ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

108679 - PSU-E 20035024 RIV SIGLE CZ cze V
Balaštíková, V. - Blatný, M.
Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2003. - 19 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108666 - PSU-E 20035011 RIV CZ cze C
Balaštíková, V. - Blatný, M. - Kohoutek, T.
Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 13-14.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108678 - PSU-E 20035023 RIV SIGLE CZ cze V
Blatný, M. - Černý, V. - Hrdlička, M.
Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2003. - 13 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108689 - PSU-E 20035035 SIGLE AT eng A
Blatný, M. - Jelínek, M. - Urbánek, T.
Child behavior in the situation of testing and its relation to personality traits in adulthood.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 224.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108705 - PSU-E 20035051 RIV SIGLE CZ cze B
Blatný, M. - Plháková, A.
Temperament, inteligence, sebepojetí. Tišnov, Sdružení SCAN 2003. - 150 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1578
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108657 - PSU-E 20035001 RIV CZ cze J
Blatný, M. - Urbánek, T. - Kulísek, R. - Hrdlička, M. - Propper, L. - Komárek, V. - Zumrová, A. - Faladová, L.
Současný výskyt epilepsie zhoršuje některé příznaky poruch autistického spektra.
Československá psychologie, 47 [2] 97-104 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108669 - PSU-E 20035014 RIV SIGLE CZ cze C
Blížkovská, J. - Klimusová, H. - Jelínek, M. - Blatný, M.
Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 19-30.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107240 - PSU-E 20033110 RIV CZ cze J
Brichcín, M. - Brichcín, P.
Poznatkový přínos "psychodiagnostického experimentu".
Československá psychologie, 47 [3] 230-243 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

107250 - PSU-E 20033119 RIV CZ cze J
Brichcín, P.
Střední vývoj.
Moderní řízení, 38 [6] 77-78 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112133 - PSU-E 20049116 CZ cze J
Brichcín, P.
Střední vývoj.
Moderní řízení, 38 [6] 77-78 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101532 - PSU-E 20033098 RIV CZ cze J
Chrz, V.
Možnosti narativního přístupu k autobiografickému rozhovoru.
Bulletin PsÚ, 9 [1] 21-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101533 - PSU-E 20033099 SIGLE CZ cze V
Chrz, V.
Autobiografické vyprávění v osmé třídě. Praha, Pedagogická fakulta UK 2003. - 26 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107246 - PSU-E 20033116 RIV CZ cze M
Chrz, V.
Narativní strukturace zkušeností.
In: Sociální procesy a osobnost. - (Ed. Svoboda, M.; Humpolicek, P.; Humpolicková, J.). - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 122-126.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

