ASEP

ÚZFG - Ústav živočišné fyziologie a genetiky

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

080341 - UZFG-Y 20010019 RIV US eng J
Alberio, R. - Brero, A. - Motlík, J. - Cremer, T. - Wolf, E. - Zakhartchenko, V.
Remodeling of Donor Nuclei, DNA-Synthesis, and Ploidy of Bovine Cumulus Cell Nuclear Transfer Embryos: Effect of Activation Protocol.
Molecular Reproduction and Development, 59 [2] 371-379 (2001).
Grant: WO(DE) 685/2-1; WO(DE) 685/3-1; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:2.003(92) 2.212(93) 2.425(94) 2.229(95) 2.513(96) 2.189(97) 2.399(98) 2.658(99) 2.535(00) 2.296(01) 2,322(02) 2.543(03) ]

080439 - UZFG-Y 20010121 RIV ES eng J
Alberio, R. - Zakhartchenko, V. - Motlík, J. - Wolf, E.
Mammalian oocyte activation: lessons from the sperm and implications for nuclear transfer.
International Journal of Developmental Biology, 45, [-] 797-809 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 1.431(94) 1.356(95) 1.702(96) 1.619(97) 1.559(98) 1.743(99) 1.963(00) 1.650(01) 1,465(02) 1.306(03) ]

080437 - UZFG-Y 20010119 RIV GB eng J
Bohlen, J. - Ráb, P.
Species and hybrid richness in spined loaches of the genus Cobitis (Teleostei:Cobitidae), with a checklist of European forms and suggestions for conservation.
Journal of Fish Biology, 59, [-] 75-89 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.836(91) 0.867(92) 0.942(93) 0.820(94) 0.749(95) 1.020(96) 0.918(97) 1.112(98) 1.161(99) 1.140(00) 1.249(01) 1,186(02) 1.200(03) ]

080403 - UZFG-Y 20010085 DE eng A
Borovanský, J. - Horák, V. - Fortýn, K. - Uhrová, J. - Zima, T.
Marker enzyme activities in melanoma-bearing minipigs during tumour progression and after devitalization.
In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Berlin, Walter de Gruyter 2001. - S. 387.
[IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine /14./. Praha (CZ), 01.05.26-01.05.31 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045113

080402 - UZFG-Y 20010084 DK eng A
Borovanský, J. - Horák, V. - Uhrová, J. - Zima, T.
Profiles of marker enzyme serum activities in melanoma-bearing minipigs.
In: Pigment Cell Research. - Roma, Munksgaard Int. Publ. Ltd. 2001. - S. 418.
[Annual ESPCR Meeting /10./. Roma (IT), 01.09.26-01.09.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/01/0162

080447 - UZFG-Y 20010129 CZ cze J
Bryja, V.
Molekulární a buněčná terapie.
Bulletin HPB, 9, [-] 27-30 (2001).

080398 - UZFG-Y 20010080 SK cze A
Burianová, L. - Škarda, J. - Mrazíková, M. - Klasová, L. - Barthová, J. - Barth, T. - Ubik, K.
Účinky semisyntetických analogů inzulínu na syntézu lipidů v tukové tkáni a DNA mléčné žláze.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí. - Košice, SAV 2001. - S. 37.
[Dni živočišnej fyziologie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

088725 - UZFG-Y 20023034 CZ eng K
Burianová, L. - Škarda, J. - Mrazíková, M.
Bioassay of antiandrogens, antiprogestins, antiestrogens and glucocorticoids by quantitative mammary histology.
In: Moravský morfologický den. - Brno, Veterinární a farmaceutická universita Brno 2001. - S. 4.
[Moravský morfologický den /3./. Brno (CZ), 01.09.19 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0843

080406 - UZFG-Y 20010088 GB eng A
Chalony, C. - Horák, V. - Créchet, F. - Leplat, J. - Vincent-Naulleau, S. - Geffrotin, C.
Preliminary study of porcine cutaneous melanoma inheritance:Analysis of the p16 gene as a candidate.
In: Melanoma Research. - Anglie, Lippincott Williams and Wilkins 2001. - S. 161.
[International Conference on Melanoma /5./. Venice (IT), 01.02.28-01.03.03 (WRD)]

080330 - UZFG-Y 20010007 RIV GB eng J
Čepica, S. - Kubíčková, S. - Musilová, P. - Rubeš, J.
Assignment of the SERPINA7 gene to porcine chromosome band Xq22 by FISH.
Animal Genetics, 32, [-] 120 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0842; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.241(92) 1.720(93) 2.151(94) 1.354(95) 1.235(96) 1.076(97) 1.013(98) 1.000(99) 0.863(00) 1.020(01) 1,443(02) 1.387(03) ]

080362 - UZFG-Y 20010043 RIV GB eng J
Čepica, S. - Rohrer, G. A. - Knoll, A. - Masoupust, M. - Málek, O.
Linkage mapping of four genes (OTC, SERPINA7 SLC25A5 and FMR1) on porcine chromosome X.
Animal Genetics, 32, [-] 106-109 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0842; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
[Impact factor:1.241(92) 1.720(93) 2.151(94) 1.354(95) 1.235(96) 1.076(97) 1.013(98) 1.000(99) 0.863(00) 1.020(01) 1,443(02) 1.387(03) ]

078762 - UMG-J 20010451 HR eng A
Dostál, J. - Veselský, L. - Železná, B. - Kraus, M. - Jonáková, V. - Pěknicová, J. - Holáň, V.
Effect of indomethacin on immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
In: VIII. International Congress of Reproductive Immunology. - Opatija, - 2001. - S. 79.
[International Congress of Reproductive Immunology /8./. Opatija ( HR), 01.07.02-01.07.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA330/01/0615; GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA MZd(CZ) NI6883
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916

080353 - UZFG-Y 20010033 US eng J
Dostál, J. - Železná, B. - Kraus, M. - Jonáková, V. - Pěknicová, J. - Holáň, V. - Veselský, L.
Effect of indomethacin on immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
American Journal of Reproductive Immunology, 46 [1] 79-79 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/08444; GA AV ČR(CZ) KSK5011112
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95) 1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00) 2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

080351 - UZFG-Y 20010031 RIV CZ eng J
Dušková, D. - Dvořák, R. - Rada, V. - Doubek, J. - Marounek, M.
Concentration of phytic acid in faeces of calves fed starter diets.
Acta Veterinaria Brno, 70 [4] 381-385 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101; GA AV ČR(CZ) KSK5020115
[Impact factor:0.075(91) 0.052(92) 0.075(93) 0.076(94) 0.079(95) 0.120(96) 0.132(97) 0.288(98) 0.227(99) 0.240(00) 0.274(01) 0,370(02) 0.336(03) ]

