ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

059358 - PSU-E 990509 SIGLE CZ cze D
Blatný, M.
Sebepojetí v osobnostním kontextu. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - 119 s.

064913 - PSU-E 990535 RIV CZ cze J
Blatný, M.
Jasnost sebepojetí jako mediátor vztahů mezi temperamentovými vlastnostmi sebepojetí a sebehodnocením a životní spokojeností.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 5 [4] 1-15 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0755

075340 - PSU-E 20005005 RIV CZ cze C
Blatný, M.
Metody výzkumu sebepojetí.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 140-144.
[Psychologie na prahu třetího tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0755
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064897 - PSU-E 990519 RIV CZ cze C
Blatný, M. - Osecká, L. - Hrdlička, M.
Vztah diskrepance mezi reálným a ideálním já k sebehodnocení u introvertů a extravertů.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 7-11.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064898 - PSU-E 990520 RIV CZ cze C
Blatný, M. - Sejbalová, L.
Struktura sebepojetí introvertů a extravertů.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 12-17.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064896 - PSU-E 990518 RIV CZ cze J
Blatný, M. - Svoboda, M.
Sociální procesy a osobnost 99: sborník abstrakt.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 5 [3] 1-23 (1999).
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064910 - PSU-E 990532 RIV CZ cze C
Blatný, M. - Svoboda, M.
Sociální procesy a osobnost.
In: Sociální procesy a osobnost - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 1-212.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

064916 - PSU-E 990031 RIV SIGLE CZ cze K
Brichcín, P. - Brichcín, M.
Počítačová simulace nároku na cílevědomou regulaci aktivit.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedlákova, M.; Vodičková, L.). - 1.Praha, Psu AV CR 1999. - S. 82-117.
[Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Olomouc (cz), 98.09.11]

065366 - PSU-E 990020 RIV SIGLE CZ cze B
Chrz, V.
Metafory v politice. 1. vyd. Praha, PsÚ AVČR 1999. - 169 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025801; GA AV ČR(CZ) KSK3077601

064891 - PSU-E 990513 RIV CZ cze J
Čermák, I.
Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?
Československá psychologie, 43 [3] 275-279 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

075342 - PSU-E 20005007 RIV CZ cze C
Čermák, I.
Hermenuticko-narativní přístup k validitě interpretace nálezu v kvalitativně pojatém psychologickém výzkumu.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 42-51.
[Psychologie na prahu třetho tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025602
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064899 - PSU-E 990521 RIV CZ cze C
Čermák, I. - Urbánek, T.
Agresivní dítě a jeho postavení ve skupině vrstevníků.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 36-45.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

059350 - PSU-E 990501 RIV US eng M
Flanagan, C. - Jonsson, B. - Botcheva, L. - Csapo, B. - Bowes, J. - Macek, P. - Averina, I. - Sheblanova, E.
Adolescents and the "Social Contract": Developmental Roots of Citizenship in Seven Countries.
In: Roots of Civic Identity. International Perspectives on Community Service and Activism in Youth. - (Ed. Yates, M.; Youniss, J.). - Cambridge, Cambridge University Press 1999. - S. 135-155.

059351 - PSU-E 990502 RIV US eng M
Grob, A. - Stetsenko, A. - Sabatier, C. - Botcheva, L. - Macek, P.
A Cross-National Model of Subjective Well-Being in Adolescence.
In: The Adolescent Experience. European and American Adolescents in the 1990s. - (Ed. Alsaker, F.D.; Flammer, A.). - Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates 1999. - S. 115-129.

060721 - PSU-E 990005 RIV SIGLE CZ cze M
Heller, D.
Rostoharův strukturalismus.
In: Mihajlo Rostohar (1878-1966) v tradici celostní a experimentální psychologie. - 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 89-97.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

065354 - PSU-E 990008 RIV SIGLE CZ cze M
Heller, D.
Metodologie v krizi?
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - 1.Praha, PsÚ AVČR 1999. - S. 52-62.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

065355 - PSU-E 990009 SIGLE CZ cze H
Heller, D. - Sedláková, M. - Vodičková, L.
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. 1. vyd. Praha, PsÚ AVČR 1999. - 170 s.
[Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Olomouc (CZ), 98.09.11]

064893 - PSU-E 990515 RIV CZ cze J
Hrdlička, M. - Blatný, M.
Analýza osudu: život a dílo Leopolda Szondiho.
Česká a slovenská psychiatrie, 95 [5] 312-324 (1999).

