ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

043171 - UH-J 970024 CZ cze C
Adamec, J. - Kořenář, J.
Měření rychlosti při pulsačním proudění v trubicích kruhového průřezu.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '97. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 1-2.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043179 - UH-J 970032 US eng J
Bartoš, O. - David, J. - Filip, P.
Mixture rules for critical shear values of extruded linear PE/branched PE blends.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 36 [4] 557-568 ( 1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2274
[Impact factor: 0.317(99) 0.345(00) 0.515(01) 0,514(02) 0.345(03) ]

044849 - UH-J 970064 CZ cze J
Bartoš, O. - Filip, P. - David, J. - Sáha, P.
K popisu povrchových defektů vytlačovaných polymerních tavenin.
Plasty a kaučuk, 34 [4] 106-109 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/0918

043186 - UH-J 970039 LT eng C
Beneš, V. - Eliáš, V.
Modelling of oil and chlorinated hydrocarbons in saturated and unsaturated zones at the military base in Milovice.
In: NATO Advanced Research Workshop. Environmental Contamination and Remediation Practices at Former and Present Military Bases. - Vilnius, Vilnius University 1997. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop. Vilnius (LT), 97.10.12-97.10.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1710; GA AV ČR(CZ) IAA3060701

044854 - UH-J 970071 SIGLE CZ cze I
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Kulminační průtoková vlna na horním toku Tiché a Divoké orlice za povodně v červenci 1997. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1997. - 14 s.
Grant: MŽP(CZ) 91/97

055809 - UH-J 980022 CZ cze C
Buchtele, J.
Změny povodňového režimu, jejich příčiny a vyšetřování.
In: Povodně a krajina '97. Sborník přednášek. - Brno, Český výbor ICID 1997. - S. 2/6-2/10.
[Povodně a krajina '97. Brno (CZ), 97.11.13-97.11.14]

043191 - UH-J 970045 GB eng B
Buchtele, J. - Buchtelová, M.
Simulation of runoff changes in the Elbe river basin using Sacramento model.
In: Impact of climate change on hydrological regimes and water resources in Europe. Final report. - Southampton, University of Southampton 1997. - S. -.
Grant: European Econ. Com.(XE) EV5V-CT94-0114; GA ČR(CZ) PECO

043190 - UH-J 970043 SI eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M.
Comparisons of simulated runoff in basins with different vegetation and geomorphology.
In: LOC Proceedings of poster presentation - FRIEND '97. - Ljubljana, University of Ljubljana 1997. - S. 79-84.
[FRIEND '97 - Regional Hydrology Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management. Postojna (SI), 97.09.30-97.10.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605; European Econ. Com.(XE) EV5V-CT94-0114; GA ČR(CZ) PECO

043188 - UH-J 970041 CZ cze C
Buchtele, J. - Hladný, J. - Krejčí, J. - Němec, J. - Zezulák, J.
Simulace velkých povodní modelovacím systémem AquaLog.
In: Povodně a krajina '97. Sborník posteru. - Brno, Český výbor ICID 1997. - S. -.
[Povodně a krajina '97. Brno (CZ), 97.11.13-97.11.14]

043176 - UH-J 970029 ES eng C
Buchtele, J. - Krásný, J.
Time-space distribution of natural groundwater resources in hard rocks of the Bohemian Massif.
In: Hydrogeology of Hard Rocks. - Madrid, A.I.H.- G.E. 1997. - S. 101-114.
[Workshop on Hard Rock Hydrogeology. Madrid (ES), 97.09.11-97.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1327

039676 - UH-J 970002 DE eng C
Buchtele, J. - Nassery, H. R. - Herrmann, A. - Di Nunzio, F.
Areal variability of parameters of rainfall-runoff process .As ascertained in implementation of deterministic models for diverse geomorphological conditions.
In: International Conference on Regionalization in Hydrology. - Braunschweig, University of Braunschweig 1997. - S. 37-40.
[International Conference on Regionalization in Hydrology. Braunschweig (DE), 97.03.10-97.03.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3060605

043192 - UH-J 970048 AT eng CX
Buchtele, J. - Tesař, M. - Herrmann, A. - Holko, L.
Runoff simulations of mountainous and hilly taking into account vertical gradients of air temperature.
In: Annales Geophysicae, part II. Hydrology, Oceans, Atmosphere and Nonlinear Geophysics. - Vienna, European Geophysical Society 1997. - S. C358.
[European Geophysical Society - General Assembly /22./. Vienna (AT), 97.04.21-97.04.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605

