ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

011348 - UT-L 930033 CZ eng J
Bayer, Z.
New Inversely Explicite Approximations of the Thermodynamic Functions on the Saturation Line of the Ordinary Water Substance in the Region from 4'C tu the Critical Point.
IT News, 2 [2] 29-44 (1993).

011381 - UT-L 930072 DB eng C
Beneš, J. - Veselý, E. - Novotný:CVUT-FSI, T.
Transmitted pulse analysis emploed for determination of the status of machine parts. Bergische Universitet
Proceedings of the Deutsch/Tschechisches Symposium uber Experimentelle Festkorpermechanik, 3 (1993).
[Bilateral Deutsch/Czech Symposium/4./. Bad Honnef (DB), 93.06.14-93.06.16]
Grant: IA27650

011382 - UT-L 930074 CZ eng C
Beneš, J. - Veselý, E. - Šebková, H.
Dynamic testing of contact parameters. Ústav termomechaniky AVČR
Euromech 306 Contact Impact, 1 (1993).
[Euromech 306 Contact Impact. Ústav termomechaniky AVČR Praha (CZ), 93.09.07-93.09.09]
Grant: IA27650

027513 - UFY-G 960002 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Disperze Rayleighových vln vyvolaných prostorovou diskretizací (MKP).
In: Výpočtová mechanika 93. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1993. - S. 6-11.
[Výpočtová mechanika 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

011338 - UT-L 930023 CZ cze J
Červ, J.
Numerický model šíření signálu akustické smise stěnovým pásem.
Strojnícky časopis, 44 [3] 216-233 (1993).
Grant: IA27007

011384 - UT-L 930077 CZ cze C
Červ, J. - Karlík, J. - Valeš, F. - Morávka, Š.
Stanovení maximálních ekvivalentních napětí (podle hypotézy HMH) při podélném rázu tlustých tyčí. Západočeská univerzita Plzeň
Sborník semináře "Výpočtová mechanika" , 12-18 (1993).
[Seminář Výpočtová mechanika. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: GA101/93/1195

011387 - UT-L 930082 CZ eng C
Červ, J. - Karlík, J. - Valeš, F. - Morávka:ZČU-Plzeň, Š.
Longitudinal collinear impact of two thick cylindrical bars solved by FEM and integral transform methods. Ústav termomechaniky AVČR 1993
Euromech 306 Colloquium Contact Impact, 1 (1993).
[Euromech 306 Contact Impact. Ústav termomechaniky Praha (CZ), 93.09.07-93.09.09]
Grant: GA101/93/1195

011386 - UT-L 930081 CZ eng C
Červ, J. - Landa, M. - Převorovský, Z.
Acoustic emission waveform analysis in a thin strip spelimen. Česká splečnost pro mechanika Praha
Proceedings of the 10th Danubia-Adria Symposium, 17-19 (1993).
[Symposium Danubia-Adria /10./. Měřín, 93.09.30-93.10.02]
Grant: IA27606

011368 - UT-L 930055 IT eng C
Daněk, O. - Vaněk, F. - Cibulka, J.
Experimental Investigation of Turbine Blades in Service. Springer 1993 ? s.
Diagnostic of Rotating Machines in Power Plants, (1993).
[Symposium on Diagnostic of Rotating Machines in Power Plants. Udine (IT), 93.10.27-93.10.29]
Grant:

011339 - UT-L 930024 CZ eng C
Formánek, P. - Horáček, J.
Image Processing in Evaluation of Holograms of Vibrating Cylindrical Tank.
In: Preceedings EAN '93 - UTAM AVČR
Experimentální analýza napětí /EAN '93/, 95-98 (1993).
[Experimentální analýza napětí /EAN'93/. Měřín (CZ), 93.05.23-93.05.25]
Grant: IA227614

011328 - UT-L 930008 GB eng J
Horáček, J.
Approximate theory of annular flow-induced instabilities of cylindrical shells.
Journal of Fluids and Structures, 7 [2] 123-135 (1993).
Grant: IA27614
[Impact factor:0.444(92) 0.623(93) 0.333(94) 0.372(95) 0.709(96) 0.323(97) 0.633(98) 0.733(99) 0.491(00) 0.735(01) 0,508(02) 0.791(03) ]

