ASEP

ÚRE - Ústav radiotechniky a elektroniky

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

115400 - URE-Y 20040156 RIV CZ eng J
Aubrecht, I. - Miler, M. - Pala, J.
Generation of pulse elements by sequential recording of binary patterns from an SLM and a method of their testing.
Jemná mechanika a optika, 49 [6] 174-177 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0428
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115309 - URE-Y 20040158 RIV CZ eng C
Blecha, T. - Heindl, K. - Braun, J. - Jelínek, F.
Testing and simulation of long wiring on printed circuit board.
In: EDS'04 Proceedings of the 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. - (Ed. Boušek, J.; Háze, J.). - Brno, Vysoké učení technické 2004. - S. 373-376.
[Electronic Devices and Systems Conference EDS' /11./. Brno (CZ), 04.09.09-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115285 - URE-Y 20040135 ES eng A
Boozer, C. - Ladd, J. - Chen, S. - Yu, Q. - Homola, J. - Jiang, S.
Protein immobilization for multi-channel biosensors.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 50.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115399 - URE-Y 20040157 RIV US eng J
Boozer, C. - Ladd, J. - Chen, S. - Yu, Q. - Homola, J. - Jiang, S. Y.
DNA directed protein immobilization on mixed ssDNA/oligo /ethylene glycol/ self-assembled monolayers for sensitive biosensors.
Analytical Chemistry, 76 [23] 6967-6972 (2004).
Grant: US FDA(US) FD-U-002250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:3.592(91) 4.494(92) 4.075(93) 4.609(94) 4.509(95) 4.650(96) 4.743(97) 4.580(98) 4.555(99) 4.587(00) 4.532(01) 5,094(02) 5.250(03) ]

115296 - URE-Y 20040164 RIV SK eng C
Braun, J. - Berka, Z. - Žilka, Z.
One dimensional model of the general z/x/y/x/ sandwich structures.
In: Radioelektronika 2004. Conference Proceedings. - (Ed. Píš, P.; Krajčušková, Z.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2004. - S. 315-318.
[Radioelektronika'2004 /14./. Bratislava (SK), 04.04.27-04.04.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115364 - URE-Y 20040154 RIV US eng J
Brazhnyy, V. - Konotop, V. - Kuzmiak, V.
Dynamics of matter solitons in weakly modulated optical lattices.
Physical Review A. Atomic, Molecular and Optical Physics, 70 [4] 0436041-0436046 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC P11.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:2.118(91) 2.157(92) 2.271(93) 2.292(94) 2.280(95) 2.321(96) 2.764(97) 2.684(98) 2.639(99) 2.831(00) 2.810(01) 2,986(02) 2.589(03) ]

115373 - URE-Y 20040093 RIV US eng C
Brochu, G. - Slavík, R. - LaRochelle, S.
Ultra-compact 52 mW 50-GHz spaced 16 channels narrow-line and single-polarization fiber laser.
In: OFC:04 - 2004 Optical Fiber Communication Conference. - [New York], IEEE 2004. - S. PDP22.
[OFC:04 - 2004 Optical Fiber Communication Conference. Los Angeles ( US), 04.02.22-04.02.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115376 - URE-Y 20040095 RIV US eng C
Brochu, G. - Slavík, R. - LaRochelle, S.
Analysis and optimization of a multiwavelength distributed Fabry-Perto-fiber laser.
In: Proceedings of the Conference on Laser Electro-Optics/International Quantum Electronics Conference and Introducing Photonic Applications, Systems and Technologies 2004. - Washington, OSA 2004. - S. -.
[CLEO/IQEC and Introducing PhAST 2004. San Francisco (US), 04.05.16-04.05.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115406 - URE-Y 20040168 TN eng A
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I. - Kaňka, J. - Slavík, R. - Jančárek, A. - Bittner, P.
Response of long-period gratings fabricated in a graded-index optical fiber to refractive-index changes.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 88.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115404 - URE-Y 20040166 TN eng A
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Kašík, I. - Matějec, V.
The record of long-period gratings in single-mode fibres by CO2 laser.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 90.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115336 - URE-Y 20040084 CZ cze K
Čemusová, B.
Státní etalon času a frekvence.
In: Měření času a frekvence S321-04. - Praha, ČMS 2004. - S. -.
[Měření času a frekvence S321-04. Praha (CZ), 04.06.01 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115347 - URE-Y 20040085 CZ cze K
Čermák, J.
Měření času a frekvence.
In: Měření času a frekvence S321-04. - Praha, ČMS 2004. - S. -.
[Měření času a frekvence S321-04. Praha (CZ), 04.06.01 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115348 - URE-Y 20040086 CZ cze K
Čermák, J.
Úvod do metrologie času a frekvence.
In: Měření času a frekvence S321-04. - Praha, ČMS 2004. - S. -.
[Měření času a frekvence S321-04. Praha (CZ), 04.06.01 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115305 - URE-Y 20040043 CZ cze V
Čermák, J. - Buzek, O. - Čemusová, B. - Šojdr, L. - Pánek, P.
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 10 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115409 - URE-Y 20040173 CZ cze V
Čermák, J. - Buzek, O. - Čemusová, B. - Šojdr, L. - Pánek, P.
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 11 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115410 - URE-Y 20040174 CZ cze V
Čermák, J. - Buzek, O. - Čemusová, B. - Šojdr, L. - Pánek, P.
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/53/04: Zavedení CMC oboru TF do databáze BIPM KCDB Programu rozvoje metrologie 2004. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 8 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115380 - URE-Y 20040104 CZ cze K
Čížek, V. - Švandová, H.
Simulace šifrovacího algoritmu RSA v MATLABU.
In: MATLAB 2004. Sborník příspěvků 12. ročníku konference. - Praha, Vydavatelství VŠCHT 2004. - S. 73-78.
[MATLAB 2004 /12./. Praha (CZ), 04.11.04 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115377 - URE-Y 20040096 RIV CZ eng J
Čoček, A. - Jandová, A. - Pokorný, J. - Dohnalová, A. - Nedbalová, M. - Hahn, A. - Ambruš, M. - Trojan, S.
Effects of sinusoidal magnetic field 50Hz /0,5 MT/ on cell-mediated immunity of human leukocytes.
Physiological Research, 53 [4] 9P (2004).
[Fyziologické dny /80./. Praha (CZ), 04.02.03-04.02.05 (EUR)]
Grant: GA MZd(CZ) NJ7546; GA MŠk(CZ) OC 281.001; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MZd(CZ) NJ7546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

115405 - URE-Y 20040167 TN eng A
Čtyroký, J. - Chomát, M. - Matějec, V.
Analysis of long-period gratings inscribed in the core of a fibre with INVERSE parabolic index cladding.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 175.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115325 - URE-Y 20040130 RIV US eng C
Čtyroký, J. - Prkna, L. - Hubálek, M.
Rigorous vectorial modelling of microresonators.
In: ICTON 2004. Proceedings of the 6th International Conference on Transparent Optical Networks. - (Ed. Marciniak, M.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 281-286.
[ICTON 2004 /6./. Wroclaw (PL), 04.07.04-04.07.08 (WRD)]
Grant: European Commission(XE) IST-2000-28018 NAIS
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115292 - URE-Y 20040138 ES eng A
Dostálek, J. - Homola, J. - Miler, M.
Rich information format surface plasmon resonance sensor based on array of diffraction gratings.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 188.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA ČR(CZ) GA102/03/0633
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115371 - URE-Y 20040092 RIV US eng J
Doucet, S. - Slavík, R. - LaRochelle, S.
Tunable dispersion and dispersion slope compensator using novel Gires-Tournois Bragg gratin coupled-cavities.
IEEE Photonics Technology Letters, 16 [11] 2529-2531 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

