ASEP

ÚIACH - Ústav analytické chemie

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

066215 - UIACH-O 990028 CZ eng A
Barták, P. - Bednář, P. - Ševčík, J. - Stránský, Z. - Šimánek, V. - Boček, P. - Vespalec, R.
Complex formation and capillary zone electrophoresis.
In: Pokroky v chromatografii a elektroforéze 1999 & Chiranal'99. - Olomouc, - 1999. - S. -.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze 1999 & Chiranal'99. Olomouc (CZ), 99.09.01-99.09.03]
Grant: GA MŠk(CZ) VS96021; GA AV ČR(CZ) IAA4031703

066223 - UIACH-O 990036 RIV SK eng C
Barták, P. - Šimánek, V. - Vespalec, R.
Electrophoretic determination of the interaction of albumins with some benzophenanthridine alkaloids.
In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1999. - S. 22-23.
[International Conference Chromatographic Methods and Human Health /13./. Piešťany (SK), 99.11.15-99.11.18]

066243 - UIACH-O 990059 RIV SK eng C
Barták, P. - Vespalec, R.
The electrophoretic investigation of interaction of sanguinarine and chelerythrine with the -SH group of simple compounds.
In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1999. - S. 71-72.
[International Conference Chromatographic Methods and Human Health /13./. Piešťany (Sk), 99.11.15-99.11.18]

060883 - UIACH-O 990009 RIV DE eng J
Beckers, J. - Boček, P.
Peaks in capillary electrophoresis: Fact or fiction.
Electrophoresis, 20 [3] 518-524 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96021; GA MŠk(CZ) VS96014; GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA ČR(CZ) GA203/96/0124
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

066227 - UIACH-O 990041 RIV CZ cze C
Bunčeková, S. - Jandera, P. - Fischer, J. - Planeta, J.
Mikrokolonová chromatografie. Instrumentace a aplikace.
In: Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. - Pardubice, Univerzita Pardubice 1999. - S. 11-17.
[Seminář mladých badatelů. Podivice (CZ), 99.03.31-99.04.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031802; GA MŠk(CZ) VS96058

066228 - UIACH-O 990042 RIV CZ cze C
Bunčeková, S. - Jandera, P. - Planeta, J.
Mikro-HPLC separace neiontových surfaktantů na bázi ethoxylovaných alkylfenolů.
In: 33. Seminář o tenzidech a detergentech. Sborník přednášek. - Pardubice, Univerzita Pardubice 1999. - S. 77-85.
[Seminář o tenzidech a detergentech /33./. Seč (CZ), 99.11.01-99.11.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031802

066199 - UIACH-O 990026 RIV CZ cze J
Chmelík, J.
Využití field-flow frakcionace pro měření vlastností makromolekul a částic.
Chemické listy, 93 [11] 670-677 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031805
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

066212 - UIACH-O 990023 RIV NL eng J
Chmelík, J.
Different elution modes and field programming in gravitational field-flow fractionation. I. A theoretical approach.
Journal of Chromatography A, 845 [1+2] 285-291 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031805
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

066229 - UIACH-O 990043 RIV NL eng M
Chmelík, J. - Psota, V.
Characterization of starch materials from barley.
In: European Brewery Convention. Proceedings of the 27th Congress Cannes 1999. - Zoeterwoude, European Brewery Convention 1999. - S. 421-428.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 348; COPERNICUS(BE) PL979070; GA AV ČR(CZ) IPP2020702

066230 - UIACH-O 990044 DE ger A
Chmelík, J. - Psota, V.
Charakterisierung von stärkehaltigem Material aus Gerste.
Monatsschrift für Brauwissenschaft, 52 [3/4] 64 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IPP2020702
[Impact factor: 0.145(97) 0.115(98) 0.116(99) 0.163(00) 0.227(01) 0,308(02) 0.347(03) ]

066231 - UIACH-O 990045 FR fre A
Chmelík, J. - Psota, V.
Caractérisation des matieres amidonnées provenant de l'orge.
Bios Boissons Conditionnement, 30 [280] 29 (1999).
Grant: Copernicus(BE) PL979070; GA AV ČR(CZ) IPP2020702

066232 - UIACH-O 990046 GB eng A
Chmelík, J. - Psota, V.
Characterization of starch materials from barley.
Journal of the Institute of Brewing, 105 [3] 146 (1999).
Grant: Copernicus(BE) PL979070; GA AV ČR(CZ) IPP2020702
[Impact factor: 0.667(99) 0.659(00) 0.862(01) 0,702(02) 0.536(03) ]

