ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

025608 - UKS-T 950007 CZ eng B
Bažant, J.
Roman Portraiture. A History of its History. Praha, Koniasch Latin Press 1995. - 206 s. - ().
Grant: IA96202

029570 - UKS-T 960023 CZ cze J
Bažant, J.
Budování minulosti: Znojemská rotunda a renesance 12. století.
Listy filologické, 118 [1-2] 20-37 (1995).
Grant: IA96202

029580 - UKS-T 960033 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Pearson, M. P. - Richards, C. / Architecture and Order. Approaches to social Space.
Listy filologické, 118 [1-2] 147 (1995).
Grant: IA96202

029582 - UKS-T 960035 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Kopcke, G. - Tokumaru, I. / Greece Between East and West: 10th - 8th Centuries BC.
Listy filologické, 118 [1-2] 150-152 (1995).
Grant: IA96202

029584 - UKS-T 960037 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Shapiro, H. A. / Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece.
Listy filologické, 118 [1-2] 154-155 (1995).
Grant: IA96202

029585 - UKS-T 960038 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Miller, S. G. / The Tomb of Lyson and Kallikles: A Painted Macedonian Tomb.
Listy filologické, 118 [1-2] 156-157 (1995).
Grant: IA96202

029586 - UKS-T 960039 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Kockel, V. / Porträtsreliefs stadtrömischer Grabbauten.
Listy filologické, 118 [1-2] 157-158 (1995).
Grant: IA96202

029588 - UKS-T 960041 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Sordi, M. / The Christians and the Roman Empire.
Listy filologické, 118 [1-2] 160-161 (1995).
Grant: IA96202

029589 - UKS-T 960042 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Hannestad, N. / Tradition in Late Antique Sculpture. Conservation - Modernization - Production.
Listy filologické, 118 [1-2] 161-162 (1995).
Grant: IA96202

029590 - UKS-T 960043 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Merhautová, A. / Katedrála sv. Víta v Praze. (K 650. výročí založení).
Listy filologické, 118 [1-2] 171-172 (1995).
Grant: IA96202

037323 - UKS-T 970056 CZ cze B
Bažant, J.
Archeologie klasická.
In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění A-M. - Praha, Academia 1995. - S. 33-34. - ().
Grant: IA96202

053907 - UKS-T 980091 CZ ger R
Frolíková, A.
[Recenze].
Rec.: Kühnert, F. / Bildung und Redekukunst in der Antike.
Rec.: Kühnert, F.: Bildung und Redekukunst in der Antike.
Listy filologické, 118, 332-333 (1995).

025605 - UKS-T 950004 CZ cze C
Karfíková, L.
Summa similitudo principii (Pravda jako vnitrobožská adekvace podle Augustinova spisu De vera religione 29,52-39,73).
In: Veritas vincit - pravda vítězí. - (Ed. Kroupa, J.). - Praha, Koniasch Latin Press 1995. - S. 16-35. - ().
[Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha (CZ), 95.10.20]

025623 - UKS-T 950058 CZ cze B
Karfíková, L.
"Úcta k obrazu přechází na jeho vzor". (Trojiční nauka Basila Velikého a úcta k posvátným obrazům).
In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. - (Ed. Matoušek, A..; Karfíková, L.). - Praha, Česká křesťanská akademie 1995. - S. 61-73. - ().

029579 - UKS-T 960032 CZ cze J
Karfíková, L.
Dva nové teologické časopisy.
Listy filologické, 118 [1-2] 125-126 (1995).

037324 - UKS-T 970057 CZ cze J
Karfíková, L.
Eucharistie jako posvátná hostina. Exegeze vybraných biblických textů.
Teologický sborník, - [4] 6-16 (1995).

037329 - UKS-T 970064 CZ cze R
Karfíková, L.
Slovník katolické dogmatiky.
Rec.: Beinet, W. / Slovník katolické dogmatiky.
Teologické texty, - [6] 69 (1995).