115413 - URE-Y 20040177 CZ cze V
Ďurovič, S.
Analýza personálních bezdrátových sítí s využitím ultra-širokopásmových systémů. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 23 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 289.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115261 - URE-Y 20040053 RIV NL eng J
Duvenbeck, A. - Šroubek, F. - Šroubek, Z. - Wucher, A.
Computer simulation of low-energy electronic excitations in atomic collision cascades.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B, 225 [4] 464-477 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 469
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.179(91) 1.152(92) 1.157(93) 1.073(94) 1.193(95) 1.140(96) 1.016(97) 1.093(98) 1.118(99) 0.955(00) 1.041(01) 1,158(02) 1.041(03) ]

115828 - UTIA-B 20040212 RIV NL eng J
Duvenbeck, A. - Šroubek, F. - Šroubek, Z. - Wucher, A.
Computer simulation of low-energy electronic excitations in atomic collision cascades.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. Beam Interactions with Materials & Atoms, 225 [4] 464-477 (2004).
Grant: NSF(US) CHE-0091328
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
[Impact factor:1.179(91) 1.152(92) 1.157(93) 1.073(94) 1.193(95) 1.140(96) 1.016(97) 1.093(98) 1.118(99) 0.955(00) 1.041(01) 1,158(02) 1.041(03) ]

115357 - URE-Y 20040100 RIV US eng C
Faure, B. - Blanc, W. - Dussardier, B. - Monnom, G. - Peterka, P.
Thulium-doped silica-fiber based S-band amplifiers with increased efficiency by aluminum co-doping.
In: OAA IPR'04 Optical Amplifiers and their Applications. Integrated Photonics Research. Topical Meetings. - Washington, OSA 2004. - S. OWC2.
[OAA IPR'04 Optical Amplifiers and Their Applications. San Francisco (US), 04.06.27-04.06.30 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP102/02/D168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115391 - URE-Y 20040123 RIV US eng C
Gladkov, P. - Nohavica, D.
Origin of the PL-band characteristic for the GaAs-on-GaInP interface in GaAs/GaInP/GaAs/double heterosructures.
In: ASDAM'2004. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 17-20.
[Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'04 /5./. Smolenice (SK), 04.10.17-04.10.21 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 697
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109317 - URE-Y 20040016 RIV GB eng J
Gorodynskyy, V. - Žďánský, K. - Pekárek, L. - Vacková, S.
Temperature change of Hall and Seebeck coeffficient sign in InP doped with transition metals.
Semiconductor Science and Technology, 19 [2] 203-207 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.406(92) 1.525(93) 1.389(94) 1.237(95) 1.318(96) 1.141(97) 1.338(98) 1.223(99) 1.169(00) 1.079(01) 1,241(02) 1.603(03) ]

115387 - URE-Y 20040126 RIV UA eng C
Gorodynskyy, V. - Žďánský, K. - Pekárek, L. - Vacková, S.
Investigation of semi-insulating InP doped with Ti for Alpha particles and Gamma ray detectors.
In: II Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics - USCSP-2. - (Ed. Tkač, M. V.). - Chernivtsi, Ruta 2004. - S. 145-146.
[USCSP /2./. Chernivtsi (UA), 04.09.20-04.09.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115310 - URE-Y 20040046 DE eng A
Grym, J. - Fernández, P. - Piqueras, J.
Cathodoluminescence properties of ZnO low dimensional structures.
In: POLYSE 2004 International Conference on Polycrystalline Semiconductors. - [Postdam], [Hahn-Meitner-Institut Berlin] 2004. - S. Mo1.4.
[POLYSE. Postdam (DE), 04.09.05-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115323 - URE-Y 20040058 CZ eng K
Grym, J. - Fernández, P. - Piqueras, J.
Preparation and characterization of ZnO low dimensional structures.
In: Development of Materials Science in Research and Education DMS-RE' 2004. Proceedings of the 14th Joint Seminar. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 2004. - S. 15-16.
[Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2004 /14./. Lednice (CZ), 04.08.31-04.09.03 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115324 - URE-Y 20040059 DE eng A
Grym, J. - Procházková, O.
Role of rare earth elements in growth process of InP epitaxial layers.
In: ISSCG-12. Program and Abstracts of the 12th International Summer School on Crystal Growth. - [Berlin], [DGKK Deutsche Geselschaft für Kristallzüchtung und Kristallwachstum] 2004. - S. 107.
[ISSCG /12./. Berlin (DE), 04.08.01-04.08.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115311 - URE-Y 20040045 FR eng A
Grym, J. - Procházková, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J.
Preparation of p-type InP layers for detection of radiation.
In: ICCG-14 and ICVG-12. Abstracts of the 14th International Conference on Crystal Growth in conjuction with the 12th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy. - [Grenoble], [Groupe Francais de Croissance Cristalline] 2004. - S. 119.
[ICCG /14./ and ICVG /12./. Grenoble (FR), 04.08.09-04.08.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115351 - URE-Y 20040118 RIV CZ cze J
Hayer, M. - Honzátko, P. - Kašík, I. - Kostka, F. - Kuncová, G. - Matějec, V.
Řízení procesu přípravy optických vláken.
Telekomunikace, 41 [5] 6-11 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115354 - URE-Y 20040143 RIV IT eng C
Homola, J.
Sensors based on spectroscopy of guided waves.
In: 40th Course: Optical Chemical Sensors. - Erice, NATO Advanced Study Institute 2004. - S. 27-28.
[International School of Quantum Electronics, ASCOS Advanced Study Course on Optical Chemical Sensors /40./. Erice (IT), 04.07.29-04.08.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115395 - URE-Y 20040145 RIV JP eng J
Homola, J.
Surface plasmon resonance biosensors for multianalyte detection.
Chemical Sensors, 20 [Supplement B] 200-201 (2004).
[International Meeting on Chemical Sensors /10./. Tsukuba (JP), 04.07.11-04.07.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA ČR(CZ) GA102/03/0633
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115397 - URE-Y 20040039 RIV CA eng C
Homola, J.
Surface plasmon resonance biosensors for food safety.
In: NATO Advanced Research Workshop "Fontiers in Planar Lightwave Circuit Technology: Design, Simulation and Fabrication". - Ottawa, [NATO] 2004. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop "Fontiers in Planar Lightwave Circuit Technology: Design, Simulation and Fabrication".. Ottawa (CA) , 04.09.21-04.09.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115398 - URE-Y 20040148 GB eng A
Homola, J. - Dostálek, J. - Piliarik, M.
Surface plasmon resonance sensors for high-throughput screening applications.
In: The Eighth Wolrd Congress in Biosensors. Abstract Book. - [Oxford], [Elsevier] 2004. - S. P.2.6.23.
[Biosensors /8./. Granada (ES), 04.05.24-04.05.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA ČR(CZ) GA102/03/0633
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115345 - URE-Y 20040155 RIV US eng J
Honzátko, P. - Kaňka, J. - Vraný, B.
Retrieval of the pulse amplitude and phase from cross-phase modulation spectrograms using the simulated annealing method.
Optics Express, 12 [24] 6046-6052 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1067301; GA ČR(CZ) GA102/02/0779
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 1.811(00) 2.027(01) 2,331(02) 3.219(03) ]

