ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

024455 - UJC-A 950029 CZ cze J
Bachmannová, J.
Mluvený projev spisovný a nespisovný.
Naše řeč, 78 [4] 197-201 (1995).

024483 - UJC-A 950062 CZ cze J
Bachmannová, J. - Šimandl, J.
Jak je to na Moravě s pokličkou?
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 261-262 (1995).

018765 - UJC-A 940547 CZ cze R
Balhar, J.
[Recenze].
Rec.: Štolc, J. / Slovenská dialektológia.
Naše řeč, 78 [5] 254-257 (1995).

018779 - UJC-A 940573 CZ cze J
Balhar, J.
Jak mluví vídenští Češi.
Naše řeč, 78 [4] 189-196 (1995).

030950 - UJC-A 960505 CZ cze B
Balhar, J.
Zemědělská terminologie založená na přenášení významu.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Olympo Controls 1995. - S. 103-110. - ().
Grant: IA96159

030954 - UJC-A 960510 CZ cze J
Balhar, J.
"Spisovní" Slezané.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 253-255 (1995).

030955 - UJC-A 960511 CZ cze J
Balhar, J.
Metafory v nářečí.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 258-259 (1995).

030956 - UJC-A 960512 CZ cze J
Balhar, J.
Puristou či jaristou?
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 272-273 (1995).

053844 - SLU-S 980060 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Bauerová, M. - Herodes, S. - Kyas, V. - Šarapatková, Ž. - Vyskočil, P. - Hauptová, Z.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. 45.
In: Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Academia 1995. - S. 577-640. - ().

030961 - UJC-A 960715 CZ old B
Blažek, V. - Erhart, A. - Hanzíková, L. - Havlová, E. - Peňáz, P. - Janyšková, I. - Kratochvílová, I. - Skalka, B. - Šaur, V. - Šarapatková, Ž.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského.
In: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5. - Praha, Academia 1995. - S. 253-316. - ().

053851 - UJC-A 980519 CZ cze D
Čižmárová, L.
Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí s využitím jazykovězeměpisné metody. Brno, ÚJČ, dialektologické oddělení 1995. - 482 s.

022126 - UJC-A 950004 CZ cze J
Čmejrková, S.
Žena v jazyce.
Slovo a slovesnost, 56 [1] 43-55 (1995).

024461 - UJC-A 950038 PL cze B
Čmejrková, S.
Styl sjednotitel a styl rozptyl.
In: Stylistyka IV. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1995. - S. 226-230.

024475 - UJC-A 950053 CZ cze C
Čmejrková, S.
Jazykové a jiné schválnosti Ludvíka Vaculíka (Český snář).
In: Přednášky z 37. běhu LŠSS. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 169-180.
[Letní škola slovanských studií /37./. Praha (CZ), 93.07.25-93.08.22]

024487 - UJC-A 950067 CZ cze C
Čmejrková, S.
Normy vědeckého dorozumívání.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 55-65.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

026242 - UJC-A 950060 CZ cze R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Uličný, O. - Horák, J. / Prostor pro jazyk a styl. - Hradec Králové, Gaudeamus 1994, 254 s.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 137-138 (1995).

026255 - UJC-A 950093 CZ cze R
Čmejrková, S.
Jazyk a styl pro dětskou literaturu.
Rec.: Uličný, O. - Horák, J. / Prostor pro jazyk a styl. - Hradec Králové, Gaudeamus 1994, 254 s.
Naše řeč, 78 [5] 260-263 (1995).

026276 - UJC-A 950114 CZ cze C
Čmejrková, S.
Psaní a lingvistika psaní.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.-27.8. 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 288-292. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

026283 - UJC-A 950121 FI eng C
Čmejrková, S.
A Narrative Strategy: Experiential Iconicism in "Czech Dream-book" by Ludvík Vaculík.
In: Organization in Discourse. Proceedings. - (Ed. Hiltunen, R.; Tanskanen, S.; Warvik, B.). - Turku, University of Turku 1995. - S. 213-222.
[Organization in Discourse. Turku (FI), 94.08.10-94.08.14]

026234 - UJC-A 950005 CZ cze R
Čmejrková, S. - Boháčková, P.
[Recenze].
Rec.: / Slovar' tjuremno-lagerno-blatnogo žargona (Rečevoj i grafičeskij portret sovetskoj tjur'my). - Odincovo, Nakl. Kraja Moskvy 1992, 525 s.
Slovo a slovesnost, 56 [1] 75-77 (1995).

026282 - UJC-A 950120 CZ cze Jx
Čmejrková, S. - Kraus, J.
Rozhovor s prof. Jiřím Krausem.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 262-265 (1995).

022127 - UJC-A 950006 CZ cze J
Daneš, F.
Paul L. Garvin a česká jazykověda.
Slovo a slovesnost, 56 [1] 78-79 (1995).

024457 - UJC-A 950032 CZ cze J
Daneš, F.
Text a jeho ilustrace.
Slovo a slovesnost, 56 [3] 174-189 (1995).

024462 - UJC-A 950039 PL cze B
Daneš, F.
Stylistika - textová lingvistika - rétorika.
In: Stylistyka IV. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1995. - S. 230-233.

024468 - UJC-A 950045 CZ eng C
Daneš, F.
Language is neither all chaos nor all order.
In: Proceedings of LP'94. Item Order in Natural Languages. - (Ed. Palek, B.). - Prague, Charles University Press 1995. - S. 1-9.
[Item Order in Natural Languages. Prague (CZ), 94.08.16-94.08.18]

024471 - UJC-A 950048 CZ cze J
Daneš, F.
Perspektivy češtiny.
Časopis lékařů českých, - [134] 117-118 (1995).

