ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

012512 - USMH-B 940014 CZ cze N
Brož, L.
Okno MS-DOS 6.0 v MS Windows 3.1 EEV dokořán. Část I.
Bajt, - [35] 29-33 (1993).

012513 - USMH-B 940015 CZ cze N
Brož, L.
Okno MS-DOS 6.0 v MS Windows 3.1 EEV dokořán. Část II.
Bajt, - [36] 27-34 (1993).

012514 - USMH-B 940016 CZ cze N
Brož, L.
Ovladač tiskárny HP DeskJet 500 pro WordPerfect 5.1.
Bajt, - [36] 155-157 (1993).

012511 - USMH-B 940011 CZ cze Z
Buchtele, J. - Brožová, Z. - Plocková, J. - Straka, P. - Šrogl, J.
Sorbenty ze severočeského hnědého uhlí. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1993. - 44 s.

012504 - USMH-B 940002 CZ cze J
Dubanský, A. - Jahoda, K.
Expresní stanovení stopových prvků v uhlí.
Uhlí-Rudy, 41 [11] 346-349 (1993).

012505 - USMH-B 940003 CZ cze Z
Hanzlík, J. - Buben, J. - Trna, L. - Rybář, J. - Sýkorová, I.
Katalog geovědních průzkumných metod. Praha, Ústav geotechniky AV ČR 1993. - 293 s.

012518 - USMH-B 940078 CZ eng J
Houzar, S. - Šrein, V.
Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovanky near Želetava, western Moravia (A preliminary report).
Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales, - [78] 211-212 (1993).

012503 - USMH-B 940001 sk cze J
Jahoda, K.
Výška výronové plochy u studní.
Journal of Hydrological Hydromechanics, 41 [2/3] 114-123 (1993).
Grant: IA34619

012506 - USMH-B 940004 CZ eng J
Kalvoda, J. - Stemberk, J.
Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants.
Acta Montana. Geodynamics, 90 [4] 63-80 (1993).

013741 - USMH-B 940154 CZ eng J
Klečka, M. - Krešl, M. - Vaňková, V.
Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia).
Journal of the Czech Geological Society, 38 [3/4] 225-233 (1993).

012509 - USMH-B 940008 CZ cze Z
Košťák, B. - Zvelebil, J. - Stemberk, J. - Novotný, J.
Stabilita Pravčické brány, inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování. Praha, Ústav geotechniky AV ČR 1993. - 22 s. - (Dílčí zprávy 1. etapy.).

053235 - USMH-B 980041 CH eng J
Kozák, J. - Aksenov, V. - Lokajíček, T.
Non-linear process in earthquake foci.
Pure and applied geophysics, 140 [1] 29-47 (1993).
[Impact factor:1.134(91) 0.550(92) 0.490(93) 0.268(94) 0.727(95) 0.934(96) 0.467(97) 0.612(98) 0.689(99) 0.757(00) 0.728(01) 0,922(02) 0.767(03) ]

012528 - USMH-B 940119 PL eng A
Kučera, M. - Glogar, P. - Balík, K.
Heat treatment of carbon fibres and its influence on mechanical properties of C-C composites.
In: Extended Abstracts. - Raciborz, ZEW Raciborz 1993. - S. 13-16.
[Symposium przemyslu elektrodowego |10.|. Raciborz (PL), 93.09.22-93.09.24]

012508 - USMH-B 940006 CZ cze J
Moravec, J.
Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž.
Geologický průzkum, 35 [7/8] 193-195 (1993).

018846 - USMH-B 950013 CZ eng C
Novosad, S. - Rybář, J. - Novosad, L.
7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Post Conference Tour Quide. Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - 21 s.
[International Conference and Field Workshop on Landslides |7.|. Praha (CZ), 93.08.28-93.09.15]
Grant: GA205/93/2342

081460 - USMH-B 20010076 RIV US eng J
Pavlíková, H. - Sýkorová, I. - Černý, J. - Šebestová, E. - Machovič, V.
Spectroscopic study of degraded woods from the Elbe River Valley.
Energy and Fuels, 7 [3] 351-356 (1993).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:1.199(91) 1.362(92) 1.319(93) 1.218(94) 1.075(95) 1.447(96) 1.226(97) 1.148(98) 1.011(99) 1.094(00) 1.302(01) 1,198(02) 1.303(03) ]

012526 - USMH-B 940115 CA eng C
Rudajev, V.
Recent Polish and Czechoslovakian rockbursts research and the application of stochastic methods in mine seismology.
In: Rockbursts and Seismicity in Mines `93. - (Ed. Young, R.P.). - Rotterdam, A.A.Balkema 1993. - S. 157-163.
[International Symposium on Rockbursts and Seimicity in Mines |3.|. Kingston (CA), 93.08.16-93.08.18]
Grant: IA34624

013776 - USMH-B 940042 CZ eng J
Rybář, J.
Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria.
Acta Montana. A, 90 [4] 25-52 (1993).

