ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

075832 - UEK-B 20000089 RIV CZ eng C
Acosta, M.
Soil CO2 efflux in a Norway spruce forest stand.
In: Mendel net 2000 - Brno, Ediční středisko MZLU v Brně 2000. - S. X.
[Mendel net 2000. Brno (CZ), 00.06.02]

075829 - UEK-B 20000086 CZ cze N
Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Kdo jsou návštěvníci zimní Šumavy a jak využívají služeb NP Šumava.
Šumava-čtvrtletník správy CHKO a NP Šumava, 5 [Zima 00] 12-13 ( 2000).

072320 - UEK-B 20000094 SK cze J
Boháč, J.
Senioři v ČR a kulturní krajina.
Životné prostredie, 6, 297-298 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

101225 - UPB-H 20033060 SIGLE CZ eng A
Boháč, J. - Jedlička, P. - Frouz, J.
Changes in communities of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) during secondary succession in abandoned fields.
In: XIII. International Colloquium on Soil Zoology, Abstracts. - Praha, ICARIS 2000. - S. 162.
[International Colloquium on Soil Zoology /13./. České Budějovice ( CZ), 00.08.14-00.08.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

075798 - UEK-B 20000036 RIV SK eng J
Brossaud, J. - Marek, M.
Field measurements of carbon dioxide efflux from soil and woody tissues in a Norway spruce forest stand.
Ekologia (Bratislava), 19 [3] 245-250 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

075827 - UEK-B 20000084 RIV SK cze J
Cudlín, P. - Novotný, R. - Chmelíková, E.
Retrospektivni sledovani pusobeni stresovych faktoru na horske smrkove ekosystemy.
Zivotne prostredie, 34 [2] 98-102 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/1147

075813 - UEK-B 20000053 RIV FI eng M
Cudlín, P. - Novotný, R. - Chmelíková, E.
Crown structure transformation and response of Norway spruce forests to multiple stress impact.
In: Spruce monocultures in Central Europe-Problems and prospects. - (Ed. Klimo, E.; Hager, H.; Kulhavý, J.). - Joensnn, European Forest Institute 2000. - S. 103-113.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083328 - UEK-B 20013073 CZ cze K
Cudlín, P. - Šerá, B. - Pechanec, V.
Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části řeky Moravy.
In: Sborník přízpěvků z workshopu 2000 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného dne 22. listopadu 2000 v Praze. - (Ed. Patera, A.; Váška, J; Jakubíková, A.). - Praha, Cicero Ostrava 2000. - S. 261-272.
[Workshop 2000 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného dne 22. listopadu 2000 v Praze. Praha (CZ), 00.11.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083327 - UEK-B 20013072 CZ cze K
Cudlín, P. - Zemek, F. - Heřman, M. - Kovář, P.
Hodnocení podmínek vzniku extrémních hydrologických jevů v krajině metodami hydrologického modelování a GIS.
In: Sborník přízpěvků z workshopu 2000 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného dne 22. listopadu 2000 v Praze. - (Ed. Patera, A.; Váška, J; Jakubíková, A.). - Praha, Cicero Ostrava 2000. - S. 261-272.
[Workshop 2000 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného dne 22. listopadu 2000 v Praze. Praha (CZ), 00.11.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

068731 - UEK-B 20000032 RIV NL eng M
Cudlínová, E. - Lapka, M. - Boháč, J.
The regional scope of implementing global ecological integrity: The Šumava mountains.
In: Implementing ecological integrity restoring regional and global environmental and human health. - (Ed. Crabbé, P.; Holland, A.; Ryszkowski, L.; Westra, L.). - Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers 2000. - S. 89-100.
Grant: PECO(XC) CIPD 35 10p1920245 (land, culture and crisis), ME 052; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

068723 - UEK-B 20000024 RIV SK cze J
Cudlínová, E. - Těšitel, J.
Marginální oblasti-indikátory trvale udržitelného rozvoje.
Životné prostredie, XXXIV [1] 10-15 (2000).