115402 - URE-Y 20040162 RIV CZ eng J
Honzátko, P. - Kašík, I. - Čermák, J.
Vývojové trendy v oblasti optoelektroniky.
Sdělovací technika, 52 [4] 3-5 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115327 - URE-Y 20040125 BE eng A
Hubálek, M. - Čtyroký, J.
Modelling of pulse propagation in microresonator devices.
In: OWTNM 2004 - Proceedings of the 12th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling. - (Ed. Bienstman, P.; Vanholme, L.). - Ghent, Ghent University 2004. - S. 73.
[OWTNM'04 /12./. Ghent (BE), 04.03.22-04.03.23 (EUR)]
Grant: European Commission(XE) IST-2000-28018 NAIS
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115394 - URE-Y 20040134 CZ cze K
Hubálek, M. - Čtyroký, J.
Modelování optických mikrorezonátorů.
In: Optické komunikace O.K. 2004. - Praha, Agentura Action 2004. - S. 81-86.
[Optické komunikace O.K. 2004. Praha (CZ), 04.10.21-04.10.22 (CST)]
Grant: European Commission(XE) IST-2000-28018 NAIS
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115378 - URE-Y 20040097 RIV CZ eng J
Jandová, A. - Pokorný, J. - Čoček, A. - Dohnalová, A. - Nedbalová, M. - Trojan, S.
Effects of sinusoidal magnetic field 50Hz on leukocyte adherence.
Physiological Research, 53 [4] 13P (2004).
[Fyziologické dny /80./. Praha (CZ), 04.02.03-04.02.05 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA ČR(CZ) GA102/97/0867
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

115283 - URE-Y 20040165 RIV US eng J
Jandová, A. - Pokorný, J. - Čoček, A. - Trojan, S. - Nedbalová, M. - Dohnalová, A.
Effects of sinusoidal 0.5 mT magnetic field on leukocyte adherence inhibition.
Electromagnetic Biology and Medicine, 23 [2] 81-96 (2004).
[Weak Photon Emission from Living Tissues. Ljubljana (SI), 03.04.25-03.04.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.179(03) ]

115294 - URE-Y 20040032 RIV SK eng C
Jelínek, F. - Pokorný, J. - Šaroch, J.
Observation of an influence of mm-wavefields on living cells behavior.
In: Radioelektronika 2004. Conference Proceedings. - (Ed. Píš, P.; Krajčušková, Z.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2004. - S. 506-509.
[Radioelektronika'2004 /14./. Bratislava (SK), 04.04.27-04.04.28 ( EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115384 - URE-Y 20040108 RIV RO eng J
Kalužný, J. - Ležal, D. - Miriani, E. - Zavadil, J.
Transport properties of Ge-Se-Te glasses.
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 6 [2] 421-427 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/0799; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.026(00) 0.274(01) 0,446(02) 0.996(03) ]

109312 - URE-Y 20040022 RIV US eng J
Karásek, M. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Radil, J.
Channel addition/removal response in all-optical gain-clamped lumped Raman fiber amplifier.
IEEE Photonics Technology Letters, 16 [3] 771-773 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

109318 - URE-Y 20040001 RIV BE eng C
Karásek, M. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Radil, J.
All-optical gain-controlled lumped Raman fibre amplifier.
In: Proceedings of ONDM 2004. - (Ed. Pickavet, M.; Demeester, P.; Van Daele, P.; Colle, D.). - [Ghent], Ghent University 2004. - S. 245-257.
[IFIP Working Conference on Optical Network Design & Modelling ONDM 2004 /8./. Ghent (BE), 04.02.02-04.02.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109325 - URE-Y 20040008 RIV NL eng J
Karásek, M. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Radil, J.
Protection of surviving channels in all-optical gain-clamped lumped Raman fibre amplifier: modelling and experimentation.
Optics Communications, 231 [1/6] 309-317 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.178(91) 1.299(92) 1.110(93) 1.205(94) 1.193(95) 1.222(96) 1.258(97) 1.206(98) 1.352(99) 1.185(00) 1.354(01) 1,488(02) 1.482(03) ]

115262 - URE-Y 20040029 RIV GB eng J
Karásek, M. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Peterka, P.
Modeling of a pump-power-controlled gain-locking system for multi-pump wideband Raman fibre amplifiers.
IEE Proceedings - Optoelectronics, 151 [2] 74-80 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.727(94) 0.706(95) 0.526(96) 0.545(97) 0.628(98) 0.826(99) 0.792(00) 0.611(01) 0,492(02) 1.034(03) ]

115276 - URE-Y 20040023 RIV US eng J
Karásek, M. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Peterka, P.
Time-domain simulation of power transients in Raman fibre amplifiers.
International Journal of Numerical Modelling - Electronic Networks, Devices and Fields, 17 [2] 165-176 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202; GA ČR(CZ) GA102/04/0773
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.449(99) 0.302(00) 0.409(01) 0,408(02) 0.400(03) ]

115277 - URE-Y 20040047 RIV US eng J
Karásek, M. - Kaňka, J. - Radil, J.
Analysis of channel addition/removal response in all-optical gain-clamped cascade of lumped Raman fiber amplifiers.
Journal of Lightwave Technology, 22 [10] 2271-2278 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 1.225(95) 1.347(96) 1.458(97) 1.498(98) 1.988(99) 1.587(00) 2.014(01) 1,791(02) 1.983(03) ]

115275 - URE-Y 20040024 RIV NL eng J
Karásek, M. - Peterka, P. - Radil, J.
202 km repeaterless transmission of 2x 10 GE plus 2x1 GE channels over standard single mode fibre.
Optics Communications, 235 [4-6] 269-274 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202; GA ČR(CZ) GA102/04/0773
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.178(91) 1.299(92) 1.110(93) 1.205(94) 1.193(95) 1.222(96) 1.258(97) 1.206(98) 1.352(99) 1.185(00) 1.354(01) 1,488(02) 1.482(03) ]

115284 - URE-Y 20040030 RIV SK cze C
Karásek, M. - Peterka, P. - Radil, J.
Optimalizace přenosu 10 Gigabitového ethernetu bez linkových zesilovačů po standardních jednomodových optických vláknech.
In: Proceedings of the 5th International Conference Elektro 204 connected with 5th International Conference New Trends in Diagnostics and Repairs of Electrical Machines and Eequipments. - (Ed. Bury, P.; Pidiš, D.; Martinček, I.). - Žilina, EDIS 2004. - S. 11-14.
[Elektro 2004 /5./ with New Trends in Diagnostics and Repairs on Electrical Machines and Equipments /5./. Žilina (SK), 04.05.25-04.05.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202; GA ČR(CZ) GP102/02/D168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115273 - URE-Y 20040028 RIV US eng J
Karásek, M. - Radil, J. - Boháč, L.
Optimization of NRZ data transmission at 10Gbit/s over G.652 without in-line DFAs.
Fiber and Integrated Optics, 23 [4] 297-310 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.647(99) 0.300(00) 0.638(01) 0,535(02) 0.551(03) ]

