ASEP

MBÚ - Mikrobiologický ústav Praha

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

040662 - MBU-M 970141 DE eng J
Artolozaga, M. J. - Kubátová, E. - Volc, J. - Kalisz, H. M.
Pyranose 2-oxidase from Phanerochaete chrysosporium - further biochemical characterisation.
Applied Microbiology and Biotechnology, 47 [3] 508-514 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1191; GA AV ČR(CZ) IAA620421
[Impact factor:1.426(91) 1.237(92) 1.325(93) 1.488(94) 1.363(95) 1.325(96) 1.331(97) 1.471(98) 1.641(99) 1.505(00) 1.754(01) 1,744(02) 2.034(03) ]

039549 - MBU-M 970093 DK eng J
Bachechi, F. - Flieger, M. - Sinibaldi, M.
Complex of a lisuride derivative and (S)-Naproxen.
Acta Crystallographica. section 6, C53 [1] 136-140 (1997).
[Impact factor:0.459(91) 0.479(92) 0.493(93) 0.458(94) 0.443(95) 0.518(96) 0.459(97) 0.557(98) 0.581(99) 0.543(00) 0.570(01) 0,659(02) 0.828(03) ]

054851 - MBU-M 980046 CZ eng A
Baldrian, P.
Metallothioneins in fungi.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 4-6.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

040742 - MBU-M 970203 CZ eng J
Baldrian, P. - Gabriel, J.
Effect of heavy metals on the growth of selected wood-rotting basidiomycetes.
Folia Microbiologica, 42 [5] 521-523 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

039554 - MBU-M 970098 CZ cze C
Baldrian, P. - Gabriel, J. - Rychlovský, P. - Krenželok, M.
Vliv atmosférického znečištění na obsahy antropogenních kovů v dřevokazných houbách.
In: Ovzduší 97 - program a sborník konference. - Brno, Masarykova universita 1997. - S. 247-248.
[Ovzduší 97. Luhačovice (CZ), 97.03.23-97.03.26]

040658 - MBU-M 970136 DK eng J
Baldrian, P. - Gabriel, J. - Rychlovský, P. - Krenželok, M.
Wood-rotting fungi as bioindicators of atmospheric pollution by heavy metals: a case study.
Pharmacology and Toxicology, 80, [-] 88 (1997).
[EUROTOX 97 - Diversification in Toxicology: Man and Environment. Aarhus (DK), 97.06.25-97.06.28]
[Impact factor:0.992(92) 1.058(93) 1.078(94) 0.926(95) 1.036(96) 1.255(97) 1.117(98) 1.263(99) 1.189(00) 0.925(01) 1,271(02) 1.302(03) ]

039542 - MBU-M 970084 AU eng A
Barot-Ciorbaru, R. - Kozáková, H. - Mandel, L. - Trebichavský, I. - Kolínská, J. - Tučková, L. - Cukrowska, B. - Tlaskalová, H.
Protective effects of Nocardia delipidated cell mitogen (NDCM) on the mucosa of the small intestine after irradiation of germfree piglets.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] A126 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/1256IZ4150
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

040512 - UOCHB-X 970077 SIGLE CZ cze A
Barth, T. - Nováková, M. - Pospíšek, J. - Ježek, J. - Kašička, V. - Barthová, J. - Velek, J. - Ubik, K. - Sopková, J. - Huml, K.
Synthesa tripeptidů, analogů sekvence B23-B25 lidského insulinu a jejich enzymově katalysovaná kondensace s desoktapeptid insulinem.
In: Biologicky aktivní peptidy 5. - Praha, ÚOCHB AV ČR 1997. - S. 32.
[Biologicky aktivní peptidy /5./. Praha (CZ), 97.04.23-97.04.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/95/1247; GA ČR(CZ) GV203/96/K128

086128 - MBU-M 20010362 NL eng A
Bártová, J. - Funda, D.
Expression of CD markers on PBMC after cultivation.
Immunology Letters, 56 [1-3] 51 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25 (EUR)]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042256 - MBU-M 970220 CZ cze A
Bártová, J. - Funda, D. - Opatrná, Z. - Šedivý, J. - Procházková, J. - Tlaskalová, H.
Vliv polyklonální stimulace lymfocytů na expresi povrchových molekul u pacientů s paradontitidou.
In: 8. Kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 6.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/0516

040688 - MBU-M 970168 DE eng A
Basar, T. - Pánková, A. - Osička, R. - Sheshko, V. - Šebo, P.
Structural flexibility probing of Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin by insertion of heterologous peptides.
In: 8th European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins. - Staffelstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft 1997. - S. -.
[European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins /8./. Staffelstein (DE), 97.06.29-97.07.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/1048; GA AV ČR(CZ) IAA5020611

042247 - MBU-M 970210 BE eng C
Běhal, V. - Nguyen, K. T. - Behenský, P. - Stenzl, V. - Adámek, F.
Conversion of glutamate to glutamine.
In: Proceedings of Eleventh Forum for Applied Biotechnology. - Gent, Universiteit Gent 1997. - S. 1995-1998.
[Forum for Applied Biotechnology /11./. Gent (BE), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1054

042255 - MBU-M 970219 BE eng C
Běhal, V. - Nguyen, L. T. - Nguyen, K. T.
Valine dehydrogenases in Streptomyces.
In: Proceedings of 11th Forum for Applied Biotechnology. - Gent, Universiteit Gent 1997. - S. 1891-1894.
[Forum for Applied Biotechnology /11./. Gent (BE), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1054

042257 - MBU-M 970221 CZ eng A
Bendjelloul, F. - Malý, P. - Jirkovská, M. - Mandys, V. - Prokešová, L. - Tučková, L. - Tlaskalová, H.
Experimental model of acute and chronic colitis in fucosyl transferase deficient mice.
In: 8. Kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 8.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

042258 - MBU-M 970222 CZ cze A
Bezouška, K. - Novák, P. - Vrbacký, M. - Horváth, O. - Fišerová, A. - Pospíšil, M.
Studium lektinových receptorů přirozených zabíječských buněk.
In: 8. Kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 11.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/0639

042248 - MBU-M 970211 US eng J
Bezouška, K. - Sklenář, J. - Dvořáková, J. - Havlíček, V. - Pospíšil, M. - Thiem, J. - Křen, V.
NKR-P1A protein, an activating receptor of rat natural killer cells, binds to the chitobiose core of uncompletely glycosylated N-linked glycans, and to linear chitooligomers.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 238, [-] 149-153 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) 303/96/0937; GA ČR(CZ) GA203/96/1267; GA ČR(CZ) GA312/96/1260IAA7020602
[Impact factor:3.803(91) 3.583(92) 3.312(93) 3.400(94) 3.179(95) 2.872(96) 2.971(97) 2.780(98) 3.161(99) 3.055(00) 2.946(01) 2,935(02) 2.836(03) ]

042259 - MBU-M 970223 CZ cze A
Bilej, M.
Protiinfekční imunita u bezobratlých.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 12.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1259

067298 - MBU-M 990242 CZ cze A
Bilej, M.
Alternativní metody studia poškození imunity vlivy vnějšího prostředí.
In: Působení zevních faktorů na imunitu a možnosti prevence a reparace. - (Ed. Hána, I.; Bilej, M.). - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 17-20.
[Pracovní imunologická konference /14./. Třešť (CZ), 97.05.28-97.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1259; GA AV ČR(CZ) IAA7020601
Výzkumný záměr: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii

054885 - MBU-M 980082 GB eng J
Bilej, M. - Beschin, A. - Brys, L. - Lucas, R. - Raes, G. - Hanušová, R. - Rossmann, P. - Šinkora, M. - De Baetselier, P.
Glucan-binding properties of a cytolytic protein of Eisenia foetida earthworms.
Developmental and Comparative Immunology, 21 [2] 115 (1997).
[Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology /7./. Williamsburg (US), 97.07.21-97.07.25]
Grant: IAA7020601
[Impact factor:0.988(91) 1.031(92) 1.177(93) 1.186(94) 1.340(95) 1.596(96) 1.318(97) 1.814(98) 1.857(99) 2.205(00) 2.909(01) 2,186(02) 2.390(03) ]

046052 - MBU-M 970325 CZ cze A
Binarová, P. - Doležel, J. - Dráber, P.
Lokalizace t-tubulinu v mitotickém aparátu bobu (Vicia faba).
In: Cytoskeletální klub. - Vranovská Ves, Ústav molekulární genetiky AV ČR 1997. - S. 5.
[Cytoskeletální klub. Vranovská Ves (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1020

042289 - MBU-M 970262 DE eng Jx
Binarová, P. - Hause, G. - Cenklová, V. - Cordowener, J. H. G. - Van Lookeren Campagne, M. M.
A short severe heat shock is required to induce embryogenesis in late bicellular pollen of Brassica napus L.
Sexual Plant Reproduction, 10 [3] 200-208 (1997).
Grant: GA204/95/1020
[Impact factor:0.659(92) 1.700(93) 1.556(94) 1.293(95) 1.718(96) 1.540(97) 1.533(98) 1.811(99) 2.260(00) 1.753(01) 1,176(02) 1.705(03) ]

040665 - MBU-M 970145 NL eng J
Blondelet-Rouault, M. H. - Weiser, J. - Lebrihi, A. - Branny, P. - Pernodet, J. L.
Antibiotic resistance gene cassettes derived from the W interposon for use in E.coli and Streptomyces.
Gene, 190, [-] 315-317 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1263
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95) 1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00) 3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

042291 - MBU-M 970264 US eng J
Bögre, L. - Zwerger, K. - Meskiene, I. - Binarová, P. - Csizmadia, V. - Planck, C. - Wagmer, E. - Hirt, H. - Heberle-Bors, E.
The cdc2Ms kinase is differently regulated in the cytoplasm and in the nucleus.
Plant Physiology, 113, [-] 841-852 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1020
[Impact factor:2.888(91) 2.925(92) 2.847(93) 3.542(94) 3.825(95) 3.696(96) 4.311(97) 4.521(98) 4.434(99) 4.831(00) 5.105(01) 5,800(02) 5.634(03) ]

055767 - UEB-Q 980093 RU eng J
Bubner, M. - Matucha, M. - Šašek, V. - Heise, K. H. - Nitsche, H. - Velemínský, J. - Spížek, J.
Investigation of Microbial Degradation of PCB Congeners Using Isotopically Modified Tracers.
Ecological Chemistry, 6 [3] 204-211 (1997).
Grant: IAA620425

054845 - MBU-M 980040 CZ eng A
Cajthaml, T. - Kubátová, A. - Erbanová, P.
Influence of soil organic matrices and fungal biomass on supercritical fluid extraction (SFE) of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) from soils.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 43-44.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

054879 - MBU-M 980076 CZ cze A
Cenklová, V. - Fujikura, Y. - Borge, L. - Lysák, M. - Binarová, P.
Aktivace buněčného cyklu při imbibici semen vojtěšky a bobu - studium cytoskeletu a nukleolinu.
In: Cytoskeletální klub. - Praha, Ústav molekulární genetiky AV ČR 1997. - S. 18.
[Cytoskeletální klub. Vranovská Ves (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1020

040740 - MBU-M 970201 CZ eng J
Chaloupka, R. - Plášek, J. - Slavík, J. - Siglerová, V. - Sigler, K.
Measurement of membrane potential in Saccharomyces cerevisiae by the electrochromic probe di-4-ANEPPS: effect of intracellular probe distribution.
Folia Microbiologica, 42 [5] 451-456 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1261
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

039641 - MBU-M 970108 CZ eng J
Chaloupka, R. - Plášek, J. - Slavík, J. - Stadler, N. - Sigler, K.
Attempts at measuring membrane potential in S. cerevisiae by the electrochromic probe di-4-ANEPPS.
Folia Microbiologica, 42 [3] 221 (1997).
[Small Meeting on Yeast Transport and Energetics /14./. Bonn (DE), 96.09.06-96.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1051; GA ČR(CZ) GA204/96/1261
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

055179 - MBU-M 980112 US eng J
Costaglioli, P. - Meilhoc, E. - Janatová, I. - Klein, R. D. - Masson, J. M.
Secretion of invertase from Schwanniomyces occidentalis.
Biotechnology Letters, 19 [7] 623-627 (1997).
Grant: GA204/97/0594
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

054834 - MBU-M 980024 CZ eng D
Cukrowska, B.
B cell development during early ontogeny: study on pig fetuses, germ-free piglets and preterm human infants. Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - 68 s.

042260 - MBU-M 970224 CZ cze A
Cukrowska, B. - Lodinová-Žádníková, R. - Sokol, D. - Tlaskalová, H.
Vývoj některých ukazatelů imunity u nedonošených dětí:studie u zdravých a perinatálně infikovaných novorozenců.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 14.
[Kongres českých a slovenských imunologóv /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/0516

042281 - MBU-M 970254 NL eng A
Cukrowska, B. - Lodinová-Žádníková, R. - Sokol, D. - Tlaskalová, H.
Perinatal infections influence in vitro immunoglobulin response of fetal B cells: study in preterm infants.
In: Abstracts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 7.P.04.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]

039522 - MBU-M 970030 GB eng B
Cukrowska, B. - Tlaskalová, H.
The elispot assay for the detection and enumeration of immunoglobulin-, antibody- and/or cytokine.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1555-1558. - ().
Grant: IAA7020716IAA720401IZ3761

039646 - MBU-M 970114 GB eng J
Cvak, L. - Jegorov, A. - Pakhomova, S. - Kratochvíl, B. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Minář, J.
8a-hydroxy-a-ergokryptine, an ergot alkaloid.
Phytochemistry, 44 [2] 365-369 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/94/0135
[Impact factor:1.090(91) 1.133(92) 1.102(93) 1.157(94) 1.285(95) 1.115(96) 1.165(97) 1.179(98) 1.106(99) 1.112(00) 1.296(01) 1,686(02) 1.889(03) ]

042261 - MBU-M 970225 CZ cze A
Čapková, J. - Řeháková, Z. - Štěpánková, R. - Weinreich, S. - Ivanyi, P.
Imunogenetické a etiologiecké aspekty kloubního onemocnění ankylosující enhesopathie u myší.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 23.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

044184 - UMG-J 970087 CZ cze A
Čapková, J. - Řeháková, Z. - Štěpánková, R. - Weinreich, S. - Iványi, P.
Imunogenetické a etiologické aspekty kloubního onemocnění ankylosující enthesopathie u myší.
Imunologický zpravodaj, 12(26) [2] 23 (1997).
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: PECO(BE) ERBCIPDCT 940290

042262 - MBU-M 970226 CZ cze A
Černý, J. - Fišerová, A. - Horváth, O. - Bezouška, K. - Pospíšil, M. - Hořejší, V.
Asociace receptorů NK buněk NKR-P1 (CD161) a CD94 s protein tyrosin kinázami skupiny Src.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 26.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/96/1260; GA ČR(CZ) GA303/96/0639

055040 - UMG-J 980050 DE eng J
Černý, J. - Fišerová, A. - Horváth, O. - Bezouška, K. - Pospíšil, M. - Hořejší, V.
Association of human NK cell surface receptors NKR-P1 and CD94 with Src-family protein kinases.
Immunogenetics, 46 [3] 231-236 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/0674; GA ČR(CZ) GA310/94/1533GA312/93/1260 IAA552404IAA7020602OK120
[Impact factor:3.540(91) 3.681(92) 3.085(93) 3.352(94) 3.373(95) 3.348(96) 3.340(97) 2.311(98) 2.899(99) 2.142(00) 2.268(01) 2,475(02) 2.690(03) ]

040732 - MBU-M 970190 FR eng A
Dallies, N. - Daran, J. M. - Voříšek, J. - Paquet, V. - Francois, J.
Metabolic engineering at the level of UDP-glucose in S.cerevisiae. Physiological and morphological effects.
In: International Congress Control of Metabolic Flux. - (Ed. Gancedo, C.; Niederberger, P.; Brown, M.). - Giens, European Community of Science 1997. - S. -.
[International Congress Control of Metabolic Flux. Giens (FR), 97.06.14-97.06.17]

042288 - MBU-M 970261 CA eng J
Daniel, G. - Nilsson, T. - Volc, J.
Electron microscopical abservations and chemical analyses supporting Mn uptake in white rot degraded Alstonia and pine wood stakes exposed in acid coniferous soil.
Canadian Journal of Microbiology, 43, [-] 663-671 (1997).
[Impact factor:1.240(91) 1.006(92) 0.906(93) 1.290(94) 1.184(95) 1.184(96) 1.243(97) 1.134(98) 1.072(99) 1.105(00) 1.071(01) 1,080(02) 1.094(03) ]

040156 - MBU-M 970510 BE eng A
Dekner, R. - Zeiller, E. - Doucha, J. - Mader, P. - Kučera, J. - Zeisler, R.
Single cell green algae reference materials with managed levels of heavy metals.
In: Book of Abstracts. - Antwerpen, Antwerp Zoo Congress Centre 1997. - S. 14.
[International Symposium on Biological and Environmental Reference Materials /7./. Antwerpen (BE), 97.04.21-97.04.25]
Grant: GA202/94/0457GA204/95/1043

039642 - MBU-M 970109 CZ eng J
Denksteinová, B. - Gášková, D. - Heřman, P. - Večeř, J. - Malínský, J. - Plášek, J. - Sigler, K.
Monitoring of membrane potential changes in Saccharomyces cerevisiae by diS-C3(3) fluorescence.
Folia Microbiologica, 42 [3] 221-224 (1997).
[Small Meeting on Yeast Transport abd Energetics /14./. Bonn (DE), 96.09.06-96.09.09]
Grant: GA204/96/1261
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054865 - MBU-M 980060 IT eng J
Denksteinová, B. - Gášková, D. - Heřman, P. - Malínský, J. - Plášek, J. - Sigler, K. - Večeř, J.
Study of membrane potential changes of yeast cells based on the spectroscopic analysis of diS-C3(3) fluorescence.
Physica Medica, 13 [1] 1-3 (1997).
[Impact factor: 0.266(99) 0.610(00) 0.556(01) 0,288(02) 0.366(03) ]

054867 - MBU-M 980062 US eng J
Dlabač, V. - Trebichavský, I. - Řeháková, Z. - Hofmanová, B. - Šplíchal, I. - Cukrowska, B.
Pathogenicity and protective effects of rough mutants of Salmonella species in germ-free piglets.
Infection and Immunity, 65 [12] 5238-5243 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/1196; GA ČR(CZ) GA508/94/0153
[Impact factor:3.427(92) 3.655(93) 3.773(94) 3.721(95) 3.928(96) 3.713(97) 4.034(98) 4.184(99) 4.204(00) 4.212(01) 4,039(02) 3.875(03) ]

039651 - MBU-M 970120 AU eng J
Dlabač, V. - Trebichavský, I. - Šplíchal, I. - Řeháková, Z. - Cukrowska, B. - Tlaskalová, H.
Germ-free piglets colonized with rough salmonella mutants are protected against subsequent infection with virulent smooth strain of Salmonella typhimurium.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 63 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/1196
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