112124 - PSU-E 20043006 RIV CZ cze R
Chrz, V.
Metafora z pohledu kognitivní lingvistiky.
Rec.: Lakoff, G. - Johnson, M.: Metafory, kterými žijeme.
Svět literatury:časopis pro novodobé literatury, 13 [26-27] 208-213 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108688 - PSU-E 20035034 RIV CZ cze J
Čermák, I.
Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech.
Československá psychologie, 47 [6] 513-532 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117; GA AV ČR(CZ) IAA8025004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108690 - PSU-E 20035036 SIGLE AT eng A
Čermák, I.
Life-story, Life-line, and Life-crises.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 225.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108699 - PSU-E 20035045 RIV SIGLE CZ cze M
Čermák, I.
Sebevražda a tvůrčí čin.
In: Sarah Kane. Psychóza ve 4.48. - Praha, Národní divadlo 2003. - S. 58-70.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108700 - PSU-E 20035046 RIV SIGLE CZ cze M
Čermák, I.
Ďa páté na závěr. Medailon o doc.PhDr. J. Vieweghovi, CSc.
In: Čtvero vzpomínání. - Tišnov, Sdružení SCAN 2003. - S. 35-41.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108703 - PSU-E 20035049 RIV SIGLE CZ cze M
Čermák, I.
Agrese, osobnost a vztah k vlastnímu já.
In: Agrese, identita, osobnost. - (Ed. Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.). - Tišnov, Nakladatelství Scan 2003. - S. 23-50.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108702 - PSU-E 20035048 RIV SIGLE CZ cze B
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Macek, P.
Agrese, identita, osobnost. (Ed. Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.). - Tišnov, Nakladatelství Scan 2003. - 316 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108704 - PSU-E 20035050 RIV SIGLE CZ cze M
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Macek, P.
Agrese, identita a osobnost jako předmět současného výzkumu v české a slovenské psychologii.
In: Agrese, identita, osobnost. - (Ed. Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.). - Tišnov, Nakladatelství Scan 2003. - S. 13-20.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107245 - PSU-E 20033115 SIGLE AT eng A
Feierabend, I. K. - Klicperová-Baker, M.
Macro-Psychology of Violence and the Modern World.
In: 8th European Congress of Psychology. - (Ed. Edlinger, S.; Mehta, G.). - Vídeň, Austrian Professional Association of Psychologists 2003. - S. 18.
[European Congress of Psychology/8./. Vídeň (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101534 - PSU-E 20033100 RIV CZ cze J
Heller, D.
K psychologickému pojetí lidské mentality.
Bulletin PsÚ, 9 [1] 1-20 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107251 - PSU-E 20033120 RIV CZ cze C
Heller, D.
Kořeny a psychologie.
In: Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". - (Ed. Heller, D.; Sobotková, I.:; Šturma, J.). - Olomouc, Psychologický ústav AV ČR 2003. - S. 22-28.
[Psychologické dny 2002. Olomouc (CZ), 02.09.12-02.09.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112134 - PSU-E 20049117 CZ cze C
Heller, D.
Kořeny a psychologie.
In: Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". - (Ed. Heller, D.; Sobotková, I.; Šturma, J.). - Olomouc, Psychologický ústav AV ČR 2003. - S. 22-28.
[Psychologické dny 2002. Olomouc (CZ), 02.09.12-02.09.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108667 - PSU-E 20035012 RIV SIGLE CZ cze C
Hřebíčková, M.
Posuzování osobnostních charakteristik Slováků českými vysokoškoláky.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 123-128.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108687 - PSU-E 20035033 RIV CZ cze J
Hřebíčková, M.
Metodologické souvislosti výzkumu shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými.
Československá psychologie, 47 [6] 533-547 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108698 - PSU-E 20035044 RIV SIGLE CZ cze M
Hřebíčková, M.
Lexikální výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti.
In: Agrese, identita, osobnost. - (Ed. Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.). - Tišnov, Nakladatelství Scan 2003. - S. 268-292.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108706 - PSU-E 20035052 RIV SIGLE CZ cze K
Hřebíčková, M.
Stabilita nebo změna?
In: K problémom Kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. - Bratislava, Ústav experimentálnej psychologie SAV 2003. - S. -.
[Kultivácia integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Bratislava (SK), 03.06.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108707 - PSU-E 20035053 RIV SIGLE SK cze K
Hřebíčková, M.
Přirozenost nebo výchova?
In: K problémom Kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. - Bratislava, Ústav experimentálnej psychologie SAV 2003. - S. -.
[Kultivácia integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Bratislava (SK), 03.06.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108834 - PSU-E 20035005 RIV CZ cze J
Hřebíčková, M.
NEO osobnostní inventáře.
Psychologie dnes. Psychodiagnostické sešity, 9 [6] - (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108839 - PSU-E 20035058 RIV SIGLE CZ eng C
Hřebíčková, M.
Teacher's emotional stability: preliminary results of self-other agreement.
In: Učitelé a zdraví 5. - Brno, Nakladatelství Křepela 2003. - S. 107-120.
[Učitelé a zdraví /5./. Brno (CZ), 02.09.26-02.09.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108665 - PSU-E 20035010 RIV BE eng J
Hřebíčková, M. - Hendriks, A. A. J. - Perugini, M. - Angleitner, A. - Ostendorf, F. - Johnson, J. A. - De Fruyt, F. - Kreitler, S. - Murakami, T. - Bratko, D. - Conner, M. - Nagy, J. - Rodríges-Fornells, A. - Ruisel, I.
The Five-Factor Personality Inventory: Cross-Cultural Generalizability across 13 Countries.
European Journal of Personality, 17 [5] 347-374 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155; GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.900(99) 0.845(00) 1.081(01) 1.076(02) 1.343(03) ]

112130 - PSU-E 20043012 RIV SK cze J
Janošová, P.
pomoc dětí mladšího a středního školního věku otci a matce v domácnosti.
Psychológia a patopsychológia, 38 [2] 111-127 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

113186 - PSU-E 20043023 RIV SK cze J
Janošová, P.
Vývoj rodové identity dětí mladšího a středního školního věku.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38 [3] 216-235 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108671 - PSU-E 20035016 RIV CZ cze J
Jelínek, M. - Klimusová, H. - Blatný, M.
Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3 - 15 let.
Československá psychologie, 47 [5] 392-404 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

