ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

097121 - UCL-M 20020101 RIV CZ cze H
Bláhová, K.
Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - 475 s.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097195 - UCL-M 20020177 RIV CZ cze C
Bláhová, K.
Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (prolegomena k tématu).
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 186-195.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097238 - UCL-M 20020221 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 1958-1969.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 495-520 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097239 - UCL-M 20020222 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. století.
Český časopis historický, 100 [4] 815-840 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097240 - UCL-M 20020223 CZ cze R
Bláhová, K.
Josef Šusta a dějiny lidstva.
Rec.: Lach, J.: Josef Šusta a dějiny lidstva.
Dějiny a současnost, 34 [1] 64 (2002).

092302 - UCL-M 20020016 CZ cze N
Červenka, M.
Pravopisná nuda pokračuje.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [22] 140-141 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092335 - UCL-M 20020049 CZ cze J
Červenka, M.
Anketa o básni K. H. Máchy Páže (Budoucí vlasť).
Česká literatura, 50 [2] 186-209 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092374 - UCL-M 20020088 CZ cze N
Červenka, M.
Vzpomínka na Romana Jakobsona.
Dokořán, 6 [23] 44-46 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097127 - UCL-M 20020108 CZ cze J
Červenka, M.
Mukařovský a Dewey.
Česká literatura, 50 [1] 110 (2002).

097128 - UCL-M 20020109 CZ cze J
Červenka, M.
Macura a tartuská sémiotika kultury.
Česká literatura, 50 [1] 110 (2002).

097135 - UCL-M 20020116 RIV CZ cze R
Červenka, M.
Výzkum cyklu v současné slavistice.
Rec.: Ibler, R.: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen.
Česká literatura, 50 [2] 223-224 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097150 - UCL-M 20020131 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Komentář.
In: Básně. - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 295-377.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097201 - UCL-M 20020183 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Hlásková instrumentace.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 7-54.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097202 - UCL-M 20020184 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Volný verš v proměnách básnického díla 20. století.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 55-125.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097203 - UCL-M 20020185 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Dekanonizace rýmu.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 127-161.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097219 - UCL-M 20020201 CZ cze J
Červenka, M.
Dvojí omyl Petra Steinera.
Česká literatura, 50 [5] 546-547 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097222 - UCL-M 20020204 CZ cze J
Červenka, M.
Králík o prozódii české.
Česká literatura, 50 [4] 436-438 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097242 - UCL-M 20020225 CZ cze J
Červenka, M.
Metrické systémy novočeského básnictví v evropských souvislostech.
Estetika, 38 [2/4] 223-229 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107418 - UCL-M 20030152 RIV CZ cze M
Červenka, M. - Vohryzek, J.
Kritika literatury a kritika života.
In: Z dějin českého myšlení o literatuře 2. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 377-383.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097247 - UCL-M 20020231 SK cze R
Denemarková, R.
Böhmische Dörfer.
Rec.: Serke, J.: Böhmische Dörfer.
Slovenská literatura, 49 [5] 426-431 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092348 - UCL-M 20020062 CZ cze N
Dokoupil, B.
Pod tlakem ohrožení.
Duha, 16 [2] 7-8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097192 - UCL-M 20020174 RIV CZ cze M
Dokoupil, B.
Literatura v období 1945-2000.
In: Literární Morava. - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002. - S. 236-288.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097230 - UCL-M 20020213 RIV CZ cze C
Dokoupil, B.
Dějiny z podhledu: Jiří Šotola.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 263-268.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097130 - UCL-M 20020111 RIV CZ cze B
Dokoupil, B. - Hruška, P. - Kubíček, T. - Přibáň, M. - Svoboda, R. - Zelinský, M.
Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno, Host - vydavatelství 2002. - 334 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/97/S017; GA AV ČR(CZ) IAA0056701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107358 - UCL-M 20030092 RIV CZ cze M
Dokoupil, B. - Wittlich, P.
Komentář.
In: Kámen a bolest. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 751-758.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097161 - UCL-M 20020142 RIV CZ cze M
Havránková, M.
Ediční doslov.
In: Zasuté objevy. - Praha, Akropolis 2002. - S. 441-455.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097131 - UCL-M 20020112 RIV CZ cze J
Hemelíková, B.
Studený problém. Zapomenutá epizoda z bojů o nové směry v 80. a 90. letech 19. století.
Tvar, 13 [9] 9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097146 - UCL-M 20020127 CZ cze J
Hemelíková, B.
Za Pavlem Peštou.
Česká literatura, 50 [3] 333-334 (2002).

