ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

118067 - PSU-E 20045009 RIV CZ cze J
Balaštíková, V. - Blatný, M. - Kohoutek, T.
Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů.
Československá psychologie, 48 [5] 410-415 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118083 - PSU-E 20045025 RIV SIGLE CZ cze M
Bartošíková, I. - Miovský, M.
Terapeutický vztah.
In: Drogy a drogové závislosti 2. - Praha, Úřad vlády ČR 2004. - S. 30-34.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118076 - PSU-E 20045018 RIV SIGLE DE eng C
Blatný, M. - Hrdlička, M. - Urbánek, T. - Jelínek, M. - Balaštíková, V. - Ruchkin, V. - Schwab-Stone, M.
Antisocial behavior, community violence exposure, and substance abuse in youth in Czech Republic: Preliminary results.
In: Book of Abstracts of the 16th World Congress of the IACAPAP. - -, Steinkopff Verlag Darmstadt 2004. - S. 29-30.
[16th World Congress of the IACAPAP. Berlín (DE), 04.08.22-04.08.26 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118063 - PSU-E 20045005 RIV CZ cze J
Blatný, M. - Urbánek, T.
Stabilita, a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů.
Československá psychologie, 48 [4] 289-297 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

113181 - PSU-E 20043018 RIV BA eng J
Bond, M. H. - Leung, K. - Au, A. - Tong, K. - de Carrasquel, S. H. - Mukarami, F. - Yamuguchi, S. - Bierbaurer, G. - Singelis, T. M. - Boen, F. - Lambert, S. M. - Ferreira, M. C. - Noels, K. - Zhang, J. - Chen, L. - Šolcová, I. - Stetovská, I. - Niit, T. - Hurme, H.
Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures.
Journal of Cross-Culture Psychology, 35, [-] 548-570 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.864(99) 1.218(00) 1.066(01) 0.952(02) 1.470(03) ]

113187 - PSU-E 20043024 RIV SIGLE CZ cze G
Chrz, V.
Výzkum jako narativní konstrukce. (Ed. Miovský, M.; Čermák, I.; Řehan, V.). - Olomouc, Universita Palackého v Olomouci 2004. - 12 s.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku/3./. Olomouc (CZ) , 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118065 - PSU-E 20045007 RIV CZ cze J
Čermák, I.
Autobiografická paměť a životní příběh.
Annales Psychologici, 2004 [P8] 29-41 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118070 - PSU-E 20045012 RIV SIGLE CZ cze C
Čermák, I.
Psycholog a umělecké dílo: význam doc.PhDr. Josefa Viewegha, CSc. pro českou a slovenskou psychologii.
In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III. - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 9-17.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku /III./. Olomouc ( CZ), 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118071 - PSU-E 20045013 RIV SIGLE CZ cze C
Čermák, I.
Narativní terapie: mnohohlasný chór.
In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III. - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 33-47.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III.. Olomouc ( CZ), 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402; GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118075 - PSU-E 20045017 RIV SIGLE GB eng M
Čermák, I.
\"Genres\" of Life-Stories.
In: Narrative, Memory and Identity: Theoretical and Methodological Issues. - Huddersfield, The University of Huddersfield Press 2004. - S. 211-221.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118099 - PSU-E 20045041 RIV SIGLE CZ cze M
Čermák, I.
Kdo se bojí zmizelého autora?
In: Anonym, Pronásledování a umučení dr. Šaldy (Spáleni divadlem). - Praha, Činohra Národního divadla 2004. - S. 9-20.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118100 - PSU-E 20045042 RIV CZ cze J
Čermák, I.
Narativní myšlení a skutečnost.
Československá psychologie, 48 [1] 17-26 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118091 - PSU-E 20045033 RIV SIGLE PT eng C
Čermák, I. - Kodrlová, I.
Reading life and personality through artwork: interpretation on the edge.
In: Art and Science, Proceedings of the XVIII Congress of the International Association of Empirical Aesthetics. - Lisboa, - 2004. - S. 492-496.
[Congress of the International Association of Empirical Aesthetics /XVIII./. Lisboa (PT), 04.09.13-04.09.16 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118080 - PSU-E 20045022 RIV SIGLE CZ cze V
Čermák, I. - Kohoutek, T. - Urbánek, T. - Baštecká, B. - Špok, D. - Navrátil, M. - Čermáková, V.
Odpověď charity na povodně 2002: přiměřenost a účinnost poskytované psychosociální pomoci. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2004. - 228 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112123 - PSU-E 20043005 RIV CZ eng J
Feierabend, I. K. - Klicperová-Baker, M.
Macropsychology of Violence and the Modern World.
Bulletin PsÚ, 10 [1] 36-60 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112122 - PSU-E 20043004 RIV CZ eng J
Fráňová, L.
Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations.
Bulletin PsÚ, 10 [1] 15 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118062 - PSU-E 20045004 RIV CZ cze J
Gabrhelík, R.
Amotivační syndrom a konopné drogy.
Adiktologie, 4 [1] 54-64 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118072 - PSU-E 20045014 RIV SIGLE CZ cze C
Gabrhelík, R.
Amotivační syndrom a popis životního stylu těžkých uživatelů konopných drog.
In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III. - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 157-163.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku /III./. Olomouc ( CZ), 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118098 - PSU-E 20045040 SIGLE CZ cze A
Gabrhelík, R.
Amotivační syndrom u uživatlů konopných drog: klinické hledisko.
In: Adiktologie Supplementum. - Tišnov, Sdružení SCAN 2004. - S. 403, 418.
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /X./ a Konference sekce AT při ČLS JEP /43./. Měřín (CZ), 04.05.24-04.05.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449