066220 - UIACH-O 990033 RIV CZ cze C
Čáslavský, J.
Vzorkování organických polutantů v životním prostředí pomocí SPMDs.
In: Analýza organických látek. Sborník přednášek z kurzu. - Český Těšín, 2 Theta 1999. - S. 45-51.
[Analýza organických látek. Komorní Lhotka (CZ), 99.10.18-99.10.20]

066221 - UIACH-O 990034 RIV CZ cze C
Čáslavský, J.
Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF.
In: Analýza organických látek. Sborník přednášek z kurzu. - Český Těšín, 2 Theta 1999. - S. 340-342.
[Analýza organických látek. Komorní Lhotka (CZ), 99.10.18-99.10.20]

066224 - UIACH-O 990037 RIV NL eng M
Dědina, J.
Flow methods in gas-liquid separations.
In: Flow analysis with atomic spectrometric detectors. - Amsterdam, Elsevier 1999. - S. 237-273.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754; GA ČR(CZ) GA203/95/0496

066225 - UIACH-O 990038 RIV DE eng C
Dědina, J.
On the way towards the ideal hydride atomizer for AAS.
In: CANAS'99. Programm Vortragskurzfassungen. - Konstanz, - 1999. - S. 92.
[CANAS'99. Colloquium Analytische Atomspektroskopie. Konstanz (DE), 99.03.14-99.03.19]

066226 - UIACH-O 990039 RIV TR eng C
Dědina, J.
Future of hydride atomizers for atomic absorption spectrometry.
In: Book of Abstracts. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI. - Ankara, - 1999. - S. 78.
[Colloquium Spectroscopicum Internationale /31./. Ankara (TR), 99.09.05-99.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

066210 - UIACH-O 990021 TR eng A
Dědina, J. - Korunová, V. - Matoušek, T. - Vobecký, M.
Efficiency and interferences with in-situ trapping of hydrides in graphite furnaces.
In: CSI XXXI Pre-Symposium Electrothermal Atomization and Vaporization Techniques in AAS, OES and ICP-MS. Program and Book of Abstract. - Istanbul, - 1999. - S. 33.
[CSI Pre-Symposium: Electrothermal Atomization and Vaporization Techniques in AAS, OES and ICP-MS /31./. Nevsehir (TR), 99.09.01-99.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

060878 - UIACH-O 990008 RIV DE eng J
Desiderio, C. - Fanali, S. - Boček, P.
A new electrode chamber for stable performance in capillary electrophoresis.
Electrophoresis, 20 [3] 525-528 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96021; GA MŠk(CZ) VS97014; GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA ČR(CZ) GA203/96/0124
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

066208 - UIACH-O 990017 CZ eng A
Dočekal, B.
Solid sampling for ET AAS - Why and how?
In: 11. Spektroskopická konference. Sborník abstrakt. - Praha, Spektroskopická společnost JMM 1999. - S. 8.
[Spektroskopická konference u příležitosti 50ti let organizované spektroskopie v ČR /11./. Praha (CZ), 99.06.28-99.06.30]

066238 - UIACH-O 990055 RIV DE eng C
Dočekal, B.
Solid sampling ET AAS - a method for determination of trace and ultra-trace elements in modern HiTech materials.
In: 3. Feststoff-Forum der Analytik Jena AG. Abstracts. - Jena, Jena Analytik 1999. - S. 1.
[Feststoff Forum /3./. Jena (DE), 99.11.03-99.11.05]

066246 - UIACH-O 990062 CZ cze D
Dočekal, B.
Přímé postupy analýzy atomovou absorpční a emisní spektrometrií. Brno, Fakulta chemická VUT 1999. - 43 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0353; GA ČR(CZ) GA203/97/0345

066206 - UIACH-O 990015 DE eng A
Dočekal, B. - Marek, P.
Nickel tetracarbonyl generation and its in situ trapping within transversely heated graphite furnace for the determination of nickel by atomic absorption spectrometry.
In: CANAS'99. Programm Vortragskurzfassungen. - Konstanz, - 1999. - S. 88.
[Colloquium Analytische Atomspektroskopie CANAS'99. Konstanz (DE), 99.03.14-99.03.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

066207 - UIACH-O 990016 DE eng A
Dočekal, B. - Marek, P.
Nickel tetracarbonyl generation and its in situ trapping within graphite furnace.
In: 11th International Symposium. Spectroscopy in theory and practice - Book of Abstracts. - Ljubljana, Slovenian Chemical Society - Spectroscopic Section 1999. - S. 19.
[International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice /11./. Bled (SI), 99.04.11-99.04.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

