ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

050430 - UJC-A 980088 RIV CZ cze B
Bachmannová, J.
Podkrkonošský slovník. Praha, Academia 1998. - 265 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061601

049894 - UJC-A 980501 CZ cze N
Balátová, E.
Čecha a Moravana poznáš po řeči.
Právo, 8, 10 (98.01.08).

049896 - UJC-A 980503 RIV CZ cze M
Balhar, J.
Některé případy unifikace v nářeční deklinaci.
In: Jazyk a kultura vyjadřování. - 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 193-198.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

066499 - UJC-A 997007 RIV CZ cze B
Blažek, V. - Erhart, A. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P. - Vykypěl, B.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 8. Luna-mr''cati.
In: Etymologický slovník jazyka staroslověnského. - Praha, Academia 1998. - S. 445-502.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

050354 - UJC-A 980012 CZ cze J
Braunšteinová, Z.
Konference ve vile Lanna.
Naše řeč, 81 [2/3] 129-131 (1998).

050440 - UJC-A 980098 RIV SK cze J
Braunšteinová, Z.
Přirovnání ve staré češtině.
Varia, 7, 107-115 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]

050461 - UJC-A 980119 CZ cze J
Braunšteinová, Z. - Černá, A. - Homolková, M.
Škola a žák ve světle staročeských pramenů.
Čeština doma a ve světě, 6 [1] 6-10 (1998).

050388 - UJC-A 980046 RIV CZ cze J
Černá, A.
Nejstarší české názvy prstů.
Naše řeč, 81 [4] 189-196 (1998).

050441 - UJC-A 980099 RIV SK cze J
Černá, A.
Popis lidského těla ve slovnících mistra Klareta a jeho následovníků.
Varia, 7, 115-122 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]

049897 - UJC-A 980504 CZ cze R
Čižmárová, L.
[Recenze].
Rec.: Davidová, D.: Mluvená čeština na Moravě.
Naše řeč, 81 [4] 206-210 (1998).

049898 - UJC-A 980505 CZ cze N
Čižmárová, L.
Kapitola o nářečích 1.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slováčka, 34 [ 6] 38-39 (1998).

050384 - UJC-A 980042 RIV CZ cze R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Hoffmannová, J.: Stylistika a ... - Praha, 1997. 200 s.
Časopis pro moderní filologii, 80 [2] 107-110 (1998).

050402 - UJC-A 980060 RIV DE eng C
Čmejrková, S.
Is This My Position? Teenager's Response to Mass Media Discourse. Vol 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 281-289. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050409 - UJC-A 980067 CZ cze J
Čmejrková, S.
Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky za rok 1997.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 12-14 (1998).

050410 - UJC-A 980068 CZ cze J
Čmejrková, S.
Přehled přednáškové činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1997.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 15-19 (1998).

050464 - UJC-A 980122 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
Jazyk pro druhé pohlaví.
Český lid, 85 [3] 265-272 (1998).
[Etnografie komunikace v dnešním světě. Praha (CZ), 96.05.22]

050471 - UJC-A 980129 RIV CZ cze R
Čmejrková, S.
Rehabilitovaná rétorika.
Rec.: Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. - Praha, 1998. 182 s.
Tvar, 9 [18] 22-23 (1998).

052854 - UJC-A 980151 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
BESTarostně spolu. Reklama a normy češtiny.
Čeština doma a ve světě, 6 [3/4] 138-146 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

052860 - UJC-A 980157 RIV CZ eng M
Čmejrková, S.
Syntactic and discourse aspects of reflexivization in Czech: The case of the reflexive pronoun svůj.
In: Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová. - (Ed. Hajičová, E.). - Praha, Karolinum 1998. - S. 75-87.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050360 - UJC-A 980018 DE ger/eng/fre G
Čmejrková, S. - Hoffmannová, J. - Müllerová, O. - Světlá, J.
Dialoganalyse 6. Referate der 6. Arbeitstagung, Prag 1996. Tail 1. Tübingen, Niemeyer 1998. - 558 s. - (Beiträge zur Dialogforschung. 16 ).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050397 - UJC-A 980055 DE ger/eng/fre G
Čmejrková, S. - Hoffmannová, J. - Müllerová, O. - Světlá, J.
Dialoganalyse 6. Referate der 6. Arbeitstagung, Prag 1996. Tail 2. Tübingen, Niemeyer 1998. - 473 s. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17 ).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

066516 - UJC-A 997024 RIV CZ cze J
Erhart, A.
Odkud máme jméno? K původu etnonyma Čech.
Slavia, 67, [-] 289-294 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

066517 - UJC-A 997025 RIV PL ger J
Erhart, A.
Der indogermanische Mondname.
Linguistica Baltica, 7, [-] 63-70 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

049895 - UJC-A 980502 RIV CZ cze M
Fic, K.
Nářečí v Kloboukách.
In: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. - (Ed. Kordiovský, E.). - 1. vyd. Brno, Státní okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1998. - S. 429-433.

049899 - UJC-A 980506 CZ cze J
Fic, K.
95 let Vilmy Volkové.
Národopisná revue, 8 [3] 184-185 (1998).

050346 - UJC-A 980004 RIV DE cze M
Harvalík, M.
Využití dialektologie při zkoumání pomístních jmen.
In: Onomastica Slavogermanica 23. - (Ed. Eichler, E.; Walther, H.). - Leipzig, Sächsische Akademie der Wissenschaeften 1998. - S. 287-291. - (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.; Philologisch-historische Klasse. 75/2).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0894

050362 - UJC-A 980020 CZ cze J
Harvalík, M.
19. mezinárodní kongres onomastických věd v Aberdeenu.
Slovo a slovesnost, 59 [2] 157-160 (1998).