018847 - USMH-B 950015 DE ger J
Rybář, J.
Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeintrachtigung durch Rohstoffabbau.
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 142 [1] 270-278 (1993).

018848 - USMH-B 950017 CZ cze J
Rybář, J.
42. kolokvium geomechaniky v Salzburku.
Geologický průzkum, 35 [11/12] 369-370 (1993).

018851 - USMH-B 950030 CZ eng C
Rybář, J.
Slopes disturbed by seepage from the mud pit near Hořetice.
In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Quidebook. - (Ed. Novosad, S.; Novosad, L.). - Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - S. 1,4-1,7.
[7th International Coference and Field Workshop on Landslides. - ( CZ, SQ), 93.08.28-93.09.15]

018852 - USMH-B 950031 CZ eng C
Rybář, J.
Open pit mine ČSA.
In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Guidebook. - (Ed. Novosad, S.; Novosad, L.). - Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - S. 2,3-2,7.
[7th International Conference and Field Workshop on Landslides. - ( CZ, SQ), 93.08.28-93.09.15]

018853 - USMH-B 950032 CZ eng C
Rybář, J.
Problems of slope stability in the North Bohemian brown-coal basin.
In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Guidebook. - (Ed. Novosad, S.; Novosad, L.). - Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - S. C2-C5.
[7th International Conference and Field Workshop on Landslides. - ( CZ, SQ), 93.08.28-93.09.15]

018855 - USMH-B 950045 CZ cze Z
Rybář, J.
Sanace vzdušné strany hráze na vodním toku Břevnice u Chotěboře. Praha, Ústav geotechniky AV ČR 1993. - 19 s.

018856 - USMH-B 950048 CZ cze Z
Rybář, J.
Inženýrskogeologické hodnocení stability závěrného svahu opuštěného lomu Březinka. Praha, Ústav geotechniky AV ČR 1993. - 10 s.

012515 - USMH-B 940041 CZ eng J
Rybář, J. - Iliev, I.
Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note).
Acta Montana. A, 90 [4] 3-6 (1993).

018854 - USMH-B 950039 CZ cze V
Rybář, J. - Liberský, J.
Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií. Praha, - 1993. - 44 s.

018850 - USMH-B 950029 CZ eng C
Rybář, J. - Novosad, L.
The field workshop, 1. Czech section, Bohemian part.
In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Guide. - (Ed. Novosad, S.; Novosad, L.). - Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - S. C1-C9.
[7th International Conference and Field Workshop on Landslides. - ( CZ, SQ), 93.08.28-93.09.15]

018849 - USMH-B 950028 CZ eng C
Rybář, J. - Spanilá, T.
Deformations on the Nechranice reservoir banks.
In: 7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Field Workshop Guidebook. - (Ed. Novosad, S.; Novosad, L.). - Ostrava, Novosad IG/EG Consulting 1993. - S. 11-14.
[7th International Conference and Field Workshop on Landslides. - ( CZ, SQ), 93.08.28-93.09.15]

012517 - USMH-B 940044 CZ eng J
Spanilá, T. - Simenonova, G.
Bank deformations on some water reservoirs in Bulgaria and Czechoslovakia.
Acta Montana. A, 90 [4] 93-110 (1993).
Grant: IA34616

012507 - USMH-B 940005 CZ cze J
Stemberk, J. - Vilímek, V.
Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem.
Sborník České geografické společnosti, 98 [4] 229-235 (1993).

081461 - USMH-B 20010077 CZ eng C
Sýkorová, I. - Bořecký, K.
Geochemical changes in the peat bog Boží Dar.
In: Abstracts - BIOGEOMON - Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. - (Ed. Černý, J.). - Praha, Český geologický ústav 1993. - S. 282-283.
[BIOGEOMON - Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. Praha (CZ), 93.09.17-93.09.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

012527 - USMH-B 940118 PL eng A
Tomanová, A. - Balík, K. - Gregor, J.
Preparation of flexible graphite from czech natural graphite.
In: Extended Abstracts. - Raciborz, ZEW Raciborz 1993. - S. 21-24.
[Symposium przemyslu elektrodowego |10.|. Raciborz (PL), 93.09.22-93.09.24]

027507 - USMH-B 960005 CZ cze V
Vydra, J.
Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány. Praha, ÚSMH 1993. - 15 s.

012516 - USMH-B 940043 CZ eng J
Zika, P. - Rybář, J. - Avramova-Tačeva, E.
Analogy in stability evaluation of high rockcutting slopes.
Acta Montana. A, 90 [4] 81-92 (1993).
Grant: GA205/93/2342

012510 - USMH-B 940009 CZ cze Z
Zika, P. - Zvelebil, J. - Košťák, B. - Novotný, J.
Inženýrskogeologický výzkum a kontrolní sledování pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí. Praha, Ústav geotechniky AV ČR 1993. - 45 s. - (Dílčí zprávy 2. etapy.).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11