ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111561 - UCL-M 20043089 RIV US eng J
Bílek, P. A.
A journey of a name from realm of reference to the realm of meaning: The reception of Milan Kundera within the Czech cultural context.
Kosmas, 17 [1] 15-27 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111565 - UCL-M 20043093 RIV CZ cze J
Bílek, P. A.
Existencialismus v poválečné próze a poezii - tematika a kladení otázek.
Česká literatura, 51 [6] 735-737 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111560 - UCL-M 20043088 RIV CZ cze R
Bílek, P. A.
Podněty k četbě.
Rec.: Pokorný, M.: Způsoby četby. - Praha, 2002.
Souvislosti, 14 [4] 337-340 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107347 - UCL-M 20030081 RIV CZ cze R
Bláhová, K.
Kalistova cesta k duchovým dějinám.
Rec.: Kalista, Z. - Beneš, Z.: 280 Cesty historikova myšlení.
Česká literatura, 51 [3] 353-358 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107355 - UCL-M 20030089 CZ cze R
Bláhová, K.
O časopisech podle abecedy.
Rec.: Dokoupil, B.: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000.
Svět literatury, - [25] 129-132 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107377 - UCL-M 20030111 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
Až příliš prozaická skutečnost. Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989 (1. část).
Kuděj, 5 [2] 68-82 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107396 - UCL-M 20030130 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
Rok Zbabělců.
Danny, - [2] 49-59 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111476 - UCL-M 20043003 CZ cze R
Bláhová, K.
Hledání klíče k alternativní kultuře.
Rec.: Alan, J. / a kol.: Alternativní kultura. - Praha, 2001. 610s.
Soudobé dějiny, 10 [4] 601-604 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107315 - UCL-M 20030049 RIV CZ cze J
Bláhová, K. - Petrbok, V.
Dvě konference o národních jazycích a jejich místě v osvětové a kulturní informatice.
Česká literatura, 51 [1] 119-120 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111624 - UCL-M 20043157 RIV CZ cze M
Bláhová, K. - Šámal, P. - Přibáň, M.
Doslov.
In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969: Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. - (Ed. Přibáň, M.). - Praha, ÚČL AV ČR 2003. - S. 481-507.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107350 - UCL-M 20030084 RIV CZ cze B
Červenka, M.
Fikční světy lyriky. Praha, Paseka - Katedra české literatury FF UK 2003. - 83 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107353 - UCL-M 20030087 CZ cze N
Červenka, M.
Rytmus a typografie řádky.
Tvar, 14 [12] 12 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107359 - UCL-M 20030093 CZ cze R
Červenka, M.
Trhlina a světlo.
Rec.: Topinka, M.: Trhlina.
Host, 19 [6] 24-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107415 - UCL-M 20030149 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Tři poznámky k Dobrovského Prozodiím.
Slovo a slovesnost, 64 [4] 269-275 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107416 - UCL-M 20030150 CZ cze N
Červenka, M.
Co je spirituální poezie?
Box, - [1] 124-126 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107417 - UCL-M 20030151 RIV CZ ger C
Červenka, M.
Vrchlický und Maeterlinck - Übersetzungen und die Anfänge des Symbolismus.
In: Kapitel zur Poetik : Vrchlický und der tschechische Symbolismus. - München, Verlag Otto Sagner 2003. - S. 100-112.
[Jaroslav Vrchlický und der tschechischen Symbolismus. Postdam (DE), 97.12.04-97.12.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107338 - UCL-M 20030072 RIV CZ cze R
Denemarková, R.
Divadlo v současném myšlení.
Rec.: Slawinská, I.: Divadlo v současném myšlení.
Česká literatura, 51 [2] 231-236 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107342 - UCL-M 20030076 RIV CZ cze M
Denemarková, R.
Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou.
In: Dopis zmizelému. - Praha, Torst 2003. - S. 104-139.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107323 - UCL-M 20030057 RIV CZ cze J
Dokoupil, B.
Memoáry na cestě k normálnosti. (Česká memoárová literatura padesátých a šedesátých let 20. století).
Tvar, 14 [5] 14-15 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107419 - UCL-M 20030153 RIV CZ cze H
Fedrová, S. - Havlík, J. - Jedličková, A.
Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Praha, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2003. - 195 s.
[Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Praha (CZ), 02.05.29-02.05.30 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111650 - UCL-M 20043183 RIV CZ cze M
Havránková, M.
Komentář.
In: Amarú, syn hadí. - (Ed. Havránková, M.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 476-797.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107420 - UCL-M 20030154 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Jan Pravoslav Koubek: Básníkova cesta do pekel (Bůh a bohové v heroikomickém eposu).
In: Bůh a bohové : Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. - Praha, Koniasch Latin Press 2003. - S. 324-329.
[Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Plzeň (CZ), 02.03.07-02.03.09 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108053 - UCL-M 20030212 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
Proměny a nová váha cestopisné a reportážní prózy 60. let 20. století.
In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, UJEP 2003. - S. 356-363.
[Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.03-02.09.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111601 - UCL-M 20043132 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Vojtěch Nejedlý - Bohyně: Komicko-satirická poéma jako literární polemika.
In: Jeden jazyk naše heslo buď II: Vojtěch Nejedlý. - (Ed. Vyčichlo, J.; Viktora, V.). - Radnice, Spolek divadelních ochotníků 2003. - S. 57-64.
[Jeden jazyk naše heslo buď II. Radnice (CZ), 02.09.25-02.09.27 (CST) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107313 - UCL-M 20030047 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
-zapředena v síti-.
Literární noviny, 14 [6] 1, 11 (2003).
[Evropa píše. Hamburg (DE), 03.01.26-03.01.31 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107382 - UCL-M 20030116 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Text mezi texty.
Česká literatura, 51 [5] 537-544 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0416
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107388 - UCL-M 20030122 RIV CZ cze R
Hodrová, D.
Vyprávět důvěryhodně?
