ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

034835 - UGN-S 960163 NL eng B
Axelsson, O. - Blaheta, R. - Kohut, R.
Inexact Newton solvers in plasticity. Theory and experiments. Nijmegen, University of Nijmegen 1996. - 28 s.
Grant: Copernicus(XE) CP940820; GA ČR(CZ) GA105/95/1273

034818 - UGN-S 960136 CZ cze I
Bláha, P. - Knejzlík, J. - Mueller, K.
Závěrečná zpráva o vývoji monitorovacích metod pro kontrolu těsnosti kanalizačního sběrače. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1996. - 17 s.

034836 - UGN-S 960164 NL eng B
Blaheta, R.
Convergence of Newton type solvers in incremental return mapping analysis of elasto-plastic problems. Nijmegen, University of Nijmegen 1996. - 35 s.
Grant: Copernicus(XE) CP940820; GA ČR(CZ) GA201/94/1861

036849 - UGN-S 960167 CZ cze C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Paralelizace metody sdružených gradientů.
In: Programy a algoritmy numerické matematiky 8. - Praha, MÚ AV ČR 1996. - S. 26-33.
[Programy a algoritmy numerické matematiky /8./. Janov n.N. (CZ), 96.06.10-96.06.14]
Grant: GA105/95/1273

036872 - UGN-S 960190 CZ eng B
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
A parallel CG solver for FE analysis of 3D problems in geomechanics.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 37-41. - ().
Grant: GA105/95/1273

034826 - UGN-S 960147 IS eng C
Častová, N. - Kaláb, Z. - Kučera, R.
Digital Seismic Signals and their Wavelets.
In: Seismology in Europe. Papers presented at the 25. General Assembly. - (Ed. Thorkelsson, B.). - Reykjavík, Iceland Meteorological Office 1996. - S. 89-91. - ().
[Seismology in Europe /25./. Reykjavík (IS), 96.09.09-96.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474KSK1012601

036858 - UGN-S 960176 CZ cze Cz
Častová, N. - Kaláb, Z. - Kučera, R.
Wavelety seismologických signálů.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 9-14. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: KSK1012601

036873 - UGN-S 960191 CZ eng B
Častová, N. - Kaláb, Z. - Kučera, R.
Discrete Wavelet Transform and Seismological Signals.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 43-46. - ().
Grant: KSK1012601

034812 - UGN-S 960129 CZ cze C
Dirner, V. - Fečko, P. - Vavro, M.
Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR.
In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 173-184.
[Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. Ostrava (CZ), 96.05.01]

034808 - UGN-S 960125 CZ cze C
Dopita, M.
Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve.
In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 34-41.
[Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. Ostrava (CZ), 96.05.01]

036855 - UGN-S 960173 CZ cze J
Eliáš, M. - Martinec, P. - Reháková, D. - Vašíček, Z.
Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika).
Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 [3] 259-275 (1996).

039220 - UGN-S 970522 CZ eng J
Fischer, W. - Hlavinková, P.
The registration of areas of suspected contamination regarding dumps in the Brno conurbation.
Moravian Geographical Reports, 4 [2] 45-49 (1996).

034806 - UGN-S 960121 CZ cze Cz
Foldyna, J.
Potenciál modulovaných pulzních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí.
In: Sanace betonových konstrukcí. 6. mezinárodní sympozium. - Brno, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí 1996. - S. 215-220.
[Sanace betonových konstrukcí /6./. Brno (CZ), 96.05.14-96.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429

036864 - UGN-S 960182 CZ cze Cz
Grygar, R. - Hofrichterová, L. - Jelínek, J. - Muellerová, J. - Poláček, A. - Mueller, K.
Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 212-224. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

036850 - UGN-S 960168 GB eng C
Hlaváč, L.
Interaction of grains with water jet - the base of the physical derivation of complex equation for jet cutting of rock materials.
In: Jetting Technology. 13th International Conference. - (Ed. Gee, C.). - London, Mechanical Engineering Publications 1996. - S. 471-485. - ().
[International Conference on Jetting Technology. Applications and Opportunities /13./. Sardinia (IT), 96.10.29-96.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429; GA ČR(CZ) 205/96/0984

