ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

098133 - UEK-B 20020065 RIV CZ eng K
Acosta, M.
Sources of CO2 efflux in a Norway spruce ecosystem: soil and woody-tissue.
In: MENDEL NET 2002. - Brno, Ediční středisko MZLU v Brně 2002. - S. 13-18.
[Konference doktorantů LDF MZLU v Brně. Brno (CZ), 02.06.06 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

098132 - UEK-B 20020033 RIV CZ eng J
Acosta, M. - Janouš, D.
Stem respiration in different concentrations of atmospheric CO2.
Beskydy - The Beskids Bulletin, 15, [-] 49-54 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092724 - UEK-B 20020030 RIV CZ eng J
Blujdea, V. - Urban, O.
Long-term UV-B exposure effects in early senescent leaves of Fagus sylvatica seedlings grown in vegetation pots: gas exchange analysis.
Beskydy, 15, [-] 39-42 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092726 - UEK-B 20020032 RIV CZ cze M
Boháč, J.
Integrovaný přístup ke krajině se zaměřením na rurální prostor.
In: K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, Zdroje a prostředí. - Česká republika, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí 2002. - S. 175-188.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105625 - UEK-B 20033016 RIV CZ cze J
Boháč, J.
Epigeičtí brouci(Insecta, Coleoptera) národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a vliv managementu na jejich společenstva.
Příroda, 20, [-] 141-155 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092744 - UEK-B 20020052 RIV CZ cze M
Cudlín, P.
Vliv dlouhodobé acidifikace na stav a strukturu asimilačních orgánů smrku ztepilého.
In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. - (Ed. Hruška, J.; Ciencala, E.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2002. - S. 121 - 128.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092749 - UEK-B 20023057 RIV CZ cze M
Cudlín, P. - Šerá, B. - Pechanec, V. - Matějka, K. - Elsnerová, M.
Účinky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách.
In: Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Zezulák, J.; Eliáš, V.). - Praha, SvF ČVUT 2002. - S. 436.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092746 - UEK-B 20023054 RIV CZ cze M
Cudlín, P. - Zemek, F. - Kovář, P. - Heřman, M.
Hodnocení podmínek vzniku extrémních hydrologických jevů v krajině metodami hydrologického modelování a GIS.
In: Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Zezulák, J.; Eliáš, V.). - Praha, SvF ČVUT 2002. - S. 436.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092752 - UEK-B 20023060 RIV CZ cze K
Cudlínová, E.
Turismus jako alternativa rozvoje rurální krajiny.
In: Tvář naší země - krajina domova. Člověk jako krajinotvorný činitel. - (Ed. Dejmal, I.). - Praha, Studio JB 2002. - S. 103-108.
[Tvář naší země - krajina domova. Praha - Průhonice (CZ), 02.10.08-02.10.11 (CST)]
Grant: QLK5(XE) CT-2000-01211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092717 - UEK-B 20020023 RIV AT eng C
Cudlínová, E. - Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Regional sustainable development - the role of structural funds. A case study from the Czech Republic.
In: Regional Sustainable Development - the Role of Structural Funds. - (Ed. Berger, G.; Pohoryles, R.J.; Gabriel, I.; Narodoslawsky, M.). - University of technology - Graz , Austria, University of technology - Graz , Austria 2002. - S. 76-92.
[Regional Sustainable Development - the Role of Structural Funds.. Schloss Seggau (AT), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092738 - UEK-B 20020046 RIV CZ cze M
Cudlínová, E. - Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Marginální oblasti - prostorový indikátor udržitelného rozvoje České republiky.
In: K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Vzdělávání, informace, indikátory. - (Ed. Moldan, B.; Hák, T.; Kolářová, H.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 303-323.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092731 - UEK-B 20020039 RIV FR eng C
Cudlínová, E. - Lapka, M.
Global Challenges and Role of Information and their influence to Integrated tourism.
In: Environment and Development. Globalisation & the Challenges for Local & International Governance. - (Ed. O'Neill, R.). - Paris, Université de Versailles St.Quentin-en-Yvelines 2002. - S. 0-10.
[Environment and Development. Globalisation & the Challenges for Local & International Governance.. Sousse - Tunisko (TN), 02.03.06-02.03.09 (WRD)]
Grant: QLRT(XE) 1999-31211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092750 - UEK-B 20023058 SK cze N
Cudlínová, E. - Lapka, M.
Krajina optikou ekonomie.
Životné prostredie, 36 [1] 5-9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

