ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

018865 - USD-C 950007 CZ cze J
Benčík, A. - Kural, V.
Vojenská intervence proti Československu v srpnu 1968 a politická porážka její původní koncepce.
Historie a vojenství, 42 [3] 3-54 (1993).

019156 - USD-C 950156 CZ cze J
Benčík, A. - Kural, V.
Mezinárodní kontext vpádu.
Mezinárodní politika, 17 [8] 4-5 (1993).

019157 - USD-C 950157 CZ cze Jx
Bulínová, M. - Kaplan, K.
Proč se Jan Masaryk nestal generálním tajemníkem OSN.
Mladá Fronta Dnes. Víkend, 4 [199] 5 (93.08.28).

011154 - USD-C 930036 CS cze Bx
Drápala, M. - Pecka, J.
Redakční úvod.
In: Proměny pražského jara. - (Ed. Pecka, J.; Prečan, V.). - Brno, Doplněk 1993. - S. 9-11. - (Studie, materiály, dokumenty. 2).

018866 - USD-C 950022 CZ cze B
Drápala, M. - Vlk, J.
Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970-1989. Bibliografie. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 227 s.

011167 - USD-C 930104 GB eng B
Dušková, E.
Jewish Women of the Czech Republic.
In: Links around the World, 1993, May. - (Ed. Montaga, G.). - Oxford, Com. Service Newsletter 1993. - S. 6-8.

011151 - USD-C 930021 US eng B
Hyndráková, A.
The Jewish Press in the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-45).
In: Review of the Society of the History of Czechoslovak Jews. - New York, Society for the History of Czechoslovak Jews 1993. - S. 53-68. - (Review. 6).

018873 - USD-C 950037 CZ eng B
Hyndráková, A. - Lorencová, A.
The Systematic Collection of Memories organized by the Jewish Museum in Prague. 2.
In: Judaica Bohemiae 28. - Praha, Státní židovské muzeum 1993. - S. 67-75.

018867 - USD-C 950025 CZ cze B
Janišová, M. - Jech, K.
O životním příběhu českého historika.
In: Stránkami soudobých dějin. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 7-16.

011148 - USD-C 930012 CS cze B
Jech, K.
Změny ve struktuře a postavení zemědělského obyvatelstva.
In: K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. - Praha, Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd UK 1993. - S. 177-200. - (EDICE.).

011162 - USD-C 930086 CS cze B
Jech, K.
Vyloučení selských dětí ze škol.
In: Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. - (Ed. Jech, K.). - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 123-141.

018869 - USD-C 950027 CZ cze B
Jech, K. (Ed.)
Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 287 s.

018868 - USD-C 950026 CZ cze B
Jech, K. - Jechová, K.
Chronologická bibliografie díla Karla Kaplana.
In: Stránkami soudobých dějin. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 17-28.

011145 - USD-C 930006 CS cze B
Jirásková, M. (Ed.)
Všecky krásy světa. Praha, Československý spisovatel 1993. - 544 s. - (Vzpomínky a korespondence.).

011152 - USD-C 930022 CS cze R
Jirásková, M.
Její přítelkyně Milena.
Rec.: Buberová-Neumannová, M. / Kafkova přítelkyně Milena.
Literární noviny, 4 [18] 12 (1993).

011183 - USD-C 930138 DB ger B
Jirásková, M. (Ed.)
Von der Trennung zur Auflösung - Břevnover Erinnerungen über die Jahre 1938 bis 1951.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr. - (Ed. Hofmann, J.). - St. Ottilien, EOS Verlag 1993. - S. 635-673.

011143 - USD-C 930001 CS cze Jx
Kaplan, K.
Psal se rok padesátý třetí.
Národní osvobození, 1993 [8] 5 (93.04.19).

011144 - USD-C 930002 CS cze Jx
Kaplan, K.
Nakonec spadla klec. Akce kámen.
Mladá fronta dnes, 4 [42] 8-9 (93.02.20).

011146 - USD-C 930010 CS cze B
Kaplan, K.
Majetkové zdroje KSČ. Studie. Praha, USD AV ČR 1993. - 84 s. - (Sešity ÚSD. 6).

