ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

082226 - UGN-S 20013153 CZ cze I
Bezuško, P. - Kolcun, A. - Konečný, P. - Konečný, P. - Kožušníková, A. - Marečková, K. - Martinec, P. - Ščučka, J. - Vavro, M.
Stabilitní řešení tělesa nově ukládaného odvalu Dolu Kateřina. Ostrava, ÚGN AVČR 2000. - 23 s.

075598 - UGN-S 20003057 RIV SK cze C
Bláha, P. - Duras, R. - Mueller, K.
Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi.
In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 122-124.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]

075585 - UGN-S 20003044 CZ eng K
Blaheta, R.
Space decomposition Methods: Displacement decomposition, composite Grid Finite elements and overlapping domain decomposition.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 2000. - S. 7-16.
[Moderní matematické metody v inženýrství/9./. Dolní Lomná (CZ), 00.05.31-00.06.02]

075655 - UGN-S 20003090 RIV SK sla C
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Jakl, O. - Kohut, R. - Kolcun, A. - Starý, J.
Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike.
In: Geomechanika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. Zborník. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 146-148.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; COPERNICUS(XE) KIT977006

075638 - UGN-S 20003073 RIV CH eng C
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Kohut, R.
Iterative methods for composite grid finite element analysis.
In: 16th IMACS World Congress 2000 on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation. - Lausanne, École polytechnique Féderale de Lausanne 2000. - S. 1.
[IMACS World Congress 2000 on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation/16./. Lausanne (CH), 00.08.21-00.08.25]

075589 - UGN-S 20003048 RIV SK eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Library of parallel PCG Solvers for Problems of geomechanics.
In: Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters. - (Ed. Handlovičová, A.). - Bratislava, Slovak University of Technology 2000. - S. 388-398.
[Algoritmy 2000/15./. Podbanské (SK), 00.09.10-00.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; GA MŠk(CZ) LB98273; GA MŠk(CZ) LB98212
Výzkumný záměr: CEZ:MSM272400019

075586 - UGN-S 20003045 CZ cze K
Byczanski, P.
Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01".
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 2000. - S. 22-25.
[Moderní matematické metody v inženýrství/9./. Dolní Lomná (CZ), 00.05.31-00.06.02]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 383; GA ČR(CZ) GA105/99/1229

075612 - UGN-S 20003018 CZ cze K
Byczanski, P.
Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08".
In: Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000. - Praha, Humusoft 2000. - S. 61-66.
[MATLAB 2000/8./. Praha (CZ), 00.11.01]

075646 - UGN-S 20003081 RIV CZ cze C
Čápová, D. - Javůrková, M. - Kaláb, Z.
Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 117-125.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075603 - UGN-S 20003062 RIV CZ cze J
Častová, N. - Kaláb, Z.
Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada hornicko-geologická, 46 [1] 9-19 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233
Výzkumný záměr: CEZ:MSM272400019

075608 - UGN-S 20003067 CZ cze I
Čumpl, J. - Hájek, A. - Holéczy, D. - Pech, E. - Bezuško, P. - Hortvík, K. - Konečný, P. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Geomechanický model ložisek v rudném poli Rožná - Olší s ohledem na ukončení exploatace. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 112 s.

075645 - UGN-S 20003080 RIV CZ eng C
Dubiel, R. - Idziak, F. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 217-222.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075573 - UGN-S 20003031 RIV DE ger C
Fluegel, C. - Martinec, P. - Motyková, K. - Wagner, U.
Zur Herkunft der germanischen Keramik vom Auerberg.
In: Beitraege zur germanischen Keramik zwischen Donau und Teutoburger Wald. - (Ed. Biert, S.). - Bonn, Rudolf Habelt 2000. - S. 75-82. - (Kolloquien zur Vor - und Fruehgeschichte. 4).
[Kolloquium zur Germanischen Keramik des 1. -5. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. (DE), 98.04.17-98.04.18]

075214 - UGN-S 20003072 RIV CZ cze C
Foldyna, J. - Jekl, P. - Nováková, D. - Sitek, L. - Vašek, J.
Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů.
In: Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference. - Brno, VUT 2000. - S. 69-74.
[Experimentální analýza napětí /38./. Třešť (CZ), 2000.06.06-2000.06.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086801; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075211 - UGN-S 20003069 RIV AU eng C
Foldyna, J. - Martinec, P. - Sitek, L.
Testing of industrial types of abrasives for abrasive water jet cutting.
In: Proceedings of the 6th Pacific Rim International Conference on water jet technology, 9-11 October, 2000, Sydney, Australia. - (Ed. Dunn, P.G.). - -, Centre for Mining Technology a. Equipment 2000. - S. 143-147.
[Water Jet Technology /6./. Sydney (AU), 2000.10.09-2000.10.11]
Grant: INCO-COPERNICUS(XE) IC15-CT98-0821; GA AV ČR(CZ) KSK1042603

