ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111493 - UCL-M 20043021 CZ cze N
Balaštík, M. - Bauer, M. - Bílek, P. A. - Bláhová, K. - Červenka, M. - Gilk, E. - Haman, A. - Heczková, L. - Holý, J. - Hora, P. - Hošna, J. - Hrabal, J. - Hruška, P. - Chocholoušek, J. - Janoušek, P. - Kolár, J. - Kosek, P. - Málková, I. - Papoušek, V. - Petrbok, V. - Poslední, P. - Přibáň, M. - Rambousek, J. - Soldán, L. - Suchomel, M. - Svatoň, V. - Trávníček, J. - Vaněk, V. - Wiendl, J.
Otevřený dopis Liboru Paverovi.
Tvar, 15 [7] 13 (04.04.01).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111492 - UCL-M 20043020 CZ cze/sla N
Balaštík, M. - Berková, A. - Červenková, J. - Čornej, P. - Janoušek, P. - Jungmann, M. - Kabeš, P. - Kareninová, A. - Kasal, L. - Ludva, R. - Novotný, V. - Pilař, M. - Přidal, A. - Trávníček, J. - Trojak, B. - Zelinský, M.
Otevřený dopis členům Obce spisovatelů.
Literární noviny, 15 [40] 2 (04.09.27).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111559 - UCL-M 20043087 RIV CZ cze R
Bílek, P. A.
Pecharova podnětná Interpretace a analýza literárního díla.
Rec.: Pechar, J.: Interpretace a analýza literárního díla. - Praha, 2003. 286 s.
Lidové noviny, 17 [19] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111564 - UCL-M 20043092 RIV CZ cze J
Bílek, P. A.
[Úvod].
Česká literatura, 52 [2] 194-195 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111566 - UCL-M 20043094 RIV CZ cze K
Bílek, P. A.
Připisování významu: Emblematické redukce kulturních entit na cestě od arbitrárního významu k referenci.
In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. - (Ed. Svatoň, V.; Housková, A.). - Praha, FFUK 2004. - S. 105-112.
[Srovnávací poetika v multikulturním světě.. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111567 - UCL-M 20043095 RIV CZ cze M
Bílek, P. A.
Barthesovy Mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací.
In: Mytologie. - (Ed. Bílek, P. A.). - Praha, Dokořán 2004. - S. 159-165.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111593 - UCL-M 20043123 RIV CZ cze J
Bílek, P. A.
Role "komentáře", aneb Stierlův krok směrem k postuhování institucionalizovaných způsobů četby.
Česká literatura, 52 [5] 655-656 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111475 - UCL-M 20043002 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
Až příliš prozaická skutečnost: Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989 (2. část - dokončení).
Kuděj, 6 [1] 47-60 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111477 - UCL-M 20043004 CZ cze R
Bláhová, K.
Chápeme sa iba v súvislostiach...
Rec.: Vojtech, M.: Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava, 2003.
Česká literatura, 52 [1] 134-135 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114607 - UCL-M 20043209 RIV CZ cze M
Bláhová, K.
Hledáme společný svět...
In: Hledání souřadnic společného světa. - (Ed. Pešková, J.; Průka, M.; Vaňková, I.). - Praha, EUROLEX BOHEMIA 2004. - S. 197-201.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111491 - UCL-M 20043019 CZ cze/sla N
Brück, M. - Godovič, M. - Hochel, I. - Jablonovský, F. - Janoušek, P. - Martinek, L. - Petraško, Ľ. - Popovič, I. - Sokol, A.
Najlepší českí spisovatelia XX. storočia.
RAK, 9 [2] 26-35 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111521 - UCL-M 20043049 RIV CZ cze J
Buriánková, V.
Databáze Ústavu pro českou literaturu na internetu.
Česká literatura, 52 [4] 587-589 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114600 - UCL-M 20043202 RIV CZ cze K
Červenka, M.
Repertoár meter v díle Jaroslava Vrchlického.
In: Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853-2003). - (Ed. Macura, O.; Riedlbauchová, T.). - Praha, FFUK 2004. - S. 13-17.
[Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853-2003). Praha (CZ), 03.06.10 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1527
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114601 - UCL-M 20043203 RIV CZ cze K
Červenka, M.
Evropské zdroje českých veršových útvarů v raném obrození.
In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. - (Ed. Svatoň, V.; Housková, A.). - Praha, FFUK 2004. - S. 97-103.
[Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1527
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114591 - UCL-M 20043193 RIV CZ cze J
Denemarková, R.
Doznívání německy psané literatury v českých zemích v období 1938-1945 a po roce 1945.
Česká literatura, 52 [1] 17-46 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111652 - UCL-M 20043185 RIV CZ cze R
Dokoupil, B.
Začátek s otazníky.
Rec.: Körner, V.: Psí kůže. Kámen nářku.