Rec.: Trávníček, J.: Příběh je mrtev?.
Česká literatura, 51 [5] 605-611 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107348 - UCL-M 20030082 RIV CZ cze R
Hrbata, Z.
Erbenova Kytice francouzsky.
Rec.: Erben, K.: Kytice - Un Bouquet.
Česká literatura, 51 [3] 358-363 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107385 - UCL-M 20030119 RIV CZ cze J
Hrbata, Z.
Od konstrukce struktur a systemizace díla ke čtení a k prodlužování textu. (Několik poznámek k metaforičnosti dekonstrukce a pluralizace textu).
Česká literatura, 51 [5] 570-579 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107470 - UCL-M 20030205 CZ cze R
Janáček, P.
"Náš" Kondelík z časů Moderny.
Rec.: Mocná, D.: Případ Kondelík.
Česká literatura, 51 [1] 112-118 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107472 - UCL-M 20030207 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Rodina, děti a láska. Typické příběhy ze starých Večerů pod lampou (vybrané pasáže).
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 40 [3] 14-19 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107473 - UCL-M 20030208 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Robert David pro ženy. Utajený debut "inteligenta bez zaměstnání" Jana Drdy.
Dějiny a současnost, 25 [6] 21-24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107474 - UCL-M 20030209 CZ cze R
Janáček, P.
Dějiny prehistorie v moderní české próze.
Rec.: Sklenář, K.: Bohové, hroby a učitelé.
Česká literatura, 51 [5] 640-643 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107475 - UCL-M 20030210 RIV CZ cze B
Janáček, P.
Ze zatracení do blaženého věku. K zábavné, tendenční, konzumní a odpočinkové četbě 50. a 60. let. Praha, - 2003. - 32 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107476 - UCL-M 20030211 CZ cze R
Janáček, P.
Hraběnka Anna opět zasahuje.
Rec.: Salivarová, Z. - Škvorecký, J.: 280 Setkání v Bílé dámě, s vraždou.
Mladá fronta Dnes, 14 [296] C10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107471 - UCL-M 20030206 RIV CZ cze B
Janáček, P. - Jareš, M.
Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2003. - 449 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE7056201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107339 - UCL-M 20030073 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Na okraj nového vydávání Hrabalových spisů. Michaelovi Špiritovi.
Česká literatura, 51 [2] 243-245 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107349 - UCL-M 20030083 RIV CZ cze R
Jankovič, M.
Umělecké dílo jako výraz tvořivosti života.
Rec.: Mokrejš, A.: Umění: a k čemu?.
Česká literatura, 51 [3] 370-376 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107384 - UCL-M 20030118 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Literární dílo jako trvající spor dvou diskurzů.
Česká literatura, 51 [5] 562-569 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107425 - UCL-M 20030159 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
K problematice smyslu a významu.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 81-87 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0270
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107366 - UCL-M 20030100 RIV CZ cze M
Janoušek, P.
Drama jako návod k výstavbě komunistické společnosti.
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. - -, - 2003. - S. 215-232.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107383 - UCL-M 20030117 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Macura, Rajská, Čelakovský a Vratislav. (O genezi prózy Guvernantka, studie takřka pozitivistická).
Česká literatura, 51 [5] 546-559 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107389 - UCL-M 20030123 RIV CZ cze R
Janoušek, P.
Kus literárněvědného elekticismu.
Rec.: Zelenka, M.: Literární věda a slavistika.
Česká literatura, 51 [5] 626-634 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107421 - UCL-M 20030155 CZ cze N
Janoušek, P.
Laudatio pro Martina Hilského.
Dokořán, 7 [26] 31-33 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107422 - UCL-M 20030156 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Nelehké přemítání nad jednoduchou otázkou.
Druhý břeh, [3] 3-10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107423 - UCL-M 20030157 RIV CZ rus M
Janoušek, P.
Figurki našego vremeni.
In: Pora eto změnit! Vosem českich pjes-. - Sant-Petersburg, - 2003. - S. 7-18.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111486 - UCL-M 20043014 CZ cze J
Janoušek, P.
Existencialismus v českém dramatě.
Česká literatura, 51 [6] 738-740 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111506 - UCL-M 20043034 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Existencialismus v českém dramatě.
Česká literatura, 51 [6] 738-740 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101554 - UCL-M 20030002 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 9.
Tvar, 14 [1] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101556 - UCL-M 20030004 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 10.
Tvar, 14 [2] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101559 - UCL-M 20030007 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 11.
Tvar, 14 [3] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101561 - UCL-M 20030009 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 12.
Tvar, 14 [4] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101563 - UCL-M 20030011 CZ cze R
Jareš, M.
Rodina, cesta a hospoda.
Rec.: Hakl, E.: O rodičích a dětech.
Tvar, 14 [5] 20 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101564 - UCL-M 20030012 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 13. Josef Škvorecký, Lvíče.
Tvar, 14 [5] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101566 - UCL-M 20030014 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy (13).
Tvar, 14 [6] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101568 - UCL-M 20030016 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 15. Karel Šiktanc: Mariášky, Mladá fronta 1970, náklad zničen.
Tvar, 14 [7] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101570 - UCL-M 20030018 CZ cze J
Jareš, M.
Poznámka.
Tvar, [14] 31-32 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101571 - UCL-M 20030019 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 16. Ivan Klíma: Milenci na jeden den.
Tvar, 14 [8] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101574 - UCL-M 20030022 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 18. Bohumil Hrabal: Poupata, Křehké i rabiátské texty 1938-1952.
Tvar, 14 [10] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101575 - UCL-M 20030023 CZ cze J
Jareš, M.
Literární socialistický realismus.
Ateliér, 16 [1] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101577 - UCL-M 20030025 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 19. Jiří Kolář, Očitý svědek...
Tvar, 14 [11] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101580 - UCL-M 20030028 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 20.