036876 - UGN-S 960194 CZ eng B
Hlaváč, L.
Physical analysis of the rock disintegration by pressurised water-through-bit.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 59-62. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429; GA ČR(CZ) GA101/96/1527; GA ČR(CZ) GA205/96/0931

054539 - UGN-S 980149 RIV YU eng J
Hlaváč, L. - Pinka, J. - Vašek, J.
High energy liquid jet use for producing of coal powder.
Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta, 35-36, [-] 9-14 ( 1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429; GA ČR(CZ) GA205/96/0931; CZ-US(XX) 95005

036877 - UGN-S 960195 CZ eng B
Hlaváč, L. - Sochor, T.
Mineral grain destruction during the process of material disintegration by abrasive water jet.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 63-66. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429; GA ČR(CZ) GA205/96/0931

036851 - UGN-S 960169 IT eng C
Hlaváč, L. - Vašek, J.
Physical Aspects of the H.E.L.J. use in clean Coal Technologies.
In: Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production. Proceedings of the 4th International Conference SWEMP 96. - (Ed. Ciccu, R.). - Cagliari, DIGITA 1996. - S. 1305-1312.
[SWEMP 96 /4./. Cagliari (IT), 96.10.07-96.10.11]
Grant: (US-CZ) 95005; GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429; CZ(CZ) 205/96/0931

034825 - UGN-S 960146 IS eng C
Holub, K.
The Influence of Safety and Remnant Pillars on Induced Seismicity Origin in Coal Mines.
In: Seismology in Europe. Papers presented at the 25. General Assembly. - (Ed. Thorkelsson, B.). - Reykjavík, Iceland Meteorological Office 1996. - S. 77-82. - ().
[Seismology in Europe /25./. Reykjavík (IS), 96.09.09-96.09.14]
Grant: KSK1012601

034831 - UGN-S 960155 CH eng J
Holub, K.
Space-time Variations of the Frequency-energy Relation for Mining-induced Seismicity in the Ostrava-Karviná Mining District.
Pure and Applied Geophysics, 146 [2] 265-280 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409KSK1012601
[Impact factor:1.134(91) 0.550(92) 0.490(93) 0.268(94) 0.727(95) 0.934(96) 0.467(97) 0.612(98) 0.689(99) 0.757(00) 0.728(01) 0,922(02) 0.767(03) ]

036861 - UGN-S 960179 CZ cze Cz
Holub, K.
Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 160-168. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: KSK1012601

039201 - UGN-S 970133 PL eng B
Holub, K.
Origin and Dynamics of Certain Induced Seismicity Focal Regions.
In: Tectonophysics of Mining Areas. - (Ed. Idziak, A.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 1996. - S. 110-121.
Grant: KSK1012601

034828 - UGN-S 960149 IS eng C
Holub, K. - Veselá, V.
Seismic noise in the Ostrava-Karviná Region, Czech Republic.
In: Seismology in Europe. Papers presented at the 25. General Assembly. - (Ed. Thorkellson, B.). - Reykjavík, Iceland Meteorological Office 1996. - S. 155-160. - ().
[Seismology in Europe /25./. Reykjavík (IS), 96.09.09-96.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519

034830 - UGN-S 960154 CZ eng J
Holub, K. - Veselá, V.
Approaches to the Energy Classification of Mining-Induced Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Basin.
Acta montana. A, - [9] 107-120 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

036862 - UGN-S 960180 CZ cze Cz
Holub, K. - Veselá, V.
Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 171-186. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519

039202 - UGN-S 970148 CZ eng J
Holub, K. - Veselá, V.
A note on investigation of the seismic waves attenuation.
Acta montana. A, - [10] 53-56 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

037961 - UGN-S 970503 CZ eng Jx
Horská, H. - Mikulík, O. - Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population.
Moravian Geographical Reports, 4 [2] 19-34 (1996).

037962 - UGN-S 970504 CZ cze B
Horská, H. - Mikulík, O. - Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje. Třebíč, Západomoravské muzeum 1996. - 1-44 s.

