ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

024861 - USD-C 950170 CZ cze B
Belda, J. - Benčík, A. - Pecka, J.
Podíl NDR na intervenci proti Československu v roce 1968. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 45 s.
Grant: IAA963103

024863 - USD-C 950174 CZ cze B
Benčík, A.
Sovětská vojska v Československu a "mírové úsilí" SSSR 1968-1973. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 38 s.
Grant: IAA963103

024862 - USD-C 950172 CZ cze B
Benčík, A. - Pecka, J. - Pecka, E. - Sarandev, A.
Bulharsko a československá krize 1968. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 51 s.
Grant: IAA963103

029649 - USD-C 960016 CZ cze R
Břeňová, V.
Výběrová bibliografie slovenských dějin za léta 1990-1994.
Rec.: Sedliaková, A. / Historiografia na Slovensku 1990-1994. - Bratislava, HÚ SAV, 1995.
Soudobé dějiny, 2 [4] 650-651 (1995).

029638 - USD-C 960005 CZ cze J
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie [česká a slovenská knižní produkce prosinec 1993 - červen 1995].
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 324-358 (1995).
Grant: GA404/94/0443

029651 - USD-C 960018 CZ cze J
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie [slovanská knižní a článková produkce 1990-1994].
Soudobé dějiny, 2 [4] 659-666 (1995).
Grant: GA404/94/0443

024865 - USD-C 950177 CZ cze J
Císařovská, B.
Libri prohibiti - nezávislá knihovna a studovna.
Soudobé dějiny, 2 [1] 108-115 (1995).
Grant: GA404/94/0445

022245 - USD-C 950161 CZ cze Jx
Drápala, M.
Co s absolutní obětí v pragmatické době. Rozpaky kolem Palachova výročí.
Respekt, 6 [4] 3 (1995).

022249 - USD-C 950167 CZ cze Jx
Drápala, M.
Vítězství ve stínu velkých oslav. Od Pražského povstání uplynulo padesát let.
Respekt, 6 [18] 2-3 (1995).

024864 - USD-C 950175 CZ cze Jx
Drápala, M.
Hladovka v demokratické společnosti.
Lidové noviny, 8 [36] 5 (1995).

024866 - USD-C 950182 CZ cze Jx
Drápala, M.
Na stopách zločinu v České filharmonii. Situace po odvolání Kantora zůstává vyhrocená.
Respekt, 6 [27] 2 (1995).

024867 - USD-C 950183 CZ cze Jx
Drápala, M.
Neotřelá obraznost docenta Grebeníčka.
Respekt, 6 [24] 3 (1995).

024869 - USD-C 950185 CZ cze Jx
Drápala, M.
Prodat, co bylo ukradeno. Josef Lux objevil řešení sudetské otázky.
Respekt, 6 [41] 3 (1995).

024870 - USD-C 950186 CZ cze Jx
Drápala, M.
Tři loupeže stačí, drahoušku. Lidovci navrhují "humanističtější" náhražku trestu smrti.
Respekt, 6 [14] 2-3 (1995).

024872 - USD-C 950189 CZ cze B
Fučík, J. - Janáček, F.
Reportáž psaná na oprátce. 1.úpl.krit.a komen.vyd. vyd. Praha, Torst 1995. - 347 s.

024871 - USD-C 950188 SK sla J
Helešic, F.
Strach z 5. oddelenia. Proti "zradcom a triednym nepriateľom".
Historická revue, 6 [3] 20-21 (1995).

024905 - USD-C 950248 CZ sla Jx
Jablonický, J. - Prečan, V.
Poslanci nejsou žádní bohové.
Mosty, 4 [11] 1-2 (1995).

022240 - USD-C 950149 CZ cze B
Janáček, F.
Odboj a jeho paměť.
In: Dějiny a paměť - odboj a kolaborace za druhé světové války. - (Ed. Mayer, F.; Ducreux, M. E.). - Praha, CEFRES 1995. - S. 35-49. - ().

