ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

052523 - UGN-S 980118 RIV CZ cze J
Bláha, P. - Mueller, K.
Má smysl geofyzika v geotechnice?
Geotechnika, - [3] 7-12 (1998).

052559 - UGN-S 980158 RIV CZ cze C
Bláha, P. - Mueller, K.
Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 242-248.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]

094190 - UGN-S 20023067 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R. - Kohut, R.
Iterative local refinement methods for nonlinear problems. Software for iterative local refinement methods. Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - 28 s.
Grant: Copernicus(XE) CP940820; GA MŠk(CZ) OK 157

094169 - UGN-S 20023046 CZ eng K
Blaheta, R. - Starý, J.
An application of parallel high performance computing in geomechanics.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 1998. - S. 14-21.
[Moderní matematické metody v inženýrství/7./. Dolní Lomná (CZ), 98.06.17-98.06.19 (CST)]
Grant: Copernicus(XE) 940820; GA MŠk(CZ) OK 157

052511 - UGN-S 980106 RIV CZ cze C
Bodnárová, L. - Foldyna, J.
Použití rotační trysky ve stavebnictví.
In: Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek. - Brno, SSBK 1998. - S. 164-167.
[Sanace betonových konstrukcí/8./. Brno (CZ), 98.05.13-98.05.14]

052512 - UGN-S 980107 RIV SK cze J
Borovec, K. - Danihelka, P. - Kula, P. - Ochodek, T.
Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise.
Acta montanistica Slovaca, 3 [3] 267-272 (1998).
[Vývojové trendy v baníctve a energetike z pohľadu perspektívnej aplikácie "Clean coal technology II ". Košice (SK), 98.11.18-98.11.20]

052543 - UGN-S 980139 RIV IL eng C
Častová, N. - Kaláb, Z. - Kučera, R.
Applicability of the wavelet theory for seismological Signals.
In: 26. General Assembly of the European Seismological Commission (ESC). Papers. - Tel Aviv, European Seismological Commission 1998. - S. 53-57.
[General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)/26./. Tel Aviv (IL), 98.08.23-98.08.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233

052528 - UGN-S 980123 CZ eng A
Dopita, M. - Martinec, P.
Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic Rocks.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 73.
[Coal geology Conference /8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

052533 - UGN-S 980128 CZ eng A
Eliáš, M. - Martinec, P.
Blocks of Upper Carboniferous Rocks in flysh of outher West Carpathian nappes.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 18.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

060765 - UGN-S 990009 RIV SK eng C
Fischer, W. - Hlavinková, P.
The problems of registration and evalution of former wastedumps in Brno.
In: The problems of registration and evaluation of former waste dumps in Brno. - (Ed. Růžička, M.). - Bratislava, Slovak Academic Press 1998. - S. 153-167. - (Ekológia 14).
[International Symposium on problems of landscape ecological research and IALE working group international conference/11./. Nitra (SK), 97.11.12-97.11.16]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 118

052538 - UGN-S 980133 RIV GB eng C
Foldyna, J. - Hauner, M. - Sedlařík, A.
Utilization of waterjets in SS-23 missiles dismantling.
In: 14th International Conference on Jetting Technology. - London, BHR Group Limited 1998. - S. 485-489. - (BHR Group Conference Series Publication. 32).
[International Conference on Jetting Technology/14./. Brugge (BE), 98.09.21-98.09.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK01042603

052550 - UGN-S 980147 CZ cze K
Foldyna, J. - Sitek, L.
Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu.
In: Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava. - Ostrava, Dům techniky 1998. - S. 30-36.
[Beton '98 Ostrava. Ostrava (CZ), 98.03.03]

052524 - UGN-S 980119 RIV IL eng C
Grygar, R. - Jelínek, J. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Mueller, K.
Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area.
In: 26.General Assembly of the European seismological Commission (ESC). Papers. - Tel Aviv, European Seismological Commission 1998. - S. 47-51.
[General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)/26./. Tel Aviv (IL), 98.08.23-98.08.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

059401 - UGN-S 990140 RIV NL eng M
Hlaváč, L. M. - Sitek, L.
Rock quarrying and related mining applications of liquid jets.
In: Water Jet Applications in Construction Engineering. - (Ed. Momber, A.W.). - Rotterdam, Balkema 1998. - S. 277-288.
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

