ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

048207 - SLU-S 980064 RIV CZ cze C
Bečka, J.
Slovanský ústav v dobách nacistické okupace.
In: Věda v českých zemích za druhé světové války. - Praha, Academia 1998. - S. 87-101. - (Práce z dějin Akademie věd.; Seria C. 3).
[Věda v českých zemích za druhé světové války. Praha (CZ), 97.11.18-97.11.20]

048208 - SLU-S 980065 RIV CZ cze C
Bečka, J.
Slovanský ústav jako součást dějin českolsovenské slavistiky. 1918 - 1945.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. Mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. - Praha, Euroslavica 1998. - S. 241-248.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]

057675 - SLU-S 990006 RIV CZ cze I
Bečka, J.
Slovanský ústav a jeho historie. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998. - 8 s.

057674 - SLU-S 990005 RIV CZ cze I
Bečka, J. - Vachoušková, A.
Slovanský ústav Akademie věd České republiky. 70 let činnosti. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998. - 32 s.

048226 - SLU-S 980103 RIV CZ cze R
Bečka, J. - Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Steiner, H.: První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek.- Praha : Archiv AV ČR, 1995.
Časopis Matice moravské, 117 [1] 197-199 (1998).

048222 - SLU-S 980097 RIV RU rus M
Běloševská, L.
Sojuz russkich pisatelej i žurnalistov v Čechoslovakii.
In: Literaturnaja encyklopedija russkogo zarubežja (1918-1940). 2. - Moskva, INION RAN 1998. - S. 54-58.

048225 - SLU-S 980100 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Psalterii Sinaitici pars nova (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N).-Vídeň, 1997. - 23, 201 s.
Slovo a slovesnost, 59 [1] 63-65 (1998).

057673 - SLU-S 990004 RIV CZ ger J
Bláhová, E.
Bedeutung des griechisch-altkirchenslawischen Index zum Wörterbuch der altkirchenslawischen Sprache für die griechisch-slawischen Forschungen.
Byzantinoslavica, 59 [1] 196-204 (1998).

066054 - SLU-S 990034 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Krastanov, T. - Totomanova, A. M. - Dobrev, I.: Vatikansko evangelie.
Slavia, 67 [2] 196-204 (1998).

066060 - SLU-S 990040 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Rusek, J.: Dzieje nazw zawodów w jezykach slowianskich. - Warszawa : Energia, 1996. - 160 s.
Slavia, 67 [4] 507-510 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

048241 - SLU-S 980122 RIV CZ cze/rus/pol C
Bláhová, E. - Šlaufová, E. - Wollman, S. - Zelenka, M.
Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8. - 2.9.1998.
In: Česká slavistika 1998. - Praha, Euroslavica 1998. - S. 1-288.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA MŠk(CZ) PG98436

098667 - SLU-S 990047 RIV CZ cze R
Čermák, V.
[Recenze].
Rec.: Kiš, A. Z.: Knjiga o Jobu u hrvatskoglagolskoj književnosti. - Zagreb 1997. - 231 s.
Slavia, 67 [3] 363-367 (1998).

103998 - SLU-S 20033018 RIV CZ cze R
Černý, M.
[Recenze].
Rec.: Pavlák, M.: Jan Peisker, pokračovatel Šafaříkův. - Cheb 1998, 160 s.
Slavia, 67 [4] 554-556 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

048209 - SLU-S 980066 RIV CZ cze R
Dziamová, S.
Polské kompendium lužickosrbských překladů písma.
Rec.: Lewaszkiewicz, T.: Lužyckie przeklady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. - Warszawa, 1995. - 182 s.
Opera Slavica, 8 [1] 64-68 (1998).

048234 - SLU-S 980111 RIV DE sor J
Dziamová, S.
Kito Lorenc: Bajka - Njebajka. Interpretacija.
Serbska šula, 51 [9] 153-154 (1998).

048249 - SLU-S 980140 RIV CZ cze M
Dziamová, S.
Stati Michala Hórnika publikované v Čechách.
In: Práce z dějin slavistiky. - Praha, Euroslavica 1998. - S. 79-86.

060080 - SLU-S 990008 CZ cze J
Dziamová, S.
Serbščina w přitomnosči a zandženosči.
Slavia, 67 [4] 569-572 (1998).

