ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

011591 - UJC-A 930120 CZ cze B
Bachmannová, J. - Jančák, P. - Balhar, J. - Hlavsová, J. - Čižmárová, L. - Fic, K. - Hladká, Z. - Kloferová, S. - Komárková, Z. - Majerčáková, Z. - Šipková, M.
Český jazykový atlas 1. Praha, Academia 1993. - 427 s.

053281 - UJC-A 980514 CZ cze R
Balhar, J.
[Recenze].
Rec.: Pleskalová, J. / Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Rec.: Pleskalová, J.: Tvořen· pom·stn·ch jmen na Moravě a ve Slezsku.
Universitas, - [4] 69 (1993).

009273 - UJC-A 930027 CS cze R
Blatná, R.
[Recenze].
Rec.: Ouředník, P. / Šmírbuch jazyka českého - Slovník nekonvenční češtiny. 2. vyd. - Praha, Ivo Železný 1992, 451 s.
Naše řeč, 76 [2] 98-100 (1993).

009288 - UJC-A 930044 CS eng J
Blatná, R.
Intonational and stress deviations from the norm and their reflection in dictionaries.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 161-164 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

009300 - UJC-A 930056 CS cze C
Blatná, R.
Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 317-322.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]

011579 - UJC-A 930108 CZ cze JX
Blatná, R.
Finsko očima a ušima jazykozpytce.
Čeština doma a ve světě. Jaro/léto, 1 [1] 50-52 (1993).

011573 - UJC-A 930102 CZ cze J
Blatná, R. - Radoňová, J.
5. kongres Euralexu ve finském Tampere.
Slovo a slovesnost, 54 [4] 318-320 (1993).

009314 - UJC-A 930070 CS cze R
Chotovinská, J.
Nové vydání spisu Tomáše ze Štítného Řeči besední.
Rec.: ze Štítného, Tomáš / Řeči besední.
Naše řeč, 76 [5] 266-267 (1993).

053286 - UJC-A 980520 CZ cze N
Čižmárová, L.
Česko, Romové a medvěd.
Lidové noviny, - (93.04.14).

053287 - UJC-A 980522 SK cze C
Čižmárová, L.
Metodologické postupy při zpracování českého jazykového atlasu.
In: Naukovi zapiski. - Prešov, Svaz Rusínů - Ukrajinců Slovenské republiky 1993. - S. 205-210.
[Vědecký odkaz Vasila Latty a výzkum nářečí karpatského jazykového areálu. Pčoline - Snina (SK), 91.11.27-91.11.29]

009247 - UJC-A 930001 CS cze J
Čmejrková, S.
Slovo psané a mluvené.
Slovo a slovesnost, 54 [1] 51-58 (1993).
Grant: IA96114

009278 - UJC-A 930032 CS cze J
Čmejrková, S.
Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak beze mne. (O básnickém kánonu reklamy, zejména televizní).
Naše řeč, 76 [4] 184-191 (1993).

009298 - UJC-A 930054 CS cze C
Čmejrková, S.
Čeština v mezikulturní komunikaci.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 305-310.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]
Grant: IA96114

009304 - UJC-A 930060 CS cze J
Čmejrková, S.
O výzkumu dialogu.
Časopis pro moderní filologii, 75 [1] 43-46 (1993).

009318 - UJC-A 930074 DB eng C
Čmejrková, S.
The stony face of a sphinx and an invitation.
In: Dialoganalyse IV. Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. - 1 - Tübingen, Niemeyer 1993. - S. 41-46. - (Beiträge zur Dialogforschung 5).
[Dialoganalyse.. Basel (CH), 92.03.19-92.03.21]

011580 - UJC-A 930109 CZ cze J
Čmejrková, S.
Reklamní mýty.
Čeština doma a ve světě. Podzim/zima, 1 [2] 110-111 (1993).

011581 - UJC-A 930110 CZ cze B
Čmejrková, S.
Duch jazyka.
In: Intuice ve vědě a filozofii. - Praha, Filozof. ústav AV ČR 1993. - S. 147-155.
Grant: IA96114

009248 - UJC-A 930002 CS cze J
Čmejrková, S. - Daneš, F.
Jazyk malého národa.
Slovo a slovesnost, 54 [1] 19-30 (1993).

009325 - UJC-A 930081 CS cze N
Daneš, F.
/Jazykový koutek/.
Vesmír, 72 [1-12] - (1993).

011582 - UJC-A 930111 CZ cze B
Daneš, F.
O intuici v jazyce a jazykovědě.
In: Intuice ve vědě a filozofii. - Praha, Filozof. ústav AV ČR 1993. - S. 134-146.