115353 - URE-Y 20040144 RIV IT eng C
Kašík, I.
Optical fibres for optical sensing.
In: 40th Course: Optical Chemical Sensors. - Erice, NATO Advanced Study Institute 2004. - S. 8-10.
[International School of Quantum Electronics, ASCOS Advanced Study Course on Optical Chemical Sensors /40./. Erice (IT), 04.07.29-04.08.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0780; GA ČR(CZ) GA102/03/0475; GA AV ČR (CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115287 - URE-Y 20040031 ES eng A
Kašík, I. - Matějec, V. - Chomát, M. - Hayer, M. - Mrázek, J. - Skokánková, J.
Silica-based optical fibers with tailored refractive-index profiles in the region of 1.46-1.52 for evanescent-wave chemical detection.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 117.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0780
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115408 - URE-Y 20040172 RIV SK eng J
Kinder, R. - Srnánek, R. - Hulényi, L. - Walachová, J. - Tlaczala, M. - Sciana, B. - Radziewicz, D.
Determination of carrier profiles on bevelled GaAs structures by PCIV method.
Journal of Electrical Engineering, 55 [9-10] 261-264 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109328 - URE-Y 20040012 CZ cze V
Kostka, F. - Dvořák, M. - Krechler, J. - Silva, J. - Ronovský, P.
Řídící systém regulátoru Eurotherm pro spektrální měření. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 33 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2078/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109327 - URE-Y 20040011 CZ cze V
Kostka, F. - Krechler, J. - Ronovský, P.
Řídící systém regulátoru Eurotherm pro spektrální měření. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 17 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2079/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109329 - URE-Y 20040013 CZ cze V
Kostka, F. - Krechler, J. - Ronovský, P.
Řídící systém spektrometru Oriel. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 15 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2068/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109330 - URE-Y 20040014 CZ cze V
Kostka, F. - Krechler, J. - Silva, J.
Řídící systém optického deflektoru. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 13 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2077/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115411 - URE-Y 20040175 CZ cze V
Kubec, F.
Synchronizátor. Technické a programové vybavení. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 49 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115412 - URE-Y 20040176 RIV CZ eng V
Kubec, F.
Synchronizer. Instruction manual. Prague, IREE AS CR 2004. - 23 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109321 - URE-Y 20040019 RIV SI eng C
Kuchar, A.
Acces and metro optical networks - state of the art and prospects.
In: Opticne komunikacje. Optical Communications. - (Ed. Budin, J.; Batagelj, B.). - Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko 2004. - S. 270-309.
[Course on Optical Communications /11./. Ljubljana (SI), 04.01.28-04.01.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115358 - URE-Y 20040127 CZ cze K
Kuchar, A.
Přístupové a metroloplitní optické sítě - současný stav a výhledy jejich rozvoje.
In: Sborník konference Vysokorychlostní sítě 2004. - Praha, [Karlova univerzita] 2004. - S. 14-17.
[Vysokorychlostní sítě 2004. Praha (CZ), 04.05.18-04.05.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115359 - URE-Y 20040128 RIV US eng C
Kuchar, A.
Archivements of COST 266 Action and further prospects in research of advanced infrastructure for photonic networks.
In: ICTON 2004. Proceedings of the 6th International Conference on Transparent Optical Networks. - (Ed. Marciniak, M.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 37-42.
[ICTON 2004 /6./. Wroclaw (PL), 04.07.04-04.07.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109316 - URE-Y 20040004 RIV CZ eng J
Kuzmiak, V. - Alexei, A. - Maradudin, A. A.
Amplification in one-dimensional random active medium near lasing threshold.
Optical and Quantum Electronics, 36 [1/3] 175-188 (2004).
[OWTNM'03 /11./. Prague (CZ), 03.04.04-03.04.05 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 141; NSF(US) INT-9732651
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

115363 - URE-Y 20040129 RIV US eng C
Kuzmiak, V. - Brazhnyy, V. - Konotop, V.
Dynamics of matter solitons in weakly modulated optical lattices.
In: ICTON 2004. Proceedings of the 6th International Conference on Transparent Optical Networks. - (Ed. Marciniak, M.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 161-166.
[ICTON 2004 /6./. Wroclaw (PL), 04.07.04-04.07.08 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC P11.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115388 - URE-Y 20040141 RIV US eng J
Ladd, J. - Boozer, C. - Yu, Q. - Chen, S. - Homola, J. - Jiang, S.
DNA-directed protein immobilization on mixed self-assembled monolayers via a streptavidin bringe.
Langmuir, 20 [19] 8090-8095 (2004).
Grant: US FDA(US) FD-U-002250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

115383 - URE-Y 20040107 RIV RO eng J
Ležal, D. - Pedlíková, J. - Zavadil, J.
Chalcogenide glasses for optical and photonics applications.
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 6 [1] 133-137 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/0799; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.026(00) 0.274(01) 0,446(02) 0.996(03) ]

115385 - URE-Y 20040109 RIV SK eng C
Ležal, D. - Zavadil, J. - Procházková, O. - Kalužný, J. - Miriani, E. - Pedlíková, J.
Preparation and characterisation of special glasses.
In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004. - (Ed. Rešetová, K.; Ďuriš, R.). - Bratislava, STU 2004. - S. 783-795.
[CO-MAT-TECH 2004 /12./. Trnava (SK), 04.10.14-04.10.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/0799
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115316 - URE-Y 20040103 RIV US eng J
Liu, G. F. - Šroubek, Z. - Yarmoff, J. A.
Detection of confined states in Au nanoclusteres by alkali ion scattering.
Physical Review Letters, 92 [21] 216801.1-21680.4 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 469
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:7.290(91) 7.375(92) 7.111(93) 6.626(94) 6.297(95) 6.477(96) 6.140(97) 6.017(98) 6.095(99) 6.462(00) 6.668(01) 7,323(02) 7.035(03) ]

109309 - URE-Y 20040017 RIV US eng J
Maran, J.-N. - Slavík, R. - LaRochelle, S. - Karásek, M.
Chromatic dispersion measurement using a multiwavelength frequency-shifted feedback fiber laser.
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 53 [1] 67-71 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.620(99) 0.584(00) 0.900(01) 0,592(02) 0.703(03) ]

115318 - URE-Y 20040063 RIV DE eng J
Martinček, I. - Káčik, D. - Turek, I. - Peterka, P.
The determination of the refractive index profile in a-profile optical fibres by intermodal interference investigation.
Optik, 115 [2] 86-88 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.619(92) 0.558(93) 0.569(94) 0.554(95) 0.480(96) 0.401(97) 0.515(98) 0.784(99) 0.408(00) 0.475(01) 0,581(02) 0.534(03) ]

