ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

042590 - SLU-S 970035 CZ ger R
Bečka, J.
[Recenze]
Rec.: Steiner, H. / První raskouský vyslanec v Praze - Ferdinand Marek. Jeho osudy v letech 1938-1947.
Germanoslavica, 4(9) [1] 203-206 (1997).

056258 - SLU-S 980023 SU rus B
Běloševská, L.
Lebedev Vjačeslav Michajlovič.
In: Pisateli russkogo zarubežja. - Moskva, ROSSPEN 1997. - S. 242-244. - ().

056267 - SLU-S 980058 RU rus B
Běloševská, L.
Skit.
In: Literaturnaja encyklopedija russkogo zarubežja. (1918-1940). T. 2. Č. 2. - Moskva, INION RAN 1997. - S. 315-320. - ().

056268 - SLU-S 980059 RU rus B
Běloševská, L.
Obščestvo Dostojevskogo.
In: Literaturnaja encyklopedija russkogo zarubežja. D. 2. Č. 2. - Moskva, INION RAN 1997. - S. 125-129. - ().

042579 - SLU-S 970017 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Toporišič, J.:E. - Benedik, M.:E / Jerneja Kopitara Glagolita Clozianus - Cločev Glagolit.
Slavia, 66 [1] 89-91 (1997).

056247 - SLU-S 980004 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Večerka, R. / Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax 3.
Rec.: Večerka, R.: Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax 3.
Slavia, 66 [3] 343-345 (1997).

056248 - SLU-S 980005 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Cejtlin, R. M. / Sravnitel'naja leksikologija slavjanskich jazykov 10/11/14/15 vv. Problemy i metody. Moskva 1996.
Rec.: Cejtlin, R. M.: Sravnitel'naja leksikologija slavjanskich jazykov 10/11/14/15 vv. Problemy i metody. Moskva 1996.
Slavia, 66 [3] 346-349 (1997).

056260 - SLU-S 980041 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Grabar, B. - Mareš, F. V. / Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Zagreb 1991-1995.
Rec.: Grabar, B. - Mareš, F. V.: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Zagreb 1991-1995.
Slavia, 66 [2] 221-223 (1997).

056261 - SLU-S 980042 CZ cze J
Bláhová, E.
Antonín Dostál (24. 5. 1906 - 29. 3. 1997).
Slavia, 66 [2] 257-258 (1997).

056262 - SLU-S 980043 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Cejtlin, R. M. / Sravnitel'naja leksikologija slavjanskich jazykov 10/11-14/15 vv. Problemy i metody. Moskva 1966. 227 s.
Rec.: Cejtlin, R. M.: Sravnitel'naja leksikologija slavjanskich jazykov 10/11-14/15 vv. Problemy i metody. Moskva 1966. 227 s.
Slavia, 66 [3] 346-349 (1997).

056264 - SLU-S 980047 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Vašica, J. / Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha 1995. 195 s.
Rec.: Vašica, J.: Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha 1995. 195 s.
Slavia, 66 [4] 465-466 (1997).

056265 - SLU-S 980048 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Vašica, J. / Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Praha 1996.340 s.
Rec.: Vašica, J.: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Praha 1996.340 s.
Slavia, 66 [4] 465-466 (1997).

056702 - SLU-S 980143 RIV CZ ger J
Bláhová, E.
Griechische Lehnwörter im altkirchenslawischen Parömienbuch.
Byzantinoslavica, 58 [2] 350-362 (1997).

042575 - SLU-S 970010 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Bláhová, E. - Konzal, V. - Kyas, V. - Páclová, I.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae paleoslovenicae. 51. (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1997. - 961-1024 s.

056253 - SLU-S 980010 CZ cze J
Čermák, V.
Slavnostní prezentace Slovníku jazyka staroslověnského.
Slavia, 66 [3] 377 (1997).

056703 - SLU-S 980156 RIV CZ cze R
Čermák, V.
[Recenze].
Rec.: Fetková, P.:E - Hauptová, Z.:E - Konzal, V.:E - Pacnerová, L.:E - Švábová, J.:E: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). - Wien, 1997. - 201 s.
Slavia, 66 [4] 501-502 (1997).