024473 - UJC-A 950051 CZ cze C
Daneš, F.
Vilém Mathesius v kontextu dnešní lingvistiky.
In: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 11-14. - ().
[Letní škola slovanských studií /34., 35./. Praha (CS), 91.07.26-91.08.23]

024493 - UJC-A 950073 CZ cze C
Daneš, F.
K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 203-208.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

026268 - UJC-A 950106 CZ cze C
Daneš, F.
Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 23-31. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

026271 - UJC-A 950109 CZ cze C
Daneš, F.
O spisovné a obecné češtině.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 91-92. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

026284 - UJC-A 950122 FI eng C
Daneš, F.
The Paragraph - a Central Unit of the Thematic and Compositional Build-up of Texts.
In: Organization in Discourse. Proceedings. - (Ed. Hiltunen, R.; Tanskanen, S.; Warvik, B.). - Turku, University of Turku 1995. - S. 39-40.
[Organization in Discourse. Turku (FI), 94.08.10-94.08.14]

026285 - UJC-A 950125 IT eng C
Daneš, F.
The Interaction of Knowledge Modules in the Process of Communication.
In: Sapere Linguistico e Sapere Enciclopedico. Atti del Convegno Internazionale. - (Ed. Panteleoni, L.; Kovarski, L. S.). - Bologna, CLUEB 1995. - S. 45-56.
[Sapere Linguistico e Sapere Enciclopedico. Forli (IT), 94.04.18-94.04.20]

027301 - UJC-A 950123 NL eng B
Daneš, F.
A Static View and a Dynamic View on Text and Discourse.
In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. - Prague Linguistic Circle Papers. - (Ed. Hajičová, E.; Leška, O.; Sgall, P.; Skoumalová, Z.). - Amsterdam, J. Benjamins 1995. - S. 185-199. - ().

027414 - UJC-A 950143 CZ cze C
Daneš, F.
Perspektivy češtiny.
In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. - (Ed. Davidová, D.). - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995. - S. 5-11. - ().
[K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava (CZ), 94.09.21-94.09.22]

027437 - UJC-A 950156 DE eng J
Daneš, F.
Languages and the Science of Language in the Flux of Our Epoch.
Folia Linguistica, 29 [3/4] 187-193 (1995).

037516 - UJC-A 970157 CZ cze N
Daneš, F.
/Jazykový koutek/.
Vesmír, 74 [1-12] - (95.01.00).

030966 - UJC-A 960731 CZ ger J
Erhart, A.
Das ewige s. Die indogermanischen S-morphe und ihre Substituenten.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 43, 9-14 (1995).

030967 - UJC-A 960732 PL ger J
Erhart, A.
Archaisch oder konservativ? Das Anatolische und das Baltische.
Linguistica baltica, 4, 1-12 (1995).

030968 - UJC-A 960733 DE ger R
Erhart, A.
[Recenze].
Rec.: Shields, K. C. / A history of indo-european verb morphology.
Kratylos, 40, 30-33 (1995).

018766 - UJC-A 940550 CZ cze J
Fic, K.
K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat).
Naše řeč, 78 [1] 26-30 (1995).
Grant: IA96159

018771 - UJC-A 940554 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: / Problemy sučasnoji arealohiji. - Kyjiv 1994, 340 s.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 148-149 (1995).

018772 - UJC-A 940555 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: / Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak 1. - Minsk 1993, 160s.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 159-162 (1995).

030951 - UJC-A 960506 CZ cze B
Fic, K.
Psychologické změny v nářečním výrazivu.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Olympo Controls 1995. - S. 111-116. - ().

030960 - UJC-A 960526 HR cze J
Fic, K.
Stopy charvátského jazyka v nářečí Hlohovce.
Filologia, 24-25, 95-99 (1995).
Grant: IA96159

024477 - UJC-A 950055 CZ cze J
Harvalík, M.
Braun a Brown kontra Hnědý.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 76-78 (1995).

026281 - UJC-A 950119 CZ cze J
Harvalík, M.
Pasti a nástrahy nářečního zkoumání.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 286-287 (1995).

027403 - UJC-A 950132 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Knappová, M. / Příjmení v současné češtině. - Liberec, AZ KORT 1992, 185 s.
Slavia, 64 [4] 443-445 (1995).

027408 - UJC-A 950137 CZ cze B
Harvalík, M.
K rozložení nářečních variant pomístních jmen označujících bělidlo v Čechách.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 65-71.
Grant: GA405/94/0894

027420 - UJC-A 950149 CZ cze R
Hašová, L.
[Recenze].
Rec.: Bogoczová, I. / Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska. (Zpráva o dotazníkovém průzkumu.) - Spisy filozofické fakulty Ostravské Univerzity, 1993. 78 s.
Časopis pro moderní filologii, 77 [1] 56-59 (1995).

027421 - UJC-A 950150 CZ hun J
Hašová, L.
Népek önmagunkról és egymásról.
Prágai tükör, 3 [5] 43-50 (1995).

027422 - UJC-A 950151 CZ cze J
Hašová, L.
Jak lidé mluví o sobě a o jiných. 1. část.
Amicus, 4 [4] 86-93 (1995).

018770 - UJC-A 940513 CZ cze C
Havlová, E.
Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích.
In: Studia balkanica bohemo-slovaca. - Brno, Masarykova univerzita 1995. - S. 89-94. - ().
[Balkanistické sympozium /4./. Brno (CZ), 94.05.25-94.05.26]

024494 - UJC-A 950074 CZ cze C
Havlová, E.
Textová výstavba písemných projevů vysokoškolských studentů.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 221-226.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

030963 - UJC-A 960728 CZ cze B
Havlová, E.
Etymologická lexikografie.
In: Manuál lexikografie. - (Ed. Čermák, F.; Blatná, R.). - Praha, H & H 1995. - S. 211-229.