080335 - UZFG-Y 20010013 RIV GB eng J
Dušková, D. - Marounek, M.
Fermentation of pectin and glucose, and activity of pectin-degrading enzymes in the rumen bacterium Lachnospira multiparus.
Letters in Applied Microbiology, 33 [3] 159-163 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2020602
[Impact factor:1.206(91) 1.042(92) 1.097(93) 1.040(94) 0.764(95) 0.948(96) 1.008(97) 0.964(98) 1.157(99) 1.154(00) 1.151(01) 1,182(02) 1.164(03) ]

080394 - UZFG-Y 20010076 SK cze A
Dušková, D. - Marounek, M. - Kovář, L.
Fermentace pektinu a glukozy a aktivita pektinolytických enzymů u bachorové bakterie Lachnospira multiparus.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí. - Košice, ÚFHZ SAV Košice 2001. - S. 9.
[Dni živočišnej fyziologie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080371 - UZFG-Y 20010052 RIV FR eng J
Dvořák, P. - Campion, E. - Fléchon, J. E. - Hampl, A.
Modulation of protein synthesis in rabbit inner cell mass-derived cells by FGF-2.
Reproduction Nutrition Development, 41, [-] 197-205 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162
[Impact factor:0.516(91) 0.579(92) 0.743(93) 0.549(94) 0.716(95) 1.116(96) 0.619(97) 0.685(98) 0.922(99) 1.351(00) 1.567(01) 0,872(02) 0.780(03) ]

080428 - UZFG-Y 20010110 RIV US eng J
Dvořák, P. - Dvořáková, D. - Mayer, J. - Hampl, A.
Deregulation of FGFR-3 in chronic myeloid leukaemia.
Oncology Research, 12, [-] 299 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162
[Impact factor: 1.992(99) 1.508(00) 1.556(01) 1,476(02) 1.794(03) ]

080444 - UZFG-Y 20010126 CZ cze J
Dvořák, P. - Hampl, A.
Embryonální kmenové buňky:Experimentální a klinické použití.
Praktická gynekologie, 1, [-] 57-62 (2001).

080445 - UZFG-Y 20010127 CZ cze J
Dvořák, P. - Hampl, A.
Embryonální kmenové buňky a buněčná terapie.
Bulletin HPB, 9, [-] 15-19 (2001).

079325 - BFU-R 20013011 RIV GB eng J
Dvořáková, D. - Krejčí, P. - Mayer, J. - Fajkus, J. - Hampl, A. - Dvořák, P.
Changes in the expression of FGFR3 in patients with chronic myeloid leukaemia receiving transplants of allogeneic peripheral blood stem cells.
British Journal of Haematology, 113 [3] 832-835 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA312/97/0393; GA MŠk(CZ) ME 198
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
[Impact factor: 3.204(99) 3.068(00) 2.815(01) 3,052(02) 3.267(03) ]

080374 - UZFG-Y 20010055 NL eng A
Dvořáková, D. - Mayer, P. - Krejčí, P. - Hampl, A. - Dvořák, P.
Stem cell transplantation-related changes in expression of FGFR-3 in chronic myelogenous leukemia.
In: Bone marrow transplantation. - -, Nature publishing group 2001. - S. 147.
[Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation /17./. Maastricht (NL), 01.03.25-01.03.28 (WRD)]

080430 - UZFG-Y 20010112 FR eng A
Ešner, M.
FGF signalling during embryonic stem (ES) cell differentiation.
In: Molecular biology of cellular interactions:Adhesion receptor and regulation of gene expression. - Torino, University of Torino 2001. - S. -.
[Molecular Biology of Cellular Interactions. Gien (FR), 01.09.21-01.09.26 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 198

080446 - UZFG-Y 20010128 CZ cze J
Ešner, M.
Embryonální kmenové buňky.
Bulletin HPB, 9, [-] 23-26 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162

080432 - UZFG-Y 20010114 CZ eng A
Ešner, M. - Hampl, A. - Dvořák, P.
Expression of a dominant negative FGFR-1 blocks maturation of visceral endoderm.
In: MendelNET´01. - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická universita 2001. - S. 31.
[Merinárodní odborný seminář MendelNET´01. Brno (CZ), 01.11.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/K162

080426 - UZFG-Y 20010108 RIV US eng J
Faerge, I. - Terry, B. - Kalous, J. - Wahl, P. - Lessl, M. - Ottessen, J. L. - Hyttel, P. - Grondahl, C.
Resumption of meiosis induced by meiosis-activating sterol (MAS) has a different signal transduction pathway than spontaneous resumption of meiosis in denuded mouse oocytes cultured in vitro.
Biology of Reproduction, 65, [-] 1751-1758 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:3.257(92) 2.782(93) 2.666(94) 3.123(95) 3.222(96) 3.036(97) 3.327(98) 3.417(99) 3.605(00) 3.508(01) 3,689(02) 3.646(03) ]

080409 - UZFG-Y 20010091 RIV CZ eng J
Fortýn, K. - Hruban, V. - Horák, V. - Tichý, J.
Artificial perforations of the stomach in pigs and rats and their covering by the abdominal wall.
Veterinary Medicine, 46 [3] 75-77 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045113; GA AV ČR(CZ) KSK5011112
[Impact factor:0.112(91) 0.028(92) 0.076(93) 0.088(94) 0.250(95) 0.162(96) 0.189(97) 0.231(98) 0.220(99) 0.188(00) 0.348(01) 0,204(02) 0.608(03) ]

080399 - UZFG-Y 20010081 RIV US eng J
Fulka, J. - Fulka Jr, J. - Loi, P. - Ledda, S. - Moor, R. M.
Nucleus Transfer in mammals: How the oocyte cytoplasm modifies the transferred nucleus.
Theriogenology, 55 [5] 1373-1380 (2001).
Grant: GA MZe(CZ) EP0960006200; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.725(92) 1.787(93) 1.967(94) 1.395(95) 2.320(96) 1.727(97) 1.760(98) 1.923(99) 2.062(00) 1.965(01) 2,387(02) 1.839(03) ]

080448 - UZFG-Y 20010130 US eng A
Hampl, A. - Pacherník, J. - Ešner, M. - Bryja, V. - Dvořák, P.
Mouse embryonic stem cells differentiate homogenously into neural lineage in monolayer serum-free culture.
In: Pluripotent Stem Cells: Biology and Applications. - Durango, Sheraton Tamarron Resort 2001. - S. 59.
[Keystone Symposium. Durango, Colorado (US), 01.02.06-01.02.11 (WRD)]

080387 - UZFG-Y 20010069 RIV CZ cze J
Horák, V.
Devitalizace, objektivní poznatky.
Forum medicinae, 3 [1] 68-72 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5011112