050363 - UJC-A 980021 RIV GB ger C
Harvalík, M.
Namenkunde an tschechischen Universitäten: Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven.
In: Scope, Perspectives and Methods of Onomastics. Proceedings of the 19. International Congres of Onomastic Sciences. - (Ed. Nicolaisen, W.F.H.). - Aberdeen, University of Aberdeen 1998. - S. 134-139.
[International Congress of Onomastic Sciences/19./. Aberdeen (GB), 96.08.04-96.08.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0894

050412 - UJC-A 980070 RIV CZ cze R
Harvalík, M.
Sborník prací Josefa Filipce.
Rec.: Filipec, J.: Studia lexicologica. Nachdruck besorgt von E. Eichler. - München, 1996. 171 s.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 25-29 (1998).

050427 - UJC-A 980085 RIV SK cze C
Harvalík, M.
Shody a diference v nářečním a anoikonymickém lexiku.
In: Slovenská onomastická konferencia /13./. Zborník materiálov. - (Ed. Majtán, M.; Žigo, P.). - Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1998. - S. 73-78.
[Slovenská onomastická konferencia /13./. Modra-Piesok (SK), 97.10.02-97.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050445 - UJC-A 980103 RIV SK cze J
Harvalík, M.
Exonyma a jejich fungování v jazyce.
Varia, 7, 206-211 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]

050448 - UJC-A 980106 RIV CZ cze J
Harvalík, M.
K problému klasifikace exonym.
Slovo a slovesnost, 59 [4] 259-265 (1998).

050452 - UJC-A 980110 RIV CZ cze J
Harvalík, M.
Vývojové etapy a současný stav české exonymie.
Naše řeč, 81 [5] 240-244 (1998).

050477 - UJC-A 980135 RIV CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Czaplicka-Niedbalska, M.: Nazwiska mieszkanców Bydgoszczy od 2 pol. 15 w. do 1 pol. 18 w. - Bydgoszcz, 1996. 496 s.
Acta onomastica, 38 (1997), 167-170 (1998).

050478 - UJC-A 980136 RIV CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: -: Český jazykový atlas 1, 2. - Praha, 1992, 1997. 428, 511 s.
Acta onomastica, 38 (1997), 170-174 (1998).

050482 - UJC-A 980141 CZ cze J
Harvalík, M.
Konference "Wplywy obce w nazewnictwie pogranicza Polski".
Acta onomastica, 38 (1997), 251-253 (1998).

050483 - UJC-A 980142 CZ cze J
Harvalík, M.
Sekce "Dialektologie a příbuzné disciplíny" při 2. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu.
Acta Onomastica, 38 (1997), 256-258 (1998).

050484 - UJC-A 980143 CZ cze J
Harvalík, M.
Sedmá mezinárodní slavistická konference "Slowianskie composita onomastyczne".
Acta Onomastica, 38 (1997), 259-261 (1998).

050487 - UJC-A 980146 CZ cze J
Harvalík, M.
Významné životní výročí Libuše Olivové-Nezbedové.
Jazykovědné aktality, 35 [3/4] 55-57 (1998).

050386 - UJC-A 980044 RIV CZ cze R
Hašová, L.
[Recenze].
Rec.: Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost. - Praha, 1997. 211 s.
Slovo a slovesnost, 59 [3] 212-215 (1998).

050444 - UJC-A 980102 RIV SK cze J
Hašová, L.
O posloupnostech témat a kategorizování v běžném rozhovoru.
Varia, 7, 236-250 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

052332 - UJC-A 980701 RIV MK cze C
Havlová, E.
K makedonským homonymům.
In: Makedonsko - češka naučna konferencija. - (Ed. Miovski, M.; Karanfilovski, M.; Veljanovska, K.). - Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Filološki fakultet "Blaže Koneski" - Skopje 1998. - S. 103-110.
[Makedonsko - češka naučna konferencijaMakedonsko - češka naučna konferencija. Ochrid (MK), 96.08.28-96.08.30]

066512 - UJC-A 997020 RIV CZ ger J
Havlová, E.
Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 47 [46] 27-38 (1998).

050368 - UJC-A 980026 RIV PL cze C
Hoffmannová, J.
Narativní pasáže v dialogu: čas vzpomínek a návratů do minulosti.
In: Slowo i czas. - (Ed. Gajda, S.; Pietryga, A.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 151-158.
[Slowo i czas. Kamieň Slaski (PL), 97.10.02-97.10.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

050369 - UJC-A 980027 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J.
Pařani a gamesy. (Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her).
Naše řeč, 81 [2/3] 100-111 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050370 - UJC-A 980028 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Paradoxy deníkové a memoárové literatury. (Sémanticko-pragmatická analýza).
In: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. (Sborník příspěvků). - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1998. - S. 270-279.
[Paradox ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 95.11.07-95.11.09]

050373 - UJC-A 980031 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Ke stylu (současné) (české) konverzace.
In: Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. - (Ed. Karlík, P.; Krčmová, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 49-55.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050385 - UJC-A 980043 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J.
Co nového v komunikaci a jejím výzkumu.
Slovo a slovesnost, 59 [3] 207-211 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050389 - UJC-A 980047 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J.
Vyšetřuje zločin Yves Rénier, nebo komisař Moulin? (K anotacím filmů v televizních programech).
Naše řeč, 81 [4] 197-201 (1998).

050399 - UJC-A 980057 RIV DE eng C
Hoffmannová, J.
How the Interviewer Accommodates His Respondent (Agreement, Praise and Identification as a Co-operative Strategy. Vol 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 159-165. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

050411 - UJC-A 980069 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Zápis z konference o výsledcích ankety o poslání Grémia pro otázky české jazykové praxe.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 20-24 (1998).