101536 - PSU-E 20033102 RIV CZ cze J
Kebza, V. - Šolcová, I.
Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem.
Československá psychologie, 47 [4] 333-345 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

101537 - PSU-E 20033103 SIGLE AT eng A
Kebza, V. - Šolcová, I.
Socioeconomic inequalities in health associated with perceived health and socioeconomic status.
In: 8th European Congress of Psychology. - (Ed. Edlinger, S.; Mehta, G.). - Vídeň, Austrian Professional Association of Psychologists 2003. - S. 262.
[European Congress of Psychology /8./. Vídeň (AT), 03.07.06-03.07.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101538 - PSU-E 20033104 SIGLE GR eng A
Kebza, V. - Šolcová, I.
Social inequalities in health surveyed from the viewpoint of health care consumers and providers.
In: 17th European Health Psychology Conference. - Kos, European Health Psychology Society 2003. - S. 125.
[Conference of the European Health Psychology Society/17./. Kos (GR) , 03.09.24-03.09.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/03/1168
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108167 - PSU-E 20033118 RIV CZ cze B
Kebza, V. - Šolcová, I.
Syndrom vyhoření. 2. upr. a dopl. vyd. Praha, Státní zdravotní ústav 2003. - 23 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107241 - PSU-E 20033111 RIV CZ cze J
Klicperová-Baker, M.
Občanský Éthos a demokratičnost: výsledky reprezentativního výzkumu v České republice a na Slovensku.
Československá psychologie, 47 [4] 301-318 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

101542 - PSU-E 20033108 SIGLE AT eng A
Klicperová-Baker, M. - Kovacheva, S. - Titarenko, L.
Profiles in democracy.Measuring political ideology and civility in post-communist Europe.
In: 8th European Congress of Psychology. - (Ed. Edlinger, S.; Mehta, G.). - Vídeň, Austrian Professional Association of Psychologists 2003. - S. 19.
[European Congress of Psychology /8./. Vídeň (AT), 03.07.06-03.07.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107244 - PSU-E 20033114 RIV US eng M
Klicperová-Baker, M. - Kovacheva, S. - Titarenko, L. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C. R.
Democratic Citizenship in Comparative Pespective.
In: Democratic Citizenship in Comparative Perspective. - (Ed. Klicperová-Baker, M.). - San Diego, Montezuma Publishing San Diego State University 2003. - S. 1-178.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108680 - PSU-E 20035026 RIV CZ cze J
Kodrlová, I.
Cesta do duše Sylvie Plathové.
Tvar, 14 [2] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108681 - PSU-E 20035027 RIV SIGLE CZ cze B
Kodrlová, I.
Příprava na testy studijních předpokladů. Praha, Tutor, s.r.o. 2003. - 212 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108691 - PSU-E 20035037 SIGLE AT eng A
Kodrlová, I.
Re-examining diagnosis of Sylvia Plath.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines.Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 241.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108835 - PSU-E 20035025 RIV CZ cze R
Kodrlová, I.
Noční tance - básně pro jeden hlas.
Rec.: Plathová, S.: Noční tance - Praha - 2002.x.
Tvar, 14 [4] 21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108668 - PSU-E 20035013 RIV SIGLE CZ cze C
Kohoutek, T. - Blatný, M. - Bréda, M.
Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: Analýza vzájemných souvislostí.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 159-168.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108686 - PSU-E 20035032 RIV CZ cze J
Květon, P. - Jelínek, M. - Vobořil, D. - Klimusová, H.
Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70.
Československá psychologie, 47 [6] 562-572 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108692 - PSU-E 20035038 SIGLE AT eng A
Květon, P. - Jelínek, M. - Vobořil, D. - Klimusová, H.
Computer based assessment: The problem of equivalency.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines.Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 328.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101535 - PSU-E 20033101 RIV CZ cze J
Lukavský, J.
Dynamika očních pohybů při administraci Rorschachova testu.
Bulletin PsÚ, 9 [1] 58-70 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107249 - PSU-E 20033121 RIV CZ cze J
Lukavský, J.
Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu.
Československá psychologie, 47 [6] 503-512 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

