ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

093677 - UJC-A 20020003 CZ cze R
Bachmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Hladká, Z.: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. - Brno, 2000. 243 s.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 57-60 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093722 - UJC-A 20020048 CZ cze J
Bachmannová, J.
Životní jubileum Pavla Jančáka.
Jazykovědné aktuality, 39 [1-2] 63-65 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093731 - UJC-A 20020057 CZ cze R
Bachmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Vačeva-Choteva, M. - Keremidčieva, S.: Govorat na selo Zarovo - Solunsko. - Sofija, 2000. 463 s.
Slavia, 71 [2] 207-210 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109087 - UJC-A 20030176 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
266 všem lok. sg. n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 388-390.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109088 - UJC-A 20030177 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
267 všichni nom. pl. m. živ. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 390-392.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109089 - UJC-A 20030178 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
268 všem dat. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 392-393.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109090 - UJC-A 20030179 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
269 jednoho gen. sg. m/n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 394-395.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109091 - UJC-A 20030180 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
270 jednom lok. sg. m./n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 394-396.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109092 - UJC-A 20030181 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
271 jedněch gen. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 396-397.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109093 - UJC-A 20030182 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
272 jedním instr. sg. m./n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 396, 398-399.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109094 - UJC-A 20030183 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
273 oba dva nom. m. živ. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 398-399.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109095 - UJC-A 20030184 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
274 dvou gen., lok. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 398, 400-401.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109096 - UJC-A 20030185 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
275 dvěma dat. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 400-401.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109097 - UJC-A 20030186 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
276 tří, třech gen., lok. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 400, 402-403.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109098 - UJC-A 20030187 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
277 třemi instr. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 402-403.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109099 - UJC-A 20030188 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
278 čtyři nom. m. živ. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 402, 404-405.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109100 - UJC-A 20030189 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
279 čtyř gen. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 404, 406-407.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109101 - UJC-A 20030190 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
280 čtyřmi instr. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 406, 408-409.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109102 - UJC-A 20030191 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
281 pěti instr. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 408, 411.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109103 - UJC-A 20030192 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
282 devíti gen. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 408, 410-411.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109104 - UJC-A 20030193 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
283 dvě stě nom., pět set nom. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 410, 413.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109105 - UJC-A 20030194 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
284 jednou. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 410, 412-413.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109106 - UJC-A 20030195 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
285 pětkrát. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 412, 415.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109107 - UJC-A 20030196 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
286 tolik, kolik. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 412, 414, 417.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109108 - UJC-A 20030197 RIV CZ cze M
Bachmannová, J.
265 všechno nom., akuz. sg. n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 388-389.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097292 - UJC-A 20020162 RIV CZ cze B
Bachmannová, J. - Balhar, J. - Blatná, R. - Blažek, V. - Bozděchová, I. - Čermák, F. - Daneš, F. - Dočekal, M. - Erhart, A. - Esvan, F. - Grepl, M. - Hajičová, E. - Havlová, E. - Hentschel, E. - Hirschová, M. - Hladká, Z. - Hoffmannová, J. - Homoláč, J. - Hoskovec, T. - Hubáček, J. - Chloupek, J. - Janyšková, I. - Jelínek, M. - Karlík, P. - Karlíková, H. - Kloferová, S. - Knappová, M. - Kořenský, J. - Kosta, P. - Kraus, J. - Krčmová, M. - Křístek, M. - Macurová, A. - Mareš, P. - Martincová, O. - Marvan, J. - Müllerová, O. - Nebeská, I. - Nekula, M. - Nekvapil, J. - Novák, P. - Nübler, N. - Oliva, K. - Osolsobě, K. - Pacnerová, L. - Palková, Z. - Panevová, J. - Peregrin, J. - Petkevič, V. - Pleskalová, J. - Rosen, A. - Rusínová, Z. - Svoboda, A. - Skalka, B. - Šipková, M. - Šlosar, D. - Štěpán, J. - Štícha, F. - Uhlířová, L. - Uličný, O. - Večerka, R. - Veselovská, L. - Vykypělová, T. - Zima, P. - Žaža, S.
Encyklopedický slovník češtiny. (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Lidové noviny 2002. - 604 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746

096170 - UJC-A 20025395 CZ cze M
Balhar, J.
Skupina nářeční slezská.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Lidové noviny 2002. - S. 396-399.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746

096172 - UJC-A 20025397 CZ cze R
Balhar, J.
[Recenze].
Rec.: Kloferová, S.: Mluva v severomoravském pohraničí. - Brno, 2000. 130 s.
Universitas /revue Masarykovy univerzity v Brně/, - [3] 72 ( 2002).

098456 - UJC-A 20025287 CZ cze M
Balhar, J.
Genitiv singuláru. Genitiv sg. maskulin. (Heslo ve slovníku.
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 70, 72.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098457 - UJC-A 20025288 CZ cze M
Balhar, J.
23 sněhu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 72, 75.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098458 - UJC-A 20025289 CZ cze M
Balhar, J.
24 pohřbu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 72, 75.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098459 - UJC-A 20025290 CZ cze M
Balhar, J.
25 dubu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 74, 77.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098460 - UJC-A 20025291 CZ cze M
Balhar, J.
26 stromu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 74, 77.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098461 - UJC-A 20025292 CZ cze M
Balhar, J.
27 schodu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 74, 79.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098462 - UJC-A 20025293 CZ cze M
Balhar, J.
28 rohu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 76, 79.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098463 - UJC-A 20025294 CZ cze M
Balhar, J.
29 nosu gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 76, 81.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098464 - UJC-A 20025295 CZ cze M
Balhar, J.
30 stolu gen. sg.m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 76, 78, 81.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098465 - UJC-A 20025296 CZ cze M
Balhar, J.
31 kraje gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 78, 83.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098466 - UJC-A 20025297 CZ cze M
Balhar, J.
32 pláče ge. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 78, 80, 83.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098467 - UJC-A 20025298 CZ cze M
Balhar, J.
33 nože gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 80, 84.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098468 - UJC-A 20025299 CZ cze M
Balhar, J.
34 deště gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 80, 82, 85.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098469 - UJC-A 20025300 CZ cze M
Balhar, J.
35 předsedy gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 82, 125.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098470 - UJC-A 20025301 CZ cze M
Balhar, J.
Akuzativ singuláru. Akuzativ sg. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 122, 124.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098471 - UJC-A 20025302 CZ cze M
Balhar, J.
67 (skácel) dub, (měl) vřed akuz. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 124, 125.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098472 - UJC-A 20025303 CZ cze M
Balhar, J.
68 předsedu (Frantu, Svobodu) akuz. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 124, 126, 125.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098473 - UJC-A 20025304 CZ cze M
Balhar, J.
69 kaši (duši) akuz. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 126, 128, 127.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098474 - UJC-A 20025305 CZ cze M
Balhar, J.
Instrumentál singuláru. Instrumentál sg. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 146.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098475 - UJC-A 20025306 CZ cze M
Balhar, J.
86 předsedou instr. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 148, 147.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098476 - UJC-A 20025307 CZ cze M
Balhar, J.
Instrumentál plurálu. Instrumentál pl. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 272, 274.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098477 - UJC-A 20025308 CZ cze M
Balhar, J.
183 voly instr. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 274, 276, 273.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098478 - UJC-A 20025309 CZ cze M
Balhar, J.
184 sousedy (vozy, vojáky) instr. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 276, 275.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098479 - UJC-A 20025310 CZ cze M
Balhar, J.
185 pekaři instr. pl.m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 276, 278, 275.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098480 - UJC-A 20025311 CZ cze M
Balhar, J.
186 noži instr. pl.m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 278, 277.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098481 - UJC-A 20025312 CZ cze M
Balhar, J.
187 koňmi instr. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 280, 279.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098482 - UJC-A 20025313 CZ cze M
Balhar, J.
188 hochy instr. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 280, 282, 281.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098483 - UJC-A 20025314 CZ cze M
Balhar, J.
Instrumentál pl. neuter. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 282.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098484 - UJC-A 20025315 CZ cze M
Balhar, J.
189 (pod) okny instr. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 282, 281.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098485 - UJC-A 20025316 CZ cze M
Balhar, J.
190 poli instr. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 282, 284, 283.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098486 - UJC-A 20025317 CZ cze M
Balhar, J.
191 vejci instr. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 284, 286, 285.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098487 - UJC-A 20025318 CZ cze M
Balhar, J.
192 staveními instr. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 286, 287.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098488 - UJC-A 20025319 CZ cze M
Balhar, J.
193 kuřaty (hříbaty) instr. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 288, 287.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098489 - UJC-A 20025320 CZ cze M
Balhar, J.
Instrumentál pl. feminin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 288, 290.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098490 - UJC-A 20025321 CZ cze M
Balhar, J.
194 kravami (kozami, rukama) instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 290, 289.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098491 - UJC-A 20025322 CZ cze M
Balhar, J.
195 sviněmi instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 290, 292, 289.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098492 - UJC-A 20025323 CZ cze M
Balhar, J.
196 husami instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 292, 291.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098493 - UJC-A 20025324 CZ cze M
Balhar, J.
197 věcmi instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 292, 294, 293.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098494 - UJC-A 20025325 CZ cze M
Balhar, J.
198 zdmi instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 294, 296, 293.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098495 - UJC-A 20025326 CZ cze M
Balhar, J.
199 kostmi instr. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 296, 295.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098496 - UJC-A 20025327 CZ cze M
Balhar, J.
Zájmena. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 338.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098497 - UJC-A 20025328 CZ cze M
Balhar, J.
227 mi dat. nepřízvuč. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 340, 341.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098498 - UJC-A 20025329 CZ cze M
Balhar, J.
228 mně dat. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 340, 342, 343.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098499 - UJC-A 20025330 CZ cze M
Balhar, J.
229 mně lok. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. 085 Balhar, J. - Praha, Academia 2002. - S. 242, 243.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098500 - UJC-A 20025331 CZ cze M
Balhar, J.
230 mě akuz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 342, 344, 345.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098501 - UJC-A 20025332 CZ cze M
Balhar, J.
231 ti dat. nepřízvuč. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 344, 347.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098502 - UJC-A 20025333 CZ cze M
Balhar, J.
232 tobě dat. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 344, 346, 347.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098503 - UJC-A 20025334 CZ cze M
Balhar, J.
233 tě akuz. nepřízvuč. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 346, 349.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098504 - UJC-A 20025335 CZ cze M
Balhar, J.
234 tebe akuz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 346, 348, 349.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098505 - UJC-A 20025336 CZ cze M
Balhar, J.
235 (do) něho gen. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 348, 351.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098506 - UJC-A 20025337 CZ cze M
Balhar, J.
236 jemu dat. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 348, 350, 351.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098507 - UJC-A 20025338 CZ cze M
Balhar, J.
237 (na) něj akuz. sg. m. živ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 350, 352, 353.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098508 - UJC-A 20025339 CZ cze M
Balhar, J.
238 (na) ně akuz. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 352, 355.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098509 - UJC-A 20025340 CZ cze M
Balhar, J.
239 (o) něm lok. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 352, 354, 356 097 80-200-0921-3.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098510 - UJC-A 20025341 CZ cze M
Balhar, J.
240 (s) ním instr. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 354, 356.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098511 - UJC-A 20025342 CZ cze M
Balhar, J.
241 ji akuz. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 354, 358, 357.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098512 - UJC-A 20025343 CZ cze M
Balhar, J.
242 (s) ní instr. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 358, 359.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098513 - UJC-A 20025344 CZ cze M
Balhar, J.
243 námi instr. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 358, 360, 361.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098514 - UJC-A 20025345 CZ cze M
Balhar, J.
244 je akuz. sg. n. nepřízvuč. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 360, 361.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098515 - UJC-A 20025346 CZ cze M
Balhar, J.
245 nás gen. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 360, 362, 363.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098516 - UJC-A 20025347 CZ cze M
Balhar, J.
246 si dat. zvrat. zájmena. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 362, 363.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098517 - UJC-A 20025348 CZ cze M
Balhar, J.
247 ony/ona nom. pl. m. neživ./f./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 362, 365.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098518 - UJC-A 20025349 CZ cze M
Balhar, J.
248 je akuz. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 364, 365.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098519 - UJC-A 20025350 CZ cze M
Balhar, J.
249 (s) nimi instr. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 364, 367.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098520 - UJC-A 20025351 CZ cze M
Balhar, J.
250 moje nom., akuz. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 366, 368.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098521 - UJC-A 20025352 CZ cze M
Balhar, J.
251 mému dat. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 366, 370, 369.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098522 - UJC-A 20025353 CZ cze M
Balhar, J.
252 mém lok. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 370, 372, 371.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098523 - UJC-A 20025354 CZ cze M
Balhar, J.
253 mým instr. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. 085 Balhar, J. - Praha, Academia 2002. - S. 372, 373.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098524 - UJC-A 20025355 CZ cze M
Balhar, J.
254 naším instr. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 372, 374, 375.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098525 - UJC-A 20025356 CZ cze M
Balhar, J.
255 naší dat sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 374, 375.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098526 - UJC-A 20025357 CZ cze M
Balhar, J.
256 naši nom. pl. m. živ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 374, 376, 377.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098527 - UJC-A 20025358 CZ cze M
Balhar, J.
257 naši subs. zájmeno v nom. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 376, 378.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098528 - UJC-A 20025359 CZ cze M
Balhar, J.
258 našim dat. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 376, 380, 379.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098529 - UJC-A 20025360 CZ cze M
Balhar, J.
259 našimi instr. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 380, 382, 0381.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098530 - UJC-A 20025361 CZ cze M
Balhar, J.
260 tomu dat. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 282, 283.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098531 - UJC-A 20025362 CZ cze M
Balhar, J.
261 tom lok. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 382, 384, 383.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098532 - UJC-A 20025363 CZ cze M
Balhar, J.
262 tím instr. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 384, 385.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098533 - UJC-A 20025364 CZ cze M
Balhar, J.
263 ti nom. pl. m. živ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 384, 386, 385.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098534 - UJC-A 20025365 CZ cze M
Balhar, J.
264 těch gen. pl. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 386, 388, 387.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098535 - UJC-A 20025366 CZ cze M
Balhar, J.
Infinitiv. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 484, 486.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098536 - UJC-A 20025367 CZ cze M
Balhar, J.
340 jet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 486, 485.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098537 - UJC-A 20025368 CZ cze M
Balhar, J.
341 péci inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 486, 488, 485.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098538 - UJC-A 20025369 CZ cze M
Balhar, J.
342 moci inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 488, 487.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098539 - UJC-A 20025370 CZ cze M
Balhar, J.
343 říci inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 488, 490, 487.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098540 - UJC-A 20025371 CZ cze M
Balhar, J.
344 kvést inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 490, 492, 489.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098541 - UJC-A 20025372 CZ cze M
Balhar, J.
345 ukrást inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 492, 491.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098542 - UJC-A 20025373 CZ cze M
Balhar, J.
346 házet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 492, 494, 493.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098543 - UJC-A 20025374 CZ cze M
Balhar, J.
347 večeřet (střílet) inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 494, 496, 493.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098544 - UJC-A 20025375 CZ cze M
Balhar, J.
348 sázet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 496, 495.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098545 - UJC-A 20025376 CZ cze M
Balhar, J.
349 sklízet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 496, 498, 495.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098546 - UJC-A 20025377 CZ cze M
Balhar, J.
350 hořet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 498, 497.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098547 - UJC-A 20025378 CZ cze M
Balhar, J.
351 začít inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 500, 499.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098548 - UJC-A 20025379 CZ cze M
Balhar, J.
352 žnout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 500, 499.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098549 - UJC-A 20025380 CZ cze M
Balhar, J.
353 zapnout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 502, 501.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098550 - UJC-A 20025381 CZ cze M
Balhar, J.
354 chytnout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 502, 501.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098551 - UJC-A 20025382 CZ cze M
Balhar, J.
355 vypláznout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 502, 504, 503.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098552 - UJC-A 20025383 CZ cze M
Balhar, J.
356 zhasnout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 504, 503.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098553 - UJC-A 20025384 CZ cze M
Balhar, J.
357 zapomenout inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 504, 506, 505.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098554 - UJC-A 20025385 CZ cze M
Balhar, J.
358 muset inf. (Položka v atlase). 290 358 muset Inf. (Entry in the atlas).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 506, 505.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098555 - UJC-A 20025386 CZ cze M
Balhar, J.
359 myslet inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 506, 508, 507.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098556 - UJC-A 20025387 CZ cze M
Balhar, J.
360 vědět inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 508, 507.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098557 - UJC-A 20025388 CZ cze M
Balhar, J.
363 zábst inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 510, 512, 513.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098558 - UJC-A 20025389 CZ cze M
Balhar, J.
364 plít inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 512, 5124, 513.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098560 - UJC-A 20025402 RIV CZ cze B
Balhar, J. - Bachmannová, J. - Balátová, E. - Čižmárová, L. - Fic, K. - Hlubinková, Z. - Ireinová, M. - Kloferová, S. - Konečná, H. - Šipková, M.
Český jazykový atlas 4. Praha, Academia 2002. - 626 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