113188 - PSU-E 20043025 RIV SIGLE CZ cze G
Heller, D.
Některé perspektivy kvalitativního výzkumu: sofware pro analýzu kvalitativních dat. (Ed. Miovský, M.; Čermák, I.; Řehan, V.). - Olomouc, Universita Palackého v Olomouci 2004. - 16 s.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku/3./. Olomouc (CZ) , 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118077 - PSU-E 20045019 RIV SIGLE DE eng C
Hrdlička, M. - Neuwirth, J. - Komárek, V. - Havlovicova, M. - Sedláček, Z. - Blatný, M. - Urbánek, T.
Subtypes of autism by cluster analysis based on structural MRI Data.
In: Book of Abstracts of the 16th World Congress of the IACAPAP. - -, Steinkopff Verlag Darmstadt 2004. - S. 295.
[World Congress of the IACAPAP /16th./. Berlín (DE), 04.08.22-04.08.26 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118061 - PSU-E 20045003 RIV SK eng J
Hřebíčková, M.
Biological and Social Determinants of Personality: \"Nature Versus Nurture\" In the Five-factor Model of Personality.
Human Affairs, 14 [1] 45-56 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118085 - PSU-E 20045027 RIV SIGLE CZ cze B
Hřebíčková, M.
NEO osobnostní inventář (podle NEO-PI-R P.T. Costy a R.R. McCraee). Praha, Testcentrum 2004. - 165 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117; GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118059 - PSU-E 20045001 RIV US eng J
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - McCrae, R. ,R. - Costa, P. T. - Martin, T. A. - Oryol, V. E. - Rukavishnikov, A. A. - Senin, I. G.
Consensual validation of personality traits across cultures.
Journal of Research in Personality, 38, [-] 179-201 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118060 - PSU-E 20045002 RIV GB eng J
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - McCrae, R. R. - Costa, P. T. - Martin, T. A. - Oryol, V. E. - Rukavishnikov, A. A. - Senin, I. G.
Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perspectives.
European Journal of Personality, 18, [-] 143-157 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118078 - PSU-E 20045020 RIV SIGLE DE eng C
Jelínek, M. - Blatný, M. - Klimusová, H. - Blížkovská, J.
Life prospects of Czech adolescents: Relations to personality and demographic variables.
In: Book of Abstracts of the 16th World Congress of the IACAPAP. - -, Steinkopff Verlag Darmstadt 2004. - S. 297-298.
[World Congress of the IACAPAP /16th./. Berlín (DE), 04.08.22-04.08.26 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

113184 - PSU-E 20043021 SIGLE FI eng A
Kebza, V. - Šolcová, I.
Self-reported health, socioeconomic status, and inequalities in health.
In: 18 th Annual Conference of the European Health Psychology Society. - Helsinki, European Health Psychology Society 2004. - S. 94.
[Annual Conference of the European Health Psychology Society/18./. Helsinki (FI), 04.06.21-04.06.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168

114924 - PSU-E 20043040 RIV SIGLE CZ cze B
Kebza, V. - Šolcová, I.
Komunikace a stres. Praha, SZÚ 2004. - 24 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118079 - PSU-E 20045021 RIV SIGLE CZ cze K
Kohoutek, T. - Urbánek, T. - Špok, D.
Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob.
In: Víme o sobě? - Praha, Magistrát hlavního města Prahy 2004. - S. 19-27.
[Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha (CZ), 04.09.23-04.09.24 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

