ASEP

ÚTAM - Ústav teoretické a aplikované mechaniky

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

105931 - UTAM-F 20033113 RIV SIGLE SK cze C
Anthony, R. - Drdácký, M. - Jirovský, I. - Kasal, B.
Rentgenová diagnostika dřevěných historických konstrukcí.
In: Stavebné materiály a skúšobníctvo 2003. - (Ed. Slašťan, J.). - Košice, Orgware Stupava 2003. - S. 138-140.
[Stavebné materiály a skúšobníctvo 2003. Štrbské pleso (CZ), 03.10.01-03.10.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0581
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101000 - UTAM-F 20033025 RIV CZ cze J
Dobiáš, J. - Minster, J. - Václavík, P.
Experimentální ověření eliminace vlivu eliptické polarizace interferujících vln na přesnost stanovení fázové funkce metodou krokování.
Jemná mechanika a optika, 48 [1] 5-9 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0941
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105934 - UTAM-F 20033116 RIV SIGLE GR eng C
Drdácký, M.
Recent Czech developments in cultural heritage research and education based on a partnership with historic cities.
In: Symposium OWHC:Keeping heritage alive. - (Ed. Ricard, D.). - Rhodos, National office of Greece 2003. - S. 113-122.
[Symposium OWHC:Keeping heritage alive /7./. Rhodos (GR), 03.07.24-03.07.26 (EUR)]
Grant: GA MK(CZ) PK99P04OPP013; GA MK(CZ) PK99P04OPP006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105933 - UTAM-F 20033115 RIV SIGLE CZ cze V
Drdácký, M. - Bryscejn, J. - Lesák, J. - Slížková, Z. - Urushadze, S.
Monitorování vlivů prostředí na kulturní památky a diagnostika jejich poruch. Praha, ÚTAM AV ČR 2003. - 170 s.
Grant: GA MK(CZ) PK99P04OPP006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105932 - UTAM-F 20033114 RIV SIGLE CZ cze V
Drdácký, M. - Jirovský, I. - Lesák, J.
Nedestruktivní průzkum zděných a dřevěných konstrukcí Mariánské věže na hradě Karlštejně. Praha, ÚTAM AV ČR 2003. - 63 s.
Grant: GA MK(CZ) PK99P04OPP006; GA ČR(CZ) GA103/03/0581; GA MŠk(CZ) ME 660
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101033 - UTAM-F 20033059 RIV SIGLE PL eng C
Drdácký, M. - Michoinová, D.
Lime mortars with natural fibres.
In: Brittle matrix composites. - (Ed. Brandt, A.M.; Li, V.C.; Marshall, I.H.). - Varšava, ZTUREK 2003. - S. 523-532.
[International Symposium of Brittle matrix /7./. Varšava (PL), 03.10.13-03.10.15 (EUR)]
Grant: GA MK(CZ) PK00P04OPP015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105930 - UTAM-F 20033112 RIV SIGLE CZ cze C
Drdácký, M. - Michoinová, D.
Vápenný kompozit s organickými vlákny.
In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. - (Ed. Novák, J.). - Brno, VUSTAH 2003. - S. 123-130.
[Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky /7./. Telč (CZ), 03.10.15-03.10.17 (EUR)]
Grant: GA MK(CZ) PK00P04OPP015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100977 - UTAM-F 20033001 RIV CZ eng J
Feda, J.
Interpretation of laboratory tests in soil mechanics.
Engineering Mechanics, 10 [1] 19-30 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100991 - UTAM-F 20033016 RIV SIGLE CZ eng C
Feda, J.
Behaviour of double-porosity geomaterials.
In: Geotechnical problems with man-made and man influenced grounds. - (Ed. Vaníček, I. et al.). - Praha, Czech geotechnical society 2003. - S. 667-672.
[ECSMGE /13./. Praha (CZ), 03.08.25-03.08.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2111301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101064 - UTAM-F 20033090 RIV SIGLE CZ cze C
Feda, J.
Nelineární chování zemin.
In: Zakládání staveb Brno 2003. - (Ed. Masopust, J.). - Brno, CERM 2003. - S. 27-32.
[Konference Zakládání staveb Brno 2003 /31./. Brno (CZ), 03.11.03-03.11.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2111301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105912 - UTAM-F 20033093 RIV CZ eng J
Feda, J.
Irregular creep in granular materials.
Acta technica CSAV, 48 [4] 395-410 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2111301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