030964 - UJC-A 960729 CZ cze J
Havlová, E.
Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků.
Acta onomastica, 36, 72-76 (1995).

030965 - UJC-A 960730 RU rus R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Gerd, A. S. - Averina, S. A. - Azarova, I. V. - Aleksejeva, Je. L. / Leksika i slovoobrazovanije v russkoj agiografičeskoj literature 16 veka.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 43, 162-163 (1995).

030969 - UJC-A 960734 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: van Leeuwen-Turnovcová, J. / Rechts und links in Europa. Ein Beitrag zur Semantik und Symbolik der Geschlechterpolaritat.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, 43, 146-147 (1995).

030970 - UJC-A 960707 CZ cze B
Havlová, E.
Úloha rekonstrukce v etymologii a etymologie v rekonstrukci.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Olympo Controls 1995. - S. 249-255. - ().

024452 - UJC-A 950025 CZ cze Jx
Hlavsa, Z.
Šedesát let Slova a slovesnosti.
Český jazyk a literatura, 46 [1/2] 33-36 (1995).

024459 - UJC-A 950034 CZ cze Jx
Hlavsa, Z.
Jiří Kraus šedesátiletý.
Slovo a slovesnost, 56 [3] 238-240 (1995).

026272 - UJC-A 950110 CZ cze C
Hlavsa, Z.
K persvazivním prostředkům české publicistiky.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 149-154. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

024470 - UJC-A 950047 CZ cze Bx
Hlavsa, Z. - Daneš, F. - Hoffmannová, J. - Čechová, M. - Hausenblas, K. - Styblík, V. - Svoboda, K.
Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol (mluvnická a stylistická část). Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1995. - 278 s. - ().

018773 - UJC-A 940556 CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření předložek ve východomoravských dialektech.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 93-95 (1995).

022129 - UJC-A 950008 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Feministická lingvistika?
Naše řeč, 78 [2] 80-91 (1995).

024450 - UJC-A 950018 CZ cze Jx
Hoffmannová, J.
Druhá konference o komunikaci v Banské Bystrici.
Slovo a slovesnost, 56 [2] 156-160 (1995).

024460 - UJC-A 950037 PL cze B
Hoffmannová, J.
O dialogickou a intertextovou stylistiku.
In: Stylistyka IV. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1995. - S. 246-249.

024464 - UJC-A 950041 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Pravda v interakci?
In: Realismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1995. - S. 59-67. - ().
[Realismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 94.11.08-94.11.11]

024467 - UJC-A 950044 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Hledání stylu v (o)polské Stylistice.
Česká literatura, 43 [4] 407-414 (1995).

024469 - UJC-A 950046 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Šlapali jste parket v Alfě v roce 1962?
Čeština doma a ve světě, 3 [1] 2-6 (1995).
Grant: GA405/95/0009

026233 - UJC-A 950024 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Jsou k sobě učitelé a žáci zdvořilí?
Český jazyk a literatura, 45 [9/10] 202-209 (1995).
Grant: IAA0061501

026238 - UJC-A 950031 CZ cze R
Hoffmannová, J.
O telefonických rozhovorech, o tom, jak začínají, a o telefonování vůbec.
Rec.: Hopper, R. / Telephone Conversation. - Bloomington, Indiana University Press 1992, 250 s.
Naše řeč, 78 [4] 213-217 (1995).

026244 - UJC-A 950082 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Mluvenost "proti" psanosti?
Rec.: Čmejrková, S. - Daneš, F. - Havlová, E. / Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. - Tübingen, Günter Narr 1994. 416 s.
Česká literatura, 43 [5] 519-526 (1995).

026265 - UJC-A 950103 CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Hrbáček, J. / Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. - Praha, Trizonia 1994, 134 s.
Slovo a slovesnost, 56 [4] 291-296 (1995).

026275 - UJC-A 950113 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Kontrasty v postmoderním textu.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 243-246. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

026291 - UJC-A 950131 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Paradoxy deníkové a memoárové literatury.
Tvar, 6 [20] 1-4 (1995).

027417 - UJC-A 950146 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Slang v literatuře a uchovávání zašlých světů.
In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. - (Ed. Davidová, D.). - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995. - S. 132-139. - ().
[K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava (CZ), 94.09.21-94.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

091696 - UJC-A 20020105 RIV BG eng C
Hoffmannová, J.
Tact as a Sociolinguistic Value.
In: Problemi na sociolingvistikata 4. Sociolingvistika i kommunikacija. - (Ed. Videnov, M.; Angelov, A.; Sotirov, P.). - Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo 1995. - S. 144-146.
[Sociolingvistika i kommunikacija /4./. Sofija (BG), 93.09.10-93.09.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

026231 - UJC-A 950021 CZ cze J
Holubová, V.
TERMINA 94.
Český jazyk a literatura, 45 [5/6] 127-129 (1995).

022124 - UJC-A 950002 CZ cze Jx
Holubová, V. - Mejstřík, V.
Významné životní jubileum Josefa Filipce.
Naše řeč, 78 [1] 53-55 (1995).

024479 - UJC-A 950057 CZ cze J
Homolková, M.
Protinožci. Malá etuda lexikálně historická.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 82-84 (1995).
Grant: IAA961406GA405/94/1089

024490 - UJC-A 950070 CZ cze C
Homolková, M.
Terminologie vs. historická lexikografie.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 138-142.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

026248 - UJC-A 950086 CZ cze Jx
Homolková, M.
Čtvrtý ročník Letní školy klasických studií.
Jazykovědné aktuality, 32 [3/4] 141-142 (1995).