055736 - MBU-M 980510 DE eng A
Doucha, J. - Lívanský, K.
Solar versus heterotrophic tank cultivation of chlorella - comparison of production costs in the Czech Republic.
In: Biotechnology of Microalgae. - Bergholz-Rehbrucke, European Society of Microalgal Biotechnology 1997. - S. -.
[European Workshop /3./. Bergholz-Rebrucke (DE), 97.06.16-97.06.17]

046046 - MBU-M 970319 FR eng A
Dvořáková, J. - Gambert, U. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Rajnochová, E. - Bezouška, K. - Křen, V.
Enzymatic preparation of chitooligomer derivatives and binding of new glycosides to the protein NKR-P1A from rat natural killer cells.
In: Biotrans 97. - La Grande Motte, Club Bioconversions en Synthese Organique 1997. - S. 144.
[International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations /3./. La Grande Motte (FR), 97.09.22-97.09.26]

046042 - MBU-M 970314 CZ eng A
Dvořáková, J. - Sedmera, P. - Rajnochová, E. - Gambert, U. - Havlíček, V. - Bezouška, K. - Křen, V.
Chemoenzymatic synthesis of aminosugar derivatives.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 68. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]

040650 - MBU-M 970124 CZ eng J
Dvořáková, J. - Volfová, O. - Kopecký, J.
Characterization of phytase produced by Aspergillus niger.
Folia Microbiologica, 42 [4] 349-352 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054843 - MBU-M 980038 CZ eng A
Eichlerová-Voláková, I. - Homolka, L. - Ruel, K. - Joseleau, J. P. - Nerud, F.
Observation of birch wood degradation by Pleurotus ostreatus strain F6 using transmission electron microscopy.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 47-48.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

054844 - MBU-M 980039 CZ eng A
Eichlerová-Voláková, I. - Homolka, L.
Ligninolytic enzyme activity of basidiospore isolates of Pleurotus ostreatus.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 45-46.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0853

054883 - MBU-M 980080 CZ eng J
Eichlerová-Voláková, I. - Homolka, L.
Variability of ligninolytic enzyme activities in basidiospore isolates of the Fungus Pleurotus ostreatus in comparison with that of protoplast-derived isolates.
Folia Microbiologica, 42 [6] 583-588 (1997).
Grant: GA206/97/0853
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054842 - MBU-M 980037 CZ eng A
Erbanová, P. - Novotný, Č. - Kubátová, A. - Cajthaml, T. - Šašek, V.
Comparison of the ability of various white rot fungi to degrade PCBs and PAHs in soil.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 49-51.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

040667 - MBU-M 970147 NL eng J
Evers, B. - Petříček, M. - Thiem, J.
Specificity of amylases and cyclodextrin-glucanotransferase in reaction with 2-deoxy-maltooligosaccharides.
Carbohydrate Research, 300, [-] 153-159 (1997).
Grant: IAA520405
[Impact factor:1.506(92) 1.363(93) 1.569(94) 1.506(95) 1.417(96) 1.437(97) 1.354(98) 1.252(99) 1.606(00) 1.349(01) 1,631(02) 1.533(03) ]

040687 - MBU-M 970167 DE eng A
Farré Castany, M. A. - Abubakar, D. - Betsou, F. - Guiso, N. - Šebo, P.
Hemolytic activity is not a prerequisite for the transmembrane delivery of Bordetella adenylate cyclase toxin.
In: 8th European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins. - Staffelstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft 1997. - S. -.
[European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins /8./. Staffelstein (DE), 97.06.29-97.07.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/1048; GA AV ČR(CZ) IAA5020611

040717 - MBU-M 970174 CZ cze C
Finkeová, J. - Palatová, M. - Kmínek, M. - Votruba, J.
Farmakokinetické modely ve výuce biochemie na VŠCHT.
In: 44. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 97. - Srní, Česká společnost chemického inženýrství 1997. - S. -.
[Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 97 /44./. Srní (CZ), 97.10.13-97.10.16]

056180 - MBU-M 980259 NL eng J
Fišerová, A. - Kovářů, H. - Hajduová, Z. - Křen, V. - Flieger, M. - Šíma, P. - Pospíšil, M.
Neuroimmunomodulatory role of ergot alkaloids in antitumour immune mechanisms.
Immunology Letters, 56 [1-3] 470 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/96/1260; GA AV ČR(CZ) IAA7020602
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

040663 - MBU-M 970143 GB eng J
Fišerová, A. - Kovářů, H. - Hajduová, Z. - Mareš, V. - Starec, M. - Křen, V. - Flieger, M. - Pospíšil, M.
Neuroimmunomodulation of natural killer (NK) cells by ergot alkaloid derivatives.
Physiological Research, 46 [2] 119-125 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/94/1542; GA ČR(CZ) GA309/95/1121GA312/96/1260 IAA7020602
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

076310 - MBU-M 20000196 CZ cze A
Fišerová, A. - Kovářů, H. - Starec, M. - Manďáková, P. - Pospíšil, M.
Imunomodulační a protinádorové účinky dopaminergních námelových alkaloidů.
Imunologický zpravodaj, 12 [2] 40 (1997).
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

056177 - MBU-M 980152 CZ cze C
Flieger, M. - Olšovská, J.
Látky spojené s výskytem travních endofytů.
In: Současné poznatky o endofytních houbách v pícních a trávníkových travách. - (Ed. Drozdová, A.). - Zubří, Oseva Pro 1997. - S. 28-31.
[Současné poznatky o endofytních houbách v pícních a trávníkových travách. Zubří (CZ), 97.12.10]

039547 - MBU-M 970089 CZ eng J
Flieger, M. - Wurst, M. - Shelby, R.
Ergot alkaloids - sources, structures and analytical methods.
Folia Microbiologica, 42 [1] 3-30 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042298 - MBU-M 970271 CZ cze JX
Funda, D.
32nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Vienna 1996.
Imunologický zpravodaj, 12 [1] 34-35 (1997).

039652 - MBU-M 970121 AU eng A
Funda, D. - Farré, M. A. - Horáková, D. - Kolínská, J. - Ceska, M. - Barot, R. - Tučková, L. - Tlaskalová, H.
Effect of antigens from gram-positive and gram-negative bacteria, and of a-gliadin on the intestinal epithelial cell lines HT-29, SW-480 and Caco-2.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 52 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7020716GA310/96/1366IZ3761
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

086127 - MBU-M 20010361 NL eng A
Funda, D. - Hartoft-Nielsen, M. L. - Kaas, A. - Buschard, K.
Impact of intrathymic administration of mycobacterial heat shock protein 65 or peptide p277 on the development of diabetes in NOD mice: caution required invaccination studies.
Immunology Letters, 56 [1-3] 483 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25 (EUR)]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042304 - MBU-M 970277 CZ eng A
Funda, D. - Houštěk, J. - Holub, M. - Šíma, P. - Červinková, M.
Differences in skin temperature between immunocompetent and immunodeficient hairless mice exposed to mild cold.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals - abstracts. - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 1/3.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Praha (CZ), 97.06.15-97.06.18]
Grant: GA ČR(CZ) 303/95/0635

039540 - MBU-M 970079 US eng J
Fuschiotti, P. - Fitts, M. G. - Pospíšil, R. - Weinstein, P. D. - Mage, R. G.
RAG1 and RAG2 in developing rabbit appendix subpopulations.
Journal of Immunology, 158 [1] 55-64 (1997).
[Impact factor:7.004(91) 6.723(92) 7.065(93) 7.383(94) 7.412(95) 7.296(96) 6.937(97) 7.166(98) 7.145(99) 6.834(00) 7.065(01) 7,014(02) 6.702(03) ]

039555 - MBU-M 970099 CZ cze C
Gabriel, J.
Odezva dřevokazných hub na zvýšené koncentrace těžkých kovů v prostředí.
In: Ovzduší 97 - program a sborník konference. - Brno, Masarykova universita 1997. - S. 186-189.
[Ovzduší 97. Luhačovice (CZ), 97.03.23-97.03.26]

054850 - MBU-M 980045 CZ eng A
Gabriel, J.
Response of basidiomycetes to stress concentration of heavy metals: from subcellular to ecosystem level.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 15-16.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

042287 - MBU-M 970260 CZ cze C
Gabriel, J. - Baldrian, P.
Morfologické a biochemické změny indukované v kulturách hub těžkými kovy.
In: ERA 97 - program a sborník konference. - Brno, Ministerstvo životního prostředí ČR 1997. - S. 141-143.
[ERA 97. Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]

040719 - MBU-M 970177 CZ cze C
Gabriel, J. - Baldrian, P. - Rychlovský, P. - Krenželok, M.
Obsahy Al, Cd, Cu, Pb a Zn v plodnicích dřevokazných hub v NP Šumava a okolí.
In: Sborník referátů z mezinárodní konference AGROREGION 97. - České Budějovice, Jihočeská universita 1997. - S. 37-39.
[Mezinárodní vědecká konference AGROREGION 97. České Budějovice (CZ) , 97.09.03-97.09.04]

042246 - MBU-M 970209 US eng J
Gabriel, J. - Baldrian, P. - Rychlovský, P. - Krenželok, M.
Heavy metal content in wood-decaying fungi collected in Prague and in the National Park Šumava in the Czech Republic.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 59, [-] 595-602 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0668
[Impact factor:0.766(91) 0.671(92) 0.580(93) 0.563(94) 0.577(95) 0.676(96) 0.635(97) 0.653(98) 0.617(99) 0.513(00) 0.490(01) 0,556(02) 0.599(03) ]

040685 - MBU-M 970165 CZ eng A
Gášková, D. - Denksteinová, B. - Heřman, P. - Večeř, J. - Plášek, J. - Sigler, K.
Pitfalls in using diS-C3(3) fluorescence for membrane potential assessment in yeast - and how to profit from them.
In: 2nd Conference on Fluorescence Microscopy and Fluorescent Probes. - Prague, Slavík, J. 1997. - S. P44.
[Conference on Fluorescence Microscopy and Fluorescent Probes /2./. Prague (CZ), 97.04.09-97.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1051; GA ČR(CZ) GA204/96/1261

042326 - MBU-M 970516 DK eng J
Giardi, M. T. - Masojídek, J. - Godde, D.
Effects of abiotic stresses on the turnover of the D1 reaction centre 2 protein.
Physiologia Plantarum, 101 [3] 635-642 (1997).
Grant: GA204/95/1043GA204/97/0576
[Impact factor:1.685(91) 1.720(92) 1.548(93) 1.507(94) 1.700(95) 1.916(96) 1.797(97) 2.160(98) 2.460(99) 1.476(00) 1.760(01) 1,565(02) 1.767(03) ]

042321 - MBU-M 970328 US eng J
Gietl, C. - Wimmer, B. - Adamec, J. - Kalousek, F.
A cysteine endopeptidase isolated from castor bean endosperm microbodies processes the glyoxysomal malate dehydrogenase precursor protein.
Plant Physiology, 113 [10] 863-871 (1997).
[Impact factor:2.888(91) 2.925(92) 2.847(93) 3.542(94) 3.825(95) 3.696(96) 4.311(97) 4.521(98) 4.434(99) 4.831(00) 5.105(01) 5,800(02) 5.634(03) ]

040157 - MBU-M 970511 US eng J
Goessler, W. - Lintschinger, J. - Száková, J. - Mader, P. - Kopecký, J. - Doucha, J. - Irgolic, K. J.
Chlorella sp. and arsenic compounds: an attempt to prepare an algal reference material for arsenic compounds.
Applied Organometallic Chemistry, 2, 57-66 (1997).
Grant: Aktion(AT) 4W13GA206/93/0663GA204/95/1043
[Impact factor:1.115(92) 1.669(93) 1.389(94) 1.143(95) 1.374(96) 1.130(97) 1.249(98) 1.270(99) 1.556(00) 1.164(01) 1,286(02) 1.414(03) ]

040741 - MBU-M 970202 CZ eng J
Gryndler, M. - Hršelová, H. - Chvátalová, I.
An improved procedure for root surface disinfection suitable for observations of proliferation of intraradical hyphae of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus fistulosum.
Folia Microbiologica, 42 [5] 489-494 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA502/93/0665OC821.10
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054887 - MBU-M 980084 GB eng J
Hanušová, R. - Beschin, A. - Bilej, M. - De Baetselier, P.
A mitogenic factor of the coelomic fluid of Eisenia Foetida earthworms.
Developmental and Comparative Immunology, 21 [2] 117 (1997).
[Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology /7./. Williamsburg (US), 97.07.21-97.07.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1259IAA7020601
[Impact factor:0.988(91) 1.031(92) 1.177(93) 1.186(94) 1.340(95) 1.596(96) 1.318(97) 1.814(98) 1.857(99) 2.205(00) 2.909(01) 2,186(02) 2.390(03) ]

039536 - MBU-M 970075 DE cze J
Havlíček, V. - Jegorov, A. - Sedmera, P. - Ryska, M.
Řešení struktur cyklosporinů metodou hmotnostní spektrometrie.
Chemické listy, 91 [1] 2-8 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0623
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

040738 - MBU-M 970197 CA eng A
Hennard, C. - Bernardini, J. J. - Salah El Din, A. M. - Linget-Morice, C. - Machi, B. - Kyslík, P. - Dell, A. - Abdallah, M. A.
Bacterial siderophores: a mild and selective halogenation procedure of the chromophoric moiety of pyoverdins.
In: International Biometals Symposium - programme and abstracts. - Calgary, University of Calgary 1997. - S. 96.
[International Biometals Symposium. Calgary (CA), 97.08.10-97.08.14]

042244 - MBU-M 970206 GB eng J
Hennard, C. - Machi, B. - Kyslík, P. - Abdallah, M. A.
Pseudomonas siderophores: a mild and selective halogenation procedure of the chromophoric moiety of pyoverdins.
Tetrahedron Letters, 38 [1] 97-100 (1997).
[Impact factor:2.074(91) 2.321(92) 2.258(93) 2.378(94) 2.257(95) 2.497(96) 2.500(97) 2.617(98) 2.400(99) 2.558(00) 2.280(01) 2,357(02) 2.326(03) ]

040683 - MBU-M 970163 CZ eng A
Heřman, P. - Večeř, J. - Gášková, D. - Denksteinová, B. - Holoubek, A. - Sigler, K. - Plášek, J.
Can the fluorescent dye DiS-C3(3) probe mitochondrial potential?: monitoring and modelling of membrane potential transients.
In: 2nd Conference on Fluorescence Microscopy nad Fluorescent Probes. - Prague, Slavík, J. 1997. - S. P43.
[Conference on Fluorescence Microscopy nad Fluorescent Probes /2./. Prague (CZ), 97.04.09-97.04.12]

040724 - MBU-M 970182 CH eng A
Hlaváček, O. - Adamec, J. - Chaloupka, J.
Effect of heat shock on the synthesis of GroEL and DnaK during sporulation of Bacillus megaterium.
In: 9th International Conference on Bacilli - abstracts of posters. - Lausanne, Universite de Lausanne 1997. - S. 123.
[International Conference on Bacilli /9./. Lausanne (CH), 97.07.15-97.07.19]

040684 - MBU-M 970164 CZ eng A
Holoubek, A. - Heřman, P. - Denksteinová, B. - Večeř, J. - Sigler, K.
Monitoring of membrane potential on reconstituted liposomes by fluorescent probe oxonol-VI.
In: 2nd Conference on Fluorescence Microscopy nad Fluorescent Probes. - Prague, Slavík, J. 1997. - S. P42.
[Conference on Fluorescence Microscopy and Fluorescent Probes /2./. Prague (CZ), 97.04.09-97.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1051; GA ČR(CZ) GA204/96/1261

040743 - MBU-M 970204 CZ eng J
Homolka, L. - Paltiel, J. - Voláková, I. - Nerud, F. - Hadar, Y.
The effect of growth conditions and genetic background on laccase production by the fungus Pleurotus ostreatus.
Folia Microbiologica, 42 [5] 527-529 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

076308 - MBU-M 20000168 US eng A
Horváth, O. - Pospíšil, M. - Cebecauer, M. - Bezouška, K.
The role of CD95 saccharide moieties in modulating sensitivity toward apoptotic cell death.
In: Apoptosis and Programmed Cell Death. - Tamarron, Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology 1997. - S. 37.
[Apoptosis and Programmed Cell Death. Tamarron (US), 97.02.18-97.02.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7020602

042305 - MBU-M 970278 CZ eng A
Houštěk, J. - Burýšek, L. - Kazdová, L. - Smetana, K. - Funda, D. - Holub, M. - Šíma, P. - Červinková, M.
Cold acclimation in hairless mice.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals - abstracts. - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 1/4.
[International Workshop on Immunodeficient Aminals /9./. Praha (CZ), 97.06.15-97.06.18]
Grant: GA ČR(CZ) 303/95/0635

056184 - MBU-M 980263 NL eng J
Hovorka, O. - Šírová, M. - Říhová, B. - Baudyš, M. - Kim, S. -W. - Skamene, E.
The in vivo antibody response against exogenous antigens is not influenced by the mouse Bcg (Nramp1) gene.
Immunology Letters, 56 [1-3] 334 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

056187 - MBU-M 980266 GB eng J
Hovorka, O. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Davoust, J. - Říhová, B.
Visualization of the effect of targeted drugs.
The Immunologist, - [Suppl1] 111 (1997).
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634

042278 - MBU-M 970251 CZ cze P
Huňková, Z.
Způsob submersní příkrmové kultivace kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vysokým obsahem vnitrobuněčné V-penicilin amidasy. Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - 7 s.

046050 - MBU-M 970323 FR eng A
Huňková, Z. - Vavrušková, P. - Dvořáková, J. - Weignerová, L. - Křen, V.
Fungal b-N-acetylgalactosaminidase with high transglycosylation activity.
In: Biotrans 97. - La Grande Motte, Club Bioconversions en Synthese Organique 1997. - S. 148.
[International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations /3./. La Grande Motte (FR), 97.09.22-97.09.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020605

055173 - MBU-M 980099 NL eng J
Ingelse, B. A. - Reijenga, J. C. - Flieger, M. - Everaerts, F. M.
Capillary electrophoretic separation of herbicidal enantiomers applying ergot alkaloids.
Journal of Chromatography A, 791, [-] 339-342 (1997).
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

039637 - MBU-M 970103 CZ cze BX
Jablonský, I. - Šašek, V.
Pěstování hub ve velkém i v malém. Praha, Nakladatelství Brázda 1997. - 165 s. - ().