115615 - UTAM-F 20049118 RIV SIGLE NL eng C
Feda, J.
Modelling of soil behaviour.
In: Geotechnical measurements and modelling. - (Ed. Natau, O.; Fecker, E.; Pimentel, E.). - Lisse, Balkema 2003. - S. 457-460.
[Geotechnical measurements and modelling. Karlsruhe (DE), 03.09.23-03.09.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2111301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100986 - UTAM-F 20033010 RIV SIGLE SK cze C
Feda, J. - Masarovičová, M. A.
Observační metoda a mřížový efekt - dvě poznámky.
In: Nové metódy v geotechnickom inžinierstve. - (Ed. Hulla, J.). - Bratislava, STU Bratislava, Katedra geotechniky SvF 2003. - S. 207-210.
[Mezinárodní geotechnická konference /6./. Bratislava (SK), 03.06.23-03.06.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2111301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101005 - UTAM-F 20033030 RIV CZ cze C
Fiala, Z.
Large deformation - large amount of unknown.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 74-75.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0582
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101007 - UTAM-F 20033032 GR eng A
Fiala, Z.
A new objective time derivative derived by applying an infinite dimensional Riemannian manifold of Riemannian metrics to the konematics of continua.
In: 5th Euromech solid mechanics conference ESMC-5, Book of abstracts. - (Ed. Aifantis, E. C.). - Thessaloniki, Giapoulis Publishers 2003. - S. 16-16.
[Euromech solid mechanics conference ESMC-5 /5./. Thessaloniki (GR), 03.08.17-03.08.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0581
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101027 - UTAM-F 20033053 CZ cze C
Fischer, C.
Stochastic characterization of seismograms.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM AV ČR 2003. - S. 288.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/03/P080; GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101028 - UTAM-F 20033054 AT eng G
Fischer, C.
Accurate description of non-stationary random seismic excitation. IAEA-CN-106 vyd. Vienna, Austria, IAEA 2003. - 382 s.
[International Symposium on Seismic Evaluation of Existing Nuclear Facilities. Vienna, Austria (AT), 03.08.25-03.08.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/03/P080; GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101031 - UTAM-F 20033057 RIV SIGLE SK cze C
Fischer, O.
Vodorovné kmity odpruženého bloku při náhodných tuhostech pružin.
In: Dyn-Wind 2003. - (Ed. Feranec, V.; Melcer, J.). - Žilina, University of Žilina 2003. - S. 97-100.
[Dyn-Wind 2003. Tale (SK), 03.05.19-03.05.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101030 - UTAM-F 20033056 RIV SIGLE CZ cze C
Fischer, O. - Urushadze, S.
Vibrations of a gable of a church excited by ringing.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 81-82.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

098688 - UTAM-F 20023084 RIV CZ cze J
Frýba, L.
Česká společnost pro mechaniku.
Akademický bulletin, 2003 [1] 8-10 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100978 - UTAM-F 20033002 RIV CZ cze C
Frýba, L.
Oprava nebo stavba nového mostu.
In: Sborník příspěvků 8. mezinárodního sympozia"Mosty 2003". - (Ed. Menšík, F.). - Brno, Sekurkon 2003. - S. 207-211.
[Mezinárodní sympozium "Mosty 2003"/8./. Brno (CZ), 03.04.16-03.04.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243; GA AV ČR(CZ) IAA2071103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100979 - UTAM-F 20033003 RIV SIGLE GB eng G
Frýba, L.
Vertical acceleration of bridges - a new limit state. (Ed. Brebbia, C.A.- Carlomagno, G.M.- Anagnostopoulos, P.). - 1. vyd. Southampton, Boston, WIT Press 2003. - 750 s.
[Computational Methods and Experimental Measurements XI CMEM 2003 /11./. Halkidiki (GR), 03.05.12-03.05.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071103; GA ČR(CZ) GA103/01/0243
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100981 - UTAM-F 20033005 RIV CZ cze R
Frýba, L.
[Recenze].
Rec.: Kurrer, K.E.: Geschichte der Baustatik.
Stavební obzor, 12 [5] 159 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100987 - UTAM-F 20033011 RIV SIGLE GB eng C
Frýba, L. - Fischer, C.
Vibration of Bridges under High Speed Trains.
In: Proceedings of the VIII International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics. - (Ed. Brennan, M.; Ferman, M.A.; Peterson, B.A.T.; Rizzi, S.A.; Wentz, K.). - Southampton, Institute of Sound and Vibration, University of Southampton 2003. - S. 83.
[International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics /8./. Southampton (GB), 03.07.14-03.07.16 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243; GA AV ČR(CZ) IAA2071103; GA MŠk(CZ) ME 503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100995 - UTAM-F 20033020 RIV SIGLE CH eng C
Frýba, L. - Fischer, C.
Number of stress cycles in bridges due to high speed trains.
In: Structures for high-speed railway transportation. - (Ed. Wagemans, L.; Taerwe, L.). - Zürich, IABSE 2003. - S. 68-69 + CD ROM.
[Structures for high-speed railway transportation.. Antwerp (BE), 03.08.27-03.08.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243; GA ČR(CZ) GP103/03/P080; GA AV ČR (CZ) IAA2071103; GA MŠk(CZ) ME 503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100996 - UTAM-F 20033021 RIV SIGLE GB eng C
Frýba, L. - Fischer, C. - Yau, J. D.
Stress ranges in bridges under high speed trains.
In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. - (Ed. Topping, B.H.V.). - Velk Brit nie, Civil - Comp Press 2003. - S. 185 - 186 + CD ROM.
[The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing.. Egmond a. Z. (NL), 03.09.02-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243; GA ČR(CZ) GP103/03/P080; GA AV ČR (CZ) IAA2071103; GA MŠk(CZ) ME 503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916

