ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

105641 - UEK-B 20033032 RIV CZ eng J
Acosta, M. - Pavelka, M. - Janouš, D.
Heterogenity in woody-tissue CO2 efflux in a Norwy spruce stand.
Beskydy - The Beskids Bulletin, 16, [-] 73-78 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105642 - UEK-B 20033034 RIV CZ eng J
Acosta, M. - Pavelka, M. - Janouš, D.
Heterogeneity in woody-tissue CO2 efflux in a Norway spruce forest stand.
Beskydy - The Beskids Bulletin, 16, [-] 73-78 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105647 - UEK-B 20033042 RIV US eng J
Azevedo, R. B. - Silva, L. P. - Lemos, A. P. C. - Báo, S. N. - Lacava, Z. G. M. - Šafařík, I. - Šafaříková, M. - Morais, P. C.
Morphological study of Saccharomyces cerevisiae cells treated with magnetic fluid.
IEEE Transactions on Magnetics, 39 [5] 2660-2662 (2003).
[Intermag 2003. Bostom (US), 03.03.30-03.04.03 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087204; GA MŠk(CZ) OC 523.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.937(91) 0.837(92) 0.952(93) 0.758(94) 0.656(95) 0.791(96) 0.788(97) 0.704(98) 1.061(99) 0.720(00) 0.891(01) 1,016(02) 1.006(03) ]

105623 - UEK-B 20033014 RIV SIGLE CZ cze K
Boháč, J.
Vliv environmentálních faktorů na společenstva střevlíků a drabčíků(Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae).
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. - CZ, Ústav půdní biologie a Biologická fakulta 2003. - S. 113-118.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin.. CZ (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 341.20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105626 - UEK-B 20033017 RIV SIGLE CZ cze H
Boháč, J.
Střevlíkovití a drabčíkovití (Coleoptera, Staphylinidae) brouci NPR Brouskův mlýn a jejich využití pro biomonitorování stavu biotopů. České Budějovice, Calla 2003. - 7 s.
[Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Borovany (CZ), 03.06.06 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105631 - UEK-B 20033022 RIV SIGLE CZ cze K
Boháč, J.
Střevlíkovití a drabčíkovití (Coleoptera, Staphylinidae) brouci NPR Brouskův mlýn a jejich využití pro biomonitorování stavu biotopů.
In: Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. - České Budějovice, Calla 2003. - S. 14-18.
[Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.. Borovany (CZ), 03.06.06 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107773 - UEK-B 20033065 RIV SIGLE CZ cze M
Boháč, J.
Společenstva epigeických brouků národní přírodní památky "Terčino údolí" v Novohradských horách.
In: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. - České Budějovice, Jihočeská univerzita, Entomologický ústav AVČR 2003. - S. 193-199.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107772 - UEK-B 20033064 RIV CZ eng J
Boháč, J. - Matějíček, J.
New record of staphylinid beetle Pseudopsis sulcata Newman (Coleoptera, Staphylinidae) in Czech Republic from the Bohemian Forest.
Silva Gabreta. Silva Gabreta, 9, [-] 179-181 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107774 - UEK-B 20033066 RIV SIGLE CZ cze B
Boháč, J. - Matějíček, J.
Katalog brouků Prahy. Praha, Praha 2003. - 253 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105644 - UEK-B 20033039 SIGLE CZ cze K
Byss, M. - Kohoutek, J. - Tichý, R. - Tříska, J. - Zachař, P.
Chemické znečištění v barokním divadle na zámku v Českém Krumlově.
In: Program a sborník konference Ovzduší 2003. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Masarykova Univerzita Brno 2003. - S. 182-186.
[Ovzduší 2003. Brno (CZ), 03.06.05-03.06.07 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105652 - UEK-B 20033047 RIV CZ eng M
Cudlín, P.
The long-term offect of acidification on the condition and structure of Norway spruce foliage.
In: Long-term Acidification and Nutrient Degradation of Forest Soils ů Limiting Factors of Forestry Today. - (Ed. Hruška, J-Cienciala,E.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2003. - S. 131-137.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105653 - UEK-B 20033048 RIV CZ eng M
Cudlín, P.
The long-term offect of acidification on the condition and structure of Norway spruce foliage.
In: Long-term Acidification and Nutrient Degradation of Forest Soils ů Limiting Factors of Forestry Today. - (Ed. Hruška, J-Cienciala,E.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2003. - S. 131-137.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112194 - UEK-B 20043072 RIV SK eng J
Cudlín, P. - Goldbold, L. D. - Bonifacio, E. - Egli, S. - Fritz, W. H. - Gonthier, P. - Chmelíková, E. - Kowalik, P. - Martinotti, M. G. - Moravec, I. - Nicolotti, G. - Varese, C. - Peter, M. - Zanini, E.
Conditions of natural regeneration of Norway spruce ecosystems in the Krkonose Mountains.
Ekológia /Bratislava/, 22 [Supplement 1] 66-79 (2003).
[Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems. (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen (SK), 02.08.30-02.09.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

