ASEP

ÚMCH - Ústav makromolekulární chemie

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

090653 - UMCH-V 20020241 CZ eng A
Aldea, G. - Cimrová, V. - Výprachtický, D.
New copolymers of poly(maleic anhydride-co-styrene) with 1,3,4-oxadiazole for electroluminescent devices.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P82.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050913

095974 - UMCH-V 20023440 RO eng A
Aldea, G. - Výprachtický, D. - Cimrová, V.
Synthesis of maleic anhydride with pendant oxadiazole moieties.
In: Progrese in the Stiinta Compusilor Organici si Macromoleculari. - Iasi, Institute of Macromolecular Chemistry Petru Poni 2002. - S. 31.
[Progress in the Science of Organic and Macromolecular Compounds. Iasi (RO), 02.10.03-02.10.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095964 - UMCH-V 20023430 RIV CH eng J
Andreeva, D. V. - Pientka, Z. - Brožová, L. - Bleha, M. - Polotskaya, G. A. - Elyashevich, G. K.
Effect of polymerization conditions of pyrrole on formation, structure and properties of high gas separation thin polypyrrole films.
Thin Solid Films, 406 [1-2] 54-63 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.244(91) 1.029(92) 1.141(93) 1.409(94) 1.313(95) 1.318(96) 1.034(97) 1.019(98) 1.101(99) 1.160(00) 1.266(01) 1,443(02) 1.598(03) ]

090960 - UMCH-V 20023129 RIV US eng J
Arkhipov, V. I. - Emelianova, E. V. - Kadashchuk, A. - Blonsky, I. - Nešpůrek, S. - Weiss, D. S. - Bässler, H.
Polaron effects on thermally stimulated photoluminescence in disordered organic systems.
Physical Review. B, 65 [16] 165218-1-165218-8 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

102276 - UMCH-V 20033161 RIV GB eng M
Arshady, R. - Corain, B. - Zecca, M. - Jayakrishnan, A. - Horák, D.
Amphiphilic functional microgels.
In: Functional Polymer Colloids & Microparticles. - (Ed. Arshady, R.; Guyot, A.). - London, Citus Books 2002. - S. 203-251.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090702 - UMCH-V 20023291 IT eng A
Baldrian, J. - Steinhart, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S. - Todorova, G.
Real time SAXS and DSC study of structure development in crystalline polymer blends.
In: Conference Book. - Venice, Venice International University 2002. - S. 139.
[International Conference on Small-Angle Scattering /12./. Venice ( IT), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557; GA AV ČR(CZ) IAA4050007

095957 - UMCH-V 20023423 CZ eng A
Baldrian, J. - Steinhart, M. - Sikora, A. - Todorova, G. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Cocrystallization behaviour of low-molecular-weight PEO fractions in polymer blends.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 22.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557; GA AV ČR(CZ) IAA4050007

095891 - UMCH-V 20023356 RIV US eng J
Baldrian, J. - Steinhart, M. - Vlček, P. - Horký, M. - Laggner, P. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Time-resolved SAXS/WAXS study of phase behaviour and crystallization in polymer blends.
Journal of Macromolecular Science. B Physics, B41 [4-6] 1023-1032 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.784(92) 0.679(93) 0.768(94) 0.731(95) 0.684(96) 0.776(97) 0.647(98) 0.897(99) 0.792(00) 0.833(01) 0,677(02) 0.679(03) ]

102121 - UMCH-V 20033003 RIV US eng J
Bansil, R. - Nie, H. - Koňák, Č. - Helmstedt, M. - Lal, J.
Structure and dynamics of solutions of a polystyrene-polybutadiene pentablock copolymer in a styrene-selective solvent.
Journal of Polymer Science Part B - Polymer Physics, 40 [24] 2807-2816 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050201; GA ČR(CZ) GA203/00/1317
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.332(91) 1.526(92) 1.503(93) 1.350(94) 1.236(95) 1.423(96) 1.327(97) 1.031(98) 1.265(99) 1.268(00) 1.180(01) 1,221(02) 1.369(03) ]

102132 - UMCH-V 20033014 RIV DE eng J
Bansil, R. - Nie, H. - Li, Y. - Ludwig, K. - Steinhart, M. - Koňák, Č.
Structure and ordering kinetics of micelles in triblock copolymer solutions in selective solvents.
Macromolecular Symposia, 190, [-] 161-172 (2002).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Prague (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090706 - UMCH-V 20023295 CZ cze A
Beneš, M. - Matějka, Z.
Selektivní sorbenty toxických aniontů oxokyselin.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS07.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090736 - UMCH-V 20023326 FR eng A
Bílková, Z. - Horák, D. - Slováková, M. - Goubalt, C. - Viovy, J. L.
Application of newly developed magnetic micro particles for .mu.-CHIP IMER system.
In: Engineering Enzymes. - Paris, European Federation of Biotechnology 2002. - S. 73.
[Engineering Enzymes for Biocatalysis by Using Directed Evolution. Paris (FR), 02.09.16-02.09.18 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP203/00/P029; GA ČR(CZ) GA203/00/1339

106676 - UMCH-V 20033280 FR eng A
Bílková, Z. - Horák, D. - Slováková, M. - Goubalt, C. - Viovy, J.-L.
Application of newly developed magnetic microparticles.
In: Abstracts. - Paris, European Federation of Biotechnology 2002. - S. 73.
[Conference Engineering Enzymes for Biocatalysis by Using Directed Evolution. Paris (FR), 02.09.16-02.09.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339; GA ČR(CZ) GA203/00/P029
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090964 - UMCH-V 20023133 RIV NL eng J
Bílková, Z. - Slováková, M. - Horák, D. - Lenfeld, J. - Churáček, J.
Enzymes immobilized on magnetic carriers: efficient and selective system for protein modification.
Journal of Chromatography. B, 770 [1-2] 177-181 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.958(92) 1.874(93) 2.523(94) 1.255(95) 1.341(96) 1.588(97) 1.395(98) 1.666(99) 1.802(00) 1.911(01) ]

090965 - UMCH-V 20023134 RIV NL eng J
Bílková, Z. - Slováková, M. - Lyčka, A. - Horák, D. - Lenfeld, J. - Turková, J. - Churáček, J.
Oriented immobilization of galactose oxidase to bead and magnetic bead cellulose and poly(HEMA-co-EDMA) and magnetic poly(HEMA-co-EDMA) microspheres.
Journal of Chromatography. B, 770 [1-2] 25-34 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.958(92) 1.874(93) 2.523(94) 1.255(95) 1.341(96) 1.588(97) 1.395(98) 1.666(99) 1.802(00) 1.911(01) ]

090888 - UMCH-V 20023056 CZ cze A
Bímová, K. - Bouzek, K. - Schauer, J.
Vliv stupně sulfonace na transportní charakteristiky nového typu iontově selektivních membrán.
Chemické listy, 96, [-] 439 (2002).
[Sjezd chemických společností /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090889 - UMCH-V 20023057 CZ cze A
Bímová, K. - Bouzek, K. - Schauer, J.
Nové iontově selektivní membrány na bázi sulfonovaného poly(2,6-dimethyl-1,4-fenyloxidu) (SPPO).
Chemické listy, 96, [-] 434 (2002).
[Sjezd chemických společností /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090883 - UMCH-V 20023051 CZ eng A
Bína, R. - Pavlišta, M. - Brus, J. - Pavlík, I.
Aminoacid complexes of titanocene dichloride.
Chemické listy, 96, [-] 363 (2002).
[Meeting of Chemical Societies /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090687 - UMCH-V 20020276 FR eng A
Bleha, M. - Tishchenko, G. - Strachota, A. - Lichtenhan, J.
New porous blend membranes based on chitosan and polyhedral oligomeric silsesquioxanes.
In: Supplementary Book of Abstracts. - Toulouse, - 2002. - S. 31.
[International Congress on Membranes and Membrane Processes. Toulouse (FR), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/1327

095939 - UMCH-V 20023405 RIV DE eng C
Bouda, V. - Chládek, J. - Mikešová, J.
Colloidal states of carbon black particles in polymer melt.
In: Proceedings. - Erlangen, Institute of Polymer Materials, Department of Material Science 2002. - S. 97-98.
[European Conference on Rheology /6./. Erlangen (DE), 02.09.01-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090731 - UMCH-V 20023321 CZ cze A
Braunová, A. - Pechar, M. - Ulbrich, K.
Blokové polymery na bázi poly(ethylenglykolu) s hydrolyticky štěpitelnou esterovou vazbou.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P13.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095947 - UMCH-V 20023413 CZ eng A
Braunová, A. - Pechar, M. - Ulbrich, K.
PEG block polymers with both hydrolytically and enzymatically degradable bonds.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 4.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090897 - UMCH-V 20020065 RIV NL eng J
Brus, J.
Solid-state NMR study of phase separation and order of water molecules and silanol groups in polysiloxane networks.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 25 [1] 17-28 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

090626 - UMCH-V 20020214 CZ eng A
Brus, J. - Dybal, J.
.sup.1./sup.H-.sup.1./sup.H Interatomic distance measured by multidimensional solid-state NMR experiments.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. PB11.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB4050203

095917 - UMCH-V 20023383 CZ eng A
Brus, J. - Dybal, J.
1H-1H interatomic distance measured by multidimensional cramps experiments.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 18.
[NMR Spectroscopic Conference /17./. Valtice (CZ), 02.04.08-02.04.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB4050203

095966 - UMCH-V 20023432 RIV US eng J
Brus, J. - Dybal, J.
Hydrogen-bond interactions in organically-modified polysiloxane networks studied by 1D and 2D CRAMPS and double-quantum 1H MAS NMR.
Macromolecules, 35 [27] 10038-10047 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090929 - UMCH-V 20020098 RIV US eng J
Brus, J. - Dybal, J. - Sysel, P. - Hobzová, R.
Mobility, structure, and domain size in polyimide-poly(dimethylsiloxane) networks studied by solid-state NMR spectroscopy.
Macromolecules, 35 [4] 1253-1261 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

095965 - UMCH-V 20023431 RIV AT eng J
Brus, J. - Petříčková, H. - Dybal, J.
Potential and limitations of 2D 1H-1H spin-exchange CRAMPS experiments to characterize structures of organic solids.
Chemical Monthly/Monatshefte für Chemie, 133 [12] 1587-1612 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB4050203; GA AV ČR(CZ) IAA4050208
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.471(92) 0.582(93) 0.618(94) 0.643(95) 0.550(96) 0.546(97) 0.563(98) 0.678(99) 0.783(00) 0.821(01) 0,813(02) 0.886(03) ]

095861 - UMCH-V 20023177 CZ cze A
Brynda, E.
Nanotechnologie v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 17.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095877 - UMCH-V 20020194 RIV GB eng J
Brynda, E. - Houska, M. - Brandenburg, A. - Wikerstal, A.
Optical biosensors for real-time measurement of analytes in blood plasma.
Biosensors and Bioelectronics, 17 [8] 665-675 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA AV ČR(CZ) IAA4050006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 2.036(96) 2.014(97) 1.772(98) 2.020(99) 3.014(00) 2.714(01) 2,445(02) 2.947(03) ]

095862 - UMCH-V 20023178 CZ cze A
Brynda, E. - Houska, M. - Wikerstal, A. - Brandenburg, A.
Příprava proteinových souborů pro biosenzory a biokompatibilní povlaky postupnou depozicí molekulárních vrstev.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 80.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/1326; GA AV ČR(CZ) IAA4050006

095922 - UMCH-V 20023388 CZ cze A
Chytil, P. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Polymerní kancerostatika s pH-řízenou aktivací.
Chemické Listy, 96 [4] 220 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050201
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090937 - UMCH-V 20023106 RIV US eng J
Cimrová, V. - Neher, D. - Hildebrandt, R. - Hegelich, M. - von Lieth, A. - Marowsky, G. - Hagen, R. - Kostromine, S. - Bieringer, T.
Comparison of the birefringence in an azobenzene side-chain copolymer induced by pulsed and continuous-wave irradiation.
Applied Physics Letters, 81 [7] 1228-1230 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:3.816(91) 3.537(92) 3.503(93) 3.072(94) 3.029(95) 3.092(96) 3.033(97) 3.349(98) 4.184(99) 3.906(00) 3.849(01) 4,207(02) 4.049(03) ]

090712 - UMCH-V 20023301 CZ cze A
Cimrová, V. - Výprachtický, D.
Elektroluminescence polymerů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS19.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0696; GA ČR(CZ) GA203/01/0512

090636 - UMCH-V 20020224 CZ eng A
Cimrová, V. - Výprachtický, D. - Kotva, R.
Electroluminescence and charge photogeneration in poly(9,9-dihexadecylfluorene-2,7-diyl) and its blends.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P15.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

090973 - UMCH-V 20023142 US eng A
Cimrová, V. - Výprachtický, D. - Kotva, R.
Efficient blue light-emitting devices based on polyfluorene and polysilane blends; Electroluminescence and charge photogeneration in polymer blends.
Interface Molecular Magnets, 11 [3] PS-49 (2002).
[Meeting of the Electrochemical Society /202/ International International Symposium on Optoelectronic Materials and Devices /2./. Salt Lake City (US), 02.10.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

095953 - UMCH-V 20023419 CZ eng A
Cimrová, V. - Výprachtický, D. - Kotva, R.
Electroluminescence in polymer blends.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 15.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

090976 - UMCH-V 20023145 RIV US eng J
Čapková, P. - Bittner, V. - Trchová, M. - Ilavský, M.
Molecular dynamics and IR spectroscopy in investigation of phase transitions in molecular crystal 4,4'-bis(11-hydroxy-1-undecyloxy)biphenyl.
Journal of Molecular Modeling, 8 [5] 150-155 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4112901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.313(96) 0.766(97) 1.267(99) 1.183(00) 1.011(01) 1,235(02) 2.135(03) ]

107997 - UMCH-V 20033371 RIV US eng J
Däubler, T. K. - Kulikovsky, L. - Neher, D. - Cimrová, V. - Hummelen, J. C. - Mecher, E. - Bittner, R. - Meerholz, K.
Photoconductivity and charge-carrier photogeneration in photorefractive polymers.
Proceedings of SPIE, 4462, [-] 206-216 (2002).
[Annual Meeting International Symposium on Optical Science and Technology /46./. San Diego (US), 01.07.27-01.08.03 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095910 - UMCH-V 20023376 RIV GB eng J
Demchenko, Y. A. - Razina, A. - Sedláková, Z. - Sikora, A. - Baldrian, J. - Ilavský, M.
Dynamic mechanical and thermal behavior of thermotropic polyesters based on 4,4'-alkane-1-.omega.-diylbis(4-hydroxybenzoic acid) and 4,4'-(pentane-1,5-diyloxy)dibenzoic acid.
European Polymer Journal, 38 [12] 2333-2341 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

090753 - UMCH-V 20023343 FR eng A
Demchenko, Y. A. - Studenovský, M. - Sedláková, Z. - Ilavský, M.
Thermal and dynamic mechanical behavior of polyurethanes based on diisocyanates and diethanolamine derivatives with mesogenic groups in side chain.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P30.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090649 - UMCH-V 20020237 CZ eng A
Demchenko, Y. V. - Klimovič, J. - Nešpůrek, S.
Optical spectroscopy of polysilylene films.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P63.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

095901 - UMCH-V 20023367 RIV US eng J
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Dušková, J. - Petroková, H. - Hradilek, M. - Souček, M. - Konvalinka, J. - Brynda, J. - Sedláček, J. - Fábry, M.
Hydroxyethylamine isostere of an HIV-1 protease inhibitor prefers its amine to the hydroxy group in binding to catalytic aspartates. A synchrotron study of HIV-1 protease in complex with a peptidomimetic inhibitor.
Journal of Medicinal Chemistry, 45 [7] 1432-1438 (2002).
[]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GA203/97/P031; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA ČR(CZ) GA203/00/D117; GA ČR(CZ) GA204/00/P091
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.872(91) 3.803(92) 3.484(93) 3.784(94) 4.146(95) 4.453(96) 3.615(97) 3.739(98) 4.079(99) 4.134(00) 4.139(01) 4,566(02) 4.820(03) ]

090992 - UMCH-V 20020161 PL eng A
Dragan, S. - Bezdadea, M. - Schwarz, S. - Ghimici, L. - Schwab, M. - Schauer, J.
Membrane modification by self-assembled polyelectrolyte multilayers.
In: Book of Abstracts. - Cracow, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 102.
[International Symposium on Electrokinetic Phenomena. Cracow (PL), 02.08.18-02.08.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090891 - UMCH-V 20023059 PL pol A
Drelinkiewicz, A. - Stejskal, J. - Waksmundzka, A. - Sobczak, J.
Polianilina jako czynnik modyfikujacy wlasciwosci Pd/SiO.sub.2./sub.
In: Abstracts. - Krakow, Polskie Towarzystwo Chemiczne 2002. - S. 1.
[Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego /55./. Krakow (PL), 02.09.09-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095934 - UMCH-V 20023400 CZ eng A
Drnovská, H. - Lapčík, L. - Buršíková, V. - Novák, I.
Polyethylene based bioactive surfaces for implatation devices.
In: Abstrakta. - (Ed. Poušek, L.; Jurák, P.; Uhrová, H.). - Praha, Centrum BioMedicínského inženýrství 2002. - S. 7-8.
[Congress AMPERE: Magnetic Resonance and Related Phenomena /31./. Praha (CZ), 02.03.27-02.03.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

102124 - UMCH-V 20033006 RIV CZ eng J
Drnovská, H. - Rypáček, F. - Šlouf, M.
Hydrogel scaffolds for neural regeneration.
Chemické Listy, 96, [-] S28-S32 (2002).
[Meeting on Chemistry and Life /2./. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.11 ( EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

095930 - UMCH-V 20023396 TR eng A
Drnovská, H. - Šloufová, I. - Rypáček, F.
New highly porous hydrogel scaffolds for neural-tissue regeneration.
In: Abstract Book. - Antalya, Ankara University, Tissue Engineering and Biomaterials Laboratory 2002. - S. O-7.
[International Symposium on Biomedical Science and Technology BIOMED /9./. Antalya (TR), 02.09.19-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109; GA MŠk(CZ) LN00A065

090720 - UMCH-V 20023310 CZ cze A
Drnovská, H. - Šloufová, I. - Šlouf, M. - Rypáček, F.
Polymerní biomateriály pro regeneraci nervových tkání.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P09.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065

090676 - UMCH-V 20020265 CZ eng A
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M.
Crosslinking of elastomeric precursors with internal branch points: crosslink density?
In: Book of Abstracts. - Praha, Rubber Divisions of the Czech and Slovak Societies of Industrial Chemistry 2002. - S. 62.
[International Rubber Conference. Praha (CZ), 02.06.01-02.06.04 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090752 - UMCH-V 20023342 FR eng A
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M.
Activation of internal branch points during crosslinking of randomly and non-randomly branched precursors of various architectures.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P4.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090751 - UMCH-V 20023341 FR eng A
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M. - Ilavský, M. - Kopeček, J.
A model for swelling changes in a covalently crosslinked gel generated by unfolding of folded domains.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. L30.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090943 - UMCH-V 20023112 RIV DE eng J
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M. - Fedderly, J. J. - Lee, G. F. - Lee, J. D. - Hartmann, B.
Polyurethane networks with controlled architecture of dangling chains.
Macromolecular Chemistry and Physics, 203 [13] 1936-1948 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/D062; GA MŠk(CZ) OK 402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

090988 - UMCH-V 20023157 RIV US eng C
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M. - Zlatanic, A. - Petrovic, Z.
Formation of polyurethane networks from polyols based on vegetable oils.
In: Polymeric Materials: Science and Engineering. - University of Florida, American Chemical Society 2002. - S. 381-382.
[Polymers from Renewable Resources, ACS Meeting /223./. Orlando (US) , 02.04.07-02.04.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/D062; GA MŠk(CZ) OK 402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095967 - UMCH-V 20023433 RIV NL eng J
Dušková-Smrčková, M. - Dušek, K.
Processes and states during polymer film formation by simultaneous crosslinking and solvent evaporation.
Journal of Material Science, 37 [22] 4927-4935 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/D062
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.768(91) 0.798(92) 0.765(93) 0.741(94) 0.716(95) 0.749(96) 0.669(97) 0.632(98) 0.786(99) 0.701(00) 0.728(01) 0,798(02) 0.826(03) ]

090738 - UMCH-V 20020328 FR eng A
Dušková-Smrčková, M. - Dušek, K. - Vlasák, P.
Phase separation during coating film formation by crosslinking and solvent evaporation.
In: Polymer Blends. - Lyon, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA Lyon 2002. - S. O12.
[European Symposium on Polymer Blends /7./. Lyon (FR), 02.05.27-02.05.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090750 - UMCH-V 20023340 FR eng A
Dušková-Smrčková, M. - Dušek, K. - Vlasák, P.
Effect of thermodynamic factors on network structure development during coating film formation by simultaneous crosslinking and solvent evaporation.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. L22.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

102141 - UMCH-V 20033024 RIV CZ eng C
Dybal, J. - Brus, J. - Schmidt, P.
Quantum chemical calculations in the structure analysis of polymers.
In: Conference Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2002. - S. 63-69.
[Seminar on Physics and Chemistry of Molecular Systems /7./. Brno ( CZ), 01.12.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA ČR(CZ) GA203/00/1320
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095885 - UMCH-V 20020350 CZ eng A
Dybal, J. - Huml, K. - Kabeláč, M. - Reschel, T. - Ulbrich, K.
Computer model of DNA B - poly(L-lysine) interaction.
Materials Structure, 9 [2] 109 (2002).
[Seminar of the Czech and Slovak Crystallographic Association /256./. Praha (CZ), 02.11.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) IAA1050101

090627 - UMCH-V 20020215 CZ eng A
Dybal, J. - Kurková, D. - Schmidt, P. - Kříž, J.
Hydrophobic hydration in polypentapeptides studied by NMR and DFT calculations.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. PB118.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050208

