ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

024106 - UEF-S 950513 SK ger C
Altman, K.
Veränderungen in Formen des Zusammenkommens der Brünner Bewohner im Laufe der industrialen und nationalen Entwicklung.
In: Stabilität und Wandel in der Grobstadt. - (Ed. Beňušková, Z; Salner, P.). - Bratislava, Ústav etnológie SAV 1995. - S. 45-50. - ( ).
[Stabilität und Wandel in den Grobstädten Mitteleuropas. Častá-Píla (SK), 94.11.30-94.12.02]

024115 - UEF-S 950525 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 1.
Listy Moravského podzimu, - [4] 2-3 (95.09.28).

024116 - UEF-S 950526 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 2.
Listy Moravského podzimu, - [5] 4 (95.09.29).

024117 - UEF-S 950527 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 3.
Listy Moravského podzimu, - [7] 4 (95.10.02).

024118 - UEF-S 950528 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 4.
Listy Moravského podzimu, - [8] 4 (95.10.03).

024119 - UEF-S 950529 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 5.
Listy Moravského podzimu, - [11] 4 (95.10.06).

024120 - UEF-S 950530 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 6.
Listy Moravského podzimu, - [12] 4 (95.10.07).

024121 - UEF-S 950531 CZ cze N
Altman, K.
Pohled do minulosti Besedního domu 7.
Listy Moravského podzimu, - [13] 4 (95.10.09).

024123 - UEF-S 950533 SK cze R
Altman, K.
Encyklopédia ĺudovej kultúry Slovenska 1, 2.
Rec.: Encyklopédia ĺudovej kultúry Slovenska 1, 2.
Slovenský národopis, 43 [3] 422-423 (1995).

030172 - UEF-S 960537 SK cze Jx
Altman, K.
Konference Život a kultura etnických minorit a malých skupin.
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 12-13 (1995).

030173 - UEF-S 960538 SK cze Jx
Altman, K.
Jan Máchal (25.10.1855 - 3.11.1939).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 18 (1995).

030183 - UEF-S 960548 CZ cze D
Altman, K.
Způsoby sdružování českých obyvatel Brna (od poloviny 19. století do meziválečného období). Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 223 s.

030184 - UEF-S 960549 CZ cze D
Altman, K.
Způsoby sdružování českých obyvatel Brna (od poloviny 19. století do meziválečného období). Autoreferát disertace k obhajobě hodnosti kandidáta historických věd. Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 23 s.

024105 - UEF-S 950512 CZ cze B
Altman, K. - Krmíček, J.
Besední dům v Brně. Pohled do jeho minulosti. Brno, Nadace kulturní historie 1995. - 15 s.

024059 - UEF-S 950060 CZ cze J
Brouček, S.
Šubertova výzva k Národopisné výstavě českoslovanské a česká společnost.
Národopisná revue, 5 [3] 119-122 (1995).

024061 - UEF-S 950062 CZ cze Cz
Brouček, S.
Češi ve Francii 1914-1918 - zápas o vlastní identitu.
In: Češi v cizině. - (Ed. Brouček, S.; Heroldová, I.; Kořalka, J.; Secká, M.; Stříbrný, J.). - Praha, ÚEF AV ČR 1995. - S. 7-11. - ().
[Pomoc zahraničních Čechů a Slováků prvému a druhému odboji. Praha ( CZ), 94.06.26-94.06.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0103

024062 - UEF-S 950063 SI cze C
Brouček, S.
Národopisná výstava česko-slovanská 1895 a českoslovinské kontakty v národopise.
In: Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. - (Ed. Muršič, R.; Ramšak, M.). - Ljubljana, Slovensko etnološko društvo 1995. - S. 205-212. - ().
[Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana (SI), 95.10.24-95.10.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

024064 - UEF-S 950065 RU rus J
Brouček, S.
Narodnaja medicina i religioznaja žizn' v Vostočnoj Bogemii.
Etnografičeskoje obozrenije, - [1] 137-141 (1995).

024065 - UEF-S 950066 CZ cze J
Brouček, S.
Ideály českého národopisného hnutí a jeho proměny v čase (1891-1994).
Český lid, 82 [1] 49-53 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

024066 - UEF-S 950067 CZ cze Jx
Brouček, S.
"Etnic Traditional Culture and Folk Knowledge", Moskva 21.-24. března 1994.
Český lid, 82 [1] 80-81 (1995).