112132 - PSU-E 20049115 CZ cze J
Lukavský, J.
Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu.
Československá psychologie, 47 [6] 503-512 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108697 - PSU-E 20035043 RIV SIGLE CZ cze M
Macek, P.
Identita jako proces: Vývojový přístup a styly sebedefinování.
In: Agrese, identita, osobnost. - Tišnov, Nakladatelství Scan 2003. - S. 180-200.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108663 - PSU-E 20035008 RIV CZ cze J
Miovský, M.
Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu v České republice.
Adiktologie, 3 [1] 52-59 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108675 - PSU-E 20035020 SIGLE CZ cze A
Miovský, M.
Dva roky existnce časopisu Adiktologie.
Adiktologie Supplementum, 3 [2] 65,84 (2003).
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /9./ a konfernce sekce AT při ČL JEP /42./. Měřín (CZ), 03.05.19-03.05.23 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108677 - PSU-E 20035022 SIGLE CZ cze A
Miovský, M.
Zhodnocení stavu primární prevence v ČR ke konci roku 2002.
Adiktologie Supplementum, 3 [2] 66,84 (2003).
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /9./ a konfernce sekce AT při ČL JEP /42./. Měřín (CZ), 03.05.19-03.05.23 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108674 - PSU-E 20035019 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Broža, J. - Šťastná, L.
Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky.
Adiktologie, 3 [2] 70-89 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108676 - PSU-E 20035021 SIGLE CZ cze A
Miovský, M. - Gabrhelík, R.
Amotivační syndrom uživatelů konopných drog: mýtus nebo realita?
Adiktologie Supplementum, 3 [2] 65,84 (2003).
[Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /9./ a konfernce sekce AT při ČL JEP /42./. Měřín (CZ), 03.05.19-03.05.23 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108664 - PSU-E 20035009 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Zábranský, T.
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog.
Československá psychologie, 47 [4] 289-300 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108673 - PSU-E 20035018 RIV CZ cze J
Navrátil, M. - McGuckin, C. - Lewis, C. A. - Shevlin, M. - Francis, L. J.
Konfirmační faktorová analýza české verze zkráceného "revidovaného Eysenckova osobnostního dotazníku" na vzorku českých studentů.
Československá psychologie, 47 [5] 451-459 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108682 - PSU-E 20035028 SIGLE CZ cze A
Osecká, T. - Blatný, M.
Stabilita osobnosti: subjektivní percepce změny.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 18.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108693 - PSU-E 20035039 SIGLE AT eng A
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Teachers and Health.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 268.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108836 - PSU-E 20035055 RIV SIGLE CZ cze K
Řehulka, E.
Nevytížení jako forma zátěže.
In: Sborník abstrakt a elektronických verzí na CD-ROMu. - Vyškov, Vysoká vojenská škola pozemního vojska 2003. - S. -.
[Mezinárodní kolokvium /XXI./. Vyškov (CZ), 03.05.22 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108838 - PSU-E 20035057 RIV SIGLE CZ eng C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Teachers and quality of life.
In: Učitelé a zdraví 5. - Brno, Nakladatelství Křepela 2003. - S. 177-197.
[Učitelé a zdraví /5./. Brno (CZ), 02.09.26-02.09.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108837 - PSU-E 20035056 RIV SIGLE CZ eng C
Řehulková, O. - Řehulka, E.
The teacher stressing situations in the teacher - adololescent pupil relationship.
In: Učitelé a zdraví 5. - Brno, Nakladatelství Křepela 2003. - S. 129-138.
[Učitelé a zdraví /5./. Brno (CZ), 02.09.26-02.09.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107242 - PSU-E 20033112 RIV CZ eng J
Říčan, P.
Spirituality in Psychology: The Concept and its Context.
Studia psychologica, 45 [3] 249-257 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

107247 - PSU-E 20033117 RIV CZ cze M
Říčan, P.
Krutost v náboženském kontextu.
In: Agrese, identita, osobnost. - (Ed. Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.). - Tišnov, Sdružení SCAN 2003. - S. 158-179.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107248 - PSU-E 20039114 RIV CZ cze C
Říčan, P.
Co se stalo s duchovními kořeny Evropy.
In: Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". - (Ed. Heller, D.; Sobotková, I.; Šturma, J.). - Olomouc, Psychologický ústav AV ČR 2003. - S. 17-21.
[Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc (CZ), 02.09.12-02.09.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