105917 - UTAM-F 20033098 RIV CZ cze C
Gajdoš, Ľ.
Leakage of Water from Linepipe as the Way for Determination of the Sizeof a Through Crack in the Wall.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UT AV 2003. - S. 12.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA MPO(CZ) FA-E3/009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105918 - UTAM-F 20033100 RIV HU eng C
Gajdoš, Ľ.
A Model for Fracture Behaviour of a Thin-Walled Pipe Damaged by the Netof Stress Corrosion Cracks.
In: 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - (Ed. Borb s, L.). - Gyor, Society of Mechanical Engineering 2003. - S. 154-155.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics/20./. Gyor (HU), 03.07.24-03.07.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2811201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105919 - UTAM-F 20033101 RIV CZ cze J
Gajdoš, Ľ. - Šperl, M.
Vliv výroby na lomovou houževnatost potrubní oceli.
Plyn, 83 [12] 284-287 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2811201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105925 - UTAM-F 20033107 RIV SIGLE CZ eng M
Gregor, D. - Wald, F. - Jirovský, I. - Drdácký, M.
Experiments with component plate in bending and bolt in tension subject to repeated load.
In: Experimental investigation of building materials and technologies. - (Ed. Konvalinka, P.; Luxemburg, F.). - Praha, ČVUT Praha 2003. - S. 83-91.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105935 - UTAM-F 20033117 RIV SIGLE CZ cze C
Gregor, D. - Wald, F. - Jirovský, I. - Drdácký, M.
Zkoušky styčníků při opakovaném namáhání.
In: Ocelové konstrukce a mosty. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, ČVUT Praha 2003. - S. 421-426.
[Ocelové konstrukce a mosty /20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0708
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100994 - UTAM-F 20033019 RIV SIGLE NL eng C
Haldar, A. - Marek, P.
Role of simulation in engineering design - An international perspective.
In: Application of statistics and probability in civil engineering. - (Ed. Der Kiureghian, A.). - Rotterdam, Millpress 2003. - S. 945-950.
[Application of statistics and probability in civil engineering. San Francisco (US), 03.07.06-03.07.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100999 - UTAM-F 20033024 RIV US eng J
Hristova, J. - Minster, J.
Filler Fraction Effect on Creep Response of Crosslinked Polyester Matrix with Mineral Filler.
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 89, [-] 3329-3335 ( 2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95)0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00)0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

105913 - UTAM-F 20033094 RIV GB eng B
Hughes, J. - Válek, J.
Mortars in Historic Buildings. A Review of the Conservation, Technical and Scientific Literature. Edinburgh, Historic Scotland 2003. - 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101012 - UTAM-F 20033038 SIGLE US eng A
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Uher, J. - Vacík, J. - Vavřík, D.
Single Neutron Pixel Detector Based on Medipix-1 Device.
In: IEEE 2003, Abstracts. - Portland, Nuclear and Plasma Sciences Society 2003. - S. 87.
[Nuclear Science Symposium. Portland (US), 03.10.19-03.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064
Výzkumný záměr: CEZ:MSM21000019

101014 - UTAM-F 20033040 SIGLE LT eng A
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Uher, J. - Vacík, J. - Vavřík, D.
Properties of the Single Neutron Pixel Detector Based on Medipix-1 Device.
In: Workshop Programme IWORID 2003. - Riga, Baltic Scientific Instruments 2003. - S. 58.
[IWORID /5./. Riga (LT), 03.09.07-03.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM21000019

101008 - UTAM-F 20033034 RIV US eng J
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Vavřík, D. - Visschers, J.
Resolution and Stability Tests of a Medipix-1 Pixel Detector for X-ray Dynamic Defectoscopy.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 509, [-] 294-301 (2003).
[IWORID 2002. Amsterdam (NL), 02.09.08-02.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 210000019
[Impact factor:0.795(91) 0.962(92) 0.968(93) 1.188(94) 1.091(95)1.038(96) 0.890(97) 0.896(98) 0.921(99) 0.964(00)1.026(01) 1,167(02) 1.166(03) ]

101016 - UTAM-F 20033042 RIV SIGLE CZ eng C
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J.
Finite element model of human skull for investigation of extreme stress state.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.- Fischer,C.). - Praha, ÚTAM 2003. - S. 2000.
[National Conference with International participions of Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101019 - UTAM-F 20033045 RIV SIGLE CZ cze C
Jíra, J. - Jírová, J. - Kalika, M. - Klečáková, J.
Poškození lidské lebky při dopravních nehodách.
In: Doprava a telekomunikace pro 3.tisíciletí. - (Ed. Jírová, J.). - Praha, ČVUT v Praze 2003. - S. 67-70.
[Konference k 10. výročí založení fakulty.. Praha (CZ), 03.05.26-03.05.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 210000024

101021 - UTAM-F 20033047 CZ eng C
Jiroušek, O.
Design and performance monitoring of a HPC cluster.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. - (Ed. Jírová, J.). - Praha, ČVUT v Praze 2003. - S. 71-74.
[Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí.. Praha (CZ), 03.05.26-03.05.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 210000024