011354 - UT-L 930041 DB eng C
Horáček, J. - Simerská, C.
Engienvibration and stability of an ellastically supported plate in narrow channel conveying fluid. Technische Universitet Dresden 1993
Abstracts Wissenschaftliche Jahrestagung '93, 78 (1993).
[Conference in Dresden University. (DB), 93.04.12-93.04.16]
Grant: IA27614

011360 - UT-L 930047 CZ cze C
Horáček, J. - Simerská, C.
Jednoduchý model aeroelastické nestability tělesa v kanálu. Ústav termomechaniky AVČR
Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '93, 17-18 (1993).
[Kolokvium Dynamika tekutin. ÚT Praha (CZ), 93.10.19-93.10.21]
Grant: IA27614

011565 - UT-L 931003 CZ cze V
Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J. - Bajgarová, B.
Dynamické vlastnosti válcové nádrže s kapalinou. Praha, UT AV ČR 1993. - 49 s.
Grant: IA27614

011353 - UT-L 930039 PL j
Horáček, J. - Zolotarev, I.
Influence of the acoustic-structural couplings upon free of mechanical systems.
Archives of Acoustics, 18 [2] 297-309 (1993).
Grant: IA27614

011329 - UT-L 930009 DB ger J
Hortel, M.
Zur Beeinflussung von irregularen Schwingungsbereichen in nichtlinearen parameterregten Getriebesystemen.
Zeitschrift fur Angewandte Mathematik and Mechanik(ZAMM), 73 [4] T 78-T 80 (1993).

011358 - UT-L 930045 GB eng J
Hrubý, J. - Klomfar, J. - Šifner, O.
(T, p, Ro) relation of liquid Methanol at temperatures from 205 K to 321 K and pressure up to 50 MPa.
Journal Chemical Thermodynamics, 25 [10] 1229-1242 (1993).
Grant: IA27605
[Impact factor:0.743(91) 0.867(92) 0.978(93) 0.947(94) 1.091(95) 1.106(96) 1.022(97) 1.127(98) 0.914(99) 0.812(00) 0.956(01) 1,000(02) 0.986(03) ]

011359 - UT-L 930046 GB eng J
Huněk, I.
On a penalty formulation for contact-impact problems.
Computers & Structures, 48 [2] 193-203 (1993).
Grant:
[Impact factor:0.298(92) 0.261(93) 0.265(94) 0.294(95) 0.254(96) 0.376(97) 0.166(98) 0.346(99) 0.385(00) 0.418(01) 0,688(02) 0.634(03) ]

011378 - UT-L 930065 CH eng c
Jaňour, Z.
Environmetal Flow over Complex Terrain. IMHEF École Polytechnique Federale de Lausanne
COST Action F1 Complex three-dimensional viscous flows, 2 (1993).
[Cost Action F1 Workshop I.. Lausanne (CH), 93.04.04-93.04.06]

011332 - UT-L 930016 CZ eng C
Jaňour, Z.
Boundary Layer Control Numerical Experiment.
In: 2 ISAIF - Ústav termomechaniky AVČR
Proceedings 2 ISAIF, 309-314 (1993).
[International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Praha (CZ), 93.07.12-93.07.15]
Grant:

011356 - UT-L 930043 CZ eng J
Jonáš, P.
Artificial production of turbulence at high subsonic velocities.
IT News, 2 [1] 31-42 (1993).
Grant: IA27615

011372 - UT-L 930059 sk cze C
Jonáš, P.
Měření smykového napětí na stěně čidlem se žhaveným drátkem. INPEKO Žilina
Zborník prednášok Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutin, 3-7 (1993).
[Mezinárodní konference Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanika tekutin. Piešťany-Modrava (SQ), 93.04.27-93.04.28]
Grant: IA27612EC COST ActionF1.20

011374 - UT-L 930061 CZ cze C
Jonáš, P.
Příspěvek ke studiu přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence v proudu s periodickými pulsacemi. Ústav termomechaniky AVČR
Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '93, 29-30 (1993).
[Kolokvium Dynamika tekutin '93. ÚT Praha (CZ), 93.10.19-93.10.21]
Grant: IA27612

011377 - UT-L 930064 CH eng c
Jonáš, P.
Laminar to Turbulent in Boundary Layer. IMHEF École Polytechnique Federále de Lausanne
Cost Actian F1 Complex three-dimensional viscous flows, 4 (1993).
[COST Action F1 Workshop I.. Lausanne (CH), 93.10.04-93.04.06]
Grant: IA27612