055181 - MBU-M 980120 GB eng J
Janáček, K.
Osmotic pressure.
Cellular and Molecular Biology Letters, 2, [-] 111-117 (1997).
[Biophysics of Membrane Transport. Warschaw (PL), 97.05.11-97.05.18]
Grant: IAA6020603

042296 - MBU-M 970269 GB eng J
Janata, J. - Kogekar, N. - Fenton, W. A.
Expression and kinetic characterization of methylmalonyl-CoA mutase from patients with the mut phenotype: evidence for naturally occurring interallelic complementation.
Human Molecular Genetics, 6 [9] 1457-1464 (1997).
Grant: National Institutes of Health(US) DK12579
[Impact factor:0.000(92) 3.783(93) 4.528(94) 5.273(95) 6.512(96) 8.505(97) 9.307(98) 9.359(99) 9.048(00) 9.318(01) 8,726(02) 8.597(03) ]

040671 - MBU-M 970151 GB eng J
Janatová, I. - Meilhoc, E. - Masson, J. M.
Expression of phleomycin resistance conferring genes in Schwanniomyces occidentalis.
Yeast, 13, [-] 158 (1997).
[International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology /18./. Stellenbosch (ZA), 97.03.31-97.04.05]
Grant: GA204/97/0594
[Impact factor:2.184(91) 2.699(92) 2.949(93) 2.862(94) 2.000(95) 2.809(96) 2.442(97) 2.221(98) 2.641(99) 2.825(00) 2.540(01) 2,340(02) 1.980(03) ]

042318 - MBU-M 970304 GB eng J
Janda, L. - Pavelka, T. - Tichý, P. - Spížek, J. - Petříček, M.
Production and properties of a-glucosidase from the thermotolerant bacterium Thermomonospora curvata.
Journal of Applied Microbiology, 83 [4] 464-469 (1997).
Grant: IAA520405
[Impact factor: 1.521(99) 1.511(00) 1.479(01) 1,819(02) 1.743(03) ]

040681 - MBU-M 970161 CN eng A
Janeček, J. - Dobrová, Z. - Hercík, K. - Rinkewitch, I. - Kalachová, L. - Weiser, J.
Protein phosphorylation activity in Streptomyces is predominantly associated with the cell membrane fraction.
In: 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes - book of abstracts. - Peking, Chinese Society for Microbiology 1997. - S. 1P24.
[International Symposium on Biology of Actinomycetes /10./. Peking ( CN), 97.05.27-97.05.30]

039556 - MBU-M 970100 CZ eng J
Janeček, J. - Tichý, P. - Spížek, J. - Vaněk, Z.
Constitution of the metabolic type of Streptomycetes during the first hours of cultivation.
Folia Microbiologica, 42 [2] 75-96 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5011501
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

046044 - MBU-M 970317 FI eng A
Jegorov, A. - Sedmera, P. - Ryška, M. - Havlíček, V.
Liquid chromatography / tandem mass spectrometry of cyclosporins.
In: 14. International Mass Spectrometry Conference - book of abstracts. - Tampere, - 1997. - S. 35.
[International Mass Spectrometry Conference /14./. Tampere (FI), 97.08.25-97.08.29]

043846 - URE-Y 970005 CZ eng C
Jelínek, F. - Pokorný, J. - Šaroch, J. - Trkal, V. - Hašek, J.
Measurement of electromagnetic field generated by living cells.
In: Biologické systémy a elektromagnetická pole. - Praha, Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT 1997. - S. 11-13.
[Biologické systémy a elektromagnetická pole. Praha (CZ), 97.06.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867

043892 - URE-Y 970059 SK eng C
Jelínek, F. - Pokorný, J. - Šaroch, J. - Hašek, J.
Measurement of electromagnetic field generated by living cells.
In: Radioelektronika'97. Conference Proceedings. - Bratislava, STU 1997. - S. 337-340.
[Rádiolektronika'97 /7./. Bratislava (SK), 97.04.23-97.04.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867

042283 - MBU-M 970256 NL eng A
Jelínková, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Nonspecific and specific antibody-targeted treatment of cancer.
In: Abstracts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 12.P.16.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265

040013 - UMCH-V 970074 SE eng Cx
Jelínková, M. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Říhová, B.
The nontargeted and targeted HPMA prodrugs.
In: Proceeding 1997. - Deerfield, The Controlled Released Society, Inc. 1997. - S. 767-768.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. Stockholm (SE), 97.06.15-97.06.19]
Grant: GV307/96/K226

056183 - MBU-M 980262 NL eng J
Jelínková, M. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Říhová, B.
The comparative study of nontargeted and targeted HPMA prodrugs.
Immunology Letters, 56 [1-3] 340 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GV ČR(CZ) 307/96/K226
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

040737 - MBU-M 970196 CA eng A
Johnová, A. - Dobišová, M. - Abdallah, M. A. - Kyslík, P.
Mutants with deregulated synthesis of pyoverdin: growth and siderophore production characterization.
In: International Biometals Symposium - programme and abstracts. - Calgary, University of Calgary 1997. - S. 95.
[International Biometals Symposium. Calgary (CA), 97.08.10-97.08.14]

054872 - MBU-M 980067 NL eng B
Kalousek, F. - Wimmer, B. - Adamec, J. - Gietl, C.
A microbody protease from castor bean endosperm processes glyoxysomal precursoe proteins.
In: Proteolysis in Cell Functions. - (Ed. Hopsu-Havu, V. K.; Järvinen, M.; Kirschke, H.). - Amsterdam, IOS Press 1997. - S. 284-289.

042325 - MBU-M 970515 NL eng J
Koblížek, M. - Marek, M. - Komenda, J. - Nedbal, L.
Light adaptation in the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942 measured by the dual-modulation fluorometer.
Journal of Luminescence, 72-74, 589-590 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/0457; GA ČR(CZ) GA204/95/1043; GA ČR(CZ) GA206/95/1257ME 138OC 614.10
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

054886 - MBU-M 980083 GB eng J
Köhlerová, P. - Hanušová, R. - Bilej, M.
Antigen recognition in earthworms.
Developmental and Comparative Immunology. Tučková, Ludmila, 21 [ 2] 113 (1997).
[Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology /7./. Williamsburg (US), 97.07.21-97.07.25]
[Impact factor:0.988(91) 1.031(92) 1.177(93) 1.186(94) 1.340(95) 1.596(96) 1.318(97) 1.814(98) 1.857(99) 2.205(00) 2.909(01) 2,186(02) 2.390(03) ]

054874 - MBU-M 980069 CZ eng A
Kolínská, J. - Kraml, J. - Šinkora, J. - Kadlecová, L. - Hiršová, D. - Zákostelecká, M.
Effect of hydrocortisone and its antogonists onapristone and mifepristone on the expression of thymocyte membrane markers of suckling rats.
In: Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry. - Praha, Universita Karlova 1997. - S. 58.
[Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry. Praha ( CZ), 97.12.10-97.12.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/1318

042290 - MBU-M 970263 NL eng B
Kong, L. - Attree, S. M. - Evans, D. E. - Binarová, P. - Yeung, E. C. - Fowke, L. C.
Somatic embryogenesis in conifers: a model system for studies of embryo development and cell biology.
In: Somatic embryogenesis in woody plants. - (Ed. Mohan Jain, S.; Gupta, P. K.). - Amsterdam, Kluwer Academic Publisher 1997. - S. 201-218.
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1020

055731 - MBU-M 980502 DE eng J
Kopecký, J.
Kinetic model of extracellular polysaccharide production by the unicellular red alga Porphyridium purpureum.
Algological Studies, 87, 137-144 (1997).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

055738 - MBU-M 980512 DE eng A
Kopecký, J. - Torzillo, G. - Koblížek, M. - Komenda, J. - Masojídek, J.
Is there any correlation between the xanthophyll cycle and non-photochemical fluorescence quenching in algae: from outdoor photobioreactors to laboratory cultures.
In: Biotechnology of Microalgae. - Bergholz-Rehbrucke, European Society of Microalgal Biotechnology 1997. - S. -.
[European Workshop /3./. Bergholz-Rehbrucke (DE), 97.06.16-97.06.17]
Grant: GA ČR(CZ) 204/93/0663; GA ČR(CZ) GA204/95/1043

045812 - UMCH-V 970246 SK sla P
Kopeček, J. - Rejmanová, P. - Strohalm, J. - Duncan, R. - LLoyd, J. B. - Ulbrich, K. - Říhová, B. - Chytrý, V.
Polymerní léčivo a způsob jeho přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 1997. - 10 s.

042315 - MBU-M 970300 CZ cze J
Kosina, P. - Kubisch, J. - Walterová, D.
HPLC stanovení glykosidů silybinu v biologických materiálech.
Chemické listy, 91 [9] 704-705 (1997).
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: IZ2709PP-Z/13/97OK184
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

055737 - MBU-M 980511 DE eng A
Kotrbáček, V. - Doucha, J. - Lívanský, K.
Possibilities of stimulation oestrus and conception rate in sows by biological fodder supplements.
In: Biotechnology of Microalgae. - Bergholz-Rehbrucke, European Society of Microalgal Biotechnology 1997. - S. -.
[European Workshop /3./. Bergholz-Rehbrucke (DE), 97.06.16-97.06.17]

039548 - MBU-M 970090 CZ cze D
Koupilová-Karská, K.
Celiakie - tvorba a význam autoprotilátek. Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - 27 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1366

040729 - MBU-M 970187 GB eng CX
Kovarik, P. - Hašek, J. - Valášek, L. - Schneider, J. - Jiřincová, H. - Schuster, T. - Wiche, G. - Ruis, H.
CDC90:an essential gene of Saccharomyces cerevisiae required for passage through G1 phase.
In: The 18th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. - West Sussex, John Wiley and Sons Ltd. 1997. - S. -.
[International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology /18./. Stellenbosch (ZA), 97.03.31-97.04.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368IAA520418

040730 - MBU-M 970188 GB eng A
Kovarik, P. - Hašek, J. - Valášek, L. - Schneider, J. - Jiřincová, H. - Dráber, P. - Schuster, T. - Wiche, G. - Ruis, H.
RPG1: an essential gene of Saccharomyces cerevisiae required for passage through G1 phase.
In: European Congress for Molecular Cell Biology - book of abstracts. - London, - 1997. - S. A4330.
[European Congress for Molecular Cell Biology. Brighton (GB), 97.03.22-97.03.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368

054892 - MBU-M 980089 US eng A
Kovářů, H. - Fišerová, A. - Lisá, V. - Kovářů, F. - Fišar, Z. - Malbohan, I.
Antidepressant effects on GTP-binding proteins in C-6 giloma cells and natural killer lymphocytes.
Biological Psychiatry, 42 [18] 47S (1997).
[World Congress of Biological Psychiatry /6./. Nice (FR), 97.06.22-97.06.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/96/1260; GA AV ČR(CZ) IAA7020602
[Impact factor:2.300(91) 2.570(92) 2.601(93) 2.148(94) 2.352(95) 2.484(96) 2.254(97) 2.405(98) 3.319(99) 4.269(00) 5.505(01) 5,915(02) 6.039(03) ]

042282 - MBU-M 970255 NL eng A
Kovářů, H. - Fišerová, A. - Španová, A. - Lisá, V. - Kovářů, F. - Žižkovský, V. - Malbohan, I.
Changes of GTP-binding protein expressions and apoptosis in C-6 glioma cells and natural killer lymphocytes induced by psychotropic drugs.
In: Abstracts of the 4th Internatinal Symposium on Clinical Immunology - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 11.P.14.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/96/1260

040666 - MBU-M 970146 GB eng J
Kovářů, H. - Kozáková, H. - Fišar, Z. - Mareš, V.
In vitro early allogeneic reaction of murine brain cortex cells.
Physiological Research, 46 [2] 127-135 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA309/95/1121GA303/96/1256
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

040668 - MBU-M 970148 GB eng J
Kozáková, H. - Kovářů, H. - Mareš, V. - Kovářů, F. - Šiman, P.
Peptide cytokines in CNS and the immune system.
Physiological Research, 46 [2] 145-153 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/1256; GA ČR(CZ) GA309/95/1121
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

039546 - MBU-M 970088 AU eng A
Kozáková, H. - Štěpánková, R. - Kolínská, J. - Tlaskalová, H.
Changes in brush-border enzymatic activities in experimentally induced gliadin-sensitive enteropathy.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] A106 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/1256GA311/97/0784IZ3761IZ4150
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

040673 - MBU-M 970153 NL eng J
Kozáková, H. - Štěpánková, R. - Kolínská, J. - Tlaskalová, H.
Enzymatic activities of enterocytes in experimental models of coeliac disease.
Immunology Letters, 56 [1-3] 180 (1997).
[European Immunology Meeting. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA303/96/1256GA311/97/0784IAA7020716IZ3761IZ4150
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

040680 - MBU-M 970160 CZ eng A
Kozáková, H. - Štěpánková, R. - Kolínská, J. - Farré, M. A. - Funda, D. - Tlaskalová, H.
Animal models for human coeliac disease: enzyme activities in small intestine after longterm gliadin feeding.
In: 9th International Work on Immunodeficient Animals. - Prague, Institute of Microbiology ASCR 1997. - S. 4/3.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Prague (CZ) , 97.06.15-97.06.18]

054880 - MBU-M 980077 GB eng A
Kozáková, H. - Štěpánková, R. - Řeháková, Z. - Kolínská, J.
Brush-border disaccharidases, dipeptidyl peptidase IV and MHC class II antigen expression in the enterocytes of germ-free rats.
Histochemical Journal, 29, [-] 711 (1997).
[Regular Symposium Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Praha (CZ), 96.11.17-96.11.20]
Grant: GA303/96/1256
[Impact factor:1.358(91) 1.247(92) 1.324(93) 1.524(94) 1.500(95) 1.561(96) 1.747(97) 1.397(98) 1.161(99) 1.078(00) 1.169(01) 1,150(02) 0.671(03) ]

054849 - MBU-M 980044 CZ eng A
Krčmář, P. - Marais, M. F. - Joseleau, J. P. - Novotný, Č. - Nerud, F.
A study of extracellular polysaccharide secreted by white-rot fungi Phlebia radiata and Pleurotus ostreatus in liquid cultures.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book ob abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 20.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6301501

054840 - MBU-M 980035 CZ eng A
Krčmář, P. - Ulrich, R. - Novotný, Č. - Vyas, B. R. M. - Erbanová, P. - Kubátová, A. - Šašek, V.
Degradation of polychlorinated biphenyl mixtures by Phanerochaete chrysosporium.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 61.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6301501

042280 - MBU-M 970253 NL eng A
Krupičková, S. - Tučková, L. - Fléglová, Z. - Tlaskalová, H.
Common epitopes on A-gliadin, rat enterocytes and calreticulin recognised by isolated antigliadin antibodies from sera of patients with celiac disease.
In: Abstacts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 3.P.04.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1366

039541 - MBU-M 970080 DE eng J
Křen, V.
Enzymatic and chemical glycosylations of ergot alkaloids and biological aspects of new compounds.
Topics in Current Chemistry, 186 [1] 46-64 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267
[Impact factor: 4.531(95) 4.278(96) 4.156(97) 4.397(98) 4.146(99) ]

046045 - MBU-M 970318 NL eng A
Křen, V. - Dvořáková, J. - Sedmera, P. - Gambert, U. - Thiem, J. - Bezouška, K.
Enzymatic preparation of chitooligomer derivatives and binding of new glycosides to the protein NKR-P1A from rat natural killer cells.
In: Eurocarb 9 - abstracts. - Utrecht, Jaarbeurs Congress Center Utrecht 1997. - S. 407.
[Eurocarb 9. Utrecht (NL), 97.07.06-97.07.11]

042313 - MBU-M 970296 DE eng J
Křen, V. - Kawuloková, L. - Sedmera, P. - Polášek, M. - Lindhorst, T. K. - Pée, K. H.
Biotransformation of ergot alkaloids by haloperoxidase from Streptomyces aureofaciens: stereoselective acetoxylation and propionoxylation.
Liebigs Annalen der Chemie, -, [-] 2379-2383 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267IAA455409
[Impact factor: 1.303(95) 1.549(96) 1.509(99) ]

042308 - MBU-M 970291 GB eng J
Křen, V. - Kubisch, J. - Sedmera, P. - Halada, P. - Přikrylová, V. - Jegorov, A. - Cvak, L. - Gebhardt, R. - Ulrichová, J. - Šimánek, V.
Glycosylation of silybin.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, -, [-] 2467-2474 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267OK184
[Impact factor:1.248(91) 1.490(92) 1.545(93) 1.727(94) 1.641(95) 1.799(96) 1.918(97) 1.700(98) 1.925(99) ]

046048 - MBU-M 970321 FR eng A
Křen, V. - Kubisch, J. - Sedmera, P.
Chemoenzymatic preparation of silybin oligoglycosides.
In: Biotrans 97. - La Grande Motte, Club Bioconversions en Synthese Organique 1997. - S. 146.
[International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations /3./. La Grande Motte (FR), 97.09.22-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267

039550 - MBU-M 970094 GB eng J
Křen, V. - Olšovský, P. - Havlíček, V. - Sedmera, P. - Witvrouw, M. - De Clercq, E.
N-deoxyribosides of ergot alkaloids: synthesis and biological activity.
Tetrahedron, 53 [12] 4503-4510 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267; PECO ERBCIPDCT(XE) 930194
[Impact factor:1.888(91) 1.830(92) 2.128(93) 2.277(94) 2.147(95) 2.232(96) 2.327(97) 2.160(98) 2.121(99) 2.356(00) 2.276(01) 2,420(02) 2.641(03) ]

039551 - MBU-M 970095 US eng J
Křen, V. - Pískala, A. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Přikrylová, V. - Witvrouw, M. - De Clercq, E.
Synthesis and antiviral evaluation of N-b-D-ribosides of ergot alkaloids.
Nucleosides and Nucleotides, 16 [1-2] 97-106 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267; PECO ERBCIPDCT(XE) 930194
[Impact factor:0.927(91) 0.721(92) 1.018(93) 1.413(94) 1.293(95) 0.993(96) 0.905(97) 0.649(98) 0.798(99) ]

046043 - MBU-M 970315 CZ eng A
Křen, V. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - De Clercq, E.
N-ribosides and N-deoxyribosides of ergot alkaloids: synthesis and biological activity.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 60. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]

040664 - MBU-M 970144 GB eng J
Křen, V. - Thiem, J.
Simple and non-radioactive method for determination of sialyltransferase actvity.
Biotechnology Techniques, 11 [5] 323-326 (1997).
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

054835 - MBU-M 980026 GB eng J
Křen, V. - Thiem, J.
Glycosylation employing bio-systems:from enzymes to whole cells.
Chemical Society Reviews, 26 [5] 463-473 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267
[Impact factor:6.714(91) 5.563(92) 6.152(93) 4.913(94) 5.604(95) 6.223(96) 6.670(97) 5.936(98) 8.798(99) 9.137(01) 8,718(02) 9.569(03) ]

054848 - MBU-M 980043 CZ eng A
Kubátová, A. - Erbanová, P. - Matucha, M. - Šašek, V.
Effect of PCB sorption and volatility on biodegradation experiments in soils.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 21-22.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: IAA620425

055178 - MBU-M 980104 CZ eng A
Kubisch, J. - Jegorov, A. - Sedmera, P. - Křen, V.
Separation of silybin diastereoisomers.
In: 50. sjezd chemických společností Zlín - sborník. - Zlín, Česká společnost chemická 1997. - S. 963.
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]

