ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

021526 - SLU-S 950141 RU rus C
Běloševská, L.
Literaturnaja dejatelnost' russkoj emigracii v Čechoslovakii.
In: Kulturnoje nasledije rossijskoj emigracii. 1917-1940. Kniga 2. - Moskva, Nasledije 1994. - S. 252-257. - ().
[Mezinárodní konference Kulturnoje nasledije rossijskoj emigracii 1917-1940. Moskva (RU), 93.09.08-93.09.12]

021525 - SLU-S 950134 CZ cz/eng/rus/ger/fre B
Běloševská, L. - Čermák, F. - Hronek, J.
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné.
In: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné. - Praha, Academia 1994. - S. 1384. - ().

021528 - SLU-S 950162 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: -, - / Gramatika na starobalgarskija ezik.
Rec.: Duriganov, I.:BL: Gramatika na starobalgarskia ezik.
Slavia, 63 [3] 239-242 (1994).

053548 - SLU-S 980033 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Simeonov sbornik (po Svetoslavonija prepis ot 1073 g.).
Slavia, 63 [2] 242-246 (1994).

053549 - SLU-S 980038 CZ cze J
Bláhová, E.
Nové katalogy slovanských rukopisů.
Slavia, 63 [4] 519-523 (1994).

053550 - SLU-S 980049 CZ ger R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Katalog na slavjanskite rakopisi v bibliotekata na Zorgavskija manastir v Sveta gora. Sofija 1994. 447 s.
Byzantinoslavica, 55 [2] 380-382 (1994).

021524 - SLU-S 950120 RU old/cze/rus B
Bláhová, E. - Pacnerová, L. - Večerka, R. - Cejtlin, R. M.
Staroslavjanskij slovar'. Moskva, Russkij jazyk 1994. - 843 s. - ().

021545 - SLU-S 950259 CZ cze J
Černá, M.
Literární obraz balkánské ženy jako součást tragismu srbského poválečného expresionismu.
Slavia, 63 [3] 427-436 (1994).

021546 - SLU-S 950260 CZ cze J
Černá, M.
Tragický vitalismus v srbské literatuře 20. let.
Slavia, 63 [1] 1-22 (1994).
[Literárněvědná společnost. Praha (CZ), 00.00.00]

053647 - SLU-S 980067 CZ cze R
Černá, M.
[Recenze].
Rec.: Ivanič,D.: Zabavno-poučna periodika srpskog realizma.- Beograd, 1988. - 370 s.
Slavia, 63 [1] 112-113 (1994).

053648 - SLU-S 980068 CZ cze R
Černá, M.
[Recenze].
Rec.: Těšič, G.: Srpska avantgarda, Polemički kontekst (dvadesete godine). - Novi Sad, 1991. - 385 s.
Slavia, 63 [1] 95-96 (1994).

053649 - SLU-S 980069 CZ cze R
Černá, M.
[Recenze].
Rec.: Tešič, G.:E: Književno delo Stanislava Vinavera. Zbornik radova. - Beograd, 1990.
Slavia, 63 [2] 96-97 (1994).

053650 - SLU-S 980070 CZ cze R
Černá, M.
[Recenze].
Rec.: Lasič, S.: Krleža. Kronologije života i rada. - Zagreb, 1982. - 458 s.
Slavia, 63 [1] 97 (1994).

053651 - SLU-S 980071 CZ cze R
Černá, M.
[Recenze].
Rec.: Vitoševič, D.: Srpski književni glasnik 1901-1914. - Beograd, 1990. - 293 s.
Slavia, 63 [1] 113 (1994).

021543 - SLU-S 950195 CZ slo J
Doležalová-Jensterle, A.
Eksperimentalna poezija v šestdesetih in sedemdesetih letih na Slovenskem.
Slavia, 63 [3] 287-298 (1994).

021544 - SLU-S 950196 CZ cze J
Doležalová-Jensterle, A.
Tomo Virk, Postmoderna in "mlada slovenska proza" (zpráva).
Slavia, 63 [3] 379-380 (1994).

037271 - SLU-S 970050 CZ old/cze/rus B
Herodes, S. - Konzal, V. - Páclová, I. - Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. 48.
In: Slovník jazyka staroslověnského. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1994. - S. 769-832. - ().

