ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

104027 - SLU-S 20033048 CZ cze B
Bečka, J. - Bečka, J. - Skwarska, K.
Slavica v české řeči 1. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. 2. dopl. vyd. Praha, Slovanský ústav ; Euroslavica 2002. - 166 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104014 - SLU-S 20033035 RIV CZ cze B
Bečka, J. - Koutenská, Z. - Skwarska, K. - Taušová, J. - Vachoušková, A. - Zelenková, A.
Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861-1890. Praha, Slovanský ústav, Euroslavica 2002. - 629 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/1648
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093175 - SLU-S 20023076 CZ rus/cze E
Běloševská, L. - Hašková, D.
Personálie ruské emigrace v meziválečném Československu. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2002. -

093136 - SLU-S 20023035 CZ cze J
Bláhová, E.
Ralja Michajlovna Cejtlin (11. 8. 1920 - 2. 9. 2001).
Slavia, 71 [1] 119-120 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093140 - SLU-S 20023039 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Ribarova, Z.:E - Ugrinova-Skalovska, R.:E: Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. - Skopje, 2000 - 2001. 3 sv.
Slavia, 71 [2] 187-190 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104002 - SLU-S 20033022 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Koch, Ch....[et al.]: Kommentiertes Wort- und Formenverzeichnis des altkirchenslavischen Codex Assemanianus. - Freiburg i. Br., 2000. 909 s.
Slavia, 71 [1] 52-54 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104003 - SLU-S 20033023 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Moldovan, A. M.:E - Kalugin, V. V.:E: Lingvističeskoje istočnikovedenije i istorija russkogo jazyka 2000. - Moskva, 2000. 376 s., 29 s. obraz. příl.
Slavia, 71 [4] 409-412 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104004 - SLU-S 20033024 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Ivanova-Mirčeva,D. ...[et al.]:E: Starobalgarski rečnik. T. 1. A - N. - Sofija, 1999. 91, 1027 s.
Slavia, 71 [3] 335-342 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104005 - SLU-S 20033025 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Vereščagin, Je. M.: Cerkovnoslavjanskaja knižnost´ na Rusi. Lingvotekstologičeskije razyskanija. - Moskva, 2001. 607 s.
Slavia, 71 [4] 412-416 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090073 - SLU-S 20023023 RIV CZ cze R
Černý, M.
[Recenze].
Rec.: Stojanova, V. D.: Sačinenija I - II. - Sofija, 2001. 2 sv.
Slavia, 71 [2] 211-214 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095548 - SLU-S 20023084 CZ cze B
Dostálová, R. - Oliva, P. - Vavřínek, V.
Řecko. Praha, Libri 2002. - 146 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090057 - SLU-S 20023007 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Vladimír Vysockij jako básník (ne)zasvěcení.
Slavia, 71 [2] 147-164 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090058 - SLU-S 20023008 RIV CZ rus/cze B
Filipová, H.
Vladimir Vysockij: Put'ot barda k poetu. (Stanovlenije i razvitije poetičeskoj sistemy V. S. Vysockogo). Brno, Masarykova univerzita 2002. - 199 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090059 - SLU-S 20023009 RIV CZ cze R
Filipová, H.
[Recenze].
Rec.: Küntzel, K.: Von Nižnij Novgorod zu Gorkij. Metamorphosen einer russischen Provinzstadt. Die Entwicklung der Stadt von den 1890er bis zu den 1930er Jahren. - Stuttgart, 1991. 318 s.
Slavia, 71 [2] 223-225 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095551 - SLU-S 20023087 CZ cze R
Filipová, H.
[Recenze].
Rec.: Pastyřík, S.: Witajče do Lužicy. Úvod do horní lužické srbštiny. - Hradec Králové, 2002. 96 s.
Opera Slavica, 12 [4] 58-59 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

103997 - SLU-S 20033017 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Česká účast na národním obrození Lužických Srbů.
Estetika. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918, 38 [2-4] 142-157 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