066211 - UIACH-O 990022 TR eng A
Dočekal, B. - Marek, P.
Nickel tetracarbonyl generation and its in situ trapping within heated graphite atomiser. New observations.
In: CSI XXXI Pre-Symposium Electrothermal Atomization and Vaporization Techniques in AAS, OES and ICP-MS. Program and Book of Abstract. - Istanbul, - 1999. - S. 34.
[CSI Pre-Symposium: Electrothermal Atomization and Vaporization Techniques in AAS, OES and ICP-MS /31./. Nevsehir (TR), 99.09.01-99.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

071966 - UIACH-O 200001 RIV US eng C
Gebauer, P. - Boček, P.
Sample induced phenomena in CZE.
In: HPCE'99. 12th International Symposium on High Performance Capillary Electrophoresis & Related Microscale Techniques. - Palm Springs, - 1999. - S. 43-44.
[HPCE'99. International Symposium on High Performance Capillary Electrophoresis & Related Microscale Techniques /12./. Palm Springs ( US), 99.01.23-99.01.28]

066203 - UIACH-O 990054 RIV US eng J
Gebauer, P. - Pantůčková, P. - Boček, P.
Analytical expediency of acidic and alkaline background electrolytes in capillary zone electrophoresis: role of system zones in single-co-ion systems.
Analytical Chemistry, 71 [16] 3374-3381 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/0124; GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA MŠk(CZ) VS96021; GA MŠk(CZ) VS97014
[Impact factor:3.592(91) 4.494(92) 4.075(93) 4.609(94) 4.509(95) 4.650(96) 4.743(97) 4.580(98) 4.555(99) 4.587(00) 4.532(01) 5,094(02) 5.250(03) ]

066201 - UIACH-O 990020 RIV US eng J
Jeon, Y. P. - Roth, M. - Kwon, Y. J.
Infinite-dilution partial molar properties of azulene and acenaphthylene in supercritical carbon dioxide.
Journal of Physical Chemistry B, 103 [38] 8132-8136 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0635; GA AV ČR(CZ) KSK2040602
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 3.265(99) 3.386(00) 3.379(01) ]

060872 - UIACH-O 990001 RIV GB eng J
Kahle, V.
Fiber optic Z-cell for CZE.
Biomedical Chromatography, 13 [1] 93-94 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031504
[Impact factor:1.080(92) 0.619(93) 0.977(94) 0.861(95) 1.264(96) 1.171(97) 1.013(98) 1.145(99) 1.311(00) 1.432(01) 1,388(02) 1.269(03) ]

071967 - UIACH-O 200002 RIV SK cze C
Křivánková, L.
Vliv složení vzorku na průběh separace kapilární zónovou elektroforézou.
In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1999. - S. 20.
[International Conference Chromatographic Methods and Human Health /13./. Piešťany (SK), 99.11.15-99.11.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0044; GA AV ČR(CZ) IAA4031703

066205 - UIACH-O 990052 RIV NL eng J
Křivánková, L. - Pantůčková, P. - Boček, P.
Isotachophoresis in zone electrophoresis.
Journal of Chromatography A, 838 [1+2] 55-70 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/0124; GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA MŠk(CZ) VS96021
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

071986 - UIACH-O 200026 RIV CA eng C
Lampugnani, L. - D'Ulivo, A. - Dědina, J. - Matoušek, T.
Selenium hydride atomization, fate of free atoms, and spectroscopic temperature in argon shielded, highly fuel rich, hydrogen-oxygen diffusion microflame atomizers studied by atomic absorption spectrometry.
In: The 26th Annual Conference of the Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies. Final Program. - Vancouver, - 1999. - S. 297.
[Annual Conference of the Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies. Final Program /26./. Vancouver (CA), 99.10.24-99.10.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0754

066222 - UIACH-O 990035 RIV SK cze C
Malá, Z. - Klepárník, K.
Nové možnosti kapilární elektroforézy v DNA diagnostice za použití ultrakrátkých kapilár a netradičních elektrolytových systémů.
In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1999. - S. 27.
[International Conference Chromatographic Methods and Human Health /13./. Piešťany (SK), 99.11.15-99.11.18]