094549 - UOCHB-X 20020269 RIV NL eng C
Demnerová, K. - Macková, M. - Pazlarová, J. - Vošahlíková, M. - Nováková, H. - Jindrová, E. - Ryšlavá, E. - Macek, T. - Vrchotová, N. - Brenner, V. - Pavlů, L. - Totevová, S. - Kristoffer, T. - Focht, D. D. - Fava, F. - Di Gioia, D. - Marchetti, L. - Fletcher, J. S. - Leigh, M. B. - Kučerová, P. - Stiborová, H. - Matějů, V. - Sobotka, M. - Kaštánek, F. - Kaštánek, P. - Kasák, L.
PCB - approaches to removal from the environment.
In: Innovative Approaches to the On-Site Assessment and Remediation of Contaminated Sites. - (Ed. Reible, D.; Demnerová, K.). - Dordrecht, Kluwer 2002. - S. 217-263.
[Innovative Approaches to the On-Site Assessment and Remediation of Contaminated Sites. Praha (CZ), 01.05.24-01.06.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1292; GA AV ČR(CZ) IAB6127901; GA ČR(CZ) GA104/01/0461; CLG NATO(XE) SA(EST.GLC.977477)5941
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

096780 - UPB-H 20023094 RIV SIGLE CZ eng C
Elhottová, D. - Frouz, J. - Krištůfek, V. - Lukešová, A. - Nováková, A. - Tříska, J.
Potential sources of polyunsaturated fatty acids for saprophagous soil invertebrates.
In: Studies on Soil Fauna in Central Europe, Proceedings of the 6th Central European Workshop on Soil Zoology. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2002. - S. 31-37.
[Central European Workshop on Soil Zoology /6./. České Budějovice ( CZ), 01.04.23-01.04.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/P033; GA AV ČR(CZ) IAB6066903; GA AV ČR (CZ) IAA6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

090759 - UPB-H 20023001 RIV CZ eng J
Elhottová, D. - Szili-Kovács, T. - Tříska, J.
Soil microbial community of abandoned sand fields.
Folia Microbiologica, 47 [4] 435-440 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/P033; OTKA(HU) T25739
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

095078 - MBU-M 20020279 RIV US eng J
Ferimazová, N. - Kupper, H. - Nedbal, L. - Trtílek, M.
New Insights into Photosynthetic Oscillations Revealed by Two-dimensionalk Microscopic Measurements of Chlorophyll Fluorescence Kinetics in Intact Leaves and Isolated Protoplasts.
Photochemistry and Photobiology, 76 [5] 501-508 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 123100001
[Impact factor: 2.215(95) 2.162(96) 2.426(97) 2.491(98) 2.768(99) 2.278(00) 2.146(01) 2,241(02) 1.929(03) ]

105649 - UEK-B 20033044 SK cze N
Hanousková, I. - Keclík, R.
Ošetřování a užívání silniční vegetace na příkladech z ČR.
Životné prostredie, 6,36 [6] 289-292 (02.12.00).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 341.20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

091864 - HBU-Z 20023092 CZ cze K
Hejzlar, J. - Borovec, J. - Porcal, P. - Žaloudík, J. - Porcalová, P.
Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí.
In: Aktuální otázky vodárenské biologie. - (Ed. Ambrožová, J.). - Praha, VŠCHT 2002. - S. 151-158.
[Seminář Aktuální otázky vodárenské biologie /18./. Praha (CZ), 02.02.06-02.02.07 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6017004

091885 - HBU-Z 20023113 CZ cze N
Hejzlar, J. - Borovec, J. - Porcal, P. - Žaloudík, J. - Porcalová, P.
Redukce zdrojů fosforu v povodí nádrže Jordán.
Vodní hospodářství, 52 [2] 51-53 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6017004

092719 - UEK-B 20020025 RIV CZ eng J
Hrstka, M. - Urban, O. - Nečesaná, P.
The impact of elevated CO2 concentration on the Rubisco activity.
Chemické listy. Food Chemistry & Biotechnology, 96, [-] 121-123 (2002).
[2nd Meeting of Chemistry and Life. Brno (CZ), 02.10.10-02.10.11 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

