ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

057854 - MSU-R 990167 RIV CZ cze B
Brabec, J.
Masaryk, T.G.: Přednášky a studie z let 1882-1884. Hume - Pascal - Buckle - O studiu děl básnických. Praha, Ústav T.G. Masaryka 1998. - 182 s. - (Spisy T.G. Masaryka. 17 ).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/1131

050123 - MSU-R 980126 RIV CZ cze B
Broklová, E.
Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha, Karolinum 1998. - 314 s.
Grant: GA ČR(CZ) 404/83/2059

050124 - MSU-R 980127 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Historický obraz Němce, Rakouska a Německa v politických kruzích české společnosti první Československé republiky.
In: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. - Praha, Karolinum 1998. - S. 101-155.
Grant: GA ČR(CZ) 404/83/2059

050125 - MSU-R 980130 CZ cze K
Broklová, E.
Problémy výchovy k demokracii - politická kultura.
In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. - Praha, Pedagogická fakulta UK 1998. - S. 100-102.
[Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. Praha (CZ), 98.01.15-98.01.16]

050126 - MSU-R 980131 CZ cze K
Broklová, E.
Nastolení komunistického režimu a vůle lidu ve volbách 1946 a 1948.
In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. - Praha, Pedagogická fakulta UK 1998. - S. 122-129.
[Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. Praha (CZ), 98.01.15-98.01.16]

050127 - MSU-R 980132 CZ cze K
Broklová, E.
Politický systém první ČSR ve světle historického výzkumu.
In: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. - Praha, Historický ústav AV ČR 1998. - S. 23-40.
[Přípravné kolokvium ke konferenci "Československo 1918-1938. Osudy československé demokracie". Praha (CZ), 97.11.18]

057823 - MSU-R 990133 RIV CZ cze C
Broklová, E.
K politické kultuře německých aktivistických politických stran 1918-1938.
In: T.G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa. - Praha, Ústav T.G. Masaryka 1998. - S. 92-101.
[T.G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa. Praha (CZ), 96.05.31-96.06.02]

057824 - MSU-R 990134 CZ cze G
Broklová, E.
T.G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa. Praha, Ústav T.G. Masaryka 1998. - 153 s.
[T.G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa. Praha (CZ), 96.05.31-96.06.02]

057825 - MSU-R 990135 RIV CZ cze/eng B
Broklová, E.
Prohlášení nezávislosti československého národa zatimní vládou československou. Washingtonská deklarace. Praha, Masarykův ústav AV ČR 1998. - 59 s.

057826 - MSU-R 990136 RIV CZ cze M
Broklová, E.
My, národ československý.
In: Prohlášení nezávislosti československého národa zatimní vládou československou. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 1998. - S. 57-60.

057827 - MSU-R 990138 CZ cze K
Broklová, E.
Politický systém první Československé republiky.
In: Osudy české společnosti 1918-1998. - Praha, Masarykova česká sociologická společnost 1998. - S. 6-10.
[Osudy české společnosti 1918-1998. Praha (CZ), 00.00.00]

057828 - MSU-R 990141 CZ cze R
Broklová, E.
[Recenze].
Rec.: Rataj, J.: O autoritativní národní stát. - Praha, 1997. 251 s.
Český časopis historický, 96 [4] 853-856 (1998).

057829 - MSU-R 990142 RIV CZ cze M
Broklová, E.
Dialog s karnevalovou společností?
In: Čítanka odsunutých dějin. - Praha, Prago Media News 1998. - S. 114-115.

057830 - MSU-R 990143 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Nastolení komunistického režimu a vůle lidu ve volbách 1946.
Masarykův lid, 4 [1] 5-6 (1998).

057831 - MSU-R 990144 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Únor a parlamentní volby roku 1948.
Masarykův lid, 4 [1] 6-8 (1998).

057832 - MSU-R 990145 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Únor 1948 v historických paralelách.
Masarykův lid, 4 [2] 2-3 (1998).

057833 - MSU-R 990146 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Pražské jaro v dějinách ČSR - poznámky.
Masarykův lid, 4 [2] 11-12 (1998).

057834 - MSU-R 990147 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Prohlášení nezávislosti československého národa. Prezentace 16. října 1998.
Masarykův lid, 4 [4] 1-2 (1998).

057835 - MSU-R 990148 CZ cze N
Broklová, E.
Podivná recenze Tomáše Zahradníčka.
Lidové noviny. Věda, 11 [291] 21 (98.12.12).