053652 - SLU-S 980072 RIV CZ cze J
Hloušková, J.
Erupce deníků a memoárů v posledním čtvrtstoletí.
Slavia, 63 [3] 299-307 (1994).

021522 - SLU-S 950105 CZ cze J
Konzal, V.
Latinské participium futuri v staroslověnském překladu (responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách I).
Slavia, 63 [2] 193-205 (1994).

021527 - SLU-S 950161 NL eng C
Leška, O.
Notes on so-called transposition.
In: Praguiana 1945-1990. - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 133-140.
[-. - (-), 00.00.00]

021530 - SLU-S 950051 PL ger J
Měšťan, A.
Die deutsche Polenliteratur und ihre Wirkung auf die tschechisch geschriebene Literatur in den böhmischen Ländern.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia, - [1297] 221-227 (1994).

021532 - SLU-S 950031 DE ger B
Měšťan, A.
K.-k. Beamte in den Boehmischen Laendern als deutsche und tschechische Schriftsteller.
In: Im Takte des Radetzkymarsches. - (Ed. Strelka, J. P.). - Bonn, P. Lang 1994. - S. 95-107.

021533 - SLU-S 950032 DE ger B
Měšťan, A.
Das k.-k. Militär in der tschechischen Literatur im 19. und 20. Jh.
In: Im Takte des Radetzkymarsches. - (Ed. Strelka, J. P.). - Bonn, P. Lang 1994. - S. 323-335.

021534 - SLU-S 950034 CZ cze B
Měšťan, A.
Přemysl Pitter a exil.
In: Přemysl Pitter. Život a dílo. - Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 1994. - S. 25-28.

021535 - SLU-S 950036 DE cze B
Měšťan, A.
Básnický rozlet Jana Zahradníčka. Jan Zahradníček za mřížemi.
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy II. - (Ed. Kratochvil, A.). - München-Brno-Plzeň, Česká expedice 1994. - S. 93-106.

021536 - SLU-S 950037 FR fre B
Měšťan, A.
Les principes de la tolérance religieuse chez Comenius.
In: La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l'oeuvre de Comeniu. - (Ed. Voisine-Jechova, H.). - Paříž, Presses de l'université de Paris-Sorbonne 1994. - S. 63-71.

021537 - SLU-S 950038 CZ cze B
Měšťan, A.
Roman Jakobson a česká literatura.
In: Slovo v úzkosti a naději. Sborník k 70. výročí narození Antonína Kratochvíla. - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 129-137.

021538 - SLU-S 950039 CZ cze B
Měšťan, A.
Češi a Slováci z pohledu západoevropského.
In: Idea Československa a střední Evropa. - Brno, Doplněk 1994. - S. 237-240.

021539 - SLU-S 950040 DE ger B
Měšťan, A.
Zur Rezeption der tschechischen Literatur im deutschen Sprachraum.
In: Res Slavica (Festschrift Hans Rothe). - (Ed. Thiergen, P.; Udolph, L.). - Paderborn-München-Wien-Zürich, Ferdinand Schoeningh 1994. - S. 587-599.

021540 - SLU-S 950041 DE ger J
Měšťan, A.
Die Prager deutsch-juedischen und tschechisch-juedischen Autoren im sprachlichen Wandel 1918-1938.
Sudetenland, - [4] 353-358 (1994).

021541 - SLU-S 950042 DE ger J
Měšťan, A.
Bohuslav Balbín als Initiator der national nicht getrennten Kulturgeschichte der böhmischen Länder.
Ethologie, 85 [5] 78-83 (1994).

021542 - SLU-S 950043 DE ger B
Měšťan, A.
Die tschechische Gegenwartsliteratur.
In: Abendgymnasium Marburg - Dokumentation des Schuljubilaeums und der Tschechischen Kulturwoche 1994. - Marburg, - 1994. - S. 82-91.

053654 - SLU-S 980074 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Hrabětová, I.: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. - Brno, 1992. - 161 s.
Slavia, 63 [1] 103-104 (1994).

053655 - SLU-S 980075 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Kautman, F.: F. M. Dostojevskij - věčný problém člověka. - Praha, 1992. - 263 s.
Slavia, 63 [1] 109 (1994).

053656 - SLU-S 980076 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Hopp, L.: Az "antemurale" és "conformitas humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban. - Budapest, 1992. - 208 s.
Slavia, 63 [1] 101-102 (1994).