105655 - UEK-B 20033050 RIV SK eng J
Hurtalová, T. - Havránková, K. - Janouš, D. - Matejka, F.
Aerodynamic characteristics of spruce forest stand - comparison of two methods.
Meteorologický časopis, 5 [3] 17-22 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092733 - UEK-B 20020041 RIV SK eng J
Hurtalová, T. - Matejka, F. - Janouš, D. - Havránková, K. - Marková, I.
Deformation of air flow over a young spruce forest stand.
Contributions to Geophysics and Geodesy, 32 [3] 237-248 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; EU(XE) EVK2-CT-1999-00032; GA SK(SK) GA2/7064/20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092754 - UEK-B 20020062 RIV CZ cze J
Janouš, D.
Pravděpodobný dopad klimatické změny na evropské lesy.
Lesnická práce, 81 [2] 55-57 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA MŽP(CZ) SJ/740/1/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092755 - UEK-B 20020063 RIV CZ cze J
Janouš, D.
Změna klimatu a globální oteplování.
Lesnická práce, 81 [1] 12-14 (2002).
Grant: GA MŽP(CZ) SJ/740/1/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083357 - UEK-B 20013112 RIV US eng J
Koblížek, M. - Malý, J. - Masojídek, J. - Komenda, J. - Kučera, T. - Giardi, M. G. - Mattoo, A. K. - Pilloton, R.
A biosensor for the detection of triazine and phenylurea herbicides designed using Photosystem II coupled to a screen-printed electrode.
Biotechnology & Bioengineering, 78 [1] 110-116 (2002).
[Impact factor:1.979(92) 1.911(93) 2.474(94) 2.420(95) 2.350(96) 1.979(97) 2.059(98) 2.115(99) 2.081(00) 2.037(01) 2,211(02) 2.173(03) ]

092742 - UEK-B 20020050 RIV SK eng J
Kovář, P. - Cudlín, P. - Heřman, M. - Zemek, F. - Korytář, M.
Analysis of flood events on small river catchments using the KINFIL model.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 50 [2] 157-171 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092741 - UEK-B 20020049 RIV PL pol J
Kowalik, P. - Cudlín, P.
Stosunki wodne w obumierajacym lesie Ľwierkowym w Karkonoszach.
Czasopismo techniczne inťyniera Ľrodowiska, 99 [4-S] 27-35 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092737 - UEK-B 20020045 CZ cze M
Kříž, H. - Žaloudík, J.
Vliv geografických podmínek na maximální povodňové průtoky.
In: Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Zezulák, J.; Eliáš, V.). - Praha, Klub techniků ČSVTS, FSv ČVUT Praha 2002. - S. 401-411.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

093504 - UOCHB-X 20020198 CZ cze A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Macek, T. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Macková, M.
Studium matabolismu PCB pomocí rostlinných buněk.
Chemické listy, 96 [4] 224-225 (2002).
[Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

096181 - UOCHB-X 20020344 CZ eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Rezek, J. - Tříska, J. - Burkhard, J. - Macek, T. - Macková, M.
PCB metabolism of plant cells and analysis of the products.
In: 12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. - (Ed. Macek, T.; Macková, M.; Jenč, P.; Demnerová, K.). - Praha, JPM Tisk 2002. - S. 195.
[International Biodeterioration and Biodegradation Symposium /12./. Praha (CZ), 02.11.07-02.11.09 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B030; 5th FW EU(XE) QLK 3-CT-2001-00101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

096182 - UOCHB-X 20020345 CZ eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Rezek, J. - Tříska, J. - Burkhard, J. - Macek, T. - Macková, M.
Studying of metabolism of PCB by plant cells and analysis of the products.
In: 2nd Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology. - Praha, Biotechnological Society 2002. - S. 51.
[Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology /2./. Praha (CZ), 02.11.07-02.11.09 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B030; 5 FW EU(XE) QLK3-CT-2001-00101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

092136 - UCHP-M 20020181 RIV NL eng J
Kuncová, G. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Podrazký, O.
The influence of Immobilization of Pseudomonas spp. 2 on Optical Detection of Polychlorinated Biphenyls.
Materials Science & Engineering C, 21 [1-2] 195-201 (2002).
[MADICA. Hamammet (TN), 01.11.29-01.11.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/01/0461; GA MŠk(CZ) OC 840.10
[Impact factor: 0.327(99) 0.579(00) 0.905(01) 0,734(02) 1.122(03) ]