080408 - UZFG-Y 20010090 RIV CZ cze J
Horák, V.
Jak pokračuje základní výzkum zaměřený na devitalizační techniku v době jejích klinických zkoušek.
Forum medicinae, 3 [4] 61-63 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045113; GA AV ČR(CZ) KSK5011112

080404 - UZFG-Y 20010086 GB eng A
Horák, V. - Fortýn, K. - Borovanský, J. - Pohlreich, P. - Hruban, V. - Klaudy, J.
Devitalization is effective procedure for successful therapy of metastatic melanoma in the MeLiM miniature pigs.
In: Melanoma Research. - Anglie, Lippincott Williams and Wilkins 2001. - S. 193-194.
[International Conference on Melanoma /5./. London (IT), 01.02.28-01.03.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/98/0229

080423 - UZFG-Y 20010105 CZ eng A
Horák, V. - Rytina, L. - Hruban, V. - Reisnerová, H.
Possible role of apoptosis in melanoma regression in swine model.
In: Cells III. - České Budějovice, Kopp Publishing 2001. - S. 147-148.
[Conference on Cell Biology /3./. České Budějovice (CZ), 01.09.17-01.09.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/01/0162

080354 - UZFG-Y 20010034 CZ eng G
Hruban, V. - Horák, V. - Reisnerová, H. - Majzlík, I.
Modus of inheritance of melanoma tumours in pigs. České Budějovice, Kopp Publishing 2001. - 2 s.
[Cells III.. České Budějovice (CZ), 01.09.17-01.09.19 (EUR)]

080411 - UZFG-Y 20010093 CZ eng A
Janko, K. - Kotlík, P. - Bohlen, J.
Maternal ancestry and polyphyletic origin of asexual hybrid lineages of spined loaches of the genus Cobitis.
In: Programme and Book of Abstract. - Praha, ÚŽFG AV ČR 2001. - S. 130.
[European Congress of ichthyology-ECI /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) IBS5045011

080436 - UZFG-Y 20010118 RIV GB eng J
Jankun, M. - Martinez, P. - Pardo, B. G. - Ráb, P. - Rábová, M. - Sanchez, L.
Ribosomal genes in Coregonid fishes (Coregonus lavaretus, C-albula and C-peled) (Salmonidae): single and multiple nucleolus organizer regions.
Heredity, 87, [-] 672-679 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045011; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:1.236(92) 1.410(93) 1.457(94) 1.815(95) 2.014(96) 1.894(97) 1.816(98) 1.875(99) 2.009(00) 2.297(01) 1,687(02) 1.986(03) ]

080328 - UZFG-Y 20010005 RIV NL eng J
Ježová, M. - Scsuková, S. - Nagyová, E. - Vranová, J. - Procházka, R. - Kolena, J.
Effect of intraovarian factors on porcine follicular cells: cumulus expansion, granulosa and cumulus cell progesterone production.
Animal Reproduction Science, 65, [-] 115-126 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/98/0231; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.701(92) 0.678(93) 0.855(94) 0.709(95) 0.838(96) 0.930(97) 1.105(98) 0.813(99) 1.080(00) 1.196(01) 1,681(02) 1.286(03) ]

080356 - UZFG-Y 20010036 RIV NL eng J
Ježová, M. - Scsuková, S. - Nagyová, E. - Vránová, J. - Procházka, R. - Kolena, J.
Stimulatory Action of Intrafollicular Factors on Cumulus Expansion of Porcine Oocyte-Cumulus Cell Complex.
Animal Reproduction Science, 65, [-] 115-126 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.701(92) 0.678(93) 0.855(94) 0.709(95) 0.838(96) 0.930(97) 1.105(98) 0.813(99) 1.080(00) 1.196(01) 1,681(02) 1.286(03) ]

080357 - UZFG-Y 20010037 RIV DE eng J
Kanitz, W. - Brussow, K. P. - Becker, F. - Torner, H. - Schneider, F. - Kubelka, M. - Tomek, W.
Comparative Aspects of Follicular Development, Follicular and Oocyte Maturation and Ovulation in Cattle and Pigs.
Archiv für Tierzucht, 44, [-] 9-23 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 0.244(99) 0.182(00) 0.227(01) 0,251(02) 0.267(03) ]

080431 - UZFG-Y 20010113 FR eng A
Kohoutek, J. - Dvořák, P. - Hampl, A.
Spatio-temporal pattern of G1/S regulators in oocytes.
In: Meiosis and germ-line differentiation. - Roscoff, - 2001. - S. 79-80.
[Conférence Jacques Monod. Roscoff (FR), 01.09.29-01.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA ČR(CZ) GA312/97/0393

080433 - UZFG-Y 20010115 CZ eng A
Kohoutek, J. - Dvořák, P. - Hampl, A.
Spatio-temporal pattern of G1/S regulators in oocytes.
In: MendelNET´01. - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001. - S. 43.
[Mezinárodní odborný seminář. Brno (CZ), 01.11.30 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA ČR(CZ) GA312/97/0393

080400 - UZFG-Y 20010082 RIV CZ eng J
Kopečný, J. - Marinšek, L. - Zorec, M.
Reliable Identification of Prevotella and Butyrivibrio spp. from Rumen by Fatty Acid Methyl Ester Profiles.
Folia Microbiologica, 46 [1] 57-59 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0602; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

080342 - UZFG-Y 20010022 RIV CZ eng J
Kopečný, J. - Marinšek, L. R. - Kobayashi, Y.
Phenotypic and genetic data supporting reclassification of butyrivibrio fibrosolvens isolates.
Folia Microbiologica, 46 [1] 45-48 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0602; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

080363 - UZFG-Y 20010044 RIV DE eng J
Kotlík, P. - Berrebi, P.
Phylogeography of the barbel (Barbus barbus) assessed by mitochondrial DNA variation.
Molecular Ecology, 10 [8] 2177-2185 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor: 3.442(99) 2.769(00) 2.478(01) 3,014(02) 3.870(03) ]

080412 - UZFG-Y 20010094 CZ eng A
Kotlík, P. - Berrebi, P.
Phylogeographical analysis of the barbel (Barbus barbus).
In: Programme and Book of Abstracts. - Praha, ÚŽFG AV ČR 2001. - S. 131.
[European Congress of ichthyology-ECI /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668

080331 - UZFG-Y 20010009 RIV GB eng J
Krejčí, P. - Dvořáková, D. - Krahulcová, E. - Pacherník, J. - Mayer, J. - Hampl, A. - Dvořák, P.
FGF-2 abnormalities in B cell chronic lymphotic and chronic myeloid leukemias.
Leukemia, 15, [-] 228-237 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA312/97/0393; GA MŠk(CZ) VS96115
[Impact factor: 2.350(95) 2.945(96) 1.046(97) 3.163(98) 3.562(99) 3.736(00) 4.293(01) 4,693(02) 5.116(03) ]