018785 - UJC-A 940545 CZ cze R
Ireinová, M.
[Recenze].
Rec.: - / Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas.
SPFFBU, 43, 149-153 (1995).

018787 - UJC-A 940714 CZ rus J
Janyšková, I.
Nazvanija lipy v russkom jazyke.
Opera Slavica, 5 [4] 39-42 (1995).

030971 - UJC-A 960708 CZ cze B
Karlíková, H.
Jeden příklad alternace prefixů ve slovanských jazycích.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1995. - S. 256-262. - ().

018774 - UJC-A 940563 CZ cze C
Kloferová, S.
K fungování jazykových útvarů v mluvě mládeže.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - Praha, Filozofická fakulta UK 1995. - S. 104-105.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

018775 - UJC-A 940564 CZ cze R
Kloferová, S.
Česká Vídeň.
Rec.: Glettler, M. / Boehmisches Wien.
Naše řeč, 78 [5] 257-260 (1995).

030952 - UJC-A 960507 CZ cze B
Kloferová, S.
Adaptace slov cizího původu v českých nářečích.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Olympo Controls 1995. - S. 117-121. - ().
Grant: GA405/95/0013

030957 - UJC-A 960515 CZ cze J
Kloferová, S.
Co nového v pohraničí?
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 256-258 (1995).

030958 - UJC-A 960516 CZ cze J
Kloferová, S.
Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 279-280 (1995).

026239 - UJC-A 950035 CZ cze R
Koktová, E.
[Recenze].
Rec.: Zimová, L. / Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1994, 198 s.
Slovo a slovesnost, 56 [3] 228-233 (1995).

026241 - UJC-A 950050 NL eng R
Koktová, E.
Decentering liguistics: A review of The Encyclopedia of Language and Linguistics.
Rec.: / The Encyklopedia of Language and Linguistics. Vol. 1-10. - Oxford, Pergamon Press 1994, 5644 s.
Journal of Pragmatics, 24 [5] 535-556 (1995).
[Impact factor: 0.426(99) 0.405(00) 0.446(01) 0.479(02) 0.486(03) ]

026263 - UJC-A 950101 CZ cze J
Koktová, E.
Segmentace výpovědi.
Slovo a slovesnost, 56 [4] 252-266 (1995).

026278 - UJC-A 950116 CZ eng J
Koktová, E.
Towards a refind classification of word-order types.
Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, - [63] 21-33 (1995).

026279 - UJC-A 950117 CZ eng R
Koktová, E.
[Recenze].
Rec.: Mey, J. / Pragmatics. An Introduction. - 3rd, revised print. - Oxford, Blackwell 1994.
Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, - [64] 90-110 ( 1995).

024465 - UJC-A 950042 CZ cze C
Kořenský, J.
Způsoby reálnosti řeči a jazyka.
In: Realismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1995. - S. 77-85. - ().
[Realismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 94.11.08-94.11.11]

026247 - UJC-A 950085 CZ cze J
Kořenský, J.
O řeči postmoderně? Jak? Hledavě!
Jazykovědné aktuality, 32 [3/4] 127-132 (1995).

026264 - UJC-A 950102 CZ cze J
Kořenský, J.
Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování.
Slovo a slovesnost, 56 [4] 267-275 (1995).
Grant: IAA868401

024484 - UJC-A 950064 CZ cze Jx
Kořenský, J. - Kraus, J.
Rozhovor s prof. dr. Jiřím Krausem, DrSc. (u příležitosti životního jubilea).
Jazykovědné aktuality, 32 [1/2] 54-58 (1995).

024485 - UJC-A 950065 CZ cze Jx
Kořenský, J. - Savický, N.
Rozhovor s jubilantem dr. Nikolajem Savickým, CSc.
Jazykovědné aktuality, 32 [1/2] 59-62 (1995).

024478 - UJC-A 950056 CZ cze J
Kouba, J.
Z historie po současnost Staročeského slovníku.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 79-81 (1995).

026288 - UJC-A 950128 CZ cze J
Kouba, J.
Staročeský slovník - historie, současnost, budoucnost.
Češtinář, 6 [2] 33-40 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961406

024466 - UJC-A 950043 CZ cze C
Králík, J.
Pravdivost a podobnost pravdě.
In: Realismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1995. - S. 215-220. - ( ).
[Realismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 94.11.08-94.11.11]
Grant: GA405/95/0190

024501 - UJC-A 950081 CZ cze J
Králík, J.
Paměť pojmenování (přehled pomístních jmen).
TOK - regionální časopis Polabí, 4 [6] 6 (1995).

026240 - UJC-A 950036 CZ cze R
Králík, J.
[Recenze].
Rec.: Köhler, R. - Rieger, B. / Contributions to Quantitative Linguistics. - Dordrecht-Boston-London, Kulwer Academic Publishers 1993, 436 s.
Slovo a slovesnost, 56 [3] 233-237 (1995).
Grant: 405/95/0190

026245 - UJC-A 950083 CZ cze J
Králík, J.
Co je to logika?
Jazykovědné aktuality, 32 [3/4] 104-109 (1995).

027424 - UJC-A 950153 CZ cze Tx
Králík, J.
Bouře a klid.
Orig.: Destinnová, E. / Sturm und Ruhe. - Berlin, Carl Duncer 1902, 92 s. Jindřichův Hradec, Klub Emy Destinnové 1995. - 96 s.

024463 - UJC-A 950040 PL cze B
Kraus, J.
Protiklady stylu.
In: Stylistyka IV. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1995. - S. 258-263.