108173 - SLU-S 20033082 RIV CZ ger C
Filipová, H.
Die Grenzen ueberschreiten: Das deutsche, sorbische und tschechische Element in Mitteleuropa.
In: Litteraria Humanitas, Crossroads of cultures: Central Europe. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 319.
[The Crossroads of Cultures: Central Europe form the Point of View Literary Scholarship. Vídeň (AT), 01.05.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093174 - SLU-S 20023075 CZ cze/rus E
Hašková, D. - Běloševská, L.
Instituce a organizace ruské emigrace v meziválečném ČSR. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2002. -

093137 - SLU-S 20023036 CZ cze R
Hauptová, Z.
[Recenze].
Rec.: Mareš, F. V.: Cyrilometodějská tradice a slavistika. - Praha, 2000. - 736 s.
Slavia, 71 [1] 47-51 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090060 - SLU-S 20023010 CZ cze J
Havlíková, L.
Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České republice a Slovenské republice.
Slovanský přehled, 88 [1] 126-128 (2002).
[Balkanistika v České republice a Slovenské republice. Brno (CZ), 01.11.13 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090061 - SLU-S 20023011 RIV CZ cze C
Havlíková, L.
Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie.
In: Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2002. - S. 116-126.
[Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). Brno (CZ), 01.11.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090062 - SLU-S 20023012 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Tři ženy Ivana Asena II.
Slovanský přehled, 88 [3] 441-456 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090063 - SLU-S 20023013 CZ cze N
Havlíková, L.
Mezinárodní sympozium Matija Murko. Osobnost a dílo.
Akademický bulletin (AB), - [5] 35 (2002).
[Matyáš Murko a jeho dílo. Praha (CZ), 02.03.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090064 - SLU-S 20023014 CZ cze N
Havlíková, L.
Ocenění dlouholeté spolupráce [Václav Konzal].
Akademický bulletin (AB), - [7-8] 39 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093179 - SLU-S 20023081 CZ cze J
Havlíková, L.
Mezinárodní sympozium k 50. výročí úmrtí Matije Murka.
Slavia, 71 [3] 374-375 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095553 - SLU-S 20023090 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Klasická studia a počátky české byzantologie (Z korespondence A. Salače a J. Bidla).
Listy filologické, 125 [1-2] 102-109 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092001