067082 - UGN-S 990027 CZ eng B
Hrádek, M.
Natural hazards in the Czech Republic. (Ed. Hrádek, M.). - Brno, UGN AVČR 1996. - 162 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

067085 - UGN-S 990030 RIV CZ eng C
Hrádek, M.
Origin of valleys at the eastern margin of the Bohemian massif and their natural hazards.
In: IAG European regional geomorphological conference Hungary. - (Ed. Lóczly, D.). - Budapest, Hungarian academy of sciences 1996. - S. 52.
[European regional geomorphological conference. Budapest (HU), 96.04.09-96.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

067086 - UGN-S 990040 CZ cze C
Hrádek, M.
Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu.
In: Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AVČR 1996. - S. 225-231.
[Regionální konference s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 96.10.08]

067081 - UGN-S 990026 CZ eng M
Hrádek, M. - Kolejka, J. - Švehlík, R.
Natural hazards in the Czech and Slovak Republic.
In: Natural hazards in the Czech Republic. - (Ed. Hrádek, M.). - Brno, Ústav geoniky AVČR 1996. - S. 7-56.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

067084 - UGN-S 990029 CZ eng M
Hrádek, M. - Ondráček, S.
Investigation into the causes of the origin of the flash floods in the Czech Republic.
In: Natural hazards in the Czech Republic. - (Ed. Hrádek, M.). - Brno, UGN AVČR 1996. - S. 113-139.

067083 - UGN-S 990028 CZ eng M
Hrádek, M. - Švehlík, M.
Dust stroms in Moravia and Silesia.
In: Natural hazards in the Czech Republic. - (Ed. Hrádek, M.). - Brno, UGN AVČR 1996. - S. 83-111.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

037958 - UGN-S 970500 CZ eng J
Ivan, A.
Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia).
Moravian Geographical Reports, 4 [1] 2-28 (1996).

067080 - UGN-S 990016 CZ eng J
Ivan, A.
Morphotectonic of SE margin of the Bohemian crotaceous basin, two half-grabons and their surroundings north of Brno.
Moravian geographical reports, 4 [1] 2-28 (1996).

032441 - UGN-S 960023 CZ cze B
Ivan, A. - Kirchner, K.
Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí).
In: Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí). - (Ed. Gruna, B.; Reitter, A.). - Praha, Znojmo, AOPK ČR, Správa NP Podyjí 1996. - S. 27-39. - ().
Grant: MŽP(CZ) 774/93IAA3086601

037965 - UGN-S 970507 CZ cze B
Ivan, A. - Kirchner, K.
Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů. (Ed. Otava, J.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - 11-13 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1222

034802 - UGN-S 960112 CZ cze C
Jakl, O.
Dotazovací systém pro 3D konečněprvkovou analýzu.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře. - Praha, JČMF 1996. - S. 43-47.
[Moderní matematické metody v inženýrství /4./. Nová Ves u Frýdlantu n. Ostravicí (CZ), 95.06.26-95.06.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/1273

034827 - UGN-S 960148 IS eng C
Kaláb, Z.
Determination of harmonic components in seismic Signal.
In: Seismology in Europe. Papers presented at the 25. General Assembly. - (Ed. Thorkelsson, B.). - Reykjavík, Iceland Meteorological Office 1996. - S. 104-109. - ().
[Seismology in Europe /25./. Reykjavík (IS), 96.09.09-96.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

039198 - UGN-S 970112 CZ eng J
Kaláb, Z.
Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine.
Acta montana. A, - [10] 155-162 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

034817 - UGN-S 960135 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Experimentální měření vibrací způsobených provozem lanové dráhy v Punkevních jeskyních - Dómu zkázy. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1996. - 9+13 s.