011150 - USD-C 930019 CS cze B
Kaplan, K.
Vývoj sociální struktury Československa v letech 1945-1948.
In: K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. - Praha, Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd UK 1993. - S. 80-99. - (EDICE.).

011153 - USD-C 930025 DB cze Jx
Kaplan, K.
Činnost takzvané "levice" v Čs. sociální demokracii 1945-48.
Právo lidu, - [únor] 2 (1993).

011155 - USD-C 930040 CS cze B
Kaplan, K.
První poválečná vláda. Komentované dokumenty.
In: K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938-1948. Studie. První poválečná vláda. Komentované dokumenty. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 69-155. - (Sešity ÚSD. 5).

011158 - USD-C 930082 CS cze Jx
Kaplan, K.
Z tajné kuchyně moci. Rozhovor.
Mladá fronta dnes, 4 [199] 3 (93.08.28).

011159 - USD-C 930083 CS cze J
Kaplan, K.
Komunistický režim v zajatí kríz.
Historická revue, 4 [6] 20-22 (1993).

011161 - USD-C 930085 CS cze B
Kaplan, K.
Československo v letech 1967-1969. 4. část - Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1993. - 81 s.

011163 - USD-C 930088 CS cze B
Kaplan, K.
Akce K - likvidace klášterů v roce 1950. Dokumenty a přehledy. 1. část - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 180 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 4).

011164 - USD-C 930089 CS cze B
Kaplan, K.
Akce K - likvidace klášterů v roce 1950. Dokumenty a přehledy. 2. část - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 113 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 6).

011165 - USD-C 930091 CS cze Jx
Kaplan, K.
Omezený manévrovací prostor.
Lidové noviny, 6 [204] 6 (93.09.03).

018870 - USD-C 950028 CZ cze B
Kaplan, K.
Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 151 s. - (Sešity ÚSD. 10).

018874 - USD-C 950043 CZ cze B
Kaplan, K.
Nekrvavá revoluce. Praha, Mladá fronta 1993. - 447 s.

018875 - USD-C 950045 CZ cze B
Kaplan, K.
Politická perzekuce za komunistického režimu v Československu.
In: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 6-52.

018876 - USD-C 950046 CZ cze B
Kaplan, K.
Politické perzekuce po únoru 1948.
In: Destrukce československého důstojnického sboru po únoru 1948. - Praha, Historický ústav Armády ČR 1993. - S. 5-14.

018877 - USD-C 950047 CZ cze B
Kaplan, K.
Poslední rok prezidenta. Edvard Beneš v roce 1948. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 174 s.

018878 - USD-C 950050 CZ cze B
Kaplan, K.
Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 348 s. - (Sešity ÚSD. 7).

018879 - USD-C 950052 CZ cze B
Kaplan, K.
Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 98 s. - (Sešity ÚSD. 9).

018880 - USD-C 950053 CZ cze B
Kaplan, K.
Sovětsští poradci v Československu 1949-1956. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 146 s. - (Sešity ÚSD. 14).
Grant: IAA963101

018881 - USD-C 950055 CZ cze B
Kaplan, K.
Stát a církev v Československu 1948-1953. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 440 s. - (Studie, materiály, dokumenty. 3).

019583 - USD-C 950197 SK hun B
Kaplan, K.
Csehszlovákia igazi arca 1945-1948. [Pravda o Českoslovens ku 1945-1948]. Bratislava, Kalligram 1993. - 316 s. - ().

019584 - USD-C 950199 JP jap B
Kaplan, K.
Poválečné Československo. Československo 1945-1948.
In: New Development in East European Societies and European In tegration. - Tokio, Sairyu sha publ. 1993. - S. 68-77.

018872 - USD-C 950033 CZ cze B
Kaplan, K. - Bulínová, M. - Dufek, J. - Šlosar, V. (Eds.)
Československo a Izrael 1945-1956. Dokumenty. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 399 s.

018871 - USD-C 950031 CZ cze B
Kaplan, K. - Dufek, J. - Šlosar, V.
Československo a Izrael v letech 1945-1953. Studie. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 203 s.

