819 - UPB-H 950136 CZ CZE J
Starý, J.
PANCÍŘNÍCI (ACARI,ORIBATIDA) MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD,ČESKÁ REPUBLIKA.
ČASOPIS SLEZSKÉHO MUZEA, 42 [42] 259-266 (1993).

018820 - UPB-H 950137 CZ ENG J
Starý, J.
NEW ORIBATID SPECIES OF THE FAMILY ORIBATRITIIDAE (ACARI,ORIBATIDA) FROM TANZANIA.
ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMOSLOVACAE, 56 [56] 285-294 ( 1993).

018821 - UPB-H 950138 CZ ENG J
Starý, J.
NEW SPECIES OF THE GENUS EUPHTHIRACARUS (ACARI,ORIBATIDA) FROM VIETNAM.
ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMOSLOVACAE, 56 [56] 295-305 ( 1993).

018822 - UPB-H 950147 CZ ENG J
Šantrůčková, J.
MICROBIAL BIOMASS AS A MEASURE OF SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY.
ROSTLINNÁ VÝROBA, 39 [39] 779-788 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95)0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00)0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

018823 - UPB-H 950148 CZ ENG J
Šantrůčková, J.
SOIL RESPIRATION AS A MEASURE OF BIOLOGICAL ACTIVITY.
ROSTLINNÁ VÝROBA, 39 [39] 769-778 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95)0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00)0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

018824 - UPB-H 950150 DE ENG J
ŠANTRŮČKOVÁ,HANA,, - HEINEMEYER,O., - KAISER,E.A.,
THE INFLUENCE OF SOIL COMPACTION ON CONTENT OF ORGANIC MATTER MICROBIAL BIOMASS AND ACTIVITY IN MICRO- AND MACROAGGREGATES.
GEODERMA, 56 [56] 587-598 (1993).
[Impact factor:0.769(92) 0.662(93) 0.616(94) 0.925(95)0.720(96) 0.839(97) 1.059(98) 1.129(99) 1.068(00)1.467(01) 1,348(02) 1.152(03) ]

018830 - UPB-H 950163 CZ CZE J
ŠIMEK, M. - MAKAROVA,N.M., - Šantrůčková, J. - AZAROVA,T.S.,
VLIV DRASLÍKU NA MIKROFLORU V PŮDĚ JARNÍHO JEČMENE.
ROSTLINNÁ VÝROBA, 39 [39] 193-202 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95)0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00)0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

018831 - UPB-H 950165 DE ENG C
Šimek, M. - Maršálek, B.
RESPONCE OF THE CYANOBACTERIUM NOSTOC MUSCORUM TO ABSCISIS ACID AND ITS ANALOGUE LAB.
In: ARCHIV FUR HYDROBIOLOGIE - 100 - -, - 1993. - S. 75-79.

018825 - UPB-H 950157 CZ CZE J
ŠIMEK,MILOSLAV,,
FIXACE MOLEKULÁRNÍHO DUSÍKU JAKO PARAMETR BIOLOGICK*/E AKTIVITY PŮDY.
ROSTLINNÁ VÝROBA, 39 [39] 789-796 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95)0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00)0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

018826 - UPB-H 950158 CZ CZE J
ŠIMEK,MILOSLAV,,
NITROGENÁZA - UNIKÁTNÍ ENZYM FIXÁTORŮ N2.
BIOLOGICKÉ LISTY, 58 [58] 241-258 (1993).
Grant: IAA666101

018827 - UPB-H 950159 CZ CZE C
ŠIMEK,MILOSLAV,,
STANOVENÍ OXIDU DUSNÉHO PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 41-44.

018828 - UPB-H 950160 CZ CZE C
ŠIMEK,MILOSLAV,,
METODY STUDIA DENITRIFIKACE.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 131-148.
Grant: IAA666101

018829 - UPB-H 950162 CZ CZE J
ŠIMEK,MILOSLAV,, - KROMKA,M.,
DENITRIFIKACE JAKO PARAMETR BIOLOGICKÉ AKTIVITY PŮDY.
ROSTLINNÁ VÝROBA, 39 [39] 797-804 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95)0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00)0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

018832 - UPB-H 950166 CZ CZE C
ŠIMEK,MILOSLAV,, - NOVÁK,FRANTIŠEK,, - Šantrůčková, J.
METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 153PP.

018833 - UPB-H 950170 CZ cze CX
ŠIMEK,MILOSLAV,, - Šantrůčková, J.
METODY STUDIA FIXACE DUSÍKU.
In: METODY STUDIA PŘEMĚN DUSÍKU V PŮDĚ. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, - 1993. - S. 45-66.

018834 - UPB-H 950178 SK ENG J
Tajovský, K.
DIVERSITY AND STRUCTURE OF MILLIPEDE COMMUNITIES (DIPLOPODA) IN FOUR DIFFERENT BIOTOPES.
EKOLOGIA, 12 [12] 277-283 (1993).
Grant: GA206/93/0276

019765 - UPB-H 950234 CZ cze J
Tajovský, K.
Botanická zahrada a Národní přírodovědné muzeum v Paříži.
Živa, 41, 63-64 (1993).

019766 - UPB-H 950235 CZ cze J
Tajovský, K.
Jsou mnohonožky opravdu jedovaté?
Vesmír, 72 [9] 503-504 (1993).

018835 - UPB-H 950196 FR ENG J
TREHEN P., - COLEMAN,D.C., - Rusek, J. - BETSCH,J.M., - BERTHELIN,J.,
SOIL BIOLOGY, A CONCEPTUAL APPROACH WITH SPECIFIC GOALS.
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY, 29 [29/1] 1-6 (1993).
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 0.087(94) 0.152(95)0.426(96) 0.370(97) 0.512(98) 0.409(99) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11