090684 - UMCH-V 20020273 CZ eng A
Dybal, J. - Schmidt, P.
Hydration of polymers containing amide groups investigated by infrared and Raman spectroscopy and DFT calculations.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P20.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090688 - UMCH-V 20020277 CH eng A
Dybal, J. - Schmidt, P. - Kurková, D. - Kříž, J.
Hydrophobic hydration in polypentapeptides investigated byab initio calculations of NMR chemical shifts and vibrational spectra.
In: Book of Abstracts. - Lugano, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 2002. - S. 31.
[World Congress on Theoretically Oriented Chemists /6./. Lugano (CH) , 02.08.04-02.08.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050208

095912 - UMCH-V 20023378 RIV NL eng J
Dybal, J. - Schmidt, P. - Kurková, D. - Kříž, J. - Rodríguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Temperature induced conformational transitions of elastin-like polypentapeptides studied by Raman and NMR spectroscopy.
Spectroscopy - An International Journal, 16 [3-4] 251-255 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320; GA AV ČR(CZ) IAA4050208
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.719(99) 0.286(00) 0.300(01) 0,567(02) 0.607(03) ]

090901 - UMCH-V 20020069 RIV DE eng J
Etrych, T. - Chytil, P. - Jelínková, M. - Říhová, B. - Ulbrich, K.
Synthesis of HPMA copolymers containing doxorubicin bound via a hydrazone linkage. Effect of spacer on drug release and in vitro cytotoxicity.
Macromolecular Bioscience, 2 [1] 43-52 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MPO(CZ) PZ-Z2/24
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1,792(02) 2.439(03) ]

090708 - UMCH-V 20023297 CZ cze A
Etrych, T. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Říhová, B. - Ulbrich, K.
Polymerní konjugáty protirakovinných léčiv směrovaných protilátkami.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS09.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425

090615 - UMCH-V 20020203 GB eng A
Etrych, T. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Targetting of polymer-drug conjugates with antibodies. Effect of the method of conjugation.
In: Programme and Proceedings. - Cardiff, Cardiff University 2002. - S. 65.
[International Symposium on Polymer Therapeutics: From Laboratory to Clinical Practice /5./. Cardiff (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

090904 - UMCH-V 20020072 IE eng J
Etrych, T. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Říhová, B.
Polymer-drug conjugates targeted with antibodies.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 175 [1] S101 (2002).
[European Congress of Pharmaceutical Sciences /7./. Stockholm (SE), 02.10.21-02.10.23 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR(CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.885(99) 1.212(00) 1.842(01) 2,436(02) 2.248(03) ]

090646 - UMCH-V 20020234 CZ eng A
Fedorova, S. - Sapurina, I. - Stejskal, J.
Polyaniline nanofilms produced by surface polymerization of aniline.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P60.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090951 - UMCH-V 20023120 RIV US eng J
Fedorova, S. - Stejskal, J.
Surface and precipitation polymerization of aniline.
Langmuir, 18 [14] 5630-5632 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

090842 - UMCH-V 20023010 RIV CZ cze B
Fikr, J. - Kahovec, J.
Názvosloví organické chemie. 1. vyd. Olomouc, Rubico 2002. - 243 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090914 - UMCH-V 20023082 RIV DE eng J
Fomenko, A. - Pospíšil, H. - Sedláková, Z. - Pleštil, J. - Ilavský, M.
Phase transition in swollen gels. Part 32. Temeperature transition in charged poly(N-isopropylmethacrylamide) hydrogels in water and aqueous NaCl solutions.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4 [18] 4360-4367 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1317; GA UK(XC) 166/01B
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.653(00) 1.787(01) 1,838(02) 1.959(03) ]

090740 - UMCH-V 20020330 FR eng A
Fortelný, I.
Droplet breakup and coalescence in polymer blends with and without a compatibilizer.
In: Polymer Blends. - Lyon, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA Lyon 2002. - S. O18.
[European Symposium on Polymer Blends /7./. Lyon (FR), 02.05.27-02.05.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090902 - UMCH-V 20020070 RIV PL eng J
Fortelný, I. - Kruliš, Z. - Michálková, D.
Use of additive compatibilization for recycling of municipal plastics waste.
Polimery, 47 [7/8] 534-537 (2002).
[UNIDO Workshop on Environmentally Degradable Plastics. Lodz-Pabianice (PL), 01.06.04-01.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.314(99) 0.332(00) 0.424(01) 0,703(02) 0.474(03) ]

090857 - UMCH-V 20023025 RIV US eng C
Gerard, J. F. - Kotek, J. - Colbeaux, A. - Fenouillot, F. - Wautier, H.
Modelling the Interfacial Adhesion in Polyethylene/Polypropylene Blends Compatibilized by Means of Reactive Extrusion.
In: Polymeric Materials: Science and Engineering. - University of Florida, American Chemical Society 2002. - S. 419-420.
[Spring Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymeric Materials: Science and Engineering. Orlando (US), 02.04.07-02.04.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090946 - UMCH-V 20023115 RIV US eng J
Gröger, S. - Rittig, F. - Stallmach, F. - Almdal, K. - Štěpánek, P. - Papadakis, C. M.
A pulsed field gradient NMR study of a ternary homopolymer/diblock copolymer blend in the bicontinuous microemulsion phase.
Journal of Chemical Physics, 117 [1] 396-406 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:3.568(91) 3.433(92) 3.615(93) 3.635(94) 3.610(95) 3.516(96) 3.247(97) 3.147(98) 3.289(99) 3.301(00) 3.147(01) 2,998(02) 2.950(03) ]

095907 - UMCH-V 20023373 DE eng A
Gröger, S. - Rittig, F. - Stallmach, F. - Kärger, J. - Almdal, K. - Štěpánek, P.
Diffusion in a ternary polymer blend in the bicontinuous microemulsion phase.
In: Abstracts. - Regensburg, German Physical Society 2002. - S. CPP 9.2.
[Annual Meeting of the German Physical Society. Regensburg (DE), 02.03.11-02.03.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090935 - UMCH-V 20023104 RIV FR eng J
Grohens, Y. - Castelein, G. - Carriere, P. - Spěváček, J.
Diffusion limited aggregation of PMMA stereocomplex in thin films.
Materials Research Society Symposia, 710, [-] DD4.3.1-DD4.3.6 ( 2002).
[Materials Research Society Fall Meeting. Boston (US), 01.11.26-01.11.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

110834 - UMCH-V 20043127 CZ eng A
Guryča, V. - Pacáková, V.
Polymer coating of CE capillaries probed by the atomic force.
In: Abstracts. - (Ed. Gavenda, A.; Ševčík, J.). - Olomouc, Česká společnost chemická 2002. - S. 66.
[Pokroky v chromatografii a elektroforéze. Olomouc (CZ), 02.06.24-02.06.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602

110835 - UMCH-V 20043128 CZ cze A
Guryča, V. - Pacáková, V.
Modifikace kapilár polymerními filmy v kapilární elektroforéze.
Chemické listy, 96 [4] 216 (2002).
[Sigma-Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists. Velké Meziříčí (CZ), 02.06.24-02.06.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090693 - UMCH-V 20020282 ES eng A
Gyoöryová, K. - Szakácsová, M. - Kovářová, J.
Thermal properties of zinc(II) butyrate complex compounds with some heterocyclic ligands.
In: Abstract Book. - Barcelona, Institut Químic de Sarria, Universitat Ramon Llull 2002. - S. 66.
[European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry /8./. Barcelona (ES), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090836 - UMCH-V 20023004 RIV NL eng J
Györyová, K. - Kovářová, J. - Andogová, E. - Zeleňák, V. - Nour El-Dien, F. A.
Thermal, spectral and antimicrobial properties of new zinc(II) isobutyrate compounds. Part I. Papaverine, phenazone.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67 [1] 119-128 ( 2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 395
[Impact factor: 0.429(95) 0.361(96) 0.322(97) 0.655(98) 0.607(99) 0.390(00) 0.545(01) 0,598(02) ]

090668 - UMCH-V 20020257 HU eng A
Habicher, W. D. - Pospíšil, J.
Interactions of stabilizers and their transformation products during oxidation processes.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. G15.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]

090912 - UMCH-V 20020080 RIV CZ eng J
Hájek, M. - Palyzová, D. - Kořínek, M. - Kurková, D.
Concentrations of free Mg.sup.2+./sup., pH and .sup.31./sup.P MR metabolite ratios in calf muscles of healthy controls and patients with primary juvenile hypertension.
Physiological Research, 51 [2] 159-167 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV309/97/K048
[Impact factor: 0.588(95) 0.526(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) 1.366(00) 1.027(01) 0,984(02) 0.939(03) ]

090717 - UMCH-V 20023306 CZ cze A
Halabalová, A. - Šimek, L. - Bohdanecký, M. - Dostál, J.
Stanovení parametrů ohebnosti řetězců polyprolinu.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P05.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090756 - UMCH-V 20023346 FR eng A
Hanyková, L. - Spěváček, J. - Starovoytova, L. - Ilavský, M.
Temperature-induced phase transition in aqueous polymer solutions as studied by 1H NMR methods.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P26.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095991 - UMCH-V 20023457 RIV CZ cze J
Hašek, J.
Proteinová krystalografie na zdrojích synchrotronového záření.
Materials Structure, 9 [1] 22-25 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090685 - UMCH-V 20020274 CZ eng A
Hašek, J. - Dohnálek, J. - Dušková, J.
Experimental determination of the first solvation shell of macromolecules.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P22.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/0843; GA ČR(CZ) GA203/02/0436

095990 - UMCH-V 20023456 RIV US eng J
Hatada, K. - Kahovec, J. - Barón, M. - Horie, K. - Kitayama, T. - Kubisa, P. - Moss, G. P. - Stepto, R. F. T. - Wilks, E. S.
Definitions relating to stereochemically asymmetric polymerizations.
Pure and Applied Chemistry, 74 [6] 915-922 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.308(91) 1.739(92) 1.323(93) 1.403(94) 1.495(95) 1.630(96) 1.971(97) 1.677(98) 1.141(99) 1.257(00) 1.535(01) 1,750(02) 1.471(03) ]

090703 - UMCH-V 20023292 RIV CZ cze C
Holler, P. - Svitáková, R. - Hollerová, P.
Použití metod analýzy polymerů pro charakterizaci materiálů sbírkových předmětů.
In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. - Brno, Technické muzeum v Brně 2002. - S. 17-20.
[Konzervátorský a restaurátorský seminář. Pardubice (CZ), 02.09.17-02.09.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090718 - UMCH-V 20023307 CZ cze A
Holler, P. - Svitáková, R. - Hollerová, P.
Identifikace polymerních materiálů ve sbírkových předmětech.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P06.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090727 - UMCH-V 20023317 CZ cze A
Holoubek, J.
Studium nadmolekulární struktury polymerních systémů optickými metodami.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P16.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050201

090911 - UMCH-V 20023079 RIV DE eng J
Holoubek, J.
Multiphase polymer systems: morphology and optical properties by light scattering methods.
Particle & Particle Systems Characterization, 18 [5-6] 286-292 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) IAA4050902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.475(91) 0.379(92) 0.704(93) 0.582(94) 0.777(95) 0.650(96) 0.392(97) 0.474(98) 0.642(99) 0.506(00) 0.348(01) 0,633(02) 0.605(03) ]

095942 - UMCH-V 20023408 RIV CZ eng C
Holoubek, J.
Study of supermolecular structure of polymers by light scattering methods.
In: Sborník příspěvků. - Plzeň, Západočeská univerzita 2002. - S. 495-497.
[Konference českých a slovenských fyziků /14./. Plzeň (CZ), 02.09.09-02.09.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/1262; GA AV ČR(CZ) IAA1050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095943 - UMCH-V 20023409 RIV CZ cze K
Holoubek, J.
Zpracování obrazu v multifázových polymerních systémech.
In: Sborník přednášek a abstraktů. - (Ed. Weyda, F.). - České Budějovice, Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii, Entomologický ústav AV ČR 2002. - S. 1.
[Digitální zobrazování v biologii a medicíně. České Budějovice (CZ), 02.05.13 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902; GA AV ČR(CZ) IAA1050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090985 - UMCH-V 20023154 RIV BG eng J
Horák, D. - Beneš, M. - Gumargalieva, K. - Zaikov, G.
Novel highly copper(II)-selective chelating ion exchanger based on poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) beads modified with aspartic acid derivative.
Oxidation Communication, 25 [2] 310-314 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0885
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.111(99) 0.124(00) 0.187(01) 0,260(02) 0.228(03) ]

095977 - UMCH-V 20023443 RIV CZ cze P
Horák, D. - Beneš, M. - Shapoval, P.
Reaktivní monodisperzní mikročástice methakrylátového typu a způsob jejich výroby. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 10 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090874 - UMCH-V 20023042 RIV CZ eng J
Horák, D. - Chaykivskyy, O.
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-N,O-dimethacryloylhydroxylamine) particles by dispersion polymerization.
Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 40 [10] 1625-1632 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.927(91) 1.327(92) 1.361(93) 1.299(94) 1.327(95) 1.229(96) 1.202(97) 1.237(98) 1.630(99) 1.711(00) 1.975(01) 2,371(02) 2.226(03) ]

095945 - UMCH-V 20023411 DE eng A
Horák, D. - Rittich, B. - Španová, A.
Effect of reaction parameters on properties of dispersion-polymerized hydrophilic microspheres as supports for immobilization of proteins.
In: Abstracts. - Berlin, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces 2002. - S. 64.
[Conference Polymer Colloids: Preparation & Properties of Aqueous Polymer Dispersions. Irsee (DE), 02.06.14-02.06.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

095960 - UMCH-V 20023426 RIV PL eng J
Horák, D. - Sitnikov, A. - Guseinov, E. - Kokov, L. - Titova, M. - Adamyan, A. - Gumargalieva, K.
Poly(HEMA)-based embolic material in endovascular surgery of liver.
Polymers in Medicine, 32 [3-4] 60-62 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109; GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095899 - UMCH-V 20023364 RIV US eng J
Horák, Z. - Hlavatá, D. - Fortelný, I. - Lednický, F.
Effect of styrene-butadiene triblock copolymer structure on its compatibilization efficiency in PS/PB and PS/PP blends.
Polymer Engineering and Science, 42 [10] 2042-2047 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556; GA AV ČR(CZ) IBS4050008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.781(91) 0.944(92) 0.936(93) 0.858(94) 0.856(95) 0.814(96) 0.878(97) 0.975(98) 0.902(99) 0.797(00) 0.854(01) 0,890(02) 0.958(03) ]

095878 - UMCH-V 20023195 RIV US eng J
Horák, Z. - Hlavatá, D. - Hromádková, J. - Kotek, J. - Hašová, V. - Mikešová, J. - Pleska, A.
Effect of the selected structural parameters of styrene-butadiene block copolymers on their compatibilization efficiency in polystyrene/polybutadiene blends.
Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 40 [23] 2612-2623 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.332(91) 1.526(92) 1.503(93) 1.350(94) 1.236(95) 1.423(96) 1.327(97) 1.031(98) 1.265(99) 1.268(00) 1.180(01) 1,221(02) 1.369(03) ]

090683 - UMCH-V 20020272 CZ eng A
Horský, J. - Walterová, Z.
Formation of poly(ethylene glycol) inclusion complexes in aqueous solutions of mixed cyclodextrins.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P18.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050101

095948 - UMCH-V 20023414 CZ eng A
Houska, M. - Brynda, E.
Protein/polyelectrolyte self-assemblies for biomedical and analytical applications.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 6.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050006; GA ČR(CZ) GA203/0/1326; GA MŠk(CZ) LN00A065

089030 - MBU-M 20020088 RIV AU eng C
Hovorka, O. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Difference in cytotoxic effect of tree and PHPMA copolymer-bound doxorubicin.
In: International Cell Death Society Symposium ,,The Mechanisms of Cell Death" /4./. - Queensland, - 2002. - S. 29-30.
[International Cell Death Society Symposium ,,The Mechanisms of Cell Death" /4./. Queensland (AU), 02.05.31-02.06.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

089018 - MBU-M 20020076 RIV GB eng J
Hovorka, O. - Šťastný, M. - Etrych, T. - Šubr, V. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Differences in the intracellular fate of free and polymer-bound doxorubicin.
Journal of Controlled Release, 80, [-] 101-117 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA ČR(CZ) GA310/99/P020; GA AV ČR (CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

090679 - UMCH-V 20020268 CZ eng A
Hradil, J.
Interactions of crosslinked copolymers with organic compounds studied by inverse gas chromatography.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P1.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095983 - UMCH-V 20023449 RIV CZ cze P
Hradil, J. - Raab, M.
Sférické polymerní částice se zvýšenou sorpcí nepolárních a málo polárních organických látek a způsob jejich výroby. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 11 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090613 - UMCH-V 20020201 DE eng A
Hrubý, M. - Beneš, M.
Preparation of selective polymeric adsorbents for anions.
In: Die Euroregionale Abstracts. - Aachen, Gesellschaft Deutscher Chemiker JungChemikerForum 2002. - S. 36.
[Spring Symposium of the GDCh-JungChemikerForum. Aachen (DE), 02.03.13-02.03.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1310

090737 - UMCH-V 20023327 CZ eng A
Huml, K.
Computer modelling of molecular interactions.
Materials Structure, 9 [1] 39 (2002).
[Meeting of the Czech and Slovak Structural Biologists /1./. Nové Hrady (CZ), 02.03.14-02.03.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA MPO(CZ) PZ-Z2/32

090867 - UMCH-V 20023035 RIV CZ eng J
Huml, K. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
Computer modelling of 5-fluorouracil conjugate with an N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymer in an active cleft of the cathepsin B.
Collection Symposium Series, 4, [-] 117-119 (2002).
[Conference on Biological Active Peptides /7./. Prague (CZ), 01.04.25-01.04.27 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA ČR(CZ) GA203/99/0067; GA MPO(CZ) PZ-Z2/24
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090898 - UMCH-V 20020066 RIV GB eng J
Ilavský, M. - Mamytbekov, G. - Hanyková, L. - Dušek, K.
Phase transition in swollen gels 31. Swelling and mechanical behaviour of interpenetrating networks composed of poly(1-vinyl-2-pyrrolidone) and polyacrylamide in water/acetone mixtures.
European Polymer Journal, 38 [5] 875-883 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

090758 - UMCH-V 20023348 FR eng A
Ilavský, M. - Sedláková, Z. - Dušková-Smrčková, M. - Dušek, K.
Phase transition in interpenetrating polyelectrolyte networks based on poly(1-vinyl-2-pyrrolidone) and polyacrylamide in water/acetone mixtures.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. L10.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090931 - UMCH-V 20020100 RIV CZ eng J
Jakeš, J.
A simple numerical method for calculating Gaussian NMR spectral line shapes partially narrowed due to a motion with the exponential spectral autocorrelation function.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 [4] 405-428 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

090716 - UMCH-V 20023305 CZ sla A
Janigová, I. - Lednický, F.
SEM štúdium kompozitov na báze LDPE plnených organickými plnivami.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS26.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA SAV(SK) VEGA2/7044/20

090890 - UMCH-V 20023058 CZ sla A
Janigová, I. - Sedláčková, M. - Lacík, I. - Lednický, F.
ESM štúdium vplyvu kompatibilizátora na morfológiu kompozitov na báze LDPE plnených organickými plnivami.
Chemické listy, 96, [-] 545 (2002).
[Sjezd chemických společností /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA MŠk(CZ) VEGA 2/7044/20
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

095961 - UMCH-V 20023427 RIV GB eng J
Janus, K. - Koshets, I. A. - Sworakowski, J. - Nešpůrek, S.
A approximate non-isothermal method to study kinetic processes controlled by a distribution of rate constants: the case of a photochromic azobenzene derivative dissolved in a polymer matrix.
Journal of Materials Chemistry, 12 [6] 1657-1663 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.563(92) 1.545(93) 1.524(94) 1.449(95) 1.660(96) 1.810(97) 1.885(98) 2.317(99) 2.379(00) 2.736(01) 2,683(02) 2.659(03) ]

089105 - MBU-M 20020165 RIV KR eng C
Jelínková, M. - Šírová, M. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Pechar, M. - Etrych, T. - Říhová, B.
HPMA copolymers with hydrazone-attached doxorubicin are efficient in the treatment of mouse T cell lymphoma EL4.
In: Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. - Seoul, - 2002. - S. 640-641.
[Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. Seoul (KR), 02.07.20-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/99/D051; GA AV ČR(CZ) IBS5020101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

090633 - UMCH-V 20020221 CZ eng A
Kadashchuk, A. - Bässler, H. - Nešpůrek, S.
Comparative thermoluminescent study of .pi. and .sigma. conjugated polymers.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. SL22.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

095989 - UMCH-V 20023455 RIV US eng J
Kahovec, J. - Fox, R. B. - Hatada, K.
Nomenclature of regular single-strand organic polymers.
Pure and Applied Chemistry, 74 [10] 1921-1956 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.308(91) 1.739(92) 1.323(93) 1.403(94) 1.495(95) 1.630(96) 1.971(97) 1.677(98) 1.141(99) 1.257(00) 1.535(01) 1,750(02) 1.471(03) ]

095893 - UMCH-V 20023358 CZ eng A
Karbanová, J. - Mokrý, J. - Lukáš, J. - Palečková, V.
Implantation of HEMA-EMA and HEMA-tBMAAm capsules containing PC-12 cells into the brain of adult rats.
In: Abstract Book. - (Ed. Slípka, J.). - Plzeň, Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni 2002. - S. 24-25.
[Congress of the Czech Anatomical Society with International Participation /40./ Trends and Perspectives of Contemporary Morphology. Pilsen (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/00/0338

090665 - UMCH-V 20020254 CN eng A
Kelnar, I. - Kotek, J. - Munteanu, B. S. - Fortelný, I.
Ternary reactive blend of poly(butylene terephthalate) synergistic effect of finely dispersed rigid polymer and elastomer.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 548.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0601