105618 - UEK-B 20033008 SIGLE SK eng A
Cudlínová, E. - Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Supporting regional development - scale dimension of sustainability (A case study from CR).
In: Linking Development with the Environment: Perspectives from the EU and accession countries. - Bratislava, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) Slovakia 2003. - S. 21.
[Linking Development with the Environment: Perspectives from the EU and accession countries. Bratislava (SK), 03.02.27-03.02.28 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105633 - UEK-B 20033024 RIV CZ cze J
Dadáková, E. - Vrchotová, N. - Tříska, J. - Kyseláková, M.
Stanovení volného a celkového kvercetinu v moravských červených vínech.
Chemické listy, 97 [7] 558-561 (2003).
Grant: GA MZe(CZ) QD1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95)0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00)0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

101228 - UPB-H 20033063 SIGLE SK cze A
Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Nováková, A. - Lukešová, A. - Tříska, J. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Zdroje polynenasycených mastných kyselin v jeskyních Slovenského krasu.
In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Program a abstrakty referátov. - Tále, Správa slovenských jaskýň 2003. - S. 6.
[Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. Tále (SK), 03.10.05-03.10.08 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

101171 - UPB-H 20033006 CZ cze K
Elhottová, D. - Uhlířová, E. - Tříska, J. - Krištůfek, V. - Kalčík, J. - Picek, T.
Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 63-68.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

102649 - UPB-H 20033091 SIGLE CZ cze A
Elhottová, D. - Uhlířová, E. - Tříska, J. - Krištůfek, V. - Kalčík, J.
Mikrobiální společenstvo a obsah vody v půdě.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 8.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář/8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

112173 - UEK-B 20043049 RIV SK eng J
Goldbold, D. - Fritz, H. - Cudlín, P. - Bonifacio, E.
Fine root status element contents in three Norway spruce stands in the Krkonose Mts.
Ekológia /Bratislava/, 22 [Supplement 1] 91-94 (2003).
[Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (20th International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems).. Zvolen (SK), 02.08.30-02.09.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

101444 - ENTU-I 20033091 SIGLE NL eng A
Gude, M. - Dietrich, S. - Mäusbacher, R. - Hauck, C. - Molenda, R. - Růžička, V. - Zacharda, M.
Probable occurrence of sporadic permafrost in non-alpine scree slopes in central Europe.
In: Proceedings. - Lisse, Lisse University 2003. - S. 6.
[International Conference on Permafrost /8./. Zurich (CH), 03.06.09-03.06.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z5007907

105630 - UEK-B 20033021 RIV SIGLE NL eng C
Gude, M. - Dietrich, S. - Mäusbacher, R. - Hauck, C. - Molenda, R. - Růžička, V. - Zacharda, M.
Probable occurrence of sporadic permafrost in non-alpine scree slopes in central Europe.
In: Proceedings 8th International Conference on Permafrost. - Nizozemí, A.A. Balkema (Lisse, NL). 2003. - S. 331-336.
[Conference on Permafrost /8./. Zürich (CH), 03.06.09-03.06.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105648 - UEK-B 20033043 RIV GB eng J
Hanousková, I. - Žaloudík, J. - Procházka, B. - Hakrová, P. - Růžička, V.
Landscape CHange in the Czech Republic during the 20th Century: protected areas and abandoned anthropogenic ecotones.
Landscape Research. Landscape Research, 28 [3] 309-316 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