011341 - UT-L 930026 DB eng C
Jonáš, P. - Jaňour, Z.
Some features of the Flow in a Sudden Expanding Channel. Technische Universitet Dresden 1993
Zusammenfassungen auf der wissenschaften Jahrestagung '93 GAMM, 165 (1993).
[GAMM Conference. Dresden (DB), 93.04.12-93.04.16]
Grant: IA27612

011355 - UT-L 930042 CZ eng C
Jonáš, P. - Purr, D.
Experiments on a flat-plate turbulent boundary layer with imposed periodic oscillations.
In: 2 ISAIF - Ústav termomechaniky AVČR
2ISAIF International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamcs of Internal Flows, 334A-334B (1993).
[2 ISAIF . ÚT AVČR (CZ), 93.07.12-93.07.15]
Grant: IA27612

011373 - UT-L 930060 CZ eng C
Jonáš, P. - Purr, D.
Experiments on a Flat Plate Turbulent Boundary Layers with Imposed Periodic Oscillations. Ústav termomechaniky AVČR
Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '93, 31-32 (1993).
[Kolokvium Dynamika tekutin '93. ÚT Praha (CZ), 93.10.19-93.10.21]
Grant: IA27612

011371 - UT-L 930058 CZ, DB GER Z
Jonáš, P. - Řehák, V.
Uber die Problematik der Messung von Wandschubspannungen mit hilfe wandbundiger Heissfoliensonden. Ústav termomechaniky AVČR
Uber die Problematik der Messung von Wandschubspannungen mit Hilfe Wandbundiger Heissfoliensonden, 1-36 ( 1993).
Grant: IA27612

011357 - UT-L 930044 GB eng J
Klomfar, J. - Hrubý, J. - Šifner, O.
Measurements of the p-v-T behavior of refrigerant R 134a in the liquid phase.
International Journal of Thermophysics, 14 [4] 727-738 (1993).
Grant: GA27605
[Impact factor:0.901(92) 1.049(93) 0.935(94) 0.838(95) 0.974(96) 0.808(97) 0.927(98) 0.736(99) 0.569(00) 0.773(01) 0,659(02) 0.743(03) ]

027523 - UFY-G 960049 CZ eng J
Kočandrle, P. - Červ, J.
Vibration of a cantilever beam kinetically excited at roller skate end and carrying a tip mass at the other.
Acta Technica CSAV, 38 [4] 459-472 (1993).

011383 - UT-L 930076 CZ eng J
Kočandrle:ZČU-Plzeň, P. - Červ, J.
Vibration of a cantilever beam kinamatically exited at roller skate end and carrying a tip mass at the other.
Acta Technica CSAV, 38 [4] 459-472 (1993).
Grant:

011342 - UT-L 930027 GB eng C
Kozánek, J. - Lallement:FR-UBESA--H, G.
Expansion of the Dynamic Flexibility Matrices of Auto-Adjoint Systems. University of Sheffield 1993
Modern Methods in Stress and Vibration Analysis, 82-94 (1993).
[Conference Modern Practice in Stress and Vibration Analysis. (GB), 93.04.20-93.04.22]
Grant: GA101/93/0278

011389 - UT-L 930092 US eng J
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Chalupová:CVUT-FE, V. - Russ:US, s.
Identification of the laminar-turbulent transition process in a plasma plume.
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 13 [4] 601-612 (1993).
[Impact factor:1.015(92) 0.754(93) 1.380(94) 1.197(95) 1.468(96) 1.057(97) 1.154(98) 1.218(99) 1.439(00) 1.610(01) 1,292(02) 1.157(03) ]

011343 - UT-L 930028 GB C
Lallement:FR-UBESA--H, G.
Parametric Correction of Self Adjoint Finite Element Models in the Presence of Multiple Eigenvalues. Universitt of Sheffield 1993
Modern Methods in Stress and Vibration Analysis, heffield, 130-141 (1993).
[Conference Modern Practice in Stress and Vibration Analysis. Sheffield (GB), 93.04.20-93.04.22]
Grant:

011385 - UT-L 930080 CZ eng J
Landa, M. - Červ, J. - Převorovský, Z.
Waveform analysis in acoustic emission source characterization.
Acta Technica CSAV, 38 [5] 569-579 (1993).
Grant: IA276006

