ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

048872 - UDU-I 980087 RIV CZ cze B
Baťková, R.
Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha, Academia 1998. - 839 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303; GA AV ČR(CZ) IAA9033806

048873 - UDU-I 980088 RIV CZ cze B
Baťková, R. - Benešovská, K. - Carvanová, M. - Jirka, A. - Kořán, I. - Petrasová, T. - Platovská, M. - Roháček, J. - Šroněk, M. - Švácha, R. - Vlček, P. - Všetečková, Z.
Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - 839 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

058269 - UDU-I 990001 CZ cze J
Baťková, R. - Minaříková, B.
Instituce zanikla, voda se zavřela, život jde dál?
Umění a řemesla, 39 [3] 64-67 (1998).

048879 - UDU-I 980094 CZ eng/ger/fre G
Benešovská, K.
King John of Luxembourg (1296 - 1396) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-20, 1996. Praha, Koniasch Latin Press 1998. - 368 s.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105; GA AV ČR(CZ) IAE9033701

048880 - UDU-I 980095 RIV CZ fre C
Benešovská, K.
Introduction. (Anniversaire du roi Jean de Luxembourg et le but du colloque).
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 1-3.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

048881 - UDU-I 980096 RIV CZ fre C
Benešovská, K.
Les résidences du roi Jean de Boheme: leur fonction de représantation.
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 117-131.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

048886 - UDU-I 980101 RIV CZ cze J
Benešovská, K.
O věži, která věží byla, ale již není. Z diskusního semináře Ústavu dějin umění na téma Novodobá věž v centru Prahy.
Architekt, 44 [9] 34-36 (1998).

058270 - UDU-I 990002 RIV CZ cze C
Benešovská, K.
Klášter minoritů a klarisek ve Znojmě a jeho středověká podoba.
In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. - (Ed. Bláhová, M.; Hlaváček, I.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1998. - S. 217-236.
[Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Znojmo (CZ), 96.09.26-96.09.27]

058272 - UDU-I 990004 RIV CZ ger C
Benešovská, K.
Das Minoriten- und Klarissenkloster in Znaim und seine mittelalterliche Gestalt.
In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschliesslich Steiermark, Kärnten und Krain) im Grossreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. - (Ed. Bláhová, M.; Hlaváček, I.). - Prag, Philosophische Fakultät der Karlsuniversität 1998. - S. 249-272.
[Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Znojmo ( CZ), 96.09.26-96.09.27]

058274 - UDU-I 990006 RIV CZ cze C
Benešovská, K.
Čečovice - kostel sv. Mikuláše a pokusy o jeho interpretaci.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, Dr.Sc. - Praha, Národní galerie 1998. - S. 160-169.
[Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Praha (CZ), 95.04.16-95.04.18]

060381 - UDU-I 990151 RIV CZ cze R
Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: Le Goff, J.: Středověká imaginace. - Praha, Argo 1998. - 330 s.
Umění, 46 [6] 571-573 (1998).

058279 - UDU-I 990011 RIV CZ cze R
Benešovská, K. - Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Fajt, J. (ed.): Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. - Praha 1997. 621 s.
Umění, 46 [3] 262-275 (1998).

058280 - UDU-I 990012 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Knižní tvorba.
In: Skupina 42. - Praha, Akropolis 1998. - S. 165-173.

058281 - UDU-I 990013 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie knižní tvorby (1936 - 1949).
In: Skupina 42. - Praha, Akropolis 1998. - S. 175-181.

058282 - UDU-I 990014 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Skupina 42. - Praha, Akropolis 1998. - S. 197-203.

058283 - UDU-I 990015 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Současné umění. Contemporary Collection - Czech Art in the '90s. - Praha, Galerie hlavního města Prahy 1998. - S. 129-142.

058294 - UDU-I 990026 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výběrová bibliografie.
In: České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy - dům U zlatého prstenu. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Praha], [Galerie hlavního města Prahy] 1998. - S. 241-262.

058297 - UDU-I 990029 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Select Bibliography.
In: Czech Art 1900 - 1990 from the collections at the Prague City Gallery - House of the Golden Ring. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Prague], [The Prague City Gallery] 1998. - S. 241-262.

058284 - UDU-I 990016 RIV CZ cze M
Bukovinská, B.
Královské jablko a žezlo.
In: České korunovační klenoty. - 3. rozšíř. vyd. Praha, Správa Pražského hradu 1998. - S. 57-61.

058287 - UDU-I 990019 RIV CZ ger C
Bukovinská, B.
Wer war Johann Rabenhaupt? Unbeachtete Aspekte in den Beziehungen zwischen Prag und Südwestdeutschland.
In: Rudolf II, Prague and the World. - (Ed. Konečný, L.; Bukovinská, B.; Muchka, I.). - Prague, Artefactum 1998. - S. 89-94.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

058292 - UDU-I 990024 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Sen, mýtus, ideál.
In: České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy - dům U zlatého prstenu. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Praha], [Galerie hlavního města Prahy] 1998. - S. 27-77.

058295 - UDU-I 990027 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
Dream, Myth, Ideal.
In: Czech Art 1900 - 1990 from the collections at the Prague City Gallery - House of the Golden Ring. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Prague], [The Prague City Gallery] 1998. - S. 27-77.

048914 - UDU-I 980136 RIV CZ cze J
Chlíbec, J.
Sochařské donace Jiřího Pruskovského z Pruskova. Glosa k renesančnímu sochařství v Čechách.
Umění, 46 [1/2] 65-74 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0923

058319 - UDU-I 990052 RIV CZ cze J
Chlíbec, J.
Toskánské bohemikum.
Umění, 46 [3] 188-194 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0923

058320 - UDU-I 990053 RIV BE fre M
Chlíbec, J.
[Katalogová hesla 11, 31, 32, 33, 35].
In: L'Art gothique tardif en Boheme, Moravie et Silésie 1400 - 1550. - Bruxelles, BBL 1998. - S. 116-117, 160-163, 164-165, 166-167, 170-171.