096171 - UJC-A 20025396 CZ cze M
Balhar, J. - Kloferová, S. - Šipková, M.
Enkláva českého jazyka.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Lidové noviny 2002. - S. 124-126.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746

093694 - UJC-A 20020020 CZ cze J
Braunšteinová, Z.
Staročeský jubilant Emanuel Michálek.
Naše řeč, 85 [1] 43-45 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097290 - UJC-A 20020160 RIV SK cze C
Braunšteinová, Z.
Koncepce Staročeského slovníku pro novou lexikografickou generaci.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 145-148.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540

093690 - UJC-A 20020016 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Tajemství kolofonu.
Naše řeč, 85 [1] 28-31 (2002).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093715 - UJC-A 20020041 RIV CZ cze B
Černá, A. - Svobodová, I. - Šimandl, J. - Uhlířová, L.
Na co se nás často ptáte. Praha, Scientia 2002. - 168 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030

098151 - UJC-A 20025001 CZ cze M
Čižmárová, L.
18 alej nom. sg. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 64, 66, 69.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098152 - UJC-A 20025002 CZ cze M
Čižmárová, L.
131 (od těch) časů gen. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 198, 203.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098153 - UJC-A 20025003 CZ cze M
Čižmárová, L.
222 Novákovi nom. pl., Královi nom. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 328, 330, 331.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098154 - UJC-A 20025004 CZ cze M
Čižmárová, L.
223 Novákových gen. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 330, 332, 333.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098155 - UJC-A 20025005 CZ cze M
Čižmárová, L.
224 Novákovým dat.pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 332,334, 335.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098156 - UJC-A 20025006 CZ cze M
Čižmárová, L.
225 Novákovými instr. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 334, 336, 337.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098157 - UJC-A 20025007 CZ cze M
Čižmárová, L.
226 Tichých nom. pl. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 336, 338, 339.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098158 - UJC-A 20025008 CZ cze M
Čižmárová, L.
Příčestí minulé. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 514, 516.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098159 - UJC-A 20025009 CZ cze M
Čižmárová, L.
365 dostal příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 515, 516, 518.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098160 - UJC-A 20025010 CZ cze M
Čižmárová, L.
366 dělal příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 518, 515.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098161 - UJC-A 20025011 CZ cze M
Čižmárová, L.
367 ohříval příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 518, 520, 517.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098162 - UJC-A 20025012 CZ cze M
Čižmárová, L.
368 podíval se příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 520, 522, 519.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098163 - UJC-A 20025013 CZ cze M
Čižmárová, L.
369 utřel příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 522, 524, 519.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098164 - UJC-A 20025014 CZ cze M
Čižmárová, L.
370 večeřel příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 524-525, 521.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098165 - UJC-A 20025015 CZ cze M
Čižmárová, L.
371 pouštěl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 525, 521.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098166 - UJC-A 20025016 CZ cze M
Čižmárová, L.
372 klečel příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 5525, 526, 521.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098167 - UJC-A 20025017 CZ cze M
Čižmárová, L.
373 hořel příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 526, 528, 523.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098168 - UJC-A 20025018 CZ cze M
Čižmárová, L.
374 věděl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 528, 530, 527.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098169 - UJC-A 20025019 CZ cze M
Čižmárová, L.
375 šel příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 530, 529.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098170 - UJC-A 20025020 CZ cze M
Čižmárová, L.
376 chtěl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 530, 532, 529.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098171 - UJC-A 20025021 CZ cze M
Čižmárová, L.
377 učil příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 532, 531.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098172 - UJC-A 20025022 CZ cze M
Čižmárová, L.
378 nosil příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 534, 531.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098173 - UJC-A 20025023 CZ cze M
Čižmárová, L.
379 sil příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 534, 536, 533.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098174 - UJC-A 20025024 CZ cze M
Čižmárová, L.
380 bil příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 536, 533.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098175 - UJC-A 20025025 CZ cze M
Čižmárová, L.
381 umyl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 536, 538, 535.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098176 - UJC-A 20025026 CZ cze M
Čižmárová, L.
382 minul příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 538, 540, 535.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098177 - UJC-A 20025027 CZ cze M
Čižmárová, L.
383 zul příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 540, 541, 537.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098178 - UJC-A 20025028 CZ cze M
Čižmárová, L.
384 vlezl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 541, 542, 539.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098179 - UJC-A 20025029 CZ cze M
Čižmárová, L.
385 jedl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 542, 539.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098180 - UJC-A 20025030 CZ cze M
Čižmárová, L.
386 pásl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 542-544.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098181 - UJC-A 20025031 CZ cze M
Čižmárová, L.
387 mohl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 544, 546, 543.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098182 - UJC-A 20025032 CZ cze M
Čižmárová, L.
388 kvetl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 546, 545.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098183 - UJC-A 20025033 CZ cze M
Čižmárová, L.
389 rostl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 548, 547.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098184 - UJC-A 20025034 CZ cze M
Čižmárová, L.
390 četl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 548, 550, 547.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098185 - UJC-A 20025035 CZ cze M
Čižmárová, L.
391 chytl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 550, 552, 549.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098186 - UJC-A 20025036 CZ cze M
Čižmárová, L.
392 plivl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 552, 554, 551.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098187 - UJC-A 20025037 CZ cze M
Čižmárová, L.
393 uschl příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 554, 556, 553.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098188 - UJC-A 20025038 CZ cze M
Čižmárová, L.
394 pohnula příč. min. sg. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 556, 555.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098189 - UJC-A 20025039 CZ cze M
Čižmárová, L.
395 usnula příč. min. sg. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 558, 555.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098190 - UJC-A 20025040 CZ cze M
Čižmárová, L.
396 odpočinul si příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 558, 560, 557.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098191 - UJC-A 20025041 CZ cze M
Čižmárová, L.
397 zapjal příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 560, 562, 559.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098192 - UJC-A 20025042 CZ cze M
Čižmárová, L.
398 zapjala příč. min. sg. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 562, 564, 561.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098193 - UJC-A 20025043 CZ cze M
Čižmárová, L.
399 začal příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 564, 563.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098194 - UJC-A 20025044 CZ cze M
Čižmárová, L.
400 začala příč. min. sg. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 566, 563.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098195 - UJC-A 20025045 CZ cze M
Čižmárová, L.
401 žal příč. min. sg. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 566, 568, 565.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098196 - UJC-A 20025046 CZ cze M
Čižmárová, L.
429 byl 3. os. sg. min. č. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 610, 612, 609.
Grant: GA ČR(CZ) GA405*95/0013

