ASEP

KNAV - Knihovna AV ČR, Praha

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

068093 - KNAV-K 20000015 RIV PL pol J
Baďurová, A.
Zbiory dawnej ksiazki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe.
Roczniki biblioteczne, 43, [-] 69-103 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9083901

068094 - KNAV-K 20000016 CZ cze J
Baďurová, A.
K 80. narozeninám PhDr. Mirjam Bohatcové.
Čtenář, - [7/8] 241-243 (1999).

068403 - KNAV-K 20000035 RIV CZ cze C
Baďurová, A.
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR.
In: Problematika historických knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. - Brno, Sdružení českých knihoven 1999. - S. 119-120.
[Odborná konference /8./. Olomouc (CZ), 99.10.20-99.10.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603; GA AV ČR(CZ) KSK3077601

068504 - KNAV-K 20000041 CZ cze M
Baďurová, A.
Dodatek k osobní bibliografii Mirjam Bohatcové.
In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. - (Ed. Baďurová, A.). - 1 vyd. Praha, KNAV 1999. - S. 375-378.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601
Výzkumný záměr: CEZ:Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR: obl. 26 - Myšlení, věda a kultura v českých zemích.

068506 - KNAV-K 20000038 CZ cze/ger/eng M
Baďurová, A.
Sborník k 80. narozeninám Miriam Bohatcové.
In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. - (Ed. Baďurová, A.). - 1 vyd. Praha, KNAV 1999. - S. 380.
Výzkumný záměr: CEZ:Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR - oblastč. 26: Myšlení, věda a kultura v českých zemích.

068508 - KNAV-K 20000040 DE ger M
Baďurová, A.
Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. - (Ed. Faltysová, V.; Pohlei, P.; 1. vyd. DE, Olms-Weidmann 1999. - S. 215-222.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

068888 - KNAV-K 20000062 CZ cze R
Baďurová, A.
[Recenze].
Rec.: Malina, J. - Lesák, V.: Bibliografie novin a časopisů z let 1650-1945. - Hradec Králové, Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické 1998, 80 s.
Knihy a dějiny, 6 [1/2] 74-75 (1999).

068889 - KNAV-K 20000063 CZ cze R
Baďurová, A.
[Recenze].
Rec.: Wanner, Michal - Hora, Josef: Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1. Státní oblastní archivy. - Praha, Archivní správa ministerstva vnitra 1999.
Knihy a dějiny, 6 [1/2] 74-75 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9083901

068323 - KNAV-K 20000023 CZ cze J
Bartoníčková, I.
Citační rejstříky amerického Institutu pro vědecké informace.
Informace, - [4] 26-29 (1999).

068507 - KNAV-K 20000039 RIV CZ cze M
Blažková, L.
Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620.
In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. - (Ed. Baďurová, A.). - 1 vyd. Praha, KNAV 1999. - S. 11 39.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

068082 - KNAV-K 20000004 CZ cze J
Burgetová, J.
Úloha knihovnických spolků a asociací.
Čtenář, 51 [1] 11-12 (1999).

068083 - KNAV-K 20000005 CZ cze J
Burgetová, J.
Úloha knihovnických spolků a asociací - [2.díl].
Čtenář, 51 [2] 40-41 (1999).

068085 - KNAV-K 20000007 CZ cze J
Burgetová, J.
Francouzské kongresy.
Informace, - [2-3] 13-16 (1999).

068086 - KNAV-K 20000008 CZ cze J
Burgetová, J.
O čem vypovídají výroční zprávy.
Informace, - [2-3] 21-23 (1999).

068087 - KNAV-K 20000009 CZ cze J
Burgetová, J.
Cultural Work within the Information Society.
Informace, - [4] 17-19 (1999).

068088 - KNAV-K 20000010 CZ cze J
Burgetová, J.
Skončila konference Inforum - Praha 1999.
Bulletin SKIP, 8 [2] 7-8 (1999).

068089 - KNAV-K 20000011 CZ cze J
Burgetová, J.
Setkání představitelů českých a slovenských knihovnických spolků, sdružení a asociací.
Bulletin SKIP, 8 [3] 15-16 (1999).

068090 - KNAV-K 20000012 CZ cze J
Burgetová, J.
Rok 1999 - rok seniorů.
Bulletin SKIP, 8 [4] 17 (1999).

068091 - KNAV-K 20000013 RIV CZ ger/eng B
Burgetová, J.
Bibliotheken der Tschechischen Republik. Knihovny České republiky. 2. rozšíř. doplň. vyd. Praha, Ministerstvo kultury ČR 1999. - 145 s.

068092 - KNAV-K 20000014 CZ cze J
Burgetová, J.
Kompetence informačních pracovníků v Evropě.
Čtenář, 51 [12] 348-349 (1999).

068327 - KNAV-K 20000027 CZ cze J
Burgetová, J.
Evropské autorské právo.
Národní knihovna, 10 [6] 284 (1999).

068328 - KNAV-K 20000028 RIV AT ger J
Burgetová, J.
Tschechische Bibliotheken.
Bücherei Perspektiven, - [4] 6-9 (1999).