059354 - PSU-E 990505 RIV CZ cze J
Hřebíčková, M.
Obecné dimenze popisu osobnosti: Big Five v češtině.
Československá psychologie, 43 [1] 1-12 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/93/1255; GA ČR(CZ) GA406/99/1155
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065356 - PSU-E 990010 RIV SIGLE CZ cze B
Janát, B.
Myslet proti duchu doby. (Ed. Poláková, J.). - 1. vyd. Praha, Vyšehrad 1999. - 253 s. - ( Studium Křesťanské akademie Řím. 116.).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

065365 - PSU-E 990019 RIV SIGLE CZ cze J
Klicperová-Baker, M.
22. Výroční setkání Mezinárodní společnosti pro politickou psychologii (ISPP).
Československá psychologie, 43 [5] 470-471 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

073082 - PSU-E 20000027 RIV SIGLE MX spa M
Klicperová-Baker, M.
Psicología de la transición: del síndrome totalitario a la cultura democrática.
In: Psicología política del nuevo siglo. - (Ed. Botello, G.A.M.). - 1. vyd. Veracruz, Sociedad Mexicana de Psicología Social, A.C. 1999. - S. 365-392.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0966; GA AV ČR(CZ) KSK3021601

065368 - PSU-E 990022 RIV SIGLE CZ eng B
Klicperová-Baker, M. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C. R. - Levine, R. V. - Srnec, J.
Ready for Democracy? (Civic Culture and Civility with a Focus on Czech Society.) (Ed. Klicperová-Baker, Martina). - 1. vyd. Praha, PsÚ AVČR 1999. - 269 s.
Grant: -(CZ) E 8025 802/1998; GA AV ČR(CZ) KSK3021601

059353 - PSU-E 990504 RIV CZ cze J
Macek, P.
Euronet Pilot Study: Vzájemné vztahy mezi psychosociálními charakteristikami adolescentů.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 5 [2] 1-41 (1999).

064912 - PSU-E 990534 RIV CZ cze B
Macek, P.
Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha, Portál 1999. - 207 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702; GA AV ČR(CZ) KSK3028601

064900 - PSU-E 990522 RIV CZ cze C
Macek, P. - Hřebíčková, M. - Čermák, I.
Identita, vývoj a osobnostní charakteristiky adolescentů.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 78-84.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064901 - PSU-E 990523 RIV CZ cze C
Macek, P. - Osecká, L.
Vztah k rodičům a vrstevníkům v časné adolescenci.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 85-88.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

075341 - PSU-E 20005006 RIV CZ cze C
Macek, P. - Osecká, L.
Poznámky ke zkoumání obsahu sebesystému a identity.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 131-139.
[Psychologie na prahu třetho tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064902 - PSU-E 990524 RIV CZ cze C
Macek, P. - Tyrlík, M.
Dimenze posuzování pojmů "dobrý člověk" a "zlý člověk" u adolescentů.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 89-94.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064895 - PSU-E 990517 RIV CZ cze B
Miovský, M. - Urbánek, T.
NEAD 98, nealkoholové drogy 1998. Boskovice, Nakladatelství Albert 1999. - 176 s. - (SCAN. 5).

064903 - PSU-E 990525 RIV CZ cze C
Navrátil, M.
Příspěvek k diskusi o využití komplexních virtuálních simulací jako nástroje pro analýzu problémů.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 106-107.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

059352 - PSU-E 990503 RIV CZ cze J
Osecká, L.
Škála deprese CESD - psychometrická analýza.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 5 [1] 1-14 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702

059357 - PSU-E 990508 SIGLE CZ cze D
Osecká, L.
Aplikace shlukové analýzy v psychologii osobnosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - 203 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025502

059360 - PSU-E 990511 RIV CZ cze J
Osecká, L. - Macek, P. - Řehulková, O.
Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: rozdíly mezi dívkami a chlapci.
Československá psychologie, 43 [2] 97-105 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

064904 - PSU-E 990526 RIV CZ cze C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Hereze v psychohygieně.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 133-136.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064914 - PSU-E 990536 RIV CZ cze C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Učitelé a zdraví 2.
In: Učitelé a zdraví 2. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 1-248.
[Učitelé a zdraví. Brno (CZ), 99.05.17-99.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/97/0054; GA AV ČR(CZ) KSK3028601

064915 - PSU-E 990537 RIV CZ cze C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Učitelky základních škol: charakteristiky osobnosti a zvládání zátěže.
In: Učitelé a zdraví 2. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 123-132.
[Učitelé a zdraví. Brno (CZ), 99.05.17-99.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/97/0054

