ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

048959 - UT-L 980083 RIV CZ eng V
Aubineau, M. - Novotný, J.
Unsteady flow accross a cylinder in a channel./Z 1244/98/ Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - 34 s.

048991 - UT-L 980115 RIV CZ cze C
Aubrecht, V. - Barák, J. - Bušov, B.
Počítačová vizualizace pohybu elektrického oblouku ve zhášecí komoře VN vypínače.
In: Inženýrská mechanika '98. - 1 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 11-15.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0253

049005 - UT-L 980130 RIV SK eng C
Aubrecht, V. - Barák, J.
Radiative heat transfer in cylindrical SF6 arc plasma.
In: 11th Symposium on Elementary processes and chemical reactions in low temperature plasma. - Bratislava, JSMF a MFF UK 1998. - S. 19-22.
[Symposium on Elementary processes and chemical reactions in low temperature plasma /11./. Nízké Tatry (SK), 98.06.22-98.06.26]
Grant: ÚT AV(CZ) 11/04

057509 - UT-L 990001 RIV SIGLE CZ cze V
Balda, M.
Metodika optimalizace dynamicky namáhaných konstrukcí s požadovanou únavovou životností. Plzeň, Západočeská univerzita, Ústav fyzikálního inženýrství 1998. - 114 s. - ( 154VP).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

057510 - UT-L 990002 RIV CZ cze C
Balda, M.
Metodika optimalizace konstrukcí s požadovanou únavovou životností.
In: Dynamika strojů 98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 11-20.
[Kolokvium Dynamika strojů 98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

057513 - UT-L 990005 RIV CZ cze C
Balda, M.
Životnost kmitajících částí.
In: Inženýrská mechanika 98. - Žďár nad Sázavou, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 17-22.
[Inženýrská mechanika 98, Konference s mezinárodní účastí. Svratka ( CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

057519 - UT-L 990011 DE eng C
Balda, M.
Prediction of damage cummulation in vibrating rotors.
In: 5th International Conference on Rotor Dynamics Proceedings. - (Ed. Irretier, H.; Nordmann, R.). - Wiesbaden, Vieweg und Sohn Verlagsgeselschaft, mbH 1998. - S. 101-112.
[IFToMM International Conference on Rotor Dynamics /5./. Darmstadt ( DE), 98.09.07-98.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087; GA ČR(CZ) GA101/97/0226

057523 - UT-L 990015 RIV CZ cze C
Balda, M.
Odhad parametrů harmonického signálu z jeho vzorků.
In: Výpočtová mechanika 98. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1998. - S. 11-16.
[Výpočtová mechanika 98, Konference a mezinárodní účastí /14./. Pernink (CZ), 98.11.02-98.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

057528 - UT-L 990020 RIV CZ cze K
Balda, M.
Ověřování konstrukcí simultánně řízenými zatěžovacími procesy.
In: Diagnostika a aktivní řízení 98. - (Ed. Ehrenberger, Z.; Kotek, V.; Krejsa, J.). - Brno, Centrum mechaniky ÚT AV ČR 1998. - S. 9-14.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení 98. Brno (CZ), 98.11.10-98.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

048983 - UT-L 980107 RIV CZ eng C
Bálek, V. - Jaňour, Z.
Atmospheric boundary layer wind tunnel modelling at the Institute of thermomechanics.
In: 2nd EECWE '98. - Praha, ITAM-ASCR 1998. - S. 1.
[Eeast european conference on wind engineering /2./. Praha (CZ), 98.09.07-98.09.11]
Grant: ÚT AV(CZ) 7/04 ZG

049042 - UT-L 980170 RIV CZ eng C
Bálek, V. - Jaňour, Z.
Wind tunnel modelling of the atmospheric boundary layer.
In: Flow and deformation in biology and environment. - Praha, Czech University of Agriculture 1998. - S. 73-81.
[Flow and deformation in biology and environment. Praha (CZ), 98.10.14-98.10.16]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.615.50; GA AV ČR(CZ) IAA3076801

059994 - UT-L 990081 RIV CZ cze C
Bálek, V. - Jaňour, Z.
Modelování mezní vrstvy atmosféry.
In: 15. Sympozium o anemometrii. - Brno, Noel 2000 s.r.o. 1998. - S. 1-4.
[Sympozium o anemometrii /15./. Brno (CZ), 1998]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

049029 - UT-L 980156 RIV GB eng J
Beneš, J. - Veselý, E. - Šebková, H. - Gabriel, D. - Feng, M.
Contact impact interface modelling.
Mathematical and computer modelling, 28 [4-8] 135-152 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0277; GA ČR(CZ) GA101/95/1006
[Impact factor: 0.303(99) 0.387(00) 0.349(01) 0,426(02) 0.425(03) ]

048939 - UT-L 980063 RIV CZ eng C
Beneš, L. - Kozel, K. - Jaňour, Z. - Sládek, I.
Mathematical modelling and numerical solution of atmospheric boundary layer.
In: Euler and Navier-Stokes equations. Theory, numerical solution, applications. 3rd seminar. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 11-12.
[Seminar on Euler and Navier-Stokes equations /3./. Praha (CZ), 98.05.27-98.05.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696; GA ČR(CZ) GA201/96/0313; ČVUT(CZ) 309800402

048940 - UT-L 980064 RIV CZ eng C
Beneš, M. - Jaňour, Z. - Rys, F.
Numerical analysis of the Falkner-Skan equations.
In: Euler and Navier-Stokes equations.Theory, numerical solution, applications. 3rd seminar. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 13-14.
[Seminar Euler and Navier-Stokes equations /3./. Praha (CZ), 98.05.27-98.05.29]
Grant: GA MŠk(CZ) OC F1.50

048944 - UT-L 980068 RIV CZ eng C
Beneš, V. - Burda, P. - Novotný, J.
Computations of fluid-structure interactions using finite elements.
In: Euler and Navier-Stokes equations.Theory, numerical solution, applications. 3rd seminar. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 15-16.
[Seminar Euler and Navier-Stokes equations /3./. Praha (CZ), 98.05.27-98.05.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120801

049019 - UT-L 980144 RIV SK eng C
Berezina, S. - Landa, M. - Slabeycius, J. - Koštial, P.
Diagnostics of adhesion imperfections in rubber to metal interface by acoustic microscopy.
In: Communication the edge of the millenniums. - Žilina, Žilinská universita 1998. - S. 1.
[International conference Communication the edge of the millennium /10./. Žilina (SK), 98.09.09-98.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/P135

057527 - UT-L 990019 CZ eng J
Bláhová, O. - Štěpánek, I. - Kříž, A. - Brůnová, J. - Hora, P.
Mechanical properties and microstructures of systems thin films - substrate.
Inženýrská mechanika, 5 [6] 395-398 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0127