Tvar, 15 [11] 23 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111606 - UCL-M 20043139 CZ cze N
Färber, V.
Ad: Brána grafomanům otevřená.
Literární noviny, 15 [16] 2 (04.04.13).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111607 - UCL-M 20043140 CZ cze N
Färber, V.
Kolem letošní české účasti.
Literární noviny, 15 [25] 11 (04.06.14).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111645 - UCL-M 20043178 RIV CZ cze J
Havránková, M.
Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století.
Česká literatura, 52 [1] 82-89 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111646 - UCL-M 20043179 RIV CZ cze J
Havránková, M.
Deset let bez Rudolfa Havla.
Česká literatura, 52 [3] 443-445 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111647 - UCL-M 20043180 RIV CZ cze T
Havránková, M.
Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století.
Orig.: Goszczynska, J.: [Expresionism...].
Česká literatura, 52 [1] 82-89 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111605 - UCL-M 20043138 RIV CZ cze B
Hejda, Z. - Krumphanzl, R. - Färber, V. - Petruželka, A.
Cesta k Cerkvi. (Ed. Krumphanzl, R.; Färber, V.; Petruželka, A.). - Praha, Triáda 2004. - 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111597 - UCL-M 20043127 RIV CZ cze R
Hemelíková, B.
Časopis Dikobraz jako historický pramen.
Rec.: Pernes, J.: Dějiny Československa očima Dikobrazu: 1945-1990. - Brno, 2003.
Česká literatura, 52 [4] 584-585 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/0320
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111599 - UCL-M 20043129 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Mlynářova opička. Klicpera a Rubeš pod maskou sentimentálního vlastenectví.
In: Biedermeier v českých zemích. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2004. - S. 326-335.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114611 - UCL-M 20043213 RIV CZ cze M
Hemelíková, B.
Karel Poláček v časopise Eva.
In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. - (Ed. Gilk, E.). - Boskovice, Fr. Šallé-Albert 2004. - S. 111-120.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/0320
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114612 - UCL-M 20043214 RIV CZ cze M
Hemelíková, B.
Luděk Archleb. Veselá vojna v 19. století.
In: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a v první polovině 20. století. - (Ed. Rak, J.; Veselý, M.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií 2004. - S. 111-121.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/0320
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114592 - UCL-M 20043194 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Text města jako síť a pole.
Česká literatura, 52 [4] 540-544 (2004).
[Literatura jako text mezi texty. Praha (CZ), 03.11.12 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114593 - UCL-M 20043195 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Text města jako síť a pole.
Česká literatura, 52 [4] 540-544 (2004).
[Literatura jako text mezi texty. Praha (CZ), 03.11.12 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0416
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114598 - UCL-M 20043200 RIV CZ cze R
Hodrová, D.
\"Exotická\" tartuská škola.
Rec.: Glanc, T. (ed.): Exotika: Výbor z prací tartuské školy. - Brno, 2003.
Tvar, 15 [7] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114605 - UCL-M 20043207 CZ cze N
Hodrová, D.
Knižní příbytky aneb Stat liber mutus.
Literární noviny, 15 [36] 10-11 (04.08.30).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114602 - UCL-M 20043204 RIV CZ cze K
Hrbata, Z.
Objevování a vynalézání hor: Příklad Hallerových Alp.
In: Srovnávací poetika v multikulturním světě. - (Ed. Svatoň, V.; Housková, A.). - Praha, FFUK 2004. - S. 159-170.
[Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111608 - UCL-M 20043141 CZ cze N
Janáček, P.
Spisovatel mezi dinosaury, mamuty a Pračechy.
Uni, 14 [4] 16-21 (04.04.05).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111609 - UCL-M 20043142 CZ cze N
Janáček, P.
Příběhy schopného páska: Strhující proud tvorby spisovatele Josefa Škvoreckého.
Mladá fronta Dnes, 15 [255] 1-2 (04.09.25).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111610 - UCL-M 20043143 RIV CZ cze M
Janáček, P.
Anekdota.
In: Encyklopedie literárních žánrů. - 1 vyd. Praha, Paseka 2004. - S. 18-22.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111611 - UCL-M 20043144 RIV CZ cze M
Janáček, P.
Budovatelský román.
In: Encyklopedie literárních žánrů. - 1 vyd. Praha, Paseka 2004. - S. 68-74.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111612 - UCL-M 20043145 RIV CZ cze M
Janáček, P.
Dobrodružný román.
In: Encyklopedie literárních žánrů. - 1 vyd. Praha, Paseka 2004. - S. 118-123.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111613 - UCL-M 20043146 RIV CZ cze M
Janáček, P.
Western.
In: Encyklopedie literárních žánrů. - 1 vyd. Praha, Paseka 2004. - S. 687-692.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111614 - UCL-M 20043147 RIV GB eng C
Janáček, P.
Hrabal´s Listopadový uragán in tehe context of the November revolution as a literary theme.