060722 - PSU-E 990006 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Frustrace z pojmu agrese.
Československá psychologie, 43 [2] 180-182 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065359 - PSU-E 990013 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Muži, ženy a krutost. (K problému mužské agrese vůči ženám.).
Československá psychologie, 43 [3] 267-274 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065360 - PSU-E 990014 RIV SIGLE CZ cze R
Říčan, P.
[Recenze].
Rec.: Hillman, J.: Sny a podsvětí.
Československá psychologie, 43 [4] 377-378 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065367 - PSU-E 990021 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Cesta tam - a pohled zpátky.
Psychologie dnes, 5 [11] 15 (1999).

065375 - PSU-E 990029 CZ cze C
Říčan, P.
Život žen s muži jako válka?
In: Společnost žen a mužů z aspektu Gender. - (Ed. Věšínová-Kalivodová, E..; Maříková, H.; 1. vyd. Praha, Open Society Fund Praha 1999. - 83-99m s.
[Společnost, ženy a muži z aspektu gender. Praha (CZ), 00.00.00]

066905 - PSU-E 990037 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Krutost jako prožitek a jako motiv. (Příspěvek k teorii lidské agrese.)
Československá psychologie, 43 [6] 543-555 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

066906 - PSU-E 990038 RIV SIGLE CZ cze R
Říčan, P.
O.F.Kernberg: Normální a patologická láska.
Rec.: Kernberg, O.F.: Normální a patologická láska.
Československá psychologie, 43 [6] 567-568 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065358 - PSU-E 990012 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P. - Vojtíšek, Z.
Religionista a psycholog obhlížejí českou náboženskou scénu.
Československá psychologie, 43 [1] 73-80 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065363 - PSU-E 990017 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P. - Vojtíšek, Z.
Odborná pomoc při rozchodu se sektou. (Úloha psychologie ve výstupovém poradenství.).
Československá psychologie, 43 [5] 459-464 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

060718 - PSU-E 990002 RIV SIGLE CZ cze M
Sedláková, M.
Středoevropský kontext Rostoharova obecně psychologického učení.
In: Mihajlo Rostohar (1878-1966) v tradici celostní a experimentální psychologie. - 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 77-88.

060719 - PSU-E 990003 SIGLE CZ cze R
Sedláková, M.
[Recenze].
Rec.: Baumgartner, W. - Burkard, F.-P. - Wiedemann, F.: Brentano Studien. Internationale Jahrbuch der Franz Brentano Forschung. Band 7.
Československá psychologie, 43 [1] 90-93 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

064917 - PSU-E 990032 RIV SIGLE CZ cze K
Sedláková, M.
Kuhnovo pojetí paradigmatu vědy a jeho implikace pro psychologickou metodologii.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - 1.Praha, Psú AV ČR 1999. - S. 118-130.
[Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Olomouc (cz), 98.09.11-98.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

073077 - PSU-E 20000022 RIV SIGLE SK eng J
Sedláková, M.
Aporia in the information-processing paradigm of contemporary cognitive psychology.
Studia psychologica, 41 [4] 274-279 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

065373 - PSU-E 990027 CZ cze B
Sedláková, M. - Hoskovec, J. - Nakonečný, M.
Psychologie 20. století 1. dotisk 1. vyd. Praha, Karolinum 1999. - 138 s.

065369 - PSU-E 990023 RIV SIGLE CZ cze J
Smolík, F.
Teoretické přístupy k osvojování gramatiky.
Bulletin PsÚ, 5 [2] 1-23 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

066904 - PSU-E 990036 RIV SIGLE CZ cze J
Smolík, F.
Co zajímá výzkumníky na osvojování jazyka.
Čeština doma a ve světě, 7 [3-4] 234-237 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

064905 - PSU-E 990527 RIV CZ cze C
Šikl, R.
Vliv orientace pohybujících se podnětů na vnímání jejich velikosti.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 150-151.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

