ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

032483 - UH-J 960075 CA eng C
Bartoš, O. - David, J. - Filip, P.
On the hysteresis onset of the flow curwes of HDPE/LDPE blends.
In: Proceedings 12th International Congress on Rheology. - (Ed. Ait-Kadi, A.; Dealy, J. M.; James, D. F.; Williams, M. C.). - Quebec City, Canadian Rheology Group 1996. - S. 40. - ().
[International Congress on Rheology /12./. Quebec City (CA), 96.08.18-96.08.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/0918

032608 - UMCH-V 960215 NL eng J
Bradna, P. - Štern, P. - Quadrat, O. - Šňupárek, J.
Thickening of electrostatically stabilized latices by ethyl acrylate-methacrylic acid copolymers with various molecular weights.
Colloids and Surfaces A, 113, 1-10 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) 450043
[Impact factor:1.008(91) 0.973(92) 0.840(93) 1.401(94) 0.951(95) 1.147(96) 1.181(97) 1.146(98) 0.861(99) 0.869(00) 1.098(01) 1,350(02) 1.440(03) ]

032447 - UH-J 960037 CZ eng J
Buchtele, J.
Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages.
Acta Universitatis Carolinae Geologica, 40, [-] 193-203 (1996).

032449 - UH-J 960039 SK cze CX
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M. - Tesař, M.
Simulace změn vodního režimu českých povodí podle klimatických scénářů aplikovaných v rámci EU.
In: 4. Hydrologické dni. - Bratislava, Slovenský výbor pre hydrológiu 1996. - S. 136-137.
[Hydrologické dni /4./. Stará Lesná (SK), 96.09.09-96.09.13]
Grant: European Econ. Com.(XE) ERBCIPCT 940114 PECO; GA AV ČR(CZ) 3060605

032448 - UH-J 960038 GB eng J
Buchtele, J. - Eliáš, V. - Tesař, M. - Herrmann, A.
Runoff components simulated by Rainfall-Runoff Models.
Hydrological Sciences Journal, 41 [1] 49-60 (1996).
Grant: European Economy Communion(XE) ERBCIPCT 940114 PECO; GA AV ČR (CZ) 3060605
[Impact factor:0.260(91) 0.236(92) 0.288(93) 0.465(94) 0.392(95) 0.386(96) 0.381(97) 0.411(98) 1.009(99) 0.861(00) 1.220(01) 1,200(02) 0.885(03) ]

039193 - UH-J 970044 NP eng C
Buchtele, J. - Herrmann, A. - Bajracharya, O. R.
The role of snow deposits in rainfall-runoff simulations for small Himalayan basins, Nepal.
In: International Conference on Ecohydrology of high mountain areas. - (Ed. Chalise, S. R.; Khanal, N. R.). - Kathmandu, International Centre for Integrated Mountain Development 1996. - S. 229-231.
[International Conference on Ecohydrology of high mountain areas. Kathmandu (NP), 96.03.24-96.03.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605

038006 - UH-J 970001 SK eng J
Buchtele, J. - Kesl, J. - Cissé, Y.
Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [6] 376-395 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3060605

032450 - UH-J 960040 SK cze C
Buchtele, J. - Krásný, J.
Analýzy a simulace odtoku v oblastech s významnými zásobami podzemní vody.
In: 4. Hydrologické dni. - Bratislava, Slovenský výbor pre hydrológiu 1996. - S. 101-102.
[Hydrologické dni /4./. Stará Lesná (SK), 96.09.09-96.09.13]

032479 - UH-J 960070 CZ eng A
Burda, P. - Kořenář, J.
On the numerical solutions of the Navier-Stokes equations in the domain with corner singularities.
In: Prague Mathematical Conference 1996. Book of Abstracts. - Praha, MÚ AV ČR 1996. - S. 34.
[Prague Mathematical Conference 1996. Praha (CZ), 96.07.08-96.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

032481 - UH-J 960073 CZ eng A
Burda, P. - Kořenář, J. - Skalák, Z.
On the pulsatile flow in the tube with abrupt changes of the diameter.
In: GAMM - Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. Abstracts. Wissenschaftliche Jahrestagung '96. - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 157.
[Annual Scientific Conference GAMM. Praha (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