058321 - UDU-I 990054 CZ cze N
Chlíbec, J.
Husitský ikonoklasmus je stále inspirativní.
Literární noviny, 9 [44] 3 (98.00.00).

048887 - UDU-I 980107 RIV CZ cze R
Halata, M.
[Recenze].
Rec.: Hanzalová, J. (ed).: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. - Praha, Sekce archivní správy MV ČR 1997. - 769 s.
Umění, 46 [1/2] 154-155 (1998).

058298 - UDU-I 990031 RIV CZ cze J
Halata, M.
Soupis uměleckých památek Valdštejnova Jičína v korespondenci Jana Morávka a Zdeňka Wirtha.
Muzejní noviny, 14 [2] 33-37 (1998).

058299 - UDU-I 990032 CZ cze I
Halata, M.
Josef Jeřábek (1877 - 1957). Inventář fondu. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. -

058300 - UDU-I 990033 CZ cze I
Halata, M.
František Žákavec (1878 - 1937). Inventář torza osobní pozůstalosti (1881 - 1914). Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1998. -

048888 - UDU-I 980108 CZ cze J
Halík, P.
K výstavě současné norské architektury.
Architekt, 44 [1/2] 16 (1998).

048889 - UDU-I 980109 RIV CZ cze J
Halík, P.
Josef Pleskot ve Fragnerově galerii aneb Architektura a kontext.
Architekt, 44 [4] 15-16 (1998).

048890 - UDU-I 980110 RIV CZ cze J
Halík, P.
Stalinistická architektura.
Architekt, 44 [4] 47-48 (1998).

048891 - UDU-I 980111 CZ cze J
Halík, P.
Alvar Aalto. Medailon.
Architekt, 44 [4] 51-52 (1998).

048892 - UDU-I 980112 RIV CZ cze J
Halík, P.
Nenápadná, ale důsledná kvalita. Dům s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem.
Architekt, 44 [5] 21 (1998).

048893 - UDU-I 980113 CZ cze J
Halík, P.
Základy architektonického navrhování dle zásad Bauhausu. Studentská výstava na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Architekt, 44 [5] 48 (1998).

048894 - UDU-I 980114 CZ cze J
Halík, P.
Dva interiéry. Ateliér a byt, továrna Jeník.
Architekt, 44 [6] 19 (1998).

048895 - UDU-I 980115 CZ cze J
Halík, P.
Skrytá energie budoucnosti. David Kraus: Vize.
Architekt, 44 [6] 37 (1998).

048896 - UDU-I 980116 CZ cze J
Halík, P.
Josef Pleskot ve Fragnerově galerii. K přednášce Josefa Pleskota o projektech AP atelieru.
Architekt, 44 [9] 58 (1998).

048897 - UDU-I 980117 CZ cze J
Halík, P.
Výstava na FA ČVUT. Studenti na výtvarné praxi v Holandsku.
Architekt, 44 [10] 64 (1998).

048898 - UDU-I 980118 CZ cze J
Halík, P.
Mateo v Praze.
Architekt, 44 [11] 10-12 (1998).

048899 - UDU-I 980119 CZ cze J
Halík, P.
Mateřská loď plující prostorem Vršovic. Obchodní centrumIPS ve Vršovicích.
Architekt, 44 [11] 21 (1998).

048900 - UDU-I 980121 CZ cze M
Halík, P.
Několik slov o avantgardě namísto předmluvy.
In: Česká architektonická avantgarda. - Praha, Prostor 1998. - S. 13-14.

048901 - UDU-I 980122 CZ cze R
Halík, P.
I zpožděný katalog k Plečnikově výstavě je událostí.
Rec.: -: Josip Plečnik - architekt Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 1996. 653 s.
Nedělní Lidové noviny, 2 [17] 4 (1998).

058303 - UDU-I 990036 RIV CZ cze J
Halík, P.
Je ustálený obraz definitivní? Z diskusního semináře Ústavu dějin umění na téma Novodobá věž v centru Prahy.
Architekt, 44 [9] 39-40 (1998).

058401 - UDU-I 990135 CZ cze J
Halík, P.
Bauhaus Výmar - Evropská avantgarda 1919 - 1925.
Architekt, 44 [15/16] 11 (1998).

058402 - UDU-I 990136 CZ cze J
Halík, P.
Architektura a umění.
Architekt, 44 [15/16] 59 (1998).

058403 - UDU-I 990137 CZ cze J
Halík, P.
Mariánský most v Ústí nad Labem. Elegantní ve své síle, není však atletem.
Architekt, 44 [17/18] 31 (1998).

058404 - UDU-I 990138 CZ cze J
Halík, P.
Dana Kyndrová: Odchod sovětských vojsk. Sovětská armáda a její ideologický prostor.
Architekt, 44 [17/18] 55 (1998).

058405 - UDU-I 990139 CZ cze J
Halík, P.
Řád a chaos v architektuře města.
Architekt, 44 [17/18] 62-63 (1998).

058406 - UDU-I 990140 CZ cze J
Halík, P.
Nad výsledky Grand Prix Obce architektů 1998.
Architekt, 44 [19] 12 (1998).

058407 - UDU-I 990141 CZ cze J
Halík, P.
Katastrální úřad v Pardubicích. Rozšiřování moderního slovníku.
Architekt, 44 [20] 32 (1998).

058408 - UDU-I 990142 CZ cze J
Halík, P.
Ateliér - byt v zahradě. Rodinný domek - dřevěný artefakt.
Architekt, 44 [22] 31 (1998).

058409 - UDU-I 990143 RIV CZ cze J
Halík, P.
Jean Nouvel. Mediální vize modernosti.
Architekt, 44 [23] 14-15 (1998).

058410 - UDU-I 990144 CZ cze J
Halík, P.
Nouvel v Praze. [Příspěvek do ankety po přednášce Jeana Nouvela].
Architekt, 44 [25/26] 20 (1998).

058411 - UDU-I 990145 CZ cze J
Halík, P.
Lucien Hervé. K nedávné výstavě fotografií architektury ve Francouzském institutu.
Architekt, 44 [25/26] 32 (1998).