088715 - UZFG-Y 20023024 RIV GB eng J
Kubelka, M. - Anger, M. - Pavlok, A. - Kalous, J. - Schultz, R. M. - Motlík, J.
Activation of pig and cattle oocytes by butyrolactone I: morphological and biochemical study.
Zygote, 10, [-] 8-9 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 0.000(97) 1.092(98) 1.098(99) 1.365(00) 0.800(01) 0,992(02) 1.294(03) ]

083622 - FGU-C 20010236 RIV NL eng J
Lapathitis, G. - Tanfani, F. - Kotyk, A. - Bertoli, E.
Two-dimensional gel electrophoresis and FTIR spectroscopy reveal both forms of yeast plasma membrane H(+)-ATPase in activated and basal-level enzyme preparations.
FEBS Letters, 505 [1] 155-158 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/98/0474
[Impact factor:3.505(92) 3.339(93) 3.600(94) 3.842(95) 3.750(96) 3.504(97) 3.581(98) 3.720(99) 3.440(00) 3.644(01) 3,912(02) 3.609(03) ]

080359 - UZFG-Y 20010040 RIV DE eng J
Ludwig, A. - Bohlen, J. - Wolter, C. - Pitra, C.
Phylogenetic relationships and historical biogeography of spined loaches (Cobitidae, Cobitis and Sabanejewia) as indicated by variability of mitochondrial DNA.
Zoological Journal of the linnean Society, 131 [4] 381-392 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114; GA ČR(CZ) GA206/97/0684
[Impact factor:0.699(92) 0.430(93) 0.629(94) 0.477(95) 0.946(96) 0.978(97) 1.443(98) 1.764(99) 1.347(00) 1.207(01) 1,409(02) 1.524(03) ]

086592 - UBO-W 20010043 CZ eng A
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Šlechta, V. - Šlechtová, V.
Distribution and characterization of gudgeon populations (genus Gobio) in waters of the Czech Republic.
In: The 10th European Congress of Ichthyology ECI X : Programme and abstracts. - (Ed. Rábová, M.; Bučková, J.). - Praha, ÚŽFG AV ČR 2001. - S. 45.
[European Congress of Ichthyology /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6045005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

080347 - UZFG-Y 20010027 RIV DE eng J
Macholán, M.
Multivariate analysis of morphometric variation in Asian Mus and Subsaharan Nannomys (Rodentia: Muridae).
Zoologischer Anzeiger, 240, [-] 7-14 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/0531; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor: 0.833(99) 0.893(00) 0.732(01) 0,961(02) 0.679(03) ]

080345 - UZFG-Y 20010025 RIV US eng J
Macholán, M. - Filippucci, M. G. - Benda, P. - Frynta, D. - Sádlová, J.
Allozyme variation and systematics of the genus apodemus (Rodentia:Muridae) in Asia minor and Iran.
Journal of Mammalogy, 82 [3] 799-813 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/0531; GA MŠk(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.555(91) 0.676(92) 0.690(93) 0.736(94) 0.622(95) 0.839(96) 0.991(97) 0.957(98) 1.008(99) 1.352(00) 1.735(01) 1,208(02) 1.207(03) ]

080346 - UZFG-Y 20010026 RIV GB eng J
Macholán, M. - Filippucci, M. G. - Zima, J.
Genetic variation and zoogeography of pine voles of the Microtus subterraneus/majori group in Europe and Asia Minor.
Journal of Zoology, 255 [x] 31-42 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor:0.831(91) 0.871(92) 0.806(93) 0.770(94) 0.646(95) 0.825(96) 0.852(97) 0.942(98) 0.958(99) 1.024(00) 1.093(01) 1,057(02) 1.175(03) ]

080392 - UZFG-Y 20010074 SK cze A
Marounek, M. - Dušková, D. - Skřivanová, V. - Březina, P. - Savka, O.
Metabolismus kyseliny fytové v trávicím traktu králíků.
In: Sborník z konference s mezinárodní účastí. - Košice, ÚFHZ Košice 2001. - S. 10.
[Dni živočišnej fyziológie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

088712 - UZFG-Y 20023021 RIV UA ukr J
Marounek, M. - Kalančjuk, G. - Fomenko, I. - Kalančjuk, L. - Kawai, S. - Savka, O.
Osoblivosti glutamatdegidrogenazy slizovoj rubcja ploda ta dorosloj žujnoj traviny.
Ukrajinskij biochimičeskij žurnal, 73 [2] 130-137 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0480; GA AV ČR(CZ) KSK5020115

080343 - UZFG-Y 20010023 RIV CZ eng J
Marounek, M. - Rada, V. - Dušková, D. - Petr, J.
Enrichment of bifidobacteria in the hen caeca by dietary inulin.
Folia Microbiologica, 46 [1] 73-75 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0480; GA AV ČR(CZ) KSK5020115
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

080332 - UZFG-Y 20010010 HU eng C
Marounek, M. - Skřivanová, V. - Savka, O.
Susceptibility of intestinal and enteropathogenic bacteria to caprylic and capric acid.
In: Cost Action 848 "Multi-facetted research in rabbits: a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare.". - Godollo, Szent Istvan University 2001. - S. 62.
[Meeting of WG3, and WG4 /2./. Godollo (HU), 01.06.29-01.06.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080382 - UZFG-Y 20010064 CZ cze C
Marounek, M. - Skřivanová, V. - Savka, O.
Ontogeneze trávení u králíků.
In: Nové směry v chovu brojlerových králíků - Sborník referátů. - Praha, Česká zemědělská universita 2001. - S. 48-50.
[Nové směry v chovu brojlerových králíků - Celostátní seminář s mezinárodní účastí /6./. Praha (CZ), 01.11.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080381 - UZFG-Y 20010063 CZ cze C
Marounek, M. - Skřivanová, V. - Skřivan, M. - Tůmová, E. - Volek, Z. - Klein, P.
Krmné doplňky ve výživě brojlerových králíků.
In: Nové směry v chovu brojlerových králíků - Sborník referátů. - Praha, Česká zemědělská universita 2001. - S. 55-57.
[Nové směry v chovu brojlerových králíků - Celostátní seminář s mezinárodní účastí /6./. Praha (CZ), 01.11.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080449 - UZFG-Y 20010131 HU eng A
Marounek, M. - Skřivanová, V. - Volek, Z.
Effect of caprylic acid on growth and mortality of young rabbits.
In: COST Action 848,"Multi-facetted research in rabbits:a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare". - Godollo, Szent Istvan University 2001. - S. 67.
[Meeting of WG3 and WG4 /2./. Godollo (HU), 01.06.29-01.06.30 (EUR)]