091656 - UJC-A 20020062 RIV CZ cze M
Čmejrková, S.
Autorský subjekt ve vědeckém textu.
In: Přednášky z 45. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 39-52.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091675 - UJC-A 20020084 RIV CZ cze C
Čmejrková, S.
Gramatika a pragmatika.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 59-69.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093676 - UJC-A 20020002 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
Identita slova a prolínání hlasů v dialogu, konverzaci a institucionální komunikaci.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 26-41 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093709 - UJC-A 20020035 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny.
Slovo a slovesnost, 63 [4] 263-286 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023

091674 - UJC-A 20020083 RIV CZ cze C
Daneš, F.
Xenizmy v dnešní češtině.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 29-35.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093691 - UJC-A 20020017 CZ cze R
Daneš, F.
O komunikování s institucemi.
Rec.: Hoffmannová, J. - Müllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. - Praha, 2000. 188 s.
Naše řeč, 85 [1] 32-36 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093701 - UJC-A 20020027 RIV CZ cze J
Daneš, F.
Naopak z hlediska lexikálního, syntaktického a textového.
Naše řeč, 85 [3] 113-118 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098112 - UJC-A 20020065 RIV CZ cze M
Daneš, F.
Obhroublost v jazyce a řeči.
In: Sborník 2002. Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky. - (Ed. Koudelková, E.; Marková, M.). - Liberec, Technická univerzita 2002. - S. 110-117.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095853 - UJC-A 20027035 RIV CZ cze M
Erhart, A.
Jazyky indoevropské; Jazyky satemové. (Slovníková hesla).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 195-198.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095003 - UJC-A 20027001 RIV CZ cze/old B
Erhart, A. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Peňáz, P. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P. - Vykypěl, B.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11. Patrach7 - -poditi. Praha, Academia 2002. - 64 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

096173 - UJC-A 20025398 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: E: Wyderka, B.: Slownik gwar Ľlaskich. Tom 1. (A-Beczka). - Opole, 2000. 178 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 51 [A 50] 168-169 116 0231-7567 (2002).

098197 - UJC-A 20025047 CZ cze M
Fic, K.
Nominativ plurálu. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 152, 154.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098198 - UJC-A 20025048 CZ cze M
Fic, K.
90 kluci nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 154, 153.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098199 - UJC-A 20025049 CZ cze M
Fic, K.
91 sousedi nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 154, 156, 153.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098200 - UJC-A 20025050 CZ cze M
Fic, K.
92 synové nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 156, 155.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098201 - UJC-A 20025051 CZ cze M
Fic, K.
93 učitelé nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 156, 158, 157.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098202 - UJC-A 20025052 CZ cze M
Fic, K.
94 předsedové nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 158, 159.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098203 - UJC-A 20025053 CZ cze M
Fic, K.
95 hosté nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 158, 160, 161.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098204 - UJC-A 20025054 CZ cze M
Fic, K.
96 lidé nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 160, 161.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098205 - UJC-A 20025055 CZ cze M
Fic, K.
97 ptáčci nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 160, 162, 163.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098206 - UJC-A 20025056 CZ cze M
Fic, K.
98 koně nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 162, 163.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098207 - UJC-A 20025057 CZ cze M
Fic, K.
99 vozy nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 164, 165.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098208 - UJC-A 20025058 CZ cze M
Fic, K.
100 vousy nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 164, 166 165.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098209 - UJC-A 20025059 CZ cze M
Fic, K.
101 dny nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 166, 167.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098210 - UJC-A 20025060 CZ cze M
Fic, K.
102 kameny nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 166, 168, 169.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098211 - UJC-A 20025061 CZ cze M
Fic, K.
103 lokty nom. pl. m. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 168, 169.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098212 - UJC-A 20025062 CZ cze M
Fic, K.
104 pole nom. pl. n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 170, 171.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098213 - UJC-A 20025063 CZ cze M
Fic, K.
105 vejce nom. pl. n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 170, 171.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098214 - UJC-A 20025064 CZ cze M
Fic, K.
106 stavení nom. pl. n. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 170, 172, 173.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098215 - UJC-A 20025065 CZ cze M
Fic, K.
107 mísy nom. pl. f. (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 172, 174, 175.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098235 - UJC-A 20025066 CZ cze M
Fic, K.
108 meze nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 174, 175.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098236 - UJC-A 20025067 CZ cze M
Fic, K.
109 slzy nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 174, 176, 177.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098237 - UJC-A 20025068 CZ cze M
Fic, K.
110 jehly nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 176, 179.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098238 - UJC-A 20025069 CZ cze M
Fic, K.
111 včely nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 176, 178, 179.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098239 - UJC-A 20025070 CZ cze M
Fic, K.
112 vidle nom pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 178, 181.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098240 - UJC-A 20025071 CZ cze M
Fic, K.
113 kosti nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 178, 180, 181.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098241 - UJC-A 20025072 CZ cze M
Fic, K.
114 nitě nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 180, 183.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098242 - UJC-A 20025073 CZ cze M
Fic, K.
115 zdi nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 180, 183.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098243 - UJC-A 20025074 CZ cze M
Fic, K.
116 noci nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Brno, Academia 2002. - S. 182, 185.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098244 - UJC-A 20025075 CZ cze M
Fic, K.
117 věci nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 182, 185.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098245 - UJC-A 20025076 CZ cze M
Fic, K.
118 ruce nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 182, 184, 187.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098246 - UJC-A 20025077 CZ cze M
Fic, K.
119 dveře nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 184, 187.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098247 - UJC-A 20025078 CZ cze M
Fic, K.
120 louky nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 184, 189.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098248 - UJC-A 20025079 CZ cze M
Fic, K.
121 kasárny nom. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 186, 189.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098249 - UJC-A 20025080 CZ cze M
Fic, K.
Akuzativ plurálu. Akuzativ pl. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 248.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098250 - UJC-A 20025081 CZ cze M
Fic, K.
165 psy ak. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 248, 249, 250.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098251 - UJC-A 20025082 CZ cze M
Fic, K.
166 pekaře ak. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 250, 249.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098252 - UJC-A 20025083 CZ cze M
Fic, K.
167 syny ak. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 252, 251.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098253 - UJC-A 20025084 CZ cze M
Fic, K.
168 hosty ak. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 252, 253, 254.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098254 - UJC-A 20025085 CZ cze M
Fic, K.
Slovesa. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 414, 416.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098255 - UJC-A 20025086 CZ cze M
Fic, K.
Indikativ prézentu. 1. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 416.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098256 - UJC-A 20025087 CZ cze M
Fic, K.
287 čtu 1.os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 416, 418, 419.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098257 - UJC-A 20025088 CZ cze M
Fic, K.
288 vezmu 1. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 418, 419.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098258 - UJC-A 20025089 CZ cze M
Fic, K.
289 kupuji 1.os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 420, 421.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098259 - UJC-A 20025090 CZ cze M
Fic, K.
290 volám 1. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 420, 421.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098260 - UJC-A 20025091 CZ cze M
Fic, K.
291 nosím 1. os sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 420, 422, 423.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098261 - UJC-A 20025092 CZ cze M
Fic, K.
292 vidím 1. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 422, 423.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098262 - UJC-A 20025093 CZ cze M
Fic, K.
294 voláme 1. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 424, 427.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098263 - UJC-A 20025094 CZ cze M
Fic, K.
3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 426.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098264 - UJC-A 20025095 CZ cze M
Fic, K.
296 šeptá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 428, 429.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098265 - UJC-A 20025096 CZ cze M
Fic, K.
297 chlastá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 428, 429.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098266 - UJC-A 20025097 CZ cze M
Fic, K.
298 lítá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 428, 430, 431.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098267 - UJC-A 20025098 CZ cze M
Fic, K.
299 sbírá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 430, 431.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098268 - UJC-A 20025099 CZ cze M
Fic, K.
300 stříká 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 430, 433.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098269 - UJC-A 20025100 CZ cze M
Fic, K.
301 kulhá 3. os. sg. ind préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 430, 432, 433.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098270 - UJC-A 20025101 CZ cze M
Fic, K.
302 oře 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 432, 435.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098271 - UJC-A 20025102 CZ cze M
Fic, K.
303 dříme 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 432, 434, 435.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098272 - UJC-A 20025103 CZ cze M
Fic, K.
304 loupe 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 434, 437.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098273 - UJC-A 20025104 CZ cze M
Fic, K.
305 stůně 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 434, 436, 437.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098274 - UJC-A 20025105 CZ cze M
Fic, K.
306 kyše 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 436, 439.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098275 - UJC-A 20025106 CZ cze M
Fic, K.
307 kope 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 436, 439.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098276 - UJC-A 20025107 CZ cze M
Fic, K.
308 míchá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 438, 441.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098277 - UJC-A 20025108 CZ cze M
Fic, K.
309 posýpá 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 438, 441.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098278 - UJC-A 20025109 CZ cze M
Fic, K.
310 hraje 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 440, 443.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098279 - UJC-A 20025110 CZ cze M
Fic, K.
311 leje 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 440, 443.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098280 - UJC-A 20025111 CZ cze M
Fic, K.
312 kryje 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 442, 445.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098281 - UJC-A 20025112 CZ cze M
Fic, K.
313 roste 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 442, 445.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098282 - UJC-A 20025113 CZ cze M
Fic, K.
314 chčí 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 442, 444, 447.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098283 - UJC-A 20025114 CZ cze M
Fic, K.
315 nosí 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 444, 447.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098284 - UJC-A 20025115 CZ cze M
Fic, K.
3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 444, 446, 448.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098285 - UJC-A 20025116 CZ cze M
Fic, K.
316 nosí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 448, 449.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098286 - UJC-A 20025117 CZ cze M
Fic, K.
317 rozumějí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 450, 451.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098287 - UJC-A 20025118 CZ cze M
Fic, K.
318 házejí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 450, 452, 453.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098288 - UJC-A 20025119 CZ cze M
Fic, K.
319 obracejí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 452, 454, 455.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098289 - UJC-A 20025120 CZ cze M
Fic, K.
320 volají 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 454, 457.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098290 - UJC-A 20025121 CZ cze M
Fic, K.
321 vědí, jedí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 454, 456, 458.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

104926 - UJC-A 20035023 RIV CZ cze M
Fic, K.
Nářečí a pomístní jména Velkých Pavlovic.
In: Město Velké Pavlovice. - (Ed. Kordiovský, E.). - Znojmo, FPO Znojmo s.r.o 2002. - S. 262-270.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091692 - UJC-A 20020101 SE eng A
Harvalík, M.
Towards a new millenium - towards a common onomastic terminology?
In: International Congress of Onomastic Sciences 2002. Abstracts. - Uppsala, Universitet 2002. - S. 47.
[International Congress of Onomastic Sciences /21./. Uppsala (SE), 02.08.19-02.08.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

093730 - UJC-A 20020056 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Berezovič, Je. L.: Russkaja toponimija v etnolingvističeskom aspekte. - Jekaterinburg, 2000. 532 s.
Slavia, 71 [2] 204-207 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093732 - UJC-A 20020058 RU rus A
Harvalík, M.
Sposoby verifikacii dialektnogo zvučanija anojkonimov na territorii Čechii.
In: Onomastika Povolž'ja. Tezisy dokladov 9 meždunarodnoj konferencii. - (Ed. Suprun, V. I.). - Volgograd, Peremena 2002. - S. 203-205.
[Onomastika Povolž'ja /9./. Volgograd (RU), 02.09.09-02.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