090741 - UMCH-V 20020331 FR eng A
Kelnar, I. - Munteanu, B. S. - Fortelný, I.
Influence of structure and functionality of styrene-based elastomer on the behavior of ternary blends with PA6 matrix.
In: Polymer Blends. - Lyon, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA Lyon 2002. - S. E4.
[European Symposium on Polymer Blends /7./. Lyon (FR), 02.05.27-02.05.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095890 - UMCH-V 20020355 RIV US eng J
Kiriy, A. - Gorodyska, G. - Minko, S. - Jaeger, W. - Štěpánek, P. - Stamm, M.
Cascade of coil-globule conformational transitions of single flexible polyelectrolyte molecules in poor solvent.
Journal of American Chemical Society, 124 [45] 13454-13462 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:4.585(91) 5.298(92) 5.365(93) 5.039(94) 5.263(95) 5.948(96) 5.650(97) 5.725(98) 5.537(99) 6.025(00) 6.079(01) 6,201(02) 6.516(03) ]

090916 - UMCH-V 20023084 RIV US eng J
Kissel, M. - Peschke, P. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Strunz, A. M. - Kühnlein, R. - Debus, J. - Friedrich, E.
Detection and cellular localisation of the synthetic soluble macromolecular drug carrier pHPMA.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 29 [ 8] 1055-1062 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3,568(02) 3.324(03) ]

090926 - UMCH-V 20020095 RIV US eng J
Kolařík, J. - Fambri, L. - Pegoretti, A. - Penati, A. - Goberti, P.
Prediction of the creep of heterogeneous polymer blends: rubber-toughened polypropylene/poly(styrene-co-acrylonitrile).
Polymer Engineering and Science, 42 [1] 161-169 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0700
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.781(91) 0.944(92) 0.936(93) 0.858(94) 0.856(95) 0.814(96) 0.878(97) 0.975(98) 0.902(99) 0.797(00) 0.854(01) 0,890(02) 0.958(03) ]

098659 - UMCH-V 20020251 RIV CN eng C
Koňák, Č. - Dautzenberg, H. - Reschel, T. - Zintchenko, A. - Ulbrich, K.
Polycationic graft copolymers as carriers for antisense oligonucleotides.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 878.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050101; GA MŠk(CZ) ME 362

098660 - UMCH-V 20023308 RIV CZ cze C
Koňák, Č. - Dautzenberg, H. - Reschel, T. - Zintchenko, A. - Ulbrich, K.
Polykationtové roubované kopolymery pro transport oligonukleotidů do buněk.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P07.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050101; GA MŠk(CZ) ME 362

098662 - UMCH-V 20023184 RIV CZ cze C
Koňák, Č. - Dautzenberg, H. - Reschel, T. - Zintchenko, A. - Ulbrich, K.
Polykationtové roubované kopolymery jako nosiče pro transport oligonukleotidů.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 86.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050101; GA MŠk(CZ) ME 362

090861 - UMCH-V 20023029 RIV NL eng J
Koňák, Č. - Ganchev, B. - Teodorescu, M. - Matyjaszewski, K. - Kopečková, P. - Kopeček, J.
Poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide-block-n-butyl acrylate] micelles in water/DMF mixed solvents.
Polymer, 43 [13] 3735-3741 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050201; GA ČR(CZ) GA203/00/1317
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

090660 - UMCH-V 20020248 CN eng A
Koňák, Č. - Helmstedt, M.
Comicellization of block copolymers in selective solvents.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 515.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050201; GA ČR(CZ) GA203/00/1317

095898 - UMCH-V 20023363 RIV US eng J
Koňák, Č. - Reschel, T. - Oupický, D. - Ulbrich, K.
Thermally controlled association in aqueous solutions of poly(L-lysine) grafted with poly(N-isopropylacrylamide).
Langmuir, 18 [21] 8217-8222 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050201; GA AV ČR(CZ) IAA1050101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

090922 - UMCH-V 20023091 RIV US eng J
Kosmala, B. - Schauer, J.
Ion-exchange membranes prepared by blending sulfonated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) with polybenzimidazole.
Journal of Applied Polymer Science, 85 [5] 1118-1127 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0575
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

090739 - UMCH-V 20020329 FR eng A
Kotek, J. - Colbeaux, A. - Fenouillot, F. - Wautier, H. - Duchet, J. - Gérard, J. F.
Reactive blending of polyolefins (PP/PE): Effect of a coupling agent on the mechanical behaviour and the interfacial adhesion.
In: Polymer Blends. - Lyon, Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires, INSA Lyon 2002. - S. C11.
[European Symposium on Polymer Blends /7./. Lyon (FR), 02.05.27-02.05.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090841 - UMCH-V 20023009 RIV NL eng J
Kotek, J. - Glogar, P. - Černý, M.
Influence of reinforcement compaction on interlaminar shear strength and dynamic moduli of a laminated carbon-carbon composite.
Journal of Materials Science Letters, 21 [3] 231-234 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.487(91) 0.511(92) 0.485(93) 0.444(94) 0.430(95) 0.420(96) 0.467(97) 0.349(98) 0.474(99) 0.496(00) 0.489(01) 0,504(02) 0.470(03) ]

095881 - UMCH-V 20023198 RIV DE eng C
Kotek, J. - Kelnar, I. - Baldrian, J. - Raab, M.
Filled .beta. polypropylene: the effect of filler type on morphology and mechanical properties.
In: Vorträge. - Halle, Martin-Luther-Universität Hallle-Wittenberg 2002. - S. 96-99.
[Internationale Fachtagung: Polymerwerkstoffe 2002. Halle (DE), 02.09.25-02.09.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/02/P027; GA ČR(CZ) GA106/01/0601; GA ČR(CZ) GA106/02/1249
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090928 - UMCH-V 20020097 RIV US eng J
Kotek, J. - Raab, M. - Baldrian, J. - Grellmann, W.
The effect of specific beta-nucleation on morphology and mechanical behavior of isotactic polypropylene.
Journal of Applied Polymer Science, 85 [6] 1174-1184 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/P011; GA ČR(CZ) GA106/98/0718; GA AV ČR (CZ) IAA4050904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

089029 - MBU-M 20020087 RIV AU eng C
Kovář, L. - Kovář, M. - Šťastný, M. - Strohalm, J. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Expression of genes involved in apoptosis signaling in cancer cells exposed to HPMA copolymers-bound doxorubicin.
In: International Cell Death Society Symposium ,, The Mechanisms of Cell Death" /4./. - Queensland, - 2002. - S. 32-33.
[International Cell Death Society Symposium ,,The Mechanisms of Cell Death" /4./. Queensland (AU), 02.05.31-02.06.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IAA4050201; GA AV ČR (CZ) IBS5020101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

095211 - MBU-M 20020259 RIV US eng C
Kovář, L. - Ulbrich, K. - Kovář, M. - Strohalm, J. - Šťastný, M. - Etrych, T. - Říhová, B.
The effect of HPMA copolymer-bound doxorubicin conjugates on the expression of genes involved on apoptosis signaling.
In: International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. - Maryland, - 2002. - S. 81-82.
[International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. Maryland (US), 02.09.22-02.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IAA4050201; GA AV ČR (CZ) IBS5020101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

089104 - MBU-M 20020164 RIV KR eng C
Kovář, M. - Kovář, L. - Strohalm, J. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
HPMA copolymers containing doxorubicin bound by enzymatically or hydrolytically cleavable bound: comparison of biological properties in vitro.
In: Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. - Seoul, - 2002. - S. 392-393.
[Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. Seoul (KR), 02.07.20-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IAA4050201; GA AV ČR (CZ) IBS5020101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

088949 - MBU-M 20020001 RIV GB eng C
Kovář, M. - Strohalm, J. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Hpma copolymer-bound doxorubicin conjugates containing either non-specific igg or monoclonal antibody for targeting:comparison of anti-tumor activity on bcl1 leukemia and on 38c13 lymphoma.
In: International Symposium on Polymer Therapeutics /5./. - Cardiff, Cardiff University 2002. - S. 64.
[International Symposium on Polymer Therapeutics /5./. Cardiff (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD)]

088987 - MBU-M 20020043 RIV US eng J
Kovář, M. - Strohalm, J. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Star Structure of Antibody-Targeted HPMA Copolymer-Bound Doxorubicin: A Novel Type of Polymeric Conjugate for Targeted Drug Delivery with Potent Antitumor Effect.
Bioconjugate Chemistry, 13, [-] 206-215 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR(CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor: 3.315(99) 2.550(00) 3.044(01) 2,930(02) 3.547(03) ]

088982 - MBU-M 20020034 RIV US eng J
Kovář, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
In Vitro and In Vivo Effect of HPMA Copolymer-bound Doxorubicin Targeted to Transferrin Receptor of B-cell Lymphoma 38C13.
Journal of Drug Targeting, 10 [1] 23-30 (2002).
[Impact factor: 0.000(95) 1.700(96) 1.450(97) 1.911(98) 1.096(99) 1.582(00) 2.186(01) 2,045(02) 1.773(03) ]

090666 - UMCH-V 20020255 CN eng A
Kovářová, J. - Podešva, J.
Stability improvement of liquid polybutadienes.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 1030.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090694 - UMCH-V 20020283 ES eng A
Kovářová, J. - Podešva, J.
Thermoanalytical evaluation of the oxidative stability of liquid polybutadienes.
In: Abstract Book. - Barcelona, Institut Químic de Sarria, Universitat Ramon Llull 2002. - S. 74.
[European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry /8./. Barcelona (ES), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007

090704 - UMCH-V 20023293 RIV CZ cze C
Kovářová, J. - Špaček, V. - Řeháková, H.
Vliv podmínek uložení na stárnutí plastu.
In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. - Brno, Technické muzeum v Brně 2002. - S. 66-69.
[Konzervátorský a restaurátorský seminář. Pardubice (CZ), 02.09.17-02.09.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095888 - UMCH-V 20023353 RIV GB eng J
Krakovský, I. - Pleštil, J. - Baldrian, J. - Wübbenhorst, M.
Structure of inhomogeneous polymer networks prepared from telechelic polybutadiene.
Polymer, 43 [18] 4989-4996 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

090622 - UMCH-V 20020210 RU eng A
Krakovský, I. - Trchová, M. - Demchenko, Y. - Lokaj, J. - Pleštil, J.
Structure and properties of block copolymers and their hydrogen bonded complexes.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-109.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090744 - UMCH-V 20023334 RIV CZ cze C
Kratochvíl, J. - Sikora, A.
Kinetika neizotermní krystalizace polymerů.
In: Sborník příspěvků. - (Ed. Taraba, B.). - Ostrava, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta 2002. - S. 29-32.
[Kalorimetrický seminář. Seč u Chrudimi (CZ), 02.05.27-02.05.31 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

093423 - UT-L 20020213 RIV CZ eng C
Krofta, J. - Převorovský, Z. - Blaháček, M. - Raab, M.
Acoustic emission during structure changesin semi-crystaline polymers.
In: Ewgae 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, CNDT 2002. - S. 1-8.
[EWGAE 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

095897 - UMCH-V 20023362 RIV GB eng J
Kroulík, J. - Čejka, J. - Böhm, S. - Šebek, P. - Nešpůrek, S. - Koshets, I. - Sedmera, P. - Halada, P. - Havlíček, V. - Kratochvíl, B. - Kuthan, J.
Substituted 2,4,4,6-tetraphenyl-4H-selenopyrans: preparation, photocolouration and 4H-selenopyran ring geometry; an X-ray and DFT calculation study.
Journal of the Chemical Society - Perkin Transactions, 2 [11] 1909-1916 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.770(00) 1.837(01) 1,911(02) 1.863(03) ]

095979 - UMCH-V 20023445 RIV CZ cze P
Kruliš, Z. - Horák, Z. - Fortelný, I. - Michálková, D.
Kompatibilizátor směsí polyolefinů s polystyrenem. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 12 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090989 - UMCH-V 20023158 RIV US eng J
Kříž, J. - Dautzenberg, H. - Dybal, J. - Kurková, D.
Competitive/cooperative electrostatic interactions in macromolecular complexes: Multinuclear NMR study of PDADMAC-PMANa complexes in the presence of Al.sup.3+./sup. ions.
Langmuir, 18 [24] 9594-9599 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050206
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

090623 - UMCH-V 20020211 CZ eng A
Kříž, J. - Dybal, J. - Kurková, D.
Cooperative molecular dynamics of a polyelectrolyte studied by .sup.1./sup.H and .sup.35./sup.CL SQC and DQC NMR.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. S4.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090837 - UMCH-V 20023005 RIV US eng J
Kříž, J. - Dybal, J. - Kurková, D.
Energy vs. entropy in cooperative electrostatic interactions: comparative study of binding of sodium poly(styrenesulfonate), dodecylbenzenesulfonate and methylbenzenesulfonate to polycations.
Journal of Physics and Chemistry. B, 106 [9] 2175-2185 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050206; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 3.265(99) 3.386(00) 3.379(01) ]

090949 - UMCH-V 20023118 RIV US eng J
Kříž, J. - Dybal, J. - Kurková, D.
Cooperative counterion - polyion interactions in polyelectrolyte chain dynamics: NMR and quantum-chemical study of locally collapsed state in dilute poly(N-diallyldimethylammonium chloride) in NaCl/D.sub.2./sub.O solutions.
Journal of Physical Chemistry. A, 106 [34] 7971-7981 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050206; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 2.695(99) 2.754(00) 2.630(01) 2,765(02) 2.792(03) ]

090721 - UMCH-V 20023311 CZ cze A
Kubies, D. - Machová, L. - Brynda, E. - Lukáš, J. - Hromádková, J. - Rypáček, F.
Funkcionalizace povrchu polylaktidu adsorpcí podle Langmuira-Blodgettové filmů amfifilních blokových kopolymerů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P21.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/02/0579; GA MŠk(CZ) LN00A065

095925 - UMCH-V 20023391 CZ cze A
Kubies, D. - Machová, L. - Brynda, E. - Lukáš, J. - Rypáček, F.
Funkcionalizace povrchu polylaktidu absorpcí Langmuir-Blodgett filmů amfifilních blokových kopolymerů.
Chemické Listy, 96 [4] 224 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090672 - UMCH-V 20020261 HU eng A
Kubies, D. - Puffr, R. - Baldrian, J. - Ščudla, J. - Jérome, R. - Rypáček, F.
Polymer-layered silicate nanocomposites of biodegradable polyesters.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. G06.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]

090722 - UMCH-V 20023312 CZ cze A
Kubies, D. - Puffr, R. - Baldrian, J. - Ščudla, J. - Hromádková, J. - Machová, L. - Rypáček, F.
Nanokompozity vrstevnatých silikátů a biodegradovatelných polyesterů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P22.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/02/0759

095869 - UMCH-V 20023186 CZ cze A
Kubies, D. - Puffr, R. - Baldrian, J. - Ščudla, J. - Hromádková, J. - Machová, L. - Rypáček, F.
Nanopompozity vrstevnatých silikátů a biodegradovatelných polyesterů.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 89.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/02/0759
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090980 - UMCH-V 20023149 RIV CZ cze B
Kůdela, V.
Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový slovník. (Ed. Palatý, Z.). - Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 2002. - 31 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090695 - UMCH-V 20023284 CZ eng A
Kůdela, V. - Richau, K. - Schauer, J. - Mohr, R.
Transport numbers of hydroxonium ions in cation-exchange membranes for fuel cells.
In: Summaries. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství 2002. - S. 41.
[International Congress of Chemical and Process Engineering "Chisa" /15./. Praha (CZ), 02.08.25-02.08.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090981 - UMCH-V 20023150 RIV CZ cze K
Kůdela, V. - Richau, K. - Schauer, J.
Charakterizace iontově aktivních membrán.
In: Sborník přednášek. - Stráž pod Ralskem, Membránová sekce České společnosti chemického inženýrství, MEGA. a.s. 2002. - S. 1-4.
[Seminář Elektromembránové procesy. Stráž pod Ralskem (CZ), 02.11.11-02.11.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090624 - UMCH-V 20020212 CZ eng A
Kurková, D. - Kříž, J. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Rodriguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
NMR spectroscopy of poly(GVGVP) and poly(AVGVP).
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. PA52.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320

090714 - UMCH-V 20023303 CZ cze A
Kurková, D. - Kříž, J. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Rodríguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
NMR spektroskopie polypentapeptidů elastinového typu.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS23.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095918 - UMCH-V 20023384 CZ eng A
Kurková, D. - Kříž, J. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Rodríguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Inverse temperature transition in poly(Gly-Val-Gly-Val-Pro) and poly(Ala-Val-Gly-Val-Pro) studied by NMR spectroscopy.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 17.
[NMR Spectroscopic Conference /17./. Valtice (CZ), 02.04.08-02.04.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320; GA AV ČR(CZ) IAA4050208

095940 - UMCH-V 20023406 GB eng A
Kurková, D. - Kříž, J. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Rodríguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Inverse temperature transition and hydrophobic hydratation in elastin-like poly(pentapeptides) studied by NMR spectroscopy.
In: Abstracts. - Leicester, Department of Biological Sciences, De Montfort University, Leicester 2002. - S. -.
[International Conference on Biomedical Spectroscopy: From Molecules to Men /1./. Cardiff (GB), 02.07.07-02.07.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320; GA AV ČR(CZ) IAA4050208

090885 - UMCH-V 20023053 CZ cze A
Kužel, S. - Hrubý, M. - Cígler, P. - Phu, N. V. - Tlustoš, P. - Pavlíková, D.
Změny v metabolismu esenciálních prvků vyvolané titanem.
Chemické listy, 96, [-] 429 (2002).
[Meeting of Chemical Societies /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/02/1378
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

102275 - UMCH-V 20033160 RIV NL eng J
Kvíčala, J. - Czernek, J. - Böhm, S. - Paleta, O.
Calculations of 19F NMR shieldings in polyfluoro-1-lithioethenes. Role of geometry, solvation and comparison with experimental shifts.
Journal of Fluorine Chemistry, 116 [2] 121-127 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1630
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.680(91) 0.780(92) 0.818(93) 0.737(94) 0.769(95) 0.689(96) 0.714(97) 0.545(98) 0.701(99) 0.851(00) 1.063(01) 1,191(02) 1.193(03) ]

090957 - UMCH-V 20023126 RIV NL eng J
Kvíčala, J. - Hrabal, R. - Czernek, J. - Bartošová, I. - Paleta, O. - Pelter, A.
Low-temperature 19F NMR spectroscopy of 1-fluoro-1-lithioethenes. Stability, shifts and unexpected coupling constants.
Journal of Fluorine Chemistry, 113 [2] 211-218 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1630
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.680(91) 0.780(92) 0.818(93) 0.737(94) 0.769(95) 0.689(96) 0.714(97) 0.545(98) 0.701(99) 0.851(00) 1.063(01) 1,191(02) 1.193(03) ]

090993 - UMCH-V 20020162 PL eng A
Lapčík, L. - Barros Rimmons, A. M. - Drnovská, H. - Lehocký, M. - Trindade, T.
Biopolymer attachment to synthetic polymer surfaces.
In: Book of Abstracts. - Cracow, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 118.
[International Symposium on Electrokinetic Phenomena. Cracow (PL), 02.08.18-02.08.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090733 - UMCH-V 20023323 CZ cze A
Lapčíková, M. - Machová, L. - Dvořánková, B. - Zablocki, J. - Rypáček, F.
Řízené uvolňování léčiv z tenkých polylaktidových filmů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P29.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095931 - UMCH-V 20023397 TR eng A
Lapčíková, M. - Machová, L. - Dvořánková, B. - Zablocki, J. - Rypáček, F.
Controlled release of drugs from polylactide-film coatings.
In: Abstract Book. - Antalya, Ankara University, Tissue Engineering and Biomaterials Laboratory 2002. - S. P-66.
[International Symposium on Biomedical Science and Technology BIOMED /9./. Antalya (TR), 02.09.19-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

106748 - UMCH-V 20033352 RIV US eng J
Lo Celso, F. - Triolo, A. - Triolo, F. - Donato, D. I. - Steinhart, M. - Kriechbaum, M. - Amenitsch, H. - Triolo, R.
SAXS investigation on aggregation phenomena in supercritical CO2.
European Physical Journal. E, 8 [3] 311-314 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.609(01) 2,188(02) 2.445(03) ]

090699 - UMCH-V 20023288 CZ eng A
Lo Celso, F. - Triolo, A. - Triolo, F. - Thiyagarajan, P. - Amenitsch, H. - Steinhart, M. - Kriechbaum, M. - Triolo, R.
Combined SANS SAXS study of block copolymers micellisation in supercritical carbon dioxide.
In: Conference Book. - Venice, Venice International University 2002. - S. 58.
[International Conference on Small-Angle Scattering /12./. Venice ( IT), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

095955 - UMCH-V 20023421 CZ eng A
Lokaj, J.
Quasiliving nitroxide-mediated radical copolymerization.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 19.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/0653

090893 - UMCH-V 20020061 RIV CZ eng J
Lokaj, J. - Brožová, L. - Holler, P. - Pientka, Z.
Synthesis and gas permeability of block copolymers composed of poly(styrene-co-acrylonitrile) and polystyrene blocks.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 [2] 267-278 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0572
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

090658 - UMCH-V 20020246 CN eng A
Lokaj, J. - Holler, P. - Kovářová, J.
Nitroxide-terminated copolymers containing styrene and diethyl fumarate units.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 54.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/0653

090863 - UMCH-V 20023031 RIV US eng J
Lokaj, J. - Holler, P. - Kovářová, J.
Nitroxide-terminated poly(styrene-co-diethyl fumarates) and derived block copolymers.
Journal of Applied Polymer Science, 84 [13] 2432-2439 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0572
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