080393 - UZFG-Y 20010075 SK cze A
Marounek, M. - Volek, Z. - Kovář, L. - Skřivanová, V.
Srovnání komponent krmných dávek králíků při inkubaci s obsahem slepého střeva.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí. - Košice, ÚFHZ Košice 2001. - S. 28.
[Dni živočišnej fyziologie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080383 - UZFG-Y 20010065 CZ cze C
Marounek, M. - Volek, Z. - Skřivanová, V. - Skřivan, M. - Klein, P.
Vláknina a škrob ve výživě rostoucích králíků.
In: Nové směry v chovu brojlerových králíků - Sborník referátů. - Praha, Česká zemědělská universita 2001. - S. 51-54.
[Nové směry v chovu brojlerových králíků - Celostátní seminář s mezinárodní účastí /6./. Praha (CZ), 01.11.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080421 - UZFG-Y 20010103 US eng A
Matalová, E. - Míšek, I. - Dubská, L.
Apoptosis detection during prenatal tooth development in the animal model of the field vole (Microtus agrestis).
In: Progammed cell death. - New York, Cold Sprong Harbor 2001. - S. 170.
[Programmed cell death. New York (US), 01.11.09-01.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) IAC5045105

080419 - UZFG-Y 20010101 CZ eng J
Matalová, E. - Španová, A. - Kovářů, F.
Apoptotic DNA alterations in blood and bone marrow cells in pigs under experimental conditions of cardiopulmonary bypass.
Physiological Research, 50 [6] - (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

080420 - UZFG-Y 20010102 PL eng A
Matalová, E. - Španová, A. - Kovářů, F.
Pig model in biomedical research into apoptosis activation during cardiopulmonary bypass.
In: Laboratory Animals in Biomedical Research. - Varšava, ICLAS 2001. - S. -.
[Conference on Laboratory Animals in Biomedical Research. Varšava ( PL), 01.06.06-01.06.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/01/0850

080422 - UZFG-Y 20010104 CZ eng J
Matalová, E. - Španová, A. - Kovářů, F.
Apoptosis in pig leukocytes as a consequence of phagocytosis.
Journal of Histochemistry and Cytochemistry, -, [-] - (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:2.658(91) 2.814(92) 2.789(93) 3.295(94) 3.427(95) 2.854(96) 2.776(97) 2.536(98) 2.675(99) 2.610(00) 2.718(01) 2,283(02) 2.408(03) ]

080434 - UZFG-Y 20010116 US eng A
Matalová, E. - Španová, A. - Kovářů, F.
Pig model in the study on ontogenetical dependence of apoptosis activation in phagocyting cells.
In: Programmed Cell Death - New York, Cold Spring Harbor Laboratory 2001. - S. 171.
[Programmed cell death.. New York (US), 01.11.09-01.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK5052113

080339 - UZFG-Y 20010017 RIV CA eng J
Matoušek, J.
Ribonucleases and their antitumor activity.
Comparative Biochemistry and Physiology Part C, 129 [3] 175-191 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/01/0114; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 1.249(00) 0.930(01) 0,979(02) 1.496(03) ]

080340 - UZFG-Y 20010018 RIV DE eng J
Matoušek, J.
Selective activity of BS-RNase against Anaplastic Thyroid Cancer.
Anticancer Research, 21 [2] 1035-1042 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/01/0114; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.041(92) 1.041(93) 1.066(94) 0.926(95) 1.049(96) 1.045(97) 1.236(98) 1.375(99) 1.331(00) 1.416(01) 1,447(02) 1.347(03) ]

080358 - UZFG-Y 20010039 RIV CZ eng J
Matoušek, J. - Hruban, V. - Hradecký, J. - Souček, J. - Hrubá, A.
Effect of bovine seminal ribonuclease (BS-RNase) on pig's bone marrow cells.
Archives of Animal Breeding, 44 [1] 53-63 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/01/0114; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 0.244(99) 0.182(00) 0.227(01) 0,251(02) 0.267(03) ]

080367 - UZFG-Y 20010048 CZ cze D
Matulová, P.
Exprese PCNA, Bc1-2 a p53 v průběhu odontogeneze u savců. ÚŽFG AV ČR Liběchov, Laboratoř genetiky a embryologie, ÚŽFG AV ČR 120 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114

080372 - UZFG-Y 20010053 FR eng A
Matulová, P. - Witter, K. - Míšek, I.
Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Expression in Tooth Primordia in the Field Vole (Microtus agrestis, Rodentia).
In: Progamme and Abstracts. - La Londe les Maures, - 2001. - S. 92.
[International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation /7./. La Londe les Maures (FR), 01.06.16-01.06.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA ČR(CZ) GA304/01/P021

080361 - UZFG-Y 20010042 RIV DE eng J
Mikulíček, P. - Kotlík, P.
Two water frog populations from western Slovakia consisting of diploid females and diploid and triploid males of the hybridogenetic hybrid Rana esculenta (Anura, Ranidae).
Zoological Reihe, 77 [1] 59-64 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK6005114

080364 - UZFG-Y 20010045 FR eng A
Míšek, I. - Witter, K. - Lesot, H. - Peterka, M. - Peterková, R. - Klima, M.
Comparative odontogenesis in terrestric an aquatic mammals.
In: Programme and Abstracts. - La Londe les Maures, COST 2001. - S. 68.
[International Conference on Tooth Morphogenesis and Differentiation /7./. La Londe les Maures (FR), 01.06.16-01.06.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901

080326 - UZFG-Y 20010003 RIV DE eng J
Motlík, J. - Kubelka, M.
The effect of cdk kinase inhibitors on resumption of meiosis and activation of porcine oocytes.
Archiv für Tierzucht, 44, [-] 33-36 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor: 0.244(99) 0.182(00) 0.227(01) 0,251(02) 0.267(03) ]

080324 - UZFG-Y 20010001 RIV US eng J
Motlík, J. - Prelle, K. - Stojkovic, M. - Ewald, D. - Arnold, G. J. - Welf, E.
Insulin-like growth factor I (IGF-I) and long R(3) IGF-I differently affect development and messenger ribonucleic acid abundance for IGF-binding proteins and type IIGF receptors in in vitro produced bovine embryos.
Endocrinology, 142, [-] 1309-1316 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:4.534(91) 4.771(92) 4.256(93) 4.413(94) 4.736(95) 4.705(96) 4.348(97) 4.633(98) 5.365(99) 4.790(00) 4.971(01) 5,095(02) 5.063(03) ]

080427 - UZFG-Y 20010109 RIV CZ eng J
Motlík, J. - Smetana Jr, K. - Plzák, J. - Holíková, Z. - André, S. - Hřebíček, M. - Hodaňová, K. - Dvořáková, B. - Hrdličková, E. - Gabius, H. J.
Cells of porcine epidermis and corneal epithelium are not recognized by human natural anti-a-galactoside IgG.
Folia Biologica, 47, [-] 200-205 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