011160 - USD-C 930084 CS cze B
Kaplan, K. - Pacl, V.
Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice, ACTYS 1993. - 191 s.

011147 - USD-C 930011 CS cze B
Kaplan, K. - Váchová, J.
Perzekuce po měnové reformě v Československu v roce 1953. Praha, USD AV ČR 1993. - 221 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 5 ).

018883 - USD-C 950060 CZ cze B
Koudelka, F.
Státní bezpečnost 1954-1968. Základní údaje. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 217 s. - (Sešity ÚSD. 13).

018882 - USD-C 950059 CZ cze B
Koudelka, F. - Kaplan, K. - Gebauer, F.
Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 236 s. - (Sešity ÚSD. 12).

018884 - USD-C 950063 CZ cze B
Krejčová, H.
České země na počátku nové doby. Český antisemitismus 1945-1948.
In: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. - Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1993. - S. 103-111.

018885 - USD-C 950064 CZ cze B
Krejčová, H.
Český a slovenský antisemitismus 1945-1948.
In: Stránkami soudobých dějin. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 158-172.

018886 - USD-C 950065 CZ cze B
Krejčová, H.
"Ghetto v nich".
In: Čechy a Evropa v kultuře 19. století. - Praha, Národní galerie 1993. - S. 129-137.

018887 - USD-C 950067 CZ cze J
Krejčová, H.
"Jsem nevinen". Süss, Harlan, Čáp a jiní.
Iluminace, 5 [3] 65-98 (1993).

018888 - USD-C 950068 CZ cze B
Krejčová, H.
Leopold Katz.
In: Česká akademie věd a umění 1891-1991. - (Ed. Pokorný, J.). - Praha, HÚ AV ČR 1993. - S. 147-153.

019585 - USD-C 950216 CZ eng B
Krejčová, H.
Czech Lands at the Dawn of the new Age.
In: Antisemitism in Post-Totalitarian Europe. - Praha, Nakl. Franze Kafky 1993. - S. 115-124.

019581 - USD-C 950178 SK sla B
Lettrich, J. - Čelko, V.
Dejiny novodobého Slovenska. Bratislava, Archa 1993. - 224 s.

011169 - USD-C 930117 CS cze Jx
Mandler, E.
Včerejšek a dnešek českého státu.
Svobodné slovo, 49 [26] 1, 4 (93.02.02).

011170 - USD-C 930118 CS cze Jx
Mandler, E.
Idea pronásledovaná menšinami.
Necenzurované noviny, - [4] 30 (1993).

011171 - USD-C 930119 CS cze Jx
Mandler, E.
Beránčí kožich a liberalismus.
Telegraf, 2 [103] 9 (93.05.05).

011172 - USD-C 930120 CS cze Jx
Mandler, E.
K čemu je dobrá ilegalita.
Český deník, 3 [137] 3 (93.06.15).

011173 - USD-C 930121 CS cze Jx
Mandler, E.
Marky s vůní fialek.
Český deník, 3 [125] 11 (93.06.01).

011174 - USD-C 930122 CS cze Jx
Mandler, E.
Válka, mír a radikální heslo.
Český deník, 3 [115] 3 (93.05.20).

011175 - USD-C 930123 CS cze Jx
Mandler, E.
Přízrak českého strašáka.
Český deník, 3 [107] 3 (93.05.11).

011176 - USD-C 930124 CS cze Jx
Mandler, E.
Politika bude bolet.
Český deník, 3 [86] 3 (93.04.14).

011177 - USD-C 930125 CS cze Jx
Mandler, E.
Liberalismus pravý a opravdový.
Český deník, 3 [77] 3 (93.04.02).

018889 - USD-C 950073 CZ cze B
Mandler, E.
České sny a skutečnost.
In: Hledání naděje 1978-1987. - (Ed. Doležal, B.; Hübner, M.; Mandler, E.). - Praha, Nadace Demokratické iniciativy 1993. - S. 101-125.

018890 - USD-C 950074 CZ cze B
Mandler, E. (Ed.)
Dvě desetiletí před listopadem 89. Sborník. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 109 s. - (Historia Nova. 3).