095971 - UMCH-V 20023437 RIV CZ eng U
Lukáš, J.
Korean-Czech Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. 5 s.
[ Prague (CZ), 02.12.09-02.12.13 (K-WRD 24/10)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095972 - UMCH-V 20023438 RIV CZ eng G
Lukáš, J.
Proceedings. (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR 2002. - 83 s.
[Korean-Czech Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Prague (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090664 - UMCH-V 20020253 CN eng A
Lukáš, J. - Palečková, V. - Mokrý, J. - Karbanová, J.
Hydrogels for encapsulation of allo- and xenogenic cells.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 880.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/00/0338

095879 - UMCH-V 20023196 RIV DE eng J
Lukáš, J. - Schwarz, H. H. - Richau, K.
Polyelectrolyte complex membranes - surface and permeability properties.
Macromolecular Symposia, 188, [-] 155-165 (2002).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

095949 - UMCH-V 20023415 CZ eng A
Lukáš, J. - Schwarz, H. H. - Richau, K.
Surface characterization of polyelectrolyte complex membranes aimed at predicting of their pervaporation.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 9.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090719 - UMCH-V 20023309 CZ cze A
Machová, L. - Malinova, V. - Nováková, K. - Lázníček, M. - Koňák, Č. - Rypáček, F.
Micely biodegradabilních blokových kopolymerů: syntéza, charakterizace a radioaktivní značení pro studie biodistribuce.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P08.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202

095932 - UMCH-V 20023398 TR eng A
Machová, L. - Malinova, V. - Nováková, K. - Lázníček, M. - Koňák, Č. - Rypáček, F.
Biodegradable block-copolymer micelles:Synthesis, characterization and radiolabelling for biodistribution studies.
In: Abstract Book. - Antalya, Ankara University, Tissue Engineering and Biomaterials Laboratory 2002. - S. P-36.
[International Symposium on Biomedical Science and Technology BIOMED /9./. Antalya (TR), 02.09.19-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202

090941 - UMCH-V 20023110 RIV US eng J
Marek, A. - Labský, J. - Koňák, Č. - Pilař, J. - Schlick, S.
Translational diffusion of paramagnetic tracers in HEMA gels and in concentrated solutions of polyHEMA by 1D electron spin resonance imaging.
Macromolecules, 35 [14] 5517-5528 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090628 - UMCH-V 20020216 CZ eng A
Marek, R. - Brus, J. - Toušek, J. - Kovács, L. - Hocková, D.
N-15 NMR study of N7- and N9-substituted purine derivatives.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. PB129.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090977 - UMCH-V 20023146 RIV US eng J
Marek, R. - Brus, J. - Toušek, J. - Kovács, L. - Hocková, D.
N7- and N9-substituted purine derivatives: a N-15 NMR study.
Magnetic Resonance in Chemistry, 40 [5] 353-360 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P026; GA MŠk(CZ) LN00A016
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.966(91) 1.000(92) 1.035(93) 0.924(94) 1.192(95) 1.009(96) 0.953(97) 0.970(98) 1.168(99) 1.006(00) 0.895(01) 0,994(02) 1.265(03) ]

095916 - UMCH-V 20023382 CZ eng A
Marek, R. - Lukášková, M. - Toušek, J. - Brus, J. - Trávníček, Z.
Protonation and tautomerism of 6-benzylaminopurine derivatives.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 27.
[NMR Spectroscopic Conference /17./. Valtice (CZ), 02.04.08-02.04.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0152

095886 - UMCH-V 20023351 RIV BE eng J
Masař, B. - Janata, M. - Vlček, P. - Toman, L. - Kurková, D.
Atom transfer radical polymerization grafting of highly functionalized polystyrene and poly(4-methylstyrene) macroinitiators with tert-butyl acrylate.
Journal of Applied Polymer Science, 86 [12] 2930-2936 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009; GA MŠk(CZ) OC P1.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

095887 - UMCH-V 20023352 RIV DE eng J
Masař, B. - Janata, M. - Vlček, P. - Polická, P. - Toman, L.
Tailoring of polymers by combination of ionic and radical controlled polymerizations.
Macromolecular Symposia, 183, [-] 139-144 (2002).
[Yugoslavian Symposium on Chemistry and Technology of Macromolecules /13./. Zlatibor (YU), 01.06.27-01.06.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009; GA MŠk(CZ) OC P1.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090961 - UMCH-V 20023130 RIV CZ eng J
Matějíček, P. - Uhlík, F. - Limpouchová, Z. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Webber, S. E.
Hydrophobically modified amphiphilic block copolymer micelles in non-aqueous polar solvents. Fluorometric, light scattering and computer-based Monte Carlo study.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 [5] 531-556 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0536; GA UK(XC) 215/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

095894 - UMCH-V 20023359 RIV US eng J
Matějíček, P. - Uhlík, F. - Limpouchová, Z. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Webber, S. E.
Experimental study of hydrophobically modified amphiphilic block-copolymer micelles using light scattering and nonradiative excitation energy transfer.
Macromolecules, 35 [25] 9487-9496 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090995 - UMCH-V 20023164 RIV US eng M
Matějka, L.
Structure characterization of organic-inorganic nanocomposites formed by the sol-gel polycondensation.
In: Organic/Inorganic Hybrid Materials. - (Ed. Sanchez, C.; Laine, R. M.; Yang, S.; Brinker, C. J.). - Warrendale, PA, Materials Research Society 2002. - S. 57-63.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

091000 - UMCH-V 20023169 US eng A
Matějka, L.
Structure characterization of organic-inorganic nanocomposites formed by the sol-gel polymerization.
In: Abstracts. - San Francisco, Material Research Society 2002. - S. 287.
[Spring Meeting of Material Research Society, Symposium Hybrid Organic-Inorganic Materials. San Francisco (US), 02.04.01-02.04.05 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050008

090675 - UMCH-V 20020264 CZ eng A
Meissner, B.
Can the existing rubber elasticity theories give a satisfactory description of the stress-strain behavior of rubber-like networks in different deformation modes up to high strains?
In: Book of Abstracts. - Praha, Rubber Divisions of the Czech and Slovak Societies of Industrial Chemistry 2002. - S. 60.
[International Rubber Conference. Praha (CZ), 02.06.01-02.06.04 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090677 - UMCH-V 20020266 RIV AT eng C
Meissner, B.
Experimental testing and applications of a proposed Langevin-elasticity-theory-based constitutive equation.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Dorfmann, L., Drozdov, A. D., Ogden, R. W.). - Vienna, European Mechanics Society 2002. - S. 2.
[Euromech Colloquium Constitutive Equations for Polymer Microcomposites: On the Border of Mechanics and Chemistry /438./. Vienna (AT), 02.07.15-02.07.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050008

090865 - UMCH-V 20023033 RIV NL eng J
Meissner, B. - Matějka, L.
Comparison of recent rubber-elasticity theories with biaxial stress-strain data: The slip-link theory of Edwards and Vilgis.
Polymer, 43 [13] 3803-3809 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1311
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

090873 - UMCH-V 20023041 RIV CZ eng J
Meissner, B. - Špírková, M.
Potential of recent rubber-elasticity theories for describing the tensile stress-strain dependences of two-phase polymer networks.
Macromolecular Symposia, 181, [-] 289-301 (2002).
[Austrian Polymer Meeting /5./. Leoben (AT), 01.09.12-01.09.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1311
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090655 - UMCH-V 20020243 CZ eng A
Menšík, M. - Nešpůrek, S.
Vibration-induced energy relaxation in two-level system.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, UMCH AV ČR 2002. - S. P87.
[Discussion Conference "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids" /21./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

090847 - UMCH-V 20023015 RIV NL eng M
Menšík, M. - Nešpůrek, S.
Energy dissipation of localized exciton-vibrational system.
In: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. - (Ed. Graja, A.; Bulka, B. R.; Kajzar, F.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 301-306.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB1050903; GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090853 - UMCH-V 20023021 RIV CZ eng J
Menšík, M. - Nešpůrek, S.
Time evolution of vibration-induced excited state decay.
Czechoslovak Journal of Physics, 52 [8] 945-962 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB1050903; GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

095970 - UMCH-V 20023436 RIV US eng C
Menšík, M. - Nešpůrek, S.
Role of electronic-vibrational interaction in the short-time coherent and long-time dissipative dynamics of energy relaxation.
In: Quantum Limits to the Second Law. - (Ed. Sheehan, D. P.). - New York, American Institute of Physics 2002. - S. 110-115.
[International Conference on Quantum Limits to the Second Law /1./. San Diego (US), 02.07.28-02.07.31 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095924 - UMCH-V 20023390 CZ cze A
Mészárosová, K. - Tishchenko, G. - Bleha, M.
Příprava nových chelatujících nosičů pro separaci specifického imunoglobulinu IgG1 z myší ascitické tekutiny afinitní chromatografií na imobilizovaných kationtech kovů.
Chemické Listy, 96 [4] 228-229 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

095950 - UMCH-V 20023416 CZ eng A
Mészárosová, K. - Tishchenko, G. - Bleha, M.
Methacrylic polymers for purification of proteins by IMAC.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 10.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050910

090639 - UMCH-V 20020227 CZ eng A
Meszároš, O. - Schmidt, P. - Pospíšil, J. - Nešpůrek, S. - Kelnar, I.
Atmospheric aging of poly[methyl(phenyl)silanediyl] (PMPSi) monitored by FTIR spectroscopy.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P28.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

090723 - UMCH-V 20023313 CZ cze A
Meszároš, O. - Schmidt, P. - Pospíšil, J. - Nešpůrek, S.
Fotodegradace poly[fenyl(methyl)silandiylu] a vliv fotostabilizátorů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P23.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0518

095860 - UMCH-V 20023176 CZ eng A
Michálek, J.
Contemporary contact lenses, parameters and target group of users.
In: Program and Abstracts. - Prague, Ústav experimentální medicíny 2002. - S. 19.
[International Symposium on Cornea and Contact Lenses. Prague (CZ), 02.12.07-02.12.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1296; GA MŠk(CZ) LN00A065

090629 - UMCH-V 20020217 IT eng A
Michálek, J. - Vacík, J. - Přádný, M.
Copolymers of various methacrylates as biomaterials in ophthalmology, urology and treatment of large skin defects.
In: Conference Programme. - Gargnano, European Polymer Federation 2002. - S. P18.
[Europolymer Conference: Polymeric Gels: Interesting Synthetic and Natural Soft Materials. Gargnano (IT), 02.06.02-02.06.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

095871 - UMCH-V 20023188 CZ cze A
Michl, M. - Vlčková, B. - Šloufová-Srnová, I. - Mojzeš, P.
SERRS spektra nedenaturovaných molekul trans-betakarotenu a tetrafenylporfyrinu včleněných do filmu tvořených stříbrnými nanočásticemi modifikovanými kyselinou.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 99.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

095944 - UMCH-V 20023410 RIV PT eng C
Mikešová, J. - Nevoralová, M. - Hašová, V. - Horák, Z.
Gamma irradiation effects on melt rheology of ultra-high molecular weight polyethylene.
In: Conference Proceedings. - Guimaraes, Polymer Processing Society 2002. - S. 1-5.
[Polymer Processing Society Annual Meeting /18./. Guimaraes (PT), 02.06.16-02.06.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090917 - UMCH-V 20023085 RIV NL eng J
Mohr, R. - Kůdela, V. - Schauer, J. - Richau, K.
Comparison of different cells for resistance determination of freely standing polymer membranes developed for direct methanol fuel cell (DMFC) applications.
Desalination, 147 [1-3] 191-196 (2002).
[International Congress on Membranes and Membrane Processes. Toulouse (FR), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 366; GA-(DE) WTZ CZE 028/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.294(91) 0.298(92) 0.253(93) 0.318(94) 0.182(95) 0.155(96) 0.278(97) 0.285(98) 0.434(99) 0.518(00) 0.658(01) 0,517(02) 0.694(03) ]

090757 - UMCH-V 20023347 FR eng A
Nedbal, J. - Valentová, H. - Hanyková, L. - Ilavský, M. - Pissis, P.
Relaxation and water sorption behaviour of epoxy resins.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P22.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090896 - UMCH-V 20020064 RIV NL eng J
Nešpůrek, S.
From one-dimensional organosilicon structures to polymeric semiconductors: optical and electrical properties.
Journal of Non-Crystalline Solid, 299 [4] 1033-1041 (2002).
[International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors - Science and Technology /19./. Nice (FR), 01.08.27-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

090932 - UMCH-V 20020101 RIV CZ eng U
Nešpůrek, S.
Discussion Conference: Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids /21./. 172 s.
[ Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (K-WRD 126/97)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090936 - UMCH-V 20023105 RIV NL eng J
Nešpůrek, S. - Kadashchuk, A. - Skryshevski, Y. - Fujii, A. - Yoshino, K.
Origin of broad visible luminescence in poly[methyl(phenyl)silylene] thin films.
Journal of Luminescence, 99 [2] 131-140 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) ME 270
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

090838 - UMCH-V 20023006 RIV PL eng J
Nešpůrek, S. - Mačkus, P. K.
Photoconductivity and photodielectric properties of diethyl 2,5-dianilinoterephthalate films.
Polish Journal of Chemistry, 76 [2-3] 443-456 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.492(96) 0.468(97) 0.595(99) 0.575(00) 0.533(01) 0,528(02) 0.515(03) ]

102142 - UMCH-V 20033025 RIV CZ eng C
Nešpůrek, S. - Sworakowski, J.
Molecular current switch.
In: Conference Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2002. - S. 89-96.
[Seminar on Physics and Chemistry of Molecular Systems /7./. Brno ( CZ), 01.12.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090990 - UMCH-V 20023159 RIV CZ eng C
Nešpůrek, S. - Šikula, J.
Electrical noise in thin films of metal-free phthaloxyanine.
In: Proceedings. - (Ed. Šikula, J.; Koktavý, P.). - Brno, Czech Noise Research Laboratory, Brno University of Technology and Czech Society for Non-destructive Testing 2002. - S. 66-70.
[International Workshop: Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronic Components. Brno (CZ), 01.09.12-01.09.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095875 - UMCH-V 20023192 JP eng A
Nešpůrek, S. - Toman, P.
Polymeric light-driven molecular current switch.
In: Preprints. - Kyoto, Science Council of Japan, The Society of Polymer Science 2002. - S. 231.
[IUPAC Polymer Conference on the Mission and Challenges of Polymer Science and Technology.. Kyoto (JP), 02.12.02-02.12.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA(PL) 3T091714419

090690 - UMCH-V 20020279 FR eng A
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Single molecule current switch - state of art.
In: Organic Nanophotonics. - Saclay, NATO Scientific Affairs Division 2002. - S. 58.
[NATO Advanced Research Workshop. Aix-en-Provence (FR), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) OC D14.30

090844 - UMCH-V 20023012 RIV KR eng C
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Light-driven molecular current switch.
In: Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. - Seoul, Yonsei University 2002. - S. 279-291.
[Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. Seoul (KR), 02.05.08-02.05.10 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090846 - UMCH-V 20023014 RIV NL eng M
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Photochromic molecules as control units in molecular switches.
In: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. - (Ed. Graja, A.; Bulka, B. R.; Kajzar, F.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 37-47.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA203/99/P009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090979 - UMCH-V 20023148 RIV NL eng J
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Light-driven molecular current switch.
Current Applied Physics, 2 [4] 299-304 (2002).
[Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. Seoul (KR), 02.05.08-02.05.10 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA-(PL) 4T09A 13222
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095872 - UMCH-V 20023189 RIV JP eng C
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J.
Charge carrier transport on molecular wire controlled by dipolar species: towards light-driven molecular switch.
In: Abstracts. - Tokyo, Tokyo Institute of Technology 2002. - S. 229-230.
[International Conference on Nano-Molecular Electronics /5./. Kobe ( JP), 02.12.10-02.12.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA(PL) 4T09A13222
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090710 - UMCH-V 20023299 CZ cze A
Netopilík, M.
Charakterizace polymerů s úzkou distribucí molekulové hmotnosti pomocí SEC s dvojí detekcí.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS13.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090726 - UMCH-V 20023316 CZ cze A
Netopilík, M.
Zetové detekce při určení mezidetektorového objemu v SEC s dvojí detekcí.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P14.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095892 - UMCH-V 20023357 RIV NL eng J
Netopilík, M.
Relations between the separation coefficient, longitudinal displacement and peak broadening in size-exclusion chromatography of macromolecules.
Journal of Chromatography. A, 978 [1-2] 109-117 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

095956 - UMCH-V 20023422 CZ eng A
Netopilík, M. - Horský, J.
Characterization of polymers by modern methods: MALDI-TOF mass spectrometry vs. SEC chromatography with multiple detection.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 20.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090670 - UMCH-V 20020259 HU eng A
Nevoralová, M. - Horák, Z. - Baldrian, J. - Sikora, A. - Pospíšil, J. - Chodák, I.
Radiation induced structural changes of UHMWPE used in total joint replacement.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. G22.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050009; GA AV ČR(CZ) IAA4050007

090671 - UMCH-V 20020260 HU eng A
Nevoralová, M. - Mikešová, J. - Baldrian, J. - Horák, Z.
Irradiation-induced changes of structural and rheological characteristics of ultra high molecular weight polyethylene.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. PosterA09.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050009

095913 - UMCH-V 20023379 RIV GB eng J
Nováková, K. - Lázníček, M. - Rypáček, F. - Machová, L.
125l-Labeled PEO/PLA block copolymer: biodistribution studies in rats.
Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 17 [4] 285-296 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.720(93) 0.587(94) 0.870(95) 1.091(96) 0.800(97) 0.651(98) 0.378(99) 0.426(00) 0.571(01) 0,525(02) 0.322(03) ]

090963 - UMCH-V 20023132 RIV SK eng J
Olčák, D. - Mucha, L. - Onufer, J. - Raab, M. - Spěváček, J.
Broad line .sup.1./sup.H NMR study of polymer blend composed of isotactic polypropylene and ethylene-propylene-diene terpolymer.
Acta Electrotechnica et Informatica, 2 [3] 31-35 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/1249; GA SK(SK) 1/7402/20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090643 - UMCH-V 20020231 CZ eng A
Omastová, M. - Trchová, M. - Prokeš, J. - Kovářová, J.
Influence of surfactants on properties of chemically prepared polypyrrole.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P53.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

090713 - UMCH-V 20023302 CZ sla A
Omastová, M. - Trchová, M. - Prokeš, J. - Kovářová, J. - Stejskal, J.
Vplyv surfaktantov na vlastnosti vodivých polymérov.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS21.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090892 - UMCH-V 20020060 RIV US eng J
Oupický, D. - Ogris, M. - Howard, K. A. - Dash, P. R. - Ulbrich, K. - Seymour, L. W.
Importance of lateral and steric stabilization of polyelectrolyte gene delivery vectors for extended systemic circulation.
Molecular Therapy, 5 [4] 463-472 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 5.640(01) 6,275(02) 6.125(03) ]

090942 - UMCH-V 20023111 RIV CH eng J
Paleta, O. - Paleček, J. - Michálek, J.
2,4,4,5,7,7,8,8,9,9,9-Undecafluoro-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxan onyl methacrylate.
Journal of Fluorine Chemistry, 114 [1] 51-53 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1296
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.680(91) 0.780(92) 0.818(93) 0.737(94) 0.769(95) 0.689(96) 0.714(97) 0.545(98) 0.701(99) 0.851(00) 1.063(01) 1,191(02) 1.193(03) ]

090637 - UMCH-V 20020225 CZ eng A
Paligová, A. - Vilčáková, J. - Sáha, P. - Křesálek, V. - Stejskal, J. - Quadrat, O.
Electromagnetic shielding of carbon fibres coated with non-conducting polyaniline in polymer matrix.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P21.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

090871 - UMCH-V 20023039 RIV PL eng C
Paligová, M. - Vilčáková, J. - Sáha, P. - Křesálek, V. - Quadrat, O. - Stejskal, J.
Electric and dielectric properties of composites of polyaniline coated short carbon fibers in epoxy resin.
In: Electromagnetic Compatibility. - Wroclaw, Wroclaw University of Technology, National Institute of Telecommunications, Association of Polish Electrical Engineers 2002. - S. 599-604.
[International Wroclav Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility. Wroclaw (PL), 02.06.25-02.06.28 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095908 - UMCH-V 20023374 DE ger A
Papadakis, C. - Rittig, F. - Almdal, K. - Mortensen, K. - Štěpánek, P.
Die Dynamik von kubisch raumzentrierten Diblockcopolymerschmelzen.
In: Abstracts. - Regensburg, German Physical Society 2002. - S. CPP 12.6.
[Annual Meeting of the German Physical Society. Regensburg (DE), 02.03.11-02.03.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090656 - UMCH-V 20020244 CZ eng A
Pavlík, M. - Pfleger, J. - Hebestreit, N. - Plieth, W.
Thin layers of TIO.sub.2./sub./Polythiophene composites using electrodeposition method.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, UMCH AV ČR 2002. - S. P88.
[Discussion Conference "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids" /21./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/1152

095903 - UMCH-V 20023369 DE eng A
Pavlík, M. - Pfleger, J. - Hebestreit, N. - Plieth, W. - Wang, G.
Thin layers of TIO2/polythiophene composites using electrodeposition method.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Leibnitz Institut für Festkörper- und Werkstofforschung Dresden 2002. - S. 42.
[Bunsen -Kolloquium Charge Transfer at Conducting Polymers: Fundamentals and Applications /81./. Dresden (DE), 02.09.21-02.09.23 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/1152

090630 - UMCH-V 20020218 PT eng A
Pavlínek, V. - Lengálová, A. - Sáha, P. - Stejskal, J. - Quadrat, O.
Electrorheology of suspensions of PANI-coated particles with different size and shape.
In: Conference Proceedings. - Minho, Department of Polymer Engineering, University of Minho 2002. - S. 141.
[Polymer Processing Society /18./. Guimaraes (PT), 02.06.16-02.06.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090969 - UMCH-V 20023138 RIV DE eng J
Pechar, M. - Kopečková, P. - Joss, L. - Kopeček, J.
Associative diblock copolymers of poly(ethylene glycol) and coiled-coil peptides.
Macromolecular Bioscience, 2 [5] 199-206 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1,792(02) 2.439(03) ]