012420 - UJC-A 930121 AR ita J
Daneš, F.
Del esquema de la oración a la emisión: Una propuesta de interpretación de la homonimia sintáctica.
Revista Argentina de Lingüística, 9 [1/2] 118-132 (1993).

037209 - UJC-A 970154 DE rus C
Daneš, F.
Ob aktualizacii propozicii.
In: Kategorija skazujemogo v slavjanskich jazykach: modal'nost' i aktualizacija. Akty meždunarodnoj konferencii. - (Ed. Giusti, F.F.; Signorini, S.). - München, Otto Sagner 1993. - S. 115-122.
[Kategorija skazujemogo v slavjanskich jazykach: modal'nost' i aktualizacija. Siena (IT), 92.03.26-92.03.29]

037210 - UJC-A 970155 NL eng R
Daneš, F.
[Recenze].
Rec.: Blum-Kulka, S. - House, J. - Kasper, G. (Eds.) / Research in cross-cultural pragmatics. - Norwood (NY), Ablex 1989.
Rec.: Blum-Kulka, S. - House, J. - Kasper, G. (Eds.): Research in cross-cultural pragmatics. - Norwood (NY), Ablex 1989.
Pragmatics and Cognition, 1 [1] 161-167 (1993).

009331 - UJC-A 930088 CS cze N
Daneš, F. - Hlavsa, Z. - Pilátová, A.
Pravopis v průvanu diskusí.
Práce (Praha). Otázky na víkend, -, [-] - (93.08.09).

009274 - UJC-A 930028 CS cze J
Daneš, F. - Kraus, J.
K současnému stavu jazykové kultury a kultury dorozumívání vůbec.
Naše řeč, 76 [3] 139-141 (1993).

053282 - UJC-A 980515 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas.
Rec.: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Fonetiko-gramatičeskaja serija 1. Refleksy psl. *. Lektičesko-slovoobrazovatelnaja serija 1. Životnyj mir.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 41 [A] 158-161 (1993).

009306 - UJC-A 930062 CS cze Jx
Havlová, E.
Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication (Praha, 14.-16.10. 1992).
Časopis pro moderní filologii, 75 [1] 58-61 (1993).

011570 - UJC-A 930099 CZ cze R
Hlavsa, Z.
[Recenze].
Rec.: / Slavica Pragensia 34. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka. - AucPhil. l-3. Praha, Univ. Karlova l990, 446 s.
Slovo a slovesnost, 54 [4] 308-310 (1993).

009328 - UJC-A 930084 CS cze N
Hlavsa, Z. - Hlavsová, J. - Svozilová, N.
/Jazykový koutek/.
Rozhlas R 93, -, [-] - (1993).

009324 - UJC-A 930080 CS cze B
Hlavsa, Z. - Hrušková, Z. - Hůrková, J. - Kraus, J. - Martincová, O. - Polívková, A. - Sedláček, M. - Svobodová, I. - Vlková, V.
Pravidla českého pravopisu. (Ed. Spoustová, J.). - Praha, Academia 1993. - 389 s.

009332 - UJC-A 930089 CS cze N
Hlavsa, Z. - Kraus, J. - Martincová, O. - Pokorný, M.
Pravidla nejsou příkazem čili Diskuze (nejen) o Alojzově citronu.
Týdeník Rozhlas R 93, - [28] 1, 21 (1993).

009330 - UJC-A 930087 CS cze N
Hlavsa, Z. - Martincová, O.
Nová Pravidla pravopisu. Píšete své dopisy, letáky a objednávky správně česky? Pravidla nepovinná, ale uznávaná.
Profit. Český a Slovenský profit speciál. Příloha nezávislého hospodářského a podnikatelského listu Profit (Praha), - [26] 1-2 ( 1993).

009249 - UJC-A 930003 CS cze J
Hoffmannová, J.
Koherence, koheze, konexe...?
Slovo a slovesnost, 54 [1] 58-64 (1993).

009267 - UJC-A 930021 CS cze J
Hoffmannová, J.
Funkce a významy výrazu prosím v mluveném dialogu.
Naše řeč, 76 [2] 75-82 (1993).