109331 - PSU-E 20043001 RIV CZ cze M
Říčan, P.
Nová identita českých Romů - naděje, nebo hrozba?
In: Podpora optimálního rozvoje dětí z prostředí minorit. - (Ed. Smékal, V.). - Brno, Barrister&Principal 2003. - S. 79-85.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112131 - PSU-E 20049114 RIV CZ cze C
Říčan, P.
Co se stalo s duchovními kořeny Evropy.
In: Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". - (Ed. Heller, D.; Sobotková, I.; Šturma, J.). - Olomouc, Psychologický ústav AV ČR 2003. - S. 17-21.
[Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc (CZ), 02.09.12-02.09.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108658 - PSU-E 20035002 RIV CZ cze J
Šikl, R.
Eleanor Gibsonová (*7.12.1910 - +30.12.2002).
Československá psychologie, 47 [2] 97-104 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108694 - PSU-E 20035040 SIGLE AT eng A
Šikl, R.
Difference between Toward and Outward. An Observer in Perceptual Space.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 342.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108708 - PSU-E 20035054 RIV FR eng J
Šikl, R.
Size constancy in near and far visual space.
Perception, 32, [-] 82 (2003).
[European Conference on Visual Perception. Paříž (FR), 03.08.31-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/03/D224
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 1.033(99) 1.193(00)1.310(01) 1.314(02) 1.259(03) ]

101539 - PSU-E 20033105 SIGLE GR eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Predictors of social support and social resources.
In: 17th European Health Psychology Conference. - Kos, European Health Psychology Society 2003. - S. 93.
[Conference of the European Health Psychology Society /17./. Kos ( GR), 03.09.24-03.09.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101540 - PSU-E 20033106 SIGLE AT eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Self-reported health and stress-buffering factors in a Czech population sample.
In: 8th European Congress of Psychology. - (Ed. Edlinger, S.; Mehta, G.). - Vídeň, Austrian Professional Association of Psychologists 2003. - S. 271.
[European Congress of Psychology /8./. Vídeň (AT), 03.07.06-03.07.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

101541 - PSU-E 20033107 RIV CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Prediktory sociální opory v české populace.
Československá psychologie, 47 [3] 220-229 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108672 - PSU-E 20035017 RIV CZ cze J
Špok, D.
Současná pojetí vztahu mezi krátkodobou pamětí a vědomím.
Československá psychologie, 47 [5] 424-436 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108670 - PSU-E 20035015 SIGLE CZ cze A
Švanda, M.
Narativní rekonstrukce básníkova "Já".
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 25.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108683 - PSU-E 20035029 SIGLE CZ cze A
Urbánek, T.
Osobnostní rysy v textovýxh datech.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 26.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108684 - PSU-E 20035030 SIGLE CZ cze A
Urbánek, T.
Tématická obsahová analýza jako psychodiagnostický nástroj.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 26.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108695 - PSU-E 20035041 SIGLE AT eng A
Urbánek, T.
Semantic selection test used for survey of the relationships in small groups.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 350.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

118086 - PSU-E 20045028 RIV SIGLE CZ cze B
Urbánek, T.
Psychosémantika. Psychosémantický přístup ve výzkumu a psychodiagnostice. Brno, Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela 2003. - 361 s.
Grant: GA ČR(CZ) GP406/01/P007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108662 - PSU-E 20035007 RIV CZ cze J
Urbánek, T. - Lukášová, R.
Image firmy: vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti.
Psychologie v ekonomické praxi, 38 [1-2] 1-10 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0505
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108685 - PSU-E 20035031 SIGLE CZ cze A
Urbánek, T. - Svoboda, M. - Řehan, V. - Vtípil, Z. - Klimusová, H. - Humpolíček, P. - Kohoutek, T. - Muselová, M.
Vybrané výsledky výzkumu stavu české psychodiagnostiky.
In: Sociální procesy a osobnost 2003. - Brno, Psychologický ústav FF MU 2003. - S. 27.
[Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 03.09.11-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108701 - PSU-E 20035047 RIV SIGLE CZ cze B
Viewegh, J.
Čtvero vzpomínání. Tišnov, Sdružení SCAN 2003. - 43 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108696 - PSU-E 20035042 SIGLE AT eng A
Vobořil, D. - Květon, P.
The limits of validity and accurateness of measurements using historical instruments.
In: Psychology in Dialogue with Related Disciplines. Abstract Book. - Wien, FACULTAS Buchhandels- und Verlags 2003. - S. 351-352.
[European Congress of Psychology /8./. Wien (AT), 03.07.06-03.07.11 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11