101026 - UTAM-F 20033052 RIV PL eng M
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J.
Multiresolutional finite element models of human skull based on data from computer tomography.
In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - (Ed. Dworak, L. B.; Maczynski, J.). - Wroclaw, Wroclaw University of Technology 2003. - S. 214-217.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101020 - UTAM-F 20033046 RIV CZ eng C
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Vavřík, D.
Development of testing equipment for measuring mechanical properties of cancellous bone.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics 2003. - S. -.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101023 - UTAM-F 20033049 RIV CA eng C
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Vavřík, D.
Measurement of material properties of cancellous bone using small specimens and optical identification method.
In: IASTED International Conference on Biomechanics BioMECH 2003. - (Ed. Hamza, M. H.). - Calgary, ACTA Press 2003. - S. 262-264.
[IASTED International Conference on Biomechanics BioMECH 2003. Rhodos (GR), 03.06.30-03.07.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101052 - UTAM-F 20033078 CZ cze/eng G
Jírová, J.
Doprava a telekomunikace pro 3.tisíciletí. (Ed. Jírová, J.). - Praha, Czech Technical University in Prague 2003. - 338 s.
[Konference k 10. výročí založení Fakulty dopravní.. Praha (CZ), 03.05.26-03.05.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 212000254

101017 - UTAM-F 20033043 RIV SIGLE CZ eng C
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A. - Pokorný, D.
Parametric study of acetabular cup migration.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.- Fischer,O.). - Praha, ÚTAM 2003. - S. 2000.
[National Conference with International Participants of Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/0831; GA ČR(CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101022 - UTAM-F 20033048 RIV SIGLE CZ eng C
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A. - Pokorný, D.
Fundamental aspects of acetabular cups of THR.
In: Doprava a telekomunikace pro 3.tisíciletí. - (Ed. Jírová, J.). - Praha, ČVUT v Praze 2003. - S. 75-80.
[Konference k 10. výročí založení fakulty.. Praha (CZ), 03.05.26-03.05.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 21200025

101024 - UTAM-F 20033050 RIV SIGLE CA eng C
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A. - Pokorný, D.
Loosening and migration of acetabular cup into pelvis.
In: Biomechanics. - (Ed. Hamza, M.H.). - Anaheim - Calgary - Zurich, ACTA Press 2003. - S. 1-5.
[IASTED International conference on Biomechanics BioMECH 2003. Rhodos (GR), 03.06.30-03.07.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 212600025

101051 - UTAM-F 20033077 RIV PL eng J
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A. - Pokorný, D.
Computational modelling of acetabular cup migration.
Acta of bioengineering and biomechanics, 5 [Supplement] 218-223 (2003).
[International Conference Biomechanics 2003. Poznaň, Polsko (CZ), 03.09.24-03.09.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/0831; GA ČR(CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 21200025

100983 - UTAM-F 20033007 RIV SIGLE IL eng C
Kafka, V.
Mesomechanical modelling of deformation and cumulative damage in cohesive granular materials under complex loading.
In: Proc. of the 9th International Conference on The Mechanical Behaviour of Materials. - Ben-Gurion Airport, Kenes International 2003. - S. -.
[International Conference on The Mechanical Behaviour of Materials /9./. Geneva (CH), 03.05.25-03.05.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105910 - UTAM-F 20033091 RIV CZ eng J
Kafka, V. - Vokoun, D.
Creep and relaxation modeled on the mesoscale.
Acta Technica CSAV, 48 [4] 325-338 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101053 - UTAM-F 20033079 RIV CZ eng C
Kala, J. - Kala, Z. - Škaloud, M. - Teplý, B.
Parametric sensitivity analysis of the stress state in the crack-prone areas of breathing webs.
In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, České Vysoké Učení technické v Praze 2003. - S. 641-646.
[Česko-slovenská konference s mezinárodní účastí - Ocelové konstrukce a mosty 2003/20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0233
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105929 - UTAM-F 20033111 RIV SIGLE US eng C
Kasal, B. - Drdácký, M. - Jirovský, I.
Semi-destructive methods for evaluation of timber structures.
In: Proc. STREMAH:Series:Advances in architecture. - (Ed. Brebbia, C.A.). - Southampton, Wit Press 2003. - S. 835-842.
[Proc. STREMAH:Series:Advances in architecture /8./. Halkidiki (GR), 03.05.07-03.05.09 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0581; GA MŠk(CZ) ME 660
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105916 - UTAM-F 20033097 RIV SIGLE CZ cze C
Korouš, J. - Zemánková, J.
Simulation of resitance curves using Gurson plasticity model.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, ÚTAM AV ČR 2003. - S. 166 -.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0731
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105920 - UTAM-F 20033102 CZ cze J
Kratěna, J.
O vzájemných vztazích mezi soudci a znalci.
Znalec, 13 [2] 8-10 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105921 - UTAM-F 20033103 CZ cze J
Kratěna, J.
Jsou soudci skutečně vázáni zákonem?
Znalec, 13 [2] 11-15 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