032469 - UH-J 960060 GB eng C
Chára, Z. - Severa, M. - Vlasák, P. - Havlík, V.
Flow of dense kaolin and ash slurries in pipes.
In: 13th International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport. Hydrotransport 13. - (Ed. Richardson, J. F.). - London, BHR Group 1996. - S. 75-88. - ().
[International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport /13./. Johannesburg (ZA), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

032467 - UH-J 960058 CZ cze C
Chára, Z. - Vlasák, P.
Vliv měrné clony na rychlostní charakteristiky vodného roztoku povrchově aktivní látky.
In: Sborník příspěvků kolokvia "Dynamika tekutin '96". - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 21-22. - ().
[Kolokvium "Dynamika tekutin '96". Praha (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1186

032475 - UH-J 960066 CZ cze I
Chára, Z. - Vlasák, P.
Vliv mechanismu roztékání hustých hydrosměsí na rychlost odvodňování roztékající se směsi po povrchu složiště z hlediska hydrauliky. Praha, ÚH AV ČR 1996. - 22 s.

032474 - UH-J 960065 CZ cze C
Chára, Z. - Vlasák, P. - Pollert, J.
Snižování třecích ztrát v otopných systémech pomocí surfactantů.
In: Energetika a životní prostředí 4. - Ústí nad Labem, Dům techniky 1996. - S. 108-112.
[Energetika a životní prostředí /4./. Ústí nad Labem (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1186

054120 - UH-J 980025 IL eng A
Chára, Z. - Zakin, J. L. - Myška, J. - Severa, M.
Turbulence Structures in a Pipe of Drag Reducing Cationie Surfactant Solutions.
In: Abstracts the 8th Beer-Shera International Seminar on MHD-Flows and Turbulence. - Jerusalem, Israel Academy of Science and Humanities 1996. - S. 100.
[Beer-Shera International Seminar on MHD-Flows and Turbulence /8./. Jerusalem (IL), 96.02.25-96.02.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006

032484 - UH-J 960076 CA eng C
David, J. - Filip, P.
Quasisimilarity analysis of helical flow between concentric cylinders.
In: Proceedings 12th International Congress on Rheology. - (Ed. Ait-Kadi, A.; Dealy, J. M.; James, D. F.; Williams, M. C.). - Quebec City, Canadian Rheology Group 1996. - S. 429. - ().
[International Congress on Rheology /12./. Quebec City (CA), 96.08.18-96.08.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/0918

032485 - UH-J 960077 CZ eng J
David, J. - Filip, P.
Effect of the Annular Arrangement on the steady Poiseuille flow.
Acta Technica ČSAV, 41 [1] 51-55 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2274

039390 - UH-J 970070 SIGLE CZ cze I
Dittrt, F. - Kněžek, M.
Zpráva o monitoringu v lokalitě skládky TKO České Libchavy za první rok provozu. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1996. - 155 s.

032452 - UH-J 960042 PL cze CX
Ďurďová, L.
Změny chemismu podzemní vody zdroje Radostín, Česká republika.
In: 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. - (Ed. Burchard, J.). - Lódž, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 1996. - S. 59-61. - ( ).
[Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych /9./. Lodž (PL), 96.09.18-96.09.20]

036173 - UH-J 960080 IT eng A
Fialka, M. - Bartoš, O. - Filip, P. - David, J.
Differential Equations of Polymer Melt Oscillating Flow Model in a Capillery Tube.
In: Extended Abstracts. - (Ed. Nicolais, L.; Kenny, J. M.). - Naples, University of Naples 1996. - S. 805.
[Annual Meeting of the Polymer Processing Society /12./. Sorrento ( IT), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/0918

032470 - UH-J 960061 GB eng C
Havlík, V. - Veselá, J. - Chára, Z. - Vlasák, P.
Hydraulic transport and disposal of ash-gypsum slurries.
In: 13th International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport. Hydrotransport 13. - (Ed. Richardson, J. F.). - London, BHR Group 1996. - S. 89-96. - ().
[International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport /13./. Johannesburg (ZA), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

032231 - HBU-Z 960027 NL eng B
Hejzlar, J. - Čížek, V. - Forejt, K. - Knesl, B. - Kavalír, P. - Mutl, S. - Růžička, M. - Tesař, M.
The influence of diffuse pollution on drinking water quality in the Želivka supply system.
In: Regional Approaches to Water Pollution in the Environment. - (Ed. Rijtema, P. E.; Eliáš, V.). - Dodrecht, Kluwer Academic 1996. - S. 283-312. - ().