022243 - USD-C 950153 CZ cze B
Janišová, M. - Kaplan, K.
Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948. Dokumentace. Brno, Doplněk 1995. - 499 s. - ().
Grant: GA404/94/0448

024874 - USD-C 950192 CZ cze N
Jech, K. - Borovička, M.
Tajuplné zákulisí "Benešových" dekretů.
Svobodné slovo, 87 [251] 2 (95.10.26).

024873 - USD-C 950191 CZ cze B
Jech, K. - Kaplan, K.
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 1071 s. - ().
Grant: GA404/94/0448

024877 - USD-C 950195 CZ cze Jx
Jirásková, M.
Stručná zpráva o trojí volbě. M. Jesenská, J. von Zedtwitz a J. Nachtmann v roce 1939 a v čase následujícím.
Literární noviny, 6 [40, 41, 42, 43] 16 (1995).
Grant: GA404/94/0446IAA963101

024876 - USD-C 950194 DE ger B
Jirásková, M. - Grebeníčková, R.
Jaroslava Vondráčková. Der Traum von der Wolle.
In: Prager Frauen - Neuen Lebensbilder. - Mannheim, Bollmann 1995. - S. 71-95. - ().

024875 - USD-C 950193 CZ cze Jx
Jirásková, M. - Šmídová, J.
Humanista Přemysl Pitter. Příběh Jany Havlové. Příběh Přemysla Pittra.
Roš chodeš, 57 [9] 6-7 (1995).
Grant: IAA963101

024878 - USD-C 950198 CZ cze B
Kaplan, K.
Československo v RVHP 1949-1956. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 519 s. - ().
Grant: GA404/95/0932GA404/94/0448

024879 - USD-C 950201 CZ cze J
Kaplan, K.
Poslední velký politický proces.
Listy, 25 [3] 92-95 (1995).

029653 - USD-C 960022 CZ cze B
Kaplan, K.
Největší politický proces "M. Horáková a spol.". Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 347 s. - ().
Grant: GA404/94/0448

024880 - USD-C 950203 CZ cze B
Kaplan, K. - Váchová, J.
Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 116 s.
Grant: GA404/94/0448

029662 - USD-C 960033 CZ cze B
Kaplan, K. - Váchová, J.
Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 125 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0448

029663 - USD-C 960034 CZ cze B
Kaplan, K. - Váchová, J.
Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957-1967. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 170 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0448

022246 - USD-C 950164 CZ cze N
Kocian, J.
Osudy neúspěšného memoranda.
Svobodné slovo, 87 [18] 9 (95.01.21).

022247 - USD-C 950165 CZ cze N
Kocian, J.
Zůstali věrni demokracii.
Svobodné slovo, 87 [110] 2 (95.05.12).

024881 - USD-C 950204 CZ cze N
Kocian, J.
Národní strana práce vydržela necelých pět let.
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.02.21).

024884 - USD-C 950207 CZ cze N
Kocian, J.
První pražská dohoda.
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.05.31).

024885 - USD-C 950208 CZ cze N
Kocian, J.
Příběh s tragickým koncem.
Svobodné slovo, 87 [146] 2 (95.06.23).

024886 - USD-C 950209 CZ cze N
Kocian, J.
Směr Moskva!
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.03.21).

024887 - USD-C 950210 CZ cze N
Kocian, J.
Vláda v roce nula.
Lidové noviny, 8 [18] 16 (95.05.06).

024915 - USD-C 950267 CZ cze N
Kocian, J.
Prezidentův návrat do Prahy.
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.05.16).

029641 - USD-C 960008 CZ cze J
Kocian, J.
Ústavněprávní poměr Čechů a Slováků v návrzích politických stran při přípravě Ústavy ČSR v letech 1946-1948.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 399-471 (1995).
Grant: GA404/94/0444

029654 - USD-C 960023 CZ cze J
Kocian, J.
"Benešova strana" a "její" prezident za druhé světové války.
Moderní dějiny, 3, 159-171 (1995).