In: Bohumil Hrabal (1914-97). - (Ed. Short, D.). - London, University College 2004. - S. 105-118.
[Bohumil Hrabal (1914-97). London (GB), 97.00.00 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111615 - UCL-M 20043148 RIV CZ cze U
Janáček, P. - Jareš, M.
Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. 2 s.
[ Praha, 04.10.13-04.10.14 (K-CST 21/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111517 - UCL-M 20043045 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Komentář.
In: Básně I. - (Ed. Chlíbcová, M.; Jankovič, M.). - Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2004. - S. 337-388.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111518 - UCL-M 20043046 CZ cze R
Jankovič, M.
Průvodce Hrabalovým dílem a životem.
Rec.: Mazal, T.: Spisovatel Bohumil Hrabal. - Praha, 2004.
Česká literatura, 52 [5] 728-736 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111533 - UCL-M 20043061 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Komentář.
In: Básně II. - (Ed. Chlíbcová, M.; Jankovič, M.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004. - S. 333-383.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111488 - UCL-M 20043016 CZ cze N
Janoušek, P.
Vážení kolegové...
Dokořán, - [1] 35-37 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111489 - UCL-M 20043017 CZ cze N
Janoušek, P.
Vážení kolegové...
Dokořán, 8 [30] 37-39 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111490 - UCL-M 20043018 CZ cze N
Janoušek, P.
Vlastně je to jednoduché.
Tvar, 15 [7] 13 (04.04.01).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111625 - UCL-M 20043158 RIV CZ cze R
Jareš, M.
Vydržet? Nerozumět!
Rec.: Správcová, B.: Požární kniha. - Praha, 2003.
Tvar, 15 [16] 2 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111626 - UCL-M 20043159 RIV CZ cze R
Jareš, M.
Dospívání.
Rec.: Hakl, E.: O létajících objektech. - Praha, 2004..
Tvar, 15 [14] 2 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111627 - UCL-M 20043160 RIV CZ cze R
Jareš, M.
\"Jen\" další pokračování.
Rec.: Rudiš, J. - 99, J.: Hlavní nádraží (Alois Nebel). - Praha, 2004..
Tvar, 15 [11] 5 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111628 - UCL-M 20043161 RIV CZ cze R
Jareš, M.
Případ pro...: aneb Snaha vydržet úspěch.
Rec.: Juráček, P.: Deník (1959-1974). - Praha, 2003.
Tvar, 15 [5] 6 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111629 - UCL-M 20043162 RIV CZ cze R
Jareš, M.
\"...a básník, který ví / jak je to uděláno\".
Rec.: Stöhr, M.: Přechodná bydliště. - Brno, 2004.
Tvar, 15 [6] 6-7 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111633 - UCL-M 20043166 CZ cze N
Jareš, M.
Natáčky.
Tvar, 15 [5] 10 (04.06.24).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111568 - UCL-M 20043096 CZ cze N
Jedličková, A.
Cesty k literatuře.
Akademický bulletin, - [5] 9 (2004).
[Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole. Praha (CZ), 04.03.24 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111569 - UCL-M 20043097 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
Felix Vodička 2004.
Česká literatura, 52 [2] 281-284 (2004).
[Felix Vodička 2004.. Praha (CZ), 04.00.00 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111570 - UCL-M 20043099 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
7 hodin 35 minut. Výstavba Langerovy povídky a transformační model narativu.
Česká literatura, 52 [5] 670-679 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111594 - UCL-M 20043124 RIV CZ cze R
Jedličková, A.
Základní pojmy literární teorie.
Rec.: Nünning, A. (ed.): Grundbegriffe der Literaturtheorie. - Stuttgart - Weimar, 2004. 316 s.
Česká literatura, 52 [5] 702-708 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111501 - UCL-M 20043029 CZ cze M
Jungmannová, L.
Doslov aneb Řada neznámých.
In: Posedlá a jiné hry. - Praha, Paseka 2004. - S. 160-166.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111502 - UCL-M 20043030 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace. - Brno, 2003. 360 s.
Literární noviny, 15 [4] 4 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111503 - UCL-M 20043031 RIV CZ cze M
Jungmannová, L.
Doslov aneb Řada neznámých.
In: Posedlá a jiné hry. - Praha, Paseka 2004. - S. 160-166.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111510 - UCL-M 20043038 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Němcová, B.: Korespondence 1: 1844-1852. - Praha, 2003. 391 s.
Literární noviny, 15 [11] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111511 - UCL-M 20043039 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Hakl, E.: O létajících objektech. - Praha, 2004. 186 s.
Literární noviny, 15 [18] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111512 - UCL-M 20043040 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Academia.
Rec.: Viewegh, M.: Vybíjená. - Brno, 2004. 214 s.
Literární noviny, 15 [23] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111513 - UCL-M 20043041 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička. Knihkupectví Academia.