039194 - UH-J 970046 FR eng C
Herrmann, A. - Kim, M. - Buchtele, J.
Runoff formation, water balances and runoff components from rainfall-runoff models for small agricultural basin with irrigation in quarternary northeen Germany.
In: Proceedings of Conference Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.). - Strasbourg, University of Strasbourg 1996. - S. 53.
[Conference Ecohydrological processes in small basins. Strasbourg ( FR), 96.09.21-96.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605

036172 - UH-J 960079 SK sla C
Hojerová, J. - Štern, P.
Aktuálne aspekty hodnotenia kvality kozmetických gélov.
In: Medzinárodná kozmetologická konferencia. - Bratislava, Kozmetologická společnosť Slovenskej republiky 1996. - S. -.
[Medzinárodná kozmetologická konferencia. Stará Lesná (SK), 96.10.16-96.10.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060601

039195 - UH-J 970047 FR eng CX
Holko, L. - Kostka, Z. - Buchtele, J. - Lepistö, A.
Runoff modelling in mountain catchment.
In: Proceedings of Conference Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.). - Strasbourg, University of Strasbourg 1996. - S. 55.
[Conference Ecohydrological processes in small basins. Strasbourg ( FR), 96.09.21-96.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605

032477 - UH-J 960068 JP eng A
Klimeš, F.
Laminar-turbulent transition process in pulsatile flow (introduction to cardiovascular flow dynamics).
In: 19th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Book of Abstracts. - Kyoto, International Union of Theoretical and Applied Mechanics 1996. - S. 211.
[International Congress of Theoretical and Applied Mechanics /19./. Kyoto (JP), 96.08.25-96.08.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

032478 - UH-J 960069 GB eng A
Klimeš, F.
Transition to turbulence and erythrocyte destruction under periodically fluctuating shear rate.
In: Euromech no. 344 : Fluid-structure interactions in biomechanics. Book of Abstracts. - London, Imperial College 1996. - S. 37.
[Euromech : Fluid-structure interactions in biomechanics /344./. London (GB), 96.04.10-96.04.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

036176 - UH-J 960083 DE ger B
Konfršt, J.
Strömungen in der Medizintechnik und Biofluidmechanik.
In: Forschungs- und Entwicklungsprojekte 1995/96. - Erlangen, Friedrich-Alexander Universität 1996. - S. 24-28.

036175 - UH-J 960082 SIGLE DE ger V
Konfršt, J. - Melling, A.
Einleitung in die Problematik der Gefässprothesen. Erlangen, Friedrich-Alexander Universität, Technische fakultät, Lehrstuhl für Strömungsmechanik 1996. - 1-23 s.

032480 - UH-J 960071 IT eng C
Kořenář, J.
Brief summary of research work of the working group of biomechanics concerning the project "HEART".
In: Concerted Action on Heart Assist and Replacement of the European Communities Medical and Health Research Programme "BIOMED-1". - (Ed. Kratochvil, Z.; Fleischner, P.). - Roma, Tecnobiomedica 1996. - S. 73-74.
[BIOMED /1./. Brno (CZ), 95.05.26-96.05.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

032453 - UH-J 960043 PL cze C
Kříž, H.
Výsledky výzkumu vlivu infiltrace znečištěné vody z řeky Moravy na mělké podzemní vody v její údolní nivě.
In: 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. - (Ed. Burchard, J.). - Lódž, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego 1996. - S. 45-47. - ( ).
[Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych /9./. Lódž (PL), 96.09.18-96.09.20]
Grant: MŽP(CZ) 1221/93

032454 - UH-J 960044 SK cze J
Kříž, H.
Předpovědi jarních maximálních stavů hladiny podzemní vody v území neovlivněném vodními toky.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [1] 67-78 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31425

032455 - UH-J 960045 CZ eng B
Kříž, H.
Groundwater Regimes and Resources Forecasting. Brno, PC-DIR 1996. - 299 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31425

032456 - UH-J 960046 CZ cze J
Kříž, H.
Skládky odpadů v příměstské krajině.
Planeta, 4 [1] 62-63 (1996).