048988 - UT-L 980112 RIV GB eng J
Blažejczyk-Okolewska, B. - Peterka, F.
An investigation of the dynamic system with impacts.
Chaos, Solitons & Fractals, 9 [8] 1321-1338 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670
[Impact factor: 0.788(99) 0.742(00) 0.839(01) 0,872(02) 1.064(03) ]

049039 - UT-L 980167 RIV ES eng C
Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z. - Kozel, K.
Numerical simulation of flow and pollution propagation in 3D atmospheric boundary layer.
In: Applied mathematics for industrial flow problems. - San Felin de Guixols, 1998. - S. 1.
[Applied mathematics for industrial flow problems. San Felin de Guixols (ES), 98.10.01-98.10.03]
Grant: IA(CZ) K06

048941 - UT-L 980065 RIV CZ eng C
Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K. - Fraunié, P.
Numerical simulation of flow and pollution propagation in 3D atmospheric boundary layer.
In: Euler and Navier-Stokes equations.Theory, numerical solution, applications. 3rd seminar. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 17-18.
[Seminar Euler and Navier-Stokes equations /3./. Praha (CZ), 98.05.27-98.05.29]
Grant: ČVUT(CZ) GA101/98/K001; ČVUT(CZ) 309800402; GA MŠk(CZ) OC F1.70

057522 - UT-L 990014 RIV SIGLE CZ cze I
Brepta, R. - Valeš, F.
Plný válec zatížený radiální rázovou silou. Exaktní teorie. Plzeň, Ústav termomechaniky AV ČR, Centrum diagnostiky materiálu 1998. - 38 s. - (Výzkumné zprávy. 142VP/Z1252-98).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

058984 - UT-L 990240 SIGLE CZ cze I
Brepta, R. - Valeš, F.
Pružná polorovina s kruhovým otvorem zatížená na okraji skokovým zatíženým (Odvození Laplaceových obrazů posuvů). Plzeň, Ústav termomechaniky AVČR, Centrum diagnostiky materiálu 1998. - 38 s. - ( 157VP/Z1255/98).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

048997 - UT-L 980122 RIV CZ cze C
Červ, J. - Trnka, J. - Valeš, F. - Veselý, E.
Numerické a experimentální vyšetřování šíření rozruchu v disku.
In: Dynamika strojů '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 39-42.
[Colloquium Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: Ústav. pil. projekt ÚT AV ČR(CZ) 3/29U

048998 - UT-L 980123 RIV CZ eng C
Červ, J. - Valeš, F. - Delpierre, O.
Dispersion curves for nonaxisymmetric waves in a thin disc.
In: Výpočtová mechanika '98. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU Plzeň 1998. - S. 37-40.
[Conference with international participation Computational mechanics '98 /14./. Pernink (CZ), 98.11.02-98.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

048938 - UT-L 980062 RIV SK cze J
Daněk, O. - Kozánek, J.
Matematické modely dynamických systémů obecné struktury. Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity 1998. -
Strojnícky časopis , 49 [2] 81-96 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

059992 - UT-L 990079 RIV CZ cze C
Daněk, O. - Vaněk, F.
Magnetokinetická identifikační metoda kmitání lopatek za rotace.
In: Inženýrská mechanika '98. - 1 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 97-100.
[National conference with international participation Engineering mechanics '99. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

049037 - UT-L 980165 RIV CZ cze C
Dittrt, F. - Jaňour, Z. - Severa, M.
Simulace šíření modelových znečišťujících látek.
In: Dynamika tekutin '98. Sborník příspěvků kolokvia. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 5-6.
[Kolokvium Dynamika tekutin '98. Praha (CZ), 98.10.20-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

060791 - UH-J 990006 CZ cze C
Dittrt, F. - Jaňour, Z. - Severa, M. - Eliáš, V.
Modelové řešení šíření znečištění ovzduší, znečišťujících látek regionu Sdružení Orlice.
In: Konference Orlice 98. - Žamberk, Sdružení Orlice 1998. - S. 123-127.
[Konference Orlice 98. Králíky (CZ), 99.11.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

049013 - UT-L 980138 RIV CZ cze C
Doležal, R. - Krejsa, J. - Březina, T.
Srovnání klasického PI regulátoru s fuzzy a neurofuzzy regulátory.
In: Inženýrská mechanika '98. - 1 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 119-124.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/98/0972; GA MŠk(CZ) VS96122

048977 - UT-L 981051 CZ cze/eng C
Ehrenberger, Z. - Kotek, V. - Krejsa, J.
Diagnostika a aktivní řízení'98. Brno, Ústav termomechaniky AV ČR,pobočka Brno 1998. - 156 s.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení '98. Brno (CZ), 98.11.10-98.11.12]

048986 - UT-L 980110 RIV CZ cze C
Ehrenberger, Z. - Kratochvíl, C.
Mechatronika neholonomních robotů.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 1 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 1.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA MŠk(CZ) PG96122

049025 - UT-L 980151 RIV NL eng M
Fischer, T. - Haase, M. - Lehle, B. - Rys, F. S.
Wavelet analysis of mixing patterns in a turbulent jet.
In: Physical processes and chemical reactions in liquid flows. - Rotterdam, A.A.Balkema 1998. - S. 69-84. - (IAHR monograph series).
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.50

048999 - UT-L 980124 RIV CZ cze C
Formánek, P. - Trnka, J. - Veverková, M.
Diagnostika změn držení těla optickými topograrickými metodami.
In: Inženýrská mechanika '98. - 1 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 173-178.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: ÚT AV(CZ) 3/29

048996 - UT-L 980120 RIV CZ eng C
Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K.
Numerical solution of transonic flows through a turbine cascade.
In: Symposium on computational and experimental methods in mechanical and thermal engineering. - Gent, University of Gent 1998. - S. 109-112.
[Symposium on computational and experimental methods in mechanical and thermal engineering. Gent (BE), 98.05.07-98.05.08]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001

048978 - UT-L 980102 RIV CZ cze C
Fuis, V.
Posouzení spolehlivosti keramické hlavice Weibullovou teorií nejslabšího článku.
In: Inženýrská mechanika '98. - 1 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 185-190.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

049046 - UT-L 980174 RIV SK eng C
Fuis, V.
Influence of the stem-head conical joint production inaccuracies on the stress in the system.
In: Numerical methods in continuum mechanic. - Žilina, Univerzita Žilina 1998. - S. 440-445.
[Proceedings of the international conference Numerical methods in continuum mechanic /7./. Žilina (SK), 98.10.06-98.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

049014 - UT-L 980139 RIV SK cze J
Fuis, V. - Janíček, P.
Analýza chování keramické hlavice zalisované na ocelový dřík.
Acta mechanika Slovaca, [2] 83-86 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