066003 - MSU-R 990052 RIV DE ger J
Broklová, E.
Die Interpretationen der Probleme des politischen Systems der Ersten Tschechoslowakischen Republik durch drei deutsche Historiker.
Bohemia, 39 [2] 382-396 (1998).

066004 - MSU-R 990053 RIV DE ger J
Broklová, E.
Masaryks sozial-ethische Dimension der Demokratie.
Bohemia, 39 [2] 397-406 (1998).

057836 - MSU-R 990149 RIV FR fre M
Doubek, V.
De la question de la "petite nation" `a "la Russie et l'Europe": T.G. Masaryk.
In: Histoire des idées politiques de l'Europe centrale. - Paris, Presses Universitaires de France 1998. - S. 432-441. - (Politique d'aujourd'hui.).

057837 - MSU-R 990150 RIV UA ukr C
Doubek, V.
T.G. Masaryk i universytety v Ukrajini ta Rosiji.
In: T.G. Masaryk i nova Evropa. - Kyjiv, Mižnarodnyj naukovo-techničnyj universytet 1998. - S. 52-60.
[Masarykivski čytannja. Kyjiv (UA), 98.04.07-98.04.08]

057838 - MSU-R 990151 CZ cze D
Doubek, V.
T.G. Masaryk a česká slovanská politika. (1882-1910). Praha, Masarykův ústav AV ČR 1998. - 122 s.

057839 - MSU-R 990152 CZ cze N
Doubek, V.
Za chalupu grunt, aneb Češi na Volyni.
Svobodné slovo. Slovo na víkend, 90 [219] 1 (98.09.18).

060477 - MSU-R 990002 RIV CZ cze J
Hájková, D.
T.G. Masaryk a Charles Sarolea. Československá propaganda v Anglii 1915-1917.
Historie a vojenství, 47 [6] 37-57 (1998).

057860 - MSU-R 990173 CZ cze J
Malínská, J.
T.G. Masaryk - život pro demokracii.
Akademický bulletin, 1998 [9] 4 (1998).

057862 - MSU-R 990175 RIV CZ cze C
Malínská, J.
Čs.-rakouské vztahy v meziválečném období.
In: Dějepis a kritické myšlení. "10. Letní škola historie". - Praha, Porta linguarum 1998. - S. 49-57.
[Letní škola historie /10./. Praha (CZ), 98.06.29-98.06.30]

057856 - MSU-R 990169 RIV UA ukr C
Opat, J.
T.G. Masaryk i nova Evropa.
In: T.G. Masaryk i nova Evropa. - Kyjiv, Mižnarodnyj naukovo-techničnyj universytet 1998. - S. 9-19.
[Masarykivski čytannja. Kyjiv (UA), 98.04.07-98.04.08]

057857 - MSU-R 990170 RIV UA ukr C
Opat, J.
Prykinceve slovo pry zakrytti konferenciji.
In: T.G. Masaryk i nova Evropa. - Kyjiv, Mižnarodnyj naukovo-techničnyj universytet 1998. - S. 78-80.
[Masarykivski čytannja. Kyjiv (UA), 98.04.07-98.04.08]

057858 - MSU-R 990171 RIV GB eng J
Opat, J.
Questions of Continuity and Discontinuity in the Life and Works of T.G. Masaryk (K otázce kontinuity a diskontinuity v životě a díle T.G. Masaryka).
Masaryk Journal, 2 [1] 23-27 (1998).

057863 - MSU-R 990176 RIV CZ cze C
Opat, J.
Evropan a světoobčan T.G. Masaryk.
In: Dějepis a kritické myšlení. "10. Letní škola historie". - Praha, Porta linguarum 1998. - S. 7-19.
[Letní škola historie /10./. Praha (CZ), 98.06.29-98.06.30]

057853 - MSU-R 990166 RIV CZ cze B
Polák, S.
Masaryk, T.G.: Přednášky a studie z let 1882-1884. Hume - Pascal - Buckle - O studiu děl básnických. Praha, Ústav T.G. Masaryka 1998. - 182 s. - (Spisy T.G. Masaryka. 17 ).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/1131

057855 - MSU-R 990168 CZ cze T
Polák, S.
Skepse Davida Huma a počet pravděpodobnosti.
Orig.: Dav. Hume's Skepsis und die Wahrscheinlichkeitsrechnung. -Wien, 1884. 16 s.
In: Masaryk, T.G.: Přednášky a studie z let 1882-1884. - (Ed. Polák, S.; Brabec, J.). - Praha, Ústav T.G. Masaryka 1998. - S. 53-59. - (Spisy T.G. Masaryka. 17).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/1131

057859 - MSU-R 990172 CZ cze J
Polák, S.
Vzpomínka na Jiřího Tywoniaka.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 36, 133-137 (1998).

