ASEP

ÚRE - Ústav radiotechniky a elektroniky

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

015436 - URE-Y 940093 SIGLE US eng C
Aubrecht, I. - Miler, M.
Development of surface relief diffractive structures in photoresist : analogy between its mathematical model and geometrical optics.
In: NOIE'93. Nonconventional Optical Imaging Elements. - (Ed. Nowak, J.; Zajac, M.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 16-23. - ( Proceedings SPIE. 2169).
[International Colloquium NOIE'93. Rydzyna-Rokosowo (PL), 93.09.14-93.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26754

015374 - URE-Y 940034 US eng C
Bardošová, M. - Ali-Adib, Z. - Dunne, D. - Hodge, P. - Čtyroký, J.
Attenuation of light in polymeric LB (Langmuir-Blodgett) and spin coated films.
In: Design, Simulation, and Fabrication of Optoelectronic Devices and Circuits. - (Ed. Armenise, M. N.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 355-362. - (Proceedings SPIE. 2150).
[OE/LASE'94 Technical Conference. Los Angeles (US), 94.01.24-94.01.25]
Grant: OC240.10

015453 - URE-Y 940120 NL eng J
Beaumont, S. P. - Bertin, R. - Booth, C. N. - Buttar, C. - Carraresi, L. - Cindolo, F. - Colocci, M. - Combley, F. H. - Auria, S. D. - Papa del, C. - Dogru, M. - Edwards, M. - Foster, F. - Francescato, A. - Gray, R. - Hill, G. - Hou, Y. - Houston, P. - Hughes, G. - Jones, B. K. - Lynch, J. G. - Lisowski, B. - Matheson, J. - Nava, F. - Nuti, M. - O'Shea, V. - Pelfer, P. G. - Raine, C. - Santana, J. - Seller, P. H. - Shankar, K. - Sharp, P. H. - Skillicorn, I. O. - Sloan, T. - Smith, K. M. - Tartoni, N. - ten Have, I. - Turnbull, R. M. - Vanni, U. - Vinattieri, A. - Žďánský, K. - Zichichi, A.
Gallium arsenide charged particle detectors;trapping effects.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A, 342 [1] 83-89 (1994).
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0130
[Impact factor:0.795(91) 0.962(92) 0.968(93) 1.188(94) 1.091(95) 1.038(96) 0.890(97) 0.896(98) 0.921(99) 0.964(00) 1.026(01) 1,167(02) 1.166(03) ]

015397 - URE-Y 940053 SIGLE CZ eng C
Berka, Z. - Braun, J. - Žilka, Z.
Input language for system simulation.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 1 Sekce č.1, 2 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 91-94.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

021659 - URE-Y 950110 CZ cze V
Berka, Z. - Braun, J. - Žilka, Z.
Program ATIL. Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 482 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1990/B).

015462 - URE-Y 940126 SIGLE CZ cze V
Berková, D. - Čtyroký, J. - Matějec, V. - Chomát, M. - Pospíšilová, M. - Skalský, M. - Kuncová, G. - Maschke, J. - Ševčík, L.
Monitorování škodlivin a OL pomocí optovláknových senzorů. (Monitoring of hazardous and toxic chemicals fiber-optic sensors using). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 37 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1988/B).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208
Výzkumný záměr: Realizační zakázka SD - VTÚO/94

015383 - URE-Y 940051 SIGLE CZ eng C
Braun, J. - Berka, Z. - Žilka, Z.
Application of topological methods in models of analog nonreciprocal systems.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 1 Sekce č.1, 2 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 46-49.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

015456 - URE-Y 940138 CZ eng C
Braun, J. - Berka, Z. - Žilka, Z.
Transistor model with singular elements.
In: EDS'94. Proceedings of Electronic Devices and Systems Conference 1994. - 2 - Brno, Technical University 1994. - S. 84-86.
[EDS'94. Brno (CZ), 94.11.22-94.11.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

015407 - URE-Y 940062 CZ cze C
Buzek, O.
Primární etalonáž v oblasti času a frekvence. (Time and frequency primary standards).
In: Sborník ze semináře "Primární etalonáž v České republice". - Praha, ČMS 1994. - S. -.
[Primární etalonáž v České republice /S28-94/. Praha (CZ), 94.09.27]
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0170; Realizační zakázka č.6131

015419 - URE-Y 940084 CZ cze V
Buzek, O. - Čemusová, B.
Měření základních technických parametrů rubidiového frekvenčního normálu XSRM 208.4011.02. (Basic technical parameters measurement of the rubidium standard XSRM 208.4011.02). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 7 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1982/A).
Výzkumný záměr: Zakázka 6128

015458 - URE-Y 940122 CZ cze V
Buzek, O. - Čemusová, B.
Stabilita dopravního zpoždění optických tras skupinového etalonu času a frekvence. (Optical links transport delay stability of the group time and frequency standard). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 24 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1984/A).
Výzkumný záměr: Smlouva o zajištění programu metrologie, č. M/31/94

017594 - URE-Y 940136 CZ cze T
Chomát, M.
Zlatý věk optických vláknových zesilovačů.
Orig.: Desurvire, E. / The Golden Age of Optical Fiber Amplifiers. In: Physics Today, Vol. 47, 1994, No 1 pp. 20-27.
Československý časopis pro fyziku, 44 [3] 183-191 (1994).