067310 - KNAV-K 20000003 RIV US eng J
Harmanec, P. - Hanzlík, J. - Kadlecová, I.
Eastern Europe's Research Gamble: The Czech Perspective.
Science, 284 [5423] 2092-2093 (1999).
[Impact factor:19.607(91) 20.967(92) 21.074(93) 22.067(94) 21.911(95) 23.605(96) 24.676(97) 24.386(98) 24.595(99) 23.872(00) 23.32(01) 26,6822(02) 29.162(03) ]

068326 - KNAV-K 20000026 CZ cze J
Kadlecová, I.
Výroční konference EUSIDIC 1999.
Informace, - [4] 20-22 (1999).

068350 - KNAV-K 20000029 DE ger/eng G
Kadlecová, I.
Die medienkompetente Bibliothek in der Informationsgesellschaft. (Ed. Kadlecová, I.). - Praha, KNAV 1999. - 180 s.
[Internationale Konferenz. Berlin (DE), 98.10.06]

068348 - KNAV-K 20000030 RIV CZ cze K
Kadlecová, I. - Vítek, A.
Projekt LINCA v pohledu roku 1999.
In: CASLIN'99. Souborné katalogy: organizace a služby. Sborník příspěvků ze semináře. - Praha, Národní knihovna 1999. - S. 37-39.
[CASLIN'99. Zadov (CZ), 99.05.30-99.06.03]

068349 - KNAV-K 20000031 CZ cze I
Kadlecová, I. - Vítek, A.
Citační analýza. Praha, Knihovna AV ČR 1999. - nestr. s.

068324 - KNAV-K 20000024 CZ cze J
Kalců, P.
Co mají společného databáze od firmy SilverPlatter Information?
Informace, - [4] 29-32 (1999).

068325 - KNAV-K 20000025 CZ cze J
Lhoták, M.
6. mezinárodní seminář CASLIN.
Informace, - [2-3] 20-21 (1999).

060959 - KNAV-K 990023 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Lékař a technika. Biomedicínské inženýrství a informatika, 30 [ 4] 92-94 (1999).

060960 - KNAV-K 990024 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Česká revmatologie, 7 [3] 146-148 (1999).

060961 - KNAV-K 990025 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Česko-Slovenská dermatologie. Časopis dermatovenerologických společností, 74 [5] 234-236 (1999).

060962 - KNAV-K 990026 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Časopis českých a slovenských neurologů a neurochirurgů, 62/95 [5] 299-300 (1999).
[Impact factor: 0.065(99) 0.059(00) 0.041(01) 0,052(02) 0.047(03) ]

060963 - KNAV-K 990027 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Rec.: The Use of Citacion Indices and Impact Factor.
Anesteziologie a neodkladná péče. Časopis České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 10 [5] 92-94 (1999).

060964 - KNAV-K 990028 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Rec.: The Use of Citacion Indices and Impakt Faktor.
Rozhledy v chirurgii. Celostátní odborný časopis České chirurgické , 78 [8] 430-432 (1999).

060965 - KNAV-K 990029 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktoru.
Rec.: The Use of Citacion Indices and Impakt Faktor.
Pracovní lékařství. Časopis společnosti pracovního lékařství, 51 [3] 142-144 (1999).

067309 - KNAV-K 20000002 RIV CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impakt faktorů.
Časopis Lékařů českých, 138 [15] 474-476 (1999).

068096 - KNAV-K 20000018 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impact factoru.
Česká a slovenská gastroenterologie, 54 [1] 17-19 (1999).

068097 - KNAV-K 20000019 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impact factor.
Praktický lékař, 79 [12] 714-716 (1999).

068098 - KNAV-K 20000020 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impact factoru.
Česko-slovenská patologie, 35 [4] 144-146 (1999).

068099 - KNAV-K 20000021 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a Impact factoru.
Otorinolaryngologie a foniatrie, 48 [4] 247-250 (1999).

068100 - KNAV-K 20000022 CZ cze J
Pitterová, K.
Využití citačních rejstříků a impact factoru.
Česká a slovenská oftalmologie, 55 [6] 372-376 (1999).

067308 - KNAV-K 20000001 RIV CZ cze J
Prudková, L.
Knižní kultura ve Velkém Meziřící v předbělohorském období.
Západní Morava, 3, [-] 33-47 (1999).

068404 - KNAV-K 20000036 RIV CZ cze C
Prudková, L.
Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny.
In: Problematika historických knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. - Brno, Sdružení českých knihoven 1999. - S. 41-51.
[Odborná konference /8./. Olomouc (CZ), 99.10.20-99.10.21]

076344 - KNAV-K 20010003 CZ cze R
Prudková, L.
[Recenze].
Rec.: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska již po osmé.
Knihy a dějiny, 6 [1-2] 66-67 (1999).

076345 - KNAV-K 20010004 CZ cze R
Prudková, L.
[Recenze].
Rec.: Studie o rukopisech - 32, 1997-1998.
Knihy a dějiny, 6 [1-2] 76-77 (1999).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11