050417 - UJC-A 980075 RIV PL cze C
Hoffmannová, J.
Sacrum/profanum v české postmoderní poezii.
In: Czlowiek - dzielo - sacrum. - (Ed. Gajda, S.; Sobeczko, H. J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 389-395.
[Clowiek - dzielo - sacrum. Kamien Slaski (PL), 96.10.08-96.10.10]

050446 - UJC-A 980104 RIV CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Höhne, S. - Nekula, M. (Hrsg.): Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. - München, 1997. 214 s.
Slovo a slovesnost, 59 [4] 296-300 (1998).

050450 - UJC-A 980108 RIV CZ ger R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Nekula, M.: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter Besonderer Berücksichtigung der Abtônungspartikeln. (Linguistische Arbeiten 355). - Tübingen, 1996. 220 s.
Linguistica Pragensia, 8 [2] 102-108 (1998).

050405 - UJC-A 980063 CZ cze B
Hoffmannová, J. - Hoffmann, B.
Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Literatura a komunikace. Praha, Práce 1998. - 150 s. - (Učebnice pro základní školy.).

050408 - UJC-A 980066 CZ cze B
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Dialog v hodinách češtiny 2. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6. - 9. ročníku a nižšího gymnázia. Praha, Pansofia 1998. - 43 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050423 - UJC-A 980081 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Institucionální komunikace v češtině.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 129-136.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

050357 - UJC-A 980015 RIV CZ cze J
Holubová, V.
Bavič, bavitel, bavent.
Naše řeč, 81 [2/3] 161-164 (1998).

050353 - UJC-A 980011 RIV CZ cze J
Homolková, M.
Dobrodružství lexikografie.
Naše řeč, 81 [2/3] 70-79 (1998).
[Paměť slov. Praha (CZ), 97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1089

050462 - UJC-A 980120 RIV CZ cze J
Homolková, M.
Malá etuda lexikálně historická: O polylexii ve staré češtině.
Čeština doma a ve světě, 6 [2] 88-90 (1998).

050395 - UJC-A 980053 CZ cze J
Hrušková, Z.
Host? Návštěvník?
Naše řeč, 81 [4] 222-223 (1998).

052333 - UJC-A 980702 RIV MK cze C
Janyšková, I.
K některým makedonským názvům dřevin.
In: Makedonsko - češka naučna konferencija. - (Ed. Miovski, M.; Karanfilovski, M.; Veljanovska, K.). - Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Filološki fakultet "Blaže Koneski" - Skopje 1998. - S. 143-150.
[Makedonsko - češka naučna konferencija. Ochrid (MK), 96.08.28-96.08.30]

052339 - UJC-A 980713 RIV PL cze J
Janyšková, I.
Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin.
Slavia, 67 [1-2] 39-48 (1998).
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakow (PL), 98.08.27-98.09.02]

052340 - UJC-A 980714 RIV CZ cze C
Janyšková, I.
Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin.
In: Česká slavistika. - (Ed. Bláhová, M.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 39-48.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakow (PL), 98.08.27-98.09.02]

052341 - UJC-A 980715 RIV CZ cze R
Janyšková, I.
[Recenze].
Rec.: Snoj, M.: Slovenski etimološki slovar. Masarykova univerzita v Brně 1998. - 3 s.
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. jazykovědná A., . - ( 46).

052347 - UJC-A 980726 RIV CZ cze C
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského a jeho význam pro slovanskou lexikografii.
In: Slavica pragensia ad tempora nostra. - (Ed. Gladkova, H.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 247-249.
[Mezinárodní vědecká konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha (CZ), 98.06.08-98.06.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

109125 - UJC-A 20073024 CZ cze J
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Česko-makedonská vědecká konference. [Zpráva].
Slavia, 67, [-] 427-429 (1998).
[Česko-makedonská vědecká konference. Praha (CZ), 98.06.01-98.06.03 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

050392 - UJC-A 980050 RIV CZ cze J
Jirsová, A.
O represích.
Naše řeč, 81 [4] 218 (1998).

050457 - UJC-A 980115 CZ cze J
Jirsová, A.
Náchylné průdušky?
Naše řeč, 81 [5] 267 (1998).

050486 - UJC-A 980145 RIV CZ cze R
Jirsová, A.
[Recenze].
Rec.: Kučera, J. - Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. - Hradec Králové, 1998. 141 s.
Jazykovědné aktality, 35 [3/4] 47-49 (1998).

052334 - UJC-A 980703 RIV MK cze C
Karlíková, H.
Makedonské výrazy s významem "plakat".
In: Makedonsko - češka naučna konferencija. - (Ed. Miovski, M.; Karanfilovski, M.; Veljanovska, K.). - Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Filološki fakultet "Blaže Koneski" - Skopje 1998. - S. 159-165.
[Makedonsko - češka naučna konferencija. Ohrid (MK), 96.08.28-96.08.30]

052342 - UJC-A 980716 RIV CZ cze J
Karlíková, H.
Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích.
Slavia, 67 [1-2] 49-56 (1998).
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakow (PL), 98.08.27-98.09.02]

052343 - UJC-A 980717 RIV CZ cze C
Karlíková, H.
Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích.
In: Česká slavistika. - (Ed. Bláhová, M.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 49-56.
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakow (PL), 98.08.27-98.09.02]

052344 - UJC-A 980718 RIV CZ cze R
Karlíková, H.
[Recenze].
Rec.: Dorovský, I.: Makedonci žijí mezi námi. Masarykova univerzita v Brně 3 s.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. jazykovědná A., 46, (1998).

049900 - UJC-A 980507 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Jak dnes mluví mladí vídenští Češi 1.
Naše řeč, 81 [2-3] 61-72 (1998).