015394 - URE-Y 940057 CZ cze C
Chomát, M. - Matějec, V. - Pospíšilová, M.
Evanescentní optické vláknové senzory chemických látek. (Evanescent wave fiber-optic chemical sensors).
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 Sekce č.3, 4 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 387-390.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: OC240.10; GA ČR(CZ) GA102/93/1208

015460 - URE-Y 940124 CZ cze V
Čermák, J.
Měření krátkodobé frekvenční stability v časové laboratoři ÚRE. (Short-term frequency stability measurements at the IREE Time laboratory). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 22 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1986/A).
Výzkumný záměr: Smlouva o zajištění programu metrologie, č. M/31/94-M/32/94

015392 - URE-Y 940066 CZ cze C
Čížek, V. - Štursa, J.
Některé vlastnosti rekursivních algoritmů pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace. (Some properties of recursive algorithms for DFT computation).
In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. - Brno, Katedra elektrotechniky a elektroniky VA 1994. - S. 162-165.
[Teorie obvodů STO-5. Brno (CZ), 94.10.12-94.10.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1054

015398 - URE-Y 940054 SK cze C
Čížek, V. - Švandová, H.
Wiegnerova-Villova distribuce a její použití k výpočtu okamžité frekvence. (Wigner-Ville distribution and its application to instantaneous frequency estimation).
In: Nové smery v spracovaní signálov 2. - Liptovský Mikuláš, SES pri VA SNP 1994. - S. 131-134.
[Nové smery v spracovaní signálov /2./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.05.25-94.05.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1054

015366 - URE-Y 940031 CZ cze C
Čtyroký, J.
Moderní fotonické vlnovodné struktury pro optické komunikace. (Modern photonic waveguide devices for optical communication).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 67-77.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: OC240.10

015439 - URE-Y 940104 CZ cze J
Čtyroký, J.
Od integrované optiky k integrované fotonice. (From integrated optics to integrated photonics).
Československý časopis pro fyziku, 44 [3] 172-182 (1994).
Grant: OC240.10

015442 - URE-Y 940107 CZ cze C
Čtyroký, J.
Modelování fotonických vlnovodných struktur se zpětnými odrazy. (Modelling of photonic waveguide devices with backreflections).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 124-125.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: OC240.10IAA267401

015450 - URE-Y 940110 CZ cze J
Čtyroký, J.
Konference o laserech, elektrooptice a kvantové elektronice. (Conference on lasers, electro-optics and guantum electronics CLEO/IQEC'94).
Československý časopis pro fyziku, 44 [2] 145-147 (1994).

015461 - URE-Y 940125 CZ cze V
Čtyroký, J. - Chomát, M. - Matějec, V. - Kuncová, G. - Maschke, J.
Optický vlnovodný senzor organofosforových látek pracující na principu evanescentní detekce. (Optical waveguide sensor of organosphorous species employing the principle of evanescent wave detection). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 12 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1987/B).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208
Výzkumný záměr: Realizační zakázka SD - VTÚO/94

015370 - URE-Y 940020 CZ eng C
Čtyroký, J. - Janta, J. - Skalský, M. - Schröfel, J.
Diagnostic methods for planar optical waveguides.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 Sekce č.3, 4 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 349-352.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783; GA MŠk(CZ) 240

015371 - URE-Y 940021 CZ eng C
Čtyroký, J. - Plešingr, J.
Modelling of optical waveguide structures.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 Sekce č.3, 4 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 383-386.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) 267401OC240.10

015441 - URE-Y 940106 US eng C
Čtyroký, J. - Plešingr, J.
Bidirectional beam propagation modeling of photonic structures based on mode expansion and matching.
In: Design, Simulation, and Fabrication of Optoelectronic Devices and Circuits. - (Ed. Armenise, M. N.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 116-124. - (Proceedings SPIE 2150).
[OE/LASE'94 Technical Conference. Los Angeles (US), 94.01.24-94.01.25]
Grant: OC240.10

015440 - URE-Y 940105 US eng J
Čtyroký, J. - Thylén, L.
Analysis of a directional coupler by coupled modes of a single waveguide.
Optics Letters, 19 [20] 1621-1623 (1994).
Grant: IAA267401OC240.10
[Impact factor:2.520(92) 2.449(93) 2.525(94) 2.627(95) 2.246(96) 2.487(97) 2.951(98) 3.537(99) 2.989(00) 3.195(01) 3,511(02) 3.395(03) ]

018695 - URE-Y 940131 CH V
Dohalská, M.
An overview of possible sound changer in accelerated natural sounds. Lausanne, EU COST 1994. -
[Management Committee Meeting of COST 233 /11./. Lausanne (CH), 94.11.23-94.11.25]
Grant: OC233.10.95

017590 - URE-Y 940132 CZ eng A
Dohalská, M. - Hedánek, J.
Vergleich von einigen Parametern des natürlichen Sprachsignals bei höheren Sprachtempo. (Comparison of some parameters at continously accelerated natural speech signal).
In: Speech Processing. Abstracts of 4th Czech-German Workshop. - Prague, IREE AS CR 1994. - S. 24.
[Workshop on Speech Processing /4./. Prague (CZ), 94.09.05-94.09.07]
Grant: OC233.10.95

028326 - URE-Y 960035 CZ eng JX
Dohalská, M. - Ptáček, M.
Quelques Remarques sur la Perception du Tchéque Syntétique. (Some remarks of the perception of Czech synthesis). (Ed. Lundin, F. J.). -
Acta Universitatis Carolinae - Philologica. Phonetica Pragensia, [8] 79-126 (1994).
Grant: OC233.10.95

015414 - URE-Y 940076 FR fre C
Dohalská, M. - Ptáček, M. - Vích, R.
Synthese TTS du tcheque et les remarques sur la segmantation temporelle. (The Czech TTS and the remarks on the time segmentation).
In: Actes XXemes Journees d'Etude Sur dela Parole. - (Ed. Wajskop, D. M.). - Lannion, TSS, France Télécom CNET/LAA 1994. - S. -.
[Journees d'Etude Sur de la Parole /20./. Trégastel (FR), 94.06.01-94.06.03]
Grant: OC233.10.95

