ASEP

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031413 - UFY-G 960079 CZ cze C
Balda, M.
Vícekanálové sledování kumulace poškození v reálném čase.
In: Dynamika strojů `96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 5-12.
[Kolokvium Dynamika strojů `96. Praha (CZ), 96.02.06-96.02.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

034331 - UFY-G 960070 CZ cze B
Balda, M.
Úvod do MATLABu. 1. dotisk vyd. Plzeň, Vydavatelství ZČU 1996. - 41 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

038645 - UFY-G 970010 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Pohyb Rayleighových vln ve dvojrozměrném prostoru (rovinná napjatost) modelovaném pomocí MKP (síť z rovnostranných trojúhelníků). Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 25 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

054190 - UFY-G 980002 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Tlustá válcová skořepina zatížená radiální rázovou silou. Exaktní teorie malých přetvoření. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 39 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

031409 - UFY-G 960074 GB eng J
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Rayleigh dispersion due to spatial (FEM) discretization of a thin elastic solid having non-curved boundary.
Computers and Structures, 58 [6] 1233-1244 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195
[Impact factor:0.298(92) 0.261(93) 0.265(94) 0.294(95) 0.254(96) 0.376(97) 0.166(98) 0.346(99) 0.385(00) 0.418(01) 0,688(02) 0.634(03) ]

034326 - UFY-G 960062 SIGLE CZ eng I
Holeček, M.
Scale dependent space averaging. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 11 s.
Grant: GA101/94/0807

034327 - UFY-G 960064 CZ cze C
Holeček, M. - Klášterka, H.
Mikrokontinuální popós.
In: Výpočtová mechanika `96. - Plzeň, ZČU KME 1996. - S. 69-76. - ().
[Výpočtová mechanika `96 /12./. Pernink (CZ), 96.10.29-96.11.01]
Grant: GA101/94/0807

031411 - UFY-G 960077 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
RAYs - soubor programů pro výpočty zobecněnou paprskovou metodou. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 14+1FD5.25" s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034323 - UFY-G 960059 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
Waveletová analýza. 1. Teoretický úvod. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 110 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034328 - UFY-G 960065 CZ cze C
Hora, P.
Waveletový přístup k násobení matic.
In: Výpočtová mechanika `96. - Plzeň, ZČU KME 1996. - S. 77-82. - ().
[Výpočtová mechanika `96 /12./. Pernink (CZ), 96.10.29-96.11.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034333 - UFY-G 960073 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
TRACE 8608A - popis programování a ovladače pro TestPoint. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 65 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034332 - UFY-G 960072 SIGLE CZ cze I
Hora, P. - Balda, M. - Valeš, F.
Dovybavení laboratoří ÚFTS pro potřeby specializovaného studia v oblasti experimentální mechaniky. Závěrečná zpráva projektu č. 0760 FRVŠ pro rok 1996. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 40 s.
Grant: MŠ FRVŠ(CZ) 0760/96

031412 - UFY-G 960078 CZ cze C
Kermes, J. - Michálek, J.
Experimentální metoda a rozbor napjatosti ke sledování vlivu třecí koroze na únavovou pevnost.
In: Experimentální analýza napětí. - Plzeň, ZČU KME-FAV 1996. - S. 101-106. - ().
[Experimentální analýza napětí /34./. Plzeň (CZ), 96.06.03-96.06.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) Interní grant ZČU

034325 - UFY-G 960061 SK eng C
Kermes, J. - Michálek, J.
The influence of plasma coatings on fatigue life of carbon steels.
In: INTERANTIKOR 96. Problematika povrchových úprav a korózia. - Košice, DT ZSVTS 1996. - S. 225-231.
[Interantikor 96. Košice (SK), 96.10.21-96.10.24]
Grant: GA101/95/0087

034335 - UFY-G 960019 SIGLE CZ cze I
Michálek, J.
Dynamické únavové zkoušky konstrukční uhlíkové ocele ČSN 41 1523. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 10 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

031414 - UFY-G 960080 SIGLE CZ cze I
Morávka, Š.
Podélný ráz tlustých válcových polonekonečných tyčí. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 143 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

034329 - UFY-G 960066 CZ cze C
Morávka, Š.
Porovnání analytického výpočtu nestacionární rázové napjatosti kontinua s diskrétním modelem MKP.
In: Výpočtová mechanika `96. - Plzeň, ZČU KME 1996. - S. 171-178. - ().
[Výpočtová mechanika `96 /12./. Pernink (CZ), 96.10.29-96.11.01]

034321 - UFY-G 960057 SIGLE CZ cze I
Pátek, J.
Využití výpočtů nestacionární napjatosti příčně buzené tenké a tlusté desky v diagnostických metodách. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 153 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034330 - UFY-G 960067 CZ cze C
Pátek, J.
Šíření rázových vln v desce a kalibrace mikrokladívka.
In: Výpočtová mechanika `96. - Plzeň, ZČU KME 1996. - S. 193-200. - ().
[Výpočtová mechanika `96 /12./. Pernink (CZ), 96.10.29-96.11.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

034334 - UFY-G 960018 SIGLE CZ cze V
Tikal, B. - Valeš, F.
Pevnostní analýza pádového pracoviště pro zkoušky IAEA. Plzeň, ZČU KIMEX 1996. - 44 s.
Grant: HS(CZ) ŠKODA-KIMEX

034322 - UFY-G 960058 SIGLE CZ cze I
Valeš, F. - Červ, J.
Analytické, numerické a experimentální řešení nestacionární napjatosti tenké a tlusté skořepiny. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 57 + dodatky s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

031410 - UFY-G 960075 JP eng J
Valeš, F. - Morávka, Š. - Brepta, R. - Červ, J.
Wave propagation in a cylindrical bar due to longitudinal impact.
JSME International Journal. A: Mechanical and Material Engineering , 39 [1] 60-70 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.043(93) 0.219(94) 0.182(95) 0.181(96) 0.169(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

034324 - UFY-G 960060 CZ eng C
Zeman, V. - Dupal, J. - Michálek, J.
Parametric and nonlinear vibration of mechanical systems by modal synthesis method.
In: EUROMECH - Nonlinear Oscillation. - (Ed. Půst, L.; Peterka, F.). - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 511-514. - ().
[EUROMECH - European Nonlinear Oscillation Conference /2./. Praha ( CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA101/95/0087

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11