039689 - UH-J 970015 CZ eng C
Burda, P. - Skalák, Z.
Numerical experience with corner singularities in the Stokes problem.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 3-4. - ().
[Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. Praha (CZ), 97.02.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043182 - UH-J 970035 PL eng C
Chára, Z. - Vlasák, P. - Severa, M. - Miles, J.
The influence of singularities on pressure losses and velocity distribution in drag reducing surfactants flow.
In: 9th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Sobota, J.). - Wroclaw, University of Agriculture 1997. - S. 297-308.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /9./. Cracow (PL), 97.09.02-97.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1186; GA AV ČR(CZ) IAA2060701

043184 - UH-J 970037 DE eng A
Chára, Z. - Vlasák, P. - Severa, M.
Velocity profile development behind an orifice plate in drag reducing surfactant flow.
In: Book of Abstracts. - Berlin, Technical University 1997. - S. -.
[European Drag Reduction Working Meeting /10./. Berlin (DE), 97.04.19-97.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1186

043177 - UH-J 970030 DE eng A
David, J. - Filip, P.
Quasisimilarity behaviour of helical flow between concentric cylinders.
In: EUROMECH - 3rd European Fluid Mechanics Conference 1997. Book of Abstracts including List of Participants. - Göttingen, Georg-August-Universität 1997. - S. 121.
[EUROMECH - European Fluid Mechanics Conference /3./. Göttingen (DE) , 97.09.15-97.09.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

039683 - UH-J 970009 CZ eng C
David, J. - Filip, P. - Sáha, P.
Application of mixture rules for determination of critical shear values of extruded lPE/bPE blends.
In: PLASTKO '97. - (Ed. Šimoník, J.). - Zlín, VUT- Fakulta technologická 1997. - S. 1-6.
[PLASTKO '97. Zlín (CZ), 97.06.11-97.06.13]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060702

039684 - UH-J 970010 CZ cze C
David, J. - Filip, P. - Sáha, P.
Určování nestabilit povrchu vytlačovaných polymerních tavenin.
In: Inženýrská mechanika '97. Engieering mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 91-94. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060702

043178 - UH-J 970031 SE eng C
David, J. - Filip, P. - Sáha, P.
Application of digital image technique to polymer extrudates.
In: The Polymer Processing Society Europe/Africa Region Meeting 1997. - (Ed. Klason, C.; Jansson, J. F.). - Gothenburg, Chalmers University of Technology 1997. - S. 75.
[The Polymer Processing Society Europe/Africa Region Meeting 1997. Gothenburg (SE), 97.08.19-97.08.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

044846 - UH-J 970061 CZ cze C
Dittrt, F. - Eliáš, V.
Občané a vědci životnímu prostředí na Orlicku.
In: Konference Orlice '97. - Žamberk, Sdružení Orlice 1997. - S. 53-54.
[Konference Orlice '97. Letohrad (CZ), 97.10.09-97.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

044848 - UH-J 970063 AU eng C
Dittrt, F. - Eliáš, V.
Some recent achievements of the ecological research project in the Orlice river basin.
In: Report on Czech-Australian Workshop on directions of prospective cooperation. - Victoria, Australian Academy of Technological Sciences and Engineering 1997. - S. 4-5.
[Czech-Australian Workshop on directions of prospective cooperation. Praha (CZ), 97.04.28-97.04.30]

044855 - UH-J 970072 SIGLE CZ cze I
Dittrt, F. - Kněžek, M.
Zpráva o monitoringu v lokalitě skládky TKO České Libchavy za rok 1997. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1997. - 150 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

044847 - UH-J 970062 CZ cze C
Furnadžieva, S. - Pilarski, P. - Dittrt, F. - Lukavský, J.
Vliv MCPA, obsažené v herbicidech, na růst mikroskopických řas a sinic.
In: Konference Orlice '97. - Žamberk, Sdružení Orlice 1997. - S. 58-60.
[Konference Orlice '97. Letohrad (CZ), 97.10.09-97.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