097200 - UCL-M 20020182 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
"Ježek na spisovatele" : Literární parodie jako specifický prostor komunikace.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 348-353.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097229 - UCL-M 20020212 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
Přibývání a ubývání satirických prvků v humoristické literatuře sedmdesátých a osmdesátých let (Humoristický román a povídka - "služebnost" a "odpoutání se").
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 253-260.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092307 - UCL-M 20020021 CZ cze N
Hodrová, D.
Otázka Martina C. Putny pro Danielu Hodrovou.
Host, 18 [3] 11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097194 - UCL-M 20020176 RIV IT ita C
Hodrová, D.
Eraclito e Aracne: il testo sgorgato a il testo intessuto = Herakleitos a Arachné: text chrlený a text psaný.
In: Cinque letterature oggi. - Udine, Forum 2002. - S. 359-370.
[Cinque letterature oggi. Udine (IT), 01.11.30-01.12.02 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097126 - UCL-M 20020107 CZ cze J
Holý, J.
Představujeme: Časopis Balagan.
Česká literatura, 50 [1] 108-110 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097139 - UCL-M 20020120 RIV CZ cze B
Holý, J.
Možnosti interpretace. Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc, Periplum 2002. - 293 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097144 - UCL-M 20020125 RIV CZ cze R
Holý, J.
Bilanční kniha Aleše Hamana.
Rec.: Haman, A.: Východiska a výhledy.
Česká literatura, 50 [3] 316-319 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097147 - UCL-M 20020128 CZ cze J
Holý, J.
Zemřel Přemysl Blažíček.
Česká literatura, 50 [3] 335-336 (2002).

097154 - UCL-M 20020135 CZ cze R
Holý, J.
Možnosti a meze faktografie.
Rec.: Machala, L.: Literární bludiště.
Literární noviny, 13 [38] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097157 - UCL-M 20020138 RIV CZ cze M
Holý, J.
Komentář.
In: Poetistická próza. - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2002. - S. 578-616.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097160 - UCL-M 20020141 RIV CZ cze M
Holý, J.
Loupežníci a láska.
In: Vladislav Vančura, Markéta Lazarová. - Praha, Národní divadlo 2002. - S. 20-32.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097215 - UCL-M 20020197 CZ cze J
Holý, J.
Nezval a nezvalovští vykladači.
Česká literatura, 50 [4] 410-413 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097220 - UCL-M 20020202 CZ cze R
Holý, J.
Červenkův volný verš.
Rec.: Červenka, M.: Dějiny českého volného verše.
Česká literatura, 50 [6] 575-581 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097243 - UCL-M 20020226 RIV CZ cze J
Holý, J.
Česká literární historiografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích.
Estetika, 38 [2/4] 207-222 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092353 - UCL-M 20020067 CZ cze N
Hruška, P.
Z kapsáře.
Romboid, 37 [5/6] 69-70 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097119 - UCL-M 20020099 CZ cze J
Hruška, P.
Ad 3 polohy současné české poezie.
Tvar, 13 [6] 2 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097151 - UCL-M 20020132 RIV SK cze J
Hruška, P.
Básně psané na střed.
Romboid, 37 [5/6] 10-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097181 - UCL-M 20020163 RIV CZ cze J
Hruška, P.
Druhá vlna první velikosti. Realita surrealismu 1948-1958.
Host, 18 [10] 26-29 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097184 - UCL-M 20020166 CZ cze J
Hruška, P.
Otevřený dopis PhDr. Blahoslavu Dokoupilovi.
Tvar, 13 [21] 15 (2002).

097186 - UCL-M 20020168 CZ cze R
Hruška, P.
Opary (z) lyriky.
Rec.: Romanská, L.: Den latimerie.
Protimluv, 1 [2] 35 (2002).

097187 - UCL-M 20020169 CZ cze N
Hruška, P.
Kdyby paní Romanská tolik nepočítala...
Protimluv, 1 [3] 35 (2002).

097225 - UCL-M 20020208 RIV CZ cze C
Hruška, P.
"Generace" místo generace.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 165-172.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097245 - UCL-M 20020228 SK cze J
Hruška, P.
První knížky veršů v mladofrontovní edici Ladění. Molová tónina v obraze životní situace z debutů na přelomu 80. a 90. let.
Slovenská literatura, 49 [5] 399-403 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092294 - UCL-M 20020009 CZ cze R
Janáček, P.
Manželé Škvorečtí se do třetice setkali s vraždou.
Rec.: Škvorecký, J. - Salivarová, Z.: Setkání po letech, s vraždou. Setkání na konci éry, s vraždou.
Mladá fronta Dnes, 13 [35] B6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092318 - UCL-M 20020032 CZ cze N
Janáček, P.
Zemřel Přemysl Blažíček.
Literární noviny, 13 [18] 2 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092336 - UCL-M 20020050 CZ cze N
Janáček, P.
Zemřel Přemysl Blažíček.
Akademický bulletin, - [6] 25 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097156 - UCL-M 20020137 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Němci a němectví, zrada a trest, dnešek a zítřek. Prostor lidové četby v letech mezi Květnem a Únorem.
Kuděj, 4 [2] 55-75 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097241 - UCL-M 20020224 RIV SK cze J
Janáček, P.
Na frontách práce a víry. Budovatelský román v české literatuře padesátých let.
Slovenská literatura, 49 [5] 355-374 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097142 - UCL-M 20020123 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Nezanikající prameny.
Česká literatura, 50 [3] 242-248 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097182 - UCL-M 20020164 CZ cze R
Jankovič, M.
Nově nasvícený Hrabal.
Rec.: Pelán, J.: Bohumil Hrabal: pokus o portrét.
Tvar, 13 [21] 2-3 (2002).

