ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

065974 - MSU-R 990023 RIV CZ cze C
Brabec, J.
Modely kulturně politické tvorby a jejich vzájemné vztahy.
In: Československo 1918-1938. - (Ed. Valenta, J.; Voráček, E.; Harna, J.). - Praha, Historický ústav 1999. - S. 436-440.
[Československo 1918-1938. Praha (CZ), 98.10.05-98.10.08]

066000 - MSU-R 990049 CZ cze K
Brabec, J.
Emanuel Chalupný, literární historik a kritik.
In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. - Praha, Filosofia 1999. - S. 173-192. - (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. 5).
[Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Tábor ( CZ), 98.10.02-98.10.03]

065961 - MSU-R 990178 RIV CZ cze B
Broklová, E.
Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. Praha, Karolinum 1999. - 196 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3015601

065962 - MSU-R 990011 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Dvě Hitlerovy lži o Československu.
In: Spory o dějiny 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 34-50.

065963 - MSU-R 990012 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Názory německých aktivistických stran v meziválečném Československu.
In: Spory o dějiny 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 51-69.

065964 - MSU-R 990013 CZ cze R
Broklová, E.
[Recenze].
Rec.: Klimek, A.: Boj o Hrad (1.) Hrad a Pětka. - Praha, 1996. 432 s.
In: Spory o dějiny 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 86-93.

065966 - MSU-R 990015 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Úvod do problematiky.
In: Spory o dějiny 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 9-10.

065971 - MSU-R 990020 CZ cze J
Broklová, E.
Prohlášení nezávislosti československého národa.
Národní Osvobození, - [23] 1-2 (1999).

065975 - MSU-R 990024 RIV CZ cze C
Broklová, E.
Sonda do politické kultury československé společnosti.
In: Československo 1918-1938. - (Ed. Valenta, J.; Voráček, E.; Harna, J.). - Praha, Historický ústav 1999. - S. 123-128.
[Československo 1918-1938. Praha (CZ), 98.10.05-98.10.08]

065978 - MSU-R 990027 CZ cze N
Broklová, E.
O odpovědnosti ideologického tajemníka za stav vesmíru.
Literární noviny, 10 [37] 7-7 (99.09.15).

065981 - MSU-R 990030 CZ cze J
Broklová, E.
Masarykův ústav v letech 1998-99.
Odkaz, - [10-11] 10 (1999).

065988 - MSU-R 990037 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Úvod.
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 7-8.

065991 - MSU-R 990040 CZ cze R
Broklová, E.
[Recenze].
Rec.: Klimek, A.: Boj o Hrad /2./Kdo po Masarykovi? - Praha, 1998. 591 s.
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 97-101.

065992 - MSU-R 990041 CZ cze R
Broklová, E.
Můj domov je tam, kde hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách.
Rec.: Wo ist meine Heimat... Stopy česko-německé vzájemnosti v 19. a 20. století. Výstava.
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 102-107.

065993 - MSU-R 990042 CZ cze M
Broklová, E.
Dopis šéfredaktorovi Lidových novin - "Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně" (I. Kant).
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 116-118.

065995 - MSU-R 990044 CZ cze N
Broklová, E.
Mravní rozměry nemá jen věda, ale také psaní do novin.
Lidové noviny, 12 [282] 11 (99.12.03).

065998 - MSU-R 990047 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Problém kontinuity demokracie jako obsahu české (československé) státnosti.
Acta Universitatis Carolinae. IURIDICA, - [1-2] 65-71 (1999).
[Státnost česká a československá - tradice a kontinuita. Zahrádky ( CZ), 98.06.04-98.06.05]

066001 - MSU-R 990050 CZ cze G
Broklová, E.
Masarykova Nová Evropa a Naumannova Mitteleuropa. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 1999. - 12 s.
[Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk. Hodonín (CZ), 98.11.18]

066002 - MSU-R 990051 CZ cze G
Broklová, E.
Diskusní příspěvek. Praha, Českoněmecké fórum žen 1999. - 4 s.
[České a německé ženy v procesu usmíření. Bonn (DE), 96.09.06-96.09.08]

065956 - MSU-R 990003 CZ cze J
Doubek, V.
Projekt "Demokracie 2000".
Akademický bulletin, - [3] 10 (1999).

065969 - MSU-R 990018 RIV CZ cze B
Doubek, V.
T.G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910. Praha, Academia 1999. - 191 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3015601

065983 - MSU-R 990032 RIV CZ cze B
Fejlek, V.
V hluboké úctě a oddanosti Karel Čapek. Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - 137 s.

065980 - MSU-R 990029 RIV CZ cze J
Hájková, D.
Neznámý sekretář T.G. Masaryka.
Odkaz, - [10-11] 21-24 (1999).

065984 - MSU-R 990033 CZ cze J
Malínská, J.
Demokracie 2000. Cyklus seminářů.
Český časopis historický, 97 [2] 440 (1999).

065967 - MSU-R 990016 CZ cze K
Neudorflová, M.
Smysl českých dějin na pozadí Masarykovy české otázky.
In: Evropská integrace a otázky českých dějin. - Praha, Porta linguarum Praha 1999. - S. 17-35.
[Letní škola historie /11./. Praha (CZ), 98.07.01-98.07.04]

065968 - MSU-R 990017 CZ cze K
Neudorflová, M.
Osudové osmičky našich dějin v evropských souvislostech.
In: Evropská integrace a otázky českých dějin. - Praha, Porta linguarum Praha 1999. - S. 60-81.
[Letní škola historie /11./. Praha (CZ), 98.07.01-98.07.04]

065982 - MSU-R 990031 RIV CZ cze B
Neudorflová, M.
České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha, JANUA 1999. - 446 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3015601

065985 - MSU-R 990034 CZ cze J
Neudorflová, M.
Hrdinství konzervatismu? Polemika s názory Rogera Scrutona.
Literární noviny, 10 [25] 1-3 (1999).