113920 - UEF-S 20040001 RIV HU eng C
Brouček, S.
The Relations of Czech and Slovak Residents in Paris Towards Czechoslovakia Right before that Country's Disintegration.
In: Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai. - (Ed. Krupa, A.; Eperjessy, E.; Barna, G.). - Budapest, Hungarian Ethnographical Society 1995. - S. 229-231.
[Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai. Békéscsaba (HU), 93.10.07-93.10.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95801

024060 - UEF-S 950061 CZ cze Cz
Brouček, S. - Heroldová, I. - Kořalka, J. - Secká, M. - Stříbrný, J. (Eds.)
Češi v cizině.
In: Češi v cizině. - Praha, ÚEF AV ČR 1995. - S. 115. - ().
[Pomoc zahraničních Čechů a Slováků prvému a druhému odboji. Praha ( CZ), 94.06.26-94.06.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0103

024063 - UEF-S 950064 CZ cze J
Brouček, S. - Uherek, Z. - Valášková, N.
Adaptace přesídlenců v české společnosti.
Český lid, 82 [1] 1-17 (1995).
Grant: IAA8058504

024102 - UEF-S 950509 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Balkanistické sympozium.
Český lid, 82 [1] 79-80 (1995).

024103 - UEF-S 950510 CZ cze R
Frolcová, V.
Slováci v Bulharsku.
Rec.: Botík, J.: Slováci v Bulharsku.
Český lid, 82 [2] 173 (1995).

024104 - UEF-S 950511 CZ cze C
Frolcová, V. (Ed.)
Vědecký odkaz Václava Frolce (1934-1992).
In: Vědecký odkaz Václava Frolce. - (Ed. Frolcová, V.; Dorovský, I.; Nekuda, V.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost - Národopisná společnost při AV ČR v Praze - Filozofická fakulta MU 1995. - 95 s.
[Vědecký odkaz Václava Frolce. Brno (CZ), 94.09.27]

030174 - UEF-S 960539 SK cze Jx
Frolcová, V.
Vědecký odkaz Václava Frolce (1934-1992).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 15 (1995).

030181 - UEF-S 960540 SK cze R
Frolcová, V.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K. - Hrabalová, O. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 34 (1995).

030182 - UEF-S 960547 CZ cze J
Frolcová, V.
Česká a slovenská národopisná balkanistika v letech 1986-1994.
Studia Balkanica Bohemo-Slovaca, 4 [304] 38-44 (1995).

030185 - UEF-S 960550 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Nad Jeřábkovou recenzí Bibliografie Václava Frolce.
Národopisná revue, 5 [4] 228-229 (1995).

030949 - UEF-S 960582 CZ cze R
Frolcová, V.
[Recenze].
Rec.: Popelka, P. / Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic.
Studia Comeniana et Historica, 25 [54] 146-147 (1995).

053881 - UEF-S 980616 CZ cze C
Frolcová, V.
Z myšlenek Václava Frolce o perspektivách oboru.
In: Vědecký odkaz Václava Frolce (1934-1992). - (Ed. Dorovský, I.; Frolcová, V.; Nekuda, V.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Národopisná společnost při AV ČR v Praze - Folozofická fakulta MU v Brně 1995. - S. 66-66.
[Vědecký odkaz Václava Frolce. Brno (CZ), 94.09.27]

024067 - UEF-S 950068 CZ cze Jx
Hanzl, Z.
Z galerie učitelů hořické školy: Bohumil František Hakl (1828-1904).
Kámen, 2 [1] 59-61 (1995).

024068 - UEF-S 950069 CZ cze Jx
Hanzl, Z.
Obrazy z dějin národa českého a hrad Žaludštejn.
Kámen, 2 [1] 67-68 (1995).

029564 - UEF-S 960003 CZ cze/ger B
Hrdá, J.
Česká národopisná bibliografie 1991. Tschechische ethnographische Bibliographie 1991. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 345 s. - ( ).

024069 - UEF-S 950071 CZ cze Jx
Jiroušková, J.
Umění ndebelských žen.
Nový orient, 50 [9] 297-298 (1995).