079850 - SLU-S 20013110 CZ cze N
Havlíková, L. - Hladký, L.
Sympozium českých a slovenských balkanistů.
Akademický bulletin (AB), 2002 [1] 26 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093134 - SLU-S 20023033 CZ cze R
Hloušková, J.
[Recenze].
Rec.: Deset let poté (česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bazručovy Opavy (13. a 14. září 2000). - Praha ; Opava, 2000. 161 s.
Slavia, 71 [2] 245-247 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090065 - SLU-S 20023015 RIV RU rus B
Konzal, V.
Staroslavjanskaja molitva protiv djavola. Moskva, Indrik 2002. - 112 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093138 - SLU-S 20023037 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Janaszek-Ivaničková, H.:E: Słovacja w obliczu Europy. Sonda. - Katowice, 2000. - 185 s.
Slavia, 71 [1] 71-72 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093139 - SLU-S 20023038 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Tarajło-Lipowska, Z.: Meczennik czeskiej prawdy. Karel Havlíček Borovský. - Wrocław, 2000. - 151 s.
Slavia, 71 [1] 72-73 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093142 - SLU-S 20023041 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Kril´, M.: Slov´janski narody Avstrijs´koj monarchiji : osvitni ta naukovi vzajemyny z ukrajincamy 1772-1867. - L´viv, 1999. 294 s.
Slavia, 71 [2] 225-226 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093143 - SLU-S 20023042 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Goszczynska, J.: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej 19 wieku. - Warszawa, 2001. 302 s.
Slavia, 71 [2] 256 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095554 - SLU-S 20023091 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Fried, I.:E: Osztrák-magyar modernség a boldog (?) békeidöben. [Die österreichisch-ungarische Moderne in glücklichen (?) Friedenszeiten]. - Szeged 2001. 133 s.
Germanoslavica, 9 [1] 104 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095555 - SLU-S 20023092 CZ ger R
Mešťan, A.
[Recenze].
Rec.: Brajtčevs´kyj, M.: Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom Paläolithikum zur Perestroika. - München, 2001. 245 s.
Germanoslavica, 9 [1] 105 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095556 - SLU-S 20023093 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Buth, M.: Der weite Mantel Deutschland. Sprache und Identität. - Berlin ; Brandenburg, 2001. 182 s.
Germanoslavica, 9 [1] 105-106 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095557 - SLU-S 20023094 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Strelka, J. P.: Poeta Doctus Hermann Broch. - Tübingen ; Basel, 2001. 157 s.
Germanoslavica, 9 [1] 107-108 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095558 - SLU-S 20023095 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Strelka, J. P.: Der paraboliker Franz Kafka. - Tübingen ; Basel, 2001. 111 s.
Germanoslavica, 9 [1] 108-109 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104001 - SLU-S 20033021 CZ cze B
Měšťan, A.
Česká literatura mezi Němci a Slovany. Praha, Academia 2002. - 319 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104006 - SLU-S 20033026 CZ cze M
Pacnerová, L. - Večerka, R. - Skalka, B.
Hlaholice.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 166-169.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902; CEZ:AV0Z9092920

093145 - SLU-S 20023044 RIV CZ cze C
Pospíšil, I.
Změna literárněvědného paradigmatu: pokus o česko-slovenský dialog.
In: Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura.). - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 21-33.
[Literatures in Contacts. Brno (CZ), 01.12.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093146 - SLU-S 20023045 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník a souvislosti.
Slavica Litteraria, 51 [5] 53-62 (2002).

093147 - SLU-S 20023046 RIV CZ ger M
Pospíšil, I.
Mitteleuropa und Tschechoslowakei: Suche nach einem literaturwissenschaftlichen Kompromiss.
In: Crossroads of Cultures: Central Europe. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 143-155.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093148 - SLU-S 20023047 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
My a oni: ve středu i na okraji. Poznámky k česko-ruským literárním vztahům.
In: Dialog kultur I. - (Ed. Richterek, O.). - Ústí nad Orlicí, OFTIS 2002. - S. 13-39.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093149 - SLU-S 20023048 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Areál - sociální vědy - filologie.
In: Areál - sociální vědy - filologie. - (Ed. Pospíšil, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 3-25.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093150 - SLU-S 20023049 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Svět textu po strukturalismu: Literární věda a její středoevropské souvislosti.
Slavica Litteraria. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51 [X 5] 75-79 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093151 - SLU-S 20023050 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika?
In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. - (Ed. Malíř, J.; Vlček, R.). - Brno, Matice moravská 2002. - S. 153-172.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093152 - SLU-S 20023051 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Literárněvědná slavistika a komparatistika (Několik poznámek ke koncepci, teorii a praxi).
In: Slavica Comparativa. - (Ed. Nedvědová, M. K.; Jirásek, K.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 2002. - S. 9-16.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093153 - SLU-S 20023052 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Slavistika, komparatistika, literární věda a jejich osudová hodina.
In: Slavistika osudem i volbou. - Ostrava, Ostravská univerzita 2002. - S. 213-226.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093178 - SLU-S 20023080 RIV CZ cze U
Rachůnková, Z. - Vavřínek, V. - Herold, V. - Janoušek, P.
Dmytro Čyževskyj: Osobnost a dílo. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.06.13-02.06.15 (K-WRD 30/10)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104021 - SLU-S 20033042 RIV BG rus C
Ribarova, Z.
Vzaimootnošenije literaturnych tradicij v perevode tolkovanij na psaltyr'.
In: Srednovekovna christijanska Evropa. Iztok i Zapad. Cennosti, tradicii, obštuvane. - Sofija, Gutenberg 2002. - S. 175-181.
[Medieval Christian Europe. East and West. Tradition, values, communications. Sofija (BG), 00.09.02-00.09.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