025613 - UKS-T 950048 CZ cze Bx
Kepartová, J.
Císařové antického Říma. Praha, Práh 1995. - 80 s.

025614 - UKS-T 950049 CZ cze B
Kepartová, J.
Antický starověk.
In: Dějiny evropské civilizace I. - Praha, Paseka 1995. - S. 15-59, 62-78.

025615 - UKS-T 950050 CZ cze Jx
Kepartová, J.
Až pojedete do Říma...(2).
Echo Latina, - [1] 11-12 (1995).

025616 - UKS-T 950051 CZ cze Jx
Kepartová, J.
Nenechali jste si ujít?
Echo Latina, - [1] 39 (1995).

025617 - UKS-T 950052 CZ cze Jx
Kepartová, J.
Až pojedete do Říma...(3).
Echo Latina, - [4] 22-24 (1995).

029569 - UKS-T 960022 CZ cze R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Gall, L. / Vademecum der Geschichtswissenschaften 1994/1995.
Listy filologické, 118 [1-2] 187 (1995).

029581 - UKS-T 960034 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Schuller, W. / Einführung in die Geschichte des Altertums.
Listy filologické, 118 [1-2] 147-150 (1995).

029583 - UKS-T 960036 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Weeber, K. W. / Humor in der Antike. - Kulturgeschichte der antiken Welt, Bd. 50.
Listy filologické, 118 [1-2] 152-153 (1995).

029587 - UKS-T 960040 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Froehlich, T. / Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstädten. Unterschungen zur "volkstümlichen" pompejanischen Malerei.
Listy filologické, 118 [1-2] 159-160 (1995).

053908 - UKS-T 980101 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Riscoprire Pompei. Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori. 13 novembre 1993-12 febbraio 1994.
Listy filologické, 118, 340 (1995).

053909 - UKS-T 980102 CZ ger R
Kepartová, J.
Einführungen und Hilfsbücher zur Alten Geschichte.
Rec.: Gullath, B. - Heidtmann, F.; Clauss, M.; Schuller, W.; Blois, L. de - Spek, R. J. van; Vollmer, D. / Wie finde ich altertumswissenschaftliche Literatur...; Einführung id die Alte Geschichte; Einführung in die Geschichte des Altertums; Einführung in die Alte Welt; Alte Geschichte in Studium und Unterricht...
Rec.: Gullath, B. - Heidtmann, F.; Clauss, M.; Schuller, W.; Blois, L. de - Spek, R. J. van; Vollmer, D.: Wie finde ich altertumswissenschaftliche Literatur...; Einführung id die Alte Geschichte; Einführung in die Geschichte des Altertums; Einführung in die Alte Welt; Alte Geschichte in Studium und Unterricht...
Listy filologické, 118, 147-150 (1995).

028424 - A-Z 960010 CZ cze B
Kostlán, A. - Čornej, P.
Dějiny evropské civilizace I.
In: Dějiny evropské civilizace I. - Praha-Litomyšl, Paseka 1995. - S. 320-345.

025630 - UKS-T 950065 CZ cze C
Kroupa, J.
Digitalizace písemných památek v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum.
In: Knihovny '95. - Praha, - 1995. - S. 225-231.
[Knihovny současnosti. Seč u Chrudimi (CZ), 95.10.03-95.10.05]
Grant: GA405/93/2137

029573 - UKS-T 960026 CZ cze J
Kroupa, J.
Úmrtí B. Balbína a Alma congregatio major beatae Virginis Annunciatae u sv. Klimenta v Praze.
Listy filologické, 118 [1-2] 93-97 (1995).
Grant: IA96206

029574 - UKS-T 960027 CZ cze J
Kroupa, J.
G. Crugerius v zrcadle Catalogi triennales II.
Listy filologické, 118 [1-2] 98-99 (1995).
Grant: GA405/93/2137