029666 - USD-C 960037 CZ cze N
Kocian, J.
Demonstrace nejen za učebnice. 11. prosince 1945 vyšli pražští studenti do ulic.
Lidové noviny, 8 [290] 8 (95.12.12).

029668 - USD-C 960039 CZ cze N
Kocian, J.
Osudy neúspěšného memoranda.
Svobodné slovo, 87, 9 (95.01.21).

029669 - USD-C 960040 CZ cze N
Kocian, J.
Zůstali věrni demokracii.
Svobodné slovo, 87, 2 (95.05.12).

029670 - USD-C 960042 CZ cze N
Kocian, J.
Politik demokratické generace.
Svobodné slovo. Slovo na víkend, 87 [168] 2 (95.07.21).

029671 - USD-C 960043 CZ cze N
Kocian, J.
Lednový komunistický průvan.
Lidové noviny, 8, 8 (95.01.24).

029672 - USD-C 960044 CZ cze N
Kocian, J.
Národní strana práce vydržela necelých pět let.
Lidové noviny. Stalo se..., 8, 8 (95.02.21).

029673 - USD-C 960045 CZ cze N
Kocian, J.
Dekretstory. Odplata.
Lidové noviny. Nedělní Lidové noviny, 8 [163] 8-9 (95.07.15).

029674 - USD-C 960046 CZ cze N
Kocian, J.
Ústecká katastrofa.
Lidové noviny. Stalo se..., 8 [172] 8 (95.07.26).

029675 - USD-C 960047 CZ cze N
Kocian, J.
Historický dekret.
Lidové noviny. Stalo se..., 8, 11 (95.08.03).

029676 - USD-C 960048 CZ cze N
Kocian, J.
Praha a její primátoři.
Lidové noviny. Stalo se..., 8 [210] 8 (95.09.08).

030495 - USD-C 960056 SK cze C
Kocian, J.
Národní socialisté a slovenská otázka 1945-1948.
In: Od diktatúry k diktatúre. - (Ed. Barnovský, M.). - Bratislava, Veda 1995. - S. 57-65.
[Od diktatúry k diktatúre. Smolenice (SK), 94.12.06-94.12.08]

030496 - USD-C 960057 CZ cze N
Kocian, J.
Jeden z důležitých 28. říjnů.
Lidové noviny, 8 [252] 8 (95.10.27).

030497 - USD-C 960058 CZ cze N
Kocian, J.
Jak jste strávili minulé vánoce?
Lidové noviny, 8 [302] 8 (95.12.28).

024882 - USD-C 950205 CZ cze B
Kocian, J. - Váchová, J.
Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše. Rok 1946. Č. 1. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 213 s.
Grant: GA404/94/0448

024883 - USD-C 950206 CZ cze B
Kocian, J. - Váchová, J.
Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše. Rok 1946. Č. 2. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 153 s.
Grant: GA404/94/0448

024889 - USD-C 950212 CZ cze B
Koudelka, F. - Pejša, R.
Přehled o zasedáních ÚV KSČ, o personálním složení ústředního výboru a jeho orgánů od XIV. do XV. sjezdu KSČ (1971-1976). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 29 s.
Grant: GA404/94/0445

024888 - USD-C 950211 CZ cze B
Koudelka, F. - Rohlíková, S.
Československo 1969-1989. Výběrová bibliografie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 39 s.
Grant: GA404/94/0445

024890 - USD-C 950213 CZ cze N
Koutská, I.
Případ sekretáře Hasericka.
Literární noviny, 6 [36] 6 (95.09.07).