Rec.: Merhaut, V.: Zápisky o Vladimíru Boudníkovi. - Praha, 2004. 397 s.
Literární noviny, 15 [38] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111514 - UCL-M 20043042 CZ cze R
Jungmannová, L.
Strindbergova pekelná dramatická kuchyně.
Rec.: Strindberg, A.: Hry 2. - Praha, 2004. 575 s.
Literární noviny, 15 [39] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111516 - UCL-M 20043044 RIV CZ cze J
Jungmannová, L.
Neoficiální, nezávislá, paralelní, alternativní, nelegální, druhá, jiná, nelicencovaná, samizdatová, ineditní, undergroundová, podzemní..., ale naše.
Divadelní revue, 15 [3] 3-11 (2004).
Grant: GA MK(CZ) DA01P01OUK015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111522 - UCL-M 20043050 CZ cze R
Knopp, F.
Knihovnička. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Urbánek, Z.: Stránky z deníků. - Brno, 2003. 373 s.
Literární noviny, 15 [12] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111523 - UCL-M 20043051 CZ cze R
Knopp, F.
Knihovnička. Knihkupectví Teyflův dům.
Rec.: Gruša, J. - Dobiáš, D.: Umění stárnout. - Praha, 2004. 253 s.
Literární noviny, 15 [21] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111524 - UCL-M 20043052 CZ cze R
Knopp, F.
Knihovnička. Knihkupectví Paseka.
Rec.: Preisner, R.: Když myslím na Evropu 2. - Praha, 2004. 391 s.
Literární noviny, 15 [28] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111525 - UCL-M 20043053 CZ cze R
Knopp, F.
Knihovnička. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Kosková, H.: Škvorecký. - Praha, 2004. 256 s.
Literární noviny, 15 [28] 40 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111526 - UCL-M 20043054 CZ cze R
Knopp, F.
Mezi časopisem a knihou.
Rec.: Janáček, P. - Jareš, M.: Svět rodokapsu. - Praha, 2003. 449 s.
Česká literatura, 52 [3] 425-431 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111527 - UCL-M 20043055 CZ cze N
Knopp, F.
[Polský časopis Jazz Forum].
Literární noviny, 15 [17] 16 (04.04.19).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111531 - UCL-M 20043059 CZ cze N
Kubíček, T.
Kundera objevuje naše ztracené možnosti. Ironik literatury má dnes 75. narozeniny.
Právo, 14 [78] 14 (04.01.04).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111535 - UCL-M 20043063 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské.
Slovenská literatúra, 51 [2] 89-93 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1095
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111544 - UCL-M 20043072 CZ cze R
Kubíček, T.
Vyprávět.
Rec.: Kratochvil, J.: Lady Carneval. - Brno, 2004.
Tvar, 15 [12] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111545 - UCL-M 20043073 CZ cze R
Kubíček, T.
Rambouskova literatura obrany.
Rec.: Rambousek, J.: Nesoustavná rukojeť české literatury. - Praha, 2003.
Tvar, 15 [7] 2 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111546 - UCL-M 20043074 CZ cze R
Kubíček, T.
Čeští autoři Christy Rothmeier aneb vyznání výborem.
Rec.: Rothmeier, Ch.: Podium. - 2003, č. 129/130.
Host, 20 [3] 54 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111547 - UCL-M 20043075 CZ cze R
Kubíček, T.
Mezi světy.
Rec.: Zajíček, P.: Jakoby... Svět v zrnku písku. - Praha, 2003.
Host, 20 [5] 72-73 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111548 - UCL-M 20043076 CZ cze R
Kubíček, T.
Ostrava uvnitř.
Rec.: Balabán, J.: Možná že odcházíme. - Brno. 2004.
Host, 20 [7] 50-51 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111549 - UCL-M 20043077 CZ cze R
Kubíček, T.
Psaní k smrti.
Rec.: Ryčl, V.: Pavilon č. 13. - Brno. 2003.
Host, 20 [2] 39-40 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111550 - UCL-M 20043078 CZ cze R
Kubíček, T.
Uprostřed zázraku minulosti a na krok od kýče.
Rec.: Chudožilov, P.: Papír je poslední domov. - Praha. 2003.
Host, 20 [6] 42-43 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111551 - UCL-M 20043079 RIV CZ cze R
Kubíček, T.
Naratologie a okolí: průvodce inteligentního člověka teoriemi narativu.
Rec.: Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace. - Brno, 2003. 360 s.
Česká literatura, 52 [1] 117-121 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111552 - UCL-M 20043080 RIV CZ cze R
Kubíček, T.
Pozvání do fikčních světů.
Rec.: Doležel, L.: Heterocosmica: Fikce a možné světy. - Praha, 2003.
Tvar, 15 [2] 23 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111553 - UCL-M 20043081 CZ cze R
Kubíček, T.
Rošangol čili stále stejná bolest.