115393 - URE-Y 20040152 CZ cze K
Matějec, V. - Chomát, M. - Kašík, I.
Optická vlákna pro chemické senzory.
In: Optické komunikace O.K. 2004. - Praha, Agentura Action 2004. - S. 107-113.
[Optické komunikace O.K. 2004. Praha (CZ), 04.10.21-04.10.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779; GA ČR(CZ) GA102/02/0780; GA ČR(CZ) GA102/03/0475; GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115288 - URE-Y 20040149 ES eng A
Matějec, V. - Mrázek, J. - Hayer, M. - Kašík, I. - Honzátko, P. - Peterka, P. - Kaňka, J.
Effects of sol-gel modification of microstructure fibers on their sensitivity to gaseous toluene.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 173.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115407 - URE-Y 20040169 TN eng A
Matějec, V. - Mrázek, J. - Hayer, M. - Kašík, I. - Peterka, P. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Berková, D.
Microstructure fibers for gas detection.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 39.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115319 - URE-Y 20040067 FR eng A
Matuchová, M. - Procházková, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Maixner, J.
Influence of rare earth elements on the quality of lead iodide.
In: 7th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies - EXMATEC'2004. - [Montpellier], [GES] 2004. - S. 44-45.
[EXMATEC 2004 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /7./. Montpellier (FR), 04.06.01-04.06.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA ČR(CZ) GA102/04/0959; GA AV ČR (CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115339 - URE-Y 20040068 PL eng A
Matuchová, M. - Procházková, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J. - Maixner, J.
Novel approach to preparation of lead iodide for X-Ray detection.
In: 4th International Conference on Solid State Crystals: Material Science and Applications - 7th Polish Conference on Crystal Growth. - (Ed. Sangwal, K.; Rogalski, A.). - Warszaw, Polish Society for Crystal Growth 2004. - S. B30.
[ICSSC /4./ - PCCG /7./. Zakopane (PL), 04.05.16-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA ČR(CZ) GA102/04/0959; GA AV ČR (CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115312 - URE-Y 20040066 FR eng A
Matuchová, M. - Žďánský, K. - Hassan, M. A. S. - Zavadil, J. - Procházková, O. - Maixner, J.
Study of the influence of the rare earth elements on the properties of lead iodide.
In: ICCG-14 and ICVG-12. Abstracts of the 14th International Conference on Crystal Growth in conjuction with the 12th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy. - [Grenoble], [Groupe Francais de Croissance Cristalline] 2004. - S. 664.
[ICCG /14./ and ICVG /12./. Grenoble (FR), 04.08.09-04.08.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/04/0959
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115280 - URE-Y 20040026 CZ cze D
Miler, M.
Holografické difrakční struktury. Habilitační práce. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 122 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA102/01/0429
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115315 - URE-Y 20040057 CZ cze J
Miler, M.
9. mezinárodní symposium o optické a mikrovlnné technice v Ostravě.
Jemná mechanika a optika. 49, [1] 22 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115307 - URE-Y 20040048 RIV CZ eng C
Miler, M. - Kostka, F. - Dvořák, M. - Krechler, J. - Silva, J.
Computer control of the optical equipment for exposure of large holograms.
In: International Conference Applied Electronics 2004. - (Ed. Pinker, J.). - Pilsen, University of West Bohemia 2004. - S. 155-159.
[Applied Electronics 2004. Pilsen (CZ), 04.09.08-04.09.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115265 - URE-Y 20040050 RIV US eng C
Miler, M. - Pala, J. - Aubrecht, I.
Beam ellipticity compensation by holographic optics.
In: Microwave and Optical Technology 2003. - (Ed. Pištora, J.; Postava, K.; Hrabovský, M.; Rawat, B. S.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2004. - S. 132-135.
[ISMOT 2003 /9./. Ostrava (CZ), 03.08.11-03.08.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/01/0429
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115401 - URE-Y 20040161 TN eng A
Mrázek, J. - Matějec, V. - Chomát, M. - Renault, N. J. - Dzyadzevich, S. - Rose, K.
Comparison of evanscent-wave and leaky-wave fiber optic sensing structures for gas detection.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 121.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115415 - URE-Y 20040179 RIV NL eng J
Mrázek, J. - Matějec, V. - Kašík, I. - Berková, D.
Application of the sol-gel method at the fabrication of microstructure fibers.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 31 [1/3] 175-178 ( 2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

115379 - URE-Y 20040098 RIV CZ eng J
Nedbalová, M. - Dohnalová, A. - Jandová, A. - Prokešová, L. - Trojan, S.
The determination of antibodies against carcinoma mammae and LDH virus by modified Elisa method.
Physiological Research, 53 [4] 27P (2004).
[Fyziologické dny /80./. Praha (CZ), 04.02.03-04.02.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/00/P043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

115330 - URE-Y 20040079 RIV CZ eng C
Nemšák, S.
Pitch shifting and voice transformations using PSOLA.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2004. - S. 38-41.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /13./. Prague (CZ), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115390 - URE-Y 20040122 RIV US eng C
Nohavica, D. - Gladkov, P. - Žďánský, K.
Preparation and properties of GaInP2/GaAs heterostructures.
In: ASDAM'2004. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 57-60.
[Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'04 /5./. Smolenice (SK), 04.10.17-04.10.21 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115392 - URE-Y 20040124 RIV US eng C
Nohavica, D. - Krier, A.
Structural modification of InAs based materials for mid-infrared optoelectronic devices.
In: ASDAM'2004. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 203-206.
[Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'04 /5./. Smolenice (SK), 04.10.17-04.10.21 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115335 - URE-Y 20040099 CZ cze K
Novotný, J.
Růst krystalů z nízkoteplotních roztoků - teorie a experiment.
In: Škola růstu krystalů 2004. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 2004. - S. 24-36.
[Škola růstu krystalů /3./. Lednice (CZ), 04.08.30-04.08.31 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067204; GA MŠk(CZ) OC D14.40; GA MŠk(CZ) 1P04OCP11.004; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115274 - URE-Y 20040056 RIV DE eng J
Novotný, J. - Březina, B. - Zelinka, J.
Growth and characterization of TGS and DTGS single crystals doped with Pt/II/, Pt/IV/ and L-Alanine.
Crystal Research and Technology, 39 [12] 1089-1098 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA AV ČR(CZ) IBS2067204; GA MŠk(CZ) OC D14.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.265(91) 0.342(92) 0.333(93) 0.308(94) 0.321(95) 0.404(96) 0.469(97) 0.797(98) 0.576(99) 0.522(00) 0.536(01) 0,505(02) 0.652(03) ]

115306 - URE-Y 20040042 RIV US eng C
Novotný, J. - Zelinka, J. - Podvalová, Z.
Diagnostics of LATGS single crystlas doped with /PT/IV/ions and L-alanine for infrared applications.
In: Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dielectrics - ICSD 2004. - Piscataway, IEEE 2004. - S. 788-791.
[ICSD 2004 /8./. Toulouse (FR), 04.07.05-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067204; GA MŠk(CZ) OC D14.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109322 - URE-Y 20040006 CZ cze R
Pala, J.
Korelová korelace.
Rec.: Kadavý, D.: CorelDraw 11 - Uživatelská příručka. Brno, Computer Press 2003. 215 s. ISBN 80-7226-832-5.
Softwarové noviny, 15 [2] 106 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109323 - URE-Y 20040007 CZ cze R
Pala, J.
Python pro začátečníky.
Rec.: Lutz, M. - Ascher, S.: Naučte se Python. Praha, Grada 2003. 344 s. ISBN 80-247-0367-X.
Softwarové noviny, 15 [2] 108 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109324 - URE-Y 20040009 CZ cze J
Pala, J.
Konference Diffractive Optics 2003 v Oxfordu.
Jemná mechanika a optika, 49 [1] 28 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/01/0429
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115279 - URE-Y 20040051 RIV GB eng J
Pala, J. - Miler, M. - Aubrecht, I. - Malina, V.
Compensation of beam ellipticity and astigmatism based on holographic diffractive elements recorded onto spherical substrate.
Journal of Modern Optics, 51 [14] 2257-2266 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/01/0429
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.145(91) 0.807(92) 1.023(93) 1.005(94) 1.208(95) 1.393(96) 1.063(97) 1.165(98) 1.475(99) 1.023(00) 1.344(01) 1,717(02) 1.213(03) ]