093735 - UJC-A 20020061 RIV AT ger M
Harvalík, M.
Zur Rolle der Wortbildungsmittel bei der Entstehung von Anoikonymen.
In: Namen, Sprachen und Kulturen. Festschrift für Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag. - (Ed. Anreiter, P.; Ernst, P.; Hausner, I.). - Wien, Edition Praesens 2002. - S. 331-339.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

097277 - UJC-A 20020147 RIV AT ger J
Harvalík, M.
Toponymie als Geschichtsquelle zur Erforschung der Besiedlung der tschechischen Länder (ein Beitrag zur Geschichte der Methodologie der tschechischen Namenkunde).
Österreichische Namenforschung, 29 (2001) [1/2] 105-112 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

097279 - UJC-A 20020149 RIV ES eng C
Harvalík, M.
The Development of Exonyms in Old and modern Czech.
In: Actas do 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - (Ed. Boullón Agrelo, A. I.). - A Coruna, Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002. - S. 467-474.
[Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas /22./. Santiago de Compostela (ES), 99.09.20-99.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

103146 - UJC-A 20030102 RIV PL cze M
Harvalík, M.
Stav onomastiky.
In: Slowianska onomastyka. Encyklopedia. Tom 1. - (Ed. Rzetelska-Felesko, E.; Cieslikowa, A.; Duma, J.). - Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002. - S. 97-100.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109086 - UJC-A 20030175 RIV ES ger C
Harvalík, M.
Karlsuniversität in Prag.
In: Actas do 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - (Ed. Boullón Agrelo, A. I.). - A Coruna, Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002. - S. 73-74.
[Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas /20./. Santiago de Compostela (ES), 99.09.20-99.09.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093703 - UJC-A 20020029 RIV CZ cze J
Hašová, L.
Romové v písničkách.
Naše řeč, 85 [3] 130-142 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093708 - UJC-A 20020034 RIV CZ cze J
Hašová, L.
Jak se (také) pojmenovávají Pražané.
Naše řeč, 85 [3] 164-166 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093729 - UJC-A 20020055 RIV CZ cze J
Hašová, L.
Lásky jedné esemesky.
Naše řeč, 85 [4] 207-212 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097284 - UJC-A 20020154 RIV SK cze C
Hašová, L.
Kufřík a balíček v televizních diskusních pořadech.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 64-79.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095004 - UJC-A 20027002 RIV CZ cze J
Havlová, E.
Paluba.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 51 [50] 61-66 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095006 - UJC-A 20027004 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Trubačev, O. N. / et al.: Etimologičeskij slovar' slavjanskich jazykov. Sv. 25. a 26. - Moskva, 1999. 238 s., 237 s.
Slavia, 71 [1] 55-58 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095007 - UJC-A 20027005 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Stepniak-Minczewa, W. - Borys, W.: S7krovište sloves6noje. Studia slawistyczne ofiarowane prof. J. Ruskowi na 70. urodziny. - Kraków, 2000. 242 s.
Slavia, 71 [1] 88-92 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095023 - UJC-A 20027021 RIV PL cze C
Havlová, E.
Etymologie a praslovanské reálie.
In: Dzieje Slowian w swietle leksyki. - (Ed. Rusek, J.; Bory, W.; Bednarczuk, L.). - Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego 2002. - S. 121-124.
[Dzieje Slowian w swietle leksyki. Kraków (PL), 01.05.17-01.05.18 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103929 - UJC-A 20037002 RIV CZ cze J
Havlová, E.
Oleg Nikolajevič Trubačev (23.10.1930 - 9.3.2002).
Slavia, 71 [4] 478-480 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103931 - UJC-A 20037004 RIV CZ cze R
Havlová, E.
Nad novým českým etymologickým slovníkem. [Recenze].
Rec.: Rejzek, J.: Český etymologický slovník. - Praha, 2001. 752 s.
Listy filologické, 125 [3-4] 303-309 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103932 - UJC-A 20037005 RIV BG cze J
Havlová, E.
Vzpomínka na Václava Machka.
Homo bohemicus, 4, [-] 19-21 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095030 - UJC-A 20027028 RIV CZ cze M
Havlová, E. - Večerka, R.
Ablaut (střída); Metoda historickosrovnávací.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 21-22, 260.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

096174 - UJC-A 20025399 CZ cze R
Hlubinková, Z.
[Recenze].
Rec.: Kazmíř, S.: Slovník valašského nářečí. - Vsetín, 2001. 520 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 51 [A 50] 172-174 (2002).

096175 - UJC-A 20025400 CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 51 [A 50] 111-118 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211

098338 - UJC-A 20025169 CZ cze M
Hlubinková, Z.
Nominativ sg. feminin (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 56, 58.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098339 - UJC-A 20025170 CZ cze M
Hlubinková, Z.
10 husa nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 58, 59.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098340 - UJC-A 20025171 CZ cze M
Hlubinková, Z.
11 chalupa nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 58, 59.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098341 - UJC-A 20025172 CZ cze M
Hlubinková, Z.
12 díže nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 58, 60, 61.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098342 - UJC-A 20025173 CZ cze M
Hlubinková, Z.
13 ulice nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 60, 61.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098343 - UJC-A 20025174 CZ cze M
Hlubinková, Z.
14 mez nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 60, 62, 61.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098344 - UJC-A 20025175 CZ cze M
Hlubinková, Z.
15 kuchyně nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 62, 63.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098345 - UJC-A 20025176 CZ cze M
Hlubinková, Z.
16 cibule nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 62, 65.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098346 - UJC-A 20025177 CZ cze M
Hlubinková, Z.
17 nit nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 64, 67.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098347 - UJC-A 20025178 CZ cze M
Hlubinková, Z.
19 konev nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 66, 71.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098348 - UJC-A 20025179 CZ cze M
Hlubinková, Z.
20 mrkev nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 66, 68, 71.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098349 - UJC-A 20025180 CZ cze M
Hlubinková, Z.
21a Boleslav nom. sg. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 68, 73.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098350 - UJC-A 20025181 CZ cze M
Hlubinková, Z.
21b Olomouc nom. sg. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 68, 70, 73.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098351 - UJC-A 20025182 CZ cze M
Hlubinková, Z.
22 Příbram nom. sg. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 70, 73.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

091657 - UJC-A 20020063 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Jak se vyjadřují "mlaďoši" a "stařešinové".
In: Přednášky z 45. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 65-72.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091658 - UJC-A 20020067 RIV RU rus M
Hoffmannová, J.
Kontakty i stolknovenija različnych kul'tur v intertekstach postmoderna.
In: Vstreči etničeskich kul'tur v zerkale jazyka (v sopostavitel'nom lingvokul'turnom aspekte). - (Ed. Neščimenko, G. P.). - Moskva, Nauka 2002. - S. 394-407.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091666 - UJC-A 20020075 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Jednání slavistů o poetice a stylistice.
Český jazyk a literatura, 53 [1] 44-46 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091670 - UJC-A 20020079 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Epistolografický odkaz Boženy Němcové v nových interpretacích.
Rec.: Janáčková, J. - Macurová, A.: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. - Praha, 2001. 200 s.
Naše řeč, 85 [5] 257-260 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091672 - UJC-A 20020081 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Teorie dialogu a terminologie pro školu.
In: Školská jazykovědná terminologie. Sborník z konference. - (Ed. Hájková, E.; Machová, S.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 27-31.
[Školská jazykovědná terminologie. Praha (CZ), 01.11.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

091673 - UJC-A 20020082 PL cze J
Hoffmannová, J.
Mezinárodní konference Setkání bohemistů.
Bohemistyka, - [1] 71-76 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091677 - UJC-A 20020086 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Handout jako žánr: Univerzália textové výstavby vs. specifika českého úzu.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 163-170.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091691 - UJC-A 20020100 RIV BG cze J
Hoffmannová, J.
Vyjadřování příslušníků nejstarších generací jako specifický "věkový styl".
Stil, - [1] 173-180 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093682 - UJC-A 20020008 CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Bogoczová, I. / a kol.: Tváře češtiny. - Ostrava, 2000. 266 s.
Slovo a slovesnost, 63 [2] 128-134 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093685 - UJC-A 20020011 CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Slančová, D.: Základy praktickej rétoriky. - Prešov, 2001. 211 s.
Slovo a slovesnost, 63 [3] 233-236 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093695 - UJC-A 20020021 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Život s magnetofonem.
Naše řeč, 85 [1] 46-49 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093712 - UJC-A 20020038 CZ cze J
Hoffmannová, J.
K narozeninám Miroslava Červenky.
Slovo a slovesnost, 63 [4] 316-319 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093718 - UJC-A 20020044 RIV CZ cze K
Hoffmannová, J.
Proměny odborného stylu a vědeckého diskurzu.
In: Milénium vědy a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2002. - S. 171-180.
[Sto a tisíc let vědy a filosofie. Praha (CZ), 00.11.07-00.11.08 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098113 - UJC-A 20020066 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Institucionální dialog v soudní síni (projevy asymetrie profesionál - laik).
In: Sborník 2002. Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky. - (Ed. Koudelková, E.; Marková, M.). - Liberec, Technická univerzita 2002. - S. 119-131.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

103139 - UJC-A 20030095 RIV DE ger J
Hoffmannová, J.
Höflichkeit im Dialog mit tschechischen Senioren.
Zeitschrift für Slavische Philologie, 61 [1] 195-212 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0133
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103140 - UJC-A 20030096 PL cze J
Hoffmannová, J.
Mezinárodní vědecká konference Setkání bohemistů, Praha, 6. - 7. září 2001.
Bohemistyka, - [1] 71-76 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109082 - UJC-A 20030171 RIV PL cze J
Hoffmannová, J.
Intertextualita v mluvených projevech (úvahy o metodologii výzkumu a konceptuální soustavě).
Stylistyka, 11, [-] 371-381 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093675 - UJC-A 20020001 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 1-14 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097288 - UJC-A 20020158 RIV SK cze C
Husáková, M.
Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 124-128.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098400 - UJC-A 20025231 CZ cze M
Ireinová, M.
Dativ sg. neuter. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 112.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098401 - UJC-A 20025232 CZ cze M
Ireinová, M.
57 poli dat./lok. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 112, 114, 111.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098402 - UJC-A 20025233 CZ cze M
Ireinová, M.
58 peří dat./lok.sg.n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 114, 115, 113.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098403 - UJC-A 20025234 CZ cze M
Ireinová, M.
Vokativ singuláru. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 128.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098404 - UJC-A 20025235 CZ cze M
Ireinová, M.
70a Bohouši vok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 128, 129, 127.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098405 - UJC-A 20025236 CZ cze M
Ireinová, M.
70b zloději vok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 129, 127.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098406 - UJC-A 20025237 CZ cze M
Ireinová, M.
70c svině vok. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 129, 130, 127.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098407 - UJC-A 20025238 CZ cze M
Ireinová, M.
Lokál sg. neuter. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 142.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098408 - UJC-A 20025239 CZ cze M
Ireinová, M.
82 místě lok. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 142, 144, 141.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098409 - UJC-A 20025240 CZ cze M
Ireinová, M.
83 mase lok. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 144, 143.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098410 - UJC-A 20025241 CZ cze M
Ireinová, M.
84a uchu, 84b oku lok. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 144, 146, 145.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098411 - UJC-A 20025242 CZ cze M
Ireinová, M.
85 muzeu (gymnáziu) lok. sg. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 146, 145.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098412 - UJC-A 20025243 CZ cze M
Ireinová, M.
293 mohu 1. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 422, 424, 425.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098413 - UJC-A 20025244 CZ cze M
Ireinová, M.
295 musíme 1. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 426, 427.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098414 - UJC-A 20025245 CZ cze M
Ireinová, M.
322 chtějí 3. os. pl. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 456, 460, 459.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098415 - UJC-A 20025246 CZ cze M
Ireinová, M.
361 mít inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 508, 510, 509.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098416 - UJC-A 20025247 CZ cze M
Ireinová, M.
362 chtít inf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 510, 511.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098417 - UJC-A 20025248 CZ cze M
Ireinová, M.
Kondicionál. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 595, 596.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098418 - UJC-A 20025249 CZ cze M
Ireinová, M.
421 (nesl) bych 1. os. sg. kond. přít. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 596, 599.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098419 - UJC-A 20025250 CZ cze M
Ireinová, M.
422 (nesl) bys 2. os. sg. kond. přít. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 596, 598, 599.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098420 - UJC-A 20025251 CZ cze M
Ireinová, M.
423 (nesli) bychom 1. os. pl. kond. přít. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 598, 600, 601.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098421 - UJC-A 20025252 CZ cze M
Ireinová, M.
Nepravidelné sloveso být. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 602, 604.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098422 - UJC-A 20025253 CZ cze M
Ireinová, M.
425 jsem 1. os. sg. ind. préz. (jsme, jste). (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 604, 606, 605.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098423 - UJC-A 20025254 CZ cze M
Ireinová, M.
426 jsi 2. os. sg. ind. préz. (nejsi). (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 606, 608, 605.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098424 - UJC-A 20025255 CZ cze M
Ireinová, M.
427 není 3. os. sg. ind. préz. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 608, 610, 607.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098425 - UJC-A 20025256 CZ cze M
Ireinová, M.
430 byli 3. os. pl. min. č. m. ž. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 612, 611.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098426 - UJC-A 20025257 CZ cze M
Ireinová, M.
431 byly 3. os. pl. min. č. m. neživ., f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 612, 613, 611.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