009275 - UJC-A 930029 CS cze R
Hoffmannová, J.
O jazyce a stylu /nejen anglické/ populární literatury.
Rec.: Nash, W. / Language in popular fiction. - London - New York 1990, 162 s.
Naše řeč, 76 [3] 157-161 (1993).
Grant: IA96110

009310 - UJC-A 930066 CS cze C
Hoffmannová, J.
Mluvený a psaný text v pedagogické komunikaci.
In: Pedagogická interakce a komunikace.Sborník příspěvků. - (Ed. Svatoš, T.; Mareš, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus - VŠP 1993. - S. 55-60.
[Pedagogická interakce a komunikace. 3. celostátní seminář. Hradec Králové (CS), 91.09.09-91.09.10]

009320 - UJC-A 930076 DB ger C
Hoffmannová, J.
Zwischen Dialog und Monolog. Zu den Weisen der Dialogisierung monologischer äusserungen im literarischen Text.
In: Dialoganalyse IV. Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. - 2 - Tübingen, Niemeyer 1993. - S. 35-40. - (Beiträge zur Dialogforschung. 5).
[Dialoganalyse. Basel (CH), 92.03.19-92.03.21]
Grant: IA96110

009321 - UJC-A 930077 PL cze B
Hoffmannová, J.
Spisovnost i nespisovnost v řeči současné české inteligence.
In: Jezyki slowianskie wobec wspólczesnych przemian w krajach Europy šrodkowej i wschodniej. - Opole, Universytet Opolski 1993. - S. 111-118.
Grant: IA96110

009322 - UJC-A 930078 PL cze B
Hoffmannová, J.
Český stylistik Karel Hausenblas sedmdesátiletý.
In: Stylistyka. - 2. - (Ed. Gajda, S.; Čechová, M.; Hoffmannová, J.; Hubáček, J.; Jelínek, M.). - Warszawa, PAN 1993. - S. 257-262.

011569 - UJC-A 930098 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Stylistika ve Velké Británii /mezi lingvistikou a literární vědou/.
Slovo a slovesnost, 54 [4] 287-298 (1993).

011577 - UJC-A 930106 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Poetika - stylistika - teorie textu na varšavské konferenci (září 1993).
Jazykovědné aktuality, 30 [3/4] 136-140 (1993).

011578 - UJC-A 930107 CZ cze Jx
Hoffmannová, J.
K sedmdesátým narozeninám Karla Hausenblase.
Jazykovědné aktuality, 30 [3/4] 128-130 (1993).

011585 - UJC-A 930114 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Jan Neruda a jeho adresátky. (Temperatura dopisu jako pragmatické kritérium).
Češtinář, 4 [2] 33-38 (1993).

037208 - UJC-A 970153 SK cze C
Hoffmannová, J.
Dopis jako text, metatext a kontext.
In: Text a kontext. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ 1993. - S. 153-161. - ().
[Text a kontext. Prešov (SK), 93.11.18-93.11.19]

009309 - UJC-A 930065 CS cze J
Hoffmannová, J. - Kraus, J.
Jak stylizovat dopisy. Jazykové normy. Kompozice. Vnější úprava. Soukromé a hospodářské písemnosti.
Profit. Český a Slovenský profit speciál.Příloha nezávislého hospodářského a podnikatelského listu Profit (Praha), - [26] 3, 5-6 (1993).

009299 - UJC-A 930055 CS cze C
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 311-316.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]
Grant: IA96110

009337 - UJC-A 930094 DB ger B
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Die Interferenz des Tschechischen und Slowakischen in der gesprochenen Kommunikation.
In: Sprache - Kommunikation - Informatik. Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums, Poznan 1991. - Bd.1 - (Ed. Darski, J.; Vetulani, Z.). - Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1993. - S. 401-405.
Grant: IA96110

009257 - UJC-A 930011 CS cze J
Hůrková, J. - Polívková, A.
Albertville.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 49-50 (1993).

109123 - UJC-A 20037022 DE ger C
Janyšková, I.
Zu den Baumnamen in den slavischen Sprachen.
In: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. - (Ed. Panzer, B.). - Frankfurt am Main, Verlag Peter Lang 1993. - S. 116-125.
[Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen: Motive, Tendenzen, Strömungen und ihre Folgen. Heidelberg (DE), 91.10.07-91.10.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

009279 - UJC-A 930033 CS cze J
Knappová, M.
Systém příjmení užívaných v českých zemích.
Naše řeč, 76 [4] 199-204 (1993).

009333 - UJC-A 930090 CS ger C
Knappová, M.
Das System der in Böhmen und Mähren benutzten Familiennamen.
In: Onymische Systeme. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, Pädagogische Hochschule - Gaudeamus 1993. - S. 27-29.
[Onomastika a škola. 3. česká onomastická konference. Hradec Králové (CS), 93.01.12-93.01.14]

037213 - UJC-A 970171 PL cze B
Knappová, M.
Polské elementy v současné české antroponymii.
In: Wplywy obce v nazewnictwie Polski. (Folia linguistica 27). - (Ed. Kaminska, M.). - Lódz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego 1993. - S. 123-127. - ().

037214 - UJC-A 970172 PL cze B
Knappová, M.
O funkcích vlastních jmen v literárních textech.
In: Onomastyka literacka. - Olsztyn, Vysza szkola pedagogiczna 1993. - S. 27-31.