Tvar, 14 [12] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101581 - UCL-M 20030029 CZ cze J
Jareš, M.
Zemřel Mojmír Otruba (1923 - 2003).
Tvar, 14 [13] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101582 - UCL-M 20030030 CZ cze J
Jareš, M.
Posedmé Vokolkovou cenou.
Tvar, 14 [13] 17 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101583 - UCL-M 20030031 CZ cze R
Jareš, M.
Skrz.
Rec.: Topinka, M.: Trhlina.
Tvar, 14 [13] 23 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101585 - UCL-M 20030033 CZ cze N
Jareš, M.
Červen 1908 - 1909.
Pěší zóna, - [11] 31 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101586 - UCL-M 20030034 CZ cze J
Jareš, M.
Myšlénky mu zvětraly-.
Tvar, 14 [14] 2 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101587 - UCL-M 20030035 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války I. Lubor Zink: Dva roky...
Rec.: Zink, L.: Dva roky.
Tvar, 14 [14] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101588 - UCL-M 20030036 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války II.
Rec.: Kripner, V.: Čas vrší dny.
Tvar, 14 [15] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101589 - UCL-M 20030037 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války III.
Rec.: Fischl, V.: Evropské žalmy.
Tvar, 14 [16] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101590 - UCL-M 20030038 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války IV.
Rec.: Klátil, F.: Příloha obžalovacího spisu.
Tvar, 14 [17] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101591 - UCL-M 20030039 CZ cze R
Jareš, M.
Mlha v sudetech.
Rec.: Rudiš, J. - 99, J.: Bílý Potok - Alois Nebel.
Tvar, 14 [18] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101592 - UCL-M 20030040 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války V.
Rec.: Pánková, L. - Ambros, M.: Potápěč.
Tvar, 14 [18] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101593 - UCL-M 20030041 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 17. Miloslav Topinka: Krysí hnízdo, Mladá fronta 1970, náklad zničen.
Tvar, 14 [9] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107381 - UCL-M 20030115 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války VI.
Rec.: Koral, G.: Dvojí nástup : Básně 1939-1941.
Tvar, 14 [19] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107392 - UCL-M 20030126 CZ cze R
Jareš, M.
Z lyriky války VII.
Rec.: Jelínek, I.: Básně.
Tvar, 14 [20] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107399 - UCL-M 20030133 CZ cze N
Jareš, M.
Náš přítel Hanuška.
Tvar, 14 [21] 18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107400 - UCL-M 20030134 CZ cze N
Jareš, M.
Z lyriky války VIII.
Tvar, 14 [21] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111630 - UCL-M 20043163 CZ cze M
Jareš, M.
[Letošní ročník ceny Vladimíra Vokolka...].
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2003. - (Ed. Zoubek, L.). - Děčín, Městská knihovna 2003. - S. 3.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111632 - UCL-M 20043165 RIV CZ cze M
Jareš, M.
Exilová literatura 1939-1945.
In: Český a slovenský exil 20. století. - (Ed. Kratochvil, J.). - Brno, Meadow Art 2003. - S. 69-71.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101578 - UCL-M 20030026 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J.
Kulturní krmítko.
Tvar, 14 [12] 3 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101553 - UCL-M 20030001 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. O smutné Karelgotě.
Tvar, 14 [1] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101555 - UCL-M 20030003 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Blázen jsem ve své vsi.
Tvar, 14 [2] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101558 - UCL-M 20030006 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Hoj vzhůru, pestrý sokole!
Tvar, 14 [3] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101560 - UCL-M 20030008 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Rezervista, básník, anarchista.
Tvar, 14 [4] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101562 - UCL-M 20030010 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Moje holka kalamita.
Tvar, 14 [5] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101565 - UCL-M 20030013 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Noty pro podzimní bytost.
Tvar, 14 [6] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101567 - UCL-M 20030015 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Šel jsem včera večer tiše k zapadáku.
Tvar, 14 [7] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101569 - UCL-M 20030017 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Moucha v ranním pivě.
Tvar, 14 [8] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101572 - UCL-M 20030020 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Balada o papírovým apsolutnu.
Tvar, 14 [9] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101573 - UCL-M 20030021 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem.
Tvar, 14 [10] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101576 - UCL-M 20030024 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Dodatky I.
Tvar, 14 [11] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101579 - UCL-M 20030027 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Dodatky II.
Tvar, 14 [12] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107391 - UCL-M 20030125 CZ cze N
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Dodatky dodatků.
Tvar, 14 [20] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107397 - UCL-M 20030131 CZ cze N
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem. Dodatky dodatků (dokončení).
Tvar, 14 [21] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

101584 - UCL-M 20030032 CZ cze J
Jareš, M. - Šofar, J.
Knihovraždy 21.
Tvar, 14 [13] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107426 - UCL-M 20030160 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
Logika naratologie: stále nové možnosti.
Česká literatura, 51 [2] 197-211 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107427 - UCL-M 20030161 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
O různosti časů. Čepovská interpretační studie.
Český jazyk a literatura, 53 [5] 211-219 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107428 - UCL-M 20030162 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
Možnosti: poznámky k pojetí interpretace v současné české literární vědě.
Česká literatura, 51 [6] 752-768 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107429 - UCL-M 20030163 RIV CZ cze K
Jedličková, A.
Popelka mimesis ve službách postmoderny.
In: Postmodernismus v české a slovenské próze. - Opava, Ústav bohemistiky a knihovnictví 2003. - S. 173-184.
[Postmodernismus v české a slovenské próze. Opava (CZ), 02.09.11-02.09.12 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108056 - UCL-M 20030216 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
Povaha vyprávění aneb Napínavý příběh narativu.
Svět literatury, - [26/27] 189-198 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108057 - UCL-M 20030217 CZ cze R
Jedličková, A.
Příběh je mrtev?
Rec.: Trávníček, J.: Příběh je mrtev?