093713 - UJC-A 20020039 RIV CZ cze C
Janovec, L.
Produktivnost některých komponentů ve slovanských jazycích.
In: Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace. 3. mezinárodní studentská konference. - (Ed. Severa, V.; Vorel, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2002. - S. 71-75.
[Mezinárodní studentská konference /3./. Ostrava (CZ), 02.03.27 (WRD) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101

097282 - UJC-A 20020152 RIV SK cze C
Janovec, L.
Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta - pokus o lingvistickou interpretaci.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 37-42.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106868 - UJC-A 20030108 RIV CZ cze R
Janovec, L.
[Recenze].
Rec.: Lepešav, I. J.: Frazealogija sučasnaj belaruskaj movy. - Minsk, 1998. 271 s.
Slavia, 71 [4] 437-439 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095024 - UJC-A 20027022 RIV PL rus C
Janyšková, I.
Bereza v jazyke i žizni slavjan.
In: Dzieje Slowian w swietle leksyki. - (Ed. Rusek, J.; Borys, W.; Bednarczuk, L.). - Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego 2002. - S. 133-138.
[Dzieje Slowian w swietle leksyki. Kraków (PL), 01.05.17-01.05.18 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095027 - UJC-A 20027025 RIV RU rus C
Janyšková, I.
Zametki o jazykovom tabu.
In: Russkaja dialektnaja etimologija. - (Ed. Rut, M. E.). - Jekaterinburg, Izdatel\'stvo Ural\'skogo universiteta 2002. - S. 28-29.
[Russkaja dialektnaja etimologija /4./. Jekaterinburg (RU), 02.10.22-02.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095028 - UJC-A 20027026 RIV CZ cze C
Janyšková, I.
Tradice a perspektivy ruské etymologické lexikografie.
In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. - (Ed. Gazda, J.). - Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU 2002. - S. 84-93.
[Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno (CZ), 01.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095031 - UJC-A 20027029 RIV CZ cze M
Janyšková, I.
Antifráze tabuová; Deetymologizace; Etymologie lidová.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 42, 105, 129-130.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095032 - UJC-A 20027030 RIV CZ cze M
Janyšková, I.
Kontaminace; Metoda Wörter und Sachen.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 229, 262-263.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095033 - UJC-A 20027031 RIV CZ cze M
Janyšková, I.
Noa; Tabu.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 285, 477.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103930 - UJC-A 20037003 RIV CZ cze J
Janyšková, I.
Mezinárodní etymologická konference v Jekatěrinburgu. [Zpráva].
Slavia, 71 [4] 446-449 (2002).
[Russkaja dialektnaja etimologija. Jekatěrinburg (RU), 02.10.22-02.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095018 - UJC-A 20027016 RIV CZ cze U
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Etymologické symposion Brno 2002. 3 s.
[ Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (K-EUR 40/29)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095029 - UJC-A 20027027 RIV DK ger C
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Die Position des Etymologischen Wörterbuchs des Altkirchenslavischen (Etymologický slovník jazyka staroslověnského) in der diachronen Lexikographie.
In: Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. - (Ed. Braasch, A.; Povlsen, C.). - Copenhagen, Center for Sprogteknologi 2002. - S. 703-706.
[EURALEX International Congress /10./. Copenhagen (DK), 02.08.13-02.08.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091690 - UJC-A 20020099 RIV CZ cze J
Kaderka, P.
Etnické kategorizování v médiích.
Vesmír, 81 [5] 247-248 (2002).
Grant: GA MV(CZ) G54
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091695 - UJC-A 20020104 CZ cze R
Kaderka, P.
Jak chránit ohrožené jazyky.
Rec.: Šatava, L.: Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti zachování a revitalizace). - Praha, 2001. 160 s.
Vesmír, 81 [12] 705-706 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093687 - UJC-A 20020013 CZ cze J
Kaderka, P.
Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti (Opava, 6. - 7. listopadu 2001).
Časopis pro moderní filologii, 84 [2] 119-123 (2002).

093700 - UJC-A 20020026 RIV CZ cze J
Kaderka, P.
Vymýtit/vymítat - falešná vidová dvojice.
Naše řeč, 85 [2] 108-111 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106886 - UJC-A 20030126 RIV CZ cze J
Kaderka, P.
Zdroj kvalitativních dat v Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Biograf. Časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, - [ 29] 103-105 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093681 - UJC-A 20020007 RIV CZ cze J
Karhanová, K.
Kritická analýza současného politického diskursu: Nový jazyk britských labouristů.
Slovo a slovesnost, 63 [2] 111-117 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093720 - UJC-A 20020046 CZ cze R
Karhanová, K.
[Recenze].
Rec.: Auer, P.: Sprachliche Interaktion: eine Einführung anhand von 22 Klassikern. - Tübingen, 1999. 282 s.
Sociologický časopis, 38 [4] 506-511 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

097275 - UJC-A 20020145 RIV CZ cze J
Karhanová, K.
Ani to s ní nehnulo aneb o bulváru a bulvárnosti.
Kritická příloha Revolver Revue, - [24] 8-21 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095025 - UJC-A 20027023 RIV PL cze C
Karlíková, H.
Reflexe dávných obyčejů v slovanském lexiku (k vývoji pojmu oběť).
In: Dzieje Slowian w swietle leksyki. - (Ed. Rusek, J.; Borys, W.; Bednarczuk, L.). - Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego 2002. - S. 139-143.
[Dzieje Slowian w swietle leksyki. Kraków (PL), 01.05.17-01.05.18 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095026 - UJC-A 20027024 RIV CZ cze C
Karlíková, H.
Etymologické poznámky k tzv. sekundární deprefixaci.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 105-111.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 01.11.15-01.11.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095034 - UJC-A 20027032 RIV CZ cze M
Karlíková, H.
Deglutinace; Enantiosémie; Etymologie; Etymon.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 105, 124, 128-130.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095035 - UJC-A 20027033 RIV CZ cze M
Karlíková, H.
Kalk; Příbuznost elementární; Slovník etymologický.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 210, 354-355, 418.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095036 - UJC-A 20027034 RIV CZ cze M
Karlíková, H.
Slovo lalické; Teorie rodokmenová; Teorie vlnová.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 424, 483, 487-488.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093714 - UJC-A 20020040 RIV DK eng C
Klímová, J.
Computational Processing of Czech Derived Words.
In: Proceedings of Tenth Euralex International Congress, Euralex 2002. - (Ed. Braasch, A.; Povlsen, C.). - Copenhagen, Center for Sprogteknologi 2002. - S. 137-144.
[Euralex 2002. Copenhagen (DK), 02.08.13-02.08.17 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063

098291 - UJC-A 20025122 CZ cze M
Kloferová, S.
Dativ singuláru. Dativ sg. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 105, 106.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098292 - UJC-A 20025123 CZ cze M
Kloferová, S.
53 sousedovi dat. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 106, 108, 107.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098293 - UJC-A 20025124 CZ cze M
Kloferová, S.
54 pekaři dat.sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 108, 107.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098294 - UJC-A 20025125 CZ cze M
Kloferová, S.
55 soudci dat. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 108, 110, 109.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098295 - UJC-A 20025126 CZ cze M
Kloferová, S.
56 noži dat. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 110, 112, 111.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098296 - UJC-A 20025127 CZ cze M
Kloferová, S.
Dativ sg. feminin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 115.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098297 - UJC-A 20025128 CZ cze M
Kloferová, S.
59a chalupě dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 115, 116, 117.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098298 - UJC-A 20025129 CZ cze M
Kloferová, S.
59b jehle dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 116, 117.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098299 - UJC-A 20025130 CZ cze M
Kloferová, S.
60 konvi dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 116, 118, 117.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098300 - UJC-A 20025131 CZ cze M
Kloferová, S.
61 míse dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 118, 119.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098301 - UJC-A 20025132 CZ cze M
Kloferová, S.
62 huse dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 118, 119.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098302 - UJC-A 20025133 CZ cze M
Kloferová, S.
63 dceři dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 120, 121.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098303 - UJC-A 20025134 CZ cze M
Kloferová, S.
64 komoře dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 120, 121.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098304 - UJC-A 20025135 CZ cze M
Kloferová, S.
65 kovárně dat. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 120, 122, 123.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098305 - UJC-A 20025136 CZ cze M
Kloferová, S.
66 Máně dat.sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 122, 123.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098306 - UJC-A 20025137 CZ cze M
Kloferová, S.
Lokál singuláru maskulin. (Položka v atlase).
In: Český Jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 130, 132.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098307 - UJC-A 20025138 CZ cze M
Kloferová, S.
71 dubě lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 132, 131.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098308 - UJC-A 20025139 CZ cze M
Kloferová, S.
72 potoce, kožiše lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 132, 134, 131.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098309 - UJC-A 20025140 CZ cze M
Kloferová, S.
73 voze, ovsu lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 134, 133.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098310 - UJC-A 20025141 CZ cze M
Kloferová, S.
74 lese lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 134, 136, 133.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098311 - UJC-A 20025142 CZ cze M
Kloferová, S.
75 úle lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 136, 135.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098312 - UJC-A 20025143 CZ cze M
Kloferová, S.
76 kameni lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 136, 138, 135.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098313 - UJC-A 20025144 CZ cze M
Kloferová, S.
77 dni lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 138, 137.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098314 - UJC-A 20025145 CZ cze M
Kloferová, S.
78 ve dne lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 138, 137.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098315 - UJC-A 20025146 CZ cze M
Kloferová, S.
79 na koni lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 140, 139.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098316 - UJC-A 20025147 CZ cze M
Kloferová, S.
80 ohni lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 140, 139.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098317 - UJC-A 20025148 CZ cze M
Kloferová, S.
81 lokti lok. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 142, 141.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098318 - UJC-A 20025149 CZ cze M
Kloferová, S.
Příčestí trpné. 1. Adjektiva odvozená z příčestí trpného. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 568, 570.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098319 - UJC-A 20025150 CZ cze M
Kloferová, S.
402 zapřažený příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 570, 572, 567.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098320 - UJC-A 20025151 CZ cze M
Kloferová, S.
403 zapjatý příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 572, 569.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098321 - UJC-A 20025152 CZ cze M
Kloferová, S.
404 požatý příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 572, 574, 571.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098322 - UJC-A 20025153 CZ cze M
Kloferová, S.
405 začatý příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 574, 573.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098323 - UJC-A 20025154 CZ cze M
Kloferová, S.
406 ohřátý příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 574, 576, 575.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098324 - UJC-A 20025155 CZ cze M
Kloferová, S.
407 vzatý příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 576, 578, 577.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098325 - UJC-A 20025156 CZ cze M
Kloferová, S.
408 utřený, otevřený příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 578, 577.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098326 - UJC-A 20025157 CZ cze M
Kloferová, S.
409 zasazený příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 578, 580, 579.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098327 - UJC-A 20025158 CZ cze M
Kloferová, S.
410 snědený příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 580, 581.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098328 - UJC-A 20025159 CZ cze M
Kloferová, S.
411 (je) odejitý/odešel (adjektivum v tvaru stavového perfekta), (je) utečený, uletěný/utekl, uletěl příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 582, 583.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098329 - UJC-A 20025160 CZ cze M
Kloferová, S.
2. příčestí trpné jako základ jmenné části přísudku ve větných konstrukcích typu je/máme otevřeno a jako základ pro tvoření opisné formy trpného rodu (byl bit). (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 584.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098330 - UJC-A 20025161 CZ cze M
Kloferová, S.
412 (je/máme) otevřeno příč. trp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 584, 586, 585.
Grant: GA ČR(CZ) GA504/95/0013