092720 - UEK-B 20020026 RIV CZ eng J
Kurasová, I. - Čajánek, M. - Kalina, J. - Urban, O. - Špunda, V.
Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition.
Photosynthesis Research, 72 [1] 71-83 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/1381; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:2.469(91) 3.017(92) 2.664(93) 2.903(94) 2.964(95) 2.947(96) 1.948(97) 1.689(98) 1.714(99) 1.633(00) 1.739(01) 1,567(02) 2.239(03) ]

105615 - UEK-B 20033004 RIV CZ eng J
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
Role of traditions in tourism development in the Czech part of the Bohemian Forest.
Silva Gabreta, 8, [-] 265-274 (2002).
Grant: GA-(EU) QLK5-CT-2000-01211-SPRITE; 960 72(US) RSS 358/1999
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

105616 - UEK-B 20033005 RIV CZ cze J
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
Podnikání a cestovní ruch.
Šumava - čtvrtletník Správy a CHKO Šumava, 7 [zima 02] 8-9 ( 2002).
Grant: GA-(EU) QLK5-CT-2000-01211-SPRITE
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092748 - UEK-B 20023056 SK cze N
Lapka, M.
Minulost a budoucnost obrazu krajiny kolem Jičína.
Životné prostredie, 36 [1] 38-42 (2002).
[Valdštejnovo město Jičín - Minulost a budoucnost.. Jičín (CZ), 01.10.10-01.10.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092751 - UEK-B 20023059 RIV SIGLE CZ cze K
Lapka, M.
Kontext v krajině a krajina v kontextu.
In: Tvář naší země - krajina domova. Člověk jako krajinotvorný činitel. - (Ed. Dejmal, I.). - Praha, Studio JB 2002. - S. 87-91.
[Tvář naší země - krajina domova.. Praha - Průhonice (CZ), 02.10.08-02.10.11 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092730 - UEK-B 20020038 RIV FR eng C
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Globalization and Democracy? The case of Integrated Tourism.
In: Environment and Development. Globalisation & the Challenges for Local & International Governance. - Paris, Université de Versailles St.Quentin-en-Yvelines 2002. - S. 0-10.
[Environment and Development. Globalisation & the Challenges for Local & International Governance.. Sousse - Tunisia (TN), 02.03.06-02.03.09 (WRD)]
Grant: QLRT(XE) 1999/31211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105627 - UEK-B 20033018 RIV CZ eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Maxa, J.
A Changing Story of Czech Landscape?
Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 16, [-] 71-79 ( 2002).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z5011922

092701 - UEK-B 20020007 RIV SIGLE CZ cze M
Lepšová, A.
Vliv acidifikace a melioračních opatření na ektomykorhizní systém lesních dřevin, především smrku ztepilého.
In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. - (Ed. Hruška, J.; Cienciala, E.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2002. - S. 128-135.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105621 - UEK-B 20033011 CZ eng M
Lepšová, A. - Kocourek, R. - Cudlín, P.
Ectomycorrhizal fine root systems in the air - polluted mountain forests of the ore mountains.
In: SO2 - Pollution and Forests Decline in the Ore Mountains. - Jíloviště - Strnady, VÚLHM 2002. - S. 342.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

108168 - UEK-B 20033068 RIV CZ cze B
Macháček, J.
Hodnocení vlivů na prostředí ve městech. Praha, IFEC 2002. - 144 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE7087101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092728 - UEK-B 20020035 RIV CZ eng J
Marek, M. V. - Urban, O. - Šprtová, M. - Pokorný, R. - Rosová, Z. - Kulhavý, J.
Photosynthetic assimilation of sun versus shade Norway spruce [Picea abies (L.)Karst] needles under the long-term impact of elevated CO2 concentration.
Photosynthetica, 40 [2] 259-267 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

