ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

112897 - USD-C 20043072 RIV DE ger J
Blažek, P.
Dritter Widerstand.Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948-1956.
Horřch und Guck, 13 [45] 31-35 (2004).

112898 - USD-C 20043073 RIV PL pol M
Blažek, P.
Wstystko pójdzien w innym kierunku. Wplyw polskiego Marca \'68 na praska wiosne.
In: Wokól Praskiej Wiosny. Polska i Czechoslowacja w 1968 roku. - (Ed. Kamiňski, 1/4.). - Warszawa, IPN 2004. - S. 32-44.

111738 - USD-C 20043008 CZ cze R
Břeňová, V.
Recenze.
Rec.: Horčáková, V. - Köhler, R. - Rexová, K. - Sedliaková, A.: Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Länder und der Slowakei 1995. Marburg, 2002. 601 s.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 307-308 (2004).

112899 - USD-C 20043074 RIV CZ cze J
Cajthaml, P. - Blažek, P.
Dezinformace, lži a pomluvy. Kampaně proti opozici v Československé televizi 1968-1989.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 300-303 (2004).

112916 - USD-C 20043091 RIV PL pol M
Cuhra, J.
Represje wobec duchownych i wiernych na ziemiach czeskich w latach 1948-1962.
In: Represje wobec duchowieňstwa Košciolów chrzešcija±skich w okresie stalinowskim w krajach bylego bloku wschodniego. - Katowice, Instytut Pamieci Narodowej 2004. - S. 48-61.

111748 - USD-C 20043018 CZ cze R
Čelko, V.
Před 60 lety povstalo Slovensko proti hitlerovskému Německu.
Rec.: Dobiáš, R.: Triedni nepritelia. - Prešov, 2004. 460 s.
Masarykův lid, 10 [3] 10-12 (2004).

111749 - USD-C 20043019 RIV DE ger C
Čelko, V.
Prager Frühling und die Studentenbewegung in der Tschechoslowakei. Erinnerungen eines Beteiligten.
In: Am Rande des Banktotts. - (Ed. Häder, S.; Wiegmann, U.). - Baltmannsweiler, Schneider Verl 2004. - S. 107-114.
[Pädagogik, Erziehungswissenschaftler und Gesellschaftskrise in real-sozialistischen Staaten Mitteleuropas. Berlin (DE), 03.07.04 ( EUR)]

111751 - USD-C 20043021 SK sla R
Čelko, V.
Francúzi v Povstaní.
Rec.: Halaj, D. - Moňco3/4, 1/4. - Stanislav, J.: Francúzi v Slovenskom národnom povstaní. - Banská Bystrica, 2004.
Slovenské dotyky, 9 [8] 21 (2004).

111753 - USD-C 20043023 SK sla R
Čelko, V.
Recenze.
Rec.: Stará, M..: Lexikón slovenských žien. - Martin, 2003.
Slovenské dotyky, 9 [6] 14 (2004).

111754 - USD-C 20043024 SK sla R
Čelko, V.
Pamäti slovenských spisovate3/4ov.
Rec.: Kalina, J.: Usmievavé Slovensko. Autobiografománia. - Bratislava, 2003.
Slovenské dotyky. Literárne dotyky, - [6] 4 (2004).

111755 - USD-C 20043025 CZ sla R
Čelko, V.
Kronika osudov československých komunistických prezidentov.
Rec.: Pernes, J.: Takoví nám vládli. - Praha, 2003.
Masarykův lid, 10 [2] 18-19 (2004).

111769 - USD-C 20043039 RIV CZ sla K
Čelko, V.
Milan Rastislav Štefánik.
In: Česká a slovenská otázka v Evropské unii. - (Ed. Kučerová, S.). - 2. vyd. Brno, Konvoj 2004. - S. 228-230.
[Naše zájmy a základy naší hodnotové orientace v EU. Praha (CZ), 02.03.25-02.03.26 (CST)]

116035 - USD-C 20043104 CZ cze R
Čelko, V.
Československé ozvěny.
Rec.: Suk, J.: Labyrint revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky. - Praha, 2003.
Masarykův lid, 10 [4] 17-19 (2004).