029644 - USD-C 960011 CZ cze J
Koutská, I.
Z pozůstalosti Ladislava Rašína.
Soudobé dějiny, 2 [4] 563-577 (1995).
Grant: IAA963401

024891 - USD-C 950217 IL eng B
Krejčová, H.
Czech Republic.
In: Anti-Semitism Worlwide 1994. - Tel Aviv, Anti-Defamation League 1995. - S. 105-108.
Grant: IAA963101

024892 - USD-C 950218 CZ cze N
Krejčová, H.
Čeští Židé a holokaust.
Slovenské listy, 3 [6] 10 (95.06.06).
Grant: IAA963101

024893 - USD-C 950219 CZ cze C
Krejčová, H.
Mezery a tabu v novodobé česko-německé historii: Židé.
In: Češi a Němci: Historická tabu. - Praha, Nadace Bernarda Bolzana 1995. - S. 170-187. - ().
[Češi a Němci. Historická tabu. Jihlava (CZ), 94.03.00]
Grant: IAA963101

024894 - USD-C 950221 CZ cze J
Krejčová, H.
Spravedlnost, nikoli pomstu.
Dějiny a současnost, 17 [1] 64 (1995).
Grant: IAA963101

024910 - USD-C 950258 CZ cze J
Krejčová, H.
Cesta - cíl neznámý.
Dějiny a současnost, 17 [5] 63 (1995).

029656 - USD-C 960026 CZ cze Cz
Krejčová, H.
Židé a česká společnost. Léta 1938-1939.
In: Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". - Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995. - S. 53-61. - ().
[Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". K 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Ostrava (CZ), 94.10.19-94.10.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 963101

029657 - USD-C 960027 CZ cze Cz
Krejčová, H.
Ke kořenům českožidovského hnutí ve východních Čechách.
In: O Karlu Poláčkovi a o jiných. - (Ed. Kolář, J.). - Rychnov n.Kn., Městský úřad 1995. - S. 248-256. - ().
[Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách. Rychnov n.Kn. (CZ), 95.05.18-95.05.20]

029658 - USD-C 960028 CZ cze Cz
Krejčová, H.
Židovská očekávání a zklamání po roce 1945.
In: Češi a Němci ztracené dějiny? Tschechen und Deutschen verlorene Geschichte? - Praha, Nadace Bernarda Bolzana 1995. - S. 245-248. - ( ).
[Ztracené dějiny? Verlorene Geschichte?. Jihlava (CZ), 95.04.07-95.04.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 963101

029659 - USD-C 960029 CZ ger C
Krejčová, H.
Jüdische Erwartungen und Enttäuschungen nach dem Jahre 1945.
In: Češi a Němci ztracené dějiny? Tschechen und Deutschen verlorene Geschichte? - Praha, Nadace Bernarda Bolzana 1995. - S. 249-253. - ( ).
[Ztracené dějiny? Verlorene Geschichte?. Jihlava (CZ), 95.04.07-95.04.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 963101

029660 - USD-C 960030 CZ cze J
Krejčová, H.
Univerzitní kariéra není všechno. Dvorah B. Jegarová, izraelská historička.
Dějiny a současnost, 17 [6] 40-42 (1995).

029661 - USD-C 960031 CZ cze B
Krejčová, H.
Plesy Spolku českých akademiků židů.
In: Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hl. města Prahy 1989 a 1991. - (Ed. Pešek, J.). - Praha, Archiv hl. m. Prahy 1995. - S. 269-274.

029645 - USD-C 960012 CZ cze J
Krejčová, H. - Hyndráková, A.
Postoj Čechů k židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939-1941.
Soudobé dějiny, 2 [4] 578-605 (1995).
Grant: IAA963101

022244 - USD-C 950160 CZ cze N
Mandler, E.
Odsun Němců a transformace národa.
Mladá fronta Dnes, 6 [48] 12 (95.02.25).

024908 - USD-C 950252 CZ cze J
Mandler, E.
Intelektuálové na cestě k nepolitické politice.
Soudobé dějiny, 2 [1] 65-92 (1995).
Grant: GA404/94/0445

024895 - USD-C 950229 CZ cze B
Musilová, D.
Životní příběhy ročníku 1924. Lidský osud v dějinách 20. století. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 95 s.
Grant: GA404/94/0448

022248 - USD-C 950166 CZ cze N
Nyklová, M. - Jirásková, M.
Spravedlivý mezi národy.
Nové knihy, - [13] 1, 10 (95.04.05).