072608 - UPB-H 20003058 CZ cze K
Elhottová, D. - Šantrůčková, H. - Picek, T. - Tříska, J. - Šantrůček, J. - Květoň, J. - Šimková, M.
Výhody hydroponické kultivace rostlin pro studium interakcí v rhiyosféře.
In: Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. - České Budějovice, Ústav půdní biologie AVČR 2000. - S. 39-42.
[Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. České Budějovice (CZ), 00.02.08-00.02.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1083
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

072644 - UPB-H 20003094 RIV CZ eng C
Elhottová, D. - Tříska, J. - Lukešová, A.
Soil Cyano bacteria - a source of polyunsaturated fatty acids in soil food chains.
In: Sborník 52. sjezdu chemických společností. - České Budějovice, CHLSAC 2000. - S. 984-985.
[Sjezd chemických společností /52./. České Budějovice (CZ), 2000.09.17-2000.09.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/P033
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

072598 - UPB-H 20003045 RIV US eng J
Elhottová, D. - Tříska, J. - Petersen, S. O. - Šantrůčková, H.
Analysis of poly-beta-hydroxybutyrate in environmental samples by GC-MS/MS.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 367, 157-164 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1083; GA ČR(CZ) GA526/99/P033
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:1.213(92) 0.973(93) 0.975(94) 1.065(95) 1.038(96) 1.398(97) 1.513(98) 1.428(99) 1.418(00) 1.649(01) 1,948(02) 1.924(03) ]

083330 - UEK-B 20013075 RIV SIGLE CZ eng C
Govindjee, J. - Nedbal, L.
Seeing is believing.
In: 3rd Regional Photosynthesis Workshop. - Praha, Photosynthetica 2000. - S. 481-482.
[The Chlorophyll Fluorescence Imaging and its Application in Plant Science and Technology.. Lipno/Sumava (CZ), 00.01.06-00.01.11 (WRD)]

075790 - UEK-B 20000061 RIV CZ eng J
Havránková, K. - Janouš, D.
Analysis of the air flow above the mountain spruce stand in the locality Bílý Kříž in moravian-silesian Beskyds during the veg.season 1999.
Zpravodaj Beskydy, - [13] 71-76 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA AV ČR(CZ) IBS6087005; -(XE) EVK2-CT-1999-00032

075792 - UEK-B 20000063 CZ eng C
Havránková, K. - Janouš, D.
The impact of the atmospheric flow on the physiological processes on mountain spruce stand in the locality Bílý Kříž.
In: Bioklimatológia a životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrašovič, M.; Dunajský, E.). - Košice, - 2000. - S. -.
[Konferencia SBKS a ČBKS. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: -(XE) EVK2-CT-1999-00032

075791 - UEK-B 20000062 CZ cze K
Havránková, K. - Janouš, D. - Hrtúsová, J.
Toky látek mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry měřené eddy-kovariančním systémeme.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme póda-rastlina-atm. - (Ed. Majerčák, J.; Hurtalová, T.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2000. - S. -.
[VIII.posterový deň. Bratislava (SK), 00.11.16]
Grant: -(XE) EVK2-CT-1999-00032

075810 - UEK-B 20000049 RIV NL eng J
Holoubek, I. - Kořínek, P. - Šeda, Z. - Schneiderová, E. - Holoubková, I. - Pacl, A. - Tříska, J. - Cudlín, P. - Čáslavský, J.
The use of mosses and pine needles to detect persistent organic poluutants at local and regional scales.
Environmental Pollution, 109, 283-292 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA511/95/1060
[Impact factor:1.094(91) 1.160(92) 1.302(93) 1.159(94) 1.467(95) 1.506(96) 1.267(97) 1.126(98) 1.078(99) 1.121(00) 1.560(01) 1,942(02) 2.002(03) ]