098331 - UJC-A 20025162 CZ cze M
Kloferová, S.
413 (je/máme) uvařeno, (je/máme) upečeno perf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 586, 587.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098332 - UJC-A 20025163 CZ cze M
Kloferová, S.
414 (je/máme) sklizeno perf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 586, 588, 589.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098333 - UJC-A 20025164 CZ cze M
Kloferová, S.
415 (je/máme) zaseto perf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 588, 590, 589.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098334 - UJC-A 20025165 CZ cze M
Kloferová, S.
416 (je/máme) (se)mleto perf. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 590, 591.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098335 - UJC-A 20025166 CZ cze M
Kloferová, S.
417 (byl) bit pas. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 592, 593.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098336 - UJC-A 20025167 CZ cze M
Kloferová, S.
Přechodníky. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 600.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098337 - UJC-A 20025168 CZ cze M
Kloferová, S.
424 stoje (sedě, kleče) přech. přít. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 602, 603.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

104929 - UJC-A 20035026 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Atlas jazykový. (Heslo ve slovníki).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 48-50.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104930 - UJC-A 20035027 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Dialekt. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 109-110.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104931 - UJC-A 20035028 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Dialektologie. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 110.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104932 - UJC-A 20035029 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Dotazník. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 116-117.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104933 - UJC-A 20035030 CZ cze M
Kloferová, S.
Hranice nářeční. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 170-171.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104934 - UJC-A 20035031 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Izoglosa. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 189.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104935 - UJC-A 20035032 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Jádro nářečí. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 191.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104937 - UJC-A 20035034 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Metoda jazykovězeměpisná. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 261-262.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104938 - UJC-A 20035035 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Nářečí přechodová (n. přechodná). (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 279.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104940 - UJC-A 20035037 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Skupina nářeční (makrodialekt). (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 392-393.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104941 - UJC-A 20035038 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Skupina nářeční východomoravská. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 401-404.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104942 - UJC-A 20035039 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Zeměpis jazykový (areálová lingvistika). (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 564-565.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104936 - UJC-A 20035033 RIV CZ cze M
Kloferová, S. - Balhar, J.
Krátkost moravská. (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 236-237.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104939 - UJC-A 20035036 RIV CZ cze M
Kloferová, S. - Večerka, R. - Šlosar, D.
Proteze (předsouvání). (Heslo ve slovníku).
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 348-349.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091660 - UJC-A 20020069 CZ cze J
Komárek, K. - Nejedlý, P.
Z Olympiády v českém jazyce.
Český jazyk a literatura, 52 [5/6] 105-111 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097272 - UJC-A 20020142 CZ cze J
Komárek, K. - Nejedlý, P.
První třicátiny češtinářské olympiády.
Český jazyk a literatura, 53 [2] 53-61 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

096176 - UJC-A 20025401 CZ cze J
Konečná, H.
Při sobotě, při neděli ...?
Naše řeč, 85 [44] 222-223 (2002).

098352 - UJC-A 20025183 CZ cze M
Konečná, H.
Dativ plurálu. Dativ pl. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 224.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098353 - UJC-A 20025184 CZ cze M
Konečná, H.
150 klukům dat. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 226, 229.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098354 - UJC-A 20025185 CZ cze M
Konečná, H.
151 stromkům dat. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 226, 228, 229.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098355 - UJC-A 20025186 CZ cze M
Konečná, H.
152 koním dat.pl.m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 228, 230.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098356 - UJC-A 20025187 CZ cze M
Konečná, H.
153 dnům dat. pl. m. (Heslo ve slovníku).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 228, 232, 231.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098357 - UJC-A 20025188 CZ cze M
Konečná, H.
154 lidem dat. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 232, 233.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098358 - UJC-A 20025189 CZ cze M
Konečná, H.
Dativ pl. neuter. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 232.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098359 - UJC-A 20025190 CZ cze M
Konečná, H.
155 oknům dat. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 134, 235.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098360 - UJC-A 20025191 CZ cze M
Konečná, H.
156 polím dat. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 136, 238, 239.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098361 - UJC-A 20025192 CZ cze M
Konečná, H.
157 kuřatům dat. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 236, 239.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098362 - UJC-A 20025193 CZ cze M
Konečná, H.
158 prsům dat. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 236, 239.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098363 - UJC-A 20025194 CZ cze M
Konečná, H.
Dativ pl. feminin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 238.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098364 - UJC-A 20025195 CZ cze M
Konečná, H.
159 husám (kravám, kočkám) dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 238, 241.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098365 - UJC-A 20025196 CZ cze M
Konečná, H.
160 rukám dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 240, 241.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098366 - UJC-A 20025197 CZ cze M
Konečná, H.
161 nohavicím dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 240, 241, 242.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098367 - UJC-A 20025198 CZ cze M
Konečná, H.
162 sviním dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 242, 244.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098368 - UJC-A 20025199 CZ cze M
Konečná, H.
163 kostem dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 242, 246, 245.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098369 - UJC-A 20025200 CZ cze M
Konečná, H.
164 Prachaticím dat. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 246, 247.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098370 - UJC-A 20025201 CZ cze M
Konečná, H.
Lokál plurálu. Lokál pl. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 254, 256.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098371 - UJC-A 20025202 CZ cze M
Konečná, H.
169 klucích lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 256, 255.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098372 - UJC-A 20025203 CZ cze M
Konečná, H.
170 vozech (sousedech, volech) lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 256, 258, 257.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098373 - UJC-A 20025204 CZ cze M
Konečná, H.
171 kamenech lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 258, 260, 259.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098374 - UJC-A 20025205 CZ cze M
Konečná, H.
172 dubech lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 260, 261.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098375 - UJC-A 20025206 CZ cze M
Konečná, H.
173 pekařích lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 260, 261.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098376 - UJC-A 20025207 CZ cze M
Konečná, H.
174 nožích lok. pl. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 262, 263.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098377 - UJC-A 20025208 CZ cze M
Konečná, H.
Lokál pl. neuter. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 262.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098378 - UJC-A 20025209 CZ cze M
Konečná, H.
175 polích lok. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 262, 264, 263.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098379 - UJC-A 20025210 CZ cze M
Konečná, H.
177 prsou (kolenou) lok. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 264, 266, 267.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098380 - UJC-A 20025211 CZ cze M
Konečná, H.
176 oknech lok. pl. n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 264, 265.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098381 - UJC-A 20025212 CZ cze M
Konečná, H.
Lokál pl. feminin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 266.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098382 - UJC-A 20025213 CZ cze M
Konečná, H.
178 kravách lok. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 266, 267.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098383 - UJC-A 20025214 CZ cze M
Konečná, H.
179 kozách lok. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 266, 268, 269.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098384 - UJC-A 20025215 CZ cze M
Konečná, H.
180 nohavicích lok. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 268, 269.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098385 - UJC-A 20025216 CZ cze M
Konečná, H.
181 kostech (nocích, zdech) lok. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 268, 270, 271.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098386 - UJC-A 20025217 CZ cze M
Konečná, H.
182 rukou lok. pl. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 270, 271.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098387 - UJC-A 20025218 CZ cze M
Konečná, H.
Adjektiva. Adjektiva tvrdá, měkká. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 296, 298.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098388 - UJC-A 20025219 CZ cze M
Konečná, H.
200 dobrého gen. sg. m./n., akuz. sg. m. živ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 298, 300, 297.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098389 - UJC-A 20025220 CZ cze M
Konečná, H.
201 dobrému dat. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 300, 299.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098390 - UJC-A 20025221 CZ cze M
Konečná, H.
202 dobrém lok. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 300, 302, 301.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098391 - UJC-A 20025222 CZ cze M
Konečná, H.
203 dobrým instr. sg. m./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 302, 304, 303.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098392 - UJC-A 20025223 CZ cze M
Konečná, H.
204 obecní nom. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 304, 305.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098393 - UJC-A 20025224 CZ cze M
Konečná, H.
205 dobré gen., dat., lok. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 306, 307, 309, 311.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098394 - UJC-A 20025225 CZ cze M
Konečná, H.
206 dobří nom. pl. m. živ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 308, 311.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098395 - UJC-A 20025226 CZ cze M
Konečná, H.
207 dobrým dat. pl. m./f./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 308, 310, 313.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098396 - UJC-A 20025227 CZ cze M
Konečná, H.
208 dobrými instr. pl. m./f./n. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 310, 313.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098397 - UJC-A 20025228 CZ cze M
Konečná, H.
418 šel jsem 1. os. sg. m. min. č. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 592, 594, 593.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098398 - UJC-A 20025229 CZ cze M
Konečná, H.
419 dostal jsi/dostals (smál jsi se/smál ses) 2. os. sg. m. min. č. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 594, 595, 597.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098399 - UJC-A 20025230 CZ cze M
Konečná, H.
420 šli jsme 1. os. pl. min. č. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 595, 597.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098559 - UJC-A 20025390 CZ cze M
Konečná, H.
Minulý čas. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 592.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

091659 - UJC-A 20020068 RIV RU rus M
Kořenský, J.
Češskij jazyk kak jazyk nacional'nyj.
In: Vstreči etničeskich kul'tur v zerkale jazyka (v sopostavitel'nom lingvokul'turnom aspekte). - (Ed. Neščimenko, G. P.). - Moskva, Nauka 2002. - S. 71-110.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

091676 - UJC-A 20020085 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Gramatika + slovník, nebo slovník + gramatika?
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 71-75.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093684 - UJC-A 20020010 CZ cze J
Kořenský, J.
Miloši Dokulilovi k devadesátinám.
Slovo a slovesnost, 63 [2] 151-153 (2002).