056249 - SLU-S 980006 CZ cze R
Fetková, P.
[Recenze].
Rec.: Bakker, H. P. / Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament.A Transparent and Heuristic Approach. Amsterdam 1996.
Rec.: Bakker, H. P.: Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament.A Transparent and Heuristic Approach. Amsterdam 1996.
Slavia, 66 [3] 350-353 (1997).

056263 - SLU-S 980045 CZ cze J
Fetková, P.
Glagolitica.
Slavia, 66 [1] 119-121 (1997).

056266 - SLU-S 980050 CZ eng R
Fetková, P.
[Recenze].
Rec.: Bajramova, M.:E / Starobalgarski tekstove. Chrestomatija za universitetite.
Rec.: Bajramova, M.:E: Starobalgarski tekstove. Chrestomatija za universitetite.
Byzantinoslavica, 58 [2] 421-422 (1997).

042572 - SLU-S 970004 AT ger B
Fetková, P. - Hauptová, Z. - Konzal, V. - Pacnerová, L. - Švábová, J.
Psalterii Sinaitici Pars Nova (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). (Ed. Mareš, F. V.). - Vídeň, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1997. - 201 s.

056254 - SLU-S 980011 CZ cze J
Hauptová, Z.
Dokončení Slovníku jazyka staroslověnského. Projev na prezentaci díla 29.9.1997.
Slavia, 66 [3] 378-379 (1997).

056684 - SLU-S 980094 RIV CZ cze J
Hauptová, Z.
Vojtěch Tkadlčík (8.2.1915-25.12.1997).
Slavia, 66 [4] 517-518 (1997).

056259 - SLU-S 980030 CZ cze Bx
Hauptová, Z. - Večerka, R.
Staroslověnská čítanka. Praha, Univerzita Karlova 1997. - 173 s. - ().

042573 - SLU-S 970007 CZ fre R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Gindin, L. A.:E - Ivanov, S. A.:E - Litavrin, G. G.:E - Ronin, V. S.:E / Svod drevnejšich pis'mennych izvestij o slavjanach (Corpus testimoniorum vetustissimorum ad historiam slavicam pertinentum).T.1,2.
Byzantinoslavica, 58 [1] 197-199 (1997).

042574 - SLU-S 970008 CZ fre R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Brzóstkowska, A.:E - Swoboda, W.:E / Testimonia najdawniejszych dziejów Sĺowian, seria grecka, zeszyt 2, pisarze z 5 - 10 wieku.
Byzantinoslavica, 58 [1] 197-199 (1997).

042576 - SLU-S 970011 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Kyas, V. - Páclová, I. - Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae paleoslovenicae. 52. (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1997. - 1025-1042 s.

042580 - SLU-S 970018 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: / Literatura i róznorodnošč. Kresy i pogranicza.
Slavia, 66 [1] 105-107 (1997).

042581 - SLU-S 970019 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: / Brno 1243-1993. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993.
Slavia, 66 [1] 107-108 (1997).

042582 - SLU-S 970020 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: / Studi slavistici offerti a Alessandro Ivanov nel suo 70. compleanno.
Slavia, 66 [1] 118-119 (1997).

042588 - SLU-S 970032 DE ger J
Měšťan, A.
Der verfeinerte und veredelte Schwabe (von Weizsäcker).
Stifter Jahrbuch - Neue Folge, 11, 12-14 (1997).

042589 - SLU-S 970033 CH ger B
Měšťan, A.
Charles Sealsfield und die Slawen.
In: Zwischen Louisiana und Slothurn. Zum Werk des Österreich-Amerikaners Ch. Sealsfield. - (Ed. Strelka, J. P.). - Bern, Lang 1997. - S. 43-54.

042591 - SLU-S 970036 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Cesnáková-Michalcová, M. / Geschichte des deutschprachigen Theaters in der Slowakei.
Germanoslavica, 4(9) [1] 192-194 (1997).

042592 - SLU-S 970037 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Lipczuk, R. - Bilut-Homplewicz, Z. - Katny, H. - Schatte, Ch. / Niemiecko-polski sĺownik tautonimów. 1995.
Germanoslavica, 4(9) [1] 206 (1997).