015451 - URE-Y 940117 CZ eng C
Fiala, P. - Ryzí, Z. - Růžek, J. - Aubrecht, I. - Miler, M.
High efficiency optical relief diffraction structures.
In: Proceedings of the Third Annual University-Wide Seminar "CTU Seminar 94". - C - (Ed. Strejc, A.). - Prague, CTU 1994. - S. 197-198.
[CTU Seminar'94 /3./. Praha (CZ), 94.01.17-94.01.20]
Výzkumný záměr: FDR VŠ 1003/93

015417 - URE-Y 940077 NL eng A
Franconi, C. - Vannucci, I. - Vrba, J. - Novosad, T.
Heating features of hema applicators.
In: Programme and Abstract Book of Joint Meeting European Societies for Radiation Biology ESRB and Hyperthermic Oncology ESHO. - b.m.n. 1994. - S. 31.
[European Society for Radiation Biology and European Society for Hyperthermic Oncology. Amsterdam (NL), 94.06.01-94.06.04]

015443 - URE-Y 940112 GB eng J
Hasan, P.
Mean cycle slip time of first-order phase-locked loop with limiter phase detector.
Electronics Letters, 30 [5] 387-389 (1994).
[Impact factor:1.168(91) 1.059(92) 1.095(93) 1.159(94) 1.146(95) 1.141(96) 1.005(97) 1.152(98) 1.164(99) 0.931(00) 0.970(01) 1,072(02) 1.010(03) ]

015446 - URE-Y 940111 IT eng J
Hasan, P.
Multiple cochannel interference effects in a first-order phase-locked loop.
European Transactions on Telecommunications, 5 [3] 19/319-26/326 (1994).
[Impact factor:0.132(92) 0.058(93) 0.156(94) 0.144(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.253(98) 0.500(99) 0.418(00) 0.455(01) 0,415(02) 0.247(03) ]

015359 - URE-Y 940014 CZ cze C
Homola, J.
Vláknový polarizátor s povrchovým plazmonem. (Optical fibre surface plasmon polariser.)
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 112-113.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

015361 - URE-Y 940016 IT eng A
Homola, J.
Chemical fibre optic sensor employing surface plasmon excitation.
In: EUROPT(R)ODE II. Book of abstracts. - Firenze, IROE-CNR 1994. - S. 183.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors /2./. Firenze (IT), 94.04.19-94.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

015387 - URE-Y 940035 CZ eng C
Homola, J.
Thin films study by means of optically excited surface plasmons.
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajner, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 84-87.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

015408 - URE-Y 940065 CZ cze C
Horák, P.
Použití magnetofonu DAT k digitalizaci zvukových signálů. (Application of DAT recorder for digitizing acoustic signals).
In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. - Brno, Katedra elektrotechniky a elektroniky VA 1994. - S. 166-169.
[Teorie obvodů STO-5. Brno (CZ), 94.10.12-94.10.13]
Grant: OC233.10.95

015427 - URE-Y 940099 CZ cze C
Hüttel, I. - Vohralík, J. - Čtyroký, J. - Skalský, M.
Technologie planárních optických vlnovodů typu SiO2/Si3N4 na polovodičových podložkách. (Fabrication technology of planar optical waveguides using SiO2/Si3N4 on semiconductor substrates).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 114-115.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783

028328 - URE-Y 960037 CZ eng JX
Janota, P. - Dohalská, M. - Palková, Z. - Ptáček, M.
Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech. (Ed. Lundin, F. J.). -
Acta Universitatis Carolinae - Philologica. Phonetica Pragensia, [8] 33-58 (1994).
Grant: OC233.10.95

015404 - URE-Y 940060 CZ eng C
Janota, P. - Vích, R.
Text-to-speech synthesis of Czech and Slovak.
In: Proceedings of the 31st Conference on Acoustics. - (Ed. Jiříček, O.). - Prague, Czech Acoustical Society 1994. - S. 139-142.
[Conference on Acoustics /31./. Praha (CZ), 94.05.30-94.06.03]
Grant: OC233.10.95

015429 - URE-Y 940091 CZ cze V
Janta, J.
Rozklad integrovaně optických struktur pro litografickou technologii. (Decomposition of integrated-optical structures for lithographic technology). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 32 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1979/B).
Grant: IAA267401OC240.10

015434 - URE-Y 940092 CZ cze V
Janta, J.
Profil indexu lomu planárního optického vlnovodu II. (Refractive-index profile of planar optical waveguide). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 4 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1983/B).
Grant: IAA267401

015360 - URE-Y 940015 PL eng C
Jelínek, F. - Šaroch, J.
Broadband microwave modulator for optical fibre transmission of multichannel TV signal.
In: MIKON'94. - Warszawa, Telecommunications Research Institute (PIT) 1994. - S. 143-146.
[MIKON'94. International Microwave Conference /10./. Ksiaz (PL), 94.05.30-94.06.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26709

015365 - URE-Y 940019 CZ cze C
Jelínek, F. - Šaroch, J. - Velvarský, J.
Systém přenosu mnohokanálového TV signálu světlovodem s pomocnou frekvenční modulací na mikrovlnné subnosné. (Optical fibre system using FM modulation of a microwave subcarrier for transmission of multichannel television signal).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 94-95.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26709

015364 - URE-Y 940022 FR eng C
Kaňka, J.
Modelling of a dual-core fibre soliton laser.
In: COST Workshop'94 Optical Telecommunications. - Nice, CNRS 1994. - S. 141-144.
[COST Workshop'94 Optical Telecommunications. Nice (FR), 94.04.17-94.04.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26715OC241.10

015454 - URE-Y 940130 US eng J
Kaňka, J.
Numerical simulation of subpicosecond soliton formation in a nonlinear coupler laser.
Optics Letters, 19 [22] 1873-1875 (1994).
Grant: IAA267403OC241.10
[Impact factor:2.520(92) 2.449(93) 2.525(94) 2.627(95) 2.246(96) 2.487(97) 2.951(98) 3.537(99) 2.989(00) 3.195(01) 3,511(02) 3.395(03) ]