111752 - USD-C 20043022 RIV CZ cze B
Čelko, V. - Kunstová, J.
Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže Eustory. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - 135 s.

118391 - UJC-A 20043115 RIV CZ cze B
Černá, A. M. - Hadrava, P. - Hadravová, A. - Stluka, M.
Hvězdářství krále Jana. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2004. - 192 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119; GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902; CEZ:AV0Z8063914

113144 - USD-C 20045011 RIV CZ cze J
Devátá, M.
Ruští a ukrajinští emigranti-slavisté na českých vysokých školách po únoru 1948.
Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 10 [7] 83-90 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111741 - USD-C 20043011 CZ cze R
Drápala, M.
Recenze.
Rec.: Pehr, M.: Československá strana lidová 1945-1946. - Praha, 2003. 86 s.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 320-322 (2004).

111756 - USD-C 20043026 CZ cze R
Drápala, M.
Recenze.
Rec.: Bauer, M.: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. - Praha, 2003. 359 s.
Dějiny a současnost, 26 [5] 60 (2004).

111757 - USD-C 20043027 CZ cze R
Drápala, M.
Kniha, o které se hovoří.
Rec.: Knapík, J.: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950. - Praha, 2004. 359 s.
Dějiny a současnost, 26 [4] 57 (2004).

112881 - USD-C 20043056 CZ cze R
Gjuričová, A.
Recenze.
Rec.: Gebhart, J. - Kuklík, J.: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. - Praha, 2004. 315 s.
Dějiny a současnost, 26 [4] 58 (2004).

112882 - USD-C 20043057 RIV CZ cze R
Gjuričová, A.
Produktivní bourání mýtů.
Rec.: Suk, J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). - Praha, 2003. 507 s.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 206-209 (2004).

116032 - USD-C 20043101 CZ cze R
Gjuričová, A.
Recenze.
Rec.: Mandler, E.: Oba moji prezidenti. - Praha, 2004. 192 s.
Soudobé dějiny, 11 [3] 199-200 (2004).

113145 - USD-C 20045013 RIV CZ cze J
Hadravová, A.
"Astroláby v českých sbírkách".
Dějiny a současnost, 26 [1] 26 (2004).

106364 - USD-C 20035227 RIV CZ cze T
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Sen neboli Měsíční astronomie.
Orig.: Kepler, J.: Somnium seu Opus posthumum de astronomia Lunari.
In: Dream or Lunar astronomy. - Praha, Paseka 2004. - S. 1-152.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111758 - USD-C 20043028 CZ cze N
Hoppe, J.
Češi proti Čechům. V srpnu 1969 nechali komunisti střílet do demonstrantů, kteří protestovali proti počínající normalizaci.
Lidové noviny. Orientace, 17, [-] 13+15 (04.08.21).

111759 - USD-C 20043029 CZ cze N
Hoppe, J.
Normalizace v kultuře? ... a v médiích? Úspěšná, rychlá čistka.
Lidové noviny. Srpen 68-69, 17, [-] 13 (04.08.20).

112889 - USD-C 20043064 RIV CZ cze B
Hoppe, J.
Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - 444 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0620

111742 - USD-C 20043012 RIV CZ cze K
Jindra, J.
Pohled historika vědy a techniky na výzkum palivových článků v Československu.
In: Chemické zdroje elektrické energie. - (Ed. Calábek, M.). - Praha, Česká elektrotechnická společnost 2004. - S. 23-28.
[Chemické zdroje elektrické energie /25./. Tuchlovice (CZ), 04.10.05-04.10.06 (CST)]

111760 - USD-C 20043030 RIV CZ cze J
Jindra, J.
Palivové galvanické články v Československu. Kapitola z dějin české elektrochemie 20. století.
Dějiny věd a techniky, 37 [2] 93-115 (2004).