104321 - FGU-C 20030064 RIV US eng J
Hofbauerová, K. - Kopecký ml., V. - Ettrich, R. - Kubala, M. - Teisinger, J. - Amler, E.
ATP-binding is stabilized by a stacking interaction within the binding site of Na(+)/K(+)-ATPase.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 306 [2] 416-420 (2003).
[]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/01/0254; GA ČR(CZ) GA204/01/1001; GA ČR(CZ) GA309/02/1479
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 113200001; CEZ:MSM 123100001; CEZ:AV0Z3042911
[Impact factor:3.803(91) 3.583(92) 3.312(93) 3.400(94) 3.179(95) 2.872(96) 2.971(97) 2.780(98) 3.161(99) 3.055(00) 2.946(01) 2,935(02) 2.836(03) ]

107768 - UEK-B 20033060 RIV CZ sla G
Hurtalová, T. - Matejka, F. - Janouš, D. - Rožnovský, J.
Vplyv smrekového porastu na prúdenie a vertikálne zvrstvenie teploty a vlhkosti vzduchu. (Ed. Rožnovský, J.; Litschmann, T.). - Brno, ČHMÚ Brno 2003. - 13 s.
[Mikroklima porostů. Brno (CZ), 03.03.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/03/1104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107766 - UEK-B 20033058 RIV CZ cze G
Janouš, D. - Marková, I.
Radiační režim smrkového porostu lokality Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy. (Ed. Rožnovský, J.; Litschmann, T.). - Brno, ČHMÚ Brno 2003. - 14 s.
[Mikroklima porostů. Brno (CZ), 03.03.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/03/1104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107770 - UEK-B 20033062 RIV SIGLE US eng C
Kindlmann, P. - Dixon, A. F. G.
INSECT PREDATOR-PREY DYNAMICS AND THE BIOLOGICAL CONTROL OF APHIDS BY LADYBIRDS.
In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF ARTHROPODS. - Morgantown, West Virginia, Forest Health Technology Enterprise Team 2003. - S. 118-124.
[ISBCA meeting/1./. Honolulu (US), 02.01.14-02.01.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:MSM 123100004

105640 - UEK-B 20033031 RIV CZ cze J
Klimánková, Z. - Pokorný, R. - Kulhavý, J.
Vodní režim horské smrčiny - srážky, intercepce.
Beskydy, 16, [-] 29 - 32 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; Evropská Unie(XE) EVK-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

101177 - UPB-H 20033012 SIGLE CZ eng A
Krištůfek, V. - Elhottová, D. - Tříska, J. - Šustr, V. - Lasák, R. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacteria affect the feeding preferences of Enchytraeus crypticus (Oligochaeta, Enchytraeidae)?
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 37.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

105639 - UEK-B 20033030 RIV CZ eng J
Kurasová, I. - Kalina, J. - Štroch, M. - Urban, O. - Špunda, V.
Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiances.
Photosynthetica, 41 [2] 209-219 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/1381; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

112135 - UEK-B 20043001 RIV CZ eng J
Kurasová, I. - Kalina, J. - Urban, O. - Štroch, M. - Špunda, V.
Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment.
Photosynthetica, 41 [4] 513-523 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) 522/03/P063; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

107771 - UEK-B 20033063 RIV CZ eng J
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
Gatekeepers' role in the development of tourism (Bohemian Forest case).
Silva Gabreta, 9, [-] 217 - 223 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105656 - UEK-B 20033055 RIV CZ eng J
Kutá-Smatanová, I. - Hogg, T. - Hilgenfeld, R. - Grandori, R. - Carey, J. - Vácha, F. - Štys, D.
Proteins and their crystals.
Materials Structure, 10 [1] 31-32 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ČR(CZ) GA206/00/D007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5051902; CEZ:MSM 123100001