024070 - UEF-S 950072 AT ger C
Kafka, L.
Volkstümliche Hinterglasbilder in Ostböhmen.
In: Hinterglassymposion 1992, 1993 und 1994. - (Ed. Fellner, F.). - Sandl, Verein zur Förderung der Region Sandl 1995. - S. 22-42.
[Hinterglassymposion 1992, 1993 und 1994. Sandl (AT), 92.06.18-92.06.21]

024071 - UEF-S 950073 AT ger C
Kafka, L.
Volkstümliche Hinterglasbilder in Mittelböhmen.
In: Hinterglassymposion 1992, 1993 und 1994. - (Ed. Fellner, F.). - Sandl, Verein zur Förderung der Region Sandl 1995. - S. 103-128.
[Hinterglassymposion 1992, 1993 und 1994. Sandl (AT), 93.06.08-93.06.10]

024072 - UEF-S 950074 DE ger R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Staňková, J. / Prácheňský poklad. (Der Práchener Schatz).
Rec.: Staňková, J.: Prácheňský poklad. (Der Prácheňer Schatz).
Demos, 32 [1] 43 (1995).

030443 - UEF-S 960169 CZ cze Jx
Kafka, L.
Vzpomínka na Národopisnou výstavu českoslovanskou 1895. Lidové plastiky a podmalby na skle ze sbírek okresního muzea v Kutné Hoře.
Krásné město, - [3] 19-20 (1995).

024111 - UEF-S 950519 SK ger C
Kosíková, J.
Das letzte Klingeln - der letzte Schultag vor dem Abitur in den Brünner Mittelschulen als Gegenstand der volkskundlichen Forschung.
In: Stabilität und Wandel in der Grobstadt. - (Ed. Beňačková, Z.; Salner, P.). - Bratislava, Ústav etnológie SAV 1995. - S. 91-94. - ( ).
[Stabilität und Wandel in den Grobstädten Mitteleuropas. Častá-Píla (SK), 94.11.30-94.12.02]

030170 - UEF-S 960524 CZ cze C
Kosíková, J.
Fotografie, filmy a videozáznamy ve sbírkách ÚEF v Brně.
In: 1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - S. 59-63. - ().
[1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno (CZ), 95.04.27]

030180 - UEF-S 960546 SK cze Jx
Kosíková, J.
Zdenka Jelínková (30.3.1920).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 21-22 (1995).

029562 - UEF-S 960001 CZ cze R
Lozoviuk, P.
Etnické menšiny v Evropě.
Rec.: Klemens, L. / Ethnische Minderheiten in Europa.
Střední Evropa, - [54-55] 6-7 (1995).

024099 - UEF-S 950506 SK ger C
Navrátilová, A.
Feierliche Weilen im Familienleben der Brünner Einwohner seit Ende des 19.Jahrhunderts.
In: Stabilität und Wandel in der Grobstadt. - (Ed. Beňušková, Z.; Salner, P.). - Bratislava, Ústav etnológie SAV 1995. - S. 79-89. - ( ).
[Stabilität und Wandel in den Grobstädten Mitteleuropas. Častá-Píla (SK), 94.11.30-94.12.02]

024100 - UEF-S 950507 CZ cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: / Edice Lidé a města. Sv.1, sv.2, sv.3, sv.5.
Rec.: Lidé města. Sv. 1.: Pražané. Jiní-druzí-cizí., Sv. 2.: Lid é z příměstí Prahy.,Sv. 3.: Děti, studenti, pedagogové., S== v. 5.: Společnost-postoj-konflikt.
Národopisná revue, 5 [1] 51-52 (1995).

024101 - UEF-S 950508 DE ger R
Navrátilová, A.
Folia Ethnographica. 1986-1992.
Rec.: Večerková, E.:CZ:E: Folia Ethnographica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientae sociales 20(1986), 21 (1987), 22 (1988), 23/24 (1== 989/1990), 25 (1991), 26 (1992).
Demos, 31 [4] 266-269 (1995).

024113 - UEF-S 950521 SK cze C
Navrátilová, A.
Obřadní kultura a humanizace výchovy a vzdělávání.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. - Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky 1995. - S. 110-115.
[Akademická Nitra 1994. Nitra (SK), 94.06.08-94.06.11]

030164 - UEF-S 960514 CZ cze C
Navrátilová, A.
Svátek Všech svatých a Dušiček v české lidové tradici.
In: Světci v lidové tradici. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1995. - S. 207-216. - ().
[Karpatologická konference pro lidové obyčeje MKKK "Světci v lidové tradici". Uherské Hradiště (CZ), 95.05.23-95.05.24]

030168 - UEF-S 960522 CZ cze C
Navrátilová, A.
Práce etnografů v ÚEF v Brně do roku 1970.
In: 1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - S. 49-52. - ().
[1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno (CZ), 95.04.27]

030179 - UEF-S 960545 SK cze Jx
Navrátilová, A.
Lubor Niederle (20.9.1865 - 14.6.1944).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 19 (1995).