111773 - USD-C 20043044 CZ cze R
Jindra, J.
Recenze.
Rec.: Krafft, F.: Lexikon grosser Naturwissenschaftler. - Wiesbaden , 2003. 474 s.
Dějiny věd a techniky, 37, [-] 188-189 (2004).

112874 - USD-C 20043049 CZ cze R
Jindra, J.
Recenze.
Rec.: Krafft, F.: Lexikon grosser Naturwissenschaftler. - Wiesbaden , 2003. 474 s.
Dějiny věd a techniky, 37, [-] 188-189 (2004).

113140 - USD-C 20045005 RIV IT cze J
Jiroušek, B.
České baroko v interpretaci historika Zdeňka Kalisty.
Slavica Viterbiensia, 1, [-] 107-123 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112915 - USD-C 20043090 RIV CZ cze B
Kalinová, L.
Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-1948. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - 119 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/03/0237

111762 - USD-C 20043032 RIV CZ cze B
Kaplan, K.
Československo v poválečné Evropě. Praha, Karolinum 2004. - 407 s.

111761 - USD-C 20043031 RIV CZ cze B
Kaplan, K. - Kosatík, P.
Gottwaldovi muži. Praha, Paseka 2004. - 333 s.

113146 - USD-C 20045014 RIV CZ cze B
Knapík, J.
Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - 161 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112873 - USD-C 20043048 RIV CZ cze U
Kocian, J.
6. konference Oběti událostí let 1968-1968. Odškodnení: ano či ne? 1 s.
[ Brno, 04.09.06 (K-WRD 48/5)]

112921 - USD-C 20043096 RIV CZ cze M
Kocian, J.
Národní fronta 1945-1948 jako možná nová státotvorná idea?
In: Na pozvání Masarykova ústavu. 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 145-150.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0624

112883 - USD-C 20043058 RIV CZ cze B
Kocian, J. - Pernes, J. - Tůma, O.
České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989. Brno, Barrister and Principal 2004. - 366 s.

113149 - USD-C 20045017 CZ cze J
Kokešová, H.
Vzájemná korespondence Eduarda Alberta a Antonína Randy.
Sborník Státního ústředního archivu v Praze, 2004, [-] 95-145 ( 2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111736 - USD-C 20043006 RIV CZ cze J
Kokoška, S.
Ilegální letáky a řetězové dopisy z prvních měsíců nacistické okupace.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 258-275 (2004).

111775 - USD-C 20043046 RIV CZ cze U
Kokoška, S.
Semináře Perzekuce bez soudů a Nuceně nasazeni. 2 s.
[ Praha, 04.04.15-04.04.16 (W-EUR 60/2)]

112876 - USD-C 20043051 RIV CZ cze U
Kokoška, S.
Semináře Perzekuce bez soudů a Nuceně nasazeni. 2 s.
[ Praha, 04.04.15-04.04.16 (W-EUR 60/2)]

116036 - USD-C 20043105 RIV AT ger M
Kokoška, S.
Referat III F der Abwehrstelle Prag im Kampf gegen alliierte Nachrichtendienste 1941-1944.
In: Krieg im Äther. Wiederstand und Spionage im Zweiten Weltkrieg. - (Ed. Schafranek, H.; Tuchel, J.). - Wien, Universität 2004. - S. 292-321.