097204 - UCL-M 20020186 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Rytmičnost v próze : Vančurovy Obrazy z dějin národa českého.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 163-204.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097205 - UCL-M 20020187 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Role intonace v rytmické a významové výstavbě prózy : Čapkův Hordubal.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 205-231.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097221 - UCL-M 20020203 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Nepřehlédnutelné souvislosti.
Česká literatura, 50 [6] 582-596 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0270
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107424 - UCL-M 20030158 RIV CZ fre M
Jankovič, M.
Flux de narration, flux parlé, écriture du flux.
In: Bohumil Hrabal. Palabres et existence. - Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne 2002. - S. 127-147.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092306 - UCL-M 20020020 CZ cze N
Janoušek, P.
Jiná Markéta Lazarová.
Divadelní noviny, 11 [7] 5 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097123 - UCL-M 20020103 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Nezvalova Depeše na kolečkách: manifest avantgardního pojetí dramatu.
Česká literatura, 50 [1] 54-63 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097158 - UCL-M 20020139 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Dramatické pokusy zbavené kontaktu s českým divadlem (1948-1959).
Divadelní revue, 13 [3] 29-33 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097198 - UCL-M 20020180 RIV CZ cze C
Janoušek, P.
Čech Poslední a První: Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněvědné komunikace.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 285-296.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097235 - UCL-M 20020218 CZ cze R
Janoušek, P.
Zábava - nic míň.
Rec.: Janků, J.: Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes!
Divadelní noviny, - [17] 4 (2002).

097244 - UCL-M 20020227 RIV SK cze J
Janoušek, P.
Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích. České drama konce 50. a počátku 60. let.
Slovenská literatura, 49 [5] 375-388 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092286 - UCL-M 20020001 CZ cze N
Jareš, M.
Vánoční knižní trh - pohledem předvánočním.
Host, 18 [1] 23-24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092304 - UCL-M 20020018 CZ cze R
Jareš, M.
Severní záře a další básně.
Rec.: Černík, A.: Severní záře.
Tvar, 13 [5] 20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092314 - UCL-M 20020028 CZ cze N
Jareš, M.
Básně v próze.
Dokořán, 6 [21] 11-17 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092332 - UCL-M 20020046 CZ cze R
Jareš, M.
Básně Jiřiny Haukové.
Rec.: Hauková, J. - Špirit, M.: Básně.
Tvar, 13 [10] 4-5 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092339 - UCL-M 20020053 CZ cze N
Jareš, M.
Krátká vzpomínka na Přemysla Blažíčka.
Tvar, 13 [11] 3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092340 - UCL-M 20020054 CZ cze R
Jareš, M.
Padání a pozdvihování.
Rec.: Fabian, P.: Dům mezi okny.
Tvar, 13 [11] 20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092342 - UCL-M 20020056 CZ cze N
Jareš, M.
Medard a Literární cena Vladimíra Vokolka.
Tvar, 13 [13] 11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092343 - UCL-M 20020057 CZ cze R
Jareš, M.
Zapisovatel vlastního osudu.
Rec.: Hakl, E.: Intimní schránka Sabriny Black.
Tvar, 13 [13] 19 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092354 - UCL-M 20020068 CZ cze N
Jareš, M.
Knihovraždy 2.
Tvar, 13 [15] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092359 - UCL-M 20020073 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 3.
Tvar, 13 [16] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092360 - UCL-M 20020074 CZ cze N
Jareš, M.
Knihovraždy 4.
Tvar, 13 [17] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092366 - UCL-M 20020080 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 5.
Tvar, 13 [18] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092371 - UCL-M 20020085 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 6.
Tvar, 13 [19] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097116 - UCL-M 20020096 RIV CZ cze J
Jareš, M.
Tři polohy současné české poezie.
Tvar, 13 [4] 1, 16-17 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097152 - UCL-M 20020133 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 1.
Tvar, 13 [14] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097168 - UCL-M 20020150 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 7. Václav Černý: Křik Koruny české.
Tvar, 13 [20] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097185 - UCL-M 20020167 CZ cze J
Jareš, M.
Knihovraždy 8.
Tvar, 13 [21] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097226 - UCL-M 20020209 RIV CZ cze C
Jareš, M.
Život je ve slovech. Poezie Josefa Lederera a Oldřicha Tomana.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 191-197.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111631 - UCL-M 20043164 RIV CZ cze M
Jareš, M.
Ediční poznámka.
In: Psí kůže. Kámen nářku. - (Ed. Jareš, M.). - Praha, Dauphin 2002. - S. 3.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097183 - UCL-M 20020165 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem.
Tvar, 13 [21] 10 (2002).

