ASEP

ÚMG - Ústav molekulární genetiky

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

108018 - UMG-J 20033175 RIV GB eng J
Bádalová, J. - Svobodová, M. - Havelková, H. - Vladimirov, V. - Vojtíšková, J. - Engová, J. - Pilčík, T. - Volf, P. - Demant, P. - Lipoldová, M.
Separation and mapping of multiple genes that control IgE level in Leishmania major infected mice.
Genes and immunity, 2002 [3] 187-195 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

078801 - UMG-J 20010491 RIV GB eng J
Bartůněk, P. - Pajer, P. - Karafiát, V. - Blendinger, G. - Dvořák, M. - Zenke, M.
bFGF signaling and v-Myb cooperate in sustained growth of primitive erythroid progenitors.
Oncogene, 21 [3] 400-410 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV301/98/K042; GA ČR(CZ) GA204/00/0554; GA AV ČR (CZ) IAA5052805; HHMI(US) 75195-540401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:6.634(92) 6.991(93) 7.387(94) 7.991(95) 7.727(96) 6.772(97) 6.192(98) 6.517(99) 6.490(00) 6.737(01) 5,979(02) 6.495(03) ]

095161 - MBU-M 20020291 RIV UA eng C
Binarová, P. - Cenklová, V. - Sulimenko, V. - Dryková, D. - Volc, J. - Drábek, P.
Distribution of gamma-tubulin in cellular compartments of higher plant cells.
In: Plant Cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implication. - Kyjev, - 2002. - S. 1-4.
[International Symposium and NATO Advanced Research Workshop. Kyjev (UA), 02.09.23-02.09.27 (WRD)]

097414 - UMG-J 20023084 RIV US eng J
Boyson, J. E. - Erskine, R. - Whitman, M. C. - CHiu, M. - Lau, J. M. - Koopman, L. A. - Valter, M. - Angelisová, P. - Hořejší, V. - Sstrominger, J. L.
Disulfide bond-mediated dimerization of HLA-G on the cell surface.
Proceedings of National Academy of Science of the U.S.A., 99 [ 25] 16180-16185 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026

097415 - UMG-J 20023085 RIV US eng J
Brdička, T. - Imrich, M. - Angelisová, P. - Brdičková, N. - Horváth, O. - Špička, J. - Hilgert, I. - Lusková, P. - Dráber, P. - Novák, P. - Engels, N. - Wienands, J. - Simeoni, L. - Osterreicher, J. - Aguado, E. - Malissen, M. - Schraven, B. - Hořejší, V.
NTAL (non-T cell activation linker):a transmembrane adaptor protein involved in immunoreceptor signaling.
Journal of Experimental Medicine, 196 [12] 16180-16185 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:11.692(91) 12.274(92) 13.687(93) 13.862(94) 15.126(95)15.572(96) 14.384(97) 15.882(98) 15.651(99) 15.236(00)15.34(01) 15,8376(02) 15.302(03) ]

109022 - UOCHB-X 20030427 DE eng A
Brynda, J. - Řezáčová, P. - Štouračová, R. - Fábry, M. - Hradilek, M. - Souček, M. - Konvalinka, J. - Sedláček, J.
Structure of a HIV-1 protease-inhibitor complex determined at 1.1 A Resolution.
In: 9th International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules. - Jena, - 2002. - S. P-M.36.
[International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules /9./. Jena (DE), 02.03.23-02.03.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:AV0Z4055905

109109 - UMG-J 20033203 RIV DE eng C
Brynda, J. - Řezáčová, P. - Šťouračová, R. - Fábry, M. - Hradílek, M. - Souček, M. - Konvalinka, J. - Sedláček, J.
Structure of a HIV-1 Protease-Inhibitor Complex determined at 1.1A resolution.
In: 9th International Conference on the crystallization of Biological Macromolecules. - Jena, Jena 2002. - S. -.
[International Conference on the crystallization of Biological Macromolecules /9./. Jena, Německo (DE), 02.03.23-02.03.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905; CEZ:AV0Z5052915

078795 - UMG-J 20010485 RIV GR eng J
Bubeník, J.
Animal models for development of therapeutic HPV16 vaccines.
International Journal of Oncology, 20 [1] 207-212 (2002).
[Impact factor:0.000(92) 0.934(93) 1.061(94) 1.110(95) 1.125(96) 1.181(97) 1.040(98) 1.381(99) 2.142(00) 2.330(01) 2,931(02) 2.536(03) ]

101293 - UMG-J 20033046 RIV SK eng J
Bubeník, J.
Therapeutic vaccines against HPV16-associated tumors.
Neoplasma, 49 [5] 285-289 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.375(91) 0.366(92) 0.352(93) 0.354(94) 0.418(95) 0.420(96) 0.385(97) 0.657(98) 0.448(99) 0.579(00) 0.637(01) 0,679(02) 0.782(03) ]

093596 - UMG-J 20023002 NO eng A
Bubeník, J. - Mikyšková, R. - Indrová, M. - Vonka, V. - Šmahel, M.
Therapy of HPV 16-induced tumours with IL-2, IL-12 and genetically modified tumour vaccines.
International Journal of Cancer, 98 [Suppl. 13] P 1001 (2002).
[UICC International Cancer Congress /18./. Oslo (NO), 02.06.30-02.07.05 (WRD)]
[Impact factor:2.917(92) 2.923(93) 3.276(94) 3.403(95) 3.534(96) 3.362(97) 3.283(98) 3.545(99) 3.918(00) 4.233(01) 4,056(02) 4.375(03) ]

096766 - UMG-J 20023042 SIGLE NL eng A
Bubeník, J. - Vonka, V. - Šímová, J. - Šmahel, M. - Indrová, M. - Mikyšková, R.
Dendritic cells and cytokines as adjuvants for immunotherapy of tumours associated with human papilloma virus type 16.
In: IMV 2002 Abstracts. - Amsterdam, - 2002. - S. -.
[Immunopotentiators in modern vaccines.. Praha (CZ), 02.05.14-02.05.16 (WRD)]

118420 - UMG-J 20043214 RIV GB eng J
Buerstedde, J.-M. - Arakawa, H. - Watahiki, A. - Caninci, P. P. - Hayashizaki, Y. Y. - Korn, B. - Plachý, J.
The DT40 web site: sampling and connecting the genes of a B cell line.
Nucleic Acids Research, 30 [1] 230-231 (2002).
Grant: Deutsche Foschungsgemeischaft(DE) Bu 631/2-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.039(91) 3.294(92) 3.783(93) 4.097(94) 4.235(95) 4.488(96) 4.188(97) 4.878(98) 5.748(99) 5.396(00) 6.373(01) 7,051(02) 6.575(03) ]

108029 - UMG-J 20033190 RIV US eng J
Chenine, A. L. - Pion, M. - Matoušková, E. - Gondois-Rey, F. - Vigne, R. - Hirsch, I.
Adaptation of a CXCR4-using human immunodeficiency type 1 NDK virus in intestinal cells is associated with CD4-independent replication.
Virology, 2002 [304] 403-414 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:4.412(92) 3.946(93) 3.879(94) 3.901(95)3.612(96) 3.540(97) 3.550(98) 3.548(99) 3.507(00)3.270(01) 3,363(02) 3.391(03) ]

093598 - UMG-J 20023004 CZ cze A
Chládek, D. - Pěknicová, J.
Využití monoklonálních protilátek v diagnostice mužské neplodnosti.
Andrologie, 3, [-] 87 (2002).
[Andrologické sympozium /7./. Český Krumlov (CZ), 02.06.07-02.06.08 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA MZd(CZ) NJ5851

107807 - UMG-J 20033149 RIV CZ eng J
Čapková, J. - Geussová, G. - Pěknicová, J.
New monoclonal antibody to human apolipoprotein J.
Folia Biologica, 2002 [48] 40-42 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; NFDK-MAOB(XE) 1985-NFDK-MAOB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95)0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00)0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

096757 - UMG-J 20023031 CZ eng A
Čapková, J. - Margaryan, H. - Pěknicová, J. - Novák, P.
Intra-acrosomal protein of human sperm recognized by mouse Hs-36 monoclonal antibody.
In: VIII. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. - Česká republika, XXX 2002. - S. X-X.
[Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí/8./. Žďár nad Sázavou (CZ), 02.05.16-02.05.19 (WRD)]

093602 - UMG-J 20023008 CZ cze A
Čapková, J. - Pěknicová, J.
Integrita akrosomu savčích spermií hodnocená monoklonálními protilátkami proti intra-akrosomálním proteinům a úloha těchto proteinů ve vazbě.
Alergie, 4 [3] 96 (2002).
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (CST)]

093601 - UMG-J 20023007 CZ cze A
Čapková, J. - Štěpánková, R. - Řeháková, Z.
Kloubní onemocnění, ankylózující enteyopatie /ANKENT/ u myší s experimentální chronickou kolitidou.
Alergie, 4 [3] 96 (2002).
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/00/1371

097420 - UMG-J 20023090 RIV US eng J
Čermák, L. - Šímová, Š. - Pintzas, A. - Hořejší, V. - Anděra, L.
Apoptosis of TF-1 cells induced by engagement of CD43: roles of transcription, expression of Daxx and adhesion molecules.
Journal of Biological Chemistry, 277 [10] 7955-7961 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/99/0350; GA ČR(CZ) GA301/00/1061; GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:6.714(91) 6.733(92) 6.739(93) 7.716(94) 7.385(95)7.452(96) 6.963(97) 7.199(98) 7.666(99) 7.368(00)7.258(01) 6,696(02) 6.482(03) ]