029576 - UKS-T 960029 CZ cze J
Kroupa, J.
J. Korzinek v zrcadle Catalogi triennales II.
Listy filologické, 118 [1-2] 104-106 (1995).
Grant: GA405/93/2137

053852 - UKS-T 980061 CZ lat/cze E
Kroupa, J. K.
Incunabula lingva Bohemica impressa - Jazykově české prvotisky. Praha, UKS 1995. - - s.
Grant: GA405/93/2137

025626 - UKS-T 950061 CZ eng B
Kurzová, H.
Iconic Ordering in Morphology.
In: Proceedings of LP'94. - (Ed. Palek, B.). - Prague, Karolinum 1995. - S. 231-244.

025627 - UKS-T 950062 DE eng B
Kurzová, H.
Greek and Latin.
In: On Languages and Language. The Presidential Addresses of the 1991 Meeting of the Societas Linguistica Europaea. - (Ed. Winter, W.). - Berlin, Mouton de Gruyter 1995. - S. 183-199. - ().

025628 - UKS-T 950063 CZ cze J
Kurzová, H.
Gramatikalizační procesy v balkánských jazycích.
Studia balkanica Bohemo-Slovaca, - [4] 76-88 (1995).

025629 - UKS-T 950064 CZ cze J
Kurzová, H.
Česká a slovenská balkanistická jazykověda 1986-1993.
Studia balkanica Bohemo-Slovaca, - [4] 20-29 (1995).

025607 - UKS-T 950006 CZ cze C
Lyčka, M.
Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době.
In: Veritas vincit - Pravda vítězí. - (Ed. Kroupa, J. K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1995. - S. 65-69. - ().
[Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha (CZ), 95.10.22]

025618 - UKS-T 950053 CZ cze J
Lyčka, M.
Čeho dosáhli křesťané a Židé v posledních desetiletích.
Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, leden-březen 1995 [32] 22-29 (1995).

025619 - UKS-T 950054 CZ eng B
Lyčka, M.
The Land and its Sanctification in the Teaching of Rabbi Joseph B. Soloveitschik.
In: Landgabe. Festschrift für Jan Heller. - Praha, OIKOYMENH 1995. - S. 245-250.

025620 - UKS-T 950055 CZ cze B
Lyčka, M.
Jeruzalém od svého založení do konce starověké židovské státnosti.
In: Katalog výstavy Davidovo město. - Praha, Národní muzeum 1995. - S. -.

025621 - UKS-T 950056 CZ cze B
Lyčka, M.
"Neučiníš sobě rytiny...".
In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. - (Ed. Matoušek, A..; Karfíková, L.). - Praha, Česká křesťanská akademie 1995. - S. 54-60. - ().

025624 - UKS-T 950059 CZ cze T
Lyčka, M.
Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné k eleusinským mystériím.
Orig.: ELIADE, M.: Histoire des croyances et des idées religieuses I. De l'ag e de la pierre aux mysteres d'Éleusis.
In: Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné k eleusinským mystériím. - Praha, OIKOYMENH 1995. - S. -.

025625 - UKS-T 950060 CZ cze T
Lyčka, M.
Proč spravedliví trpí?
Orig.: KUSCHNER, H. S.: When Bad Things Happen to Good People.
Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, leden-březen [32] 3-21 ( 1995).

037325 - UKS-T 970058 CZ cze C
Martínková, D.
Prof. Bohumil Ryba.
In: Leopoldov - léta padesátá. Filosofie za mřížemi. - Praha, Universita Karlova 1995. - S. 157-159. - ().

029571 - UKS-T 960024 CZ cze J
Silagiová, Z.
Pražské algorismy.
Listy filologické, 118 [1-2] 38-59 (1995).
Grant: IA9624020

025611 - UKS-T 950046 CZ cze/lat B
Silagiová, Z. - Martínková, D. - Matl, J. - Miškovská, H. - Šedinová, H.
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, fasciculus 15 - Slovník středověké latiny v českých zemích, sešit 15. Praha, Koniasch Latin Press 1995. - 100 s. - ().