116037 - USD-C 20043106 RIV CZ cze C
Kokoška, S.
Mnichov a česká společnost.
In: Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. - (Ed. Němeček, J.). - Praha, Karolinum 2004. - S. 41-55.
[Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha ( CZ), 03.10.24-03.10.25 (WRD)]

116038 - USD-C 20043107 RIV CZ cze B
Kopeček, M.
Bolševismus, komunismus, radikální socialismus v Československu. Sv. 2. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - 363 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8063101

116039 - USD-C 20043108 RIV CZ cze M
Kopeček, M.
Za čistotu marxisticko-leninského myšlení. K problematice tzv. revizionismu v české marxistické filozofii druhé poloviny 50. let.
In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 2. - (Ed. Kárník, Z.; Kopeček, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - S. 172-212.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8063101

111770 - USD-C 20043041 RIV CZ cze U
Kopeček, M. - Kostlán, A.
Workshop History and Identity in Central Europe in a comparative and interdisciplinary perspective. 1 s.
[ Praha, 04.02.12 (W-EUR 34/8)]

112879 - USD-C 20043054 RIV CZ cze U
Kostlán, A. - Šedivý, I.
Věda a armáda - věda a válka 1914-2004. 2 s.
[ Brno, 04.11.24-04.11.25 (K-EUR 60/3)]

111734 - USD-C 20043004 RIV CZ cze J
Koura, P.
Pozapomenutá legenda českého odboje. Případ Jana Smudka a nacistická okupační politika.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 110-127 (2004).

111763 - USD-C 20043033 RIV CZ cze M
Koura, P.
Sudetoněmecký komunistický odbojový pracovník Erhard Lammel (1918-1943).
In: Alenka. K osmdesátinám Dr. Aleny Hájkové. - (Ed. Čelovský, B.). - Šenov u Ostravy, Tilia 2004. - S. 120-126.

116042 - USD-C 20043111 RIV CZ cze K
Koura, P.
Edvard Beneš a armáda druhého odboje.
In: Na pozvání Masarykova ústavu. 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 87-92.
[Edvard Beneš očima mladých historiků. Praha (CZ), 03.10.27 (CST)]

116043 - USD-C 20043112 CZ cze N
Koura, P.
Český generál měl "zařídit" mír. Generál Vojtěch V. Klecanda chtěl na konci války ve Švýcarsku vyjednat s Američany mír pro Němce.
Lidové noviny, 17, [-] 15, 18 (04.08.03).

116044 - USD-C 20043113 CZ cze N
Koura, P.
"Tři králové" varovali Stalina. Česká vojenská rozvědka měla už v dubnu 1941 informace o plánu Hitlera napadnout Sovětský svaz.
Lidové noviny, 17, [-] 18 (04.08.05).

116045 - USD-C 20043114 CZ cze N
Koura, P.
Kdo vlastně stál za Heydrichovou smrtí?
Lidové noviny, 17, [-] 04.08.05 (2004).

116046 - USD-C 20043115 CZ cze N
Koura, P.
Když Čech střílí Čecha. Před 60 lety padl u Přibyslavi československý generál Vojtěch Boris Luža.
Lidové noviny, 17, [-] 14 (04.10.02).

111739 - USD-C 20043009 CZ cze R
Kovařík, D.
Recenze.
Rec.: Bradbrooková, B.: Osvobozující krása malých věcí. Uprchlická odysea z Prahy do Cambridge. - Brno, 2002. 111 s.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 308-309 (2004).

112891 - USD-C 20043066 CZ cze J
Kovařík, D.
Mezinárodní konference Zmizelé dědictví kulturních statků.
Časopis Matice moravské, 123 [1] 291-293 (2004).

112892 - USD-C 20043067 CZ cze J
Kovařík, D.
Brno proti komunismu.
Akademický bulletin, - [10] 14 (2004).

116033 - USD-C 20043102 CZ cze R
Kovařík, D.
Recenze.
Rec.: Markel, M.: Vysídlení Němců z jižní Moravy. - Brno, 2002. 192 s.
Soudobé dějiny, 11 [3] 200-201 (2004).