095901 - UMCH-V 20023367 RIV US eng J
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Dušková, J. - Petroková, H. - Hradilek, M. - Souček, M. - Konvalinka, J. - Brynda, J. - Sedláček, J. - Fábry, M.
Hydroxyethylamine isostere of an HIV-1 protease inhibitor prefers its amine to the hydroxy group in binding to catalytic aspartates. A synchrotron study of HIV-1 protease in complex with a peptidomimetic inhibitor.
Journal of Medicinal Chemistry, 45 [7] 1432-1438 (2002).
[]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GA203/97/P031; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA ČR(CZ) GA203/00/D117; GA ČR(CZ) GA204/00/P091
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.872(91) 3.803(92) 3.484(93) 3.784(94) 4.146(95) 4.453(96) 3.615(97) 3.739(98) 4.079(99) 4.134(00) 4.139(01) 4,566(02) 4.820(03) ]

096762 - UMG-J 20023037 CZ eng H
Dráber, P.
Gamma-tubulin and its function. Praha, MBÚ AVČR 2002. - 1 s.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052004; GA MK(CZ) LN00A026

093597 - UMG-J 20023003 RIV UA eng C
Dráber, P. - Sulimenko, V.
Association of gamma-tubulin isoforms with tubulin dimers.
In: The Plant Cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implications. - Kyjev, - 2002. - S. -.
[Plant Cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implication. Kyjev (UA), 02.09.23-02.09.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052004; GA MŠk(CZ) ME 310; GA MŠk(CZ) LN00A026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

097394 - UMG-J 20023064 US eng A
Dráber, P. - Sulimenko, V. - Sulimenko, T. - Macůrek, L. - Unger, E. - Dráberová, E.
Association of brain gamma-tubulins with tubulin dimers.
Molecular Biology of the Cell, 13, [-] 1059-1524 (2002).
[American Society for Cell Biology Annual Meeting /42./. San Francisco (US), 02.12.14-02.12.18 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026; GA AV ČR(CZ) IAA5052004
[Impact factor:0.000(92) 9.025(93) 10.195(94) 9.376(95)9.915(96) 8.926(97) 8.256(98) 7.527(99) 8.482(00)7.700(01) 7,599(02) 7.454(03) ]

097385 - UMG-J 20023055 GB eng J
Dráber, P. - Dráberová, L.
Lipid rafts in mast cell signaling.
Molecular Immunology, 38 [16] 1247-1252 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026; GA ČR(CZ) GA204/00/0204; GA ČR(CZ) GA310/00/0205; GA AV ČR(CZ) IAA5052005; GA AV ČR(CZ) IAA7052006; GA MZd(CZ) NB6758
[Impact factor:1.946(91) 2.037(92) 1.911(93) 2.059(94) 2.330(95)1.837(96) 1.800(97) 1.824(98) 2.076(99) 2.244(00)1.973(01) 2,414(02) 2.827(03) ]

107782 - UMG-J 20033120 RIV CZ eng J
Dráberová, E. - Macůrek, L. - Richterová, V. - Bohm, K. - Dráber, P.
New monoclonal antibody KN-01 against heavy chain of kinesin.
Folia Biologica, 48 [2] 77-79 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OE68/1; GA ČR(CZ) GV312/96/K205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

091439 - BU-J 20020031 RIV CA eng J
Drábková, L. - Kirschner, J. - Vlček, Č.
Comparison of seven DNA extraction and ampliffication protocols in historical herbarium specimens of Juncaceae.
Plant Molecular Biology Reporter, 20, 161-175 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/02/0355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908

118426 - UMG-J 20043220 RIV NL eng J
Elleder, D. - Pavlíček, A. - Pačes, J. - Hejnar, J.
Preferential integration of human immunodeficiency virus type 1 into genes, cytogenetic R bands and GC-rich DNA regions: insight from the human genome sequence.
FEBS Letters, 517 [1-3] 285-286 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/01/0632; GA ČR(CZ) GA524/01/0866
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.505(92) 3.339(93) 3.600(94) 3.842(95) 3.750(96) 3.504(97) 3.581(98) 3.720(99) 3.440(00) 3.644(01) 3,912(02) 3.609(03) ]

097419 - UMG-J 20023089 RIV US eng J
Falk, C. S. - Mach, M. - Schendel, D. J. - Weiss, E. H. - Hilgert, I. - Hahn, G.
NK cell activity during human cytomegalovirus ingection is dominated by US2-11mediated HLA class I down-regulation.
Journal of Immunology, 169 [6] 3257-3266 (2002).
[Impact factor:7.004(91) 6.723(92) 7.065(93) 7.383(94) 7.412(95)7.296(96) 6.937(97) 7.166(98) 7.145(99) 6.834(00)7.065(01) 7,014(02) 6.702(03) ]

078796 - UMG-J 20010486 CZ cze A
Forejt, J.
Projekt myšího genomu.
In: Perspektivy genetiky - genomy a genová exprese. - Brno, Informační listy Genetické společnosti G. Mendela 2002. - S. -.
[Perspektivy genetiky - genomy a genová exprese.. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (CST)]

097405 - UMG-J 20023075 RIV US eng J
Fritsching, B. - Schwer, B. - Kartenbeck, J. - Pedal, A. - Hořejší, V. - Ott, M.
Release and intercellular transfer of cell surface CD81 via microparticles.
Journal of Immunology, 169 [10] 5531-5537 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:7.004(91) 6.723(92) 7.065(93) 7.383(94) 7.412(95)7.296(96) 6.937(97) 7.166(98) 7.145(99) 6.834(00)7.065(01) 7,014(02) 6.702(03) ]

107799 - UMG-J 20033139 RIV CZ eng J
Fučík, V. - Beran, J. - Černý, Z. - Mácha, J. - Jonák, J.
Genomic organization of the mouse src gene. Sequencing of src introns revealed a new chromosome 2 microsatellite marker.
Folia Biologica (Praha), 48 [1] 34-39 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV312/96/K205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

107809 - UMG-J 20033151 RIV US eng J
Geussová, G. - Kalab, P. - Pěknicová, J.
Valosine vontaining protein is a substrate of c-AMP-activated boar sperm tyrosine kinase.
Molecular reproduction and development, 2002 [63] 366-375 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:2.003(92) 2.212(93) 2.425(94) 2.229(95)2.513(96) 2.189(97) 2.399(98) 2.658(99) 2.535(00)2.296(01) 2,322(02) 2.543(03) ]

107785 - UMG-J 20033123 RIV GB eng J
Hálová, I. - Dráberová, L. - Dráber, P.
A novel lipid raft-associated glycoprotein, TEC-21, activates rat basophilic leukemia cells independently of the type 1 Fce receptor.
International Immunology, 14 [2] 213-223 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV312/96/K205; GA ČR(CZ) GA204/00/0204; GA ČR(CZ) GA310/00/0205; GA AV ČR(CZ) IAA5052005; GA AV ČR(CZ) IAA7052006; GA MŠk(CZ) LN00A026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

114729 - UMG-J 20043061 RIV US eng J
Hatina, J. - Jansa, P. - Reischig, J.
Transcription Factor NF-IL6 (C/EBPbeta) Activates the Expression of the Mouse MHC Class I H2-Kb Gene in Response to TNF-alpha via the Intragenic Downstream Regulatory Element.
Journal of Interferon and Cytokine Research, 22, [-] 741-749 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 2.171(99) 2.024(00) 2.281(01) 1,885(02) 2.120(03) ]

118434 - UMG-J 20043228 RIV CH eng J
Heneberg, P. - Dráber, P.
Nonreceptor protein tyrosine and lipid phosphatases in type I Fcepsilon receptor-mediated activation of mast cells and basophils.
International Archives of Allergy and Immunology, 128 [4] 253-263 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026; GA ČR(CZ) GA204/00/0204; GA ČR(CZ) GA310/00/0205; GA AV ČR(CZ) IAA5052005; GA AV ČR(CZ) IAA7052006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:1.101(91) 0.886(92) 0.934(93) 1.242(94) 1.331(95) 1.528(96) 1.721(97) 1.586(98) 1.911(99) 1.630(00) 2.164(01) 1,828(02) 2.000(03) ]

101272 - UMG-J 20033021 RIV US eng J
Holáň, V. - Krulová, M. - Zajícová, A. - Pindjaková, J.
Nitic oxide as a regulatory effector molecule in the immune system.
Molecular Immunology. Molecular Immunology, 38 [12-13] 989-995 ( 2002).
Grant: GA MZd(CZ) NI6659; GA MŠk(CZ) LN00A026; GA WTG(GB) 061347/Z/000/Z
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:1.946(91) 2.037(92) 1.911(93) 2.059(94) 2.330(95) 1.837(96) 1.800(97) 1.824(98) 2.076(99) 2.244(00) 1.973(01) 2,414(02) 2.827(03) ]

097404 - UMG-J 20023074 RIV GB eng J
Hořejší, V.
Membrane rafts in immunoreceptor signaling: new doubts, new proofs?
Trends in Immunology, 23 [12] 562-564 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026

108016 - UMG-J 20033173 RIV GR eng J
Indrová, M. - Bubeník, J. - Mikyšková, R. - Vonka, V. - Šmahel, M. - Žák, R. - Šímová, J. - Bieblová, J. - Mendoza, L. - Jandlová, T.
Tumour-inhibitory and antimetastatic effects of IL-2 in mice carrying MHC class I- tumours of HPV16 origin.
International Journal of oncology, 2002 [20] 643-646 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.000(92) 0.934(93) 1.061(94) 1.110(95)1.125(96) 1.181(97) 1.040(98) 1.381(99) 2.142(00)2.330(01) 2,931(02) 2.536(03) ]