046041 - MBU-M 970313 CZ eng A
Kubisch, J. - Sedmera, P. - Křen, V.
Chemoenzymatic preparation of silybin oligoglycosides.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 76-77. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267

042263 - MBU-M 970236 CZ cze C
Kubrycht, J.
Kooperace cytotoxických účinků TNF-a s ostatními cytotoxickými molekulami během cytotoxické reakce buněk NK a CTL.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 94.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/0639

040669 - MBU-M 970149 US eng J
Kubrycht, J. - Sigler, K.
Animal membrane receptors and adhesive molecules.
Critical Reviews in Biotechnology, 17 [2] 123-147 (1997).
Grant: GA204/96/1261GA312/96/1260
[Impact factor: 1.727(95) 2.233(96) 1.800(97) 2.074(98) 2.348(99) 2.333(00) 2.850(01) 1,579(02) 2.409(03) ]

040649 - MBU-M 970123 CZ eng J
Kučerová, H. - Váchová, L. - Chaloupka, J.
Opposite regulation by temperature of the intracellular Ca2+ - dependent serine proteinase in growing and nongrowing Bacillus megaterium.
Folia Microbiologica, 42 [4] 299-302 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1050; GA ČR(CZ) GA510/94/0648
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

039643 - MBU-M 970110 CZ eng J
Lenz, J. - Höfer, M. - Sigler, K.
Model of specific, apparently non-saturable solute uptake kinetics based on a carrier mechanism.
Folia Microbiologica, 42 [3] 234-236 (1997).
[Small Meeting on Yeast Transport and Energetics /14./. Bonn (DE), 96.09.06-96.09.09]
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042310 - MBU-M 970293 AU eng J
Lichá, I. - Beneš, I. - Janda, S. - Hošťálek, Z. - Janáček, K.
Characterization of phosphate transport in Streptomyces granaticolor.
Biochemistry and Molecular Biology International, 41 [3] 431-437 (1997).
Grant: IAA6020603
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.566(94) 0.596(95) 0.582(96) 0.578(97) 0.792(98) 0.770(99) 0.888(00) 0.925(01) ]

040155 - MBU-M 970509 DE eng J
Lívanský, K.
Productivity of the alga Scenedesmus obliquus in thin-layer outdoor cultures. Verification of a mathematical model.
Algological Studies, 85, 135-145 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) 204/93/0663
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

042322 - MBU-M 970517 DE eng J
Lívanský, K. - Doucha, J.
Separation of microalgae by self-desludging plate separators: Energy costs.
Algological Studies, 86, 171-179 (1997).
Grant: GA202/94/0457GA204/95/1043GA206/95/1257
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

055730 - MBU-M 980501 DE eng J
Lívanský, K. - Doucha, J.
Additional CO2 saturation of thin-layer outdoor microalgal cultures: CO2 mass transfer and absorption efficiency.
Algological Studies, 87, 145-154 (1997).
Grant: GA104/97/S055
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

055735 - MBU-M 980509 DE eng A
Lívanský, K. - Doucha, J.
Influence of irradiance and culture temperature on CO2 consumption and O2 evolution in thin-layer outdoor cultures of Chlorella kessleri.
In: Biotechnology of Microalgae. - Bergholz-Rehbrucke, European Society of Microalgal Biotechnology 1997. - S. -.
[European Workshop /3./. Bergholz-Rehbrucke (DE), 97.06.16-97.06.17]

039653 - MBU-M 970122 AU eng J
Lodinová-Zadníková, R. - Cukrowska, B. - Sokol, D. - Tlaskalová, H.
In vitro immunoglobulin response to polyclonal stimulation of lymphocytes from healthy and infected preterm infants.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 52 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunolgy /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

042264 - MBU-M 970237 CZ cze A
Lodinová-Žádníková, R. - Cukrowska, B. - Tlaskalová, H.
Vliv ošetřování v chráněném prostředí na výskyt nosokomiálních infekcí a vývoj imunitní odpovědi u nedonošených dětí.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 105.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/0516

054821 - MBU-M 980005 DE eng A
Lodinová-Žádníková, R. - Sonnenborn, U. - Tlaskalová, H.
Colonization of the neonate by Escherichia coli and prevention of nosocomial infections.
In: 3rd Interdisciplinary Symposium. - (Ed. Interdisciplinary Symposium Gut Flora in Symbiosis and Pathogenesis., Ansbach, Organizing committee 1997. - S. 62-64.
[Interdisciplinary Symposium Gut Flora in Symbiosis and Pathogenesis /3./. Ansbach (DE), 97.11.28-97.11.29]
Grant: GA MZd(CZ) 3761-3; GA MŠk(CZ) VS9614

054810 - UEB-Q 980033 CZ eng J
Luštinec, J. - Šesták, Z. - Šetlík, I.
Professor Silvestr Prát: scientist, teacher and editor.
Acta Universitatis Carolinae, Biologica, 41 [1-2] 3-8 (1997).

044252 - UOCHB-X 970139 US eng A
Macek, T. - Huňková, Z. - Křen, V. - Macková, M. - Králová, B.
Screening of In Vitro Cultures of Different Plant Species as Sources of some Glycosidases.
The FASEB Journal, 11 [9] A1103 (1997).
[International Congress of Biochemistry and Molecular Biology /17./. San Francisco (US), 97.08.24-97.08.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267
[Impact factor:18.675(91) 18.213(92) 16.634(93) 15.115(94) 13.404(95) 13.771(96) 14.629(97) 13.861(98) 11.880(99) 9.249(00) 8.817(01) 7,252(02) 7.172(03) ]

040692 - MBU-M 970172 CZ cze A
Malínská, K. - Pichová, A. - Janatová, I. - Hašek, J.
Zobrazení Rpg1p v S.cerevisiae značením pomocí GFP.
In: Cytoskeletální klub - sborník abstrakt. - Praha, ÚMG AV ČR 1997. - S. -.
[Cytoskeletální klub. Praha (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368

039524 - MBU-M 970036 GB eng B
Mandel, L.
Manipulation of animals under germ-free conditions.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1531-1536. - ().

039526 - MBU-M 970038 GB eng B
Mandel, L.
Rearing of germ-free pigs.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1543-1546. - ().

054875 - MBU-M 980070 CZ eng A
Mareš, V. - Lisá, V. - Kozáková, H. - Marek, J. - Tovaryš, F.
Gamma-glutamyl transpeptidase (gamma-GT) in human brain tumor biopsies.
In: Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry. - Praha, Universita Karlova 1997. - S. 14.
[Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry. Praha ( CZ), 97.12.10-97.12.12]

046047 - MBU-M 970320 FR eng A
Martínková, L. - Přepechalová, I. - Křen, V.
Chemoselective biotransformation of nitriles by Rhodococcus equi strain A4.
In: Biotrans 97. - La Grande Motte, Club Bioconversions en Synthese Organique 1997. - S. 145.
[International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations /3./. La Grande Motte (FR), 97.09.22-97.09.26]

055176 - MBU-M 980102 CZ eng A
Martínková, L. - Sedmera, P. - Křen, V. - Patáková, P.
Glycine derivatives of rubropunctamine and monascorubramine formed by fungus Monascus purpureus.
In: 50. sjezd chemických společností Zlín - sborník. - Zlín, Česká společnost chemická 1997. - S. 120.
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020509

055734 - MBU-M 980508 DE eng A
Masojídek, J. - Koblížek, M. - Pechar, L.
Light adaptation of phytoplankton population monitored by fluorescence quenching analysis.
In: Biotechnology of Microalgae. - Bergholz-Rehbrucke, European Society of Microalgal Biotechnology 1997. - S. -.
[European Workshop /3./. Bergholz-Rehbrucke (DE), 97.06.16-97.06.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1222

040716 - MBU-M 970173 NL eng J
Melzoch, K. - Votruba, J. - Hábová, V. - Rychtera, M.
Lactic acid production in a cell retention continuous culture using lignocellulosic hydrolysate as a substrate.
Journal of Biotechnology, 56 [1] 25-31 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA510/94/0648
[Impact factor:1.511(92) 1.358(93) 1.408(94) 1.203(95) 1.445(96) 1.111(97) 1.451(98) 1.458(99) 1.311(00) 1.651(01) 2,202(02) 2.543(03) ]

041352 - FGU-C 970076 NL eng J
Mikšík, I. - Gabriel, J. - Deyl, Z.
Microemulsion electrokinetic chromatography of diphenylhydrazones of dicarbonyl sugars.
Journal of Chromatography A, 772, [-] 297-303 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA303/94/1715GA203/96/K128
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

042254 - MBU-M 970218 US eng J
Mikulík, K. - Janda, I.
Protein kinase associated with ribosomes phosphorylates ribosomal proteins of Streptomyces collinus.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 238, [-] 370-376 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1153GA203/95/1054
[Impact factor:3.803(91) 3.583(92) 3.312(93) 3.400(94) 3.179(95) 2.872(96) 2.971(97) 2.780(98) 3.161(99) 3.055(00) 2.946(01) 2,935(02) 2.836(03) ]

045439 - PAU-O 970028 CZ eng J
Modrý, D. - Koudela, B. - Volf, J. - Nečas, P. - Hudcovic, T.
Vipera berus and V. ammodytes (Serpentes: Viperidae) represent new host for Caryospora simplex (Apicomplexa: Eimeriidae) in Europe.
Folia parasitologica, 44, 99-102 (1997).
Grant: GA508/95/0273
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

054856 - MBU-M 980051 CZ eng A
Nerud, F. - Isikhuemhen, O. S.
Lignin degradation and production of ligninolytic enzymes by Trametes gibbosa.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 64-65.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

054857 - MBU-M 980052 US eng A
Nestelbacher, R. - Vondráková, D. - Laun, P. - Breitenbach, M.
Oxygen toxicity and mother cell-specific aging in yeast.
In: Yeast Cell Biology. - Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Laboratory 1997. - S. 132.
[Yeast Cell Biology Meeting. Cold Spring Harbor (US), 97.08.12-97.08.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0541

040659 - MBU-M 970137 CZ cze J
Nešvera, J.
Replikace a stabilita bakteriálních plasmidů a jejich regulace.
Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, 38 [1] 10-21 (1997).

040721 - MBU-M 970179 US eng J
Nešvera, J. - Abrhámová, Z. - Pátek, M. - Hochmannová, J. - Vohradský, J.
A positively acting element is involved in regulation of copy number of the plasmid pGAl from Corynebacterium glutamicum.
Plasmid, 37 [3] 225 (1997).
[International Symposium on Plasmid Biology /96./. Graz (AT), 96.09.01-96.09.05]
[Impact factor: 1.412(95) 1.611(96) 1.380(97) 1.319(98) 1.463(99) 1.302(00) 1.573(01) 1,495(02) 1.406(03) ]

039538 - MBU-M 970077 US eng J
Nešvera, J. - Pátek, M. - Hochmannová, J. - Abrhámová, Z. - Bečvářová, V. - Jelínková, M. - Vohradský, J.
Plasmid pGA1 from Corynebacterium glutamicum codes for a gene product that positively influences plasmid copy number.
Journal of Bacteriology, 179 [5] 1525-1532 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1737; GA AV ČR(CZ) IAA520407GA204/95/0636 GA204/97/0528
[Impact factor:3.759(91) 3.702(92) 3.965(93) 4.013(94) 3.903(95) 3.889(96) 3.639(97) 3.805(98) 3.712(99) 3.506(00) 3.984(01) 3,959(02) 4.175(03) ]

042293 - MBU-M 970266 ES eng CX
Nešvera, J. - Pátek, M. - Hochmannová, J.
Integrons in capture and spread of genes.
In: Molecular Biology and Ecology of Plasmid-Mediated Gene Transfer. - Cuenca, European Science Foundation 1997. - S. 61.
[Workshop on Molecular Biology and Ecology of Plasmid-Mediated Gene Transfer /3./. Cuenca (ES), 97.09.12-97.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0528

040722 - MBU-M 970180 CZ eng J
Nguyen, K. T. - Nguyen, L. T. - Benada, O. - Běhal, V.
Identification and characterization of a heat-labile type I glutamine synthetase from Streptomyces cinnamonensis.
Folia Microbiologica, 42 [5] 431-440 (1997).
Grant: GA203/95/1054
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054882 - MBU-M 980079 CZ eng J
Nguyen, K. T. - Nguyen, L. T. - Kopecký, J. - Běhal, V.
Removal of Mn2+ induces dissociation of glutamine synthetase from Streptomyces aureofaciens.
Folia Microbiologica, 42 [6] 539-543 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1054
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

055183 - MBU-M 980133 CA eng J
Nguyen, K. T. - Nguyen, L. T. - Kopecký, J. - Běhal, V.
Properties of NAD-dependent glutamate dehydrogenase from the tylosin producer Streptomyces fradiae.
Canadian Journal of Microbiology, 43 [12] 1005-1010 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1054
[Impact factor:1.240(91) 1.006(92) 0.906(93) 1.290(94) 1.184(95) 1.184(96) 1.243(97) 1.134(98) 1.072(99) 1.105(00) 1.071(01) 1,080(02) 1.094(03) ]

042323 - MBU-M 970518 US eng J
Nilsson, A. - Štys, D. - Drakenberg, T. - Spangfort, M. D. - Forsén, S. - Allen, J. F.
Phosphorylation controls the three-dimensional structure of plant light harvesting complex 2.
Journal of Biological Chemistry, 272 [29] 18350-18357 (1997).
[Impact factor:6.714(91) 6.733(92) 6.739(93) 7.716(94) 7.385(95)7.452(96) 6.963(97) 7.199(98) 7.666(99) 7.368(00)7.258(01) 6,696(02) 6.482(03) ]

039636 - MBU-M 970102 CA eng J
Novák, J. - Kopecký, J. - Vaněk, Z.
Nitrogen source regulates expression of alanine dehydrogenase isoenzymes in Streptomyces avermitilis in a chemically defined medium.
Canadian Journal of Microbiology, 43 [2] 189-193 (1997).
Grant: GA203/95/1054
[Impact factor:1.240(91) 1.006(92) 0.906(93) 1.290(94) 1.184(95) 1.184(96) 1.243(97) 1.134(98) 1.072(99) 1.105(00) 1.071(01) 1,080(02) 1.094(03) ]

040720 - MBU-M 970178 IL eng J
Novák, K. - Škrdleta, V. - Kropáčová, M. - Lisá, L. - Němcová, M.
Interaction of two genes controlling symbiotic nodule number in pea (Pisum sativum L.).
Symbiosis, 23 [1] 43-62 (1997).
[Impact factor:0.604(91) 0.735(92) 0.851(93) 0.757(94) 0.438(95) 0.787(96) 0.918(97) 0.672(98) 0.766(99) 0.891(00) 0.634(01) 0,795(02) 0.606(03) ]

042265 - MBU-M 970238 CZ cze A
Novák, P. - Bezouška, K. - Horváth, O. - Pospíšil, M.
Příprava a charakterizace molekuly CD94 s využitím technologie produkce rekombinantních proteinů.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 118.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/0639

054839 - MBU-M 980034 CZ eng A
Novotný, Č. - Šašek, V. - Molitoris, H. P.
Degradation of synthetic dyes by white rot and marine fungi.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 66-67.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

039557 - MBU-M 970101 CZ eng J
Novotný, Č. - Vyas, B. R. M. - Erbanová, P. - Kubátová, A. - Šašek, V.
Removal of PCBs by various white rot fungi in liquid cultures.
Folia Microbiologica, 42 [2] 136-140 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6301501; GA ČR(CZ) GA204/94/1190
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

039640 - MBU-M 970107 CZ eng J
Opekarová, M. - Caspari, T. - Pinson, B. - Brethes, D. - Tanner, W.
Degradation and Phosporylation of arginine permease in Saccharomyces cerevisiae.
Folia Microbiologica, 42 [3] 270 (1997).
[Small Meeting on Yeast Transport and Energetics /14./. Bonn (DE), 96.09.06-96.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1047
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042245 - MBU-M 970207 NL eng J
Opekarová, M. - Kubín, J.
On the unidirectionality of arginine uptake in the yeast Saccharomyces cerevisiae.
FEMS Microbiology Letters, 152, [-] 251-267 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1047
[Impact factor:1.374(91) 1.334(92) 1.296(93) 1.597(94) 1.488(95) 1.735(96) 1.560(97) 1.581(98) 1.673(99) 1.615(00) 1.806(01) 1,804(02) 1.932(03) ]

054888 - MBU-M 980085 CZ eng J
Opekarová, M. - Sigler, K.
In vivo phosphorylation of the specific arginine permease in Saccharomyces cerevisiae.
Folia Microbiologica, 42 [6] 647 (1997).
[Annual Conference on Yeasts /26./. Smolenice (SK), 97.05.21-97.05.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1047
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042294 - MBU-M 970267 DE eng A
Páca, J. - Marek, J. - Bryndová, J. - Sobotka, M.
Physiological stress and its consequences on aerobic phenol degradation.
In: ISEB 97-Meeting Bioremediation - abstracts. - Leipzig, Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle 1997. - S. 39.
[ISEB 97-Meeting Bioremediation. Leipzig (DE), 97.09.24-97.09.27]
Grant: Joint Reserch Project(XE) ERBIC 15 CT 96-0716

042319 - MBU-M 970305 BE eng C
Páca, J. - Marek, J. - Weigner, P. - Koutský, B. - Sobotka, M.
Effect of packing material properties on bio-filter characteristics.
In: International Symposium Environmental Biotechnology. - (Ed. Verachtert, H.; Verstraete, W.). - Oostende, Technologisch Instituut Oostende 1997. - S. 41-44.
[International Symposium Environmental Biotechnology. Oostende (BE), 97.04.21-97.04.23]

040733 - MBU-M 970191 DE eng J
Pakhomova, S. - Ondráček, J. - Hušák, M. - Kratochvíl, B. - Jegorov, A. - Cvak, L. - Sedmera, P. - Havlíček, V.
Conformation of ergopeptam and ergopeptine alkaloids (ergocristam and ergocristine).
Zeitschrift für Kristallographie, 212, [-] 593-600 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/94/0135; GA ČR(CZ) GA203/96/0111
[Impact factor:0.774(91) 0.401(92) 0.533(93) 0.439(94) 0.329(95) 0.438(96) 0.447(97) 0.583(98) 1.102(99) 1.522(00) 1.370(01) 1,430(02) 1.266(03) ]

054868 - MBU-M 980063 GB eng J
Palková, Z. - Janderová, B. - Gabriel, J. - Zikánová, B. - Pospíšek, M. - Forstová, J.
Ammonia mediates communication between yeast colonies.
Nature, 390, [-] 532-536 (1997).
[Impact factor:19.337(91) 22.139(92) 22.326(93) 25.466(94) 27.074(95) 28.417(96) 27.368(97) 28.833(98) 29.491(99) 25.814(00) 27.95(01) 30,4324(02) 30.979(03) ]

054889 - MBU-M 980086 CZ eng J
Palková, Z. - Janderová, B. - Gabriel, J. - Zikánová, B. - Pospíšek, M. - Forstová, J.
Communicating yeast colonies.
Folia Microbiologica, 42 [6] 647 (1997).
[Annual Conference on Yeasts /26./. Smolenice (SK), 97.05.21-97.05.23]
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