113180 - PSU-E 20043017 RIV SIGLE BG eng M
Kovacheva, S. - Klicperová-Baker, M. - Titarenko, L. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C. R.
Civic Culture and Political Involvement of East European Youth in Comparative Perspective.
In: Towards Non-violence & Dialogue Culture in South East Europe. - (Ed. Mitev, P.-E.; Riordan, J.). - Sofia, \"Ivan Hadijiysky\" Institute for Social Values & Structures 2004. - S. 59-89.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112121 - PSU-E 20043003 RIV CZ eng J
Lukavský, J.
The Personality Types Based on Grime´s C-S-R Typology.
Bulletin PsÚ, 10 [1] 27-35 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112125 - PSU-E 20043007 RIV CZ cze J
Lukavský, J.
Emoční hodnocení testových slov jako rozšíření asociačního experimentu.
Československá psychologie, 48 [3] 203-214 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118073 - PSU-E 20045015 RIV SIGLE CZ cze C
Miovský, M.
Kvalitativní přístup v moderním adiktologickém výzkumu v České republice v průběhu 90.let.
In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III. - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 49-60.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku /III./. Olomouc ( CZ), 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118081 - PSU-E 20045023 RIV SIGLE CZ cze M
Miovský, M.
Problémy mezioborového přístupu k léčbě závislostí.
In: Drogy a drogové závislosti 2. - Praha, Úřad vlády ČR 2004. - S. 15-18.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118082 - PSU-E 20045024 RIV SIGLE CZ cze M
Miovský, M. - Bartošíková, I.
Možnosti a meze psychoterapie v léčbě závislostí.
In: Drogy a drogové závislosti 2. - Praha, Úřad vlády ČR 2004. - S. 25-29.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118084 - PSU-E 20045026 RIV SIGLE CZ cze M
Miovský, M. - Bartošíková, I.
Hlavní psychoterapeutické přístupy v léčbě závislosti.
In: Drogy a drogové závislosti 2. - Praha, Úřad vlády ČR 2004. - S. 36-43.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118088 - PSU-E 20045030 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Kubů, P. - Miovská, L.
Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti.
Adiktologie, 4 [3] 288-303 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP406/04/P250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118093 - PSU-E 20045035 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Miovská, L. - Mravčík, V.
Aktuální přehled stavu užívání nelegálních drog v České republice.
Časopis lékařů českých, 143 [11] 723-730 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118092 - PSU-E 20045034 SIGLE CZ cze A
Miovský, M. - Miovská, L. - Šedá, E.
Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog.
In: Adiktologie Supplementum. - Tišnov, Sdružení SCAN 2004. - S. 407-408, 421-422.
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /X./ a Konference sekce AT při ČLS JEP /43./. Měřín (CZ), 04.05.24-04.05.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449

118087 - PSU-E 20045029 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Miovská, L. - Trapková, B.
Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu.
Adiktologie, 4 [3] 236-254 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP406/04/P250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118094 - PSU-E 20045036 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Šťastná, L. - Řehan, V.
Indikátory rizikového chování v kontextu užívání konopných drog.
Psychiatrie, 8 [3] 200-205 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118095 - PSU-E 20045037 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Šťastná, L. - Řehan, V.
Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií.
Psychiatrie, 8 [3] 194-199 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118097 - PSU-E 20045039 SIGLE CZ cze A
Miovský, M. - Trapková, B.
Názory a postoje dětí na ZŠ k návykovým látkám zjišťované metodou ohniskových skupin.
In: Adiktologie Supplementum. - Tišnov, Sdružení SCAN 2004. - S. 408, 422.
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /X./ a Konference sekce AT při ČLS JEP /43./. Měřín (CZ), 04.05.24-04.05.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/04/P250

118089 - PSU-E 20045031 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Trapková, B. - Miovská, L.
Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin.
Adiktologie, 4 [3] 306-317 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP406/04/P250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118096 - PSU-E 20045038 SIGLE CZ cze A
Miovský, M. - Trapková, B. - Miovská, L.
Stav užívání návykových látek u dětí 5. tříd ZŠ: výsledky testování v rámci evaluace preventivních programů.
In: Adiktologie Supplementum. - Tišnov, Sdružení SCAN 2004. - S. 408, 422.
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /X./ a Konference sekce AT při ČLS JEP /43./. Měřín (CZ), 04.05.24-04.05.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/04/P250