052540 - UGN-S 980135 RIV GB eng C
Hlaváč, L. - Martinec, P.
Almandine garnets as abrasive material in high-energy waterjet - physical modelling of interaction, experiment and prediction.
In: 14th International Conference on Jetting Technology. - London, BHR Group Limited 1998. - S. 211-223. - (BHR Group Conference Series Publication. 32).
[International Conference on Jetting Technology/14./. Brugge (BE), 98.09.21-98.09.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA205/96/0931; GA ČR(CZ) GA106/98/1354

057544 - UGN-S 990002 CZ cze K
Hlavinková, P.
Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna.
In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1998. - S. 50-58.
[Česko-Slovenský akademický geografický seminář /2./. Brno (CZ), 97.11.12]

060781 - UGN-S 990041 CZ cze/eng V
Hlavinková, P. - Fischer, W.
Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka. Brno, Ústav geoniky AVČR 1998. - 81 s.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 118

060763 - UGN-S 990202 RIV AT ger C
Hlavinková, P. - Vaishar, A.
Gegenwärtige Zustand der Abfallwirtschaft in der Tschechischen Republic.
In: Komunale Entsorgungs und Umweltproblematik in Ost - Mitteleuropa nach der politischen Wende. - (Ed. Zsilincsar, W.). - Graz, Institut für Geographie 1998. - S. 80-99.
[International Symposium Frohnleiten' 97. Frohnleiten (AT), 97.10.02-97.10.04]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 118

052546 - UGN-S 980143 RIV CZ eng J
Holub, K.
Some Man-Made Sources of the Seismic Noise.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [12/107/] 83-98 (1998).

052547 - UGN-S 980144 RIV CZ eng J
Holub, K.
A Preliminary Proposal of a Layout of Seismic Stations in the ČSM Mine, Czech Republic.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [12/107/] 99-113 (1998).

052544 - UGN-S 980140 RIV IL eng C
Holub, K. - Knejzlík, J.
Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC).
In: 26. General Assembly of the European Seismological Commission (ESC). Papers. - Tel Aviv, European Seismological Commission 1998. - S. 68-72.
[General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)./26./. Tel Aviv (IL), 98.08.23-98.08.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858

052560 - UGN-S 980159 RIV CZ cze C
Holub, K. - Knejzlík, J. - Rušajová, J.
Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 49-60.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519

052553 - UGN-S 980152 CZ cze V
Holub, K. - Knejzlík, J. - Skotnica, M. - Veselá, V. - Makovský, J. - Rušajová, J.
Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 45 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519

052508 - UGN-S 980103 RIV CZ cze C
Holub, K. - Stodulková, S.
Diagnostika seismických účinků technických zdrojů.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1998. - S. 154-166.
[Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Ostrava (CZ), 98.02.04-98.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519

052534 - UGN-S 980129 CZ eng A
Holub, K. - Stodulková, S.
Some comments on dynamic stability of Rock slopes.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 22.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

052518 - UGN-S 980113 CZ cze V
Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 56 s.

052522 - UGN-S 980117 CZ cze V
Hortvík, K.
Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 22 s.

060777 - UGN-S 990025 CZ eng K
Hrádek, M.
Main features of morphotectonic development of a platform in the period between tectogeneses exemplified by the south eastern margin of the Bohemian Massif.
In: Abstracts. - (Ed. Svojtka, M.). - Praha, Geological Institute 1998. - S. 27-28. - (Geolines 6).
[Meeting of the Czech tectonic studies group /3./. Malá Úpa (CZ), 98.04.15-98.04.19]

060780 - UGN-S 990034 PL eng J
Hrádek, M. - Švehlík, R.
Geomorphologic research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech Republic.
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica, 32, 19-30 (1998).

060779 - UGN-S 990033 PL eng M
Hrádek, M. - Švehlík, R. - Jankovská, V.
Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape.
In: Antropogenic aspect of geographical enviroment transformations. - (Ed. Szabó, J.). - Debrecen, Lajos Kossuth univesity 1998. - S. 7-16.

068429 - UGN-S 20000004 PL eng J
Hrádek, M. - Úvehlík, R.
Geomorphological research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech republic.
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica, 32, 19-30 (1998).

047712 - UGN-S 980523 RIV PL eng J
Ivan, A. - Kirchner, K.
Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians.
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica, 32, [-] 7-17 (1998).

