ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

075357 - PSU-E 20005022 SIGLE CZ cze A
Blatný, M. - Klimusová, H.
Konference "Sociální procesy a osobnost": Sborník abstrakt.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 6 [2] 1-19 (00.00.00).
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

073069 - PSU-E 20000014 CZ cze J
Chrz, V.
Kognitivní funkce metafor v politice.
Československá psychologie, 44 [1] 11-25 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025801; GA AV ČR(CZ) KSK3077601
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

073085 - PSU-E 20000030 RIV SIGLE CZ cze J
Chrz, V.
Funkce metafory v reklamním sdělení.
Bulletin PsÚ, 6 [1] 1-45 (2000).

075343 - PSU-E 20005008 RIV CZ cze C
Čermák, I.
Hledání životních příběhů. (Integrativní funkce narativního já).
In: Integrativní funkce osobnosti. - (Ed. Macek, P.; Šafářová, M.). - Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2000. - S. 105-111.
[Integrativní funkce osobnosti. Brno (CZ), 00.03.03]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084149 - PSU-E 20015024 RIV CZ cze C
Čermák, I.
Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - S. 10-21.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075350 - PSU-E 20005015 RIV CZ cze J
Čermák, I. - Klimusová, H.
Indikátory impulsivní agrese.
Československá psychologie, 44 [5] 424-432 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

075358 - PSU-E 20005023 RIV CZ cze B
Čermák, I. - Lindénová, J.
Povolání:herec. Brno, Větrné mlýny 2000. - 196 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084158 - PSU-E 20015033 RIV CZ cze G
Čermák, I. - Miovský, M.
Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - 136 s.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075351 - PSU-E 20005016 RIV CZ cze J
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - Čermák, I.
Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti.
Československá psychologie, 44 [4] 318-330 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007; GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

073081 - PSU-E 20000026 RIV SIGLE PL eng J
Klicperová-Baker, M. - Hofstetter, C. R. - Feierabend, I. K. - Synak, B.
Young Elites and the Civic Culture in Post-Communist Poland: A Q-Factor Analytic Assessment of Polish Students.
Polish Sociological Review, 129 [1] 87-109 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

073084 - PSU-E 20000029 RIV SIGLE CZ eng J
Klicperová-Baker, M. - Hofstetter, C. R. - Feierabend, I. K.
Two Nations or One? (Political Culture among Czech Students during the 1990's).
Bulletin PsÚ, 6 [2] 1-33 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587; Research Support Scheme(US) 110/2000

075347 - PSU-E 20005012 RIV CZ cze J
Lukášová, R. - Urbánek, T.
Image firmy: současné přístupy.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 6 [3] 1-11 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0505
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075344 - PSU-E 20005009 RIV CZ cze C
Macek, P.
Integrující a integrované já.
In: Integrativní funkce osobnosti. - (Ed. Macek, P.; Šafářová, M.). - Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2000. - S. 95-103.
[Integrativní funkce osobnosti. Brno (CZ), 00.03.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075352 - PSU-E 20005017 RIV CZ cze J
Macek, P. - Tyrlík, M.
Posouzení dobrého a zlého člověka adolescenty: souvislost se sebepojetím, rozdíly mezi děvčaty a chlapci.
Československá psychologie, 44 [1] 45-55 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0892
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

075353 - PSU-E 20005018 RIV US eng J
Mc Crae, R. - Costa Jr., P. T. - Ostendorf, F. - Angleitner, A. - Hřebíčková, M. - Avia, M. D. - Sanz, J. - Sánches-Bernardos, M. L. - Kusdil, M. E. - Woodfield, R. - Saunders, P. R. - Smith, P. B.
Nature Over Nurture: Temperament, Personality, and Life Span Development.
Journal of Personality and Social Psychology, 78 [1] 173-186 ( 2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 2.722(99) 3.172(00) 3.611(01) 3.649(02) 3.862(03) ]

084152 - PSU-E 20015027 RIV CZ cze C
Miovský, M.
Výzkumný design kvalitativní části studie PAD.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - S. 64-71.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084150 - PSU-E 20015025 RIV CZ cze C
Miovský, M. - Čermák, I.
Je etický diskurz ve výzkumu jen prázdný pojem?
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - S. 31-35.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084153 - PSU-E 20015028 RIV CZ cze C
Navrátil, M. - Čermák, I. - Horoščák, M.
Životní styl brněnských skinheads: Metoda focus group?
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - S. 72-87.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075345 - PSU-E 20005010 RIV CZ cze C
Řehulka, E.
Pokus o koncepci zdravé osobnosti.
In: Integrativní funkce osobnosti. - (Ed. Macek, P.; Šafářová, M.). - Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2000. - S. 89-93.
[Integrativní funkce osobnosti. Brno (CZ), 00.03.03]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

073070 - PSU-E 20000015 RIV SIGLE CZ cze B
Říčan, P.
S Romy žít budeme - jde o to jak. 2. vyd. Praha, Portál 2000. - 149 s.

073071 - PSU-E 20000016 SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Co si počít s chystanou vládní protirasistickou kampaní?
Mladá fronta Dnes, 11, 6 (2000.01.31).

073073 - PSU-E 20000018 RIV SIGLE CZ eng C
Říčan, P.
New Identity of the Czech Romanies - a promise or a threat?
In: Minorities in a Pluralist Society at the turn of the Millennium. - 1. vyd. Brno, PsÚ AVČR 2000. - S. 5.
[Minorities in a Pluralist Society at the turn of the Millennium.. Brno (CZ), 2000.09.01-2000.09.03]

086400 - PSU-E 20010010 RIV SIGLE CZ cze M
Říčan, P.
Psychologie jako nástroj mezináboženského dialogu.
In: Psychologie pro třetí tisíciletí. - (Ed. Heller, D.; Šturma, J.). - 1.Praha, Testcentrum 2000. - S. 80-84.