090748 - UMCH-V 20023338 IT eng A
Pechar, M. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Antibody-targeted PEG multiblock polymers with hydrazone-attached doxorubicin in cancer therapy.
In: Abstracts. - Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Pisa 2002. - S. 20.
[International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science. Pisa (IT), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(XC) 40551109

095937 - UMCH-V 20023403 CH eng A
Petroková, H. - Dohnálek, J. - Skálová, T. - Dušková, J. - Hašek, J.
Influence of mutations of HIV-1 protease on binding of hydroxyethylenamine and ethylamine type inhibitors.
In: Abstracts. - Geneva, International Union of Crystallography 2002. - S. C290.
[Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography /19./. Geneva (CH), 02.08.12-02.08.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/00/P091

090986 - UMCH-V 20023155 RIV US eng J
Petrovic, Z. S. - Zhang, W. - Zlatanic, A. - Lava, C. C. - Ilavský, M.
Effect of OH/NCO molar ratio on properties of soy-based polyurethane networks.
Journal of Polymers and the Environment, 10 [1/2] 5-12 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.158(01) 0,196(02) 0.452(03) ]

090654 - UMCH-V 20020242 CZ eng A
Pfleger, J. - Pavlík, M. - Vohlídal, J.
Effect of aggregate formation on electronic processes in soluble oligo(diphenylvinylene)s.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, UMCH AV ČR 2002. - S. P86.
[Discussion Conference "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids" /21./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/1152

095952 - UMCH-V 20023418 CZ eng A
Pfleger, J. - Šlouf, M. - Šmejkal, P. - Vlčková, B.
Laser ablated metal nanoparticles for surface enhanced optical spectroscopy.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 13.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013

090743 - UMCH-V 20020333 LV eng A
Pfleger, J. - Šmejkal, P. - Vlčková, B.
Preparation of Ag nanoparticles by two wavelengths laser ablation and fragmentation.
In: Programme and Abstracts. - Riga, University of Latvia 2002. - S. 51.
[International Conference on Advanced Optical Materials and Devices /3./. Riga (LV), 02.08.19-02.08.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013; GA ČR(CZ) GA202/00/1152

095864 - UMCH-V 20023180 CZ cze A
Pfleger, J. - Šmejkal, P. - Vlčková, B.
Povrchově zesílené fotofyzikální procesy v molekulách na povrchu nanočástic.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 40.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013; GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090982 - UMCH-V 20023151 CZ cze A
Pientka, Z.
Permeace plynů a par polymerními membránami.
In: Sborník přednášek. - Stráž pod Ralskem, Membránová sekce České společnosti chemického inženýrství MEGA a.s. 2002. - S. 1-2.
[Seminář Elektromembránové procesy. Stráž pod Ralskem (CZ), 02.11.11-02.11.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050104

112369 - UMCH-V 20049151 RIV CZ cze C
Pientka, Z.
Permeace plynů a par polymerními membránami.
In: Sborník přednášek. - Stráž pod Ralskem, Membránová sekce České společnosti chemického inženýrství MEGA a.s. 2002. - S. 1-2.
[Seminář Elektromembránové procesy. Stráž pod Ralskem (CZ), 02.11.11-02.11.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050104

090948 - UMCH-V 20023117 RIV CZ cze J
Pientka, Z. - Bleha, M. - Lednický, F.
AFM studium polymerů.
Československý časopis pro fyziku, 1, [-] 66-68 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090698 - UMCH-V 20023287 CZ eng A
Pientka, Z. - Brožová, L. - Bleha, M.
Map of gas permeabilities in polymers.
In: Summaries. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství 2002. - S. 33.
[International Congress of Chemical and Process EngineeringChisa /15./. Praha (CZ), 02.08.25-02.08.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

102196 - UMCH-V 20033080 RIV RU eng B
Pleštil, J.
Small-angle neutron scattering investigation of polymeric systems. Dubna, Joint Institute for Nuclear Research 2002. - 18 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1317
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095962 - UMCH-V 20023428 RIV DE eng J
Pleštil, J. - Pospíšil, H. - Kuklin, A. I. - Cubitt, R.
SANS study of three-layer micellar particles.
Applied Physics A Materials Science & Processing, 74 [01] s405-s407 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA ČR(CZ) GA203/00/1317
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.753(99) 1.613(00) 1.722(01) 2,231(02) 1.220(03) ]

090701 - UMCH-V 20023290 IT eng A
Pleštil, J. - Pospíšil, H. - Sikora, A. - Krakovský, I. - Kuklin, A.
SANS and DSC study of phase behaviour of branched PEO/PPO copolymers in aqueous solutions.
In: Conference Book. - Venice, Venice International University 2002. - S. 145.
[International Conference on Small-Angle Scattering /12./. Venice ( IT), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090642 - UMCH-V 20020230 CZ eng A
Podhradská, S. - Omastová, M. - Prokeš, J. - Stejskal, J.
Electrical properties of conductive composites polyethylene / modified carbon black.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P52.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

095204 - MBU-M 20020252 RIV CZ cze C
Pokorná, J. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Rozprimová, L. - Šírová, M. - Plocová, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Aktivita doxorubicinu navázaného na polymerní nosič, obsahující současně lidský imunoglobulin u čtyř pacientek s diseminovaným karcinomem prsu.
In: Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists /19./. - Karlovy Vary, - 2002. - S. 61.
[Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (WRD)]

090619 - UMCH-V 20020207 RU eng A
Polotskaya, G. A. - Gladchenko, S. V. - Pientka, Z. - Brožová, L. - Bleha, M.
Transport of small molecules through fullerene-containing polyphenylene oxide membranes.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-169.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090900 - UMCH-V 20020068 RIV NL eng J
Porsch, B. - Andersson, M. - Wittgren, B. - Wahlund, K. G.
Molecular mass distribution analysis of ethyl(hydroxyethyl)cellulose by size-exclusion chromatography with dual light-scattering and refractometric detection.
Journal of Chromatography. A, 946 [1-2] 69-81 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

090862 - UMCH-V 20023030 RIV NL eng J
Porsch, B. - Hillang, I. - Karlsson, A. - Sundelöf, L. O.
Distribution analysis of cellulose acetate phthalate by ion-exclusion-moderated size exclusion chromatography.
Carbohydrate Polymers, 48 [4] 379-384 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.377(92) 1.378(93) 1.381(94) 0.946(95) 0.880(96) 0.956(97) 1.129(98) 0.987(99) 1.184(00) 1.203(01) 1,655(02) 1.597(03) ]

090667 - UMCH-V 20020256 HU eng A
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Nešpůrek, S. - Horák, Z. - Zweifel, H.
Influence of polymer aging conditions on stabilizer performance and durability.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. G23.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 372; GA AV ČR(CZ) IBS4050009

090669 - UMCH-V 20020258 HU eng A
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Pilař, J. - Nešpůrek, S. - Kuthan, J. - Piringer, G. O. - Zweifel, H.
Stabilizer-induced polymer discoloration.
In: Final Program. - Budapest, European Polymer Federation, Hungarian Academy of Sciences, Polymer Degradation Discussion Group of the Macromolecular Group of the Royal Society of Chemistry, UK 2002. - S. G19.
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization "MoDeSt". Budapest (HU), 02.06.30-02.07.04 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 184

090955 - UMCH-V 20023124 RIV GB eng J
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Pilař, J. - Nešpůrek, S. - Kuthan, J. - Piringer, G. O. - Zweifel, H.
Discoloration of polymers by phenolic antioxidants.
Polymer Degradation and Stability, 77 [3] 531-538 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA ČR(CZ) GA203/02/1243
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.715(91) 0.637(92) 0.976(93) 0.815(94) 0.880(95) 0.653(96) 0.811(97) 0.854(98) 0.641(99) 0.906(00) 0.905(01) 1,145(02) 1.405(03) ]

090953 - UMCH-V 20023122 RIV US eng J
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Zweifel, H. - Pilař, J. - Nešpůrek, S. - Piringer, O. G.
Antioxidants as sources of plastics discoloration: structural effects.
Polymers & Polymer Composites, 10 [1] 37-47 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) ME 372; GA MŠk(CZ) ME 184
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.441(99) 0.411(00) 0.368(01) 0,387(02) 0.463(03) ]

090903 - UMCH-V 20020071 RIV HU eng C
Pospíšil, J. - Horák, Z. - Pilař, J. - Nešpůrek, S. - Billingham, N. C. - Habicher, W. D.
Effect of testing conditions on performance and durability of stabilizers in plastics.
In: Conference Proceedings. - Shawbury, Rapra Technology Ltd 2002. - S. 291-300.
[International Plastics Additives and Modifiers Conference /8./. Budapest (HU), 02.10.22-02.10.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA ČR(CZ) GA203/02/1243; GA AV ČR (CZ) IBS4050009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090651 - UMCH-V 20020239 CZ eng A
Pospíšil, J. - Meszároš, O. - Nešpůrek, S.
Irreversible chemical transformation modes of polysilanes. An overview.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P67.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

090876 - UMCH-V 20023044 RIV GB eng M
Pospíšil, J. - Nešpůrek, S.
Additives.
In: Handbook of Plastics Recycling. - (Ed. La Mantia, F.). - Shawbury, Rapra Technology Ltd 2002. - S. 65-88.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 184; GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090877 - UMCH-V 20023045 RIV GB eng M
Pospíšil, J. - Nešpůrek, S. - Horák, Z. - La Mantia, F. P.
Upgrading of Recycled Plastics.
In: Handbook of Plastics Recycling. - (Ed. La Mantia, F.). - Shawbury, Rapra Technology Ltd 2002. - S. 221-246.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 184; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090994 - UMCH-V 20020163 RIV NL eng J
Pospíšil, J. - Nešpůrek, S. - Zweifel, H. - Kuthan, J.
Photo-bleaching of polymer discoloration caused by quinone methides.
Polymer Degradation and Stability, 78 [2] 251-255 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.715(91) 0.637(92) 0.976(93) 0.815(94) 0.880(95) 0.653(96) 0.811(97) 0.854(98) 0.641(99) 0.906(00) 0.905(01) 1,145(02) 1.405(03) ]

090711 - UMCH-V 20023300 CZ cze A
Pospíšil, J. - Pilař, J. - Nešpůrek, S.
Zabarvování polyolefinů stabilizovaných fenoly.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS17.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA ČR(CZ) GA203/02/1243

090729 - UMCH-V 20023319 CZ cze A
Pouchlý, J. - Sikora, A. - Živný, A.
Termodynamická teorie reverzibilní asociace v polymerních soustavách.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P17.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090674 - UMCH-V 20020263 GB eng A
Poučková, P. - Zadinová, M. - Hloušková, D. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Špunda, M. - Olejár, T. - Zitko, M. - Matoušek, J. - Souček, J.
Polymer conjugated bovine pancreatic ribonuclease (Rnase A) for cancer therapy.
In: Abstracts. - Bath, University of Bath 2002. - S. 133.
[International Conference on Ribonucleases /6./. Bath (CZ), 02.06.19-02.06.23 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA ČR(CZ) GA523/01/0114

090878 - UMCH-V 20023046 RIV NL eng J
Prokeš, J. - Trchová, M. - Hlavatá, D. - Stejskal, J.
Conductivity ageing in temperature-cycled polyaniline.
Polymer Degradation and Stability, 78 [2] 393-401 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA ČR(CZ) GA202/02/0698
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.715(91) 0.637(92) 0.976(93) 0.815(94) 0.880(95) 0.653(96) 0.811(97) 0.854(98) 0.641(99) 0.906(00) 0.905(01) 1,145(02) 1.405(03) ]

090728 - UMCH-V 20023318 CZ cze A
Proks, V. - Machová, L. - Popelka, Š. - Rypáček, F.
Amfifilní blokové kopolymery s bioaktivní peptidovou sekvencí.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P19.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA MŠk(CZ) LN00A065

095928 - UMCH-V 20023394 IT eng A
Proks, V. - Machová, L. - Popelka, Š. - Rypáček, F.
Biodegradable copolymers carrying cell-adhesion peptide sequences.
In: Biodegradable Polymers & Plastics. - Pisa, University of Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry 2002. - S. 137.
[World Conference on Biodegradable Polymers & Plastics /7./. Pisa ( IT), 02.06.04-02.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202

095929 - UMCH-V 20023395 TR eng A
Proks, V. - Machová, L. - Popelka, Š. - Rypáček, F.
Biodegradable copolymers carrying cell-adhesion peptide sequences.
In: Abstract Book. - Antalya, Ankara University, Tissue Engineering and Biomaterials Laboratory 2002. - S. P-35.
[International Symposium on Biomedical Science and Technology BIOMED /9./. Antalya (TR), 02.09.19-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA MŠk(CZ) LN00A065

095923 - UMCH-V 20023389 CZ cze A
Proks, V. - Machová, L. - Rypáček, F.
Syntéza amfifilních blokových kopolymerů s bioaktivní peptidovou sekvencí.
Chemické Listy, 96 [4] 233 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0576; GA MŠk(CZ) LN00A065
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090730 - UMCH-V 20023320 CZ cze A
Přádný, M. - Lesný, P. - Michálek, J. - Vacík, J.
Makroporézní hydrogely na bázi kyseliny methakrylové.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P11.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090835 - UMCH-V 20023003 RIV NL eng J
Přádný, M. - Petrovický, P. - Froňková, V. - Vacík, J. - Smetana, K.
Evaluation of biocompatibility of the copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate with 2-(methylsulfanyl)ethyl methacrylate.
Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 13 [1] 107-111 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA304/97/1072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.843(92) 0.877(93) 1.102(94) 0.796(95) 0.756(96) 0.824(97) 0.673(98) 0.810(99) 0.621(00) 1.144(01) 0,996(02) 0.930(03) ]

090732 - UMCH-V 20023322 CZ cze A
Puffr, R. - Baldrian, J. - Brožek, J. - Roda, J.
Nanokompozity polyamidu 6 s vrstevnatými silikáty.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P28.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095876 - UMCH-V 20020193 RIV NL eng J
Quintana, S. L. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Kratochvíl, J. - Pastor, J. M. - Merino, J. C.
Microdomain structure and chain orientation in polypropylene/polyethylene blends investigated by micro-Raman confocal imaging spectroscopy.
Polymer, 43 [19] 5187-5195 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/1071; GA ČR(CZ) GA106/02/1249
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

090849 - UMCH-V 20023017 RIV CZ cze J
Raab, M. - Novotný, P.
Úvod do fyziky polyetylénu. 1. Historie a charakteristika základních typů.
Český instalatér, 12 [2] 56-58 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090850 - UMCH-V 20023018 RIV CZ cze J
Raab, M. - Novotný, P.
Úvod do fyziky polyetylénu. 2. Struktura a mechanické vlastnosti.
Český instalatér, 12 [3] 48-50 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090915 - UMCH-V 20023083 RIV RU eng J
Razina, A. B. - Sedláková, Z. - Bouchal, K. - Tenkovtsev, A. V. - Ilavský, M.
Liquid-crystalline polyesters with end nitroxyl radical and their use in living free-radical polymerization.
Polymer Science A, 44 [9] 924-930 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090686 - UMCH-V 20020275 CZ eng A
Repáková, J. - Čapková, P. - Studenovský, M. - Ilavský, M.
Structure analysis of liquid-crystalline polymers.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P31.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090872 - UMCH-V 20023040 RIV CZ eng J
Reschel, T. - Koňák, Č. - Oupický, D. - Seymour, L. W. - Ulbrich, K.
Physical properties and in vitro transfection efficiency of gene delivery vectors based on complexes of DNA with synthetic polycations.
Journal of Controlled Release, 81 [1-2] 201-217 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) IAA1050101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

090991 - UMCH-V 20020160 PL eng A
Richau, K. - Kůdela, V. - Schauer, J. - Mohr, R.
Electrokinetic and impedance spectroscopic characterisation of polymer membranes developed for fuel cell applications.
In: Abstract Book. - Cracow, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 68.
[International Symposium on Electrokinetic Phenomena. Cracow (PL), 02.08.18-02.08.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

091001 - UMCH-V 20023170 DE eng A
Richau, K. - Kůdela, V. - Schauer, J. - Mohr, R.
Electrochemical and electrokinetic characterization of polymer membranes developed for direct methanol fuel cell applications.
In: Book of Abstracts. - Düsseldorf, IGDCH - Fachgruppe Angewandte Elektrochemie 2002. - S. 1.
[Annual Meeting Electrochemistry in Molecular and Microscopic Dimensions /53./. Düsseldorf (DE), 02.09.15-02.09.20 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095856 - UMCH-V 20020172 FR eng A
Richau, K. - Kůdela, V. - Schauer, J. - Mohr, R.
Conditioning, resistance and transport numbers of freely standing polymer membranes developed for direct methanol fuel cell (DMFC) applications.
In: Supplementary Book of Abstracts. - Toulouse, - 2002. - S. P468.
[International Congress on Membranes and Membrane Processes. Toulouse (FR), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 366; GA(DE) WTZ CZE 028/00

095880 - UMCH-V 20023197 RIV DE eng J
Richau, K. - Kůdela, V. - Schauer, J. - Mohr, R.
Electrochemical characterization of ionically conductive polymer membranes.
Macromolecular Symposia, 188, [-] 73-89 (2002).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA MŠk(CZ) ME 366
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090895 - UMCH-V 20020063 RIV US eng J
Riede, A. - Helmdstedt, M. - Sapurina, I. - Stejskal, J.
In situ polymerized polyaniline films.
Journal of Colloid and Interface Science, 248 [2] 413-418 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.392(91) 1.420(92) 1.499(93) 1.620(94) 1.558(95) 1.864(96) 1.646(97) 1.679(98) 1.614(99) 1.494(00) 1.530(01) 1,466(02) 1.582(03) ]

090879 - UMCH-V 20023047 RIV NL eng J
Rittich, B. - Španová, A. - Ohlashennyy, Y. - Lenfeld, J. - Rudolf, I. - Horák, D. - Beneš, M.
Characterization of deoxyribonuclease I immobilized on magnetic hydrophilic polymer particles.
Journal of Chromatography, 774 [1] 25-31 (2002).
[International Symposium on Separations in the Biosciences /2./. Prague (CZ), 01.09.17-01.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1231; GA ČR(CZ) GA203/00/1339
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.958(92) 1.874(93) 2.523(94) 1.255(95) 1.341(96) 1.588(97) 1.395(98) 1.666(99) 1.802(00) 1.911(01) ]

095906 - UMCH-V 20023372 DE eng A
Rittich, B. - Španová, A. - Skalníková, M. - Beneš, M.
Chromatographic purification and sepration of plasmid and lambda phage DNAs.
In: Abstracts. - Frankfurt am Main, Dechema e. V. Society for Chemical Engineering and Biotechnology 2002. - S. P29.
[International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides /22./. Heidelberg (DE), 02.11.10-02.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

095905 - UMCH-V 20023371 DE eng A
Rittich, B. - Španová, A. - Sučiková, J. - Štrumcová, S. - Lenfeld, J. - Horák, D.
Immunomagnetic separation of Salmonella cells using newly designed magnetic carrriers.
In: Abstracts. - Frankfurt am Main, Dechema e. V. Society for Chemical Engineering and Biotechnology 2002. - S. P28.
[International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides /22./. Heidelberg (DE), 02.11.10-02.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

090923 - UMCH-V 20020092 RIV CZ eng C
Ritz, P. - Kadrnka, B. - Faltejsková, M. - Šňupárek, J. - Quadrat, O.
Film-forming properties of model latex binders with structured particles.
In: Sborník referátů. - (Ed. Jarušek, J., Kalenda, P.). - Pardubice, Univerzita Pardubice 2002. - S. 232-239.
[Mezinárodní konference: Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací. Seč u Chrudimi (CZ), 02.05.13-02.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/1360
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090983 - UMCH-V 20023152 CZ cze J
Rotschová, J. - Kovářová, J. - Wasserbauer, R.
Biodegradace modifikovaného LDPE.
Plasty a kaučuk, 39 [8] 228-230 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090959 - UMCH-V 20023128 RIV GB eng J
Růžička, A. - Dostál, L. - Jambor, R. - Buchta, V. - Brus, J. - Císařová, I. - Holčapek, M. - Holeček, J.
Structure and in vitro antifungal activity of [2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenyl] diphenyltin(IV) compounds.
Applied Organometallic Chemistry, 16 [6] 315-322 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0920; GA ČR(CZ) GA203/99/M037; GA ČR(CZ) GA203/99/0044
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.115(92) 1.669(93) 1.389(94) 1.143(95) 1.374(96) 1.130(97) 1.249(98) 1.270(99) 1.556(00) 1.164(01) 1,286(02) 1.414(03) ]

102324 - UMCH-V 20033209 RIV NL eng C
Rypáček, F.
Macromolecular design of new synthetic biodegradable medical polymers.
In: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. - (Ed. Reis, R. L.; Cohn, D.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 167-182.
[NATO/ASI Advanced Study Institute: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Algarve (PT), 01.10.15-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0576; GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095980 - UMCH-V 20023446 RIV CZ cze P
Rypáček, F. - Dvořák, M. - Kubies, D. - Machová, L.
Funkcionalizované polymery .alpha.-aminokyselin a způsob jejich přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 11 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602

095988 - UMCH-V 20023454 RIV CH eng P
Rypáček, F. - Dvořák, M. - Kubies, D. - Machová, L.
Functionalised polymers of alpha-amino acids and the method of preparation thereof. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 36 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603

090707 - UMCH-V 20023296 CZ cze A
Rypáček, F. - Kubies, D. - Machová, L. - Proks, V. - Drnovská, H. - Popelka, Š. - Bačáková, L.
Polymerní biomateriály pro náhrady a regeneraci tkání.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS08.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA MŠk(CZ) LN00A065