018892 - USD-C 950076 CZ cze B
Mandler, E.
My a svobody současného světa.
In: Hledání naděje 1978-1987. - (Ed. Mandler, E.; Doležal, B.; Hübner, M.). - Praha, Nadace Demokratické iniciativy 1993. - S. 29-54.

019158 - USD-C 950158 CZ cze R
Mandler, E.
Viníci tohoto světa.
Rec.: -
Střední Evropa, 8 [28] 121-128 (1993).

018891 - USD-C 950075 CZ cze B
Mandler, E. - Doležal, B. - Hübner, M. (Eds.)
Hledání naděje 1978-1987. Výběr z ineditních sborníků. Praha, Nadace Demokratické iniciativy 1993. - 259 s.

018893 - USD-C 950084 CZ cze B
Otáhal, M.
První fáze opozice proti tzv. normalizaci (1969-1972).
In: Dvě desetiletí před listopadem 89. Sborník. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 11-33.

018894 - USD-C 950085 DB ger B
Otáhal, M.
Revolution der Intellektuelen?
In: Jahrbuch 1991/1992. - Berlin, Wissenschaftskollegium zu Berlin 1993. - S. 258-272.

018896 - USD-C 950087 DB ger J
Otáhal, M.
Vergangenheitsbewältigung und Reinterpretation der tschechischen Geschichte.
Bohemia, 34 [2] 333-341 (1993).

018909 - USD-C 950117 IT ita J
Otáhal, M.
La Rivoluzione antitotalitana del 1989.
Anno, 8 [77] 22-25 (1993).

011149 - USD-C 930014 CS cze B
Otáhal, M. - Hlušičková, R.
Čas demokratické iniciativy 1987-1990. Sborník dokumentů. Praha, Nadace Demokratické iniciativy 1993. - 295 s.

018895 - USD-C 950086 CZ cze B
Otáhal, M. - Nosková, A. - Bolomský, K.
Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970. Dokumenty. "Normalizace" v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 148 s. - (Historia Nova. 2).

011179 - USD-C 930132 CS cze B
Pecka, J.
Odbory a heslo generální stávky v rezolucích z přelomu let 1968 a 1969.
In: Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-1969. - (Ed. Pecka, J.; Prečan, V.). - Brno, Doplněk 1993. - S. 207-244. - (Studie, materiály, dokumenty ÚSD AV ČR. 2).

011180 - USD-C 930133 CS cze B
Pecka, J.
Proměny Pražského jara ve světle pramenů spontánní povahy.
In: Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-1969. - (Ed. Pecka, J.; Prečan, V.). - Brno, Doplněk 1993. - S. 39-66. - ( Studie, materiály, dokumenty ÚSD AV ČR. 2).

011181 - USD-C 930134 CS cze B
Pecka, J.
Chronologický přehled (27.6.1967-20.12.1970).
In: Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-1969. - (Ed. Pecka, J.; Prečan, V.). - Brno, Doplněk 1993. - S. 313-435. - (Studie, materiály, dokumenty ÚSD AV ČR. 2).

011182 - USD-C 930135 CS cze Jx
Pecka, J.
Americká vojska v Čechách 1945.
Český deník, 3 [108, 109] 12, 12 (93.05.12, 93.05.13).

018897 - USD-C 950088 CZ cze B
Pecka, J.
Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968). Edice pramenů. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 231 s. - (Sešity ÚSD. 11).

018898 - USD-C 950090 CZ cze B
Pecka, J.
Kronika odsunu sovětských vojsk z Československa (1989-1991). Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 89 s. - (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968-1991. 2).

018899 - USD-C 950091 CZ cze B
Pecka, J.
Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991. Bibliografie. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 49 s. - (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968-1991. 1).

018900 - USD-C 950092 CZ cze B
Pecka, J.
Spontánní projevy Pražského jara 1968-169. Brno, Doplněk 1993. - 294 s. - (Prameny k dějinám československé krize 1967-1970. 1).

011178 - USD-C 930131 CS cze V
Pecka, J. - Pecka, E. - Ungr, V.
Každodennost konce 60. let. Tři výzkumné sondy. Výzkumná zpráva. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 180 s.