024896 - USD-C 950230 CZ cze J
Otáhal, M.
Filipika místo diskuse aneb vytváření mýtů.
Soudobé dějiny, 2 [1] 93-107 (1995).
Grant: GA404/94/0445

024897 - USD-C 950231 CZ cze J
Otáhal, M.
K některým otázkám dějin "normalizace".
Soudobé dějiny, 2 [1] 5-16 (1995).
Grant: GA404/93/1210GA404/94/0445

024898 - USD-C 950232 CZ cze B
Otáhal, M.
Spor české filozofie a českého nacionalismu jako spor o předpoklady tolerance.
In: Problém tolerance v dějinách a perspektivě. - (Ed. Machovec, M.). - Praha, Academia 1995. - S. 139-157.
Grant: GA404/94/0445

024899 - USD-C 950233 CZ cze C
Otáhal, M.
Strategie disentu při přejímání moci.
In: Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. - Praha, Nadace Heinricha Bölla 1995. - S. 12-14.
[Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. Praha (CZ), 94.12.10-94.12.11]
Grant: GA404/93/1210GA404/94/0445

029640 - USD-C 960007 CZ cze J
Otáhal, M.
Malý akční program Československého hnutí za demokratický socialismus.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 374-398 (1995).
Grant: GA404/94/0445

029642 - USD-C 960009 CZ cze J
Pasák, T. - Drápala, M.
Čeští vysokoškolští studenti v Sachsenhausenu a postoj protektorátní správy.
Soudobé dějiny, 2 [4] 495-513 (1995).
Grant: GA404/94/0444

022233 - USD-C 950123 AT cze B
Pecka, J.
Mezi okupací a osvobozením. Československo-rakouské pomezí v letech 1938-1945.
In: Kultury na hranici. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 295-300. - ().

022236 - USD-C 950127 AT ger B
Pecka, J.
Zwischen Okkupation und Befreiung. Bewegungen im südböhmischen Grenzland in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft.
In: Kulturen an der Grenze. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 305-310. - ().

022239 - USD-C 950135 SK sla J
Pecka, J.
Posledný argument - tanky. Horúce linky medzi Brežněvom a Dubčekom.
Historická revue, 6 [1] 18-19 (1995).
Grant: GA404/95/0937

022241 - USD-C 950151 CZ cze J
Pecka, J.
A co vy mrtví v keřích šeříku...
Dějiny a současnost, 17 [3] 5-9 (1995).

024900 - USD-C 950237 CZ cze N
Pecka, J.
Rozhodčí čas. Devátého května byl prohlášen konec druhé světové války.
Mosty, 19, [-] 4-5 (95.05.09).

029643 - USD-C 960010 CZ cze J
Pecka, J.
Maďarští vojáci a české povstání 1945.
Soudobé dějiny, 2 [4] 551-562 (1995).
Grant: GA404/94/0444

029664 - USD-C 960035 CZ cze B
Pecka, J.
Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 325 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0934

029665 - USD-C 960036 CZ cze B
Pecka, J.
Na demarkační čáře. Americká armáda v Čechách v roce 1945. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 185 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0934

024860 - USD-C 950169 CZ cze B
Pecka, J. - Belda, J. - Hoppe, J.
Občanská společnost (1967-1970). Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970. Brno, Doplněk 1995. - 586 s. - ().
Grant: GA404/94/0442GA404/95/0937

024901 - USD-C 950239 CZ cze N
Pernes, J.
Nová historie (Nové) Přítomnosti.
Rovnost, 5 [8] 6-7 (95.02.24).

029636 - USD-C 960003 CZ cze R
Pernes, J.
Kominforma a poválečná Evropa.
Rec.: Adibekov, G. M. / Kominforma i poslevojennaja Jevropa 1947-1956 gg. - Moskva, Rossija molodaja, 1994. - 228 s.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 308-314 (1995).