025602 - UKS-T 950001 CZ cze C
Spunar, P.
Husovo pojetí pravdy.
In: Veritas vincit - Pravda vítězí. - (Ed. Kroupa, J. K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1995. - S. 36-39. - ().
[Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha (CZ), 95.10.22]

025610 - UKS-T 950022 CZ cze B
Spunar, P.
Kultura středověku. 2. zcela přeprac. a dopl. vyd. vyd. Praha, Academia 1995. - 226 s. - ().

025612 - UKS-T 950047 CZ cze N
Spunar, P.
Dívčí válka v českých středověkých kronikách.
Tvar, 4 [19] 16-17 (95.11.16).
[Amazonomachia - Dívčí válka. Praha (CZ), 95.10.19]

029578 - UKS-T 960031 CZ cze J
Spunar, P.
Konference o artistických fakultách.
Listy filologické, 118 [1-2] 124-125 (1995).

029591 - UKS-T 960044 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Dawson, Ch. / Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jedoty.
Listy filologické, 118 [1-2] 164-165 (1995).

029592 - UKS-T 960045 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Gelmi, J. / Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II.
Listy filologické, 118 [1-2] 165 (1995).

030989 - UKS-T 960071 PL cze/lat B
Spunar, P.
Repertorium auctorum bohemorum provectum idearum post universitatem pragensem conditam illustrans. Warszawa, Wydawnictwa Instytut Historii Nauki - Polska Akademia Nauk 1995. - 295 s. - ().

037320 - UKS-T 970006 FR fre J
Spunar, P.
Clavis monumentorum Litterarum Bohemiae.
Gazette du Livre Médieval, 27, [-] 66-67 (1995).

037321 - UKS-T 970007 CZ cze J
Spunar, P.
Hrst vzpomínek na odbornou skupinu pro medievalistiku při JKF.
Auriga, 36-37, [-] 8-12 (1995).

053911 - UKS-T 980117 BE eng B
Spunar, P.
The Literary Legacy of Prague Dominicans and the University of Prague.
In: Société et église. Textes et discussions dans les universités d'Europe Centrale pendant le Moyen Age tardif. - Turnhout, Brepols 1995. - S. 91-100.

053912 - UKS-T 980118 CZ cze J
Spunar, P.
Erronea.
Miscellanea - Oddělení rukopisů a starých tisků, 12, 10-13 ( 1995).

053913 - UKS-T 980119 CZ eng J
Spunar, P.
Petrarca and Bohemia in the XIVth Century.
Listy filologické, 118, 306-308 (1995).

053914 - UKS-T 980120 CZ cze J
Spunar, P.
Paleografické kolokvium bez paleografie.
Listy filologické, 118, 323-324 (1995).

053915 - UKS-T 980121 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Affeldt, W. (Ed.) / Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. Lebensbedingungen - Lebensnormen - Lebensformen.
Rec.: Affeldt, W. (Ed.): Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. Lebensbedingungen - Lebensnormen - Lebensformen.
Listy filologické, 118, 342-343 (1995).

053916 - UKS-T 980122 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Kowalski, J. W. / Encyklopedie papežství.
Rec.: Kowalski, J. W.: Encyklopedie papežství.
Listy filologické, 118, 343-344 (1995).

053917 - UKS-T 980123 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Bitsch, I. - Ehlert, T. - Ertzdorff, X. v. (Eds.) / Essen und Trinken im Mittelalter nud Neuzeit...
Rec.: Bitsch, I. - Ehlert, T. - Ertzdorff, X. v. (Eds.): Essen und Trinken im Mittelalter nud Neuzeit...
Listy filologické, 118, 344-345 (1995).

053918 - UKS-T 980124 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Libera, A. de / Stredoveká filozofia.
Rec.: Libera, A. de: Stredoveká filozofia.
Listy filologické, 118, 345 (1995).