057546 - UGN-S 990007 CZ cze M
Ivan, A. - Kirchner, K.
Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy.
In: Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí. - Znojmo, Správa NP Podyjí 1998. - S. 29-52.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

060771 - UGN-S 990019 IT eng J
Ivan, A. - Kirchner, K.
Granite landforms in South Moravia (Czech Republic).
Geografia fisica e dinamica quaternaria, 21 [1] 23-26 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

094187 - UGN-S 20023064 CZ cze K
Jakl, O. - Starý, J.
Paralelní výpočty v prostředí MPI.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 1998. - S. 83-88.
[Moderní matematické metody v inženýrství/7./. Dolní Lomná (CZ), 98.06.17-98.06.19 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 157

052558 - UGN-S 980157 RIV CZ cze C
Kaláb, Z.
Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 171-180.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

052563 - UGN-S 980162 CZ cze G
Kaláb, Z.
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - 180 s.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]

052556 - UGN-S 980155 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Boráňová, P.
Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 75-85.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

052551 - UGN-S 980150 CZ cze V
Kaláb, Z. - Holub, K. - Gruntorád, B. - Knejzlík, J. - Mueller, K. - Skotnica, M. - Staš, L. - Veselá, V.
Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 19 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

052532 - UGN-S 980127 CZ eng A
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Influence of Basin structures on the Shape of Wave Pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian Brown Coal Basin.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 28.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

052545 - UGN-S 980142 CZ cze V
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Makovský, J.
Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 39 s.

052557 - UGN-S 980156 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Mueller, K. - Grygar, R. - Jelínek, J.
Morfotektonická studie opavské oblasti.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 86-93.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

059391 - UGN-S 990130 RIV CZ eng J
Kaláb, Z. - Růžek, B. - Fischer, T. - Mueller, K. - Veselá, V. - Gruntorád, B.
Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin).
Acta montana. AB, - [6(109)] 27-31 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0474

047708 - UGN-S 980519 RIV CZ cze C
Kellnerová, H.
Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let.
In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Brno, Regiograph 1998. - S. 59-63.
[Česko-slovenský akademický geografický seminář /2./. Brno (CZ), 97.11.12]

057547 - UGN-S 990008 RIV CZ eng J
Kirchner, K.
Czech-Italian geomorphological and geological workshop in 1998.
Moravian Geographical Reports, 6 [2] 61-63 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

060774 - UGN-S 990022 CZ cze V
Kirchner, K. - Bíl, M. - Hrádek, M. - Hofírková, S.
Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví. Brno, Ústav geoniky AVČR 1998. - 32 s.

047711 - UGN-S 980522 RIV IT eng J
Kirchner, K. - Ivan, A.
Granite landforms in South Moravia (Czech republic).
Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 21 [1] 23-26 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

047721 - UGN-S 980536 SIGLE CZ cze M
Kirchner, K. - Ivan, A.
Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, - 1998. - S. 7-8. - (Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku. 5).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

060773 - UGN-S 990021 RIV RU rus C
Kirchner, K. - Ivan, A.
Geomorfologičeskije osobennosti jugo-vostočnoj časti Bogemskogo massiva (Respublika Čechija).
In: Geomorfologija gor i rovin: vzaimosvjazi i vzaimodejstvije. - Krasnodar, Universita Krasnodar 1998. - S. 309-311.
[Meždunarodnoje soveščanije geomorfologičeskoj komissiji RAN. Krasnodar (RU), 98.11.06-98.11.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31459; GA AV ČR(CZ) IAA3086601

047717 - UGN-S 980532 CZ cze K
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod.
In: Sborník sluneční soustava. - Valašské Meziříčí, Hvězdárna Valašské Meziříčí 1998. - S. 5-10.
[Seminář o sluneční soustavě. Valašské Meziříčí (CZ), 98.06.12-98.06.14]

047718 - UGN-S 980533 CZ cze K
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Svahové deformace ve flyšovém reliéfu Vsetínska.
In: Geografie na prahu 21. století. - (Ed. Perlín, R.; Chromý, P.; Festa, D.). - Praha, ČGS 1998. - S. 39.
[19. sjezd ČGS. Praha (CZ), 98.06.30-98.07.03]

047720 - UGN-S 980535 CZ cze M
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska.
In: Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997. - Vsetín, - 1998. - S. 29-32.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

047722 - UGN-S 980537 SIGLE CZ cze M
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Masarykova univerzita 1998. - S. 103-108. - (Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5).