041374 - FGU-C 970099 US eng J
Panczak, A. - Bílá, V. - Sladká, M. - Křenová, D. - Otová, B. - Pravenec, M. - Křen, V.
Genetic analysis of graft-versus-host disease using rat recombinant inbred strains.
Transplantation Proceedings, 29, [-] 1734-1735 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA302/96/0604
[Impact factor:1.064(91) 1.125(92) 1.089(93) 0.885(94) 0.726(95) 0.850(96) 0.698(97) 0.740(98) 0.590(99) 0.678(00) 0.568(01) 0,478(02) 0.588(03) ]

040723 - MBU-M 970181 GB eng J
Pánek, J. - Vohradský, J.
Object-oriented developmental environment for image-analysis applications:implementation for 2D gel electrophoretogram analysis.
Cabios, 13 [3] 257-262 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/0636
[Impact factor:2.086(91) 1.964(92) 2.076(93) 2.583(94) 1.668(95) 2.415(96) 1.982(97) 2.898(98) 2.924(99) ]

042311 - MBU-M 970294 GB eng J
Pátek, M. - Bilic, M. - Krumbach, K. - Eikmanns, B. - Sahm, H. - Eggeling, L.
Identification and transcriptional analysis of the dapB-ORF2-dapA-ORF4 operon of Corynebacterium glutamicum, encoding two enzymes involved in L-lysine synthesis.
Biotechnology, 19 [11] 1113-1117 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0528
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

054858 - MBU-M 980053 CZ eng A
Pavlů, L. - Brenner, V.
Isolation and characterization of chlorobenzoate degrading bacteria from the soil contaminated by PCB in the Czech Republic.
In: 3rd Scientific Conference of Postgraduate Students with International Participation. - Praha, Universita Karlova 1997. - S. -.
[Scientific conference of postgraduate students /3./. Praha (CZ), 97.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1052

054859 - MBU-M 980054 ES eng A
Pavlů, L. - Vosáhlo, J. - Brenner, V.
Degradation of chlorobenzoates by bacteria isolated from the soil contaminated by PCB in the Czech Republic.
In: Pseudomonas 97. - Madrid, High Council for Scientific Research 1997. - S. 140.
[International Congress on Pseudomonas: Molecular Biology and Biotechnology /6./. Madrid (ES), 97.09.04-97.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1052

054838 - MBU-M 980033 CZ eng A
Pavlů, L. - Vosáhlo, J. - Brenner, V.
Biodegradation of chlorobenzoates by bacteria isolated from a soil contaminated with PCBs.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 68.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

040739 - MBU-M 970200 CZ eng J
Pažoutová, S. - Linka, M. - Štorková, Š. - Schwab, H.
Polyketide synthase gene pksM from Aspergillus terreus expressed during growth phase.
Folia Microbiologica, 42 [5] 419-430 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

076302 - MBU-M 20000127 RIV BR eng C
Pažoutová, S.
DNA comparisons and alkaloid toxicity of the ergot fungi - a contribution to ergot phylogeny.
In: Global Conference on Ergot of Sorghum. - Sete Lagaos, Sorghum/Millet International Research 1997. - S. 111-121.
[Global Conference on Ergot of Sorghum. Sete Lagaos (BR), 97.06.01-97.06.08]

076304 - MBU-M 20000156 RIV CZ cze C
Pažoutová, S.
Fylogeneze rodu Claviceps a vnitrodruhová variabilita.
In: Současné poznatky o endofytních houbách v pícních a trávníkových travách - sborník referátů. - Zubří, Oseva s.r.o. 1997. - S. 36-44.
[Současné poznatky o endofytních houbách v pícních a trávníkových travách. Zubří (CZ), 97.12.10]

054869 - MBU-M 980064 DE eng J
Pelc, R. - Ashley, C. C.
Capillary force-driven cell perfusion microchamber: calcium transients in isolated smooth muscle cells.
Pflügers Archiv - European Journal of Physiology, 435, [-] 174-177 (1997).
[Impact factor:3.135(91) 3.115(92) 2.715(93) 2.921(94) 2.646(95) 2.963(96) 2.580(97) 2.529(98) 2.352(99) 2.203(00) 1.632(01) 1,695(02) 2.063(03) ]

054877 - MBU-M 980073 CN eng A
Petříček, M.
Cloning and characterization of the genes involved in first steps of tetrapyrrole biosynthesis in Streptomyces.
In: 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes - abstracts book. - Beijing, Chinese Society for Microbiology 1997. - S. 8P2.
[International Symposium on Biology of Actinomycetes /10./. Beijing (CN), 97.05.27-97.05.30]

054817 - MBU-M 980001 JP eng A
Petříček, M. - Janda, L. - Tichý, P. - Váchalová, K. - Spížek, J.
WD-repeat proteins coding genes and their possible role in actinomycetes.
In: Symposium on Industrial Microbiology and Biotechnology. - Nara, Organizing committee 1997. - S. 44-45.
[Symposium on Industrial Microbiology and Biotechnology. Nara (JP), 97.11.05-97.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1262

054878 - MBU-M 980074 CN eng A
Petříček, M. - Janda, L. - Váchalová, K. - Stoicheva, Z. - Novotná, J. - Tichý, P.
Isolation and characterization of two WD-40 repeat protein-encoding genes from Thermomonospora curvata and Streptomyces coelicolor A3(2).
In: 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes - abstracts book. - Beijing, Chinese Society for Microbiology 1997. - S. 5P3.
[International Symposium on Biology of Actinomycetes /10./. Beijing (CN), 97.05.27-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1262

042284 - MBU-M 970257 CA eng J
Pichová, A. - Vondráková, D. - Breitenbach, M.
Mutants in the Saccharomyces cerevisiae RAS2 gene influence life span, cytoskeleton, and regulation of mitosis.
Canadian Journal of Microbiology, 43 [6] 774-781 (1997).
Grant: GA204/97/0541; GA ČR(CZ) GA204/93/0667GA204/96/1368
[Impact factor:1.240(91) 1.006(92) 0.906(93) 1.290(94) 1.184(95) 1.184(96) 1.243(97) 1.134(98) 1.072(99) 1.105(00) 1.071(01) 1,080(02) 1.094(03) ]

054852 - MBU-M 980047 CZ eng A
Pichová, A. - Vondráková, D. - Streiblová, E. - Yamamoto, M.
Cell polarity and cytoskeleton of the Schizosaccharomyces pombe rasi mutant.
In: Yeast Cel Biology. - Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Laboratory 1997. - S. 209.
[Yeast Cell Biology. Cold Spring Harbor (US), 97.08.12-97.08.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0541

040689 - MBU-M 970169 CZ cze A
Pichová, A. - Vondráková, D. - Yamamoto, M.
Buněčná polarita a cytoskelet kvasinky Schizosaccharomyces pombe manipulované v genech RAS1 a RAL.
In: Cytoskeletální klub - sborník abstrakt. - Praha, ÚMG AV ČR 1997. - S. -.
[Cytoskeletální klub. Praha (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/0667

040656 - MBU-M 970134 US eng A
Piper, E. L. - Gadberry, M. S. - Denard, T. M. - Flieger, M.
Effect of feeding ergovaline and ergine on growing rats.
In: International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. - Athens, Georgia Center for Continuing Education 1997. - S. 54.
[International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. Athens ( US), 97.05.28-97.05.31]

054854 - MBU-M 980049 US eng C
Piper, E. L. - Gadberry, M. S. - Denard, T. M. - Johnson, Z. - Flieger, M.
Effect of feeding ergovaline and ergine on growing rats.
In: Neotyphodium/Grass Interactions. - (Ed. Bacon CH. V., Hill, N. S.). - New York, Plenum Press 1997. - S. 437-439.
[International Symposium on Acremonium/Grass Interactions /3./. Athens (US), 97.05.28-97.05.31]

042320 - MBU-M 970307 CZ cze P
Plháčková, K. - Štěpánek, V. - Kyslík, P. - Sobotková, L.
Způsob submerzní kultivace buněk produkujících G-penicilin amidasu. Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - 5 s.

076327 - MBU-M 20000529 RIV NL eng J
Polívka, T. - Kroh, P. - Pšenčík, J. - Engst, D. - Komenda, J. - Hála, J.
Hole-burning study of excited energy transfer in the antenna protein CO47 of Synechocystis sp. PCC 6803 mutant H114Q.
Journal of Luminescence, 72-74, 600-602 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/0457; GA AV ČR(CZ) IAA1112501
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

086097 - MBU-M 20010331 RIV NL eng J
Polívka, T. - Kroh, P. - Pšenčík, J. - Engst, D. - Komenda, J. - Hála, J.
Hole-burning study of excited energy transfer in the antenna protein CP47 of Synechocystis sp. PCC 6803 mutant H114Q.
Journal of Luminescence, 72-74, [-] 600-602 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1112501
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

042266 - MBU-M 970239 CZ cze A
Pospíšil, M. - Bezouška, K. - Fišerová, A. - Horváth, O.
Imunitní rozpoznávací mechanismy buněk NK s ohledem na proteinsacharidové interakce.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 120.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/96/0639

076309 - MBU-M 20000169 GR eng A
Pospíšil, M. - Bezouška, K. - Fišerová, A. - Horváth, O. - Černý, J. - Vannucci, L.
Binding of NK cell receptors CD69, CD161 (NKR-P1) and CD94 to target cells via carbohydrate-dependent and carbohydrate-independent interactions.
International Journal of Oncology, 11 [Suppl.] 931 (1997).
[World Congress on Advances in Oncology /2./. Athens (GR), 97.10.16-97.10.18]
[Impact factor:0.000(92) 0.934(93) 1.061(94) 1.110(95) 1.125(96) 1.181(97) 1.040(98) 1.381(99) 2.142(00) 2.330(01) 2,931(02) 2.536(03) ]

039647 - MBU-M 970116 AU eng J
Pospíšil, M. - Horvath, O. - Fišerová, A. - Vannucci, L. - Rossmann, P. - Bezouška, K.
Role of NK/T cell endogenous C-type lectin receptor /S/ and their carbohydrate ligands in mucosal delivery systems.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 129 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA310/94/1533GA312/96/1260
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

056179 - MBU-M 980258 NL eng J
Pospíšil, M. - Horváth, O. - Fišerová, A. - Vannucci, L. - Rossmann, P. - Bezouška, K.
NN/T cell endogenous C-type lectin receptor/s/ and possible relevance to the cancer immunotherapy.
Immunology Letters, 56 [1-3] 386 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/93/0207; GA AV ČR(CZ) IAA7020602
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042295 - MBU-M 970268 CZ cze C
Prell, A. - Šafář, H. - Sobotka, M.
Optimalisace produkce kvasnišné biomasy řízením přítoku toxického zdroje uhlíku a energie.
In: 44. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 97 - sborník. - Srní, Česká společnost chemického inženýrství 1997. - S. 1-8.
[Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 97 /44./. Srní (CZ), 97.10.13-97.10.16]

054837 - MBU-M 980032 CZ eng A
Prouza, M. - Pavlů, L. - Brenner, V. - Demnerová, K.
DNA-DNA hybridization of genes of ortho-chlorobenzoate dioxygenases with probe originated from Pseudomonas cepacia 2CBS.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 69.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

054861 - MBU-M 980056 ES eng A
Prouza, M. - Pavlů, L. - Brenner, V. - Demnerová, K.
Comparison of different genes coding ortho-chlorobenzoate dioxygenases (cbd) in Pseudomonas sp. by DNA-DNA hybridization.
In: Pseudomonas 97. - Madrid, High Council for Scientific Research 1997. - S. 149.
[International Congress on Pseudomonas: Molecular Biology and Biotechnology /6./. Madrid (ES), 97.09.04-97.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1052

055177 - MBU-M 980103 CZ eng A
Přepechalová, I. - Martínková, L. - Olšovská, J.
Enantioselective enzymatic hydrolysis of 2-arylpropionamides and 2-arylpropionitriles.
In: 50. sjezd chemických společností Zlín - sborník. - Zlín, Česká společnost chemická 1997. - S. 962.
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]

042252 - MBU-M 970215 GB eng J
Rajnochová, E. - Dvořáková, J. - Huňková, Z. - Křen, V.
Reverse hydrolysis catalysed by b-N-acetylhexosaminidase from Aspergillus oryzae.
Biotechnology Letters, 19 [9] 869-872 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020605GA203/95/1054
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

046038 - MBU-M 970310 CZ eng A
Rajnochová, E. - Dvořáková, J. - Sedmera, P. - Křen, V.
Reversed glycosylation catalyzed by b-N-acetyl-hexosaminidase.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 81-82. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020605

040690 - MBU-M 970170 CZ cze A
Raková, R. - Janatová, I. - Pichová, A. - Hašek, J.
Metodické přístupy identifikace genu Schizosaccharomyces pombe homologního s esenciálním genem RPG1 Saccharomyces cerevisiae.
In: Cytoskeletální klub - sborník abstrakt. - Praha, ÚMG AV ČR 1997. - S. -.
[Cytoskeletální klub. Praha (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368

039537 - MBU-M 970076 AU eng J
Rauferová, L. - Metlička, R. - Beneš, I. - Kotyk, A. - Janáček, K.
Cell volume regulation in Claviceps fusiformis. An animal-type Na, K-ATPase operating in a fungus?
Biochemistry and Molecular Biology International, 41 [1] 153-160 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1313; GA AV ČR(CZ) 6020603
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.566(94) 0.596(95) 0.582(96) 0.578(97) 0.792(98) 0.770(99) 0.888(00) 0.925(01) ]

040652 - MBU-M 970126 CZ eng J
Rossmann, P. - Bilej, M. - Tučková, L. - Starý, V. - Kofroňová, O.
Lesion of leukocytes, erythrocytes, and mesothelial cells by the coelomic fluid of Eisenia foetida earthworms.
Folia Microbiologica, 42 [4] 409-416 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/93/0610; GA ČR(CZ) GA310/96/1259
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042267 - MBU-M 970240 CZ cze A
Rossmann, P. - Jirka, J. - Matoušovic, K.
Detekce a význam monocytů - makrofágů v rejekční nefropatii.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 144.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

054871 - MBU-M 980066 CZ eng B
Rossmann, P. - Jirka, J. - Matoušovic, K.
Renal Allograft Biopsy. Praha, Academia 1997. - 1 s.
Grant: IZ2602

042249 - MBU-M 970212 CZ cze J
Rossmann, P. - Říha, I. - Šírová, M. - Bilej, M. - Matoušovic, K. - Bohdanecká, M.
Nábojové interakce při glomerulární imunodepozici (experimentální studie).
Česko-slovenská patologie, 33 [3] 89-98 (1997).
Grant: IZ2602

039639 - MBU-M 970106 CZ eng J
Rossmann, P. - Říhová, B. - Strohalm, J. - Ulbrich, K.
Morphology of rat kidney and thymus after native and antibody-coupled Cyclosporin A application (reduced toxicity of targeted drug).
Folia Microbiologica, 42 [3] 277-287 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA720407; GA ČR(CZ) GA307/93/0057IZ2602
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054870 - MBU-M 980065 DE eng J
Rybová, R. - Nešpůrková-Rauferová, L. - Lazarová-Matoušková, J. - Janáček, K.
Salicylhydroxamic-acid-stimulated chloride transport in Hydrodictyon reticulatum.
Journal of Plant Physiology, 151, [-] 437-441 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020603
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

039527 - MBU-M 970039 GB eng B
Řeháková, Z. - Kovářů, F. - Šplíchal, I.
Intrauterine immunization.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1547-1550. - ().

039543 - MBU-M 970085 AU eng J
Řeháková, Z. - Kozáková, H. - Cukrowska, B. - Šinkora, M. - Šplíchal, I. - Barot-Ciorbaru, R. - Šinkora, J.
Intraamniotic and intraumbilical stimulation of pig fetuses by NDCM (Nocardia dilipidated cell mitogen).
Immunology and Cell Biology, 75 [1] A49 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA303/96/1256IZ4150
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

040678 - MBU-M 970158 CZ eng A
Řeháková, Z. - Šinkora, J. - Kozáková, H. - Šinkora, M. - Šplíchal, I. - Barot-Ciorbaru, R.
Influence of controlled antigenic stimulation on lymphocyte subsets pigs and pig fetuses.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals. - Prague, Institute of Microbiology ASCR 1997. - S. 2/5.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Prague (CZ) , 97.06.15-97.06.18]

040674 - MBU-M 970154 NL eng J
Řeháková, Z. - Šinkora, J. - Šinkora, M. - Cukrowska, B. - Šplíchal, I.
Phenotypic characterization of myelomonocytic cells in primary haemopoietic centers in pig fetuses.
Immunology Letters, 56 [1-3] 395 (1997).
[European Immunology Meeting. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042268 - MBU-M 970241 CZ eng A
Řeháková, Z. - Šinkora, J. - Šinkora, M. - Cukrowska, B. - Šplíchal, I. - Trebichavský, I.
Ontogeny of myelomonocytic cells in primary hematopoietic centers in pig fetuses.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 145.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

054847 - MBU-M 980042 CZ eng A
Řezanka, T.
Identification of biomarkers.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 26-28.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

042253 - MBU-M 970216 US eng J
Říhová, B.
Targeting of drugs to cell surface receptors.
Critical Reviews in Biotechnology, 17 [2] 149-169 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265
[Impact factor: 1.727(95) 2.233(96) 1.800(97) 2.074(98) 2.348(99) 2.333(00) 2.850(01) 1,579(02) 2.409(03) ]

056185 - MBU-M 980264 NL eng J
Říhová, B. - Jelínková, M. - Šťastný, M. - Hovorka, O. - Strohalm, J. - Šubr, V. - Plocová, D. - Ulbrich, K.
Antibody-targeted polymer-bound drugs.
Immunology Letters, 56 [1-3] 225 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

039648 - MBU-M 970117 AU eng J
Říhová, B. - Kopeckova, P. - Rathi, R. C. - Kopecek, J.
Bioadhesive N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers for colon-specific drug delivery.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 126 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA ČR(CZ) 307/96/1226
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

056186 - MBU-M 980265 NL eng J
Říhová, B. - Šírová, M. - Říha, I.
Functional CD4 T cell subsets activity in C57BL/10 mice with inherited low IgG responsiveness.
Immunology Letters, 56 [1-3] 223 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042285 - MBU-M 970258 NL eng A
Říhová, B. - Šrogl, J. - Jelínková, M. - Burešová, M. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
Biodegradable hydrogels with antitumor activity.
In: Abstracts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 12.P.17.
[International Symposium on Clinical Immnology /4./. Amsterdam (NL), 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265

057036 - MBU-M 980128 RIV GB eng J
Říhová, B. - Šrogl, J. - Jelínková, M. - Hovorka, O. - Burešová, M. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
HPMA-based biodegradable hydrogels containing different forms of doxorubicin.
Annals of the New York Academy of Sciences, -, [-] 57-71 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) IAA720407
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