075817 - UEK-B 20000073 SK eng C
Hrtúsová, J. - Janouš, D.
Energetická bilance horského smrkového porostu.
In: Bioklimatológia a životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrašovič, M.; Dunajský, E.). - Košice, SBKS,ČBKS 2000. - S. -.
[Bioklimatologická konference /13./. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289

075819 - UEK-B 20000075 RIV CZ eng J
Hrtúsová, J. - Janouš, D. - Havránková, K.
Fluxes of CO2 betwee a Norway spruce stand and boundary layer of the atmosphere determined by the direct measurement and with a mathematical model.
Zpravodaj Beskydy, - [13] 83-88 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561

075821 - UEK-B 20000078 SK sla K
Hurtalová, T. - Matějka, F. - Rožnovský, J. - Janouš, D. - Havránková, K.
Charakteristiky turbulence vzduchu nad mladym smrekovym porastom.
In: Bioklimatológia a životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrašovič, M.; Dunajský, E.). - Košice, SBKS,ČBKS 2000. - S. X.
[Bioklimatologická konference /13./. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289

075800 - UEK-B 20000038 RIV CZ eng J
Janouš, D. - Pokorný, R. - Brossaud, J. - Marek, M.
Long-term effects of elevated CO2 on woody tissues respiration of Norway spruce studied in open-top chambers.
Biologia Plantarum, 43 [1] 41-46 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA MŠk(CZ) OK 127
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95)0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00)0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

092756 - UEK-B 20020064 RIV FI eng M
Janouš, D. - Vinš, B.
The Czech Republic.
In: Expert Assessments on the Likely Impacts of Climate Change on Forests and Forestry in Europe. - (Ed. Kellomaki, S.; Karjalainen, T.; Mohren, F.; Lapvetelainen, T.). - 34Joensuu, European Forest Institute 2000. - S. 120.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

075807 - UEK-B 20000046 RIV DE eng J
Kierdorf, H. - Kierdorf, U. - Richards, A. - Sedláček, F.
Disturbed Enamel Formation in Wild Boars (Sus scrofa L.) From Fluoride Polluted Areas in Central Europe.
Anatomical Record, 259, 12-24 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 2.019(03) ]

075806 - UEK-B 20000045 RIV CZ eng J
Koudela, B. - Šumbera, R. - Sedláček, F.
Eimeria burdai sp.n. (Apicomplexa:Eimeriidae), a new parasite species from subterranean African silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus.
Folia Parasitologica, 47, 97-99 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:A22/98:Z6-087-904
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

070244 - UFCH-W 20000285 CZ cze A
Krýsová, H. - Krýsa, J. - Hubáčková, J. - Tříska, J. - Růžičková, K. - Jirkovský, J.
Fotokatalytická degradace atrazinu v povrchových vodách.
In: Sjezd chemických společností. (Supplement 9 - Chemické Listy). - České Budějovice, Česká chemická společnost 2000. - S. 993-994.
[Sjezd chemických společností /52./. České Budějovice (CZ), 00.09.17-00.09.20]
Výzkumný záměr: CEZ:A54/98:Z4-040-9-ii

075794 - UEK-B 20000066 RIV FR eng C
Kubizňáková, J.
Determination and sapling of fog and cloud water in the Krkonoše mountains national park, Czech Republic.
In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. - (Ed. Elias, V.; Litlewood, I.G.). - Paris, UNESCO 2000. - S. 73-82.
[INP/UNESCO-ERB.. CZ (CZ), 98.09.22-98.09.24]
Výzkumný záměr: CEZ:CIPA-CT-93-0071 DG-12SHMÚ

075828 - UEK-B 20000085 CZ cze K
Kubizňáková, J.
Vývoj a trendy atmosférické depozice do lesních ekosystémů.
In: Monitoring lesů v České Republice. - (Ed. Uhlirova, H.; Sramek, V.). - Praha, VULHM 2000. - S. 77-80.
[Monitoring lesů v ČR. Praha (CZ), 00.11.15]
Výzkumný záměr: CEZ:A22/98:Z6-087-904