048239 - SLU-S 980120 RIV CZ cze C
Fetková - Stankovská, P.
Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. Mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 1-4.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA MŠk(CZ) PG98436

048235 - SLU-S 980116 CZ rus D
Filipová, H.
Vladimir Vysockij : Ot barda k poetu. Stanovlenije i razvitije poetičeskoj sistemy V. S. Vysockogo. Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 1998. - 303 s.

048237 - SLU-S 980118 RIV SK cze M
Filipová, H.
Vladimír Vysockij - básník nebo zpěvák?
In: Acta Universitatis Matthiae Belii. - Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 1998. - S. 33-38. - (Sekcia filologická. 1).

048238 - SLU-S 980119 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy.
Opera Slavica, 8 [1] 48-50 (1998).

066039 - SLU-S 990018 RIV CZ cze R
Filipová, H.
[Recenze].
Rec.: Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Materialy meždunarodnoj konferencii. - Grodno 1997. - 494 s.
Slavia, 67 [4] 528-530 (1998).

066040 - SLU-S 990019 RIV CZ cze R
Filipová, H.
[Recenze].
Rec.: Bahtin in humanistične vede. Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v Ljublani, 19.-21. oktobra 1995. - Ljubljana 1997. - 307 s.
Slavia, 67 [3] 412-413 (1998).

066041 - SLU-S 990020 RIV DE ger R
Filipová, H. - Ulbrecht, S.
[Recenze].
Rec.: Pospíšil, I. - Zelenka, M.: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky.
Referatedienst zur Liteaturwissenschaft, 30 [4] 657-658 (1998).

066051 - SLU-S 990030 RIV CZ cze C
Hauptová, Z.
Paleoslavistika na Univerzitě Karlově (F. Pastrnek, M. Weingart).
In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. - (Ed. Gladková, H.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 15-19.
[Slavica Pragensia ad tempora nostra. Mezinárodní konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha (CZ), 98.06.08-98.06.10]

048210 - SLU-S 980081 RIV CZ cze C
Konzal, V.
Církevněslovanská literatura - slepá ulička na prahu české kultury?
In: Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Sborník přednášek proslovených v rámci cyklu o kultuře a literatuře středověku, který proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v únoru až květnu 1998. - Praha, KLP 1998. - S. 150-162.
[Cyklus o kultuře a literatuře středověku.. Praha (CZ), 98.02.01-98.05.30]

048250 - SLU-S 980141 RIV CZ cze M
Konzal, V.
Metoděj (Methodios).
In: Velké náboženské postavy. - Praha, Encyklopedický dům 1998. - S. 30. - (Encyklopedická edice.; Listy. 10).

048251 - SLU-S 980142 RIV CZ cze M
Konzal, V.
Konstantin.
In: Velké náboženské postavy. - Praha, Encyklopedický dům 1998. - S. 23. - (Encyklopedická edice.; Listy. 10).

093127 - SLU-S 20023025 RIV CZ cze T
Kovářová, L. - Konzal, V. - Kouba, P.
Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe.
Orig.: Adam, A.: Das Kirchenjahr mit Feiern. Praha, Vyšehrad 1998. - 325 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

048205 - SLU-S 980001 RIV CZ ukr B
Leška, O. - Šišková, R. - Mušinka, M.
Rozpovidi z Pidkarpattja. Ukrajins'ki hovirky schidnoji Slovaččyny. Praha, Euroslavica 1998. - 320 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA977103

048240 - SLU-S 980121 RIV CZ cze C
Měšťan, A.
Knižní titul ve slovanských literaturách.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. Mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 261-268.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA MŠk(CZ) PG98436

048236 - SLU-S 980117 RIV CZ cze C
Mikušťáková, A.
K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 (se zřetelem k žánrovým kořenům komiksu).
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 233-239.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA MŠk(CZ) PG98436

093159 - SLU-S 20023060 CZ cze J
Mikušťáková, A.
Konference o intertextualitě a postmoderním umění.
Slavia, 67 [4] 562-563 (1998).

093160 - SLU-S 20023061 CZ cze R
Mikušťáková, A.
[Recenze].
Rec.: Kocák, M.:E: Literárny archív 32/95. - Martin, 1996. 210 s.
Slavia, 67 [3] 432-433 (1998).

093164 - SLU-S 20023065 CZ cze C
Mikušťáková, A.
A. N. Veselovskij - podněty k zamyšlení (Aplikace podnětů historické poetiky na "nový" synkretický žánr).
In: Alexandr Veselovskij a dnešek. (Materiály konference konané ve dnech 22. - 24. října 1996). - (Ed. Kšicová, D.; Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 23-27.
[Alexandr Veselovskij a dnešek. Brno (CZ), 96.10.22-96.10.24 (EUR)]

048212 - SLU-S 980083 RIV CZ cze/sla B
Pospíšil, I.
Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno, Masarykova univerzita 1998. - 159 s.