024076 - UEF-S 950078 CZ cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Pánek, Jaroslav / Moravští novokřtěnci. Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů.
Rec.: Pánek, J.: Moravští novokřtěnci. Společenské a politické postavení př edbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifist== ů.
Český lid, 82 [2] 175-176 (1995).

029565 - UEF-S 960004 CZ cze Cz
Petráňová, L.
Světci na domovních znameních.
In: Světci v lidové tradici. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1995. - S. 47-54. - ().
[Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště (CZ), 95.05.23-95.05.24]

029566 - UEF-S 960008 CZ cze B
Petráňová, L.
Dějepis hmotné kultury. Kulturní dějepis v proudu sociální historiografie a historické antropologie.
In: Dějiny hmotné kultury. - (Ed. Klener, P.). - Praha, Ministerstvo kultury ČR 1995. - S. 13-28. - ().

029567 - UEF-S 960009 CZ cze B
Petráňová, L.
Každodennost tradiční kultury. Rituálové situace v denních a ročních cyklech každodennosti. Magický kosmologicko-přírodní model. Církevně-náboženský systém.
In: Dějiny hmotné kultury. - (Ed. Klener, P.). - Praha, Ministerstvo kultury ČR 1995. - S. 31-68. - ().

029568 - UEF-S 960010 CZ cze B
Petráňová, L.
Novověké pojetí civilizace - "kolonizace" tradiční kultury. Rituálové situace a symboly v uspořádání společnosti.
In: Dějiny hmotné kultury. - (Ed. Klener, P.). - Praha, Ministerstvo kultury ČR 1995. - S. 79-116. - ().

030432 - UEF-S 960015 CZ cze B
Petráňová, L. (Ed.)
Podblanicko a Národopisná výstava českoslovanská.
In: Krajina podblanická. Výbor ze sběru Františka J. Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 1895. - (Ed. Petráňová, L.). - Vlašim, Muzeum okresu Benešov 1995. - 74 s. - ().

037278 - UEF-S 970001 CZ cze J
Petráňová, L.
Bitva u Jankova v českých slovesných památkách.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 35, 78-103 (1995).

024073 - UEF-S 950075 CZ eng Bx
Petráňová, L. - Kubec, J.
The Best Views of Prague. Praha, Academia 1995. - 111 s. - ().

024074 - UEF-S 950076 CZ ger Bx
Petráňová, L. - Kubec, J.
Bilder aus Prag. Praha, Academia 1995. - 111 s. - ().

024075 - UEF-S 950077 CZ cze J
Petráňová, L. - Provazník, J.
Ochotnické divadlo ve Skalici v letech 1927-1960.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 34, 201-228 (1995).

024109 - UEF-S 950517 SK ger C
Pospíšilová, J.
Tschechische Wien - das ehemalige Zuhause.
In: Stabilität und Wandel in der Grobstadt. - (Ed. Beňušková, Z.; Salner, P.). - Bratislava, Ústav etnológie SAV 1995. - S. 125-130. - ().
[Stabilität und Wandel in den Grobtädten Mitteleuropas. Častá-Píla ( SK), 94.11.30-94.12.02]

024110 - UEF-S 950518 CZ cze N
Pospíšilová, J.
Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k ústavu Akademie věd (90. let trvání ÚEF).
Akademický bulletin, - [9] - (95.06.12).

024114 - UEF-S 950522 SK cze C
Pospíšilová, J.
Lidová slovesnost a humor ve školních lavicích.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. - Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky 1995. - S. 287-292.
[Akademická Nitra 1994. Nitra (SK), 94.06.08-94.06.11]

030171 - UEF-S 960525 CZ cze C
Pospíšilová, J.
Od Pracovního výboru k ústavu Akademie věd.
In: 1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - S. 64-68. - ().
[1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno (CZ), 95.04.27]

030177 - UEF-S 960543 SK cze Jx
Pospíšilová, J.
Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni.
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 15 (1995).

030178 - UEF-S 960544 SK cze J
Pospíšilová, J.
Marta Šrámková (3.7.1935).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 23 (1995).

030162 - UEF-S 960508 AT ger J
Pospíšilová, J. - Toncrová, M.
"Das Volkslied in Österreich". Zur "Prähistorie" des Instituts für Ethnographie und Folkloristik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Neue Serie Band 49, 98 [4] 473-478 (1995).