058288 - UDU-I 990020 RIV CZ ger C
Hausenblasová, J.
Die "Höflinge" des Kaisers Rudolf II. - Beitrag zur Begriffsbestimmung.
In: Rudolf II, Prague and the World. - (Ed. Konečný, L.; Bukovinská, B.; Muchka, I.). - Prague, Artefactum 1998. - S. 239-243.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

048882 - UDU-I 980097 RIV CZ eng C
Hlaváčková, H.
Panel Paintings in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší Brod (Hohenfurth).
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 244-255.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

048902 - UDU-I 980123 CZ cze N
Hlaváčková, H.
Magister Theodoricus - dvorní malíř císaře Karla IV.
Literární noviny, 9 [12] 1, 15 (98.03.25).

058275 - UDU-I 990007 RIV CZ cze C
Hlaváčková, H.
Rukopis Compilatio librorum historialium totius bibliae minority Jana z Udine.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, Dr.Sc. - Praha, Národní galerie 1998. - S. 107-115.
[Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Praha (CZ), 95.04.16-95.04.18]

058301 - UDU-I 990034 RIV DE ger M
Hlaváčková, H.
Lektionar des Arnold von Meissen.
In: Zeit und Ewigkeit. 128 Tage in St. Marienstern. - (Ed. Oexle, J.; Bauer, M.; Winzeler, M.). - Halle an der Saale, J. Stekovics 1998. - S. 193-194.

048883 - UDU-I 980098 RIV CZ ger C
Hlobil, I.
Zur stilistischen Entwicklung der Michler-Madonna-Gruppe (um 1320 bis Mitte des 14. Jahrhunderts).
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 216-221.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

058276 - UDU-I 990008 RIV CZ cze C
Hlobil, I.
Poznámka k stylové charakteristice Madony z Dýšiny.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, Dr.Sc. - Praha, Národní galerie 1998. - S. 42-43.
[Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Praha (CZ), 95.04.16-95.04.18]

058285 - UDU-I 990017 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Koruna Karla IV., zvaná Svatováclavská. Poznámky k její přemyslovské tradici.
In: České korunovační klenoty. - 3. rozšíř. vyd. Praha, Správa Pražského hradu 1998. - S. 39-47.

058302 - UDU-I 990035 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Praktická odpovědnost orgánů. Z diskusního semináře Ústavu dějin umění na téma Novodobá věž v centru Prahy.
Architekt, 44 [9] 36-37 (1998).

058306 - UDU-I 990039 RIV CZ cze/eng M
Hlobil, I.
Na okraj první výstavy archeologických nálezů renesanční kultury stolování v Olomouci.
In: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973 - 1996. - (Ed. Sedláčková, H.). - Olomouc, Památkový ústav 1998. - S. 10-11.

058307 - UDU-I 990040 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Lucas Cranach st.
In: Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži. - (Ed. Togner, M.). - Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži 1998. - S. 119-124.

058308 - UDU-I 990041 RIV BE fre M
Hlobil, I.
Les gravures sur bois de "Saint Venceslas accompagné de deux anges" et le combat de ľ Eglise contre la réforme tcheque en Moravie vers ľ an 1500.
In: L'Art gothique tardif en Boheme, Moravie et Silésie 1400 - 1500. - Bruxelles, BBL 1998. - S. 248-265, 277-278.

058413 - UDU-I 990147 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Česká památková péče po 17. listopadu 1989. Stručně o dosavadním vývoji.
In: Historia artium. - Olomouc, Univerzita Palackého 1998. - S. 173-176. - (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas philosophica.; Philosophica - aesthetica. 16).

060393 - UDU-I 990163 RIV CZ cze R
Hlobil, I.
[Recenze].
Rec.: Kaufmann, T.C.: Court, Cloister and City. The Art and Culture of Central Europe 1450 - 1800. - London, Weidenfeld and Nicolson 1995. - 576 s.
Umění, 46 [5] 489-490 (1998).

067852 - UDU-I 20000033 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Pozdněrománská plastika z Klobouk u Brna.
In: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. - (Ed. Kordiovský, E.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1998. - S. 207-211.

048903 - UDU-I 980125 RIV CZ cze J
Horová, A.
Roztroušená identita, ztracený obraz a kudy jinudy.
Ateliér, 11 [1] 3 (1998).

048904 - UDU-I 980126 CZ cze J
Horová, A.
Quo vadis, MXM?
Ateliér, 11 [2] 5 (1998).

048905 - UDU-I 980127 RIV CZ cze J
Horová, A.
Zeithammlův klid v pohybu.
Ateliér, 11 [2] 5 (1998).

048906 - UDU-I 980128 RIV CZ cze J
Horová, A.
Poslední obraz.
Ateliér, 11 [3] 16 (1998).

048907 - UDU-I 980129 CZ cze J
Horová, A.
Snížený obraz a poslední rozpočet.
Ateliér, 11 [5] 3 (1998).

048908 - UDU-I 980130 CZ cze J
Horová, A.
Výškové stavby v Praze?
Ateliér, 11 [8] 2 (1998).

048909 - UDU-I 980131 RIV CZ cze J
Horová, A.
Alois Bílek - abstrakce 1913 - 1914.
Ateliér, 11 [8] 4 (1998).

048910 - UDU-I 980132 CZ cze R
Horová, A.
Dvojčíslo časopisu Umění.
Rec.: -: Umění, roč. 45, 1997, č. 3/4.
Ateliér, 11 [9] 7 (1998).

048911 - UDU-I 980133 RIV CZ cze J
Horová, A.
Close Echoes. Veřejné tělo a umělý prostor.
Ateliér, 11 [9] 9 (1998).

048912 - UDU-I 980134 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Gabrielová, B.: Miroslav Štolfa. - Brno, Moravská galerie a Město Brno 1997. 127 s.
Ateliér, 11 [10] 7 (1998).