049901 - UJC-A 980508 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Jak dnes mluví mladí vídenští Češi 2.
Naše řeč, 81 [4] 169-178 (1998).

049902 - UJC-A 980509 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
K současné české dialektologii.
In: Přednášky a besedy z 31I. běhu LŠSS. - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1998. - S. 43-49.

049903 - UJC-A 980510 RIV DE ger C
Kloferová, S.
Zum Problem der Synonymie im tschechischen Anhand des tschechischen Sprachatlasses.
In: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern. - (Ed. Grosse, R.). - Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 1998. - S. 197-198. - (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.; Philologisch - historische Klasse. 75/1).
[Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern. Leipzig (DE), 96.03.07-96.03.09]

050361 - UJC-A 980019 RIV CZ cze R
Kořenský, J.
Analýza dynamiky konceptuální soustavy.
Rec.: Nebeská, I.: Jazyk, norma, spisovnost. - Praha, 1996. 159 s.
Slovo a slovesnost, 59 [2] 121-125 (1998).

050372 - UJC-A 980030 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Prostory pro paradox a způsoby jejich vyplnění v teoriích jazyka a řeči.
In: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. (Sborník příspěvků). - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1998. - S. 72-78.
[Paradox ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 95.11.07-95.11.09]

050380 - UJC-A 980038 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Králíkův text jako text.
In: Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy. (Materiály z vědecké konference pořádané Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 8. a 9. října 1997). - (Ed. Štěrbová, A.). - Olomouc, Danal 1998. - S. 98-102.
[Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu současné literární vědy. Olomouc (CZ), 97.10.08-97.10.09]

050381 - UJC-A 980039 RIV CZ cze B
Kořenský, J.
Proměny myšlení o řeči. Praha, Filozofická fakulta UK 1998. - 310 s.

050382 - UJC-A 980040 RIV SK cze J
Kořenský, J.
Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků.
Jazykovedný časopis, 49 [1/2] 27-33 (1998).
[Miedzinarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]

050413 - UJC-A 980071 CZ cze J
Kořenský, J.
Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby /24./.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 72-73 (1998).

050414 - UJC-A 980072 CZ cze J
Kořenský, J.
Opustil nás Oldřich Leška.
Jazykovědné aktuality, 35 [1/2] 74-75 (1998).

050422 - UJC-A 980080 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 99-106.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]

050467 - UJC-A 980125 RIV PL cze B
Kořenský, J.
Český jazyk. Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - 216 s. - (Najnowsze dzieje jezyków slowianskich.).

050468 - UJC-A 980126 RIV PL cze M
Kořenský, J.
Jazyková situace na území ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR.
In: Český jazyk. - (Ed. Kořenský, J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 15-33. - (Najnowsze dzieje jezyków slowianskich.).

050469 - UJC-A 980127 RIV PL cze M
Kořenský, J.
Funkční stratifikace češtiny.
In: Český jazyk. - (Ed. Kořenský, J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 61-94. - (Najnowsze dzieje jezyków slowianskich.).

050470 - UJC-A 980128 RIV PL cze M
Kořenský, J.
Jazykové právo a jazyková politika.
In: Český jazyk. - (Ed. Kořenský, J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 95-101. - (Najnowsze dzieje jezyków slowianskich. ).

050489 - UJC-A 980148 RIV CZ cze J
Kořenský, J.
Slovo v textu.
Jazykovědné aktuality, 35 [Zvláštní číslo.] 83-88 (1998).
[Komise pro gramatickou stavbu při MKS /24./. Malá Skála (CZ), 97.10.03-97.10.05]

052861 - UJC-A 980158 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Výzva doby cílům a metodám zkoumání slovanských jazyků.
In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8. - 10. června 1998). - (Ed. Gladkova, H.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 138-142.
[Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha ( CZ), 98.06.08-98.06.10]

050352 - UJC-A 980010 RIV CZ cze J
Kouba, J.
Staročeský slovník na prahu dospělosti.
Naše řeč, 81 [2/3] 57-60 (1998).
[Paměť slov. Praha (CZ), 97.10.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961406

050351 - UJC-A 980009 CZ cze J
Králík, J.
Druhý bez dvou za dvacet dva?
Naše řeč, 81 [1] 55-56 (1998).

050367 - UJC-A 980025 CZ cze N
Králík, J.
Skloňování jména Toušeň je zvláštností.
Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání (Jazykový koutek), 9 [8] 3 (98.01.10).

050371 - UJC-A 980029 RIV CZ cze C
Králík, J.
Paradox v matematice jako průhled do jiných světů.
In: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. (Sborník příspěvků). - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1998. - S. 91-96.
[Paradox ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 95.11.07-95.11.09]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214

050403 - UJC-A 980061 RIV DE eng C
Králík, J.
Dialogue in Opera. Vol 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 453-457. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]

050456 - UJC-A 980114 RIV CZ cze J
Králík, J.
Přežije dvacáté století rok 2000?
Naše řeč, 81 [5] 265-267 (1998).

053030 - UJC-A 980161 CZ cze J
Králík, J.
Staroboleslavské zastavení barokního básníka. Odstavce ze stolu Páně Bedřicha Bridela.
Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ, 13, [-] 48-51 ( 1998).

050350 - UJC-A 980008 RIV CZ cze R
Kraus, J.
Mnoho tváří stylistiky v knížce Jany Hoffmannové.
Rec.: Hoffmannová, J.: Stylistika a ... - Praha, 1997. 200 s.
Naše řeč, 81 [1] 50-52 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050358 - UJC-A 980016 RIV CZ cze J
Kraus, J.
O jednom šířícím se typu anglicismů v češtině.
Naše řeč, 81 [2/3] 164-165 (1998).