011340 - UT-L 930025 CZ eng C
Lísal:FSI-N, M.
Calculation of incopressible rough-wall boundary-layer flows. Strojní fakulta ČVUT Praha
Workshop 93 Fluid Mechanics, 35-36 ( 1993).
[Workshop 93. Praha (CZ), 93.01.18-93.01.21]

011335 - UT-L 930020 CZ cze Cz
Machová, A.
Zbytková pnutí a deformace ve vláknovém kompozitu sklo/polyester. Dům techniky Plzeň
XVII Vystužené plasty '93 (XVII Reinforced Plastics '93), 158-167 (1993).
[Mezinárdní konference Reinforced Plastics/XVII./'93. Karlovy Vary ( CZ), 93.04.27-93.04.29]
Grant: IA27609

011364 - UT-L 930051 CZ eng J
Machová, A.
Interplanar Force Constants and Phonon Frequency Spectra.
Czechoslovak Journal of Physics B, 43 [1] 99-103 (1993).
Grant: IA276104

011376 - UT-L 930063 CZ eng Cx
Machová, A.
Microcrack Initiation by Impact Loading. Ústav termomechaniky AVČR
Abstracts of Presented Papers EUROMECH 306 Contact Impact, 1 (1993).
[Euromech Colloquium 306 Contact Impact. ÚT Praha (CZ), 93.09.07-93.09.09]
Grant: GA106/93/1110

011365 - UT-L 930052 GB eng J
Machová, A. - Dupák, J. - Koníček:FJFI-Q,
Novel Method of Preparation of Nuclear Orientation Thermometers by Melting.
Cryogenics, 33 [10] 1012-1015 (1993).
Grant:

011326 - UT-L 930005 DB eng J
Maršík, F. - Daněk, V.
Stability of the Numerical Solution of Transonic Potential Flow.
Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 73 [3] 173-178 (1993).
Grant: IA17601

011324 - UT-L 930001 CZ cze B
Okrouhlík, M.
Osobní počítače v počítačové mechanice. ČVUT fakulta jaderná a fyz. inženýrská, Praha 299 s.
Osobní počítače v počítačové mechanice, (1993).

011363 - UT-L 930050 CN eng C
Okrouhlík, M.
Dispersive properties of Lagrangian and Hermitian elements.
In: The IUTAM Symposium on Impact Dynamics Program and Abstracts - Chinese Academy of Sciences Beijing
The IUTAM Symposium on Impact Dynamics, 1-10 (1993).
[The Symposium on Impact Dynamics. Beijing (CN), 93.10.11-93.10.15]
Grant: GA101/93/0277

011347 - UT-L 930032 CZ eng J
Okrouhlík, M. - Hoeschl, C.
A Contribution to the Study of Dispersive Properties of One-Dimensional Lagrangian and Hermitian Elements.
IT News of the Institute of Thermomechanics, 2 [2] 2-26 (1993).
Grant: IA27650

012541 - UT-L 940011 GB Eng J
Okrouhlík, M. - Hoeschl, C.
A Contribution tu the Study of Dispertive Properties of one-dimensional Lagrangian and Hermitian Elements.
Computer & Structures, 49 [5] 779-795 (1993).
Grant: IA27650

011379 - UT-L 930066 CZ eng Z
Okrouhlík, M. - Huněk, I. - Plešek, J.
Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics. Ústav termomechaniky 1993 Praha
Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics, 147 (1993).

011325 - UT-L 930003 FR eng C
Okrouhlík, M. - Karlík, J.
Abount some traubles experienced by no previous experience with SYSTUS. Framasoft CSI Groupe Framatome
International User Meeting ACTES DES CONFERENCES MEETING RECORD, (1993).
[Internetional User Meeting Actes des Conference Meeting Record. Beaune (Fr.), 93.10.06-93.10.07]
Grant: IA27650

011344 - UT-L 930029 CZ Cze J
Peterka, F.
Vliv proměnnosti koeficientů restituce na vynucený pohyb mechanické soustavy s rázy.
Strojnícky časopis, 44 [4] 316-328 (1993).
Grant: IA27607

