ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

098951 - USP-I 20033006 RIV CZ cze R
Adamová, K.
Recenze.
Rec.: Maršálek, P.: Protektorát Čechy a Morava.
Právník, 142 [1] 94 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100635 - USP-I 20033030 RIV CZ cze R
Adamová, K.
Recenze.
Rec.: Právník. - In: Právník, 142, 2003, 741-742.
Právník, 142 [7] 741-742 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100640 - USP-I 20033035 RIV CZ cze M
Adamová, K.
Utilitas publica - obecné dobré a konsensus.
In: Ve službách práva. Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakl. C. H. Beck v Praze. - Praha, C. H. Beck 2003. - S. 41-45.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0295
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099187 - USP-I 20033017 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Bělovský, P. - Císař, J. - Falada, D. - Kindl, V. - Pelikán, D. - Seltenreich, R. - Skřejpek, M. - Tretera, R.
Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha, Linde 2003. - 809 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110094 - USP-I 20043013 RIV CZ cze M
Adamová, K. - Kindl, M.
Utilitas publica - obecné dobré a konsensus. Co platí?
In: Ve službách práva. Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C.H.Beck v Praze. - Praha, C.H.Beck 2003. - S. 1-170.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105519 - USP-I 20033046 RIV CZ cze R
Adamová, K. - Skřejpková, P.
Recenze.
Rec.: Schenk, G. J.: Zeremoniell und Politik.
Právník, 142 [2] 1160-1161 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100638 - USP-I 20033033 RIV CZ cze R
Bárta, J.
Recenze.
Rec.: Pomahač, R.: Právník. - In: Právník, 142, 2003, 940-941.
Právník, 142 [9] 940-941 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098947 - USP-I 20033001 RIV CZ cze M
Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.
Kurs obchodního práva. Obchodní závazky.
In: Kurs obchodního práva. - Praha, C. H. Beck 2003. - S. 4-551.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099190 - USP-I 20033020 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Rovnoprávnost mužů a žen ve sjednocující se Evropě se zvláštním zřetelem na tuto otázku v České republice.
Právník, 142 [4] 321-341 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105510 - USP-I 20033037 RIV CZ cze R
Blahož, J.
Recenze.
Rec.: Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EU.
Právník, 142 [10] 1036-1038 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105525 - USP-I 20033052 RIV CZ cze B
Blahož, J. - Balaš, V. - Klíma, K.
Srovnávací ústavní právo. Praha, ASPI Publishing 2003. - 480 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7068202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105516 - USP-I 20033043 RIV CZ cze B
Blahož, J. - Klíma, K. - Skála, J.
Ústavní právo evropské unie. Dobrá Voda, Aleš Čeněk 2003. - 939 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099183 - USP-I 20033013 RIV CZ cze J
Brabec, F.
Pokus o výklad produkčních kvót dle českého práva.
Právo a podnikání, 12 [2] 20-28 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105512 - USP-I 20033039 RIV CZ cze J
Brabec, F.
Z pobytu profesora Bruce Bensona.
Právník, 142 [10] 1051-1052 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105517 - USP-I 20033044 RIV CZ cze B
Brádlerová, L.
Zákoník práce. Praha, Prospektrum 2003. - 235 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/01/1421
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100630 - USP-I 20033024 RIV CZ cze M
Čepelka, Č. - JÍlek, D. - Šturma, P.
Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem.
In: Mezinárodní odpovědnost. - Brno, Masarykova univerzita 2003. - S. 116-182.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098954 - USP-I 20033009 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Obdoba (poznámky k analogii v právu).
Právník, 142 [2] 97-116 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB7068303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100631 - USP-I 20033026 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Česká juristická postmoderna a rekodifikace soukromého práva.
Bulletin advokacie, - [6-7] 46-60 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0575
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100636 - USP-I 20033031 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Noblesa civilistické tradice a postmoderní přístupy k občanskému právu.
Právní rozhledy, 11 [8] 413-417 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105513 - USP-I 20033040 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Proč se svépomoci říká svépomoc?
Právní rozhledy, 11 [10] 494-498 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109173 - USP-I 20033060 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Lze-li započíst splatnou pohledávku proti nesplatné aneb jak se pozná mistr.
právní rozhledy, 11 [12] 604-609 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109175 - USP-I 20033062 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník.
AD Notam, 9 [5] 97-104 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111169 - USP-I 20043021 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Ohlížení za profesorem Viktorem Knappem.
Právník, 142 [12] 1169-1177 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100629 - USP-I 20033023 RIV CZ cze B
Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.
Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. Praha, C. H. Beck 2003. - 618 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099186 - USP-I 20033016 RIV CZ cze M
Grospič, J. - Svoboda, K. - Vedral, J. - Kužvart, L.
Zákon o krajích (krajské řízení).
In: Zákony o územní samosprávě. - Praha, eurounion, s. r. o. 2003. - S. 253-263.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100633 - USP-I 20033028 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Nové trendy ve vývoji smluvního práva v oblasti soukromého práva.
Právník, 142 [7] 649-664 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098955 - USP-I 20033010 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Malá úvaha o analogii ve veřejném právu.
Právník, 142 [2] 125-134 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100639 - USP-I 20033034 RIV CZ cze M
Kindl, M.
Co platí?
In: Ve službách práva. Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. - Praha, C. H. Beck 2003. - S. 21-26.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0296
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111170 - USP-I 20043022 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Zase jednou (nebo dvakrát) res extra commecium.
Právník, 143 [12] 1199-1216 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100632 - USP-I 20033027 RIV CZ cze M
Kučera, Z. - Pauknerová, M. - Růžička, K. - Zunt, V.
Úvod do práva mezinárodního obchodu.
In: Úvod do práva mezinárodního obchodu. - Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk 2003. - S. 9-302.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099191 - USP-I 20033021 RIV CZ cze R
Masopust, Z.
[Recenze].
Rec.: Cabada, L.: Úvod do studia politické vědy.
Právník, 142 [4] 416-418 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0575
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100634 - USP-I 20033029 RIV CZ cze R
Masopust, Z.
Recenze.
Rec.: Kubů, L.: Právník. - In: Právník, 142, 2003, 732-735.
Právník, 142 [7] 732-735 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7068203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098949 - USP-I 20033004 RIV CZ cze J
Matejka, J.
K oprávnění zaměstnavatele kontrolovat práci zaměstnance pomocí moderních technologií.
Právo a zaměstnání, 9 [5] 7-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098950 - USP-I 20033005 RIV CZ cze R
Matejka, J.
Recenze.
Rec.: Linde, 2002. 464.
Právník, 142 [4] 419-421 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098952 - USP-I 20033007 RIV CZ cze J
Matejka, J.
Problematika spamu a spamingu.
Právní rádce, 11 [2] 27-32 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100628 - USP-I 20033022 RIV CZ cze J
Matejka, J.
Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR.
Akademický bulletin, - [6] 10 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0296
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105526 - USP-I 20033053 RIV CZ cze J
Matejka, J. - Chum, V.
Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací.
Bulletin advokacie, - [1] 73-78 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099188 - USP-I 20033018 RIV CZ cze J
Matula, M.
Vývoj regionálního uspořádání.
Ročenka hospodářských novin, 1 [1] 41 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098948 - USP-I 20033002 RIV CZ cze J
Mitlohner, M.
Ke vztahu trestního činu účasti na sebevraždě a euthanasie.
Trestní právo, 8 [6] 15-17 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