094510 - UMG-J 20023019 RIV CZ eng C
Jelínková, P. - Maňásková, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Serine proteinase inhibitors isolated from boar seminal plasma.
In: Zborník, XVIII. Biochemický zjazd. - Bratislava, VEDA SAV 2002. - S. 102-102.
[Biochemický zjazd s medzinárodnou účasťou /18./. Stará Lesná (SK), 02.09.10-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

094516 - UMG-J 20023026 RIV CZ eng G
Jelínková, P. - Maňásková, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Properties of serine proteinase inhibitors from boar seminal plasma. -, - 2002. - 1 s.
[Symposium českých reprodukčních imunologů /8./. Žďár nad Sázavou ( CZ), 02.05.16-02.05.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

096771 - UMG-J 20023050 RIV CZ eng G
Jelínková, P. - Maňásková, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Study of aggregated forms of proteinase inhibitors from boar seminl plasma by gel chromatography. Olomouc, ALGA PRESS 2002. - 133 s.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze & chiranal 2002. Olomouc ( CZ), 02.06.24-02.06.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069

097393 - UMG-J 20023063 CZ eng G
Jelínková, P. - Maňásková, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Study of aggregated forms of proteinase inhibitors from boar seminal plasma by gel chromatography. Olomouc, Alga press 2002. - 133 s.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze chiranal 2002. Olomouc ( CZ), 02.06.24-02.06.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069

096767 - UMG-J 20023043 SIGLE CZ eng A
Jelínková, P. - Ryšlavá, H. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Aggregated forms of non-heparin-binding proteins of bull seminal plasma.
Chemické listy, 96 [4] 173-268 (2002).
[Sigma-Aldrich - konference mladých 2002.. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/99/0357; GA ČR(CZ) GA303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 113100001
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

091646 - UEM-P 20023028 RIV PL eng J
Jirásek, T. - Mandys, V. - Viklický, V.
Expression of class III Beta-tubulin in neuroendocrine tumours of gastrointestinal tract.
Folia histochemica et cytobiologica, 40 [3] 305-309 (2002).
Grant: GA MZd(CZ) NM6253
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
[Impact factor: 0.712(99) 0.388(00) 0.594(01) ]

094509 - UMG-J 20023018 RIV GB eng C
Jonáková, V. - Maňásková, P. - Balínová, P. - Tichá, M.
Mutual interaction of boar seminal plasma proteins studied by immunological and chromatographic methods.
In: American Journal of Reproductive Immunology. - Oxford, Blackwell Munksgaard 2002. - S. 145.
[Congress of the AASIR /8./. Weimar (DE), 02.09.07-02.09.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

094503 - UMG-J 20023011 RIV CZ cze C
Jonáková, V. - Maňásková, P. - Jelínková, P. - Balínová, P. - Tichá, M.
Povrchové proteiny spermií a semenné plazmy ve fertilizaci.
In: Alergie - časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii - ABSTRAKTA. - Praha, Tigis 2002. - S. 36-37.
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

114743 - UMG-J 20043104 RIV DK eng J
Kosařová, M. - Blažková, H. - Havelková, H. - Král, V. - Lipoldová, M.
Genetic analysis of IgE expression.
Allergy, 57 [Suppl.57] 140 (2002).
[Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI /21./. Neapol (IT), 02.06.01-02.06.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP310/02/P141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1.801(99) 2.385(00) 2.552(01) 3,666(02) 3.161(03) ]

107797 - UMG-J 20033137 RIV GB eng C
Kovář, J. - Koc, M. - Štýbrová, H. - Truksa, J. - Ehrlichová, M.
Apoptosis induction by iron deprivation in tumor cells: role of mitochondria and caspases.
In: Abstracts of the 25th Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation (ESGCP). - UK, Blackwell Publishing 2002. - S. 2.
[Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation /25./. Reims (FR), 02.10.24-02.10.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

107794 - UMG-J 20033134 RIV CZ eng J
Kovář, J. - Štýbrová, H. - Truksa, J. - Spěváková, K. - Valenta, T.
Apoptosis induction in lymphoma cells: thiol deprivation versus thiol excess.
Folia Biologica, 48 [2] 58-68 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/97/1029; GA ČR(CZ) GA301/01/0041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

118418 - UMG-J 20043212 RIV US eng J
Král, V. - Davis, J. - Andrievsky, A. - Králová, J. - Synytsya, A. - Poučková, P. - Sessler, J. L.
Synthesis and biolocalization of water-soluble sapphyrins.
Journal of Medicinal Chemistry, 45 [5] 1073-1078 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/01/0976; GA ČR(CZ) GV301/98/K042
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:2.872(91) 3.803(92) 3.484(93) 3.784(94) 4.146(95) 4.453(96) 3.615(97) 3.739(98) 4.079(99) 4.134(00) 4.139(01) 4,566(02) 4.820(03) ]

097387 - UMG-J 20023057 RIV NL eng J
Králová, J. - Czerny, T. - Španielová, H. - Ratajová, V. - Kozmik, Z.
Complex regulatory element within the E- and F-crystallin enhancers mediates Pax6 regulation and is required for induction by retinoic acid.
Gene, 286 [2] 271-282 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A079; GA ČR(CZ) GA204/99/0105; GA ČR(CZ) GA204/00/0554
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95)1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00)3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

118416 - UMG-J 20043210 RIV US eng J
Králová, J. - Liss, A. S. - Bargmann, W. - Pendleton, C. - Varadarajan, J. - Ulug, E. - Bose, H. R. Jr.
Differential regulation of the inhibitor of the apoptosis ch-IAP1 by v-rel and proto-oncogene c-rel.
Journal of Virology, 76 [23] 11960-11970 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV301/98/K042
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

108030 - UMG-J 20033191 RIV NL eng J
Krásná, L. - Dudorkinová, D. - Vedralová, J. - Veselý, P. - Pokorná, E. - Kudláčková, I. - Chaloupková, A. - Petruželka, L. - Daneš, J. - Matoušková, E.
Large expansion of morphologically heterogeneous mammary epithelial cells, including the luminal phenotype, from human breast tumours.
Breast cancer research and treatment, 2002 [71] 219-235 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

094517 - UMG-J 20023027 RIV CZ eng G
Kraus, M. - Tichá, M. - Jonáková, V.
An approach for isolation of human seminal plasma proteins. -, - 2002. - 1 s.
[Symposium českých reprodukčních imunologů /8./. Žďár nad Sázavou ( CZ), 02.05.16-02.05.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

094519 - UMG-J 20023029 RIV CZ eng G
Kraus, M. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Separation of human seminal plasma proteins by selected chromatographic and electrophoretic methods. Olomouc, Alga Press 2002 2002. - 133 s.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze & Chiranal 2002.. Olomouc (CZ), 02.06.24-02.06.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

114791 - UMG-J 20043157 RIV US eng J
Kreslova, J. - Holland, L. Z. - Schubert, M. - Burgtorf, C. - Benes, V. - Kozmik, Z.
Functional equivalency of amphioxus and vertebrate Pax258 transcription factors suggests that the activation of mid-hindbrain specific genes in vertebrates occurs via the recruitment of Pax regulatory elements.
Gene, 282 [1-2] 143-150 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A079
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95) 1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00) 3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

078798 - UMG-J 20010488 RIV US eng J
Kropshofer, H. - Spindeldreher, S. - Rohn, T. A. - Platania, N. - Grygar, C. - Daniel, N. - Wolpl, A. - Langen, H. - Hořejší, V. - Vogt, A. B.
Tetraspan microdomains distinct from lipid rafts enrich select peptide-MHC class II complexes.
Nature Immunology, 3 [1] 61-68 (2002).
[Impact factor: 17.431(01) 27,868(02) 28.180(03) ]

097406 - UMG-J 20023076 RIV GB eng J
Kropshofer, H. - Spindeldreher, S. - Rohn, T. A. - Platania, N. - Grygar, C. - Wolpl, A. - Langen, H. - Hořejší, V. - Vogt, A. B.
Peptide-selective inrichment of MHC II-peptide complexes in tetraspan microdomains distinct from lipid rafts.
Nature Immunology, 3 [1] 61-68 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026

118409 - UMG-J 20043203 RIV US eng J
Krulová, M. - Zajícová, A. - Frič, J. - Holáň, V.
Alloantigen-induced, T-cell-dependent production of nitric oxide by macrophages infiltrating skin allografts in mice.
Transplant International, 15, [-] 108-116 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GP310/99/D044; GA ČR(CZ) GA310/99/0360; GA MZd(CZ) NI6659; GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor: 1.599(99) 2.049(00) 1.858(01) 2,520(02) 1.204(03) ]

096760 - UMG-J 20023034 CZ eng A
Kubátová, A. - Pěknicová, J. - Kyselová, V. - Buckiová, D. - Paleček, J. - Dráber, P.
Effect of endocrine disruptors on the cytoskeleton of MCF-7 cells.
In: VIII.Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. - Česká republika, XXX 2002. - S. X-X.
[Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí/8./. Žďár nad Sázavou (CZ), 02.10.06-02.10.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA MZd(CZ) NJ5851

101271 - UMG-J 20033020 RIV PL eng J
Kubera, M. - Filip, M. - Basta-Kaim, A. - Nowak, E. - Budziszewska, M. - Tetich, M. - Holáň, V. - Korzeniak, B. - Przegali±ska, E.
The effect of amphetamine sensitization on mouse immunoreactivity.
Journal of Physiology and Pharmacology. Journal of Physiology and Pharmacology, 53 [2] 233-242 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1.270(99) 1.025(00) 1.459(01) 1,406(02) 1.674(03) ]

102394 - UMG-J 20033096 RIV GR eng J
Kučerová, D. - Štokrová, J. - Korb, J. - Šloncová, E. - Tuháčková, Z. - Sovová, V.
Response of HT29 cells to butyrate treatment depends on time of exposure and glucose deprivation.
International Journal of Molecular Medicine, 10 [6] 779-784 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1.058(99) 1.899(00) 1.689(01) 2,063(02) 1.940(03) ]