080325 - UZFG-Y 20010002 RIV CZ eng J
Mrázek, J. - Kopečný, J.
Development of competitive PCR for detection of Butyrivibrio fibrosolvens isolates.
Folia Microbiologica, 46 [1] 63-65 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

088726 - UZFG-Y 20023035 CZ eng K
Mrazíková, M. - Burianová, L. - Škarda, J.
Bioassay of estrogenic and progestantional activities of compounds on the mouse mammary gland in vivo.
In: Moravský morfologický den. - Brno, Veterinární a farmaceutický universita Brno 2001. - S. 29.
[Moravský morfologický den /3./. Brno (CZ), 01.09.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0843; GA AV ČR(CZ) IBS5045916

088738 - UZFG-Y 20023048 RIV RO eng J
Nalbant, T. T. - Ráb, P. - Bohlen, J. - Saitoh, K.
Evolutionary successs of the loaches of the genus Cobitis (Pisces:Ostariophysi:Cobitidae).
Travaux du Muséum ational d´Histoire Naturelle \"Grigore Antipa\", 43, [-] 277-289 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) KSK6005114

079351 - BFU-R 20013037 RIV CZ eng J
Pacherník, J. - Souček, K. - Hampl, A. - Hofmanová, J. - Kozubík, A.
Transforming Growth Factor-beta 1 Induces junB mRNA Accumulation, G1-Phase Arrest, and pRb Dephosphorylation in Human Leukemia HL-60 Cells.
Folia Biologica, 47 [1] 32-35 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0694; GA AV ČR(CZ) IBS5004009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

080348 - UZFG-Y 20010028 US eng J
Pavlíková, H. - Witter, K. - Míšek, I.
Interspecific differences of striated palatal muscle in rodents and lagomorphs.
Journal of Morphology, 248 [3] 270-270 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.679(91) 0.685(92) 0.706(93) 0.737(94) 0.810(95) 0.846(96) 0.973(97) 1.006(98) 1.020(99) 0.911(00) 0.959(01) 1,720(02) 1.629(03) ]

080369 - UZFG-Y 20010050 US eng J
Pavlíková, H. - Witter, K. - Míšek, I.
Ontogenesis of the oral vestibule in the sheep (Ovis aries, Ruminantia).
Journal of Morphology, 248 [3] 270-270 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.679(91) 0.685(92) 0.706(93) 0.737(94) 0.810(95) 0.846(96) 0.973(97) 1.006(98) 1.020(99) 0.911(00) 0.959(01) 1,720(02) 1.629(03) ]

080327 - UZFG-Y 20010004 RIV GB eng J
Pavlok, A. - Kubelka, M. - Pěknicová, J.
The effect of various capacitation active compounds and capacitation time on the in vitro fertility and protein tyrosine phosphorylation profiles of bovine sperm.
Zygote, - [9] 25-38 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 0.000(97) 1.092(98) 1.098(99) 1.365(00) 0.800(01) 0,992(02) 1.294(03) ]

080360 - UZFG-Y 20010041 RIV GB eng J
Phillips, R. B. - Ráb, P.
Chromosome evolution in the Salmonodae (Pisces): an update.
Biological Reviews, 76, [-] 1-25 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:2.938(92) 2.655(93) 3.129(94) 2.429(95) 3.243(96) 3.811(97) 3.941(98) 5.000(99) 6.433(00) ]

080388 - UZFG-Y 20010070 RIV CZ eng J
Pohlreich, P. - Stříbrná, J. - Kleibl, Z. - Horák, V. - Klaudy, J.
Detection of neoplastic cells in blood of miniaturepigs with hereditary melanoma.
Veterinary Medicine - Czech, 46 [7-8] 225, 230 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/01/0162; GA ČR(CZ) GA523/98/0229; GA AV ČR (CZ) KSK5011112
[Impact factor:0.112(91) 0.028(92) 0.076(93) 0.088(94) 0.250(95) 0.162(96) 0.189(97) 0.231(98) 0.220(99) 0.188(00) 0.348(01) 0,204(02) 0.608(03) ]

080407 - UZFG-Y 20010089 DE eng A
Pohlreich, P. - Stříbrná, J. - Kleibl, Z. - Horák, V.
Detection of circulating neoplastic cells in miniature pigs with hereditary melanoma by reverse transcription and polymerase chain reaction.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 39 [1] 176 (2001).
[IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemictry and Laboratory Medicine /14./. Praha (CZ), 01.05.26-01.05.31 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045113
[Impact factor: 1.084(99) 1.744(00) 1.595(01) 1,407(02) 1.523(03) ]

080424 - UZFG-Y 20010106 GB eng A
Procházka, R. - Kaláb, P. - Sršeň, V. - Nagyová, E.
Role of tyrosine phosphorylation in regulation of epidermal growth factor-induced expansion of porcine cumulus cells.
In: Reproduction. - Cambridge, University of Cambridge 2001. - S. 32.
[Society for the Study of Fertility Annual Conference. Cambridge ( GB), 01.07.08-01.07.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5052113

080418 - UZFG-Y 20010100 DE eng A
Procházka, R. - Nagyová, E.
Regulation of cumulus expansion in porcine oocyte-cumulus complex (OCC) is different from other species.
In: Advances in Reproduction Research:From follicle culture to nuclear transfer and embryonic stem cells. - Venue:Ma´ale Hachamisha, - 2001. - S. 1.
[International workshop on the development and function of the reproductive organs /12./. Venue (IL), 01.04.30-01.05.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/01/0903

080337 - UZFG-Y 20010015 RIV US eng J
Ráb, P. - Crosman, J.
Chromosomal NOR Phenotype and C-Banded Karyotype of Olympic Mudminnow, Novumbra hubbsi (Euteleostei:Umbridae).
Copeia, - [3] 860-865 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.664(92) 0.695(93) 0.559(94) 0.632(95) 0.673(96) 0.647(97) 0.741(98) 0.833(99) 0.880(00) 0.827(01) 0,859(02) 0.748(03) ]

080334 - UZFG-Y 20010012 CZ eng A
Ráb, P. - Ozouf, C. - Pisano, E. - Fischer, C.
Fish in fish: myth and reality.
In: Programme and Abstracts. - Praha, ÚŽFG AV ČR 2001. - S. 64.
[European Congress of Ichthyology /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668

080333 - UZFG-Y 20010011 CZ eng C
Ráb, P. - Rábová, M. - Bohlen, J. - Ozouf-Costaz, C.
Chromosomal characteristics and location of major rDNA sites in loach Cobitis strumicae with comments on cytotaxonomy of loaches of the subgenus Bicanestrinia (Cobitidae).
In: European Congress of Ichthyology "In the heart of Europe". - Praha, UŽFG 2001. - S. 65.
[European Congress of Ichthyology /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668