Rec.: Procházková, P. - Štětina, J.: Rošangol. - Praha, 2003.
Tvar, 15 [6] 21 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111554 - UCL-M 20043082 CZ cze R
Kubíček, T.
Sousedé a my ostatní.
Rec.: Filip, O.: Sousedé a ti ostatní. - Brno, 2003. 203 s.
Duha, 18 [3] 17-19 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111555 - UCL-M 20043083 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Obrana paměti: Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ.
Česká literatura, 52 [1] 324-353 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1095
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

112378 - UCL-M 20043187 RIV CZ cze M
Kubíček, T. - Fořt, B.
Lubomír Doležel a teorie fikčních světů.
In: Identita literárního díla. - Praha, ÚČL AV ČR 2004. - S. 49-57.
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB9056408; GA ČR(CZ) GA405/04/1095
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111528 - UCL-M 20043056 RIV CZ cze J
Kubíček, T. - Sládek, O.
Současná podoba naratologických průzkumů, aneb Problémy s narrativem.
Česká literatura, 52 [2] 250-258 (2004).
[Naratologie mimo literaturu. Hamburk (DE), 03.11.21-03.11.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1095
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111617 - UCL-M 20043150 RIV CZ cze R
Kusáková, L.
Česká poezie 19. století na CD-ROMu.
Rec.: Svadbová, B. / a kol.: Česká elektronická knihovna: Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. Praha, 2003.
Česká literatura, 52 [1] 90-98 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111618 - UCL-M 20043151 RIV CZ cze R
Kusáková, L.
Sto padesát let od vydání Erbenovy Kytice.
Rec.: Bílková, E.: Kytice v nás. - Jilemnice, 2003.
Česká literatura, 52 [4] 583-584 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111621 - UCL-M 20043154 RIV CZ cze K
Kusáková, L.
Biedermeier a literatura.
In: Biedermeier v českých zemích. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP 2004. - S. 288-296.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111536 - UCL-M 20043064 RIV CZ cze/fre M
Langerová, M.
Chvění, konvulze, fraktury. Frissonnements, convulsions, fractures.
In: Anebo ne / Ou bien non. - Praha, Fra 2004. - S. 166-171.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111538 - UCL-M 20043066 CZ cze R
Langerová, M.
Jiří Gruša šedesátých let: nahota, smích a morálka.
Rec.: Gruša, J.: Právo útrpné. - Praha, 2003. 226 s.
Literární noviny, 15 [8] 8 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111539 - UCL-M 20043067 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Poláček, V. - Zach, A.: Kniha a národ. - Praha, 2004. 382 s.
Literární noviny, 15 [8] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111540 - UCL-M 20043068 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Řehoř Samsa.
Rec.: Olič, J.: Josef Lada. - Brno, 2003. 526 s.
Literární noviny, 15 [13] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111541 - UCL-M 20043069 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Řehoř Seidl.
Rec.: Weyr, F.: Paměti 3. - Brno, 2004. 230 s.
Literární noviny, 15 [15] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111542 - UCL-M 20043070 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Řehoř Fišer.
Rec.: Preisner, R.: Když myslím na Evropu 2. - Praha, 2004. 584 s.
Literární noviny, 15 [29] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111543 - UCL-M 20043071 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička. Teyflův dům.
Rec.: Srp, K (ed.).: Zvěrokruh 1 - Zvěrokruh 2 - Surrealismus v Čechách - Mezinárodní bulletin surrealismu - Surrealismus. - Praha, 2004. 216 s.
Literární noviny, 15 [36] 16 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111537 - UCL-M 20043065 RIV CZ cze/eng M
Langerová, M. - Sozanský, J.
Beckett v Karlíně / Beckett at Karlín.
In: Praha Karlín Zóna A / Prague Karlín Zone A. - (Ed. Langerová, M.). - Praha, Symposion 2004. - S. -.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111596 - UCL-M 20043126 RIV CZ cze R
Linka, J.
Omne nimium nocet.
Rec.: Tříška, J.: Latinská a česká literatura na pomezí Čech, Moravy a Slezska. - Litomyšl, 2002.
Česká literatura, 52 [5] 767-738 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111634 - UCL-M 20043167 RIV CZ cze R
Linka, J.
Glaciální relikty.
Rec.: Nevrlý, M.: Zašlá chuť morušek. - Liberec, 2003. 80 s.
Literární noviny, 15 [10] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111635 - UCL-M 20043168 CZ cze R
Linka, J.
Horror vacui.
Rec.: Antikomplex: Zmizelé Sudety. - Český les, 2004. 566 s.
Literární noviny, 15 [41] 8 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111636 - UCL-M 20043169 RIV CZ cze R
Linka, J.
In statu nascendi.
Rec.: Putna, M. C.: Jaroslav Durych. - Praha, 2003. 116 s.