102319 - UMCH-V 20033204 GR eng A
Rypáček, F. - Kubies, D. - Machová, L. - Proks, V. - Popelka, Š.
Molecular design of biodegradable polymers for tissue engineering.
In: Book of Abstracts. - Myconos, Aegean Conferences 2002. - S. 75.
[Symposium on Tissue Engineering Science: Critical Elements in the Research Development Continuum. Myconos (GR), 02.05.19-02.05.23 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090749 - UMCH-V 20023339 IT eng A
Rypáček, F. - Proks, V. - Machová, L. - Kubies, D. - Bacáková, L. - Popelka, Š.
Biodegradable block copolymers with cell-adhesion peptide sequences in the design of functional biomaterials for tissue engineering.
In: Abstracts. - Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Pisa 2002. - S. 22.
[International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science. Pisa (IT), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(XC) 40551109

095868 - UMCH-V 20023185 CZ cze A
Rypáček, F. - Proks, V. - Machová, L. - Kubies, D. - Bačáková, L. - Popelka, Š.
Polymery s nanostrukturními povrchy jako biomateriály pro tkáňové inženýrství.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 88.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA MŠk(CZ) LN00A065

095946 - UMCH-V 20023412 CZ eng A
Rypáček, F. - Proks, V. - Machová, L. - Kubies, D. - Popelka, Š.
Polymer biomaterials for cell therapy and tissue regeneration.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 2.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/00/0772; GA MŠk(CZ) LN00A065

088950 - MBU-M 20020002 RIV GB eng C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Plocová, D. - Šírová, M. - Mrkvan, T. - Rozprimová, K. - Ulbrich, K.
Efficacy of human Igg-containing hpma-bound doxorubicin in patients with generalized carcinoma.
In: Efficacy of human IgG-containing hpma-bound doxorubicin in patients with generalized carcinoma. - Cardiff University, - 2002. - S. 49.
[International Symposium on Polymer Therapeutics/5./. Cardiff University (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD 20/5)]

088955 - MBU-M 20020007 RIV NL eng J
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Plocová, D. - Šírová, M. - Šťastný, M. - Rozprimová, L. - Ulbrich, K.
Asquired and specific immunological mechanisms co-responsible for efficacy of polymer-bound drugs.
Journal of Controlled Release, 78, [-] 97-114 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5020101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

089103 - MBU-M 20020163 RIV KR eng C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Rozprimová, L. - Šírová, M. - Mrkvan, T. - Etrych, T. - Kovář, M. - Pokorná, J.
Anti-tumor and immunomobilizing activity of PHPMA-bound drugs: preclinical and clinical evaluation.
In: Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. - Seoul, - 2002. - S. 126-127.
[Annual Meeting of the Controlled Release Society in collaboration with the Korea Society for Biomaterials /29./. Seoul (KR), 02.07.20-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

095205 - MBU-M 20020253 CZ cze C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Rozprimová, L. - Kovář, M. - Šírová, M. - Plocová, D. - Mrkvan, T. - Etrych, T. - Pokorná, J. - Ulbrich, K.
Duální cytostatická a imunostimulační aktivita polymerníchléčiv.
In: Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clnical Immunolofiara /19./. - Karlovy Vary, - 2002. - S. 40.
[Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunologists /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (WRD)]

095206 - MBU-M 20020255 RIV US eng C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Rozprimová, L. - Kovář, M. - Šírová, M. - Plocová, D. - Mrkvan, T. - Etrych, T. - Pokorná, J. - Ulbrich, K.
Cytostatic and immunomobilizing activities of polymer-bound drugs.
In: International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. - Maryland, - 2002. - S. 37-38.
[International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. Maryland (US), 02.09.22-02.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

095209 - MBU-M 20020257 RIV US eng C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Jelínková, M. - Rozprimová, L. - Pokorná, J. - Šírová, M. - Plocová, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K.
Activity of HPMA-copolymer based doxorubicin containing human immunoglobulin in two patients with disseminated breast cancer.
In: International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. - Maryland, - 2002. - S. 104-107.
[International symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. Maryland (US), 02.09.22-02.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201; GA ČR(CZ) GA310/99/P020
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

095915 - UMCH-V 20023381 RIV US eng J
Sakagami, M. - Byron, P. R. - Rypáček, F.
Biochemical evidence for transcytotic absorption of polyaspartamide from the rat lung: Effects of temperature and metabolic inhibitors.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91 [9] 1958-1968 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.171(91) 1.221(92) 1.131(93) 1.310(94) 1.148(95) 1.400(96) 1.543(97) 1.764(98) 2.270(99) 2.095(00) 2.117(01) 1,992(02) 2.070(03) ]

090952 - UMCH-V 20023121 RIV US eng J
Sakagami, M. - Byron, P. R. - Venitz, J. - Rypáček, F.
Solute disposition in the rat lung in vivo and in vitro: Determining regional absorption kinetics in the presence of mucociliary escalator.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91 [2] 594-604 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.171(91) 1.221(92) 1.131(93) 1.310(94) 1.148(95) 1.400(96) 1.543(97) 1.764(98) 2.270(99) 2.095(00) 2.117(01) 1,992(02) 2.070(03) ]

090962 - UMCH-V 20023131 RIV RU eng J
Sapurina, I. Yu. - Gribanov, A. V. - Mokeev, M. V. - Zgonnik, V. N. - Trchová, M. - Stejskal, J.
Polyaniline composites with fullerene C60.
Physics of the Solid State, 44 [3] 574-575 (2002).
[International Workshop: Fullerenes and Atomic Clusters /5./. St. Petersburg (RU), 01.06.02-01.06.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.518(99) 0.564(00) 0.623(01) 0,600(02) 0.746(03) ]

090852 - UMCH-V 20023020 RIV NL eng J
Sapurina, I. - Osadchev, A. Yu. - Volchek, B. Z. - Trchová, M. - Riede, A. - Stejskal, J.
In-situ polymerized polyaniline films 5. Brush-like chain ordering.
Synthetic Metals, 129 [1] 29-37 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

090621 - UMCH-V 20020209 RU eng A
Sapurina, I. - Trchová, M. - Prokeš, J. - Stejskal, J.
Synthesis of ordered conducting polyaniline nanolayers.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-122.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090657 - UMCH-V 20020245 CZ eng A
Schauer, F. - Dokoupil, N. - Horváth, P. - Kuřitka, I. - Otevřel, M. - Salyk, O. - Weiter, M. - Nešpůrek, S. - Schauer, P.
Degradation and metastability in solution-processed and plasmatic polysilylanes.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, UMCH AV ČR 2002. - S. P89.
[Discussion Conference "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids" /21./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518

090886 - UMCH-V 20023054 CZ eng A
Schauer, F. - Dokoupil, N. - Horváth, P. - Kuřitka, I. - Nešpůrek, S. - Otevřel, M. - Salyk, O. - Weiter, M. - Schauer, P.
Degradation and metastability in plasmatic and solution-processed polysilylanes.
Chemické listy, 96, [-] 436 (2002).
[Meeting of Chemical Societies /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090696 - UMCH-V 20023285 CZ eng A
Schauer, J.
Ion-exchange membranes based on sulfonated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) and on sulfonated poly(1,4-phenylene sulfide).
In: Summaries. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství 2002. - S. 250.
[International Congress of Chemical and Process EngineeringChisa /15./. Praha (CZ), 02.08.25-02.08.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090870 - UMCH-V 20023038 RIV DE eng J
Schmidt, P. - Dybal, J. - Ščudla, J. - Raab, M. - Kratochvíl, J. - Eichhorn, K. J. - López-Quintana, S.
Structure of polypropylene/polyethylene blends assessed by polarised PA-FTIR spectroscopy, polarised FT Raman spectroscopy and confocal Raman microscopy.
Macromolecular Symposia, 184, 107-122 (2002).
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/1071; GA ČR(CZ) GA203/97/0539; GA AV ČR (CZ) KSK4050111; GA AV ČR(CZ) IAA4050904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090755 - UMCH-V 20023345 FR eng A
Sedláková, Z. - Fomenko, A. - Pleštil, J. - Ilavský, M.
Temperature phase transition in charged poly(N-isopropylmethacrylamide) hydrogels in water and aqueous NaCl solutions.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P27.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090662 - UMCH-V 20020250 CN eng A
Sedláková, Z. - Studenovský, M. - Ilavský, M.
Synthesis and characterization of liquid crystalline hybrid block copolymers.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 73.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314

090680 - UMCH-V 20020269 CZ eng A
Semenyuk, N. - Horák, D.
Effect of the solvent system in dispersion polymerization on properties of methacrylate-based magnetic microspheres.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P4.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA525/02/0287

090745 - UMCH-V 20023335 RIV CZ cze C
Sikora, A. - Dolgoshey, V. B. - Baldrian, J. - Kratochvíl, J.
Studium tání polyethylen oxidu pomocí teplotně modulované DSC.
In: Sborník příspěvků. - (Ed. Taraba, B.). - Ostrava, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta 2002. - S. 33-36.
[Kalorimetrický seminář. Seč u Chrudimi (CZ), 02.05.27-02.05.31 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007; GA ČR(CZ) GA522/01/1399
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095958 - UMCH-V 20023424 CZ eng A
Sikora, A. - Dolgoshey, V. B. - Baldrian, J. - Kratochvíl, J.
Non-linear behaviour of PEO during crystallization and melting.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 25.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007; GA ČR(CZ) GA522/01/1399

090939 - UMCH-V 20023108 RIV PL eng J
Skálová, T. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H. - Buchtelová, E.
Mutant HIV-1 protease complexed with tetrapeptide inhibitor.
Acta Physica Polonica. A, 101, [-] 659-663 (2002).
[Symposium on Synchrotron Crystallography. Krynica (PL), 01.08.31-01.09.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA ČR(CZ) GA203/00/D117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.343(91) 0.222(92) 0.333(93) 0.346(94) 0.364(95) 0.345(96) 0.311(97) 0.344(98) 0.351(99) 0.409(00) 0.475(01) 0,345(02) 0.473(03) ]

095935 - UMCH-V 20023401 GB eng A
Skálová, T. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H.
Diffraction and computational study of mutational resistance to peptidomimetic inhibitor of HIV protease.
In: Poster Abstracts. - Padova, Erice Crystallography Publications 2002. - S. 82.
[Conference From Genes to Drugs via Crystallography. Cambridge (GB), 02.05.23-02.06.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GP204/00/P091

095938 - UMCH-V 20023404 CH eng A
Skálová, T. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H.
Real and virtual disorder in complexes of HIV protease.
In: Abstracts II. - Geneva, International Union of Crystallography 2002. - S. C290.
[Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography /19./. Geneva (CH), 02.08.12-02.08.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GP204/00/P091

095884 - UMCH-V 20020349 CZ eng A
Skálová, T. - Petroková, H. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Buchtelová, E. - Dušková, J.
Structural and energy comparison of ethyleneamine inhibitor binding to the wild type and mutant HIV-1 proteases.
Materials Structure, 9 [2] 108-109 (2002).
[Seminar of the Czech and Slovak Crystallographic Association /256./. Praha (CZ), 02.11.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GA204/00/P091; GA ČR(CZ) GA203/00/D117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095358 - URE-Y 20020011 RIV NL eng J
Slavík, R. - Homola, J. - Brynda, E.
A miniature fiber optic surface plasmon reonance sensor for fast detection of staphylococcal enterotoxin B.
Biosensors & Bioelectronics, 17 [6/7] 591-595 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536; GA AV ČR (CZ) IAA4050006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor: 2.036(96) 2.014(97) 1.772(98) 2.020(99) 3.014(00) 2.714(01) 2,445(02) 2.947(03) ]

090954 - UMCH-V 20023123 RIV PL eng J
Sliwinska, E. - Palewska, K. - Lewanowicz, A. - Lipinski, J. - Sworakowski, J. - Gancarz, R. - Nešpůrek, S.
Spectroscopic studies of two dynamically different 1,4-dihydropyridine structures.
Polish Journal of Chemistry, 76 [2-3] 235-247 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.492(96) 0.468(97) 0.595(99) 0.575(00) 0.533(01) 0,528(02) 0.515(03) ]

095926 - UMCH-V 20023392 CZ cze A
Slováková, M. - Bílková, Z. - Hájková, V. - Lenfeld, J. - Churáček, J.
Příprava magnetických bioafinitních a enzymových reaktorů pro izolaci a modifikaci molekuly IgG.
Chemické Listy, 96 [4] 236 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

106684 - UMCH-V 20033288 CZ cze A
Slováková, M. - Bílková, Z. - Hájková, V. - Šlosrová, K. - Lenfeld, J. - Horák, D. - Churáček, J.
Příprava vysoce purifikovaných fragmentů IgG pro studium a analýzu agalaktosylovaného IgG.
Biomarkers and Environment, 5 [1] 75 (2002).
[Imunoanalytické dny /23./. Plzeň (CZ), 02.05.05-02.05.07 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/0023; GA ČR(CZ) GA203/00/P029
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

106658 - UMCH-V 20033262 JP eng A
Slováková, M. - Bílková, Z. - Lenfeld, J. - Horák, D. - Churáček, J.
Preparation of highly purified immunoglobulin G fragments and their use for analysis agalactosylated immunoglobulin G.
In: Abstracts Volume. - Kyoto, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2002. - S. M-AN-113.
[International Congress of Clinical Chemistry /18./. Kyoto (JP), 02.10.20-02.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/P029; GA ČR(CZ) GA203/02/0023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

106675 - UMCH-V 20033279 SI eng A
Slováková, M. - Bílková, Z. - Šlosrová, K. - Horák, D. - Churáček, J.
Application of immobilized enzyme reactor (IMERs) based on magnetic microparticles for preparation and analytical confirmation of agalactosylated immunoglobulin G.
In: Abstracts. - Ljubljana, National Institute of Chemistry, Ministry of Education, Science and Sport of Slovenia 2002. - S. 9.
[Young InvestigatorsŽ Seminar on Analytical Chemistry /9./. Ljubljana (SI), 02.06.26-02.06.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/0023; GA ČR(CZ) GA203/00/P029
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090689 - UMCH-V 20020278 RIV KR eng C
Smetana, K. - Dvořánková, B. - Labský, J. - Holíková, Z.
Cell therapy and wound healing - state of art and perspectives.
In: Proceedings. - (Ed. Kim, H.-S.; Kim, T. N.; Park, J.-W.). - Daejon, Pai Chai University 2002. - S. 77-80.
[International Symposium on Advanced Materials /4./. Daejon (KR), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065; GA ČR(CZ) GA203/00/1310; GA AV ČR(CZ) IBS4050005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090620 - UMCH-V 20020208 RU eng A
Solovyev, A. - Brynda, E. - Houska, M. - Bleha, M.
Composite porous poly(ethylene terephalate)/albumin networks membranes.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-172.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

095914 - UMCH-V 20023380 RIV GB eng J
Sommerville, M. L. - Johnson, C. S. - Cain, J. B. - Rypáček, F. - Hickey, A. J.
Lecithin microemulsions in dimethylether and propane for the generation of pharmaceutical aerosols containing polar solutes.
Pharmaceutical Development and Technology, 7 [3] 273-288 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.797(01) 0,627(02) 0.657(03) ]

090866 - UMCH-V 20023034 RIV GB eng J
Souček, J. - Poučková, P. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Hloušková, D. - Zadinová, M. - Ulbrich, K.
Poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] conjugates of bovine pancreatic ribonuclease (RNase A) inhibit growth of human melanoma in nude mice.
Journal of Drug Targeting, 10 [3] 175-183 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(95) 1.700(96) 1.450(97) 1.911(98) 1.096(99) 1.582(00) 2.186(01) 2,045(02) 1.773(03) ]

090673 - UMCH-V 20020262 GB eng A
Souček, J. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Poučková, P. - Hloušková, D. - Zadinová, M. - Matoušek, J. - Ulbrich, K.
Synthesis and properties of polymer conjugated bovine seminal and bovine pancreatic ribonucleases.
In: Abstracts. - Bath, University of Bath 2002. - S. 140.
[International Conference on Ribonucleases /6./. Bath (CZ), 02.06.19-02.06.23 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA ČR(CZ) GA523/01/0114

090933 - UMCH-V 20020102 RIV CZ eng U
Spěváček, J.
International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. 99 s.
[ Praha (CZ), 02.07.22-02.07.25 (K-WRD 63/45)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090661 - UMCH-V 20020249 CN eng A
Spěváček, J. - Brus, J.
Intercalate complexes of poly(ethylene oxide) and small molecules as studied by solid-state NMR methods.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 275.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050209

090678 - UMCH-V 20020267 CZ eng A
Spěváček, J. - Brus, J.
Solid state NMR study of intercalate complexes of poly(ethylene oxide) and small molecules.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. OC3.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050209

090625 - UMCH-V 20020213 CZ eng A
Spěváček, J. - Hanyková, L.
1H NMR relaxation study of temperature-induced phase separation in poly(vinyl ethyl ether)/D2O solutions.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Hetflejš, J.; Lyčka, A.; Schraml, J.; Sklenář, V.; Včelák, J.). - Praha, Institute of Chemical Process Fundamentals, AS CR 2002. - S. PA68.
[European Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference /16./. Praha (CZ), 02.06.09-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090681 - UMCH-V 20020270 CZ eng A
Spěváček, J. - Hanyková, L.
1H NMR relaxation study of polymer-solvent interactions during the thermotropic phase transition in aqueous solutions.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P6.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA525/02/0287

095933 - UMCH-V 20023399 PL eng A
Spěváček, J. - Hanyková, L.
1H NMR study of thermotropic phase transition in aqueous polymer solutions.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Garsztka, M.; Pisula, D.; Wegorowska, W.). - Poznan, Adam Mickiewicz University, Poznan 2002. - S. 237.
[Congress AMPERE: Magnetic Resonance and Related Phenomena /31./. Poznan (PL), 02.07.15-02.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA UK(CZ) 164/20B

095959 - UMCH-V 20023425 CZ eng A
Spěváček, J. - Hanyková, L.
Thermotropic phase transition in aqueous polymer solutions as studied by 1H NMR methods.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 23.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA UK(CZ) 164/20B

090968 - UMCH-V 20023137 RIV SK eng J
Spěváček, J. - Hanyková, L. - Starovoytova, L. - Ilavský, M.
Thermotropic phase transition in aqueous polymer solutions and gels as studied by .sup.1./sup.H NMR methods.
Acta Electrotechnica et Informatica, 2 [3] 36-43 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050209; GA UK(XC) 164/2001B
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090978 - UMCH-V 20023147 RIV DE eng J
Srikhirin, T. - Cimrová, V. - Schiewe, B. - Tzolov, M. - Hagen, R. - Kostromine, S. - Bieringer, T. - Neher, D.
An investigation of the photoinduced changes of absorption of high-performance photoaddressable polymers.
CHemPhysChem, 3 [4] 335-342 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 4.217(01) 3,862(02) 3.316(03) ]

090999 - UMCH-V 20023168 RIV CZ eng C
Starovojtova, L. - Hanyková, L. - Ilavský, M. - Spěváček, J.
Temperature phase transition in poly(N-isopropylmethacrylamide)/D.sub.2./sub.O solutions as studied by .sup.1./sup.HNMR method.
In: Proceedings. - Prague, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 2002. - S. 571-576.
[Conference: Week of Doctoral Students. Praha (CZ), 02.06.11-02.06.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090682 - UMCH-V 20020271 CZ eng A
Starovoytova, L. - Spěváček, J. - Hanyková, L. - Ilavský, M.
.sup.1./sup.H NMR study of phase transition of uncharged and negatively charged poly(N-isopropylmethacrylamide) in D.sub.2./sub.O solutions.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Prague, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P7.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050209

090648 - UMCH-V 20020236 CZ eng A
Starykov, O. - Prokeš, J. - Křivka, I. - Stejskal, J.
Charge transport in polyaniline doped with 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P62.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

095963 - UMCH-V 20023429 RIV GB eng J
Starykov, O. - Prokeš, J. - Křivka, I. - Stejskal, J.
AC conductivity in aniline-1,4-phenylenediamine copolymers.
Molecular Crystals and Liquid Crystals, 385, [-] 153-162 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA UK(XC) 186/01/B
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.885(00) 0.457(01) 0,457(02) 0.446(03) ]

090858 - UMCH-V 20023026 RIV GB eng M
Stejskal, J.
Conducting polymer nanospheres and nanocomposites 1. Manufacturing methods.
In: Dendrimers, Assemblies, Nanocomposites. - (Ed. Arshady, R.; Guyot, A.). - London, Citus Books 2002. - S. 195-243.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090859 - UMCH-V 20023027 RIV GB eng M
Stejskal, J.
Conducting polymer nanospheres and nanocomposites 2. Properties and Applications.
In: Dendrimers, Assemblies, Nanocomposites. - (Ed. Arshady, R.; Guyot, A.). - London, Citus Books 2002. - S. 245-281.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090908 - UMCH-V 20020076 US eng J
Stejskal, J.
Conducting Polymer Colloids and Nanofilms.
Chemistry International, 24 [5] 20-21 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090909 - UMCH-V 20020077 RIV US eng J
Stejskal, J. - Gilbert, R. G.
Polyaniline. Preparation of a conducting polymer.
Pure and Applied Chemistry, 74 [5] 857-867 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.308(91) 1.739(92) 1.323(93) 1.403(94) 1.495(95) 1.630(96) 1.971(97) 1.677(98) 1.141(99) 1.257(00) 1.535(01) 1,750(02) 1.471(03) ]

090860 - UMCH-V 20023028 RIV NL eng J
Stejskal, J. - Quadrat, O. - Sapurina, I. - Zemek, J. - Drelinkiewicz, A. - Hasik, M. - Křivka, I. - Prokeš, J.
Polyaniline-coated silica gel.
European Polymer Journal, 38 [4] 631-637 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

