ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031102 - USP-I 960080 CZ cze J
Adamová, K.
Vzpomínka na Jaromíra Čelakovského.
Právník, 135 [3] 296-297 (1996).

031103 - USP-I 960081 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Benoist, L. / Znaky, symboly a mýty.
Právník, 135 [1] 90 (1996).

031104 - USP-I 960082 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Etzioni, A. / Morální dimenze ekonomiky.
Právník, 135 [2] 196-197 (1996).

031105 - USP-I 960083 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Jičínský, Z. / Charta a právní stát.
Právník, 135 [5] 473-474 (1996).

031106 - USP-I 960084 CZ cze J
Balaš, V.
Vynětí státu z pravomoci cizích soudů - trendy.
Právník, 135 [4] 305-307 (1996).

033722 - USP-I 960547 CZ cze J
Balaš, V.
Ještě jednou k chovu nebezpečných druhů zvířat.
Právní rozhledy, 4 [9] 407-409 (1996).

031100 - USP-I 960078 CZ cze B
Bárta, J.
Právní úprava zdanění příjmů. Brno, Komora danových poradců ČR 1996. - 208 s.

031107 - USP-I 960085 CZ cze J
Bárta, J.
Ke zdaňování příjmů v historické perspektivě a v platné právní úpravě.
Právník, 135 [4] 328-345 (1996).

031108 - USP-I 960086 CZ cze R
Bárta, J.
Přínosná monografie o leasingu.
Rec.: Poczobut, J. / Umowa leasingu w prawie krajowym i medzynarodowym.
Právník, 135 [2] 198-200 (1996).

031109 - USP-I 960087 CZ cze R
Bárta, J.
Nevíte-li, kam se obrátit, obraťte se na soud.
Rec.: Bartoš, A. - Pikna, P. / Občan před soudem.
Právník, 135 [3] 288-289 (1996).

031110 - USP-I 960088 CZ cze R
Bárta, J.
Učebnice práva podnikatelských subjektů.
Rec.: Eliáš, K. / Kurs obchodního práva.
Právník, 135 [4] 390-392 (1996).

033723 - USP-I 960548 CZ cze J
Bárta, J.
Malé zamyšlení nad podporou pro rozhodčí řízení v oblasti leasingu.
Právní rozhledy, 4 [6] 260-264 (1996).

033724 - USP-I 960549 CZ cze J
Bárta, J.
Soumrak neziskových subjektů v Čechách.
Bulletin advokacie, 43 [2] 23-31 (1996).

036496 - USP-I 960137 CZ cze J
Bárta, J.
Jednatelé a členové představenstev (Vztahy k právnické osobě a otázky účasti na veřejnoprávních pojištěních).
Právník, 135 [7] 589-605 (1996).

036505 - USP-I 960146 CZ cze R
Bárta, J.
Správní právo v Evropském společenství.
Rec.: Schwarze, J. / Droit administratif européen.
Právník, 135 [8] 783-784 (1996).

036516 - USP-I 960157 CZ cze J
Bárta, J.
K otázce oprávněnosti některých osob k činnostem při výstavbě: (Poznámka k zákonu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě).
Správní právo, 29 [5] 257-261 (1996).

036497 - USP-I 960138 CZ cze J
Cvrček, F.
Vyhlašování právních předpisů.
Právník, 135 [7] 606-625 (1996).

031098 - USP-I 960076 CZ cze J
Cvrček, F. - Novák, F.
Výzkum v oboru právní informatiky.
Právník, 135 [2] 153-162 (1996).
Grant: IAA868401

033718 - USP-I 960102 CZ cze J
Černý, M.
Ještě k právní povaze příklepu v dražbě.
Bulletin advokacie, 43 [3] 71-74 (1996).

031101 - USP-I 960079 CZ cze B
Eliáš, K.
Zákon o bankách - Texty s předmluvou. Praha, C. H. Beck 1996. - 20 s.

031111 - USP-I 960089 CZ cze J
Eliáš, K.
Nad legislativním záměrem zásad obecné části nového občanského zákoníku aneb kterak se promeškávají historické příležitosti.
Právní rozhledy, 4 [1] 12-16 (1996).

031112 - USP-I 960090 CZ cze J
Eliáš, K.
A zase ten jednatel!
Právní rozhledy, 4 [2] 56-58 (1996).

031113 - USP-I 960091 CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní smlouva.
Právní praxe v podnikání, 5 [2] 1-13 (1996).

031114 - USP-I 960092 CZ cze J
Eliáš, K.
Společný obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným: Mnoho otázek a málo odpovědí.
Obchodní právo, 5 [3] 2-7 (1996).