Literární noviny, 15 [16] 8 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111637 - UCL-M 20043170 RIV CZ cze R
Linka, J.
Od bílé vrány k první vlaštovce.
Rec.: Westonia, A. J.: Proměny osudu. - Brno, 2003. 116 s.
Literární noviny, 15 [5] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111638 - UCL-M 20043171 RIV CZ cze R
Linka, J.
Vítězství a konce lásky.
Rec.: Malura, J. - Kosek, P.: Čistý plamen lásky. - Brno, 2004. 364 s.
Literární noviny, 15 [38] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111639 - UCL-M 20043172 RIV CZ cze R
Linka, J.
Plod množstevního pojetí vědeckého provozu.
Rec.: Pavera, L.: Kazatel Daniel Nitsch: Kapitola z barokní homiletiky. - Brno, 2003. 236 s.
Česká literatura, 52 [3] 435-440 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111556 - UCL-M 20043084 CZ cze R
Lyčka, P.
Dědeček v konvolutu.
Rec.: Dědeček, J.: Blues pro slušný lidi. - Praha, 2002. 486 s.
Host, 20 [2] 54 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111557 - UCL-M 20043085 CZ cze R
Lyčka, P.
Pokoušení povídky.
Rec.: Vaculík, O.: Jablko přešlé mrazem. - Brno, 2003. 486 s.
Host, 20 [5] 70 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111558 - UCL-M 20043086 CZ cze R
Lyčka, P.
Próza úzkostných povzdechů.
Rec.: Binar, V.: Emigrantský snář. - Praha, 2003. 284 s.
Host, 20 [7] 58 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111519 - UCL-M 20043047 CZ cze R
Matonoha, J.
Česká próza dvacátého století z ostrovní perspektivy.
Rec.: Porter, R.: An introduction to twentieth-century Czech fiction. - Portland, 2004. 209 s.
Česká literatura, 52 [1] 108-112 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107403 - UCL-M 20030137 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička. Paseka.
Rec.: Kosatík, P.: Ferdinand Peroutka.
Literární noviny, příl.Nové knihy, 15 [3] 4 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111595 - UCL-M 20043125 RIV CZ cze R
Med, J.
Pozoruhodná rukověť.
Rec.: Rambousek, J.: Nesoustavná rukověť české literatury. - Praha, 2003. 697 s.
Česká literatura, 52 [5] 725-728 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114595 - UCL-M 20043197 RIV CZ cze R
Med, J.
Sdílet věčné.
Rec.: Trávníček, M.: Sdílet věčné: Studie, profily a kritiky. - Olomouc, 2003.
Tvar, 15 [4] 21 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114603 - UCL-M 20043205 RIV CZ cze B
Med, J.
Spisovatelé ve stínu. 2. rozš. vyd. Praha, Portál 2004. - 237 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111520 - UCL-M 20043048 CZ cze N
Miková, J. - Mika, J.
Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele.
Ikaros, 8 [10] 1 (04.10.01).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114609 - UCL-M 20043211 RIV CZ cze B
Patočka, J. - Vojtěch, D.
Umění a čas I. (Ed. Chvatík, I.; Vojtěch, D.). - Praha, OIKOYMENH 2004. - 544 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114610 - UCL-M 20043212 RIV CZ cze B
Patočka, J. - Vojtěch, D.
Umění a čas II. (Ed. Chvatík, I.; Vojtěch, D.). - Praha, OIKOYMENH 2004. - 452 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111616 - UCL-M 20043149 RIV CZ cze M
Patočka, J. - Vojtěch, D. - Švandová, D.
Kulhavý poutník Josef Čapek.
In: Malíř-básník: Vzpomínání na Josefa Čapka. - (Ed. Pečinková, P.). - Praha, Academia 2004. - S. 181-204.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111620 - UCL-M 20043153 RIV CZ cze R
Pavlíček, T.
Sporný ediční čin.
Rec.: Svozil, O. - Marek, P. (eds.): \"Jsem disgustován...\": Vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova. - Olomouc, 2002. 725 s.
Česká literatura, 52 [1] 59-62 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111623 - UCL-M 20043156 RIV CZ cze J
Pavlíček, T.
Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi.
Česká literatura, 52 [1] 59-62 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111600 - UCL-M 20043131 RIV CZ cze K
Petrbok, V.
Čím česká píseň je a čím není. Čelakovský a Rittersberg očima jednoho Biedermanna.
In: Biedermeier v českých zemích. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2004. - S. 335-340.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111482 - UCL-M 20043010 CZ cze N
Přibáň, M.
Chyba takzvaná drobná.
Host, 20 [4] 51-53 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111483 - UCL-M 20043011 CZ cze R
Přibáň, M.
Mírně rozostřený Pohled zpět.
Rec.: Volínová-Bernardová, R. - Bernard, V.: Pohled zpět. Kde básníkům se poroučí. - Praha, 2003. 223 s.