098953 - USP-I 20033008 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vražda, její etiologie a prevence.
Trestní právo, 8 [3] 10-14 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB7068303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099184 - USP-I 20033014 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Některé pohledy na českou právní úpravu komerčního sexuálního zneužívání dětí.
Zdravotnictví a právo, 7 [1] 2-9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099185 - USP-I 20033015 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Pardubice 2002. Informace.
Zdravotnictví a právo, 7 [1] 20-21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105518 - USP-I 20033045 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vražda novorozeného dítěte matkou.
Zdravotnictví a právo, 7 [11] 19-20 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109172 - USP-I 20033059 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Informace. Pardubice 2003.
Zdravotnictví a právo, 7 [12] 21-22 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110087 - USP-I 20043005 RIV CZ cze M
Mitlöhner, M.
Perspektivy katedry sociální práce a sociální politiky a její začlenění do studijních programů pedagogické fakulty UHK.
In: Perspektivy katedry sociální politiky a její začlenění do studijních programů pedagogické fakulty UHK. - (Ed. Truhlářová, Z.). - Hradec Králové, Miloš Vognar 2003. - S. 12-15.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110091 - USP-I 20043009 RIV CZ cze H
Mitlöhner, M.
Komerční sexuální zneužívání dětí. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o 2003. - 95 s.
[Bohnické sexuologické dny /15./. Praha (CZ), 03.10.22 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105523 - USP-I 20033050 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Uznání a výkon soudních rozhodnutí.
Právní rádce, 11 [4] 10-18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105524 - USP-I 20033051 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Restituční omezení.
Právní rozhledy, 11 [6] 44-47 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105521 - USP-I 20033048 RIV CZ cze B
Musil, J. - Kratochvíl, B. - Šámal, P. - Pipek, J.
Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. Praha, C. H. Beck 2003. - 1079 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099182 - USP-I 20033012 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
[Recenze].
Rec.: Schurig, K.: Internationales privatrecht.
Právník, 142 [1] 85-87 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109171 - USP-I 20033058 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí - otázky rozhodného práva.
Právní rozhledy, 11 [12] 587-594 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0296
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105522 - USP-I 20033049 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu a princip ne bis in idem.
Právník, 142 [12] 1250-1270 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111173 - USP-I 20043025 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Jurisdikce mezinárodního trestního soudu a princip ne bis in idem.
Právník, 142 [12] 1255-1266 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