075212 - UGN-S 20003070 RIV AU eng C
Foldyna, J. - Sitek, L.
Methodology of evaluation of nozzle for high - speed water jet generation.
In: Proceedings of the 6th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology, 9-11 October, 2000, Sydney, Australia. - (Ed. Dunn, P.G.). - -, Centre for Mining Technology a. Equipment 2000. - S. 127-131.
[Water Jet Technology /6./. Sydney (AU), 2000.10.09-2000.10.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235; GA AV ČR (CZ) KSK1012601

075606 - UGN-S 20003065 RIV CZ cze J
Hájek, A. - Hortvík, K. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 48 [7] 3-9 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075591 - UGN-S 20003050 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Čech, E. - Čumpl, J. - Holéczy, D. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Vliv poddolování na ložisku Olší po ukončení likvidace dolu - pokles povrchu. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 39 s.

068699 - UGN-S 20000057 RIV CZ cze C
Hlavinková, P. - Škrabalová, J.
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy.
In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 124-131.
[Česko-slovenský akademický seminář z geografie /4./. Brno (CZ), 99.12.08-99.12.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

075639 - UGN-S 20003074 RIV CZ eng J
Holub, K.
The influence of temporary mining interruption on induced seismicity.
Acta montana. A - Geodynamics, - [16(118)] 61-70 (2000).

075650 - UGN-S 20003085 RIV CZ cze C
Holub, K. - Knejzlík, J. - Rušajová, J. - Růžek, B.
Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC).
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 261-268.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858

075577 - UGN-S 20003036 RIV CZ cze C
Holub, K. - Stodulková, S.
Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference. - (Ed. Helebrant, F.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 2000. - S. 186-191.
[Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Ostrava (CZ), 00.02.02-00.02.03]

075590 - UGN-S 20003049 CZ cze K
Hortvík, K.
Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná.
In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek. - Příbram, Hornická Příbram 2000. - S. 1-19. - (Revitalizace území po těžbě nerostných surovin a vliv podzemní činnosti na povrch.).
[Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram (CZ), 00.10.16-00.10.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075593 - UGN-S 20003052 CZ cze I
Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků v roce 2000. (Vyhodnocení v návaznosti na rok 1997, 1998 a 1999). Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 54 s.

075649 - UGN-S 20003084 RIV CZ cze C
Hortvík, K.
Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 228-246.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

094439 - UGN-S 20027015 SK cze J
Hrádek, M.
Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska.
Geografický časopis, 52 [4] 303-321 (2000).

094440 - UGN-S 20027016 SIGLE CZ cze M
Hrádek, M.
Geomorfologie.
In: Geologie Brna a okolí. - Praha, Český geologický ústav 2000. - S. 62-65.

094441 - UGN-S 20027017 SIGLE CZ cze K
Hrádek, M.
Geomorfologie Tišnovska.
In: Sborník 2000. - Předklášteří, Okresní muzeum Brno-venkov 2000. - S. 67-84.
[Výroční založení Podhoráckého muzea /70./. Tišnov (CZ), 99.06.04 ( CST)]

094442 - UGN-S 20027018 SIGLE CZ cze K
Hrádek, M.
Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997.
In: Niva řeky Bečvy. - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 10-11.
[Niva řeky Bečvy. Brno (CZ), 00.05.12 (CST)]

085843 - UGN-S 20013022 RIV CZ cze J
Ivan, A. - Kirchner, K. - Krejčí, O.
K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve.
Geografický časopis, 52 [3] 221-230 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329; GA ČR(CZ) GA205/99/1307

094446 - UGN-S 20027022 RIV CZ cze J
Ivan, A. - Kirchner, K. - Krejčí, O.
K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve.
Geografický časopis, 52 [3] 221-230 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329; GA ČR(CZ) GA205/99/1307

075640 - UGN-S 20003075 RIV CZ eng J
Kaláb, Z.
Compression of earthquake records using wavelet transform.
Acta montana. A - Geodynamics, - [16(118)] 99-108 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233