113150 - USD-C 20045018 RIV CZ eng C
Mikovcová, A.
"Phenomenon Woman" at the Faculties od Forestry in the Czech Lands in the 20th century.
In: Women Scholars nad Institution. - (Ed. Štrbáňová, S.; Stamhuis, I. H.; Mojsejová, K.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny věd 2004. - S. 509-534.
[Women Scholars nad Institutions. Praha (CZ), 03.06.08-03.06.11 (WRD) ]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112902 - USD-C 20043077 RIV RU rus M
Nosková, H.
Vengerskoje meňšinstvo v Čechoslovakii i slovackoje v Vengrii. Rešenije učasti.
In: Naciona3/4naja politika v stranach formirujuščego sovetskogo bloka 1944-1948. XX. vek v dokumentach i issledovanijach. - Moskva, Nauka 2004. - S. 285-309.

111740 - USD-C 20043010 CZ cze R
Pernes, J.
Recenze.
Rec.: Jaroš, J.: Bund Deutscher Osten. Zločinecký nacistický svaz a Blanensko. In: Sborník Muzea Blansko. Roč. 2001, s. 37-62.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 314-315 (2004).

111765 - USD-C 20043035 CZ cze N
Pernes, J.
Mezi srpny - příběh zrodu normalizace. Policie a Lidové milice se nezastavily ani před střelbou. Husákův režim předvedl, jak se chovat k opozici.
Lidové noviny. Srpen 68-69, 17, [-] 11+14 (04.08.20).

116031 - USD-C 20043100 RIV CZ cze J
Pernes, J.
Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnská kariéra (1945-1950).
Soudobé dějiny, 11 [3] 45-60 (2004).

111743 - USD-C 20043013 RIV CZ cze B
Prečan, V.
Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003. (Ed. Prečan, V.; Drápala, M.). - Praha, Československé dokumentační středisko 2004. - 246 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/0874

111744 - USD-C 20043014 RIV CZ cze J
Prečan, V.
Ke spolupráci dvou posrpnových exilových nakladatelství. Korespondence z let 1971-1987 s dodatky z roku 1996.
Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, -, [-] 53-134 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/0874

111745 - USD-C 20043015 RIV CZ cze J
Prečan, V.
Pavel Tigrid o situaci politických uprchlíků z Československa v prvním roce po únoru 1948.
Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, -, [-] 166-169 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/0874

111746 - USD-C 20043016 CZ cze J
Prečan, V.
Poznámka k úvaze Karla Hrubého nad knihou Radomíra Luži.
Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, -, [-] 186-187 (2004).

111768 - USD-C 20043038 RIV CZ eng/cze B
Prečan, V.
Prague - Washington - Prague. Reports from the United States Embassy in Czechoslovakia, November - December 1989. Praha, Knihovna Václava Havla 2004. - XXXVI, 364, 359 s.

111731 - USD-C 20043001 RIV CZ cze B
Sekyrková, M.
7.9. 1836 Ferdinand V. Poslední pražská korunovace. Praha, Havran 2004. - 192 s.

111732 - USD-C 20043002 CZ cze J
Sekyrková, M.
Dětství ve sbírce rukopisů a vzpomínek v Archivu Národního technického muzea v Praze.
Středočeský vlastivědný sborník. Řada společenskovědní, sv. 22, [-] s. 115 - 123 (2004).

113138 - USD-C 20045003 RIV CZ cze B
Sekyrková, M.
7. 9. 1836. Ferdinand V. Poslední pražská korunovace. Praha, Havran 2004. - 192 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111737 - USD-C 20043007 RIV CZ cze J
Slabotinský, R.
Seminář o nuceném pracovním nasazení v Německu.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 304-306 (2004).

116034 - USD-C 20043103 CZ cze R
Slabotínský, R.
Recenze.
Rec.: Varinský, V.: Jozef Vicen a Biela légia. - Banská Bystrica, 2003. 124 s.
Soudobé dějiny, 11 [3] 202-203 (2004).

111733 - USD-C 20043003 RIV CZ cze J
Smetana, V.
Zatracené závazky. Britové, Francouzi a problém garance pomnichovského Československa.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 88-109 (2004).