100637 - USP-I 20033032 RIV CZ cze J
Svoboda, K. - Grospič, J. - Vedral, J. - Kužvart, L.
Zákony o územní samosprávě.
Veřejná správa, 14 [35] 1 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109170 - USP-I 20033057 RIV CZ cze M
Svoboda, K. - Grospič, J. - Vedral, J. - Kužvart, L.
Zákon o krajích - krajské řízení.
In: Zákony o uzemní samosprávě. - Praha, Eurounion 2003. - S. 255-365.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105511 - USP-I 20033038 RIV CZ cze R
Šejvl, M.
Recenze.
Rec.: Agamben, G.: Sovereign Power and Bare Life.
Právník, 142 [10] 1038-1040 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105515 - USP-I 20033042 RIV CZ cze M
Šejvl, M.
Jak ryzí je nauka právní?
In: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. - Brno, Masarykova univerzita 2003. - S. 79-84.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111782 - USP-I 20043036 RIV CZ cze G
Šejvl, M.
Právní argumentace Evropským soudním dvorem. Brno, Masarykova univerzita Brno 2003. - 11 s.
[České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy.. Brno (CZ), 02.09.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7068202

098956 - USP-I 20033011 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu.
Právník, 142 [2] 150-183 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105509 - USP-I 20033036 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodní obchod, rozvoj a ochrana životního prostředí.
Právník, 142 [10] 972-989 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/01/1424; GA ČR(XC) GA407/02/1424
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105514 - USP-I 20033041 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Evropský soudní dvůr.
Evropské právo, - [10] 2-6 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

109174 - USP-I 20033061 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Mnohostranné mezinárodní smlouvy v oblasti mezinárodního trestního práva, které ČR dosud neratifikovala.
Trestně právní revue, 2 [11] 345-346 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111172 - USP-I 20043024 RIV CZ cze R
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Knapp, V.: Vědecká propedeutika pro právníky.
Právník, 142 [12] 1267-1268 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111171 - USP-I 20043023 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Ošklivý trik (aneb nad zkoumáním platnosti či existence rozhodčí smlouvy).
Právník, 142 [12] 1229-1237 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105520 - USP-I 20033047 RIV CZ cze J
Zachariáš, J. - Matejka, J.
Právní úprava souhrnné pracovní doby se zřetelem k úpravě v právu ES.
Právo a zaměstnání, 9 [11] 14-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105527 - USP-I 20033054 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Asociace M.E.S.U.R.E.
České právo životního prostředí, 3 [1] 68-69 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7068201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105528 - USP-I 20033055 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Švýcarská společnost pro právo životního prostředí.
České právo životního prostředí, 3 [1] 70-71 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

105529 - USP-I 20033056 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Galerie osobností - Mario Molina.
České právo životního prostředí, 3 [1] 72-73 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110088 - USP-I 20043006 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Úprava práva na životní prostředí v Brazilské ústavě z roku 1988.
České právo životního prostředí, 3 [4] 59-67 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11