048913 - UDU-I 980135 RIV CZ cze J
Horová, A.
Diskurs feminin - tělesný logos.
Ateliér, 11 [10] 3 (1998).

058309 - UDU-I 990042 RIV CZ cze J
Horová, A.
Nový iluzionismus v soudobém českém malířství a sochařství. Skica k situaci 90. let.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [54] 77-83 (1998).

058310 - UDU-I 990043 RIV CZ cze J
Horová, A.
Skupina Máj 57.
Ateliér, 11 [14/15] 2 (1998).

058311 - UDU-I 990044 RIV CZ cze J
Horová, A.
Ve virtuálním prostoru českého umění 20. století. České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy.
Ateliér, 11 [19] 12 (1998).

058312 - UDU-I 990045 RIV CZ cze J
Horová, A.
Ladovo divadlo světa.
Ateliér, 11 [22] 16 (1998).

058313 - UDU-I 990046 CZ cze J
Horová, A.
Skryté i viditelné podoby Václava Stratila.
Ateliér, 11 [24] 7 (1998).

058314 - UDU-I 990047 RIV CZ cze J
Horová, A.
Civilizace. [Výstava v Domě U černé Matky Boží].
Ateliér, 11 [24] 12 (1998).

058315 - UDU-I 990048 RIV CZ cze J
Horová, A.
Skupina 42.
Ateliér, 11 [24] 16 (1998).

058316 - UDU-I 990049 CZ cze J
Horová, A.
Čeho se bojí dějiny umění?
Ateliér, 11 [25/26] 3 (1998).

058317 - UDU-I 990050 RIV CZ cze J
Horová, A.
Posedlost kresbou.
Ateliér, 11 [25/26] 3 (1998).

058318 - UDU-I 990051 RIV CZ cze J
Horová, A.
Jan Konůpek - "poopraven"?
Ateliér, 11 [25/26] 20 (1998).

060400 - UDU-I 990170 RIV CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Abelovský, J. - Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890 - 1949. - Bratislava, P. Popelka 1997. - 670 s.
Umění, 46 [6] 584-587 (1998).

058286 - UDU-I 990018 CZ eng/ger G
Konečný, L. - Bukovinská, B. - Muchka, I.
Rudolf II, Prague and the World. Papers from the International Conference Prague, 2-4 September, 1997. Prague, Artefactum 1998. - 303 s.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

048915 - UDU-I 980138 RIV CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Mikuda-Hüttel, B.: Vom "Hausmann" zum Hausheiligen des Wiener Hofes. Zur Ikonographie des hl. Joseph im 17. und 18. Jahrhundert. - Marburg, Herder-Institut 1997. 15, 275 s.
Umění, 46 [1/2] 160-163 (1998).

058289 - UDU-I 990021 RIV CZ ger C
Kořán, I.
Rudolfinische Lichter und Schatten.
In: Rudolf II, Prague and the World. - (Ed. Konečný, L.; Bukovinská, B.; Muchka, I.). - Prague, Artefactum 1998. - S. 286-290.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

058322 - UDU-I 990055 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18. století.
Český časopis historický, 96 [1] 72-101 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033507

058323 - UDU-I 990056 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Braunovo bozzetto sv. Luitgardy.
Umění, 46 [3] 219-223 (1998).

058324 - UDU-I 990057 CZ cze N
Kořán, I.
Barokní umění v Hořicích.
Hořické noviny, 5 (98.04.30).

058325 - UDU-I 990058 CZ cze N
Kořán, I.
Záměry s kostelem jsou zcela špatné.
Mladá fronta Dnes, 9, 4 (98.02.17).

058326 - UDU-I 990059 CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Šroněk, M. - Hausenblasová, J.: Gloria et Miseria 1618 - 1648. Praha v době třicetileté války. - Praha 1998. 279 s.
Dnešek, - [40] 8-9 (1998).

058327 - UDU-I 990060 CZ cze M
Kořán, I.
Život myslivce v čase Šporkova mládí.
In: Tradice v myslivosti. - Kuks, Řád sv. Huberta 1998. - S. 21-25.

060401 - UDU-I 990171 RIV CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Oexle, J. - Bauer, M. - Winzeler, M. (Eds.): Zeit und Ewigkeit. - Marienstern, J. Stekovics 1998. - 376 s.
Umění, 46 [6] 576-580 (1998).

067904 - UDU-I 20000085 RIV PL cze J
Kořán, I.
Umění dobré smrti u starých Čechů.
Biuletyn, - [16 (5)] 92-97 (1998).

058328 - UDU-I 990061 CZ cze N
Kořisková, A.
Krvácející boxer. K olomoucké výstavě Michala Singera.
Lidové noviny, 11, 20 (98.12.03).

048916 - UDU-I 980140 RIV CZ cze J
Kratochvíl, P.
Dům s příběhem. Škola v Litomyšli.
Architekt, 44 [4] 24 (1998).

048917 - UDU-I 980141 RIV CZ cze J
Kratochvíl, P.
Socha v kontextu.
Fórum architektury a stavitelství, - [1] 4-11 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033601

058329 - UDU-I 990062 RIV CZ cze J
Kratochvíl, P.
Eva Jiřičná.
Fórum architektury a stavitelství, - [8] 9-10 (1998).

058330 - UDU-I 990063 RIV CZ cze J
Kratochvíl, P.
Konstruktérství jako symbol. Novostavba Jihomoravské plynárenské.
Architekt, 44 [20] 38 (1998).