094512 - UMG-J 20023021 US eng A
Kyselová, V. - Pěknicová, J. - Boubelík, M. - Buckiová, D.
EFFECT OF GENISTEIN AND DIETHYLSTILBESTROL ON IN VIVO FERTILITY OF CD1 MICE.
Reproductive Toxicology, 16 [4] 414-415 (2002).
[Conference of the European Teratology Society /30./ in conjuction with the Symposium Adverse Effect of Endocrine Disrupters.. Hannover (DE), 02.09.07-02.09.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851
[Impact factor:0.859(92) 0.793(93) 0.908(94) 1.194(95) 1.157(96) 0.829(97) 1.047(98) 1.277(99) 1.347(00) 1.697(01) 1,750(02) 1.868(03) ]

096758 - UMG-J 20023032 CZ eng A
Kyselová, V. - Pěknicová, J. - Boubelík, M. - Buckiová, D.
Efect of Genistein and diethylstilbestrol on in vivo fertility of CD1 MICE.
In: VIII.Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. - Česká republika, XXX 2002. - S. X-X.
[Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí/8./. Žďár nad Sázavou (CZ), 02.05.16-02.05.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851

088983 - MBU-M 20020035 RIV US eng J
Lácha, J. - Bushell, A. - Smetana, K. - Rossmann, P. - Přibylová, P. - Wood, K. - Malý, P.
Intercellular cell adhesion molecule-1 and selectin ligands in acute cardiac allograft rejection: a study on gene-deficient mouse models.
Journal of Leukocyte Biology, 71, [-] 311-318 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/97/0234
[Impact factor:3.076(92) 2.680(93) 2.924(94) 3.639(95) 4.348(96) 3.906(97) 4.262(98) 4.283(99) 4.342(00) 4.516(01) 4,132(02) 4.180(03) ]

107812 - UMG-J 20033154 RIV US eng J
Lácha, J. - Bushell, A. - Smetana, K. - Rossmann, P. - Přibylová, P. - Wood, K. - Malý, P.
Intercellular cell adhesion molecule-1 and selectin ligands in acute cardiac allograft rejection: a study on gene-deficient mouse models.
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY, 2002 [71] 311-318 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/97/0234
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.076(92) 2.680(93) 2.924(94) 3.639(95)4.348(96) 3.906(97) 4.262(98) 4.283(99) 4.342(00)4.516(01) 4,132(02) 4.180(03) ]

101309 - UMG-J 20033068 RIV US eng J
Le Bouteiller, P. - Barakonyi, A. - Giustiniani, J. - Lenfant, F. - Marie-Cardine, A. - Aguerre-Girr, M. - Rabot, M. - Hilgert, I. - Mami-Chouaib, F. - Tabiasco, J. - Boumsell, L. - Bensussan, A.
Engagement of CD160 receptor by HLA-C is a triggering mechanism used by circulating natural killer (NK) cells to mediate cytotoxicity.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the U S A, 99 [26] 16963-16968 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:10.300(91) 10.480(92) 10.325(93) 10.667(94) 10.520(95)10.244(96) 9.040(97) 9.821(98) 10.260(99) 10.789(00)10.89(01) 10,7009(02) 10.272(03) ]

097412 - UMG-J 20023082 RIV US eng J
Leksa, V. - Godar, S. - Cebecauer, M. - Hilgert, I. - Breuss, J. - Weidle, U. H. - Hořejší, V. - Binder, B. R. - Stockinger, H.
The N-terminus of mannose 6-phosphate/Insulin-like growth factor 2.
Journal of Biological Chemistry, 277 [43] 40575-40582 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:6.714(91) 6.733(92) 6.739(93) 7.716(94) 7.385(95)7.452(96) 6.963(97) 7.199(98) 7.666(99) 7.368(00)7.258(01) 6,696(02) 6.482(03) ]

097408 - UMG-J 20023078 RIV US eng J
Leo, A. - Wienands, J. - Baier, G. - Hořejší, V. - Schraven, B.
Adapters in lymphocyte signaling.
Journal of Clinical Investigation, 109 [3] 301-309 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:8.217(91) 8.389(92) 8.519(93) 8.467(94) 8.788(95)9.486(96) 9.667(97) 9.315(98) 10.921(99) 12.015(00)14.11(01) 14,0515(02) 14.307(03) ]

118406 - UMG-J 20043199 RIV IE eng J
Liberda, J. - Ryšlavá, H. - Jelínková, P. - Jonáková, V. - Tichá, M.
Affinity chromatography of bull seminal plasma proteins on mannan-Sepharose.
Journal of Chromatography B, Analytical Technologies in the Biomedial and Life Sciences, 780 [2] 231-239 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1,913(02) 2.085(03) ]

097396 - UMG-J 20023066 CZ eng A
Libusová, L. - Dráberová, E. - Juliano, C. - Viklický, V. - Fiori, P. - Cappuccineli, P. - Dráber, P.
Cell cycle-dependent changes in localization of a 210 k Da microtubule-interacting protein in Leishmania.
Chemické listy, 96 [4] 226-227 (2002).
[Konference mladých chemiků a biologů (Sigma-Aldrich). Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/00/0553; GA AV ČR(CZ) IAA5052004
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95)0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00)0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

109120 - UMG-J 20033218 RIV US eng J
Linhartová, I. - Novotná, B. - Sulimenko, V. - Dráberová, E. - Dráber, P.
Gamma-Tubulin In chicken Erythrocytes: Changes in Locakalization During Cell Differentiation of Cytoplasmic Complexes.
Developmental Dynamics, 223, [-] 229-240 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052701; GA ČR(CZ) GA304/00/0553; GA MŠk(CZ) LN00A026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:AV0Z5052915

118440 - UMG-J 20043235 RIV US eng J
Lipoldová, M. - Svobodová, M. - Havelková, H. - Krulová, M. - Badalová, J. - Nohýnková, E. - Hart, A. A. M. - Schlegel, D. - Volf, P. - Demant, P.
Mouse genetic model for clinical and immunological heterogeneity of leishmaniasis.
Immunogenetics, 54 [3] 174-183 (2002).
Grant: Howard Hughes Medical Institute(US) HHMI55000323; WHO(XX) TDR I.D. 970772; GA MZd(CZ) NM28; GA ČR(CZ) GA310/00/0760; GA MŠk(CZ) OK 394; EC(XE) ERBI-C15-CT98-0317; EC(XE) BIO-4-CT98-0445
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.540(91) 3.681(92) 3.085(93) 3.352(94) 3.373(95) 3.348(96) 3.340(97) 2.311(98) 2.899(99) 2.142(00) 2.268(01) 2,475(02) 2.690(03) ]

097403 - UMG-J 20023073 RIV US eng J
Macůrek, L. - Dráberová, E. - Richterová, V. - Bohm, K. - Dráber, P.
Monoclonal Antibodies KN-02 and KN-03 against the Heavy Chain of Kinesin.
Hybridoma and Hybridomics, 21 [6] 457-462 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026; GA ČR(CZ) GA304/00/0553

098663 - UMG-J 20023038 RIV CZ eng G
Macůrek, L. - Dráberová, E. - Richterová, V. - Bohm, J. K. - Dráber, P.
Monoclonal antibody KN-01 against the heavy chain of kinesin. Praha, MBÚ AVČR 2002. - 1 s.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OE68/1; GA ČR(CZ) GV312/96/K205

097395 - UMG-J 20023065 CH eng A
Macůrek, L. - Sulimenko, V. - Sulimenko, T. - Poznanovic, S. - Nechiporuk-Zloy, V. - Bohm, K. - Dráber, P.
Association of porcine brain - tubulin isoforms with -tubulin dimers.
In: 17th European Cytoskeleton Forum - Program and abstracts. - Nyon-Geneva, Nyon-Geneva 2002. - S. 50.
[European Cytoskeleton Forum /17./. Nyon (CH), 02.08.31-02.09.04 ( WRD)]

097397 - UMG-J 20023067 CZ eng A
Macůrek, L. - Sulimenko, V. - Sulimenko, T. - Poznanovic, S. - Nechiporuk-Zloy, V. - Bohm, K. - dráber, P.
Association of porcine brain -tubulin isoforms with -tubulin dimers.
Chemické listy, 96 [4] 226-227 (2002).
[Konference mladých chemiků a biologů (Sigma-Aldrich). Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026; GA AV ČR(CZ) IAA5052004
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95)0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00)0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

094504 - UMG-J 20023012 CZ cze A
Madar, J. - Chaloupková, A. - Šůla, K. - Pěknicová, J. - Nováková, D. - Nouza, K. - Kinský, R.
Imunologické příčiny opakovaných těhotenských ztrát.
Alergie, 4 [3] 1-96 (2002).
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (CST)]
Grant: GA MZd(CZ) NH6463

094505 - UMG-J 20023013 US eng/eng/eng A
Madar, J. - Šula, K. - Chaloupková, A. - Pěknicová, J. - Nováková, D.
Antitrophoblast cell-mediated immunity and anticardiolipin a utoantibodies in repeatedly. aborting women.
American Journal of Reproductive Immunology, 48 [3] 146-147 ( 2002).
[Congress of the AASIR /8./. Weimar (DE), 02.09.07-02.09.10 (WRD)]
Grant: GA MZd(CZ) NH6463
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95) 1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00) 2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

101262 - UMG-J 20033009 CZ cze D
Maňásková, P.
Proteiny kančí semenné plasmy: studium jejich vlastností a funkce. ÚMG AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 37 Praha 6, Oddělení molekulární biologie fertilizace, ÚMG AV ČR 140 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA303/99/0357; GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA ČR(CZ) GA204/98/0827; GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