030163 - UEF-S 960509 AT ger J
Pospíšilová, J. - Toncrová, M.
Volkskundliche Erforschung der tschechischen Minderheit in Wien. Erinnerungskultur, Assimilationsprozesse, konfessionelle und vereinsmäbige Bindungen. Ein Projektbericht.
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Neue Serie Band 49, 98 [4] 452-459 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 958404

024077 - UEF-S 950079 SK cze C
Stavělová, D.
Umělecká výchova městských dětí prostřednictvím folklóru.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. - (Ed. Feglová, V.). - Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky 1995. - S. 52-55.
[Akademická Nitra '94. Nitra (SK), 94.06.07-94.06.12]

024078 - UEF-S 950080 CZ cze J
Stavělová, D.
Folklór v umělecké výchově městských dětí.
Taneční listy, 33 [3] 12-13 (1995).

024079 - UEF-S 950081 CZ cze J
Stavělová, D.
Sto let jevištního předvádění lidového tance. 1. Kolem Národopisné výstavy.
Taneční listy, 33 [4] 5 (1995).

024080 - UEF-S 950082 CZ cze J
Stavělová, D.
Sto let jevištního předvádění lidového tance. 2. Folklór v totalitě, totalita ve folklóru.
Taneční listy, 33 [5] 8 (1995).

024081 - UEF-S 950083 CZ cze J
Stavělová, D.
Sto let jevištního předvádění lidového tance. 3. Folklór v nemilosti?
Taneční listy, 33 [6] 7 (1995).

024082 - UEF-S 950084 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Strážnické proměny (ohlédnutí za slavným folklórním festivalem).
Taneční listy, 33 [1] 8 (1995).

024083 - UEF-S 950085 CZ cze Jx
Stavělová, D.
18. Sympozium ICTM etnochoreologické studijní skupiny.
Český lid, 82 [3] 261-262 (1995).

030441 - UEF-S 960163 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Strážnice 95.
Taneční listy, 33 [10] 12-13 (1995).

024084 - UEF-S 950086 CZ cze J
Šisler, S.
Archivní areál v Praze a výstavba archivů v České republice.
Dějiny a současnost, 17 [5] 48-51 (1995).

024086 - UEF-S 950090 CZ cze Jx
Thořová, V.
Masopust v lidové tradici.
Břevnovan, 6 [2] 12 (1995).

027265 - UEF-S 950091 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Mišurec, Z. / Výstavní zpěvník Jana Pelára. Na paměť Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895.
Národopisná revue, 5 [3] 177 (1995).

030436 - UEF-S 960139 CZ cze C
Thořová, V.
Vznik a činnost pracovního výboru pro lidovou píseň v Čechách.
In: Od pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k ústavu pro etnografii a folkloristiku 1905-1995. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, ÚEF AV ČR 1995. - S. 69-72. - ().
[Od pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k ústavu pro etnografii a folkloristiku 1905-1995. Brno (CZ), 95.04.27]

030437 - UEF-S 960143 CZ cze Jx
Thořová, V.
K sedmdesátým narozeninám PhDr. Zdeňka Mišurce.
Český lid, 82 [4] 346-348 (1995).

030438 - UEF-S 960144 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Kubeša, A. - Polášek, J. N. / Valaské pěsničky 7. 2. Písně zbojnické. - Vsetín, Okresní vlastivědné muzeum, 1993. 99 s.
Český lid, 82 [4] 363-364 (1995).

037443 - UEF-S 970067 CZ cze J
Thořová, V.
Textil v lidové písni.
Národopisný věstník československý, 54, 104-121 (1995).

030433 - UEF-S 960134 CZ cze B
Thořová, V. - Kuba,
Ludvík Kuba. Lidové písně z Chodska. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 529 s. - ( ).

024107 - UEF-S 950515 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Rec.: Vetterl, K. - Hrabalová, O.: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Opus musicum, 27 [1] 9-13 (1995).

024108 - UEF-S 950516 CZ cze J
Toncrová, M.
Ještě ke guberniální sbírce.
Opus musicum, 27 [3] 106-110 (1995).

024112 - UEF-S 950520 SK cze C
Toncrová, M.
Lidová píseň v učebnicích.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. - Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky 1995. - S. 30-35.
[Akademická Nitra 1994. Nitra (SK), 94.06.08-94.06.11]

024122 - UEF-S 950532 CZ cze B
Toncrová, M.
Zpěvník lidových písní z Brna. Brno, Doplněk a ÚEF AV ČR Brno 1995. - 1-222 s. - ().