050374 - UJC-A 980032 RIV CZ cze M
Kraus, J.
K problematice jazykového purismu.
In: Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. - (Ed. Karlík, P.; Krčmová, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 91-95.

050396 - UJC-A 980054 RIV CZ cze C
Kraus, J.
Vývoj myšlení o jazyce z pohledu Naší řeči.
In: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1998. - S. 17-21.
[Letní škola slovanských studií /41./. Praha (CZ), 97.08.01-97.08.29]

050404 - UJC-A 980062 RIV CZ cze B
Kraus, J.
Rétorika v evropské kultuře. 2. přepr. vyd. Praha, Academia 1998. - 182 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050415 - UJC-A 980073 RIV PL cze C
Kraus, J.
Mezi rétorikou a homiletikou.
In: Czlowiek - dzielo - sacrum. - (Ed. Gajda, S.; Sobeczko, H. J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 283-287.
[Clowiek - dzielo - sacrum. Kamien Slaski (PL), 96.10.08-96.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050463 - UJC-A 980121 CZ cze J
Kraus, J.
Umíte se přesně vyjádřit?
Informace, - [2] 18 (1998).

050465 - UJC-A 980123 RIV CZ cze J
Kraus, J.
Polemické maximy FXŠ.
Česká literatura, 46 [3] 269-273 (1998).
[Polemos. Liberec (CZ), 97.10.21-97.10.22]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050345 - UJC-A 980003 RIV DE cze M
Malenínská, J.
Příspěvek ke staročeské toponymické lexice.
In: Onomastica Slavogermanica 23. - (Ed. Eichler, E.; Walther, H.). - Leipzig, Sächsische Akademie der Wissenschaften 1998. - S. 279-285. - (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.; Philologisch-historische Klasse. 75/2).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050419 - UJC-A 980077 RIV PL cze C
Malenínská, J.
K přejetí německých nářečních oronymických apelativ do češtiny (na materiálu Slavkovského lesa, Krušných hor, Českého středohoří a Českého Švýcarska).
In: Najnowsze przemiany nazewnicze. - (Ed. Jakus-Borkowa, E.; Nowik, K.). - Warszawa, Energeia 1998. - S. 395-400.
[Ogólnopolska konferencja onomastyczna /10./. Opole (PL), 96.09.18-96.09.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0894

050429 - UJC-A 980087 RIV SK cze C
Malenínská, J.
Hydronymický kořen *brl- v pomístních jménech Čech.
In: Slovenská onomastická konferencia /13./. Zborník materiálov. - (Ed. Majtán, M.; Žigo, P.). - Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1998. - S. 99-103.
[Slovenská onomastická konferencia /13./. Modra-Piesok (SK), 97.10.02-97.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050475 - UJC-A 980133 RIV CZ cze J
Malenínská, J.
K metaforickým přenosům v toponymii. (Opyš a apelativa souznačná).
Acta onomastica, 38 (1997), 28-31 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050479 - UJC-A 980137 RIV CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Jiskra, Z.: Die Miesa. Hydronymische Wanderungen durch das Stromgebiet eines westböhmischen Flusses. I. - Trutnov, 1997. 258 s.
Acta onomastica, 38 (1997), 182-185 (1998).

052858 - UJC-A 980155 RIV CZ cze J
Malenínská, J.
K starobylým metaforickým označením bahnitých, bažinatých míst.
Slavia, 67 [4] 475-479 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050425 - UJC-A 980083 RIV CZ cze C
Martincová, O.
Neologie a variantnost v současném jazyce.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 143-148.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

050434 - UJC-A 980092 RIV CZ cze J
Martincová, O.
K terminologii.
Finance a úvěr, 48 [4] 295-296 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
[Impact factor: 0.281(00) 0.231(01) 0.222(02) 0.112(03) ]

050436 - UJC-A 980094 RIV CZ cze C
Martincová, O.
Slangismy v slovníku neologismů.
In: Sborník přednášek z 6. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. - (Ed. Klimeš, L.). - Plzeň, Pedagogogická fakulta Západočeské univerzity 1998. - S. 29-32.
[Konference o slangu a argotu /6./. Plzeň (CZ), 98.09.15-98.09.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

050433 - UJC-A 980091 RIV CZ cze B
Martincová, O. - Brabcová, R.
Malý slovník jazykovědných termínů. Praha, Pedagogická fakulta UK 1998. - 118 s.

050435 - UJC-A 980093 RIV CZ cze B
Martincová, O. - Mejstřík, V. - Rangelova, A. - Holubová, V. - Opavská, Z. - Tichá, Z. - Voborská, M. - Schmiedtová, V.
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Praha, Academia 1998. - 356 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

050455 - UJC-A 980113 CZ cze J
Matúšová, J.
K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové.
Naše řeč, 81 [5] 262-264 (1998).

050480 - UJC-A 980138 RIV CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Billy, I.: Ortsnamen des Mittelelbegebietes.
Acta onomastica, 38 (1997), 185-188 (1998).

050391 - UJC-A 980049 RIV CZ cze R
Müllerová, O.
Výzkum profesní mluvy, slangu a argotu na Slovensku.
Rec.: Odaloš, P.: Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí. - Banská Bystrica, 1997. 90 s.
Naše řeč, 81 [4] 213-216 (1998).

050400 - UJC-A 980058 RIV DE eng C
Müllerová, O.
Communication Breakdowns in Dealings between Institutions and the Public. Vol 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 179-184. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

050406 - UJC-A 980064 CZ cze B
Müllerová, O.
Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Mluvnice. Praha, Práce 1998. - 133 s. - (Učebnice pro základní školy.).