031115 - USP-I 960093 CZ cze J
Eliáš, K.
K úpravě vstupu obchodní společnosti do likvidace.
Právník, 135 [3] 260-264 (1996).

031116 - USP-I 960094 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým sporným otázkám souvisejícími s vklady do obchodních společností.
Právní praxe v podnikání, 5 [4] 1-7 (1996).

031117 - USP-I 960095 CZ cze J
Eliáš, K.
Rozdělení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.
Právní praxe v podnikání, 5 [5] 19-23 (1996).

031118 - USP-I 960096 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Štenglová, I. - Plíva, S. - Tomsa, M. / Obchodní zákoník. Komentář.
Právník, 135 [1] 92-94 (1996).

031119 - USP-I 960097 CZ cze R
Eliáš, K.
Dva aktuální komentáře k obchodnímu zákoníku.
Rec.: -, - / Obchodní zákoník.
Právní praxe v podnikání, 5 [3] 35-39 (1996).

031120 - USP-I 960098 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Steiner, V. / Zákon o konkursu a vyrovnání.
Ad Notam, 2 [2] 39-40 (1996).

031121 - USP-I 960099 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Pelikánová, I. / Komentář k obchodnímu zákoníku, II.
Právník, 135 [4] 388-390 (1996).

031122 - USP-I 960100 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Hajn, P. / Jak jednat v boji s konkurencí (O právní úpravě nekalé soutěže).
Právník, 135 [5] 476-477 (1996).

033725 - USP-I 960550 CZ cze J
Eliáš, K.
Změna výše obchodního podílu a míry podílu na zisku ve společností s ručením omezeným.
Právní praxe v podnikání, 5 [6] 21-24 (1996).

033726 - USP-I 960551 CZ cze J
Eliáš, K.
Právní úkony na soukromých listinách se zvláštním zřetelem k jejich podepisování.
Ad notam, 2 [3] 52-59 (1996).

033727 - USP-I 960552 CZ cze J
Eliáš, K.
Jednatel s.r.o. po novele obchodního zákoníku.
Obchodní právo, 5 [6] 2-19 (1996).

033728 - USP-I 960553 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým sporným otázkám rozhodování valné hromady s.r.o. o změnách společenské smlouvy.
Právní praxe v podnikání, 5 [7-8] 1-11 (1996).

033729 - USP-I 960554 CZ cze J
Eliáš, K.
K uplatnění principu dobrých mravů v akciovém právu.
Právní rozhledy, 4 [7] 305-307 (1996).

033730 - USP-I 960555 CZ cze J
Eliáš, K.
Založení a vznik veřejné obchodní společnosti.
Bulletin advokacie, 43 [3] 43-51 (1996).

033731 - USP-I 960556 CZ cze J
Eliáš, K.
Schopnost valné hromady společnosti s.r.o. usnášet se.
Právní rozhledy, 4 [9] 395-397 (1996).

033732 - USP-I 960557 CZ cze J
Eliáš, K.
Znovu o jednatelích aneb chvála pozitivismu.
Právní praxe v podnikání, 5 [1] 9-15 (1996).

033733 - USP-I 960558 CZ cze J
Eliáš, K.
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným a stanovy s.r.o.
Právní praxe v podnikání, 5 [9] 1-19 (1996).

033748 - USP-I 960715 CZ cze J
Eliáš, K.
Neplatnost usnesení valné hromady spol. s r.o. v novelizované úpravě obchodního zákoníku.
Ad Notam, 2 [5] 97-100 (1996).

036493 - USP-I 960134 CZ cze J
Eliáš, K.
Převody a přechody obchodního podílu ve společnosti s omezeným ručením.
Právník, 135 [7] 626-644 (1996).

036502 - USP-I 960143 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým otázkám souvisejícím se změnou společenské smlouvy usnesením valné hromady společnosti s ručením omezeným.
AD Notam, 2 [6] 124-127 (1996).

036511 - USP-I 960152 CZ cze J
Eliáš, K.
Nad výročím Jiřího Pražáka.
Právník, 135 [10-11] 970-983 (1996).

036520 - USP-I 960161 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Ježek, J. / Právo průmyslového vlastnictví.
Ad Notam, 2 [6] 137-138 (1996).