073078 - PSU-E 20000023 SIGLE CZ cze G
Sedláková, M.
Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie.
In: Psychologie pro třetí tisíciletí. - 1. vyd. Praha, Testcentrum 2000. - 12 s.
[Psychologické dny. Olomouc (CZ), 00.09.07-00.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/0484

073089 - PSU-E 20000034 SIGLE CZ cze H
Sedláková, M.
Procesuální a systémový přístup ke studiu integrace osobnosti. (Ed. Macek, P.; Šafářová, M.). - 1.Brno, Masarykova univerzita 2000. - 10 s.
[Integrativní procesy a osobnost.. Brno (CZ), 2000.02.15]

073090 - PSU-E 20000035 RIV SIGLE CZ cze J
Sedláková, M.
Folková (laická) psychologie: její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii.
Československá psychologie, 44 [5] 451-470 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/0484; GA AV ČR(CZ) KSK3077601
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

086394 - PSU-E 20010004 SIGLE CZ cze H
Sedláková, M.
Mentální stavy: funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie. (Ed. Heller, D.; Šturma, J.). - 1.Praha, Testcentrum 2000. - 5 s.
[Psychologické dny 2000. Olomouc (CZ), 00.09.03-00.09.04]

073072 - PSU-E 20000017 RIV SIGLE CZ cze J
Smolík, F.
Jak se děti učí lidskou řeč.
Psychologie Dnes, 6 [2] 18-19 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

073086 - PSU-E 20000031 RIV SIGLE CZ cze J
Smolík, F.
Některá vodítka k určení gramatické struktury jednoduché české věty.
Bulletin PsÚ, 6 [1] 47-71 (2000).

073092 - PSU-E 20000037 SIGLE CZ cze N
Smolík, F.
Tajemství.
Mladá fronta DNES, 21 (2000.12.16).

073093 - PSU-E 20000038 SIGLE CZ cze R
Smolík, F.
Co čte Filip Smolík.
Rec.: Pinker, S.: How the Mind Works.
Psychologie DNES, 6 [12] 28-29 (2000).

075356 - PSU-E 20005021 NL eng A
Šikl, R.
The role of object orientation in affine structure-from-motion judgments.
Perception, 29 [13] 57 (00.00.00).
[European Conference on Visual Perception /23./. Groningen (NL), 00.08.27-00.08.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 1.033(99) 1.193(00) 1.310(01) 1.314(02) 1.259(03) ]

075348 - PSU-E 20005013 RIV CZ cze J
Šikl, R. - Čermák, I.
"Common sense" a psychologické teorie.
Československá psychologie, 44 [5] 444-450 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155; GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

073079 - PSU-E 20000024 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Outdoor assessment centre: komplexní a efektivní metoda hodnocení lidských zdrojů.
Personál, 4 [7] 24-25 (2000).

073080 - PSU-E 20000025 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Outdoor assessment centre: komplexní a efektivní metoda hodnocení lidských zdrojů.
Moderní řízení, 36 [5] 75-77 (2000).

073087 - PSU-E 20000032 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Sociometrická diagnostika sociálních skupin.
Bulletin PsÚ, 6 [1] 73-87 (2000).

073074 - PSU-E 20000019 SIGLE CZ cze H
Šolcová, I. - Hošek, V.
Vybrané ukazatele životního stylu žen ohrožených stresem. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova 2000. - 3 s.
[Společenské problémy kinantropologie. Praha (CZ), 00.00.00]

073075 - PSU-E 20000020 RIV SIGLE CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Sociálně založené nerovnosti ve zdraví.
Psychologie v ekonomické praxi, 35 [1-2] 1-6 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902

073088 - PSU-E 20000033 SIGLE CZ cze G
Šolcová, I. - Kebza, V.
Psychologické a zdravotní aspekty nezaměstnanosti: vliv sociální opory. (Ed. Buchtová, B.). - 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita 2000. - 4 s.
[Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti.. Brno (CZ), 2000.11.16]

073091 - PSU-E 20000036 RIV SIGLE CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Retrospektiva, současnost a perspektivy psychologie zdraví.
Československá psychologie, 44 [4] 309-317 (2000).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

073076 - PSU-E 20000021 RIV SIGLE CZ cze J
Šolcová, I. - Knotek, P. - Blahuš, P. - Žalský, M.
Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity.
Bolest, 3 [2] 113-117 (2000).

075354 - PSU-E 20005019 RIV SIGLE CZ cze B
Urbánek, T.
Strukturální modelování v psychologii. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2000. - 234 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084151 - PSU-E 20015026 RIV CZ cze C
Urbánek, T.
Kvantitativní postupy při analýze kvalitativních dat.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Boskovice, Nakladatelství Albert 2000. - S. 36-42.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 00.06.01-00.06.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075336 - PSU-E 20005001 RIV CZ cze J
Vaculík, M.
Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 6 [1] 1-9 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075346 - PSU-E 20005011 RIV CZ cze C
Vaculík, M.
Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her.
In: Integrativní funkce osobnosti. - (Ed. Macek, P.; Šafářová, M.). - Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2000. - S. 113-119.
[Integrativní funkce osobnosti. Brno (CZ), 00.03.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

075349 - PSU-E 20005014 RIV CZ cze J
Vaculík, M.
Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci.
Československá psychologie, 44 [3] 279-286 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

075355 - PSU-E 20005020 SIGLE CZ cze D
Vaculík, M.
Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2000. - 148 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11