029667 - USD-C 960038 CZ cze J
Pernes, J.
O rozchodu dvou věrných přátel aneb sto let České otázky.
Časopis Matice moravské, 114, 325-336 (1995).

022232 - USD-C 950122 AT cze B
Petráš, J. - Svátek, F.
Odsun Němců. Česko-německé soužití a odsun německého obyvatelstva na jižní hranici s Rakouskem v letech 1945 až 1947.
In: Kultury na hranici. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 313-324. - ().

022235 - USD-C 950126 AT ger B
Petráš, J. - Svátek, F.
Transport über die Grenze. Geschichte und Vorgeschichte der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Südböhmen (1945-1947).
In: Kulturen an der Grenze. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 323-336. - ().

022238 - USD-C 950130 CZ cze Jx
Prečan, V.
Legenda dvacátého století. Padesáté výročí Jaltské konference v českém tisku.
Respekt, 6 [8] 3 (1995).

022242 - USD-C 950152 CZ cze B
Prečan, V.
Novoroční filipika 1995. Disent a Charta 77 v pojetí Milana Otáhala. (Ed. Janišová, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 39 s. - ().
Grant: GA404/95/0936

024902 - USD-C 950242 CZ cze N
Prečan, V.
Co nabízí Václav Havel?
Svobodné slovo, 87 [58] 1, 4 (95.03.09).

024903 - USD-C 950243 CZ cze N
Prečan, V.
Československo na konci druhé světové války.
Mosty, 4 [21] 3-4 (95.05.23).
Grant: IA96352

029646 - USD-C 960013 CZ cze J
Prečan, V.
Dokumenty sovětské éry v ruských archivech - nový pramen k československým dějinám 1941-1945. Badatelské zkušenosti z let 1994 a 1995.
Soudobé dějiny, 2 [4] 609-628 (1995).
Grant: IA96352

030498 - USD-C 960068 CZ cze Cz
Prečan, V.
Československé dokumentační středisko nezávislé literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu v letech 1986-1994.
In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech. Sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových ohlasů. - (Ed. Kautman, F.). - Praha, Obec spisovatelů 1995. - S. 86-97. - ().
[Česká nezávislá literatura po pěti letech. Praha (CZ), 94.11.17-94.11.18]

030922 - USD-C 960105 IL eng C
Prečan, V.
A Message from Prague.
In: The Future of History. New Forces and Perspectives in the Study and Writing of History. - Jerusalem, Aspen Institute 1995. - S. 44-47.
[Future of History. New Forces and Perspectives in the Study and Writing of History. Jerusalem (IL), 95.03.14-95.03.15]

037392 - USD-C 970043 IT ita J
Prečan, V.
La contemporaneita del passato nella societa ceca.
Europa/Europe, 4 [1] 175-181 (1995).

024904 - USD-C 950246 CZ cze N
Prečan, V. - Pilátová, A.
Minulost je bitevním polem současníků a historik musí mít občanskou odvahu.
Práce, 51 [48] 1, 3 (95.02.25).

024906 - USD-C 950249 CZ cze B
Skilling, H. G. - Prečan, V.
T. G. Masaryk. Proti proudu 1882-1914. Praha, Práh 1995. - 243 s. - ().

024907 - USD-C 950251 CZ cze J
Suk, J.
Vznik Občanského fóra a proměny jeho struktury (19.listopad - 10.prosinec 1989).
Soudobé dějiny, 2 [1] 17-41 (1995).
Grant: GA404/94/0447

053944 - USD-C 980058 RIV CZ cze B
Suk, J.
Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. Referáty a diskusní příspěvky přednesené na semináři dne 10. a 11.12.1994. Praha, Listy 1995. - 128 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0447

022234 - USD-C 950124 AT cze B
Svátek, F.
Český a německý nacionalismus. "Jazykový boj" menšin na jižní hranici Čech v 19. století.
In: Kultury na hranici. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 229-241. - ().