112903 - USD-C 20043078 RIV CZ cze J
Smetana, V.
Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snaha britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939.
Český časopis historický, 102 [3] 521-551 (2004).

112904 - USD-C 20043079 RIV CZ cze M
Smetana, V.
Ozvěny Mnichova v zahraničněpolitických jednáních za 2. světové války.
In: Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě. - Praha, Karolinum 2004. - S. 145-163.

112905 - USD-C 20043080 RIV CZ cze M
Smetana, V.
Beneš a Britové za druhé světové války.
In: Na pozvání Masarykova ústavu. - Praha, Masarykův ústav 2004. - S. 73-86.

112906 - USD-C 20043081 RIV CZ cze J
Suk, J.
Vidím vám všem až do žaludku. Sesazování Gustáva Husáka v roce 1987.
Dějiny a současnost, 26 [4] 22-27 (2004).

119441 - MSU-R 20043115 CZ cze J
Šedivý, I. - Koldinská, M.
Budoucí historici učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie.
Dějiny ů teorie ů kritika, 1 [2] 325-330 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

111774 - USD-C 20043045 RIV CZ ger U
Šimůněk, M.
Erbwelt und Umwelt. 3 s.
[ Praha, 04.02.13-04.02.15 (W-CST 15/10)]

112875 - USD-C 20043050 RIV CZ ger U
Šimůněk, M.
Erbwelt und Umwelt. 3 s.
[ Praha, 04.02.13-04.02.15 (W-CST 15/10)]

116028 - USD-C 20043097 CZ cze J
Šimůnek, M.
"Rasa"-"lid"-geny: Obsese německé eugeniky 1900-1939.
Vesmír, 83 (134) [5 (květen 2004)] 286-287 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

116029 - USD-C 20043098 CZ cze J
Šimůnek, M.
Od mezinárodní hygienické výstavy k říšskému městu zdraví: Drážďanské příspěvky k vývoji eugeniky v první polovině 20. století.
Dějiny věd a techniky, 37 [3] 159-187 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

116030 - USD-C 20043099 DE ger G
Šimůnek, M.
Getarnt - Verwischt - Vergessen: Die Tätigkeit von em. Univ.-Prof. MUDr. Franz Xaver Lucksch (1872-1952) und Univ.-Prof. Dr. med. Carl Gottlieb Bennholdt-Thomsen (1903-1971) im Kontext der NS-"Euthanasie" auf dem Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren. (Ed. Bayer, K.-Sparing, F.-Woelk, W.). - Stuttgart, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. - 20 s.
[Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit.. Düsseldorf (CZ), 02.06.14-02.06.15 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