058271 - UDU-I 990003 RIV CZ cze C
Kuthan, J.
Umění na dvoře Přemysla Otakara II. v rámci středoevropských kulturních okruhů 13. století.
In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. - (Ed. Bláhová, M.; Hlaváček, I.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1998. - S. 191-196.
[Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Znojmo (CZ), 96.09.26-96.09.27]

058273 - UDU-I 990005 RIV CZ ger C
Kuthan, J.
Die Kunst an Hofe Přemysl Ottokars II. im Rahmen des mitteleuropäischen Kulturkreises des 13. Jahrhunderts.
In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschliesslich Steiermark, Kärnten und Krain) im Grossreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. - (Ed. Bláhová, M.; Hlaváček, I.). - Prag, Philosophische Fakultät der Karlsuniversität 1998. - S. 217-223.
[Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Znojmo ( CZ), 96.09.26-96.09.27]

058331 - UDU-I 990064 RIV DE ger M
Kuthan, J.
Die Zisterzienserinneklöster in den böhmischen Landen.
In: 750 Jahre Kloster St. Marienstern. Festschrift. - (Ed. Blaschke, K. H.; Magirius, H.; Seifert, S.). - Halle an der Saale, J. Stekovics 1998. - S. 186-203.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033503

048918 - UDU-I 980144 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
František Kupka v zrcadle fraktální geometrie.
Ateliér, 11 [7] 1, 16 (1998).

048919 - UDU-I 980145 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
René Magritte: Retrospective 1898 - 1967.
Ateliér, 11 [10] 16 (1998).

058293 - UDU-I 990025 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
V křivém zrcadle a za zrcadlem.
In: České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy - dům U zlatého prstenu. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Praha], [Galerie hlavního města Prahy] 1998. - S. 81-141.

058296 - UDU-I 990028 RIV CZ eng M
Lahoda, V.
In the Distorted Mirror and behind the Mirror.
In: Czech Art 1900 - 1990 from the collections at the Prague City Gallery - House of the Golden Ring. - (Ed. Lahoda, V.; Srp, K.). - [Prague], [The Prague City Gallery] 1998. - S. 81-141.

058333 - UDU-I 990066 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Předmluva.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. - (Ed. Lahoda, V.; Nešlehová, M.; Platovská, M.; Švácha, R.; Bydžovská, L.). - Praha, Academia 1998. - S. 9-11.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

058334 - UDU-I 990067 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Malířství v Čechách 1907 - 1917. Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. - (Ed. Lahoda, V.; Nešlehová, M.; Platovská, M.; Švácha, R.; Bydžovská, L.). - Praha, Academia 1998. - S. 233-293.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

058335 - UDU-I 990068 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a třicátých let.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. - (Ed. Lahoda, V.; Nešlehová, M.; Platovská, M.; Švácha, R.; Bydžovská, L.). - Praha, Academia 1998. - S. 61-99.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

058336 - UDU-I 990069 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Proměny realismu a kubismu v malířství dvacátých a třicátých let.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. - (Ed. Lahoda, V.; Nešlehová, M.; Platovská, M.; Švácha, R.; Bydžovská, L.). - Praha, Academia 1998. - S. 101-145.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

058338 - UDU-I 990071 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Výstavy Františka Kupky v roce 1998.
Rec.: -: František Kupka: průkopník abstrakce, malíř kosmu. - Praha 1997. 220 s.
Umění, 46 [4] 279-282 (1998).

058339 - UDU-I 990072 CZ cze N
Lahoda, V.
Groningenské muzeum.
Lidé a země, 47 [8] 506-507 (98.00.00).

058340 - UDU-I 990073 CZ cze N
Lahoda, V.
Esejista Petr Den uvažuje o Městě i městě (Kolíně).
Lidové noviny, 11 [117] 13 (98.05.21).

058341 - UDU-I 990074 CZ cze N
Lahoda, V.
V Brně vystavená sbírka J. a M. Mládkových dokumentuje Kupkovo hledačství.
Lidové noviny, 11 [124] 12 (98.05.29).

058342 - UDU-I 990075 RIV BE fre M
Lahoda, V.
Le cubisme tcheque: derniere étape du style.
In: Prague Art Nouveau. Métamorphoses d'un style. - Bruxelles, Snoeck-Ducaju et Zoon 1998. - S. 215-218.

067922 - UDU-I 20000103 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Obaly na čokolády Zdenka Rykra pro firmu Orion-Maršner.
Deleatur, 1 [3] 20-25 (1998).
Grant: RSS(US) 397/1996

058332 - UDU-I 990065 RIV CZ cze B
Lahoda, V. - Nešlehová, M. - Platovská, M. - Švácha, R. - Bydžovská, L.
Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. 2 sv. Praha, Academia 1998. - 871 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

060415 - UDU-I 990186 RIV CZ cze J
Lencová, J. - Halata, M.
Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.
Umění, 46 [6] 565-571 (1998).

058343 - UDU-I 990076 RIV CZ cze J
Lencová, J. - Konečný, L.
Divy ve sloni.
Umění a řemesla, 39 [2] 66-67 (1998).

058344 - UDU-I 990077 RIV CZ cze C
Lorenzová, H.
Robert Zimmermann na olomoucké univerzitě.
In: Historická Olomouc. Sborník příspěvků ze sympozia, zaměřený k problematice dějin olomoucké univerzity. - Olomouc, Univerzita Palackého 1998. - S. 37-40.
[Historická Olomouc /11./. Olomouc (CZ), 96.10.02-96.10.03]

058345 - UDU-I 990078 RIV CZ cze M
Lorenzová, H.
Blaník: sacrum et profanum.
In: Sacrum et profanum. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 42-53.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93357

060416 - UDU-I 990187 RIV CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. - Praha, Argo 1998. - 239 s.
Umění, 46 [6] 573-575 (1998).

060417 - UDU-I 990188 CZ cze J
Lorenzová, H.
PAIDEIA. Filosofie a výchova k humanitě. Dvacátý světový filosofický kongres.
Estetika, 35 [4] 57-60 (1998).

058304 - UDU-I 990037 RIV CZ cze J
Macháček, J.
Chybí srovnání. Z diskusního semináře Ústavu dějin umění na téma Novodobá věž v centru Prahy.
Architekt, 44 [9] 37-38 (1998).

058347 - UDU-I 990080 RIV CZ eng C
Macháček, J.
Education in Economics and Impact Assessment.
In: Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. Proceedings. - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 180-183.
[Universities at preparing economists to enter the European Union. Brno (CZ), 98.09.10-98.09.11]

048920 - UDU-I 980146 RIV CZ cze J
Muchka, I.
Nouvel nekonkuruje chrámu. Úvahy nad Nouvelovým projektem areálu Paroplavby pokračují.
Architekt, 44 [3] 9 (1998).