037104 - USP-I 960127 CZ cze B
Eliáš, K.
Kurs obchodního práva: Obchodní závazky. Praha, C.H.Beck 1996. -
Grant: GA407/94/1711

031099 - USP-I 960077 CZ cze J
Grospič, J.
Diskusní příspěvky u kulatého stolu na téma "Samospráva".
Právník, 135 [3] 233-255 (1996).
[Samospráva. Bratislava (SK), 95.09.21]

036501 - USP-I 960142 CZ cze C
Grospič, J.
K transformaci a modernizaci veřejné správy v podmínkích České republiky.
In: Stav, problémy a výhledy reformy veřejní správy v České republice. - Praha, Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR 1996. - S. 35-47.
[Stav, problémy a výhledy reformy veřejné správy v ČR. Štiřín (CZ), 96.02.20-96.02.21]
Grant: PHARE(CZ) -

033745 - USP-I 960718 CZ cze R
Kalenský, P.
[Recenze].
Rec.: Klein, B. / Společné podniky ze zahraniční majetkovou účastí.
Právní rádce, 4 [5] 61 (1996).
Grant: IA86803

031123 - USP-I 960104 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámky po privatizaci.
Právní rozhledy, 4 [3] 105-107 (1996).

031124 - USP-I 960105 CZ cze J
Kindl, M.
Akcionáři a nucená správa v bance.
Právní rozhledy, 4 [4] 144-147 (1996).

031125 - USP-I 960106 CZ cze J
Kindl, M.
Co s ní?: (Malá poznámka k osudu věcí podle celního zákona).
Právník, 135 [3] 256-259 (1996).

031126 - USP-I 960107 CZ cze J
Kindl, M.
k přiměřenému použití jiného zákona.
Právník, 135 [4] 383-386 (1996).

031127 - USP-I 960108 CZ cze J
Kindl, M.
Závěrečné poznámky k privatizaci.
Právní praxe v podnikání, 5 [1] 1-8 (1996).

033734 - USP-I 960559 CZ cze J
Kindl, M.
Pochyby o správě (majetku státu).
Právní rozhledy, 4 [6] 261-264 (1996).

033735 - USP-I 960560 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k jednomu z dřívějších institutů (národní správě).
Ad notam, 2 [3] 60-61 (1996).

033736 - USP-I 960561 CZ cze J
Kindl, M.
Chov nebezpečných druhů zvířat a lidská práva.
Právní rozhledy, 4 [7] 309-312 (1996).

033737 - USP-I 960562 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámka k jednomu rozhodnutí.
Právní rozhledy, 4 [8] 365-366 (1996).

033740 - USP-I 960565 CZ cze J
Kindl, M.
Exekuce daňová nebo správní.
Právní rozhledy, 4 [1] 18-19 (1996).

036489 - USP-I 960130 CZ cze J
Kindl, M.
K jednomu regálu (Co může a co nemůže být předmětem výhradního vlastnictví státu na příkladu rybářského práva).
Právník, 135 [8] 735-742 (1996).

036491 - USP-I 960132 CZ cze J
Kindl, M.
Privatizovatelný církevní majetek.
Právník, 135 [7] 688-691 (1996).

036494 - USP-I 960135 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k chovu nebezpečných druhů zvířat.
Právník, 135 [8] 772-776 (1996).

036513 - USP-I 960154 CZ cze R
Kindl, M.
[Recenze].
Rec.: Mazanec, M. / Správní soudnictví.
Právník, 135 [10-11] 990-992 (1996).

036517 - USP-I 960158 CZ cze J
Kindl, M.
Přehlédnutelné novely obchodního zákoníku.
Právní rozhledy, 4 [10] 439-442 (1996).

036510 - USP-I 960151 CZ cze J
Kindl, M. - Varvařovský, P.
Problémy vzniku více vlastnických práv k téže věci.
Právník, 135 [10-11] 925-932 (1996).

031128 - USP-I 960109 CZ cze J
Knapp, V.
Kdo co vymyslel aneb Posuny času.
Právní rozhledy, 4 [3] 111-112 (1996).

031129 - USP-I 960110 CZ cze R
Knapp, V.
K teoretickým problémům rodinného práva.
Rec.: Müller Freinfels, W. / Familienrecht im In-und Ausland.
Právník, 135 [2] 197-198 (1996).

031130 - USP-I 960111 CZ cze R
Knapp, V.
O důkazním břemenu.
Rec.: Macur, J. / Důkazní břemeno v civilním soudním řízení.
Právník, 135 [1] 91 (1996).

031131 - USP-I 960112 CZ cze R
Knapp, V.
[Recenze].
Rec.: Holländer, P. / Základy všeobecné státovědy.
Právník, 135 [4] 387-388 (1996).

033738 - USP-I 960563 CZ cze J
Knapp, V.
Doktorská řeč.
Právník, 135 [1] 82-83 (1996).