024488 - UJC-A 950068 CZ cze C
Kraus, J.
K vývojové dynamice vědecké komunikace.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 81-94.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

024495 - UJC-A 950075 CZ cze B
Kraus, J.
K soustavě žánrů akademického diskurzu.
In: Rozumět jazyku. Sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Radoslavy Brabcové. - Praha, Pedagogická fakulta UK 1995. - S. 58-65.

024497 - UJC-A 950077 DE ger C
Kraus, J.
Die Sprache des tschechischen publizistischen und rednerischen Stils - Umbruch und Tradition.
In: Europäische Versammlungskultur. Beiträge des 2. Kolloquiums "Europäische Versammlungskultur". - (Ed. Geissner, H.; Herbig, A.; Dahmen, R.). - Berlin, Duncker & Humblot 1995. - S. 95-101.
[Europäische Versammlungskultur. Berlin (DE), 93.11.12-93.11.14]

024498 - UJC-A 950078 DE ger B
Kraus, J.
Sprachkultur und Sprachpolitik in der Tschechischen Republik der 90er Jahre.
In: Sprache. System und Tätigkeit 18. Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich (Aktuelle Sprach-Probleme in Europa). - (Ed. Lang, P.). - Frankfurt am Main, - 1995. - S. 83-90.

024499 - UJC-A 950079 US eng J
Kraus, J.
Quintilian and Czech Philological Thought.
Rhetorica, 13 [3] 337-343 (1995).

026236 - UJC-A 950022 CZ cze R
Kraus, J.
Do příruční knihovny češtináře.
Rec.: Macurová, A. - Mareš, P. / Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. - Praha, Univerzita Karlova 1992.
Český jazyk a literatura, 45 [5/6] 136-137 (1995).

026237 - UJC-A 950026 CZ cze R
Kraus, J.
Instruktivní monografie o zvukové stránce současné češtiny.
Rec.: Palková, Z. / Fonetika a fonologie češtiny. - Praha, Univerzita Karlova 1994, 366 s.
Český jazyk a literatura, 46 [1/2] 41-43 (1995).

026253 - UJC-A 950091 CZ cze R
Kraus, J.
Text očima českého syntaktika.
Rec.: Hrbáček, J. / Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. - Praha, Trizonia 1994, 143 s.
Naše řeč, 78 [5] 248-250 (1995).

026257 - UJC-A 950095 CZ cze J
Kraus, J.
Obchodované akcie.
Naše řeč, 78 [5] 268-270 (1995).

026274 - UJC-A 950112 CZ cze C
Kraus, J.
Existuje rétorika vědeckého jazyka?
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 195-200. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

027415 - UJC-A 950144 CZ cze C
Kraus, J.
K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk.
In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. - (Ed. Davidová, D.). - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995. - S. 12-18. - ().
[K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava (CZ), 94.09.21-94.09.22]

027438 - UJC-A 950157 CZ eng J
Kraus, J.
The Influence of Blair's Lectures on Czech Aesthetics and Rhetoric in the 19th Century.
Listy filologické, 118 [3-4] 260-266 (1995).

027439 - UJC-A 950158 CZ cze Jx
Kraus, J. - Burgetová, J.
Vyšel dvousvazkový Akademický slovník cizích slov. (Rozhovor).
Informace (Knihovna AV ČR), - [3-4] 4-5 (1995).

024472 - UJC-A 950049 CZ cze B
Kraus, J. - Petráčková, V. - Mejstřík, V. - Schmiedtová, V. - Buchtelová, R. - Confortiová, H. - Churavý, M. - Roudný, M. - Poštolková, V. - Machač, J.
Akademický slovník cizích slov. I. díl A-K, II. díl L-Ž. Praha, Academia 1995. - 834 s. - ().

024482 - UJC-A 950061 CZ cze C
Malenínská, J.
K projektu Hydronymia Europaea.
In: Seminář Onymické systémy v regionech. Sborník příspěvků. - (Ed. Šrámek, R.; Bartůňková, J.; Koblížek, V.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1995. - S. 151-156. - ().
[Onomastika a škola. Hradec Králové (CZ), 93.01.12-93.01.14]

026260 - UJC-A 950098 CZ cze C
Malenínská, J.
K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří.
In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Moldanová, D.; Čechová, M.; Horálek, J.; Kolářová, I.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1995. - S. 17-19. - ().
[Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 94.09.06-94.09.08]

027409 - UJC-A 950138 CZ cze B
Malenínská, J.
Německá oronymická apelativa severních Čech a jejich české ekvivalenty.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 138-144.

026280 - UJC-A 950118 CZ cze N
Malenínská, J. - Harvalík, M. - Švestková, L.
Každý jsme přímo odněkud. [Jazykový koutek].
Zemědělské noviny, 3 (95.01.00-95.12.00).

024476 - UJC-A 950054 CZ cze C
Martincová, O.
Neologismy v současné spisovné češtině.
In: Přednášky z 37. běhu LŠSS. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 81-86.
[Letní škola slovanských studií /37./. Praha (CZ), 93.07.25-93.08.22]
Grant: GA405/94/0552

024486 - UJC-A 950066 CZ cze Jx
Martincová, O.
K osmdesátým narozeninám Josefa Filipce.
Jazykovědné aktuality, 32 [1/2] 63-67 (1995).

024496 - UJC-A 950076 CZ cze B
Martincová, O.
K popisu dynamiky slovotvorného systému.
In: Rozumět jazyku. Sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Radoslavy Brabcové. - Praha, Pedagogická fakulta UK 1995. - S. 38-42.
Grant: GA405/94/0552

026256 - UJC-A 950094 CZ cze Jx
Martincová, O.
Životní jubileum profesorky Radoslavy Brabcové.
Naše řeč, 78 [5] 265-267 (1995).