049045 - UT-L 980173 RIV SK eng C
Fuis, V. - Lužný, A.
Comparison of different FEM program for solving the contact elasto-plastic task.
In: Numerical methods in continuum mechanic. - Žilina, Univerzita Žilina 1998. - S. 446-451.
[Proceedings of the international conference Numerical methods in continuum mechanic /7./. Žilina (SK), 98.10.06-98.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

048947 - UT-L 980071 RIV CZ cze C
Gabriel, D.
Numerická implementace algoritmu vyhledávajícího kontakt s využitím integračních bodů.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 1 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 197-202.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

048942 - UT-L 980066 RIV GB eng J
Gorman, D. G. - Liu, M. - Horáček, J.
The effect of annular two-phase flow upon the natural frequencies of a pipe.
Engineering structures, 20 [8] 726-731 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0826
[Impact factor:0.242(91) 0.288(92) 0.264(93) 0.407(94) 0.231(95) 0.277(96) 0.331(97) 0.256(98) 0.364(99) 0.515(00) 0.415(01) 0,521(02) 0.717(03) ]

059974 - UT-L 990061 RIV CZ cze C
Hendrych, P. - Pešek, L.
Modelování Coriolisových účinků k dynamické analýze rotující turbínové lopatky.
In: Diagnostika a aktivní řízení '98. - Brno, Centrum pro mechatroniku, ÚT AV ČR 1998. - S. 15-16.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení '98. Brno, 98.11.10-98.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

057511 - UT-L 990003 RIV CZ cze C
Hora, P.
Analýza disperzních napěťových vln spojitou waveletovou transformací.
In: Dynamika strojů 98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 79-86.
[Kolokvium Dynamika strojů 98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

057514 - UT-L 990006 RIV CZ cze C
Hora, P.
Použití spojité waveletové transformace pro časofrekvenční analýzu disperzních napěťových vln.
In: Inženýrská mechanika 98. - Žďár nad Sázavou, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 241-246.
[Inženýrská mechanka 98, Konference s mezinárodní účastí. Svratka ( CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

057524 - UT-L 990016 RIV CZ cze C
Hora, P.
Analýza waveletovými balíčky.
In: Výpočtová mechanika 98. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1998. - S. 69-76.
[Výpočtová mechanika 98, Konference s mezinárodní účastí /14./. Pernink (CZ), 98.11.02-98.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

048936 - UT-L 980060 RIV CZ eng C
Horáček, J.
Simplified hydroelastic shell model of a blood-vessel.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 2 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 247-250.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0826

049035 - UT-L 980163 RIV CZ cze C
Horáček, J. - Damašek, A.
Porovnání 2D a 3D modelů elastické interakce pro proudění v cévách.
In: Interakce a zpětné vazby '98. Seminář. - Praha, 1998. - S. 9-16.
[Interaction and feedbacks '98. Praha, 98.11.24-98.11.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0826

048992 - UT-L 980116 RIV CZ eng A
Horáček, J. - Veselý, J. - Vohradník, M.
Fundamental dynamic characteristics of the human skull.
In: Biomechanika člověka '98. Abstrakta. - Praha, FTVS-UK 1998. - S. 17-19.
[Conference České společnosti pro biomechaniku '98 /7./. Praha (CZ), 98.11.02-98.11.03]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

059977 - UT-L 990064 RIV CZ cze C
Horáček, J. - Veselý, J. - Vohradník, M.
Fundamental dynamic charakteristics of the human skull.
In: Proceedings, Biomechanika člověka '98. - Praha, FTVS Univerzita Karlova 1998. - S. 38-41.
[Biomechanika člověka '98. Praha (CZ), 98.11.02-98.11.03]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

048930 - UT-L 980054 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K jedné metodě analýzy procesu štěpení a bifurkací v nelineárních parametrických soustavách.
In: Inženýrská mechanika'98/Engineering mechanics '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 257-262.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

048932 - UT-L 980056 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K vlivu tlumení na proces kmitání v nelineárních systémech s časově variabilními členy.
In: Dynamika strojů '98/Dynamics of machines '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 87-96.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

048956 - UT-L 980080 RIV DE ger J
Hortel, M. - Škuderová, A.
Zur Existenz von Phänomenen in nichtlinearen parametererregten Systemen.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 78 [S] 1 ( 1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

049030 - UT-L 980158 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K některým význačným jevům v dynamice nelineárních parametrických soustav s ozubenými koly.
In: Nové poznatky z teorie, výpočtů, výroby a provozu ozubených převodů. Sborník konference ICESA '98. - Ostrava, VŠB Technická universita 1998. - S. 99-104.
[International coference on engineering sciences and application. Ostrava (CZ), 98.12.01-98.12.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

048963 - UT-L 980087 RIV CZ cze J
Höschl, C.
Paradox termomechanického perpetua mobile.
Inženýrská mechanika, 5 [5] 319-325 (1998).

049038 - UT-L 980166 RIV CZ cze C
Hošťák, L. - Jaňour, Z.
Vizualizace pomocí laserového nože.
In: Dynamika tekutin '98. Sborník příspěvků kolokvia. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 21-22.
[Kolokvium Dynamika tekutin '98. Praha (CZ), 98.10.20-98.10.22]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.615.50

052877 - FZU-D 980434 RIV DK eng J
Hrdý, J. - Plešek, J.
Finite-element study of toothed-crystal monochromator.
Journal of Synchrotron Radiation, 5 [3] 667-669 (1998).
[Synchrotron Radiation Instrumentation SRI'97. Himeji (JP), 98.08.04-98.08.08]
Grant: GA MPO(CZ) PZ-CH/22/97; GA MŠk(CZ) OK 305
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.000(94) 0.133(95) 1.422(96) 1.688(97) 1.874(98) 1.114(99) 0.924(00) 1.519(01) 0,885(02) 1.144(03) ]

048980 - UT-L 980104 RIV CZ cze C
Janíček, P. - Fuis, V.
Povídání o problémech biomechaniky a jejich řešení.
In: Inženýrská mechanika '98. - 2 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 303-308.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

048966 - UT-L 980090 RIV CZ eng J
Jaňour, Z.
Stirred tank model for bifurcation search.
Inženýrská mechanika, 5 [2] 117-120 (1998).
Grant: ZG(CZ) 7105

049022 - UT-L 980147 CZ eng A
Ježdík, R. - Landa, M. - Převorovský, Z. - Šiňor, M.
Source modelling of acoustic emission induced by crack propagation in bimaterial interface.
In: Mathematical modelling and computational methods in mechanics and geodynamics. Sborník abstraktů. - Praha, IMACS, UIVT AV ČR 1998. -
[IMACS conference on Mathematical modelling and computational methods in mechanics and geodynamics /1./. Praha (CZ), 98.07.07-98.07.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074; COPERNICUS(XE) CIPA CT 94-0223