036868 - UGN-S 960186 CZ eng B
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 11-16. - ().
Grant: KSK1012601

039199 - UGN-S 970113 CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district.
Acta montana. A, - [9] 35-43 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

034819 - UGN-S 960138 CZ eng J
Kaláb, Z. - Kumpera, O. - Mueller, K.
Macroseismic Fields in the Jeseníky Area.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 3 [1] 14-18 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) 105/93/2904; GA ČR(CZ) GA105/95/0474

036863 - UGN-S 960181 CZ cze Cz
Kaláb, Z. - Kunčický, D.
Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 187-192. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

039197 - UGN-S 970111 PL eng B
Kaláb, Z. - Müller, K.
A Contribution to the Seismotectonic Setting of Northern Part of the Moravo-Silesian Area.
In: Tectonophysics of Mining Areas. - (Ed. Idziak, A.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 1996. - S. 122-131.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474; US-CZ(CZ) 93065

036859 - UGN-S 960177 CZ cze Cz
Kaláb, Z. - Šťastná, E. - Trybová, M.
Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 63-71086. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: KSK1012601

032442 - UGN-S 960024 CZ cze B
Kirchner, K.
Biogeografické členění České republiky. (Ed. Culek, M.). - Praha, Enigma pro MŽP ČR 1996. - 347 s.
Grant: MŽP(CZ) 1180/93

032438 - UGN-S 960019 CZ cze C
Kirchner, K. - Ivan, A.
Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí.
In: Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991. - Znojmo, Správa NP Podyjí 1996. - S. 1-2.
[Odborný seminář rady NP Podyjí. Znojmo (CZ), 96.03.19]
Grant: MŽP(CZ) 774/93IAA3086601

032439 - UGN-S 960020 HU eng A
Kirchner, K. - Ivan, A.
Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif.
In: Geomorphology and the Changing Environment in Europe. Abstracts of papers. - (Ed. Lóczy, D.; Bassa, L.). - Budapest, Hungarian Academy of Sciences 1996. - S. 68.
[European Regional Geomorphological Conference. Budapest - Veszprém (HU), 96.04.09-96.04.12]
Grant: MŽP(CZ) 774/93; GA AV ČR(CZ) IA31459

039219 - UGN-S 970513 SIGLE CZ cze C
Kirchner, K. - Ivan, A.
Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). (Ed. Gricová, M.; Bálek, R.; Végh, L.; Janoušek, P.; Knápek, J.; Mach, M.). - Praha, ČVUT Praha 1996. - 59-63 s.
[9. Regionální konference IVA PPA a 3. Mezinárodní konference E.I.A. Praha (CZ), 96.09.23-96.09.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3086601; GA ČR(CZ) GA205/94/1222

039217 - UGN-S 970511 CZ cze B
Kirchner, K. - Ivan, A. - Andrejkovič, T.
Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí. (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Katedry geologických věd PřF MU, ČGÚ 1996. - 10-12 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3086601; GA ČR(CZ) GA103/95/1536

037964 - UGN-S 970506 CZ cze B
Kirchner, K. - Ivan, A. - Brzák, M.
K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí. (Ed. Otava, J.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - 21-23 s. - ().

039218 - UGN-S 970512 CZ cze C
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. (Ed. Stárka, L.; Bílková, D.). - Praha, Správa CHKO ČR, AOPK ČR, ČSS 1996. - 25-29 s.
[Seminář - Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve. Teplice nad Metují (CZ), 96.10.04-96.10.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3086601; GA MŽP(CZ) 774/93

037963 - UGN-S 970505 CZ cze B
Kirchner, K. - Krejčí, O. - Roupec, P.
Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši. (Ed. Otava, J.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - 65-68 s. - ().

032440 - UGN-S 960021 HU eng A
Kirchner, K. - Nováček, V.
Changes of the Morava river beds, Southern Moravia.
In: Geomorphology and the Changing Environment in Europe. Abstracts of papers. - (Ed. Lóczy, D.; Bassa, L.). - Budapest, Hungarian Academy of Sciences 1996. - S. 69.
[European Regional Geomorphological Conference. Budapest - Veszprém (HU), 96.04.09-96.04.12]

034813 - UGN-S 960130 CZ cze C
Knejzlík, J. - Rambouský, Z.
Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu.
In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 103-105. - ().
[Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horkém masivu. Ostrava (CZ), 95.12.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2017

034814 - UGN-S 960131 CZ cze C
Knejzlík, J. - Rambouský, Z. - Skotnica, M.
Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu.
In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 46-102. - ().
[Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Ostrava (CZ), 95.12.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2017