115535 - UTAM-F 20043007 RIV SIGLE CZ cze C
Kratěna, J.
Postavení znalců v ČR.
In: Problémy trvalé funkce a rozvoj regionálních výrobních systémů. - (Ed. Zacharov, S.). - Penza, PGUAS 2003. - S. 21-28.
[Problémy trvalé funkce a rozvoj regionálních výrobních systémů. Penza (RU), 03.12.12-03.12.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/S051
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100985 - UTAM-F 20033009 RIV CZ eng C
Kult, J. - Jírová, J.
Comparison of mechanical aspects of different treatment methods of human finger tendon contractures.
In: Engineering mechanics 2003. - Prague, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 302.
[Engineering mechanics 2003.. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 212600025

101047 - UTAM-F 20033073 RIV SIGLE CZ cze C
Lokaj, A. - Marek, P.
Posudek spolehlivosti ocelového prutu při všesměrném zatížení větrem.
In: Proceedings of 20. Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocelové konstrukce a mosty 2003. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, ČVUT - Stavební fakulta, Praha 2003. - S. 319-324.
[Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocelové konstrukce a mosty 2003/20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101049 - UTAM-F 20033075 RIV CZ eng C
Maquoi, R. - Škaloud, M.
Some remarks in regard to the fatigue analysis of steel plate girders with breathing webs.
In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, České Vysoké Učení technické v Praze 2003. - S. 397-402.
[Česko-slovenská konference s mezinárodní účastí - Ocelové konstrukce a mosty 2003/20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101039 - UTAM-F 20033065 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P.
Patnáct let vývoje metody SBRA.
In: Sborník: Pátá ostravská konference ocelových konstrukcí. - Ostrava, SEKURKON 2003. - S. 17-26.
[Ostravská konference ocelových konstrukcí /5./. Ostrava (CZ), 03.05.14-03.05.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101040 - UTAM-F 20033066 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P.
Výsledky kolokvia Euro-SiBRAM 2002.
In: Sborník IV. ročníku celostátní konference se zahraniční účastí Spolehlivost konstrukcí. - Ostrava, DT Ostrava 2003. - S. 1-5.
[Spolehlivost konstrukcí /4./. Ostrava (CZ), 03.04.23-03.04.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101041 - UTAM-F 20033067 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P.
Patologie ocelových konstrukcí.
In: Sborník IV. ročníku celostátní konference se zahraniční účastí Spolehlivost konstrukcí. - Ostrava, DT Ostrava 2003. - S. 101-102.
[Spolehlivost konstrukcí /4./. Ostrava (CZ), 03.04.23-03.04.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101059 - UTAM-F 20033085 RIV SIGLE DE ger C
Marek, P.
Nutzung der Monte-Carlo-Simulation zur probabilistischen Bemessung.
In: Proceedings of the 1. Dresdner Probabilistik-Symposium Sicherheit und Risiko im Bauwesen. - (Ed. Proske, D.). - Dresden, Fakultat Bauingenieurwesen, TU Dresden 2003. - S. 77-91.
[Dresdner Probabilistik-Symposium äSicherheit und Risiko im Bauwesen /1./. Dresden (DE), 03.11.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0783; GA ČR(CZ) GA103/01/1410
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101054 - UTAM-F 20033080 RIV SIGLE SK cze C
Marek, P. - Fischer, O.
Cesta k pravděpodobnostnímu posudku spolehlivosti konstrukcí vystavených dynamickému zatížení.
In: New trends in statics and dynamics of buildings. - (Ed. Králik, J.). - Bratislava, SU of Technology 2003. - S. 6.
[International Conference New trends in statics and dynamics of buildings /2./. Bratislava (SK), 03.10.16-03.10.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101035 - UTAM-F 20033061 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Guštar, M.
Modely zatížení a rozbor účinků zatížení v metodě SBRA.
In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. - (Ed. Holický, M.). - Praha, ČVUT, Kloknerův ústav 2003. - S. 117-129.
[Engineering Mechanics 2003 Navrhování konstrukcí podle Eurocodů a uplatnění pravděpodobnostních metod.. Praha (CZ), 03.10.01-03.10.02 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101036 - UTAM-F 20033062 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Guštar, M.
Metoda SBRA.
In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. - Praha, Kloknerův ústav 2003. - S. 105-116.
[Navrhování konstrukcí podle Eurocodů a uplatnění pravděpodobnostních metod.. Praha (CZ), 03.10.01-03.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101037 - UTAM-F 20033063 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Guštar, M.
Metoda SBRA: Softwarové produkty a jejich aplikace.
In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. - Praha, Kloknerův ústav 2003. - S. 7-25.
[Navrhování konstrukcí podle Eurocodů a uplatnění pravděpodobnostních metod.. Praha (CZ), 03.10.01-03.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101042 - UTAM-F 20033068 RIV SIGLE US eng C
Marek, P. - Haldar, A.
Role of Simulation in Engineering Design An International Perspective.
In: Proceedings of Application of Statistics and Probability in Civil Engineering. - (Ed. Der Kiureghian, A.; Madanat, S.; Pestana, J.M.). - Rotterdam, Millpress 2003. - S. 945-950.
[Application of Statistics and Probability in Civil Engineering.. San Francisco, California (US), 03.06.06-03.06.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101043 - UTAM-F 20033069 RIV SIGLE US eng C
Marek, P. - Haldar, A.
Simulation as an Alternative to Codified Risk-Based Engineering Design.