092735 - UEK-B 20020043 RIV SIGLE CZ cze K
Maxa, J.
Rurální krajina, místní komunita a NGO.
In: Tvář naší země. - (Ed. Dejmal, I.). - Praha, Studio JB 2002. - S. 57-60.
[Tvář naší země - krajina domova.. Praha Průhonice (CZ), 02.10.08-02.10.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105620 - UEK-B 20033010 CZ eng J
Moravec, I. - Cudlín, P. - Polák, T. - Havlíček, F.
Spruce bark beetle (Ips typographus L.) infestation and Norway spruce status: is there a causal relationship?
Silva Gabreta, 8, [-] 255-264 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092708 - UEK-B 20020014 RIV US eng J
Nedbal, L. - Březina, V.
Complex Metabolic Oscillations in Plants Forced by Harmonic Irradiance.
Biophysical Journal, 83 [4] 2180-2189 (2002).
[Impact factor:4.668(91) 4.945(92) 4.385(93) 4.247(94) 4.325(95)4.713(96) 4.332(97) 4.524(98) 4.580(99) 4.462(00)4.636(01) 4,643(02) 4.463(03) ]

092753 - UEK-B 20023061 CZ eng J
Pavelka, M. - Janouš, D.
Seasonal Changes of Coefficient Q10 in CO2 Flux from Soil Under Spruce Stand.
Beskids Bulletin, 15 [15] 43-48 (2002).
Grant: EVK2(XE) CT-1999-00032; GA ČR(CZ) GA526/00/0485

092745 - UEK-B 20020053 SIGLE CZ cze D
Pokorný, R.
Index listové plochy v porostech lesních dřevin. Poříčí 3b, 603 00 Brno, Ústav ekologie krajiny AV ČR 136 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA526/00/0485; GA AV ČR (CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092705 - UEK-B 20020011 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Ptáčková, L. - Koneracká, M. - Šafaříková, M. - Timko, M. - Kopčanský, P.
Determination of selected xenobiotics with ferrofluid-modified trypsin.
Biotechnology Letters, 24, [-] 355-358 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

092715 - UEK-B 20020021 RIV GB eng J
Šafařík, I. - Ptáčková, L. - Šafaříková, M.
Adsorption of dyes on magnetically labeled baker's yeast cells.
European Cells and Materials, 3 (Suppl.2), [-] 52-55 (2002).
[4th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Tallahassee (US), 02.05.09-02.05.11 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80; GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092706 - UEK-B 20020012 RIV GB eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Detection of low concentration of malachite green and crystal violet in water.
Water Research, 36, [-] 196-200 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.211(91) 1.594(92) 1.490(93) 1.574(94) 1.536(95) 1.674(96) 1.512(97) 1.616(98) 1.748(99) 1.285(00) 1.376(01) 1,611(02) 1.812(03) ]

092707 - UEK-B 20020013 RIV AT eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Magnetic nanoparticles and biosciences.
Monatshefte für Chemie, 133, [-] 737-759 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.471(92) 0.582(93) 0.618(94) 0.643(95) 0.550(96) 0.546(97) 0.563(98) 0.678(99) 0.783(00) 0.821(01) 0,813(02) 0.886(03) ]

092713 - UEK-B 20020019 RIV GB eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Magnetic solid-phase extraction of target analytes from large volumes of urine.
European Cells and Materials, 3(Suppl. 2), [-] 192-195 (2002).
[4th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Tallahasse (US), 02.05.09-02.05.11 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80; GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092714 - UEK-B 20020020 RIV GB eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Interaction of tricyclic drugs with copper phthalocyanine dye immobilized on magnetic carriers.
European Cells and Material, 3(Suppl.2), [-] 188-191 (2002).
[4th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Tallahassee (US), 02.05.09-02.05.11 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80; GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092739 - UEK-B 20020047 RIV CZ cze M
Ščasný, M. - Kopecký, O. - Cudlínová, E. - Marek, Z.
Alternativy k ukazateli HDP - zhodnocení předpokladů a využití indikátorů trvale udržitelného ekonomické blahobytu (ISEW) pro Českou republiku.
In: K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek. Vzdělávání, informace, indikátory. - (Ed. Moldan, B.; Hák, T.; Kolářová, H.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 181-299.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105622 - UEK-B 20033012 CZ cze M
Šerá, B. - Elsnerová, M. - Cudlín, P.
Povodí řeky Dřevnice a přilehlé části řeky Moravy po povodni v roce 1997 - Jak může povodeň změnit vegetaci nivy?
In: Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti č.7. - (Ed. Bezděčka, P.). - Uherské Hradiště, Přírodovědný klub v Uherském Hradišti 2002. - S. 417.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105617 - UEK-B 20033006 RIV SK eng C
Těšitel, J. - Hanousková, I. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Science and sustainable development.
In: Science for European Integration. - (Ed. Kováč, D.; Hermanovská, I.). - Bratislava, Slovak Academy of Science, UNESCO 2002. - S. 29-32.
[Science for European Integration.. Bratislava (SK), 01.10.11-01.10.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