105634 - UEK-B 20033025 RIV CZ cze J
Kyseláková, M. - Balík, J. - Veverka, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Totušek, J. - Lefnerová, D.
Resveratrol v červených vínech.
Vinařský obzor, 96 [7-8] 357-358 (2003).
Grant: GA MZe(CZ) QD1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105635 - UEK-B 20033026 RIV CZ cze J
Kyseláková, M. - Balík, J. - Veverka, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Totušek, J. - Lefnerová, D.
Vliv maceračních postupů na obsah resveratrolu a celkovou jakost červených vín.
Vinařský obzor, 96 [7-8] 355-356 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105629 - UEK-B 20033020 CZ ger G
Lapka, M.
Die Landschaft der Sudeten: eine verlorene und wiedergefundene Visitenkarte. (Ed. Mikšíček, P.). - Praha, Český les 2003. - 3 s.
[Zmizelé Sudety/Das verschwundene Sudetenland.. Praha (CZ), 03.12.03 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906

105646 - UEK-B 20033041 RIV CZ ger C
Lapka, M.
Die Landschaft der Sudeten: eine verlorene und wiedergefundene Visitenkarte.
In: Zmizelé Sudety/Das verschwundene Sudetenland. - (Ed. Mikšíček, P.). - Praha, Český les 2003. - S. 21,23,25.
[Zmizelé Sudety/Das verschwundene Sudetenland.. Praha (CZ), 03.12.03 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105628 - UEK-B 20033019 RIV GB eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Changing Landscapes, Changing Landscape's Story.
Landscape Research, 28 [3] 323-328 (2003).
[Symposium on Sustainable Landscapes in an Enlarged Europe.. Nové Hrady (CZ), 01.09.12-01.09.14 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 530; GA-(XE) QLK5-CT-2000-01211-SPRITE
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906

105650 - UEK-B 20033045 RIV SK eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Landscape changes and landscape scenery: social approach.
Ekológia (Bratislava), 22 [4] 365-375 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052; GA SPRITE(XE) QLK5-CT-2000-01211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

105670 - UPB-H 20033112 SIGLE CZ eng A
Lukešová, A. - Kaftan, D. - Lukeš, M.
Freezing tolerance of soil algae and cyanobacteria.
In: TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 31.
[TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. České Budějovice (CZ), 03.08.10-03.08.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

112190 - UEK-B 20043068 RIV SK eng J
Malenovský, Z. - Clevers, J. G. P. W. - Arkima, H. - Kuosmanen, V. - Cudlín, P. - Polák, T.
Spectral differences of the functional crown parts and status of Norway spruce trees studied using remote sensing information.
Ekológia /Bratislava/, 22 [Supplement 1] 207-210 (2003).
[Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen (SK), 02.08.30-02.09.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

107760 - UEK-B 20033051 RIV SK eng J
Marková, I. - Rožnovský, J. - Janouš, D.
Evaluation and reconstruction of global radiation at Bílý Kříž (the Czech Republic).
Ekológia (Bratislava), 22 [1] 85-97 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

107775 - UEK-B 20033067 CZ eng N
Matějíček, J. - Boháč, J.
FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC.
Klapalekiana, 39, [-] 131-135 (03.11.26).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107767 - UEK-B 20033059 RIV CZ sla G
Matejka, F. - Rožnovský, J. - Hurtalová, T. - Janouš, D.
Súčasný stav a perspektívy výskumu mikroklímy rastlinných porastov. (Ed. Rožnovský, J.; Litschmann, T.). - Brno, ČHMÚ Brno 2003. - 14 s.
[Mikroklima porostů. Brno (CZ), 03.03.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/03/1104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112189 - UEK-B 20043067 RIV SK eng J
Moravec, I. - Cudlín, P. - Polák, T.
Norway spruce crown structure changes under long-term multiple stress impact in Central European Mts.
Ekológia /Bratislava/, 22 [Supplement 1] 252-255 (2003).
[Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen (SK), 02.08.30-02.09.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