015381 - URE-Y 940046 CZ eng C
Karamazov, S. - Zelinka, J. - Kohout, J. - Vaniš, J. - Berková, D. - Walachová, J.
Stability of home made STM head.
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajer, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 39-42.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1056

015363 - URE-Y 940028 GB eng J
Karásek, M.
Optimum design of Er3+ doped fluoride fibre amplifiers pumped at 820 nm and 1480 nm.
IEE Proceedings. Optoelectronics, 141 [3] 167-172 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26715
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.727(94) 0.706(95) 0.526(96) 0.545(97) 0.628(98) 0.826(99) 0.792(00) 0.611(01) 0,492(02) 1.034(03) ]

015368 - URE-Y 940025 CZ cze C
Karásek, M.
Vláknové optické zesilovače. (Optical fibre amplifiers).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 55-66.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: IAA267403

015369 - URE-Y 940026 FR eng C
Karásek, M.
On the gain improvement of Pr3+-doped fluoride fibre amplifiers using ase suppressing components.
In: COST Workshop'94 Optical Telecommunications. - Nice, CNRS 1994. - S. 260-263.
[COST Workshop'94 Optical Telecommunications. Nice (FR), 94.04.17-94.04.21]
Grant: OC241.10

015373 - URE-Y 940027 NL eng J
Karásek, M.
Analysis of gain improvement of Pr3+-doped fluoride fibre amplifiers using an optical filter or isolator.
Optics Communications, 107, 235-239 (1994).
Grant: IAA267403
[Impact factor:1.178(91) 1.299(92) 1.110(93) 1.205(94) 1.193(95) 1.222(96) 1.258(97) 1.206(98) 1.352(99) 1.185(00) 1.354(01) 1,488(02) 1.482(03) ]

076194 - URE-Y 20000003 CZ cze D
Kašík, I.
Dopování křemených vláken netradičními dopanty. Doktorská disertační práce. DDIS 236. Praha, Ústav chemie skelných a keramických materiálů AV ČR 1994. - 120 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26715
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

015428 - URE-Y 940088 CZ cze C
Koudela, I. - Miler, M.
Optické propojování a mřížkové difraktivní elementy. (Optical interconnections and grating diffractive elements).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 126-127.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: IAA267405

015386 - URE-Y 940036 CZ eng C
Koudela, I. - Miler, M. - Skalský, M.
Control and monitoring of a modulation depth of interferometrically fabricated photoresist grating structures.
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajer, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 88-91.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: IAA267405

015438 - URE-Y 940095 US eng C
Koudela, I. - Miler, M. - Skalský, M.
Holographic optical element converting a Gaussian laser beam into uniform one.
In: NOIE'93. Nonconventional Optical Imaging Elements. - (Ed. Nowak, J.; Zajac, M.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 84-88. - ( Proceedings SPIE. 2169).
[International Colloquium NOIE'93. Rydzyna-Rokosowo (PL), 93.09.14-93.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26754

015399 - URE-Y 940055 SK cze C
Kroupa, V. F.
Kvantovací chyby při číslicové frekvenční syntéze. (Quantization errors in digital frequency synthesis.)
In: Nové smery v spracovaní signálov II. - II - Liptovský Mikuláš, SES pri VA SNP 1994. - 180-183 s.
[Nové smery v spracovaní signálov /II./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.05.25-94.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA267101

015400 - URE-Y 940056 DE eng C
Kroupa, V. F.
Intermodulation signals in direct digital frequency synthesizers.
In: EFTF'94. Proceedings of the 8th European Frequency and Time Forum with Contributions. - Vol. 1 Verbal contributions. - Düsseldorf, VDI-Projekt und Service 1994. - S. 627-645.
[EFTF'94 /8./. Weihenstephan (DE), 94.03.09-94.03.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA267101

015444 - URE-Y 940119 US eng C
Kroupa, V. F.
Spectral properties of DDFS: Computer simulations and experimental verifications.
In: Proceedings of the 1994 IEEE Frequency Control Symposium. - Piscataway, IEEE 1994. - S. 613-623.
[1994 IEEE International Frequency Control Symposium /48./. Boston ( US), 94.06.01-94.06.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA267101

015410 - URE-Y 940071 US eng J
Kubečková, M. - Pospíšilová, M. - Matějec, V.
Thin films sensitive to pH changes prepared by sol-gel method.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2 [1/2/3] 591-593 ( 1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) 44704
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

015426 - URE-Y 940090 CZ cze C
Kuchar, A.
Vývojové trendy v zavádění optických spojů do sdělovacích sítí. (Development trends in implementation of optical links into optical networks).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 100-103.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26709

015430 - URE-Y 940089 FR eng C
Kuchar, A.
An all-optical pan-European network based on star topology - its potential and limitations.
In: COST Workshop'94 Optical Telecommunications. - Nice, CNRS 1994. - S. 303-306.
[COST Workshop'94 Optical Telecommunications. Nice (FR), 94.04.17-94.04.21]
Grant: OC239.10

018694 - URE-Y 940115 CZ cze V
Kuchar, A.
Širokopásmové sítě ISDN. (Broadband ISDN networks). Praha, Telecom 1994. -

015452 - URE-Y 940118 CZ eng C
Kuchař, E. - Dunovský, J. - Aubrecht, I. - Dunovská, V. - Hüttel, I.
Laser welding in optoelectronics.
In: Proceedings of the Third Annual University-Wide Seminar "CTU Seminar 94". - C - (Ed. Strejc, A.). - Prague, CTU 1994. - S. 211-212.
[CTU Seminar'94 /3./. Praha (CZ), 94.01.17-94.01.20]
Výzkumný záměr: FDR VŠ 2813/93