094511 - UMG-J 20023020 RIV SK eng C
Maňásková, P. - Balínová, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Aggregated forms of proteins in boar seminal plasma.
In: Zborník, XVIII. Biochemický zjazd. - Slovensko, VEDA SAV 2002. - S. 103.
[Biochemický zjazd s medzinárodnou účasťou /18./. Stará Lesná (SK), 02.09.10-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

094515 - UMG-J 20023025 RIV CZ eng G
Maňásková, P. - Balínová, P. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Protein interactions involved in the formation of aggregated forms of boar seminal plasma proteins. -, - 2002. - 1 s.
[Symposium českých reprodukčních imunologů /8./. Žďár nad Sázavou ( CZ), 02.05.16-02.05.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

107783 - UMG-J 20033121 RIV IE eng J
Maňásková, P. - Liberda, J. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Isolation of non-heprin-binding and heparin-binding proteins of boar prostate.
Journal of Chromatography B, 770, [-] 137-143 (2002).
[International Symposium /2./ - Separation in the BioSciences. Praha (CZ), 01.09.17-01.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/99/0357; GA ČR(CZ) GV524/96/K162
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1,913(02) 2.085(03) ]

094518 - UMG-J 20023028 RIV CZ eng G
Maňásková, P. - Ryšlavá, H. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Proteins from boar prostate secretion: their isolation and characterization. Olomouc, Alga Press 2002. - 133 s.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze.. Olomouc (CZ), 02.06.24-02.06.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/02/0433; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100001

107784 - UMG-J 20033122 RIV NL eng J
Maňásková, P. - Ryšlavá, H. - Tichá, M. - Jonáková, V.
Characterization of proteins from boar prostate.
American Journal of Reproductive Immunology, 48, [-] 283-290 ( 2002).
[International Congress of Reproductive Immunology /8./. Opatija ( HR), 01.07.02-01.07.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/00/0205; GA ČR(CZ) GP303/02/P069
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95) 1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00) 2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

107792 - UMG-J 20033132 RIV GB eng J
Mannová, P. - Liebl, D. - Krauzewitz, N. - Fejtová, A. - Štokrová, J. - Palková, Z. - Griffin, B. E. - Forstová, J.
Analysis of mouse polyomavirus mutants with lesions in the minor capsid proteins.
Journal of General Virology, 83, [-] 2309-2319 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/00/0271; HHMI USA(US) 75195-540501
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:MSM 113100003
[Impact factor:3.358(91) 3.300(92) 3.065(93) 3.478(94) 3.410(95) 3.080(96) 2.863(97) 2.645(98) 3.061(99) 3.126(00) 3.248(01) 3,300(02) 3.036(03) ]

114781 - UMG-J 20043145 RIV US eng J
Mason, D. - Andre, P. - Bensussan, A. - Buckley, C. - Civin, C. - Clark, E. - de Haas, M. - Goyert, S. - Hadam, M. - Hart, D. - Hořejší, V. - Meuer, S. - Morrissey, J. - Schwartz-Albiez, R. - Shaw, S. - Simmons, D. - Uguccioni, M. - van der Schoot, E. - Vivier, E. - Zola, H.
CD antigens 2002.
Blood, 99 [10] 3877-3880 (2002).
[Conference on Human leucocyte differentiation antigens /7./. Harrogate (GB), 00.06.20-00.06.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:7.670(91) 8.061(92) 8.120(93) 8.279(94) 8.569(95)9.745(96) 9.507(97) 8.372(98) 8.782(99) 8.977(00)9.273(01) 9,631(02) 10.120(03) ]

114783 - UMG-J 20043147 RIV US eng J
Mason, D. - Andre, P. - Bensussan, A. - Buckley, C. - Civin, C. - Clark, E. - de Haas, M. - Goyert, S. - Hadam, M. - Hart, D. - Hořejší, V. - Meuer, S. - Morrissey, J. - Schwartz-Albiez, R. - Shaw, S. - Simmons, D. - Uguccioni, M. - van der Schoot, E. - Vivier, E. - Zola, H.
CD antigens 2001.
Journal of Immunology, 168 [5] 2083-2086 (2002).
[Conference on Human leucocyte differentiation antigens /7./. Harrogate (GB), 00.06.20-00.06.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:7.004(91) 6.723(92) 7.065(93) 7.383(94) 7.412(95)7.296(96) 6.937(97) 7.166(98) 7.145(99) 6.834(00)7.065(01) 7,014(02) 6.702(03) ]

114784 - UMG-J 20043148 RIV US eng J
Mason, D. - Andre, P. - Bensussan, A. - Buckley, C. - Civin, C. - Clark, E. - de Haas, M. - Goyert, S. - Hadam, M. - Hart, D. - Hořejší, V. - Meuer, S. - Morrissey, J. - Schwartz-Albiez, R. - Shaw, S. - Simmons, D. - Uguccioni, M. - van der Schoot, E. - Vivier, E. - Zola, H.
CD antigens 2001.
Modern Pathology, 15 [1] 71-76 (2002).
[Conference on Human leucocyte differentiation antigens /7./. Harrogate (GB), 00.06.20-00.06.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

097410 - UMG-J 20023080 RIV DE eng J
Matko, J. - Bodnar, A. - Vereb, G. - Bene, L. - Vamosi, G. - Szentesi, G. - Szollossi, J. - Gaspar, R. - Hořejší, V. - Walsmann, T. A. - Damjanovich, S.
GPI - microdomains (membrane rafts) and signaling of the multi-chain interleukin-2 receptor in human lymphoma/leukemica T cell lines.
European Journal of Biochemistry, 269 [4] 1199-1208 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7052904
[Impact factor:3.499(92) 3.306(93) 3.578(94) 3.451(95)3.275(96) 3.136(97) 3.249(98) 3.307(99) 2.852(00)2.849(01) 2,999(02) 3.001(03) ]

097422 - UMG-J 20023094 RIV US eng J
Matoušková, E. - Brož, L. - Pokorná, E. - Königová, R.
Prevention of burn wound conversion by allogeneic keratinocytes cultured on acellular xenodermis.
Cell and tissue Banking, 3 [1] 29-35 (2002).

097421 - UMG-J 20023092 RIV CH eng J
Matoušková, E. - Stehlíček, P. - Veselý, P.
Acellular porcine xenodermis as a temporary wound cover and substratum for cultured keratinocytes.
European Cells and Materials, 4, [-] 83-85 (2002).

102381 - UMG-J 20033047 RIV CZ eng J
Mendoza, L. - Bubeník, J. - Indrová, M. - Bieblová, J. - Vonka, V. - Šímová, J.
Freezing and thawing of murine bone marrow-derived dendritic cells does not later their immunophenotype and antigen presentation characteristics.
Folia Biologica (Praha), 48 [6] 242-245 (2002).
Grant: GA MZd(CZ) NC7148; GA ČR(CZ) GA301/00/0114; GA ČR(CZ) GA301/01/0985; GA AV ČR(CZ) IAA7052002; GA AV ČR(CZ) IAA5052203; Liga proti rakovině(CZ) -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

096765 - UMG-J 20023041 RIV CZ eng J
Mendoza, L. - Bubeník, J. - Šímová, J. - Korb, J. - Bieblová, J. - Vonka, V. - Indrová, M. - Mikyšková, R. - Jandlová, T.
Tumour-inhibitory effects of dendritic cells administered at the site of HPV 16-induced neoplasms.
Folia Biologica (Praha), 48 [3] 114-119 (2002).
Grant: GA MZd(CZ) NC7148; GA ČR(CZ) GA301/00/0114; GA AV ČR(CZ) IAA7052002; GA AV ČR(CZ) IAA5052203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

097407 - UMG-J 20023077 RIV US eng J
Menier, C. - Saez, B. - Hořejší, V. - Martinozzi, S. - Krawice-Radanne, I. - Bruel, S. - Le Danff, C. - Reboul, M. - Hilgert, I. - Rabreau, M. - Larrad, M. L. - Pla, M. - Carosella, E. D. - Rouas-Freiss, N.
Characterization of monoclonal antibodies recognizing HLA-G or HLA-E:new tools to analyze the expression of nonclassical HLA calss I molecules.
Human Immunology, 64 [3] 315-326 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:3.684(91) 3.511(92) 2.898(93) 2.956(94) 2.700(95)2.535(96) 2.991(97) 2.169(98) 2.558(99) 1.953(00)2.373(01) 2,573(02) 2.619(03) ]

107808 - UMG-J 20033150 RIV CZ eng J
Mollova, M. - Nedkova, R. - Ivanova, M. - Djarkova, T. - Pěknicová, J. - Kyurkchiev, S.
Role of a capacitation-related protein on some sperm functional parameters.
Folia biologica, 2002 [48] 232-236 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/1373
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95)0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00)0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

097416 - UMG-J 20023086 RIV NL eng J
Neužil, J. - Kagedal, K. - Anděra, L. - Weber, C. - Brunk, U. T.
Vitamin E analogs:a new class of multiple action ogents with antineoplastic and anti-atherogenic activity.
Apoptosis, 7 [2] 179-187 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026

118437 - UMG-J 20043231 RIV US eng J
Ortova-Gut, M. - Parkkila, S. - Vernerová, Z. - Rohde, E. - Závada, J. - Hocker, M. - Pastorek, J. - Karttunen, T. - Gibadulinová, A. - Závadová, Z. - Knobeloch, K.-P. - Wiedernmann, B. - Svoboda, J. - Horak, I. - Pastoreková, S.
Gastric hyperplasia in mice with targeted disruption of the carbonic anhydrase gene Car9.
Gastroenterology, 123 [6] 1889-1903 (2002).
Grant: VW Stiftung(DE) 1/71392; GA ČR(CZ) GV312/96/K205; GA Slovenské republiky(SK) 2/7152/20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:5.733(91) 5.919(92) 5.856(93) 7.251(94) 8.203(95) 9.329(96) 10.250(97) 10.330(98) 12.182(99) 12.246(00) 13.02(01) 13,4406(02) 12.718(03) ]