009289 - UJC-A 930045 CS ger J
Knappová, M. - Malenínská, J.
Kodifizierungs-, Standardisierungs- und Rechtsaspekte von Eigennamen (der schriftlichen Form).
Slovo a slovesnost, 54 [3] 187-190 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

011575 - UJC-A 930104 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Velký mezinárodní výzkumný projekt.
Jazykovědné aktuality, 30 [1/2] 5-7 (1993).

011576 - UJC-A 930105 CZ cze J
Kořenský, J.
Myšlení o češtině včera a dnes. /Věnováno letošnímu stému výročí narození Bohuslava Havránka/.
Jazykovědné aktuality, 30 [3/4] 75-86 (1993).

037215 - UJC-A 970173 PL cze B
Kořenský, J.
Sociálně historické podmínky vývoje češtiny jako národního jazyka.
In: Jezyki slowianskie wobec wspólczesnych przemian v krajach Europy šrodkowej i wschodnej. - Opole, Opole Uniwersytet 1993. - S. -.

009290 - UJC-A 930046 CS eng J
Králík, J.
Written and spoken mathematics.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 191-193 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

011566 - UJC-A 930095 CZ cze D
Králík, J.
Pravděpodobnostní modely v kvantitativní lingvistice. Praha, UJC-A 1993. - 167 s.

009253 - UJC-A 930007 CS cze R
Kraus, J.
[Recenze].
Rec.: Sgall, P. - Hronek, J. - Stich, A. - Horecký, J. / Variation in language. Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics. - Amsterdam - Philadelphia, Benjamins 1992, 368 s.
Slovo a slovesnost, 54 [2] 145-150 (1993).

009268 - UJC-A 930022 CS cze J
Kraus, J.
Jungmannův slovník stále živý.
Naše řeč, 76 [2] 90-91 (1993).
[Slavnostní předávání fototypického vyd. Jungmannova Slovníku česko-německého. Hudlice (CS), 92.09.01]

009284 - UJC-A 930038 CS cze Jx
Kraus, J.
Životní výročí profesora Milana Jelínka.
Naše řeč, 76 [4] 221-222 (1993).

009307 - UJC-A 930063 NL eng B
Kraus, J.
Does Spoken Literary Czech Exist?
In: Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics. - (Ed. Eckert, E.). - Amsterdam, Rodopi 1993. - S. 41-49.

009308 - UJC-A 930064 DB eng B
Kraus, J.
European Contexts of Czech and Slavic Rhetoric in the Renaissance.
In: Renaissance-Rhetorik. - (Ed. Plett, H.F.). - Berlin - New York, Walter de Gruyter 1993. - S. 115-117.

009315 - UJC-A 930071 CS cze Jx
Kraus, J.
Stručně k letošním lingvistickým výročím (K. Sochor, Z. Tyl, J. Kuchař, A. Tejnor, M. Jelínek, K. Hausenblas).
Naše řeč, 76 [5] 268-269 (1993).

011583 - UJC-A 930112 CZ cze B
Kraus, J.
K intuitivním aspektům pojmu styl jazykového projevu.
In: Intuice ve vědě a filozofii. - Praha, Filozof. ústav AV ČR 1993. - S. 156-162.

011590 - UJC-A 930119 CZ cze B
Kraus, J.
K zdrojům a obsahu institucionální linguistiky.
In: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka. - Praha, KPČJ 1993. - S. 87-96.

009336 - UJC-A 930093 CS ger C
Malenínská, J.
Zum Projekt Hydronymia Europaea.
In: Onymische Systeme. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, Pädagogische Hochschule - Gaudeamus 1993. - S. 131.
[Onomastika a škola. 3. česká onomastická konference. Hradec Králové (CS), 93.01.12-93.01.14]

009323 - UJC-A 930079 CS cze B
Martincová, O. - Hlavsa, Z. - Hrušková, Z. - Hůrková, J. - Kraus, J. - Polívková, A. - Sedláček, M. - Svobodová, I. - Vlková, V.
Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia 1993. - 383 s.

009313 - UJC-A 930069 CS cze J
Matúšová, J.
Slovo stezka a souznačné názvy v pomístních jménech Čech.
Naše řeč, 76 [5] 259-265 (1993).

009334 - UJC-A 930091 CS ger C
Matúšová, J.
Systembeziehungen in der Anoikonymie der gemischtsprachigen Gegenden.
In: Onymische Systeme. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, Pädagogische Hochschule - Gaudeamus 1993. - S. 103-104.
[Onomastika a škola. 3. česká onomastická konference. Hradec Králové (CS), 93.01.12-93.01.14]

037212 - UJC-A 970170 PL cze B
Matúšová, J.
Německé lexikální jednotky v českých pomístních jménech.
In: Wplywy obce v nazewnictwie Polski. (Folia linguistica 27). - (Ed. Kaminska, M.). - Lódz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego 1993. - S. 165-168. - ().