050416 - UJC-A 980074 RIV PL cze C
Müllerová, O.
Mše jako dialog.
In: Czlowiek - dzielo - sacrum. - (Ed. Gajda, S.; Sobeczko, H. J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1998. - S. 301-308.
[Clowiek - dzielo - sacrum. Kamien Slaski (PL), 96.10.08-96.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

050407 - UJC-A 980065 CZ cze B
Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Hoffmann, B.
Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Procvičujeme, opakujeme. Praha, Práce 1998. - 112 s. - (Učebnice pro základní školy.).

050460 - UJC-A 980118 RIV CZ cze R
Nejedlý, P.
[Recenze].
Rec.: Karlík, P. - Pleskalová, J. -Rusínová, Z. (Ed.): Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. - Boskovice, 1995. 286 s.
Listy filologické, 121 [1/2] 188-192 (1998).

050344 - UJC-A 980002 CZ cze J
Nejedlý, P. - Oliva, K.
Dvacátý třetí ročník Olympiády v českém jazyce.
Český jazyk a literatura, 48 [5/6] 108-112 (1998).

050365 - UJC-A 980023 RIV CZ cze J
Němec, I.
Slova odboje.
Občasník historických skupin ZB a R-3, - [1/2, 3/4, 5/6] 34-36, 25-27, 13-15 (1998).

050366 - UJC-A 980024 CZ cze N
Němec, I.
Národní hrdost a pohrdání národem.
Národní osvobození, - [9] 1-2 (98.04.28).

050491 - UJC-A 980150 CA cze N
Němec, I.
Slova odboje.
Kanadské listy (Ontario), 22 [11/12] 5 (98.00.00).

050421 - UJC-A 980079 RIV CZ cze C
Němec, I. - Homolková, M.
Srovnávací studium sémantických modelů a lexikografický popis.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 93-98.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1367,

050432 - UJC-A 980090 RIV CZ cze B
Němec, I. - Pečírková, J. - Nedvědová, M. - Homolková, M. - Nejedlý, P. - Chládková, V. - Procházková, E. - Kouba, J. - Vajdlová, M.
Staročeský slovník. Seš. 22. Prazápis - pronésti sě. Praha, Academia 1998. - 112 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1367; GA AV ČR(CZ) IAA961406

050490 - UJC-A 980149 RIV SIGLE CZ cze B
Nováková, M.
Bibliografie české onomastiky 1993 - 1994. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1998. - 72 s. - (Lingvistické bibliografie.; Menší řada. 7).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603

053029 - UJC-A 980160 RIV GB eng M
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies (1997). - (Ed. Parkinson, S.; Mayo, P. J. /et al.). - London, W. S. Maney & Son 1998. - S. 927-934. - ( 59).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603

050359 - UJC-A 980017 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Apelativum alej v pomístních jménech v Čechách.
Naše řeč, 81 [2/3] 165-166 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050364 - UJC-A 980022 RIV GB ger C
Olivová-Nezbedová, L.
Das Wörterbuch der Anoikonyme in Böhmen und seine Computerbearbeitung.
In: Scope, Perspectives and Methods of Onomastics. Proceedings of the XIXth International Congres of Onomastic Sciences. - (Ed. Nicolaisen, W.F.H.). - Aberdeen, University of Aberdeen 1998. - S. 236-242.
[International Congress of Onomastic Sciences /19./. Aberdeen (GB), 96.08.04-96.08.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0894

050394 - UJC-A 980052 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách.
Naše řeč, 81 [4] 219-222 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050418 - UJC-A 980076 RIV PL cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Změny v pomístních jménech na území Čech po roce 1945.
In: Najnowsze przemiany nazewnicze. - (Ed. Jakus-Borkowa, E.; Nowik, K.). - Warszawa, Energeia 1998. - S. 175-180.
[Ogólnopolska konferencja onomastyczna /10./. Opole (PL), 96.09.18-96.09.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0894

050420 - UJC-A 980078 RIV CZ cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách za pomoci počítače.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 87-92.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050428 - UJC-A 980086 RIV SK cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Areálovost pomístních jmen v Čechách vzniklých z apelativních názvů porostů.
In: Slovenská onomastická konferencia /13./. Zborník materiálov. - (Ed. Majtán, M.; Žigo, P.). - Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1998. - S. 79-90.
[Slovenská onomastická konferencia /13./. Modra-Piesok (SK), 97.10.02-97.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050458 - UJC-A 980116 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách.
Naše řeč, 81 [5] 268-269 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0784

050476 - UJC-A 980134 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Jména ulic, náměstí, nábřeží a sadů na katastru města Chocně v minulosti a současnosti.
Acta onomastica, 38 (1997), 43-68 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

050481 - UJC-A 980139 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Horní Bříza a Břízsko se lidově jmenují Březí.
Acta onomastica, 38 (1997), 250 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

052859 - UJC-A 980156 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Sedmá mezinárodní slavistická konference v městě Kazimierz Dolny v Polsku.
Slavia, 67 [3] 425-427 (1998).

050438 - UJC-A 980096 RIV CZ cze C
Opavská, Z.
Slang z oblasti moderního tance.
In: Sborník přednášek z 6. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. - (Ed. Klimeš, L.). - Plzeň, Pedagogogická fakulta Západočeské univerzity 1998. - S. 87-90.
[Konference o slangu a argotu /6./. Plzeň (CZ), 98.09.15-98.09.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

052856 - UJC-A 980153 RIV US eng/cze M
Papcunová, J.
Czech Language.
In: 1997 MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. - (Ed. Anderson, J. L.; Newman, S. A.; Zimmermann, P. E.). - New York, The Modern Language Association of America 1998. - S. 107-109.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603

050375 - UJC-A 980033 CZ cze J
Pečírková, J.
Bible Jednoty bratrské: Blahoslavův Nový zákon.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [2] 7 ( 1998).