093716 - UJC-A 20020042 RIV CZ cze K
Kořenský, J.
Meze, možnosti a naděje (sebe)poznávajícího chování člověka.
In: Milénium vědy a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2002. - S. 28-35.
[Sto a tisíc let vědy a filosofie. Praha (CZ), 00.11.07-00.11.08 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

093717 - UJC-A 20020043 RIV CZ cze K
Králík, J.
Století české kvantitativní lingvistiky.
In: Milénium vědy a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2002. - S. 164-170.
[Sto a tisíc let vědy a filosofie. Praha (CZ), 00.11.07-00.11.08 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091671 - UJC-A 20020080 CZ cze R
Kraus, J.
Potřebná publikace o příjmeních v současné češtině.
Rec.: Knappová, M.: Naše a cizí příjmení v současné češtině. - Liberec, 2002. 256 s.
Naše řeč, 85 [5] 260-262 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093696 - UJC-A 20020022 RIV CZ cze J
Kraus, J.
Do Ruzyně, nebo na Ruzyň?
Naše řeč, 85 [1] 50 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093699 - UJC-A 20020025 CZ cze R
Kraus, J.
Slovenská rétorika z pohledu nauky o jazyce a stylu.
Rec.: Slančová, D.: Základy praktickej rétoriky. - Prešov, 2001. 211 s.
Naše řeč, 85 [2] 103-105 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097276 - UJC-A 20020146 RIV MX spa M
Kraus, J.
La retórica en el período de cambio político: el ejemplo de la República Checa.
In: Lecturas retóricas de la sociedad. - (Ed. Beristáin, H.). - Ciudad de México, Universidad nacional autónoma de México 2002. - S. 149-155.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098111 - UJC-A 20020064 RIV CZ cze M
Kraus, J.
Auditorium jako stylotvorný činitel.
In: Sborník 2002. Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky. - (Ed. Koudelková, E.; Marková, M.). - Liberec, Technická univerzita 2002. - S. 103-109.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093723 - UJC-A 20020049 RIV CZ cze B
Krausová, A. - Slezáková, M. - Svobodová, Z.
Setkání s češtinou. Sborník z konference konané v Praze 6. - 7. září 2001. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. - 137 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

107943 - UJC-A 20030141 RIV CZ cze E
Lehečka, B.
0 a 1 jako alfa a omega historických slovníků. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. -
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/1732
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

107944 - UJC-A 20030142 RIV CZ cze E
Lehečka, B.
Sieť viery pravé aneb http://gebauer.ujc.cas.cz. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. -
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/1732
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

107945 - UJC-A 20030143 RIV CZ cze E
Lehečka, B.
Na co se fixuje stará čeština. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. -
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/1732
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091681 - UJC-A 20020090 RIV SIGLE CZ cze J
Malenínská, J.
K problematice místních jmen Řepy, Říčany, Říčky.
Acta onomastica, 43, 39-42 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

091684 - UJC-A 20020093 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Fischer, R. E. - Wauer, S.: Beiträge zur Hydronymie Brandenburgs. - Leipzig, 1999. 21 s.
Acta onomastica, 43, 130-134 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091685 - UJC-A 20020094 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Jiskra, Z.: Die Tepl mit allen Gewässern in ihrem Stromgebiet.
Acta onomastica, 43, 134-136 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093734 - UJC-A 20020060 RIV PL cze M
Malenínská, J.
Úvaha o zaniklých českých topolexémech *připek a *paka.
In: Onomastica Slavogermanica 22. - (Ed. Czopek-Kopciuch, B.). - Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci 2002. - S. 117-122.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

093680 - UJC-A 20020006 CZ cze J
Martincová, O.
Za Josefem Filipcem.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 79-80 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091686 - UJC-A 20020095 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Eichler, E. - Walther, H. (hrsg.): Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, vol. 1 - 3. - Berlin, 2001. 634, 681, 395 s.
Acta onomastica, 43, 137-140 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091687 - UJC-A 20020096 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Eichler, E. / et al.: Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Bd. 1. Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und Lankreis Bamberg. - Heidelberg, 2001. 256 s.
Acta onomastica, 43, 141-143 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091693 - UJC-A 20020102 SE ger A
Matúšová, J.
Zur Entwicklung deutscher Eigennamen im Tschechischen.
In: International Congress of Onomastic Sciences 2002. Abstracts. - Uppsala, Universitet 2002. - S. 72.
[International Congress of Onomastic Sciences /21./. Uppsala (SE), 02.08.19-02.08.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

093733 - UJC-A 20020059 RIV PL ger M
Matúšová, J.
Betonung bei westslavischen toponymischen Integraten ins Deutsche.
In: Onomastica Slavogermanica 22. - (Ed. Czopek-Kopciuch, B.). - Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci 2002. - S. 107-116.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

097278 - UJC-A 20020148 RIV AT ger J
Matúšová, J.
Die deutschen Appellativa in der Flurnamensammlung Böhmens - die deutschen Rodungsnamen?
Österreichische Namenforschung, 29 (2001) [1/2] 155-162 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

097280 - UJC-A 20020150 RIV ES ger C
Matúšová, J.
Möglichkeiten und Bedeutung des onomastischen Vergleichs westslavischer Flurnamenintegrate im Deutschen.
In: Actas do 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - (Ed. Boullón Agrelo, A. I.). - A Coruna, Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002. - S. 673-682.
[Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas /22./. Santiago de Compostela (ES), 99.09.20-99.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

103147 - UJC-A 20030103 RIV PL cze M
Matúšová, J.
Toponyma na česko-německém pohraničí.
In: Slowianska onomastyka. Encyklopedia. Tom 1. - (Ed. Rzetelska-Felesko, E.; Cieslikowa, A.; Duma, J.). - Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002. - S. 220-223.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093710 - UJC-A 20020036 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Thimm, C.: Alter - Sprache - Geschlecht. Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Perspektiven auf das höhere Lebensalter. - Frankfurt, 2000. 382 s.
Slovo a slovesnost, 63 [4] 299-303 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103142 - UJC-A 20030098 RIV CZ cze M
Müllerová, O.
Postpozitivní žejo, jo ve vzpomínkovém vypravování.
In: Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D 2. - (Ed. Tichý, M.). - Opava, Slezská univerzita 2002. - S. 47-52.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103141 - UJC-A 20030097 CZ cze R
Nejedlý, P.
[Recenze].
Rec.: Pleskalová, J.: Tvoření nejstarších osobních jmen. - Brno, 1998. 158 s.
Listy filologické, 125 [3-4] 337-342 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093698 - UJC-A 20020024 RIV CZ cze J
Nejedlý, P. - Volek, T.
Jazykovědné disonance aneb Ošidnost interdisciplinarity.
Naše řeč, 85 [2] 98-102 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091680 - UJC-A 20020089 RIV DE ger M
Nekula, M. - Uhlířová, L.
Tschechisch.
In: Sprachkulturen in Europa. - (Ed. Janich, N.; Greule, A.). - Tübingen, Narr Verlag 2002. - S. 302-310.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103143 - UJC-A 20030099 RIV CZ cze B
Nováková, M.
Bibliografie české onomastiky 1999 - 2000. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2002. - 103 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091682 - UJC-A 20020091 RIV SIGLE CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Je u Chlumce nad Cidlinou kopec Chlumec?
Acta onomastica, 43, 50-53 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

091694 - UJC-A 20020103 SE ger A
Olivová-Nezbedová, L.
Anoikonyme als Indikatoren von wüsten Siedlungen.
In: International Congress of Onomastic Sciences 2002. Abstracts. - Uppsala, Universitet 2002. - S. 81.
[International Congress of Onomastic Sciences /21./. Uppsala (SE), 02.08.19-02.08.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

093689 - UJC-A 20020015 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Přídavná jména tvořená příponou -í z obecných jmen rostlin.
Naše řeč, 85 [1] 23-27 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

097281 - UJC-A 20020151 RIV ES ger C
Olivová-Nezbedová, L.
Das Benennungssystem der aus der Eigennamen durch die Ableitungssuffixe entstandenen Anoikonyme in Böhmen.
In: Actas do 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - (Ed. Boullón Agrelo, A. I.). - A Coruna, Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002. - S. 749-758.
[Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas /22./. Santiago de Compostela (ES), 99.09.20-99.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

103144 - UJC-A 20030100 RIV PL cze M
Olivová-Nezbedová, L.
Nejvýznamnější čeští onomastikové.
In: Slowianska onomastyka. Encyklopedia. Tom 1. - (Ed. Rzetelska-Felesko, E.; Cieslikowa, A.; Duma, J.). - Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002. - S. 6-7.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103145 - UJC-A 20030101 RIV PL cze M
Olivová-Nezbedová, L.
Onomastická terminologie.
In: Slowianska onomastyka. Encyklopedia. Tom 1. - (Ed. Rzetelska-Felesko, E.; Cieslikowa, A.; Duma, J.). - Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002. - S. 83-84.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097286 - UJC-A 20020156 RIV SK cze C
Opavská, Z.
Postoje a preference uživatelů slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového průzkumu.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 87-96.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061702

104006 - SLU-S 20033026 CZ cze M
Pacnerová, L. - Večerka, R. - Skalka, B.
Hlaholice.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 166-169.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902; CEZ:AV0Z9092920

093726 - UJC-A 20020052 RIV CZ cze J
Pravdová, M.
K povaze reklamního diskurzu.
Naše řeč, 85 [4] 177-189 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097270 - UJC-A 20020140 CZ cze R
Pytlíková, M.
[Recenze].
Rec.: Mareš, F. V.: Cyrilometodějská tradice a slavistika. - Praha, 2000. 736 s.
Listy filologické, 125 [1/2] 159-160 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097285 - UJC-A 20020155 RIV SK cze C
Rangelova, A.
Výkladové slovníky a uživatelská praxe.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 79-86.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061702

095010 - UJC-A 20027008 RIV CZ cze M
Skalka, B.
Jazyky slovanské.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny. 2002. - S. 198-199, 201-202.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095012 - UJC-A 20027010 CZ cze N
Skalka, B.
Vzpomínka na profesora Oldřicha Hujera.
Universitas, - [2] 21-23 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095011 - UJC-A 20027009 RIV CZ cze M
Skalka, B. - Nekula, M.
Výpůjčka.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 542-544.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095009 - UJC-A 20027007 RIV CZ cze M
Skalka, B. - Pacnerová, L.
Cyrilice.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 57-60.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093728 - UJC-A 20020054 RIV CZ cze J
Slezáková, M.
Více, či méně? Nicméně! (aneb malá slova - velké změny).
Naše řeč, 85 [4] 199-206 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097283 - UJC-A 20020153 RIV SK cze C
Slezáková, M.
Role jednotlivých účastníků televizního diskusního pořadu jako typu institucionální komunikace.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 60-64.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093686 - UJC-A 20020012 RIV CZ cze J
Světlá, J.
Návrh dílčí typologie textů věcné komunikace.
Časopis pro moderní filologii, 84 [2] 85-98 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093702 - UJC-A 20020028 RIV CZ cze J
Světlá, J.
Návod jako slohový postup a typ textu.
Naše řeč, 85 [3] 119-129 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093727 - UJC-A 20020053 RIV CZ cze J
Světlá, J.
K některým žánrům návodových textů.
Naše řeč, 85 [4] 190-198 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091662 - UJC-A 20020071 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Počítač a pravopis.
Český jazyk a literatura, 52 [5/6] 143-145 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091663 - UJC-A 20020072 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Dáte si špagety po neapolsku?
Český jazyk a literatura, 52 [7/8] 181-183 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091664 - UJC-A 20020073 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Helena a Klára Pospíšilovy.
Český jazyk a literatura, 52 [9/10] 248-249 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091665 - UJC-A 20020074 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Přijímací zkoušky v jazykové poradně.
Český jazyk a literatura, 53 [1] 36-38 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093707 - UJC-A 20020033 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Obec, město, městská část.
Naše řeč, 85 [3] 161-164 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097271 - UJC-A 20020141 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Včetně, eventuálně, případně, popřípadě.
Český jazyk a literatura, 53 [2] 92-93 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103944 - UJC-A 20037017 CZ cze J
Šarapatková, Ž. - Vykypěl, B.
Etymologické symposion Brno 2002. [Zpráva].
Slavia, 71 [4] 443-445 (2002).
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091667 - UJC-A 20020076 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Salesiáni Dona Bosca?
Naše řeč, 85 [5] 244-256 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091668 - UJC-A 20020077 CZ cze R
Šimandl, J.
Jak zacházet s francouzskými jmény.
Rec.: Sekvent, K. - Šlosar, D.: Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině. - Praha, 2002. 150 s.
Naše řeč, 85 [5] 262-266 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091669 - UJC-A 20020078 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Opět na Ruzyň.
Naše řeč, 85 [5] 267-270 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091679 - UJC-A 20020088 CZ cze C
Šimandl, J.
K adjektivům na -ící a -icí.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 365.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093688 - UJC-A 20020014 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Já nic - já korpusový lingvista.
Naše řeč, 85 [1] 11-22 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093692 - UJC-A 20020018 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Jazykověda a jazykové poradenství v Mannheimu aneb Jak se uskutečňují lingvistické sny.
Naše řeč, 85 [1] 37-41 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093706 - UJC-A 20020032 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
O slovesu vazbit a co s ním souvisí.
Naše řeč, 85 [3] 1158-161 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093721 - UJC-A 20020047 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
K rozdílům a konkurenci mezi adjektivy na -ící a -icí.
Jazykovědné aktuality, 39 [1-2] 28-36 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097273 - UJC-A 20020143 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Použití a podoba odborných výrazů v češtině (senzitizace a desenzitizace, senzibilizace a desenzibilizace; nociceptorový, nociceptivní a nocicepční).
Československá fyziologie, 51 [2] 95 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097274 - UJC-A 20020144 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Velká písmena v názvech dokumentů.
Bulletin advokacie, - [6/7] 113 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