075708 - UOCHB-X 20000173 CZ eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Macek, T. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Macková, M.
Metabolism of polychlorinated biphenyls by plant cells and analysis of the products.
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. - Praha, - 2000. - S. 102.
[International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe /5./. Praha (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

083312 - UEK-B 20013052 RIV NL eng J
Kučerová, P. - Macková, M. - Chromá, L. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Demnerová, K. - Macek, T.
Metabolism of polychlorinated biphenyls by Solanum nigrum hairy root clone SNC-90 and analysis of transformation products.
Plant and Soil, 225, [-] 109-115 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1628; GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.706(91) 0.954(92) 1.007(93) 0.714(94) 0.999(95) 1.396(96) 1.193(97) 1.216(98) 1.281(99) 1.218(00) 1.229(01) 1,290(02) 1.594(03) ]

069183 - UOCHB-X 20000106 CZ eng A
Kučerová, P. - Macková, M. - Macek, T. - Chromá, L. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Demnerová, K.
Plants as a tool for removal of environmental pollutants.
Chemické listy, 94 [8] 724 (2000).
[Biochemický sjezd /17./. Praha (CZ), 00.09.07-00.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1628; GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

068722 - UEK-B 20000023 RIV SK cze J
Kušová, D. - Bartoš, M.
Krajina v česko-rakouském pohraničí deset let po pádu železné opony.
Životné prostredie, 34 [1] 20-25 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725; GA MŠk(CZ) VS96072

068721 - UEK-B 20000022 RIV GR eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Democracy ekology and Economy.
Diotima. Review of philosphical reserch. Hénologie 28/2000, - [ 28] 173-177 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052

068728 - UEK-B 20000029 RIV AT eng C
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Ecological farmers as respectives of social basis for future sustainability - a practical example from czech agriculture.
In: ESEE 2000 conference proceedings (CD-R). - (Ed. Vienna University of economics and business admistration., Vídeň, Vienna University of economics and business administration. 2000. - - s.
[ESEE 2000 conference. Vídeň (AT), 00.05.03-00.05.06]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052

068727 - UEK-B 20000028 CZ eng/fre G
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Maxa, J.
The Nature of human beings in the cosmoc (CD-R)./Proceedings of the 11th IACP congress). České Budějovice, Ústav ekologie krajiny AV ČR 2000. - - s.
[IACP CONGRESS "Cosiyos nad Philosophy" /11./. Praha (CZ), 00.05.27-00.05.30]

068720 - UEK-B 20000021 RIV CZ cze B
Lapka, M. - Gottlieb, M.
Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. (Ed. Studie 22 svazek, Praha, Sociologické nakladatelství (Slon) 2000. - 120 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/0082

073444 - UOCHB-X 20000248 RIV DE eng C
Macek, T. - Kučerová, P. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Demnerová, K. - Macková, M.
Transformation of polychlorinated biphenyls by plant cells.
In: Proceedings of the Seventh International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil. Contaminated Soil 2000. - London, Thomas Telford Publishing 2000. - S. 1313-1314.
[Contaminated Soil 2000. International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil /7./. Leipzig (DE), 00.09.18-00.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1628
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

075706 - UOCHB-X 20000171 CZ eng A
Macek, T. - Kučerová, P. - Chromá, L. - Nováková, H. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N.
Natural induction of PCBs biodegradation by plant compounds present in root exudates.
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. - Praha, - 2000. - S. 147.
[International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe /5./. Praha (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

073445 - UOCHB-X 20000249 RIV DE eng C
Macková, M. - Chromá, L. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Nováková, H. - Macek, T.
Induction of bacterial PCB degradation pathway by natural compounds of plant origin.
In: Proceedings of the Seventh International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil. Contaminated Soil 2000. - London, Thomas Telford Publishing 2000. - S. 1315-1316.
[Contaminated Soil 2000. International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil /7./. Leipzig (DE), 00.09.18-00.09.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