099447 - SLU-S 20033002 RIV CZ cze/rus E
Sádlíková, M. - Krejčířová, I. - Šlaufová, E. - Pohlei, P. - Šroufková, M.
Velký česko-ruský slovník. Praha, Leda 2002. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093141 - SLU-S 20023040 CZ cze R
Savický, N.
[Recenze].
Rec.: Švedova, N. Ju.:E: Russkij semantičeskij slovar´.Tom 1. - Moskva, 1998. 800 s.
Slavia, 71 [2] 190-192 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093180 - SLU-S 20023082 CZ cze J
Savický, N.
Etymologický žert?
Slavia, 71 [2] 243 (2002).

093181 - SLU-S 20023083 CZ cze R
Savický, N.
[Recenze].
Rec.: Rusanivs´kyj, V. M.: Istorija ukrajins´koji literaturnoji movy. - Kyjiv, 2001. 391 s.
Slavia, 71 [3] 345-347 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

099448 - SLU-S 20033003 CZ cze J
Savický, N. - Šlaufová, E.
Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník z příspěvků z konference Praha, 31. 10. - 1. 11. 2000. ÚJČ AV ČR, Praha 2000.
Slavia, 71 [4] 434-436 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095009 - UJC-A 20027007 RIV CZ cze M
Skalka, B. - Pacnerová, L.
Cyrilice.
In: Encyklopedický slovník češtiny. - (Ed. Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. - S. 57-60.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

093135 - SLU-S 20023034 CZ cze R
Šišková, R.
[Recenze].
Rec.: Genyk-Berezovská, Z.: Hrani kul´tur. Baroko - Romantizm - Modernizm. - Kyjiv, 2000. 367 s.
Slavia, 71 [1] 108-110 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117573 - SLU-S 20043047 CZ ger J
Vavřínek, V.
Auszeichnungen für Prof. Dr. Antonín Měšťan.
Germanoslavica, 9(14) [1] 1-3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093156 - SLU-S 20023055 RIV CZ cze/slo U
Vavřínek, V. - Glanz, T. - Prelovšek, D.
Mezinárodní sympozium Matija Murko: Osobnost a dílo. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.03.16 (K-EUR 40/4)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090066 - SLU-S 20023016 CZ cze K
Zelenka, M.
Alois Jirásek a dějiny v českém krásném písemnictví (Několik poznámek k úvodu).
In: Dějiny v českém krásném písemnictví. Sborník příspěvků z literárněhistorické konference ke 150. výročí narození Aloise Jiráska. - (Ed. Pokorný, M.; Zelenka, M.). - Hronov ; Náchod, Okresní muzeum Náchod ; Technická univerzita v Liberci 2002. - S. 8-11.
[Dějiny v krásném českém písemnictví. Literárněhistorická konference ke 150. výročí narození Aloise Jiráska. Hronov (CZ), 01.09.04-01.09.05 (CST)]

090067 - SLU-S 20023017 CZ cze M
Zelenka, M.
Karel Krejčí a sociologie literatury.
In: Slavica comparativa. Sborník k životnímu jubileu prof. Miroslava Kvapila. - (Ed. Nedvědová, M. K.; Jirásek, K.; Kříž, V.). - Praha, Euroslavica 2002. - S. 97-103.

090068 - SLU-S 20023018 CZ cze J
Zelenka, M.
Založení Slavistické společnosti Franka Wollmana.
Slavia, 71 [1] 110-111 (2002).