053657 - SLU-S 980077 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 8. Jezykoznawstwo. - Warszawa, 1993. - 286 s.
Slavia, 63 [1] 99 (1994).

053658 - SLU-S 980078 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére - Naukovi doslidžennija na čest' Antonija Hodynky. - Nyíregyháza, 1993. - 92 s.
Slavia, 63 [1] 100-101 (1994).

053659 - SLU-S 980079 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Pražák, R.[a kol.]: Dějiny Maďarska. Brno, 1993. - 297 s.
Slavia, 63 [1] 100 (1994).

021523 - SLU-S 950116 CZ cze J
Pacnerová, L.
Český hlaholismus.
Slavia, 93 [2] 119-128 (1994).

053700 - UJC-A 980720 RIV RU rus/cze/grk B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Cejtlin, R. M. - Herodes, S.
Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam 10 -11 vekov). (Ed. Cejtlin, R. M.; Večerka, R.; Bláhová, E.). - Moskva, Russkij jazyk 1994. - 842 s.

028352 - UJC-A 960725 CZ cze B
Pacnerová, L. - Herodes, S. - Konzal, V.
Slovnik jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1994. - S. 705-768. - ().

028353 - UJC-A 960726 CZ cze B
Pacnerová, L. - Herodes, S. - Konzal, V. - Páclová, I.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1994. - S. 769-832. - ().

021521 - SLU-S 950097 DE ger C
Savický, N.
Geschriebene Sprache, gesprochene Sprache - im Lichte der philosophischen Kategorie der Vergegenstandlichung.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. - (Ed. Čmejrková, S. a kol.). - Tubingen, Gunter Narr 1994. - S. 193-196. - ().
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

053545 - SLU-S 980020 CZ cze J
Savický, N.
Lexikologie a lexikografie na Sjezdu slavistů 1993.
Slavia, 63 [2] 226-227 (1994).

053546 - SLU-S 980021 CZ rus J
Savický, N.
[Recenze].
Slavia, 63 [1] 91-93 (1994).
Grant: GA404/93/0262

021520 - SLU-S 950092 CZ cze J
Savický, N. - Sádlíková, M. - Šišková, R. - Šlaufová, E.
Slovník postpřelomové doby.
Slavia, 63, 267-276 (1994).

053547 - SLU-S 980022 SU rus B
Savický, N. - Šišková, R.
K metodologii sopostavitel'nogo izučenija dinamiki slovarnogo zapasa.
In: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov. - Moskva, Nauka 1994. - S. 51-56.

053544 - SLU-S 980014 CZ cze R
Šišková, R.
[Recenze].
Rec.: Sokolová, Františka / Francisko Skoryna v díle českých slavistů. Praha, 1992.
Rec.: Sokolová, Františka: Francisko Skoryna v díle českých slavistů. Praha, 1992.
Slavia, 63 [2] 253-256 (1994).

021529 - SLU-S 950167 CZ cze/ukr B
Šišková, R. - Kurimský, A. - Savický, N.
Ukrajinsko - český slovník.
In: Ukrajinsko - český slovník. - Praha, Academia 1994. - S. 1-700.

053653 - SLU-S 980073 RIV CZ cze J
Švábová, J.
Starozákonní citáty v kodexu Supraslském ve srovnání s nejstaršími dochovanými parimejníky.
Slavia, 63 [2] 207-218 (1994).

021531 - SLU-S 950057 CZ cze B
Vavřínek, V. - Avenarius, A. - Dostálová, R. - Hrochová, V. - Fiala, V. - Loos, M. - Tůma, O.
Dějiny Byzance. 2. vyd. Praha, Academia 1994. - 529 s. - ().

021547 - SLU-S 950294 CZ cze J
Wollman, S.
Dostojevskij.
Verlobung in Traum. Zásnuby ve snu, 1, 43-4 (1994).

021548 - SLU-S 950295 DE ger B
Wollman, S.
Die Literaturen in der Österreichischen Monarchie in 19. Jahrhundert in ihrer Sonderentwicklung.
In: Nordhein-Westfalische Akademie der Wissenschaften. Geisteswissenschaften. - München, Westdeutscher Verlag 1994. - S. 11.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11