076306 - MBU-M 20000163 RIV SE eng C
Říhová, B. - Šrogl, J. - Jelínková, M. - Burešová, M. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
HPMA-based hydrogels for anti-cancer therapy.
In: The 24th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials - proceedings. - Stockholm, Controlled Release Society 1997. - S. 769-770.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /24./. Stockholm (SE), 97.06.15-97.06.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MZd(CZ) IZ3404

088528 - MBU-M 20010164 RIV SE eng C
Říhová, B. - Šrogl, J. - Jelínková, M. - Burešová, M. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
HPMA-based hydrogels for anti-cancer therapy.
In: Proceedings of the 24th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. - Stockholm, Controlled Release Society 1997. - S. 769-770.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /24./. Stockholm (SE), 97.06.15-97.06.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii

042312 - MBU-M 970295 GB eng J
Salah El Din, A. L. M. - Kyslík, P. - Stephan, D. - Abdallah, M. A.
Bacterial iron transport: structure elucidation by FAB-MS and by 2D NMR(1H, 13C, 15N) of pyoverdin G4R, a peptide siderophore produced by a nitrogen-fixing strain of Pseudomonas putida.
Tetrahedron, 53 [37] 12539-12552 (1997).
[Impact factor:1.888(91) 1.830(92) 2.128(93) 2.277(94) 2.147(95) 2.232(96) 2.327(97) 2.160(98) 2.121(99) 2.356(00) 2.276(01) 2,420(02) 2.641(03) ]

040735 - MBU-M 970194 CA eng A
Salah El Din, A. M. - Kyslík, P. - Abdallah, M. A.
Structure elucidation and NMR assignments of the pyoverdins of Pseudomonas putida G4R possessing a new 4-carboxy-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-based amino acid.
In: International Biometals Symposium - programme and abstracts. - Calgary, University of Calgary 1997. - S. 81.
[International Biometals Symposium. Calgary (CA), 97.08.10-97.08.14]

046037 - MBU-M 970309 IT eng A
Sardanelli, A. M. - Speranza, F. - Techniková, Z. - Papa, S.
Mitochondrial protein kinase A: localization and substrates.
In: Societa Italiana di Biochimica (SIB) 42 Congresso Nazionale - abstracts. - Ancona, Italian Biochemiacal Society 1997. - S. -.
[Societa Italiana di Biochimica Congresso Nazionale /42./. Ancona ( IT), 97.09.24-97.09.27]

040670 - MBU-M 970150 US eng J
Saron, M. F. - Fayolle, C. - Šebo, P. - Ladant, D. - Ullmann, A. - Leclerc, C.
Anti-viral protection conferred by recombinant adenylate cyclase toxins from Bordetella perussis carrying a CD8+ T cell epitope from lymphocytic choriomeningitilis virus.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 94, [-] 3314-3319 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/1048; GA AV ČR(CZ) IAA5020611
[Impact factor:10.300(91) 10.480(92) 10.325(93) 10.667(94) 10.520(95) 10.244(96) 9.040(97) 9.821(98) 10.260(99) 10.789(00) 10.89(01) 10,7009(02) 10.272(03) ]

040017 - UMG-J 970050 NL eng J
Sázelová, P. - Felsberg, J. - Pivec, L.
In vitro and in vivo transcription from a computer predicted promoter.
Gene, 187 [2] 281-287 (1997).
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95) 1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00) 3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

067232 - UMG-J 990105 RIV NL eng J
Sázelová, P. - Felsberg, J. - Pivec, L.
In vitro and in vivo transcription from a computer predicted promoter.
Gene, 187 [2] 281-287 (1997).
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95) 1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00) 3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

042314 - MBU-M 970297 US eng J
Scacco, S. - Sardanelli, A. M. - Techniková, Z. - Speranza, F. - Mazzocca, A. - Papa, S.
CAMP-dependent protein kinase of mitochondria structure and possible role of the substrates.
FASEB Journal, 11 [9] A1185 (1997).
[International Congress of Biochemistry and Molecular Biology /17./. San Francisco (US), 97.08.24-97.08.29]
[Impact factor:18.675(91) 18.213(92) 16.634(93) 15.115(94) 13.404(95) 13.771(96) 14.629(97) 13.861(98) 11.880(99) 9.249(00) 8.817(01) 7,252(02) 7.172(03) ]

040736 - MBU-M 970195 CA eng A
Schalk, I. - Ocaktan, A. - Rochet, L. - Bernardini, J. J. - Hennard, C. - Kyslík, P. - Abdallah, M. A.
Study of the iron transport in Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 by the photolabelling technique.
In: International Biometals Symposium - programme and abstracts. - Calgary, University of Calgary 1997. - S. 81.
[International Biometals Symposium. Calgary (CA), 97.08.10-97.08.14]

039553 - MBU-M 970097 NL eng J
Sedmera, P. - Volc, J. - Havlíček, V. - Pakhomova, S. - Jegorov, A.
Structural analysis of crystalline D-erythro-hexos-2,3-diulose (2,2-diketo-D-glucose) prepared enzymatically from D-glucose.
Carbohydrate Research, 297, 375-378 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1191; GA AV ČR(CZ) IAA620421
[Impact factor:1.506(92) 1.363(93) 1.569(94) 1.506(95) 1.417(96) 1.437(97) 1.354(98) 1.252(99) 1.606(00) 1.349(01) 1,631(02) 1.533(03) ]

040654 - MBU-M 970131 US eng J
Shelby, R. A. - Flieger, M.
Improved method of analysis for ergovaline in tall fescue by high-performance liquid chromatography.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 [5] 1797-1800 ( 1997).
[Impact factor:1.473(92) 1.320(93) 1.342(94) 1.434(95) 1.732(96) 1.502(97) 1.434(98) 1.453(99) 1.560(00) 1.576(01) 1,915(02) 2.102(03) ]

040655 - MBU-M 970133 US eng J
Shelby, R. A. - Flieger, M.
New ergot peptide alkaloids from endophyte-infected tall fescue.
Phytopathology, 87 [6] S88 (1997).
[American Phytopathological Society Annual Meeting. New York (US), 97.08.09-97.08.13]
[Impact factor: 2.378(95) 2.339(96) 2.365(97) 2.390(98) 2.632(99) 2.145(00) 2.126(01) 2,220(02) 2.450(03) ]

040657 - MBU-M 970135 US eng A
Shelby, R. A. - Flieger, M.
Analysis of ergot alkaloids in plants and seeds of endophyte infected tall fescue by gradient HPLC.
In: International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. - Athens, Georgia Center for Continuing Education 1997. - S. 67.
[International Neotyphodium/Grass Interactions Symposium. Athens ( US), 97.05.28-97.05.31]

054853 - MBU-M 980048 US eng C
Shelby, R. A. - Flieger, M.
Analysis of ergot alkaloids in plants and seeds of endophyte-infected tall fescue by gradient HPLC.
In: Neotyphodium/Grass Interactions. - (Ed. Bacon, CH. W.; Hill, N. S.). - New York, Plenum Press 1997. - S. 271-273.
[International Symposium on Acremonium/Grass Interactions /3./. Athens (US), 97.05.28-97.05.31]

055171 - MBU-M 980096 US eng J
Shelby, R. - Olšovská, J. - Havlíček, V. - Flieger, M.
Analysis of ergot alkaloids in endophyte-infected tall fescue by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 [12] 4674-4679 ( 1997).
[Impact factor:1.473(92) 1.320(93) 1.342(94) 1.434(95) 1.732(96) 1.502(97) 1.434(98) 1.453(99) 1.560(00) 1.576(01) 1,915(02) 2.102(03) ]

054862 - MBU-M 980057 MX eng A
Sigler, K. - Denksteinová, B. - Gášková, D. - Stadler, N. - Radovanovic, N. - Höfer, M.
Effect of stressors on yeast plasma membrane integrity, proton gradient and H+ - ATPase function.
In: 15th Small Meeting on Yeast Transport and Energetics. - San José de Vistahermosa, Sociedad Mexicana de Bioquímica 1997. - S. 35.
[Small Meeting on Yeast Transport and Energetics /15./. San José de Vistahermosa (MX), 97.09.01-97.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1051; GA ČR(CZ) GA204/96/1261

040727 - MBU-M 970185 US eng J
Sigler, K. - Höfer, M.
Biotechnological aspects of membrane function.
Critical Reviews in Biotechnology, 17 [2] 69-86 (1997).
Grant: GA204/96/1261
[Impact factor: 1.727(95) 2.233(96) 1.800(97) 2.074(98) 2.348(99) 2.333(00) 2.850(01) 1,579(02) 2.409(03) ]

054890 - MBU-M 980087 CZ eng J
Sigler, K. - Pokorná, A. - Opekarová, M. - Stadler, N. - Radovanovic, N. - Höfer, M.
Factors underlying the high sensitivity of membrane transports in aerobic yeast Rhodotorula glutinis to oxidative stress.
Folia Microbiologica, 42 [6] 651 (1997).
[Annual Conference on Yeasts /26./. Smolenice (SK), 97.05.21-97.05.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1261GA204/95/1047GA204/95/1051
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

054891 - MBU-M 980088 CZ eng J
Sigler, K. - Stadler, N. - Denksteinová, B. - Höfer, M. - Petrov, V. - Slayman, C. W.
Yeast plasma membrane H+ -ATPase as the target site for oxidative stress.
Folia Microbiologica, 42 [6] 651 (1997).
[Annual Conference on Yeasts /26./. Smolenice (SK), 97.05.21-97.05.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1261GA204/95/1051
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

042309 - MBU-M 970292 US eng J
Sinibaldi, M. - Vinci, M. - Federici, F. - Flieger, M.
Electrokinetic separation of enantiomers using a capillary coated with poly-terguride.
Biomedical Chromatography, 11 [2] 307-310 (1997).
[Impact factor:1.080(92) 0.619(93) 0.977(94) 0.861(95) 1.264(96) 1.171(97) 1.013(98) 1.145(99) 1.311(00) 1.432(01) 1,388(02) 1.269(03) ]

042302 - MBU-M 970275 NL eng J
Slípka, J. - Beranová, M. - Šíma, P.
Gross brain malformation in relation to the development of the immune and endocrine system.
Biogenic Amines, 13 [4] 379-384 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA305/95/0635
[Impact factor: 0.750(95) 0.457(96) 0.466(97) 0.557(98) 0.356(99) 0.453(00) 0.288(01) 0,182(02) ]

039645 - MBU-M 970113 NL eng J
Soyez, H. - Schacht, E. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Biological evaluation of mitomycin C bound to a biodegradable polymeric carrier.
Journal of Controlled Release, 47, [-] 71-80 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

054863 - MBU-M 980058 CZ eng A
Stejskalová, I. - Kopecký, J. - Masojídek, J. - Vodičková, H. - Mader, P.
Cellular response of green alga Chlorella vulgaris to heavy metals.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 29-30.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

056647 - MBU-M 980515 CZ eng C
Stejskalová, I. - Kopecký, J. - Masojídek, J. - Vodičková, H. - Mader, P.
Cellular response of green alga Chlorella vulgaris to heavy metals.
In: - - Prague, Abstracts. 1997. - S. 29-30.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradation /5./. Prague (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: MŽP(CZ) ZZ/340/2/1996

076303 - MBU-M 20000132 RIV UA rus J
Stolbova, N. G. - Pirkova, A. V. - Gach, A.
The frequency of blue allele of shell colour locus at the silt settlements of mussel M.galloprovincialis from different regions of the Black sea.
Cytologia i Genetika, 31 [1] 38-40 (1997).
Výzkumný záměr: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii

054864 - MBU-M 980059 CZ eng A
Stoychev, I. - Homolka, L. - Lisá, L. - Nerud, F.
Influence of cryopreservation on activities of ligninolytic enzymes in some white-rot basidiomycete strains.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 76-77.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0853

054894 - MBU-M 980091 DE cze J
Streiblová, E. - Hašek, J.
Funkce mechanoenzymů v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
Biologické Listy, 62 [4] 301-312 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368

055733 - MBU-M 980504 DE eng J
Sulek, J.
Variations of the surface sculpture and cell wall ultrastructure of the zygospores in Chlamydomonas geitleri (Chlorophyta).
Botanica Acta, 110 [6] 444-451 (1997).
[Impact factor:1.131(91) 1.191(92) 1.412(93) 1.652(94) 0.918(95) 1.464(96) 1.821(97) 1.664(98) 1.427(99) 1.323(00) ]

055172 - MBU-M 980098 GB eng J
Szczelkun, M. D. - Janščák, P. - Firman, K. - Halford, S. E.
Selection of non-specific DNA cleavage sites by the type IC restriction endonuclease EcoR124I.
Journal of Molecular Biology, 271, [-] 112-123 (1997).
[Impact factor:5.495(91) 5.253(92) 5.720(93) 6.018(94) 5.346(95) 5.195(96) 5.673(97) 5.803(98) 5.501(99) 5.388(00) 5.826(01) 5,359(02) 5.239(03) ]

076282 - MBU-M 20000066 CZ cze B
Šašek, V.
Zahradnický slovník naučný. (Ed. Mareček, F.). - Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 1997. - 529 s.

054846 - MBU-M 980041 CZ eng A
Šašek, V. - Novotný, Č. - Erbanová, P. - Kubátová, A. - Cajthaml, T.
Fate of PCBs and PAHs during their degradation by white rot fungi in soil.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 32-33.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

040728 - MBU-M 970186 GB eng B
Šebo, P. - Ullmann, A.
Adenylate cyclase toxin (Bordetella sp.).
In: Guidebook to Protein Toxins and Their Use In Cell Biology. - (Ed. Rappuoli, R.; Montecucco, C.). - Oxford, A Samrook and Tooze Publication 1997. - S. 38-40.

086126 - MBU-M 20010360 NL eng A
Šedivý, J. - Fnda, D. - Bártová, J.
Expression of CD44 molecules on lymhocytes after polyclonal stimulation.
Immunology Letters, 56 [1-3] 255 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25 (EUR)]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

039644 - MBU-M 970112 CZ cze JX
Šíma, P.
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši. Imunita jako součást integračních systémů organismu.
Živa, - [1] 25-27 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA305/95/0635

054818 - MBU-M 980002 DE eng B
Šíma, P.
The development of the defence system during evolution.
In: Old Herborn University Seminar, Monograph 10. - (Ed. Heidt, P. J.; Rusch, V.; Van der Waaij, D.). - Herborn-Dill, Herborn Litterae 1997. - S. 6-20.
Grant: GA ČR(CZ) GA305/95/0635

055184 - MBU-M 980145 CZ cze JX
Šíma, P.
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši. 2.Imunita jako součást integračních systémů organismu.
Živa, - [2] 73-74 (1997).

055185 - MBU-M 980146 CZ cze JX
Šíma, P.
Vývoj imunitních strategií v živočišné říši. 3.Imunita bezobratlých.
Živa, - [3] 121-123 (1997).

055186 - MBU-M 980147 CZ cze JX
Šíma, P.
Vývoj imunitních strategií v živočisné říši. 4.Imunita obratlovců.
Živa, - [4] 169-171 (1997).

042269 - MBU-M 970242 CZ cze A
Šíma, P. - Červinková, M. - Funda, D. - Holub, M.
Vliv chladového stresu na zastoupení lymfoidních subpopulací u imunodeficitních a imunokompetentních myší.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 153.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Pišťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) 303/95/0635

042306 - MBU-M 970279 CZ eng A
Šíma, P. - Červinková, M. - Funda, D. - Holub, M.
Enhancement by mild stress of antibody forming capacity in euthymic and athymic hairless mice.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals - abstracts. - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 1/5.
[International Workshop on Immunodefifient Animals /9./. Praha (CZ), 97.06.15-97.06.18]
Grant: GA ČR(CZ) 303/95/0635

040677 - MBU-M 970157 CZ eng A
Šinkora, J. - Řeháková, Z. - Štěpánková, R. - Tlaskalová, H. - Holoda, E. - De Geus, B. - Bianchi, A.
Germ-free animals as a sensitive tool for testing safety of live vectors.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals. - Prague, Institute of Microbiology ASCR 1997. - S. 2/3.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Prague (CZ) , 97.06.15-97.06.18]

039528 - MBU-M 970040 GB eng B
Šinkora, J. - Šinkora, M. - Cukrowska, B. - Trebichavský, I. - Kozáková, H.
Isolation of lymphoid cells from fetuses and germ-free animals.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1551-1554. - ().
Grant: GA303/96/1256

040672 - MBU-M 970152 NL eng J
Šinkora, J. - Šinkora, M. - Řeháková, Z. - Cukrowska, B. - Šplíchal, I.
Ontogeny of CD2 expression on porcine B cells.
Immunology Letters, 56 [1-3] 96 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: IAA7020716
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042271 - MBU-M 970244 CZ eng A
Šinkora, J. - Šinkora, M. - Řeháková, Z. - Cukrowska, B. - Šplíchal, I. - Tlaskalová, H. - De Geus, B.
B cells in pigs express CD2 - an ontogenetical study.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 155.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

056178 - MBU-M 980185 GB eng J
Šinkora, M. - Mandel, L. - Šinkora, J. - Šplíchal, I. - Řeháková, Z. - Trebichavský, I. - Barot-Ciorbaru, R.
Bacterial immunomodulators affect programmed cell death of mouse spleen lymphocytes.
Annals of the New York Academy of Sciences, 815, [-] 492-495 ( 1997).
[B Lymphocytes and Autoimmunity. Prague (CZ), 96.05.21-96.05.25]
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

040675 - MBU-M 970155 NL eng J
Šinkora, M. - Šinkora, J. - Řeháková, Z. - Šplíchal, I. - Trebichavský, I.
Prenatal ontogeny of lymphocytes in miniature pigs.
Immunology Letters, 56 [1-3] 396 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042270 - MBU-M 970243 CZ eng A
Šinkora, M. - Šinkora, J. - Řeháková, Z. - Šplíchal, I. - Trebichavský, I.
Detection of first lymphocytes in porcine foetuses.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 156.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

042251 - MBU-M 970214 GB eng J
Šírová, M. - Hovorka, O. - Říha, I. - Říhová, B. - Baudyš, M. - Kim, S. W. - Skamene, E.
The in vivo antibody response against exogenous antigens in not influenced by the mouse Bcg (Nramp1) gene.
Immunology, 90, [-] 626-631 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634
[Impact factor:2.867(92) 2.867(93) 2.951(94) 2.832(95) 2.945(96) 2.556(97) 2.752(98) 2.575(99) 2.292(00) 2.656(01) 2,729(02) 2.853(03) ]

042272 - MBU-M 970245 CZ eng A
Šírová, M. - Říha, I. - Říhová, B.
Limited T helper cell activity in C57BL/ScSn mice with inherited low IgG responsiveness.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 157.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/95/0634

054819 - MBU-M 980003 FR eng J
Šplíchal, I. - Řeháková, Z. - Šinkora, M. - Šinkora, J. - Trebichavský, I. - Laude, H. - Charley, B.
In vivo study of interferon-alpha-secreting cells in pig foetal lymphohaematopoietic organs following in utero TGEV coronavirus injection.
Research in Immunology, 148, [-] 247-256 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/0153; GA ČR(CZ) GA524/97/0533
[Impact factor: 1.321(95) 1.118(96) 1.817(97) 1.441(98) 1.171(99) 1.723(00) ]