057861 - MSU-R 990174 RIV CZ cze J
Rataj, J.
Zapomenutá konzervativní revoluce 1938.
Nová přítomnost, 1998 [10] 20-21 (1998).

065997 - MSU-R 990046 CZ cze J
Rataj, J.
Jana Holzera schopnost a vůle vnímat.
Proglas, 9 [9-10] 33-36 (1998).

050121 - MSU-R 980119 RIV CZ cze J
Rychlík, J.
K problematice tzv. slovenského buržoasního nacionalismu.
Slovanské historické studie, 24, 1-25 (1998).

050122 - MSU-R 980121 SK sla N
Rychlík, J.
Svedectvo a rozpaky historika.
Slovenské listy, 9 [3] 24-25 (98.00.00).

057840 - MSU-R 990153 CZ sla N
Rychlík, J.
O Stalinovi, Benešovi a šakaloch v historickej publicistike.
Historická revue, 9 [7] 24-25 (1998).

057841 - MSU-R 990154 RIV CZ cze J
Rychlík, J.
Komu patřilo Československo.
Nová přítomnost, 1 [10] 14-16 (1998).

057842 - MSU-R 990155 CZ cze N
Rychlík, J.
Mohlo se Československo v roce 1938 ubránit?
Lidové noviny. Orientace, 11 [238] 19 (98.10.10).

057843 - MSU-R 990156 RIV UA ukr C
Rychlík, J.
T.G. Masaryk, Rosija ta ukrajinske pytannja (1917-1923 rr.).
In: T.G. Masaryk i nova Evropa. - Kyjiv, Mižnarodnyj naukovo-techničnyj universytet 1998. - S. 34-42.
[Masarykivski čytannja. Kyjiv (UA), 98.04.07-98.04.08]

057844 - MSU-R 990157 RIV CZ cze C
Rychlík, J.
První Československá republika v slovenské l'udácké a neol'udácké historiografii.
In: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. - Praha, Historický ústav AV ČR 1998. - S. 73-87.
[Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha (CZ), 97.11.18]

057845 - MSU-R 990158 RIV SK cze B
Rychlík, J.
Češi a Slováci ve 20. století. Československé vztahy 1945-1992. Bratislava, Academic Electronic Press 1998. - 554 s.

057846 - MSU-R 990159 RIV CZ cze M
Rychlík, J.
Slovenská otázka v Československu.
In: Národ žije. - Praha, ČSBS 1998. - S. 74-86.

057847 - MSU-R 990160 RIV CZ cze J
Rychlík, J.
Proces s Jozefem Tisem v roce 1947.
Český časopis historický, 96 [3] 574-601 (1998).

057848 - MSU-R 990161 RIV SK sla J
Rychlík, J.
Zápisky Jána Lichnera z väzenia.
Historický časopis, 46 [1] 99-128 (1998).

057849 - MSU-R 990162 RIV CZ cze C
Rychlík, J.
Český fašismus v meziválečném období a po roce 1939.
In: Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. - Brno, Konvoj 1998. - S. 181-188.
[Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Luhačovice (CZ), 97.08.25-97.08.26]

057850 - MSU-R 990163 CZ cze K
Rychlík, J.
Vznik československé federace.
In: Česko-slovenské vzťahy. Slovensko-české vzťahy. Libereckýseminář 1996, 1997. - Liberec, Technická univerzita v Liberci 1998. - S. 129-138.
[Česko-slovenské vzťahy. Slovensko-české vzťahy. Liberec (CZ), 96.00.00-97.00.00]

057851 - MSU-R 990164 CZ cze K
Rychlík, J.
Rozpad Československa 1989-1992.
In: Česko-slovenské vzťahy. Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1996, 1997. - Liberec, Technická univerzita v Liberci 1998. - S. 139-147.
[Česko-slovenské vzťahy. Slovensko-české vzťahy. Liberec (CZ), 96.00.00-97.00.00]

057852 - MSU-R 990165 CZ cze D
Rychlík, J.
Češi a Slováci ve 20. století. Československé vztahy 1945-1992. 2. díl. Praha, Masarykův ústav AV ČR 1998. - 353 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11