101557 - UCL-M 20030005 CZ cze J
Jareš, M. - Nejedlý, J. - Šofar, J.
S mikrofonem za trochejem.
Tvar, 13 [17] 10 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097217 - UCL-M 20020199 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
O konkurenci aktuálního a gnómického časoprostoru. Karolina Světlá: Námluvy.
Česká literatura, 50 [5] 489-499 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092289 - UCL-M 20020004 CZ cze R
Jungmannová, L.
Drama, v němž se historie stala klíčem k současnosti.
Rec.: Součková, M.: Dramata a monology.
Mladá fronta Dnes, 13 [14] C7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092315 - UCL-M 20020029 CZ cze R
Jungmannová, L.
Ženský sněm?
Rec.: Bláhová, M.: Podzimní hra.
Divadelní noviny, 11 [8] 11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092317 - UCL-M 20020031 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Dokoupil, B.: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000.
Literární noviny, 13 [18] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092322 - UCL-M 20020036 CZ cze N
Jungmannová, L.
Zemřel básník a prozaik Karel Milota.
Mladá fronta Dnes, 13 [103] C6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092324 - UCL-M 20020038 CZ cze N
Jungmannová, L.
Zemřel Karel Milota.
Literární noviny, 13 [19] 2 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092326 - UCL-M 20020040 CZ cze R
Jungmannová, L.
Hlasům navzdory.
Rec.: Topol, J.: Sbohem Sokrate - Stěhování duší - Hlasy ptáků.
Divadelní noviny, 11 [10] 11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092351 - UCL-M 20020065 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Steiner, P.: Lustrování literatury - Česká fikce v politickém kontextu.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [36] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092363 - UCL-M 20020077 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Karfík, V.: Literatura je čitelná.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [42] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097134 - UCL-M 20020115 RIV CZ cze R
Jungmannová, L.
Je nemožné nebýt napjat Majestátem zákona Miroslava Petříčka.
Rec.: Petříček, M.: Majestát zákona.
Česká literatura, 50 [2] 217-221 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097159 - UCL-M 20020140 RIV CZ cze J
Jungmannová, L.
Čas a maska v Konci masopustu.
Divadelní revue, 13 [3] 34-45 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0270
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097197 - UCL-M 20020179 RIV CZ cze C
Jungmannová, L.
Divadlo jako (národní) morální instituce.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 255-258.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097231 - UCL-M 20020214 RIV CZ cze C
Jungmannová, L.
Obraz divadla v české divadelní kritice sedmdesátých a osmdesátých let.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 329-336.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097213 - UCL-M 20020195 RIV CZ cze J
Knopp, F.
Bibliografie Miroslava Červenky.
Česká literatura, 50 [3] 643-718 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097110 - UCL-M 20020090 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Ať tedy trvá noc! Žánrové a interpretační souvislosti Holanovy Noci s Hamletem.
Tvar, 13 [2] 18-19 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114588 - UCL-M 20043190 RIV CZ cze K
Křivánek, V.
Možnosti a limity rozvoje básnického talentu v seminářích tvůrčího psaní.
In: Krok k autorské existenci: Sborník z konference o tvůrčím psaní. - (Ed. Kupcová, H.). - Praha, Literární akademie 2002. - S. 107-111.
[Krok k autorské existenci.. Praha (CZ), 02.06.10-02.06.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097153 - UCL-M 20020134 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Deziluzivní anamnézy a životní bilance. (Prozaická zkušenost druhé poloviny 60. let).
Tvar, 13 [15] 17-19 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097164 - UCL-M 20020145 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Pod jedním praporem.
Duha, 16 [3] 2-9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097188 - UCL-M 20020170 RIV CZ cze B
Kubíček, T.
Literární Morava. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002. - 321 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097193 - UCL-M 20020175 RIV CZ cze M
Kubíček, T.
Katolická literatura od konce 19. století do roku 1939.
In: Literární Morava. - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002. - S. 167-187.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097227 - UCL-M 20020210 RIV CZ cze C
Kubíček, T.
Hledání ztráty. Proměna reflexe postavení individua v dějinách české samizdatové literatury.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 213-224.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097206 - UCL-M 20020188 RIV CZ cze M
Kubínová, M.
Obrazné pojmenování, obrazné vyjadřování, básnický obraz : Pokus o teoretické uchopení.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 233-276.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097207 - UCL-M 20020189 RIV CZ cze M
Kubínová, M.
Cesty básnické obraznosti.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 277-376.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097216 - UCL-M 20020198 CZ cze R
Kubínová, M.
Poetika básnické avantgardy.
Rec.: Winczer, P.: Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgarda, jej prekonávanie a dedičstvo.
Česká literatura, 50 [4] 428-431 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097190 - UCL-M 20020172 RIV CZ cze M
Kusáková, L.
Komentář.
In: Povídky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 481-500.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107430 - UCL-M 20030164 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Sentimentální model a jeho modifikace v povídkách Boženy Němcové.
Literární archiv, 4, 85-95 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086205 - UCL-M 20010059 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Voskovec, J. - Werich, J.: Nikdy nic nikdo nemá- České umění 1938-1989.
Literární noviny, 13 [2] 16 (2002).