118412 - UMG-J 20043206 RIV CZ eng J
Pačes, J. - Pačes, V.
DicodonUse: The programme for dicodon bias visualization in prokaryotes.
Folia Biologica (Praha), 48 [6] 246-248 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A079
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

078797 - UMG-J 20010487 RIV GB eng J
Pačes, J. - Pavlíček, A. - Pačes, V.
HERVd: database of human endogenous retroviruses.
Nucleic Acids Research, 30 [1] 205-206 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/99/M023
[Impact factor:3.039(91) 3.294(92) 3.783(93) 4.097(94) 4.235(95) 4.488(96) 4.188(97) 4.878(98) 5.748(99) 5.396(00) 6.373(01) 7,051(02) 6.575(03) ]

118411 - UMG-J 20043205 RIV GB eng J
Pačes, V.
Comment on Frank Gannon´s editorial \"The foot soldiers of science\" in EMBO reports, November 2002.
EMBO Reports, 4 [2] 102-103 (2002).
[Impact factor: 6.046(01) 7,698(02) 7.390(03) ]

097390 - UMG-J 20023060 RIV US eng J
Parravicini, V. - Massimo, G. - Kovářová, M. - Odom, S. - Gonzales-Espinosa, C. - Furumoto, Y. - Saitoh, S. - Samelson, L. - Oshea, J. - Rivera, J.
Fyn kinase iniates complementary signals required for IgE-dependent mast cell degranulation.
Nature immunology, 3 [8] 741-748 (2002).

108023 - UMG-J 20033181 RIV NL eng J
Pavlíček, A. - Clay, O. - Bernardi, G.
Transposable elements encoding functional proteins: pitfalls in unprocessed genomic data?.
Febs letters, 2002 [523] 252-253 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.505(92) 3.339(93) 3.600(94) 3.842(95)3.750(96) 3.504(97) 3.581(98) 3.720(99) 3.440(00)3.644(01) 3,912(02) 3.609(03) ]

078805 - UMG-J 20010495 RIV NL eng J
Pavlíček, A. - Clay, O. - Jabbari, K. - Pačes, J. - Bernardi, G.
Isochore conservation between MHC regions on human chromosome 6 and mouse chromosome 7.
FEBS Letters, 511 [1-3] 175-177 (2002).
[Impact factor:3.505(92) 3.339(93) 3.600(94) 3.842(95) 3.750(96) 3.504(97) 3.581(98) 3.720(99) 3.440(00) 3.644(01) 3,912(02) 3.609(03) ]

078806 - UMG-J 20010496 RIV NL eng J
Pavlíček, A. - Pačes, J. - Clay, O. - Bernardi, G.
A compact view of isochores in the draft human genome sequence.
FEBS Letters, 511 [1-3] 165-169 (2002).
[Impact factor:3.505(92) 3.339(93) 3.600(94) 3.842(95) 3.750(96) 3.504(97) 3.581(98) 3.720(99) 3.440(00) 3.644(01) 3,912(02) 3.609(03) ]

118415 - UMG-J 20043209 RIV US eng J
Pavlíček, A. - Pačes, J. - Elleder, D. - Hejnar, J.
Processed pseudogenes of human endogenous retroviruses generated by LINEs: their integration, stability, and distribution.
Genome Research, 12 [3] 391-399 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/01/0632
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 7.062(99) 7.615(00) 8.559(01) 9,863(02) 9.635(03) ]

118413 - UMG-J 20043207 RIV NL eng J
Pavlíček, A. - Pačes, J. - Zíka, R. - Hejnar, J.
Length distribution of long interspersed nuclear elements (LINEs) and processed pseudogenes of human endogenous retroviruses: implications for retrotransposition and pseudogene detection.
Gene, 300 [1-2] 246-249 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/01/0632
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.064(91) 2.569(92) 2.407(93) 2.305(94) 2.160(95) 1.931(96) 1.838(97) 2.007(98) 2.258(99) 2.461(00) 3.041(01) 2,778(02) 2.754(03) ]

093599 - UMG-J 20023005 CZ cze A
Pěknicová, J. - Chládek, D. - Čapková, J. - Geussová, G. - Teplá, O.
Úloha intra-akrosomálních proteinů v oplození.
Alergie, 4 [3] 96 (2002).
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851

096759 - UMG-J 20023033 CZ eng A
Pěknicová, J. - Geussová, G. - Kaláb, P.
Protein tyrosine phosphorylation in boar sperm.
In: VIII.Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. - Česká republika, XXX 2002. - S. X-X.
[Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí/8./. Žďár nad Sázavou (CZ), 02.05.16-02.05.19 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA MZd(CZ) NJ5851

094520 - UMG-J 20023030 CZ eng A
Pěknicová, J. - Kubátová, A. - Kyselová, V. - Buckiová, D. - Paleček, J. - Dráber, P.
Effect of endocrine disruptors on the microtubules of MCF-7 cells.
In: X.Cytoskeletální klub. - Česká republika, XXX 2002. - S. 1.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA ČR(CZ) GA204/02/1373; GA MZd(CZ) NJ5851

096761 - UMG-J 20023036 CZ eng H
Pěknicová, J. - Kubátová, A. - Kyselová, V. - Buckiová, D. - Paleček, J. - Dráber, P.
Effect of endocrine disruptors on the microtubules of MCF-7 cells. Praha, MBÚ AVČR 2002. - 1 s.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA ČR(CZ) GA204/02/1373

094507 - UMG-J 20023015 US eng/eng/eng A
Pěknicová, J. - Kyselová, V. - Buckiová, D. - Boubelík, M.
Efect of endocrine disruptors on in vivo.
American Journal of Reproductive Immunology, 48 [3] 154-155 ( 2002).
[Congress of the AASIR /8./. Weimar (DE), 02.09.07-02.09.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95) 1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00) 2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

107811 - UMG-J 20033153 RIV US eng J
Pěknicová, J. - Kyselová, V. - Buckiová, D. - Boubelík, M.
Effect of an endocrine disruptor on mammalian fertility. Application of monoclonal antibodies against sperm protein as marker for testing sperm damage.
American journal of reproductive immunology, 2002 [47] 311-318 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA ČR(CZ) GA303/00/1651; GA MZd(CZ) NJ5851
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:1.931(92) 1.253(93) 1.980(94) 1.707(95)1.942(96) 1.858(97) 1.707(98) 2.448(99) 1.932(00)2.020(01) 1,413(02) 2.088(03) ]

101273 - UMG-J 20033022 RIV CZ sla H
Pindjáková, J. - Krulová, M. - Zajícová, A. - Holáň, V.
Stanovovanie bunkových populácií a efektorových molekúl v kožných transplantátoch. (Ed. Hána, I.; Bilej, M.). - Praha, Česká imunologická společnost 2002. - 6 s.
[Pracovní imunologická konference /18./. Velké Karlovice (CZ), 01.10.19-01.10.21 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/99/D044; GA ČR(CZ) GA310/99/0360; GA MZd(CZ) NI6659
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

118425 - UMG-J 20043219 RIV CZ eng J
Plachý, j. - Hejnar, J.
Chicken cells - oncogene transformation, immortalization and more.
Folia Biologica (Praha), 48 [4] 126-138 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/0407; GA ČR(CZ) GA204/01/0632
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

097418 - UMG-J 20023088 RIV US eng J
Plášilová, M. - Živná, J. - Jelínek, J. - Neuwirtová, R. - Čermák, J. - Nečas, E. - Anděra, L. - Stopka, T.
TRAIL (Apo2L) supresses growth of primary human leukemia and myelodysplasia progenitors.
Leukemia, 16 [1] 67-73 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052001; GA ČR(CZ) GA301/99/0350
[Impact factor: 2.350(95)2.945(96) 1.046(97) 3.163(98) 3.562(99) 3.736(00)4.293(01) 4,693(02) 5.116(03) ]

078810 - UMG-J 20010500 RIV GB eng J
Plašilová, M. - Živný, J. - Jelínek, J. - Neuwirtová, R. - Čermák, J. - Nečas, E. - Anděra, L. - Stopka, T.
TRAIL (Apo2L) suppresses growth of primary human leukemia and myelodysplasia progenitors.
Leukemia, 16 [1] 67-73 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052001; GA ČR(CZ) GA301/99/0350
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 2.350(95) 2.945(96) 1.046(97) 3.163(98) 3.562(99) 3.736(00) 4.293(01) 4,693(02) 5.116(03) ]

101268 - UMG-J 20033017 RIV US eng J
Plšková, J. - Duncan, L. - Holáň, V. - Filipec, M. - Kraal, G. - Forrester, J. V.
The immune response to corneal allograft requires a site-specific draininglymph node.
Transplantation. Transplantation, 73 [2] 210-215 (2002).
Grant: NATO CRG(GB) LG972853; GA MZd(CZ) NI6019
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 111100005
[Impact factor:2.841(92) 3.272(93) 2.929(94) 3.829(95) 3.544(96) 3.441(97) 3.522(98) 3.463(99) 4.035(00) 4.184(01) 3,265(02) 3.608(03) ]