030161 - UEF-S 960505 CZ cze B
Toncrová, M.
Písně a hudba.
In: Zlínsko. - (Ed. Nekuda, V.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1995. - S. 297-302. - ().

030169 - UEF-S 960523 CZ cze C
Toncrová, M.
K činnosti brněnského pracoviště ÚEF - v počátcích i v posledních letech.
In: 1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - S. 53-58. - ().
[1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno (CZ), 95.04.27]

030175 - UEF-S 960541 SK cze Jx
Toncrová, M.
K výročí akce Das Volkslied in Österreich.
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 14 (1995).

030176 - UEF-S 960542 SK cze Jx
Toncrová, M.
Olga Hrabalová (28.11.1935).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 22-23 (1995).

030186 - UEF-S 960552 CZ cze J
Toncrová, M.
"Das Volkslied in Österreich" - aneb ke zrodu Ústavu pro etnografii a folkloristiku v Brně.
Opus musicum, 27 [6] 242-253 (1995).

030187 - UEF-S 960553 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Nymburský, J. J. - Mišurec, Z. / Výstavní zpěvník Jana Pelára.
Opus musicum, 27 [6] 10-11 (Komentář) (1995).

030188 - UEF-S 960554 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Rejšek, R. / Východočeské mateníky.
Opus musicum, 27 [6] 11-12 (Komentář) (1995).

030189 - UEF-S 960555 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Rokyta, J. - Mišurec, Z. / Prameny 1. a 2. díl.
Opus musicum, 27 [6] 12-13 (Komentář) (1995).

030190 - UEF-S 960557 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Olga Hrabalová jubilující.
Český lid, 82 [4] 348-349 (1995).

030191 - UEF-S 960558 CZ cze Jx
Toncrová, M.
22. etnomuzikologický seminář.
Český lid, 82 [4] 342 (1995).

024087 - UEF-S 950092 CZ cze J
Traxler, J.
Kameníci jsou chlapíci.
Kámen, 2 [1] 27-32 (1995).

027266 - UEF-S 950093 CZ cze R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Traxler, J. - Traxler, P. / Pivo sem, pivo tam. Skupina Petra Traxlera.
Český lid, 82 [3] 267-268 (1995).

024085 - UEF-S 950089 SK cze C
Tyllner, L.
Společenské a školní zpěvníky a jejich vliv na zpěvní repertoár české společnosti.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. - (Ed. Feglová, V.). - Nitra, Katedra folkloristiky a regionalistiky 1995. - S. 15-21.
[Akademická Nitra '94. Nitra (SK), 94.06.07-94.06.12]

030442 - UEF-S 960165 CZ cze Jx
Tyllner, L.
Jubilejní padesátá Strážnice.
Národopisná revue, 5 [4] 203-206 (1995).

030434 - UEF-S 960135 CZ cze/ger B
Tyllner, L. - Kunz, T. A.
Thomas Anton Kunz. Böhmische Nationalgesänge und Tänze. České národní zpěvy a tance (1). Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 92 s. - ().
Grant: IA95809

030435 - UEF-S 960136 CZ cze/ger B
Tyllner, L. - Kunz, T. A.
Thomas Anton Kunz. Böhmische Nationalgesänge und Tänze. České národní zpěvy a tance (2). Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 168 s. - ( ).

024092 - UEF-S 950109 SK ger C
Uherek, Z.
Die ethnische Situation in ausgewählten Städten in Böhmen.
In: Stabilität und Wandel in der Grobstadt. - (Ed. Beňušková, Z.; Salner, P.). - Bratislava, Ústav etnológie SAV 1995. - S. 151-161. - ().
[Stabilität und Wandel in der Grobstädten Mitteleuropas. Častá-Píla (SK), 94.11.30-94.12.02]

024093 - UEF-S 950111 CZ cze Jx
Uherek, Z.
Odborné setkání ze sociální antropologie.
Český lid, 82 [1] 79 (1995).

027277 - UEF-S 950110 CZ cze Cz
Uherek, Z.
Otevřené otázky výzkumu čtvrtí v Praze.
In: Problematika města: Praha a její nové čtvrtě. - (Ed. Bazac-Billaud, F.). - Praha, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 1995. - S. 125-132. - ().
[Praha a její nové čtvrtě. Praha (CZ), 93.11.24-93.11.25]

027278 - UEF-S 950112 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: -, - / Český lid. Národopisný časopis (Ethnologische Zeitschrift) 79: 1-4 + Supplement; 80; 1-4 + Supplement.
Demos, 31 [4] 262-264 (1995).