069184 - UOCHB-X 20000107 CZ eng A
Macková, M. - Macek, T. - Chromá, L. - Kučerová, P. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Nováková, H. - Demnerová, K.
Bacterial PCB degradation induced by natural compounds of plant origin.
Chemické listy, 94 [8] 725 (2000).
[Biochemický sjezd /17./. Praha (CZ), 00.09.07-00.09.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901; DFG(DE) 436TSE113/35/0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

083333 - UEK-B 20013079 RIV CZ cze J
Malenovský, Z. - Cudlín, P. - Zemek, F.
Vzájemné vztahy faktorů a složek horských smrkových ekosystémů v krkonoších analyzované metodou "MINI GIS".
OPERA CORCONTICA, 36, [-] 492-498 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

075801 - UEK-B 20000040 CZ eng I
Marek, M. - Hanousková, I. - Vlčková, Z. - Heřman, M.
Report 1996-1999. České Budějovice, Ústav ekologie krajiny AV ČR 2000. - 84 s.
Grant: GA AV ČR(XC) vnitřní projekt ÚEK

075789 - UEK-B 20000060 RIV CZ cze J
Marek, M. - Pokorný, R. - Šprtová, M.
Zhodnocení fyziologické a růstové aktivity odrostů smrku po přesazení.
Journal of Forest Science., 46 [2] 91-96 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA MŠk(CZ) VS96077

075818 - UEK-B 20000074 SK eng C
Marková, I. - Janouš, D.
Transitace korunové vrstvy mladého smrkového porostu.
In: Bioklimatológia a životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrášovič, M.; Dunajský, E.). - Košice, SBKS,ČBKS 2000. - S. -.
[Bioklimatologická konferencia /13./. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289

075815 - UEK-B 20000071 SK cze K
Marková, I. - Janouš, D. - Pavelka, M.
Změna podílu far v globální radiaci v mladém horském smrkovém porostu.
In: Bioklimatologia životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrášovič, M.; Dunajský, E.). - Bratislava, - 2000. - S. -.
[Bioklimatologická konference /13./. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561

075820 - UEK-B 20000076 RIV CZ eng J
Marková, I. - Janouš, D. - Pavelka, M.
Transmittance of the Norway spruce canopy.
Zpravodaj Beskydy, x [13] 63-70 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485

075814 - UEK-B 20000070 RIV SK sla M
Matějka, F. - Hurtalová, T. - Rožnovský, J. - Janouš, D.
Vplyv mladého smrkového porastu na prilahlů vrstvu vzduchu.
In: Vplyv malého smrkového porastu na prilahlú vrstvu vzduchu. - Bratislava, Polygrafia SAV 2000. - S. 1-92.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) 2/7064/20

075822 - UEK-B 20000079 SK sla K
Matějka, F. - Hurtalová, T. - Rožnovský, J. - Janouš, D.
Mickroklimaticke ucinky mladeho smrekoveho porastu.
In: Bioklimatologia a zivotne prostredie. - (Ed. Krajnak, M.; Ondrasovic, M.; Dunajsky, E.). - Kosice, - 2000. - S. -.
[Bioklimatologicka konferencia /13./. Kosice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; VEGA(XX) 2/7064/20

075795 - UEK-B 20000067 CZ eng K
Mráček, A. - Urban, O. - Marek, M.
The influence density of stand info photosynthetic characteristic of Norway spruce in long-term impact of elevate CO2.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosfera. - (Ed. Majerčák, J.). - -, Ústav hydrológie SAV 2000. - S. X.
[VIII. posterový deň s medzinárodnou účasťou.. Bratislava (SK), 00.11.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085