075644 - UGN-S 20003079 CZ cze G
Kaláb, Z.
Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 326 s.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075599 - UGN-S 20003058 RIV SK cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Vibrační projevy kovacího lisu.
In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 152-154.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]

075605 - UGN-S 20003064 RIV PL eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999.
In: Proceedings of the 2nd Czech-Polish workshop "On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas". Boleslawów, Poland, 6-8 April 2000. - Warszawa, Politechnika Warszawska 2000. - S. 125-130. - (Reports on Geodesy. 7(53)).
[On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas/2./. Boleslawów (PL), 00.04.06-00.04.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

075641 - UGN-S 20003076 RIV CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Seismometer SM3 as displacement sensor.
Acta montana. A - Geodynamics, - [16(118)] 109-115 (2000).

075652 - UGN-S 20003087 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 223-227.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075654 - UGN-S 20003089 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 312-318.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075568 - UGN-S 20003026 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Mueller, K. - Dombková, A.
Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou. Zpráva k řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 2000 FRVŠ 1710. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 25 s.

075601 - UGN-S 20003060 RIV SK cze C
Kaláb, Z. - Kořínek, R.
Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava.
In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 213-215.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]

075647 - UGN-S 20003082 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Mueller, K.
Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 13-18.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075651 - UGN-S 20003086 RIV CZ cze C
Kalenda, P. - Holub, K.
11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 174-184.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

068678 - UGN-S 20000036 RIV SK cze C
Kallabová, E.
Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí.
In: Urbánny vývoj na rozhraní milénií. - (Ed. Matlovič, R.). - Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2000. - S. 99-104.
[Urbánny vývoj na rozhraní milénií a pozícia mestského organismu Prešova v tomto kontexte. Prešov (SK), 99.11.17-99.11.18]

085797 - UGN-S 20013050 RIV PL cze C
Kallabová, E.
Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999.
In: 13. konwersatorium wiedzy o mieĽce. - (Ed. Jazdzewska, I.; Paradowska, E.; Wosiak, A.). - Lodž, Katedra geografii miast i rutyzmu 2000. - S. 113-120.
[Miasto postsocjalistyczne ů organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Lodž (PL), 00.04.13-00.04.15 (EUR)]

085798 - UGN-S 20013051 RIV CZ cze C
Kallabová, E.
Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením).
In: Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. - (Ed. Drgoňa, E.). - Nitra, Univerzita Konstantina Filozofa 2000. - S. 144-150.
[Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra (SK), 00.09.13-00.09.14 (EUR)]

085804 - UGN-S 20013057 RIV CZ cze K
Kirchner, K. - Hrádek, M. - Ivan, A. - Máčka, Z. - Krejčí, M.
Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí.
In: Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. - (Ed. Kovařík, P.; Machar, I.). - Olomouc, Správa CHKO ČR 2000. - S. 46-71.
[Mokřady 2000. Olomouc (CZ), 00.09.13-00.09.15 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094445 - UGN-S 20027021 CZ cze K
Kirchner, K. - Ivan, A. - Červinka, P.
Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu.
In: Žďárské vrchy v čase a prostoru. - Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy 2000. - S. 13-18.
[Žďárské vrchy v čase a prostoru.. Skalský dvůr (CZ), 00.10.19-00.10.20 (CST)]

068692 - UGN-S 20000050 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Andrejkovič, T.
Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Masarykova univerzita Brno 2000. - S. 31-33.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

094443 - UGN-S 20027019 CZ cze C
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Andrejkovič, T.
Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí.
In: Krajina-životní prostředí, regiony. - (Ed. Herber, V.; Vozanka, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 53-54.
[Mezinárodní konference doktorandů /1./. Brno (CZ), 00.02.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

102117 - UGN-S 20035013 SIGLE CZ cze V
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Andrejkovič, T.
Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí. Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2000. - 30 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA ČR(CZ) GA205/99/0329
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

068683 - UGN-S 20000041 RIV CZ eng J
Kirchner, K. - Ivan, A. - Krejčí, O.
To the geomorphology and geology of the Northern Apennines.
Moravian geographial Reports, 8 [1] 55-63 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068681 - UGN-S 20000039 RIV CZ cze C
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy).
In: Současný stav geomorfologických výzkumů. - (Ed. Prášek, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2000. - S. 11-13.
[Mezinárodní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů". Nýdek (CZ), 00.04.14-00.04.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