033739 - USP-I 960564 CZ cze J
Knapp, V.
SRN: Bavorský vrchní zemský soud (BayObLG): Výklad plné moci ke zřízení zástavního práva k nemovitosti-libovolná výše věcného dluhu.
Právní rozhledy, 4 [7] 340-343 (1996).

036488 - USP-I 960129 CZ cze R
Knapp, V.
[Recenze].
Rec.: Gerloch, A. / Řízení před Ústavním soudem.
Právník, 135 [7] 694-695 (1996).

036495 - USP-I 960136 CZ cze R
Knapp, V.
O právním státu.
Rec.: Bröstl, A. / Právny stát.
Právník, 135 [8] 781 (1996).

036503 - USP-I 960144 CZ cze B
Knapp, V.
Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha, C. H. Beck 1996. - 248 s. - ().

036512 - USP-I 960153 CZ cze R
Knapp, V.
Úvahy nad knihou Vladimíra Klokočky o evropských ústavách.
Rec.: Klokočka, V. / Ústavní systémy evropských států.
Právník, 135 [10-11] 986-990 (1996).

036508 - USP-I 960149 CZ cze J
Kostečka, J.
Kolektivní smlouva jako autonomní právotvorná lex contractus a některé teoretické otázky s tím spojené (Několik úvah o autonomní tvorbě pracovního práva).
Právník, 135 [10-11] 869-879 (1996).

031136 - USP-I 960117 CZ cze T
Masopust, Z.
Výklad Evropské úmluvy o lidských právech.
Orig.: Frowein, J. A. / Výklad Evropské úmluvy o lidských právech.
Právník, 135 [6] 502-510 (1996).

031139 - USP-I 960120 CZ cze T
Masopust, Z.
Evropa sociální.
Orig.: Bartocci, E. / Evropa sociální.
Právník, 135 [2] 105-124 (1996).

031141 - USP-I 960122 CZ cze T
Masopust, Z.
Sociální politika a sociální konflikt v asymetrických informačních prostředích.
Orig.: Ciccarone, G. / Sociální politika a sociální konflikt v asymetrických informačních prostředích.
Právník, 135 [4] 346-364 (1996).

036492 - USP-I 960133 CZ cze T
Masopust, Z.
Ospravedlnění a odůvodnění.
Orig.: Gardner, J. / -
Právník, 135 [8] 705-734 (1996).

036506 - USP-I 960147 CZ cze T
Masopust, Z.
Vyvlastnění a Evropská úmluva o lidských právech.
Orig.: Lord Lester of Herne Hill / -
Právník, 135 [9] 789-796 (1996).

031132 - USP-I 960113 CZ cze R
Matula, M.
Přínosná učebnice ústavního práva.
Rec.: Klíma, K. / Ústavní právo.
Právník, 135 [5] 471-473 (1996).

031140 - USP-I 960121 CZ cze J
Matula, M.
Diskusní příspěvky u kulatého stolu na téma "Samospráva".
Právník, 135 [3] 233-255 (1996).
[Samospráva. Bratislava (SK), 95.09.21]

033749 - USP-I 960716 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Lidská sexualita a trestní právo.
Učňovské školství, [4] 39 (1996).

039521 - USP-I 970139 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Několik poznámek k rekodifikaci českého trestního práva hmotného.
Všehrd, 28 [4] 52-55 (1996).

036498 - USP-I 960139 CZ cze J
Novák, F.
O možnostech využití právní informatiky a jejích nástrojů v koncepční fázi legislativní činnosti.
Právník, 135 [7] 618-625 (1996).

036499 - USP-I 960140 CZ cze B
Novák, F.
Informatický přístup k právu a právní vědě.
In: - - Plzeň, PF ZČU 1996. - S. -.

036507 - USP-I 960148 CZ cze J
Novák, F.
Ověřování kontextových souvislostí nové právní úpravy v rámci daného právního řádu jako součást legislativního procesu a možnosti právní informatiky.
Právník, 135 [9] 814-821 (1996).

037105 - USP-I 960128 GB eng J
Novák, F.
Research in the Field of Legal Informatics.
Law Technology Journal, 5 [1] (1996).
Grant: GA407/96/0304

033741 - USP-I 960566 CZ cze J
Pauknerová, M.
Tzv. nutně použitelní normy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.
Právní praxe v podnikání, 5 [7-8] 16-22 (1996).

036514 - USP-I 960155 CZ cze J
Pauknerová, M.
Evropská dohoda o přidružení, volný pohyb průmyslových výrobků a technická harmonizace.
Právník, 135 [12] 1013-1029 (1996).