075783 - UEK-B 20000054 CZ cze K
Náhlík, J. - Cudlín, P. - Zemánková, K.
Hodnocení morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého užitím elektronové řádkovací mikrospie.
In: ERA 2000. - (Ed. Holoubek, I.). - Brno, Masarykova Univerzita Brno 2000. - S. 110-113.
[ERA 2000.. Brno (CZ), 00.03.13-00.03.15]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/14/95

083267 - UEK-B 20013005 RIV NL eng J
Nedbal, L. - Soukupová, J. - Kaftan, D. - Whitmarsh, J. - Trtílek, M.
Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light.
Photosynthesis Research, 66 [1 - 2] 3-12 (2000).
[Impact factor:2.469(91) 3.017(92) 2.664(93) 2.903(94) 2.964(95) 2.947(96) 1.948(97) 1.689(98) 1.714(99) 1.633(00) 1.739(01) 1,567(02) 2.239(03) ]

083266 - UEK-B 20013004 RIV CZ eng J
Nedbal, L. - Soukupová, J. - Writmarsh, J. - Trtílek, M.
Postharvest imaging of chlorophyll fluorescence from lemons can be used to predict fruit quality.
Photosynthetica, 38 [4] 571-579 (2000).
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

075831 - UEK-B 20000088 RIV AU eng J
Pokorný, R.
Sap Flux Simulation and Tree Transpiration Depending on Tree Position within Stand of Different Densities.
Phyton, 40 [4] 157-162 (2000).
[Root-soil interactions in trees. Gozd Martuljek (SI), 99.09.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289

075799 - UEK-B 20000037 RIV CZ eng J
Pokorný, R. - Marek, M.
Test of accuracy of LAI estimation by LAI-2000 under artificially changed leaf to wood area proportions.
Biologia Plantarum, 43 [4] 537-544 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

084063 - BU-J 20010548 RIV CZ eng J
Prach, K. - Bufková, I. - Zemek, F. - Heřman, M. - Mašková, Z.
Grassland vegetation in the former military area Dobrá Voda, the Šumava National Park.
Silva Gabreta, 5, 101-112 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1410
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908; CEZ:AV0Z6087904

075808 - UEK-B 20000047 CZ cze J
Sedláček, F. - Heřman, M. - Kierdorf, H. - Kierdorf, U. - Mužík, R. - Zemek, F.
Výskyt fluorózy u spárkaté zvěře na našem území.
Svět myslivosti, 1, 6-7 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

075802 - UEK-B 20000041 RIV GB eng M
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Cells-Isolation:magnetic techniques.
In: Encyclopedia of separation science. - (Ed. Wilson, I.D.; Adlard, T.R.; Poole, C.F.; Cook, M.). - London, Academic press 2000. - S. 1-7000.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

075803 - UEK-B 20000042 RIV GB eng M
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Biologically active compounds and xenobiotics:Magnetic affinity separations.
In: Encyclopedia of separtion science. - (Ed. Wilson, I.D.; Adlard, T.R.; Poole C.F., Cook, M.). - London, Academic Press 2000. - S. 1-7000.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

068732 - UEK-B 20000033 RIV NL eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
One-step partial purification of Solanum tuberosum tuber lectin using magnetic chitosan particles.
Biotechnology Letters, 22 [11] 941-945 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

075833 - UEK-B 20000090 CZ cze K
Šalanská, P.
Xylémový tok jedinců smrku ztepilého (Picea abies /L/ Karst).
In: Mendel net 2000 - Brno, Ediční středisko MZLU v Brně 2000. - S. X.
[Mendel net 2000. Brno (CZ), 00.06.02]

075796 - UEK-B 20000068 CZ cze C
Šalanská, P. - Pokorný, R.
Sap flow rate of Norway spruce stems(Picea abies L. Karst).
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosfera. - (Ed. Majerčák, J.; Hurtalová, T.). - -, Ústav hydrológie SAV 2000. - S. x.
[VIII.posterový deň s medzinárodnou účasťou.. Bratislava (SK), 00.11.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485