080425 - UZFG-Y 20010107 RIV NL eng J
Rábová, M. - Ráb, P. - Ozouf-Costaz, C.
Extensive polymorphism and chromosomal characteristics of ribosomal DNA in a loach fish, Cobitis vardarensis (Ostariophysi, Cobitidae) detected by different banding techniques and fluorescence in situ hybridization (FISH).
Genetica, 111, [-] 413-422 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668; GA AV ČR(CZ) IAA6045704; GA AV ČR (CZ) KSK6005114
[Impact factor: 1.699(99) 1.440(00) 0.916(01) 1,063(02) 2.057(03) ]

080391 - UZFG-Y 20010073 SK cze A
Sakařová, L. - Dušková, D. - Marounek, M. - Rada, V.
Biochemická charakteristika a metabolismus pektinu a glukosy u dvou kmenů Bifidobacterium pseudolongum izolovaných ze slepého střeva králíků.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí. - Košice, ÚFHZ SAV Košice 2001. - S. 18.
[Dni živočišnej fyziologie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0101

080401 - UZFG-Y 20010083 RIV DE eng J
Scharff, A. - Macholán, M. - Zima, J. - Burda, H.
A new karyotype of Heliophobius argenteocinereus (Bathyergidae, Rodentia) from Zambia with field notes on the species.
Mammalian Biology, 66 [6] 376-378 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor: 0,239(02) 0.575(03) ]

080390 - UZFG-Y 20010072 SK cze A
Sirotek, K. - Marounek, M. - Benda, V.
Izolace, identifikace a charakzterizace hemicelulolytických bakterií slepého střeva králíků.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí. - Košice, ÚFHZ SAV Košice 2001. - S. 11.
[Dni živočišnej fyziológie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0480

080336 - UZFG-Y 20010014 RIV CZ eng J
Sirotek, K. - Marounek, M. - Rada, V. - Benda, V.
Isolation and characterization of rabbit caecal pectinolytic bacteria.
Folia Microbiologica, 46 [1] 79-82 (2001).
Grant: GA MZe(CZ) QD0211; GA AV ČR(CZ) KSK5020115
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

080435 - UZFG-Y 20010117 RIV DE eng J
Skřivanová, V. - Skřivan, M. - Marounek, M. - Baran, M.
Effect of feeding supplemental copper on performance, fatty acid profile and on cholesterol contents and oxidative stability of meat of rabbits.
Archives of animal nutrition, 54, [-] 329-339 (2001).
Grant: GA MZe(CZ) QD0211; GA AV ČR(CZ) KSK5020115
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.000(94) 1.209(95) 0.295(96) 0.513(97) 0.597(98) 0.810(99) 0.446(00) 0.640(01) 0,597(02) 0.674(03) ]

080352 - UZFG-Y 20010032 US eng J
Slavík, T. - Libik, M. - Dostál, J. - Schwartz, T. - Fulka, J.
Oviductal protein(s) contribute(s) to the establisment of interspecies barrier.
American Journal of Reproductive Immunology, 46 [1] 88 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/99/0844; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95) 1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00) 2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

080385 - UZFG-Y 20010067 DE eng A
Souček, J. - Matoušek, J. - Marinov, I. - Hrubá, A.
Specific immunosuppressive and anticancer effects of bovine seminal ribonuclease in human cell cultures.
In: Final announcement. - Frankfurt, - 2001. - S. -.
[Meeting of the European Haematology Association /6./. Frankfurt ( DE), 01.06.21-01.06.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/01/0114; GA AV ČR(CZ) KSK5052113

080410 - UZFG-Y 20010092 CZ eng A
Soukupová, P. - Horák, V. - Hruban, V. - Hradecký, J. - Klaudy, J.
Extracellular matrix proteins in porcine melanoma.
In: Cells III. - České Budějovice, Kopp Publishing 2001. - S. 197.
[Conference on Cell Biology /3./. České Budějovice (CZ), 01.09.17-01.09.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/01/0162; GA AV ČR(CZ) IBS5045113

080386 - UZFG-Y 20010068 RIV DE eng J
Sterza, F. M. - Kubelka, M. - Vohníková, Z. - Tomek, W.
Inhibition of MAPK Activation Prevents Phosphorylation of Eukaryotic Translation Initiation Factor eIF4E (Cap Binding Protein) During IVM of bovine Oocytes.
Archiv für Tierzucht, 44, [-] 173 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor: 0.244(99) 0.182(00) 0.227(01) 0,251(02) 0.267(03) ]

080344 - UZFG-Y 20010024 RIV GB eng J
Stratil, A. - Kubíčková, S. - Peelman, L. J. - Reiner, G. - Musilová, P. - Van Pocke, M. - Rubeš, J. - Geldermann, H.
Fish, RH and linkage assigment of the porcine ABCD3 (PXMP1) gene to the distal end of chromosome 4q.
Animal Genetics, 32 [5] 323-325 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/00/0669; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.241(92) 1.720(93) 2.151(94) 1.354(95) 1.235(96) 1.076(97) 1.013(98) 1.000(99) 0.863(00) 1.020(01) 1,443(02) 1.387(03) ]

080329 - UZFG-Y 20010006 RIV GB eng J
Stratil, A. - Reiner, G. - Peelman, L. J. - Poucke, M. - Geldermann, H.
Linkage and radiation hybrid mapping of the porcine gene for subunit C of succinate dehydrogenase complex (SDHC).
Animal Genetics, 32 [2] 110-112 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5052113; GA ČR(CZ) GA523/00/0669
[Impact factor:1.241(92) 1.720(93) 2.151(94) 1.354(95) 1.235(96) 1.076(97) 1.013(98) 1.000(99) 0.863(00) 1.020(01) 1,443(02) 1.387(03) ]

080438 - UZFG-Y 20010120 RIV PL eng J
Šimůnek, J. - Gladysz, A. - Krejčí, P. - Polkowska, J.
Effects of central infusions of neuropeptide Y on somatotrophic axis in sheep fed on two levels of protein.
Acta Neurobiologiae Experimentalis, 61, [-] 255-266 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.413(93) 0.505(94) 0.551(95) 0.480(96) 0.560(97) 0.766(98) 0.500(99) 0.631(00) 0.767(01) 0,910(02) 0.694(03) ]

080375 - UZFG-Y 20010056 RIV CZ eng J
Šimůnek, J. - Hodrová, B. - Bartoňová, H. - Kopečný, J.
Chitinolytic bacteria of the mammal digestive tract.
Folia Microbiologica, 46 [1] 76-78 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA525/00/0984; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

080442 - UZFG-Y 20010124 SK cze A
Šimůnek, J. - Hodrová, B. - Bartoňová, H. - Kopečný, J.
Anaerobní degradace chitinu střevních bakterií Clostridium sartagoforme.
In: Sborník mezinárodní konference XIX. Dni živočišnej fyziológie. - Košice, Ústav fyziologie zvierat SAV 2001. - S. 13.
[Dni živočišnej fyziológie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA525/00/0984