027425 - UJC-A 950154 CZ cze Bx
Martincová, O.
Když lid studentský své učitele pojmenuje.
In: Gymnázium Broumov 1945-1995. - (Ed. Výrovský, K.; Jarotek, L.; Meier, J.). - Broumov, Gymnázium 1995. - S. 78-79.

026290 - UJC-A 950130 CZ cze R
Mejstřík, V.
Nový slovník cizích slov.
Rec.: / Akademický slovník cizích slov. - Praha, Academia 1995, 834 s.
Český jazyk a literatura, 46 [3/4] 92-95 (1995).

022132 - UJC-A 950011 CZ cze J
Michálek, E.
Rybitví nebo Rybitvy?
Naše řeč, 78 [2] 109 (1995).

024449 - UJC-A 950017 CZ cze Jx
Müllerová, O.
Další konference o češtině.
Slovo a slovesnost, 56 [2] 155-156 (1995).

024474 - UJC-A 950052 CZ cze C
Müllerová, O.
Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech.
In: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 69-76. - ().
[Letní škola slovanských studií /34., 35./. Praha (CS), 91.07.26-91.08.23]
Grant: GA405/95/0009

024491 - UJC-A 950071 CZ cze C
Müllerová, O.
Čeština a jaderná energetika.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 169-174.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]
Grant: IAA0061501

026243 - UJC-A 950063 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Kappel, G. - Rathmayr, R. - Diehl-Želonkina, N. / Verhandeln mit Russen. Kak vesti peregovory s russkimi - strategii delovoj praktiki. - Wien, Service Fachverlag 1992, 210 s.
Jazykovědné aktuality, 32 [1/2] 43-47 (1995).

026273 - UJC-A 950111 CZ cze C
Müllerová, O.
Dialogické pořady v televizní publicistice.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 171-175. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]
Grant: IAA0061501

027416 - UJC-A 950145 CZ cze C
Müllerová, O.
Některé rysy syntaxe odborných mluvených projevů.
In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. - (Ed. Davidová, D.). - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995. - S. 110-114. - ().
[K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava (CZ), 94.09.21-94.09.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

091697 - UJC-A 20020106 RIV BG eng C
Müllerová, O.
Dialogue as a way of presentation of a problem in television publicism.
In: Problemi na sociolingvistikata 4. Sociolingvistika i kommunikacija. - (Ed. Videnov, M.; Angelov, A.; Sotirov, P.). - Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo 1995. - S. 203-205.
[Sociolingvistika i kommunikacija /4./. Sofija (BG), 93.09.10-93.09.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

026266 - UJC-A 950104 CZ cze R
Müllerová, O. - Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Angelova, I. / Sintaksis na balgarskata razgovorna reč (V sapostavka s ruski, češki, polski ezik). - Sofija, Universitetsko izdat. Sv. Kliment Ochridski 1994, 130 s.
Slovo a slovesnost, 56 [4] 296-301 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961409

024481 - UJC-A 950059 CZ cze J
Nejedlý, P.
Studium vývoje jazyka na VŠ - pohled zvenčí.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 100-101 (1995).

024492 - UJC-A 950072 CZ cze C
Nejedlý, P.
K počátkům české hudební terminologie.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 175-182.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]
Grant: GA405/94/1367

027410 - UJC-A 950139 CZ cze B
Nejedlý, P.
K výkladu pomístního jména Vastržej.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 155-156.
Grant: IAA961406

022134 - UJC-A 950013 CZ cze J
Němec, I.
Systémovost antonymie jako vývojový faktor. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám).
Naše řeč, 78 [3] 136-137 (1995).

024451 - UJC-A 950019 CZ cze B
Němec, I.
Diachronní lexikografie.
In: Manuál lexikografie. - (Ed. Čermák, F.; Blatná, R.). - Jinočany, H & H 1995. - S. 182-210. - ().

026267 - UJC-A 950105 SK cze J
Němec, I.
K lexikálnímu významu předložek a jeho popisu.
Slavica Slovaca, 30 [2] 146-151 (1995).

026286 - UJC-A 950126 CZ cze R
Němec, I.
[Recenze].
Rec.: Blanár, V. / Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska. - Bratislava, Veda 1993, 186 s.
Slavia, 64 [3] 310-314 (1995).

026287 - UJC-A 950127 CZ cze R
Němec, I.
[Recenze].
Rec.: Doruľa, J. / Tri kapitoly zo života slov. - Bratislava, Veda 1993, 152 s.
Slavia, 64 [3] 314-317 (1995).

027302 - UJC-A 950124 NL eng B
Němec, I.
The Redundancy of Grammatical Agreement as a Development Factor.
In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. - Prague Linguistic Circle Papers. - (Ed. Hajičová, E.; Leška, O.; Sgall, P.; Skoumalová, Z.). - Amsterdam, J. Benjamins 1995. - S. 231-238. - ().

027411 - UJC-A 950140 CZ cze B
Němec, I.
Česká osobní jména Mironěha a Ubyněha.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 157-159.

027412 - UJC-A 950141 CZ cze B
Nováková, M.
Pomístní jména na Těchobuzsku.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 160-166.

027418 - UJC-A 950147 PL cze B
Nováková, M.
Grupa czesko-sĺowacka. - 6.1. Jezyk czeski.
In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1992. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistyczny ošrodek wydawniczy 1995. - S. 175-201. - ().

027419 - UJC-A 950148 GB eng B
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies (1994). - London, W. S. Maney & Son 1995. - S. 1005-1012.