017595 - URE-Y 940137 US eng J
Kuzmiak, V. - Maradudin, A. A. - Pincemin, F.
Photonic band structures of two-dimensional systems containing metallic components.
Physical Review. B, 50 [23] 16835-16844 (1994).
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

017804 - UFCH-W 940135 CH eng J
Lörinčík, J. - Šroubek, Z. - Bastl, Z.
Electronic Effects in Low-Energy Ion Sputtering of Rare Earth Trifluorides.
Radiation Effects and Defects in Solids, 128 [1/2] 127-133 ( 1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA16757
[Impact factor:0.648(91) 0.239(92) 0.290(93) 0.582(94) 0.580(95) 0.291(96) 0.249(97) 0.000(98) 0.444(99) 0.264(00) 0.380(01) 0,290(02) 0.407(03) ]

021882 - UFCH-W 950022 NL eng J
Lörinčík, J. - Šroubek, Z. - Gnaser, H.
Doubly Charged Ion Emission in Sputtering of Lanthanum Trifluoride.
Surface Science, 314 [3] 373-377 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA16757
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

015416 - URE-Y 940075 GB eng J
Malina, V. - Kohout, J. - Berková, D. - Micheli, V.
Effect of deposition parameters on the electrical and metallurgical properties of Au-Zn contacts to p-type InP.
Semiconductor Science and Technology, 9 [8] 1523-1528 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1059
[Impact factor:1.406(92) 1.525(93) 1.389(94) 1.237(95) 1.318(96) 1.141(97) 1.338(98) 1.223(99) 1.169(00) 1.079(01) 1,241(02) 1.603(03) ]

015358 - URE-Y 940013 GB eng J
Malina, V. - Schade, V. - Vogel, K.
Technological aspects of the preparation of Au-Zn ohmic contacts to p-type InP.
Semiconductor Science and Technology, 9 [1] 49-53 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1059
[Impact factor:1.406(92) 1.525(93) 1.389(94) 1.237(95) 1.318(96) 1.141(97) 1.338(98) 1.223(99) 1.169(00) 1.079(01) 1,241(02) 1.603(03) ]

015393 - URE-Y 940058 IT eng A
Matějec, V. - Chomát, M. - Kašík, I. - Pospíšilová, M. - Bartoň, Z.
Novel optical fiber for evanescent wave chemical sensing.
In: EUROPT(R)ODE II. Book of abstracts. - Firenze, IROE-CNR 1994. - S. 191.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors /2./. Firenze (IT), 94.04.19-94.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208

015422 - URE-Y 940073 BE eng C
Matějec, V. - Daříčková, A. - Vaníčková, M.
Properties of silica optical fibres in nuclear environment and theirdependence on materials and methods of fiber preparation.
In: Optical Fibre Sensing & Systems in Nuclear Environments. Programme & Technical Digest. - (Ed. Berghmans, F.). - Mol, Studie Centrum voor Kernenergie, Centre D'Etude de L'Energie Nucléaire 1994. - S. 27-28.
[International Symposium on Optical Fibre Sensing & Systems in Nuclear Environment /1./. Mol (BE), 94.10.17.-94.10.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750

015421 - URE-Y 940072 CZ eng A
Matějec, V. - Kašík, I. - Pospíšilová, M. - Kaňka, J.
Preparation, structure and optical properties of Al doped silica glass core of optical fibres.
In: NCM6. Abstracts of the Sixth International Conference on the Structure of Non-Crystalline Materials. - (Ed. Červinka, L.). - Praha, ICARIS 1994. - S. 161.
[NCM /6/. Praha (CZ), 94.08.29-94.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750

021657 - URE-Y 950052 US eng C
Matějec, V. - Pospíšilová, M. - Daříčková, A. - Vaníčková, M.
Attenuation of Silica Optical Fibers in Nuclear Environment and its Dependence on the Properties of Materials for Fiber Preparation.
In: Optical Fibre Sensing and Systems in Nuclear Environments. - (Ed. Berghmans, F.; Decréton, M.). - Bellingham, SPIE - International Society for Optical Engineering 1994. - S. 63-72. - ().
[Optical Chemical Sensors and Biosensors /3./. Mol (BE), 94.10.17-94.10.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750

015437 - URE-Y 940094 US eng C
Miler, M.
Generation of cylindrical wavefronts by bent grating.
In: NOIE'93. Nonconventional Optical Imaging Elements. - (Ed. Nowak, J.; Zajac, M.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 11-15. - ( Proceedings SPIE. 2169).
[International Colloquium NOIE'93. Rydzyna-Rokosowo (PL), 93.09.14-93.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26754

015418 - URE-Y 940078 CZ eng A
Nohavica, D.
Preparation of the periodic structures by meander type LPE.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Abstracts. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 1994. - S. 30.
[Joint Seminar on "Development of Materials Science in Research and Educations" /4./. Dobřichovice (CZ), 94.09.19-94.09.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/1058

015420 - URE-Y 940079 DE eng A
Nohavica, D. - Oswald, J.
Preparation of the periodic structures by meander type LPE.
In: ICVGE-8. Abstracts The Eight International Conference on Vapour Growth and Epitaxy. - Freiburg i. Br., Albert-Ludwigs-Universität 1994. - S. 141.
[ICVGE /8./. Freiburg (DE), 94.07.24-94.07.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/1058

015445 - URE-Y 940108 US eng C
Nolting, H. P. - März, R. - Capobianco, A. D. - De Angelis, C. - Čtyroký, J.
Results of Benchmark test for different numerical BPM algorithms.
In: Linear and Nonlinear Integrated Optics. - (Ed. Righini, G. C.; Yevick, D.). - Bellingham, SPIE 1994. - S. 275-295. - (SPIE. 2212).
[International Symposium on Integrated Optics. Lindau (DE), 94.04.11-94.04.15]
Grant: OC240.10