047723 - UGN-S 980538 RIV CZ eng J
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetin district)triggered by extreme rainfalls in 1997.
Moravian Geographical Reports, 6 [2] 43-52 (1998).

057543 - UGN-S 990001 CZ cze N
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě.
Veronica, 12 [12] 39 (98.00.00).

047719 - UGN-S 980534 CZ cze K
Kirchner, K. - Vilímek, V.
Současný stav a perspektivy geomorfologie.
In: Geografie na prahu 21. století. - (Ed. Perlín, R.; Chromý, P.; Festa, D.). - Praha, ČGS 1998. - S. 76.
[19. sjezd ČGS. Praha (CZ), 98.06.30-98.07.03]

052555 - UGN-S 980154 RIV CZ cze C
Knejzlík, J.
Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 70-74.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858; GA ČR(CZ) GA205/97/0679

052525 - UGN-S 980120 CZ cze I
Knejzlík, J. - Makovský, J. - Rambouský, Z.
Indikátor deformace. Technický popis. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 7 s.

094170 - UGN-S 20023047 CZ cze K
Kohut, R.
Řešení úloh na kompozitních sítích.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 1998. - S. 99-103.
[Moderní matematické metody v inženýrství/7./. Dolní Lomná (CZ), 98.06.17-98.06.19 (CST)]

052513 - UGN-S 980108 RIV SK sla C
Kolcun, A.
Konformné 3D štrukturované rozklady.
In: Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG '98. - (Ed. Velichová, D.). - Bratislava, Slovenská technická univerzita 1998. - S. 73-78.
[Seminar on Computational Geometry SCG '98/7./. Kočovce (SK), 98.10.00]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 157

094171 - UGN-S 20023048 CZ sla K
Kolcun, A.
Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 1998. - S. 104-114.
[Moderní matematické metody v inženýrství/7./. Dolní Lomná (CZ), 98.06.17-98.06.19 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1076

052531 - UGN-S 980126 CZ eng A
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 32.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

052537 - UGN-S 980132 RIV NL eng C
Konečný, P. - Sitek, L.
Two technologies of rock samples cutting:Their effect on samples strength properties.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. Proceedings of the third international conference on Mechanics of jointed and faulted Rock - MJFR - 3 /Vienna/Austria/6-9 April 1998. - (Ed. Rossmanith, H.P.). - Rotterdam, Balkema 1998. - S. 345-347.
[Mechanics of Jointed and Faulted Rock/3./. Vienna (AT), 98.04.06-98.04.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531; GA AV ČR(CZ) KSK1042603

052507 - UGN-S 980102 RIV SG eng B
Konečný, P.
Advances in Rock Mechanics. (Ed. Lin, Y.). - Singapore, World Scientific 1998. - 10 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

052517 - UGN-S 980112 CZ cze V
Konečný, P.
Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 39 s.

052519 - UGN-S 980114 RIV SK cze J
Konečný, P.
Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve.
Acta montanistica Slovaca, 3 [2] 103-108 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

052520 - UGN-S 980115 RIV IN eng J
Konečný, P.
Developments in underground machinery in the Czech Republic.
Journal of Mines, Metals and Fuels, 46 [8/9] 259-264 (1998).

052521 - UGN-S 980116 CZ cze V
Konečný, P. - Konečný, P. - Malík, J. - Šňupárek, R. - Souček, K. - Vašek, J.
Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 187 s.

047709 - UGN-S 980520 RIV CZ cze C
Koutný, R. - Kellnerová, H.
Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky.
In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Brno, Regiograph 1998. - S. 66-72.
[Česko-slovenský akademický geografický seminář /2./. Brno (CZ), 97.11.12]

052535 - UGN-S 980130 RIV CZ eng B
Kožušníková, A.
Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997. Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - 87 s.