050376 - UJC-A 980034 CZ cze J
Pečírková, J.
Bible jednoty bratrské: Bible Kralická šestidílná.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [4] 7 ( 1998).

050377 - UJC-A 980035 CZ cze J
Pečírková, J.
Bible jednoty bratrské: Další vydání Kralické Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [6] 7 ( 1998).

050378 - UJC-A 980036 CZ cze J
Pečírková, J.
Bible svatováclavská.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [8] 7 ( 1998).

050431 - UJC-A 980089 RIV SI eng M
Pečírková, J.
Czech Translations of the Bible.
In: Interpretation of the Bible. - (Ed. Krašovec, J.). - Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1998. - S. 1167-1200.

050473 - UJC-A 980131 CZ cze J
Pečírková, J.
Česká Bible v 19. století.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [10] 5 ( 1998).

050474 - UJC-A 980132 CZ cze J
Pečírková, J.
Česká Bible ve 20. století.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady Bible), 74 [12] 7 ( 1998).

050426 - UJC-A 980084 RIV CZ cze C
Rangelova, A.
Sociolingvistické aspekty neologie (na česko-bulharském jazykovém materiálu).
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 149-154.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

050439 - UJC-A 980097 RIV CZ cze C
Rangelova, A.
O drogovém lexiku po 10 letech.
In: Sborník přednášek z 6. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. - (Ed. Klimeš, L.). - Plzeň, Pedagogogická fakulta Západočeské univerzity 1998. - S. 122-125.
[Konference o slangu a argotu /6./. Plzeň (CZ), 98.09.15-98.09.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

050447 - UJC-A 980105 RIV CZ cze R
Rangelova, A.
[Recenze].
Rec.: Filipec, J.: Studia Lexikologica. (Specimina Philologicae Slavicae, Bd. 109). - München, 1996. 171 s.
Slovo a slovesnost, 59 [4] 308-311 (1998).

052862 - UJC-A 980159 RIV CZ cze C
Rangelova, A.
Sociolekt jako zdroj lexikálních inovací.
In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8. - 10. června 1998). - (Ed. Gladkova, H.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 173-176.
[Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha (CZ), 98.06.08-98.06.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061702

050443 - UJC-A 980101 RIV SK cze J
Rangelova, A. - Tichá, Z. - Opavská, Z.
Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu).
Varia, 7, 139-147 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061702

052336 - UJC-A 980705 RIV CZ cze J
Skalka, B.
Radoslav Večerka sedmdesátiletý.
Opera Slavica, 8 [2] 49-50 (1998).

050485 - UJC-A 980144 RIV CZ cze J
Slezáková, M.
Role ukazovacích zájmen ten, ta, to v mluveném dialogickém textu.
Jazykovědné aktality, 35 [3/4] 5-20 (1998).

050348 - UJC-A 980006 RIV CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - Praha, 1997. 292 s.
Časopis pro moderní filologii, 80 [1] 51-54 (1998).

050383 - UJC-A 980041 RIV CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Černý, J.: Dějiny lingvistiky. - Olomouc, 1996. 517 s.
Časopis pro moderní filologii, 80 [2] 105-107 (1998).

050390 - UJC-A 980048 RIV CZ cze J
Světlá, J.
Sportovní terminologie v cestovním ruchu.
Naše řeč, 81 [4] 202-205 (1998).

050401 - UJC-A 980059 RIV DE fre C
Světlá, J.
Dialogue tétéphonique au service des pompiers. Vol 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 203-208. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]

050451 - UJC-A 980109 CZ cze J
Svobodová, I.
Co všechno je možné v mimoškolní jazykové výchově.
Naše řeč, 81 [5] 225-231 (1998).

052855 - UJC-A 980152 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Zamyšlení nad psaním velkých písmen.
Český jazyk a literatura, 49 [3/4] 55-62 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030

050466 - UJC-A 980124 CZ cze N
Svozilová, N.
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (1, 2, 3).
Literární noviny, 9 [18, 30, 48] 6 (98.05.06, 98.07.29, 98.12.02).

066496 - UJC-A 997004 CZ cze R
Šarapatková, Ž.
[Recenze].
Rec.: Balhar, J. / a kol. - Balhar, J. / a kol.: Český jazykový atlas 1. - Praha, 1992. 427 s.Český jazykový atlas 2. - Praha, 1997. 507 s.
Slavia, 67, [-] 372-373 (1998).

050349 - UJC-A 980007 CZ cze J
Štícha, F.
Nad překladem románu Franze Werfla Čtyřicet dnů hory Mojžíšovy.
Naše řeč, 81 [1] 1-12 (1998).

050355 - UJC-A 980013 CZ cze R
Štícha, F.
Srovnávací studie slovanské věty.
Rec.: Běličová, H. - Uhlířová, L.: Slovanská věta. - Praha, 1996, 277 s.
Naše řeč, 81 [2/3] 147-154 (1998).

050398 - UJC-A 980056 RIV DE ger C
Štícha, F.
Ich weiss es nicht. Ein deutsch-tschechischer Vergleich einer Antwort. Tail 2.
In: Dialoganalyse 6. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Müllerová, O.; Světlá, J.). - Tübingen, Niemeyer 1998. - S. 481-485. - (Beiträge zur Dialogforschung. 17).
[Dialoganalyse /6./. Praha (CZ), 96.04.17-96.04.20]

050449 - UJC-A 980107 CZ eng J
Štícha, F.
Forms and Meaning in Yes-No Questions (a Contrastive Study of English, French, German and Czech) 1.
Linguistica Pragensia, 8 [2] 73-80 (1998).

050454 - UJC-A 980112 CZ cze R
Štícha, F.
Nad jednou německou učebnicí češtiny.
Rec.: Frei, J.: Tschechisch gründlich und systematisch 1. - München, 1997.
Naše řeč, 81 [5] 255-259 (1998).