In: Proceedings of International Symposium on Uncertainty, Modeling and Analysis. - (Ed. Ayub, B.M.; Attoh-Okine, N.I.). - Maryland, University of Maryland, College Park, MD 2003. - S. 222-227.
[International Symposium on Uncertainty, Modeling and Analysis./4./. Maryland (US), 03.09.21-03.09.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101050 - UTAM-F 20033076 RIV SIGLE PL eng C
Marek, P. - Křivý, V.
Assessment of Semi-Rigid Joints by SBRA Method.
In: Materialy konferencyjne Polaczenia i wezly v konstrukciach metalowych. - (Ed. Drabowitz, Z.). - Olsztyn Lansk, Poland, Olsztyn Lansk, Poland 2003. - S. 63-75.
[Polaczenia i wezly v konstrukciach metalowych. Olsztyn Lansk, Poland (PL), 03.09.16-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101038 - UTAM-F 20033064 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Pustka, D.
Uplatnění metody SBRA při posuzování spolehlivosti konstrukčních systémů.
In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. - Praha, Kloknerův ústav 2003. - S. 189-199.
[Navrhování konstrukcí podle Eurocodů a uplatnění pravděpodobnostních metod.. Praha (CZ), 03.10.01-03.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101044 - UTAM-F 20033070 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Pustka, D.
Posudek spolehlivosti konstrukcí vystavených dynamickým účinkům zatížení metodou SBRA.
In: Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. - (Ed. Feranec, V.; Melcer, J.). - Žilina, University of Žilina 2003. - S. 79-82.
[International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /2./. Tale, hotel Slupka ( SK), 03.05.19-03.05.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100982 - UTAM-F 20033006 RIV SIGLE US eng C
Marek, P. - Tikalsky, P.
Representation of loads and load effects combination analysis in performance -based design using duration.
In: 2003 Structures Congress and Exposition. - (Ed. Lowes, L.N.; Miller, G.). - US, ASCE 2003. - S. 1-10.
[2003 Structures Congress and Exposition. Seattle, Washington (US), 03.05.29-03.05.31 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101060 - UTAM-F 20033086 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Václavek, L.
Aplikace metody SBRA při stanovení pravděpodobnosti poruchy vyztuženého rámu.
In: Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. - (Ed. Feranec, V.; Melcer, J.). - Žilina, University of Žilina 2003. - S. 93-96.
[International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /2./. Tale, hotel Slupka ( SK), 03.05.19-03.05.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101004 - UTAM-F 20033029 RIV CZ eng C
Micka, M. - Jíra, J.
Analysis of local defects of high-pressure pipelines.
In: Design, inspection, maintenance and operation of cylindrical steel tanks and pipelines. - (Ed. Křupka, V.). - Brno, - 2003. - S. 329-335.
[Design, inspection, maintenance and operation of cylindrical steel tanks and pipelines.. Praha (CZ), 03.10.08-03.10.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100998 - UTAM-F 20033023 RIV PL eng J
Minster, J.
Modelling of viscoellastic deformation of cortical bone tissue.
Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.5 [No.1.] 11-20 ( 2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101002 - UTAM-F 20033027 RIV BG eng C
Minster, J. - Hristova, J.
Long-term creep experiments on particulate polymer composites progress and problems.
In: 10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials. - (Ed. Zachariev, G.). - Sofia, BAV 2003. - S. 150.
[Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials /10./. Sofia (BG), 03.09.15-03.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0582
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101058 - UTAM-F 20033084 RIV SIGLE CZ cze C
Náprstek, J.
Real and Markov processes in stochastic systems.
In: Dynamics of machines 2003. - (Ed. Dobi š, I.). - Praha, ÚT AV ČR 2003. - S. 8.
[Dynamics of machines 2003. Praha (CZ), 03.02.11-03.02.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101062 - UTAM-F 20033088 RIV SIGLE CZ eng C
Náprstek, J.
Random inter well hopping of a single system with bistable elastic potential.
In: International Conference on Vibration problems. - (Ed. Konopa, V.). - Liberec, TU Liberec 2003. - S. 98-103.
[International conference on Vibration problems /6./. Liberec (CZ), 03.07.08-03.07.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101056 - UTAM-F 20033082 RIV SIGLE CZ cze C
Náprstek, J. - Pirner, M.
Dynamics of a spherical vibration absorber.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 2.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105915 - UTAM-F 20033096 RIV SIGLE US eng C
Náprstek, J. - Pospíšil, S.
Time frequency attributes of wind pressure and empirical modedecomposition.
In: IGWE 2003. - (Ed. Smith, D.; Vann, P.). - Lubbock, Texas University 2003. - S. 583-589.
[IGWE 2003. Texas (US), 03.06.02-03.06.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/01/P083; GA ČR(CZ) GA103/00/0706; GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101003 - UTAM-F 20033028 RIV SIGLE CZ cze C
Němec, J. - Šperl, M.
Fatigue analysis of defects in pipe welds from view of position and geometry.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, ÚTAM-AVČR 2003. - S. 218-219.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2811201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101032 - UTAM-F 20033058 RIV SIGLE SK cze C
Pirner, M. - Fischer, O.
Identifikace změn v konstrukci s použitím dynamické zkoušky.
In: Dyn-Wind 20003. - (Ed. Feranec, V.; Melcer, J.). - Žilina, University of Žilina 2003. - S. 26-29.
[Dyn-Wind 2003. Tale (SK), 03.05.19-03.05.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