032457 - UH-J 960047 CZ cze J
Kříž, H.
Životní prostředí současnosti a nedávné minulosti.
Planeta, 4 [7] 62-63 (1996).

032458 - UH-J 960049 CZ cze C
Kříž, H.
Vztahy mezi využíváním vodních zdrojů a ochranou krajiny Vysočiny.
In: Trvale udržitelný rozvoj - ekologické aspekty transformace v krajině Českomoravské vrchoviny. - (Ed. Rouš, J.). - Žďár nad Sázavou, Environmental Regional Center 1996. - S. 2-8.
[Trvale udržitelný rozvoj - ekologické aspekty transformace v krajině Českomoravské vrchoviny. Svratka (CZ), 95.11.27-95.11.28]

032459 - UH-J 960050 SK cze C
Kříž, H.
Mapa hydrologického potenciálu krajiny v měřítku 1:50 000.
In: 4. Hydrologické dni. - Bratislava, Slovenský výbor pre hydrológiu 1996. - S. 195-196.
[Hydrologické dni /4./. Stará Lesná (SK), 96.09.09-96.09.13]

054121 - UH-J 980026 SK sla C
Lichner, Ĺ. - Novák, V. - Šír, M. - Štekauerová, V.
Vplyv poĺnohospodárskej činnosti a intenzity závlahy na prenos látok v štruktúrnej ílovitohlinitej pode.
In: 2.Vedecký seminár Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia. - (Ed. Ivančo, J.; Gomboš, M.; Pavelka, D.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 303-308.
[Vedecký seminár Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia /2./. Bratislava (SK), 96.00.00]

054122 - UH-J 980027 SK eng A
Lichner, Ĺ. - Tesař, M. - Šír, M.
In-situ measurement of soil water dynamics.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 42-44.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

032461 - UH-J 960052 CZ eng C
Mík, V.
Measurements of the impinging velocity of a free liquid jet striking a flat plate.
In: 12th International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA'96. - Praha, Czech Society of Chemical Engineering 1996. - S. 150-150.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /12./. Praha (CZ), 96.08.25-96.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1324

039196 - UH-J 970049 ZA eng C
Mutl, S. - Polášek, P.
The significance of organic pollution in the treatment of water by coagulation.
In: Proceedings of the WISA Bienal Conference. - Pretoria, Water Institute of Southern Africa 1996. - S. 59-65.
[Bienal Conference "Water and water quality". Port Elisabeth (ZA), 96.05.20-96.05.23]

032451 - UH-J 960041 US eng C
Myška, J. - Zakin, J. L.
Comparison of flow behaviors of polymeric and cationic surfactant drag reducing additives.
In: Proceedings of the ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting l996. - New York, American Society of Mechanical Engineers 1996. - S. 165-168. - ().
[ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting. San Diego (US), 96.07.07-96.07.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006

032444 - UH-J 960034 NL eng J
Myška, J. - Zakin, J. L. - Chára, Z.
Viscoelasticity of a surfactant and its drag-reducing ability.
Applied Scientific Research, 55 [4] 297-310 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006
[Impact factor:0.452(92) 0.500(93) 0.273(94) 0.200(95) 0.329(96) 0.492(97) 0.600(98) 0.208(99) 0.360(00) ]

032443 - UH-J 960033 CZ cze JX
Novák, O.
Adaptér pro měření malých odporů.
Praktická elektronika a Radio, 1 [7] 24-24 (1996).