085841 - UGN-S 20013020 RIV CZ cze J
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy).
Geografie-sborník České geografické společnosti, 105 [3] 286-288 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085844 - UGN-S 20013023 RIV PL eng C
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians.
In: Dorobek i Pozycja Polskiej Geomorfologii u Progu XXI. Wieku. - Torun, Uniwersitet Mikolaja Kopernika 2000. - S. 66-67.
[Zjazd geomorfologów polskich /5./. Torun (PL), 00.09.11-00.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094444 - UGN-S 20027020 RIV CZ cze J
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy).
Geografie-sborník České geografické společnosti, 105 [3] 286-288 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094447 - UGN-S 20027023 RIV PL eng C
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians.
In: Dorobek i Pozycja Polskiej Geomorfologii u Progu XXI. Wieku. - Torun, Uniwersitet Mikolaja Kopernika 2000. - S. 66-67.
[Zjazd geomorfologów polskich /5./. Torun (PL), 00.09.11-00.09.14 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068685 - UGN-S 20000043 RIV GB eng C
Kirchner, K. - Krejčí, O. - Hubatka, F.
Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district).
In: Landslides in research, theory and practice. - (Ed. Bromhead, E.; Dixon, N.; Ibsen, M.L.). - London, Thomas Telford 2000. - S. 849-854.
[International symposium on landslides on 26-30 June 2000 /8./. Cardiff (GB), 00.06.26-00.06.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094448 - UGN-S 20027024 CZ cze J
Kirchner, K. - Kubíček, P. - Voženílek, V.
Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii".
Geografie-Sborník České geografické společnosti, 105 [3] 298-299 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

085799 - UGN-S 20013052 RIV CZ cze K
Kirchner, K. - Lacina, J. - Krejčí, O.
Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany.
In: Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, ČVUT 2000. - S. 157-162.
[Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 00.11.22 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094465 - UGN-S 20025041 CZ cze K
Kirchner, K. - Lacina, J. - Máčka, Z. - Krejčí, M.
Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví.
In: Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen - sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně. - (Ed. Pithart, D.). - Průhonice, Botanický ústav AVČR 2000. - S. 31-33.
[Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. Lužnice u Třeboně (CZ), 00.03.02-00.03.03 (CST)]

094464 - UGN-S 20025040 CZ cze K
Kirchner, K. - Máčka, Z. - Hrádek, M. - Ivan, A. - Krejčí, M.
Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí.
In: Práce správ chráněných krajinných oblastí ČR. - (Ed. Kovařík, P.; Machar, I.). - Olomouc, INVENCE 2000. - S. 46-71.
[Mokřady 2000.. Olomouc (CZ), 00.09.13-00.09.15 (CST)]

085803 - UGN-S 20013056 RIV CZ cze K
Kirchner, K. - Máčka, Z. - krejčí, M. - Roštínský, P.
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví.
In: Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. - Olomouc, Správa CHKO ČR 2000. - S. 42-45.
[Mokřady 2000. Olomouc (CZ), 00.09.13-00.09.15 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068682 - UGN-S 20000040 RIV SK eng C
Kirchner, K. - Máčka, Z. - Krejčí, O. - Bíl, M.
Slope movements in the eastern Moravia (Outer Western Carpathians).
In: International symposium on geomorphic response to land use changes. Abstract. - (Ed. Šúri, M.). - Bratislava, Geografický ústav SAV 2000. - S. 31-32.
[International symposium on geomorphic response to land use changes. Smolenice (SK), 00.05.29-00.06.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085800 - UGN-S 20013053 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Rybář, J. - Krejčí, O.
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů.
In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. - (Ed. Venera, Z.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 2000. - S. 25-26.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

075653 - UGN-S 20003088 RIV CZ cze C
Knejzlík, J.
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 247-254.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075643 - UGN-S 20003078 CZ cze I
Knejzlík, J. - Rambouský, Z. - Makovský, J.
Aparatura pro záznam měřených hodnot tlaků a teplot pomocí PC při zkouškách tuhnutí geokompozitních materiálů. Dokumentace elektronických obvodů a programového vybavení. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 8 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075587 - UGN-S 20003046 CZ cze K
Kohut, R.
Metoda konečných prvků na "slepovaných" sítích. Software GEM 22P.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 2000. - S. 88-92.
[Moderní matematické metody v inženýrství/9./. Dolní Lomná (CZ), 00.05.31-00.06.02]