115609 - UTAM-F 20043087 RIV CZ cze B
Pirner, M. - Fischer, O.
Zatížení staveb větrem. (Ed. Pirner, M.; Fischer, O.). - Praha, ČKAIT 2003. - 256 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106

100980 - UTAM-F 20033004 RIV SIGLE GB eng G
Pirner, M. - Frýba, L. - Urushadze, S.
Identification of imperfections of building structures by dynamic response. (Ed. Brebbia, C.A.- Carlomagno, G.M.- Anagnostopoulos, P.). - 1. vyd. Southampton, Boston, WIT Press 2003. - 750 s.
[Computational Methods and Experimental Measurements XI, CMEM 2003 /11./. Halkidiki (GR), 03.05.12-03.05.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/0243; GA AV ČR(CZ) IAA2071103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101063 - UTAM-F 20033089 RIV SIGLE CZ eng C
Pirner, M. - Urushadze, S.
Reliability assessment of CAMASUC method.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 252-253.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101055 - UTAM-F 20033081 RIV SIGLE US eng C
Pospíšil, S. - Náprstek, J.
Aeroelastic stability of a beam with rectangular cross-section.
In: IGWE 2003. - (Ed. Smith, D.; Vann, P.). - Lubbock, Texas University 2003. - S. 2501-2509.
[IGWE 2003. Texas (US), 03.06.02-03.06.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/01/P083; GA ČR(CZ) GA103/00/0706; GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101057 - UTAM-F 20033083 RIV CZ eng C
Pospíšil, S. - Náprstek, J.
Empirical mode analysis of the non-stationary response of the structure vibrating in the wind.
In: Engineering mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 270-271.
[Engineering mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/01/P083; GA ČR(CZ) GA103/02/0020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101061 - UTAM-F 20033087 RIV SIGLE CZ eng C
Půstka, D. - Marek, P.
SBRA method and the development of its application.
In: Proceedings of Engineering Mechanics 2003 (Book of extended abstracts). - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM 2003. - S. 290-291.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101025 - UTAM-F 20033051 RIV SIGLE CA eng C
Sumec, J. - Sokol, M. - Jíra, J.
Computer simulation of lumbar spine function.
In: Biomechanics. - (Ed. Hamza, M.H.). - Anaheim-Calgary-Zurich, ACTA Press 2003. - S. 109-113.
[IASTED International conference on Biomechanics BioMECH 2003. Rhodos (GR), 03.06.30-03.07.02 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101029 - UTAM-F 20033055 RIV CZ eng C
Škaloud, M. - Zörnerová, M.
The fatigue life of steel plate girders subjected to repeated loading.
In: Ocelové konstrukce a mosty. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, České Vysoké Učení v Praze 2003. - S. 403 -408.
[Česko-slovenská konference s mezinárodní účastí - Ocelové konstrukce a mosty /20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0003; GA ČR(CZ) GA103/02/0008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101045 - UTAM-F 20033071 RIV SIGLE CZ eng C
Tikalsky, P. - Tepke, D. - Marek, P.
Use of Simulation Based Reliability Assessment Method to Evaluate the Resistance of Composite Bridge Decks to Cracking.
In: Proceedings of 20. Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocelové konstrukce a mosty 2003. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, ČVUT Stavební fakulta, Praha 2003. - S. 313-318.
[Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocekové konstrukce a mosty - 2003/20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101034 - UTAM-F 20033060 RIV SIGLE CZ cze C
Václavek, L. - Marek, P.
Reliability Analysis using Monte Carlo Simulation and Bounded Histograms of Input Random Variables.
In: Proceedings of Engineering Mechanics 2003 (Book of extended abstracts). - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, UTAM 2003. - S. 358-359.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101046 - UTAM-F 20033072 RIV SIGLE CZ cze C
Václavek, L. - Marek, P.
Ocelové konstrukce vystavené extrémnímu zatížení - posudek metodou SBRA.
In: Proceedings of 20. Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocelové konstrukce a mosty 2003. - (Ed. Studnička, J.). - Praha, ČVUT - Stavební fakulta, Praha 2003. - S. 325-330.
[Česká a slovenská mezinárodní konference - Ocelové konstrukce a mosty 2003/20./. Praha (CZ), 03.09.17-03.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/01/1410; GA ČR(CZ) GA105/01/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101001 - UTAM-F 20033026 RIV CZ cze J
Václavík, J. - Minster, J. - Houha, R.
Lisovaná difrakční mřížka a její použití v experimentální mechanice.
Jemná mechanika a optika, 48 [4] 114-123 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0941
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100990 - UTAM-F 20033015 SIGLE CZ cze D
Valach, J.
Problematika získ v ní hustých polí dat počítačově podporovanými optickými metodami: aplikace na lomovou mechaniku. Proseck 76, Praha 9, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 138 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105914 - UTAM-F 20033095 RIV RO eng C
Válek, J.
Compatibility of New Mortars with Historic Masonry, Morarts,Renders and Plasters.
In: Historic Building Conservation - Compatibility Issues. - (Ed. Benczédi, S.; Hlavathy, I.; Makay, D.; Szabó, B.). - Cluj-N, Editura UTILITAS 2003. - S. 178-183.
[Biennial International Conference on Built Heritage Conservation /11./. Tusnad (RO), 03.03.24-03.03.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP103/02/D161
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