092295 - UCL-M 20020010 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Academia.
Rec.: Ginsberg, A. - Jařab, J.: 280 Karma červená, bílá a modrá.
Literární noviny, 13 [8] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092329 - UCL-M 20020043 CZ cze R
Langerová, M.
Melancholičtí démoni básníka Víta Kremličky.
Rec.: Kremlička, V.: Prozatím.
Lidové noviny, 15 [123] 24 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092338 - UCL-M 20020052 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Mikulášek, A. - Švábová, J. - Schulz, A.: 280 280 Literatura s hvězdou Davidovou.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [26] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092352 - UCL-M 20020066 CZ cze R
Langerová, M.
Samoty starých žen.
Rec.: Fischerová, V.: Matečná samota.
Literární noviny, 13 [37] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092358 - UCL-M 20020072 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Dokoupil, B.: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [39] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092365 - UCL-M 20020079 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví Academia.
Rec.: Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [45] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097120 - UCL-M 20020100 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Skácel, J.: Třináctý černý kůň.
Literární noviny, 13 [14] 16 (2002).

097170 - UCL-M 20020152 CZ cze R
Langerová, M.
Co řeknu, to platím. Pozorovatelské vášně básníka Petra Kabeše.
Rec.: Kabeš, P.: Těžítka, ta těžítka.
Lidové noviny, příl. Kniha roku 2002. Mimořádné vydání přílohy Orientace, 15 [300] 15 (2002).

097208 - UCL-M 20020190 RIV CZ cze M
Langerová, M.
Vizuální aspekty básnického díla.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 377-473.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097209 - UCL-M 20020191 RIV CZ cze M
Langerová, M.
Variace a pohyb mezi texty.
In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. - Praha, Torst 2002. - S. 475-548.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE9056103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092355 - UCL-M 20020069 CZ cze R
Lyčka, P.
Česká tristia čili Sub specie ironie.
Rec.: Šrut, P.: Brožované básně.
Host, příl. Recenzní příloha, 18 [7] 6-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097233 - UCL-M 20020216 RIV CZ cze C
Lyčka, P.
Nad poezií pětatřicátníků.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 149-154.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097232 - UCL-M 20020215 CZ cze G
Matonoha, J.
Život je jinde? Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - 415 s.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097234 - UCL-M 20020217 CZ cze R
Matonoha, J.
Discourse as Structure and Proces.
Rec.: Dijk van, T.: Discourse as Structure and Proces.
Jazykovědné aktuality, 39 [1/2] 45-51 (2002).

097246 - UCL-M 20020229 SK cze R
Matonoha, J.
-na okraji chaosu.
Rec.: Hodrová, D.: -na okraji chaosu.
Slovenská literatura, 49 [5] 420-423 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086283 - UCL-M 20010137 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Academia.
Rec.: Alan, J.: Alternativní kultura.
Literární noviny, 13 [3] 16 (2002).

092287 - UCL-M 20020002 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 1, 13 [4] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092296 - UCL-M 20020011 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Elšíková, M.: Dobré dílo Anastáze Opaska.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 2, 13 [8] 6 (2002).

092301 - UCL-M 20020015 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Čep, J.: Korespondence 1943-1948.
Literární noviny, 13 [12] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092311 - UCL-M 20020025 CZ cze R
Med, J.
Básník přesahu.
Rec.: Erhart, G.: Proudnice nenávratna.
Katolický týdeník, 13 [12] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092312 - UCL-M 20020026 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Mertl, V. - Fučík, B.: 280 Dům mezi větrem a řekou.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 3, 13 [13] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092313 - UCL-M 20020027 CZ cze N
Med, J.
"Všechno začalo v Petrkově-".
Host, 18 [4] 4-8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092319 - UCL-M 20020033 CZ cze R
Med, J.
Román o svědomí a ztrátě paměti. Románová prvotina Zdeňka Rotrekla je literární událostí.
Rec.: Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě.
Katolický týdeník, 13 [15] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092321 - UCL-M 20020035 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vašica, J. - Pavera, L.: Eseje a studie ze starší české literatury.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 4, 13 [17] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092325 - UCL-M 20020039 CZ cze R
Med, J.
Světlo přicházívá potmě-. Básník Zdeněk Rotrekl vydal pozoruhodný román, jehož náčrtky vznikly roku 1958 ve vězení.
Rec.: Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě.
Lidové noviny, 15 [102] 20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092333 - UCL-M 20020047 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Jammes, F. - Rejnek, J.: Román zajícův.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 5, 13 [21] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092341 - UCL-M 20020055 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Čep, J.: Korespondence Jana Čepa a Jana Zahradníčka.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 6, 13 [26] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092346 - UCL-M 20020060 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Gallaš, J. - Nebeský, J.: 280 Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 7, 13 [30] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092350 - UCL-M 20020064 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Krupička, J.: Rozmanitost života.
Literární noviny, 13 [34] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092361 - UCL-M 20020075 CZ cze R
Med, J.
Ivan Diviš hledající.
Rec.: Diviš, I.: Teorie spolehlivosti.
Katolický týdeník, 13 [42] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092362 - UCL-M 20020076 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Bouška, S. - Dostál-Lutinov, K.: 280 "Jsem disgustován...".
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 10, 12 [43] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092372 - UCL-M 20020086 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Fischerová, V.: Matečná samota.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 11, 13 [47] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097145 - UCL-M 20020126 RIV CZ cze R
Med, J.
Durychovské kompendium.
Rec.: ,.: Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm.
Česká literatura, 50 [3] 329-330 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097163 - UCL-M 20020144 RIV CZ cze J
Med, J.
Barokní prvky v českém expresionismu.
Tvar, 13 [18] 17 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097176 - UCL-M 20020158 RIV CZ cze M
Med, J.
Doslov.
In: Ostny v závoji. - Praha, Paseka 2002. - S. 76-85.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097228 - UCL-M 20020211 RIV CZ cze C
Med, J.
Věroslav Mertl - trpěný outsider.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 243-246.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097199 - UCL-M 20020181 RIV CZ cze C
Merhaut, L.
Polemika - spojení a odloučení: K charakteristice literární generace devadesátých let.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 307-324.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086317 - UCL-M 20010171 CZ cze J
Pelikánová, J. - Lehár, J.
Ad Pavel Janoušek: Mladá žena a ošklivý Nezval - Úvaha inscenační.
Tvar, 13 [1] 2 (2002).