009317 - UJC-A 930073 CS cze J
Michálek, E.
Z dílny staročeského slovníkáře.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [5] 271-272 (1993).

009254 - UJC-A 930008 CS cze Jx
Müllerová, O.
Standard v zemích východní a jihovýchodní Evropy (O sympoziu v Berlíně 13.-16.10. 1992).
Slovo a slovesnost, 54 [2] 159-160 (1993).

009319 - UJC-A 930075 DB ger C
Müllerová, O.
Dialog unter dem Gesichtspunkt der Anzahl seiner Teilnehmer.
In: Dialoganalyse IV. Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. - 1 - Tübingen, Niemeyer 1993. - S. 103-108. - (Beiträge zur Dialogforschung 5).
[Dialoganalyse. Basel (CH), 92.03.19-92.03.21]

009326 - UJC-A 930082 CS cze C
Müllerová, O.
K jedné z metod výuky dialogu.
In: Pedagogická interakce a komunikace. Sborník příspěvků. - (Ed. Svatoš, T.; Mareš, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus - VŠP 1993. - S. 65-68.
[Pedagogická interakce a komunikace. 3. celostátní seminář. Hradec Králové (CS), 91.09.09-91.09.10]

009255 - UJC-A 930009 CS cze J
Müllerová, O. - Havlová, E.
Poznámky k textové výstavbě rozhlasového pořadu Dobré jitro.
Naše řeč, 76 [1] 19-25 (1993).
Grant: IA96110

011574 - UJC-A 930103 CZ cze J
Nejedlý, P.
Soupis prací Igora Němce za léta 1984-1993.
Listy filologické, 116 [2] 173-182 (1993).

011584 - UJC-A 930113 CZ cze J
Nejedlý, P. - Oliva, K.
Devatenáctý ročník Olympiády v českém jazyce.
Český jazyk a literatura, 44 [3/4] 58-62 (1993).

009286 - UJC-A 930040 CS cze J
Němec, I.
Čeština jako nositel národní svébytnosti a nadnárodních hodnot.
Slavia, 62 [1] 9-17 (1993).

009296 - UJC-A 930052 CS cze C
Němec, I.
Vztah k přírodě ve světle středověké slovní zásoby.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 241-247.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]

009329 - UJC-A 930086 CS cze N
Němec, I.
/Jazykový koutek/.
Katolický týdeník, 4 [37, 38, 44] 2 (1993).

009291 - UJC-A 930047 CS ger J
Němec, I. - Homolková, M. - Nedvědová, M. - Nejedlý, P. - Povejšil, J.
Erscheinungen der schriftlosen Kommunikation in den ältesten schriftlichen Denkmälern.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 198-201 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

011568 - UJC-A 930097 CZ cze B
Němec, I. - Pečírková, J. - Chládková, V. - Homolková, M. - Nejedlý, P. - Hůlová, A. - Kouba, J. - Laichterová, M. - Povejšil, J.
Staročeský slovník. Postava - povolánie. 20 - (Ed. Petr, J.; Michálek, E.). - Praha, Academia 1993. - 801-960 s.

009327 - UJC-A 930083 CS cze/sla B
Nováková, M. - Dvonč, L.
Bibliografie české a slovenské onomastiky 1991 - 1992. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1993. - 63 s. - (Lingvistické bibliografie.; Menší řada. 5).

011586 - UJC-A 930115 GB eng B
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies 1992. - London, W.S. Maney and Son 1993. - S. 971-979. - ( 54).

009256 - UJC-A 930010 CS cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Přídavná jména přivlastňovací tvořená příponou -ův z adjektivních příjmení.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 48-49 (1993).
Grant: IA96119

009270 - UJC-A 930024 CS cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Umrlčí cesta, Umrlčice apod.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [2] 109-110 (1993).
Grant: IA96119

009280 - UJC-A 930034 CS cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen vlastních.
Naše řeč, 76 [4] 205-210 (1993).
Grant: IA96119

009335 - UJC-A 930092 CS ger C
Olivová-Nezbedová, L.
Das Wortbildungsystem der in Böhmen mittels der suffixalen Derivation abgeleiteten Anoikonyme von den Eigennamen.
In: Onymische Systeme. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, Pädagogische Hochschule - Gaudeamus 1993. - S. 105-108.
[Onomastika a škola. 3. česká onomastická konference. Hradec Králové (CS), 93.01.12-93.01.14]

053276 - UJC-A 980735 CZ ger C
Pleskalová, J.
Zu der spezifischen Zeichen des onymischen Systems.
In: Onymische Systeme. Zusammenfassung der Beiträge an der 3. Tschechischen Onomastischen Konferenz. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, - 1993. - S. 35-37. - ().
[Česká onomastická konference /3./. Hradec Králové (CZ), 93.01.12-93.01.14]

053277 - UJC-A 980736 PL cze B
Pleskalová, J.
Slovotvorné adaptace německých pomístných jmen v české anoikonymii.
In: Acta Universitatis Lodziensis. - Lódz, Univerzyta Lódz 1993. - S. 221-224.