011166 - USD-C 930096 CS cze B
Pecka, J. - Prečan, V. (Eds.)
Proměny Pražského jara 1968-1969. Brno, Doplněk 1993. - 446 s. - (Studie, materiály, dokumenty ÚSD AV ČR. 2).

011156 - USD-C 930062 CS cze B
Prečan, V.
Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér Pražského jara 1968.
In: Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-1969. - (Ed. Pecka, J.; Prečan, V.). - Brno, Doplněk 1993. - S. 13-36. - ( Studie-Materiály-Dokumenty. 2).

011157 - USD-C 930072 CS cze C
Prečan, V.
O vlivech židovstva v českých zemích.
In: Vina a odpuštění - 25 let křesťansko-židovské spolupráce. - Praha, Nadace Konráda Adenauera 1993. - S. 19-21.
[Vina a odpuštění - 25 let křesťansko-židovské spolupráce. Praha ( CS), 92.09.11-92.09.13]

011168 - USD-C 930106 CS cze J
Prečan, V.
O židovských vlivech v českých zemích.
Listy, 23 [2] 74-78 (1993).

018901 - USD-C 950097 US eng B
Prečan, V.
Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia in the 1970s and the 1980s.
In: Literature and Politics in Central Europe. - Drawer, Camden House 1993. - S. 91-107.

019586 - USD-C 950244 SK cze B
Prečan, V.
Češi a Slováci v dějinách a perspektivě vzájemných vztahů.
In: Kongres slovenskej vedy 93. - Bratislava, Historický ústav SAV 1993. - S. 14-17.

019588 - USD-C 950250 CZ cze B
Suk, J.
Studie o počátcích Gollovy školy.
In: Problémy dějin historiografie (6). - Praha, Univerzita Karlova 1993. - S. 147-171.

018902 - USD-C 950101 CZ cze B
Svátek, F.
Bauerův "Můj boj" po šedesáti letech.
In: Hitlerův Můj boj očima historiků. - Praha, Univers 1993. - S. 5-15.

018903 - USD-C 950102 CZ cze B
Svátek, F.
Koncept totalitarismu a historikova skepse. Poznámky o politické a historiografické diskusi.
In: Stránkami soudobých dějin. - (Ed. Jech, K.). - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 29-60.

018904 - USD-C 950103 DB eng B
Svátek, F.
Political culture and new political elites in Czechoslovakia after 1989.
In: Die politischen Kulturen Ostmitteleuropas im Umbruch. - (Ed. Meyer, G.). - Tübingen, Francke 1993. - S. 303-310.

019155 - USD-C 950137 CZ cze Cz
Svátek, F.
Základní historické pojmy a výuka dějepisu.
In: Listy katedry historie a Historického klubu pobočky Hradec Králové. - (Ed. Lesák, V.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1993. - S. 53-58.
[Kolokvium vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků v oboru historie (1.). Hradec Králové (CZ), 92.11.26-92.11.27]

018905 - USD-C 950106 CZ cze J
Svobodová, J.
Ruští lékaři - emigranti v ČSR (1918-1938).
Slovanský přehled, 79 [1] 117-119 (1993).

019587 - USD-C 950245 CZ cze B
Šeflová, L. - Prečan, V.
Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v le tech 1948-1978 (exil). Bibliografie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1993. - 313 s. - ().

019582 - USD-C 950196 CZ sla B
Šutaj, Š. - Kaplan, K.
Akcia Juh - odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 194 9. Štúdia. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1993. - 88 s. - ().

018906 - USD-C 950112 CZ cze B
Váchová, J. - Koudelka, F. (Eds.)
Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957-1968 v Československu. Statistický přehled. Praha, ÚSD AV ČR 1993. - 36 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 7).

018907 - USD-C 950114 CZ cze B
Vaněk, M.
Listopadové události roku 1989 v Plzni.
In: Dvě desetiletí před listopadem 89. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 93-109.

018908 - USD-C 950115 CZ cze B
Vaněk, M.
Skupina ineditních sborníků.
In: Hledání naděje 1978-1987. - Praha, ÚSD AV ČR 1993. - S. 7-9.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11