092334 - UCL-M 20020048 CZ cze N
Pešat, Z.
Medaile Josefa Dobrovského.
Akademický bulletin, - [5] 31 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097218 - UCL-M 20020200 RIV CZ cze J
Pešat, Z.
Mezi proletářskou poezií a poetismem.
Česká literatura, 50 [5] 500-506 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097196 - UCL-M 20020178 RIV CZ cze C
Petrbok, V.
Pokus o charakteristiku zpráv o českém národním hnutí v soudobé německé a rakouské publicistice a odborné literatuře.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002. - S. 145-159.
[Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.08-01.03.10 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107440 - UCL-M 20030174 CZ cze N
Petrbok, V.
Karel Sudimír Šnajdr.
Listy starohradské kroniky, 25 [3/4] 90-93 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107444 - UCL-M 20030178 RIV CZ ger J
Petrbok, V. - Newerkla, S. M.
Dobrovský Revisited.
Österreichische Osthefte, 44 [3/4] 683-692 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092373 - UCL-M 20020087 CZ cze N
Pilař, M.
Bestseller na český způsob.
Dokořán, 6 [23] 10-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097137 - UCL-M 20020118 CZ cze R
Pilař, M.
Thriller o ztrátě studu.
Rec.: Jandourek, J.: Bomba pod postelí.
Host, 18 [6] 8-9 (2002).

097138 - UCL-M 20020119 CZ cze R
Pilař, M.
Všední dny české rodiny v Anglii.
Rec.: Svoreň, P.: Lekce z Anglie.
Host, příl. Recenzní příloha, 18 [6] 2-3 (2002).

097180 - UCL-M 20020162 CZ cze R
Pilař, M.
O alternativní kultuře z pohledu outsiderů a vědců.
Rec.: Alan, J.: Alternativní kultura.
Host, 18 [10] 10-13 (2002).

092308 - UCL-M 20020022 CZ cze N
Přibáň, M.
Majoru Marčovi K poctě zbraň! Historka o historce.
Host, 18 [3] 37 (2002).

092323 - UCL-M 20020037 CZ cze N
Přibáň, M.
Písničkář.
Duha, 16 [1] 23-25 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092331 - UCL-M 20020045 CZ cze N
Přibáň, M.
Nikoli polemika, spíše dovětek. Ad Michal Bauer: Nesplnitelný úkol, Tvar č. 8/2002.
Tvar, 13 [10] 2-3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092347 - UCL-M 20020061 CZ cze R
Přibáň, M.
Vzpomínky Mojmíra Povolného čtenáře potěší, ale také zklamou.
Rec.: Povolný, M.: Má cesta dvacátým stoletím.
Mladá fronta Dnes, příl. Jižní Morava, 13 [25] D4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092349 - UCL-M 20020063 CZ cze N
Přibáň, M.
Literární akademie připravuje Bibliografii Josefa Škvoreckého.
Danny, - [1] 31-32 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092368 - UCL-M 20020082 CZ cze N
Přibáň, M.
Zemřel Jaroslav Suchý.
Danny, - [2] 31-32 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092369 - UCL-M 20020083 CZ cze N
Přibáň, M.
Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého.
Danny, - [2] 33 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097133 - UCL-M 20020114 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Kdo byl Robert Vlach.
Host, 18 [5] 28-31 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9056201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097178 - UCL-M 20020160 CZ cze R
Přibáň, M.
Jak (jsme) hledali alternativu.
Rec.: Alan, J.: Alternativní kultura.
Svět literatury, 3/24, [-] 186-190 (2002).