Česká literatura, 52 [1] 126-132 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111487 - UCL-M 20043015 CZ cze N
Přibáň, M.
Odložená svatba.
Danny, - [1] 35-37 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111485 - UCL-M 20043013 CZ cze J
Přibáň, M. - Bláhová, K.
Druhý debut Josefa Škvoreckého.
Česká literatura, 52 [3] 385-408 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111505 - UCL-M 20043033 RIV CZ cze J
Přibáň, M. - Bláhová, K.
Druhý debut Josefa Škvoreckého.
Česká literatura, 52 [3] 385-408 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111481 - UCL-M 20043008 CZ cze N
Přibáň, M. - Knopp, F.
Práce Josefa Škvoreckého publikované v roce 2003.
Danny, - [1] 51-53 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111478 - UCL-M 20043005 CZ cze B
Přibáň, M. - Knopp, F. - Kubíček, T. - Sládek, O. - Přibáňová, A. - Bláhová, K. - Gruntorád, J. - Matouš, I. - Bílek, K.
Bibliografie Josefa Škvoreckého: Sv. 1. Česky publikované dílo. (Ed. Přibáň, M.). - Praha, Literární akademie 2004. - 343 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111504 - UCL-M 20043032 RIV CZ cze B
Přibáň, M. - Knopp, F. - Kubíček, T. - Sládek, O. - Přibáňová, A. - Bláhová, K. - Gruntorád, J. - Matouš, I. - Bílek, K.
Bibliografie Josefa Škvoreckého. (Ed. Přibáň, M.). - Praha, Literární akademie 2004. - 343 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114597 - UCL-M 20043199 RIV CZ cze R
Řepa, M.
Obrozenské vlastenectví a nacionalismus.
Rec.: Kutnar, F.: Obrozenské vlastenectví a patriotism: Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. - Praha, 2003. 395 s.
Český časopis historický, 102 [1] 135-138 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111529 - UCL-M 20043057 CZ cze N
Sládek, O.
Diplomové a disertační práce o tvorbě Josefa Škvoreckého.
Danny, - [1] 47-50 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111530 - UCL-M 20043058 CZ cze N
Sládek, O.
Velký vypravěč Bohumil Hrabal.
Duha, 18 [1] 18-21 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111532 - UCL-M 20043060 RIV CZ cze M
Sládek, O.
Wolf Schmid a problematika narativní transformace.
In: Narativní transformace: dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. - 3 vyd. Praha, ÚČL AV ČR 2004. - S. 50-58.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/1095
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114608 - UCL-M 20043210 RIV CZ cze B
Slovák, J. - Färber, V.
Stará svěcení. (Ed. Färber, V.). - Zlín, Archa 2004. - 78 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111619 - UCL-M 20043152 RIV CZ cze R
Šámal, P.
Franz Kafka jako politikum.
Rec.: Kusák, A.: Tance kolem Kafky: Liblická konference 1963. - Praha, 2003.
Česká literatura, 52 [1] 121-126 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111598 - UCL-M 20043128 CZ cze R
Šisler, P.
Psaním proti destrukci.
Rec.: Kadlečík, I.: Malé prelúdiá. - Levice, 2002.
Tvar, 15 [11] 20 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/04/0320
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114604 - UCL-M 20043206 RIV CZ cze B
Škvorecký, J. - Vojtková, M.
Ze života české společnosti. (Ed. Vojtková, M.). - 3 vyd. Praha, Ivo Železný 2004. - 198 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111494 - UCL-M 20043022 CZ cze R
Šporková, A.
Jan Amos Hoznauer.
Rec.: Hoznauer, M.: Cesta do hlubin kantorovy duše. - Praha, 2004.
Tvar, 15 [13] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111495 - UCL-M 20043023 CZ cze R
šporková, A.
Láska bez otazníků.
Rec.: Červenková, J.: Pozdní láska. - Brno, 2004.
Tvar, 15 [13] 20 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111496 - UCL-M 20043024 CZ cze R
šporková, A.
Málo peněz na literaturu?
Rec.: Mikulka, L.: Tramp v komunismu. - Brno, 2004.
Tvar, 15 [16] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111497 - UCL-M 20043025 CZ cze R
Šporková, A.
Málo peněz na literaturu?
Rec.: Mikulka, L.: Tramp v komunismu. - Brno, 2004.
Tvar, 15 [16] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111498 - UCL-M 20043026 CZ cze R
Šporková, A.
O hledání, návratech a mluvících kočkách.
Rec.: Chudožilov, P.: Papír je poslední domov. - Praha, 2003.
Tvar, 15 [8] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111499 - UCL-M 20043027 CZ cze N
Šporková, A.
Studentská literárněvědná konference po třetí.
Tvar, 15 [8] 17 (04.04.15).
[Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.. Praha (CZ), 04.03.24-04.03.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111474 - UCL-M 20043001 CZ cze M
Topor, M.