015448 - URE-Y 940109 US eng C
Nolting, H. P. - März, R. - Capobianco, A. D. - De Angelis, C. - Čtyroký, J.
Benchmark results for BPM algorithms.
In: Integrated Photonic Research. Technical Digest. - Washington, OSA 1994. - S. PD-8.1-PD-8.4.
[Integrated Photonic Research. San Francisco (US), 94.02.17-94.02.19]
Grant: OC240.10

015395 - URE-Y 940067 CZ eng C
Novosad, T.
Synthesis of signal with optimum correlation properties for code multiplexing.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 Sekce č.3, 4 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 266-269.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751OC231.10

015405 - URE-Y 940068 SK eng C
Novosad, T.
Code signals for code multiplexing.
In: Nové smery v spracovaní signálov II. - I - Liptovský Mikuláš, SES pri VA SNP 1994. - S. 127-130.
[Nové smery v spracovaní signálov /2./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.05.25-94.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751OC231.10

018697 - URE-Y 940114 CZ eng V
Novosad, T.
Binary sequences for spread spectrum channels with multiple access. Praha, EU COST 1994. -
[Management Committee Meeting of COST 233 /11./. Lausanne (CH), 94.11.23-94.11.25]
Grant: IA26751OC231.10

015376 - URE-Y 940039 SK eng J
Novotný, J.
Preparation of high-guality InGaAsP/InP edge-emitting 1.3 mm LEDs.
Elektrotechnický časopis. Journal of Electrical Engineering, 45 [6] 210-213 (1994).
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0120

015378 - URE-Y 940041 CZ cze C
Novotný, J. - Procházková, O.
Hranově emitující ELD pro pásmo 1,3 mm "V" typu. ("V" type Edge Light Emitting Diodes /LED/ for the 1.3mm band).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 128-129.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

015390 - URE-Y 940043 CZ eng A
Novotný, J. - Procházková, O.
Effect of LPE-growth buffer layer in the InGaAsP/InP systems.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Abstracts. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 1994. - S. 31.
[Joint Seminar on "Development of Materials in Research and Educations" /4./. Dobřichovice (CZ), 94.09.19-94.09.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

015377 - URE-Y 940040 CZ eng J
Procházková, O. - Šrobár, F. - Novotný, J.
On validity of a new definition of the threshold condition for injection lasers.
Czechoslovak Journal of Physics, 44 [9] 843-850 (1994).
Grant: GA102/93/0642
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0120
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

015367 - URE-Y 940024 CZ cze C
Přibil, J.
LPC syntezátor pro systém TTS. (The LPC Synthesator for a Text-to-Speech system).
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 201-204.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: OC233.10.95

015380 - URE-Y 940049 CZ eng C
Přibil, J.
Realisation of a TTS system for Czech and Slovak.
In: Proceedings of the 31st Conference on Acoustics. - (Ed. Jiříček, O.). - Prague, Czech Acoustical Society 1994. - S. 143-146.
[Conference on Acoustics /31./. Praha (CZ), 94.05.30-94.06.03]
Grant: OC233.10.95

015384 - URE-Y 940050 SK cze C
Přibil, J.
Určování vlastností číslicového filtru z jeho odezvy v časové oblasti bez použití FFT. (The computation of the frequency characteristics of a digital filter from his time response without using FFT).
In: Radioelectronics. - Košice, FEI TU 1994. - S. 114-119.
[Rádioelektronika'94. Košice (SK), 94.09.27-94.09.28]
Grant: OC233.10.95

015401 - URE-Y 940063 CZ cze C
Přibil, J.
Akustický výstup pro datové sítě. (The Acoustic output for data networks).
In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. - Brno, Katedra elektrotechniky a elektroniky VA 1994. - S. 147-150.
[Teorie obvodů STO-5. Brno (CZ), 94.10.12-94.10.13]
Grant: GA MŠk(CZ) 233

017592 - URE-Y 940134 CZ eng A
Přibil, J.
DAT interface for PC computers.
In: Speech Processing. Abstracts of the 4th Czech-German Workshop. - Prague, IREE AS CR 1994. - S. 29.
[Workshop on Speech Processing /4./. Prague (CZ), 94.09.05-94.09.07]
Grant: OC233.10.95

017593 - URE-Y 940135 CZ eng A
Přibil, J.
Czech TTS-system demonstration.
In: Speech Processing. Abstarcts of the 4th Czech-German Workshop. - Prague, IREE AS CR 1994. - S. 28.
[Workshop on Speech Processing /4./. Prague (CZ), 94.09.05-94.09.07]
Grant: OC233.10.95IA16757

015459 - URE-Y 940123 CZ cze V
Přibil, J. - Horák, P.
Jednosměrné datové rozhraní standardu SPDIF pro osobní počítače. (One-directional date interface in SPDIF standard for personal computers). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 50 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1985/B).
Výzkumný záměr: Realizační zakázka č.6135

015391 - URE-Y 940037 CZ eng A
Rosická, V. - Kohout, J. - Venkrbec, J. J. - Kousal, J. - Jedlička, T.
X-ray study of GaInSb ternary solid solution (TSS) prepared by a new method.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Abstracts. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, Maxdorf 1994. - S. 36.
[Joint Seminar on "Development of Materials in Research and Educations" /4./. Dobřichovice (CZ), 94.09.19-94.09.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

015409 - URE-Y 940070 US eng J
Sedlář, M. - Matějec, V.
Preparation of Fe3O4 thin film by the sol-gel method and its magnetic properties.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2 [1/2/3] 587-589 ( 1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) 44704; GA AV ČR(CZ) IA24750
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

015388 - URE-Y 940048 CZ eng C
Skalský, M. - Berková, D. - Rauluszkiewicz, J. - Aleszkiewicz, P. - Walachová, J.
InP gratings for calibration of STM actuators.
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajer, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 35-38.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1056