058290 - UDU-I 990022 RIV CZ ger C
Muchka, I.
Anthropomorphismus in der Architektur um 1600.
In: Rudolf II, Prague and the World. - (Ed. Konečný, L.; Bukovinská, B.; Muchka, I.). - Prague, Artefactum 1998. - S. 57-63.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

058348 - UDU-I 990082 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Různosti veristické obraznosti. K problematice českého umění 70.let.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [54] 70-76 (1998).

058349 - UDU-I 990083 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Výstava Mrazovek Čestmíra Janoška.
Ateliér, 11 [14/15] 4 (1998).

058346 - UDU-I 990079 RIV CZ cze M
Petrasová, T.
Symbolika svátosti v programu dostavby katedrály sv. Víta.
In: Sacrum et profanum. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 194-203.

058350 - UDU-I 990084 RIV PL eng C
Petrasová, T.
The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century.
In: Mayors and City Halls. Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy. - (Ed. Purchla, J.). - Cracow, International Cultural Centre 1998. - S. 183-188.
[Mayors and City Halls. Cracow (PL), 95.11.30-95.12.02]

058351 - UDU-I 990085 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Josef Pleskot AP ateliér.
Stavba, 5 [2] 30-31 (1998).

058352 - UDU-I 990086 CZ cze J
Platovská, M.
Palác TeTa. Z historie.
Architekt, 44 [19] 53 (1998).

058353 - UDU-I 990087 CZ cze N
Platovská, M.
Architektura Emila Přikryla.
Literární noviny, 9 [27] 11 (98.00.00).

048926 - UDU-I 980162 RIV CZ cze J
Pokorný, P. R. - Všetečková, Z.
Nová datace gotických nástěnných maleb v kostele sv. Tomáše v Praze.
Umění, 46 [1/2] 42-50 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93356

058414 - UDU-I 990148 RIV CZ cze M
Prix, D.
Počátky a rozvoj minoritského kláštera v Opavě ve středověku.
In: Opava. Sborník k dějinám města. - Opava, AVE - Informační centrum Opavska 1998. - S. 39-62.

060427 - UDU-I 990198 RIV CZ cze R
Prix, D.
Architektura.
Rec.: Fillitz, H. (Ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Band 1. Früh- und Hochmittelalter. - Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 1998. - 615 s.
Umění, 46 [5] 476-478 (1998).

071154 - UDU-I 20000263 RIV CZ cze J
Prix, D.
Barokní kostel sv. Kateřiny v Sosnové. Na okraj poznání díla krnovské stavitelské rodiny Gansů.
Časopis Slezského zemského muzea. B - Vědy historické, 47 [2] 108-121 (1998).

058354 - UDU-I 990088 RIV CZ cze J
Roháček, J.
Města a katastrofy - reflexe v českých epigrafických pramenech.
Documenta Pragensia, - [16] 209-216 (1998).

058355 - UDU-I 990089 RIV CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Favreau, R. (ed).: Épigraphie et iconographie. - Poitiers 1996. 274 s.
Umění, 46 [3] 275-277 (1998).

058356 - UDU-I 990090 RIV CZ cze M
Roháček, J.
Neznámý heraldický rukopis K. Schwarzenberga.
In: Heraldická ročenka 1998. - Praha, Heraldická společnost 1998. - S. 5-14.

058357 - UDU-I 990091 CZ cze J
Samek, B.
Náměstí Svobody v Brně. Z historie.
Architekt, 44 [19] 58 (1998).

058358 - UDU-I 990092 CZ cze N
Samek, B.
Měšťanský dům či palác?
Domov, 38 [5] 44-47 (98.00.00).

048884 - UDU-I 980099 RIV CZ ger C
Studničková, M.
"Aquila Imperatoris": Das Motiv des doppelköpfigen Adlers bei den Luxemburgern.
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 132-142.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

058277 - UDU-I 990009 RIV CZ cze C
Studničková, M.
Tepelské rukopisy opata Zikmunda.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, Dr.Sc. - Praha, Národní galerie 1998. - S. 116-124.
[Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Praha (CZ), 95.04.16-95.04.18]

058359 - UDU-I 990093 RIV ES spa M
Studničková, M.
Las iluminaciones del Martirologio de Usuardo. Volumen de estudios.
In: Martirologio de Usuardo. - Barcelona, M. Moleiro 1998. - S. 93-162.

058360 - UDU-I 990094 CZ cze N
Studničková, M.
Rukopis Martyrologia z Gerony.
Akademický bulletin, - [9] 5-6 (98.00.00).

058361 - UDU-I 990095 CZ cze N
Studničková, M.
Rukopis Martyrologia z Girony.
Týden, 5 [32] 56-57 (98.00.00).

058291 - UDU-I 990023 RIV CZ eng C
Šroněk, M.
Painters in Prague between the Guild and the Court ca. 1595 - 1650.
In: Rudolf II, Prague and the World. - (Ed. Konečný, L.; Bukovinská, B.; Muchka, I.). - Prague, Artefactum 1998. - S. 216-219.
[Rudolf II, Prague and the World. Prague (CZ), 97.09.02-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/97/0832

058365 - UDU-I 990099 RIV CZ cze B
Šroněk, M.
Vincenc Kramář: Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619. Praha, Artefactum 1998. - 162 s. - (Fontes historiae artium. 6).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/0932; GA AV ČR(CZ) IAA933409

058367 - UDU-I 990101 RIV CZ cze J
Šroněk, M.
Umění v Praze za třicetileté války.
Umění a řemesla, 39 [4] 17-22 (1998).

067940 - UDU-I 20000121 CZ cze R
Šroněk, M.
[Recenze].
Rec.: Kořán, I.: Umění baroka v Havlíčkově Brodě (čas zápasů a bojů). - Havlíčkobrodsko 8, 1992, s. 1-34.
Listy filologické, 121 [3/4] 409-412 (1998).