042593 - SLU-S 970038 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: / Danyiger Verse. Strofy Gdanskie. 1992.
Germanoslavica, 4(9) [1] 206-207 (1997).

042594 - SLU-S 970039 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: / Konflitkgerneinschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutschtschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. 1996.
Germanoslavica, 4(9) [1] 191 (1997).

042595 - SLU-S 970040 DE ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Kudělka, M. - Šimeček, Z. - Večerka, J. / Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60-tých let 19. století.
Bohemia, 38 [1] 223-225 (1997).

042596 - SLU-S 970041 CZ cze R
Měšťan, A.
Ze zápisků posledního čs. velvyslance v Maďarsku.
Rec.: Chmel, R. / Moja maďarská otázka.
Mezinárodní politika, 7, 41-42 (1997).

042597 - SLU-S 970042 CZ cze J
Měšťan, A.
"Třpyt chorých hvězd...".
Revue Prostor, 35, 18-20 (1997).

042598 - SLU-S 970043 CZ cze B
Měšťan, A.
Česká emigrace, český exil a česká exilová literatura.
In: Pocta Henryku Batowskému. - (Ed. Šesták, M.). - Praha, Historický ústav AV ČR 1997. - S. 251-257.

042599 - SLU-S 970044 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Pavlík, J. V. / František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna. Se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám. Brno 1997.
Opera Slavica, 7 [3] 56-57 (1997).

042600 - SLU-S 970045 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Opera Slavica, 7 [3] 63-64 (1997).

042601 - SLU-S 970046 CZ cze C
Měšťan, A.
K problematice "Boží duhy".
In: Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý i neznámý. (Sborník příspěvků z 2. literární laboratoře). - (Ed. Dvořák, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1997. - S. 187-193.
[Druhá literární laboratoř. Hradec Králové (CZ), 96.01.25-96.01.26]

042602 - SLU-S 970047 CZ cze C
Měšťan, A.
Reiner Maria Rilke a Slované.
In: Rilke - evropský básník z Prahy. - Praha, H + H 1997. - S. 73-81.
[Rilke - evropský básník z Prahy. Praha (CZ), 94.11.00]

056251 - SLU-S 980008 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Parolek, Radegast / Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. - Praha : Bohemika, 1996. - 131 s.
Rec.: Parolek, Radegast: Litevská literatura. Vývoj a tvůrčí osobnosti. - Praha : Bohemika, 1996. - 131 s.
Slavia, 66 [3] 373-374 (1997).

056252 - SLU-S 980009 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Fried, I. / A Szükséges népszövestség a Müvelödés történeken. Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában. Univerzita Segedín, 1996. - 114 s.
Rec.: Fried, I.: A Szükséges népszövestség a Müvelödés történeken. Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában. Univerzita Segedín, 1996. - 114 s.
Slavia, 66 [3] 374-375 (1997).

056255 - SLU-S 980012 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Zejler, H. / Zhromadžene spisy. Zv.7. - Budyšin, 1996. - 622 s.
Rec.: Zejler, H.: Zhromadžene spisy. Zv.7. - Budyšin, 1996. - 622 s.
Slavia, 66 [3] 382-383 (1997).

056694 - SLU-S 980131 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Brang, E.:E: Bild und Begegnung. - Basel : Helbing, 1996. - 894 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 321-323 (1997).

056695 - SLU-S 980132 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Fried, I.: East-Central European Literary Studies.- Szeged, 1997. - 89 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 323-325 (1997).

056696 - SLU-S 980133 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Miedzy Osvieceniem i Romantyzmem. - Warszawa : DiG Verlag, 1997. - 468 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 325-326 (1997).

056697 - SLU-S 980134 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Pisarze niemeckojezyczni 20 wieku. Leksykon encyklopedyczny. - Warszawa : PWN, 1996. - 425 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 326-327 (1997).

056698 - SLU-S 980135 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Rokyta, H.: Die Böhmische Länder. Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern.- Prag : Vitalis, 1997. - 3 Bd.
Germanoslavica, 4(9) [2] 330-331 (1997).

056699 - SLU-S 980136 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Maidl, V.:E: Znovuobjevená Šumava. - Klatovy, 1996. - 164 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 332 (1997).