115322 - URE-Y 20040131 RIV CZ eng K
Pekárek, L. - Žďánský, K.
Preparation of doped and co-doped indium phosphide single crystals.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Proceedings of the 14th Joint Seminar. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 2004. - S. 50-51.
[Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2004 /14./. Lednice (CZ), 04.08.31-04.09.03 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115360 - URE-Y 20040132 FR eng A
Pekárek, L. - Žďánský, K.
Growth of co-doped semi-insulating indium phosphide crystal for X-ray detection.
In: ICCG-14 and ICVG-12. Abstracts of the 14th International Conference on Crystal Growth in conjuction with the 12th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy. - [Grenoble], [Groupe Francais de Croissance Cristalline] 2004. - S. 41.
[ICCG /14./ and ICVG /12./. Grenoble (FR), 04.08.09-04.08.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115355 - URE-Y 20040112 CZ cze K
Peterka, P. - Dymák, P. - Honzátko, P. - Matějec, V. - Kaňka, J. - Martan, T. - Vraný, B. - Káčik, D. - Lyytikainen, K.
Měření chromatické disperze a dvojlomu mikrostrukturních optických vláken.
In: Optické komunikace O.K. 2004. - Praha, Agentura Action 2004. - S. 137-143.
[Optické komunikace O.K. 2004. Praha (CZ), 04.10.21-04.10.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779; GA ČR(CZ) GP102/02/D168; GA AV ČR (CZ) IAA1067301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109314 - URE-Y 20040003 RIV NL eng J
Peterka, P. - Faure, B. - Blanc, W. - Karásek, M. - Dussardier, B.
Theoretical modelling of S-band thulium-doped silica fibre amplifiers.
Optical and Quantum Electronics, 36 [1/3] 201-212 (2004).
[OWTNM'03 /11./. Prague (CZ), 03.04.04-03.04.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP102/02/D168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

115293 - URE-Y 20040137 ES eng A
Piliarik, M. - Homola, J.
A new sensor based on surface plasmon resonance imaging.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 186.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA ČR(CZ) GA102/03/0633
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115369 - URE-Y 20040089 RIV GB eng J
Poette, J. - Blin, S. - Brochu, G. - Bramerie, L. - Slavík, R. - Simon, J.-C. - LaRochelle, S. - Besnard, P.
Relative intensity noise of multiwavelength fibre laser.
Electronics Letters, 40 [12] 724-726 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.168(91) 1.059(92) 1.095(93) 1.159(94) 1.146(95) 1.141(96) 1.005(97) 1.152(98) 1.164(99) 0.931(00) 0.970(01) 1,072(02) 1.010(03) ]

115272 - URE-Y 20040061 RIV NL eng J
Pokorný, J.
Excitation of vibrations in microtubules in living cells.
Bioelectrochemistry, 63 [1/2] 321-326 (2004).
[International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics /17./. Florence (IT), 03.06.19-03.06.24 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 1,463(02) 1.482(03) ]

115278 - URE-Y 20040116 SE eng A
Pokorný, J.
Electromagnetic field of microtubules: effects on transfer of electrons and particles.
In: Abstracts of the 5th International Conference on Biological Physics - ICBP 2004. - Göteborg, Göteborgs Universitet 2004. - S. 31.
[Biological Physics /5./. Göteborg (SE), 04.08.23-04.08.27 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115343 - URE-Y 20040115 RIV SI eng C
Pokorný, J.
Overview on some nuclear coherent motion experiments.
In: Weak Photon Emission from Living Tissues. - (Ed. Berden-Zrimec, M.; Zrimec, A.; Drobne, D.; Milani, M.). - Grosuplje, Institute of Physical Biology 2004. - S. 36-39.
[Weak Photon Emission from Living Tissues /2./. Preddvor (SI), 04.03.23-04.03.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115344 - URE-Y 20040114 RIV SI eng C
Pokorný, J.
Endogenous electromagnetic fields in biological systems: implications for electron flow in chloroplasts.
In: Weak Photon Emission from Living Tissues. - (Ed. Berden-Zrimec, M.; Zrimec, A.; Drobne, D.; Milani, M.). - Grosuplje, Institute of Physical Biology 2004. - S. 29-35.
[Weak Photon Emission from Living Tissues /2./. Preddvor (SI), 04.03.23-04.03.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109313 - URE-Y 20040002 RIV NL eng J
Prkna, L. - Čtyroký, J. - Hubálek, M.
Ring microresonator as a photonic structure with complex eigenfrequency.
Optical and Quantum Electronics, 36 [1-3] 259-269 (2004).
[OWTNM'03 /11./. Prague (CZ), 03.04.04-03.04.05 (WRD)]
Grant: European Commission(XE) IST-2000-28018 NAIS
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

115314 - URE-Y 20040049 FR eng A
Procházková, O. - Žďánský, K. - Zavadil, J.
Effect of Fe inter-diffusion on the properties of InP laeyrs grown with addition of RE elements.
In: 7th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies - EXMATEC'2004. - [Montpellier], [GES] 2004. - S. 42-43.
[EXMATEC 2004 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /7./. Montpellier (FR), 04.06.01-04.06.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115329 - URE-Y 20040082 RIV CZ eng C
Přibil, J.
TTS realization as microsoft speech API engine.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2004. - S. 92-97.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /13./. Prague (CZ), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115414 - URE-Y 20040178 CZ cze V
Přibil, J.
Začlenění česko-slovenského TTS systému do standardu MS SAPI 5. Praha, ÚRE AV ČR 2004. - 34 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115328 - URE-Y 20040081 RIV CZ eng C
Přibilová, A.
Speech spectrum envelope modification.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2004. - S. 30-34.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /13./. Prague (CZ), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124; GA MŠk(CZ) OC 277.001; GA MŠ(SK) 102/VTP/2000; GA MŠ(SK) 1/0144/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115295 - URE-Y 20040033 RIV SK eng C
Přibilová, A. - Vích, R.
Non-linear frequency scale mapping for voice conversion.
In: Radioelektronika 2004. Conference Proceedings. - (Ed. Píš, P.; Krajčušková, Z.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2004. - S. 100-103.
[Radioelektronika'2004 /14./. Bratislava (SK), 04.04.27-04.04.28 ( EUR)]
Grant: GA MŠ(SK) 102/VTP/2000; GA ČR(CZ) GA102/02/0124; GA MŠk(CZ) OC 277.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

109319 - URE-Y 20040020 RIV NL eng J
Richter, I. - Čtyroký, J.
Preface.
Optical and Quantum Electronics, 36 [1-3] 1-3 (2004).
[OWTNM'03 /11./. Prague (CZ), 03.04.04-03.04.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

115291 - URE-Y 20040151 ES eng A
Rose, K. - Dzydevych, S. - Jaffrezic-Renault, N. - Podrazký, O. - Kuncová, G. - Mrázek, J. - Matějec, V. - Young, J.
Employment of ormoceros for the fabrication of layers sensitive to oxygen and glucose.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 113.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115356 - URE-Y 20040111 CH eng A
Simpson, D. - Nguyen, T. - Baxter, G. - Collins, S. - Faure, B. - Blanc, W. - Dussardier, B. - Monnom, G. - Peterka, P.
Thulium-doped silica-fiber based S-band amplifiers: pump power and host composition effect on the 3H4=3F4 band.
In: EPS-QEOD Europhoton Conference on Solid-State and Fiber Coherent Light Sources 2004. - [Lausanne], [European Physical Society] 2004. - S. WeC14.
[EPS-QEOD Europhoton Conference on Solid-State and Fiber Coherent Light Sources. Lausanne (CH), 04.08.29-04.09.03 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115289 - URE-Y 20040150 ES eng A
Skokánková, J. - Mrázek, J. - Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M. - Kašík, I. - Šimůnková, P. - Szatvanyi, A. - Zaharescu, M. - Raileanu, M.
Sensitivity of xerogel layers applied on silica optical fibers to toluene dissolved in water.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 115.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0780; GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115302 - URE-Y 20040160 TN eng A
Skokánková, J. - Mrázek, J. - Matějec, V. - Hayer, M. - Kašík, I. - Chomát, M. - Berková, D.
Properties of xerogel layers for the detection of toluene in water.
In: MADICA 2004. - [Monastir], [Faculté des Sciences de Monastir] 2004. - S. 120.
[Journees Maghreb-Europe sur les Materiaux et Leurs Applications aux Dispositifs et Capteurs MADICA 2004 /4./. Tunis (TN), 04.11.29-04.12.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0779; GA ČR(CZ) GA102/02/0780
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115375 - URE-Y 20040094 RIV US eng C
Slavík, R. - Brochu, G. - LaRochelle, S.
Multiwavelength ultracompact narrow-line all-fiber laser.
In: EWOFS'04 Proceedings of the Second European Workshop on Optical Fibre Sensors. - (Ed. Lopéz-Higuera, J. M.; Culshaw, B.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2004. - S. 382-385.
[EWOFS'04 European Workshop on Optical Fibre Sensors /2./. Santander (ES), 04.06.09-04.06.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115370 - URE-Y 20040090 RIV US eng J
Slavík, R. - Costonguay, I. - LaRochelle, S. - Doucet, S.
Short multiwavelenght fiber laser made of a large-band distributed Fabry-Pérot structure.
IEEE Photonics Technology Letters, 16 [4] 1017-1019 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