092743 - UEK-B 20020051 RIV CZ cze K
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Lokální tradice z pohledu hostitelské komunity a návštěvníků Šumavy.
In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. - (Ed. Hasman, M.; Říha, J.; Šittler, E.). - Tábor, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, katedra cestovního ruchu 2002. - S. 156-158.
[The 7th International Conference: Travel Trade, Regional Development and Education. Tábor (CZ), 02.04.17-02.04.19 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) VS96072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092729 - UEK-B 20020036 RIV CZ cze J
Tříska, J. - Totušek, J. - Heyberger, A. - Lefnerová, D.
Kontinuální extrakce polyaromatických uhlovodíků z vody a hodnocení mutagenity extraktů Amesovým testem.
Vodní hospodářství, 52 [5] 123-126 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/1469
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092716 - UEK-B 20020022 RIV DE eng J
Tříska, J. - Vrchotová, N.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF CHIRAL DICHLORPROP AND MECOPROP ENANTIOMERS IN DRINKING AND SURFACE WATERS BY SOLID-PHASE EXTRACTION AND CAPILLARY ELECTROPHORESIS.
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 11 [7] 332-336 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.225(99) 0.277(00) 0.297(01) 0,309(02) 0.325(03) ]

092722 - UEK-B 20020028 SIGLE CZ eng D
Urban, O.
Spatial differentiation of the CO2 assimilation activity within Norway spruce canopy under the impact of elevated CO2 concentration. Poříčí 3b, 603 00 Brno, Ústav ekologie krajiny 75 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA206/99/0085
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092723 - UEK-B 20020029 RIV CZ cze J
Urban, O. - Pokorný, R.
Výzkum vztahu globální změny klimatu a lesních porostů v ČR.
Lesnická práce, 81 [1] 15-17 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA MŽP(CZ) SJ/740/1/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092725 - UEK-B 20020031 RIV CZ eng J
Urban, O. - Rosová, Z. - Pokorný, R. - Kulhavý, J.
The relationship between carboxylation, electron transport and nitrogen content in Norway spruce needles.
Beskydy, 15, [-] 63-66 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/1381; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092732 - UEK-B 20020040 RIV CZ cze J
Valíčková, J. - Havránková, K.
Profilová měření koncentrace CO2 v horském smrkovém porostu a přilehlé vrstvě atmosféry.
Beskydy - The Beskids Bulletin, 15, [-] 55-61 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092718 - UEK-B 20020024 RIV CZ cze J
Vrchotová, N. - Kužel, S. - Tříska, J. - Kolář, L. - Totušek, J.
Extrakce a analýza fenolických látek z třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench).
Chemické listy, 96 [7] 636-639 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

092709 - UEK-B 20020015 RIV CZ eng J
Weiter, L. - Heřman, M. - Sedláček, F. - Zemek, F.
Potential occurrence of the birch mouse (Sicista betulina) in the Bohemian Forest (Šumava): A geographical information system approach.
Folia zoologica, 51 [1] 133-144 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

092711 - UEK-B 20020017 CZ cze N
Zacharda, M.
Mšice.
Rostlinolékař, 13 [4] 18-20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092712 - UEK-B 20020018 CZ cze N
Zacharda, M.
Nové možnosti biologické ochrany rostlin proti mšicím ve sklenících a fóliovnících.
Rostlinolékař, 13 [6] 21-22 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092736 - UEK-B 20020044 CZ cze M
Žaloudík, J.
Využití dálkového průzkumu Země a GIS při prostorové analýze krajinné struktury povodí.
In: Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Zezulák, J.; Eliáš, V.). - Praha, Klub techniků ČSVTS, FSv ČVUT Praha 2002. - S. 391-400.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11