075584 - UGN-S 20003043 CZ sla K
Kolcun, A.
Problém nekonformity 3D štrukturovaných rozkladov a jeho riešenie.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 2000. - S. 93-97.
[Moderní matematické metody v inženýrství/9./. Dolní Lomná (CZ), 00.05.31-00.06.02]

075567 - UGN-S 20003025 RIV DE eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Nowakowski, A.
Gas Permeability Changes in the Rock Specimen during the Triaxial Compression Test.
In: Proceedings of the Eurock 2000 Symposium. Presentation and Papers. - Essen, Verlag Glueckauf 2000. - S. 723-727.
[Eurock 2000 Symposium/14./. Aachen (DE), 00.03.27-00.03.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075574 - UGN-S 20003032 RIV PL eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Nowakowski, A.
Methods of measurement of gas permeability in the triaxial state of stress.
In: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000. - (Ed. Flisiak, D.). - Krakow, AGH 2000. - S. 171-174.
[Zimowa szkola mechaniki górotworu/23./. Bukowina Tatrza±ska (PL), 00.03.13-00.03.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0875; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075575 - UGN-S 20003033 RIV PL eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Ščučka, J.
New Method of testing tensile strength of rocks.
In: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000. - (Ed. Flisiak, D.). - Krakow, AGH 2000. - S. 175-179.
[Zimowa szkola mechaniki górotworu/23./. Bukowina Tatrza±ska (PL), 00.03.13-00.03.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075576 - UGN-S 20003034 RIV CZ cze J
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Ščučka, J.
Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu.
Geotechnika, 3 [1] 18-20 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

075570 - UGN-S 20003028 CZ cze I
Konečný, P.
Geologická dokumentace a výsledky měření fyzikálních vlastností na lokalitě odvalu Dolu Kateřina. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 58 s.

075578 - UGN-S 20003037 RIV DE eng C
Konečný, P.
Acoustic Emission during Cyclic Loading of Carboniferous Rocks and the Manifestation of Kaiser Effect.
In: Proceedings of the Eurock 2000 Symposium. Presentations and Papers. - Essen, Verlag Glueckauf 2000. - S. 649-652.
[Eurock 2000 Symposium/14./. Aachen (DE), 00.03.27-00.03.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082176 - UGN-S 20013102 RIV ZA eng C
Konečný, P.
Changes of nature of rockbursts with increasing mining depth in Czech part of Upper Silesian Coal Basin.
In: Rockbursts and seismicity in Mine. Dynamic rock mass response to minig. - (Ed. Aswegen, G. van). - Johannesburg, South African Institute of Mining 2000. - S. 331-336. - (Symposium series. S27).
[Dynamic rock mass response to mining. International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM5)/5./. Johannesburg (ZA), 01.09.17-01.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

082225 - UGN-S 20013152 CZ cze I
Konečný, P. - Kolcun, A. - Kohut, R.
Matematické modelování napěťových a stabilitních poměrů v řezu číslo 2 na odvalu Kateřina. Ostrava, ÚGN AVČR 2000. - 90 s.

075607 - UGN-S 20003066 RIV CZ eng B
Kožušníková, A.
Documenta geonica 2000. Documents of geonics 2000. Praha, Peres Publishers 2000. - 115 s.

081440 - USMH-B 20010056 CZ cze M
Krejčí, O. - Rybář, J. - Kirchner, K.
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů.
In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. - (Ed. Venera, Z.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000. - S. 25-26.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

082216 - UGN-S 20013143 CZ cze I
Kula, P. - Martinec, P. - Taraba, B. - Kožušníková, A. - Konečný, P. - Navrátilová, Z. - Bezuško, P.
Zhodnocení vybraných fyzikálně-chemických vlastností uhlí pro změny plynopropustnosti. Zhodnocení vybraných petrologických vlastností uhelných slojí ovlivňujících plynopropustnost. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 55 s.