058362 - UDU-I 990096 RIV CZ cze B
Šroněk, M. - Hausenblasová, J.
Gloria et Miseria 1618 - 1648. Praha v době třicetileté války. Praha, Gallery 1998. - 279 s.

058363 - UDU-I 990097 RIV CZ ger B
Šroněk, M. - Hausenblasová, J.
Gloria et Miseria 1618 - 1648. Prag und der Dreissigjährige Krieg. Prag, Gallery 1998. - 279 s.

058364 - UDU-I 990098 RIV CZ eng B
Šroněk, M. - Hausenblasová, J.
Gloria et Miseria 1618 - 1648. Prague during the Thirty Years War. Prague, Gallery 1998. - 279 s.

058366 - UDU-I 990100 RIV CZ cze M
Šroněk, M. - Konečný, L.
Vincenc Kramář a obrazoborectví v Katedrále svatého Víta v Praze roku 1619.
In: Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619. - (Ed. Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 1998. - S. 11-25. - (Fontes historiae artium. 6).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933409

048874 - UDU-I 980089 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Klasicismy konce 18. a 1. poloviny 19. století.
In: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). - (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - S. 37-44.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

048875 - UDU-I 980090 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Novorenesance a novobarok.
In: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). - (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - S. 45-49.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

048876 - UDU-I 980091 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Moderní architektura.
In: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). - (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - S. 54-71.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

048877 - UDU-I 980092 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Poválečná Praha.
In: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). - (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - S. 72-80.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

048921 - UDU-I 980151 CZ cze J
Švácha, R.
Mies van der Rohe o architektuře.
Stavba, 5 [3] 52 (1998).

048922 - UDU-I 980153 CZ cze J
Švácha, R.
Logická a racionalistická prvotina. Rodinný dům s autosalonem.
Architekt, 44 [3] 19 (1998).

048923 - UDU-I 980154 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Trojlodí. Nový výstavní sál Muzea umění v Olomouci.
Architekt, 44 [1/2] 31 (1998).

048924 - UDU-I 980157 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Jiří Kroha a česká architektura.
In: Jiří Kroha. - Brno, Dům umění města Brna 1998. - S. 1.

058305 - UDU-I 990038 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Braňme pražskou krajinu. Z diskusního semináře Ústavu dějin umění na téma Novodobá věž v centru Prahy.
Architekt, 44 [9] 38-39 (1998).

058337 - UDU-I 990070 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Architektura dvacátých let v Čechách.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. - (Ed. Lahoda, V.; Nešlehová, M.; Platovská, M.; Švácha, R.; Bydžovská, L.). - Praha, Academia 1998. - S. 11-35.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

058369 - UDU-I 990103 RIV AT ger M
Švácha, R.
Jiří Kroha und die tschechische Architektur.
In: Jiří Kroha. Kubist, Expressionist, Funktionalist, Realist. - (Ed. Platzer, M.; Spechtenhauser, K.). - Wien, Architektur Zentrum 1998. - S. 9-13, 102.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1291

058370 - UDU-I 990104 RIV BE fre M
Švácha, R.
Jan Kotěra et ses éléves.
In: Prague Art Nouveau. Métamorphoses d'un style. - Bruxelles, Snoeck-Ducaju et Zoon 1998. - S. 173-176.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1291

058371 - UDU-I 990105 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Plánovité, nenáhodné, výtvarné. Pešánkovy návrhy světelných reklam.
In: Zdeněk Pešánek 1896 - 1965. - (Ed. Zemánek, J.). - Praha, Národní galerie 1998. - S. 151-161.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1291

058372 - UDU-I 990106 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Architekt - umělec. Pešánkovy projekty a stavby.
In: Zdeněk Pešánek 1896 - 1965. - (Ed. Zemánek, J.). - Praha, Národní galerie 1998. - S. 192-201.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1291

058373 - UDU-I 990107 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Ke zdrojům Nouvelova myšlení.
Fórum architektury a stavitelství, 6 [10] 6-11 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1291

058374 - UDU-I 990108 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Ramena, ruce, rovnováha, tíže: k architektuře Barrandovského mostu.
Architekt, 44 [17/18] 40 (1998).

058375 - UDU-I 990109 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Nekrabicová architektura. Usedlost v Kostelci nad Černými lesy.
Architekt, 44 [24] 38 (1998).

058376 - UDU-I 990110 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Masarykův pomník v Praze.
Architekt, 44 [25/26] 29-30 (1998).

058377 - UDU-I 990111 CZ cze J
Švácha, R.
Polemika s panem Škrancem. Na téma kritika architektury.
Architekt, 44 [20] 12-13 (1998).

058378 - UDU-I 990112 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Problém výtvarného díla v architektuře.
Architekt, 44 [15/16] 58-59 (1998).

058379 - UDU-I 990113 RIV CZ cze R
Švácha, R.
Dvě knihy o zrodu velkoměsta.
Rec.: Zatloukal, P. - Vybíral, J.: Brněnská okružní třída. - Brno 1997. 176 s.Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890 -1938. Ostrava 1997. 74 s.
Umění, 46 [4] 276-277 (1998).

058380 - UDU-I 990114 CZ cze J
Švácha, R.
Sídliště - díl druhý. Střízlivě i emocionálně.
Umění a řemesla, 39 [4] 49 (1998).

058381 - UDU-I 990115 CZ cze J
Švácha, R.
Administrativně - komerční Centrum Karlín.
Stavba, 5 [4] 27-28 (1998).

058382 - UDU-I 990116 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Radnice.
Stavba, 5 [4] 52-53 (1998).

058383 - UDU-I 990117 CZ cze J
Švácha, R.
Kieslerova teorie Nekonečného domu.
Stavba, 5 [4] 59 (1998).

058384 - UDU-I 990118 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Vysoce technické, ne však high tech.
Stavba, 5 [5] 18-19 (1998).

058385 - UDU-I 990119 CZ cze J
Švácha, R.
Jean Nouvel. Nouvelovo přemýšlivé pokrokářství.
Stavba, 5 [5] 20 (1998).