052552 - UGN-S 980151 CZ cze V
Kožušníková, A. - Konečný, P. - Fialová, V. - Martinec, P. - Marečková, K. - Lukšová, J.
Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1998. - 22 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0473

052536 - UGN-S 980131 RIV NL eng C
Kožušníková, A. - Marečková, K.
Analysis of rock failure after triaxial testing.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. Proceedings of the third international Conference on Mechanics of jointed and faulted Rock - MJFR - 3 /Vienna/Austria/6-9 April 1998. - (Ed. Rossmanith, H.P.). - Rotterdam, Balkema 1998. - S. 367-373.
[Mechanics of Jointed and Faulted Rock/3./. Vienna (AT), 98.04.06-98.04.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531

052530 - UGN-S 980125 CZ eng A
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Pešek, J. - Valterová, P.
Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the upper Silesian Basin.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 34.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

047710 - UGN-S 980521 RIV CZ cze C
Kunc, J.
Vliv urbanizace na trh práce v ČR.
In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Brno, Regiograph 1998. - S. 73-78.
[Česko-slovenský akademický geografický seminář /2./. Brno (CZ), 97.11.12]

060784 - UGN-S 990044 CZ eng J
Kunc, J.
The regionaly geographical view of labour market in the Czech republic.
Moravian geographical reports, 6 [2] 8-17 (1998).

094450 - UGN-S 20027026 SIGLE SK cze C
Lacina, J. - Buček, J.
Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy.
In: Sekundárna sukcesia II. - (Ed. Križová, E.; Ujházy, K.). - Zvolen, Technická univerzita Zvolen 1998. - S. 15-21.
[Sekundárna sukcesia /II./. Zvolen (SK), 98.10.10 (EUR)]

094454 - UGN-S 20027030 CZ cze M
Lacina, J. - Růžička, I. - Čech, L.
Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy.
In: Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII. - Jihlava, Muzeum Vysočiny 1998. - S. 221-281.

052562 - UGN-S 980161 RIV CZ eng J
Malík, J.
Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems I.
Applications of Mathematics, 43 [6] 413-438 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/1273; GA ČR(CZ) GA103/94/0777; US-CZ(XX) 93037

052541 - UGN-S 980137 RIV DB eng C
Malík, J. - Šňupárek, R.
The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass.
In: Ankerausbau im Bergbau. Vortraege anlaesslich des dritten internationalen Kolloquiums. - (Ed. Martens, P.N.). - Aachen, Verlag der Augustinus Buchhandlung 1998. - S. 275-283. - (Aachener Beitraege zur Rohstofftechnik und Wirtschaft. 15).
[Ankerausbau im Bergbau/3./. Aachen (DB), 98.06.03-98.06.04]

052527 - UGN-S 980122 CZ eng A
Martinec, P.
Altered pyroclastic Rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin.
In: 8th Coal Geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 83.
[Coal Geology Conference /8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086504

052542 - UGN-S 980138 RIV CZ eng C
Martinec, P. - Mašláň, M. - Jančík, D.
Moessbauer Study of Fe-bearing minerals in weathered crust of upper carboniferous sedimentary rocks.
In: Enviweath 96. Environmental Aspects of Weathering Processes. Proceedings of an international conference held on the ocassion of the start of IGCP Project 405 "Anthropogenic Impact on Weathering Processes "(1996-2000). - (Ed. Sulovský, P.; Zeman, J.). - Brno, Masarykova universita 1998. - S. 157. - (Folia Facultatis Scientiarum Naturalis Universitatis Masarykianae Brunensis.; Geologia. 39/1997).
[Enviweath 96. Brno (CZ), 96.12.01-96.12.03]

052539 - UGN-S 980134 RIV GB eng C
Martinec, P. - Škoda, V.
Garnet minerals - fibrogenicity of respirable dust particles.
In: 14th International Conference on Jetting Technology. - London, BHR Group Limited 1998. - S. 347-353. - (BHR Group Conference Series Publication. 32).
[International Conference on Jetting Technology/14./. Brugge (BE), 98.09.21-98.09.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0931; GA AV ČR(CZ) KSK01042603

060767 - UGN-S 990013 CZ eng J
Matuška, P. - Petrová, A.
GIS Brno 1998.
Moravian geographical reports, 6 [2] 59-60 (1998).