056700 - SLU-S 980137 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Vlášek, R. M.: Biographia Judaica Bohemiae. - Dortmund, 1995. - 249 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 332-333 (1997).

056701 - SLU-S 980138 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Klostermann, K.: Dopisy Bettyně. - Ústí n. Labem, 1995. - 298 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 333-334 (1997).

056704 - SLU-S 980157 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Wyrozumski, J.:E: Polska i Wegry w kulturze i cywilizacji europskiej. - Kraków, 1997. - 379 s.
Slavia, 66 [4] 490-491 (1997).

056705 - SLU-S 980158 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Hutnikiewicz, A.: Mloda Polska. - Warszawa, 1997. - 484 s.
Slavia, 66 [4] 491-493 (1997).

056706 - SLU-S 980159 RIV CZ cze J
Měšťan, A.
Realita a iluze: Rilke, Slované a slovanské literatury.
Slavia, 66 [2] 165-170 (1997).

056708 - SLU-S 980161 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Pfaff,I.: Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878. K historii českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem. - Brno, 1996. - 261 s.
Slavia, 66 [2] 238-239 (1997).

056709 - SLU-S 980162 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Lewaszkiewicz, T.: Luzyckie przeklady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. - Warszawa, 1995. - 181 s.
Slavia, 66 [2] 252 (1997).

093157 - SLU-S 20023058 CZ sla R
Mikušťáková, A.
[Recenze].
Rec.: Eliáš, M.: Matice slovenských národov. - Bratislava, 1996. 124 s.
Slavia, 66 [1] 110 (1997).

093158 - SLU-S 20023059 CZ sla R
Mikušťáková, A.
[Recenze].
Rec.: Červeňák, A.:E: Život a dielo Jána Števčeka. - Nitra, 1996. 156 s.
Slavia, 66 [2] 253-254 (1997).

093161 - SLU-S 20023062 CZ cze R
Mikušťáková, A.
Dvakrát Umberto Eco.
Rec.: Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. - Praha, 1995. 424 s. ; Superman w literaturze masowej. - Warszawa, 1996. 238 s.
Ladění, 2 [2] 15-16 (1997).

093163 - SLU-S 20023064 CZ sla J
Mikušťáková, A.
Brutalita a násilí v komikse.
Ladění, 2 [1] 9-12 (1997).

093165 - SLU-S 20023066 SK sla J
Mikušťáková, A.
Kaviarne patrili ku kultúrnym centrám (Rozhovor so Slavomírom Wollmanom o starej Bratislave).
Romboid, 32 [8] 29-33 (1997).

042583 - SLU-S 970021 CZ ger J
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Zur Kategorie des Raums in der Literaturwissenschaft. Marginalien zu einem Phänomen der mitteleuropäischen Literatur.
Germanoslavica, 4 (11) [1] 179-189 (1997).

056688 - SLU-S 980112 RIV CZ cze R
Pospíšil, I.
[Recenze].
Rec.: Šajtar, D.: Básník Eduard Bagrickij. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1997. - 227 s.
Slavia, 66 [4] 487-488 (1997).

056689 - SLU-S 980113 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Nové knihy vratislavské literárněvědné slavistiky.
Slavia, 66 [4] 488-490 (1997).

056690 - SLU-S 980114 RIV CZ cze R
Pospíšil, I.
[Recenze].
Rec.: Litteraria 27. - Wroclaw 1996.
Slavia, 66 [3] 363-364 (1997).

056691 - SLU-S 980115 RIV CZ cze R
Pospíšil, I.
[Recenze].
Rec.: Dorovský, I.: Balkán a Mediterán. - Brno : Masarykova univerzita, 1997.
Slavia, 66 [3] 361-363 (1997).

056683 - SLU-S 980093 RIV CZ cze J
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Slovakistika na Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity.
Slavia, 66 [4] 459-463 (1997).

056681 - SLU-S 980080 RIV YU old/mac B
Ribarova, Z. - Hauptová, Z.
Grigorovičev parimejnik. 1. Tekst so kritički aparat. Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnosti 1997. - 452 s.