088529 - MBU-M 20010165 RIV SE eng C
Šťastný, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Specificity of antibody-targeted drugs.
In: Proceedings of the 24th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. - Stockholm, Controlled Release Society 1997. - S. 105-106.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /24./. Stockholm (SE), 97.06.15-97.06.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

042286 - MBU-M 970259 NL eng A
Šťastný, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Rossmann, P. - Říhová, B.
Abnormal differentiation of thymocytes in mice treated with free cyclosporin A can be avoided when HPMA-conjugated (antibody-targeted or nontargeted) CsA is used.
In: Abstracts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 13.P.15.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265

056181 - MBU-M 980260 NL eng J
Šťastný, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Pharmacokinetics and specificity of targeting by antibodies of HPMA conjugates of doxorubicin in vitro and in vivo.
Immunology Letters, 56 [1-3] 489 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GV ČR(CZ) 307/96/K226
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

076305 - MBU-M 20000162 RIV SE eng C
Šťastný, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Specificity of antibody-targeted drugs.
In: The 24th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials - proceedings. - Stockholm, Controlled Release Society 1997. - S. 105-106.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /24./. Stockholm (SE), 97.06.15-97.06.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MZd(CZ) IZ3404

076307 - MBU-M 20000167 JP eng A
Šťastný, M. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Rossmann, P. - Říhová, B.
Decreased toxicity of HPMA-conjugated (Ab-targeted or nontargeted) cyclosporin A.
In: Second International Symposium on Polymer Therapeutics - from Laboratory to the Clinic - book of abstracts. - Kumamoto, Kumamoto City International Center 1997. - S. 25.
[International Symposium on Polymer Therapeutics /2./. Kumamoto (JP) , 97.04.18-97.04.20]

042250 - MBU-M 970213 US eng J
Šťastný, M. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Rossmann, P. - Říhová, B.
Abnormal differentiation of thymocytes induced by free cyclosporine is avoided when cyclosporine bound to N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymer carrier is used.
Transplantation, 63 [12] 1818-1827 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265; GA AV ČR(CZ) IAA720407IZ2602
[Impact factor:2.841(92) 3.272(93) 2.929(94) 3.829(95) 3.544(96) 3.441(97) 3.522(98) 3.463(99) 4.035(00) 4.184(01) 3,265(02) 3.608(03) ]

042273 - MBU-M 970246 CZ eng A
Štastný, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Rossmann, P. - Říhová, B.
T-cell development - effect of different forms of cyclosporin A.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 160.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA307/96/1265

039525 - MBU-M 970037 GB eng B
Štěpánková, R.
Rearing of germ-free rats, mice and rabbits.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1537-1542. - ().
Grant: GA311/97/0784

042274 - MBU-M 970247 CZ cze A
Štěpánková, R. - Šinkora, J. - Hudcovic, T. - Kofroňová, O. - Jodl, J. - Tlaskalová, H.
Změny na sliznici jejuna po intragastrické aplikaci gliadinu u kojených a nekojených potkanů.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 161.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

040679 - MBU-M 970159 CZ eng A
Štěpánková, R. - Šinkora, J. - Tlaskalová, H. - Kozáková, H. - Hudcovic, T.
Phenotype of lymphocytes from galt in germfree and conventional rats.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals. - Prague, Institute of Microbiology ASCR 1997. - S. 2/6.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Prague (CZ) , 97.06.15-97.06.18]

039544 - MBU-M 970086 AU eng J
Štěpánková, R. - Tlaskalová, H. - Kozáková, H. - Šinkora, J. - Kofroňová, O. - Jodl, J.
Morphological and immunological changes of jejunal mucosa after application of gliadin in rats and protective effect of mothers milk.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] A105 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA303/96/1256GA311/97/0784IAA7020716IZ3761IZ4150
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

040726 - MBU-M 970184 NL eng J
Štěpánková, R. - Tlaskalová, H. - Šinkora, J. - Hudcovic, T. - Kofroňová, O.
Phenotypical characterization of intestinal lymphocytes from rats with gluten enteropathy.
Immunology Letters, 56 [1-3] 180 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
Grant: GA303/96/1256GA311/97/0784IAA7020716IZ4150
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

042301 - MBU-M 970274 GB eng J
Šterzl, I. - Šterzl, J.
The genetic basis of primary, predominantly specific immunodeficiencies.
Folia Biologica (Praha), 43 [3] 211-218 (1997).
Grant: IZ3277
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

039529 - MBU-M 970041 GB eng B
Šterzl, J.
Models for mucosal immunity -An outlook.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1559-1563. - ().

042300 - MBU-M 970273 CZ cze J
Šterzl, J.
Útlumové receptory a ztráta schopnosti rozpoznávat vlastní struktury.
Imunologický zpravodaj, 12 [1] 31-33 (1997).

042303 - MBU-M 970276 CZ eng A
Šterzl, J.
Cellular and molecular basis of immunodeficiencies.
In: 9th International Workshop on Immunodeficient Animals - abstracts. - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 1/1.
[International Workshop on Immunodeficient Animals /9./. Praha (CZ), 97.06.15-97.06.19]

042299 - MBU-M 970272 CZ cze J
Šterzl, J. - Šterzl, I.
Genetické základy primárních, převážně specifických imunodeficiencí.
Imunologický zpravodaj, 12 [1] 11-22 (1997).

054820 - MBU-M 980004 NL eng J
Táborská, E. - Bochořáková, H. - Soušek, J. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Šimánek, V.
Fumaflorine, a new 1-benzylisoquinoline alkaloid from Fumaria densiflora.
Hetrocycles, 45 [4] 817-821 (1997).
[Impact factor:0.914(91) 0.969(92) 0.989(93) 0.982(94) 0.916(95) 0.976(96) 0.921(97) 0.831(98) 0.993(99) 1.015(00) 0.970(01) 1,045(02) 1.082(03) ]

040686 - MBU-M 970166 DE eng A
Tanner, W. - Will, A. - Robl, I. - Opekarová, M. - Caspari, T.
The chlorella glucose/H+ - symporter.
In: Biological Chemistry. - Mosbach, Walter de Gruyter 1997. - S. -.
[Mosbach Colloquium of German Biochemical Society. Mosbach (DE), 97.05.26-97.05.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/1047

039523 - MBU-M 970035 GB eng B
Tlaskalová, H.
Gnotobiology as a tool - An introduction.
In: Immunology Methods Manual 3. - (Ed. Lefkovits, I.). - London, Academic Press 1997. - S. 1523-1530. - ().
Grant: IAA7020716IZ3761

054823 - MBU-M 980007 CZ cze N
Tlaskalová, H.
Nepodceňují lékaři diagnózu celiakie u dospělých?
Medicína, 4 [10] 1 (97.11.19).
Grant: GA AV ČR(CZ) 8020716; GA MZd(CZ) 3761-3

039650 - MBU-M 970119 AU eng J
Tlaskalová, H. - Farré, M. A. - Funda, D. - Tučková, L. - Horák, I. - Řeháková, Z. - Kozáková, H. - Štěpánková, R.
Response to gliadin feeding in ummunodeficient mouse model.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 79 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7020716GA303/96/1256GA310/96/1366 GA311/97/0784IZ3761IZ4150
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

042279 - MBU-M 970252 NL eng A
Tlaskalová, H. - Farré, M. A. - Funda, D. - Kozáková, H. - Horáková, D. - Tučková, L. - Šinkora, J. - Řeháková, Z. - Štěpánková, R. - Horak, I.
Autoimmune reactions affecting the gut in immunodeficient mice.
In: Abstracts of the 4th International Symposium on Clinical Immunology. - Amsterdam, Hogrefe and Huber 1997. - S. 3.P.05.
[International Symposium on Clinical Immunology /4./. Amsterdam (NL) , 97.06.19-97.06.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/0516

054822 - MBU-M 980006 IL eng A
Tlaskalová, H. - Farré, M. - Funda, D. - Štěpánková, R. - Hudcovic, T. - Řeháková, Z. - Tučková, L. - Kozáková, H. - Cukrowska, B. - Kolínská, J.
Induction of pathological changes affecting the gut in immunodeficient mouse models.
In: 5th International Symposium on Inflammatory Bowel Diseases. - Jerusalem, Organizing committee 1997. - S. 50.
[International Symposium on Inflammatory Bowel Diseases /5./. Jerusalen (IL), 97.09.22-97.09.24]
Grant: 3761; GA MŠk(CZ) VS96149

042297 - MBU-M 970270 US eng J
Tlaskalová, H. - Štěpánková, R. - Farré, M. A. - Funda, D. - Řeháková, Z. - Šinkora, J. - Tučková, L. - Horak, I. - Horáková, D. - Cukrowska, B.
Autoimmune reactions induced by gliadin feeding in germ-free AVN rats and athymic nude mice.
Annals of the New York Academy of Sciences, 815, [-] 503-505 ( 1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1366GA311/97/0784IAA7020716IZ3761IZ4150
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

054893 - MBU-M 980090 CZ cze A
Tlaskalová, H. - Štěpánková, R. - Tučková, L. - Funda, D. - Farre, M. - Karská, K. - Cukrowska, B. - Kozáková, H. - Šinkora, J. - Mandel, L.
Imunita na sliznicích ve zdraví a nemoci.
In: Sympozium Alergie 97. - Praha, Schering-Plough Central East AG 1997. - S. 4.
[Sympozium Alergie 97. Praha (CZ), 97.04.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7020716IZ3761

045280 - FGU-C 970166 US eng J
Tlaskalová-Hogenová, H. - Štěpánková, R. - Farré, M. - Funda, D. P. - Řeháková, Z. - Šinkora, J. - Tučková, L. - Horák, I. - Horáková, D. - Kolínská, J.
Autoimmune reactions induced by gliadin feeding in germ-free AVN rats and athymic nude mice.
Annals of the New York Academy of Sciences, 815, 503-505 (1997).
Grant: GA303/96/1256
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

042275 - MBU-M 970248 CZ cze A
Toman, M. - Trebichavský, I. - Hořín, P. - Faldyna, M.
Povrchové receptory leukocytů hospodářských a domácích zvířat a jejich význam v patogenezi infekčních chorob.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 169.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

040159 - MBU-M 970513 TH eng C
Torzillo, G. - Bernardini, P. - Pinzani, E. - Masojídek, J.
On-line chlorophyll fluorescence as a tool in the assessment of photoinhibition of photosynthesis and its effect on the productivity of outdoor cultures of Spirulina exposed to oxygen stress.
In: Proceedings. - Phuket, 1997. - S. 1-11.
[Asia Pacific Marine Biotechnology Conference /2./. Phuket (TH), 97.05.07-97.05.10]

054855 - MBU-M 980050 BE eng C
Totevová, S. - Demnerová, K. - Prouza, M. - Pazlarová, J. - Macková, M. - Brenner, V. - Burkhard, J.
Genetic characterization of PCBs degrading indigenous soil bacteria.
In: International Symposium Environmental Biotechnology. - Oostende, Technological Institute 1997. - S. 267-270.
[International Symposium Environmental Biotechnology. Oostende (BE), 97.04.21-97.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1052; GA ČR(CZ) GA104/94/1315GA312/96/1260 IAA7020602

054866 - MBU-M 980061 CZ cze J
Totevová, S. - Prouza, M. - Brenner, V. - Demnerová, K.
Bakteriální degradace PCB.
Chemické listy, 91 [10] 858-866 (1997).
Grant: GA203/95/1052
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

054841 - MBU-M 980036 CZ eng A
Totevová, S. - Sorensen, S. J. - Brenner, V. - Demnerová, K.
Application of fluorescent marker for monitoring degradation abilities of bacterial degraders.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Š.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 34-35.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

054860 - MBU-M 980055 ES eng A
Totevová, S. - Sorensen, S. J. - Brenner, V. - Demnerová, K.
Introduction of fluorescent marker into the chlorobenzoate degrader Pseudomonas putida P111.
In: Pseudomonas 97. - Madrid, High Council for Scientific Research 1997. - S. 182.
[International Congress on Pseudomonas: Molecular Biology and Biotechnolgy /6./. Madrid (ES), 97.09.04-97.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1052

054824 - MBU-M 980008 CZ cze N
Trebichavský, I.
Stvoření z třetího plánu.
Technický magazín T97, - [8] 54-55 (97.08.01).

054825 - MBU-M 980009 CZ cze N
Trebichavský, I.
Horlivost, která zabíjí.
Technický magazín T 97, - [6] 42-43 (97.06.01).

054826 - MBU-M 980010 CZ cze N
Trebichavský, I.
Zesilovače imunity.
Technický magazín T97, - [3] 54-55 (97.03.01).

054828 - MBU-M 980012 US eng J
Trebichavský, I. - Dlabač, V. - Řeháková, Z. - Zahradníčková, M. - Šplíchal, I.
Cellular changes and cytokine expression in the ilea of gnotobiotic piglets resulting from peroral Salmonella typhimurium challenge.
Infection and Immunity, 65 [12] 5244-5249 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/0153; GA ČR(CZ) GA508/94/1196
[Impact factor:3.427(92) 3.655(93) 3.773(94) 3.721(95) 3.928(96) 3.713(97) 4.034(98) 4.184(99) 4.204(00) 4.212(01) 4,039(02) 3.875(03) ]

040651 - MBU-M 970125 CZ eng J
Trebichavský, I. - Mára, M. - Šinkora, J. - Šplíchal, I. - Štěpánková, R.
Immunomodulatory effects of Bacillus firmus.
Folia Microbiologica, 42 [4] 403-408 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/0153
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

040676 - MBU-M 970156 NL eng J
Trebichavský, I. - Nyklíček, O.
Cytokines and leukocyte markers of cells on IUDs.
Immunology Letters, 56 [1-3] 417 (1997).
[European Immunology Meeting /13./. Amsterdam (NL), 97.06.22-97.06.25]
[Impact factor:1.513(91) 1.559(92) 1.241(93) 1.223(94) 1.241(95) 1.255(96) 1.096(97) 1.485(98) 1.494(99) 1.546(00) 2.009(01) 1,847(02) 1.710(03) ]

054873 - MBU-M 980068 CZ eng A
Trebichavský, I. - Nyklíček, O.
Embryotoxic and embryoprotective cytokines in IUD cells.
In: 3.symposium českých reprodukčních imunologů. - Zďár nad Sázavou, - 1997. - S. 22.
[Symposium českých reprodukčních imunologů /3./. Zďár nad Sázavou ( CZ), 97.05.29-97.06.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/97/0533

054827 - MBU-M 980011 CZ eng C
Trebichavský, I. - Řeháková, Z. - Kozáková, H. - Cukrowska, B. - Šinkora, M. - Šplíchal, I. - Šinkora, J. - Barot-Ciorbaru, R.
The immunomodulation of fetal immune system by an immunomodulator administered into the circulation or amniotic cavity.
In: Imunostimulace, vakcinace a alergologické imunomodulační postupy v pohledu klinika i laboratorního pracovníka. - (Ed. Hána, I.; Bilej, M.). - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 77-82.
[Pracovní imunologická konference /13./. Luhačovice (CZ), 97.09.26-97.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA508/94/0153

042276 - MBU-M 970249 CZ cze A
Trebichavský, I. - Řeháková, Z. - Zahradníčková, M. - Barot-Ciorbaru, R.
Změny v populacích imunitních buněk po intradermální a intravenózní aplikaci PPD, BCG a NDCM do fetálního organismu.
In: 8. kongres českých a slovenských imunológov - zborník súhrnov. - Praha, Česká imunologická společnost 1997. - S. 171.
[Kongres českých a slovenských imunológov /8./. Piešťany (SK), 97.09.07-97.09.10]

055732 - MBU-M 980503 NL eng J
Trtílek, M. - Kramer, D. M. - Koblížek, M. - Nedbal, L.
Dual-modulation LED kinetic fluorometer.
Journal of Luminescence, 72-74, 597-599 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/0457; GA ČR(CZ) GA206/95/1257
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

039649 - MBU-M 970118 AU eng J
Tučková, L. - Karská, K. - Krupičková, S. - Funda, D. - Kopecká, V. - Walters, J. F. P. - Michalak, M. - Tlaskalová, H.
IgA autoantibodies to enterocyte antigens and human calreticulin in coeliac disease.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] 104 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/96/1366IAA7020716IZ3761
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

054829 - MBU-M 980013 US eng J
Tučková, L. - Karská, K. - Walters, R. F. - Michalak, M. - Rossmann, P. - Krupičková, S. - Verdu, E. - Saalman, R. - Hanson L. A., - Tlaskalová, H.
Anti-gliadin antibodies in patients with celiac disease cross-react with enterocytes and human calreticulin.
Clinical Immunology and Immunopathology, 85 [3] 289-296 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/93/1093; GA ČR(CZ) GA310/96/1366; GA MZd(CZ) 3761IAA7020716
[Impact factor:2.352(91) 2.307(92) 2.266(93) 2.553(94) 2.088(95) 2.559(96) 1.891(97) 2.047(98) 0.000(99) ]

056182 - MBU-M 980261 GB eng J
Tučková, L. - Köhlerová, P. - Hanušová, R. - Bilej, M.
Antigen recognition in earthworms.
Developmental and Comparative Immunology, 21 [2] 113 (1997).
[Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology /7./. Williamsburg (US), 97.07.21-97.07.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7020601
[Impact factor:0.988(91) 1.031(92) 1.177(93) 1.186(94) 1.340(95) 1.596(96) 1.318(97) 1.814(98) 1.857(99) 2.205(00) 2.909(01) 2,186(02) 2.390(03) ]

054836 - MBU-M 980031 CZ eng A
Tuháčková, J. - Cajthaml, T. - Novák, K. - Novotný, Č. - Šašek, V.
Soil PAH levels and soil microflora as affected by highway traffic.
In: Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations - the book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 78-79.
[Mini-Symposium on Biosorption and Microbial Degradations /5./. Praha (CZ), 97.11.24-97.11.28]

043710 - UMCH-V 970144 CH eng J
Ulbrich, K. - Pechar, M. - Strohalm, J. - Šubr, V. - Říhová, B.
Polymeric carriers of drugs from site-specific therapy.
Macromolecular Symposia, 118 [6] 577-585 (1997).
[International Union of Pure and Applied Chemistry International Symposium on Macromolecules /36./. Seoul (KR), 96.08.04-96.08.09]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

045789 - UMCH-V 970222 US eng B
Ulbrich, K. - Pechar, M. - Strohalm, J. - Šubr, V. - Říhová, B.
Synthesis of biodegradable polymers for controlled drug release. (Ed. Prokop, A.; Hunkeler, D.; Cherrington, A. D.). - New York, New York Academy of Sciences 1997. - 47-56 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

057035 - MBU-M 980126 RIV GB eng J
Ulbrich, K. - Pechar, M. - Strohalm, J. - Šubr, V. - Říhová, B.
Synthesis of biodegradable polymers for controlled drug release.
Annals of the New York Academy of Sciences, -, [-] 47-55 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) IAA720407
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

045810 - UMCH-V 970244 CZ cze P
Ulbrich, K. - Říhová, B. - Rozprimová, L. - Strohalm, J.
Polymerní konjugát cyklosporinu A, způsob jeho přípravy a použití v in vitro diagnostických testech, způsob stanovení volného cyklosporinu A a jeho metabolitů in vitro v lidských tělních tekutinách. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 1997. - 8 s.