036860 - UGN-S 960178 CZ cze Cz
Knejzlík, J. - Skotnica, M.
Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 122-130. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA105/95/0474

034837 - UGN-S 960166 SIGLE CZ eng I
Kohut, R.
Software modulus: Code for implementation of preconditioners. Ostrava, Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic 1996. - 31 s.
Grant: Copernicus(XE) CP940820

036874 - UGN-S 960192 CZ eng B
Kolcun, A.
Generator of 2D and 3D structured meshes for FEM.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 47-50. - ().
Grant: Copernicus(XE) CP940820; GA ČR(CZ) GA105/95/1273

054538 - UGN-S 980136 RIV SK eng C
Kolcun, A.
3D structured meshes for the FEM.
In: Proceedings of the 12th Spring Conference on Computer Graphics SCCG 1996. - (Ed. Purgathofer, W.). - Bratislava, Comenius University 1996. - S. 265-270.
[Spring Conference on Computer Graphics SCCG 1996/12./. Bratislava-Budmerice (SK), 96.06.05-96.06.07]

036853 - UGN-S 960171 GB eng B
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions.
In: Coalbed Methane and Coal Geology. - (Ed. Gayer, R.; Harris, I.). - London, Geological Society 1996. - S. 227-229. - ().
Grant: (US-CZ) 93065; GA ČR(CZ) GA105/93/2409KSK1012601

034809 - UGN-S 960126 CZ cze C
Konečný, P.
Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin.
In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 42-53.
[Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. Ostrava (CZ), 96.05.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/96/1531KSK1012601

034824 - UGN-S 960144 AT ger Cx
Konečný, P.
Mathematische Modellierung der Umlagerungen von Gebirgsspannungen in Einflussbereich tektonischer Störungen und ihre Anwendung für die Abschätzung der Stabilität von Untertagebauwerken.
In: 45. Geomechanik-Kolloquium 1996. Kurzfassungen der Vorträge. - Salzburg, Österreichische Gesellschaft für Geomechanik 1996. - S. -.
[Geomechanik-Kolloquium 1996 /45./. Salzburg (AT), 96.10.10-96.10.11]
Grant: GA105/96/1531GA105/93/2409

036857 - UGN-S 960175 DE eng J
Konečný, P.
Mathematical Modelling of Stress Fields Redistribution in the Vicinity of Structural Inhomogeneities.
Felsbau, 14 [6] 385-389 (1996).
Grant: (US-CZ) 93065; GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/96/1531

034829 - UGN-S 960150 CZ cze I
Kořínek, R. - Žůrek, P. - Doležal, M. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Měření seismiky a vlivu vrtných a trhacích prací v postupu těžby Dolu Nástup Tušimice v roce 1996. Závěrečná zpráva. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1996. - - s.

036854 - UGN-S 960172 GB eng B
Kožušníková, A.
Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam.
In: Coalbed Methane and Coal Geology. - (Ed. Gayer, R.; Harris, I.). - London, Geological Society 1996. - S. 231-236. - ().

036867 - UGN-S 960185 CZ eng B
Kožušníková, A. (Ed.)
Documenta geonica 1996. Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - 82 s. - ().

036869 - UGN-S 960187 CZ eng B
Kožušníková, A. - Konečný, P.
Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 17-22. - ().
Grant: GA105/95/0473KSK1012601

034810 - UGN-S 960127 CZ cze C
Kožušníková, A. - Konečný, P. - Fialová, V.
Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost.
In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 56-61.
[Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana,DrSc. Ostrava (CZ), 96.05.01]
Grant: GA105/95/0473

034833 - UGN-S 960161 DE eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Voltammetric copper(2) determination with a montmorillonite - modified carbon paste electrode.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 354 [5-6] 692-695 ( 1996).
[International Hans Wolfgang Nürnberg Memorial Symposium on Metal Compounds in Environment and Life /6./. Jülich (DE), 95.05.09-95.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363
[Impact factor:1.213(92) 0.973(93) 0.975(94) 1.065(95) 1.038(96) 1.398(97) 1.513(98) 1.428(99) 1.418(00) 1.649(01) 1,948(02) 1.924(03) ]