115368 - URE-Y 20040088 RIV US eng J
Slavík, R. - LaRochelle, S.
All fiber periodik filters for DWDM using a cascade of FIR and IIR latice filters.
IEEE Photonics Technology Letters, 16 [2] 497-499 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

115297 - URE-Y 20040117 RIV SK eng C
Šimša, J.
Maximum likelihood principle as a theoretical basis of spread spectrum code acquisition detector.
In: Radioelektronika 2004. Conference Proceedings. - (Ed. Píš, P.; Krajčušková, Z.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2004. - S. 104-107.
[Radioelektronika'2004 /14./. Bratislava (SK), 04.04.27-04.04.28 ( EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 289.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115349 - URE-Y 20040087 CZ cze K
Šojdr, L.
Krystalový oscilátor-nejčastější zdroj přesné frekvence.
In: Měření času a frekvence S321-04. - Praha, ČMS 2004. - S. -.
[Měření času a frekvence S321-04. Praha (CZ), 04.06.01 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115281 - URE-Y 20040025 RIV NL eng J
Šrobár, F.
Feedback loops in the signal paths cotrolling gene expression.
Bioelectrochemistry, 63 [1/2] 87-90 (2004).
[International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics /17./. Florence (IT), 03.06.19-03.06.24 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 1,463(02) 1.482(03) ]

115337 - URE-Y 20040064 SE eng A
Šrobár, F.
Exact description of feedback ralationships in gene regulation systems.
In: Abstracts of the 5th International Conference on Biological Physics - ICBP 2004. - Göteborg, Göteborgs Universitet 2004. - S. 79.
[Biological Physics /5./. Göteborg (SE), 04.08.23-04.08.27 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115342 - URE-Y 20040070 RIV SI eng C
Šrobár, F.
Feedback features in the intracellular processes.
In: Weak Photon Emission from Living Tissues. - (Ed. Berden-Zrimec, M.; Zrimec, A.; Drobne, D.; Milani, M.). - Grosuplje, Institute of Physical Biology 2004. - S. 40-44.
[Weak Photon Emission from Living Tissues /2./. Preddvor (SI), 04.03.23-04.03.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 281.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115338 - URE-Y 20040065 PL eng A
Šrobár, F. - Procházková, O.
Minority carrier injection introducing a feedback mechanism in Shottky barriers on wide-gap semiconductors.
In: XXXIII International School on the Physics of Semiconducting Compounds Jaszowiec 2004. - Warszaw, Polish Academy of Sciences, Institute of Physics 2004. - S. 60.
[International School on the Physics of Semiconducting Compounds /33./. Ustron-Jaszowiec (PL), 04.05.29-04.06.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115341 - URE-Y 20040069 RIV US eng C
Šrobár, F. - Procházková, O.
Growth kinetics of thick InP layers.
In: ASDAM'2004. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 65-69.
[Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'04 /5./. Smolenice (SK), 04.10.17-04.10.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115286 - URE-Y 20040136 ES eng A
Taylor, A. D. - Yu, Q. - Chen, S. - Yang, F. - Darling, R. B. - Homola, J. - Jiang, S.
Surface plasmon resonance /SPR/ biosensor detection for food safety.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 193.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: US FDA(US) FD-U-002250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115290 - URE-Y 20040139 ES eng A
Tobiška, P. - Homola, J.
Increasing information content of SPR biosensing through advanced data processing.
In: Europt(r)ode VII. Book of abstracts. - [Madrid], [Complutense University] 2004. - S. 184.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /7./. Madrid (ES), 04.04.04-04.04.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA ČR(CZ) GA102/03/0633
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115352 - URE-Y 20040077 RIV BG eng J
Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Kolařík, L. - Jančárek, A. - Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I.
Long-period gratings in single-mode optical fibers prepared by CO2 lasers.
Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2(70) [Jan XI] 390-391 (2004).
[Management and Engineering'03 /2/.. Sofia (BG), 04.05.13-04.05.15 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115382 - URE-Y 20040106 RIV SK eng J
Trnovcová, V. - Škubla, A. - Kadlečíková, M. - Greguš, J. - Ožvoldová, M. - Zavadil, J. - Ležal, D.
Absorption, photoluminescence and Raman spectra of some sulfide and telluride/halide glasses.
Materials Engineerings, 11 [1] 21-28 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/0799; VEGA(SK) 1/7629/02; VEGA(SK) 1/8309/01; GA ČR(CZ) GA104/99/0342
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115386 - URE-Y 20040113 RIV CZ eng K
Vacková, S. - Gorodynskyy, V. - Žďánský, K. - Vacek, K. - Kozak, H.
Lifetime on carriers and seebeck coefficient in semiconductors.
In: Proceedings of WORKSHOP 2004. - Prague, Czech Technical University 2004. - S. 122-123.
[Workshop 2004. Prague (CZ), 04.03.22-04.03.26 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115340 - URE-Y 20040119 AU eng A
Vacková, S. - Majlingová, O. - Gorodynskyy, V. - Gurevich, Y. G. - Logvinov, G. N. - Žďánský, K. - Oswald, J.
The role of recombination processes in seebeck effect - application of Gurevich theory on Cd1-xZnxTe.
In: 23rd International Conference on Thermoelectrics - ICT 2004. - (Ed. Goel, Ö.). - Adelaide, University of South Australia 2004. - S. 133.
[ICT 2004 /23./. Adelaide (AU), 04.07.25-04.07.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115361 - URE-Y 20040120 CZ eng A
Vacková, S. - Majlingová, O. - Gorodynskyy, V. - Gurevich, Y. G. - Logvinov, G. N. - Žďánský, K. - Oswald, J. - Karel, F.
The role of recombination processes in Seebeck effect-application of Gurevich theory on Cd1-xZnxTe.
In: 20th General Conference Condensed Matter Division EPS. Book of Abstracts. - Praha, UK MFF 2004. - S. 117.
[CMD - Condensed Matter Division EPS /20./. Prague (CZ), 04.07.19-04.07.23 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115320 - URE-Y 20040171 FR eng A
Vaniš, J. - Chow, D. H. - Šroubek, F. - McGill, T. C. M. - Walachová, J.
Characterization of InAs/AlSb tunneling double barrier heterostructure by reverse ballistic electron emission spectroscoipy with InAs as base electrode.
In: 7th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies - EXMATEC'2004. - [Montpellier], [GES] 2004. - S. 164.
[EXMATEC 2004 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /7./. Montpellier (FR), 04.06.01-04.06.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115350 - URE-Y 20040076 CZ cze K
Vaniš, J. - Hulicius, E. - Pangrác, J. - Melichar, K. - Walachová, J.
Balistická elektronová emisní mikroskopie kvantových InAs teček v AlGaAs/GaAs heterostruktuře.
In: Čtvrtý seminář o metodách blízkého pole. - (Ed. Houdková, J.). - [Praha], [Spektroskopická společnost Jana Marca Marci] 2004. - S. 12.
[Seminář o metodách blízkého pole /4./. Lázně Bohdaneč (CZ), 04.10.04-04.10.06 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115366 - URE-Y 20040146 FR eng A
Vaňková, V. - Gladkov, P. - Botha, J. R.
Photoluminescence of MOVPE-grown InAs and InAs1-x SBx: A systematic study.
In: ICCG-14 and ICVG-12. Abstracts of the 14th International Conference on Crystal Growth in conjuction with the 12th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy. - [Grenoble], [Groupe Francais de Croissance Cristalline] 2004. - S. 139.
[ICCG /14./ and ICVG /12./. Grenoble (FR), 04.08.09-04.08.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115396 - URE-Y 20040147 RU eng A
Vaňková, V. - Gladkov, P. - Botha, J. R.
Radiative recombinations in MOVPE-grown InAs1-x SBx.
In: 6th International Conference on Mid-Infrared Optoelectronics Materials and Devices - MIOMD-VI. Book of Abstracts. - [St. Petersburg], [IOFFE Institute] 2004. - S. 134.
[MIOMD /6./. St. Petersburg (RU), 04.06.28-04.07.02 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115333 - URE-Y 20040083 RIV CZ eng G
Vích, R.
Speech Processing. (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2004. - 157 s.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /13./. Prague (CZ), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115367 - URE-Y 20040159 RIV CZ cze J
Vích, R.
14. česko-německý workshop o zpracování řeči.
Automa, 10 [11] 58 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124; GA MŠk(CZ) OC 277.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115334 - URE-Y 20040080 RIV DE eng C
Vích, R. - Vondra, M.
Voice conversion based on spectral envelope transformation.
In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung. - (Ed. Fellbaum, K.; Hoffmann, R.). - Dresden, W.E.B. Universitätsverlag 2004. - S. 148-155.
[Elektronische Sprachsignalverarbeitung /15./. Cottbus (DE), 04.09.20-04.09.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124; GA MŠk(CZ) OC 277.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115326 - URE-Y 20040060 CZ cze K
Vojtěch, J. - Karásek, M. - Radil, J.
Ověření použitelnosti PDFA zesilovačů v pásmu 1310nm D.
In: Optické komunikace O.K. 2004. - Praha, Agentura Action 2004. - S. 201-206.
[Optické komunikace O.K. 2004. Praha (CZ), 04.10.21-04.10.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/04/0773
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115331 - URE-Y 20040078 RIV CZ eng C
Vondra, M.
Voice transformation in parametric speech synthesis.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2004. - S. 35-37.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /13./. Prague (CZ), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/02/0124
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115317 - URE-Y 20040055 RIV NL eng J
Yarmoff, J. A. - Yang, Y. - Liu, G. F. - Chen, X. - Šroubek, Z.
Charge exchange in low energy ion-surface scattering.
Vacuum, 73, 25-30 (2004).
Grant: KONTAKT National Science Foundation(XE) CHE-0091328
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.527(91) 0.700(92) 0.608(93) 0.488(94) 0.545(95) 0.518(96) 0.483(97) 0.474(98) 0.510(99) 0.520(00) 0.541(01) 0,723(02) 0.612(03) ]