075611 - UGN-S 20003017 DE eng A
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Voltammetry of gold complexes on carbon paste electrode.
In: Electroanalysis. Abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany. - (Ed. Emons, H.; Ostapczuk, P.). - Juelich, Forschungszentrum Juelich 2000. - S. D12. - (Schriften des Forschungszentrum Juelich.; Umwelt. 22).
[Electroanalysis/8./. Bonn (DE), 00.06.11-00.06.15]

085854 - UGN-S 20013033 RIV CZ cze M
Lacina, J.
Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení).
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 49-56.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094451 - UGN-S 20027027 CZ cze K
Lacina, J.
Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy.
In: Niva řeky Bečvy. - Brno, Přírodovědecká fakulta MU 2000. - S. 19-22.
[Niva řeky Bečvy. Brno (CZ), 00.05.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094457 - UGN-S 20027033 RIV CZ cze M
Lacina, J.
Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení).
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 49-56.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094458 - UGN-S 20027034 CZ cze K
Lacina, J.
Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy.
In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace. - Brno, MZLU 2000. - S. 60-63.
[Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace. Brno (CZ), 99.11.19-99.11.20 (CST)]

094459 - UGN-S 20027035 CZ cze K
Lacina, J.
Geobiocenologická typologie krajiny.
In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace. - Brno, MZLU 2000. - S. 1-11.
[Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace. Brno (CZ), 99.11.19-99.11.20 (CST)]

094460 - UGN-S 20025036 SIGLE CZ cze K
Lacina, J.
Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka.
In: Sborník 2000. - (Ed. Hanák, J.; Zacpal, J.). - Předklášteří, Okresní muzeum Brno-venkov 2000. - S. 85-96.
[Seminář k 70. výročí založení Podhoráckého muzea. Tišnov (CZ), 99.06.04 (CST)]

094461 - UGN-S 20025037 SIGLE CZ cze K
Lacina, J.
Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu.
In: Žďárské vrchy v čase a prostoru. - (Ed. Hrouda, V.). - Žďár nad Sázavou, Sphagnum 2000. - S. 29-35.
[Žďárské vrchy v čase a prostoru. Skalský dvůr (CZ), 00.10.19-00.10.20 (CST)]

102118 - UGN-S 20035014 SIGLE CZ cze V
Máčka, Z. - Kirchner, K. - Hofírková, S. - Vašátko, J. - Voženílek, V. - Rulík, M. - Krejčí, M. - Roštínský, P.
Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky. Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2000. - 82 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

068694 - UGN-S 20000052 RIV CZ cze C
Máčka, Z.
Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy.
In: Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku. - (Ed. Prášek, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2000. - S. 14-18.
[Mezinárodní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů". Nýdek (CZ), 00.04.13-00.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094463 - UGN-S 20025039 CZ cze C
Máčka, Z.
Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny.
In: Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, ČVUT-fakulta stavební 2000. - S. 175-180.
[Workshop 2000. Praha (CZ), 00.11.22 (EUR)]

094468 - UGN-S 20025044 CZ eng J
Máčka, Z.
Notes to the definition of relief texture from topographic maps (an example from SE margin of Bohemian massif).
Moravian geographical reports, 8 [1] 36-44 (2000).

068693 - UGN-S 20000051 RIV CZ cze C
Máčka, Z. - Kirchner, K. - Hrádek, M. - Ivan, A.
K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví.
In: Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku. - (Ed. Prášek, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2000. - S. 19-21.
[Současný stav geomorfologických výzkumů. Nýdek (CZ), 00.04.13-00.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085864 - UGN-S 20013043 RIV CZ eng C
Máčka, Z. - Kirchner, K. - Krejčí, M.
Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin.
In: Streszczenia referatow, bomunikafow i posterow - dorobek i pozycje polskiej geomorfologii u progu XXI veku. - Torun, Inst. geografii UMK 2000. - S. 232.
[Vzjazd geomorfologow polskich. Toruň (PL), 01.09.11-01.09.14]

094467 - UGN-S 20025043 RIV CZ eng C
Máčka, Z. - Kirchner, K. - Krejčí, M.
Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin.
In: Streszczenia referatow, bomunikafow i posterow - dorobek i pozycje polskiej geomorfologii u progu XXI veku. - Torun, Inst. geografii UMK 2000. - S. 232.
[Vzjazd geomorfologow polskich. Toruň (PL), 01.09.11-01.09.14 (EUR)]

075564 - UGN-S 20003022 RIV CZ eng J
Malík, J.
Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems 2.
Applications of Mathematics, 45 [3] 177-203 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1651

068701 - UGN-S 20000059 SIGLE CZ cze/ger V
Mikulík, O. - Kolibová, B. - Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Havrlant, M.
Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice. Brno, Ústav geoniky AV ČR 2000. - 31 s.