Drobná próza v roce 1886. Živly.
In: Docela i sborník. Jiřímu Brabcovi k narozeninám. - (Ed. Pospíšil, J.). - Praha, Karolinum 2004. - S. 10-27.

111572 - UCL-M 20043102 RIV CZ cze M
Trávníček, J.
O autorovi.
In: Teorie literatury: Aktuální perspektiva. - Praha, ÚČL AV ČR 2004. - S. 35-43.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111573 - UCL-M 20043103 RIV CZ cze M
Trávníček, J.
Komentář.
In: Dotazník aneb Modlitna za jedno město. - (Ed. Papcunová, J.; Trávníček, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004. - S. 259-298.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111574 - UCL-M 20043104 RIV CZ cze M
Trávníček, J.
Zimohrádek a jeho čtyři životy.
In: Zimohrádek. - (Ed. Trávníček, J.). - Brno, Petrov 2004. - S. 109-115.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111575 - UCL-M 20043105 RIV CZ cze R
Trávníček, J.
Citlivost a erudice.
Rec.: Svatoň, V.: Z druhého břehu: Studie a eseje o ruské literatuře. - Praha, 2002. 604 s.
Host, 20 [1] 46-48 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111576 - UCL-M 20043106 CZ cze R
Trávníček, J.
\"Jako mě odnesl, vrací mě zas\".
Rec.: Slíva, V. - Slíva, L.: Jízdenka z Hradce na Hradec. - Brno, 2003.
Tvar, 15 [15] 22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111577 - UCL-M 20043107 CZ cze R
Trávníček, J.
Stöhrova třetí čili umění umět a umění neumět.
Rec.: Stöhr, M.: Přechodná bydliště. - Brno, 2003.
Host, 20 [4] 52 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111578 - UCL-M 20043108 RIV CZ cze R
Trávníček, J.
To už se v románu může všechno?
Rec.: Hodrová, D.: Komedie. - Praha, 2003.
Host, 20 [3] 37-39 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111579 - UCL-M 20043109 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu.
Host, 20 [1] 30-31 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111580 - UCL-M 20043110 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu II.
Host, 20 [2] 26-27 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111581 - UCL-M 20043111 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu III.
Host, 20 [3] 27-28 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111582 - UCL-M 20043112 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu IV.
Host, 20 [4] 22-23 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111583 - UCL-M 20043113 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu V.
Host, 20 [5] 50-51 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111584 - UCL-M 20043114 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VI.
Host, 20 [6] 28-29 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111585 - UCL-M 20043115 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VII.
Host, 20 [7] 28-29 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111586 - UCL-M 20043116 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
...lidský život v pasti, kterou se stal svět. Poznámky k románu VIII.
Host, 20 [8] 44-45 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111592 - UCL-M 20043122 CZ cze N
Trávníček, J. - Balaštík, M.
Kostlivci ve skříni. Diskuse u \"kulatého stolu\" o stavu dnešní rusistiky.
Host, 20 [8] 36-32 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111589 - UCL-M 20043119 CZ cze N
Trávníček, J. - Cílek, V.
O krajině, užitkovém chladu dálnic, anglických romanticích, writerech a chytrých ekologických aktivistech.
Host, 20 [4] 5-9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111587 - UCL-M 20043117 CZ cze N
Trávníček, J. - Horák, O.
Ještě k Liboru Paverovi.
Tvar, 15 [2] 6-7 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111588 - UCL-M 20043118 CZ cze N
Trávníček, J. - Horák, O.
Smolař se sebeničivým pudem.
Tvar, 15 [3] 15 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111591 - UCL-M 20043121 CZ cze N
Trávníček, J. - Poslední, P.
...dnes musíme zpytovat svědomí - jenom nevím, jestli nám bude stačit čas...
Host, 20 [7] 30-33 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111590 - UCL-M 20043120 CZ cze N
Trávníček, J. - Přibáň, M. - Škvorecký, J.
Dannyho obyčejné životy.
Host, 20 [7] 5-12 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

111604 - UCL-M 20043137 RIV CZ cze M
Zach, A.
Sborník mezi dvěma totalitami.
In: Kniha a národ 1939-1945. - (Ed. Zach, A.). - Praha, Paseka 2004. - S. 337-348.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

107404 - UCL-M 20030138 CZ cze R
Zizler, J.
Mezi zrakem a myslí.
Rec.: Borkovec, P.: Needle-Book.
Literární noviny, 15 [3] 9 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

114596 - UCL-M 20043198 RIV CZ cze R
Zizler, J.
Nad monografií H. G. Schauera.
Rec.: Růžička, J.: Hubert Gordon Schauer (1862-1892), žurnalista, kritik, inspirátor. - Litomyšl, 2002. 508 s.
Česká literatura, 52 [3] 416-420 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11