015413 - URE-Y 940082 CZ cze V
Skalský, M. - Čtyroký, J.
Měření ztrát planárních optických vlnovodů. (Optical planar waveguide loss measurement). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 42 s. - (Výzkumná zpráva. 1980/B).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783

015411 - URE-Y 940080 CZ cze C
Skalský, M. - Čtyroký, J. - Hüttel, I. - Vohralík, J.
Měření ztrát planárních vlnovodů. (Planar waveguide loss measurement).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 116-117.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: OC240.10; GA ČR(CZ) GA102/93/0783

015372 - URE-Y 940023 CZ eng C
Stádník, B.
New types of optoelecronics sensors with double panda and double bow-tie optical fibres.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 2 Sekce č.3, 4 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 342-344.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/0292

015431 - URE-Y 940087 CZ eng J
Stádník, B.
Double panda and double bow-tie optical fibres: material birefringence.
Acta Technica ČSAV, 39 [3] 365-371 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/0292

015389 - URE-Y 940042 CZ eng C
Starý, V. - Procházková, O. - Jurek, K. - Kohout, J.
Simultaneous measurement of composition and thickness of quaternarycompound films by EPMA.
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajer, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 80-83.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

015432 - URE-Y 940100 SK eng C
Šimša, J.
Code Acquisition of Direct-Sequence Spread-Spectrum Receiver as Testing of Hypothesis by Multiple-Dwell Resp. Sequential Test.
In: Nové smery v spracovaní signálov II. - II - Liptovský Mikuláš, SES pri VA SNP 1994. - S. 161-164.
[Nové smery v spracovaní signálov /2./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.05.25-94.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751OC231.10

015435 - URE-Y 940102 CZ cze C
Šimša, J.
Systémy s rozprostřeným spektrem. (Spread spectrum systems).
In: Radiokomunikace'94. - b.m.n. 1994. - S. 102-111.
[Radiokomunikace'94. Pardubice (CZ), 94.10.12-94.10.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751

015433 - URE-Y 940101 FI eng C
Šimša, J. - Tříska, I.
Comparison of multiple-dwell code acquisition detector rules in DS-SS serial search by envelope correlator.
In: IEEE ISSSTA'94. Proceedings "IEEE Third International Symposium on Spread-Spectrum Techniques and Applications". - 2 - Piscataway, IEEE 1994. - S. 614-618.
[IEEE ISSSTA'94 /3./. Oulu (FI), 94.07.06-94.07.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751OC231.10

015449 - URE-Y 940116 PT eng V
Šimša, J. - Tříska, I.
"Two-step rejection" and "Up-down counter" types of DS-SS code acquisition detector and their mean acquisition time in AWGN channel.
In: Technical Documents MCM COST 231. - COST 231 TD(94)027 - b.m.n. 1994. -
[Management Committee Meeting COST 231. Lisabon (PT), 94.01.18-94.01.21]
Grant: OC231.10

015379 - URE-Y 940044 CZ cze C
Šrobár, F.
Úloha zpětnovazebních mechanismů v optických a optoelektronických součástkách a systémech. (The role of feedback mechanism in optical and optoelectronic devices and systems).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 130-131.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

028327 - URE-Y 960036 CZ cze/eng D
Šrobár, F.
Nové metody charakterizace optoelektronických prvků a procesů. (New characterization methods for optoelectronic elements and processes). (Ed. Lundin, F. J.). - Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 44+242 s.

015424 - URE-Y 940096 NL eng J
Šroubek, Z. - Falcone, G. - Aiello, D. - Attanasio, C.
Ion emission from electronically perturbed solid surface.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B, 88 [4] 365-368 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA16757
[Impact factor:1.179(91) 1.152(92) 1.157(93) 1.073(94) 1.193(95) 1.140(96) 1.016(97) 1.093(98) 1.118(99) 0.955(00) 1.041(01) 1,158(02) 1.041(03) ]

015425 - URE-Y 940097 NL eng J
Šroubek, Z. - Oechsner, H.
Study of ionization processes in sputtering of LiF.
Surface Science, 311 [1/2] 263-268 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA16757
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

015463 - URE-Y 940127 CZ cze V
Štursa, J.
Rekursivní algoritmy pro výpočet DFT s omezenou přesností veličin. (Recursive algorithms for DFT computation with limited accuracy). Praha, ÚRE AV ČR 1994. - 30 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1989/A).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1054

015385 - URE-Y 940045 CZ cze J
Trkal, V.
60 let kvantové elektroniky? (60 Years of Quantum Electronics)?
Československý časopis pro fyziku, 44 [2] 83-91 (1994).
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0210

015447 - URE-Y 940103 US eng C
Tříska, I. - Šimša, J.
Multiple-dwell serial-search code acquisition of DS spread-spectrum receiver.
In: MELECON'94. Proceedings of the 7th "Mediterranean Electrotechnical Conference". - 1 - (Ed. Yüksel, Ö.). - Piscataway, IEEE 1994. - S. 35-38.
[MELECON'94 /7./. Antalya (TR), 94.04.12-94.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26751

015412 - URE-Y 940074 CZ cze C
Vaníčková, M. - Daříčková, A. - Matějec, V.
GI vlákno jako senzor ionizujícího záření. (GI fiber employed for the radiation dosimetry).
In: Optické komunikace'94. - Praha, TECH-MARKET 1994. - S. 134-135.
[OK'94. Praha (CZ), 94.03.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750

015423 - URE-Y 940081 CZ eng C
Venkrbec, J. J. - Kousal, J. - Štětina, J. - Fiksa, J. - Papež, J. - Rosická, V. - Knobloch, V. - Leitner, J.
Novel growth methods of optoelectronic crystals.
In: Proceedings of the Third Annual University-Wide Seminar "CTU Seminar 94". - B - (Ed. Strejc, A.). - Prague, CTU 1994. - S. 169-170.
[CTU Seminar'94 /3./. Praha (CZ), 94.01.17-94.01.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