101269 - UMG-J 20033018 RIV GB eng J
Plšková, J. - Kuffová, L. - Holáň, V. - Filipec, M. - Forrester, J. V.
Evaluation of corneal graft rejection in a mouse model.
British Journal of Ophthalmology. British Journal of Ophthalmology , 86, [-] 108-113 (2002).
Grant: NATO CRG(GB) LG972853; GA MZd(CZ) NI6019
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 111100005
[Impact factor: 1.759(99) 1.948(00) 1.942(01) 1,779(02) 2.099(03) ]

078802 - UMG-J 20010492 RIV GB eng J
Plšková, J. - Kuffová, L. - Holáň, V. - Filipec, M. - Forrester, J. V.
Evaluation of corneal graft rejection in a mouse model.
British Journal of Ophthalmology, 86 [1] 108-113 (2002).
[Impact factor: 1.759(99) 1.948(00) 1.942(01) 1,779(02) 2.099(03) ]

097554 - FGU-C 20020105 RIV US eng J
Qi, N. - Kazdová, L. - Zídek, V. - Landa, V. - Křen, V. - Pershadsingh, H. A. - St.Lezin, E. - Abumrad, N. A. - Pravenec, M. - Kurtz, W. T.
Pharmacogenetic evidence that cd36 is a key determinant of the metabolic effects of pioglitazone.
Journal of Biological Chemistry, 277 [50] 48501-48507 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/00/1636; GA ČR(CZ) GV204/98/K015; GA MŠk(CZ) LN00A079; HHMI(US) 55000331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
[Impact factor:6.714(91) 6.733(92) 6.739(93) 7.716(94) 7.385(95) 7.452(96) 6.963(97) 7.199(98) 7.666(99) 7.368(00) 7.258(01) 6,696(02) 6.482(03) ]

118404 - UMG-J 20043194 RIV US eng J
Ruivenkamp, C. A. L. - van Wezel, T. - Zanon, C. - Stassen, A. P. M. - Vlček, Č. - Csikós, T. - Klous, A. M. - Tripodis, N. - Perrakis, A. - Boerrigter, L. - Groot, P. C. - Lindeman, J. - Mooi, W. J. - Meijjer, G. A. - Scholten, G. - Dauwerse, H. - Pačes, V. - van Zandwijk, N. - van Ommen, G. J. B. - Demant, P.
Ptprj is a candidate for the mouse colon-cancer susceptibility locus Scc1 and is frequently deleted in human cancers.
Nature Genetics, 31 [3] 295-300 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A079
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.000(92) 19.844(93) 22.568(94) 28.543(95) 31.473(96) 38.854(97) 40.361(98) 30.693(99) 30.910(00) 29.600(01) 26,711(02) 26.494(03) ]

101731 - UOCHB-X 20030214 RIV CZ cze B
Ruml, T. - Rumlová, M. - Pačes, V.
Genové inženýrství. Praha, VŠCHT 2002. - 270 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:AV0Z4055905

101274 - UMG-J 20033023 RIV CZ cze H
Rychnavská, Z. - Sedláková, K. - Plšková, J. - Filipec, M. - Holáň, V.
Využití RT-PCR pro detekci exprese genů pro cytokiny a inducibilní syntázyoxidu dusnatého v transplantátech rohovky. (Ed. Hána, I.; Bilej, M.). - Praha, Česká imunologická společnost 2002. - 5 s.
[Pracovní imunologická konference /18./. Velké Karlovice (CZ), 01.10.19-01.10.21 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/99/D044; GA ČR(CZ) GA310/99/0360; GA MZd(CZ) NI6659
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

108278 - UMG-J 20033202 RIV CZ eng C
Ryšlavá, E. - Krejčík, Z. - Macek, T. - Macková, M.
Phytoremediation and biodegradation of PCB in soil.
In: 12th international biodeterioration and biodegradation symposium. - Praha, JPM Tisk s.r.o. 2002. - S. 188.
[International biodeterioration and biodegradation symposium /12./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1292
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905; CEZ:AV0Z5052915

101280 - UMG-J 20033032 RIV CZ eng K
Řezáčová, P.
Cryocrystallography of biological Macromolecules.
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. - (Ed. Kužel, R.; Hašek, J.; Fiala, J.; Weiss, Z.). - Praha, ARS Print, Svatoslavova 9, Praha 4 2002. - S. 15-17.
[CSCA Colloquium /30./. Ostravice (CZ), 02.06.17-02.06.21 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

101263 - UMG-J 20033012 RIV US eng J
Řezáčová, P. - Brynda, J. - Fabry, M. - Hořejší, M. - Štouračová, R. - Lescar, J. - Riottot, M. M. - Sedláček, J. - Bentley, G. A.
Inhibition of HIV protease by monoclonal antibodies.
Journal of Molecular recognition, 15(5) [15] 272-276 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052502; GA ČR(CZ) GV203/98/K023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1.141(99) 1.614(00) 3.314(01) 2,838(02) 2.013(03) ]

107790 - UMG-J 20033130 RIV SK eng J
Říman, J.
The deoxyribo-mode expression of primase activities of the primase-alpha DNA polymerase enzyme complex associated with nucleoprotein complex harboring an extrachromosomal DNA identical with avian myeloblastosis virus core-bound DNA: Influencing by carbonyldiphosphonate, mimosine and butyphenyldeoxyguanosine-5-triphosphate.
Acta Virologica, 46 [2] 75-83 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.438(91) 0.275(92) 0.205(93) 0.347(94) 0.362(95) 0.481(96) 0.454(97) 0.500(98) 0.476(99) 0.558(00) 0.644(01) 0,660(02) 0.683(03) ]

101299 - UMG-J 20033057 CZ cze A
Schlegel, D. - Havelková, H. - Demant, P. - Lipoldová, M.
Hledání genů kontrolujících odpověď myši na parazitického prvoka Leishmania major.
Informační listy, X [24] 1210-6267 (2002).
[Genetická konference - Perspektivy genetiky - genomy a genová exprese. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/00/0760
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

097402 - UMG-J 20023072 RIV GB eng J
Slapničková, M. - Berger, J.
Rat Neutrophil Phagocytosis Following Feed Restriction.
Comparative Clinical pathology. Springer-Verlag London Ltd., 11 [3] 172-177 (2002).

096769 - UMG-J 20023048 DE eng G
Slapničková, M. - Havelková, H. - Svobodová, M. - Badalová, J. - Vladimirov, V. - Vojtíšková, J. - Demant, P. - Lipoldová, M.
Functional and genetic analysis of murine leishmaniasis. Goehren-Lebbin, XXX 2002. - 1 s.
[Interactions between innate and adaptive immunity in mammalian defense against bacterial infections/X./. Goehren-Lebbin (DE), 02.06.05-02.06.08 (WRD)]
Grant: USA(US) HHMI 55 000 323

094514 - UMG-J 20023023 RIV ES eng G
Sovová, V. - Kučerová, D. - Šloncová, E. - Štokrová, J. - Korb, J. - Tuháčková, Z.
Response of HT29 cells to butyrate depends on time of exposure and glucose deprivation. Barcelona, Doyma S.L. 2002. - 1 s.
[Meeting of the European Association for Cancer Research /17./. Granada (ES), 02.06.08-02.06.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA301/00/0269
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

097401 - UMG-J 20023071 RIV GB eng J
Sulimenko, V. - Sulimenko, T. - Poznanovic, S. - Nechiporuk-Zloy, V. - Bohm, K. - Macůrek, L. - Unger, E. - Dráber, P.
Association of brain tubulins with tubulin dimers.
Biochemical Journal, 365 [3] 889-895 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052004; GA ČR(CZ) GV312/96/K205; GA MŠk(CZ) LN00A026; GA MŠk(CZ) ME 310
[Impact factor:3.749(91) 3.716(92) 3.659(93) 4.262(94) 4.159(95)3.687(96) 3.573(97) 3.855(98) 4.349(99) 4.280(00)4.326(01) 4,589(02) 4.101(03) ]

096764 - UMG-J 20023040 CZ eng H
Sulimenko, V. - Sulimenko, T. - Macůrek, L. - Dráber, P.
Association of brain gamma-tubulins with alfa-beta-tubulins dimers. Praha, MBÚ AVČR 2002. - 1 s.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( CST)]

096763 - UMG-J 20023039 CZ cze H
Šmejkalová, B. - Dráberová, E. - Dráber, P.
Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek. Praha, MBÚ, AVČR 2002. - 1 s.
[Cytoskeletální klub/10./. Vranovská Ves (CZ), 02.04.24-02.04.26 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/00/0553

093187 - UEM-P 20023041 RIV US eng J
Štokrová, J. - Korb, J. - Pliss, A. - Raška, I. - Štulík, J. - Dvořáková, M.
Overexpression of v-myb oncogene or c-myb proto-oncogene in insect cells: Characterization of newly induced nucleolus-like structures accumulating Myb protein.
International Journal of Molecular Medicine, 9, [-] 547-554 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/97/0914; GA ČR(CZ) GA204/00/0554; GA ČR(CZ) GA304/00/1481; GA ČR(CZ) GA304/02/0342; GA ČR(CZ) GA204/00/0271
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906; CEZ:MSM 111100003
[Impact factor: 1.058(99) 1.899(00) 1.689(01) 2,063(02) 1.940(03) ]

107801 - UMG-J 20033141 RIV NL eng J
Tomincová, H. - Krásný, L. - Jonák, J.
Isolation of chimaeric forms of elongation factor EF-Tu by affinity chromatography.
Journal of Chromatography B, 770 [1-2] 129-135 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/98/0863
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor: 1,913(02) 2.085(03) ]

097383 - UMG-J 20023052 US eng/eng/eng A
Trachtulec, Z. - Vlček, Č. - Mihola, O. - Forejt, J.
Comparative analysis of the PDCD2-TBP-PSMB1 region in vertebrates.
In: 16th International Mouse Genome Conference, Final Program and Book of Abstracts. - USA, XXX 2002. - S. 229.
[International Mouse Genome Conference/16./. San Antonio (US), 02.11.16-02.11.22 (WRD)]