058586 - USMH-B 990099 IL eng A
Schenk, V. - Kottnauer, P. - Schenková, Z. - Grygar, R. - Cacon, S. - Kontny, B. - Kaláb, Z. - Řehák, J.
Geodynamic Network Sudeten.
In: Abstracts, 26th General Assembly of the European Seismological Commission. - Holon, Geophysical Institute of Holon 1998. - S. 12.
[General Assembly of the European Seismological Commission/26./. Tel Aviv (IL), 98.08.23-98.08.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

052554 - UGN-S 980153 RIV CZ cze C
Sosnovec, L. - Rušajová, J.
Analýza šumových spekter.
In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb. Z., Ostrava, ÚGN AV ČR 1998. - S. 61-69.
[Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 98.04.21-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1519; GA ČR(CZ) GA205/98/0858

052526 - UGN-S 980121 CZ cze K
Souček, K. - Šimkovičová, J.
Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic.
In: Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek. - Příbram, Hornická Příbram 1998. - S. S9.
[Hornická Příbram 1998. Příbram (CZ), 98.10.12-98.10.14]

052509 - UGN-S 980104 RIV CZ cze C
Stodulková, S. - Holub, K.
Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1998. - S. 144-153.
[Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Ostrava (CZ), 98.02.04-98.02.05]

052516 - UGN-S 980111 RIV SK eng C
Stodulková, S. - Holub, K.
Seismic Network for monitoring induced seismicity.
In: Proceedings of ICAMC '98 - 13th International Committee on Automation in Mining Conference and ASRTP '98 - 13th International Conference on Process Control and Simulation. - Košice, World Mining Congres 1998. - S. 291-294.
[ICAMC '98 - International Conference on Automation in Mining and ASRTP '98 - International Conference on Process Control and Simulation /13./. Vysoké Tatry (SK), 98.09.08-98.09.11]

047715 - UGN-S 980527 CZ cze K
Škrabalová, J.
Současná situace kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem.
In: 19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století. - (Ed. Perlín, R.; Chromý, P.; Festa, D.). - Praha, ČGS 1998. - S. 33.
[Sjezd ČGS /19./. Praha (CZ), 98.06.30-98.07.03]

052506 - UGN-S 980101 RIV SG eng M
Šňupárek, R.
Practice and theory of the integrated technology of Rock reinforcement.
In: Advances in Rock Mechanics. - (Ed. Lin, Y.). - Singapore, World Scientific 1998. - S. 280-289.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

052549 - UGN-S 980146 RIV GB eng J
Šňupárek, R.
The Tensometric Rockbolt for Stress Measuring.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 35 [4/5] 483 (1998).
[North American Rock Mechanics Symposium/3./. Cancún (MX), 98.06.03-98.06.05]
[Impact factor:0.434(92) 0.660(93) 0.173(94) 0.288(95) 0.317(96) 0.364(97) 0.569(98) 1.000(99) ]

052548 - UGN-S 980145 RIV CZ eng C
Šňupárek, R. - Czene, P.
A Thermical influence of nuclear waste on surrounding Rock Mass.
In: 4th Conference on Environment and Mineral Processing. - (Ed. Fečko, P.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1998. - S. 337-344.
[Conference on Environment and Mineral Processing/4./. Ostrava (CZ), 98.06.25-98.06.27]

052510 - UGN-S 980105 RIV CZ cze J
Šňupárek, R. - Horyl, P.
Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb.
Tunel, 7 [2] 4-7 (1998).

052514 - UGN-S 980109 RIV SI eng C
Šňupárek, R. - Horyl, P.
The Shape stability of reinforcing Steel truss support in shotcrete in Tunnelling.
In: 4.Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov. Zbornik referatov. - Ljubljana, Univerza Ljubljana 1998. - S. 239-247.
[Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov/4./. Ljubljana (SI), 98.09.23-98.09.25]

052515 - UGN-S 980110 RIV SK cze C
Šňupárek, R. - Horyl, P. - Souček, K.
Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb.
In: Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok. - Žilina, Dom techniky 1998. - S. 73-77.
[Tunely 98/1./. Žilina (SK), 98.06.02-98.06.05]

052529 - UGN-S 980124 CZ eng A
Taraba, B. - Martinec, P. - Dopita, M. - Klika, Z.
Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal.
In: 8th Coal geology Conference. Abstracts. - Praha, UK 1998. - S. 62.
[Coal geology Conference/8./. Praha (CZ), 98.06.22-98.06.27]

047725 - UGN-S 980540 CZ cze N
Vaishar, A.
Malé obce v evropském kontextu.
Veřejná správa - S 98, 9 [22] 29-30 (98.00.00).

