ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

010593 - UKS-T 930001 CS cze J
Bažant, J.
Pražské klasicistní vily kolem roku 1870.
Um, - [léto] 8-13 (1993).

013456 - UKS-T 940006 CZ eng J
Bažant, J.
The Case of the Talkative Connoisseur.
Eirene, 29, [-] 84-107 (1993).
Grant: IA96202

013457 - UKS-T 940007 CZ eng R
Bažant, J.
The Roman World. Edited by J. Wacher.
Rec.: Wacher, J. / The Roman World. Vol. I and II.
Eirene, 29, [-] 169-170 (1993).
Grant: IA96202

053366 - UKS-T 980088 CZ ger R
Frolíková, A.
[Recenze].
Rec.: Lexikon der biblischen Personen.
Eirene, 29, 134-135 (1993).

053367 - UKS-T 980089 CZ cze R
Frolíková, A.
[Recenze].
Rec.: Die griechische Literatur 1.
Listy filologické, 116, 210-211 (1993).

013462 - UKS-T 940053 CZ cze B
Frolíková, A. - Gombárová, J.
Bibliografie řeckých a latinských studií v československu 1988-1989. Praha, KLP 1993. - 92 s.

010594 - UKS-T 930008 CS cze J
Kepartová, J.
Žena v antice.
Zpravodaj asociace učitelů klasických jazyků (ALFA), 2, [-] 1-16 (1993).

010595 - UKS-T 930012 CS cze J
Kepartová, J.
Až pojedete do Říma (interpretace nápisu).
Echo Latina, - [1] 8 (1993).

053368 - UKS-T 980094 CZ cze J
Kepartová, J.
Echo Latina. Časopis pro milovníky latiny.
Listy filologické, 116, 57-58 (1993).

053369 - UKS-T 980096 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Rivista di Studi Pompeiani 2, 1988.
Eirene, 29, 178-180 (1993).

053370 - UKS-T 980097 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Ganschow, T. / Untersuchungen zur Baugeschichte in Herkulaneum.
Rec.: Ganschow, T.: Untersuchungen zur Baugeschichte in Herkulaneum.
Eirene, 29, 178 (1993).

053371 - UKS-T 980098 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Rediscovering Pompeii.
Eirene, 29, 180-181 (1993).

053372 - UKS-T 980099 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Just, R. / Women in Athenian Law and Life.
Rec.: Just, R.: Women in Athenian Law and Life.
Eirene, 29, 160-161 (1993).

053373 - UKS-T 980100 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Sektion Angewandte Sprachwissenschaft. Computer-Assisted Language Learning.
Listy filologické, 116, 236 (1993).

010596 - UKS-T 930013 CS cze B
Kroupa, J. K.
Slavíček vánoční. (Ed. J. Kroupa, Praha, Krystal 1993. - 73 s.

010597 - UKS-T 930014 NL eng B
Kurzová, H.
From Indoeuropean to Latin. The Evolution of Morphosyntactic Type. Amsterdam, John Benjamins 1993. - - s.

053365 - UKS-T 980082 NL eng B
Kurzová, H.
From Indo-European to Latin. The Evolution of a Morphosyntactic Type. Amsterdam, Benjamins 1993. - 16+259 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) 96252

010598 - UKS-T 930016 CS cze B
Martínková, D. - Matl, J. - Miškovská, H. - Pospíšilová, Z. - Šedinová, H.
Slovník středověké latiny v českých zemích. 14. sešit helyodromus - hytonicus - (Ed. Z. Pospíšilová, Praha, Academia 1993. - 100 s.

010599 - UKS-T 930017 CS cze J
Spunar, P.
První staročeský překlad bible v kulturním kontextu.
Religio, 1, [-] 39-45 (1993).

010600 - UKS-T 930018 CS cze J
Spunar, P.
Má Matice česká ještě vůbec smysl?
Nedělní Lidové noviny, - [11 (z 20.3.)] 9 (1993).

013459 - UKS-T 940017 CZ cze J
Spunar, P.
Postřehy z vědeckých konferencí v roce 1993.
Listy filologické, 116 [1] 192-197 (1993).

013460 - UKS-T 940018 CZ cze J
Spunar, P.
Bible a její tradice - Bible v interkulturální komunikaci.
Religio, 1 [2] 192-194 (1993).

037187 - UKS-T 970005 CZ cze J
Spunar, P.
Za Julií Novákovou.
Auriga, - [34-35] 46-47 (1993).

037188 - UKS-T 970009 CZ cze J
Spunar, P.
Amedeo Molnár (1923-1990).
Acta Comeniana, 10(34), [-] 195-199 (1993).

053375 - UKS-T 980116 CZ cze J
Spunar, P.
První staročeský překlad bible v kulturním kontextu 14. století.
Religio, 1, 39-45 (1993).

053376 - UKS-T 980128 CZ cze N
Spunar, P.
Má Matice česká ještě vůbec smysl?
Lidové noviny. Nedělní Lidové noviny, 8, 9 (93.03.20).