039204 - UGN-S 970154 SIGLE CZ eng B
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Clay Modified carbon paste electrodes:Cu(II) sorption and determination.
In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, Ostravská univerzita 1996. - S. 7-17.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363

039205 - UGN-S 970175 SK eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z. - Chmielová, M. - Martinec, P. - Weiss, Z. - Klika, Z.
Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system.
Geologica Carpathica. Clays, 5 [1-2] 49-53 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363; CZ(CZ) K 1042603; XE(CZ) CIPD CT925041KSK1042603

034800 - UGN-S 960107 CZ cze A
Kumpera, O. - Martinec, P.
Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi.
In: Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty. - (Ed. Grecula, M.; Martínek, K.). - Praha, PF UK 1996. - S. 23-24.
[Sedimentární geologie v České republice. Praha (CZ), 96.01.23-96.01.24]
Grant: IAA3086504

034832 - UGN-S 960157 CZ cze J
Malík, J. - Šňupárek, R.
Matematické modelování svorníkové výztuže.
Tunel, 27 [3] 15-18 (1996).
Grant: (US-CZ) 93035; GA ČR(CZ) GA103/94/0777

036878 - UGN-S 960196 CZ eng B
Martinec, P. - Foldyna, J.
Methodology of Determination of Cutting Efficiency of Abrasive Materials in Abrasive Water Jet Cutting.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 67-71. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0931KSK1042603

034801 - UGN-S 960108 CZ cze A
Martinec, P. - Hoch, I.
Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve.
In: Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty. - (Ed. Grecula, M.; Martínek, K.). - Praha, PF UK 1996. - S. 26-27.
[Sedimentární geologie v České republice. Praha (CZ), 96.01.23-96.01.24]
Grant: IAA3086504

034803 - UGN-S 960116 CZ cze C
Martinec, P. - Konečný, P.
Mineralogické a petrologické metody v paleontologii.
In: Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 13.
[Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Ostrava (CZ), 96.04.02-96.04.03]

034816 - UGN-S 960134 CZ cze I
Martinec, P. - Kožušníková, A. - Konečný, P. - Rakowski, Z. - Šňupárek, R. - Slíva, J.
Návrh rozměrů těžebních komor na Dole N. Těchanovice-Lhotka. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1996. - 26+26 s.

036852 - UGN-S 960170 CZ eng J
Mueller, K. - Bláha, P.
Failure zones in rock massif and their physical manifestations.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 3 [2] 20-22 (1996).

036865 - UGN-S 960183 CZ cze Cz
Mueller, K. - Poláček, A. - Muellerová, J.
Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 248-254. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1122; GA ČR(CZ) GA103/95/1536

034834 - UGN-S 960162 GB eng A
Navrátilová, Z. - Kula, P. - Chmielová, M. - Martinec, P. - Weiss, Z. - Klika, Z.
Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes.
In: 6th European Conference on Electro Analysis. Conference Abstracts Booklet. - -, European Society for Electroanalytical Chemistry 1996. - S. -.
[European Conference on Electro Analysis /6./. Durham (GB), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363

054257 - UEK-B 980062 AU eng C
Nováček, V. - Kolejka, J. - Žaloudík, J.
Satellite Atlas of the Czech Republic.
In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. - (Ed. Kraus, K.; Waldhaust, P.). - Horn, Committee of the 18th International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing 1996. - S. 604-608.
[Congress of ISPRS /18./. Vienna (AU), 96.07.09-96.07.19]

034820 - UGN-S 960139 CZ eng J
Otáhal, A. - Michalec, Z. - Zotyka, V.
Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise.
Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. řada hornicko-geologická, 42 [1] 21-26 (1996).

034821 - UGN-S 960140 CZ eng J
Otáhal, A. - Michalec, Z. - Zotyka, V.
Comparison of the Pair of the Same Main Fans Installed in the "Pustinka" Upcast Shaft in "Tuchlovice, a.s." Mine with Respect to the Energy Consumption.
Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. řada hornicko-geologická, 42 [1] 27-30 (1996).