048948 - UT-L 980072 RIV CZ cze J
Jonáš, P.
O turbulenci. 2 - Brno, Sdružení pro Inženýrskou mechaniku 1998. -
Inženýrská mechanika, 5 [2] 89-106 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602

048953 - UT-L 980077 RIV CZ cze C
Jonáš, P.
Rozměrová analýza při studiu turbulence.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '98.Seminář. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 11-18.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '98. Praha (CZ), 98.02.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10

048965 - UT-L 980089 RIV US eng C
Jonáš, P.
Experimental investigation of bypass transition in the Institute of thermomechanics.
In: Proceedings of Minnowbrook 2. 1997.Workshop on boundary layer transition in turbomachines. - Syracuse N.Y., Syracuse University, Dept. of Mechanics Engineering 1998. - S. 137-154.
[Workshop on boundary layer transition in turbomachines.. Minnowbrook (US), 97.09.15-97.09.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602

049008 - UT-L 980133 RIV CZ eng C
Jonáš, P.
A contribution to the problem of simulating an atmosferic boundary layer at low velocity.
In: 2nd East european conference on wind engineering.Proceedings. - Praha, 1998. - S. 247-252.
[East european conference on wind engineering /2./. Praha (CZ), 98.09.07-98.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10

048955 - UT-L 980079 RIV DE eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Statistical characteristics of the wall skin friction within the by -pass transition of a flat plate boundary layer.
In: Book of abstracts of GAMM.Annual meeting. - Bremen, GAMM-Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik 1998. - S. 61-62.
[GAMM '98. Bremen (DE), 98.04.06-98.04.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA ČR(CZ) GA101/96/1696; GA MŠk(CZ) OC F1.10

048975 - UT-L 980099 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Měření statistických charakteristik povrchového tření anemometrem se žhaveným drátkem.
In: 15. Sympozium o anemometrii s mezinárodní účastí. - Brno, NOEL 2000,s.r.o. 1998. - S. 4/1-4/4.
[Symposium on the anemometry with international participation /15./. Úvaly u Prahy (CZ), 98.05.26-98.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602

049011 - UT-L 980136 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Shift of the by-pass transition onset due to the change of the incoming turbulence lenght scale.
In: Dynamika tekutin '98.Sborník příspěvků kolokvia. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 27-30.
[Kolokvium Dynamika tekutin '98. Praha (CZ), 98.10.20-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10; GA ČR(CZ) GV101/98/K001

048995 - UT-L 980119 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Příhoda, J.
Hlavní atributy turbulentního proudění.
In: Sborník příspěvků semináře konaného u příležitosti 85. narozenin Prof. Ing. Dr. Jana Jerie, DrSc. - Praha, FS ČVUT 1998. - S. 70-78.
[85. narozeniny Prof. Ing. Dr. Jana Jerie, DrSc.. Praha (CZ), 98.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC.F1.10; GA ČR(CZ) GV101/98/K001

049012 - UT-L 980137 CZ cze G
Jonáš, P. - Uruba, V.
Dynamika tekutin '98. Sborník příspěvků kolokvia. Praha, ÚT AV ČR 1998. - 76 s.
[Kolokvium Dynamika tekutin '98. Praha (CZ), 98.10.20-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10; GA MŠk(CZ) OC F1.60

057512 - UT-L 990004 RIV CZ cze C
Kermes, J. - Michálek, J. - Kruncl, J.
Vliv vrubů na únavu při kombinovaném namáhání tah-tlak-krut se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napěti.
In: Dynamika strojů 98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 105-112.
[Kolokvium Dynamika strojů 98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

057521 - UT-L 990013 RIV SK cze J
Kermes, J. - Zemandl, M.
Únava ocelí při působení třecí koroze a vliv plazmatického povlaku.
Materiálové inžinierstvo, 5 [12] 61-68 (1998).

057526 - UT-L 990018 RIV CZ cze C
Klášterka, H. - Michálek, J.
Modelování interakce elastické trubice s kapalinou.
In: Výpočtová mechanika 98. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1998. - S. 109-116.
[Výpočtová mechanika 98, Konference s mezinárodní účastí /14./. Pernink (CZ), 98.11.02-98.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/0397

049017 - UT-L 980142 RIV NL eng M
Klouček, P. - Rys, F. S.
Modelling of chemically reacting flows and crystal growth in turbulent media environment.
In: Physical processes and chemical reactions in liquid flows. - Rotterdam, A.A.Balkema 1998. - S. 175-180. - (IAHR monograph series).
Grant: GA MŠk(CZ) OC F1.50

048937 - UT-L 980061 RIV CZ eng C
Kozánek, J.
Resolvent of the lambda-matrix and inversion problem.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics'98. - 2 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 369-376.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

048985 - UT-L 980109 RIV CZ cze C
Kozánek, J. - Pesson, T. - Kocanda, L.
Stabilita rotoru na magnetickém ložisku.
In: Interakce a zpětné vazby '98. Sborník referátů semináře. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 1.
[Interakce a zpětné vazby '98. Praha (CZ), 98.11.24-98.11.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

048943 - UT-L 980067 RIV CZ eng C
Kozánek, J. - Veselý, J. - Pešek, L. - Procházka, P. - Kostohryz, J.
Identification of rotor on the magnetic bearing.
In: WORKSHOP '98. - Praha, ČVUT 1998. - S. 647-648.
[WORKSHOP '98. Praha (CZ)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

049016 - UT-L 980141 RIV DE eng A
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Numerical solution of 2D and 3D impinging jet flows.
In: Book of abstracts GAMM Annual meeting. - Bremen, Gess. angew. Math. Mech. 1998. - S. 71.
[GAMM Annual meeting. Bremen (DE), 98.04.06-98.04.09]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001

048928 - UT-L 980052 RIV CZ eng C
Kozel, K. - Příhoda, J. - Feistauer, M.
Euler and Navier-Stokes equations. Theory, numerical solution, application. 3rd seminar. Proceedings.
In: Seminar on Euler and Navier-Stokes equations /3./ - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 1-104.
[Seminar on Euler and Navier-Stokes equations /3./. Praha (CZ), 98.05.27-98.05.29]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001

049040 - UT-L 980168 RIV SK cze C
Kratochvíl, C. - Ehrenberger, Z.
Klasický a mechatronický přístup k návrhu pohonných soustav.
In: Dynamika strojových agregátov/ Dynamics of machine aggregates. Proceedings of 4th International conference. - Gabčíkovo, Slovak University of tachnology Bratislava 1998 . - S. 1-10.
[Proceedings of 4th international conference Dynamics of machine aggregates. Gabčíkovo (SK), 98.10.21-98.10.23]
Grant: ÚT AV ČR(CZ) 11-01U