075797 - UEK-B 20000069 XX eng C
Šalanská, P. - Pokorný, R.
Sap flux of Norway spruce trees and its dependece on various microclimaric factors.
In: Bioklimatológia a životné prostredie. - (Ed. Krajňák, M.; Ondrašovič, M.; Dunajský, E.; Nejedlík, P.). - -, SBKS, ČBKS 2000. - S. -.
[XIII.bioklimatologická konferencia SBKS a ČBKS. Košice (SK), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289

072319 - UEK-B 20000093 RIV SK eng J
Šerá, B. - Falta, V. - Cudlín, P. - Chmelíková, E.
Contribution to knowledge of natural growth and developmentof mountain Norway spruce seedlings.
Ekológia, 4, 420-434 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

068734 - UEK-B 20000035 RIV CZ cze J
Šprtová, M. - Marek, M.
Fotosyntetická charakteristika buku (fagus sylvatica) pod vlivem zvýšené UV-B radiace.
Zpravodaj Beskydy, 13, 89-94 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087902; GA MŠk(CZ) OC E6.10

068725 - UEK-B 20000026 RIV DE eng J
Šprtová, M. - Marek, M. V. - Nedbal, L.
Effect of enhanced UV-B radiation on chlorophyll a fluorescence parameters in Norway spruce needles.
Journal of plant physiology, 156, 234-241 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/1257; GA MŠk(CZ) VS96077
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

068716 - UEK-B 20000017 RIV CZ eng J
Šprtová, M. - Marek, M. - Janouš, D.
Enhanced UV-B radiation:a possible new harmfull environmental factor of Norway spruce (Picea abies (L.) karst) photosynthesis.
Ekológia (Bratislava), 19 [1] 35-47 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087902; GA MŠk(CZ) VS96077
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083326 - UEK-B 20013071 RIV US eng J
Šprtová, M. - Nedbal, L. - Marek, V. M.
Effect of Enhanced UV-B Radiation on Chlorophyll a Fluorescence Parameters in Norway Spruce Needles.
Journal of Plant Physiology, 156 [2] 234-241 (2000).
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

068729 - UEK-B 20000030 CZ cze K
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Dotační tituly a možnosti změn struktury krajiny.(případová studie pravého břehu Lipná).
In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. - (Ed. Hasman, M.; Říha, J.; Šittler, B.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2000. - S. 202-203.
[Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor (CZ), 00.03.22-00.03.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725; 960 72(US) RSS 358/1999; GA MŠk(CZ) VS96072

075809 - UEK-B 20000048 CZ cze K
Tříska, J. - Cudlín, P. - Gabriel, J. - Baldrian, P.
Biomonitoring znečištění ovzduší pomocí dřevokazných hub a jehličí smrku ztepilého na příměstských, zemědělských a lesních plochách regionu Zlín.
In: Era 2000. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Tisk vydavatelství MU Brno 2000. - S. 59-64.
[ERA 2000. Brno (CZ), 00.03.12-00.03.15]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/340/1/96

075824 - UEK-B 20000081 CZ cze K
Uhliarova, S. - Skrdla, P. - Pouska, V. - Lepšová, A.
Mrtva drevni hmota a jeji vyznam pro obnovu lesa.
In: Monitoring,vyzkum a management ekosystemu Narodniho Parku Sumava. - (Ed. Podrazsky, V.; Vacek, S.; Ulbrichtova, I.). - Kostelec nad Černými lesy, Česká zemědelská univerzita 2000. - S. 81-87.
[Celostatni konference. Kostelec n. Cernymi lesy (CZ), 99.12.01-99.12.02]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389

068714 - UEK-B 20000015 RIV CZ eng J
Urban, O. - Marek, M. - Janouš, D.
Long-term influence of elevated atmospheric CO2 concentration is responsible for down-regulation of Norway spruce photosynthesis.
Ekológia (Bratislava), 19 [1] 24-34 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96077
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