112127 - PSU-E 20043009 RIV SIGLE CZ cze B
Říčan, P.
Cesta životem. 2. vyd. Praha, Portál 2004. - 390 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112128 - PSU-E 20043010 RIV NL eng J
Říčan, P.
Spirituality - the Story of a concept in the psychology of religion.
Archiv fr Religionspsychologie, 26, [-] 135-156 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112126 - PSU-E 20043008 RIV CZ cze J
Říčan, P. - Jánošová, P.
Spiritualita českých vysokoškoláků - faktorově analytická sonda.
Československá psychologie, 48 [2] 97-106 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

112119 - PSU-E 20043001 RIV CZ cze B
Sedláková, M.
Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada Publishing 2004. - 252 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112375 - PSU-E 20043015 RIV SIGLE US eng C
Smolík, F.
MLU-based age recentering: a tool for studying developmental trajectories.
In: 25th Annual Symposium on Research in Child Language Disorders. - Wisconsin-Madison, University of Wisconsin-Madison 2004. - S. 1.
[Annual Symposium on Research in Child Language Disorders /25./. Wisconsin-Madison (US), 04.06.04-04.06.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025104

112376 - PSU-E 20043016 RIV SIGLE US eng C
Smolík, F.
Structure of MLU: tense morphology as a better predictor of MLU than no-tense morphology.
In: 25th Annual Symposium on Research in Child Language Disorders. - Wisconsin-Madison, University of Wisconsin-Madison 2004. - S. 1.
[Annual Symposium on Research in Child Language Disorders /25./. Wisconsin-Madison (US), 04.06.04-04.06.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(DD) IAB7025104

118064 - PSU-E 20045006 RIV CZ cze J
Šikl, R.
Alhazen (965-1039): jeho dílo v kontextu starověké a středovéké optiky.
Československá psychologie, 48 [4] 364-377 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118090 - PSU-E 20045032 SIGLE GB eng A
Šikl, R.
Oblique effect in a third dimension.
In: Perception ECVP 2004 Abstracts. - London, Pion Ltd 2004. - S. 95.
[European Conference on Visual Perception /27./. Budapest (HU), 04.08.22-04.08.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/03/D224

112120 - PSU-E 20043002 RIV CZ eng J
Šolcová, I.
Towards Gender Diffrerences in Coping and Coping Resources.
Bulletin PsÚ, 10 [1] 16-26 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

113185 - PSU-E 20043022 RIV CZ eng J
Šolcová, I.
Psychosocial and Psychophysiological |Strain in Extended Spaceflight Simulation.
Studia Psychologica, 46 [3] 179-186 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

113182 - PSU-E 20043019 SIGLE ZA eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Socioeconomic inequalities in self-reported health: the folow up study.
In: Third international Conference of International Society for equity in Health. Book of Abstracts. - Durban, International Society for equity in Health 2004. - S. 1.
[International Conference of International Society for Equity in Health/3./. Durban (ZA), 04.06.10-04.06.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168

113183 - PSU-E 20043020 SIGLE ZA eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Social gradient in subjective well-being brings other vulnerability among those lower in the socioeconomic scale.
In: Third international Conference of International Society for equity in Health. Book of Abstracts. - Durban, International Society for Equity in Health 2004. - S. 57.
[International Conference of International Society for Equity in Health/3./. Durban (ZA), 04.06.10-04.06.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168

114925 - PSU-E 20043041 RIV SIGLE CZ cze K
Šolcová, I. - Kebza, V.
Kvalita života v psychologii: Osobní pohoda(well-being), její determinanty a prediktory.
In: Kvalita života. - (Ed. Hnilicová, H.). - Kostelec nad Labem, IZPE 2004. - S. 26-35.
[Kvalita života.. Třeboň (CZ), 04.10.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118101 - PSU-E 20045043 RIV CZ cze J
Špok, D.
Současná pojetí vztahu mezi pozorností a vědomím.
Československá psychologie, 48 [1] 38-51 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118074 - PSU-E 20045016 RIV SIGLE CZ cze C
Šťastná, L. - Miovský, M.
Uživatelé konopných drog v kontextu žádosti o léčbu.
In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - III. - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 147-156.
[Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku /III./. Olomouc ( CZ), 04.01.26-04.01.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118068 - PSU-E 20045010 RIV CZ cze J
Šťástná, L. - Miovský, M. - Polák, A.
Rané vzpomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje.
Československá psychologie, 48 [5] 397-409 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

118066 - PSU-E 20045008 RIV CZ cze J
Urbánek, T.
Význam významu pro psychologii.
Annale Psychologici, 2004 [P8] 43-50 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118069 - PSU-E 20045011 RIV CZ cze J
Urbánek, T.
Význam významu v psychologii.
Sborník prací FF MU, - [P8] 43-50 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11