090868 - UMCH-V 20023036 RIV US eng J
Stejskal, J. - Sapurina, I. - Trchová, M. - Prokeš, J.
Protonation of polyaniline with 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one.
Chemical Materials, 14 [8] 3602-3606 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.811(92) 2.768(93) 2.679(94) 2.696(95) 3.062(96) 3.273(97) 3.359(98) 3.273(99) 3.580(00) 3.690(01) 3,967(02) 4.374(03) ]

090851 - UMCH-V 20023019 RIV CZ eng J
Stejskal, J. - Trchová, M. - Prokeš, J.
Poly(2-bromoaniline) and its colloidal dispersions.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 [3] 393-404 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

090905 - UMCH-V 20020073 US eng A
Strachota, A.
POSS reinforced epoxy systems.
In: Abstracts. - Huntington Beach, Hybrid Plastics, Inc. 2002. - S. 30.
[POSS Nanotechnology Conference. Huntington Beach (US), 02.09.25-02.09.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090634 - UMCH-V 20020222 CZ eng A
Strachota, A. - Peetz, R. - Narwark, O. - Thorn-Csányi, E.
2,5-bis(heptyloxy)-PV oligomers with vinyl or but-1-en-1-yl end groups: preparation and microstructure-characterization of two homologous series.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P2.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

089351 - USMH-B 20020231 RIV SK eng J
Straka, P. - Brus, J. - Endrýsová, J.
Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals.
Chemical Papers, 56 [3] 182-187 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.380(91) 0.342(92) 0.179(93) 0.224(94) 0.131(95) 0.140(96) 0.150(97) 0.156(98) 0.067(99) 0.154(00) 0.349(01) 0,336(02) 0.226(03) ]

095866 - UMCH-V 20023182 CZ cze A
Strohalm, J. - Plocová, D. - Poučková, P. - Hloušková, D. - Zadinová, M. - Souček, J. - Ulbrich, K.
Syntéza a vlastnosti polymerních konjugátů hovězí seminální a pankreatické ribonukleázy.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 79.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

090839 - UMCH-V 20023007 RIV DE eng J
Střelec, I. - Pacáková, V. - Bosáková, Z. - Coufal, P. - Guryča, V. - Štulík, K.
Modification of capillary electrophoresis capillaries by poly(hydroxyethyl methacrylate), poly(diethylene glycol monomethacrylate) and poly(triethylene glycol monomethacrylate).
Electrophoresis, 23 [4] 528-535 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA UK(XC) 1881
[Impact factor:1.935(91) 2.152(92) 1.842(93) 2.274(94) 2.730(95) 2.467(96) 2.848(97) 3.054(98) 3.447(99) 3.385(00) 4.282(01) 4,325(02) 4.040(03) ]

095921 - UMCH-V 20023387 CZ cze A
Studenovský, M. - Demchenko, Y. - Sedláková, Z. - Ilavský, M.
Příprava a fázové chování mesogenních diolů, bis-urethanů a lineárních polyurethanů.
Chemické Listy, 96 [4] 238 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090641 - UMCH-V 20020229 CZ eng A
Studenovský, M. - Sedláková, Z. - Wang, G. - Nešpůrek, S. - Janus, K. - Kajzar, F.
Photochromic liquid crystalline structures containing azobenzene groups.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P44.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) OC D14.30

090632 - UMCH-V 20020220 CZ eng A
Sworakowski, J. - Nešpůrek, S.
Traps for charge carriers in molecular materials formed by dipolar species: towards light-driven molecular switch.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. SL8.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

090691 - UMCH-V 20020280 FR eng A
Sworakowski, J. - Nešpůrek, S.
Electroactive molecular devices with carrier mobilities modulated by light: an electrostatic approach.
In: Organic Nanophotonics. - Saclay, NATO Scientific Affairs Division 2002. - S. 59.
[NATO Advanced Research Workshop. Aix-en-Provence (FR), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

090845 - UMCH-V 20023013 RIV NL eng M
Sworakowski, J. - Nešpůrek, S.
Dipolar species in molecular materials: towards modulation of charge carrier mobilities by electrostatic interactions.
In: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. - (Ed. Graja, A.; Bulka, B. R.; Kajzar, F.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 25-35.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090984 - UMCH-V 20023153 RIV CZ cze J
Sysel, P. - Meszároš, O. - Brožek, J. - Maryška, M. - Holler, P.
Příprava a charakterizace směsí polyimid - polyimid.
Plasty a kaučuk, 39 [8] 132-135 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090884 - UMCH-V 20023052 CZ eng A
Szakácsová, M. - Györová, K. - Szunyogová, E. - Kovářová, J.
Study of physicochemical properties of zinc(II) butyrate complex compounds with some heterocyclic ligands.
Chemické listy, 96, [-] 383 (2002).
[Meeting of Chemical Societies /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA MŠk(CZ) VEGA 1/9247/02; GA MŠk (CZ) VEGA 047/074
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090692 - UMCH-V 20020281 ES eng A
Szunyogová, E. - Györová, K. - Kovářová, J. - Szakácsová, M.
Thermoanalytical study of zinc(II) propionate complexes with N-donor ligands.
In: Abstract Book. - Barcelona, Institut Químic de Sarria, Universitat Ramon Llull 2002. - S. 42.
[European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry /8./. Barcelona (ES), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090869 - UMCH-V 20023037 RIV DE eng J
Ščudla, J. - Eichhorn, K. J. - Raab, M. - Schmidt, P. - Jehnichen, D. - Häussler, L.
The effect of specific nucleation on molecular and supermolecular orientation in isotactic polypropylene.
Macromolecular Symposia, 184, 371-387 (2002).
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904; GA ČR(CZ) GA106/02/1249
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090945 - UMCH-V 20023114 RIV GB eng J
Šefc, L. - Přádný, M. - Vacík, J. - Michálek, J. - Povýšil, C. - Vítková, I. - Halaška, M. - Šimon, V.
Development of hydrogel implants for urinary incontinence treatment.
Biomaterials, 23 [17] 3711-3715 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.777(91) 1.280(92) 1.495(93) 1.576(94) 1.337(95) 1.558(96) 1.284(97) 1.817(98) 1.486(99) 1.796(00) 2.489(01) 3,008(02) 2.903(03) ]

106728 - UMCH-V 20033332 RIV CZ eng J
Šimon, V. - Halaška, M. - Otčenášek, M. - Martan, A. - Kolařík, D. - Mašata, J. - Přádný, M.
Swelling composite materials in the treatment of urinary stress incontinence in women: a pilot study.
Česká gynekologie, 67 [3] 148-151 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095982 - UMCH-V 20023448 RIV CZ cze P
Šimon, V. - Vacík, J. - Přádný, M. - Michálek, J.
Hydrogelový implantát pro léčbu inkontinence moče a způsob jeho přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 10 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

088991 - MBU-M 20020047 RIV GB eng C
Šírová, M. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Kubáčková, K. - Rozprimová, L. - Říhová, B.
Two patients with breast carcinoma treated with IgG-targeted MPMA-dox: clinical and experimental findings.
In: International Symposium on Polymer Therapeutics /5./. - Cardiff University, - 2002. - S. 50.
[International Symposium on Polymer Therapeutics /5./. Cardiff University (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

095203 - MBU-M 20020251 RIV CZ eng C
Šírová, M. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Rozprimová, L. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Mrkvan, T. - Pokorná, J. - Renčiuk, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Immunological activity of HPMA-doxorubicine copolymer: experiment and clinical study.
In: Congress of Czech and Sloval Alergologists and Clinical Immunologistrs /19./. - Karlovy Vary, - 2002. - S. 60.
[Congress of Czech and Slovak Alergologists and Clinical Immunogistrs /19./. Karlovy Vary (CZ), 02.10.06-02.10.09 (WRD)]

095210 - MBU-M 20020258 RIV US eng C
Šírová, M. - Strohalm, J. - Kubáčková, K. - Rozprimová, L. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Mrkvan, T. - Pokorná, J. - Renčiuk, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Immunological activity of HPMA copolymer-bound doxorubicin cvontaining human immunoglobulin: experimental and clinical data .
In: International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. - Marylan, - 2002. - S. 117-119.
[International Symposium on Tumor Targeted Delivery Systems /2./. Maryland (US), 02.09.22-02.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA ČR(CZ) GA310/99/P020; GA AV ČR (CZ) IBS5020101; GA AV ČR(CZ) IAA4050201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

090940 - UMCH-V 20023109 RIV NL eng J
Šlouf, M.
Determination of net atomic charges in anthraquinone by means of 5-h X-ray diffraction experiment.
Journal of Molecular Structure, 611 [1-3] 139-146 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/M037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.942(91) 0.943(92) 0.894(93) 0.837(94) 0.948(95) 0.867(96) 0.884(97) 0.807(98) 0.868(99) 0.849(00) 0.907(01) 1,122(02) 1.021(03) ]

090947 - UMCH-V 20023116 RIV CZ cze J
Šlouf, M.
Experimental determination of net atomic charges and charge density distributions by means of single-crystal X-ray diffraction.
Chemické Listy, 96 [1] 3-9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090875 - UMCH-V 20023043 RIV DK eng J
Šlouf, M. - Holý, A. - Petříček, V. - Císařová, I.
Charge density study of hydrogen-[(2,4-diaminopyrimidin-1-io)methyl]phosphonate monohydrate.
Acta Crystallographica B. Structural Science, 58 [2] 519-529 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/M037; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:1.802(92) 1.774(93) 1.507(94) 1.339(95) 1.612(96) 1.463(97) 1.612(98) 1.700(99) 1.734(00) 1.955(01) 2,026(02) 3.643(03) ]

090734 - UMCH-V 20023324 CZ cze A
Šlouf, M. - Kolařík, J. - Fambri, L. - Hromádková, J.
Morfologie směsí polyethylenu nebo polypropylenu s kopolymerem ethylenu a norbornenu.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P31.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/02/P029

095919 - UMCH-V 20023385 CZ cze A
Šlouf, M. - Petříček, V.
Experimentální určování distribuce náboje v krystalech pomocí rentgenostrukturní analýzy.
Chemické Listy, 96 [4] 235-236 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

095920 - UMCH-V 20023386 CZ cze A
Šloufová, I. - Vlčková, B. - Gemperle, A. - Gemperlová, J. - Bastl, Z. - Lednický, F.
Příprava a charakterizace bimetalických (Ag)Au koloidů.
Chemické Listy, 96 [4] 236 (2002).
[Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. Velké Meziříčí (CZ), 02.05.22-02.05.25 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

090834 - UMCH-V 20023002 RIV US eng J
Šloufová-Srnová, I. - Vlčková, B.
Two-dimensional assembling of Au nanoparticles mediated by tetrapyridylporphine molecules.
Nano Letters, 2 [2] 121-125 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 5,033(02) 6.144(03) ]

095865 - UMCH-V 20023181 CZ cze A
Šmejkal, P. - Pfleger, J. - Vlčková, B.
Příprava Ag nanočástic metodou laserové ablace a fragmentace při využití dvou vlnových délek.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 79.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013; GA ČR(CZ) GA202/00/1152

090970 - UMCH-V 20023139 RIV DE eng J
Šňupárek, J. - Kadrnka, B. - Ritz, P. - Quadrat, O.
Hydroplasticization effect in structured latex particles film formation.
Macromolecular Symposia, 187, [-] 357-365 (2002).
[FATIPEC Congress: Quo Vadis - Coatings /26./. Dresden (DE), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/1360
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090971 - UMCH-V 20023140 RIV DE eng J
Šňupárek, J. - Kaška, M. - Baghaffar, G. - Quadrat, O.
Synthesis and some properties of functionalized film-forming latexes.
Macromolecular Symposia, 179, [-] 89-103 (2002).
[Bratislava International Conference on Polymers, Non-Conventional Polymer Dispersions /15./. Bratislava (SK), 01.06.25-01.06.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090907 - UMCH-V 20020075 DE eng A
Šňupárek, J. - Mikešová, J. - Quadrat, O. - Horský, J.
Viscoelasticity of butyl acrylate/styrene/2-hydroxyethyl acrylate/acrylic acid latexes thickened with associative HEUR and HASE thickeners.
In: Abstracts. - Irsee, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces 2002. - S. 81.
[Polymer Colloids: Preparation & Properties of Aqueous Polymer Dispersions. Irsee (DE), 02.07.14-02.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/02/1360

090833 - UMCH-V 20023001 RIV US eng M
Šňupárek, J. - Quadrat, O. - Horský, J. - Kaška, M.
The effect of hydrophilic nonionogenic comonomers on flow properties of carboxylated latexes.
In: Polymer Colloids. Science and Technology of Latex Systems. - (Ed. Daniels, E. S.; Sudol, E. D.; El-Aasser, M. S.). - Washington, Americal Chemical Society 2002. - S. 71-79.
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095904 - UMCH-V 20023370 DE eng A
Španová, A. - Rittich, B. - Falk, M. - Beneš, M.
Degradation of plasmid and high-molecular weight DNAs by lanthanide ions.
In: Abstracts. - Frankfurt am Main, Dechema e. V. Society for Chemical Engineering and Biotechnology 2002. - S. P27.
[International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides /22./. Heildeberg (DE), 02.11.10-02.11.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

090715 - UMCH-V 20023304 CZ cze A
Špírková, M.
Využití mikroskopie atomových sil k charakterizaci povrchů hybridních organicko-anorganických nátěrů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS24.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

090925 - UMCH-V 20020094 RIV US eng J
Špírková, M.
Polyurethane elastomers made from linear polybutadiene diols.
Journal of Applied Polymer Science, 85 [1] 84-91 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

095863 - UMCH-V 20023179 CZ cze A
Špírková, M. - Brus, J. - Hlavatá, D. - Kamišová, H. - Matějka, L. - Strachota, A.
Hybridní organicko - anorganické nátěry a volné nátěrové filmy.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 36.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

095941 - UMCH-V 20023407 RIV GB eng C
Špírková, M. - Brus, J. - Hlavatá, D. - Kamišová, H. - Matějka, L. - Strachota, A.
Hybrid organic-inorganic epoxide-based coatings prepared by sol-gel process.
In: Conference Papers. - Guildford, University of Surrey 2002. - S. 1-11.
[Conference Organic - Inorganic Hybrids II /1./. Guildford (GB), 02.07.07-02.07.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090640 - UMCH-V 20020228 CZ eng A
Špírková, M. - Stejskal, J.
Hybrid organic-inorganic films and coatings containing submicrometre polyaniline particles.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P30.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

089028 - MBU-M 20020086 RIV AU eng C
Šťastný, M. - Kovář, L. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Plocová, D. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
Multidrug resistant cells-differences in their sensitivity and expression of mRNA for apoptotic proteins in comparison with parental cells.
In: International Cell Death Society Symposium ,,The Mechanisms of Cell Death" /4/. - Queensland, - 2002. - S. 42.
[International Cell Death Society Symposium ,,The Mechanisms of Cell Death" /4./. Queensland (AU), 02.05.31-02.06.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/99/P020; GA AV ČR(CZ) IAB5020201

089019 - MBU-M 20020077 RIV GB eng J
Šťastný, M. - Plocová, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
HPMA-hydrogels result in prolonged delivery of anticancer drugs and are a promising tool for the treatment of sensitive and multidrug resistant leukaemia.
European Journal of Cancer, 38, [-] 602-608 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/99/P020; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAB5020201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:2.191(92) 1.959(93) 0.789(94) 2.095(95) 2.017(96) 2.407(97) 2.743(98) 2.537(99) 2.725(00) 3.460(01) 3,562(02) 3.694(03) ]

089102 - MBU-M 20020162 NL eng J
Šťastný, M. - Plocová, D. - Etrych, T. - Kovář, M. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
HPMA-hydrogels containing cytostatic drugs Kinetics of the drug release and in vivo efficacy.
Journal of Controlled Release, 81, [-] 101-111 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR(CZ) IBS5020201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

090709 - UMCH-V 20023298 CZ cze A
Štěpánek, P.
Vliv uspořádání polymerních systémů na jejich dynamiku.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS11.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090659 - UMCH-V 20020247 CN eng A
Štěpánek, P. - Černoch, P. - Lochmann, L. - Nallet, F. - Papadakis, C. M.
Dynamics of oriented ordered block copolymer systems in bulk and in solutions.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 437.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/1262

095883 - UMCH-V 20023200 RIV NL eng J
Štěpánek, P. - Morkved, T. L. - Krishnan, K. - Lodge, T. P. - Bates, F. S.
Critical phenomena in binary and ternary polymer blends.
Physica A Statistical Mechanics and its Applications, 314 [1-4] 411-418 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.246(91) 1.354(92) 1.179(93) 1.310(94) 1.328(95) 1.214(96) 1.206(97) 1.178(98) 1.289(99) 1.205(00) 1.295(01) 1,369(02) 1.180(03) ]

095889 - UMCH-V 20023354 RIV US eng J
Štěpánek, P. - Nallet, F. - Diat, O. - Almdal, K. - Panine, P.
Undulation properties of the lamellar phase of a diblock copolymer: SAXS experiments.
Macromolecules, 35 [19] 7287-7292 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

095902 - UMCH-V 20023368 CN eng A
Štěpánek, P. - Nallet, F. - Tuzar, Z. - Noirez, L.
Organized nanostructures of diblock copolymers in immiscible solvents.
In: Preprints. - Beijing, State Key Laboratory of Polymer Physics and Chemistry 2002. - S. 29-30.
[International Symposium on Polymer Physics. Quingdao (CN), 02.06.02-02.06.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0536

090894 - UMCH-V 20020062 RIV US eng J
Šubr, V. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Hirano, T. - Kondo, T. - Todoroki, T. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Synthesis and properties of poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] conjugates of superoxide dismutase.
Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 17 [2] 105-122 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.720(93) 0.587(94) 0.870(95) 1.091(96) 0.800(97) 0.651(98) 0.378(99) 0.426(00) 0.571(01) 0,525(02) 0.322(03) ]

090616 - UMCH-V 20020204 GB eng A
Šubr, V. - Plocová, D. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Šťastný, M. - Kovář, M. - Říhová, B.
HPMA hydrogel systems for controlled release of drugs and their combinations.
In: Programme and Proceedings. - Cardiff, Cardiff University 2002. - S. 90.
[International Symposium on Polymer Therapeutics: From Laboratory to Clinical Practice /5./. Cardiff (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

095986 - UMCH-V 20023452 RIV JP eng P
Šulc, J. - Krčová, Z.
Methods for the formation of thin hydrophilic layers on the surface of object made from non-hydrophilic methacrylate and acrylate. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 4 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603

090887 - UMCH-V 20023055 CZ cze A
Švorčík, V. - Rybka, V. - Maryška, M. - Špírková, M. - Gardášová, R. - Hnatowicz, V. - Zehentner, J.
Ultratenké vrstvy zlata studované mikroskopickými metodami.
Chemické listy, 96, [-] 548 (2002).
[Sjezd chemických společností /54./. Brno (CZ), 02.06.30-02.07.04 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/01/1324
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

095936 - UMCH-V 20023402 CZ eng A
Švorčík, V. - Rybka, V. - Slepička, P. - Špírková, M. - Zehentner, J. - Švorčíková, J.
Study of ultra-thin gold layers on polyethyleneterephtalate.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 66.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090650 - UMCH-V 20020238 CZ eng A
Tabakova, N. - Mircheva, V. - Stejskal, J. - Pojarlieff, I.
The role of multiblock polyether micelles during copper bright electrodeposition.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P64.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

090864 - UMCH-V 20023032 RIV NL eng J
Tishchenko, G. - Dybal, J. - Mészárosová, K. - Sedláková, Z. - Bleha, M.
Purification of the specific immunoglobulin G1 by immobilized metal ion affinity chromatography using nickel complexes of chelating porous and nonporous polymeric sorbents based on poly(methacrylic esters). Effect of polymer structure.
Journal of Chromatography. A, 954 [1-2] 115-126 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050910
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

090854 - UMCH-V 20020022 RIV NL eng J
Tishchenko, G. - Dybal, J. - Stejskal, J. - Kůdela, V. - Bleha, M. - Rosova, E. Yu. - Elyashevich, G. K.
Electrical resistance and diffusion permeability of microporous polyethylene membranes modified with polypyrrole and polyaniline in solutions of electrolytes.
Journal of Membrane Science, 196 [2] 279-287 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.961(91) 1.127(92) 1.060(93) 1.492(94) 1.511(95) 1.547(96) 1.360(97) 1.406(98) 1.581(99) 1.587(00) 1.706(01) 1,965(02) 2.081(03) ]

090618 - UMCH-V 20020206 RU eng A
Tishchenko, G. - Kůdela, V. - Rosova, E. U. - Elyashevich, G. K. - Sato, T. - Bleha, M.
Conductivity and diffusion permeability of membranes with incorporated polypyrrole.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-170.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090697 - UMCH-V 20023286 CZ eng A
Tishchenko, G. - Luetzow, K. - Bleha, M. - Albrecht, W.
Hybrid membrane process for removal of bacterial lipopolysaccharide from human serum proteins with chelating polymer supports coordinated with Ca.sup.2+./sup., Mg.sup.2+./sup. and Fe.sup.3+./sup. ions.
In: Summaries. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství 2002. - S. 267.
[International Congress of Chemical and Process Engineering Chisa /15./. Praha (CZ), 02.08.25-02.08.29 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 437

090617 - UMCH-V 20020205 RU eng A
Tishchenko, G. - Strachota, A. - Lichtenham, J. - Bleha, M.
Structural, sorption and transport properties of new porous chitosan/octa TMA-POSSTM membranes.
In: Book of Abstracts. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds,Department of General and Technical Chemistry, Russian Academy of Sciences 2002. - S. P-171.
[International Symposium: Molecular Order and Mobility in Polymer Systems /4./. St. Petersburg (RU), 02.06.03-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/02/1327