065996 - MSU-R 990045 CZ cze N
Neudorflová, M.
Destruktivní záměry vůči české vědě.
Lidové noviny, 12 [291] 11 (99.12.14).

065959 - MSU-R 990009 RIV GB eng C
Neudorflová, M. L.
Václav Havel and the Ideal of Democracy.
In: Historical Reflections on Central Europe. - (Ed. Kirschbaum, J.S.). - London, Macmillan Press 1999. - S. 116-137.
[World Congress of Central and East European Studies /5./. Warsaw ( PL), 95.00.00]

065979 - MSU-R 990028 CZ cze N
Neudorflová, M. L.
Korupce na školách jako zástupný problém.
Literární noviny, 10 [37] 7-7 (99.09.15).

065976 - MSU-R 990025 RIV CZ cze C
Opat, J.
Národnostní filozofie a politika T.G. Masaryka nejen pro Československo.
In: Československo 1918-1938. - (Ed. Valenta, J.; Voráček, E.; Harna, J.). - Praha, Historický ústav 1999. - S. 457-468.
[Československo 1918-1938. Praha (CZ), 98.10.05-98.10.08]

065977 - MSU-R 990026 RIV CZ cze/ger B
Opat, J.
Odkaz T.G. Masaryka a česko-německá odpovědnost za Evropu. Praha, Arcus 1999. - 27 s.

065965 - MSU-R 990014 CZ cze R
Polák, S.
[Recenze].
Rec.: Seibt, F.: Deutschland und die Tschechen. - Mnichov, 1993.
In: Spory o dějiny 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 81-85.

065955 - MSU-R 990001 RIV CZ cze J
Rataj, J.
Propad české státnosti a identity v druhé republice a protektorátu.
Masarykův lid, 5 [1] 17-18 (1999).

065957 - MSU-R 990006 RIV CZ cze J
Rataj, J.
Český sebeklam.
Listy, 29 [2] 57-61 (1999).

065989 - MSU-R 990038 RIV CZ cze M
Rataj, J.
Koncepce prezidenta E. Beneše na obnovu československé suverenity a československo-sovětský konflikt roku 1944.
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 18-64.

065990 - MSU-R 990039 RIV CZ cze M
Rataj, J.
Politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28. října v moderních československých a českých dějinách.
In: Spory o dějiny 2. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1999. - S. 84-94.

065994 - MSU-R 990043 CZ cze N
Rataj, J.
Novodobí inkvizitoři už vyjí a cvakají tesáky.
Lidové noviny, 12 [276] 11 (99.11.26).

065999 - MSU-R 990048 RIV CZ cze J
Rataj, J.
Státnost druhé republiky a její tvůrci.
Acta Universitatis Carolinae. IURIDICA, - [1-2] 125-130 (1999).
[Státnost česká a československá - tradice a kontinuita. Zahrádky ( CZ), 98.06.04-98.06.05]

060478 - MSU-R 990004 CZ cze N
Rychlík, J.
Komu patřilo Kosovo v minulosti.
Právo, 9 [75] 3 (99.03.30).

060479 - MSU-R 990007 RIV SK cze C
Rychlík, J.
Místo české a slovenské historiografie šedesátých let při přípravě pokusů o společenskou reformu v roce 1968.
In: Pokus o reformu v roku 1968. - 1. vyd. Banská Bystrica, TRIAN 1999. - S. 75-87. - (Najnovšie dejiny 2.).
[Pokus o reformu v roku 1968. Krpáčov (SK), 98.06.09-98.06.10]

060480 - MSU-R 990010 RIV CZ cze M
Rychlík, J.
Tukova aféra.
In: Osudové osmičky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999. - S. 319-325.

065958 - MSU-R 990005 CZ cze J
Rychlík, J.
K zavedení vízové povinnosti: Třikrát ne!
Listy, 29 [2] 19-20 (1999).

065960 - MSU-R 990008 RIV CZ cze M
Rychlík, J.
Češi a Slováci ve společném státě.
In: Osudové osmičky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999. - S. 294-302.

065970 - MSU-R 990019 RIV CZ cze J
Rychlík, J.
Tak zvané protistátní spiknutí na Slovensku na podzim roku 1947.
Slovanské historické studie. Slovanské historické studie, 25, 187-207 (1999).

065972 - MSU-R 990021 RIV SK cze C
Rychlík, J.
Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky a česko-slovenské vztahy v 19. století.
In: Slovensko na začiatku 20. storočia. - (Ed. Podrimavský, M.; Kováč, D.). - Bratislava, Historický ústav SAV 1999. - S. 137-151.
[Slovensko na prelome 19. a 20. storočia. Smolenicia (SK), 95.11.14-95.11.16]
Grant: VEGA(SK) 2/4123/97

065973 - MSU-R 990022 RIV CZ cze C
Rychlík, J.
České, slovenské, československé dějiny - vztahy a souvislosti.
In: Československo 1918-1938. - (Ed. Valenta, J.; Voráček, E.; Harna, J.). - Praha, Historický ústav 1999. - S. 163-169.
[Československo 1918-1938. Praha (CZ), 98.10.05-98.10.08]

065986 - MSU-R 990035 CZ cze/sla J
Rychlík, J.
V komunistickém režimu žádná federace nemůže existovat.
Mosty, 8 [36] 1-2 (1999).

065987 - MSU-R 990036 SK sla N
Rychlík, J.
Stretneme sa v Európe.
Nový Život Turca, 8 (39) [26] 5 (99.06.29).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11