066200 - UIACH-O 990019 RIV NL eng J
Malá, Z. - Klepárník, K. - Boček, P.
Highly alkaline electrolyte for single-stranded DNA separations by electrophoresis in bare silica capillaries.
Journal of Chromatography A, 853 [1+2] 371-379 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0347; GA ČR(CZ) GA301/97/1192
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

066209 - UIACH-O 990018 RIV NL eng J
Matoušek, T. - Johansson, M. - Dědina, J. - Frech, W.
Spatially resolved absorption measurements of antimony atom formation and dissipation in quartz tube atomizers followinghydride generation.
Spectrochimica Acta B, 54, [-] 631-643 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/0496; GA ČR(CZ) GA203/98/0754
[Impact factor:2.939(91) 3.356(92) 2.359(93) 2.573(94) 2.032(95) 1.896(96) 2.448(97) 2.758(98) 2.421(99) 2.608(00) 2.172(01) 2,695(02) 2.361(03) ]

060880 - UIACH-O 990012 RIV CZ cze C
Mikuška, P. - Večeřa, Z.
Chemiluminiscenční monitor ozónu.
In: Ovzduší '99. - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 150-153.
[Ovzduší'99. Brno (CZ), 99.02.07-99.02.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0943

071968 - UIACH-O 200004 RIV US eng C
Minárik, M. - Gilar, M. - Klepárník, K. - Foret, F. - Karger, B. L.
Fraction collection with capillary array electrophoresis.
In: The Tenth Annual Frederick Conference on Capillary Electrophoresis. - Maryland, Hood College Frederick 1999. - S. 12.
[Annual Frederick Conference on Capillary Electrophoresis /10./. Maryland (US), 99.10.18-99.10.20]

072229 - FGU-C 20000008 SK eng C
Pavelka, S. - Babický, A. - Vobecký, M. - Lener, J.
Effect of high dose of bromide on iodine metabolism in the rat. (Ed. Romančík, V.). - 1 vyd. Bratislava, SVŠT 1999. - S. 224-228. - ( Industrial Toxicology 99.).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7011813

072230 - FGU-C 20000010 RIV DE eng M
Pavelka, S. - Babický, A. - Vobecký, M. - Lener, J.
The effect of extremely high bromide intake on the biological half-life of iodine in the rat.
In: Mengen und Spurenelemente. - (Ed. Anke, M.). - 1 vyd. Leipzig, Verlag Harald Schubert 1999. - S. 205-209.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7011813

060875 - UIACH-O 990005 RIV CZ cze J
Planeta, J. - Mikešová, M. - Vejrosta, J.
Mikronáplňové kapilární kolony v superkritické fluidní chromatografii.
Chemické listy, 93 [4] 259-260 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031802; GA AV ČR(CZ) IAA4031603
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

066219 - UIACH-O 990032 RIV CZ cze C
Planeta, J. - Vejrosta, J.
Superkritická fluidní chromatografie - instrumentrace a příklady separací organických látek.
In: Analýza organických látek. Sborník přednášek z kurzu. - Český Těšín, 2 Theta 1999. - S. 177-193.
[Analýza organických látek. Komorní Lhotka (CZ), 99.10.18-99.10.20]

066241 - UIACH-O 990057 RIV PL eng C
Plocková, J. - Chmelík, J.
Flow-rate field programming in GFFF.
In: 13th Bratislava International Conference on Polymers - Separation and Characterization of Macromolecules. - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 1999. - S. 139-140.
[Bratislava International Conference on Polymers. Bratislava (SK), 99.07.04-99.07.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031805

066242 - UIACH-O 990058 RIV PL eng C
Pól, J. - Karásek, P. - Vejrosta, J.
Use of continuous supercritical fluid extraction in environmental analysis of aqueous samples.
In: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku. - Toruň, SAR "Pomorze" 1999. - S. 222-223.
[Ogólnopolskia konferencja chromatograficzna /6./. Toruň (PL), 99.09.14-99.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA525/99/1570

066204 - UIACH-O 990053 RIV NL eng J
Procházková, A. - Křivánková, L. - Boček, P.
Analysis of orotic acid in human urine by on-line combination of capillary isotachophoresis and zone electrophoresis.
Journal of Chromatography A, 838 [1+2] 213-221 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA ČR(CZ) GA203/96/0124; GA MŠk(CZ) VS96021
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

060879 - UIACH-O 990006 RIV NL eng J
Rejtar, T. - Šlais, K.
Isotachophoretic focusing of strong and weak electrolytes in combined pH and conductivity gradients.
Journal of Chromatography A, 838 [1+2] 71-80 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031504
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