Svět literatury, - [26/27] 219-222 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107316 - UCL-M 20030050 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Svatoň, V.: Z druhého břehu : Studie a eseje o ruské literatuře.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [9] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107333 - UCL-M 20030067 CZ cze R
Jungmannová, L.
O čem ženy sní? O ničem, co bychom nevěděli.
Rec.: Sommerová, O.: O čem sní ženy 1. O čem sní ženy 2.
Divadelní noviny, 12 [10] 11 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107336 - UCL-M 20030070 CZ cze R
Jungmannová, L.
Vieweghův román, tentokrát pro pány.
Rec.: Viewegh, M.: Případ nevěrné Kláry.
Literární noviny, 14 [21] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107363 - UCL-M 20030097 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Kalvodová, D.: Asijské divadlo na konci milénia.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [29] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107371 - UCL-M 20030105 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Academia.
Rec.: Veselá-Prudková, L.: Židé a česká společnost v zrcadle literatury.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [40] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107372 - UCL-M 20030106 RIV CZ cze J
Jungmannová, L.
Neoficiální, nezávislá, paralelní, alternativní, nelegální, druhá, jiná, nelicencovaná, samizdatová, ineditní, undergroundová, podzemní..., ale naše. (Pokus o vymezení problematiky neoficiální dramatiky v letech 1948 až 1989).
Divadelní revue, 14 [3] 3-11 (2003).
Grant: GA MK(CZ) DA01P01OUK015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107390 - UCL-M 20030124 RIV CZ cze R
Jungmannová, L.
Tři zdroje i tři součásti teorie Iva Osolsoběho.
Rec.: Osolsobě, I.: Ostenze, hra, jazyk.
Česká literatura, 51 [5] 635-640 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111515 - UCL-M 20043043 RIV CZ cze M
Jungmannová, L.
Žena jednající. K zobrazení ženy v dramatice 20. století.
In: Ponořena do Léthé. - (Ed. Kalivodová, E.; Knotková-Čapková, B.). - Praha, FFUK 2003. - S. 141-147.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111603 - UCL-M 20043136 RIV CZ cze M
Kraitlová, I.
Bibliografie Václava Jamka.
In: Duch v plné práci. - (Ed. Šulc, J.; Jamek, V.). - Praha, Torst 2003. - S. 855-919.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114587 - UCL-M 20043189 CZ cze T
Křivánek, V.
Atlas literatury.
Orig.: Bradbury, M. (ed.): The Atlas of Literature. - Londýn, 1996.
In: Atlas literatury. - Praha, Ottovo nakladatelství 2003. - S. 1-352.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114589 - UCL-M 20043191 CZ cze N
Křivánek, V.
Moravští (ale i jiní) básníci v Praze.
Zvuk Zlínského kraje, -, [-] 87-88 (03.07.01).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114590 - UCL-M 20043192 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Osm veršů.
In: Tušové kresby. - Praha, Litterula 2003. - S. 66-67.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107406 - UCL-M 20030140 CZ cze N
Kubíček, T.
Místo, kde tvořil Komenský i Kundera.
Mladá fronta Dnes, příl.Jižní Morava, 14 [55] D5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107407 - UCL-M 20030141 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Nad Scholesovou a Kelloggovou Povahou vyprávění.
Česká literatura, 51 [2] 186-196 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107408 - UCL-M 20030142 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Rozdíly. Česko-německé literární souvislosti časové aneb sedmdesátá léta dvou spřátelených režimů.
Duha, 17 [2] 2-5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107409 - UCL-M 20030143 CZ cze R
Kubíček, T.
Rodokmen jako řeč.
Rec.: Goepfertová, G.: Rodokmen.
Tvar, 14 [18] 23 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107410 - UCL-M 20030144 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Milan Suchomel jako jedna možnost literární kritiky.
Česká literatura, 51 [5] 644-646 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107431 - UCL-M 20030165 RIV CZ cze B
Kusáková, L.
Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830. Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2003. - 362 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE9056203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107432 - UCL-M 20030166 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Bibliografie Mojmíra Otruby za léta 1993-2003.
Česká literatura, 51 [5] 651-652 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107308 - UCL-M 20030042 CZ cze R
Langerová, M.
Nová sbírka poezie Jiřiny Haukové přináší drsnost i úžas.
Rec.: Hauková, J.: Večerní prška.
Lidové noviny, 16 [18] 18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107312 - UCL-M 20030046 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Klíma, L.: Putování slepého hada za pravdou.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [5] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107314 - UCL-M 20030048 CZ cze R
Langerová, M.
Jak jde život v poezii Ivana Schneedorfera.
Rec.: Schneedorfer, I.: Básně.
Lidové noviny, 16 [36] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107319 - UCL-M 20030053 CZ cze R
Langerová, M.
Poezie mezi řečí a mlčením. Literární kritik a publicista Jan Suk debutoval básnickou sbírkou.
Rec.: Suk, J.: Potopené pevnosti.
Lidové noviny, 16 [59] 11 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107326 - UCL-M 20030060 CZ cze R
Langerová, M.
Slyšíš mě?
Rec.: Kocábová, N.: Slyšíš mě?.
Lidové noviny, 16 [79] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107329 - UCL-M 20030063 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Wernisch, I.: Růžovejch květů sladká vůně. Virtuos na prdel.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [18] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107335 - UCL-M 20030069 CZ cze R
Langerová, M.
Trhlinou.
Rec.: Topinka, M.: Trhlina.
Literární noviny, 14 [21] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107351 - UCL-M 20030085 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Vašíček, Z.: Podmínky volby.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [24] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107369 - UCL-M 20030103 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Havlíček, Z. - Prusíková, E.: 280 Dopisy Zbyňkovi - Dopisy Evě.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [38] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107380 - UCL-M 20030114 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Goepfertová, G.: Zimní klavír.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [46] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107433 - UCL-M 20030167 RIV CZ cze/ita B
Lehár, J.