011345 - UT-L 930030 DB eng C
Peterka, F.
Numerical Solution of bi-planar vibration of beam with Obligue Impacts. Technical University Hamburg-Harburg 1993
EUROMECH European Nonlinear Oscillation Conference/1./, 120 (1993).
[European Nonlinear Oscillations Conference /1./. Hamburg (DB), 93.08.16-93.08.20]
Grant: IA27607

011349 - UT-L 930035 GB eng J
Peterka, F.
Comments on Periodic and Chaotic Behaviour of a Threshold-Limited two-degree-of-freedom System.
Journal of Sound and Vibration, 165 [2] 369-372 (1993).
Grant: IA27607
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95) 0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00) 0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

011351 - UT-L 930037 PL eng J
Peterka, F.
Dynamics of impact motions of a beam between stops and of a spherical pendulum in a channel with a flow of liquid.
Advances in Mechanics /Uspechi Mechaniki/, 15 [3-4] 93-121 ( 1993).
Grant: IA27607

011352 - UT-L 930038 CZ eng C
Peterka, F.
Three kinds of transition to chaotic impact motion in simple mechanical system with varying coefficient of restitution. Ústav termomechaniky AVČR
Euromech 306 Colloquium Contact Impact, 1 (1993).
[Euromech 306 Colloquium. ÚT Praha (CZ), 93.09.07-93.09.09]
Grant: IA27607

011361 - UT-L 930048 CZ Cze C
Peterka, F.
Numerická simulace pohybu s rázy. Západočeská universita Plzeň
Výpočtová mechanika '93, 147-154 ( 1993).
[Výpočtová mechanika '93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: IA27607

011362 - UT-L 930049 PL J
Peterka, F.
Periodic and chaotic self-oscillation with impacts of a spherical pendulum in axial flow.
Nonlinear Vibration Problems(Zagadnenia Drgaň Nielineowych), 25 [?] 385-395 (1993).
Grant: IA27607

011350 - UT-L 930036 PL eng C
Peterka, F. - Čipera, S.
Chaotic Motions in Mechanical System with Impacts.
Euromech 308 Chaos and Noise Dynamical Systems, 11 (1993).
[Euromech 308. Lodž (PL), 93.09.20-93.09.25]
Grant: IA27607

011369 - UT-L 930056 CZ cze C
Procházka, P.
Měření rychlých teplotních změn v proudicích plynech. Ústav termomechaniky AVČR
Sborník příspěvků Dynamika tekutin '93, 55-56 (1993).
[Kolokvium Dynamika tekutin '93. ÚT Praha (CZ), 93.10.19-93.10.21]

011370 - UT-L 930057 DB ger Z
Procházka, P.
Experimentelle Untersuchungen zur Struktur kompressibler Wirbel. Max-Planck-Institut fur Stromungsforschung, Gottingen
Experimentelle Untersuchungen zur Struktur Kompressibler Wirbel, 1-6 (1993).

011337 - UT-L 930022 CZ cze C
Převorovský, Z. - Landa, M. - Červ, J.
Experimentální a numerické zjišťování deformačních stavů pulsně zatíženého tenkého pásu. UTAM AVČR
Experimentální analýza napětí, 247-250 (1993).
[Experimentální analýza napětí/31./. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]
Grant: IA27606

013784 - UT-L 940002 CZ ze J
Převorovský, Z. - Landa, M. - Červ, J.
Akustická emise a šíření napěťových vln.
NDT Bulletin, 1 [4] 24-30 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27606

011333 - UT-L 930018 CZ eng C
Příhoda, J.
Development of Rough-Wall Turbulent Layers in Flows with Different Free-stream Turbulence.
In: Proceedings 2ISAIF - Ústav termomechaniky AVČR
Proceedings 2 ISAIF, 455-460 Vol.II (1993).
[International Symposiumon Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Praha (CZ), 93.07.12-93.07.15]

011375 - UT-L 930062 CZ cze C
Purr, D.
Problematika fázového středování. INPEKO ŽILINA
Zborník prednášok Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutin, 59-62 (1993).
[Mezinárodní konference Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutin. Piešťany-Modrava (SQ), 93.04.27-93.04.28]
Grant: IA27612

011346 - UT-L 930031 DB eng C
Půst, L.
Transiet Chaotic Motion. Technical University Hamburg-Harburg 1993
EUROMECH /Programme and Abstracts/ European Nonlinear Oscillations Conference, 120 (1993).
[European Nonlinear Oscillations Conference/1./. Hamburg (DB), 93.08.16-93.08-20]
Grant: IA27607