066216 - UIACH-O 990029 FR eng A
Reschiglian, P. - Zattoni, A. - Berardi, G. - Fuentes, C. - Wahlund, K. G. - Krumlová, A. - Chmelík, J.
An Approach to particle size distribution of starch samples by GrFFF and FIFFF.
In: FFF'99. 8th International Symposium on Field-Flow Fractionation. - Paris, Ecole supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 1999. - S. L28.
[FFF'99. International Symposium on Field-Flow Fractionation /8./. Paris (FR), 99.09.06-99.09.08]

060876 - UIACH-O 990002 RIV US eng J
Roth, M.
Relative retention in supercritical fluid chromatography as a source of partial molar properties.
Journal of Physical Chemistry B, 103 [21] 4492-4496 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0635; GA AV ČR(CZ) KSK2040602
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 3.265(99) 3.386(00) 3.379(01) ]

066237 - UIACH-O 990051 RIV CZ cze J
Staněk, Z. - Aubrecht, L. - Koller, J. - Večeřa, Z.
Běžné elektrické spotřebiče a produkce oxidů dusíku.
Vytápění větrání instalace, 4 [4] 189-193 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/1365

072014 - UIACH-O 200064 RIV CZ cze C
Sysalová, J.
Použití mikrovlnných rozkladů při analýze při analýze prašných aerosolů.
In: Mikroelementy'99. - Praha, Česká chemická společnost 1999. - S. 95-98.
[Seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu /33./. Řež (CZ), 99.11.16-99.11.18]

071965 - UIACH-O 200003 CZ cze K
Sysalová, J. - Kučera, J. - Kotlík, B.
Zabezpečení jakosti stanovení stopových prvků ve vzorcích prašného aerosolu.
In: 11. Spektroskopická konference. Sborník abstrakt. - Praha, Spektroskopická společnost J.M. Marci 1999. - S. -.
[Spektroskopická konference /11./. Praha (CZ), 99.06.28-99.06.30]

066213 - UIACH-O 990025 RIV DE eng J
Šťastná, M. - Radko, S. P. - Chrambach, A.
Capillary zone electrophoresis of proteins in semidilute polymer solutions: Inter- and intra-polymer predictability of size-dependent retardation.
Electrophoresis, 20 [14] 2884-2890 (1999).
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

060873 - UIACH-O 990004 RIV NL eng J
Šťastná, M. - Šlais, K.
Use of micellar partition in capillary isotachophoretic focusing.
Journal of Chromatography A, 832 [1+2] 265-271 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031504
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

066244 - UIACH-O 990060 RIV SK cze C
Večeřa, Z.
Limity při stanovení polutantů v ovzduší po předkoncentraci WEDD denuderem nebo aerosolovou obohacovací jednotkou s následnou GC analýzou.
In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1999. - S. 34-35.
[International Chromatographic Methods and Human Health /13./. Piešťany (Sk), 99.11.15-99.11.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0943

066236 - UIACH-O 990050 RIV PL pol J
Večeřa, Z. - Mikuška, P.
Oznaczanie kwasu azotawego w powietrzu.
Chemia i inzynieria ekologiczna, 6 [1] 89-94 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0943

066239 - UIACH-O 990056 CZ cze C
Večeřa, Z. - Mikuška, P.
Kapalinově předkoncentrační techniky pro stanovení plynných polutantů v ovzduší.
In: Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. - Pardubice, Univerzita Pardubice 1999. - S. 159-168.
[Seminář mladých badatelů. Podivice (CZ), 99.03.31-99.04.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0943

066214 - UIACH-O 990027 RIV CZ cze K
Vejrosta, J.
Současné extrakční techniky pro přípravu vzorků.
In: Ekoanalytika '99. Sborník referátů. - Praha, - 1999. - S. 157-161.
[EKOANALYTIKA'99. Seč u Chrudimi (CZ), 99.06.01-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0044; GA ČR(CZ) GA525/99/1570

060881 - UIACH-O 990013 US eng C
Vejrosta, J. - Karásek, P.
Instrumentation and methodology of continuous supercritical fluid extraction of water matrices.
In: PITTCON'99. - Orlando, - 1999. - S. 827.
[Pittsburgh Conference. Orlando (US), 99.03.07-99.03.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA525/99/1570

066218 - UIACH-O 990031 RIV PL eng C
Vejrosta, J. - Karásek, P. - Fetner, M.
New instrumentation for pressurized solvent extraction.
In: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku. - Toruň, SAR "Pomorze" 1999. - S. 151-154.
[Ogólnopolskia konferencja chromatograficzna /6./. Toruň (PL), 99.09.14-99.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0044