060757 - UGN-S 990196 RIV SI eng C
Vaishar, A.
Marginal regions in Moravia: trasformation of the social and economic system and its consequences.
In: Nove možnosti za podeželje. - (Ed. Špes, M.). - Ljubljana, Inštitut za geografijo 1998. - S. 102-116. - (Geographica Slovenica 31).
[New prosperity for rural regions. Stará Lesná (SK), 98.06.01-98.06.04]

060758 - UGN-S 990197 RIV DE ger C
Vaishar, A.
Die Wahrnehmung der tschechisch-slowakischen und tschehich- osterreichischen grenze durch die lokale bevolkerung.
In: Grenzen und Grenzregionen in Südosteuropa. - (Ed. Grimm, F.D.). - München, Südosteuropa Gesellschaft 1998. - S. 18-32. - ( Südosteuropa aktuell 28).
[Grenzen and grenzregionene in Südosteuropa. Sonnenberg - Thüringen (DE), 97.06.26-97.06.28]

047713 - UGN-S 980525 RIV DE eng C
Vaishar, A. - Mariot, P.
The split-up of Czechoslovakia: some consequences.
In: The political geography of current East-West relations. - (Ed. Budack, J.; Grim, F. D.; Paul, L.). - Leipzig, Institut für Länderkunde Leipzig 1998. - S. 194-204. - (Beiträge zur regionalen Geographie. 47).
[IGU Congress /28./. Gravenhage (NL), 96.08.05-96.08.10]

047714 - UGN-S 980526 RIV DE ger C
Vaishar, A. - Mariot, P.
Sozial-ökonomische Transformation des ländlichen Raums derTschechischen Republik und der Slowakei.
In: Agrarwirtschaft und ländlicher Raum Ostmitteleuropas in der Transformation. - (Ed. Buchhofer, E.; Quassier, W.). - Marburg, Verlag Herder-Institut 1998. - S. 123-140. - (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung. 7).
[Agrarwirtschaft und ländlicher Raums Ostmitteleuropas in der Transformation. Eschwege (DE), 96.11.30-96.12.01]

060785 - UGN-S 990045 CZ eng J
Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation.
Moravian geographical reports, 6 [1] 32-42 (1998).

047724 - UGN-S 980539 CZ cze N
Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Hlavinková, P.
Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení.
Rovnost, 8 [118] 5 (98.05.22).

059365 - UGN-S 990104 RIV SK cze B
Vašek, J. - Krúpa, V. - Pinka, J.
Rozpojiteľnosť uhlia a hornín reznými nástrojmi. Košice, Štroffek 1998. - 91 s.

052561 - UGN-S 980160 RIV CA eng C
Vijay, M. M. - Remisz, J. - Foldyna, J. - Grattan-Bellew, P. E.
Preweakening of hard rocks with ultrasonicaly generated pulsed water jets.
In: Proceedings of the 5th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology. - Ottawa, ISWJT 1998. - S. 479-496.
[Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology/5./. Delhi (IN), 98.02.03-98.02.05]

047716 - UGN-S 980531 SIGLE CZ cze C
Zapletalová, J.
Vranovsko - marginální region středního Podyjí.
In: Revitalizace problémových regionů. - (Ed. Vomáčková, H.). - Ústí nad Labem, Fakulta Sociálně ekonomická UJEP 1998. - S. 189-194.
[Revitalizace problémových regionů. Ústí nad Labem (CZ), 98.11.04-98.11.05]

057545 - UGN-S 990006 CZ cze K
Zapletalová, J.
Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna.
In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1998. - S. 82-95.
[Česko-slovenský akademický geografický seminář /2./. Brno (CZ), 97.11.12]

060783 - UGN-S 990043 CZ eng J
Zapletalová, J.
The issue of traffic remoteness in South Moravia on the example of the middle Dyje river basin.
Moravian geographical reports, 6 [1] 2-13 (1998).

047702 - UGN-S 980509 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Jemnice si získá milovníky historie.
Rovnost, 8 [61] 4 (98.03.13).

047703 - UGN-S 980510 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů.
Rovnost, 8 [61] 4 (98.03.13).

047704 - UGN-S 980511 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Otevření hranice zaskočilo záchranáře.
Rovnost, 8 [61] 4 (98.03.13).

047705 - UGN-S 980514 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny.
Rovnost, 8 [61] 4 (98.03.13).

047706 - UGN-S 980515 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální.
Rovnost, 8 [37] 4 (98.02.13).

047707 - UGN-S 980516 CZ cze N
Zapletalová, J. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou.
Rovnost, 8 [13] 4 (98.01.16).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11