010601 - UKS-T 930019 CS cze J
Stehlíková, E.
Velké a slavné volání aneb Několik poznámek o životě a díle Hrotsvity z Gandersheimu.
Divadelní revue, - [3] 60-73 (1993).

010603 - UKS-T 930021 CS cze B
Stehlíková, E.
Římské divadlo. Praha, KLP 1993. - 131 s.

010604 - UKS-T 930022 CS cze C
Stehlíková, E.
Theatrum nebo spectaculum.
In: Umění a civilizace jako divadlo světa - Praha, - 1993. - S. 103-106.

010605 - UKS-T 930023 CS cze C
Stehlíková, E.
Nezodpovědný básník v době normalizace.
In: Ovidius, Umění milovat a nemilovat. - Praha, Čs. spisovatel 1993. - S. 11-16.

010606 - UKS-T 930024 CS cze J
Stehlíková, E.
Rozvod po korintsku.
Divadelní noviny, 2 [2] 5 (1993).

010607 - UKS-T 930025 CS cze J
Stehlíková, E.
Troilus a Kressida. Jeden zážitek z Florencie a jedna vzpomínka z Čech.
Svět a divadlo, - [2] 183-186 (1993).

010602 - UKS-T 930020 CS cze T
Stehlíková, E. - Hubka, K.
Hrotsvita, Abraham.
Orig.: Hrotsvita z Gandersheimu / Abraham
Divadelní revue, - [3] 90-100 (1993).

010609 - UKS-T 930027 CS cze R
Svatoš, M.
Balbínova legenda a svatojánský kult v 17. století. Na okraj Vlnasovy antilegendy.
Rec.: V. Vlnas / Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993.
Listy filologické, 116, [-] 59-76 (1993).

010610 - UKS-T 930028 CS cze J
Svatoš, M.
125 let prvního českého filologického spolku - světlá minulost, temná budoucnost.
Dějiny a současnost, 15 [6] 60-61 (1993).

013458 - UKS-T 940009 CZ cze B
Svatoš, M.
Postavení a funkce klasických jazyků ve všeobecném vzdělání v habsburské monarchii 19. století.
In: Documenta Pragensia. - 11 Škola a město. - Praha, - 1993. - S. 145-153.

053288 - UKS-T 980063 CZ lat/cze B
Svatoš, M.
Elogium P. Ioannis Koržinek Pragae ad S. Clementem anno 1680, 12. Augusti pie in Domino defuncti - Elogium Otce Jana Kořínka zbožně v Pánu zemřelého dne 12. srpna 1680 v Praze u sv. Klimenta. Praha, KLP 1993. - 8 s. - ().
Grant: GA405/93/2137

053289 - UKS-T 980064 CZ cze J
Svatoš, M.
Balbínova legenda a svatojánský kult v 17. století (Poznámky na okraj Vlnasovy antilegendy).
Listy filologické, 116 [1] 59-76 (1993).
Grant: IA96206

053360 - UKS-T 980070 CZ cze C
Svatoš, M.
Humanistické vzdělání jako jeden z předpokladů nadnárodní kultury.
In: Čechy a Evropa v kultuře 19. století. - Praha, Národní galerie 1993. - S. 103-107, 166. - ().
[Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 90.03.22-90.03.24]

053361 - UKS-T 980071 CZ cze J
Svatoš, M.
125 let prvního českého filologického spolku - světlá minulost, temná budoucnost.
Dějiny a současnost, 15 [6] 60-61 (1993).

053362 - UKS-T 980072 CZ cze J
Svatoš, M.
Jednota i Listy jubilují - a co dál?
Listy filologické, 116, 201-207 (1993).

053364 - UKS-T 980074 CZ cze B
Svatoš, M.
Zásady uspořádání soupisu fondů literárního archivu Památníku národního písemnictví.
In: Průvodce po fondech literárního archívu PNP. - Praha, Památník národního písemnictví 1993. - S. 9-12. - ().

010608 - UKS-T 930026 DB ger B
Svatoš, M. - Pokorná, Z.
Bohuslav Balbín und die Kultur seiner Zeit in Böhmen. Köln - Wien, Böhlau Verlag 1993. - 304 s.

053363 - UKS-T 980073 CZ cze B
Svatoš, M. - Wagner, J.
Z historie literárního archivu Památníku národního písemnictví.
In: Průvodce po fondech literárního archívu PNP. - Praha, Památník národního písemnictví 1993. - S. 7-9. - ().

010611 - UKS-T 930029 CS eng J
Šubrt, J.
Jesus and Aeneas. Epic Mutation of the Gospel Story in the Paraphrase of Juvencus.
Listy filologické, 116, [-] 10-17 (1993).

013461 - UKS-T 940037 CZ cze J
Šubrt, J.
Bibliografie Jana Pečírky.
Listy filologické, 116 [2] 184-189 (1993).

053374 - UKS-T 980115 CZ eng J
Šubrt, J.
Jesus and Aeneas (The Epic Mutation of the Gospel Story in the Paraphrase of Juvencus).
Listy filologické, 116, 10-17 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11