090069 - SLU-S 20023019 CZ eng C
Zelenka, M.
Roman Jakobson and the Czech Literatury Comparative Studies (Linguistic Poetics as Starting Point of the Conception of Structural History of Literatury).
In: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. - Plzeň, Západočeská univerzita 2002. - S. -.
[Světový kongres Československé společnosti pro vědu a umění (SVU) /21./. Plzeň (CZ), 02.06.24-02.06.30 (WRD)]

090070 - SLU-S 20023020 SK sla M
Zelenka, M.
Medziliterárny proces I-IV.
In: Pavol Koprda. Výberová personálna bibliografia. - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2002. - S. 74-81.

093129 - SLU-S 20023027 SK sla M
Zelenka, M.
Medziliterárny proces IV. Slavica.
In: Pavol Koprda. Výberová personálna bibliografia. - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2002. - S. 35.

093130 - SLU-S 20023028 CZ cze R
Zelenka, M.
Komparatistika a národní diskurs.
Rec.: Bakula, B.: Historia i komparatystyka. - Pozna±, 2000. 200 s.
Slavica Litteraria. Sborník prací FF MU v Brně, X 5, 133-134 ( 2002).

093131 - SLU-S 20023029 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Sinopoli, F.: Il mito della letteratura europea. - Roma 1999, 215 s.
Slavia, 71 [2] 231-233 (2002).

093132 - SLU-S 20023030 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Gnisci, A.: Una storia deversa. - Roma, 2001. 120 s.
Slavia, 71 [2] 231-233 (2002).

093170 - SLU-S 20023071 CZ cze J
Zelenka, M.
Mezinárodní konference o dějinách slavistiky v Paříži.
Opera Slavica, 12 [1] 38-40 (2002).
[Le role de la institution dans la histoire de slavistique. (Úloha institucí v dějinách slavistiky.). Paríž (FR), 01.09.05-01.09.08 (WRD) ]

093133 - SLU-S 20023032 CZ cze M
Zelenka, M. - Mikulášek, A.
Novák, Arne.
In: Literatura s hvězdou Davidovou II. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů v 19. a 20. století. - Praha, Votobia 2002. - S. 124-141.

090052 - SLU-S 20023002 SK sla C
Zelenková, A.
Peter Liba a biele miesta slovenskej literárnej historiografie 19. stor.
In: Život a dielo Petra Libu. - (Ed. Červeňák, A.). - Nitra, FF UKF 2002. - S. 65-76.
[Život a dielo Petra Libu. Nitra (SK), 01.06.27 (EUR)]

090054 - SLU-S 20023004 CZ sla C
Zelenková, A.
V. D. Lambl a jeho chápanie česko-slovenskej vzájomnosti.
In: Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 50-56.
[Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). Brno (CZ), 01.11.01 (EUR)]

090055 - SLU-S 20023005 CZ cze R
Zelenková, A.
Retrospektivní přehlídka českého komiksu.
Rec.: Velká kniha komiksů I.- Praha, 2001. 320 s.
Host, - [6] 4-5 (2002).

090056 - SLU-S 20023006 SK sla J
Zelenková, A.
Medzinárodné sympózium o M. Murkovi.
Slovak Review, 11 [1] 82-84 (2002).
[M. Murko - osobnost a dílo. Praha (CZ), 02.03.26 (EUR)]

095549 - SLU-S 20023085 CZ sla R
Zelenková, A.
Otvorený dialóg s kultúrou.
Rec.: Liba, P.: Kultúrnosť vzdelávania. - Nitra, 1999. Otvorené návraty. - Nitra, 2001.
Opera Slavica, XII. [3] 55-57 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

095552 - SLU-S 20023088 CZ sla J
Zelenková, A.
Slovenská účasť v českom literárnom vývoji do roku 1848.
Estetika, 38 [2-4] 377-390 (2002).
[Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918. České Budějovice (CZ), 01.09.25-01.09.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11