015406 - URE-Y 940064 CZ cze C
Vích, R.
Výpočet spektrální obálky znělého řečového signálu skrytou homomorfní dekonvolucí. (Calculation of the spectral envelope of a voiced speech signal by hidden homomorphic deconvolution).
In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. - Brno, Katedra elektrotechniky a elektroniky VA 1994. - S. 154-157.
[Teorie obvodů STO-5. Brno (CZ), 94.10.12-94.10.13]
Grant: OC233.10.95

015415 - URE-Y 940069 DE ger C
Vích, R.
Anwendung der impliziten homomorphen Entfaltung für die LPC Analyse. (Application of hidden homomorphic deconvolution for LPC analysis).
In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung. - (Ed. Fellbaum, K.). - Berlin, Technische Universität 1994. - S. 335-340. - (Studientexte zur Sprachkommunikation. Heft 11).
[Elektronische Sprachsignalverarbeitung /5./. Berlin (DE), 94.11.05-94.11.07]
Grant: OC233.10.95

017591 - URE-Y 940133 CZ ger A
Vích, R.
Anwendung der impliziten homomorphen Entfaltung in der Sprachanalyse. (Application of the hidden homomorphic deconvolution in speech analysis).
In: Speech Processing. Abstracts of the 4th Czech-German Workshop. - Prague, IREE AS CR 1994. - S. 25-26.
[Workshop on Speech Processing /4./. Prague (CZ), 94.09.05-94.09.07]
Grant: OC233.10.95

018696 - URE-Y 940113 DK eng V
Vích, R.
The application of hidden homomorphic processing to speech signal analysis. Trondheim, EU COST 1994. -
[Management Committee Meeting of COST 233 /11./. Lausanne (CH), 94.05.19-94.05.20]

021658 - URE-Y 950109 CZ eng/ger A
Vích, R. (Ed.)
Speech Processing: Abstracts of 4th Czech-German Workshop.
In: Book of Abstracts. - Prague, IREE AS CR 1994. - 37 s.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /4./. Prague (CZ), 94.09.05-94.09.07]
Grant: OC233.10.95

015403 - URE-Y 940061 CZ eng C
Vích, R. - Horák, P.
Spectral smoothing of voiced speech signals by hidden homomorphic processing.
In: Proceedings of the 12th International Conference BIOSIGNAL'94. - (Ed. Rozman, J.). - Brno, Technical University 1994. - S. 142-144.
[Biosignál'94. Brno (CZ), 94.06.28-94.06.30]
Grant: OC233.10.95

015402 - URE-Y 940059 DE ger C
Vích, R. - Horák, P. - Víchová, E.
Experimente mit der Synthese der Frauenstimme. (Experiments with female voice synthesis).
In: Fortschritte der Akustik. - Teil C - Bad Honnef, DPG 1994. - S. 1317-1320.
[DAGA'94 /20./. Dresden (DE), 94.03.14-94.03.17]
Grant: OC233.10.95

028325 - URE-Y 960003 CZ ger J
Vích, R. - Přibil, J. - Víchová, E.
Neuer Sprachsynthetisator für die tschechische und slowakische Sprache. (New speech synthetizer for Czech and Slovak languages).
Acta Universitatis Carolinae - Philologica. Phonetica Pragensia, [ 8] 73-78 (1994).
Grant: OC233.10.95

015382 - URE-Y 940047 CZ eng C
Walachová, J. - Miles, R. J. - McGill, T. C. M.
Characterisation of materials and nanostructures by ballistic electron emission microscopy (BEEM).
In: Nanometrology Scanning Probe Microscopy and Related Techniques. - (Ed. Tománek, P.; Spajer, M.). - Brno, PC-DIR 1994. - S. 29-34.
[NANO'94. Brno (CZ), 94.08.29-94.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1056

015375 - URE-Y 940038 US eng J
Walachová, J. - Šroubek, Z. - Zelinka, J. - Kot, M. - Pittroff, W.
From InP/GaInAsP interface study to nanometer range heterostructure detection with probe method.
Journal of Vacuum Science and Technology. B, 12 [1] 312-316 ( 1994).
Výzkumný záměr: Ústavní úkol č.0130
[Impact factor:1.865(91) 2.270(92) 2.359(93) 1.704(94) 1.556(95) 1.897(96) 1.591(97) 1.662(98) 1.687(99) ]

015455 - URE-Y 940121 US eng J
Žďánský, K.
Temperature dependence of equilibrium electron density in AlGaAs governed by Sn-related DX centers.
Applied Physics Letters, 65 [15] 1933-1934 (1994).
Grant: IAA167108
[Impact factor:3.816(91) 3.537(92) 3.503(93) 3.072(94) 3.029(95) 3.092(96) 3.033(97) 3.349(98) 4.184(99) 3.906(00) 3.849(01) 4,207(02) 4.049(03) ]

015396 - URE-Y 940052 CZ eng C
Žilka, Z. - Braun, J. - Berka, Z.
Multiple fault location via nodal voltages measumements.
In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí "Radioelektronika'94". - 1 Sekce č.1, 2 - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1994. - S. 60-63.
[Radioelektronika'94. Brno (CZ), 94.04.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

015457 - URE-Y 940139 CZ eng C
Žilka, Z. - Braun, J. - Berka, Z.
Models of semiconductor devices for diagnostics of electronic systems.
In: EDS'94. Proceedings of Electronic Devices and Systems Conference 1994. - 2 - Brno, Technical University 1994. - S. 80-83.
[EDS'94. Brno (CZ), 94.11.22-94.11.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

015362 - URE-Y 940018 SK eng J
Žilka, Z. - Braun, J. - Col, K.
Application of singular value decomposition (SVD) to node fault diagnosis.
Elektrotechnický časopis. Journal of Electrical Engineering, 45 [4] 137-139 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11