075642 - UGN-S 20003077 RIV CZ eng J
Mueller, K.
Assessment of Rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data.
Acta montana. A - Geodynamics, - [16(118)] 125-129 (2000).

075648 - UGN-S 20003083 RIV CZ cze C
Mueller, K.
Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 7-12.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

075656 - UGN-S 20003091 RIV CZ cze C
Mueller, K. - Staš, L. - Plšek, B.
Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu.
In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - S. 67-73.
[Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 00.04.11-00.04.12]

085823 - UGNB-C 20013083 CZ eng J
Munzar, J.
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30.
Moravian geographical reports, 8 [2] 45-58 (2000).

075596 - UGN-S 20003055 RIV DE eng J
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Cation and anion exchange on clay modified electrodes.
Journal of Solid State Electrochemistry, 4 [6] 342-347 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1042603
[Impact factor: 0.000(97) 1.097(98) 0.000(99) 1.182(00) 1.550(01) 1,279(02) 1.195(03) ]

075597 - UGN-S 20003056 RIV DE eng J
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Determination of gold using clay modified carbon paste electrode.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 367 [4] 369-372 ( 2000).
[ELACH 4 - Forum on Electroanalytical Methods. Warnemuende (DE), 99.09.13-99.09.19]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601
[Impact factor:1.213(92) 0.973(93) 0.975(94) 1.065(95) 1.038(96) 1.398(97) 1.513(98) 1.428(99) 1.418(00) 1.649(01) 1,948(02) 1.924(03) ]

075610 - UGN-S 20003016 DE eng A
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode.
In: Electroanalysis. Abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany. - (Ed. Emons, H.; Ostapczuk, P.). - Juelich, Forschungszentrum Juelich 2000. - S. C16. - (Schriften des Forschungszentrum Juelich.; Umwelt. 22).
[Electroanalysis/8./. Bonn (DE), 00.06.11-00.06.15]

079202 - USMH-B 20010011 RIV CZ eng J
Schenk, V. - Kaláb, Z. - Grygar, R. - Holub, K. - Jelínek, J. - Knejzlík, J. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity.
Acta Montana. Series AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [115(8)] 47-60 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

075213 - UGN-S 20003071 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Nováková, D.
Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku.
In: Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek. - Brno, SSBK 2000. - S. 292-297.
[Sanace betonových konstrukcí /10./. Brno (CZ), 2000.05.10-2000.05.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235; GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA AV ČR (CZ) KSK1012601

075602 - UGN-S 20003061 RIV SK cze C
Souček, K. - Šňupárek, R. - Šimkovičová, J.
Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti.
In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 86-91.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]

075562 - UGN-S 20003020 RIV CZ cze V
Staš, L.
Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 48 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0732

075569 - UGN-S 20003027 RIV SK cze C
Staš, L. - Souček, K. - Hortvík, K.
Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu.
In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. - Bratislava, Orgware 2000. - S. 134-137.
[Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0732

075572 - UGN-S 20003030 CZ cze I
Staš, L. - Souček, K. - Rambouský, Z. - Hortvík, K. - Velička, V. - Šimkovičová, J.
Sledování vlivu bezvýlomové trhací práce na horský masiv 2. Ostrava, ÚGN AV ČR 2000. - 30 s.

068697 - UGN-S 20000055 RIV CZ cze C
Škrabalová, J. - Hlavinková, P.
Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy.
In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 124-131.
[Česko-slovenský akademický seminář z geografie /4./. Brno (CZ), 99.12.08-99.12.09]

075563 - UGN-S 20003021 CZ cze K
Šňupárek, R.
Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR.
In: Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference. - (Ed. Štefan, J.). - Ostrava, MARQ 2000. - S. 13-15.
[Management ve výzkumu a vývoji. Mariánské Lázně (CZ), 00.10.26-00.10.27]

075581 - UGN-S 20003040 RIV SI eng C
Šňupárek, R.
Geotechnical aspects of an underground interim storage of spent nuclear fuel.
In: 5th International Symposium on Tunnel construction and underground structures. Book of Proceedings. - Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta 2000. - S. 11-18.
[International Symposium on Tunnel construction and underground structures/5./. Ljubljana (SI), 00.09.20-00.09.22]

075583 - UGN-S 20003042 RIV CZ cze/eng J
Šňupárek, R.
Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů.
Tunel, 9 [4] 17-22 (2000).