033742 - USP-I 960567 CZ cze J
Pohl, T.
Několik úvah o obchodní policii.
Obchodní právo, 5 [7-8] 47-56 (1996).

036518 - USP-I 960159 CZ cze J
Pohl, T.
Několik aspektů vztahu obchodního a občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách z pohledu advokáta.
Obchodní právo, 5 [12] 2-9 (1996).

033720 - USP-I 960126 CZ cze J
Pohl, T. - Mlejnský, J.
Manažerské akcie a vyměnitelné dluhopisy.
Bulletin advokacie, 43 [2] 12-22 (1996).

031137 - USP-I 960118 CZ cze T
Svoboda, K.
Správní reforma a problémy decentralizace ve Francii.
Orig.: Massot, J. / Správní reforma a problémy decentralizace ve Francii.
Právník, 135 [6] 537-551 (1996).

036500 - USP-I 960141 CZ cze BX
Svoboda, K.
Základy správního práva. Praha, VŠE, Fakulta národohospodářská 1996. - 153 s.

036515 - USP-I 960156 CZ cze J
Svoboda, K.
Místní správa a samodpráva v Bulharsku (I., II. část).
Moderní obec, 2 [9,10] 46-47, 46-47 (1996).

031133 - USP-I 960114 CZ cze R
Šamalík, F.
Partnerství práva a dobra.
Rec.: Rawls, J. / Teorie spravedlnosti.
Právní praxe, 44 [3] 164-169 (1996).

031096 - USP-I 960074 CZ cze J
Šturma, P.
Materiální prameny mezinárodní kontroly drog (se zvláštním zřetelem na otázku legalizace).
Právník, 135 [1] 70-81 (1996).

031097 - USP-I 960075 CZ cze J
Šturma, P.
Evropské a mezinárodní instrumenty k boji proti praní špinavých peněz a dalším formám organizovaného zločinu.
Právní praxe, 44 [1] 5-13 (1996).

031134 - USP-I 960115 CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodněprávní aspekty spolupráce států při potlačování nedovoleného obchodu s drogami na moři.
Právník, 135 [2] 163-174 (1996).

031135 - USP-I 960116 CZ cze R
Šturma, P.
Užitečná sbírka mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Rec.: -, - / -
Právník, 135 [1] 94-97 (1996).

033743 - USP-I 960568 CZ cze J
Šturma, P.
K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrh statutu mezinárodního trestního soudu.
Časopis pro právní vědu a praxi, 4 [17] 74-97 (1996).

033744 - USP-I 960569 CZ cze J
Šturma, P.
Jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (K prvnímu rozsudku ve věci Tadic).
Právní rozhledy, 4 [9] 428-432 (1996).

036504 - USP-I 960145 CZ cze R
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Tomášek, M. / Statě o Evropské unii.
Právník, 135 [8] 781-783 (1996).

036509 - USP-I 960150 CZ cze J
Šturma, P.
Zdokonalený mechanismus ochrany sociálních práv: kolektivní stížnosti podle Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě.
Právník, 135 [10-11] 897-905 (1996).

036519 - USP-I 960160 CZ cze J
Šturma, P.
Evropský soud pro lidská práva: Pojem "jurisdikce" podle článku 1 není omezenína státní omezení Vysokých smluvních stran.
Právní rozhledy, 4 [10] 492-494 (1996).

033721 - USP-I 960717 CZ cze J
Šturma, P. - Körnerová, M. - Arnold, R.
Evropské právo.
Právní rozhledy, 4 [6] 292-302 (1996).

033746 - USP-I 960713 CZ cze J
Zachariáš, J.
Úprava pracovněpráních nároků vnitřním předpisem zaměstnavatele.
Právo a zaměstnání, 2 [4] 18-20 (1996).

033747 - USP-I 960714 CZ cze JX
Zachariáš, J.
Několik poznámek ke skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance.
Právo a zaměstnání, 2 [5] 16-18 (1996).

036490 - USP-I 960131 CZ cze J
Zachariáš, J. - Polanský, J.
K nemožnosti postihu chovu nebezpečných druhů zvířat v některých případech.
Právník, 135 [8] 777-780 (1996).

031138 - USP-I 960119 CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Tilleman, W. A. / The Dictionary of Environmental Law and Science.
Právník, 135 [6] 577-579 (1996).

033719 - USP-I 960103 CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Pekárek, M. / Zákon o ochraně přírody a krajiny - komentář.
Správní právo, 29 [3] 182 (1996).

036521 - USP-I 960162 CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Drobník, J. - Damohorský, M. / Lesní zákon a předpisy související. - Texty s předmluvou.
Správní právo, 29 [5] 317 (1996).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11