096166 - UJC-A 20025391 CZ cze R
Šipková, M.
[Recenze].
Rec.: Gwary dziĽ 1. Metodologia bada±. - Poznaň, 2001. 216 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 51 [A 50] 165-167 (2002).

096167 - UJC-A 20025392 CZ cze M
Šipková, M.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny.
In: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS. - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 156-162.

096168 - UJC-A 20025393 CZ cze M
Šipková, M.
Jazykové proměny.
In: Moravskotřebovsko a Svitavsko. - (Ed. Nekuda, V.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002. - S. 289-298.

096169 - UJC-A 20025394 CZ cze M
Šipková, M.
Skupina nářeční středomoravská. Interdialekt.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Brno, Lidové noviny 2002. - S. 399-401, 183-184.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746

098427 - UJC-A 20025258 CZ cze M
Šipková, M.
Substantiva. Nominativ singuláru. Nominativ sg. maskulin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 46, 47.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098428 - UJC-A 20025259 CZ cze M
Šipková, M.
1 kámen nom. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 48, 49.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098429 - UJC-A 20025260 CZ cze M
Šipková, M.
2 den nom. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 48, 49.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098430 - UJC-A 20025261 CZ cze M
Šipková, M.
3 soudce nom. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 50, 51.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098431 - UJC-A 20025262 CZ cze M
Šipková, M.
4 loket nom. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 50, 51.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098432 - UJC-A 20025263 CZ cze M
Šipková, M.
5 chléb nom. sg. m. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 50, 52, 53.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098433 - UJC-A 20025264 CZ cze M
Šipková, M.
Instrumentál sg. feminin. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 148, 149.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098434 - UJC-A 20025265 CZ cze M
Šipková, M.
87 kočkou instr. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 149, 147.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098435 - UJC-A 20025266 CZ cze M
Šipková, M.
88 díží instr. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 149, 150, 151.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098436 - UJC-A 20025267 CZ cze M
Šipková, M.
89 krví instr. sg. f. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 150, 152, 151.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098437 - UJC-A 20025268 CZ cze M
Šipková, M.
Imperativ. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 460, 462, 464.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098438 - UJC-A 20025269 CZ cze M
Šipková, M.
323 nos (mysli) 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 464, 461.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098439 - UJC-A 20025270 CZ cze M
Šipková, M.
324 zaplať 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 464, 466, 461.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098440 - UJC-A 20025271 CZ cze M
Šipková, M.
325 pomoz 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 466, 468, 463.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098441 - UJC-A 20025272 CZ cze M
Šipková, M.
326 odpusť 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 468, 465.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098442 - UJC-A 20025273 CZ cze M
Šipková, M.
327 umyj 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 470, 465.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098443 - UJC-A 20025274 CZ cze M
Šipková, M.
328 zabij 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 470, 472, 467.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098444 - UJC-A 20025275 CZ cze M
Šipková, M.
329 lej 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 472, 467.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098445 - UJC-A 20025276 CZ cze M
Šipková, M.
330 podívej 2 os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 472, 474, 469.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098446 - UJC-A 20025277 CZ cze M
Šipková, M.
331 schovej 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 474, 476, 471.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098447 - UJC-A 20025278 CZ cze M
Šipková, M.
332 házej 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 476, 473.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098448 - UJC-A 20025279 CZ cze M
Šipková, M.
333 nechej 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 476,478, 475.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098449 - UJC-A 20025280 CZ cze M
Šipková, M.
334 přijď 2. os. sg. imp. (dojdi). (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 478, 475.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098450 - UJC-A 20025281 CZ cze M
Šipková, M.
335 nezlobme 1. os. pl. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 480, 477.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098451 - UJC-A 20025282 CZ cze M
Šipková, M.
336 kupme 1. os. pl. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 480, 482, 477.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098452 - UJC-A 20025283 CZ cze M
Šipková, M.
337 sedněte 2. os. pl. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 482, 479.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098453 - UJC-A 20025284 CZ cze M
Šipková, M.
338 otevřete 2. os. pl. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 483, 479.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098454 - UJC-A 20025285 CZ cze M
Šipková, M.
339 nejezděte 2. os. pl. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. - (Ed. Balhar, J.). - Praha, Academia 2002. - S. 483, 484, 481.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

098455 - UJC-A 20025286 CZ cze M
Šipková, M.
428 buď 2. os. sg. imp. (Položka v atlase).
In: Český jazykový atlas 4. 085 Balhar, J. - Praha, Academia 2002. - S. 610, 609.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

097291 - UJC-A 20020161 RIV SK cze C
Šmídová, P.
Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 217-222.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

091683 - UJC-A 20020092 RIV SIGLE CZ cze J
Štěpán, P.
K výskytu označení barev v místních a pomístních jménech v Čechách.
Acta onomastica, 43, 101-115 (2002).

091688 - UJC-A 20020097 CZ cze R
Štěpán, P.
[Recenze].
Rec.: Kneselová, H. - Kolářová, I. (eds.): Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka. - Brno, 2001. 67 s.
Acta onomastica, 43, 150-153 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093704 - UJC-A 20020030 RIV CZ cze J
Štěpán, P.
Apelativa zelinka, zelenka a zelánka v pomístních jménech v Čechách.
Naše řeč, 85 [3] 143-149 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

091678 - UJC-A 20020087 RIV CZ cze C
Štícha, F.
Obligatorní, preferenční a fakultativní užívání zájmena já po spojkách hypotaktických - korpusová analýza.
In: Čeština - univerzália a specifika 4. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 171-176.
[Čeština - univerzália a specifika /4./. Brno (CZ), 02.11.15-02.11.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093679 - UJC-A 20020005 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele. - Praha, 2000. 160 s.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 73-74 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093705 - UJC-A 20020031 CZ cze J
Štícha, F.
Miloš Dokulil devadesátiletý.
Naše řeč, 85 [3] 150-154 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097287 - UJC-A 20020157 RIV SK cze C
Tichá, Z.
Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevřeným otázkám dotazníkového průzkumu.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 97-101.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061702

093678 - UJC-A 20020004 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Hřebíček, L.: Variation in Sequences. - Praha, 2000. 132 s.
Slovo a slovesnost, 63 [1] 68-70 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093683 - UJC-A 20020009 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Best, K.-H.: Quantitative Linguistik. - Göttingen, 2001. 132 s.
Slovo a slovesnost, 63 [2] 144-146 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093697 - UJC-A 20020023 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Jekl, nebo jäkl?
Naše řeč, 85 [1] 51-52 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093711 - UJC-A 20020037 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Ziegler, A. - Altmann, G.: Denotative Textanalyse. Ein textlinguistisches Arbeitsbuch. - Wien, 2002. - 187 s.
Slovo a slovesnost, 63 [4] 303-308 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093719 - UJC-A 20020045 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Jazyková poradna v měnící se komunikační situaci u nás.
Sociologický časopis, 38 [4] 443-455 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

093724 - UJC-A 20020050 RIV DE eng J
Uhlířová, L.
The case of Czech possessive adjectives and their head nouns: some distributional properties.
Glottometrics, - [2] 1-10 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063

093725 - UJC-A 20020051 RIV DE eng J
Uhlířová, L.
Zipf's notion of "economy" on the text level. (A case study in Czech).
Glottometrics, - [3] 39-60 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063

091661 - UJC-A 20020070 CZ cze J
Vajdlová, M.
90 let existence Ústavu pro jazyk český AV ČR a konference Setkání s češtinou.
Český jazyk a literatura, 52 [5/6] 145-147 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091689 - UJC-A 20020098 CZ cze R
Vajdlová, M.
Příspěvek k poznání biblických osobních jmen.
Rec.: Komárek, K.: Osobní jména v českých biblích. - Olomouc, 2000. 132 s.
Acta onomastica, 43, 153-157 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093693 - UJC-A 20020019 CZ cze R
Vajdlová, M.
Sborník Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících.
Rec.: Martincová, O. - Světlá, J. (ed.): Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. - Praha, 2000. 113 s.
Naše řeč, 85 [1] 41-42 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

097289 - UJC-A 20020159 RIV SK cze C
Vajdlová, M.
Proměny koncepce Staročeského slovníku.
In: Varia 9. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. - S. 136-145.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /9./. Modra-Piesok (SK), 99.12.01-99.12.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540

095019 - UJC-A 20027017 RIV DE ger C
Vykypěl, B.
Fragen der Beschreibung des Ausdrucksplans (mit Beispielen aus dem Obersorbischen).
In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 5. - (Ed. Blankenhorn, R.; Dönninghaus, S.; Marzari, R.). - München, Otto Sagner 2002. - S. 236-250.
[Polyslav /5./. Praha (CZ), 01.09.27-01.09.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095020 - UJC-A 20027018 RIV CZ cze J
Vykypěl, B.
Skalička - Hjelmslev (Praha - Kodaň).
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 51 [50] 5-37 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095021 - UJC-A 20027019 RIV CZ cze K
Vykypěl, B.
Proč je sv. Václav vévoda české země a kněz náš?
In: Přednášky a besedy z XXXV. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Rusinová, E.). - Brno, Filozofická fakulta MU 2002. - S. 184-187.
[Letní škola slovanských studií /35./. Brno (CZ), 02.07.26-02.08.23 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP405/02/P032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095854 - UJC-A 20027036 CZ cze R
Vykypěl, B.
[Recenze].
Rec.: Meškank, T.: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče. - Berlin, 2001. X, 226 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 51 [50] 169-170 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095855 - UJC-A 20027037 CZ cze R
Vykypěl, B.
[Recenze].
Rec.: Kořínek, J. M. - Erhart, A.: Úvod do fonologie. - Praha, 2000. 139 s.
Universitas, - [3] 74-75 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103943 - UJC-A 20037016 RIV LT ger J
Vykypěl, B.
Zum Schicksal der Dualformen.
Acta linguistica Lithuanica, 47, [-] 103-107 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11