056256 - SLU-S 980015 CZ cze J
Šišková, R.
Jubileum běloruského knihtisku.
Slavia, 66 [4] 503-504 (1997).

056257 - SLU-S 980016 CZ cze J
Šišková, R.
Ukrajinská svobodná univerzita.
Slavia, 66 [1] 124-125 (1997).

042603 - SLU-S 970048 FR fre J
Vavřínek, V.
Byzance et les Slaves.
Europe, 75 [822] 136-146 (1997).

042604 - SLU-S 970049 CZ cze J
Vavřínek, V.
Zemřela Věra Hrochová.
Český časopis historický, 95 [1] 261-265 (1997).

042577 - SLU-S 970015 CZ cze J
Wollman, S.
Pronásledování slavistů v Sovětském svazu a Slovanský ústav v Praze.
Slavia, 66 [1] 1-20 (1997).

056246 - SLU-S 980003 CZ cze J
Wollman, S.
Humanisticko-barokní slavismus. Ideologie a eidologie.
Slavia, 66 [3] 309-318 (1997).

042578 - SLU-S 970016 CZ cze J
Zelenka, M.
O dekonstrukci v polské literární historii aneb Existují jiné literární dějiny?
Slavia, 66 [1] 85-88 (1997).

042584 - SLU-S 970023 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Harpáň, M. / Teória literatury. Bratislava 1994.
Opera Slavica, 6 [3] 1 (1997).

042587 - SLU-S 970026 CZ cze B
Zelenka, M.
Konstrukce poetiky jako svár "chaosu" a "násilí"? (Jakobsonovy Základy českého verše a metoda literárního dějepisu.)
In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. - (Ed. Kožmín, Z.; Kudrnáč, J.; Mikulášek, M.; Suchomel, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 127-136.

056245 - SLU-S 980002 CZ cze J
Zelenka, M.
Roman Jakobson a literárněvědná slavistika v transformační etapě Pražského lingvistického kroužku.
Slavia, 66 [3] 293-308 (1997).

056250 - SLU-S 980007 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Seibt, F. / Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha : Academia, 1996. - 466 s.
Rec.: Seibt, F.: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha : Academia, 1996. - 466 s.
Slavia, 66 [3] 369-370 (1997).

056682 - SLU-S 980091 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
Mezinárodní konference o dějinách slavistiky.
Slavia, 66 [4] 510-511 (1997).

056685 - SLU-S 980095 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Kautman,F.: K typologii literární kritiky a literární vědy.- Praha : Primus, 1996.
Slavia, 66 [4] 494-495 (1997).

056687 - SLU-S 980102 RIV CZ ger A
Zelenka, M.
Zur Problematik des Neoidealismus in der slawischen Literaturen (F. Nietzsche und die Theorie der literarischen Geschichtschreibung).
Slavia, 66 [4] 541 (1997).
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]

056692 - SLU-S 980123 CZ ger R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Jeřábek, D.: Arne Novák. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 256 s.
Germanoslavica, 4(9) [2] 334-335 (1997).

056693 - SLU-S 980125 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Jeřábek, D.: Brněnská romance. - Brno : Kulturní a informační centrum města Brna, 1997. - 220 s.
Časopis Matice moravské, 116 [2] 457-458 (1997).

056707 - SLU-S 980160 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
Genetická kritika a literární dějiny. Metodologická úvaha nad sborníkem Écriture / Pisanie, Warszawa 1995.
Slavia, 66 [2] 197-201 (1997).

042585 - SLU-S 970024 CZ cze J
Zelenka, M. - Mikulová, H.
Zeyerovo Slovensko - realita nebo mýtus?
Opera Slavica, 6 [3] 29-33 (1997).

042586 - SLU-S 970025 CZ cze J
Zelenka, M. - Pospíšil, I.
Meziliterární společenství - meziliterárnost - meziliterární centrismy - světová literatura. (Ke koncepci Ďurišinova týmu.).
Opera Slavica, 7 [1] 13-21 (1997).

056686 - SLU-S 980101 RIV CZ sla R
Zelenková, A.
[Review].
Rec.: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. - Prešov, 1996. - 546 s.
Slavia, 66 [4] 508-509 (1997).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11