078804 - UMG-J 20010494 RIV US eng J
Tuháčková, Z. - Vojtěchová, M. - Hlaváček, J. - Ruzzene, M. - Sovová, V. - Pinna, L. A.
Increased activity of c-Src and Csk in fibroblasts transformed by v-src oncogene.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 290 [42] 790-795 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV312/96/K205; GA ČR(CZ) GA301/00/0269; GA MZd(CZ) NC5428
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:3.803(91) 3.583(92) 3.312(93) 3.400(94) 3.179(95) 2.872(96) 2.971(97) 2.780(98) 3.161(99) 3.055(00) 2.946(01) 2,935(02) 2.836(03) ]

094513 - UMG-J 20023022 RIV ES eng G
Tuháčková, Z. - Vojtěchová, M. - Sovová, V. - Šloncová, E.
Besides v-Src, also c-Src is involved in deregulation of cell signalling induced by v-Src oncogene. Barcelona, Doyma S.L. 2002. - 1 s.
[Meeting of the European Association for Cancer Research /17./. Granada (ES), 02.06.08-02.06.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA301/00/0269
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

118414 - UMG-J 20043208 RIV CZ eng J
Ulbrich, P. - Strnad, H. - Hejkalová, V. - Pačes, J.
Genetic determination of polyhydroxyalkanoate metabolism in Rhodobacter capsulatus SB1003.
Folia Biologica (Praha), 48 [4] 157-159 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A079
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

094506 - UMG-J 20023014 RIV CZ cze J
Ulčová-Gallová, Z. - Jonáková, V.
Mezinárodní kongres reprodukční imunologie spolu s 2. konferencí Evropské společnosti pro imunologii reprodukce (ESIR) a 7. kongresem Alpsko-adriatické společnosti pro imunologii reprodukce (AASIR)/8./.
Imunologický zpravodaj, 17(31) [1] 22-25 (2002).
[Mezinárodní kongres reprodukční imunologie s druhým evropským kongresem imunologie a reprodukce a se sedmým kongresem Alpsko-adriatické společnosti pro imunologii reprodukce /8./. Opatija (HR), 01.07.02-01.07.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

093600 - UMG-J 20023006 CZ cze A
Ulčová-Gallová, Z. - Madar, J. - Nouza, K. - Kinský, R. - Pěknicová, J. - Mardešič, T. - Tlaskalová-Hogenová, H. - Panzner, P. - Cinek, O. - Šnajderová, M. - Křižanovská, K. - Bouše, V. - Sedláček, D. - Rokyta, Z.
Reprodukční imunologie.
Alergie, 4 [3] 96 (2002).
[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (CST)]
Grant: GA MZd(CZ) NH6409; GA MZd(CZ) NH6451; GA MZd(CZ) NH6463

101283 - UMG-J 20033035 CZ eng J
Urbánek, P.
Professor Václav Pačes celebrates his 60th birthday. From bacteriophage genome sequencing to integrated genomics.
Folia Biologica (Praha), 48 [1] 1-2 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

112368 - UMG-J 20049036 RIV CZ eng J
Urbánek, P. - Pačes, J. - Králová, J. - Dvořák, M. - Pačes, V.
Cloning and expression of PARP-3 (Adprt3) and U3-55k, two genes closely linked on mouse chromosome 9.
Folia Biologica (Praha), 48 [5] 182-191 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052802; GA ČR(CZ) GA204/00/0554
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
[Impact factor:0.319(92) 0.090(93) 0.213(94) 0.446(95) 0.500(96) 0.522(97) 0.632(98) 0.493(99) 0.351(00) 0.519(01) 0,615(02) 0.527(03) ]

109115 - UMG-J 20033212 SIGLE AU eng A
Valenta, T. - Horvath, O. - Korinek, V. - Andera, L.
WNT-1-mediated signaling suppresses TRAIL-induced apoptosis of pre-B cell lines KM3 and REH.
In: Program and abstract book. 4th International Cell Death Society Symposium "The Mechanisms of Cell Death". - Noosaville, ICDS 2002. - S. 1.
[International Cell Death Society Symposium : Mechanisms of Cell Death /4./. Noosaville (AU), 02.05.31-02.06.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA5052905
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

088707 - UZFG-Y 20023016 RIV NL eng J
Veselský, L. - Dostál, J. - Kraus, M. - Pěknicová, J. - Holáň, V. - Zajícová, A. - Jonáková, V. - Železná, B.
Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
Animal Reproduction Science, 71, [-] 111-123 (2002).
Grant: GA MZd(CZ) NI6883; GA AV ČR(CZ) KSK5011112
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
[Impact factor:0.701(92) 0.678(93) 0.855(94) 0.709(95) 0.838(96) 0.930(97) 1.105(98) 0.813(99) 1.080(00) 1.196(01) 1,681(02) 1.286(03) ]

114701 - UMG-J 20043007 RIV US eng J
Veselský, L. - Dostál, J. - Kraus, M. - Pěknicová, J. - Holáň, V. - Zajícová, A. - Jonáková, V. - Železná, B.
Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
Animal Reproduction Science, - [71] 111-123 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV524/96/K162; GA ČR(CZ) GA303/01/0615; GA MZd(CZ) NI6883
[Impact factor:0.701(92) 0.678(93) 0.855(94) 0.709(95)0.838(96) 0.930(97) 1.105(98) 0.813(99) 1.080(00)1.196(01) 1,681(02) 1.286(03) ]

097398 - UMG-J 20023068 RIV CZ eng J
Viklický, V.
Introduction of Biotechnological Procedures and Production.
Czech business and trade, 45 [5-6] 45-46 (2002).

097399 - UMG-J 20023069 RIV CZ eng J
Viklický, V.
The main Czech trends in the development of modern biotechnologies.
Czech business and trade, 45 [5-6] 42-44 (2002).

097400 - UMG-J 20023070 RIV CZ eng J
Viklický, V.
The Development of Modern Biotechnologies.
Czech business and trade, 45 [5-6] 41-42 (2002).

108272 - UMG-J 20033196 RIV US eng J
Weber, T. - Lu, M. - Anděra, L. - Lahm, H. - Gellert, N. - Fariss, M. W. - Kořínek, V. - Sattler, W. - Ucker, D. S. - Terman, A. - Schroder, A. - Erl, W. - Brunk, U. T. - Coffey, R. J. - Weber, C. - Neuzil, J.
Vitamin E succinate is a potent novel antineoplastic agent with high selectivity and cooperativity with tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (Apo2 ligand) in vivo.
Clinical Cancer Research, 8, [-] 863-869 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA312/99/0348
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915

097413 - UMG-J 20023083 RIV GB eng J
Wonerow, P. - Obergfell, A. - Wilde, J. I. - Bobe, R. - Asazuma, N. - Brdička, T. - Leo, A. - Schraven, B. - Hořejší, V. - Shattil, S. J. - Watson, S. P.
Differantial role of glycolipid-enriched mambrane domains in glycoprotein VI- and integrin-mediated phospholipase Cgamma2 regulation in platelets.
Biological Journal, 364 [3] 755-765 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026

097409 - UMG-J 20023079 RIV DE eng J
Younta, M. - Oliva, J. L. - Barcia, R. - Hořejší, V. - Angelisová, P. - Lazo, P. A.
Transient activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity by ligation of the tetraspan CD53 antigen in different cell types.
European Journal of Biochemistry, 269 [3] 1012-1021 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:3.499(92) 3.306(93) 3.578(94) 3.451(95)3.275(96) 3.136(97) 3.249(98) 3.307(99) 2.852(00)2.849(01) 2,999(02) 3.001(03) ]

097411 - UMG-J 20023081 RIV US eng J
Zeyda, M. - Staffler, G. - Hořejší, V. - Waldhausi, W. - Stulnig, T. M.
LAT displacement from lipis rafts as a molecular mechanism for the inhibition of T cell signaling by popyansaturated fatty acids.
Journal of Biological Chemistry, 277 [32] 28418-28423 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A026
[Impact factor:6.714(91) 6.733(92) 6.739(93) 7.716(94) 7.385(95)7.452(96) 6.963(97) 7.199(98) 7.666(99) 7.368(00)7.258(01) 6,696(02) 6.482(03) ]

109021 - UOCHB-X 20030426 GR eng A
Železná, B. - Sovová, V. - Kučerová, D. - Šloncová, E. - Velek, J. - Hradilek, M. - Slaninová, J. - Zórad, Š.
Numerous binding sites for angiotensin IV and LVV-hemorfin-7 on HT115 colorectal carcinoma cells.
In: 7th World Congress on Advances in Oncology and 5th International Symposium on Molecular Medicine. - Crete, - 2002. - S. -.
[World Congress on Advances in Oncology /7./ and International Symposium on Molecular Medicine /5./. Crete (GR), 02.10.10-02.10.12 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915; CEZ:AV0Z4055905

109110 - UMG-J 20033204 RIV GR eng C
Železná, B. - Sovová, V. - Kučerová, D. - Šloncová, E. - Velek, J. - Hradílek, M. - Slaninová, J. - Zórad, Š.
Numerous binding sites for angiotensin iv and LVV-Hemorfin-7 on HT115 colorectal carcinoma cells.
In: 7th world Congress on Advances in Oncology and 5 th International Symposium on Molecular Medicine. - Kréta, Řecko, Řecko 2002. - S. -.
[World Congress on Advances in Oncology /7./ and International Symposium on Molecular Medicine /5./. Řecko (GR), 02.10.10-02.10.12 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905; CEZ:AV0Z5052915

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11