113200 - USD-C 20045030 RIV CZ eng C
Štrbáňová, S.
The Institutional Position of Czech Women in Bohemia 1860-1938.
In: Women Scholars and Institutions, Proceeding of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). - (Ed. Štrbáňová, S.; Stamhuis, I. H.; Mojsejová, K.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - S. 69-97.
[Women Scholars nad Institutions.. Praha (CZ), 03.06.08-03.06.11 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041; Visegrád Fund(XX) Grant No. 09309
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113198 - USD-C 20045028 RIV CZ cze B
Štrbáňová, S.
Etické problémy ve zdravotnictví. Praha, Prague International Business School ů Pražská mezinárodní manažerská škola 2004. - 52 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113197 - USD-C 20045027 RIV CZ eng G
Štrbáňová, S. - Stamhuis, I. H. - Mojsejová, K.
Women Scholars and Institutions. Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - 861 s.
[Women Scholars nad Institutions.. Praha (CZ), 03.06.08-03.06.11 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041; Visegrád Fund(XX) Grant No. 09309
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113199 - USD-C 20045029 RIV CZ eng C
Štrbáňová, S. - Stamhuis, I. H. - Mojsejová, K.
Introduction.
In: Women Scholars and Institutions, Proceedings of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). - (Ed. Štrbáňová, S. ů Stamhuis,I.H.ů Mojsejová,K.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - S. 9-14.
[Women Scholars nad Institutions.. Praha (CZ), 03.06.08-03.06.11 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041; Visegrád Fund(XX) Grant No. 09309
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113196 - USD-C 20045026 RIV CZ eng C
Těšínská, E.
Women in the Field of Radioactivity: the Case of the Czech Physical Chemist and Radiobiologist Jarmila Petrová.
In: Women Scholars and Institutions, Proceeding of the International Conference (Prague, June 8-11, 2003). - (Ed. Štrbáňová, S.; Stamhuis, I. H.; Mojsejová, K.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2004. - S. 659-692.
[Women Scholars nad Institutions.. Praha (CZ), 03.06.08-03.06.11 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113193 - USD-C 20045023 RIV CZ cze B
Tinková, D.
Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha, Argo 2004. - 416 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113195 - USD-C 20045025 RIV CZ cze J
Tinková, D.
Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v lékařském myšlení na prahu moderní doby.
Dějiny a současnost, 2004 [1] 7-11 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112907 - USD-C 20043082 RIV CZ cze J
Trypesová, P.
Chalupářská subkultura v Albrechticích v Jizerských horách (1950-1989).
Sborník Archivu MV, 2, [-] 125-149 (2004).

112908 - USD-C 20043083 RIV US eng J
Trypesová, P.
Subculture of Weekend House Holders in Czechoslovakia, 1950-89.
International Oral History Association Newsletter, 12 [1] 10-19 (2004).

112880 - USD-C 20043055 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Stav bádání o období pádu komunistického režimu v Československu. 1 s.
[ Praha, 04.12.01 (W-CST 37/0)]

112909 - USD-C 20043084 RIV DE ger M
Tůma, O.
Kommunistische Regime in der Tschechoslowakei und seine Gegner, Phasen, Zasuren und Generationen der Opposition 1948-1989.
In: Aufstande im Ostblock. Zur Krisengeschichte des realen Sozialismus. - (Ed. Bispinck, H.; Danyel, J.; Hertle, H. H.; Wentker, H.). - Berlin, Ch. Links 2004. - S. 309-333.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/03/0237

112910 - USD-C 20043085 RIV US eng J
Tůma, O.
Czechoslovakia and the War in Afghanistan, 1979-1989.
Cold War International History Project Bulletin, 14/15, [-] 220-223 (2004).

112911 - USD-C 20043086 RIV DE ger M
Tůma, O.
Tschechoslowakei 1968.
In: Volksaufstände in Berlin (1953), Budapest (1956) und Prag (1968)und die Rolle der Religionsgemeinschaften. - (Ed. Besier, G.). - Göttingen, Religionsgemeinde 2004. - S. 133-153.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/03/0237

112912 - USD-C 20043087 RIV CZ cze M
Tůma, O.
Protirežimní opozice v Československu 1969-1989.
In: XVI. letní škola historie. Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách. - (Ed. Kohnová, J.). - Praha, Porta linguarum 2004. - S. 13-22.

112913 - USD-C 20043088 RIV PL pol C
Tůma, O.
Normalizacja 1969-1971.
In: Wokól praskiej wiosny. - (Ed. Kami±ski, L.). - Warszawa, IPN 2004. - S. 143-150.
[Polsko a Československo 1968. Warszawa (PL), 03.09.06-03.09.07 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/03/0237

112914 - USD-C 20043089 RIV CZ cze J
Tůma, O.
Husákův domeček z karet.
Dějiny a současnost, 26 [4] 3-6 (2004).