026252 - UJC-A 950090 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Apelativa s významem "červená země" v pomístních jménech v Čechách.
Naše řeč, 78 [5] 243-247 (1995).
Grant: GA405/94/0894

026259 - UJC-A 950097 CZ cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti.
In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Moldanová, D.; Čechová, M.; Horálek, J.; Kolářová, I.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1995. - S. 9-12. - ().
[Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 94.09.06-94.09.08]

026289 - UJC-A 950129 CZ cze N
Olivová-Nezbedová, L.
Vladimír Šmilauer a zeměpisná místní jména.
Český týdeník, -, [-] 9 (95.12.05).

027405 - UJC-A 950134 CZ cze Bx
Olivová-Nezbedová, L.
Úvodem k 36. ročníku českého onomastického časopisu.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 7-8.

027406 - UJC-A 950135 SIGLE CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L.
Vladimír Šmilauer a toponomastika.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 16-26.

027407 - UJC-A 950136 CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L.
Počítačové zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách.
In: Acta Onomastica č. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 169-186.
Grant: GA405/94/0894

027413 - UJC-A 950142 CZ cze/ger/pol B
Olivová-Nezbedová, L. (Ed.)
Acta Onomastica č. 36. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - 273 s.

037517 - UJC-A 970165 CZ cze N
Olivová-Nezbedová, L.
100 let otce české onomastiky.
Zemědělské noviny, -, 14 (95.12.06).

026249 - UJC-A 950087 CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L. - Knappová, M. - Malenínská, J. - Matúšová, J.
Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha, Academia 1995. - 520 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA96119

030962 - UJC-A 960723 CZ cze B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Herodes, S. - Páclová, I.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1995. - S. 833-896. - ().

024480 - UJC-A 950058 CZ cze J
Pečírková, J.
Z dějin českého překladu bible.
Čeština doma a ve světě, 3 [2] 85-87 (1995).

026251 - UJC-A 950089 CZ cze J
Prouzová, H.
K vazbám některých sloves myšlení.
Naše řeč, 78 [5] 236-238 (1995).

026262 - UJC-A 950100 CZ cze J
Rangelová, A.
Bulharské práce v oblasti neologie.
Časopis pro moderní filologii, 77 [2] 104-110 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

026277 - UJC-A 950115 CZ cze C
Rangelová, A.
O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku.
In: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu. - (Ed. Klimeš, L.). - Plzeň, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1995. - S. 36-42. - ().
[Konference o slangu a argotu /5./. Plzeň (CZ), 95.02.07-95.02.09]

026270 - UJC-A 950108 CZ cze C
Schmiedtová, V.
Postavení spisovného českého jazyka v současném kulturním klimatu.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 84-89. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

030972 - UJC-A 960710 CZ cze J
Skalka, B.
Csl. kor6šak7 "jestřáb".
Slavia, 64 [3] 281-284 (1995).

037452 - UJC-A 970521 CZ cze R
Skalka, B.
[Recenze].
Rec.: Azarova, I. V., Averina, S. A., Alekseeva, E. L., Gerd, A. S., Krivinosiv, A. D., Zacharova, L. A. / Leksika i morfologija v russ. agiografičeskoj literature 16 veka. Opyt avtomatičeskogo analiza.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. řada jazykovědná, A43, [-] 212-214 (1995).

022128 - UJC-A 950007 CZ cze J
Světlá, J.
O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny.
Časopis pro moderní filologii, 77 [1] 17-24 (1995).

026232 - UJC-A 950023 CZ cze J
Světlá, J.
Jazyková situace a výuka mateřského jazyka v Belgii.
Český jazyk a literatura, 45 [7/8] 177-180 (1995).

026261 - UJC-A 950099 CZ cze J
Světlá, J.
Anglické výpůjčky ve francouzské terminologii.
Časopis pro moderní filologii, 77 [2] 104-110 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

027426 - UJC-A 950155 CZ cze C
Světlá, J.
Členění odborného textu psaného a mluveného.
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Pedagogická fakulta UK - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 71-80.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]

022130 - UJC-A 950009 CZ cze J
Svobodová, I.
O jazykovém chování v jazykové poradně.
Naše řeč, 78 [2] 92-95 (1995).

022135 - UJC-A 950015 CZ cze J
Svobodová, I.
Probydlené lůžko.
Naše řeč, 78 [3] 168 (1995).

024456 - UJC-A 950030 CZ cze Jx
Svobodová, I.
Miloslav Sedláček sedmdesátiletý.
Naše řeč, 78 [4] 219-221 (1995).

026230 - UJC-A 950020 CZ cze Jx
Svobodová, I.
O přijímacích zkouškách na gymnázia.
Český jazyk a literatura, 45 [5/6] 101-107 (1995).

027423 - UJC-A 950152 CZ cze Jx
Svobodová, I.
Jubileum Jiřího Krause, ředitele Ústavu pro jazyk český.
Český jazyk a literatura, 46 [3/4] 79-80 (1995).

018762 - UJC-A 940157 CZ cze N
Svozilová, N.
Jak dnes píšeme / mluvíme. [Jazykový koutek].
Literární noviny, 5 [sudá č. 2-28, 46] 14 (94.00.00).

024500 - UJC-A 950080 CZ cze Nm
Svozilová, N.
Jak dnes píšeme/mluvíme. [Jazykový koutek].
Literární noviny, 6 [sudá čísla] 14 (1995).

018767 - UJC-A 940508 CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Jubileum Ludmily Pacnerové.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 140-141 (1995).

018786 - UJC-A 940708 CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Jubileum Ludmily Pacnerové.
SPFFBU. A: Řada jazykovědná, 43, 140-141 (1995).