053278 - UJC-A 980511 CZ cze B
Pleskalová, J.
Nejstarší typy staročeských složených osobních jmen.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 1993. - S. 87-98. - ().

009262 - UJC-A 930016 CS cze J
Polívková, A.
Rafting.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 55-56 (1993).

009269 - UJC-A 930023 CS cze J
Polívková, A. - Hůrková, J.
Leasing, leasingovat?
Naše řeč (Drobnosti), 76 [2] 107-109 (1993).

009260 - UJC-A 930014 CS cze J
Polívková, A.
Lobby, lobbista, lobbismus.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 53 (1993).

009292 - UJC-A 930048 CS eng J
Radoňová, J.
Collocational patterns of a word in a particular sense in written and spoken language.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 216-219 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

011567 - UJC-A 930096 CZ cze D
Rangelová, A.
Hodnotící částice v české větě v porovnání s bulharštinou. Praha, ÚJČ AV 1993. - 131 s.

009301 - UJC-A 930057 CS cze C
Schmiedtová, V.
Adaptace některých typů nově přejatých slov, převážně anglicismů, v současné češtině.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 323-329.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]

009283 - UJC-A 930037 CS cze Jx
Schneiderová, E.
2. kolokvium mladých jazykovědců. (Modra-Piesky, 26.-27.11.1992).
Naše řeč, 76 [4] 219-221 (1993).

009265 - UJC-A 930019 CS cze J
Sedláček, M.
K vývoji českého pravopisu. Část 1.
Naše řeč, 76 [2] 57-71 (1993).

009266 - UJC-A 930020 CS cze J
Sedláček, M.
K vývoji českého pravopisu. Část 2.
Naše řeč, 76 [3] 126-138 (1993).

009271 - UJC-A 930025 CS cze J
Sedláček, M.
Bez třech a čtyřech?
Naše řeč (Drobnosti), 76 [2] 111 (1993).

009312 - UJC-A 930068 CS cze R
Sedláček, M.
150 let Jungmannova Napominatele.
Rec.: Jungmann, Josef / Napominatel. Omylů v písemný jazyk českoslovanský se vluzující sbírka první, s předslovím. - Časopis českého museum, 17, 1843, s. 395-414.
Naše řeč, 76 [5] 251-258 (1993).

009293 - UJC-A 930049 CS eng J
Slavíčková, J.
Understanding Czech conversation.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 216-219 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

009305 - UJC-A 930061 CS cze J
Slavíčková, J.
XXVI International conference on contrastive linguistics and cross-language studies (Rudzyna, Polsko, 3.-5.12. 1992).
Časopis pro moderní filologii, 75 [1] 61-64 (1993).

011572 - UJC-A 930101 CZ cze R
Slavíčková, J.
[Recenze].
Rec.: / Foreign language research in cross-cultural perspective. Ed. Kees de Bot, R. B. Ginsberg, C. Kramsch. - Studies in Bilingualism 2. - Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins 1991, 275 s.
Slovo a slovesnost, 54 [4] 315-317 (1993).

011587 - UJC-A 930116 CZ cze R
Slavíčková, J.
[Recenze].
Rec.: Swales, J. M. / Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. - Cambridge-New York 1990. 260 s.
Časopis pro moderní filologii, 75 [2] 108-110 (1993).

011588 - UJC-A 930117 CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Stati, S. / Le Transphrastique. - Paris, Univ. de France 1990. 172 s.
Časopis pro moderní filologii, 75 [2] 112-117 (1993).

009261 - UJC-A 930015 CS cze J
Svobodová, I.
Přehršel.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 53-55 (1993).

009316 - UJC-A 930072 CS cze J
Svobodová, I.
Ze soudní síně aneb spor o vrátka.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [5] 270-271 (1993).

009258 - UJC-A 930012 CS cze J
Svozilová, N.
Hlavní protagonista?
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 51 (1993).

037211 - UJC-A 970168 CZ cze N
Svozilová, N.
Jak dnes píšeme/mluvíme. (Jazykový sloupek).
Literární noviny, 4 [[sudá čísla 2-52]] - (93.00.00).