075579 - UGN-S 20003038 RIV ZA eng C
Šňupárek, R. - Horyl, P.
The shape stability of reinforcing steel arch support in shotcrete tunnel lining.
In: AITES-ITA 2000 World Tunnel Congress. - (Ed. Stimson, R.G.; Stimson, J.L.). - Johannesburg, South African Institute of Mining and Metallurgy 2000. - S. 471-477. - (Symposium Series. S24).
[AITES-ITA 2000. World Tunnel Congress. Johannesburg (ZA), 00.05.13-00.05.18]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

075582 - UGN-S 20003041 RIV CZ eng C
Šňupárek, R. - Konečný, P.
A Heat stress of Rocks and support in underground repository of nuclear waste.
In: Underground Construction Praha 2000. Proceedings of the International Conference. - Praha, Czech Tunneling Committee ITA/AITES 2000. - S. 35-40.
[Underground Construction. Praha (CZ), 00.10.09-00.10.11]

075565 - UGN-S 20003023 RIV CZ cze J
Šňupárek, R. - Souček, K.
Chemické stabilizační injektáže horninového masivu.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 48 [6] 14-18 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB3086907

075566 - UGN-S 20003024 RIV RO eng C
Šňupárek, R. - Souček, K.
Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation.
In: Underground Constructions in the Third Millennium. Proceedings of the Third National Conference of underground constructions with international participation. - Petrosani, Universitas 2000. - S. 300-309.
[Underground Constructions in the Third Millennium/3./. Petrosani ( RO), 00.10.26-00.10.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967; GA AV ČR(CZ) IAB3086907

075580 - UGN-S 20003039 RIV GB eng J
Šňupárek, R. - Souček, K.
Laboratory Testing of Chemical Grouts.
Tunnelling and Underground Space Technology, 15 [2] 175-185 ( 2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967; GA AV ČR(CZ) IAB3086907
[Impact factor: 0.057(99) 0.037(00) 0.124(01) 0,176(02) 0.236(03) ]

068687 - UGN-S 20000045 RIV SK cze J
Vaishar, A.
Globalizace a její vliv na rozvoj Brna.
Geografický časopis. Geographical Journal, 52 [1] 77-87 (2000).

068690 - UGN-S 20000048 RIV CZ cze M
Vaishar, A.
Vnímání česko-rakouského a česko-slovenského pohraničí lokální populací.
In: Geografie-sborník České geografické společnosti. - Praha, Česká geografická společnost 2000. - S. 94-97.

068691 - UGN-S 20000049 RIV CZ cze C
Vaishar, A.
Povodně a osídlení.
In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 113-123.
[Česko-slovenský akademický seminář z geografie /4./. Brno (CZ), 99.12.08-99.12.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094436 - UGN-S 20027012 CZ cze M
Vaishar, A.
Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska.
In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil. - (Ed. Vaishar, A.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 61-74.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068686 - UGN-S 20000044 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Kirchner, K. - Lacina, J.
Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin.
Geografie-Sborník České geografické společnosti, 105 [2] 141-154 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085832 - UGN-S 20013011 RIV CZ cze M
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Lacina, J. - Škrabalová, J.
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka.
In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil. - (Ed. Vaishar, A.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 29-48.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094435 - UGN-S 20027011 RIV CZ cze M
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Lacina, J. - Škrabalová, J.
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka.
In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil. - (Ed. Vaishar, A.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 29-48.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094434 - UGN-S 20025010 CZ cze M
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Klímová, A. - Lacina, J. - Máčka, Z.
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov.
In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil. - (Ed. Vaishar, A.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2000. - S. 4-28.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085835 - UGN-S 20013014 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Máčka, Z.
Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia).
Moravian Geographical Reports, 8 [2] 30-44 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094438 - UGN-S 20027014 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Máčka, Z.
Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia).
Moravian Geographical Reports, 8 [2] 30-44 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068688 - UGN-S 20000046 RIV CZ cze B
Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Hlavinková, P. - Kallabová, E. - Mikulík, O. - Nováček, V. - Koutný, R. - Hroudová, S.
Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci. (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 2000. - 144 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

075588 - UGN-S 20003047 RIV IT eng M
Vašek, J.
Hard Rock Cutting systems and techniques.
In: Abrasive Water Jet. A view on the future. - (Ed. Monno, M.; Strano, M.). - -, Associazione Italia Waterjet 2000. - S. 4.1-20. - ( ITIA Series.).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086801; GA AV ČR(CZ) KSK1042603

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11