La letteratura ceca medievale (Definizione concettuale e struttura evolutiva). Il contributo di Roman Jakobson alla medievistica ceca. Česká středověká literatura (Definice pojmu a struktura vývoje). Co dal Roman Jakobson české medievistice. Udine, Forum 2003. - 45 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107434 - UCL-M 20030168 RIV CZ cze R
Lehár, J.
Na okraj nového vydání Českého pohanství.
Rec.: Kalandra, Z.: České pohanství.
Česká literatura, 51 [5] 596-600 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107435 - UCL-M 20030169 CZ cze R
Linka, J.
Všecky své posluchače spasitedlně zastrašil.
Rec.: Manni, G.: Věčný pekelný žalář.
Česká literatura, 51 [1] 86-91 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107436 - UCL-M 20030170 CZ cze R
Linka, J.
Musae inter arma.
Rec.: Fiala, J.: Dobové české slovesné reflexe slezských válek.
Česká literatura, 51 [5] 601-605 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107437 - UCL-M 20030171 CZ cze R
Linka, J.
Rozkaz a modlitba.
Rec.: Hájek, P.: Česká krajina a baroko.
Literární noviny, 14 [49] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111643 - UCL-M 20043176 RIV PL cze M
Linka, J.
Svatá Hedvika v česky tištěné literatuře 17. a 18. století.
In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. - (Ed. Tarajlo-Lipowska, Z.; Malicki, J.). - Wroclaw, ATUT 2003. - S. 55-64.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111648 - UCL-M 20043181 RIV PL pol C
Linka, J.
Przeklady \"Postylli\" Ks. Jakuba Wujka na jezyk czeski.
In: Barok polski wobec Europy. - (Ed. Bem-WiĽniowiecka, E.). - Warszawa, ANTA 2003. - S. 113-133.
[Polish baroque in the horizon of Europe. Radziejowice (PL), 02.05.13-02.05.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111649 - UCL-M 20043182 RIV CZ cze K
Linka, J.
Kult českých patronů v díle Jiřího Fera-Plachého SJ.
In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. - (Ed. Čornejová, I.). - Praha, UK 2003. - S. 317-331.
[Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Vranov u Brna (CZ), 03.06.04-03.06.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111640 - UCL-M 20043173 RIV CZ cze B
Linka, J. - Sládek, O.
Soupis polonik uložených v literárním archivu PNP v Praze. Praha, Památník národního písemnictví 2003. - 550 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107442 - UCL-M 20030176 RIV CZ ger J
Lunga, R. - Petrbok, V.
Die literarische Tradition der Verehrung des heiligen Wenzel zwischen Augsburg und Prag im 17. und 18. Jahrhundert.
Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, 2, 45-57 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107331 - UCL-M 20030065 CZ cze R
Machala, L.
Udivený chlap o ženách, sobě a době.
Rec.: Vaněk-Úvalský, B.: Ženy, Havel, hygiena.
Lidové noviny, 16 [105] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107398 - UCL-M 20030132 RIV CZ cze J
Machala, L.
Hledání "prozaické skutečnosti" (v české próze oficiálně vydávané během tzv. normalizace).
Tvar, 14 [21] 16-18 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108054 - UCL-M 20030213 CZ cze N
Machala, L.
Inventura úředníka Iztoka.
Literární noviny, 14 [40] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108055 - UCL-M 20030214 RIV CZ cze C
Machala, L.
Otazníky kolem postmoderny.
In: Postmodernismus v umění a literatuře. - Plzeň, Pro libris 2003. - S. 146-160.
[Postmodernismus v umění a literatuře. Plzeň (CZ), 01.10.10-01.10.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107386 - UCL-M 20030120 RIV CZ cze J
Matonoha, J.
Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci?
Česká literatura, 51 [5] 580-585 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107387 - UCL-M 20030121 RIV CZ cze J
Matonoha, J.
Resumé diskuse.
Česká literatura, 51 [5] 586-595 (2003).
[Literárněvědný text mezi texty. Praha (CZ), 03.06.00 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108060 - UCL-M 20039212 RIV CZ cze C
Matonoha, J.
U-topos (ne-místo): Lokace centra a periferie v postmoderní diskurzivní formaci.
In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, UJEP 2003. - S. 311-317.
[Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.03-02.09.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107309 - UCL-M 20030043 RIV CZ cze J
Med, J.
Procesy a poetika nenávisti.
Tvar, 14 [1] 7 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107310 - UCL-M 20030044 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Goepfertová, G.: Choroš.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 1, 14 [4] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107311 - UCL-M 20030045 CZ cze N
Med, J.
Za Ivanem Slavíkem.
Katolický týdeník, 14 [4] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107320 - UCL-M 20030054 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Švanda, P.: Monstrum a jiná domácí zvířata.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 2, 14 [7] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107325 - UCL-M 20030059 CZ cze N
Med, J.
Za Ivanem Slavíkem.
Dokořán, 7 [25] 36-37 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107340 - UCL-M 20030074 RIV CZ cze J
Med, J.
Za Alexandrem Stichem.
Česká literatura, 51 [2] 245-247 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107341 - UCL-M 20030075 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Kříž, J.: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 4, 14 [17] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107346 - UCL-M 20030080 CZ cze R
Med, J.
Katolický modernismus a politika. Nad knihou Pavla Marka o českém katolicismu 1890-1914.
Rec.: Marek, P.: Český katolicismus 1890-1914.
Katolický týdeník, 14 [21] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107360 - UCL-M 20030094 CZ cze N
Med, J.
Procesy a poetika nenávisti.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 6, 14 [26] 5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107361 - UCL-M 20030095 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Zelenka, J.: Kostelík.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 26, 14 [26] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107367 - UCL-M 20030101 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Volf, Z.: Stahy.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 7, 14 [30] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107370 - UCL-M 20030104 RIV CZ cze J
Med, J.
Josef Suchý. Básník domova a smíru.