018776 - UJC-A 940566 CZ cze J
Šipková, M.
K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 97-103 (1995).
Grant: IA96159

018777 - UJC-A 940567 CZ cze J
Šipková, M.
K jednomu typu názvu podniků.
Naše řeč, 78 [4] 223-224 (1995).

018780 - UJC-A 940576 CZ cze C
Šipková, M.
K dichotomii spisovnosti a nespisovnosti.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 89-90.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

030953 - UJC-A 960508 CZ cze B
Šipková, M.
F. Bartoš o významech instrumentálu.
In: Pocta Dušanu Šlosarovi. - Boskovice - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Albert - Česká televize - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Olympo Controls 1995. - S. 207-212. - ().

030959 - UJC-A 960518 CZ cze J
Šipková, M.
Který, jenž, co a jak.
Čeština doma a ve světě, 3 [4] 265-266 (1995).

022133 - UJC-A 950012 CZ cze J
Štícha, F.
Potažmo.
Naše řeč, 78 [2] 110-112 (1995).

024448 - UJC-A 950016 CZ cze J
Štícha, F.
Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1.
Slovo a slovesnost, 56 [2] 98-109 (1995).

024453 - UJC-A 950027 CZ ger J
Štícha, F.
Implizitheit und Explizitheit in Bibelübersetzungen.
Linguistica Pragensia, - [1] 15-24 (1995).

024458 - UJC-A 950033 CZ cze J
Štícha, F.
Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 2.
Slovo a slovesnost, 56 [3] 204-217 (1995).

026235 - UJC-A 950014 CZ cze R
Štícha, F.
Cesty a osudy evropských jazyků.
Rec.: Hagege, C. / Le soufle de la langue. - Paris, Odile Jacob. 1992
Naše řeč, 78 [3] 154-158 (1995).

026246 - UJC-A 950084 CZ cze R
Štícha, F.
Empiricky fundovaná monografie o vytýkacích strukturách ve francouzštině.
Rec.: Honnigfort, E. / Der segmentierte Satz. Syntaktische und pragmatische Untersuchungen zum gesprochenen Französich der Gegenvart. - Münster, Nodus Publikationen 1993.
Jazykovědné aktuality, 32 [3/4] 115-117 (1995).

026250 - UJC-A 950088 CZ cze J
Štícha, F.
Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině.
Naše řeč, 78 [5] 225-235 (1995).

026254 - UJC-A 950092 CZ cze R
Štícha, F.
Mluvený text a jeho syntaktická výstavba.
Rec.: Müllerová, O. / Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. - Praha, Academia 1994.
Naše řeč, 78 [5] 250-253 (1995).

026269 - UJC-A 950107 CZ cze C
Štícha, F.
K pojetí spisovnosti.
In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. - (Ed. Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O.). - Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995. - S. 57-60. - ().
[Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Olomouc (CZ), 93.08.23-93.08.27]

018778 - UJC-A 940568 CZ cze N
Trnková, E.
Skloňování slovanských zeměpisných jmen.
Rovnost, 5 [23] 8 (95.01.27).

022123 - UJC-A 950001 CZ cze J
Uhlířová, L.
Ahoj Ivano!
Naše řeč, 78 [1] 56 (1995).
Grant: IAA961409

022125 - UJC-A 950003 CZ cze J
Uhlířová, L.
O jednom modelu rozložení délky slov.
Slovo a slovesnost, 56 [1] 8-14 (1995).

022131 - UJC-A 950010 CZ cze Jx
Uhlířová, L.
Jubileum Jiřího Krause.
Naše řeč, 78 [2] 57-60 (1995).

024454 - UJC-A 950028 CZ cze J
Uhlířová, L.
Matematické termíny typu jacobián, laplaceián.
Naše řeč, 78 [4] 183-188 (1995).
Grant: IAA961409

024489 - UJC-A 950069 CZ cze C
Uhlířová, L.
O právnické češtině: Od dopisové agendy jazykové poradny k nové lingvistické disciplíně?
In: TERMINA 94. Sborník příspěvků. - (Ed. Žemlička, M.). - Liberec-Praha, Pedagogická fakulta Technické univerzity - Ústav pro jazyk český AV ČR 1995. - S. 107-115.
[Termina 94. Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec ( CZ), 94.06.21-94.06.23]
Grant: IAA961409

026258 - UJC-A 950096 CZ cze J
Uhlířová, L.
Spotřebiště.
Naše řeč, 78 [5] 270 (1995).
Grant: IAA961409

027404 - UJC-A 950133 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Todorova, E. / Ezikat na balgarskata publicistika (1944-1989), lingvo-statističesko izsledvane. - Sofija, Izdatelsvo "Evtimov-I linda" 1993, 128 s.
Slavia, 64 [4] 435-437 (1995).

027440 - UJC-A 950159 DB eng J
Uhlířová, L.
On the Generality of Statistical Laws and Individuality of Texts. A Case of Syllables, Word Forms, their Length and Frequencies.
Journal of Quantitative Linguistics, 2 [3] 238-247 (1995).

018768 - UJC-A 940510 CZ cze J
Valčáková, P.
J. M. Kořínek (k 50. výročí úmrtí).
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 43, 139-140 (1995).

018769 - UJC-A 940512 CZ cze C
Valčáková, P.
Stsl. názvy chleba a jejich kontinuanty v jihoslovanských jazycích.
In: Studia balkanica bohemo-slovaca. - Brno, Masarykova univerzita 1995. - S. 117-123. - ().
[Balkanistické sympozium v Brně /4./. Brno (CZ), 94.05.25-94.05.26]

030973 - UJC-A 960711 CZ ger J
Valčáková, P.
Die slawischen Namen der Fleischfüllen und der mit ihnen gefüllten Erzeugnisse.
Slavia, 64 [4] 409-419 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11