055807 - UH-J 980018 FR eng C
Herrmann, A. - Kim, M. - Buchtele, J.
Water balance runoff formation and components from two rainfall-runoff models for a small agricultural basin with irrigation in quarternary northern Germany.
In: Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.; Littlewood, I.G.). - Paris, UNESCO 1997. - S. 161-167.
[Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) /6./. Strasbourg (FR), 96.09.24-96.09.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3060605

043187 - UH-J 970040 CZ cze C
Hladný, J. - Buchtele, J.
K otazníkům katastrofální povodně v červenci 1997 / úvodní referát sekce 2. /.
In: Povodně a krajina '97. Sborník referátů. - Brno, Český výbor ICID 1997. - S. -.
[Povodně a krajina '97. Brno (CZ), 97.11.13-97.11.14]

055808 - UH-J 980019 FR eng C
Holko, L. - Kostka, Z. - Buchtele, J. - Lepistö, A.
Runoff modelling in a mountain catchment.
In: Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.; Littlewood, I.G.). - Paris, UNESCO 1997. - S. 169-173.
[Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) /6./. Strasbourg (FR), 96.09.24-96.09.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 3060605

044845 - UH-J 970060 CZ cze C
Kafková, D. - Balejová, M. - Dittrt, F. - Brych, K.
Použití modelování pro odhad teplotních poměrů v Pastvinské nádrži.
In: Konference Orlice '97. - Žamberk, Sdružení Orlice 1997. - S. 41-47.
[Konference Orlice '97. Letohrad (CZ), 97.10.09-97.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1710

043168 - UH-J 970021 CZ cze C
Kafková, D. - Růžička, M. - Balejová, M.
Matematický model jako pomocník při řešení některých ekologických problémů vodních nádrží.
In: Proceedings of the Workshop Advanced Simulation of Systems. - (Ed. Štefan, J.). - Ostrava, MARQ 1997. - S. 41-46.
[International Workshop Advanced Simulation of Systems, ASIS 1997 /19./. Krnov (CZ), 97.09.16-97.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1710; GA AV ČR(CZ) IAA2060504

043181 - UH-J 970034 JP eng C
Klimeš, F.
Transition, turbulence and shear stresses in pulsatile flow.
In: Proceedigs of the International Conference on New Frontiers in Biomechanical Engineering. - (Ed. Kazuo, T.; Masaaki, S.). - Tokyo, The Japan Society of Mechanical Engineers 1997. - S. 139-142.
[JSME Centennial Grand Congress. Tokyo (JP), 97.07.17-97.07.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043180 - UH-J 970033 DE eng CX
Klimeš, F. - Kořenář, J.
Unsteady tube flow over a sudden expansion and contraction.
In: EUROMECH - 3rd European Fluid Mechanics Conference 1997. Book of Abstracts including List of Participants. - Göttingen, Georg-August-Universität 1997. - S. 183.
[EUROMECH - European Fluid Mechanics Conference /3./. Göttingen (DE) , 97.09.15-97.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

039678 - UH-J 970004 AT eng J
Kolář, V.
Diagnostic equations for two-dimensional vortical flows.
Acta Mechanica, 120 [1-4] 227-231 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 260403
[Impact factor:0.505(91) 0.411(92) 0.419(93) 0.464(94) 0.394(95) 0.515(96) 0.380(97) 0.409(98) 0.505(99) 0.339(00) 0.484(01) 0,395(02) 0.444(03) ]

039682 - UH-J 970008 CZ cze C
Kolář, V.
Analýza koherentních struktur v turbulentním úplavu se zaměřením na dynamiku vířivosti.
In: Inženýrská mechanika '97. Engineering Mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 121-124. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

043164 - UH-J 970017 GB eng J
Kolář, V. - Lyn, D. A. - Rodi, W.
Ensemble-averaged measurements in the turbulent near wake of two side-by-side squere cylinders.
Journal of Fluid Mechanics, 346, 201-237 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA260403
[Impact factor: 1.686(99) 1.601(00) 1.912(01) 1,882(02) 1.811(03) ]

043198 - UH-J 970055 CZ eng C
Konfršt, J.
Experimental study of the hydrodynamical properties of corrugated vascular grafts.
In: Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulation. Proceedings. - (Ed. Musil, J.; Maršík, F.). - Praha, ÚT AVČR 1997. - S. 36-37.
[Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulations. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