036871 - UGN-S 960189 CZ eng B
Podešva, J. - Šňupárek, R.
Straight-line propagation of the deformation wave along rod roofbolt.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 31-34. - ().
Grant: GA101/95/1177GA103/94/0777

036866 - UGN-S 960184 CZ cze Cz
Poláček, A. - Bednář, K. - Mueller, K.
Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO.
In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 255-261. - ().
[Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 96.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1122

034805 - UGN-S 960118 CZ cze D
Poláček, J.
Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1996. - 79 s.

034811 - UGN-S 960128 CZ cze C
Rakowski, Z.
Matematické modelování v hornické geomechanice.
In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 83-86.
[Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc. Ostrava (CZ), 96.05.01]

034815 - UGN-S 960132 CZ cze C
Rambouský, Z.
Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce.
In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 1996. - S. 42-45. - ().
[Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Ostrava (CZ), 95.12.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2017

036879 - UGN-S 960197 CZ eng B
Sitek, L. - Vašek, J.
Application of high-pressure-water-through bit for rock cutting:laboratory experiments.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 73-78. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429; GA AV ČR(CZ) 101/96/1527

039203 - UGN-S 970150 CZ eng J
Staš, L. - Rakowski, Z. - Hortvík, K.
Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield.
Acta montana. A, - [9] 237-243 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2089

036870 - UGN-S 960188 CZ eng B
Steblay, B. J. - Knejzlík, J. - Konečný, P.
Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 23-30. - ().
Grant: (US-CZ) 93065; GA ČR(CZ) GA105/96/1531

034807 - UGN-S 960122 CZ cze J
Šňupárek, R.
Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže.
Uhlí,rudy,geologický průzkum, 3 [4] 111-113 (1996).

034822 - UGN-S 960141 SI eng C
Šňupárek, R. - Martinec, P.
Laboratory investigations on grouting of polyurethane resins.
In: 3rd International symposium on Tunnel construction and underground structures. Book of Proceedings. - Ljubljana, University of Ljubljana 1996. - S. 34-44.
[International symposium on Tunnel construction and underground structures /3./. Ljubljana (SI), 96.09.26-96.09.28]
Grant: IAA86506KSK1012601

034823 - UGN-S 960142 SK cze C
Šňupárek, R. - Martinec, P.
Laboratorní výzkum geokompozitů.
In: Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava, Orgware 1996. - S. 140-145.
[Geotechnika 96. Ostrava (CZ), 96.05.28-96.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) 3086506IAA86506KSK1012601

034804 - UGN-S 960117 CZ cze J
Taraba, B. - Klika, Z. - Hájek, R. - Dopita, M. - Martinec, P. - Věžníková, H.
Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami.
Uhlí,rudy,geologický průzkum, 3 [3] 76-79 (1996).

036856 - UGN-S 960174 CZ cze J
Taraba, B. - Kula, P. - Konečný, P. - Martinec, P. - Závada, B. - Němec, J.
Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR.
Uhlí,rudy,geologický průzkum, 3 [12] 382-384 (1996).

037959 - UGN-S 970501 CZ eng J
Vaishar, A.
Salzburg Congress of Urban Planning and Development.
Moravian Geographical Reports, 4 [2] 4-42 (1996).

037960 - UGN-S 970502 CZ eng J
Vaishar, A.
The 28th International Geographical Congress THE HAGUE 1996.
Moravian Geographical Reports, 4 [2] 43-44 (1996).

094428 - UGN-S 20025001 CZ eng J
Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Urban and Rural Geography in Paris.
Moravian Geographical Reports, 4 [1] 63-65 (1996).

036880 - UGN-S 960198 CZ eng B
Vala, M.
Chaotic behaviour of high pressure water jets.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 79-82. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429

039200 - UGN-S 970132 PL eng B
Veselá, V.
The Focal Mechanisms of Induced Seismic Events in Two Different Mine Workings.
In: Tectonophysics of Mining Areas. - (Ed. Idziak, A.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 1996. - S. 132-144.
Grant: GA105/95/0474

036875 - UGN-S 960193 CZ eng B
Vijay, M. M. - Foldyna, J.
Ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets: Effect of Frequency on Performance.
In: Documenta geonica 1996. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1996. - S. 53-58. - ().
Grant: GA101/94/1429

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11