048213 - SLU-S 980084 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Brněnská slavistika i slovakistika.
In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 8-11.

048214 - SLU-S 980085 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Slovenský literárněvědný trojúhelník: komparatistika - genologie - translatologie.
In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 45-58.

048215 - SLU-S 980086 RIV CZ cze B
Pospíšil, I.
Ruský román. Brno, Masarykova univerzita 1998. - 136 s.

048223 - SLU-S 980098 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Cesta na Sever.
Univerzitní noviny, 1998 [4] 76-78 (1998).

048224 - SLU-S 980099 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Brněnská slavistika a slovakistika.
Opera Slavica, 8 [1] 39-42 (1998).

048227 - SLU-S 980104 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Literární věda a slavistika.
In: Slavica Litteraria. - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 91-98.

048228 - SLU-S 980105 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury.
In: Slavica Litteraria. - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 27-37.

048219 - SLU-S 980090 RIV CZ cze M
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Fenomén středoevropského meziliterárního centrismu.
In: Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr. - České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 1998. - S. 50-64.

060083 - SLU-S 990011 RIV JP eng J
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
René Wellek and Interwar Czechoslovakia: the Roots of Structural Aesthetics.
Bunmei(Civilisation). Slavic Studies, 17, 79-89 (1998).

057672 - SLU-S 990003 RIV CZ cze/rus B
Sládek, Z. - Běloševská, L. - Camutaliová, I. - Hašková, D. - Kopecká, L. - Kopřivová-Vukolová, A. - Luptáková, M. - Morávková, A. - Olonová, E. - Tejchmanová, S. - Vaněčková, G. - Zilynskij, B.
Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918 - 1939). Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998. - 342 s. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR.; Nová řada. 3).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/0262

066063 - SLU-S 990043 CZ cze R
Stankovska, P.
[Recenze].
Rec.: Jazyk a literatura v historické perspektivě. - Ústí nad Labem 1998. - 150 s.
Slavia, 67 [4] 556-557 (1998).

066064 - SLU-S 990044 CZ cze R
Stankovska, P.
[Recenze].
Rec.: Ljusen, I.: Grečesko-staroslavjanskij konkordans k drevnejšim spiskam slavjanskogo perevoda jevangelij. - Uppsala 1997. - 300 s.
Slavia, 67 [3] 361-363 (1998).

048206 - SLU-S 980063 RIV CZ cze B
Šesták, M. - Tejchman, M. - Havlíková, L. - Hladký, L. - Pelikán, J.
Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, Lidové noviny 1998. - 756 s.

057670 - SLU-S 990001 RIV CZ cze C
Šišková, R.
Profesor Oldřich Leška - ukrajinistické práce dialektologické.
In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. - (Ed. Gladkova, H.; Kříž, V.). - Praha, Univerzita Karlova 1998. - S. 47-49.
[Mezinárodní vědecká konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha (CZ), 98.06.08-98.06.10]

060081 - SLU-S 990009 CZ ukr J
Šišková, R.
Slov'jans'kyj instytut ta ukrajinistyčni dialektolohični doslidžennja.
Slavia, 67 [4] 455-462 (1998).
[Slavnostní shromáždění UAN v USA. Prezentace knihy "Rozpovidi z Pidkarpattja". New York (US), 98.05.15-98.05.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA977103

060082 - SLU-S 990010 RIV CZ cze J
Šišková, R.
K výročí Ivana Paňkevyče.
Slavia, 67 [4] 559-560 (1998).

057676 - SLU-S 990007 RIV CZ cze I
Vachoušková, A.
Výběrová bibliografie knižní produkce Slovanského ústavu a jeho členů. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998. - 18 s.

057671 - SLU-S 990002 RIV CZ cze/rus/pol B
Vachoušková, A. - Bečka, J.
Česká literární věda - slavistika v období Pražského jara (1967 - 1969). Bibliografie. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998. - 382 s. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR.; Nová řada. 4).

048211 - SLU-S 980082 RIV CZ cze B
Vavřínek, V. - Hradečný, P. - Dostálová, R. - Oliva, P. - Hrochová, V.
Dějiny Řecka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. - 765 s. - (Dějiny států.).