039685 - UH-J 970011 CZ cze C
Kořenář, J.
Sinusové proudění kapaliny v úseku tuhé kruhové trubice s náhlým rozšířením a zúžením.
In: Inženýrská mechanika '97. Engineering Mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 135-140. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043172 - UH-J 970025 CZ eng D
Kořenář, J.
Experimentální aspekty v hydrodynamice nestacionárního proudění s aplikacemi v biomechanice srdečně cévního systému a technice. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1997. - 1-95 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043199 - UH-J 970056 CZ eng C
Kořenář, J. - Klimeš, F.
Estimation of turbulent charakteristics of pulsatile flow behind artificial heart valves.
In: Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulation. Proceedings. - (Ed. Musil, J.; Maršík, F.). - Praha, ÚT AVČR 1997. - S. 38-46.
[Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulation. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

043200 - UH-J 970057 CZ eng C
Kučera, P. - Skalák, Z.
A theoretical remark on a non-dirichlet boundary condition applied on the outlet of the tube.
In: Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulation. Proceedings. - (Ed. Musil, J.; Maršík, F.). - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 47-52.
[Workshop '97. Biomechanical modelling and numerical simulation. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

055276 - BU-J 980540 CZ cze C
Lukavský, J. - Dittrt, F. - Furnadžieva, S.
Toxicita trichloretylenu na růst zelených řas.
In: Konference Orlice '97. - Žamberk, Sdružení Orlice 1997. - S. 55-57.
[Konference Orlice '97. Letohrad (CZ), 97.10.09-97.10.10]

039686 - UH-J 970012 CZ cze C
Mík, V.
Rychlosti ve stěnovém toku a jeho rozměry při kolmém dopadu kruhového kapalného paprsku na desku.
In: Inženýrská mechanika '97. Engineering Mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 147-150. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1324

043175 - UH-J 970028 CZ cze C
Mík, V.
Rozměry stěnového toku při kolmém dopadu kruhového kapalného paprsku.
In: 44. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA '97. - Praha, J.Novosad - Procesní inženýrství 1997. - S. 153.
[Konference chemického a procesního inženýrství CHISA '97 /44./. Srní (CZ), 97.10.13-97.10.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1324

043167 - UH-J 970020 SK eng J
Myška, J. - Chára, Z. - Zakin, J. L.
Maximum drag reduction in a pipe flow achieved by surfactants.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 45 [3] 151-172 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006; -(US) US AID; PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY(CZ) 12.074E

039680 - UH-J 970006 DE eng J
Myška, J. - Štěpánek, P. - Zakin, J. L.
Micellar size of drag reducing cationic surfactants.
Colloid Polymer Science, 275 [3] 254-262 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006; US Agency for Int. Development(US) 12.074E
[Impact factor:1.042(91) 0.912(92) 0.851(93) 1.020(94) 1.048(95) 1.255(96) 1.268(97) 1.116(98) 1.269(99) 1.132(00) 1.186(01) 1,182(02) 1.232(03) ]

039681 - UH-J 970007 DE eng A
Myška, J. - Štern, P. - Mutlová, J.
Drag reduction by surfactants and the relevance of their rheological properties.
In: 10th European drag reduction working meeting. Book of abstracts. - Berlin, ERCOFTAC 1997. - S. -.
[European drag reduction working meeting /10./. Berlin (DE), 97.03.19-97.03.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006

044853 - UH-J 970068 US eng J
Myška, J. - Zakin, J. L.
Differences in the flow behaviors of polymeric and surfactant drag-reducing additives.
Industrial and Engineering Chemistry Research, 36 [12] 5483-5487 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1324
[Impact factor:0.773(91) 0.965(92) 1.113(93) 1.056(94) 1.159(95) 1.181(96) 1.211(97) 1.229(98) 1.290(99) 1.294(00) 1.351(01) 1,247(02) 1.317(03) ]

043189 - UH-J 970042 SI eng C
Nassery, H. - Buchtele, J.
Analysis of the sensitivity of water balance components to hydrological conditions and climatic change.
In: FRIEND '97 - Regional Hydrology Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management. - Ljubljana, International Association of Hydrological Sciences 1997. - S. 205-212.
[FRIEND '97 - Regional Hydrology Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management. Postojna (SI), 97.09.30-97.10.05]
Grant: European Econ. Com.(XE) EV5V-CT94-0114; GA ČR(CZ) PECO

039677 - UH-J 970003 CZ cze JX
Novák, O.
Přesný kmitočet z televize.
Praktická elektronika A Radio, 2 [4] 23-24 (1997).