009259 - UJC-A 930013 CS cze J
Svozilová, N. - Uhlířová, L.
Bez toho, aby/že versus aniž.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [1] 51-53 (1993).

053283 - UJC-A 980516 CZ cze B
Šipková, M.
K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 1993. - S. 73-76. - ().

053284 - UJC-A 980517 SK cze C
Šipková, M.
Problémy a úkoly popisu nářečné skladby.
In: Naukovi zapiski. - Prešov, Svaz Rusínů - Ukrajinců Slovenské republiky 1993. - S. 169-176.
[Vědecký odkaz Vasila Latty a výzkum nářečí karpatského jazykového areálu. Pčoline - Snina (SK), 91.11.27-91.11.29]

053285 - UJC-A 980518 CZ cze B
Šipková, M.
Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí. Jinočany, H+H 1993. - 1-192 s. - ().

009263 - UJC-A 930017 CS cze R
Škvorová, D.
Na okraj čapkovské konference.
Rec.: Štícha, F. (ed.) / Karel Čapek a český jazyk. - Sborník PF UK. Praha 1990, 131 s.
Naše řeč, 76 [1] 43-45 (1993).

009294 - UJC-A 930050 CS ger J
Škvorová, D.
"Unterhaltungen"und Gespräche als kommunikatives und künstlerisches Problem.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 232-235 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

009276 - UJC-A 930030 CS cze R
Škvorová, D. - Němečková, I.
Životní syntéza českého stylistika.
Rec.: Bečka, J. / Česká stylistika. - Praha, Academia 1992, 467 s.
Naše řeč, 76 [3] 165-167 (1993).

009295 - UJC-A 930051 CS eng J
Šlédrová, J.
Producer`s intention realized in speech and writing.
Slovo a slovesnost, 54 [3] 236-240 (1993).
[Writing & Speaking: Language, Text, Discourse, Communication.. Praha, ÚJČ ČSAV (CS), 92.10.14-92.10.16]

053268 - UJC-A 980727 SK cze B
Šrámek, R.
Vlastní jména ve folklórních textech.
In: Acta Facult. Paed. Univ. Šafarikianae. - (Ed. Blicha, M.). - Prešov, Pedagogická fakulta Šafárikovy univerzity 1993. - S. 125-133.

053270 - UJC-A 980729 PL cze B
Šrámek, R.
K hranici domácího a cizího v onymii.
In: Acta Universitatis Lodziensis. - Lódz, Univerzyta Lódz 1993. - S. 317-324.

053271 - UJC-A 980730 PL cze B
Šrámek, R.
Slovník vlastních jmen slovanské lidové slovesnosti.
In: Onomastyka literacka. - (Ed. Biolik, M.). - Olsztyn, Vysza szkola pedagogiczna v Olsztynie 1993. - S. 293-301.

053272 - UJC-A 980731 CZ cze B
Šrámek, R.
O jméně čtvrtí a ulic.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; Navrátilová, A.; Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 42-54. - ().

053273 - UJC-A 980732 RU rus B
Šrámek, R.
Mapy č. 23, 25, 34, 45. Nemapované materiály č. 21, 22, 28.
In: Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas, vypusk 4. - Lvov, Instytut ukrajinoznavstva Kiiv 1993. - S. -.

053274 - UJC-A 980733 CZ ger C
Šrámek, R.
Systemhafte Beziehungen in der Onymie.
In: Onymische Systeme. Zusammenfassung der Beiträge an der 3. Tschechischen Onomastischen Konferenz. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, - 1993. - S. 11-14. - ().
[Česká nomastická konference /3./. Hradec Králové (CZ), 93.01.12-93.01.14]

053275 - UJC-A 980734 CZ ger Cx
Šrámek, R.
Vorwort.
In: Onymische Systeme. Zusammenfassung der Beiträge an der III. Tschechischen Onomastischen Konferenz. - (Ed. Bartůňková, J.; Šrámek, R.). - Hradec Králové, - 1993. - S. 7. - ().
[Česká onomastická konference /3./. Hradec Králové (CZ), 93.01.12-93.01.14]

053279 - UJC-A 980512 CZ cze B
Šrámek, R.
O českých příjmeních.
In: Přednášky z 26. běhu LŠSS. - (Ed. Rusinová, E.). - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1993. - S. 34-40.

053280 - UJC-A 980513 AT ger J
Šrámek, R.
Strukturní typy slovanské oikonymie. Ukázkový sešit. Úvod, otázky č. 8, 10, 11, 12.
Österreichische Namenforschung, 21 [1] - (1993).