053919 - UKS-T 980125 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Zumr, J. - Herold, V. (Eds.) / The European Dimension of St. Anselm's Thinking...
Rec.: Zumr, J. - Herold, V. (Eds.): The European Dimension of St. Anselm's Thinking...
Listy filologické, 118, 345-347 (1995).

053920 - UKS-T 980126 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Bd. 4 - 8.
Listy filologické, 118, 347-349 (1995).

053921 - UKS-T 980127 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Macek, J. / Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) I-II.
Rec.: Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) I-II.
Listy filologické, 118, 349-350 (1995).

025603 - UKS-T 950002 CZ cze R
Stehlíková, E.
Divadlo v obrazech.
Rec.: -
Divadelní revue, 6 [2] 73-74 (1995).

025604 - UKS-T 950003 CZ cze J
Stehlíková, E.
Elegické komedie.
Divadelní revue, 3 [3] 43-54 (1995).

037327 - UKS-T 970065 CZ cze J
Stehlíková, E.
Poklona pro kočku.
Divadelní noviny, 4 [4] 4 (1995).

037328 - UKS-T 970066 CZ cze J
Stehlíková, E.
Slyšatec hluchavkám.
Divadelní noviny, 4 [13] 4 (1995).

053910 - UKS-T 980113 CZ cze N
Stehlíková, E.
Jak se dělají literárky.
Revolver revue. Kritická příloha112, [3] 62-67 (1995).

018788 - UKS-T 940056 CZ cze B
Svatoš, M.
Jezuitská elogia jako historický pramen a elogia p. Martina Středy.
In: Morava a Brno na sklonku třicetileté války. - (Ed. Skutil, J.). - Praha - Brno, Societas - Muzejní a vlastivědná společnost 1995. - S. 207-220.
Grant: GA UK(CZ) 189/95

025606 - UKS-T 950005 CZ cze C
Svatoš, M.
Historie jako království pravdy. (Kategorie pravdivosti u Bohuslava Balbína).
In: Veritas vincit - Pravda vítězí. - (Ed. Kroupa, J. K.). - Praha, Koniasch Latin Press 1995. - S. 43-50. - ().
[Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha (CZ), 95.10.22]
Grant: IA96202

025609 - UKS-T 950014 CZ cze B
Svatoš, M.
Česká klasická filologie na pražské univerzitě 1848-1917 (Působení Jana Kvíčaly a Josefa Krále). Praha, Karolinum 1995. - 226 s.

029572 - UKS-T 960025 CZ cze J
Svatoš, M.
Neznámé Balbínovo drama?
Listy filologické, 118 [1-2] 91-93 (1995).
Grant: IA96202

029575 - UKS-T 960028 CZ cze J
Svatoš, M.
Elogium P. Alberta Chanovského v Menologiu S. J.
Listy filologické, 118 [1-2] 100-104 (1995).
Grant: UK189/956

053853 - UKS-T 980065 CZ cze J
Svatoš, M.
Societas Jesu militans, imitans, laborans - Slavné skutky, ctnosti i mučednictví jezuitů v podání Matěje Tannera T. J., Karla Škréty a Johanna Georga Heinsche.
Listy filologické, 118 [3-4] 288-305 (1995).
Grant: GA405/93/2137

025622 - UKS-T 950057 CZ cze B
Šedina, M.
Krásná Gorgona.
In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. - (Ed. Matoušek, A.; Karfíková, L.). - Praha, Česká křesťanská akademie 1995. - S. 13-38. - ().

029577 - UKS-T 960030 CZ cze J
Šedinová, H.
Nad Tajemstvím chrámových pokladů.
Listy filologické, 118 [1-2] 111-115 (1995).

037326 - UKS-T 970061 CZ cze J
Šedinová, H.
Zvířata a bájné kameny.
Kámen, 2 [1] 69-77 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11