043193 - UH-J 970050 CZ cze J
Pazdro, A. - Štern, P.
Praktické využití viskozimetrie v provozní pivovarské laboratoři.
Kvasný průmysl, 43 [7-8] 194-196 (1997).

043173 - UH-J 970026 ZA eng J
Polášek, P. - Mutl, S.
Treatment process efficiencies of South African waterworks. Part 1.
Water Sewage and Effluent, 17 [2] 52-56 (1997).

043174 - UH-J 970027 ZA eng J
Polášek, P. - Mutl, S.
Treatment process efficiencies of South African waterworks. Part 2.
Water Sewage and Effluent, 17 [3] 65-68 (1997).

043166 - UH-J 970019 JP eng C
Říha, P. - Kimura, H. - Takimoto, J. - Koyama, K.
Stochastic aspect of bridging bonds of induced structure of the electrorheological fluids in shear flow.
In: International conference on electrorheological fluids, magneto-rheological suspensions and their applications. - (Ed. Koyama, K.; Nakano, M.). - Yonezawa, Yamagata University 1997. - S. 41-42.
[International conference on electrorheological fluids, magneto-rheological suspensions and their applications. Yonezawa (JP) , 97.07.22-97.07.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060703

039688 - UH-J 970014 CZ eng C
Říha, P. - Kimura, H. - Vlasák, P. - Koyama, K.
The performance of an electrorheological fluid in a stress transfer device with parallel rotating electrodes.
In: Inženýrská mechanika '97. Engineering Mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 169-174. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060703

055805 - UH-J 980008 NL eng J
Říha, P. - Liao, F. - Stoltz, J.
The effect of rouleaux formation on blood coagulation.
Clinical Hemorheology and Microcirculation, 17 [4] 341-346 ( 1997).
[Impact factor: 0.395(99) 0.553(00) 0.297(01) 0,623(02) 0.833(03) ]

043165 - UH-J 970018 NL eng J
Říha, P. - Liao, F. - Stoltz, J. F.
Effect of fibrin polymerization on flow properties of coagulating blood.
Journal of Biological Physics, 23 [2] 121-128 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060703
[Impact factor: 0.708(99) 0.512(00) 0.542(01) 0,512(02) 0.893(03) ]

055806 - UH-J 980009 NL eng J
Říha, P. - Stoltz, J.
Coagulation and hemorheology.
Clinical Hemorheology and Microcirculation, 17 [4] 251-259 ( 1997).
[Impact factor: 0.395(99) 0.553(00) 0.297(01) 0,623(02) 0.833(03) ]

043201 - UH-J 970058 US eng J
Říha, P. - Stoltz, J. F.
Rheological aspects of blood flow in large vessels.
International Journal of Cardiovascular Medicine and Science, 1 [1] 8 (1997).

043202 - UH-J 970059 PT eng J
Říha, P. - Wang, X. - Liao, F. - Stoltz, J. F.
Elasticity and deformability of whole blood clots.
Boletim da Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculacao. Suplemento 1, 12, 75 (1997).
[European Conference on Clinical Haemorheology /10./. Lisboa (PT), 97.06.29-97.07.02]

043169 - UH-J 970022 CZ cze C
Severa, M. - Ditl, P. - Chára, Z. - Šedivý, V.
Lokální charakteristiky proudění míchaných suspenzí.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '97. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 39-40.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) A2060604

039679 - UH-J 970005 CZ cze A
Severa, M. - Šedivý, V. - Ditl, P. - Chára, Z.
Měření lokálních rychlostí v míchaných suspenzích pomocí LDA.
In: 11. Celostátní konference Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky. Sborník abstrakt. - CZ, Česká společnost chemického inženýrství 1997. - S. 8.
[Celostátní konference Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky /11./. Brno (CZ), 97.05.19-97.05.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060604

044852 - UH-J 970067 CZ cze C
Šír, M. - Tesař, M.
Měření vlhkosti sypkých látek.
In: Partilulární hmoty '97. - (Ed. Fečko, P.; Zegzulka, J.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 1997. - S. 63-66.
[Partikulární hmoty '97. Ostrava (CZ), 97.05.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060701