097224 - UCL-M 20020206 RIV CZ cze C
Přibáň, M.
Poúnoroví na počátku posrpnového exilu.
In: Život je jinde? - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 63-69.
[Život je jinde?. Praha (CZ), 01.06.13-01.06.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107450 - UCL-M 20030185 RIV CZ cze M
Přibáň, M.
Literární život v exilu 1948-1956.
In: Český a slovenský exil 20. století. - Brno, b. n. 2002. - S. 36-45.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092367 - UCL-M 20020081 CZ cze R
Přibáňová, A.
Každá může přežít... aneb How to be a homemaker.
Rec.: Rollerová, V.: Každá česká ženská může přežít, pokud jí nevadí vysavače aneb How to be a homemmaker.
Danny, - [2] 38-39 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

093178 - SLU-S 20023080 RIV CZ cze U
Rachůnková, Z. - Vavřínek, V. - Herold, V. - Janoušek, P.
Dmytro Čyževskyj: Osobnost a dílo. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.06.13-02.06.15 (K-WRD 30/10)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

097212 - UCL-M 20020194 RIV CZ cze E
Svadbová, B. - Boček, J. - Dětáková, Z. - Fedrová, S. - Flaišman, J. - Jačková, J. - Holman, P. - Karhanová, K. - Kettnerová, L. - Kořínek, P. - Packová, D. - Sedláček, J. - Vítová, A. - Železná, A.
Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. -
Grant: GA MK(CZ) DA01P01OUK026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092288 - UCL-M 20020003 CZ cze R
Šámal, P.
O "třetí republice".
Rec.: Drápala, M.: Na ztracené vartě Západu.
Tvar, 13 [2] 21 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097140 - UCL-M 20020121 CZ cze J
Šámal, P.
Recenze a úvahy Přemysla Blažíčka v kontextu 50. a 60. let.
Tvar, 13 [11] 2-3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097141 - UCL-M 20020122 RIV CZ cze J
Šámal, P.
"Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura.
Česká literatura, 50 [3] 229-241 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097214 - UCL-M 20020196 RIV CZ cze M
Šámal, P.
Cesta otevřená. Hledání socialistické literatury v kritice padesátých let.
In: Z dějin českého myšlení o literatuře 2. 1948-1958. - Praha, Ústav pro českou literaturu 2002. - S. 583-609.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107453 - UCL-M 20030188 RIV CZ cze M
Šámal, P.
"Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - S. 349-363.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092327 - UCL-M 20020041 CZ cze N
Vodička, L.
Naši furianti v Národním divadle.
Literární noviny, 13 [21] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092375 - UCL-M 20020089 CZ cze R
Vodička, L.
Divadlo ve službách dramatu.
Rec.: Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu.
Duha, 16 [3] 30-31 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097179 - UCL-M 20020161 CZ cze N
Vodička, L.
Století Záviše Kalandry.
Duha, 16 [4] 10-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097136 - UCL-M 20020117 RIV CZ cze J
Vojtěch, D.
Polemičnost a strategie: k proměně české literární kritiky po roce 1900.
Česká literatura, 50 [2, 3] 149-173, 250-276 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097189 - UCL-M 20020171 RIV CZ cze M
Vojtková, M.
Ediční doslov.
In: Hry III. - Praha, Divadelní ústav 2002. - S. 273-283.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097173 - UCL-M 20020155 RIV CZ cze M
Vojtková, M. - Šulc, J.
Ediční poznámka.
In: Blbecká poezie. - Brno, Petrov 2002. - S. 736-741.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097172 - UCL-M 20020154 CZ cze N
Vrbová, A.
Anketa.
Obrys-Kmen, 8 [50] 2 (2002).