030912 - UEF-S 960182 HU eng C
Uherek, Z.
Verbal expressions of hostile ethnic attitudes in the Czech environment.
In: Meeting of cultures - conflict of cultures. - (Ed. Krupa, A.; Eperjessy, E.; Barna, G.). - Budapest, Hungarian Ethnographical Society 1995. - S. 338-342. - ().
[Meeting of cultures - conflict of cultures. Budapest - Békéscaba ( HU), 93.10.07-93.10.09]

118247 - UEF-S 20040063 RIV HU eng C
Uherek, Z.
Verbal Expressions of Hostile Ethnic Attitudes in the Czech Environment.
In: Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai. (Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató. Konferencia elöadásai Békéscaba, 1993. október 7-8-9). - (Ed. Krupa, A.; Eperjessy, E.; Barna, G.). - Budapest, Hungarian Ethnographical Society 1995. - S. 338-342.
[Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai. (Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató. Konferencia elöadásai). Békéscsaba (HU), 93.10.07-93.10.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95801

024096 - UEF-S 950502 CZ cze Jx
Uhlíková, L.
22. etnomuzikologický seminář v Nitře.
Národopisná revue, 5 [1] 45 (1995).

024097 - UEF-S 950503 CZ cze R
Uhlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Rec.: Vetterl, K. - Hrabalová, 0.: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Vlastivědný věstník moravský, 47 [3] 316 (1995).

030165 - UEF-S 960519 CZ cze J
Uhlíková, L.
Kašava. Sleevenote na CD.
Kašava - CD (RS-061595), -, [-] 1 (1995).

030166 - UEF-S 960520 SK cze Jx
Uhlíková, L.
Primus Sobotka (1841-1925).
Slavistická folkloristika, 7 [1-2] 20 (1995).

030167 - UEF-S 960521 CZ cze C
Uhlíková, L. (Ed.)
1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní piseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku.
In: Konferenční sborník. - (Ed. Uhlíková, L.). - Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1995. - 96 s. - ().
[1905-1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno (CZ), 95.04.27]

024095 - UEF-S 950501 CZ cze J
Uhlíková, L. - Pavlicová, M.
"Dílo trvalé - a ne prchavé". Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské.
Opus musicum, 27 [1] 31-37 (1995).

024098 - UEF-S 950504 CZ cze J
Uhlíková, L. - Pavlicová, M.
Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka.
Národopisná revue, 5 [3] 129-135 (1995).

024088 - UEF-S 950094 CA eng B
Valášková, N.
The Life and Work of the Photographer František Řehoř.
In: The Land They Left Behind. Canada's Ukrainians in the Homeland. - Canada, Watson & Dwyer 1995. - S. 4-6. - ().

027267 - UEF-S 950097 CZ cze J
Valášková, N.
Etnický aspekt a humanitární akce v letech 1991-1993 po černobylské havárii.
Slezský sborník, 93 [1/2] 59-61, 183 (1995).
Grant: IAA8058504

029563 - UEF-S 960002 CZ cze Jx
Valášková, N.
Mezinárodní Komise pro studium kultury v Karpatech v nových podmínkách.
Český lid, 82 [4] 342-343 (1995).

030440 - UEF-S 960152 HU eng C
Valášková, N.
Czech Resettlers as a Minority in Ukraine and in the Czechs Lands.
In: Kultúrák Tálálkozása - Kultúrák Konfliktusai Meeting of Cultures - Conflicts of Cultures - Lectures of 5th International Conference on Ethnographic Nationality Research. - (Ed. Krupa, A.; Eperjessy, E.; Barna, G.). - Budapest, Hungarian Ethnographical Society 1995. - S. 343-346. - ().
[International Conference on Ethnographic Nationality Research /5./. Békéscsaba (HU), 93.10.07-93.10.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95801

030439 - UEF-S 960151 RU rus Cx
Valášková, N. - Rešetov, A. M.
Nikolaj Michajlovič Mogiljanskij. Fakty biografii.
In: Kjuněrovskije čtenija 1993-1994 gg. (Kratkoje soderžanije dokladov). - (Ed. Rešetov, A. M.). - Sankt-Petěrburg, Muzej antropologii i etnografii im. Petra Velikogo 1995. - S. 58-59. - ().
[Kjuněrovskije čtenija 1993. Sankt-Petěrburg (RU), 93.01.01]