075338 - PSU-E 20005003 RIV CZ cze C
Šikl, R. - Čermák, I.
Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 155-160.
[Psychologie na prahu třetího tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064894 - PSU-E 990516 RIV CZ cze J
Šimeček, M. - Urbánek, T.
Analýza časového průběhu pozornosti - comeback.
Československá psychologie, 43 [4] 349-357 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065361 - PSU-E 990015 RIV SIGLE CZ cze R
Šlechta, P.
[Recenze].
Rec.: Novák, M.: Umělé neuronové sítě: teorie a aplikace.
československá psychologie, 43 [4] 378-379 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065362 - PSU-E 990016 RIV SIGLE CZ cze R
Šlechta, P.
[Recenze].
Rec.: Salomon, G.: Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations.
Československá psychologie, 43 [4] 381-383 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065364 - PSU-E 990018 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
6. Evropský kongres psychologie v Římě.
Československá psychologie, 43 [5] 467-468 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065370 - PSU-E 990024 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Expertní a adaptivní fuzzy systémy: modelování lidského usuzování.
Bulletin PsÚ, 5 [2] 24-69 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

065371 - PSU-E 990025 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Neurčitost přirozených pojmů a vícehodnotové logické kalkuly.
Československá psychologie, 43 [6] 497-503 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065376 - PSU-E 990030 RIV SIGLE CZ cze R
Šlechta, P.
[Recenze].
Rec.: Gilbert, N. - Troitzsch, K. G.: Simulation for the Social Scientist.
Československá psychologie, 43 [6] 565-566 (1999).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

065372 - PSU-E 990026 SIGLE FI eng G
Šolcová, I.
Total Work Load of the Czech Population. 1. vyd. Helsinki, - 1999. - 1 s.
[Innovations for Work, Organization and Well-being (Ninth European Congress on Work and Organizational Psychology.). Helsinki (FI), 99.05.12-99.05.15]

065357 - PSU-E 990011 RIV SIGLE CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Sociální opora jako významný protektivní faktor.
Československá psychologie, 43 [1] 19-38 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

066903 - PSU-E 990034 SIGLE CZ cze G
Šolcová, I. - Kebza, V.
Vzdělání a zdraví. (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - 1.Brno, PsÚ AV ČR 1999. - 6 s.
[Učitelé a zdraví. Brno (CZ), 99.05.17-99.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/97/0054

065374 - PSU-E 990028 SIGLE AT eng G
Šolcová, I. - Žalský, M. - Blahuš, P. - Knotek, P.
Czech Version of the SF-MPQ: Psychomeetric Properties and Multisample Standardization. 1. vyd. Vídeň, IASP Press 1999. - 1 s.
[World Congress on Pain /9./. Vídeň (AT), 99.08.22-99.08.27]

075337 - PSU-E 20005002 RIV CZ cze C
Štěpaníková, I. - Čermák, I.
Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem: střet dvou paradigmat, nebo cesta ke spolupráci?
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 15-24.
[Psychologie na prahu třetího tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025602
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064906 - PSU-E 990528 RIV CZ cze C
Tyrlík, M. - Macek, P.
Vztah mezi řešením morálních dilemat a posuzováním pojmů "dobrý člověk" a "zlý člověk".
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 164-169.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

059359 - PSU-E 990510 SIGLE CZ cze D
Urbánek, T.
Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - 196 s.

064907 - PSU-E 990529 CZ cze C
Urbánek, T.
Metodologické otázky zpracování testu sémantického výběru: předběžné sdělení.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 170-177.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

075339 - PSU-E 20005004 RIV CZ cze C
Urbánek, T.
Problematika síly testu v kontextu kvantitativního výzkumu v psychologii.
In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.; Vodičková, L.). - Praha, Psychologický ústav AV ČR 1999. - S. 63-71.
[Psychologie na prahu třetího tisíciletí. Olomouc (CZ), 98.09.10-98.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:A26/98:Z7-025-9-ii

064908 - PSU-E 990530 RIV CZ cze C
Urbánek, T. - Čermák, I.
Model dětské agrese: předběžné výsledky longitudinálního výzkumu.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 178-184.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

059361 - PSU-E 990512 RIV CZ cze J
Vaculík, M.
Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci.
Československá psychologie, 43 [2] 165-179 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

064909 - PSU-E 990531 RIV CZ cze C
Vaculík, M.
Osobnostní charakteristiky a hraní počítačových her.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Blatný, M.; Svoboda, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 185-194.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 99.10.01-99.10.03]

064911 - PSU-E 990533 RIV CZ cze J
Vaculík, M.
Elektronické hry a agrese.
Československá psychologie, 43 [5] 422-432 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

064892 - PSU-E 990514 RIV CZ cze B
Viewegh, J.
Psychologie umělecké literatury. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1999. - 306 s.

065353 - PSU-E 990007 CZ cze B
Vodičková, L.
Bulletin PsÚ (1999, roč.5, č.1). Přehled činnosti za léta 1996-1998. 1. vyd. Praha, PsÚ AVČR 1999. - 110 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11