080443 - UZFG-Y 20010125 SK cze A
Šimůnek, J. - Wojcik-Gladysz, A. - Krejčí, P. - Polkowska, J.
Effects of exogenous neuropeptide Y on GH - IGF -I system in lambs.
In: Sborník mezinárodní konference XIX. Dni živočišnej fyziológie. - Košice, Ústav fyziologie hospodářských zvierat SAV 2001. - S. 57.
[Dni živočišnej fyziológie /19./. Košice (SK), 01.09.27-01.09.28 ( EUR)]

080338 - UZFG-Y 20010016 RIV CZ eng J
Škarda, J.
Detection and estrogenicity by bioassay on the mouse mammary gland in vivo.
Physiological Research, 50 [3] 275-282 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA505/94/0009; GA AV ČR(CZ) KSK5020115
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

080350 - UZFG-Y 20010030 CZ eng C
Škarda, J. - Burianová, L. - Mrazíková, M. - Klasová, L. - Barthová, J. - Barth, T. - Ubik, K.
New semisynthetic analogs of human insulin and their interaction with IGF-I receptors in mouse mammary explants.
In: Collection Symposium Series. - Praha, ÚOCHB AV ČR 2001. - S. 60-62.
[Biologicky aktivní peptidy /7./. Praha (CZ), 01.04.25-01.04.27 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0843

088724 - UZFG-Y 20023033 CZ cze K
Škarda, J. - Burianová, L. - Klasová, L. - Barthová, J. - Barth, T. - Ubik, K.
Nové semisyntetické analogy lidského insulinu a jejich interakce a receptory IGF v orgánových kulturách mléčné žlázy myši.
In: Biologicky aktivní peptidy. - Praha, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 2001. - S. 47.
[Biologicky aktivní peptidy /7./. Praha (CZ), 01.04.25-01.04.27 (CST) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0843

080413 - UZFG-Y 20010095 CZ eng A
Šlechtová Jr, V. - Šlechtová, V. - Šlechta, V. - Kotlík, P.
Genetic structure of European sculpin (Cottus gobio L.) populations in the contact area of Danube, Odra and Elbe river basins.
In: Programme and Book of Abstracts. - Praha, ÚŽFG AV ČR 2001. - S. 134.
[European congress of ichthyology-ECI /10./. Praha (CZ), 01.09.03-01.09.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5045011

080377 - UZFG-Y 20010059 RIV GB eng J
Šutovský, P. - Motlík, J. - Neuber, E. - Pavlok, A. - Schatten, G.
Accumulation of the Proteolytic Marker Peptide Ubiquitin in the Trophoblast of Mammalian Blastocysts.
Cloning and Stem Cells, 3 [3] 157-161 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113

080384 - UZFG-Y 20010066 RIV FR eng J
Torner, H. - Kubelka, M. - Heleil, B. - Tomek, W. - Alm, H. - Kuzmina, T. - Guiard, V.
Dynamic of meiosis and protein kinase activities in bovine oocytes correlated to prolactin treatment and follicle size.
Theriogenology, 55, [-] 885-899 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.725(92) 1.787(93) 1.967(94) 1.395(95) 2.320(96) 1.727(97) 1.760(98) 1.923(99) 2.062(00) 1.965(01) 2,387(02) 1.839(03) ]

080417 - UZFG-Y 20010099 CA eng A
Vanderhyden, B. C. - Nagyová, E. - Dhawan, D.
Effects of TGF-beta and GDF-9 on cumulus expension and progesterone production by oocytectomized oocyte-cumulus cell complexes.
Biology of Reproduction, 64 [1] 56 (2001).
[Society for the Study of Reproduction - Annual Meeting /34./. Ottawa (CA), 01.07.28-01.08.01 (WRD)]
[Impact factor:3.257(92) 2.782(93) 2.666(94) 3.123(95) 3.222(96) 3.036(97) 3.327(98) 3.417(99) 3.605(00) 3.508(01) 3,689(02) 3.646(03) ]

078589 - UMG-J 20010278 RIV IT eng J
Veselský, L. - Železná, B. - Dostál, J. - Stančíková, M. - Svik, K. - Rokyta, R. - Jurčovičová, J.
Suppression of adjuvant arthritis in rats by boar seminal immunosuppressive fraction.
Clinical and Experimental Rheumatology, 19 [2] 153-158 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/98/0827; GA ČR(CZ) GA305/98/1064; GA MZd(CZ) NC4534
[Impact factor: 1.348(99) 1.638(00) 1.614(01) 1,284(02) 1.919(03) ]

080405 - UZFG-Y 20010087 GB eng A
Vincent-Naulleau, S. - Bailly, C. - Spatz, A. - Vielh, P. - Horák, V. - Chalony, K. - Tricaud, Y. - Leplar, J. - Geffrotin, C.
Histopathological study of a new model of porcine cutaneous melanoma.
In: Melanoma Research. - Anglie, Lippincott Williams and Wilkins 2001. - S. 157.
[International Conference on Melanoma /5./. Venice (IT), 01.02.28-01.03.03 (WRD)]

080368 - UZFG-Y 20010049 US eng J
Witter, K. - Matulová, P. - Míšek, I.
Rudimental tooth primordia in toothless jaw regions in mammals.
Journal of Morphology, 248 [3] 302-302 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
[Impact factor:0.679(91) 0.685(92) 0.706(93) 0.737(94) 0.810(95) 0.846(96) 0.973(97) 1.006(98) 1.020(99) 0.911(00) 0.959(01) 1,720(02) 1.629(03) ]

080429 - UZFG-Y 20010111 FR eng A
Witter, K. - Matulová, P. - Míšek, I.
The lateral enamel lamina - component of each mammalian tooth primordium?
In: Programme and Abstracts. - La Londe les Maures, COST 2001. - S. 74.
[International conference on tooth morphogenesis and differrentiation /7./. La Londe les Maures (FR), 01.06.16-01.06.21 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7039901; GA ČR(CZ) GA304/01/P021

080355 - UZFG-Y 20010035 RIV GB eng J
Zambonelli, P. - Milc, J. - Davoli, R. - Russo, V. - Kubíčková, S. - Rubeš, J. - Čepica, S.
The porcine ATPase Ca++ transporting, plasma membrane 1 (ATPB1) gene maps to chromosome band 5q23.
Animal Genetics, 32, [-] 43 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA523/99/0842; GA AV ČR(CZ) KSK5052113
[Impact factor:1.241(92) 1.720(93) 2.151(94) 1.354(95) 1.235(96) 1.076(97) 1.013(98) 1.000(99) 0.863(00) 1.020(01) 1,443(02) 1.387(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11