022237 - USD-C 950128 AT ger B
Svátek, F.
Tschechischer und deutscher Nationalismus. Der "Sprachkampf" der Minderheiten an der Südgrenze Böhmens im 19. Jahrhundert.
In: Kulturen an der Grenze. - (Ed. Komlosy, A.; Bůžek, V.; Svátek, F.). - Wien, Promedia 1995. - S. 233-248. - ().

029635 - USD-C 960002 CZ cze J
Svátek, F.
K dějinám sociálních elit první Československé republiky.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 169-200 (1995).
Grant: GA404/93/1213

029648 - USD-C 960015 CZ cze R
Svátek, F.
Bullockovy paralelní životopisy Hitlera a Stalina.
Rec.: Bullock, A. / Paralelní životopisy. - Plzeň, Mustang, 1995.
Soudobé dějiny, 2 [4] 644-649 (1995).

029650 - USD-C 960017 CZ cze J
Svátek, F.
Za Tomášem Pasákem.
Soudobé dějiny, 2 [4] 652-654 (1995).
Grant: GA404/94/0444

029652 - USD-C 960019 CZ cze J
Svátek, F.
Třikrát o politickém exilu.
Historické listy, 4, 62-64 (1995).

030500 - USD-C 960080 CZ cze J
Svátek, F.
Česká Vídeň domov, či exil?
Historické listy, 4, 60 (1995).

030501 - USD-C 960082 CZ cze J
Svátek, F.
Francouzský historik Jean Bouvier.
Dějiny a současnost, 17 [4] 58-61 (1995).

024909 - USD-C 950256 CZ cze B
Svobodová, J.
Nezávislá skupina České děti 1988-1989. Dokumenty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995. - 117 s.
Grant: GA404/94/0445

024913 - USD-C 950263 CZ cze J
Tůma, O.
17. červen 1953 v nejnovější německé historiografii.
Soudobé dějiny, 2 [1] 58-64 (1995).
Grant: GA404/94/0445

029639 - USD-C 960006 CZ cze J
Tůma, O.
"Žijeme ve velmi složité době". Záznam rozhovoru E. Honeckera a V. Biľaka 24.11.1988.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 361-373 (1995).
Grant: GA404/94/0445

024868 - USD-C 950184 CZ cze B
Váchala, J. - Drápala, M.
Paměti Josefa Váchala, dřevorytce. Praha, Prostor 1995. - 332 s.

024911 - USD-C 950261 CZ cze N
Vaněk, M.
Černobyl byl jen špičkou ledovce.
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.09.23).

024912 - USD-C 950262 CZ cze N
Vaněk, M.
Historicko-ekologické paralely.
Lidové noviny, 8, [-] 8 (95.04.11).

024914 - USD-C 950264 CZ cze J
Vaněk, M.
O některých problémech ekologického hnutí v českých zemích před rokem 1989.
Soudobé dějiny, 2 [1] 42-57 (1995).
Grant: GA404/94/0445IAA9063601

029637 - USD-C 960004 CZ cze J
Vévoda, R.
O Václavu Černém v Náchodě.
Soudobé dějiny, 2 [2/3] 322-323 (1995).
Grant: GA404/94/0445

029655 - USD-C 960025 CZ cze Jx
Vévoda, R.
Václav Černý jako "nepřátelská osoba".
Tvar, 6 [8] 12-14 (1995).
[Václav Černý - život a dílo. Náchod (CZ), 95.03.23-95.03.25]

029647 - USD-C 960014 CZ cze R
Vondrová, J.
Několik poznámek k tématu "cesta k odsunu sudetských Němců z Československa".
Rec.: Kural, V. / Místo společenství - konflikt!. Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945). - Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 1994. - 295 s.
Soudobé dějiny, 2 [4] 629-635 (1995).

030499 - USD-C 960077 CZ cze B
Vondrová, J. - Navrátil, J.
Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Brno, Doplněk 1995. - 365 s. - ().
Grant: GA404/94/0442GA404/95/0937

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11