032303 - UT-L 960036 NL eng J
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
Parameters determining plant transpiration under conditions of sufficient soil moisture.
Journal of Hydrology, 183, [-] 425-431 (1996).
[Impact factor:0.935(92) 0.670(93) 0.779(94) 0.848(95) 0.939(96) 0.940(97) 0.975(98) 1.444(99) 1.272(00) 1.301(01) 1,272(02) 1.354(03) ]

032324 - UT-L 960057 NL eng CX
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
A model of the thermal interaction of plants with the ambient air.
In: Annales Geophysicae - Supplement II to Volume 14. - Haag, European Geophysical Society 1996. - S. C349.
[General assembly of the European Geophysical Society /21./. Haag ( NL), 96.05.06-96.05.10]
Grant: (CZ) GA ČR

032325 - UT-L 960058 NL eng C
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
Irregular gravity - driwen flows in coarse soils.
In: Annales Geophysicae - Supplement II to vol 14. - Haag, European Geophysical society 1996. - S. C325.
[General assembly /21./. Haag (NL), 96.05.06-96.05.10]
Grant: (CZ) GA ČR

054118 - UH-J 980023 SK eng J
Říha, P.
Rheology and sedimentation of highly concentrated fly ash-gypsum water suspensions in terms of particle clustering.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [1] 39-44 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

032465 - UH-J 960056 CA eng C
Říha, P. - Kimura, H. - Takimoto, J. - Koyama, K.
Structural transformations and flow behaviour of a Comb-Shaped liquid crystal polymer affected by the electric field and temperature.
In: Proceedings 12th International Congress on Rheology. - (Ed. Ait-Kadi, A.; Dealy, J. M.; James, D. F.; Williams, M. C.). - Quebec City, Canadian Rheology Group 1996. - S. 174-174. - ().
[International Congress on Rheology /12./. Quebec City (CA), 96.08.18-96.08.23]

032463 - UH-J 960054 NL eng J
Říha, P. - Liao, F. - Stoltz, J. F.
The effect of flow conditions on the rate and rheology of blood coagulation.
Archives of Physiology and Biochemistry, 104 [5] 597-597 (1996).
[Impact factor: 0.210(95) 0.296(96) 0.113(97) 0.479(99) 0.841(00) ]

032466 - UH-J 960057 CA eng C
Říha, P. - Rychwalski, R. W. - Kubát, J. - Klason, C.
Analogous stress and volume changes of solid PE in stress relaxation tests.
In: Proceedings 12th International Congress on Rheology. - (Ed. Ait-Kadi, A.; Dealy, J. M.; James, D. F.; Williams, M. C.). - Quebec City, Canadian Rheology Group 1996. - S. 643-645. - ().
[International Congress on Rheology /12./. Quebec City (CA), 96.08.18-96.08.23]

054119 - UH-J 980024 FR eng J
Říha, P. - Stoltz, J.
RBC Aggregation and blood flow behaviour affected by flow oscillations.
Archives of Physiology and Biochemistry, 104 [5] 574 (1996).
[Congres de la Société de Biomécanique /21./. Nancy (FR), 96.09.23-96.09.25]
[Impact factor: 0.210(95) 0.296(96) 0.113(97) 0.479(99) 0.841(00) ]

032462 - UH-J 960053 FR eng J
Říha, P. - Stoltz, J. F.
Rheological aspects of fibrin structure polymerization during blood coagulation.
Les Cahiers de Rhéologie, 15 [2] 387-392 (1996).

032464 - UH-J 960055 GB eng J
Říha, P. - Stoltz, J. F.
Flow oscillations as a natural factor of reduction of the effect of RBC aggregation on blood flow.
Clinical Hemorheology, 16 [1] 43-48 (1996).
[Impact factor:0.381(92) 0.517(93) 0.701(94) 0.537(95) 0.519(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

032476 - UH-J 960067 CZ cze C
Severa, M. - Ditl, P. - Chára, Z. - Šedivý, V.
Metodika měření lokálních rychlostí v míchaných suspenzích.
In: Sborník příspěvků kolokvia "Dynamika tekutin '96". - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 57-58. - ().
[Kolokvium Dynamika tekutin '96. Praha (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) 2060604/1996

032482 - UH-J 960074 CZ eng A
Skalák, Z.
Two-cell non-symmetric flow in the corrugated channels.
In: GAMM - Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. Abstracts. Wissenschaftliche Jahrestagung '96. - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 156.
[Annual Scientific Conference GAMM. Praha (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

032445 - UH-J 960035 SK eng J
Šír, M. - Kubík, F. - Tesař, M. - Pražák, J.
Liquid Transport in porous media - Discontinuous phenomena. Part 1: Theory.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [2-3] 81-90 (1996).