068733 - UEK-B 20000034 RIV CZ eng J
Urban, O. - Pokorný, R. - Šalanská, P.
Seasonal dynamic of specific leaf area and specific branch area in picea abies trees.
Zpravodaj Beskydy, - [13] 157-160 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085

075830 - UEK-B 20000087 RIV DE eng J
Vrchotová, N. - Tříska, J. - Šiffel, P.
Quenching of chlorophyll a fluorescence in the micellar system containing selected aromatic compounds.
Fresenius Environmental Bulletin, 9, 751-758 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA511/95/1060; GA ČR(CZ) GA206/97/0325; GA MŽP(CZ) MR/340/1/96
[Impact factor: 0.225(99) 0.277(00) 0.297(01) 0,309(02) 0.325(03) ]

068708 - UEK-B 20000009 RIV GB eng J
Zacharda, M.
New species of the rhagidiid genus Foveacheles/Acri:Prostigmata:Eupodoidea/ with a lyrifissure-like structure on the chelicerae.
Journal of Natural History, 34, 247-265 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.439(91) 0.474(92) 0.321(93) 0.556(94) 0.579(95)0.595(96) 0.558(97) 0.588(98) 0.597(99) 0.611(00)0.619(01) 0,589(02) 0.497(03) ]

068719 - UEK-B 20000020 RIV GB eng J
Zacharda, M.
New species of the genus Troglocheles /Acari:Prostigmata:Rhagidiidae/ from Oetztal Alps, Tyrol, with a key to adult species of the genus.
Journal of Natural History, 34, 463-478 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.439(91) 0.474(92) 0.321(93) 0.556(94) 0.579(95) 0.595(96) 0.558(97) 0.588(98) 0.597(99) 0.611(00) 0.619(01) 0,589(02) 0.497(03) ]

075793 - UEK-B 20000065 RIV FR eng J
Zacharda, M.
A new species of the genus Evadorhagidia (Acari:Prostigmata:Rhagidiidae) from talus ecosystems, with a key to the world species of the genus.
Acarologia, XL [4] 373-383 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

075804 - UEK-B 20000043 RIV GB eng J
Zacharda, M.
New and little-know species of Rhagidiidae from talus ecosystems, in the Czech Republic and Austria.
Journal of Zoology, 251, 105-118 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307
[Impact factor:0.831(91) 0.871(92) 0.806(93) 0.770(94) 0.646(95)0.825(96) 0.852(97) 0.942(98) 0.958(99) 1.024(00)1.093(01) 1,057(02) 1.175(03) ]

075805 - UEK-B 20000044 CZ cze B
Zacharda, M.
Když rostliny stůňou. Kalendář ochrany rostlin. Praha, Víkend 2000. - 77 s.

075784 - UEK-B 20000055 CZ cze K
Zemánková, K. - Náhlík, J. - Cudlín, P.
Variabilita morfologické kvality stomatálního vosku jehličí na větvi smrku ztepilého.
In: ERA 2000. - (Ed. Holoubek, I.). - Brno, Masarykova Univerzia Brno 2000. - S. 114-117.
[ERA 2000. Brno (CZ), 00.03.13-00.03.15]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/14/95

083323 - UEK-B 20013068 CZ cze K
Žaloudík, J.
Model geoinformačního systému pro potřeby prostorové analýzy odtokových a transportních procesů v povodí Divoké A Tiché Orlice (účelový monitoring a digitální databáze GIS modelových povodí).
In: Sborník příspěvků z Workshopu 2000 grantového projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích". - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, Klub techniků ČSVTS, FSv ČVUT Praha 2000. - S. 149-156.
[Workshop 2000 grantového projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích".. Klub techniků ČSVTS Praha (CZ), 00.11.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

075826 - UEK-B 20000083 RIV CZ cze J
Žaloudík, J. - Suchý, H.
Vodní nádrž v ohroženi? Využití DPZ a GIS při hodnocení transportnich procesu v povodich.
GEOinfo, - [1] 6-11 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1710

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11