105657 - UEK-B 20033056 CZ eng B
Nedbal, L.
A contribution to system biology of plants: Reverse engineering of photosynthetic regulation by kinetic fluorescence imaging. České Budějovice, Česká republika, Attavena, o.p.s. 2003. - 224 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:MSM 12300001

107764 - UEK-B 20033056 CZ eng B
Nedbal, L.
A contribution to system biology of plants: Reverse engineering of photosynthetic regulation by kinetic fluorescence imaging. České Budějovice, Česká republika, Attavena, o.p.s. 2003. - 224 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 12300001; CEZ:AV0Z6087904

107762 - UEK-B 20033053 RIV NL eng J
Nedbal, L. - Březina, V. - Adamec, F. - Štys, D. - Oja, V. - Laisk, A. - Govindjee, A.
Negative feedback regulation is responsible for the non-linear modulation of photosynthetic activity in plants and cyanobacteria exposed to a dynamic light environment.
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, 1607 [1607] 5-17 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 123100001; CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 6.346(00) 4,678(02) 4.431(03) ]

105643 - UEK-B 20033035 RIV CZ eng J
Pavelka, M. - Janouš, D. - Acosta, M.
LIMITATION OF SOIL RESPIRATION DURING DRY PERIOD.
Beskydy, Bekids Bulletin, 16, [-] 47-52 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107761 - UEK-B 20033052 RIV US eng J
Pavlíček, J. - Sopko, B. - Ettrich, R. - Kopecký, J. - Baumruk, V. - Man, P. - Havlíček, V. - Vrbacký, M. - Martínková, L. - Křen, V. - Pospíšil, M. - Bezouška, K.
Molecular Xharacterization of Binding of Calcium and Carbohydrates by an Early Activation Antigen of Lymphocytes CD69.
Biochemistry, 42 [42] 9295-9306 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/00/1275; GA ČR(CZ) GA203/01/1018; GA AV ČR (CZ) IAA7020006; GA AV ČR(XC) BMH4-CT97-2671
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 113200002; CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:4.919(91) 5.196(92) 5.109(93) 5.234(94) 5.144(95)4.818(96) 4.572(97) 4.628(98) 4.493(99) 4.221(00)4.114(01) 4,064(02) 3.922(03) ]

105651 - UEK-B 20033046 SK cze N
Petříček, V. - Cudlín, P.
Máme bojovat proti povodním?
Životné prostredie, XXXVII [4] 177-179 (2003).
Grant: GA MŽP(CZ) SA/650/2/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112184 - UEK-B 20043062 RIV GB eng M
Pokorný, J. - Květ, J.
Aquatic Plants and Lake Ecosystems.
In: The Lakes Handbook, volume 1, Limnology and Limnetic Ecology. - (Ed. O´Sullivan, P.E.; Reynolds, C.S.). - Oxford, Blackwell Science Ltd. 2003. - S. 309-340.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/01/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112136 - UEK-B 20043002 RIV CZ cze J
Roháčová, M. - Boháč, J.
Výsledky studia střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků metodou zemních pastí v Přírodní památce Hradní vrch Hukvaldy (Pdbeskydský bioregion, Česká republika).
PRÁCE A STUDIE MUZEA BESKYD. Přírodní vědy, 13, [-] 133-145 ( 2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.077(91) 0.040(92) 0.038(93) 0.056(94) 0.067(95) 0.131(96) 0.195(97) 0.257(98) 0.157(99) 0.115(00) 0.139(01) 0,198(02) 0.240(03) ]

107763 - UEK-B 20033054 RIV DE eng J
Soukupová, J. - Smatanová, S. - Nedbal, L. - Jegorov, A.
Plant response to destruxins visualized by imaging of chlorophyll fluorescence.
Physiologia Plantarum, 118 [118] 399-405 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 123100001; CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.685(91) 1.720(92) 1.548(93) 1.507(94) 1.700(95) 1.916(96) 1.797(97) 2.160(98) 2.460(99) 1.476(00) 1.760(01) 1,565(02) 1.767(03) ]