044851 - UH-J 970066 DE eng C
Šír, M. - Tesař, M. - Pražák, J.
Estimation of seasonal potential transpiration.
In: Landschaftsökologie und Umweltforschung. - (Ed. Diekkrüger, B.; Richter, O.). - Braunschweig, Institut für Geographie und Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig 1997. - S. 281-284.
[International Conference on Regionalization in Hydrology. Braunschweig (DE), 97.04.10-97.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060701

039690 - UH-J 970016 SK cze C
Štern, P. - Myška, J. - Chára, Z.
Reologie micelárních aditiv.
In: Zborník 24. konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva konanej pri príležitosti 35. výročia založenia Katedry procesov a zariadení chemickej technológie na CHTV. - Bratislava, Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva 1997. - S. 229-232.
[Konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinirstva /24./. Častá-Papiernička (SK), 97.06.15-97.06.19]

043194 - UH-J 970051 DE eng J
Štern, P. - Valentová, H. - Pokorný, J.
Relations between rheological and sensory charakteristics of cosmetic emulsions.
SÖFW Journal, 123 [7] 445-448 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) A2060601/1996

043195 - UH-J 970052 CZ cze C
Štern, P. - Valentová, H. - Pokorný, J.
Vztahy mezi reologickými a sensorickými charakteristikami kosmetických emulzí.
In: Mezinárodní kosmetologická konference - sborník. - Praha, Kosmetologická společnost ČR 1997. - S. 33-36.
[Mezinárodní kosmetologická konference. Hradec Králové (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) A2060601/1996

043197 - UH-J 970054 CZ cze C
Štern, P. - Valentová, H. - Pokorný, J. - Schwarz, W. - Čmolík, J.
Vztahy mezi reologickými vlastnostmi a senzorickou texturou jedlých emulgovaných tuků.
In: Sborník. 35. Seminář z technologie a analytiky tuků. - Praha, Česká společnost chemická 1997. - S. 126-134.
[Seminář z technologie a analytiky tuků /35./. Železná Ruda (CZ), 97.05.21-97.05.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) A2060601/1996

044850 - UH-J 970065 FR eng C
Tesař, M. - Buchtele, J. - Šír, M.
Influence of the effect of deforestation on the formation of Runoff from the watershed.
In: Developments in hydrology of mountainous areas. - (Ed. Molnár, L.; Miklánek, P.; Mészároš, I.). - Paris, UNESCO 1997. - S. 164-173.
[Developments in hydrology of mountainous areas. Stará Lesná (SK), 94.09.12-94.09.16]

043196 - UH-J 970053 HU eng C
Valentová, H. - Pokorný, J. - Štern, P.
Relations between the sensory textural properties and the rheological properties of cosmetics creames.
In: Proceedigs of the International Conference of IFSCC. - (Ed. Haugay, G.). - Budapest, Hungarian Chemical Society 1997. - S. 358-362.
[International Conference of Int. Fed. Sci. Cosmetics Chemists. Budapest (HU), 97.04.14-97.04.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) A2060601/1996

043183 - UH-J 970036 PL eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
The effect of bed roughness and horizontal obstacles on velocity field in open channel.
In: 9th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Sobota, J.). - Wroclaw, University of Agriculture 1997. - S. 243-253.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /9./. Cracow (PL), 97.09.02-97.09.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060603

039687 - UH-J 970013 CZ cze C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Kolarčík, W.
Potrubní doprava hustých popílkových suspenzí s produkty odsíření.
In: Inženýrská mechanika '97. Engineering Mechanics '97. National Conference with international participation. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS a.s. 1997. - S. 197-202. - ().
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2060701

043170 - UH-J 970023 CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Valiani, A.
The comparison of theoretical solution and experimental measurement of a hydraulic jump.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '97. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 57-58.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060603

043185 - UH-J 970038 FR eng B
Warmerdam, P. M. M. - Van Den Eertwegh, G. A. P. H. - Eliáš, V. - De Rooij, G. H. - Šír, M. - Tesař, M.
Process studies in agricultural catchments.
In: FRIEND. Flow Regimes from International Experimental and Network Data. Projects H-5-5 and 1.1. Third report:1994-1997. - (Ed. Oberlin, G.; Desbos, E.). - Lyon, Cemagref 1997. - S. 330-337.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060701

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11