058386 - UDU-I 990120 CZ cze J
Švácha, R.
Drexler-Vrbata v Praze na Václavském náměstí. Skryté a zřejmé.
Stavba, 5 [5] 31 (1998).

058387 - UDU-I 990121 CZ cze J
Švácha, R.
Ateliér Malich. Transcendentno v krabičce.
Stavba, 5 [6] 26 (1998).

058388 - UDU-I 990122 CZ cze J
Švácha, R.
Miesův vnitřní svět.
Stavba, 5 [6] 28 (1998).

058390 - UDU-I 990124 CZ cze N
Švácha, R.
Architekt Viktor Rudiš.
Literární noviny, 9 [35] 10 (98.09.02).

058391 - UDU-I 990125 CZ cze N
Švácha, R.
Masarykův pomník v Praze.
Literární noviny, 9 [22] 1, 3 (98.06.03).

058392 - UDU-I 990126 CZ cze N
Švácha, R.
Máme právo předělat památkové centrum?
Právo, 8 [27] 8 (98.02.02).

058393 - UDU-I 990127 CZ cze N
Švácha, R.
V architektuře vítězí síla neokázalosti.
Právo, 8 [133] 10 (98.06.09).

058394 - UDU-I 990128 CZ cze N
Švácha, R.
Představují se architekti Obecního domu.
Právo, 8 [169] 12 (98.07.22).

058412 - UDU-I 990146 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Karel Teige jako teoretik architektury.
In: Historia artium. - Olomouc, Univerzita Palackého 1998. - S. 145-155. - (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas philosophica.; Philosophica - aesthetica. 16).

058415 - UDU-I 990149 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
O kritice.
In: Česká komora architektů. Ročenka 1997/1998. - Praha, Česká komora architektů 1998. - S. 22-27.

058389 - UDU-I 990123 CZ cze J
Švácha, R. - Platovská, M.
Stolín - Jiran - Kohout v Liberci na Pražské.
Stavba, 5 [3] 18 (1998).

058368 - UDU-I 990102 RIV CZ cze M
Švácha, R. - Ryndová, S.
Proti entropii.
In: Být opravdový. Texty z let 1984 - 1998. - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 1998. - S. 3-4.

058395 - UDU-I 990129 RIV CZ cze R
Večeřáková, M.
[Recenze].
Rec.: Pehnt, W. - Strohl, H. (eds).: Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne. - Köln 1997. 313 s.
Umění, 46 [3] 278-279 (1998).

060440 - UDU-I 990211 RIV CZ cze R
Večeřáková, M.
[Recenze].
Rec.: Tegethoff, W. - Hammer-Tugendhat, D. (Eds).: Im Brennpunkt der Moderne. Mies van der Rohes Haus Tugendhat. - Wien 1998. - 181 s.
Umění, 46 [5] 492-493 (1998).

060441 - UDU-I 990212 RIV CZ cze J
Večeřáková, M.
Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné sakrální architektuře.
Umění, 46 [6] 548-558 (1998).

048878 - UDU-I 980093 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Proměny Nového Města a Vyšehradu v baroku.
In: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). - (Ed. Baťková, R.). - Praha, Academia 1998. - S. 30-36.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/1303

048925 - UDU-I 980161 RIV CZ cze/eng J
Vlček, P.
Maison de plaisance.
Cour d'honneur / hrady, zámky, paláce, - [1] 80-82 (1998).

058398 - UDU-I 990132 RIV CZ cze/eng J
Vlček, P.
Cour d'honneur.
Cour d'honneur / hrady, zámky, paláce, - [2] 78-80 (1998).

058399 - UDU-I 990133 RIV CZ cze/eng J
Vlček, P.
Anglický park.
Cour d'honneur / hrady, zámky, paláce, - [2] 86-89 (1998).

058416 - UDU-I 990150 RIV CZ cze M
Vlček, P.
[Hesla výtvarných umělců a architektů].
In: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2 sv. - (Ed. Churaň, M.). - Praha, Libri 1998. - S. 1. - (Kdo byl kdo.).

060445 - UDU-I 990216 RIV CZ cze R
Vlček, P.
[Recenze].
Rec.: -: Encyklopedie českých tvrzí. 1.díl A-J. - Praha, Argo 1997. - 272 s.
Umění, 46 [5] 490-492 (1998).

067981 - UDU-I 20000162 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Baroko.
In: Encyklopedie Českých Budějovic. - České Budějovice, Nebe 1998. - S. 32-37.

058397 - UDU-I 990131 RIV CZ cze B
Vlček, P. - Ebel, M. - Mendelová, J.
Josef Jäger - kopiáře. 2 sv. Praha, Scriptorium 1998. - 145 s. - (Documenta Pragensia Monographia. 5).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/0915

058396 - UDU-I 990130 RIV CZ cze B
Vlček, P. - Havlová, E.
Praha 1610 - 1700. Kapitoly o architektuře raného baroka. Praha, Libri 1998. - 356 s.

048885 - UDU-I 980100 RIV CZ ger C
Všetečková, Z.
Die Wandmalereien in der Maria-Geburts-Kirche in Pičín.
In: King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16 - 20, 1996. - (Ed. Benešovská, K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 320-331.
[King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of His Era. Praha (CZ), 96.09.16-96.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA933105

058278 - UDU-I 990010 RIV CZ cze C
Všetečková, Z.
Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Kožlanech a P. Marie v Plané nad Mží.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, Dr.Sc. - Praha, Národní galerie 1998. - S. 88-95.
[Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). Praha (CZ), 95.04.16-95.04.18]

058400 - UDU-I 990134 RIV CZ cze M
Všetečková, Z.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.
In: Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci. - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998. - S. 16-31.

060428 - UDU-I 990199 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
Nástěnná malba.
Rec.: Fillitz, H. (Ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Band 1. Früh- und Hochmittelalter. - Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 1998. - 615 s.
Umění, 46 [5] 481-482 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11