105632 - UEK-B 20033023 RIV NL eng J
Šafaříková, M. - Roy, I. - Gupta, M. N. - Šafařík, I.
Magnetic alginate microparticles for purification of .alpha.-amylases.
Journal of Biotechnology, 105, [-] 255-260 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80; GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.511(92) 1.358(93) 1.408(94) 1.203(95) 1.445(96) 1.111(97) 1.451(98) 1.458(99) 1.311(00) 1.651(01) 2,202(02) 2.543(03) ]

112200 - UEK-B 20043079 RIV NL eng J
Šprtová, M. - Špunda, V. - Kalina, J. - Marek, M. V.
Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) samplings.
Photosynthetica, 41 [4] 533-543 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

107769 - UEK-B 20033061 RIV PL eng M
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Role of tourism in development of rural marginal areas (region of Šumava Mts. in Czech Republic).
In: Alternatives for European Rural Areas. - (Ed. Banski, J.; Owsinski, J.). - Polsko, Institute of Agricultural and Food Economics 2003. - S. 10.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105645 - UEK-B 20033040 SIGLE CZ cze K
Tříska, J. - Adamec, V. - Růžičková, K. - Huzlík, J. - Marešová, V.
Vliv dopravy na životní prostředí - polyaromatické uhlovodiky v odtokové vodě a sedimentu z dálničního tělesa.
In: Program a sborník konference Ovzduší 2003. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Masarykova univerzita Brno, Tocoen 2003. - S. 239-242.
[Ovzduší 2003. Brno (CZ), 03.06.05-03.06.07 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105636 - UEK-B 20033027 RIV CZ eng J
Urban, O.
Physiological impacts of elevated CO2 concentration ranging from molecular to whole plant responses.
Photosynthetica, 41 [1] 9-20 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

116916 - UEK-B 20043104 RIV RO eng J
Urban, O. - Pokorný, R.
Tree growth under the impact of elevated CO2 concentration and some practical assessments.
Anale I.C.A.S, 46, [-] 93-98 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105637 - UEK-B 20033028 RIV CZ eng J
Urban, O. - Pokorný, R. - Kalina, J. - Marek, M. V.
Control mechanisms of photosynthetic capacity under elevated CO2 concentration: evidence from three experiments with Norway spruce trees.
Photosynthetica, 41 [1] 69-75 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA522/00/1381
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

105638 - UEK-B 20033029 RIV CZ cze J
Urban, O. - Tůma, I.
Srovnání asimilačních schopností dvou druhů trav lesních holin ovlivněných zvýšeným UV-B zářením.
Beskydy, 16, [-] 61-64 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

100375 - UMBR-M 20033048 RIV CZ eng J
Vácha, F. - Kutý, M. - Durchan, M. - Šiffel, P. - Pšenčík, J.
Localisation of accumulated chlorophyll cation in reaction centre of photosystem II.
Materials Structure, 10, [-] 21-24 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ČR(CZ) GA206/02/0942; GA ČR(CZ) GP206/02/D177
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z5051902

105654 - UEK-B 20033049 RIV SIGLE CZ cze B
Zacharda, M.
Praktické poznatky o použití parazitoidů v biologické ochraně rostlin proti mšicím. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2003. - 5 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 842.30
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105624 - UEK-B 20033015 RIV GB eng J
Zemek, F. - Cudlín, P. - Boháč, J. - Moravec, I. - Heřman, M.
Semi-natural Forested Landscape under a Bark Beetle Outbreak: a case study of the Bohemian Forest.
Landscape Research, 28 [3] 279-292 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

107765 - UEK-B 20033057 RIV CZ cze G
Zvěřinová, Z. - Havránková, K.
Směr a rychlost proudění vzduchu na experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž. (Ed. Rožnovský, J.; Litschmann, T.). - Brno, ČHMÚ Brno 2003. - 6 s.
[Mikroklima porostů. Brno (CZ), 03.03.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/03/1104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

105619 - UEK-B 20033009 RIV CZ cze J
Žaloudík, J. - Hanousková, I. - Kolejka, J.
GIS a DPZ při hodnocení změn krajinné diverzity a ekostabilizačních složek v zemědělské krajině.
Ročenka GEOinfo, -, [-] 57-59 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11