048989 - UT-L 980113 RIV CZ cze C
Krejsa, J. - Březina, T.
Simulace nelineárního dynamického systému evoluční neuronovou sítí.
In: Dynamika strojů '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 113-120.
[Colloquium Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA MŠk(CZ) VS96122; GA ČR(CZ) GA101/98/0972

048957 - UT-L 980081 RIV CZ cze C
Křístek, A.
Popis geometrických nelinearit v MKP pomocí korotační formulace.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 2 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 393-396.
[ Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

049000 - UT-L 980125 RIV CZ eng J
Landa, M.
Application of nondestructive ultrasonic techniques stress analysis.
Inženýrská mechanika, 5 [3] 187-192 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/P135

049021 - UT-L 980146 RIV CZ eng C
Landa, M.
Nondestructive evaluation of interval stress via scanning acoustic microscop - possibilities and limitations.
In: Ultrasonics and acoustic emission. - Praha, GFÚ AV ČR 1998. - S. 1.
[International conference Ultrasonics and acoustic emission /35./. Třešť (CZ), 98.09.14-98.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/P135

048981 - UT-L 980105 RIV CZ eng J
Landa, M. - Machová, A. - Převorovský, Z. - Červ, J. - Adámek, J.
Crack growth in single crystals of alpha-iron/3wtSi/.
Czechoslovak journal of physics B, 48 [12] 1589-1606 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/1110
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

049020 - UT-L 980145 RIV CZ eng C
Landa, M. - Převorovský, Z. - Bajgar, V. - Hora, P. - Trnka, J.
Geometrical dispersion effects in AE analysis of thin wall structures.
In: Ultrasonics and acoustic emission. - Praha, GFÚ AC ČR 1998. - S. 1.
[International conference Ultrasonics and acoustic emission /35./. Třešť (CZ), 98.09.14-98.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074; COPERNICUS(XE) CIPA CT 94-0223

048971 - UT-L 980095 RIV CZ cze C
Lužný, A. - Fuis, V. - Janíček, P.
Analýza vlivu odlehčení dříku na napjatost prvků totální endoprotézy kyčelního kloubu.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 413-416.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]

049027 - UT-L 980153 RIV CZ eng V
Machová, A.
Research report on project KONTAKT ME 058/98./Z-1258/98/. Praha, ÚT AV ČR 1998. - 17 s.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 058; GA AV ČR(CZ) IAA2076701

048969 - UT-L 980093 RIV US eng J
Machová, A. - Ackland, G.J.
Dynamic overshoot in .alpha-iron by atomistic simulations.
Modelling and simulation in materials science and engineering, 6, 521-542 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076701
[Impact factor:0.000(92) 0.100(93) 0.304(94) 0.742(95) 0.664(96) 0.760(97) 0.602(98) 0.815(99) 0.803(00) 0.789(01) 1,130(02) 1.046(03) ]

048984 - UT-L 980108 RIV SK eng J
Machová, A. - Beltz, E.G.
Stability of crack tip in terms of molecular dynamics.
Metallic materials, 36 [3] 135-144 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076701; GA MŠk(CZ) ME 058
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

049048 - UT-L 980176 RIV CZ cze J
Mareš, R. - Šifner, O.
Nová průmyslová formulace pro vlastnosti vody a vodní páry.
Chlazení a klimatizace, 4 [2] 22-23 (1998).

048967 - UT-L 980091 RIV TR eng C
Maršík, F. - Blaha, J. - Hrubý, J.
The application and experimental verification of Chapman-Jouguet condition for condensation waves.
In: Euromech Colloquium 376.Waves in two-phase flows.Book of abstracts. - Istanbul, 1998. - S. 58-61.
[Euromech colloquium 376;Waves in two-phase flows. Istanbul (TR), 98.04.27-98.04.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0152

049041 - UT-L 980169 RIV CZ cze B
Maršík, F. - Dvořák, I.
Biotermodynamika. Praha, Academia 1998. - 270 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA106/98/1373

048968 - UT-L 980092 RIV AU eng C
Maršík, F. - Lankaš, F. - Blaha, J.
Nucleation and condensation rate measurement of water in the expansion part of a shock tube.
In: Proceedings of the 21st International symposium on shock waves. - 2 - Canberra, Panther Publishing&Printing 1998. - S. 1013-1018.
[International symposium on shock waves /21./. Great Keppel Island ( AU), 98.07.20-98.07.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076703; GA ČR(CZ) GA101/96/0152

049036 - UT-L 980164 RIV SK eng C
Mazúch, T. - Horáček, J. - Trnka, J.
Some aspect of natural vibration FEM simplified modelling of cylidrical clamped-free steel shell in contact with water.
In: Numerical methods in continuum mechanics. Proceedings of the 7th international conference. - Žilina, University of Žilina 1998. - S. 297-302.
[Numerical methods in continuum mechanics. Vysoké Tatry (SK), 98.10.06-98.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

048952 - UT-L 980076 RIV CZ cze C
Mazur, O.
Přenos tlakového signálu tlakoměrným systémem při libovolném tvaru fluktuační složky vstupního tlaku.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 2 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 443-448.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10

048973 - UT-L 980097 RIV CZ cze C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Řehák, V. - Uruba, V.
Kalibrace termoanemometru pro měření při malých rychlostech proudění.
In: 15.Sympozium o anemometrii s mezinárodní účastí. - Brno, NOEL 2000,s.r.o. 1998. - S. 6/1-6/4.
[Symposium on the anemometry with international participation /21./. Úvaly u Prahy (CZ), 98.05.26-98.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602

049023 - UT-L 980149 RIV NL eng M
Merkel, G. - Rys, P. - Dracos, T. - Rys, F. S.
Laser-induced fluorescence tomography of inert and reactive free jets.
In: Physical processes and chemical reactions in liquid flows. - Rotterdam, A.A.Balkema 1998. - S. 57-68. - (IAHR monograph series).
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.50

057515 - UT-L 990007 RIV CZ cze C
Morávka, Š.
Testování možností modelování nestacionárního šíření napěťových vln metodou konečných prvků.
In: Inženýrská mechanika 98. - Žďár nad Sázavou, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 489-494.
[Inženýrská mechanika 98, Konference s mezinárodní účastí. Svratka ( CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

057517 - UT-L 990009 RIV SK cze J
Morávka, Š.
Šíření napěťových vln při podélném rázu tlustých válcových polonekonečných elastických tyčí podle exaktní 3D teorie. Část I.
Strojnícky časopis, 49 [3] 187-207 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

057518 - UT-L 990010 RIV SK cze J
Morávka, Š.
Šíření napěťových vln při podélním rázu tlustých válcových polonekonečných elastických tyčí podle exaktní 3D teorie. Část II.
Strojnícky časopis, 49 [4] 253-267 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074; GA ČR(CZ) GA101/97/P007