092305 - UCL-M 20020019 CZ cze N
Wiendl, J.
Cena F.X. Šaldy obnovena!
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [13] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097124 - UCL-M 20020105 RIV CZ cze J
Wiendl, J.
Pětkrát o současné literatuře.
Česká literatura, 50 [1] 104-105 (2002).
[Pětkrát o současné literatuře. Udine (IT), 01.11.30-01.12.01 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097125 - UCL-M 20020106 RIV CZ cze J
Wiendl, J.
Kolokvium o české meziválečné umělecké avantgardě.
Česká literatura, 50 [1] 105-107 (2002).
[Akrobat na laně času. Praha (CZ), 01.10.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097143 - UCL-M 20020124 RIV CZ cze J
Wiendl, J.
Smrt v poezii mladých básníků konce století.
Česká literatura, 50 [3] 288-303 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097149 - UCL-M 20020130 RIV IT cze C
Wiendl, J.
Smrt v poezii mladých básníků konce století.
In: Cinque letterature oggi. Atti del Covegno Internazionale. - Udine, Forum 2002. - S. 347-358.
[Cinque letterature oggi. Udine (IT), 01.11.30-01.12.02 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097175 - UCL-M 20020157 RIV CZ cze M
Wiendl, J.
Komenský Jan Amos.
In: Slovník křesťanské kultury. - Praha, Garamond 2002. - S. 179-181.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097191 - UCL-M 20020173 RIV CZ cze M
Wiendl, J.
Česká křesťansky orientovaná literatura.
In: Slovník křesťanské kultury. - Praha, Garamond 2002. - S. 429-445.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092310 - UCL-M 20020024 CZ cze N
Zach, A.
Bratři Čapkové a firma Levné kniha KMa.
Knihkupec a nakladatel, 7 [1] 9-11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092337 - UCL-M 20020051 CZ cze R
Zach, A.
Paměti tvůrce Melantrichu. Po léta připomínané, ale nevydávané vzpomínky Jaroslava Šaldy se dočkaly knižní podoby.
Rec.: Šalda, J. - Tomeš, J. - Nevole, M.: 280 280 Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace.
Lidové noviny, 15 [143] 20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097162 - UCL-M 20020143 RIV CZ cze B
Zach, A.
Příběh štočků. Praha, Thyrsus 2002. - 37 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097223 - UCL-M 20020205 CZ cze N
Zach, A.
Listy nakladateli. Dopisy Karla Čapka B. M. Klikovi z let 1920-1929.
Zpravodaj společnosti bratří Čapků, - [41] 1-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092293 - UCL-M 20020008 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Jandourek, J.: Bomba pod postelí.
Literární noviny, 13 [6] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092300 - UCL-M 20020014 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Academia.
Rec.: Liehm, A.: Ostře sledované filmy.
Literární noviny, 13 [10] 16 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092303 - UCL-M 20020017 CZ cze N
Zizler, J.
Marek Vajchr už podruhé v posledních dvou letech.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [22] 141-143 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092328 - UCL-M 20020042 CZ cze R
Zizler, J.
Meze umělcova světa.
Rec.: Štroblová, J.: Skrze tmu něčí oko.
Literární noviny, 13 [22] 9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092330 - UCL-M 20020044 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Kolár, J.: Pekla zplozenci.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [23] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092344 - UCL-M 20020058 CZ cze R
Zizler, J.
Doba v poezii, poezie v době.
Rec.: Kaufmann, A.: Indiferentní krajina.
Literární noviny, 13 [27] 8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092345 - UCL-M 20020059 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Knihkupectví U sv. Jindřicha.
Rec.: Patočka, J.: Český zájem.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [28] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092356 - UCL-M 20020070 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Primus.
Rec.: Kolář, J.: S utkvělou myšlenkou na město a noc s jejím tělem.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [38] 4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092357 - UCL-M 20020071 CZ cze R
Zizler, J.
Cesta do Ztracenova.
Rec.: Mertl, V.: Dům mezi větrem a řekou.
Literární noviny, 13 [39] 9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092364 - UCL-M 20020078 CZ cze R
Zizler, J.
Rozbitá dlažba.
Rec.: Švanda, P.: Krajina s trnem v oku.
Literární noviny, 13 [44] 9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092370 - UCL-M 20020084 CZ cze R
Zizler, J.
Ouřk.
Rec.: Durych, V.: Ouřk.
Lidové noviny, 15 [272] 23 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097118 - UCL-M 20020098 CZ cze R
Zizler, J.
Útlé sbírky-.
Rec.: Toman, M.: Citoskelety.
Literární noviny, 13 [9] 8 (2002).

097148 - UCL-M 20020129 CZ cze R
Zizler, J.
S kým autor prohrává.
Rec.: Jandourek, J.: V jámě lvové.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [23] 85-91 (2002).

097155 - UCL-M 20020136 CZ cze R
Zizler, J.
Slova o sedmi nohách.
Rec.: Rotrekl, Z.: Nezděné město.
Souvislosti, 13 [2] 218-222 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097165 - UCL-M 20020146 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Andronikova, H.: Srdce na udici.
Literární noviny, příl. Nové knihy, 13 [49] 6 (2002).

097166 - UCL-M 20020147 CZ cze R
Zizler, J.
Eseje Pavla Švandy zkoumají vztah Čechů k vlastní minulosti.
Rec.: Švanda, P.: Monstrum a jiná domácí zvířata.
Lidové noviny, 15 [286] 30 (2002).

097167 - UCL-M 20020148 CZ cze N
Zizler, J.
Josef Jedlička. K nedožitým pětasedmdesátinám.
Pěší zóna, - [10] 97-99 (2002).

097169 - UCL-M 20020151 CZ cze R
Zizler, J.
Hledání významu.
Rec.: Karfík, V.: Literatura je čitelná.
Literární noviny, 13 [51] 8 (2002).

097171 - UCL-M 20020153 CZ cze R
Zizler, J.
Jednohubky.
Rec.: Šrámek, V.: Jednohubky.
Lidové noviny, 15 [302] 20 (2002).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11