Alternativa plus, 7 [1/2] 3-5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107375 - UCL-M 20030109 RIV CZ cze R
Med, J.
Pozoruhodný ediční projekt.
Rec.: Černý, V.: André Gide.
Česká literatura, 51 [4] 504-508 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107376 - UCL-M 20030110 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Mikeš, V.: Proč psát.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 9, 14 [39] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107379 - UCL-M 20030113 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Topinka, M.: Trhlina.
Katolicklý týdeník, příl.Perspektivy, č. 10, 14 [43] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107393 - UCL-M 20030127 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Medek, I.: Jak to vidím.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 11, 14 [48] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107401 - UCL-M 20030135 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Trávníček, M.: Sdílet věčné.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 12, 14 [50] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107438 - UCL-M 20030172 RIV CZ cze J
Med, J.
Křesťanský existencialismus v české kultuře.
Česká literatura, 51 [6] 741-745 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107439 - UCL-M 20030173 CZ cze N
Med, J.
Za přítelem Alexandrem Stichem.
Souvislosti, 14 [1/2] 28-29 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114599 - UCL-M 20043201 RIV CZ cze K
Med, J.
Barokní prvky v českém expresionismu: (Bohuslav Reynek).
In: Reflexe baroka v české literatuře XX. století. - (Ed. Bauer, M.; Šťástka, V.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 66-70.
[Reflexe baroka v české literatuře XX. století. Zlatá Koruna (CZ), 02.09.10-02.09.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107321 - UCL-M 20030055 RIV CZ cze M
Med, J. - Trochová, Z.
Komentář.
In: Pět básnických knih. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 279-312.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107374 - UCL-M 20030108 RIV CZ cze M
Med, J. - Trochová, Z.
Komentář.
In: Dramata a prózy. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 477-504.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111622 - UCL-M 20043155 RIV CZ cze C
Pavlíček, T.
Místo baroka v duchovním světě Karla Schulze.
In: Reflexe baroka v české literatuře XX. století. - (Ed. Bauer, M.; Šťástka, V.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 108-122.
[Reflexe baroka v české literatuře XX. století. České Budějovice ( CZ), 02.09.10-02.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107445 - UCL-M 20030180 RIV CZ ger C
Pešat, Z.
Was Jaroslav Vrchlický den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben hat.
In: Kapitel zur Poetik. Vrchlický und der tschechische Symbolismus. Beiträge zum Internationalen Bohemistischen Vrchlický-Symposium an der Universität Postdam vom 4. bis 7. Dezember 1997. - München, Verlag Otto Sagner 2003. - S. 138-144.
[Jaroslav Vrchlický und der tschechischen Symbolismus. Postdam (DE), 97.12.04-97.12.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107446 - UCL-M 20030181 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
Petr Bezruč.
In: Ortel samoty. Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče. - Brno, Doplněk 2003. - S. 196-198.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107447 - UCL-M 20030182 RIV CZ spa M
Pešat, Z.
De "Cuatro poéticas de Jaroslav Seifert" y de "Jaroslav Seifert".
In: Poemas : Antología esencial. - Buenos Aires, Ekumene Comenius Cultural Center 2003. - S. 371-390.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107448 - UCL-M 20030183 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
Josef Hora.
In: Literatura pro III. ročník gymnázií. - Praha, SPN 2003. - S. 299-302.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107449 - UCL-M 20030184 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
Josef Hora.
In: Literatura pro III. ročník SOŠ. - Praha, SPN 2003. - S. 289-292.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107441 - UCL-M 20030175 RIV CZ ger C
Petrbok, V.
Der literarische Beitrag von Tschechischlehrern und tschechischen Absolventen der Theresianischen Militärakademie.
In: "250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen". Symposion 2.-4. Oktober 2002. - Wien, Landesverteidigungsakademie 2003. - S. 45-59.
[250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Wien (AT), 02.10.02-02.10.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107443 - UCL-M 20030177 RIV CZ cze C
Petrbok, V.
Josef Hanuš - historik české a slovenské literatury 17. a 18. století.
In: Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov zo sympózia k 80. výročiu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 45-52.
[Sympózium k 80. výročiu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava (SK), 02.02.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108058 - UCL-M 20030218 RIV CZ ger J
Petrbok, V.
Die Darstellung der tschechischen Nationalbewegung in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Publizistik und Fachliteratur.
Brücken, 2001/2002, [-] 41-59 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108059 - UCL-M 20030219 RIV CZ ger J
Petrbok, V.
Johann Joseph Polt und Herdres Slawenkapitel.
Brücken, 2001/2002, [-] 19-26 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111602 - UCL-M 20043133 CZ cze N
Petrbok, V.
Angelus pacis et intellectus: Alexandr Stich 10. 3. 1934 - 26. 1. 2003.
Listy filologické, 123 [3/4] 315-319 (2003).

114594 - UCL-M 20043196 RIV CZ cze J
Procházka, M. - Hrbata, Z.
Deskriptivní poezie - žánry, diskursy, reprezentace: K problému heterogennosti (nejen) v preromatismu.
Svět literatury, 13 [26/27] 7-38 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107317 - UCL-M 20030051 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Kdo byl Jaroslav Strnad.
Host, 19 [2] 35-38 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107322 - UCL-M 20030056 CZ cze N
Přibáň, M.
Ad Ahoj coby romanopisec, Tvar č. 3/03.
Tvar, 14 [5] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107343 - UCL-M 20030077 CZ cze N
Přibáň, M.
Letem českým Torontem.
Danny, [1] 31-37 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107345 - UCL-M 20030079 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
K počátkům literární tvorby českého poúnorového exilu.
Duha, 17 [2] 17-21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107354 - UCL-M 20030088 CZ cze N
Přibáň, M.
K výstavě o samizdatu a alternativní kultuře.
Svět literatury, - [25] 112-114 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107395 - UCL-M 20030129 CZ cze N
Přibáň, M.