057529 - UT-L 990021 RIV CZ cze K
Morávka, Š.
Analýza širokopásmového snímače napěťových vln.
In: Diagnostika a aktivní řízení 98. - (Ed. Ehrenberger, Z.; Kotek, V.; Krejsa, J.). - Brno, Centrum pro mechaniku ÚT AV ČR 1998. - S. 29-35.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení 98. Brno (CZ), 98.11.10-98.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971; GA ČR(CZ) GA101/97/1074; GA ČR(CZ) GA101/97/P007

057530 - UT-L 990022 RIV SK cze J
Morávka, Š.
Porovnání analytického řešení nestacionární rázové napjatosti kontinua s výpočtem pomocí MKP.
Strojnícky časopis, 49 [6] 406-425 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074; GA ČR(CZ) GA101/97/P007

049043 - UT-L 980171 RIV CZ eng C
Mu, F. - Dobiáš, J.
Linear and nonlinear response of an impulse loaded bar.
In: Dynamika strojů '98. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 147-150.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: ÚT AV(CZ) 4/58U

048970 - UT-L 980094 RIV CZ eng C
Mu, F. - Plešek, J.
Drop simulation of the nuclear waste vessel.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 495-500.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

048994 - UT-L 980118 CZ cze A
Musil, J. - Pražák, J. - Procházka, P. - Adamec, J.
Model mechanické podpory srdečního selhání/matematická a mechanická simulace/.
In: Biomechanika člověka '98.Abstrakta. - Praha, FTVS-UK 1998. - S. 65-66.
[Konference České společnosti pro biomechaniku Biomechanika člověka '98 /7./. Praha (CZ), 98.11.02-98.11.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA106/98/1373

049002 - UT-L 980127 RIV CZ eng C
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F. - Procházka, P. - Adamec, J.
Numerical and mechanical heart support modelling.
In: Inženýrská mechanika '98. - 3 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 511-514.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA106/95/0352

057137 - UE-C 990034 RIV CZ cze J
Něnička, V. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Šára, L. - Hlína, J.
Přechod jádra volného proudu nízkoteplotního plazmatu do chaosu.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 43 [2] 119-129 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA276405; GA ČR(CZ) GA202/96/0348

057136 - UE-C 990033 CZ eng A
Něnička, V. - Krejčí, L. - Maršík, F.
Laminar turbulent transition in heated free jet.
In: Stability and Control of Shear Flows with Strong Temperature or Density Gradients. Book of Abstracts. - Prague, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences 1998. - S. 19-30. - ( -).
[EUROMECH Colloquium 377. Prague (CZ), 98.05.20-98.05.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1057602; GA ČR(CZ) GA202/96/0348

048979 - UT-L 980103 RIV CZ cze C
Ochranová, M. - Janíček, P. - Fuis, V.
Analýza vlivu zkrácení délky dříku na napjatost prvků totální endoprotézy kyčelního kloubu.
In: Inženýrská mechanika '98. - 3 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 547-552.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0652

049044 - UT-L 980172 RIV AR eng C
Okrouhlík, M.
Delicate interplay of space and time discretization effects on finite element solutions of stress wave propagation problems.
In: Computational mechanics, CIMNE, 1998. - Buenos Aires, Centro International Barcelona 1998. - S. 1.
[World congress on computational mechanics /4./. Buenos Aires (AR), 98.06.29-98.07.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

048935 - UT-L 980059 RIV CZ cze C
Pátek, J. - Klomfar, J. - Pražák, J.
Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti tekutin nestacionární metodou žhaveného drátku.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics'98. - 3 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1998. - S. 577-582.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1368

048982 - UT-L 980106 RIV GB eng J
Pátek, J. - Klomfar, J. - Pražák, J.
The /P,V,T/ behaviour of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane /HFC-227EA/ measured with a Burnett apparatus.
Journal of chemical thermodynamics, 30 [9] 1159-1172 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA276402
[Impact factor:0.743(91) 0.867(92) 0.978(93) 0.947(94) 1.091(95) 1.106(96) 1.022(97) 1.127(98) 0.914(99) 0.812(00) 0.956(01) 1,000(02) 0.986(03) ]

058983 - UT-L 990239 RIV AT eng C
Peibáň, M. - Hora, P.
Approximate relationship between parameters of AE event mechanism and selected parameters of detected AE signal.
In: Acoustic Emission Testing Proceedings. - Vídeň, TSV Austria 1998. - S. 272-276.
[Acoustic Emission Testing. Vídeň (AT), 98.05.06-98.05.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

059973 - UT-L 990060 RIV CZ cze C
Pešek, L.
Polyreferenční identifikace mechanických systémů v časové oblasti.
In: Diagnostika a aktivní řízení '98. - Brno, Centrum pro mechatroniku, ÚT AV ČR 1998. - S. 99-104.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení '98. Brno (CZ), 98.11.10-98.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

059975 - UT-L 990062 RIV CZ cze V
Pešek, L. - Dobiáš, I. - Kozánek, J. - Půst, L. - Vaněk, F.
Úvodní studie do provozní diagnostiky podvozků kolejových vozidel. Z 1256/98. Praha, ÚT AV ČR 1998. - 22 s.

048958 - UT-L 980082 RIV CZ eng J
Peterka, F.
Problems of numerical simulation of the impact oscillator motion.
Inženýrská mechanika, 5 [2] 71-87 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

049006 - UT-L 980131 RIV NL eng C
Peterka, F.
Dynamics of the impact oscillator.
In: New applications of nonlinear and chaotic dynamics in mechanics. - Dordrecht, Kluwer Academic Publischers 1998. - S. 283-292.
[IUTAM Symposium New applications of nonlinear and chaotic dynamics in mechanics. Ithaca (US), 97.07.29-97.08.1]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

048933 - UT-L 980057 RIV CZ eng C
Peterka, F. - Kotera, T.
Local stability and chaos of the impact oscillator motion.
In: Dynamika strojů '98/Dynamics of machines '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 173-180.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

048961 - UT-L 980085 RIV CZ cze V
Peterka, F. - Půst, L.
Zařízení pro experimentální výzkum pohybu s rázy./Z-1245/98/. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - 11 s.