090906 - UMCH-V 20023074 US eng A
Tishchenko, G. - Strachota, A. - Matějka, L. - Lichtenhan, J. - Bleha, M.
Effect of octaTMA-POSS incorporated into chitosan membranes on their morphology and diffusion permeability to electrolytes.
In: Abstracts. - Fountain Valley, Hybrid Plastics, Inc. 2002. - S. IV.
[POSS Nanotechnology Conference. Huntington Beach (US), 02.09.25-02.09.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090647 - UMCH-V 20020235 CZ eng A
Tobolková, E. - Prokeš, J. - Křivka, I. - Trchová, M. - Stejskal, J.
Temperature and humidity related degradation of polyaniline films.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P61.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698

090724 - UMCH-V 20023314 CZ cze A
Toman, L. - Brožová, L. - Kelnar, I. - Spěváček, J. - Vlček, P. - Janata, M. - Novák, V. - Masař, B.
Kompatibilizované směsi polyamid/polyisobutylen jako nové materiály pro membrány.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P25.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513

090987 - UMCH-V 20023156 BE eng A
Toman, L. - Janata, M. - Brožová, L. - Kelnar, I. - Vlček, P. - Novák, V. - Masař, B.
Polyamide/polyisobutylene compositions as novel construction plastics and materials for membranes.
In: Abstract Book. - Ghent, Polymer Chemistry and Polymer Materials Research Groups, Department of Organic Chemistry, Ghent University 2002. - S. P54.0.
[International Symposium Polymer Chemistry for the Design of New Materials. Ghent (BE), 02.09.19-02.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513

090725 - UMCH-V 20023315 CZ cze A
Toman, L. - Janata, M. - Masař, B. - Spěváček, J. - Vlček, P. - Látalová, P.
Syntéza a charakterizace bifunkčního ATRP iniciátoru a jeho využití pro přípravu blokových kopolymerů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P26.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513

090956 - UMCH-V 20023125 RIV US eng J
Toman, L. - Janata, M. - Spěváček, J. - Masař, B. - Vlček, P. - Polická, P.
Synthesis, characterization and use of ATRP bifunctional initiator with trichloromethyl end-groups.
Polymer Preprints (Am. Chem. Soc. Div. Polym. Chem.), 43 [2] 18-19 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095984 - UMCH-V 20023450 RIV CZ cze P
Toman, L. - Kelnar, I. - Vlček, P. - Janata, M.
Kompozice na bázi směsi polyamid/polyisobutylen a způsob její přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 17 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095978 - UMCH-V 20023444 RIV CZ cze P
Toman, L. - Vlček, P.
Funkcionalizované polyisobutyleny a způsob jejich přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 12 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095981 - UMCH-V 20023447 RIV CZ cze P
Toman, L. - Vlček, P.
Reaktivní polyisobutyleny a způsob jejich přípravy. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 11 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602

090705 - UMCH-V 20023294 CZ cze A
Toman, L. - Vlček, P. - Spěváček, J. - Janata, M. - Holler, P.
Pokroky v syntéze funkcionalizovaných polyisobutylenů.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. KS04.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513

095976 - UMCH-V 20023442 RIV CZ cze P
Toman, L. - Vlček, P. - Vacík, J. - Michálek, J.
Hydrofilně-hydrofobní materiály na bázi kopolymeru isobutylenu s hydroxyalkylakryláty a methakryláty a způsob jejich výroby. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 27 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

102140 - UMCH-V 20033023 RIV CZ eng C
Toman, P.
Quantum mechanical calculations of the properties of oligosilanes.
In: Conference Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2002. - S. 37-41.
[Seminar on Physics and Chemistry of Molecular Systems /7./. Brno ( CZ), 01.12.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/P009; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) LB98202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090843 - UMCH-V 20023011 RIV KR eng C
Toman, P. - Nešpůrek, S.
Conformation changes of polysilanes during the polaron formation.
In: Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. - Seoul, Yonsei University 2002. - S. 614-619.
[Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. Seoul (KR), 02.05.08-02.05.10 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/P009; GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090974 - UMCH-V 20023143 RIV NL eng J
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Jang, J. W. - Lee, C. E.
Conformation changes of polysilanes during the polaron formation.
Current Applied Physics, 2 [4] 327-330 (2002).
[Multilateral Symposium between the Korean Academy of Science and Technology and the Foreign Academies. Seoul (KR), 02.05.08-02.05.10 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/P009; GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA-(PL) 4T09A 13222
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095951 - UMCH-V 20023417 CZ eng A
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Jang, J. W. - Lee, C. E.
Electronic properties of doped poly(methylphenylsilylene).
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 12.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090638 - UMCH-V 20020226 CZ eng A
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Yakushi, K.
Quantum chemical study of oxidation processes in metal-phthalocyanines.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P26.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

102247 - UMCH-V 20033132 RIV FR eng J
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Yakushi, K.
Electronic states and infrared spectroscopy of Ni- and Co-phthalocyanines: neutral and oxidized forms.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 6 [9-10] 556-562 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.191(00) 1.475(01) 1,421(02) 1.438(03) ]

106677 - UMCH-V 20033281 HU eng A
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Yakushi, K.
Changes in infrared spectra of phthalocyanines during oxidations: quantum chemical calculations.
In: Abstracts. - Budapest, European Physical Society 2002. - S. 252.
[General Conference of the European Physical Society žTrends in PhysicsŽ /12./. Budapest (HU), 02.08.26-02.08.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090631 - UMCH-V 20020219 CN eng A
Trchová, M. - Sapurina, I. - Prokeš, J. - Stejskal, J.
FTIR spectroscopy of ordered polyaniline films.
In: Book of Abstracts. - Shanghai, Research Center for Theoretical Physics, Fudan University 2002. - S. 231.
[Shanghai International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. Shanghai (CN), 02.06.29-02.07.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090645 - UMCH-V 20020233 CZ eng A
Trchová, M. - Sapurina, I. - Prokeš, J. - Stejskal, J.
FTIR spectroscopy of the protonation of Polyaniline with an explosive.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P59.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698

090742 - UMCH-V 20020332 RIV CZ eng C
Trchová, M. - Sapurina, I. - Stejskal, J.
FTIR spectroscopic study of the protonation of conducting polymer with energetic compound.
In: Proceedings. - (Ed. Vágenknecht, J.). - Pardubice, University of Pardubice 2002. - S. 338-347.
[New Trends in Research of Energetic Materials /5./. Pardubice (CZ), 02.04.24-02.04.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090848 - UMCH-V 20023016 RIV CZ eng C
Trchová, M. - Sapurina, I. - Stejskal, J.
FTIR spectroscopic study of the protonation of conducting polymer with energetic compound.
In: Proceedings. - (Ed. Vágenknecht, J.). - Pardubice, University of Pardubice 2002. - S. 338-347.
[New Trends in Research of Energetic Materials /5./. Pardubice (CZ), 02.04.24-02.04.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/0698
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

106747 - UMCH-V 20033351 RIV NL eng J
Triolo, A. - Lo Celso, F. - Triolo, F. - Amenitsch, H. - Steinhart, M. - Thiyagarajan, P. - Wells, S. - DeSimone, J. M. - Triolo, R.
Kinetics of block-copolymer aggregation in supercritical CO2.
Journal of Non-Crystalline Solids, 307, [-] 725-730 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

090958 - UMCH-V 20023127 RIV NL eng J
Trzcinski, S. - Varum, K. M. - Staszewska, D. - Smidsrod, O. - Bohdanecký, M.
Comparative studies on molecular chain parameters of chitosans and poly(diallyldimethylammonium chloride): the stiffness B-parameter and the temperature coefficient of intrinsic viscosity.
Carbohydrate Polymers, 48 [2] 171-178 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.377(92) 1.378(93) 1.381(94) 0.946(95) 0.880(96) 0.956(97) 1.129(98) 0.987(99) 1.184(00) 1.203(01) 1,655(02) 1.597(03) ]

090918 - UMCH-V 20020087 RIV GB eng J
Tuzar, Z. - Munk, P.
New technique of solubilization of nanosized hydrophobic materials in aqueous media.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 7 [1-2] 93-105 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1317; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.698(99) 0.533(00) 0.490(01) 0,500(02) 0.574(03) ]

095895 - UMCH-V 20023360 RIV US eng J
Uhlík, F. - Limpouchová, Z. - Matějíček, P. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Webber, S. E.
Nonradiative excitation energy transfer in hydrophobically modified amphiphilic block copolymer micelles. Theoretical model and Monte Carlo simulations.
Macromolecules, 35 [25] 9497-9505 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

095859 - UMCH-V 20023175 RIV CZ cze G
Ulbrich, K.
Polymery 2002. (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 82 s.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090746 - UMCH-V 20023336 RIV TR eng C
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Chytil, P. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Polymeric anticancer drugs with pH-controlled activation.
In: Intelligent Drug Delivery Systems Better and Safer Therapy. - Istanbul, Hacettepe University Pharmacy Faculty 2002. - S. 9-10.
[International Pharmaceutical Technology Symposium /11./ Intelligent Drug Delivery Systems Better and Safer Therapy. Istanbul (TR), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201

090840 - UMCH-V 20023008 RIV NL eng C
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Pechar, M. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Novel generation of polymer-drug-carrier systems for site-specific therapy.
In: Abstract book. - (Ed. Sam, A. P.). - Noordwijk aan Zee, University of Twente 2002. - S. 13-15.
[European Symposium on Controlled Drug Delivery /7./. Noordwijk aan Zee (NL), 02.04.03-02.04.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090614 - UMCH-V 20020202 GB eng A
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Strohalm, J. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Říhová, B.
Polymer-antibody conjugates for targeted delivery of drugs.
In: Programme and Proceedings. - Cardiff, Cardiff University 2002. - S. 48.
[International Symposium on Polymer Therapeutics: From Laboratory to Clinical Practice /5./. Cardiff (GB), 02.01.03-02.01.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

090663 - UMCH-V 20020252 CN eng A
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Strohalm, J. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Říhová, B.
Synthesis and properties of star-shaped antibody-targeted polymer conjugates of doxorubicin.
In: Preprints. - Beijing, Polymer Division, Chinese Chemical Society 2002. - S. 884.
[IUPAC World Polymer Congress, International Symposium on Macromolecules /39./. Beijing (CN), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425; GA AV ČR(CZ) IBS5020101; GA AV ČR (CZ) IAA4050201

095867 - UMCH-V 20023183 CZ cze A
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Strohalm, J. - Jelínková, M. - Kovář, M. - Říhová, B.
Konjugáty hydrofilních polymerů s protilátkami pro cílené směrování léčiv.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 87.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226

095987 - UMCH-V 20023453 RIV CA eng P
Ulbrich, K. - Šubr, V.
Hydrolytically degradable hydrophilic gels and the method for preparation thereof. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 13 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603

090934 - UMCH-V 20020103 RIV CZ cze U
Ulbrich, K. - Výprachtický, D.
Česko-slovenská konference: Polymery 2002. 99 s.
[ Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (K-WRD 80/17)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095857 - UMCH-V 20023173 RIV CZ eng G
Ulbrich, K. - Výprachtický, D.
Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids. (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR 2002. - 176 s.
[Discussion Conference: Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids /21./. Prague (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095858 - UMCH-V 20023174 RIV CZ eng G
Ulbrich, K. - Výprachtický, D.
Polymer-solvent complexes and intercalates. (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR 2002. - 100 s.
[International Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates /4./. Prague (CZ), 02.07.22-02.07.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090975 - UMCH-V 20023144 RIV NL eng J
Valentová, H. - Nedbal, J. - Ilavský, M. - Pissis, P.
Dynamic mechanical and water sorption behaviour of ordered polyurethanes.
Journal of Non-Crystalline Solids, 307-310, [-] 304-310 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314; GA ČR(CZ) GA203/00/D114; GA AV ČR (CZ) IAA4112901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

090754 - UMCH-V 20023344 FR eng A
Valentová, H. - Sedláková, Z. - Nedbal, J. - Ilavský, M.
Dielectric and dynamic mechanical behaviour of ordered off-stoichiometric polyurethane systems at the gel point threshold.
In: Abstracts. - Autrans, Polymer Network Group, Centre National de la Recherche Scientifique, Ministere de la Recherche - University Joseph Fourier de Grenoble, Commissariat a lEnergie Atomique 2002. - S. P43.
[Polymer Networks Group Meeting Polymer Networks: Functional Networks and Gels /16./. Autrans (FR), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090735 - UMCH-V 20023325 CZ sla A
Valko, M. - Meier-Haack, J. - Lunkwitz, K. - Bleha, M.
Príprava mikroporéznej membrány na bázi polyamidu a vrubovaného polypropylénu.
In: Polymery 2002. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. P27.
[Česko-slovenská konference Polymery 2002. Praha (CZ), 02.09.16-02.09.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

090700 - UMCH-V 20023289 IT eng A
Vidal, M. F. - Kriechbaum, M. - Steinhart, M. - Laggner, P. - Teixeira, C. V. - Rappolt, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Pressure scanning SAXS on lipid/cholesterol mixtures.
In: Conference Book. - Venice, Venice International University 2002. - S. 106.
[International Conference on Small-Angle Scattering /12./. Venice ( IT), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050111

090880 - UMCH-V 20023048 RIV US eng C
Vilčáková, J. - Lengálová, A. - Sáha, P. - Quadrat, O. - Kitano, T.
Electrical conductivity changes of silicone or polyurethane rubber/carbon black composites during cyclic pressure deformation.
In: Conference Proceedings. - San Francisco, Society of Plastics Engineers 2002. - S. 1298-1301.
[Annual Technical Conference. San Francisco (US), 02.05.05-02.05.09 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090924 - UMCH-V 20020093 RIV US eng J
Vilčáková, J. - Sáha, P. - Hausnerová, B. - Quadrat, O.
Electrical properties of composites of hard metal carbides in a polymer matrix.
Polymer Composites, 23 [5] 942-946 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0308
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.123(91) 1.019(92) 0.982(93) 0.719(94) 0.949(95) 0.788(96) 0.744(97) 0.716(98) 0.677(99) 0.633(00) 0.661(01) 0,746(02) 0.680(03) ]

095896 - UMCH-V 20023361 RIV GB eng J
Vilčáková, J. - Sáha, P. - Quadrat, O.
Electrical conductivity of carbon fibres/polyester resin composites in the percolation threshold region.
European Polymer Journal, 38 [12] 2343-2347 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0308
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

095882 - UMCH-V 20023199 RIV GB eng J
Vlček, P. - Otoupalová, J. - Janata, M. - Polická, P. - Masař, B. - Toman, L.
Anionic polymerization of acrylates. XII. Polymerization of methyl methacrylate and tert-butyl acrylate initiated with alkyllithiums or methyl 2-lithioisobutyrate in the presence of lithium tert-butoxide.
Polymer, 43 [25] 7179-7184 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513; GA MŠk(CZ) OC P1.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

095954 - UMCH-V 20023420 CZ eng A
Vlček, P. - Otoupalová, J. - Janata, M. - Látalová, P. - Kurková, D. - Masař, B. - Toman, L.
Stability and use of the initiating system ester-enolate/tert-butoxide in the anionic methacrylate polymerization.
In: Proceedings. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - S. 17.
[Czech-Korean Joint Symposium on Macromolecular Chemistry /4./. Praha (CZ), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513

095870 - UMCH-V 20023187 CZ cze A
Vlčková, B. - Šloufová-Srnová, I. - Michl, M. - Mojzeš, P.
Dvou-dimensionální uspořádávání nanočástic zlata a stříbra zprostředkované vybranými typy molekul.
In: NANO '02. - Brno, ČSNMT Praha 2002. - S. 39.
[Pracovní národní konference NANO 02. Brno (CZ), 02.11.19-02.11.21 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013

095985 - UMCH-V 20023451 RIV CA eng P
Vondráček, P. - Lopour, P. - Šulc, J.
Rubbers swellable with water and aqueous solutions and the method for producing the same. Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2002. - 15 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603

090910 - UMCH-V 20020078 RIV US eng J
Výprachtický, D. - Cimrová, V.
New synthesis, electroluminescence, and photophysical properties of poly[(formylphenyl)methylsilanediyl] and its derivatives.
Macromolecules, 35 [9] 3463-3473 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0696
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090972 - UMCH-V 20023141 US eng A
Výprachtický, D. - Cimrová, V. - Kotva, R.
Syntheses of polymer-lanthanide complexes for organic light-emitting devices.
Interface Molecular Magnets, 11 [3] PS-49 (2002).
[Meeting of the Electrochemical Society /202/ International Symposium on Optoelectronic Materials and Devices /2./. Salt Lake City (US), 02.10.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

090635 - UMCH-V 20020223 CZ eng A
Výprachtický, D. - Cimrová, V. - Okamoto, Y. - Kotva, R.
Luminescent lanthanide complexes with organic and polymer ligands.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P7.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

090966 - UMCH-V 20023135 RIV US eng J
Wang, D. - Dušek, K. - Kopečková, P. - Dušková-Smrčková, M. - Kopeček, J.
Novel aromatic azo-containing pH-sensitive hydrogels: Synthesis and characterization.
Macromolecules, 35 [20] 7791-7803 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/D062; GA-(US) NIH EB00251
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090747 - UMCH-V 20023337 RIV TR eng C
Wang, D. - Pechar, M. - Kopečková, P. - Brömme, D. - Kopeček, J.
Bioconjugates of cathepsin K inhibitors with water/soluble polymers: potential drugs for the treatment of osteoporosis and rheumatoid arthritis.
In: Intelligent Drug Delivery Systems Better and Safer Therapy. - Istanbul, Hacettepe University Pharmacy Faculty 2002. - S. 12-13.
[International Pharmaceutical Technology Symposium /11./ Intelligent Drug Delivery Systems Better and Safer Therapy. Istanbul (TR), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

090967 - UMCH-V 20023136 RIV US eng J
Wang, D. - Pechar, M. - Weijie, L. - Kopečková, P. - Brömme, D. - Kopeček, J.
Inhibition of cathepsin K with lysosomotropic macromolecular inhibitors.
Biochemistry, 41 [28] 8849-8859 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:4.919(91) 5.196(92) 5.109(93) 5.234(94) 5.144(95) 4.818(96) 4.572(97) 4.628(98) 4.493(99) 4.221(00) 4.114(01) 4,064(02) 3.922(03) ]

090644 - UMCH-V 20020232 CZ eng A
Wang, G. - Nešpůrek, S. - Rakušan, J. - Karásková, M.
Polarized electroluminescence from bilayer structures.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P58.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]

095911 - UMCH-V 20023377 RIV GB eng J
Ward, C. M. - Pechar, M. - Oupický, D. - Ulbrich, K. - Seymour, L. W.
Modification of pLL/DNA complexes with a multivalent hydrophilic polymer permits folate-mediated targeting in vitro and prolonged plasma circulation in vivo.
Journal of Gene Medicine, 4 [5] 536-547 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.103(00) 4.835(01) 4,567(02) 3.806(03) ]

095900 - UMCH-V 20023366 RIV NL eng J
Wittgren, B. - Porsch, B.
Molar mass distribution of hydroxypropyl cellulose by size exclusion chromatography with dual light scattering and refractometric detection.
Carbohydrate Polymers, 49 [4] 457-469 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.377(92) 1.378(93) 1.381(94) 0.946(95) 0.880(96) 0.956(97) 1.129(98) 0.987(99) 1.184(00) 1.203(01) 1,655(02) 1.597(03) ]

090996 - UMCH-V 20023165 RIV DE eng J
Xu, C. - Joss, L. - Wang, C. - Pechar, M. - Kopeček, J.
The influence of fusion sequences on the thermal stabilities of coiled-coil proteins.
Macromolecular Bioscience, 2 [8] 395-401 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109; GA-(US) CA88047
[Impact factor: 1,792(02) 2.439(03) ]

090652 - UMCH-V 20020240 CZ eng A
Zhivkov, I. - Danev, G. - Nešpůrek, S. - Sworakowski, J.
Effect of adsorbed chlorodifluoromethane on the density-of-states in metal-free phthalocyanine.
In: Programme Booklet. - (Ed. Kahovec, J.). - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR 2002. - S. P81.
[Discussion Conference /21./, International Conference ERPOS /9./ "Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids". Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

095975 - UMCH-V 20023441 RIV NL eng M
Zhivkov, I. - Nešpůrek, S. - Sworakowski, J.
Determination of trap parameters from photocurrent decay measurements: metal-free phthalocyanine films.
In: Photovoltaic and Photoactive Materials - Properties, Technology and Applications. - (Ed. Marshall, J. M.; Dimova-Malinovska, D.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 293-296.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

088944 - UFCH-W 20020153 RIV NL eng C
Zikánová, A. - Bernauer, B. - Fíla, V. - Hrabánek, P. - Hradil, J. - Krystl, V. - Kočiřík, M.
Transport Characteristics of Zeolite Membrane from Dynamics Experiments.
In: Impact of Zeolites and Other Porous Materials on the New Technologies at the Beginning of the New Millennium. - (Ed. Aiello, R.; Giordano, G.; Testa, F.). - Amsterdam, Elsevier 2002. - S. 1513-1520.
[International FEZA Conference /2./. Taormina (IT), 02.09.01-02.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4040901; GA ČR(CZ) GA104/01/0945
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901

090950 - UMCH-V 20023119 RIV US eng J
Zlatanic, A. - Petrovic, Y. S. - Dušek, K.
Structure and properties of triolein-based polyurethane networks.
Biomacromolecules, 3 [5] 1048-1056 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA MŠk(CZ) OK 402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.913(01) 2,496(02) 2.824(03) ]

089117 - MBU-M 20020178 RIV CZ eng M
Žižka, Z. - Říhová, B. - Ulbrich, K.
Ultrastructural alterations of el-4 cells brought about by free and site-specific drugs.
In: Cells /4./. - České Budějovice, - 2002. - S. 114-115.
Grant: GA ČR(CZ) GA305/02/1425
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11