Kulatá výročí. K jubileu Zdeny Salivarové.
Danny, - [2] 20 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107451 - UCL-M 20030186 RIV CZ cze B
Přibáň, M.
Z dějin českého myšlení o literatuře 3 /1958-69/. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. - 354 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE9056306
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111479 - UCL-M 20043006 CZ cze M
Přibáň, M.
Exilová literatura 1948-1956.
In: Český a slovenský exil 20. století. - (Ed. Kratochvil, J.). - Brno, Meadow Art 2003. - S. 72-75.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111480 - UCL-M 20043007 CZ cze M
Přibáň, M.
Exilová publicistika 1948-1956.
In: Český a slovenský exil 20. století. - (Ed. Kratochvil, J.). - Brno, Meadow Art 2003. - S. 172-176.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111484 - UCL-M 20043012 CZ cze J
Přibáň, M.
O exilu dvacátého století.
Svět literatury, 13 [26/27] 228-229 (2003).
[Věda v exilu. Praha (CZ), 03.11.11-03.11.12 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111500 - UCL-M 20043028 CZ cze M
Přibáň, M.
Bibliografie Jiřího Rambouska.
In: Nesoustavná rukověť české literatury. - Praha, Torst 2003. - S. 639-693.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111507 - UCL-M 20043035 RIV CZ cze M
Přibáň, M.
Exilová literatura 1948-1956.
In: Český a slovenský exil 20. století. - (Ed. Kratochvil, J.). - Brno, Meadow Art 2003. - S. 72-75.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111508 - UCL-M 20043036 RIV CZ cze M
Přibáň, M.
Exilová publicistika 1948-1956.
In: Český a slovenský exil 20. století. - (Ed. Kratochvil, J.). - Brno, Meadow Art 2003. - S. 172-176.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111509 - UCL-M 20043037 RIV CZ cze M
Přibáň, M.
Bibliografie Jiřího Rambouska.
In: Nesoustavná rukověť české literatury. - Praha, Torst 2003. - S. 639-693.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107454 - UCL-M 20030189 RIV CZ cze B
Sendlerová, M. - Borecký, V.
Můj život v hudbě. Brno, Petrov 2003. - 418 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107405 - UCL-M 20030139 RIV CZ cze R
Sládek, O.
Nový úvod do literární teorie.
Rec.: Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie.
Česká literatura, 51 [5] 512-518 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107411 - UCL-M 20030145 RIV CZ cze J
Sládek, O.
Mezinárodní konference o metalepsi.
Česká literatura, 51 [2] 237-240 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107412 - UCL-M 20030146 CZ cze N
Sládek, O.
Konference o metalepsi.
Svět literatury, [25] 107-111 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107413 - UCL-M 20030147 CZ cze N
Sládek, O.
Jakub Deml - "Trosečník, který prohrál svůj život".
Duha, 17 [3] 12-15 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107414 - UCL-M 20030148 CZ cze R
Sládek, O.
Literární dějiny Moravy.
Rec.: Literární Morava.
Host, příl.Recenzní příloha, 19 [10] 17-18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111534 - UCL-M 20043062 RIV CZ cze J
Sládek, O.
Česko-slovenské setkání v Budmericích.
Svět literatury, 13 [26/27] 220-222 (2003).
[2. česko-slovenské stretnutie literárnych vedcov. Budmerice (SK), 03.06.04-03.06.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107452 - UCL-M 20030187 RIV CZ cze R
Šámal, P.
Soudobé dějiny o české literatuře a politice ve 20. století.
Rec.: Soudobé dějiny.
Česká literatura, 51 [3] 380-382 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107337 - UCL-M 20030071 RIV CZ cze J
Táborská, J.
Perspektivy naratologie.
Česká literatura, 51 [2] 212-221 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107455 - UCL-M 20030190 CZ cze R
Trávníček, J.
Vzpomínka, která se stává modlitbou.
Rec.: Slíva, V.: Bubnování na sudy.
Host, 19 [1] 13-14 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107456 - UCL-M 20030191 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
Je realismus passé?
Host, 19 [2] 31-34 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107458 - UCL-M 20030193 CZ cze R
Trávníček, J.
Interpretující teoretik i praktik.
Rec.: Holý, J.: Možnosti interpretace.
Host, příl.Recenzní příloha, 19 [4] 13-14 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107459 - UCL-M 20030194 RIV CZ cze B
Trávníček, J.
Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. Brno, Host - vydavatelství 2003. - 300 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107460 - UCL-M 20030195 CZ cze R
Trávníček, J.
"A najednou máš nepřetržitej pocit viny, ani nevíš jak-".
Rec.: Hakl, E.: O rodičích a dětech.
Host, 19 [6] 22-23 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107461 - UCL-M 20030196 RIV CZ cze B
Trávníček, J.
Úvod do literární hermeneutiky. Studijní vydání přednášek. Brno, Host - vydavatelství 2003. - 184 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107462 - UCL-M 20030197 CZ cze R
Trávníček, J.
Pelánův Hrabal.
Rec.: Pelán, J.: Bohumil Hrabal: pokus o portrét.
Host, 19 [7] 15-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107463 - UCL-M 20030198 CZ cze R
Trávníček, J.
Je studánka a plná krve.
Rec.: Moc, S.: Upadlí vlastenci aneb Český wake.
Host, 19 [8] 14-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107464 - UCL-M 20030199 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
Inspirační zdroje současné české beletrie.
Host, 19 [8] 47-53 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107465 - UCL-M 20030200 CZ cze R
Trávníček, J.
Topo- a mýto-grafie polské literatury.
Rec.: Poslední, P.: Polské literární symboly.
Host, příl.Recenzní příloha, 19 [9] 12-13 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107466 - UCL-M 20030201 RIV CZ cze R
Trávníček, J.
O českém folku a písničkářích.