048987 - UT-L 980111 RIV DE eng C
Peterka, F. - Půst, L.
Vibration of mechanical systems with strong non-linearity.
In: Non-linear dynamics in mechanical processing. - Dortmund, TU Dortmund 1998. - S. 1.
[COST - Workshop Non-linear dynamics in mechanical Processing. Dortmund (DE), 98.11.05-98.11.06]
Grant: GA MŠk(CZ) OC P4.10

049007 - UT-L 980132 RIV GB eng C
Peterka, F. - Szöllös, O.
The impact oscillator and its possible application.
In: Dynamics of vibro-impact systems. - Loughborough, Loughborough University 1998. - S. 42.
[EUROMECH colloquium 386 Dynamics of vibro-impact systems. Loughborough (GB), 98.09.15-98.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

048964 - UT-L 980088 RIV CZ cze C
Plešek, J.
Numerické aspekty totální Lagrangeovské formulace.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - Žďar n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1998. - S. 605-610.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

062378 - UT-L 990210 RIV CZ cze V
Plešek, J.
Uplatnění velkoplošných plastových dílců na stavbu karosérií /Z 1257/98/. Praha, ÚT AV ČR 1998. - 33 s. - ( 0).
Grant: HS(CZ) 315

049028 - UT-L 980155 RIV ES eng C
Plešek, J. - Křístek, A. - Poživilová, A. - Gabriel, D.
Implementation of a mixed hardening model for thermo-elasto-plastic analysis.
In: Computational mechanics. - Barcelona, CIMNE 1998. - S. 1-12.
[World congress on computational mechanics /4./. Buenos Aires (AR), 98.06.29-98.07.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

048946 - UT-L 980070 RIV CZ cze C
Poživilová, A.
Výpočet velkých přetvoření pomocí logaritmického tenzoru přetvoření.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 3 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 623-626.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

049003 - UT-L 980128 CZ eng A
Převorovská, S. - Musil, J. - Pražák, J. - Procházka, P. - Maršík, F. - Adamec, J.
Failing heart support.
In: Workshop '98.Sborník. - Praha, ČVUT Praha 1998. - S. 845-846.
[Workshop '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA101/95/0352

049018 - UT-L 980143 RIV NL eng J
Převorovský, Z. - Landa, M. - Blaháček, M. - Varchon, D. - Rousseau, J. - Ferry, L. - Perreux, D.
Ultrasonic scanning and acoustic emission of composite tubes subjected to multiaxial loading. Amsterdam, Elsevier Science 1998. -
Ultrasonics, 36, 531-537 ( 1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074; COPERNICUS(XE) CIPA CT 94-0223
[Impact factor: 0.735(99) 0.711(00) 0.629(01) 0,844(02) 0.780(03) ]

048929 - UT-L 980053 RIV CZ cze C
Příhoda, J.
Vliv vnější turbulence a drsnosti stěny na začátek přechodu v mezní vrstvě.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '98.Seminář. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 31-32.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin'98. Praha, 98.02.18]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001; GA AV ČR(CZ) IAA2076602

048931 - UT-L 980055 RIV CZ cze C
Příhoda, J. - Hlava, T.
Vliv produkce turbulentní energie na modelování pseudolaminární mezní vrstvy při zkráceném přechodu.
In: Inženýrská mechanika'98/Engineering mechanics'98. - 3 - Praha, 1998. - S. 633-638.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

049015 - UT-L 980140 DE eng A
Příhoda, J. - Hlava, T. - Kozel, K.
Modelling of bypass transition including the pseudolaminar boundary laer.
In: Book of abstracts GAMM Annual meeting. - Bremen, Gess. angew. Math. Mech. 1998. - S. 106.
[GAMM Annual meeting. Bremen (DE), 98.04.06-98.04.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

048927 - UT-L 980051 RIV CZ cze/eng C
Příhoda, J. - Kozel, K.
Aktuální problémy mechaniky tekutin '98. Seminář.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 1-52.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin 98.. Praha (CZ), 98.02.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

049010 - UT-L 980135 RIV CZ eng C
Příhoda, J. - Uruba, V. - Mazur, O.
Experimental investigation of the flow structure in 2D channel with rough walls.
In: Dynamika tekutin '98.Sborník příspěvků kolokvia. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 49-52.
[Kolokvium Dynamika tekutin '98. Praha (CZ), 98.10.20-98.10.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

049031 - UT-L 980159 RIV CZ eng C
Půst, L.
Impact properties of the weak stops.
In: Dynamika strojů '98. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 181-188.
[Colloquium Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

049032 - UT-L 980160 RIV CZ eng C
Půst, L.
Strong nonlinearities in active magnetic bearing.
In: Inženýrská mechanika '98. - 3 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1998. - S. 645-650.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka, 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191; GA ČR(CZ) GA101/97/0670

049033 - UT-L 980161 RIV CZ eng J
Půst, L.
Equivalent coefficients of restitution.
Inženýrská mechanika, 5 [5] 303-318 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

049034 - UT-L 980162 RIV SK eng J
Půst, L.
Active control of damping of mechanical systems.
Strojnícky časopis, 49 [3] 157-166 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

048962 - UT-L 980086 RIV NL eng B
Rys, F. S. - Gyr, A.
Physical process and chemical reactions in liquid flows. Rotterdam, A.A.Balkema 1998. - 248 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OC F1.50

049009 - UT-L 980134 RIV CZ cze C
Sláma, L. - Slavík, J.
Optimalizace vibroizolačních vazeb pomocí metod umělé inteligence.
In: Dynamika strojů '98. - Praha, ÚT AV ČR 1998. - S. 195-200.
[Colloquium Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA MŠk(CZ) VS96122

048934 - UT-L 980058 RIV CZ eng C
Szöllös, O.
An impact oscillator with a yielding stop.
In: Dynamika strojů '98/Dynamics of machines '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 207-210.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

048972 - UT-L 980096 RIV SK cze C
Šafařík, P. - Maršík, F. - Zima, P.
Dynamika bublin při podmínkách kavitace.
In: Zborník zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. - Herl'any, 1998. - S. 183-186.
[Medzinárodna vedecka konferencia katedier mechaniky tekutin a termomechaniky /17./. Herĺany (SK), 98.06.]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0152

049049 - UT-L 980177 RIV CZ cze J
Šifner, O.
Nové mezinárodní standardy pro výpočet termodyamických vlastností vody a vodní páry.
Časopis EE, 4 [2] 52-53 (1998).

049047 - UT-L 980175 RIV CZ cze J
Šifner, O. - Mareš, R.
Nová mezinárodní formulace termodynamických vlastností vody a vodní páry pro průmyslové výpočty.
Plyn-odborný měsíčník pro plynárenství. Gas, 128 [12] 259-261 ( 1998).

049050 - UT-L 980178 RIV CZ cze J
Šifner, O. - Mareš, R.
Nová mezinárodní formulace termodynamických vlastností vody a vodní páry pro průmyslové výpočty.
Energetika, 48 [1] 31-33 (1998).