050379 - UJC-A 980037 CZ cze N
Švestková, L. - Malenínská, J. - Olivová-Nezbedová, L.
Z historie regionu.
Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání (Jazykový koutek), - [ pravidelný koutek (sobotní, od. 1.3.1998 vždy ve středu)] 4 ( 98.01.00-98.12.00).

050356 - UJC-A 980014 CZ cze J
Tichá, Z.
Taping.
Naše řeč, 81 [2/3] 160-161 (1998).

050437 - UJC-A 980095 RIV CZ cze C
Tichá, Z.
Lexikografické přístupy k slangovému materiálu.
In: Sborník přednášek z 6. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. - (Ed. Klimeš, L.). - Plzeň, Pedagogogická fakulta Západočeské univerzity 1998. - S. 9-13.
[Konference o slangu a argotu /6./. Plzeň (CZ), 98.09.15-98.09.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

050453 - UJC-A 980111 CZ cze J
Tichá, Z.
7. kolokvium mladých jazykovědců.
Naše řeč, 81 [5] 259-262 (1998).

050459 - UJC-A 980117 CZ cze J
Tichá, Z.
Kulturistika, bodybuilding a to ostatní.
Muscle & Fitness, [10] 29 (1998).

050488 - UJC-A 980147 CZ cze J
Tichá, Z. - Rangelova, A.
Slovník - práce, která může trvat celý život.
Jazykovědné aktality, 35 [3/4] 58-60 (1998).

050347 - UJC-A 980005 RIV CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Ilieva, K.: Binominativní izrečenija i pragmatika. - Plovdiv, 1996, 127 s.
Časopis pro moderní filologii, 80 [1] 39-40 (1998).

050387 - UJC-A 980045 RIV CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Hřebíček, L.: Lectures on Text Theory. - Praha, 1997. 191 s.
Slovo a slovesnost, 59 [3] 231-233 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K096

050393 - UJC-A 980051 CZ cze J
Uhlířová, L.
Zálivgate.
Naše řeč, 81 [4] 218-219 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961409

050424 - UJC-A 980082 RIV CZ cze C
Uhlířová, L.
O dialogu mezi jazykovou poradnou a veřejností aneb K čemu slouží počítačová databáze dotazů o jazyce a odpovědí na ně.
In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro 12. mezinárodní sjezd slavistů. - (Ed. Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.). - Praha, Euroslavica 1998. - S. 169-177.
[Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 98.08.27-98.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030

050472 - UJC-A 980130 RIV DB eng J
Uhlířová, L.
Linguists vs the Public: An Electronic Database of Letters to The Language Consulting Service as a Source of Sociolinguistic Information.
Journal of Quantitative Linguistics, 5 [3] 262-268 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030

052857 - UJC-A 980154 RIV CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších sloves. - Praha, 1997. 359 s.
Slavia, 67 [3] 373-378 (1998).

053031 - UJC-A 980162 RIV BG bul J
Uhlířová, L.
Balgarskoto prilagatelno pod "režima" na medijnija ezik.
Sapostavitelno ezikoznanie, 23 [1/2] 25-38 (1998).

050343 - UJC-A 980001 RIV DB eng M
Uhlířová, L. - Siewierska, A.
An overview of word order in Slavonic languages.
In: Constituent Order in the Languages of Europe. - (Ed. Siewierska, A.). - Berlin, Mouton de Gruyter 1998. - S. 105-149. - ( Empirical Approaches to Language Typology.; Eurotyp. 20-1).

050442 - UJC-A 980100 RIV SK cze J
Vajdlová, M.
Substantivizovaná adjektiva označující poplatky, dávky a platy ve staré češtině.
Varia, 7, 123-126 (1998).
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]

052335 - UJC-A 980704 RIV MK cze C
Valčáková, P.
Názvy jídel v stsl. a csl. památkách makedonské redakce.
In: Makedonsko - češka naučna konferencija. - (Ed. Miovski, M.; Karanfilovski, M.; Veljanovska, K.). - Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Filološki fakultet "Blaže Koneski" - Skopje 1998. - S. 131-138.
[Makedonsko - češka naučna konferencija. Ochrid (MK), 96.08.28-96.08.30]

052338 - UJC-A 980710 RIV CZ cze J
Valčáková, P.
Názvy koření ve slovanských jazycích.
Slavia, 67 [1-2] 73-80 (1998).
[Mezinárodní sjezd slavistů /12./. Krakow (PL), 98.08.27-98.09.02]

052337 - UJC-A 980706 RIV SK cze C
Vykypěl, B.
K rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní).
In: Varia 7. Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997). - (Ed. Nábělková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998. - S. 194-206.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /7./. Modra-Piesok (SK), 97.12.03-97.12.05]

052345 - UJC-A 980722 RIV DE ger C
Vykypěl, B.
Zu den angeblich polnischen Wörtern im altpreussischenVokabular Simon Grunaus.
In: Beitrege der Europäischen slavistischen Linguistik (POLYSLAV). - (Ed. Giger, M.; Wiener, B.). - Münchem, Verlag Otto Sagner 1998. - S. 165-171. - (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki 2).
[Slavistische Linguistik am Bodensee. Konstanz (DE), 97.10.09-97.10.11]

052346 - UJC-A 980723 RIV CZ ger J
Vykypěl, B.
Zwei Bemerkungen zur germanischen Sozialterminologie.
Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. jazykovědná A., 46, 39-43 (1998).

066504 - UJC-A 997012 RIV LT ger J
Vykypěl, B.
Zu den angeblich litauischen Wörtern im Altpreussischen Vokabular Simon Grunaus.
Baltistica, 33 [2] 209-213 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11