039981 - UMCH-V 970037 JP eng Cx
Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Šťastný, M. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Antibody targeted polymeric carriers of drugs.
In: 2nd International Symposium on Polymer Therapeutics. From Laboratory to the Clinic. - Kumamoto, Kumamoto University 1997. - S. 3.
[International Symposium on Polymer Therapeutics /2./. Kumamoto (JP) , 97.04.18-97.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

043676 - UMCH-V 970109 DE eng A
Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Šubr, V. - Jelínková, M. - Šťastný, M. - Říhová, B.
Antibody-targeted polymer-drug conjugates for biomedical application.
In: Book of Abstracts. - Leipzig, University of Leipzig 1997. - S. I .VII.9a.
[International Symposium on Polymers for Advanced Technologies /4./. Leipzig (DE), 97.08.31-97.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

054876 - MBU-M 980072 CN eng A
Váchalová, K. - Tichý, P. - Petříček, M.
Cloning and characterization of the protein kinase gene from Streptomyces coelicolor A3(2).
In: 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes - abstract book. - Beijing, Chinese Society for Microbiology 1997. - S. 5P22.
[International Symposium on Biology of Actinomycetes /10./. Beijing (CN), 97.05.27-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1262

040725 - MBU-M 970183 CH eng A
Váchová, L. - Kučerová, H. - Chaloupka, J.
Two molecular forms of intracellular Ca2+ - dependent serine protease ISP1 of Bacillus megaterium, one behaving as cold stress and and the other as heat shock protein.
In: 9th International Conference on Bacilli - abstracts of posters. - Lausanne, Universite de Lausanne 1997. - S. 131.
[International Conference on Bacilli /9./. Lausanne (CH), 97.07.15-97.07.19]

055174 - MBU-M 980100 HU eng J
Vaněk, Z. - Janeček, J.
The physiology and biosynthesis of secondary metabolites.
Acta Biologica Hungarica, 48 [3] 339-358 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5011501
[Impact factor: 0.136(95) 0.239(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.219(99) 0.291(00) 0.282(01) 0,416(02) 0.309(03) ]

041505 - UFCH-W 970095 CH eng J
Varga, V. - Hiller, J. - Gyepes, R. - Polášek, M. - Sedmera, P. - Thewalt, U. - Mach, K.
Synthesis, Crystal Structures and some Properties of Dimethylsilylene-Bridged Ansa-Permethyltitanocene [Ti(IV), (III) and (II)] Complexes.
Journal of Organometallic Chemistry, 538 [1/2] 63-74 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA440403
[Impact factor:1.539(91) 1.476(92) 1.552(93) 1.481(94) 1.645(95) 1.794(96) 1.724(97) 1.612(98) 1.453(99) 1.632(00) 1.803(01) 1,901(02) 2.042(03) ]

042292 - MBU-M 970265 HU eng A
Vašicová, P. - Abrhámová, Z. - Pátek, M. - Nešvera, J. - Eikmanns, B. - Sahm, H.
Promoter probe vectors for Corynebacterium glutamicum carrying the cat reportet gene.
In: 8th European Congress on Biotechnology - book of abstracts. - Budapest, Hungarian Biochemical Society 1997. - S. 157.
[European Congress on Biotechnology /8./. Budapest (HU), 97.08.17-97.08.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0528

042316 - MBU-M 970301 CZ eng J
Vavrečková, C. - Kosina, P. - Kubisch, J. - Walterová, D.
Antilipoperoxidation activity od four silybin glycosides.
Chemické listy, 91 [9] 687-689 (1997).
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: IZ2703PP-Z1/13/97OK184
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

046040 - MBU-M 970312 CZ eng A
Vavrušková, P. - Huňková, Z. - Dvořáková, J. - Weignerová, L. - Křen, V.
Fungal b-N-acetylhexosaminidase for chemoenzymatic preparation of aminosugar derivatives.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 87-88. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020605

040691 - MBU-M 970171 CZ cze A
Vavřičková, P. - Janatová, I. - Hašek, J.
Identifikace a charakterizace genu MAO1 S.cerevisiae kódujícího imunohomolog savčího 210kDa proteinu asociovaného s mikrotubuly.
In: Cytoskeletální klub - sborník abstrakt. - Praha, ÚMG AV ČR 1997. - S. -.
[Cytoskeletální klub. Praha (CZ), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1368

046036 - MBU-M 970308 CH eng A
Večerek, B. - Venema, G.
The neutral protease gene from thermophilic Bacillus sp.: study of the gene expression in Bacillus subtilis.
In: 9th International Conference on Bacilli - abstracts of posters. - Lausanne, Universite de Lausanne 1997. - S. B41.
[International Conference on Bacilli /9./. Lausanne (CH), 97.07.15-97.07.19]

054830 - MBU-M 980014 CZ eng A
Velík, J. - Gec, M. - Nerud, F. - Gabriel, J.
Accumulation of uranium by native and treated pellets of white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium.
In: Mini-symposium on Biosorption and Microbial Degradations - book of abstracts. - (Ed. Gabriel, J.; Novotný, Č.). - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - S. 80.
[Mini-symposium on Biosorption and Microbial Degradations. Praha ( CZ), 97.11.24-97.11.28]

054884 - MBU-M 980081 GB eng J
Větvička, V. - Šíma, P. - Hernychová, L.
Biological activity of coelomic fluid of Eisenia foetida.
Developmental and Comparative Immunology, 21 [2] 114 (1997).
[Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology /7./. Williamsburg (US), 97.07.21-97.07.25]
[Impact factor:0.988(91) 1.031(92) 1.177(93) 1.186(94) 1.340(95) 1.596(96) 1.318(97) 1.814(98) 1.857(99) 2.205(00) 2.909(01) 2,186(02) 2.390(03) ]

055175 - MBU-M 980101 DE eng J
Vohradský, J.
Adaptive classification of two-dimensional gel electrophoretic spot patterns by neural networks and cluster analysis.
Electrophoresis, 18 [15] 2749-2754 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/0636; GA ČR(CZ) GV310/96/K102
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

040731 - MBU-M 970189 DE eng J
Vohradský, J. - Li, X. M. - Thompson, C. J.
Identification of procaryotic developmental stages by statistical analyses of two-dimensional gel patterns.
Electrophoresis, 18 [8] 1418-1428 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/95/0636
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

055180 - MBU-M 980119 US eng A
Volc, J. - Daniel, G. - Kubátová, E. - Wood, D. A.
Pyranose 2-dehydrogenase from the basidiomycete Agaricus bisporus.
In: 1997 Biological Sciences Symposium. - Atlanta, Tappi 1997. - S. 413.
[1997 Biological Sciences Symposium. San Francisco (US), 97.10.19-97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1191; GA AV ČR(CZ) IAA620421

040653 - MBU-M 970128 DE eng J
Volc, J. - Kubátová, E. - Wood, D. A. - Daniel, G.
Pyranose 2-dehydrogenase, a novel sugar oxidoreductase from the basidiomycete fungus Agaricus bisporus.
Archives of Microbiology, 167 [1] 119-125 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1191; GA AV ČR(CZ) IAA620421
[Impact factor:1.640(91) 1.995(92) 1.898(93) 2.126(94) 1.801(95) 1.939(96) 2.351(97) 2.272(98) 2.209(99) 2.056(00) 2.156(01) 1,903(02) 1.989(03) ]

042277 - MBU-M 970250 CZ cze P
Volfová, O. - Dvořáková, J. - Sobotka, M. - Zobáč, P. - Kumprecht, I.
Způsob fermentační průmyslové výroby enzymového preparátu fytázy. Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR 1997. - 7 s.

054831 - MBU-M 980015 US eng A
Vondráková, D. - Pichová, A. - Breitenbach, M.
Morphological analysis of Saccharomyces cerevisiae RAS2 mutant cells during aging.
In: Yeast Cell Biology Meeting 1997. - Cold Spring Harbour, Cold Spring Harbour Laboratory 1997. - S. 47.
[Yeast Cell Biology Meeting. Cold Spring Harbour (US), 97.08.12-97.08.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0541

042317 - MBU-M 970302 GB eng J
Voříšek, J. - Gas, N. - Denis-Duphil, M.
Cerium-based ultracytochemical localization of aspartate transcarbamylase activity in the cell membrane complex of Saccharomyces cerevisiae.
Micron, 28 [3] 221-230 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/94/1192
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.574(94) 1.010(95) 1.263(96) 1.217(97) 1.209(98) 1.593(99) 1.324(00) 1.293(01) 1,537(02) 1.385(03) ]

054881 - MBU-M 980078 GB eng J
Voříšek, J. - Gas, N. - Denis-Duphil, M.
Cerium-based ultracytochemical localization of aspartate transcarbamylase activity in the yeast Saccharomyces cerevisiae.
Histochemical Journal, 29, [-] 718 (1997).
[Regular Symposium Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Praha (CZ), 96.11.17-96.11.20]
[Impact factor:1.358(91) 1.247(92) 1.324(93) 1.524(94) 1.500(95) 1.561(96) 1.747(97) 1.397(98) 1.161(99) 1.078(00) 1.169(01) 1,150(02) 0.671(03) ]

039638 - MBU-M 970105 GB J
Vosáhlová, J. - Pavlů, L. - Vosáhlo, J. - Brenner, V.
Degradation of bromoxynil, ioxynil, dichlobenil and their mixtures by Agrobacterium radiobacter 8/4.
Pesticide Science, 49 [3] 303-306 (1997).
Grant: GA203/95/1052
[Impact factor:0.983(92) 1.045(93) 0.904(94) 0.861(95) 0.799(96) 0.798(97) 1.134(98) 1.102(99) 1.236(00) 1.606(01) ]

046039 - MBU-M 970311 CZ eng A
Weignerová, L. - Suzuki, Z. - Huňková, Z. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Křen, V.
Regioselective chemoenzymatic glycosylation of pyridoxine.
In: 50. sjezd chemických společností - abstrakta. - Zlín, Česká chemická společnost 1997. - S. 90. - ().
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1267; GA AV ČR(CZ) IAA6020605

046049 - MBU-M 970322 FR eng A
Weignerová, L. - Suzuki, Z. - Huňková, Z. - Sedmera, P. - Havlíček, V. - Křen, V.
Pyridoxine as a testing substrate for screening of synthetic capabilities of glycosidases.
In: Biotrans 97. - La Grande Motte, Club Bioconversions en Synthese Organique 1997. - S. 147.
[International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations /3./. La Grande Motte (FR), 97.09.22-97.09.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6020605; GA ČR(CZ) GA203/96/1267

040661 - MBU-M 970139 CZ cze A
Weiser, J. - Kormanec, J. - Novotná, J. - Kalachová, L.
Proteosyntetický elongační faktor EF-Tu, jako možná součást bakteriálního enzoskelotonu.
In: Cytoskeletální klub - sborník abstrakt. - Praha, ÚMG AV ČR 1997. - S. -.
[Cytoskeletální klub. Vranovská Ves (CZ), 97.03.19-97.03.21]

040682 - MBU-M 970162 CN eng A
Weiser, J. - Kormanec, J. - Potúčková, L. - Homerová, D. - Vohradský, J. - Novotná, J. - Kalachová, L.
Overexpression and phosphorylation of translation elongation factor Tu from Streptomyces aureofaciens in Escherichia coli.
In: 10th International Symposium on Biology of Actinomycetes - book of abstracts. - Peking, Chinese Society for Microbiology 1997. - S. 1P23.
[International Symposium on Biology of Actinomycetes /10./. Peking ( CN), 97.05.27-97.05.30]

042307 - MBU-M 970290 US eng J
Weiser, J. - Wegensteiner, R. - Žižka, Z.
Ultrastructures of Nosema typographi Weiser 1955 (Microspora:Nosematidae) of the bark beetle Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae).
Journal of Invertebrate Pathology, 70 [2] 156-160 (1997).
Grant: Austrian Ministry of Science and Research(AT) GZ 45.244/2-46A/92
[Impact factor:0.902(91) 0.867(92) 0.878(93) 0.996(94) 0.882(95) 0.995(96) 1.069(97) 0.909(98) 0.960(99) 1.142(00) 0.898(01) 0,955(02) 0.798(03) ]

054832 - MBU-M 980016 AT eng A
Weiserová, M. - Firman, K.
Point mutations in the central conserved region of the DNA recognition subunit of R.EcoR1241 affecting subunit assembly of the endonuclease.
In: 4th New England Biolabs Workshop on Biological DNA Modification. - Innsbruck, Wilhelm Gutschlbauer Goldenes Dachl 1997. - S. 110.
[New England Biolabs Workshop on Biological DNA Modification /4./. Igls (AT), 97.09.02-97.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/1365

054833 - MBU-M 980017 GB eng A
Weiserová, M. - Firman, K.
Isolation of assembly mutants of the DNA recognition subunit of the type I restriction endonuclease R.ECOR1241.
In: 1997 International Fellows Meeting. - London, The Wellcone Trust 1997. - S. -.
[International Fellows Meeting. London (GB), 97.01.27]

039545 - MBU-M 970087 AU eng J
Wiedermann, U. - Štěpánková, R. - Hanson, L. A. - Kahu, H. - Dahlgren, U. I.
Vitamin A deficiency may lead to severe septicemia in germfree rats being colonized from birth with an Escherichia coli strain.
Immunology and Cell Biology, 75 [1] A22 (1997).
[International Congress of Mucosal Immunology /9./. Sydney (AU), 97.01.27-97.01.31]
Grant: GA303/96/1256GA311/97/0784
[Impact factor:0.903(92) 0.657(93) 1.195(94) 1.242(95) 0.805(96) 0.909(97) 1.905(98) 2.006(99) 2.201(00) 2.665(01) 2,494(02) 2.531(03) ]

040734 - MBU-M 970193 CA eng A
Wong-Lun-Sang, S. - Bernardini, J. J. - Hennard, C. - Kyslík, P. - Dell, A. - Abdallah, M. A.
Structure elucidation and 2D NMR assignments of pyoverdins produced by Pseudomonas fluorescens CHAO.
In: International Biometals Symposium -programme and abstracts. - Calgary, University of Calgary 1997. - S. 29.
[International Biometals Symposium. Calgary (CA), 97.08.10-97.08.14]

040158 - MBU-M 970512 DK eng J
Xiong, F. - Komenda, J. - Kopecký, J. - Nedbal, L.
Strategies of ultraviolet-B protection in microscopic algae.
Physiologia Plantarum, 100, 378-388 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/0457; GA ČR(CZ) GA204/95/1043
[Impact factor:1.685(91) 1.720(92) 1.548(93) 1.507(94) 1.700(95) 1.916(96) 1.797(97) 2.160(98) 2.460(99) 1.476(00) 1.760(01) 1,565(02) 1.767(03) ]

042324 - MBU-M 970514 US eng J
Zachleder, V. - Schlafli, O. - Boschetti, A.
Growth-controlled oscillation in activity of histone H1 kinase during the cell cycle of Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyta).
Journal of Phycology, 33, 673-681 (1997).
Grant: SNFSR(CH) 31-36.459.92; GA ČR(CZ) GA204/97/0576GA206/94/1200
[Impact factor:2.141(92) 2.213(93) 1.932(94) 1.876(95) 2.080(96) 1.847(97) 1.623(98) 2.053(99) 1.773(00) 2.057(01) 2,174(02) 2.026(03) ]

039539 - MBU-M 970078 GB eng J
Zinkevich, V. - Popova, L. - Kryukov, V. - Abadjieva, A. - Bogdarina, I. - Janščák, P. - Firman, K.
The HsdR subunit of R.EcoR124II:cloning and over-expression of the gene and unexpected properties of the subunit.
Nucleic Acids Research, 25 [3] 503-510 (1997).
[Impact factor:3.039(91) 3.294(92) 3.783(93) 4.097(94) 4.235(95) 4.488(96) 4.188(97) 4.878(98) 5.748(99) 5.396(00) 6.373(01) 7,051(02) 6.575(03) ]

039552 - MBU-M 970096 CZ eng J
Zobač, P. - Kumprecht, L. - Volfová, O. - Šimeček, K. - Dvořáková, J.
The effect of microbial phytase applied in feed mixtures on phosphorus and calcium utilization in chicken broilers.
Živočišná výroba, 42 [1] 13-22 (1997).
[Impact factor:0.012(91) 0.004(92) 0.033(93) 0.042(94) 0.063(95) 0.255(96) 0.194(97) 0.192(98) 0.195(99) ]

055182 - MBU-M 980132 US eng J
Žizka, Z. - Pelc, R. - Jizba, J. - Kandybin, N. V. - Sergeeva, M. V.
In situ assessment at subcellular level of the effects of macrotetrolide insecticides on mites by electron microscopy and X-ray microanalysis.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 58, [-] 165-172 (1997).
[Impact factor:1.628(91) 1.526(92) 1.543(93) 1.851(94) 1.601(95) 1.239(96) 1.058(97) 0.777(98) 1.033(99) 1.233(00) 1.078(01) 0,899(02) 0.768(03) ]

040718 - MBU-M 970175 CZ eng A
Žižka, Z.
Application of RCH-microscopy in herpetology and batrachology.
In: Herpetology 97 - abstracts. - (Ed. Roček, Z .; Scott, H.). - Praha, - 1997. - S. 230.
[World Congress of Herpetology /3./. Praha (CZ), 97.08.02-97.08.10]

046051 - MBU-M 970324 CZ cze A
Žižka, Z. - Hostounský, Z.
RCH-mikroskopie - nová metoda pro studium živých a fixovaných buněk.
In: 14. Biologické dny. - Praha, Československá biologická společnost 1997. - S. PS51/4.
[Biologické dny /14./. Praha (CZ), 97.11.03-97.11.06]

040744 - MBU-M 970205 CZ eng J
Žižka, Z. - Pelc, R.
Quantitative assessment of cell damage in situ: electron microprobe X-ray analysis of model organisms treated with noxious species.
Folia Microbiologica, 42 [5] 530-532 (1997).
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

040660 - MBU-M 970138 US eng J
Žižka, Z. - Weiser, J. - Wegensteiner, R.
Ultrastructures of Oocysts of Mattesia sp. in Ips typographus.
Journal of Eukaryotic Microbiology, 44 [1] 26A (1997).
[Czech Section Society of Protozoologists Annual Meeting /26./. Benetice (CZ), 96.09.24-96.09.27]
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 2.000(94) 1.173(95) 1.738(96) 1.232(97) 1.148(98) 1.417(99) 1.519(00) 1.739(01) 1,444(02) 1.513(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11