111772 - USD-C 20043043 RIV CZ cze U
Tůma, O. - Kocian, J.
6. konference Oběti událostí let 1968-1968. Odškodnení: ano či ne? 1 s.
[ Brno, 04.09.06 (K-WRD 48/5)]

112878 - USD-C 20043053 RIV CZ cze U
Tůma, O. - Kocian, J. - Žáček, P.
15 let poté - občanská společnost v demokracii. 1 s.
[ Praha, 04.11.17 (K-EUR 57/3)]

111771 - USD-C 20043042 RIV CZ cze U
Vaněk, M.
III. setkání příznivců orální historie na téma interpretace rozhovoru. 2 s.
[ Sovinec, 04.09.03-04.09.04 (W-WRD 21/4)]

111766 - USD-C 20043036 RIV US eng M
Vaněk, M.
Development of a Green Opposition in Czechoslovakia. The Role of International Contacts.
In: Transnational Moments of Change. Europe 1945, 1968, 1989. - (Ed. Horn, G.-R.; Kenney, P.). - Lanham, Rowman - Littlefield Publ. 2004. - S. 173-187.

111776 - USD-C 20043047 RIV CZ cze U
Vaněk, M.
Seminář Centra orální historie při příležitosti pátého výročí činnosti centra. 1 s.
[ Praha, 04.10.20 (K-CST 34/0)]

112877 - USD-C 20043052 RIV CZ cze U
Vaněk, M.
Seminář Centra orální historie při příležitosti pátého výročí činnosti centra. 1 s.
[ Praha, 04.10.20 (K-CST 34/0)]

112917 - USD-C 20043092 RIV CZ cze B
Vaněk, M.
Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. - 175 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/02/1156; GA AV ČR(CZ) ICE8063401

112918 - USD-C 20043093 RIV CZ cze M
Vaněk, M.
Mladá generace, vysokoškolští studenti a listopad 1989.
In: XVI. letní škola historie. Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách. - (Ed. Kohnová, J.). - Praha, Porta linguarum 2004. - S. 35-41.

112919 - USD-C 20043094 RIV CZ cze M
Vaněk, M.
Černobyl aneb Stranou řízená radiace.
In: České průšvihy aneb prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989. - Brno, Barrister and Principal 2004. - S. 341-350.

112920 - USD-C 20043095 RIV CZ cze M
Vaněk, M.
Útok proti českému rocku aneb \"Nová vlna se starým obsahem\".
In: České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989. - Brno, Barrister and Principal 2004. - S. 333-341.

111767 - USD-C 20043037 RIV US eng J
Vaněk, M. - Kilburn, M.
Ecological Roots of a Democracy Movement.
Human rights dialogue. Ser. 2, - [11] 8-9 + 36 (2004).

113192 - USD-C 20045022 RIV CZ cze C
Velek, L.
Klub českých a moravských katolíků na říšské radě 1907-1911.
In: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik. - (Ed. Marek, P.). - Olomouc, Katedra politologie a historie FF Univerzity Palackého 2004. - S. 113-129.
[Jan Šrámek. Kněz, státník, politik.. Olomouc (CZ), 03.09.10-03.09.11 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113194 - USD-C 20045024 CZ cze D
Velek, L.
Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1889-1907. Příspěvek k dějinám politického stranictví v habsburské monarchii v období procesu politické modernizace. Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2004. - 1018 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113147 - USD-C 20045015 CZ cze D
Velková, A.
Vývoj sociálních a demografických struktur české vesnice v 18. a 1. polovině 19. století. Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2004. - 656 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

113190 - USD-C 20045020 CZ cze R
Velková, A.
Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti.
Rec.: Ratajová, J.:E: Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti. - Edice Manu propria, Scriptorium, Praha 2002. 190 stran.
Historická demografie, 28, [-] 217-219 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111735 - USD-C 20043005 RIV CZ cze R
Vondrová, J.
Pauerova příliš opožděná česká premiéra.
Rec.: Pauer, J.: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí - plánování - provedení. - Praha, 2004. 358 s.
Soudobé dějiny, 11 [1/2] 241-244 (2004).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11