032446 - UH-J 960036 SK eng J
Šír, M. - Kubík, F. - Tesař, M. - Pražák, J.
Liquid Transport in porous media - Discontinuous phenomena. Part 2: Examples.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [4] 235-251 (1996).

054123 - UH-J 980028 SK eng A
Šír, M. - Pražák, J. - Tesař, M.
Retention curve of the simple capillary network.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 64-66.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

036171 - UH-J 960078 SK cze C
Štern, P. - Hlásná, E. - Micháliková, D.
Reologie kosmetických emulzí.
In: Medzinárodná kozmetologická konferencia. - Bratislava, Kozmetologická spoločnosť Slovenskej republiky 1996. - S. 1-8.
[Medzinárodná kozmetologická konferencia. Stará Lesná (SK), 96.10.16-96.10.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060601

032460 - UH-J 960051 CZ cze C
Štern, P. - Schwarz, W. - Čmolík, J.
Vliv strukturních tuků na reologické vlastnosti emulgovaných tuků.
In: Sborník přednášek z 34. semináře z technologie a analytiky tuků. - (Ed. Slavíčková, V.). - Ústí nad Labem, Odborná skupina pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické 1996. - S. 111-113.
[Seminář z technologie a analytiky tuků /34./. Třešť (CZ), 96.05.15-96.05.17]

054124 - UH-J 980029 SK eng A
Tesař, M. - Šír, M. - Damašková, H. - Čížek, V.
Nitrogenen cycling: Process modelling and experimental research in the small experimental catchment.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 79-81.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

054125 - UH-J 980030 SK eng A
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J.
Evapotranspiration of the three different plant covers.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 82-8.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

054126 - UH-J 980031 SK eng A
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J.
Evapotranspiration of the plant cover in the vegetation season.
In: Proceedings of the Conference Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.). - Strasbourg, University of Strasbourg 1996. - S. 151.
[Conference Ecohydrological processes in small basins. Strasbourg ( FR), 96.09.21-96.09.28]

032471 - UH-J 960062 GB eng C
Vlasák, P.
Transverse forces acting on cylindrical capsule conveyed by liquid in a pipe.
In: 13th International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport. Hydrotransport 13. - (Ed. Richardson, J. F.). - London, BHR Group 1996. - S. 793-806. - ().
[International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport /13./. Johannesburg (ZA), 96.09.03-96.09.05]

032468 - UH-J 960059 CZ cze C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Vliv válcové překážky na proudění v otevřených korytech.
In: Sborník příspěvků kolokvia "Dynamika tekutin '96". - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 65-66. - ().
[Kolokvium "Dynamika tekutin '96". Praha (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) 2060603

032473 - UH-J 960064 CZ cze C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Kolarčík, W.
Využití dávkovačů pro dopravu energetických odpadů.
In: Energetika a životní prostředí 4. - Ústí nad Labem, Dům techniky 1996. - S. 103-107.
[Energetika a životní prostředí /4./. Ústí nad Labem (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26001; GA ČR(CZ) GA103/93/0397

054533 - UH-J 980049 US eng J
Vlasák, P. - Chára, Z. - Severa, M. - Gardavský, J. - Ocheretko, V. F.
Structure of Settling Suspension in Transition Flow over Particles.
International Journal of Fluid Mechanics Research, 23 [1/2] 169-173 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26001; GA ČR(CZ) GA103/93/1051

032472 - UH-J 960063 GB eng C
Vlasák, P. - Kolarčík, W.
Hydraulic conveying of dense slurries by hydrohoists.
In: 13th International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport. Hydrotransport 13. - (Ed. Richardson, J. F.). - London, BHR Group 1996. - S. 857-868. - ().
[International Conference on Slurry Handling and Pipeline Transport /13./. Johannesburg (ZA), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

036174 - UH-J 960081 US eng J
Zakin, J. L. - Myška, J. - Chára, Z.
New Limiting Drag Reduction and Velocity Profile Asymptotes for Nonpolymeric Additives Systems.
AICHE Journal, 42 [12] 3544-3546 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006
[Impact factor:1.196(91) 1.188(92) 1.322(93) 1.359(94) 1.431(95) 1.736(96) 1.338(97) 1.420(98) 1.537(99) 1.645(00) 1.793(01) 1,626(02) 1.667(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11