011390 - UT-L 930097 DB eng J
Půst, L.
The New Identification Method for Nonlinear Mechanical Systems.
ZAMM, 73 [4-5] T84-87 (1993).
Grant: IA27607

011391 - UT-L 930098 CZ cze J
Půst, L.
Mechatronika a mikromechanizmy-nové vědecké obory.
Věstník AVČR, 102 [1-2] 84-87 (1993).
Grant: IA27607

011392 - UT-L 930099 JP eng C
Půst, L.
Similarity Methods in Micromechanisms. Tokyo Institute of Technology
Proceedings of the 1st IFToMM International Micromechanisms Systems, 61-65 (1993).
Grant: IA27607

011380 - UT-L 930071 DB eng C
Šebková, H. - Beneš, J. - Veselý, E. - Veselý, J.
Dynamic characteristics of prestressed bolts. Bergische Universitet 1993
Proceedings of the Deutsch/Tschechisches Symposium uber Experimental Festkorpermechanik, 4 (1993).
[Bilateral Germain/Czech Symposium/4./. Bad Honnef (DB), 93.06.14-93.06.16]
Grant:

011330 - UT-L 930010 CZ cze J
Uruba, V.
Silová interakce kruhového válce a přičného turbulentního proudu vzduchu.
Strojnícky časopis, 44 [2] 166-177 (1993).

011331 - UT-L 930011 CZ cze J
Uruba, V.
Vícesložková dynamická váha.
Strojnícky časopis, 44 [1] 73-84 (1993).

011945 - UT-L 939000 CZ cze P
Ústav termomechaniky AV ČR,
Siloměrné čidlo.
In: P 277947. - Praha, ÚT AV ČR 1993. - - s.
Grant: GA101/93/1013

011946 - UT-L 939001 CZ cze P
Ústav termomechaniky AV ČR,
Zapojení pro teplotní kompenaci citlivosti polovodičového tenzometrického můstku.
In: P 278246. - Praha, ÚT AV ČR 1993. - - s.
Grant: GA101/93/1013

011336 - UT-L 930021 CZ cze J
Valeš, F. - Červ, J.
Napěťové vlny v diagnostice porušování materiálů.
Bulletin České akustické společnosti, [2/92] 18-23 (1993).
Grant: IA27007

011366 - UT-L 930053 sk cze C
Vaněk, F. - Cibulka, J.
Zařízení pro regulaci a měření průtoku plynu. Vysoká škola dopravy a spojov Žilina Katedra tepelných a hydraulických strojov inPEKO Žilina
Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín, 55-58 (1993).
[Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín. Piešťany (SQ), 93.04.27-93.04.28]
Grant: GA101/93/1013

011367 - UT-l 930054 CZ cze C
Vaněk, F. - Cibulka, J.
Snímače absolutního tlaku s křemíkovými čidly. Ústav termomechaniky AVČR
Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '93, 69-70 (1993).
[Kolokvium Dynamika tekutin '93. ÚT Praha (CZ), 93.10.19-93.10.21]
Grant: GA101/93/1013

011334 - UT-L 930019 CZ C
Vlček, V.
Changes in the Confined Flow Field Due to Bluff Body Vibration.
In: Proceedings 2 ISAIF - Ústav termomechaniky AVČR
Proceedings 2 ISAIF, 589-593 Vol.II (1993).
[International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Praha, 93.07.12-93-07.15]
Grant:

011388 - UT-L 930091 US eng J
Vogel, J. - Šára, L. - Krejčí, L.
A simple inverse heat conduction method with optimization.
International Heat and Mass Transfer, 36 [17] 4215-4220 (1993).
Grant: IA27610
[Impact factor:1.006(91) 0.565(92) 0.688(93) 0.894(94) 0.603(95) 0.670(96) 0.690(97) 0.695(98) 0.719(99) 0.654(00) 1.240(01) 1,268(02) 1.293(03) ]

011327 - UT-L 930007 CZ eng J
Zolotarev, I. - Vojtášek, S.
A note on the Hurwitz Problem for Polynomials with complex Coefficients.
Slaboproudý obzor /Electronic and Informatic Horizon/, 54 [1-2] 8-13 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11