024089 - UEF-S 950096 CZ cze Jx
Valášková, N. - Weinerová, R.
Seminář "Etnika v pohybu".
Český lid, 82 [1] 81-82 (1995).
Grant: IAA8058504

024090 - UEF-S 950103 CZ cze J
Vařeka, J.
Vývoj a koncepce studia lidového stavitelství v Českých zemích.
Zprávy památkové péče, 60 [3] 95-99 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

024091 - UEF-S 950104 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Národopisná výstava českoslovanská a střední Čechy.
Český lid, 82 [3] 266 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027268 - UEF-S 950098 SK sla B
Vařeka, J.
Český lid.
In: Encyklopédia l'udovej kultúry Slovenska. - (Ed. Botík, J.; Slavkovský, P.). - Bratislava, Veda 1995. - S. 74. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027269 - UEF-S 950099 SK sla B
Vařeka, J.
Národopisná společnost při Československé akademii věd.
In: Encyklopédia l'udovej kultúry Slovenska. - (Ed. Botík, J.; Slavkovský, P.). - Bratislava, Veda 1995. - S. 396. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027270 - UEF-S 950100 SK sla B
Vařeka, J.
Národopisný věstník českoslovanský.
In: Encyklopédia l'udovej kultúry Slovenska. - (Ed. Botík, J.; Slavkovský, P.). - Bratislava, Veda 1995. - S. 398. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027271 - UEF-S 950101 CZ cze B
Vařeka, J.
Přínos Václava Frolce k poznání lidové hmotné kultury.
In: Vědecký odkaz Václava Frolce (1934-1992). - (Ed. Dorovský, I.; Frolcová, V.; Nekuda, V.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1995. - S. 29-36.

027272 - UEF-S 950102 DE ger C
Vařeka, J.
Das Umgebindehaus in Böhmen.
In: Jahrbuch für Hausforschung. - (Ed. Grobmann, G. U.; de Vries, D. J.; Freckmann, K.; Klein, U.). - Marburg, Jonas 1995. - S. 145-160. - ().
[Hausbau in Görlitz, in der Lausitz und in Böhmen. Gaststätten und Kneipen. Görlitz (DE), 92.09.07-92.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027273 - UEF-S 950105 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Dřevěné kostely.
Státní správa a samospráva, 6 [10, 14, 24] 30, 30, 30 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/1230

027274 - UEF-S 950106 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Štěpán, L. - Vojancová, I. - Křivanová, M. / Veselý Kopec. Soubor lidových staveb Vysočina.
Český lid, 82 [3] 271-272 (1995).

027275 - UEF-S 950107 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Procházka, L. a kol. / České skanzeny (Böhmische Freilichtmussen).
Český lid, 82 [1] 86 (1995).

027276 - UEF-S 950108 DE ger R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: -, - / Ethnologia Europae Centralis. Časopis pro národopis střední Evropy (Zeitschrift für Volkskunde Mitteleuropas) 2.
Demos, 32 [1] 10-11 (1995).

030444 - UEF-S 960173 CZ cze B
Vařeka, J.
"Laudatio" Josefa Vařeky u příležitosti předání pamětní medaile J. E. Purkyně "in memoriam" prof. PhDr. Václavu Frolcovi, DrSc., v Akademii věd.
In: Slovácko. - (Ed. Frolec, I.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1995. - S. 82-84. - ().

024094 - UEF-S 950114 CZ cze J
Weinerová, R.
Pražští Romové - hledání ztracených jistot? (etnologická sonda v Praze 5).
Slezský sborník, 93 [1/2] 161-164, 190 (1995).

027279 - UEF-S 950113 AT cze B
Weinerová, R.
Na okraji společnosti. Romové v Čechách a v českém pohraničí.
In: Kulturen an der Grenze. Kultury na hranici. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 331-334. - ( ).

027280 - UEF-S 950115 CZ cze R
Weinerová, R.
[Recenze].
Rec.: Nečas, C. / Nemůžeme zapomenout (Našťi bisteras).
Český lid, 82 [3] 272 (1995).

118248 - UEF-S 20040064 RIV HU eng C
Weinerová, R.
The Position of the Prague Romanie's Subsistence System within the Social Macrostructure.
In: Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai. (Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia elöadásai Békéscsaba, 1993. Október 7-8-9). - (Ed. Krupa, A.; Eperjessy, E.; Barna, G.). - Budapest, Hungarian Ethnographical Society 1995. - S. 568-571.
[Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai. (Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia elöadásai). Békéscsaba (HU), 93.10.07-93.10.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95801

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11