100988 - UTAM-F 20033012 RIV SIGLE CZ cze C
Vavřík, D. - Drdácký, M.
Experimental determination of stress-strain dependence of non-standard materials.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 2003. - S. 135-138.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (WRD)]
Grant: GA MK(CZ) PK00P04OPP015; EK5.RP(XE) ICA1CT200070013; GA ČR (CZ) GA106/01/0535
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101015 - UTAM-F 20033041 SIGLE LT eng A
Vavřík, D. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Pospíšil, S.
XRDD Based Tomography.
In: Workshop Programme IWORID 2003. - Riga, Baltic Scientific Instruments 2003. - S. 67.
[IWORID /5./. Riga (LT), 03.09.07-03.09.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 21000019

100997 - UTAM-F 20033022 RIV SIGLE IL eng C
Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Visschers, J.
Non-destructive observation of damage processes by X-Ray dynamic defectoscopy.
In: Proceedings of the 9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials. - Ben-Gurion Airport, Kenes International 2003. - S. -.
[International Conference on The Mechanical Behaviour of Materials /9./. Geneva (CH), 03.05.25-03.05.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101009 - UTAM-F 20033035 RIV SIGLE CZ cze C
Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Visschers, J. - Zemánková, J.
Non destructive observation of damage processes by X-Ray dynamic defectoscopy.
In: Engineering Mechanics 2003. - (Ed. Náprstek, J.; Fischer, C.). - Praha, ÚTAM AV ČR 2003. - S. 136.
[Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064; GA HPMF(XE) CT200001066
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913; CEZ:MSM 210000018

101010 - UTAM-F 20033036 SIGLE ES eng A
Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Visschers, J.
Non-destructive observation of damage processes in loaded high ductile specimens with different crack configuration by X-Ray dynamic defecto-scopy.
In: Book of abstract, 1st International Meeting on Applied Physics, Aphys 2003. - Badajoz, Formatex 2003. - S. 193.
[International Meeting on Applied Physics /1./. Badajoz (ES), 03.10.13-03.10.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D064; GA ČR(CZ) GA101/03/0731; GA HPMF(XE) CT00001066
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 210000018

101011 - UTAM-F 20033037 SIGLE US eng A
Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Visschers, J.
Present Status of X-Ray Dynamic Defectoscopy.
In: IEEE 2003, Abstracts. - Portland, Nuclear and Plasma Science Society 2003. - S. 66.
[Nuclear Science Symposium. Portland (US), 03.10.19-03.10.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM210000018

100993 - UTAM-F 20033018 RIV GB eng J
Vokoun, D. - Hu, C. T. - Kafka, V.
Magnetic properties of annealed Fe-29.9 at Pd ribbons.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 264, [-] 169-174 ( 2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95)1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00)1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

100992 - UTAM-F 20033017 RIV GB eng J
Vokoun, D. - Kafka, V. - Hu, C. T.
Recovery stresses generated by NiTi shape memory wires under different constraint conditions.
Smart Materials and Structures, 12, [-] 1-6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

105911 - UTAM-F 20033092 RIV SIGLE JP eng C
Yau, Y. D. - Frýba, L. - Yoshikawa, N.
Vibration reduction of simple beams with absorbing beams to moving loads.
In: Proc. of Japan Conference on Structural Safety and Reliability. - (Ed. Sakai, T.). - Tokyo, The University of Tokyo 2003. - S. 791-796.
[Japan Conference on Structural Safety and Reliability /5./.. Tokyo (JP), 03.11.26-03.11.28 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

101006 - UTAM-F 20033031 RIV CZ cze J
Zemánková, J.
Hodnocení nebezpečnosti defektů pomocí lomové mechaniky- požadavky na metody NDT.
NDT Welding Bulletin, 13 [3] 87-89 (2003).
[Využití nestandartních metod NDT pro hodnocení integrity a životnosti. Závažná Poruba (SK), 03.05.19-03.05.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0731
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11