Rec.: Prokes, J.: Esteticka vystavby ceske folkove pisne v 60. - 80. letech.
Česká literatura, 51 [6] 769-772 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107467 - UCL-M 20030202 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
Poznámky k existencialismu (zejména u Ortena).
Česká literatura, 51 [6] 709-714 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111571 - UCL-M 20043101 RIV CZ cze M
Trávníček, J.
O autorovi.
In: Anatomie kritiky. - (Ed. Červenka, M.). - Brno, Host 2003. - S. 417-419.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108975 - SLU-S 20033096 RIV CZ rus/ger/eng U
Vavřínek, V. - Janoušek, P. - Nejedlý, P. - Gladkova, H. - Skwarska, K.
Mezinárodní sympozium Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. 4 s.
[ Praha, 03.06.10-03.06.13 (K-WRD 67/30)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905; CEZ:AV0Z9092920

111651 - UCL-M 20043184 RIV CZ cze M
Víšková, J. - Papcunová, J. - Havránková, M.
Ediční doslov.
In: Legionářské prózy. - (Ed. Víšková, J.; Papcunová, J.; Havránková, M.). - Praha, Kvarta 2003. - S. 449-468.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107378 - UCL-M 20030112 CZ cze R
Vodička, L.
Tvorba a recepce.
Rec.: Poláček, J.: Tvorba a recepce.
Duha, 17 [3] 23-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107402 - UCL-M 20030136 CZ cze N
Vodička, L.
František Pavlíček.
Duha, 17 [4] 16-18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

108061 - UCL-M 20030213 RIV CZ rus C
Vodička, L.
Drama i identičnost. Češskaja drama XX. vjeka v vodovorotě pojiska nacionalnoj iděntičnosti.
In: Litěraturnyje itogi XX. vjeka. Centrajnaja i jugo-vastočnaja Jevropa. - Moskva, - 2003. - S. 156-164.
[Litěraturnyje itogi XX. vjeka. Centrajnaja i jugo-vastočnaja Jevropa. Moskva (RU), 01.11.20-01.11.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107468 - UCL-M 20030203 CZ cze N
Vojtěch, D.
Za Alexandrem Stichem.
Kritická Příloha Revolver Revue, [25] 109-113 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114606 - UCL-M 20043208 RIV CZ cze M
Vojtková, M.
Ediční doslov.
In: Hry IV. - (Ed. Vojtková, M.). - Praha, Divadelní ústav 2003. - S. 285-298.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107469 - UCL-M 20030204 RIV CZ eng M
Zach, A.
Czech Commercial Fine Printing between the Two World Wars.
In: International Association of Bibliophily, 19th Congress, Prague, 1995, Transactions. - Madrid, Ediciones El Viso 2003. - S. 85-98.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107318 - UCL-M 20030052 CZ cze R
Zizler, J.
Smrt nemá nikdy náhradní volno.
Rec.: Grym, P.: Smrt nemá nikdy náhradní volno.
Lidové noviny, 16 [58] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107324 - UCL-M 20030058 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Červinka, F.: Česká kultura a okupace.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [12] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107327 - UCL-M 20030061 CZ cze R
Zizler, J.
Duch nečasu.
Rec.: Kantůrková, E.: Nečasův román.
Literární noviny, 14 [16] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107328 - UCL-M 20030062 CZ cze R
Zizler, J.
Návrat z exilu.
Rec.: Schneedorfer, I. - Čerepková, V.: Básně.
Host, 19 [4] 16-18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107330 - UCL-M 20030064 CZ cze R
Zizler, J.
Návod k použití.
Rec.: Szpuk, R.: Troucheň.
Literární noviny, 14 [18] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107332 - UCL-M 20030066 CZ cze R
Zizler, J.
Český novinář vzpomíná.
Rec.: Liehm, A.: Minulost v přítomnosti.
Literární noviny, 14 [20] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107334 - UCL-M 20030068 CZ cze R
Zizler, J.
Drastické pointy Petra Volfa aneb Kolik stojí miluji tě.
Rec.: Volf, P.: Kolik stojí miluji tě.
Lidové noviny, 16 [110] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107344 - UCL-M 20030078 CZ cze R
Zizler, J.
Gatě dolů, madam.
Rec.: Staník, Z.: Gatě dolů, madam.
Lidové noviny, 16 [119] 10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107352 - UCL-M 20030086 CZ cze N
Zizler, J.
Štěstí bez konce. Polemika.
Literární noviny, 14 [24] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107356 - UCL-M 20030090 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Halas, F. - Zahradníček, J.: Není dálky-.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [26] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107357 - UCL-M 20030091 CZ cze R
Zizler, J.
"...prudká touha, aby tam nahoře něco bylo". Román literárního kritika Milana Exnera se vrací do posledního půlstoletí českých dějin.
Rec.: Exner, M.: Svatoušek.
Lidové noviny, 16 [147] 25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107362 - UCL-M 20030096 CZ cze N
Zizler, J.
Studentská konference bohemistů.
Akademický bulletin, - [7/8] 28 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107364 - UCL-M 20030098 CZ cze R
Zizler, J.
Jistoty a nejistoty výborů.
Rec.: A co básník. - Česká poezie 20. století. - Ryby katedrál. - Pegasovo poučení.
Souvislosti, 14 [3] 360-363 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107365 - UCL-M 20030099 CZ cze R
Zizler, J.
Místa, obydlí, střed.
Rec.: Stašek, M.: Vidět?
Literární noviny, 14 [34] 11 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107368 - UCL-M 20030102 CZ cze R
Zizler, J.
Karel Švestka aneb Síla vyprávění.
Rec.: Švestka, K.: Měsíc jako rybí oko. - Pohled z mostu.
Lidové noviny, 16 [199] 21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107373 - UCL-M 20030107 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Kundera, L.: Piju čaj.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [41] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107394 - UCL-M 20030128 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Binar, V.: Emigrantský snář.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 14 [50] 4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11