057932 - UACH-T 990081 RIV US eng C
Špalek, O. - Kodymová, J. - Bálek, V. - Stopka, P. - Miček, I.
Attempt to Verify Experimentally Einstein A-Coefficient Used for O2(1.delta.g) determination in COIL.
In: Proceedings of SPIE. - US, Boreisho, A. S. - Baranov, G. A. 1998. - S. 550-559.
[International Symposium on Gas Flow and Chemical Laser and High-Power Laser Conference /12./. St. Petersburg (RU), 98.08.31-98.09.05]
Výzkumný záměr: CEZ:Z4 032 918

068864 - FZU-D 20000287 RIV US eng C
Špalek, O. - Kodymová, J. - Bálek, V. - Stopka, P. - Mička, I.
Attemp to verify experimentally Einstein A-coefficient used for O2(1.DELTA.g) determination in COIL.
In: Proceedings of SPIE. - (Ed. Boreisho, A.S.; Baranov, G.A.). - Bellingham, The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers 1998. - S. 550-559. - (SPIE. 3574).
[International Symposium on Gas Flow and Chemical Lasers and High Power Lasers Conference /12./. St. Petersburg (RU), 98.08.31-98.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/97/1185; GA MŠk(CZ) ME 039; USAF EOARD(US) F61-96-WE0208

057525 - UT-L 990017 RIV CZ cze C
Tikal, B. - Valeš, F.
Numerická analýza pádu zkušební nádoby z výšky 2,5 m.
In: Výpočtová mechanika 98. - (Ed. Křen, J.). - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1998. - S. 249-254.
[Výpočtová mechanika 98, Konference s mezinárodní účastí /14./. Pernink (CZ), 98.11.02-98.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

057516 - UT-L 990008 RIV CZ cze C
Tikal, B. - Valeš, F. - Brepta, R. - Červ, J. - Laš, L.
Šíření dynamických vln v nehomogenním prostředí.
In: MARC 3. - Praha, MARC Overseas, Inc. 1998. - S. 95-100.
[MARC. Setkání uživatelů. zámek Štiřín u Prahy (CZ), 98.06.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

048950 - UT-L 980074 RIV CZ cze C
Trávníček, Z. - Vogel, J.
Poměry v impaktním proudu - vliv zjemňování sítě a modelů turbulence.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 4 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998 . - S. 769-774.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421; GA MŠk(CZ) OC F1.30.95

048954 - UT-L 980078 RIV CZ cze C
Trávníček, Z. - Vogel, J.
Dvourozměrný impaktní proud - experimentální a numerické řešení pro různé vzdálenosti trysky od stěny.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '98.Seminář. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 43-44.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '98. Praha (CZ), 98.02.18]
Grant: GA MŠk(CZ) OC F1.30.95

048951 - UT-L 980075 RIV CZ cze C
Trnka, J. - Václavík, P. - Richterová, Ž.
Metodika vyhodnocování dvouexpozičních holointerferogramů rázové vlny šířící se ve válcové skořepině.
In: Dynamika strojů '98/Dynamics of machnes '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 219-226.
[Colloquium Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: UT AV(CZ) 42

048945 - UT-L 980069 RIV CZ cze C
Trnka, J. - Veselý, E.
Dvoupulzní holointerferometrie při výzkumu rázových dějů v mechanice těles a prostředí.
In: Dynamika strojů '98/Dynamics of machines '98. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 227-230.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines '98. Praha (CZ), 98.02.03-98.02.04]
Grant: ÚT AV ČR(CZ) U42

048974 - UT-L 980098 RIV CZ cze C
Uruba, V.
Měřící systém pro anemometrické měření v přechodové mezní vrstvě.
In: 15. Sympozium o anemometrii s mezinárodní účastí. - Brno, NOEL 2000,s.r.o. 1998. - S. 8/1-8/3.
[Symposium on the anemometry with international participation /15./. Úvaly u Prahy (CZ), 98.05.26-98.05.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) F1.60

048949 - UT-L 980073 RIV CZ cze C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Metody analýzy intermitence.
In: Inženýrská mechanika '98/Engineering mechanics '98. - 4 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 781-786.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC F1.10; GA MŠk(CZ) OC F1.60

059993 - UT-L 990080 RIV CZ cze C
Vaněk, F. - Procházka, P.
Fyzikální simulace dynamických procesů.
In: Diagnostika a aktivní řízení '98. - Brno, Ústav pro mechatroniku ÚT AV ČR 1998. - S. 41-44.
[Kolokvium Diagnostika a aktivní řízení '98. Brno (CZ), 99.11.10-99.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0226

048990 - UT-L 980114 RIV SK cze C
Vlach, R. - Kotek, V.
Modelování mechanické části vypínače s plynem SF6.
In: Dynamika strojových agregátov '98. - Gabčíkovo, STU Bratislava, MtF Trnava 1998. - S. 171-176.
[Dynamics of machine aggregates '98. Gabčíkovo (SK), 98.09.21-98.09.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

048976 - UT-L 980100 RIV CZ cze J
Vocel, J. - Musil, J.
Reotopické změny synoviální tekutiny z různých chorobných stavů/rheumatických, traumatických a degenerativních/.
Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika, 29 [ 3] 63-68 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA106/95/0352

048993 - Ut-L 980117 CZ cze A
Vocel, J. - Musil, J.
Vysokomolekulární látky jako náhrady nitrokloubní tekutiny v umělých kloubech.
In: Biomechanika člověka '98.Abstrakta. - Praha, FTVS-UK 1998. - S. 108.
[7. konference České společnosti pro biomechaniku Biomechanika člověka '98. Praha (CZ ), 98.11.02-98.11.03]

049001 - UT-L 980126 RIV CZ eng C
Vocel, J. - Musil, J.
Applied rheological models describing and predicting the behavior of human joint fluid.
In: Inženýrská mechanika '98. - 4 - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS,a.s. 1998. - S. 829-832.
[National conference with international participation Engineering mechanics '98. Svratka (CZ), 98.05.11-98.05.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051; GA ČR(CZ) GA106/95/0352

048960 - UT-L 980084 CZ eng V
Vondrák, M.
Numerical methods for geometrically nonlinear elasticity./Z-1246/. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - 37 s.

049026 - UT-L 980152 RIV NL eng M
Wehrli, M.B. - Rys, P. - Rys, F. S.
Numerical analysis of mixing and chemical reactions in a two-dimensional laminar flow field.
In: Physical processes and chemical reactions in liquid flows. - Rotterdam, A.A.Balkema 1998. - S. 137-164. - (IAHR monograph series).
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.50

057520 - UT-L 990012 RIV CZ eng A
Zemandl, M.
Fractographical features of the stretch zone.
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture. - Brno, Technická univerzita 1998. - S. 27.
[International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture /2./. Brno (CZ), 98.07.01-98.07.03]

049004 - UT-L 980129 RIV CZ eng C
Zolotarev, I.
Vibration of spherical shells.
In: Interakce a zpětné vazby '98. Seminář. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1998. - S. 147-158.
[Interakce a zpětné vazby '98. Praha (CZ), 98.11.24-98.11.25]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11