060877 - UIACH-O 990007 RIV US eng J
Vejrosta, J. - Karásek, P. - Planeta, J.
Analyte collection in off-line supercritical fluid extraction.
Analytical Chemistry, 71 [4] 905-909 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/0124; GA AV ČR(CZ) IAA4031603
[Impact factor:3.592(91) 4.494(92) 4.075(93) 4.609(94) 4.509(95) 4.650(96) 4.743(97) 4.580(98) 4.555(99) 4.587(00) 4.532(01) 5,094(02) 5.250(03) ]

066202 - UIACH-O 990024 RIV DE eng J
Vespalec, R. - Boček, P.
Chiral separations in capillary electrophoresis.
Electrophoresis, 20 [13] 2579-2591 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA ČR(CZ) GA203/99/0044; GA MŠk(CZ) VS960; GA MŠk(CZ) VS97014; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

060874 - UIACH-O 990003 RIV NL eng J
Vespalec, R. - Šimek, Z. - Boček, P.
Experimental technique for simultaneous adsorption and streaming current studies: liquid chromatography - streaming current hyphenation.
Colloids and Surfaces A, 151, [-] 135-145 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4031703; GA MŠk(CZ) VS96021
[Impact factor:1.008(91) 0.973(92) 0.840(93) 1.401(94) 0.951(95) 1.147(96) 1.181(97) 1.146(98) 0.861(99) 0.869(00) 1.098(01) 1,350(02) 1.440(03) ]

066217 - UIACH-O 990030 RIV SK eng C
Vespalec, R. - Šimek, Z. - Boček, P.
Some prospects resulting from the dual nature of liquid chromatography.
In: Separation of ionic solutes. Vol. VIII. Abstracts of the 8th International Conference SIS'99. - Bratislava, Omega Info 1999. - S. 84-87.
[International Conference SIS'99 /8./. Stará Lesná (SK), 99.09.11-99.09.16]
Grant: GA MŠk(CZ) VS96021

060884 - UIACH-O 990011 RIV CZ eng J
Vobecký, M.
Contribution of the industrial chemical processing of pitchblende in Jáchymov to the first isolation of radium.
Czechoslovak Journal of Physics, 49 [Suppl. S1] 35-40 (1999).
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

066234 - UIACH-O 990048 RIV CZ cze K
Vobecký, M.
Půlstoletí spektroskopické společnosti.
In: Bulletin Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. - Praha, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 1999. - S. 1-5.
[Spektroskopická konference /11./. Praha (CZ), 99.06.28-99.06.30]

066245 - UIACH-O 990061 RIV DE eng C
Vobecký, M. - Babický, A. - Pavelka, S. - Lener, M.
Uptake of iodide by rat tissues is influenced by an excessive intake of bromide.
In: Mengen- und Spurenelemente. 19. Arbeitzung. - Leipzig, Friedrich Schiller UniversitSt 1999. - S. 210-215.
[Macro and Trace Elements. Workshop /19./. Jena (DE), 99.12.03-99.12.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7011813

068360 - FGU-C 20000007 RIV SK eng M
Vobecký, M. - Babický, A. - Pavelka, S. - Lener, J.
Determination of I/Br concentration ratios in the rat thyroids by using INAA.
In: . - (Ed. Romančík, V.). - Bratislava, SVŠT 1999. - S. 207-210.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7011813

068361 - FGU-C 20000009 RIV DE eng M
Vobecký, M. - Babický, A. - Pavelka, S. - Lener, J.
Uptake of iodide by rat tissnes is influenced by an excessive intake of bromide.
In: Mengen und Spurenelemente. - (Ed. Anke, M.). - 1 vyd. Leipzig, Verlag Harald Schubert 1999. - S. 205-209.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7011813

060885 - UIACH-O 990010 RIV NL eng J
Vobecký, M. - Jakůbek, J. - Granja Bustamante, C. - Koníček, J. - Pluhař, J. - Pospíšil, S. - Rubáček, L.
Multielement instrumental activation analysis based on gamma-gamma coincidence spectrometry.
Analytica Chimica Acta, 386, [-] 181-186 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/0260
[Impact factor:2.033(92) 1.734(93) 1.696(94) 1.887(95) 1.874(96) 1.778(97) 1.692(98) 1.894(99) 1.849(00) 2.073(01) 2,114(02) 2.210(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11