048216 - SLU-S 980087 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
Literárněvědná terminologie v česko-slovenských vztazích.
In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 59-69.

048221 - SLU-S 980096 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin).
Slavia, 67 [1-2] 275-282 (1998).
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]

048242 - SLU-S 980124 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
Hermeneutická linie italské komparatistiky.
Svět literatury, 15, 109-112 (1998).

048243 - SLU-S 980126 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
Svatopluk Čech.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 49-54.

048244 - SLU-S 980127 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
R. O. Jakobson.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 162-164.

048245 - SLU-S 980128 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
Alois Jirásek.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 168-174.

048246 - SLU-S 980129 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
T. G. Masaryk.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 253-258.

048247 - SLU-S 980130 RIV CZ cze M
Zelenka, M.
Julius Zeyer.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 392-398.

048248 - SLU-S 980139 RIV PL ger A
Zelenka, M.
Zur Problematik des Neoidealismus in den slawischen Literaturen (F. Nietzsche und die Theorie der literarischen Geschichtschreibung).
In: 12. Medzynarodowy komitet slawistów Kraków 1998. Streszczenia referátów i komunikantów. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze. - Warszawa, Energia 1998. - S. 72-73.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]

048252 - SLU-S 980144 RIV SK cze C
Zelenka, M.
Diskusní příspěvek k referátu P.S. Socháně (Ukrajina: M.P.Dragomanov i slovjanske nacionalne vidrodženja).
In: 11. medzinárodny zjazd slavistov Bratislava 30. augusta - 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. - (Ed. Dorula, J.). - Bratislava, Slovenský komitét slavistov 1998. - S. 253-254.
[Mezinárodní sjezd slavistů /11./. Bratislava (SK), 93.08.30-93.09.08]

048229 - SLU-S 980106 CZ cze M
Zelenka, M. - Pokorný, M.
Zapomenuté listy. Zamyšlení nad korespondencí Aloise Jiráska.
In: Sborník Společnosti Aloise Jiráska. - (Ed. Mikulášek, A.; Maňáková, M.). - Praha, Společnost Aloise Jiráska 1998. - S. 229-244.

048218 - SLU-S 980089 RIV RU rus J
Zelenka, M. - Pospíšil, I.
Vdochnovljajuščaja literaturovedčeskaja koncepcija Jevgenija Ljackogo.
Slavjanovedenije, 34 [4] 52-59 (1998).

048220 - SLU-S 980092 RIV SK cze M
Zelenka, M. - Pospíšil, I.
Pozapomenutelný text: Historický přehled ruské literatury Evžena Ljackého.
In: Biele miesta 2. na mape slovensko-ruskej kultúrnej komunikácie. - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1998. - S. 93-109.

048217 - SLU-S 980088 RIV CZ sla M
Zelenková, A.
Slovakistika v Slovanskom ústave v medzivojnovom období.
In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 86-93.

048233 - SLU-S 980110 RIV PL ger A
Zelenková, A.
Zu Veränderung im Genresystem der Trivialliteratur in den slawischen Literaturen nach 1945 (mit Hinblick auf das Comic Genre).
In: 12. miedzynarodowy komitet slawistów Kraków 1998. Streszczenia referátów i komunikantów. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze. - Warszawa, Energia 1998. - S. 69.
[Mezinárodní komitét slavistů /12./. Krakov (PL), 98.08.27-98.09.02]

106565 - SLU-S 20033060 CZ sla R
Zelenková, A.
[Recenze].
Rec.: Kocáb, M.:E.: Literárny archív 32/95. Martin, 1996. 250 s.
Slavia, 67 [3] 432-433 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

108172 - SLU-S 20033081 CZ cze J
Zelenková, A.
K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách (se zřetelem ke komiksu).
Slavia, 67 [1-2] 233-239 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

048230 - SLU-S 980107 RIV CZ cze R
Zelenková, A. - Pokorný, M.
Časopis po čase aneb Jak psát literární dějiny.
Rec.: Darovec, P. - Barborík, V.: Mladá tvorba 1956-1970-1996. Časopis po čase. - Levice : L. C. A., 1996.
Opera Slavica, 8 [1] 53-54 (1998).

048231 - SLU-S 980108 RIV CZ cze M
Zelenková, A. - Zelenka, M.
Ladislav Fuks.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 104-110.

048232 - SLU-S 980109 RIV CZ cze M
Zelenková, A. - Zelenka, M.
Arnošt Lustig.
In: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. - Praha, Votobia 1998. - S. 234-239.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11