053269 - UJC-A 980728 AT ger B
Šrámek, R. - Hausner, I.
Sprache und Namen.
In: Kulturführer. Weinviertel Südmähren. - Wien, Deutsche Verlagsgesellschaft 1993. - S. 211-215.

009252 - UJC-A 930006 CS cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Rytel-Kuc, D. / Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przeklad w jezyku czeskim i polskim. - Wroclaw, PAN 1990, 186 s.
Slovo a slovesnost, 54 [2] 142-145 (1993).

009264 - UJC-A 930018 CS cze Jx
Štícha, F.
Konference o němčině jako mezinárodním jazyce v Evropě (Deutsch als Verkehrssprache in Europa. - Mannheim, 24.-26.3. 1992).
Naše řeč, 76 [1] 45-47 (1993).

009277 - UJC-A 930031 CS cze J
Štícha, F.
O jazyce Miroslava Horníčka. (Věnováno M. Horníčkovi k 75. narozeninám).
Naše řeč, 76 [4] 169-178 (1993).

009285 - UJC-A 930039 CS eng R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Abraham, W.(Ed.) / Discourse Particle. - Amsterdam - Philadelphia, J. Benjamins 1991, 338 s.
Linguistica Pragensia, - [1] 50-53 (1993).

009303 - UJC-A 930059 CS cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Hendrich, J. - Radina, O. - Tláskal, J. / Francouzská mluvnice.
Časopis pro moderní filologii, 75 [1] 50-54 (1993).

009250 - UJC-A 930004 CS cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Halliday, M.A.K. - Gibbons, J. - Nichols, H. (ed.) / Learning, Keeping and Using Language. Selected Papers from the 8th World Congress of Applied Linguistics. Sydney, 16.-21 August 1987. - Amsterdam - Philadelphia 1990. Vol. I, 508 s., Vol. II, 489 s.
Slovo a slovesnost, 54 [1] 68-75 (1993).

009251 - UJC-A 930005 CS cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Firbas, J. / Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. - Cambridge 1992, 239 s.
Slovo a slovesnost, 54 [2] 135-138 (1993).

009272 - UJC-A 930026 CS cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Nebeská, I. / Úvod do psycholingvistiky. Praha, H & H 1992, 127 s.
Naše řeč, 76 [2] 94-97 (1993).

009281 - UJC-A 930035 CS cze J
Uhlířová, L.
Ombudsman.
Naše řeč (Drobnosti), 76 [4] 223 (1993).

009287 - UJC-A 930041 CS cze J
Uhlířová, L.
Inovační procesy v slovanské nominální skupině: procesy determinační.
Slavia, 62 [2] 131-143 (1993).

009297 - UJC-A 930053 CS cze C
Uhlířová, L.
Některé gramatické inovační procesy v slovanské nominální skupině.
In: Česká slavistika 1993. (Slavia 62, 1993, č.3). - (Ed. Bláhová, E.; Mareš, F.V.; Hloušková, J.; Šlaufová, E.; Vlášek, J.; Wollman, S.). - Praha, Slovanský ústav 1993. - S. 291-298.
[Mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (CS), 93.08.30-93.09.08]

009302 - UJC-A 930058 CS cze J
Uhlířová, L.
K vyjadřování kvantitativního atributu v slovanských jazycích.
Časopis pro moderní filologii, 75 [1] 1-13 (1993).

009311 - UJC-A 930067 CS cze J
Uhlířová, L.
Příspěvek k vývojové dynamice větných vzorců v češtině.
Naše řeč, 76 [5] 241-250 (1993).

011571 - UJC-A 930100 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: / Functional and systemic linguistics. Approaches and uses. Ed. E. Ventola. - Trends in linguistics. Studies and monographs 55. - Berlin-New York 1991, 499 s.
Slovo a slovesnost, 54 [4] 310-312 (1993).

011589 - UJC-A 930118 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: / Techniques of Description. Spoken and Written Discourse. A festschrift for Malcolm Coulthard. Ed. J.M. Sinclair, M. Hoey, G. Fox. - London-New York, Routledge 1993, 212 s.
Linguistica Pragensia, - [2] 106-108 (1993).

012421 - UJC-A 930122 DB eng B
Uhlířová, L.
Parts of the Sentence: Evidence of their Communicative Significance in Text Structure.
In: Quantitative Text Analysis. - (Ed. Hřebíček, L.; Altmann, G.). - Trier, Wissenschaftlicher Verlag 1993. - S. 263-270.

009282 - UJC-A 930036 CS cze R
Vlková, V.
Průvodce kvantitativní lingvistikou.
Rec.: Těšitelová, Marie / Quantitative Linguistics. - Praha, Academia 1992, 253 s.
Naše řeč, 76 [4] 215-219 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11