115381 - URE-Y 20040105 PL eng A
Zavadil, J. - Procházková, O.
Optical properties of InP layers prepared with the addition of Ce, Tm and Lu in the growth melt.
In: 4th International Conference on Solid State Crystals: Material Science and Applications - 7th Polish Conference on Crystal Growth. - (Ed. Sangwal, K.; Rogalski, A.). - Warszaw, Polish Society for Crystal Growth 2004. - S. B10.
[ICSSC /4./ - PCCG /7./. Zakopane (PL), 04.05.16-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115389 - URE-Y 20040121 RIV US eng C
Zavadil, J. - Žďánský, K. - Procházková, O. - Kozak, H.
Characterization of InP epitaxial layers for use in radiation detection.
In: ASDAM'2004. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.). - Piscataway, IEEE 2004. - S. 247-250.
[Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM'04 /5./. Smolenice (SK), 04.10.17-04.10.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0379; GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR (CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115403 - URE-Y 20040163 CZ cze K
Zavadilová, A. - Kubeček, V. - Kašík, I. - Matějec, V.
Lasery na bázi dvouplášťových vláken vyrobených v ÚRE AV ČR.
In: Optické komunikace O.K. 2004. - Praha, Agentura Action 2004. - S. 233-238.
[Optické komunikace O.K. 2004. Praha (CZ), 04.10.21-04.10.22 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115282 - URE-Y 20040027 RIV GB eng J
Žďánský, K. - Gorodynskyy, V. - Kosíková, J. - Rudra, A. - Kapon, E. - Fekete, D.
Deep level transient spectroscopy of AlxGa1-xAs/GaAs single-quantum-well lasers.
Semiconductor Science and Technology, 19 [7] 897-901 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.406(92) 1.525(93) 1.389(94) 1.237(95) 1.318(96) 1.141(97) 1.338(98) 1.223(99) 1.169(00) 1.079(01) 1,241(02) 1.603(03) ]

115365 - URE-Y 20040110 FR eng A
Žďánský, K. - Hassan, M. A. S. - Zavadil, J. - Procházková, O. - Maixner, J.
Study of the influence of the rare earth elements on the properties of lead iodide.
In: ICCG-14 and ICVG-12. Abstracts of the 14th International Conference on Crystal Growth in conjuction with the 12th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy. - [Grenoble], [Groupe Francais de Croissance Cristalline] 2004. - S. 286.
[ICCG /14./ and ICVG /12./. Grenoble (FR), 04.08.09-04.08.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115303 - URE-Y 20040040 RIV FR eng J
Žďánský, K. - Pekárek, L. - Hlídek, P.
Study of indium phosphide wafers treated by long time annealing at high temperatures.
European Physical Journal. Applied Physics, 27 [1/3] 197-200 ( 2004).
[DRIP /10./. Batz-sur-Mer (FR), 03.09.29-03.10.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 0.208(99) 0.535(00) 0.664(01) 0,683(02) 0.699(03) ]

115321 - URE-Y 20040133 FR eng A
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Pekárek, L. - Gorodynskyy, V. - Kozak, H.
Investigation of cooper doped InP single crystals grown by the Czochralski technique.
In: 7th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies - EXMATEC'2004. - [Montpellier], [GES] 2004. - S. 40.
[EXMATEC 2004 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /7./. Montpellier (FR), 04.06.01-04.06.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2067354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115304 - URE-Y 20040041 RIV CZ eng C
Žilka, Z. - Berka, Z. - Braun, J.
Some problems in modeling of connectors in hidh-speed mixed-signal systems.
In: International Conference Applied Electronics 2004. - (Ed. Pinker, J.). - Pilsen, University of West Bohemia 2004. - S. 237-240.
[Applied Electronics 2004. Pilsen (CZ), 04.09.08-04.09.09 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

115308 - URE-Y 20040044 RIV CZ eng C
Žilka, Z. - Berka, Z. - Braun, J.
Behavioral models of interconnections in mixed mode electronic systems.
In: EDS'04 Proceedings of the 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. - (Ed. Boušek, J.; Háze, J.). - Brno, Vysoké učení technické 2004. - S. 390-393.
[Electronic Devices and Systems Conference EDS' /11./. Brno (CZ), 04.09.09-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/03/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11